ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ม.ค. 2564 - 09:00 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ม.ค. 2564 - 08:37 น.] #78321 (22/22)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640105-009 EG623341375TH ปืนใหญ่ (482354) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
2 # 1อจ640109-018 ED197498133TH คอปแมน (482948) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640113-012 ED591812036TH OMBUN (483217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ640113-013 ED591812036TH OMBUN (483219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640113-016 ED578362964TH องอาจ (483307) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 1อจ640113-017 ED501422088TH ต้นอุทยาน (483312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640113-019 ED561609465TH antipueamulet (484142) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 1อจ640114-008 EX437211145TH ยายข้างวัด (483449) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ640115-004 ED575210001TH กำไลทอง (483530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640115-013 ED426987967TH jamesza (483525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640115-023 ED583334464TH ตัดเซียน (483559) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640115-026 EG267493427TH ตั้มปราจีน (483820) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ640116-008 EX476062726TH zafari (483650) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
14 # 1อจ640116-009 ED554861815TH Bobber1979 (483657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640118-010 ED557619157TH HopeMan (483809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640119-023 ED566823006TH tiktony (483979) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ640120-004 ED457775724TH รักษ์นครหลวง (484115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640120-015 EI794491923TH จอมพล (484084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ640120-022 ED344460508TH วาสนารุ่งเรือง (484144) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ640120-028 EX451816669TH WHITEAMULET (484123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ640121-007 ED577551555TH chin99 (484204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640121-019 ED583657017TH ซูโม่ (484235) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640121-021 ED580742127TH LujingHong (484273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640121-022 ED561695092TH amnad0944 (484239) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 1อจ640122-001 ED545167931TH Thanapong36 (484315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ640122-003 ED578835752TH PING007 (484321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640122-004 EX472124938TH กชณิชา (484326) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640122-005 120972200204 เจ้าชายพระ (484332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640122-006 EB488039557TH nampoo (484337) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640122-007 EX595576868TH เอกกี้27 (484343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640122-011 KBSMP000002362 jakruk1984 (484368) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ640122-013 ED488896838TH Wara09 (484398) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ640122-023 TH0118Y98FP1B Preecha_71 (484400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ640122-024 ED572330668TH aidteegon (484401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640123-005 TH0118YH5VF9B ตึ่งนั้ง (484505) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
36 # 1อจ640123-006 TH0118YH5VF9B ตึ่งนั้ง (484507) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ640123-007 TH0118YH5VF9B ตึ่งนั้ง (484508) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ640123-008 TH0118YH5VF9B ตึ่งนั้ง (484510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 1อจ640125-004 ED476596155TH tavadaindy (484521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ640125-013 EH33333499TH Suradech (484524) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 1อจ640125-014 EH333334999TH Suradech (484612) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
42 # 1อจ640125-025 ED544093353TH พิชชากร (484615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ640126-014 ED593126296TH bluezone69 (484715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640106-004 legallaw (482462) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
2 # 2อจ640114-013 kho9918 (483450) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640115-004 tunya32 (483781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640115-010 niphonxxx (483552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ640118-005 pui1228 (483795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640118-010 คุณไวไว (484231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ640118-015 savebank163 (483772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640118-021 กุ้งหวาน (483815) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ640118-042 โยสามพราน (483821) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ640120-001 legallaw (484112) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
11 # 2อจ640120-002 legallaw (484118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
12 # 2อจ640120-003 ฅนบางใหญ่ (484121) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ640120-010 Chan59 (484106) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ640120-013 Seksann (484095) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640121-013 attta (484247) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ640122-012 anusit2513 (484298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640122-014 ยุทธภีม (484302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640122-016 wutfaa (484304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ640122-019 ศิลปะพระบูชา (484415) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ640122-021 ศตกมล (484749) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ640123-009 lumpini6655 (484473) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640125-009 vee2503 (484639) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ640125-010 vee2503 (484641) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ640125-011 vee2503 (484642) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ640125-012 vee2503 (484643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ640125-013 vee2503 (484645) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ640125-031 mut007 (484651) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640126-010 midori (484707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ640126-023 มาม่าเป็ด (484746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640119-102 ED577183618TH liklyprathai + โอ๊ตหาดใหญ่(484573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวดหมาน วัดทรายขาว จ.ปัตตานี
