(0)
พระกริ่งปรมา เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่องพระกริ่งปรมา เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์
รายละเอียดพระกริ่งปรมา(นุชิต) เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์ ปี 2498 สวย แชมป์

... พระกริ่งปรมา เจ้าคุณเจีย มีพุทธลักษณะแบบอินเดีย ปางบำบัดทุกข์ และประทานพร โดยพระหัตถ์ซ้ายทรงบาตร์น้ำมนต์ พระหัตถ์ขวาโปรดประทานพร ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนพระแท่นบัวคว่ำบัวหงาย มีเกสรบัวเหนือกลีบบัวหงายรอบองค์พระ ลักษณะฐานบัวเหมือนกับพระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม วัดบวรฯ ทุกประการ เพราะพระกริ่งทั้ง 2 รุ่นสร้างโดยช่างคนเดียวกัน และสร้างในเวลาใกล้เคียงกัน (พระกริ่งไพรีพินาศ สร้างปี 2495 , พระกริ่งปรมา สร้างปี 2498)

... พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งปรมา(นุชิต) มีเกจิอาจารย์ปลุกเสกราวๆ 118 รูป โดยจัดเป็นพิธีใหญ่ 3 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2498 (วันมหาสิทธิโชค) เป็นต้นไป โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น นพวงศ์) วัดบวรฯ เป็นประธาน ได้ประกอบพิธีการต่างๆตามประเพณีโบราณจนครบ 3 วัน 3 คืน ในวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2498 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ 5 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย (มหาสิทธิโชค+เสาร์ห้า) จึงถือโอกาศอันเป็นมหามงลนี้ ดำเนินการเททองหล่อพระกริ่ง เพื่อถวายเป็นพระเกียรติประวัติแด่พระสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสฯ โดยจัดพิธีขึ้นเต็มตามตำหรับอันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสฯได้เคยทรงรักษาไว้โดยไม่เคยทรงนำมาสร้างพระเลย พระตำราลับที่ว่านี้คือตำหรับการสร้างพระกริงของพระสมเด็จพระนพรัตน์ วัดป่าแก้ว ครั้งยุคสมัยอยุธยาที่ได้เคยตกทอดมาถึงพระสมเด็จพระมหาสมณเจ้าประปรมานุชิตชิโนรส อธิบดีสงฆ์แห่งวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) แต่ก่อนหน้านั้นจะมีความเป็นมาอย่างใดนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนสามารถนำมายืนยันได้ ตำรับนี้ต่อมาได้ตกไปอยู่กับพระสมเด็จพุฒาจารย์ (มา) วัดจักวรรดิราชาวาส (ท่านเจ้ามาฯ) ซึ่งต่อมาได้ถวายพระตำรับนี้แด่สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์เทพวราราม จึงได้มาเป็นตาราในการสร้งพระกริ่งพระชัยวัฒน์ และพระอื่นๆสกุลวัดสุทัศน์ในเวลาต่อมาทุกยุคทุกสมัย

