ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2563 - 08:37 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76177 (24/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630904-003 ED260019631TH Yok888 (471239) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ630912-011 ED260081700TH อ๊อด111 (472022) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ630912-014 ED260081695TH อ๊อด111 (472027) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ630914-024 ED338604976TH theeraphon19 (472130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630914-026 ED282927854TH wirach (472659) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 1อจ630916-003 ED257048235TH ผู้นำพล (472437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ630916-011 ED293099694TH Xabi17 (472432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630916-016 ED319054383TH คุณศิระ (472448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630916-027 ED332416348TH noi70 (472382) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630917-020 ED338924666TH ไก่ท่าข้าม (473451) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630918-003 ED331166961TH marshal (473455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630918-016 ED293627011TH Wara09 (473461) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630918-017 ED293627011TH Wara09 (473464) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630918-018 ED293627011TH Wara09 (473467) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630918-019 ED293627011TH Wara09 (473471) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630918-020 ED293627011TH Wara09 (473435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ630918-022 ED969326103TH ขจรวัฒน์ (472795) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630918-035 ED329085460TH ano8547 (472713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630919-008 ED340112666TH mchutith (472895) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ630919-017 ED352216986TH Tee59 (472888) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ630919-020 ED292664494TH Boonmee888 (472896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630921-002 ED255983803TH aee2519 (473037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630921-003 ED306263520TH inta156 (473429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630921-009 EX527337197TH supasuta1968 (473044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630921-010 ED279035976TH อ๊อดจ้า (473049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630921-014 EX415868323TH กชณิชา (473064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630921-016 82042300493 pongpan_r (473070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630921-019 EH121964881TH พรชมพู (473072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ630921-020 ED352117113TH อะนันตะปัดชะเย (473075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630921-021 ED319097485TH คุณศิระ (473110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ630921-023 ED225663669TH aksomsak (472968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630921-025 ED360921150TH วิทย์พระประแดง (472979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630921-029 ED311987747TH วิชญ์ดุลยวัต (472984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630923-003 EH108874206TH mumu99 (473338) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630923-005 ED330134385TH thevit (473342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 1อจ630923-015 EH108874183TH mumu99 (473344) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ630923-016 EH108874183TH mumu99 (473348) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ630923-017 EH108874183TH mumu99 (473351) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ630923-018 EH103874183TH mumu99 (473354) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ630923-019 EH108874183TH mumu99 (473356) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ630923-020 EH108874183TH mumu99 (473359) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ630923-021 EH108874183TH mumu99 (473362) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ630923-022 EH108874183TH mumu99 (473364) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ630923-023 EH108874183TH mumu99 (473331) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ630923-024 EH108874183TH mumu99 (473336) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ630923-033 ED326142239TH chani (473323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ630924-012 ED354472029TH marshal (473492) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
48 # 1อจ630924-016 ED108179016TH หมวยคูก้า (473475) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
49 # 1อจ630924-017 ED108179016TH หมวยคูก้า (473478) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
50 # 1อจ630924-021 EI715180603TH assawin (473442) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
51 # 1อจ630924-026 ED372301842TH sakbangbon (473446) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630912-006 chanapai (471989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630916-003 เศกสรรค์2511 (472457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630917-012 wootubon (472648) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
