ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ก.ย. 2562 - 08:05 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 ก.ย. 2562 - 08:02 น.] #67826 (25/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620917-013 RSRI000190375 Reindeer_kwang (437854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620921-011 EW994983733TH Momay55 (437859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620921-029 ED992798583TH heng9999 (437862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620921-030 EI135075072TH wutclub (437829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620924-001 EI102291003TH beer2126 (437857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ620924-002 EI225756034TH takrit (437860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620924-004 EI236976787TH seranee (437870) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ620924-005 PTNKP00109635 awra0007 (437878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620924-007 EI262113612TH jojo5 (437892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ620924-012 EI067979788TH roaddog64 (437845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ620924-013 RCNC000035113 pradee125 (437849) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620925-002 EI269502268TH โบ๊ทพระเครื่อง (438007) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ620925-004 EI269502271TH โบ๊ทพระเครื่อง (438021) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ620925-014 EI269502285TH โบ๊ทพระเครื่อง (438027) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ620925-023 EI166872536TH ผู้จัดการ (438031) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ620925-024 EI166872536TH ผู้จัดการ (438033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ620925-025 EI166872536TH ผู้จัดการ (438034) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ620925-026 EI166872536TH ผู้จัดการ (438037) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ620925-027 EI166872536TH ผู้จัดการ (437904) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
20 # 1อจ620925-028 EI166872536TH ผู้จัดการ (437919) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
21 # 1อจ620926-003 EW714605709TH วัชรชัย (438154) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ ไม่สรุปผล 19 องค์
22 # 1อจ620926-023 EI213383485TH pradrem (438157) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620923-006 ขุมทรัพย์บูรพา (438086) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
2 # 2อจ620923-018 ตาแจ๋ว (438044) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ620923-019 ตาแจ๋ว (438045) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ620923-020 ตาแจ๋ว (438046) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ620923-021 ตาแจ๋ว (438047) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ620923-022 ตาแจ๋ว (438059) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ620923-023 ตาแจ๋ว (437902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ620923-024 ตาแจ๋ว (438048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ620923-025 ตาแจ๋ว (438049) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ620924-001 greensnake (437861) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ620924-003 poochainarin (437868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620924-004 pui1228 (437869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ620924-005 toy_clong8 (437871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620924-006 แทนม้าทอง (437873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620924-024 ninjaykk (437883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ620924-025 ชูบางพลี2 (437884) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ620924-028 นัทปทุม (437886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620924-030 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (437888) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620925-010 พ่อมด (438058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 2อจ620926-009 ๙อุอากะสะ (438093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ620926-010 ๙อุอากะสะ (438099) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ620926-015 นายชลิต (438080) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ620927-012 penggo (438180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ620927-019 iTons (438188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ620927-020 Reindeer_kwang (438191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ620927-021 berry (438194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620927-024 สปาต้าร์ (438196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ620928-034 greensnake (438229) กรอบทองแท้ 79%
กรอบทองแท้ 80%
29 # 2อจ620928-035 poochainarin (438230) กรอบทองแท้ 74%

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 28 ก.ย. 2562 - 08:05 น.] #67634 (24/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620914-020 EN717199409TH NMBTHAI (436887) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ620918-005 EX443507379TH สิงห์คำรณ (437683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ620918-017 EI123287959TH เล้งตราด (437569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620919-010 EI230652139TH ลิ้ม88 (437413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620920-011 BRO2000351730 arm007 (437425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620921-020 EU555450215TH arun2528 (437573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620921-021 EI261200142TH WIRETAP (437575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620921-025 EI158648729TH Darkaun (437585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ620921-026 EI238919615TH ยุทธจันทบุรี (437817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ620921-028 EI239801630TH ข้าวซอยไก่ (437598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620921-032 EI239265914TH พิชชากร (437823) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ620921-033 EI197877860TH โบ๊ทพระเครื่อง (437563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ620923-005 EI242602639TH มงคลชัย07 (437665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620923-009 EI189211774TH เงาะถอดรูป (437674) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ620923-015 RMRY000074027 bangpunDD (437754) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ620923-017 EI191857717TH k9cob (437760) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ620923-022 EF418446704TH mchutith (437661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620923-024 EI234567762TH ฅนบางใหญ่ (437670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ620923-025 EI231379164TH คุณศิระ (437675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620924-009 EI211778905TH ชัยพฤกษ์345 (437894) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
