ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนธันวาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ธ.ค. 2562 - 08:10 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 10 ธ.ค. 2562 - 08:07 น.] #69520 (8/8)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ621121-010 EF134269240TH เมืองสมุทร (443404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ621123-001 EI373364526TH ชาติไทยสมุทร (443592) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ621123-005 EI271468565TH NUNG1789 (443602) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ621123-008 EI431366705TH คุณศิระ (443609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ621125-018 EG329451146TH toong (443731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ621125-032 EI237369810TH rockman (443771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ621125-036 EI410108161TH benz39 (443706) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ621127-001 ED923389243TH เหยินน้อยโคราช (443950) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ621127-004 EG045565974TH หวานเย็น007 (443988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621127-028 EI426250465TH HatPra (443966) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621128-023 TNPT001086392 ตึ่งนั้ง (444005) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ621202-005 EI383289232TH k9cob (444309) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
13 # 1อจ621202-012 820104824700 ananpanit (444301) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 1อจ621202-013 EI452263462TH pradrem (444306) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
15 # 1อจ621202-019 ED874497244TH tavadaindy (444312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ621203-001 EU178050798TH sompong963 (444439) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ621203-008 KBAN000847036 taccord (444443) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
18 # 1อจ621203-013 EI443073805TH สมเกียรติ111 (444447) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
19 # 1อจ621203-014 EI443073805TH สมเกียรติ111 (444454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ621203-015 EI443073805TH สมเกียรติ111 (444459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ621203-016 EI443073805TH สมเกียรติ111 (444460) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 1อจ621203-017 EI443073805TH สมเกียรติ111 (444462) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 1อจ621203-018 EI443073805TH สมเกียรติ111 (444463) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ621203-020 EI474201685TH sakbangbon (444465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ621203-022 EI373498911TH tongjoy (444476) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
26 # 1อจ621203-023 EI455940865TH ทิวทัศน์ (444423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ621203-024 EI455940879TH ทิวทัศน์ (444426) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ621204-001 EI425797666TH หมงครุใน (444559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ621204-003 EI473204456TH seranee (444560) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 1อจ621204-006 EF727569452TH กำไลทอง (444564) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ621204-007 EF171016315TH prons (444568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ621204-008 ED957293924TH puritad (444569) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 1อจ621204-015 EI417747597TH bbpra (444581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ621204-016 EG426762748TH tomcm (444543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ621204-017 EI477701266TH golfsriracha (444548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ621204-020 ED875050807TH anusornss (444555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ621204-021 EF701107767TH ksanti (444529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ621204-022 EG424926801TH mumu99 (444510) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ621204-023 EG424926801TH mumu99 (444534) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ621204-024 EG424926801TH mumu99 (444542) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ621204-025 EG424926801TH mumu99 (444551) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ621204-026 EG424926801TH mumu99 (444561) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ621204-027 EG424926801TH mumu99 (444567) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ621204-028 EG424926801TH mumu99 (444570) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ621204-029 EG424926801TH mumu99 (444571) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ621204-030 EG424926801TH mumu99 (444572) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ621204-031 EG424926801TH mumu99 (444573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 1อจ621204-032 EG424926801TH mumu99 (444528) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 1อจ621204-033 EI301532851TH Gaokod2549 (444532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ621125-008 toy_clong8 (443634) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ621125-022 Buncha (443752) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
3 # 2อจ621125-032 Hitlerjugend1935 (443658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ621125-035 va1111 (443662) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ621126-032 ชินจัง (443817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ621127-009