4 # 2อจ630917-018 focus-2007 (472653) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630917-020 จอมยุทธ77 (472656) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630917-021 attta (472639) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630918-003 kai_kaw (472765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630918-015 settavut (472774) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ630918-017 anan88 (472780) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630921-001 นึกอ่อนนุช (473038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630921-008 TheCollector (473042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630921-009 jattapon (473047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ630921-014 peacemaker (472992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630921-017 pui1228 (473058) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630921-018 ราชสีห์ (472997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630921-019 foodtech (473001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630921-020 katae (473005) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630921-021 prasong (473053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ630921-022 prasong (473055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630922-014 เบสท์เมืองพิจิตร (473136) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630922-015 เบสท์เมืองพิจิตร (473139) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630923-001 สยามเมืองยิ้ม (473352) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ630923-006 bkk10250 (473353) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ630923-009 bkk10250 (473355) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
25 # 2อจ630923-016 puriwaj (473360) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 2อจ630923-022 hunter04 (473363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630924-011 อรรถพล (473472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ630924-018 Tawanburapha (473476) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630925-006 Wsummut (473576) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 2อจ630925-020 Narongchai007 (473596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 2อจ630925-021 การันตีพระ (473614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630925-022 การันตีพระ (473615) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630925-023 การันตีพระ (473616) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630916-108 ED123666055TH sam8793 + (472419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.จันทบุรี
2 # 3อจ630916-135 ED287698861TH perfectman77 + บิ๊กบีม (472392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ630918-108 ED292661949TH ประสิทธิ์ + ริณดา (472709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 34 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
4 # 3อจ630918-125 ED329207883TH fern_sainoi88 + Gook38 (473096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2515 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ630918-180 ED292663304TH kit01 + คูณสตางค์ (472805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์ตัวหนังสือเล็กหลังเข็มกลัด เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ630919-011 vit5959 + sanopporn (472953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์วงเดือนหลังบี้ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
7 # 3อจ630919-107 EH321894903TH korn88 + pikky (472848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์ซุ้มกนก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ630919-128 EX459870419TH พลช้างเผือก + peaky (472871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ630921-019 peacemaker + สินสมบูรณ์สุข (473010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ630921-117 ED346706787TH Tongsura + บิ๊กบีม (473106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อสำริด จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ630921-118 ED346706787TH henghengheng + บิ๊กบีม (473107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดชีว์ประเสริฐ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2450 จ.เพชรบุรี
12 # 3อจ630922-008 prapusak + punpun (473150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630922-118 EX4963206158TH chatchaik007 + LEEYA (473217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.พิษณุโลก
14 # 3อจ630922-130 ED359401205TH kimsiam + boontham (473155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง(นำฤกษ์) ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3080/สภาพใช้)
15 # 3อจ630922-132 EF662800489TH somsak2518 + makluayka (473164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ซุ้มไผ่ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.7 กรัม)
16 # 3อจ630922-133 EF662800489TH somsak2518 + makluayka (473169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ซุ้มไผ่ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)
17 # 3อจ630922-142 ED336853264TH nongtom + ตอปทุม (473397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630922-147 ED324096528TH เพิ่งหัดดู + prakit (473181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิริยากร หลวงพ่อจิตร วัดสัตตนารถ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2458 จ.ราชบุรี
19 # 3อจ630922-148 ED328684731TH tangmo123 + jatuponpond (473195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 5 ธันวามหามงคลชัย ปี 2542 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดเงิน)
20 # 3อจ630922-159 ED288171674TH Game_krub + พิชชากร (473149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 91%)
21 # 3อจ630923-108 ED343142928TH pandp + peaky (473265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
22 # 3อจ630923-138 MBC0001653368 zafari + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (473253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630923-158 ED336356503TH prasert99 + yody18 (473294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเมฆพัด ปี 2495 จ.นครปฐม
24 # 3อจ630923-163 ED348546765TH korn88 + theone (473269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งปรมานุชิตเจ้าคุณเจีย วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์ใหญ่(แต่งเก่า) เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630923-166 ED348637656TH ภิรัต + นกแก้ว (473277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมด็จวัดเขาตะเครา พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ630924-001 Putthasingh + noi99 (473379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 9 นิ้ว) (630907-209)
27 # 3อจ630924-002 berry + ยุทธภีม (473382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(630829-167)
28 # 3อจ630924-003 apollo12 + annnyamulet (473385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630623-974)