21 # 1อจ620924-010 EI247199911TH tuktu40 (437804) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ620924-014 EI269502299TH โบ๊ทพระเครื่อง (437813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ620926-006 EI160258038TH ชาติไทยสมุทร (438067) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620918-011 pairat9999 (437256) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ620918-023 ThaiWong (437198) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ620919-008 เอสายชล (437392) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ620921-002 wutisil (437605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620921-004 newwave9 (437609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ620921-005 newwave9 (437614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ620921-006 PEKKY (437618) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 2อจ620921-009 aee_sotspa (437625) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 2อจ620921-011 โบ๊ทพระเครื่อง (437603) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ620921-015 tanac (437615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620921-017 samartw (437619) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620921-019 suppaleak (437627) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ620921-020 suppaleak (437628) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ620921-021 suppaleak (437550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ620921-022 suppaleak (437555) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ620921-023 suppaleak (437559) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ620921-024 suppaleak (437567) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ620921-027 RTPRA (437577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ620923-003 newcharin (437780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ620923-007 Ben2516 (437738) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ620923-015 ตาแจ๋ว (437704) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ620923-016 ตาแจ๋ว (437709) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 2อจ620924-023 nopnak (437876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ620925-029 lovehunterlove27 (438041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620926-003 koepayao (438136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 2อจ620926-021 Folkfolk (438062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ620927-015 ศิษย์พระนอน (438164) กรอบทองแท้ 65%
28 # 2อจ620927-017 เอสายชล (438165) กรอบทองแท้ 79%
29 # 2อจ620927-018 ดาบพจน์ (438166) กรอบทองแท้ 66%

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620917-133 EI231371948TH ธนัทวรรณสอน + Thai35 (437945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ620918-143 EI220468892TH Narongchai007 + (437181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ChaiyutPho
พระขุนแผนใบพุทรา วัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ620920-008 newsuvarn + bunjerd (437440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 83%)
4 # 3อจ620920-112 EI243106185TH เนตรบางวัว + เก๋นครนายก (437948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
5 # 3อจ620920-117 EI212015609TH พิชชากร + ริณดา (437438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีจอ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
6 # 3อจ620921-103 EW836673120TH yaozm + aoy101 (437611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลือหน้ายักษ์ พระครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อผง ปี 2552 จ.ลำพูน
7 # 3อจ620921-125 RYMH000050744 ccmachinery + Aom42 (437540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ดอกธาตุ กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ620921-126 EI233394561TH รถโฟร์ค + แพรวพรรณ (437543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ620921-133 ED890958262TH ninnin + Kittisak99 (437579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเขี้ยวแก้ว หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
10 # 3อจ620921-138 EI253011836TH คุณตาวิธาน + เจริญพรรุ่งเรือง (437595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ยันต์เฑาะว์ดอกบัว เนื้อว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ620921-147 EI211819746TH chaaim2246 + ตะแคงขวด (437642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ620921-148 EF535402153TH yime2 + พตภูเก้า (437599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคงใหญ่ จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ620923-008 เดอะแห้ว + กำไลทอง (437686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์โย้ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620905-183)
14 # 3อจ620923-015 tungsaima + นครเมืองเก่า (437717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤาษี เนื้อดิน จ.พระนครศารีอยุธยา
15 # 3อจ620923-016 janaket + ประมูลคุณพระช่วย (437720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (581221-027)
16 # 3อจ620923-108 EI216125613TH scpra + เจ๋งจริง (437719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ620923-143 EI248812321TH วรเศรษฐ์ + สุวรรณกูฎ (437739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)

18 # 3อจ620923-153 EI138281467TH samunella + maismart (437765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)
19 # 3อจ620923-166 EI234567762TH ทำดีธรรมดี + ฅนบางใหญ่ (437727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
20 # 3อจ620923-169 EI212035395TH คุณตาวิธาน + ริณดา (437734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโสก วัดปากคลองบางครก เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ620924-001 phiraphong_pae + (437818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นเมตตาพิทักษ์สันติราษฏร์ เนื้อทองคำ 95% ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 10/น้ำหนักทอง 21.9 กรัม)
22 # 3อจ620924-004 youanek1191 + (437979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Man_Angthong
พระสังกัจจายน์ วัดพระศรีมหาธาตุฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อหยกแกะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ620924-112 EI236976739TH กระต่าย + nuknik2 (437805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประทานพร หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (G 77%)
24 # 3อจ620924-116 ED960689105TH ดาบพจน์ + NUNG1789 (437812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