2 # 3อจ640120-132 ED601341991TH จอมยุทธบูรพา + พลพลสห (484577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
3 # 3อจ640121-001 wavethaw + Piya1976 (484163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 74%)
4 # 3อจ640123-142 EX437246569TH pcha429 + jamesza (484442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิษณุโลก (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ640125-002 pramual + greensnake (484527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640125-003 topkoo + vintagejazz (484654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อแต่งเก่า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
7 # 3อจ640125-004 chuchart-k + บ้านแคออก (484530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
8 # 3อจ640125-007 คุ้มเสมา + guaran (484539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
9 # 3อจ640125-011 phubed + ธนาวดี (484554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
10 # 3อจ640125-013 สาวแบงค์ + coldplay (484559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 93%)
11 # 3อจ640125-014 บรีสพระช่วย + coldplay (484562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
12 # 3อจ640125-015 บรีสพระช่วย + coldplay (484566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
13 # 3อจ640125-101 ED583817218TH logisman + jozaa (484523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
14 # 3อจ640125-102 ED625501980TH คุ้มเสมา + บอย5455 (484656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ640125-105 ED597192256TH กุศลสร้าง + เขยมาบตาพุด (484542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 64%)
16 # 3อจ640125-107 FAM0006398558TH Rakchart + สร้อยมาลา (484547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
17 # 3อจ640125-108 ED533098774TH Frodojack007 + toyota888 (484549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนทองนำโชค หลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว เนื้อเงิน ปี 2518 จ.อุตรดิตถ์

18 # 3อจ640125-109 ED597264219TH joeenok + Finger (484550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
19 # 3อจ640125-111 RCNP000063261 ทนายโอ๊ต58 + hot2523 (484560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง สช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 91%)
20 # 3อจ640125-112 RCNP000063261TH ทนายโอ๊ต58 + hot2523 (484564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง สช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ640125-113 ED575168096TH chiradech + nikomss (484567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
22 # 3อจ640125-115 ED613431155TH artto13 + sanopporn (484574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
23 # 3อจ640125-116 EW379136062TH แบงค์อรัญ + KENJANG (484576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 156)
24 # 3อจ640125-117 KAIA000174451 jitnobnom + thanagaon (484582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ640125-118 HAT8000186933 uthai211 + tonrakpu (484585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
26 # 3อจ640125-119 TH0118YMTMU6B อ๋องสาย4 + ปั้นจั่น (484589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640125-121 ED485944389TH ขวัญเจริญ999 + อนันตรา (484555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ640125-122 ED597264205TH ต่อ_ถนนตก + Finger (484557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร
29 # 3อจ640125-123 TH0118YN5922B bluezone69 + นานาพระเครื่อง (484558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)(สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 66%)
30 # 3อจ640125-125 ED570934238TH somsak13 + aoy101 (484563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
31 # 3อจ640125-128 RI147056172TH Poonsin + วณิชออโต้ (484575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 81%)
32 # 3อจ640125-129 ED623800650TH gek1414 + เปี๊ยกหล่มสัก (484578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธกวัก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง
33 # 3อจ640125-130 ED623800650TH pramual + เปี๊ยกหล่มสัก (484580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์แหวกม่าน จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640125-132 TH0118YFSMA1B pawaris + jamecom19 (484587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
35 # 3อจ640125-133 TH0118YFSMV1B pawaris + jamecom19 (484590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
36 # 3อจ640125-134 ED575194618TH chiradech + nikomss (484593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี

37 # 3อจ640125-136 ED597264196TH แสงธรรม01 + Finger (484599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
38 # 3อจ640125-137 ED525974580TH Exdesign + toucanpat (484602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 196)
39 # 3อจ640125-138 EO601581056TH joeenok + จ่าแจ้ (484605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2472 จ.กาญจนบุรี
40 # 3อจ640125-139 ED586145312TH พระประแดง26 + ริณดา (484607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12119)
41 # 3อจ640125-140 GSPZ000042199 apipoom2540 + korn88 (484652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
42 # 3อจ640125-141 BMOD000343790 SongkanA + หูบิน (484625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ640125-142 ED601372702TH chane31 + nakornyong (484626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640125-144 ED583676166TH popchelsea + ซูโม่ (484628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสร้างอนุสาวรีย์ทิพย์ช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
