ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 พ.ค. 2562 - 08:15 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 31 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65759 (24/24)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620521-002 EV861736250TH bird2513 (426328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620524-003 EV906649076TH พรหมมาตร์ (426657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620524-004 EW569872933TH อาทิตย์๙๙ (426564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620524-005 EX371426452TH wunlop (426567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620524-006 EW20305620TH Kaeokleng (426569) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620524-007 EF117208617TH aodaod32 (426571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620524-008 FMTU000020426 Mrsonudom (426574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620524-009 EW854053272TH Nippit (426578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620524-010 ED805537950TH กำไลทอง (426580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620524-011 EW084537992TH manee21 (426561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620524-013 EW298902016TH saksit13 (426563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620524-014 EW701909370TH seranee (426565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ620524-015 EU719720493TH Darkman (426566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620524-016 EF320905967TH maii_amulet (426568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ620524-018 ED819920696TH thumma (426573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620524-019 RLMG000003182 สิบแปด (426575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620524-020 EW590208929TH ศิริมงคลดี (426577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620524-021 ED804892486TH lekyo89 (426654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620524-022 EX335352350TH ponpiya (426653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ620524-023 ED801284478TH คมรามอินทรา (426562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620525-001 ED816112125TH ล้มมวย (426691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620525-002 EW910920833TH เสือสมิง (426693) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 1อจ620525-004 EF308383970TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (426698) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ620525-006 ED803099920TH pong521 (426708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620525-007 EW762503761TH อิคคิว (426711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620525-008 ED797751429TH โซดา2456 (426714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620525-009 EV885706986TH opol1812 (426716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ620525-011 ED816521712TH บรีสพระช่วย (426751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620525-013 EW806526352TH สุนทรฤทธิ์ (426753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ620525-014 LUAP000384941 โบ๊ทพระเครื่อง (426754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ620525-015 LUAP000384942 โบ๊ทพระเครื่อง (426755) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ620525-017 EW468156934TH J_chitchai (426757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ620525-018 SMDN000014180 feifei (426758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620518-006 zafari (426142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620518-012 Veenniyakul (426125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620520-005 UDS-35 (426248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620520-008 พุทธบูชา (426254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620522-004 pornnakornsi (426658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620524-001 disakorn (426633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620524-002 golfj (426636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620524-003 อาณาจักรพระ (426637) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ620524-005 prayoyo2510 (426641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620524-006 SiwaDa928 (426644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620524-007 caszamix (426646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620524-008 sillaprathai (426647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620524-010 guntinan (426651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620524-011 Kaewklom (426584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ620525-001 aee_sotspa (426723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ620525-003 chuchart-k (426729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620525-006 OMBUN (426740) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ620525-007 montri_rne (426744) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ620525-009 Meetung (426747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620525-010 rooms_studio (426749) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ620525-011 aee_sotspa (426724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620525-013 ปิงเปียง (426728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620525-015 limmy (426733) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620525-016 corpse (426736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620525-018 Veenniyakul (426737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620525-019 penggo (426738) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ620525-020 youanek1191 (426739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620522-008 แม้วจอมเทียน + darita32 (426386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ620523-008 tanint + bunjerd (426430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
3 # 3อจ620523-146 EV905373091TH ป่าตาลดอย + ชฎาภรณ์ (426494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 67%)
4 # 3อจ620525-133 EW496660666TH change + เต้แม่โจ้ (426741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์ข้าวหลามตัด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (G 64%)
5 # 3อจ620527-003 พรพระพุทธคุณ + สันคลองสาม (426768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560208-085) (G 67%)
6 # 3อจ620527-004 fluke + JoEthaibev (426771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620105-119)(G 68%)
7 # 3อจ620527-005 kopper + JoEthaibev (426773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620322-073)
8 # 3อจ620527-006 มนต์เมืองเหนือ + JoEthaibev (426776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวา)(620307-017)
9 # 3อจ620527-122 EF320890595TH กาเบียล + Juicy (426777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ620527-008 disakorn + ลูกแม่จัน (426781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (551207-120)
11 # 3อจ620527-009 nung919 + chalermwich (426783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
12 # 3อจ620527-123 ED815116024TH pandp + kaigreenline (426784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
13 # 3อจ620527-010 ตั้มเพชรบุรี + Meetung (426785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ620527-101 EF227705446TH AChen + nutthawut (426786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) (G 70%)
15 # 3อจ620527-124 ED791264825TH ปิ่นอนงค์ + ประพฤทธิ์ (426787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
16 # 3อจ620527-011 Chanchai21 + Buncha (426788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
17 # 3อจ620527-125 EW617603797TH Chanchai21 + phannop2538 (426790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ปี 2512 จ.นนทบุรี