25 # 3อจ620924-130 EI240506691TH taveecahijarung + popeye289 (437852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่) (620704-010)
26 # 3อจ620925-001 berry + Beung (437921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
27 # 3อจ620925-002 Songpol_cg + prajak159 (437924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (620815-047)(G 76%)
28 # 3อจ620925-003 Niti333 + บ้านแคออก (437925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
29 # 3อจ620925-004 wootubon + bigtua (438055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (551003-135) (G 67%)
30 # 3อจ620925-005 popnavy + marisanamwong (437929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (530512-162) (G 76%)
31 # 3อจ620925-007 bangpunDD + omruk (437934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
32 # 3อจ620925-008 บรมีหลวงปู่ทวด + ดิอาโบล (437937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
33 # 3อจ620925-101 ananpanit + jookkadui (438009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ620925-102 EF331417055TH อรทัย960 + Got2523 (438013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ620925-103 TKRU000769738 พ่อลูกร่ำรวย + goodluck1994 (438015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเงินนกเขมร พิมพ์หนา เนื้อเงิน ปี 2390 ประเทศกัมพูชา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ620925-105 EI180075657TH พิชชากร + krittiwat (438018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

37 # 3อจ620925-107 EI242619149TH ferluci + มงคลชัย07 (438023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (610611-087)(G 89%)
38 # 3อจ620925-108 EF656606061TH พิชชากร + เล็กไซโก้ (438025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
39 # 3อจ620925-109 EF484449066TH changnon + เสือสมิง (438029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจี๊ยะ วัดป่าภูริทัตฯ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปทุมธานี (620909-281)
40 # 3อจ620925-110 EI261801685TH audhatyai + แม่หมอ (438030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธรฯ รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
41 # 3อจ620925-111 EI251320715TH taveecahijarung + thank2016 (437917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 51842)
42 # 3อจ620925-112 EX442801842TH นิลมังกร + วิทย์4301 (437918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 756) (570702-151)(G 68%)
43 # 3อจ620925-113 EG339357905TH santana + midnightjojo (437920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ฐานบัว เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 201)
44 # 3อจ620925-114 EI230143405TH อำนาจธรรม + birdnaja (437922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ620925-116 EI217055471TH Chainoi09 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (437923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
46 # 3อจ620925-117 EI217055471TH Chainoi09 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (437926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
47 # 3อจ620925-118 EI217055471TH Chainoi09 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (437928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
48 # 3อจ620925-119 EI248922295TH loongmike + sinjak (437930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ620925-120 EI234581720TH koh11 + น้องหมี (437932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพใช้)
50 # 3อจ620925-121 EI269502245TH phalao2000 + โบ๊ทพระเครื่อง (437950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
51 # 3อจ620925-122 EI175158022TH ไม้ทุ่งหันตรา + รัชตพล (437953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดสามเรือน เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
52 # 3อจ620925-123 EI174419588TH ginger + werty (437956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
53 # 3อจ620925-124 EW582782203TH Teerapan + sarawut_pream2 (437958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ620925-125 EG343536298TH Gupruek + ศรีเมืองระยอง (437962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
55 # 3อจ620925-126 EI269301592TH ฐณะวัฒน์ + วิสูตรนนทบุรี (437965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 61%)

56 # 3อจ620925-128 EI220881004TH Tons2511 + Prakor (437972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) (G 71%)
57 # 3อจ620925-129 ED900829477TH bellic + ปางไม้ (437974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
58 # 3อจ620925-130 EI088352526TH พระดีบ้านเรา + mchutith (437976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
59 # 3อจ620925-131 EI258615048TH winyuchon + twongt (437981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน พิมพ์หลังเจดีย์เงิน ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 24)(620712-116)
60 # 3อจ620925-133 EW004560751TH muadjeng + m-cot (437986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (620627-085)
61 # 3อจ620925-134 EI262920049TH บรมีหลวงปู่ทวด + rongfox (437988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดอีโต้ชาตรี หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปี 2535 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ620925-135 EI238945120TH hawett_k + jumjum (437992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์มงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ตราด (สภาพอุดผงใหม่)
63 # 3อจ620925-137 EI247158024TH chayakorn_champ + กุลสณิธี (437998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 158)
64 # 3อจ620925-139 EW497667714TH sunsadee + ค้างคาวปิกเขียว (438004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นมงคล 3 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ลำพูน
65 # 3อจ620925-140 EV850779577TH arthur + nooing (438006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี
66 # 3อจ620925-141 EI222863706TH six_cm + ต้อมบ้านใหม่ (437936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 85%)
67 # 3อจ620925-142 EF622017525TH zafari + teespy (437938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
68 # 3อจ620925-144 ED744685731TH cchan + จริงจัง (437941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
69 # 3อจ620925-145 ED967313932TH zafari + teezy (437944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.รัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ620925-146 EI256033623TH ม่วงทองพระ + น_สุขปลอด (437946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ620925-147 ED877256769TH kittisak_10 + คเวสโก (437949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ620925-148 EI173456730TH ต้นแอปเปิ้ล + somsuk555 (437952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์ข้าวหลามตัด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