45 # 3อจ640125-145 ED583876166TH pangjung + ซูโม่ (484629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอุปคุต กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
46 # 3อจ640125-146 ED583676166TH surasity + ซูโม่ (484630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
47 # 3อจ640125-147 ED583676166TH ptk_1234 + ซูโม่ (484632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
48 # 3อจ640125-148 ED583676166TH หนองซอ + ซูโม่ (484633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี
49 # 3อจ640125-150 ED586145405TH jouicepeam + คูณสตางค์ (484635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
50 # 3อจ640125-151 ED586145405TH loongmike + คูณสตางค์ (484598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ วัดโกรกกราก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
51 # 3อจ640125-152 EG94640261TH korn88 + rossyza4142 (484608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
52 # 3อจ640125-154 EG946103261TH Arphakorn8888 + (484614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rossyza4142
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
53 # 3อจ640125-155 ED598989951TH รถโฟร์ค + Chot56 (484616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
54 # 3อจ640125-156 TH0118YR5TS4B daimon + ท่านหลวง (484619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
55 #3อจ640121-154 ED572325725TH นุหนองคาย + weddy (484238) แหวนเพชร 1 รายการ ( G 76%) (น้ำหนักรวม 4.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 ม.ค. 2564 - 08:37 น.] #78314 (21/22)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640107-013 ED560445694TH sakbangbon (482605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640112-005 PTTK000188790 nopponsmith (483078) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ640113-020 820691312022 ศรีเมืองระยอง (483314) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640114-001 EH223077119TH sutidas (483443) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ640115-003 EH003412522TH ปาล์มมี่ (483817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640115-010 TH0118XK62T1B phalao2000 (483819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ640115-018 ED594544563TH witbcc143 (483561) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
8 # 1อจ640115-031 ED494690081TH thatcharit (483529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640115-032 EX576302044TH chun_lp10 (483950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640116-016 WDSR000605542 มีดีพระเครื่อง (483660) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ640118-011 ED563949943TH bluezone69 (483829) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640118-018 ED571276343TH pradrem (483761) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ640118-020 ED602305911TH ภพเมืองสรรค์ (483789) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ640119-020 EH546138066TH Culpidnoi (483977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640120-007 WDSR000608245 มีดีพระเครื่อง (484120) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ640120-020 ED582059499TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (484132) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ640121-001 EB492237854TH phairod101 (484194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640121-003 EB48751614TH นุจูเนียร์ (484200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640121-004 ED582330115TH waves (484203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ640121-008 ED553896605TH kook582 (484207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640121-010 ED533595822TH guidenaja (484209) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ640121-011 TH0118XWGG3B Newnomal (484215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640121-013 ED382494705TH tomcm (484219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ640121-025 ED5971457183TH เขยมาบตาพุด (484276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640122-002 WDSR000609553 มีดีพระเครื่อง (484392) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640122-010 EX590759569TH print (484395) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
27 # 1อจ640122-014 ED488896838TH Wara09 (484399) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640122-015 ED488896838TH Wara09 (484402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ640122-016 ED488896838TH Wara09 (484404) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ640122-018 ED488896838TH Wara09 (484407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ640122-028 EG403787769TH sai-9ton (484408) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
32 # 1อจ640122-029 ED599015934TH พาชนะ (484419) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640114-010 sanpol (483404) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640114-024 chuanwong (483446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 2อจ640116-006 BallDesign (483671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640118-019 mekya2706 (483807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ640118-024 น้าหมี (483694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640119-022 Seksann (484004) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ640121-001 donkingddd (484266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640121-004 apichaidon (484267) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ640121-007 puu2511 (484269) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640121-008 polla (484270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640121-012 เบิร์ด_เมืองมีน (484281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640121-015 artty5959 (484227) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640121-018 coldplay (484233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640125-022 poonsaka (484588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ640125-032 การันตีพระ (484659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640125-033 การันตีพระ (484660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640126-011 การันตีพระ (484661) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640116-134 EF488848174TH Boyzone + ฝอยทอง (483656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครราชสีมา
2 # 3อจ640118-127 ED572313157TH tonychan + thanodom (483731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ640118-147 ED358431121TH อัศวิน09 + คุณากร (483832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสาริกา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
4 # 3อจ640119-010 วิเศษชัยชาญ + ดิอาโบล (483914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อดินปิดทอง
5 # 3อจ640119-012 bonuspra + มหามงคลพระ (483853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ640119-173 TH0118Y2B262B Golf58 + กำแพงขาว (483926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
7 # 3อจ640119-179 LTMP000358500 Nicha-Malee + kittikitti (483944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อแก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
8 # 3อจ640119-180 LTMP000358500 โจ้บางโพ + kittikitti (483948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (สภาพใช้)
9 # 3อจ640119-191 ED594005881TH AChen + prakit (483952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ640120-011 nungbangprom + pecth88 (484039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ปางซ่อนหา เนื้อผง ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640120-103 ED595707081TH ท๊อปTURBO + นิวเอกชัย (484021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640120-143 ED541978673TH pandp + rossyza4142 (484061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)


13 # 3อจ640121-101 ED598955533TH sanintel + องอาจ (484296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
14 # 3อจ640121-127 ED544073005TH ศิษย์หลวงปู่โต๊ะ1 + พิชชากร (484158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบเล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640121-134 TDZ21074493 korn88 + เชน3536 (484176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
16 # 3อจ640122-110 EB492319522TH Kittisaktnd + บีเวียงพิงค์ (484330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีน เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.อุดรธานี
17 # 3อจ640122-129 EF691284116TH zafari + ขนมหวาน (484354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ640123-008 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + โฟกัส (484435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่น พอต. เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1807)
19 # 3อจ640123-010 บรีสพระช่วย + heretic (484448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ640123-011 แขกกำแพง + Ekkarath (484434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง
21 # 3อจ640123-101 EG987269521TH พงษ์ท่าม่วง + ต้นคุง (484450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
22 # 3อจ640123-104 EW791281041TH Susit0302 + watbannon (484466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ640123-105 EH290076527TH chaiyawit_doh + pawaris (484516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 16)(531009-167)(G 68%)24 # 3อจ640123-106 ED332646173TH Pisitkorn + zidane (484469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ640123-107 ED588361186TH เสกสิทธิ์ + Benyapa (484478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
26 # 3อจ640123-109 EX458091981TH vitaya + Ketautomotive (484484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(631120-340)
27 # 3อจ640123-112 ED542319774TH บุตรสุนทร + not443 (484422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640123-113 EG344234890TH เมืองช้าง + SNOWKID (484515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นโสธร ตร.๘ ริ้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนาก ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 689)
29 # 3อจ640123-115 EH341330075TH แขกกำแพง + pisanlost (484426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.ชลบุรี
30 # 3อจ640123-118 EB492315477TH chiradech + Neng06 (484512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
31 # 3อจ640123-119 ED423797425TH อะนันตะปัดชะเย + เด็กดี (484431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
32 # 3อจ640123-120 ED598234615TH ninjasiam + khaninnakoon (484433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ640123-121 EH388727200TH สมบัติบูรพาบารมี + (484437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiyan1983
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
34 # 3อจ640123-122 EG421023705TH Susit0302 + วัฒน์พะเยา (484439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม


35# 3อจ640123-123 ED535427932TH suthee069 + Nippit (484441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
36 # 3อจ640123-124 EX610671801TH poomitad + teerawit (484443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630729-411)(G 65%)
37 # 3อจ640123-125 ED597947748TH p_awest + Prakor (484517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 52%)
38 # 3อจ640123-126 RBCH000106244 JASMIN + อี๊ดสกลนคร (484445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ640123-127 EG683106025TH เน้นพระสวย + tum087 (484451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 90%)
40 # 3อจ640123-129 ED599817706TH Exdesign + Torr1011 (484457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (570210-019)(G 87%)
41 # 3อจ640123-134 ED586144855TH prabaanrao + คูณสตางค์ (484449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี
42 # 3อจ640123-136 ED572327598TH เด็กวัง + yorch (484514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน จ.พิจิตร
43 # 3อจ640123-137 DONM01279761 olympia + birdnaja (484458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาญวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(แดง) ปี 2514 จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
44 # 3อจ640123-138 ED591826137TH jibce + sthianphong (484463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7418)
45 # 3อจ640123-139 EW092550001TH Ong1971 + NAVYBLUE (484513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ640123-141 TH0118Y20FY5B ศิษย์หลวงปู่โต๊ะ1 + Jeabzaa (484440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยชนะจน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 453)


47 # 3อจ640123-146 ED568891349TH บรีสพระช่วย + towerboy (484459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