... พระกริ่งวัดโพธิ์นี้มีชื่อเรียกกันว่า " พระกริ่งปรมา เจ้าคุณเจีย " ว่ากันว่ามีดีอยู่ 7 ดี คือ
1. ชื่อดี..."พระกริ่งปรมา" เป็นมงคลนามของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตเจ้าอาวาส
2. เนื้อโลหะดี...เป็นเนื้อนวะโลหะตามพระตำรับสร้างพระกริ่งโบราณ ประกอบด้วย
- ทองคำ(ทองชนวนจากการหล่อพระพุทธรูปในพิธีต่างๆ เช่น ทองชนวนพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ และเจ้าคุณมงคลราชมุนี(สนธิ์) ทองชนวนหล่อพระพุทธชินราช พิษณุโลก ทองชนวนหล่อพระพุทธสิหิงค์ ทองชนวนหล่อหลวงพ่อโสธร ฯลฯ
- เงินแท้
- ทองแดงที่ได้ถวายพระเถรานุเถระผู้เป็นอาจารย์ทรงคุณวิเศษ ลงพระพุทธมนต์เสกเป่า
- เจ้าน้ำเงิน
- โลหะพระชินเก่าๆในกรุสำคัญจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย พิษณุโลก ฯลฯ
- ดีบุก
- สังกะสี
- เหล็ก
- ปรอท
รวมทั้งผงวิเศษต่างๆ และให้โหรบรรจุดวงพระชาตาประสูติ ตรัสรู้ ดวงชาตาพระอรหันต์ต่างๆ ดวงชาตากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ดวงพระชาตาพระมหากษัตริย์ไทย เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น
3. ผู้สร้างดี... เจ้าคุณเจียเป็นพระมหาเปรียญ 9 ประโยค สมณศักดิ์สุดท้ายเป็น พระเทพวิสุทธิ์เมธี
4. เจตนาในการสร้างดี... เพื่อตั้งนิธิปรมาบูรณะตำหนักวาสุกรี
5. พุทธลักษณะสวยงามดี... เป็นพระหน้าอินเดีย ถือบาตรน้ำมนต์และประทานพร
6. ฤกษ์ในการสร้างดี... วันมหาสิทธิโชคเมื่อเริ่มพิธีและวันเสาร์ห้าเมื่อเททอง
7. พระคณาจารย์ปลุกเสกดี... เป็นสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 องค์ และเกจิอาจารย์กว่า 118 รูป สมเด็จพระสังฆราชที่เข้าร่วมปลุกเสกในครั้งนี้ คือ

1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง วชิรญาณวงศ์ (ชื่น นพวงศ์) วัด บวรนิเวสวิหาร พระสังฆราชลำดับองค์ที่ 13 ของสยามประเทศ
2. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตติโสภโน วัด เบญจมบพิตร)
3. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโนทัย วัดสระเกศ)
4. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน วัดราชบพิตร)

... และพระเกจิคณาจารย์อันมีชื่อเสียงมากมาย อธิเช่น สมเด็จพุทธจารย์ นวม วัดอนงคาราม ,สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) วัดบรมนิวาส ,หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ,หลวงพ่อถิร วัดป่าเลย์ไลย์ ,หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร ,หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ,เจ้าคุณผล วัดหนัง ,หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ,หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ ฉิมพลี ,หลวงพ่อโศก เพชรบุรี ,หลวงปู่ใหญ่ วัดสะแก ,หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ ,หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ,หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ,หลวงพ่อดำ วัดตุยง ,หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม ,หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ฯลฯ

... พระกริ่งปรมา(นุชิต) เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์ เป็นพระกริ่งที่ดี หาที่ติมิได้ ดีครบทุกด้าน ดีครบทุกประการ หากริ่งดีไว้บูชา พระกริ่งปรมา(นุชิต) เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์ มีติดตัวไว้ ดี ไม่ผิดหวัง
... พระสวยจัด ไม่ผ่านการใช้ แต่งงาม ผิวงาม แชมป์จริง พร้อมใบประกาศที่ 1 ทั้งหมด 3 งานให้อุ่นใจ เลี่ยมทองพร้อมเก็บรักษา องค์จริง สวยกว่าในรูป หลายขุม การันตีสวยแชมป์ตัวจริง... ยังมี พระเครื่องและเครื่องราง ที่น่าสนใจอีกมากมายให้ท่านได้เลือกชม ลองคลิ๊กรูป " ค้อน " แวะเข้ามาชมกันก่อนนะคะ เผื่อมีที่ถูกใจพี่ๆกันบ้างค่ะ ...
ราคาเปิดประมูล10 บาท
ราคาปัจจุบัน10,010 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลส. - 21 ธ.ค. 2556 - 23:59:47 น.
วันปิดประมูลพ. - 25 ธ.ค. 2556 - 23:59:47 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลกาญจนสินธุ์ (187)


(0)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1อา. - 22 ธ.ค. 2556 - 00:00:12 น.พระกริ่งปรมา เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์


 
ราคาปัจจุบัน :     10,010 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     100 บาท

!!! ท่านต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถร่วมประมูลได้ !!!


 

Copyright ©G-PRA.COM