29 # 3อจ630924-004 taat_007 + พรพระพุทธคุณ (473387) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (630425-116)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (630425-117)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (630425-118)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (630425-119)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
30 # 3อจ630924-007 pandp + oldshop (473398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นฉลองอายุ 91 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กาญจนบุรี
31 # 3อจ630924-011 S-THAKSAKORN + อรรถพล (473377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630910-585)
32 # 3อจ630924-012 yodpra + prasong9237 (473381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 127/ไม่ตัดขอบ)
33 # 3อจ630924-013 korn88 + prachamp (473384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (630917-008)(G 80%)
34 # 3อจ630924-015 ginger + toey7 (473390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(620124-027) (G 79%)
35 # 3อจ630924-016 pornlimk + poonpan (473393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ผ้ายันต์ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี (ไม่ระบุปีสร้าง)
36 # 3อจ630924-017 pornlimk + poonpan (473395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี (ไม่ระบุปีสร้าง)
37 # 3อจ630924-101 EX382045295TH amarin99 + Ketautomotive (473423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (621012-061)(G 85%)
38 # 3อจ630924-102 EX516819967TH nuthapol + ลุงอ่อง (473427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ630924-103 ED315146518TH วัฒนไชย์ + Sean2994 (473430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ630924-104 BR56000316494 ktitawong + sam8793 (473432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (620227-125)(G 64%)
41 # 3อจ630924-105 ED298169318TH sam8793 + หูยาว (473437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงินลงยา จ.นครสวรรค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
42 # 3อจ630924-106 ED334829466TH LEEYA + Plabootong (473438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630924-107 YESP000599529 dit4488 + Chapanya (473441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน)(หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 62%)
44 # 3อจ630924-109 820429225766 elite90 + Kittinan (473447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630924-110 ED341715570TH JAPAN-55 + Burapha777 (473449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
46 # 3อจ630924-111 ED341715570TH วุฒิปราการ + Burapha777 (473407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 621)
47 # 3อจ630924-112 ED348547876TH chatchaik007 + napsss (473408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ630924-113 ED313575369TH nengyo + chiewchanze (473411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9154)
49 # 3อจ630924-114 ED299282075TH kit01 + ณุเกล้า (473413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่หลังเข็มกลัด เนื้อชุบทองลงยา ปี 2532 จ.อุทัยธานี
50 # 3อจ630924-115 ED303736384TH yime2 + boonkerd73 (473490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดโมลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.นนทบุรี
51 # 3อจ630924-117 EG651309662TH pornlimk + Suradech (473418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 6 พิมพ์หลังช้างสามเศียร เนื้อเงิน ปี 2458 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพใช้)(630706-051)
52 # 3อจ630924-118 EG395263586TH teeprakron + patcharapon (473421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
53 # 3อจ630924-119 ED352862392TH sanya1002 + อาชาเหล็ก (473422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงหลังรางปืน วัดพระสิงห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.เชียงใหม่ (โค้ด ทร./สภาพใช้)
54 # 3อจ630924-120 ED254317118TH taat_007 + งดงาม (473424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่นากใหม่)(630924-034)
55 # 3อจ630924-121 PCSP000121840 dreamsconner + ktitawong (473428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์หน้าแก่หลังยันต์สิบ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
56 # 3อจ630924-122 ED292826838TH Santiwall + pakornkeit (473431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520725-185)
57 # 3อจ630924-123 RBCT000057922 Popeye + nauts (473433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
58 # 3อจ630924-124 EG283192845TH Uthain + ขนมกรุบ (473434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยนิรันตราย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 273)
59 # 3อจ630924-125 EF309128529TH poshwises + นายแทนคุณ (473439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย จ.กำแพงเพชร
60 # 3อจ630924-127 RPC2000093384 ทิศเหนือ + ขวัญพระนคร (473443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630924-128 RCSQ000041765 korn88 + มันตู (473445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ต้อ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว)(570111-021)
62 # 3อจ630924-129 ED309573790TH ตี๋อิติปิโส + matin22 (473448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 429)
63 # 3อจ630924-130 ED309573790TH ตี๋อิติปิโส + matin22 (473450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 902)
64 # 3อจ630924-131 ED304660280TH LEEYA + กิตติพงศ์ (473452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 62%)
65 # 3อจ630924-132 ED331396823TH chane31 + joeenok (473454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้ากะไหล่เงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
66 # 3อจ630924-133 ED288119612TH pot13 + bboypm (473457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
67 # 3อจ630924-134 ED288119612TH chiradech + bboypm (473460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ630925-101 ED336358813TH jack_meath + yody18 (473499)กรอบทอง (น้ำหนัก 3.7 กรัม)(G 80%)