48 # 3อจ640123-147 DONM001279918 มีดีพระเครื่อง + birdnaja (484462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
49 # 3อจ640123-148 EH847867815TH tanawut007 + มหัศจรรย์พระ (484464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
50 # 3อจ640125-005 bellic + tongprakueang (484534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (631126-421)
51 # 3อจ640125-006 แสงธรรม01 + พุทธบูชา (484537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(531202-071)
52 # 3อจ640125-012 tosspong + puriwaj (484556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630506-230)(G 56%)
53 # 3อจ640125-104 RP942291578TH ruamsup + pharnarit (484535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540616-179)
54 # 3อจ640125-106 ED423069299TH Hitlerjugend1935 + tubtim77 (484544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)(640115-269)
55 # 3อจ640125-127 ED623501457TH AChen + ทิศเหนือ (484571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640112-164) (G 63%)
56 # 3อจ640125-131 EH531383710TH ถวัลย์2856 + mumu99 (484583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่(ตื้น) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(631005-204)


57 # 3อจ640125-157 ED234972323TH taat_007 + sedtha (484622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (631113-556)(G 80%)

58 # 3อจ640125-103 supa16+วุฒินันท์ (484529) กรอบทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 2.9 กรัม)

59 # 3อจ640125-126 rin_arch+Bophanto (484568) กรอบทอง 1 องค์ ( G 72%)(น้ำหนัก 1.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ม.ค. 2564 - 08:34 น.] #78310 (20/22)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640105-010 EH157441904TH เจ้าสัวเก้า (482361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640107-020 ED559918193TH มหามณีจินดา (482632) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ640109-017 EX382656099TH TEE_INTER (482909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640111-003 ED592401757TH usaku (482969) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ640113-024 ED568748965TH somchai_lawit (483215) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ640114-013 ED536972735TH linyikaiii (483381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 1อจ640114-015 ED544035877TH พิชชากร (483452) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640114-020 ED514442934TH chin99 (483471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640119-003 ED591747275TH PHLOI (483957) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 1อจ640119-005 ED612702387TH jojo5 (483997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ640119-010 EI980999000TH เหยินน้อยโคราช (484001) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ640119-011 RPTN000333483 จริงใจ (484002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640119-012 ED547653397TH สมโภชน์ (483971) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
14 # 1อจ640119-015 ED521943785TH เอื้ออนันต์ (483974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640119-019 MBC0000103174 ณัฐเกล้าพระเครื่อง (484005) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ640120-001 EX472130607TH กชณิชา (484105) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ640120-002 ED583072179TH seed-seed (484109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ640120-003 ED594649524TH karjo123 (484113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640120-006 ED557231376TH Folkfolk (484143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640120-008 EG75185083TH yoy1688 (484117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640120-009 EI481565394TH uthai211 (484124) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ640120-012 ED475697440TH Darkaun (484125) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ640120-014 ED553588508TH รถโฟร์ค (484129) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640120-016 ED499462695TH NewNormal (484091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640120-017 EX608463368TH yossiri (484094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640120-019 EX518410367TH ตามฝันสุดขอบฟ้า (484097) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640120-021 TH0118Y7DM11B tiktik03 (484116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ640120-025 ED448264886TH หนองซอ (484119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640120-026 EW693525185TH mahaphom (484122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640120-027 ED594042270TH prakit (484138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ640120-029 MNKP000813799 prakit (484137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640120-030 MNKP000813799 prakit (484136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640121-005 EG153833848TH pradrem (484243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 1อจ640121-014 ED593807745TH tui_bong (484251) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์

35 # 1อจ640121-015 ED5938077451TH tui_bong (484253) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640121-016 ED593807745TH tui_bong (484255) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ640121-026 TH0118YA7RK8B ตึ่งนั้ง (484258) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ640121-027 TH0118YA7RK8B ตึ่งนั้ง (484260) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ640121-028 TH0118VA7RK8B ตึ่งนั้ง (484261) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640105-034 คุณไวไว (482617) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ640107-009 jung70 (482715) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640112-002 legallaw (483202) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ640113-014 schan2514 (483214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640113-018 BallDesign (483292) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640114-016 sakbangbon (483401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640114-022 chuanwong (483440) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640114-023 chuanwong (483444) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640114-027 chuanwong (483969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640114-029 chuanwong (483975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640115-006 