73 # 3อจ620925-149 EF043189771TH wanglang + Darkman (437955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 69%)
74 # 3อจ620925-150 EF043189771TH pop2517 + Darkman (437959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)

75 # 3อจ620925-152 EX416988132TH เมืองช้าง + เสน่หา (437980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
76 # 3อจ620925-154 ED992798447TH ศิษย์พระนอน + man77 (438053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์บล็อกตาไก่ เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
77 # 3อจ620925-155 RP597426954TH natapoln + Leklek (437982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่)
78 # 3อจ620925-156 EW591086767TH พิชชากร + bolo1 (437989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่น ภปร.ราชวิทยาลัย เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ620925-157 EN583016185TH วรเศรษฐ์ + ชัยบางแค (437991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (560719-174)
80 # 3อจ620925-159 EX351471165TH chaleaw56 + march859 (437994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (620823-117)
81 # 3อจ620925-160 EW836673221TH BoSS7777 + aoy101 (437997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์ระฆังสองจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร
82 # 3อจ620925-161 EI214486279TH คุณตาวิธาน + jeabrock (437963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
83 # 3อจ620925-163 EF494568111TH Title999 + isadtram55 (437970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
84 # 3อจ620925-164 EF619686026TH bunpotth + ศิษย์ปู่สง่า (437973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
85 # 3อจ620925-167 EI184979675TH ปั้นข้าวเหนียว + (437978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kampanat1977
พระบูชาหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 9/หน้าตัก 9 นิ้ว)
86 # 3อจ620926-140 EI261203824TH ทวีสิน + ดิจิม่อน (438126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนัก 6.0 กรัม) (G 76%)
87 # 3อจ620926-141 EI261203824TH ทวีสิน + ดิจิม่อน (438127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับทอง (น้ำหนัก 11.6 กรัม) (G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 ก.ย. 2562 - 08:03 น.] #67630 (23/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620918-006 EF170955095TH ตาโอฬาร (437574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ620918-025 EI228951372TH น้ากร (437693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620919-013 EI196160208TH sawatvet (437696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ620919-017 EI183032514TH tumtam (437383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620920-003 EG009780048TH Terapong (437502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ620920-006 SUTH000003957 pornlerty (437471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ620921-002 EF282308670TH nauts (437518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620921-005 ED984673961TH น้องแผ่นดิน (437528) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ620921-006 EF325480045TH mawin2520 (437638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620921-007 EI236928565TH seranee (437635) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 1อจ620921-008 EF646473754TH chaiyan1983 (437529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ620921-009 EI199709555TH Earthquake (437534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ620921-010 EI203838482TH newty53 (437537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ620921-012 EI215319604TH en_amulet (437519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ620921-013 EW077426214TH Honeyb (437636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620921-014 EF484393115TH เสือสมิง (437560) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ620921-015 EI118689288TH มีเก้า888 (437564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ620921-016 EF619707137TH bussakorn (437565) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ620921-017 EI247460265TH คุณศิระ (437568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ620921-022 EI151974715TH sunya1 (437639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ620921-024 EF273146259TH ใหม่เมืองเหนือ (437582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ620921-027 ED874774835TH บ๊อบบางบ่อ (437589) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ620921-031 EI249403181TH Stapornch (437557) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
24 # 1อจ620923-001 EI234349073TH มาริโอ (437655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ620923-002 EI247461535TH มหาเวส (437658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ620923-007 SDET000169779 ตึ่งนั้ง (437669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620923-008 EI061697418TH ไอซ์_วายุบุตร (437672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ620923-010 EI182342112TH HatPra (437681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ620923-011 EI259006882TH Boonmee888 (437656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ620923-012 EF454606576TH tomcm (437659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ620923-013 EI215253766TH sajjathep (437746) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ620923-014 EI156794905TH maii_amulet (437750) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ620923-016 EI123987253TH วุฒินันท์ (437758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ620923-018 EI204651285TH ตราชั่ง (437763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ620923-020 EI237308152TH cosmopra (437767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ620923-021 ED694375006TH ตุ๊หลวง (437657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ620923-023 EI110286339TH ณัฐปรัชญ์ (437664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ620923-026 EI231379164TH คุณศิระ (437679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
39 # 1อจ620925-031 EI160257284TH ชาติไทยสมุทร (438056) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620920-022 pansidum (438038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620920-023 ศตกมล (438043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ620920-024 chaibangseemeang (438042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620921-003 benratta (437630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ620921-008 thitiporn (437623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620923-002 สยามเมืองยิ้ม (437728) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620923-004