69 # 3อจ630925-110 ED045092316TH Yongzela + Jack_NJ (473530)ตลับทอง (น้ำหนัก 26.2 กรัม)(G 86%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 ก.ย. 2563 - 08:32 น.] #76173 (23/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630916-025 ED334909181TH ขุมทรัพย์พระ (472379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630919-001 ED273177154TH naweena (472885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630919-002 ED334943761TH ขุมทรัพย์พระ (472887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630919-003 ED140169753TH หนองซอ (472889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630919-005 ED240974646TH thatcharit (472890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630919-015 EX459870419TH peaky (472884) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ630919-019 JIF140U000279 thi3790 (472894) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ630919-026 ED319057739TH คุณศิระ (472966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630921-012 EH121964864TH พรชมพู (473061) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630921-017 ED351615125TH bangpunDD (473093) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630921-018 THX7LU5CB Keawnam (473066) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630921-022 ED189875685TH inta156 (473094) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630921-026 EH103560214TH mumu99 (473098) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630921-027 EH103560214TH mumu99 (473102) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630921-028 EH103560214TH mumu99 (473105) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630915-024 atsmark2 (472317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630916-012 MooPek (472365) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630917-023 Drpong (472589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630917-028 DDTOP (472601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630918-011 Joey98 (472767) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ630918-016 settavut (472782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630919-019 อำนวยเคซี (472933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ630919-021 nahm36 (472880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630919-034 somboonput (472897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630919-035 donkingddd (472899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630919-048 en_amulet (472834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630919-049 kongsak (472836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630924-001 การันตีพระ (473378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630924-002 การันตีพระ (473380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630924-013 การันตีพระ (473383) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ630924-019 การันตีพระ (473386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630924-022 การันตีพระ (473389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630924-023 การันตีพระ (473391) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 2อจ630924-024 การันตีพระ (473396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630924-025 การันตีพระ (473399) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 2อจ630924-026 การันตีพระ (473403) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630916-006 Takamine + tomoyokung (473113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ630916-170 ED329272670TH เด่นสุราษฎร์ + welding24 (473229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
3 # 3อจ630917-012 Anusorn2515 + น้องมิน (473118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ630917-127 ED210248680TH waves + maturuch (472523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630918-169 ED231249456TH สุดขอบฟ้าG + Krajub2002 (472756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (531211-177)
6 # 3อจ630919-002 Angle99 + pipat_ch (472833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630919-004 P-Pong + somboonput (472837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ630919-119 ED272085686TH chuchart-k + Mcwall (472875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(สภาพใช้)(G 84%)
9 # 3อจ630919-120 ED272085686TH wit50 + Mcwall (472879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
10 # 3อจ630919-127 ED000975104TH thanaphan + SOMDED (473124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ไหล่ยก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ630919-132 EX516815381TH ศิษย์ท่านขุน + เอกกี้27 (472862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630919-136 EG452374137TH PHLOI + loryinglong (472962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630921-130 EX414123235TH จอมยุทธบูรพา + kawpunt (473239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
14 # 3อจ630922-001 น้องหมี + nikron (473112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630922-003 noom-iceman + noomark (473116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12102/น้ำหนักทอง 18 กรัม)
16 # 3อจ630922-004 poshwises + wit50 (473120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(621221-052)(G 71%)
17 # 3อจ630922-005 chiewchanze + guaran (473127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1233/น้ำหนักทอง 25.1 กรัม)

18 # 3อจ630922-006 chatchaik007 + (473133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630915-090)
19 # 3อจ630922-007 บุษกร + พิมพ์นิยม (473144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
20 # 3อจ630922-010 จอมทอง33 + non109 (473157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(561101-196)(G 92%)
21 # 3อจ630922-011 poshwises + non109 (473111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(561101-199)
22 # 3อจ630922-101 ED330136169TH Michy + marvellous (473162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กำไลหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาจักรพรรดิ์ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ630922-102 EF323448427TH เจ้าชายสีหมอก + coldplay (473166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630922-103 ED311656881TH bongbiab + ชายพระเครื่อง (473170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630922-104 ED311656881TH bongbiab + ชายพระเครื่อง (473177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630922-105 SWIC000092347 Feen_8Rew + Beed098 (473178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 22470)
27 # 3อจ630922-106 ED353622654TH chuanchai2505 + ทวีศักดิ์ (473180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อไม้เทพธาโรหน้ากากเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.3 ซม.)
