งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
28 กรกฎาคม 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย สมาคมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 สิงหาคม 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 7
25 สิงหาคม 2562
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดท้องถิ่น) ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมฯ จังหวัดลำปาง
1 กันยายน 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
8 กันยายน 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมหอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จัดโดย สมาคมฯ จ.กาฬสินธุ์
29 กันยายน 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดนครราชสีมา
6 ตุลาคม 2562
งานประกวดพระเครื่อง ณ วัดพระบรมธาตุเจดียยาราม พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดกำแพงเพชร
20 ตุลาคม 2562
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดย่อย) ณ วัดหนองตาแต้ม ต.ตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีจันธ์ จัดโดย ชมรมพระเครื่องศิษย์หลวงพ่อพาน วัดโป่งกระสัง


Copyright ©G-PRA.COM