ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 มิ.ย. 2562 - 08:09 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 มิ.ย. 2562 - 08:12 น.] #65882 (22/22)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620615-012 EF436609015TH tar001 (428461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620618-001 EW913774922TH mommam21 (428673) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620618-002 ED844579130TH บิ๊กบีม (428692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620618-006 EW095989327TH Thanapong36 (428709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620618-010 ED793165834TH มงคลชัย07 (428723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620619-005 ED887141301TH k9cob (428825) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ620619-010 ED848762241TH kittipongbee (428850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620620-001 EV497871114TH scott (428945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620620-014 EF294806005TH kanlaya48 (428932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ620621-016 ED754938355TH Anoma (428983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620622-001 ED895855891TH bluezone69 (429127) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 1อจ620622-002 EX396677947TH เก้าตะวัน (429130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620622-003 ED929203905TH tongjoy (429133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ620622-004 EF304745201TH ณัฐวลัญช์ (429136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620622-005 ED857848731TH HatPra (429138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620622-007 ED870813405TH ธรรมวิทย์ (429141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620622-008 ED884548158TH probation (429143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620622-009 ED924921913TH cosmopra (429144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ620622-011 ED889103646TH Kaeokleng (429081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620624-002 ED934500075TH PANPEUNG (429222) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ620624-004 ED936322727TH รอดบางแค (429224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620624-005 EF514575799TH คุณศิระ (429225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ620624-008 ED938511935TH suwankal (429229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ620624-009 WALK000541283 โบ๊ทพระเครื่อง (429230) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ620624-010 ED825467966TH rsermsak (429231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620624-011 ED840645686TH tunalux (429191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620624-012 EF581338497TH หนุ่มธนบุรี (429193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620624-013 EW582550116TH NUNG1789 (429195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ620624-014 EW315484382TH Judy58 (429200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620624-015 EF581327242TH อ้วนโกบ๊อ (429205) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ620624-016 EX378638805TH เล็กอมตะชลบุรี (429234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620624-018 EF581332769TH โชติอนันต์ (429209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620624-019 ED827475470TH มีเก้า888 (429215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620615-005 aumnartkk (428434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620617-004 ณัชกิจ (428650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ620617-008 rooms_studio (428655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620617-014 prasangsit (428535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ620619-008 WEEKANGTIN (428839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620621-004 by_bie (429063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ620622-004 penggo (429100) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ620622-005 suntisook8345 (429104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620622-006 popular_rock (429108) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ620622-007 nattasak (429112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620622-008 naweena (429114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620622-009 golf2010 (429117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620622-010 nongder (429120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ620622-011 bettas (429074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ620622-013 thawath (429077) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ620622-014 pavapura (429080) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ620622-015 Veenniyakul (429084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ620624-002 ลุงเปี๊ยก (429223) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ620624-003 เหน่งบางคู้ (429196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ620624-004 BAUSCH (429198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ620624-005 chanram (429202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ620624-007 chanan (429210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620624-008 p_awest (429213) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ620624-009 RTPRA (429217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620624-010 kongsak (429218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620624-011 kongsak (429167) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ620624-012 kongsak (429169) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
28 # 2อจ620624-013 Vimol55 (429175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620614-118 ICON000045749 ชาย2506 + numpraram2 (428591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ620618-147 TTLY000657828 zafari + numpraram2 (428907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