28 # 3อจ630922-107 ED246072865TH nufever + beer2126 (473185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 68%)
29 # 3อจ630922-108 ED352832245TH prasert99 + อาชาเหล็ก (473188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 17 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม
30 # 3อจ630922-109 ED352832245TH chatchaik007 + อาชาเหล็ก (473190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ.. (630914-027)
31 # 3อจ630922-110 EG637480831TH SongkanA + เวียงห้วยเขน (473192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (วัดตึกสร้าง/สภาพใช้)
32 # 3อจ630922-111 ED339350867TH maturuch + พุทธกาล (473193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(G 83%)
33 # 3อจ630922-112 ED364310065TH pramual + ชัยพฤกษ์345 (473196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มคู่หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ630922-115 YESP000599075 บ้านกรอบเงิน + Meenakhom (473171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อเงินก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 175)
35 # 3อจ630922-116 820422226024 maibangsai + srikriangkrai (473211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อชุบทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ630922-117 QSV0000457478 popup + Doe07 (473213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)

37 # 3อจ630922-119 820425551761 ของขลัง + ณัชกิจ (473220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630625-152)(G 67%)
38 # 3อจ630922-120 ED308932669TH บรีสพระช่วย + thongma (473222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
39 # 3อจ630922-121 820418785196 KohMeaklong + อินทภาณี (473123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า เนื้อคตไม้สัก ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ630922-122 ED313437623TH Arjaree56 + นราทัศน์ (473128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ630922-123 ED265548635TH Tongten + คุ้มเสมา (473132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
42 # 3อจ630922-124 ED151777159TH Bingki + mchutith (473135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630922-125 ED151777159TH poshwises + mchutith (473138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ630922-126 ED146867015TH chinko + PANPEUNG (473140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 86%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
45 # 3อจ630922-127 EG425391665TH AOONTOON + (473145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือกำ ปี 2481 จ.พิจิตร
46 # 3อจ630922-128 EX548145657TH m-cot + ทองบางพึ่ง01 (473147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630922-129 ED310536967TH ขุมทรัพย์บูรพา + Pui2529 (473151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
48 # 3อจ630922-131 ED317458297TH somyosc + ยายทรัพย์ (473161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
49 # 3อจ630922-134 ED240994209TH opasn + router (473172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
50 # 3อจ630922-135 EX536291017TH ruamsup + suchat-01 (473176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์ฐานบัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
51 # 3อจ630922-136 EX527340616TH Jirawat1986 + terasak99 (473184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630922-137 EG395216161TH arampo + patcharapon (473187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
53 # 3อจ630922-138 EX608517035TH chuchart-k + SUIDUI (473189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (590706-110)
54 # 3อจ630922-140 EX507077379TH sheva + OUOU83 (473210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
55 # 3อจ630922-141 EH374474236TH BankHiWay + superman_vuth (473168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ630922-143 ED317139850TH จักรภัทร + Soccerguru (473174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฎิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙)
57 # 3อจ630922-144 ED316531631TH หิมพานต์มุ่งงาม + ทิศเหนือ (473227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
58 # 3อจ630922-145 ED346852056TH pramual + golfsriracha (473228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
59 # 3อจ630922-146 ED346852158TH Roteph + golfsriracha (473226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ630922-149 ED352253238TH ENTANEERGEAR14 + (473200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chot56
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย พิมพ์บล็อกวังบูรพา เนื้อทองคำ ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 12/น้ำหนักทอง 19 กรัม)
61 # 3อจ630922-150 ED173854864TH หนุ่มบ้านแพ้ว + อนันตรา (473205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630922-151 ED345293378TH physical + ออสก้า99 (473119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 114/ไม่ตัดขอบ)
63 # 3อจ630922-152 EG454847325TH lovelyman + Lumpum (473122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630922-153 ED254781756TH taccord + golf_kk (473126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 43)(630813-380)