18 # 3อจ620527-103 EF303884051TH แม็คพระเครื่อง + Sector99 (426792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ถ้ำเสือใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.จันทบุรี (620518-107)
19 # 3อจ620527-104 ED802337781TH somnuk + (426794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ620527-014 Sombat14 + เด็กท่าพระ (426795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้และล้างผิว)
21 # 3อจ620527-127 ED814520762TH korawich + jackzaa (426796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบซ้าย-ขวา)
22 # 3อจ620527-106 EW998796339TH Exdesign + premrit (426797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ620527-128 SNYI000012233 nung919 + เซียนพละ (426798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
24 # 3อจ620527-015 mawpong + samartw (426799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
25 # 3อจ620527-129 EF293022885TH คชาภา + theera (426800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ620527-130 RC746334959TH mntpt + ชัยวุฒากาศ (426802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620527-107 EV344957252TH Giant415 + รงค์พังงา (426803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (G 62%)
28 # 3อจ620527-017 วัฒน์วังหิน + popnavy (426804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620220-107) (G 88%)
29 # 3อจ620527-108 EX384627311TH ทนายหลวง + เอกกี้27 (426805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ620527-131 EF248896255TH เซียนน้อยหนึ่ง + ตู่เมืองตาก (426806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.สมุทรสาคร (G 64%)
31 # 3อจ620523-125 EX369237526TH นรปาน + เปาโลพระเครื่อง (426807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
32 # 3อจ620527-109 EV344957252TH ปอวีร์ + รงค์พังงา (426808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
33 # 3อจ620527-132 EV277539083TH สมอแดง + เล็กหัวเสือ (426809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (580619-097)
34 # 3อจ620523-148 EX369238005TH slaton57 + เบิร์ดพนาสนธิ์ (426810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
35 # 3อจ620527-133 EW232400314TH วานรไฟ + ฟลุ๊คนครระยอง (426811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ620527-110 EW731389474TH wwwoot + เหรียญหลวงพ่อคูณ (426812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

37 # 3อจ620524-101 EV973700895TH wwwoot + ตี๋ลำปางหลวง (426813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (620405-034)(G 70%)
38 # 3อจ620527-134 ED817211663TH chsearn + เด็กนอก (426814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
39 # 3อจ620527-111 ED812509279TH amarin99 + maitree (426815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (600621-182) (G 88%)
40 # 3อจ620527-135 TPD071A000144 midori + bigforever11 (426816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (620516-088)
41 # 3อจ620527-141 EF314788816TH olympia + ดอกคูน (426817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผงแร่(แดง) ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
42 # 3อจ620527-137 EW582610509TH kit01 + สหายเมืองลิง (426819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
43 # 3อจ620527-115 EW660354846TH ใบไผ่ใบตาล + derss (426820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) (น้ำหนัก 7.4 กรัม)
44 # 3อจ620527-138 EW582610509TH มีเก้า888 + สหายเมืองลิง (426821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620527-139 ED798863982TH choedchai + Maruay (426823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(620429-064) (G 65%)
46 # 3อจ620527-143 ED811423109TH soiytnd + หมูทอง (426824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ620527-116 EW086961847TH takrit + น้องแผ่นดิน (426825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 58%)
48 # 3อจ620527-144 ED806451124TH nung919 + kingidear (426827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620527-117 PSP0002493026TH henghengheng + (426828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wichean146
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ620527-145 EW865333035TH มนต์เมืองเหนือ + knug11 (426829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (591019-041)
51 # 3อจ620527-118 ED775019910TH กุมารเทพ168 + sohn27 (426830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ620527-146 EF365210369TH ครูนัต + ฐณะวัฒน์ (426831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ620527-119 EV731038190TH nung919 + mars7783 (426832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2472 จ.อุตรดิตถ์
54 # 3อจ620527-147 EF228882076TH thonglor + hattori (426834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)
55 # 3อจ620527-148 ED816124150TH nung919 + Tom02 (426836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

56 # 3อจ620527-120 ED800079245TH Turtle-Jet + เสธไอซ์ (426837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(611012-149)(G 84%)
57 # 3อจ620527-150 PYSC000524363 wwwoot + maibangsai (426841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540510-041)
58 # 3อจ620527-114 ED797058141TH eyeda + Romet (426864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงผสมไม้ตะเคียน ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
59 # 3อจ620527-121 EF320890595TH zafari + LaMaeBoy (426866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
60 # 3อจ620527-001 Winwinja + Warayu (426867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(611019-035)
61 # 3อจ620527-013 saksitt + คนดีของสังคม (426868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ620527-140 RSIT000660686 บ้านกรอบเงิน + (426869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Akomaonpat1995
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างและแต่งผิว)
63 # 3อจ620527-136 ED820611975TH SongkanA + ก้อนกรวด (426870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ปั๊มเครื่อง เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ620529-146 ED812638755TH apichart_ao + tgiporp (426985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.1 กรัม) (G 94%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 30 พ.ค. 2562 - 08:18 น.] #65736 (23/24)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620517-011 EV534576538TH Vincent (425990) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620518-003 EW642332345TH โก๋โรจน์ (426517) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ620520-006 EW006581975TH pak2528 (426523) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ620520-009 EW993967575TH kungkung1 (426527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620520-012 EF296121414TH คุณศิระ (426229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620521-005 EW184085337TH กำไลทอง (426343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620523-002 ED768671839TH chsearn (426486) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620523-003 EV815849400TH chane (426487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620523-004 EW086959826TH น้องแผ่นดิน (426489) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ620523-005 EF433101586TH อิคคิว (426490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620523-006 EF178230256TH ratro (426492) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ620523-007 EW141680699TH ปืนใหญ่ (426495) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ620523-009 FAM0001251673 jojubkay (426501) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620523-010 ED798804406TH ธนกฤตพระเครื่อง (426503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620523-011 EW379315656TH james_15 (426525) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620523-013 ED804164409TH twongt (426528) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620523-014 EW380507741TH anuruknavy44 (426530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620523-016 EF290866848TH kanlaya48 (426534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ620523-017 ED810042713TH o-larn (426536) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ620523-018 EW868291714TH sza1200 (426538) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620523-019 ED694253206TH ตุ๊หลวง (426539) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620523-020 ED814300404TH piboon (426540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ620523-021 ED694253210TH ตุ๊หลวง (426504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ620523-022 ED809614966TH jingmanu (426505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620523-024 ED735412289TH yyoyo (426511) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620517-011 olympia (426941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620520-011 ทองหลังพระ (426553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ620520-021 พิชาญ (426228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ620521-009 chaiyarit_c (426537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620521-017 Newton08 (426943) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ620522-015 กองพิมพ์พัน (426942) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