3 # 3อจ620619-154 ED995500595TH SNOWKID + woodstock (428793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ620619-159 EF145397219TH plople + hattori (428808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (G 65%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ620620-118 ED799684894TH zafari + ติเมืองสรรค์ (429072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.อุตรดิตถ์
6 # 3อจ620620-132 ED859632741TH pop2517 + ปาล์มครับ (428901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หน้าหนุ่มพัดคู่ ปี 2515 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ620620-136 EF419363949TH Ben2516 + เนรันชลา (428960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ห้ามีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (สภาพสวย) (G 65%)
8 # 3อจ620620-142 ED857642998TH masterpiece + (428955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ระยอง
9 # 3อจ620621-114 EW009618665TH chajks + ขุนพลโต (429030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์จีวรหกชาย เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
10 # 3อจ620621-129 ED915612905TH supanutk + phusiam (429060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกำแพงซุ้มกอ วัดพิกุล พิมพ์ขนมเปี้ยะ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ620621-147 EW806241837TH zafari + rongfox (429055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ พิมพ์ฐานบัวข้างอุ เนื้อผง ปี 2479 จ.นครนายก
12 # 3อจ620622-109 ED914320477TH zafari + kikkik (429103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อกลิ่น วัดสะพานสูง พิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อหินมีดโกน จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ620622-120 EF305818259TH โพธาราม + nooing (429131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก เนื้อดิน ปี 2480 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพลงรักดำ)
14 # 3อจ620622-127 ED886953799TH เคโระ + Kjohnpat (429107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนเพชรกลับ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ620624-117 ED901826242TH Dubthuk + chaiywutkunarsa (429367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ620624-136 ED883785884TH elite90 + Anankiya (429194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
17 # 3อจ620625-129 EW971961332TH beer2126 + mchutith (429321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)

18 # 3อจ620626-001 tawee999 + พระพิรุณ (429343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
19 # 3อจ620626-002 kit01 + Buncha (429345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลากำแพงศอก หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
20 # 3อจ620626-004 morning + prakit0112 (429349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (580525-047)(G 83%)
21 # 3อจ620626-005 Golay + mai111 (429350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพิฆเนศวร คณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรสร้าง ครบรอบ 65 ปี เนื้อสำริด ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 120/หน้าตัก 5 นิ้ว)
22 # 3อจ620626-006 zebastian + affection (429353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นคราบสนิมตะกั่ว) (600120-045)
23 # 3อจ620626-008 incutuM + mac13 (429360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ620626-009 pitiam + soraya_28 (429363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเศรษฐีสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 52)
25 # 3อจ620626-101 ED941421719TH เมืองช้าง + หลังเขา30 (429344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ620626-102 EF517177527TH chanachok + ammad (429346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620626-104 ED857184161TH mommam21 + Prakor (429348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (G 66%)
28 # 3อจ620626-105 ED857184161TH engineer99 + Prakor (429352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 73%)
29 # 3อจ620626-106 EU925463834TH loomthong + มรดกเมืองไทย (429355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 476)
30 # 3อจ620626-107 RTAM00003648 Tar_MDU35 + rongfox (429357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 478)
31 # 3อจ620626-108 ED997950218TH pyakorn + twongt (429362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (620309-011)
32 # 3อจ620626-109 ED944710785TH ขุมทรัพย์บูรพา + โจปักธงชัย (429366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600629-204) (G 65%)
33 # 3อจ620626-110 EW473375994TH สิงขร + Krongtong2222 (429459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ620626-111 ED938801527TH beer2126 + winai93 (429359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
35 # 3อจ620626-113 EW625495153TH tomyum + พรหลวงปู่ (429368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เชียงใหม่
36 # 3อจ620626-114 ED891938848TH masterpiece + oukaa (429372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก พิมพ์เข่าขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ชุมพร (วัดเขากล้วยสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ620626-115 ED874507216TH Songpol_cg + mchutith (429374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
38 # 3อจ620626-116 ED942200855TH เอตะทัคคะ + wonderwoman (429464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดำ วัดกุฎิ พิมพ์ปั๊กเป้า เนื้อตะกั่ว จ.ปราจีนบุรี
39 # 3อจ620626-117 ED915814289TH ruamsup + หมวยคูก้า (429376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
40 # 3อจ620626-118 ED829260193TH DDTOP + น้องหมี (429381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620626-119 ED829260193TH wanglang + น้องหมี (429384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
42 # 3อจ620626-120 ED829260193TH rachean + น้องหมี (429385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังบนซ้ายและล่างขวา)
43 # 3อจ620626-121 ED879605467TH Tommy0193 + เขยคอนสาร (429391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