65 # 3อจ630922-154 ED336853247TH พงษ์ท่าม่วง + ตอปทุม (473131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630922-155 EX613244303TH wanida + Me-lo-dy (473134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 465012)
67 # 3อจ630922-156 EH087625651TH NUNG1789 + yoon9 (473137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะมาร พิมพ์หลังเรียบ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 160)(G 62%)
68 # 3อจ630922-158 ED331396196TH เจ้าคุณ + องอาจ (473146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630922-160 TH0118MMA3E9B Aonpra + panuwat21 (473156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
70 # 3อจ630923-003 ภูยะ1552 + หนุ่มธนบุรี (473297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพชำรุดขอบล่าง)(G 80%)
71 # 3อจ630923-004 worrakhit + อาราธนา (473301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(621125-195) (G 68%)
72 # 3อจ630923-005 teeranuch + marty1802 (473307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 60)(G 68%)
73 # 3อจ630923-006 ขุมทรัพย์พระ + Werawath01 (473310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
74 # 3อจ630923-007 yodpra + Inthachot (473315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 197/ไม่ตัดขอบ)

75 # 3อจ630923-008 noom-iceman + เทพสมุทร (473317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร พิมพ์หลัง สธ. เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม(G 77%)
76 # 3อจ630923-009 มิสเตอร์เฮ้าส์ + ศิษย์วัดญาณเสน (473319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอกโค้ดไม่ครบ) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
77 # 3อจ630923-010 kitti7070 + en_amulet (473325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 511/หน้าตัก 9 นิ้ว) (630910-143)
78 # 3อจ630923-011 KorNa999 + naret18 (473233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
79 # 3อจ630923-012 joe_donmueang + ศตกมล (473237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630909-012)
80 # 3อจ630923-101 ED331396205TH Phonkhaokho + องอาจ (473244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630923-102 EX516817405TH ac100 + เอกกี้27 (473248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ630923-103 ED331485965TH logisman + deawn (473251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
83 # 3อจ630923-104 ED288935187TH jack_meath + ซูโม่ (473255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอัฎฐารส หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)
84 # 3อจ630923-105 EG064957253TH Uthain + เสือเต่า (473374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อผงปิดทอง ปี 2549 จ.ประจวบคีรีขันธ์
85 # 3อจ630923-106 RI086539996TH ล้านมาแชร์2 + พ่อน้องจ้าว (473259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
86 # 3อจ630923-107 MSTW000134903 เอกจักร + DEKDEK (473263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
87 # 3อจ630923-109 ED308025616TH pupu2515 + เสือบิน (473268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง
88 # 3อจ630923-110 TH0118MM8WY2B peacemaker + jamecom19 (473270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
89 # 3อจ630923-111 LKAE000299059 chaiklang + kittikitti (473242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
90 # 3อจ630923-113 ED348635978TH poshwises + นกแก้ว (473250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ630923-115 ED348635978TH Schuenban + นกแก้ว (473369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ630923-117 ED348635978TH tockjung + นกแก้ว (473257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
93 # 3อจ630923-118 B2S054U006860 TEE_INTER + มันตู (473264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (561018-001)

94 # 3อจ630923-119 ED328676315TH ตอปทุม + รอดบางแค (473267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 85%)
95 # 3อจ630923-121 ED296366536TH phusiam + tk_10 (473327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สรวง วัดเลียบ เนื้อเหล็ก ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
96 # 3อจ630923-122 EI847976444TH ads1091 + กรเมืองกาญจ์ (473329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
97 # 3อจ630923-123 ED294446510TH bastketboy + Manunicon (473332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)(G 67%)
98 # 3อจ630923-124 ED325437550TH Arjaree56 + ตะแคงขวด (473371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นเมตตากรุณา เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
99 # 3อจ630923-125 ED363412765TH Tawee888 + thaveep (473333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข ก.90)(600526-167)
100 # 3อจ630923-126 ED331137639TH ทิศเหนือ + Frodojack007 (473337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 67%)
101 # 3อจ630923-127 ED346625111TH wongthep + กล้วยหิน (473339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ รุ่นแรก จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