7 # 2อจ620523-001 Poonsin (426506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620523-002 OMBUN (426509) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
9 # 2อจ620523-003 nuaypkt (426513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ620523-004 สว่างเทวะ (426515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620523-005 เด็กท่าพระ (426516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620523-006 ลุงเอก59 (426519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620523-007 ลุงเอก59 (426520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620523-008 tongprakueang (426522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ620523-009 tongprakueang (426524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620523-010 โบ๊ทพระเครื่อง (426526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ620523-011 virut19 (426529) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620523-012 vittaya14 (426531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620523-013 WaruntornB (426533) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620528-012 pornlerty (426908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620521-014 klang_pra + kao_za (426303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620521-118 EW853513043TH keat2507 + pikky (426329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
3 # 3อจ620521-122 ED803080945TH Jjiann1979 + mitmitee (426280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระตรีกาย ***
4 # 3อจ620521-144 EF353400811TH towerboy + กระติบ (426358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ620522-004 Nawaporn_Prathai + (426760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บอย_วิโรจน์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
6 # 3อจ620522-005 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (426761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บอย_วิโรจน์
*** พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
7 # 3อจ620523-123 EW514093805TH piyatg + naenaldo (426436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
8 # 3อจ620523-155 EW669000531TH nung919 + ข้าวโอ๊ด (426449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา ***
9 # 3อจ620523-181 ED806669387TH MikeShiNoDa + Bomecool (426466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ620524-112 ET977887184TH ลู่เฉินเฟย + นู๋โอปอ (426590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาสรรค์ กรุท้ายย่าน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (สภาพหักซ่อม) ***
11 # 3อจ620524-128 EW350378411TH ณัชกิจ + OgapzaO (426630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
12 # 3อจ620524-139 ED785957669TH gallardo + เมตตาบารมี (426597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
13 # 3อจ620524-147 BAKY000458052 gallardo + (426619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 69%) ***
14 # 3อจ620525-001 welding24 + bunpot (426661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้) ***
15 # 3อจ620525-002 Nazzty + ununun (426662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังไพลิน ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 209) ***
16 # 3อจ620525-003 กำธรนคร + chuchart-k (426663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (600316-108) ***

17 # 3อจ620525-006 tonmek + แก้วอุษา (426665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (611012-175) (G 68%)***
18 # 3อจ620525-008 apichat_rar + Jenjira (426667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์ฐานมะอะอุ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท (620508-027)***
19 # 3อจ620525-009 khotchaninPk + penggo (426670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดกลางบางแก้ว รุ่นปฏิสังขรณ์รอยพระบาท พิมพ์ชลูด เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครปฐม (หมายเลข 474/น้ำหนักทอง 23 กรัม) ***
20 # 3อจ620525-010 ลูกพ่อพันท้าย + youanek1191 (426674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก/สภาพสวย) (620117-225)***
21 # 3อจ620525-011 Tharin_P + youanek1191 (426671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20.1 กรัม) (620509-092)***
22 # 3อจ620525-101 EF130041275TH samanta + tatty (426668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ620525-102 ED772390653TH ninewalk + อรทัย960 (426669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
24 # 3อจ620525-103 EX292232202TH noi70 + เด็กส่องพระ (426673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
25 # 3อจ620525-104 ED806676670TH เซียนน้อยหนึ่ง + pakbankaew (426675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์จิ๋วหลังผง ปี 2542 จ.นครปฐม (สภาพไม่มีแผ่งหลัง) ***
26 # 3อจ620525-105 EW701948118TH taroxtaro + peaprem (426766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (560927-334) ***
27 # 3อจ620525-106 EW351754048TH catbkk + Prince_Pratya (426677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ620525-108 ED803099916TH เจ้าคุณ + pong521 (426681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620525-109 EX330913565TH Wanchana + boboaf (426684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (G 68%)***
30 # 3อจ620525-110 EW351754153TH niwetch + Teebotun (426687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
31 # 3อจ620525-111 EW468156347TH mana1 + suwatboat (426676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ ***
32 # 3อจ620525-112 EW770078859TH เป้เกลือป่น + aechakkit (426678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
33 # 3อจ620525-114 EW619623216TH knug11 + เย็นสบาย (426683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 1537) ***
34 # 3อจ620525-115 EV905359470TH Sasitornjantasri + kohler (426686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (620510-204) ***

35 # 3อจ620525-116 EF254656974TH ของขลัง + anothaitmc46 (426689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 3.5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)***
36 # 3อจ620525-117 EF120011739TH เมืองไทย + Kimbunbun (426692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ620525-119 EF343003841TH pramual + กระติบ (426763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ620525-120 EX246152161TH bird2513 + Choomsilp (426696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 87%)***
39 # 3อจ620525-121 EV885706986TH ของขลัง + opol1812 (426672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม (G 81%)***
40 # 3อจ620525-122 ED603495316TH rungkrabi + tgiporp (426679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3803) ***
41 # 3อจ620525-123 ED796327010TH korn88 + chaiywutkunarsa (426682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 78%)***