44 # 3อจ620626-122 RTNN000006957 prons + ศิรสิทธิ์88 (429395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ วัดม่วงขาว เนื้อเงิน ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ620626-123 RTNN000006957 arm007 + ศิรสิทธิ์88 (429398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์บล็อกธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ620626-124 MCRI000340135 aechakkit + ottoantique (429401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 73%)
47 # 3อจ620626-125 EF245135082TH Aaekaa + chiradech (429405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จย่า พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (610921-001)
48 # 3อจ620626-126 ED924933987TH newkom + cosmopra (429408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์
49 # 3อจ620626-128 ED901370642TH REGCOS + PharmX (429461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)(521113-036)
50 # 3อจ620626-129 ED992711587TH เด็กตลาดใต้ + man77 (429413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเดี่ยวดำ กรุท่าวุ้ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
51 # 3อจ620626-130 ED828986055TH Chanchai21 + kingidear (429418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นอายุครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
52 # 3อจ620626-131 ED951200354TH ฐณะวัฒน์ + geeman (429377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 67%)
53 # 3อจ620626-132 ED951200354TH Poo1980 + geeman (429379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว)(620412-046) (G 83%)
54 # 3อจ620626-133 EW568385532TH vitaya + tojane (429382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(620617-043)
55 # 3อจ620626-134 ED936318784TH ขุมทรัพย์บูรพา + satayu_l (429388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (551212-074)

56 # 3อจ620626-135 ED954000581TH anantand + Suprarop (429390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5257)
57 # 3อจ620626-136 ED870210008TH สุขอัลฟ่า + คอหงส์ (429393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ เนื้อดิน
58 # 3อจ620626-137 EW365282493TH tanint + พงษ์บ้านแพ่ง (429397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
59 # 3อจ620626-138 RTAM000035645 เบญญาภา + สุนทรฤทธิ์ (429463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
60 # 3อจ620626-139 ED727980393TH bkkbadboy88 + ต้นอุทยาน (429402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (โค้ดธนาคารกสิกรไทย)
61 # 3อจ620626-140 ALP010535130 เซียนน้อยหนึ่ง + (429407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
watcharapong99
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620314-093)
62 # 3อจ620626-141 ED881622225TH THEZERO + pungting (429415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2507 จ.ปัตตานี (G 63%)
63 # 3อจ620626-142 EF513463986TH dechatorn + kanlaya48 (429465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ620626-143 ED954100593TH weddy + Tsubasa (429416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 74%)
65 # 3อจ620626-144 EW475169329TH zafari + ขนมหวาน (429419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ620626-145 EU974896289TH kitatoon + pop_vat (429460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2461
67 # 3อจ620626-147 ED935436250TH apiwat_1330 + moo_bpk (429426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610502-180)
68 # 3อจ620626-148 EF581408618TH bananacoffee + nutthawut (429431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลังพระพุทธมหาวชิรอุตตโมฯ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (วัดญาณสังวรารามสร้าง)
69 # 3อจ620626-149 EX386899808TH sompong1691 + (429435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แอลพระไทย
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620626-150 EW576994265TH rock10 + sanopporn (429437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร
71 # 3อจ620626-151 EW576994265TH Retail + sanopporn (429351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
72 # 3อจ620626-152 EW576994265TH มงคลสิบทิศ + sanopporn (429354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 225610)
73 # 3อจ620626-154 WDIS000085728TH numnim20 + Folkfolk (429361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 58%)
74 # 3อจ620626-156 ED917443360TH sokos + ขุนเมืองจันทร์ (429369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (เลี่ยมเงินชุบทอง)

75 # 3อจ620626-157 EX391489522TH แฮปรามคำแหง + (429371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natepranakorn
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
76 # 3อจ620626-158 ED932425173TH piyatg + ชอบจัง (429373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(610801-099)(G 90%)
77 # 3อจ620626-159 EF581415715TH Tham99 + คงเจริญ (429378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
78 # 3อจ620626-160 ED917428760TH siamclassic54 + คีรินทร์ (429380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นที่ระลึกการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ตราด (G 78%)
79 # 3อจ620626-161 EW798037372TH รพินท์ + khommanuch (429387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 133)
80 # 3อจ620626-162 EF174929498TH Bophantom + Teebotun (429389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
81 # 3อจ620626-163 EU272418446TH kopper + เจ้านายน้อย (429394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 85%)
82 # 3อจ620626-164 EQ753943116TH ไวศิษฏ์ + khunphom (429399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
83 # 3อจ620626-166 ED864393284TH beer2126 + pomSL (429404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพชำรุดขอบข้าง)
84 # 3อจ620626-167 ED864393284TH korn88 + pomSL (429406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มแจกัน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
85 # 3อจ620626-168 EF370499665TH จอมทอง33 + เทียนพรรษา (429457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี (G 67%)
86 # 3อจ620626-169 EF370422091TH bunjerd + แมนปากท่อ (429410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