102 # 3อจ630923-128 EX610552557TH taranan + ยุทธภีม (473341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 3 นิ้ว)
103 # 3อจ630923-129 EG343937044TH aek555 + TooToon (473343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นทอดกฐิน 58 พิมพ์หลังเต่า เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 78)
104 # 3อจ630923-130 EG343937044TH aek555 + TooToon (473346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นทอดกฐิน 58 พิมพ์หลังเต่า เนื้อนวโลหะหน้าทองลงยา ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 35)
105 # 3อจ630923-131 ED304884150TH ชอบจัง + ประวิทย์888 (473234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) จ.ระยอง
106 # 3อจ630923-132 EG653404516TH teeranuch + เนตรบางวัว (473236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4674)(G 68%)
107 # 3อจ630923-133 ED334826955TH kimsiam + Plabootong (473238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
108 # 3อจ630923-134 EW854038624TH Popeye + k_weerawat (473241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
109 # 3อจ630923-135 ED304208273TH lekmahoran + mingloei (473243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ630923-136 EX543217710TH Warayu + ชัยนเรศ (473245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด กรุวัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
111 # 3อจ630923-137 ED267891463TH mesa918 + หมูหก (473249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค้ด)(530114-033)
112 # 3อจ630923-139 ED328386790TH yime2 + harrypotter (473256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2460 จ.พิจิตร (วัดท่ามะไฟสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

113 # 3อจ630923-140 ED332427221TH Rongme + noi70 (473258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
114 # 3อจ630923-142 EO578054932TH zeaezeae + dewkuhaku (473280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(G 53%)
115 # 3อจ630923-145 ED257676505TH pramual + มะโหน่ง (473287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ630923-146 ED329089943TH WorapongP + แอ๊ดป่าซาง (473373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนเดี่ยว เนื้อดิน จ.น่าน
117 # 3อจ630923-147 120368548790 amuletfocus + bbbpra (473291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
118 # 3อจ630923-148 ED325377003TH pandp + bussakorn (473299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (580617-065)(G 69%)
119 # 3อจ630923-150 MBC0001846538 Mcwall + chkomtat (473303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560404-187)(G 73%)
120 # 3อจ630923-151 EX490871256TH TODSAKAN + teerawit (473274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630831-250)
121 # 3อจ630923-152 ED336241134TH somyot1973 + พัทยา (473276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 พิมพ์หลังเต่า เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง
122 # 3อจ630923-153 ED346042566TH aluminium + berd223 (473366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสมาชาตรี เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 57)
123 # 3อจ630923-154 ED316532977TH beer2126 + ทิศเหนือ (473281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
124 # 3อจ630923-155 EG713190435TH Reindeer_kwang + (473285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jazz9235
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ630923-157 ED325396957TH noyza + คมทัตพรหมเสนะ (473292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว) (540526-077)
126 # 3อจ630923-159 ED353727500TH ชัยเจเจ + noi2528 (473296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
127 # 3อจ630923-160 ED359237447TH elite90 + poshwises (473300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630905-080)
128 # 3อจ630923-161 ED351603856TH aek555 + เขยมาบตาพุด (473262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 76%)
129 # 3อจ630923-162 ED349309507TH Tumzar1992 + วิชญ์ดุลยวัต (473266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (600323-033)
130 # 3อจ630923-164 ED331969186TH ต้น_เบอเร่อ + วัดเพชรดอนยาง (473272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 798)
131 # 3อจ630923-165 EA363502727TH Su4433 + ซุ้มวัดศรี (473275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (570322-225)
132 # 3อจ630923-167 EI847977325TH sanya1002 + บ้านบุญ (473279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (611018-105)
133 # 3อจ630923-168 ED333749789TH peacemaker + วีรวัต (473283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
134 # 3อจ630923-169 EO524090534TH woor18 + shansatran (473286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620614-049)(G 78%)
135 # 3อจ630923-170 EG638459605TH Wanlop + Taranong (473290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมหลังยันต์นะไตรภพ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี (630817-073)
136 # 3อจ630923-171 ED336066483TH Pentor09 + นะรวย_มหาเสน่ห์ (473284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