42 # 3อจ620525-124 ED796327010TH พลธีร์5559 + chaiywutkunarsa (426685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
43 # 3อจ620525-126 EV661374705TH chane + chaiya-2 (426690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)***
44 # 3อจ620525-129 EW912004260TH อะนันตะปัดชะเย + nanin (426759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ620525-130 SLYA000890561TH ruamsup + nampoo (426695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 11433) ***
46 # 3อจ620525-131 EX280755136TH pramual + รุยคอสต้า (426732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) ***
47 # 3อจ620525-132 ED812424065TH tuktu40 + ยอดอ่างทอง (426735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(610330-124) ***
48 # 3อจ620525-134 EV106564847TH หนุ่ยเสื้อดำ + ก้อนกรวด (426742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายตัดเดี่ยว เนื้อดิน ***
49 # 3อจ620525-135 ED812730349TH kolon + Ake595 (426743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด) ***
50 # 3อจ620525-136 ED812730349TH kolon + Ake595 (426745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 1 โค้ด) ***
51 # 3อจ620525-137 EV534550535TH kitti7070 + Vincent (426746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้) ***
52 # 3อจ620525-138 EF182092383TH sam8793 + สุดขอบฟ้าG (426748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ620525-139 EW095970285TH herikanem79 + Promsri (426765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพใช้) ***
54 # 3อจ620525-140 ED793371805TH Sombat14 + ว่านหวาย (426750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหลวงพ่อพัฒน์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (วัดหน้าพระธาตุสร้าง) ***
55 # 3อจ620525-141 ED809344813TH กุมารเทพ168 + nakornyong (426700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
56 # 3อจ620525-143 EF408742614TH bird2513 + schan2514 (426703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร (G 64%) ***
57 # 3อจ620525-144 EX286741356TH Pitcha + sornna (426705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620518-001)(G 78%) ***
58 # 3อจ620525-145 ED808641744TH เมืองช้าง + Dordumdee (426707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(560504-140) ***
59 # 3อจ620525-146 EW694255710TH sompong1691 + newty53 (426710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ620525-147 EW694255710TH sompong1691 + newty53 (426712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
61 # 3อจ620525-148 ED808043176TH atsmark2 + noonno2525 (426715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ620525-149 EX275959729TH lekmahoran + ดลเครื่องราง (426718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง) ***
63 # 3อจ620525-150 EW927019858TH sumat + Zinemala (426721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1350) ***
64 # 3อจ620525-151 ED694260493TH kortzean + ตุ๊หลวง (426699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด) ***
65 # 3อจ620525-153 EW926597687TH แม่พลอย + noi70 (426704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ620525-154 FH0118WAGC45 เอื้ออนันต์ + beer2126 (426706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำคาวมสะอาดผิว) (620327-071)(G 64%)***
67 # 3อจ620525-155 ED802995505TH Werachai10 + lulytoon (426709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(611022-011) ***
68 # 3อจ620525-156 ED802995505TH pk-rama2 + lulytoon (426713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620502-008) ***
69 # 3อจ620525-157 ED818302697TH nung919 + เทพรถไฟ46 (426717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
70 # 3อจ620525-158 ED812332758TH นิคมตะวันออก + หูยาว (426720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อทองแดง (ขนาด 1 นิ้ว) ***

71 # 3อจ620525-159 EW646717332TH วิเศษชัยชาญ + ธัมปารี_16 (426722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างอุ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ620525-160 EF114539257TH memories + เขยมาบตาพุด (426725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 29 พ.ค. 2562 - 09:07 น.] #65671 (22/24)** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620527-016 memories + ชินจัง (426801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทองรวม 6.6 กรัม) (G 73%)***
2 # 3อจ620527-112 ED812509279TH calibre36 + maitree (426818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.8 กรัม) (G 89%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 28 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65666 (21/24)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620513-002 EF296755655TH คุณศิระ (425546) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ620515-022 EX277509696TH เพชรศรีวิชัย (426352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620516-004 EV478842588TH suttisak (425947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620517-004 EW584434121TH suyu7 (426356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ620517-008 EF104566479TH เทียมเยาวราช (426066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620518-013 EW086182988TH t_local (426403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ620520-002 ED798794099TH sathitslc (426406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620521-001 ED799470718TH รณกฤต30 (426322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620521-004 EW258459042TH NUT2008 (426341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620521-006 ED809701617TH โก๋โรจน์ (426346) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ620522-001 EF228302426TH tomato (426400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620517-010 thiengboon (426338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620521-001 konchoppra (426340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620521-002 nuaypkt (426342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620521-003 Anankiya (426345) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ620521-004 jessepre (426350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620521-005 Buncha (426353) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ620521-006 toopronchai (426359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620521-007 wilairat_22 (426361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620521-008 นูบางตาล (426362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620521-010 naja22 (426336) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 2อจ620521-011 kao_za (426314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620521-012 kritmek (426317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620521-013 welegal (426320) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ620521-014 vittaya14 (426327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620521-015 jung70 (426332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620521-016 Emily007 (426335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ620522-001 เวียงระแหง (426387) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620522-002 เน้นพระสวย (426391) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ620522-003 anurak99 (426397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ620522-006 Theethuch (426404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ620522-007 Vuttichai (426407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ620522-008 อ้น_รังสิต (426408) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620522-009 Sakapontaprit (426410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620522-010 jicko (426412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620522-011 jicko (426378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ620522-012 jicko (426379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620522-014 tuy_301 (426381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620525-012 ๙อุอากะสะ (426726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620514-015 zafari + Buncha (425659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ620514-111 EW181451884TH Poonsin + เอกสตูล (425641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620514-131 82009599474 พงษ์ท่าม่วง + tayatang (425644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ620516-006 Bophantom + เก้าออโต้ (425927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ620517-120 EX357079814TH Niti333 + midland (426006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จิ้งจกหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 7 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ620520-003 Jackbangkaew + boonserm (426161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว) ***
7 # 3อจ620520-151 EW351747016TH tttui + Prince_Pratya (426211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (เสาอากาศมีกลาก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
8 # 3อจ620521-132 LTMP000198057 Lucair + kittikitti (426282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร) ***
9 # 3อจ620522-103 EW448698922TH zafari + chowkul (426398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (กรอบชุบทอง) ***
10 # 3อจ620523-180 EX372838375TH Niti333 + Mark-Mon2015 (426521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ620524-001 sompong1691 + Buncha (426572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด ***
12 # 3อจ620524-002 nung919 + Buncha (426576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ620524-003 nung919 + Buncha (426579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี ***
14 # 3อจ620524-004 terdshop + ฟรีโน่ (426581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
15 # 3อจ620524-005 Chanchai21 + ไกรศาล (426583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนารายณ์ เจ้าพ่อศาลสูง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.ลพบุรี ***
16 # 3อจ620524-006 Pitcha + เก้าตะวัน (426603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และรมผิวใหม่) (620517-059)***

17 # 3อจ620524-007 Jackbangkaew + (426605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Rabbit2518
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(620329-107) (G 63%)***
18 # 3อจ620524-008 njeesom + sanopporn (426607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ620524-008 njeesom + sanopporn (426607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ620524-009 bansa + sanopporn (426610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ620524-010 RaPinPraiOne + (426613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาณาจักรพระ
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์สาริกาคู่ เนื้อผง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
22 # 3อจ620524-011 Bbeenaja + SiwaDa928 (426617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
23 # 3อจ620524-012 Bbeenaja + SiwaDa928 (426620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
24 # 3อจ620524-013 Bbeenaja + SiwaDa928 (426621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
25 # 3อจ620524-014 Bbeenaja + SiwaDa928 (426624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
26 # 3อจ620524-015 Bbeenaja + SiwaDa928 (426625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
27 # 3อจ620524-016 Bbeenaja + SiwaDa928 (426628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
28 # 3อจ620524-017 chattawat + โจ้ดอนเมือง (426631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620524-102 EW060624811TH คชาภา + อ้อยใจ (426635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส พิมพ์บล็อกกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี ***
30 # 3อจ620524-103 ED805832943TH ชัยไทรงาม + mingch (426638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
31 # 3อจ620524-104 ED805560065TH Pitcha + bluezone69 (426640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(620204-019) ***
32 # 3อจ620524-105 ED808004288TH hot2523 + บางแก้ว1976 (426642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ620524-106 ED810911207TH Pracha40 + POOSIT (426643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)***
34 # 3อจ620524-107 RSSK000031089 yosapon + Naphat1129 (426645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (590812-080)***

35 # 3อจ620524-108 ED810018285TH thai2net + chanchim (426648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (590331-035)(G 76%) ***
36 # 3อจ620524-109 EV482078861TH พงษ์ท่าม่วง + tookatun (426649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620329-172)(G 71%) ***
37 # 3อจ620524-110 EV079869609TH panupong30 + oldamulet (426652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์อุเล็ก เนื้อดิน จ.พิจิตร ***
38 # 3อจ620524-111 EX314786395TH camaroj + เด็กข้างวัด (426587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ620524-113 ED803098371TH pramual + prathep (426592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ620524-114 EV731038169TH แป๊ะดำเนิน + mars7783 (426594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นหนุมานออกศึก เนื้อเงิน ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ620524-115 EW570981167TH thanapetch + รักษ์นครหลวง (426595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม) ***
42 # 3อจ620524-116 ED810295479TH เพชรอโยธยา + tidtoom (426655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นจักรพรรดิ์รวยพันล้าน เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2722) ***
43 # 3อจ620524-117 EW464652589TH pradee125 + Kampeang (426598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทอง) ***
44 # 3อจ620524-118 ED797251989TH joeenok + aomthai (426600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
45 # 3อจ620524-119 EF113954882TH jung70 + phrut (426601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2669) ***
46 # 3อจ620524-120 EF244649523TH NAMMONL + (426604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 74%)***
47 # 3อจ620524-121 EF432156800TH namuang + โบ๊ทพระเครื่อง (426608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (620510-098)***
48 # 3อจ620524-122 BAB0000199441 ดาวหาง + บ๊อบบางบ่อ (426612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ้น วัดบ้านเก่า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ชลบุรี ***
49 # 3อจ620524-124 EF366980425TH pramual + ปิ้กพาหุง (426656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ620524-125 WAVP000018157 Bophantom + Nong-poko (426618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
51 # 3อจ620524-126 WALK000447615 ปะใหญ่ + kajell3555 (426623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (620318-027)(G 76%) ***
52 # 3อจ620524-127 EV200868162TH TheJo + ทรัพย์1990 (426627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***

53 # 3อจ620524-129 EW771413066TH nop_parat + pudragon54 (426632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1/ไม่ตัดขอบ)***
54 # 3อจ620524-130 EW771413066TH nop_parat + pudragon54 (426634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 99/ไม่ตัดขอบ) ***
55 # 3อจ620524-131 EW803587370TH ChonChob + เวียงห้วยเขน (426582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรกลูกยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
56 # 3อจ620524-132 EX349632187TH nutturbo + tayatang (426585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ620524-133 EW971909730TH ปิ่นอนงค์ + mchutith (426586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
58 # 3อจ620524-134 EW349256194TH Greenoldman + yongyot (426588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
59 # 3อจ620524-135 EW971909730TH ฐณะวัฒน์ + mchutith (426589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ620524-136 ED796334554TH LIVERPOOL-LOVE + (426591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
somgiat
*** พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง(ขาว) ***
61 # 3อจ620524-137 EU925460435TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + jazz9235 (426593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ620524-138 ED803854504TH pramual + khakprachin (426596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
63 # 3อจ620524-140 ED812742894TH warinsaya + Bomecool (426599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาเชยคางข้างเม็ด พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
64 # 3อจ620524-141 EW590161020TH vitaya + rachanikorn (426602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
65 # 3อจ620524-142 ED798484715TH พ่อฟอร์ม + wutclub (426606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ620524-143 EB229668114TH phoomchai + Siwakarn (426609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (620503-055) ***
67 # 3อจ620524-144 EV497186947TH kittisak_10 + pound2007 (426611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
68 # 3อจ620524-145 EV915543895TH Somkiathong + m-cot (426614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (620124-119) ***
69 # 3อจ620524-146 EF227837288TH wigvic + เซียนใหญ่สายร่ม (426616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบน) ***
70 # 3อจ620524-148 RTAM000031642 hellboy18 + สุนทรฤทธิ์ (426622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ620524-149 EV905359466TH noy2015 + ชฎาภรณ์ (426626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5262)(620130-083) (G 75%)***
72 # 3อจ620524-150 NGWW000050888 wwwoot + MMadee (426629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ620525-127 EF270396270TH bird2513 + teespy (426764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (G 80%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 27 พ.ค. 2562 - 08:08 น.] #65661 (20/24)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620510-001 EW735494481TH pimthong (425796) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ620511-004 EW735494495TH pimthong (425804) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ620513-015 EW351739482TH WaruntornB (425970) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620514-024 EW733143227TH กัปตันอะหิงสะกะ (425976) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ620515-006 ED790737918TH zerocb (425785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ620520-001 EX384618495TH เอกกี้27 (426236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620520-004 EW241954930TH หนองซอ (426245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620520-005 EF296268264TH คุณศิระ (426249) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620520-007 EW803946801TH nunthikorn (426251) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ620520-008 EU200200563TH pruksasat (426257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620520-010 EW603913167TH MAI_AMULET (426258) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ620520-011 ED808702236TH endzone (426271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620520-013 ED769887085TH kittikitti (426233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ620520-014 ED803475118TH masterbill (426234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620520-015 EW248427589TH pornperm (426235) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620520-016 BKAE000653609 nockout (426240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620520-017 SNKU000002041 nailom9 (426243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620520-018 EW039267319TH พิศุทธิ์ (426246) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ620520-019 ED805670548TH winwin (426275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620520-020 ED781998138TH bluezone69 (426250) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 1อจ620520-021 ED804137275TH ssnook2538 (426237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620520-022 EF296094152TH O-Korat (426239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620508-005 อ้น_รังสิต (425221) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ620513-003 พุทธคุณ05 (425613) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ620513-007 สยามเมืองยิ้ม (425623) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ620515-001 sineru32 (425769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620515-010 Leksalaya (426659) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ620515-011 Leksalaya (426660) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ620516-008 nattaphak (425987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ620516-012 พิชย์ภัสสร (425972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620518-002 tawat_boonyarat (426133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620518-007 zafari (426231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ620520-001 จักราช (426241) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 2อจ620520-002 แม้วจอมเทียน (426242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620520-003 arthur (426244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620520-004 tonsakchai63 (426247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620520-006 ลูกพ่อพันท้าย (426252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620520-007 thammarod (426253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620520-009 พุทธบูชา (426255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ620520-010 pui1228 (426256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620520-012 JoEthaibev (426259) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ620520-013 chanram (426260) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ620520-014 kui60 (426261) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ620520-015 jes191 (426262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620520-016 aroun (426263) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ620520-017 ronin28 (426264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620520-019 chanapai (426265) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620514-147 EW258453288TH ลูกพ่อพันท้าย + NUT2008 (425758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก ปี 2535 จ.อุทัยธานี ***
2 # 3อจ620515-003 zafari + kitcha (425803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หัวโน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้) ***
3 # 3อจ620515-004 zafari + kitcha (425806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์จุดกระโดด เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต ***
4 # 3อจ620515-106 ED800974335TH เหวัชระ + lalalaon (425812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์สามอุ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
5 # 3อจ620515-167 EF104563384TH tongprakueang + (425897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sakbangbon
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว)***
6 # 3อจ620516-119 EW801665556TH tonychan + ขุนเมืองจันทร์ (425943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช ***
7 # 3อจ620517-135 ED793325831TH hellodanial + ว่านหวาย (426390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา ***
8 # 3อจ620520-110 EW181449832TH nung919 + เอกสตูล (426176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังยันต์ ศ ตัน เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต ***
9 # 3อจ620520-113 EW073000973TH อตกพระเครื่อง + tee_bang (426187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ราชบุรี ***
10 # 3อจ620520-123 EU200200563TH Newcomer + pruksasat (426209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง เนื้อดิน ***
11 # 3อจ620520-124 ED771232885TH Game_krub + pisitnkul (426212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และย้อมสีชมพู) (G 63%)***
12 # 3อจ620520-129 ED769887085TH mommam21 + kittikitti (426222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาแข้งเฉียง วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง (G 91%) ***
13 # 3อจ620521-011 jung70 + toopronchai (426554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 941) ***
14 # 3อจ620522-001 Poonsin + หนึ่งสภาพัฒน์ (426372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2715) ***
15 # 3อจ620522-002 Chimpalee + พิศรุษ (426374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
16 # 3อจ620522-003 เสธไอซ์ + timmumu07 (426376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/สภาพล้างผิว) (G 60%)***

17 # 3อจ620522-006 tockjung + เน้นพระสวย (426382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620510-155)(G 80%) ***
18 # 3อจ620522-007 knug11 + onemomo (426384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 09088) ***
19 # 3อจ620522-009 prayoyo2510 + somboonput (426389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎีทอง พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
20 # 3อจ620522-010 นนท์รามคำแหง + (426392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somboonput
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ620522-011 น้าเดช + โพธาราม (426373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (610405-161)***
22 # 3อจ620522-012 AQUAMAN39 + โจ้ดอนเมือง (426375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
23 # 3อจ620522-013 TEE_INTER + อรรถพล (426377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ620522-014 MIXMUK + deawn (426380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) ***
25 # 3อจ620522-015 panu_pdd + tong0259 (426383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
26 # 3อจ620522-016 thanapetch + alitita (426385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.อ่างทอง ***
27 # 3อจ620522-017 midori + tuy_301 (426388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฏฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620522-101 EF436090613TH taccord + addoo (426394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
29 # 3อจ620522-102 EF436090613TH Beed098 + addoo (426395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง/สภาพแต่งผิว) ***
30 # 3อจ620522-104 ED793338146TH toey7 + เบตง357 (426401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ620522-105 EW660304601TH amarin99 + long_g (426402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (G 79%)***
32 # 3อจ620522-106 EW375030154TH อะนันตะปัดชะเย + (426405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Eik_Sinchai
*** เศียรพระบูชา ***
33 # 3อจ620522-107 EV469424932TH คอร์อ่อน + หมูเหนียว (426415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสื้อเกราะ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620522-108 EF120778565TH dreamsconner + เบิ้มศรีราชา (426409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** ล็อกเกตรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ620522-108 EF120778565TH dreamsconner + เบิ้มศรีราชา (426409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** ล็อกเกตรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ620522-109 EW157826184TH kittisak_10 + tatoa (426411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (G 76%)***
37 # 3อจ620522-110 ED808020263TH niwetch + เบิ้มศรีราชา (426413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 23) (G 77%)***
38 # 3อจ620522-111 EF384859094TH Bbeenaja + met26 (426414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว) ***
39 # 3อจ620522-112 EW590193036TH อะนันตะปัดชะเย + t-kanchanu (426393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2525 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
40 # 3อจ620522-113 EW852034960TH gallardo + long_g (426396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 11/น้ำหนักทอง 19.1 กรัม) ***
41 # 3อจ620523-001 Stapornch + malakul (426416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
42 # 3อจ620523-002 tum99 + naret18 (426418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 202) ***
43 # 3อจ620523-002 tum99 + naret18 (426418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระชัยวัฒน์โพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
44 # 3อจ620523-002 tum99 + naret18 (426418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นโพธิญาณ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
45 # 3อจ620523-003 jaturong_sri + Thipnapa007 (426420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาวัดมกุฎฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1348/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
46 # 3อจ620523-004 six_cm + สว่างเทวะ (426423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (G 80%)***
47 # 3อจ620523-005 เอี่ยมโชคดี + เด็กท่าพระ (426425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดตาปะขาวหาย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
48 # 3อจ620523-006 ปักต้นกล้า + เด็กท่าพระ (426426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ620523-007 rungkrabi + sakaekrung (426428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1507) ***
50 # 3อจ620523-010 UDS-35 + ของขลัง (426433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.อุทัยธานี ***
51 # 3อจ620523-011 TEE_INTER + rooms_studio (426435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) (620306-101)***
52 # 3อจ620523-012 AodBangkhae + anonnat (426437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2519 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ620523-013 Vkob2001 + นิดบางไทร (426439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** หนุมานหลวงพ่อสุน วัดศาลากุน เนื้อไม้ จ.นนทบุรี (G 85%) ***
54 # 3อจ620523-014 Poonsin + พิชาญ (426441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 710/สภาพล้างผิว) ***
55 # 3อจ620523-015 แม่ตะเคียนทอง + (426444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WaruntornB
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ620523-016 warriorric + อาร์มไข่เค็ม (426445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
57 # 3อจ620523-101 EP324821635TH ปิงเปียง + สุเรนทรชิต (426448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง) ***
58 # 3อจ620523-102 EV915543878TH kittisak_10 + m-cot (426450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ620523-103 EV969738815TH แม่พลอย + bunjerd (426452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ620523-104 EF228278130TH Nopbanna + joeenok (426454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางถวายเนตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ620523-105 EW682170654TH Tar_MDU35 + tinny (426456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ620523-107 EU365946082TH attapon_i + ทีมพรานนก (426461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ620523-108 EW904021487TH Spider_Man + โอเว่น (426462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ620523-109 EF105255022TH อะนันตะปัดชะเย + บีเวียงพิงค์ (426464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
65 # 3อจ620523-110 ED796460447TH แม่พลอย + chin_kup (426556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสฉลองอายุครบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ620523-111 EW304531634TH zafari + หมอมีดี (426417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
67 # 3อจ620523-112 EV586393464TH RaPinPraiOne + (426419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kaigreenline
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
68 # 3อจ620523-113 EW832362396TH มาร์คพระเครื่อง + normon (426421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ620523-114 EF147866833TH kolon + aood0458 (426422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)***
70 # 3อจ620523-115 ED810286826TH gecko + ไข่มุข (426424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก จ.เพชรบุรี (620513-068)(G 87%) ***

71 # 3อจ620523-116 ED797414364TH กิตช่างไม้ + armarging (426427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 0.8 กรัม) ***
72 # 3อจ620523-117 EW820956361TH Chanchai21 + ว่านหวาย (426429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง รุ่นยกช่อฟ้า พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ภูเก็ต (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
73 # 3อจ620523-118 EW820956361TH Chanchai21 + ว่านหวาย (426431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
74 # 3อจ620523-119 EF254649085TH Ultagolf + anothaitmc46 (426548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก ***
75 # 3อจ620523-120 EW662260231TH gallardo + ซูโม่ (426434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา พิมพ์หลัง สก.(ใหญ่) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม) ***
76 # 3อจ620523-121 EW304526532TH poltra + Burapha777 (426557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 55312)***
77 # 3อจ620523-124 ED782789374TH kittisak_10 + Prakor (426440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (G 70%)***
78 # 3อจ620523-126 ED807816585TH กชณิชา + photo_one (426443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวเป็นสนิมเงิน) ***
79 # 3อจ620523-127 EW584434254TH somnuk + suyu7 (426542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน กรุวัดเจดีย์สูง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
80 # 3อจ620523-128 EV280022538TH gallardo + สิริพรชัย (426447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (610929-013) (G 89%)***
81 # 3อจ620523-129 EW570980161TH shang + รักษ์นครหลวง (426451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
82 # 3อจ620523-130 EV277548615TH PLE_INNO + เล็กหัวเสือ (426453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (580707-054) ***
83 # 3อจ620523-131 EW498146153TH pornlimk + โอบอุ้ม (426455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
84 # 3อจ620523-132 EW141680699TH อรทัย960 + ปืนใหญ่ (426457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ620523-133 EW351750077TH k-e-n + Teebotun (426459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 70%)***
86 # 3อจ620523-134 EW351750077TH Chairut + Teebotun (426460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) ***
87 # 3อจ620523-135 EW912003658TH katae + สุนทรฤทธิ์ (426463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
88 # 3อจ620523-137 EV316784321TH suwanarat + Taweesak48 (426547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***

89 # 3อจ620523-138 EW798365157TH Asteria + ตะแคงขวด (426469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ620523-139 WDIS000075001 Poonsin + Folkfolk (426471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 263) ***
91 # 3อจ620523-140 EW060935005TH THARIS + นราชพฤกษ์ (426474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 1952) ***
92 # 3อจ620523-141 ED800628296TH แอ๊ค-คลองสี่ + อาลาดิน (426478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
93 # 3อจ620523-142 EW807291582TH สามัญชน + รัตน์เนินพระ (426481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
94 # 3อจ620523-143 EF113785910TH ขามทะเลสอ + แสงบูรพา (426541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ620523-144 EW239242697TH yodenam + สิทธิชัย (426484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
96 # 3อจ620523-145 EV905373091TH wwwoot + ชฎาภรณ์ (426491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (G 67%)***
97 # 3อจ620523-147 EV630047904TH winaikew + tansave (426546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพเนื้อราน) ***
98 # 3อจ620523-149 NGWW00050298 เมืองช้าง + Rich989 (426497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ620523-150 ED797413806TH kumpol8888 + toxic (426555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 301)(570428-052) ***
100 # 3อจ620523-151 EF114400765TH vios2877 + วิทยา161 (426438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 301) ***
101 # 3อจ620523-152 EF178230242TH beer11 + ratro (426545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ620523-153 ED794578810TH Theptarget + สามัญชน (426442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (G 91%)***
103 # 3อจ620523-154 ED805551276TH เพิ่งหัดดู + jitnobnom (426446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ620523-156 EF132089934TH direk_inkul + พระลพ (426467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
105 # 3อจ620523-157 EW926587680TH อะนันตะปัดชะเย + noi70 (426468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
106 # 3อจ620523-158 EW680444378TH pandp + beer2126 (426470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (520321-070) (G 66%)***

107 # 3อจ620523-159 ED651725186TH ศุกลเศรษฐ + เขยมาบตาพุด (426473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
108 # 3อจ620523-160 EV857478262TH ศุกลเศรษฐ + วัตถุนิยม (426476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม ***
109 # 3อจ620523-161 EF463747016TH อ๋องสาย4 + oudood (426479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
110 # 3อจ620523-162 EF257047337TH อรทัย960 + แป้ง67 (426482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 78%)***
111 # 3อจ620523-163 ED802236160TH Chanchai21 + onizuka2518 (426544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 180) (600114-039)(G 71%)***
112 # 3อจ620523-164 ED778790835TH Chanchai21 + phuwadet (426485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (511122-047)(G 78%) ***
113 # 3อจ620523-165 EX235225089TH กฤษณะ + Art2532 (426488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
114 # 3อจ620523-166 ED804193285TH sak_chon + But140 (426552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 64%)***
115 # 3อจ620523-167 EF180034723TH ของขลัง + หิมพานต์มุ่งงาม (426543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 0.8 ซม.) (590422-116)***
116 # 3อจ620523-169 ED797878623TH อะนันตะปัดชะเย + หมงครุใน (426496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
117 # 3อจ620523-170 EW822588007TH naenaldo + bank9 (426498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา เนื้อสำริด ***
118 # 3อจ620523-171 EF358968961TH minicolon + (426500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
แว่นพระประแดง
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นไล่ควายสิงคโปร์ เนื้อผง จ.ปราจีนบุรี ***
119 # 3อจ620523-172 ED810042713TH khunoak77 + o-larn (426502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (620121-058) ***
120 # 3อจ620523-173 EW309445915TH หงส์เมืองจันท์ + ถัมภ์บรรฑุ (426551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง ***
121 # 3อจ620523-174 ED809351814TH HopeMan + nakornyong (426507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
122 # 3อจ620523-175 RE362449296TH zafari + เชนสมิธ (426510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธง วัดนาห้วย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
123 # 3อจ620523-177 ED808617745TH misterpou + Dordumdee (426514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(560314-195) ***
124 # 3อจ620523-178 EW579606328TH Eagle007 + ขนมกรุบ (426550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นมหามงคลพระชนมพรรษา 60 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***

125 # 3อจ620523-179 ED802324417TH nopakk + เก๋นครนายก (426518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
126 # 3อจ620523-182 EV444743507TH teewhytee + Darkwalf (426472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
127 # 3อจ620523-183 EW770200688TH montree_anu + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (426475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
128 # 3อจ620523-184 ED815420598TH Spider_Man + โอเว่น (426477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
129 # 3อจ620523-185 EW095970095TH vadcharapol +