87 # 3อจ620626-170 EW920653125TH Bophantom + Aeychonburi (429412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์ระฆังสองจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
88 # 3อจ620626-171 EW672426219TH Bophantom + kritsada1992 (429370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
89 # 3อจ620626-174 ED892444455TH pandp + ZuTharua (429383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ620626-175 ED801973645TH wiky-ddt + Chiraphat (429458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุไผ่แหลม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมขอบขวา)(610409-005)
91 # 3อจ620626-176 ED895229889TH สามัญชน + สนบางกรวย (429386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)
92 # 3อจ620626-177 EW498633354TH peemark + พรหลวงปู่ (429392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และรมดำใหม่)
93 # 3อจ620626-178 ED958402121TH มองผ่านเลนส์ + jojamja (429469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร

94 # 3อจ620626-179 ED939413210TH wwwoot + Benz17 (429396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 332)
95 # 3อจ620626-180 EX348742739TH dinjaa + บอลปากน้ำ (429403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620605-048) (G 78%)
96 # 3อจ620626-182 ED900496519TH IamPakti + โกวบ้อ (429468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ620626-183 ED876088525TH tanit_p + Kenaiji (429422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (G 68%)
98 # 3อจ620626-185 ED954105026TH apiwat_1330 + amarin99 (429430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 198) (591005-051)
99 # 3อจ620627-143 ED995937939TH pongsako2002 + (429479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sangnineface
กรอบทอง (น้ำหนักทอง 4.4 กรัม) (G 90%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 มิ.ย. 2562 - 08:11 น.] #65876 (21/22)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620612-003 EF145876475TH Darkman (428663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620615-016 EF342899945TH กระติบ (428475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620617-008 EF266324957TH treasury (428988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620617-011 ED832991051TH prosperity9 (428910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620617-019 EW835997495TH ลิ้นจี่ (428552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620617-021 SLOM000573693 ภูวนัย (428913) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ620617-022 EF514445697TH คุณศิระ (428533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ620617-023 EF259298854TH อะนันตะปัดชะเย (428912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ620618-009 EW673323578TH kamollim (428915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620618-017 ED931400303TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ (428922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620619-002 ED787450985TH Manopd (428979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620619-023 EF303888212TH Sector99 (428982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620620-002 EF303888345TH Sector99 (428959) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ620620-003 ED826460686TH takrit (428948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620620-004 EU659243851TH pradrem (428949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ620620-005 EV534545805TH Vincent (428950) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ620620-006 820020856900 เสืออิบสาทร (428951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620620-007 EX378643023TH เกษมจิต (428952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ620620-008 ED849268647TH รองเชียร์ (428953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620620-009 ED890806240TH tookatun (428954) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ620620-011 EF559756249TH popmook (428924) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ620620-012 ED866989661TH seranee (428927) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ620620-013 ED852754808TH HS2NAJ (428931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620620-015 ED993611231TH zaza2014 (428935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ620620-016 ED826608682TH อภิชาติบุญ (428939) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ620620-017 EF145439157TH เพิ่มศักดิ์ (428940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ620620-018 ED864866554TH kittisak_10 (428942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ620620-019 EF189937779TH pradrem (428944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620620-021 EW328512609TH tongjoy (428883) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
30 # 1อจ620620-022 ED924910235TH cosmopra (428888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ620620-023 EW864279236TH pnchok (428890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ620620-024 ED934010219TH ทวารวดี (428893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ620620-026 ED857642998TH ronnakorn2516 (428900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ620620-027 ED716376045TH psvtheewarat (428902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ620621-002 EX267413993TH aimmy123 (429034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 1อจ620621-004 ED901089074TH pong521 (429042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ620621-005 ED857176491TH jojubkay (429045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ620621-006 ED793178617TH ผมนะเด็กเทพ (429046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ620621-010 WDIS000084256 Folkfolk (429052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ620621-011 EX347009972TH สุชาติสาย2 (428967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ620621-013 EF267303216TH ชัยพุทธศิลป์ (428973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ620621-014 EU524450780TH Tooktook (429067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ620621-015 ED928820169TH เสือสมิง (428977) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620615-007 WaruntornB (428930) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620620-001 kho9918 (428918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620620-002 kho9918 (428919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ620620-004 pipat_ch (428921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620620-005 vittaya14 (428936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620620-006 OMBUN (428938) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ620620-007 กิติพระเครื่อง (428943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620620-008 Addyhandsome (428946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ620620-009 Thanapo11995 (428958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ620620-010 jicko (428941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620620-011 tcwong (428925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620620-013 thitipant (428929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620621-001 Meetung (428966) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620621-002 สยามเมืองยิ้ม (428969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ620621-003 tumacer (428972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620621-005 thayarat007 (428975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620621-006 bunpot (428978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ620621-011 บ้านเลน (428968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620621-012 ronin28 (428970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ620621-014 ninjaykk (428974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ620621-015 ตาแจ๋ว (429064) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ620621-016 moterair (428976) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620621-017 moterair (428980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620627-001 narintron (429421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620611-130 EW568959845TH zafari + wow123 (428057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว จ.นครนายก
2 # 3อจ620611-131 EW568959845TH pandp + wow123 (428059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว จ.นครนายก
3 # 3อจ620615-152 ED830626855TH อำนาจธรรม + suchart59 (428459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง จ.เพรชบูรณ์
4 # 3อจ620615-153 FAM0004264989TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + karunwich (428463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาส เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ620619-104 EX385921283TH Chokwoottichai + จ๊ะแจงร้อน (428768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมามีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ620619-105 ED895219144TH zafari + สนบางกรวย (429021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
7 # 3อจ620621-111 EF174235235TH tonyadam22 + ว่านหวาย (429337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่สายฝน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ620622-107 ED915606025TH mana1 + phusiam (429248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระครูนิรุติธรรมธร วัดส้มเสี้ยว เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2481 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ620625-001 sc_blood + ราชสีห์ (429262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610803-138)
10 # 3อจ620625-002 เปี๊ยกตุ๊กแก + ป้องนันปัง (429277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 81%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ620625-004 siriphanvitoon + limmy (429297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620518-040)
12 # 3อจ620625-005 RaPinPraiOne + (429305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกเมืองพิชัย
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
13 # 3อจ620625-006 nop_osk + yutthanan9768 (429316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)
14 # 3อจ620625-007 jtrsnum + youanek1191 (429319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเข้าเมือง วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 48) (G 87%)
15 # 3อจ620625-008 bananacoffee + (429328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
youanek1191
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม)
16 # 3อจ620625-010 taranan + Naisert (429330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ620625-011 Sasitornjantasri + (429236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บรีสพระช่วย
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (620522-021)

18 # 3อจ620625-012 โต๊งเหน่ง001 + บรีสพระช่วย (429238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) (570521-140)(G 72%)
19 # 3อจ620625-013 pom53 + บรีสพระช่วย (429242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม (561018-232)(G 76%)
20 # 3อจ620625-014 ruamsup + suksannb (429250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ620625-015 นครสวรรค์21 + sujipuli (429338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1649/สภาพสวย) (610406-141)(G 84%)
22 # 3อจ620625-016 เก๋งกาฬสินธุ์ + เด็กท่าพระ (429254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว)
23 # 3อจ620625-017 thitipant + วสุวสา (429258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
24 # 3อจ620625-018 SongkanA + ouwpon (429260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญคุ้ม มูลนิธิ ร.ร.บุญคุ้มราษฎร์บำรุงสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.ปทุมธานี (สภาพล้างผิว)
25 # 3อจ620625-019 หิมพานต์มุ่งงาม + nuttakrit (429265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุดส่วนปลาย) (620613-013)
26 # 3อจ620625-101 EW840572737TH Sombat14 + tepakron (429259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม ปี 2515 (หลังตะกรุด) (กรอบทองแดงชุบทอง)
27 # 3อจ620625-102 EF312731575TH อะนันตะปัดชะเย + สามพี่น้อง (429264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
28 # 3อจ620625-103 EF312731575TH อะนันตะปัดชะเย + สามพี่น้อง (429267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
29 # 3อจ620625-104 ED876931649TH perfectman77 + พลธีร์5559 (429271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3603/น้ำหนักรวม 59.5 กรัม) (สภาพใช้)
30 # 3อจ620625-105 EF174921375TH Poo1980 + ทรัพย์กำเนิด (429331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) (G 90%)
31 # 3อจ620625-106 ED839524080TH คุณเร_ธรรม์ชนก + jinn-jinn (429274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ620625-107 ED839524080TH คุณเร_ธรรม์ชนก + jinn-jinn (429281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ620625-108 ED938204161TH วันชัย2511 + PANUPONG9 (429285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 39/ฝังตะกรุดทอง)
34 # 3อจ620625-109 EW169385609TH เพชรอโยธยา + Kongkee (429291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กงฮง รุ่นบ่วงสือเฮง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ620625-110 EW095989772TH ต้อมราชา + Thanapong36 (429294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร
36 # 3อจ620625-111 EW568384979TH tepdd + แซนวิช (429339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)

37 # 3อจ620625-112 ED893339436TH หนุ่มธนบุรี + วุฒินันท์ (429247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว)
38 # 3อจ620625-113 ED876881995TH Wiraj_ph + sixsox05 (429251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ620625-114 EW731000923TH zafari + โย_ท่ากว้าง (429256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ยักษ์ วัดละมุด เนื้อตะกั่ว
40 # 3อจ620625-115 EW620860019TH Eagle007 + ต้นน้ำ53 (429287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ620625-116 EF100766775YH tanit_p + popchelsea (429293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
42 # 3อจ620625-117 ED998677022TH บ้านกรอบเงิน + doyct (429295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ พอต.สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ620625-118 ED931561535TH atatat + อิศประแสร์ (429299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อราน)
44 # 3อจ620625-119 pandp + แป้ง67 (429302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ620625-120 RM3400468162 bansa + numpraram2 (429312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ620625-121 RM34000468162 Pornchai2523 + numpraram2 (429269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
47 # 3อจ620625-122 RM34000468162 Pornchai2523 + numpraram2 (429283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ620625-123 ED893349230TH niti2014 + วุฒินันท์ (429286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
49 # 3อจ620625-124 ED826143357TH audy05 + noomno (429301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
50 # 3อจ620625-125 ED955202625TH yoshieak + Earthquake (429303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (620605-037)
51 # 3อจ620625-127 ED835870335TH chartree + ชวนชื่น (429311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้วสารพัดนึก หลวงพ่อนก วัดสังกะสี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2467 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และล้างผิว)
52 # 3อจ620625-130 EW971961332TH Bophantom + mchutith (429329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ620625-131 EW971961332TH แก้วอุษา + mchutith (429332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ620625-132 ED870814560TH Eagle007 + paitta (429333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
55 # 3อจ620625-133 RKTL000102230 nuiiun + imaginary (429334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 9 นิ้ว/สภาพปิดทองใหม่)

56 # 3อจ620625-134 EF574213602TH Patumwan67 + Easyone (429240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
57 # 3อจ620625-135 ED929206102TH piyasiam + โอ้บางบอน (429325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
58 # 3อจ620625-136 ED85137266TH phoomchai + ppffarm (429323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย) (620511-050)(G 86%)
59 # 3อจ620625-137 ED901453347TH กัญญ์ภัทร์ + Siwakarn (429266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
60 # 3อจ620625-139 ED9114669446TH ชยภร2014 + แม็คหลักสี่ (429282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
61 # 3อจ620625-141 ED850289281TH kit01 + น้องไอริน (429288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋ว เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ620625-142 ED922303878TH boyamulet + Dit_napa (429322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 219712)
63 # 3อจ620625-143 ED795171695TH Tham99 + กชณิชา (429324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620309-056) (G 64%)
64 # 3อจ620625-144 ED850289278TH masterpiece + น้องไอริน (429307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2531 จ.อ่างทอง
65 # 3อจ620625-145 EX197801225TH sombatbs + Satelite (429310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2 ซม.)
66 # 3อจ620625-146 ED818997124TH dittasagul + บ้านกรอบเงิน (429309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (G 78%)
67 # 3อจ620625-147 EF174927395TH เก๋งกาฬสินธุ์ + Teebotun (429315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
68 # 3อจ620625-148 EW915703362TH ruamsup + thothongkham (429317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (520704-143)
69 # 3อจ620625-149 EW058450357TH nockout + Tanes54 (429318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620625-150 ED883779115TH Kengrunroy2520 + Anankiya (429320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ620625-151 EW915710394TH pletrat + เขยมาบตาพุด (429241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 68%)
72 # 3อจ620625-152 EW915710394TH พระธุดงค์ + เขยมาบตาพุด (429245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ620625-153 EW915710394TH mintmax + เขยมาบตาพุด (429249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้