kamonsap (483538) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ640116-001 KENPLA (483663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640118-025 nincha (483818) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ640118-026 vee2503 (483841) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 2อจ640119-002 schan2514 (483992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640119-009 chuanwong (483964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640119-010 chuanwong (483973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640119-011 chuanwong (483976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640119-015 Buncha (483996) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640119-019 hunter04 (483998) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ640119-021 b_wor (484000) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ640119-024 ThaiWong (483999) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640119-033 peetaya (483984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640120-007 hunter04 (484133) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ640120-008 Charod (484146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ640120-009 nuttakrit (484100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640123-016 อ๊อดจ้า (484489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640106-146 ED567829138TH ม่วงทองพระ + เอกเมืองตรัง (482568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครศรีธรรมราช (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ640107-158 RYTR000076322 พิศุทธิ์ + tharuanoi1970 (482704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญ่าเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640111-134 SPIBN00001075 t-det + Sucheera (482989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระบูชา หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
4 # 3อจ640111-135 ED583617171TH Pra999 + ซูโม่ (482992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม พิมพ์สระโอยาว เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)(G 95%)
5 # 3อจ640111-144 EX574280536TH tanawut04 + ทองบางพึ่ง01 (483037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2548 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ด ต รุ่นนี้/พิมพ์นี้
6 # 3อจ640111-154 ED521939888TH ChartKT + aoudom99 (482981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังยันต์พุทโธ เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ640112-151 ED585315275TH กิตติพงศ์ + นะรวย_มหาเสน่ห์ (483129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ อาจารย์วราห์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640115-002 แขกกำแพง + tunya32 (483486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิชัยสี่หน้า กรุวัดคลองตะเคียน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 63%)
9 # 3อจ640115-006 preeyawat + Piya1976 (483505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 70%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640115-101 ED53948436TH korn88 + thip999 (483472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดเศวตฉัตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อนวโลหะ ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640115-153 EH739823850TH กุ้งพระบาท + ขนมกรุบ (483520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
12 # 3อจ640116-133 EF488848174TH jitnobnom + ซูโม่ (483655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2535 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ640116-147 EX567148673TH pawaris + Bophantom (483605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสือสมิง เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 62%)
14 # 3อจ640116-152 RX311727486TH ธนกิต + โตกรุงเก่า (483679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ640116-153 ED530453564TH บอมเบ + pongpamorn (483614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูทำเอง เนื้อผง ปี 2538 จ.นครราชสีมา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ640118-112 ED580127655TH ศิษย์หลวงปู่ + rachanikorn (483718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2511 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ640118-116 ED575029593TH chutty + Gook38 (483730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ640118-167 ED56108836TH parichat + ริณดา (483796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูกาแก้ว วัดหน้ามหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2464 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ640119-120 ED598106789TH Newnomal + dokebi_123 (483875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640119-136 ED566578742TH paisan2508 + ชายพระเครื่อง (483854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640119-151 ED583658423TH ทิศเหนือ + นกแก้ว (483887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ640119-154 ED583658423TH PHLOI + นกแก้ว (483894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด/สภาพใช้)
23 # 3อจ640119-165 ED586131066TH ผู้นำพล + ริณดา (483929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.นครนายก
24 # 3อจ640119-170 ED463135950TH popeye289 + jabee (483945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)
25 # 3อจ640119-186 ED598941145TH liam2543 + pandp (484363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (560211-123)(G 79%)
26 # 3อจ640119-192 ED561362086TH Chan59 + chin99 (483962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธาราม เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(560622-062)
27 # 3อจ640120-004 PHLOI + sanopporn (484020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 65%)
28 # 3อจ640120-005 PHLOI + sanopporn (484022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา
29 # 3อจ640120-006 loongmike + sanopporn (484025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา (สภาพใช้)
30 # 3อจ640120-008 korn88 + พูลสุข (484030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.ปทุมธานี (วัดบ่อเงินสร้าง/สภาพใช้)
31 # 3อจ640120-121 EX547166806TH Syumpu + makluayka (484077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.พิษณุโลก
32 # 3อจ640120-130 EF691284102TH sorn_singkhorn + ขนมหวาน (484411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียง