ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.พ. 2564 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 ก.พ. 2564 - 08:43 น.] #78706 (24/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640212-007 ED645864745TH PHLOI (486587) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640212-008 ED608285870TH kopper (486588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 1อจ640213-003 EI889581283TH เพิ่มพูนศิลป์ (487175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640215-006 ED556023292TH หลานตาจวบ (486810) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ640216-005 ED653360364TH som3693 (486893) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640217-002 ED668616295TH AodAnt (486957) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ640219-006 EH249672121TH เต้ย_พฤกษา19 (487309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640219-020 ED652449927TH Princi-B (487272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640219-027 ED675021938TH golfsriracha (487242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ640220-001 EG623314057TH ปืนใหญ่ (487352) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640220-017 TH011811Q2ER6B ตึ่งนั้ง (487397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640220-018 ED620175311TH Watermelon (487386) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 1อจ640222-005 EH317806805TH toong (487433) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ640223-001 ED680510505TH คิงคอปล่า (487549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640223-003 ED669236095TH tuktu40 (487561) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640223-004 ED616986534TH Teehatyai (487550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640223-005 TH011811UUB24B Marksiam007 (487552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640223-013 ED614118880TH แพะลุยทุ่ง (487538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640224-025 EI024218682TH นุวัฒน์ (487752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ640224-030 ED620056985TH gymnastics (487756) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ640225-002 TH011812256R8B PAT22 (487812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640215-003 Owarut999 (486772) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640215-006 ฅนบางใหญ่ (486778) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640216-020 ThaiWong (486871) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
4 # 2อจ640217-001 titong (486967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640218-002 loomthong (487146) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640218-010 kongsak (487164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ640219-008 ริณดา (487289) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ640219-021 toey7 (487299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640219-022 สมเกียรติ2520 (487467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ640220-001 pawaris (487396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ640220-005 charoent (487414) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ640220-008 ชาย2506 (487419) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640220-009 ปุ๊ร้อยเอ็ด (487405) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640220-012 ppffarm (487423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640222-005 อาชาเหล็ก (487475) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640222-018 sakbangbon (487487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640222-019 sakbangbon (487489) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640222-020 sakbangbon (487491) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640222-021 sakbangbon (487494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640223-003 malakul (487541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ640223-004 malakul (487543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640223-005 puttiporn (487545) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ640223-007 ต่อ_ถนนตก (487547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ640223-012 a-buddha (487551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640223-014 Birdming (487553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640224-008 vee2503 (487750) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ640224-019 denbike (487754) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
28 # 2อจ640225-004 การันตีพระ (487815) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640216-147 RKWM000094578 เซียนบ้านนอก + Dslam (486910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดบางนอน เนื้อทองเหลือง จ.ระนอง (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 6 นิ้ว)
2 # 3อจ640219-138 ED341232299TH boonlunch + พิษณุแก่น (487277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์บาตรเปิด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และแต่งผิว)
3 # 3อจ640222-012 walrawut + sitluangta (487440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
4 # 3อจ640223-002 pramual + ต่อ_ถนนตก (487508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ640223-106 ED651941185TH อากิโกะ + ว่านหวาย (487514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2547 จ.ปัตตานี (ขนาด 4 นิ้ว)
6 # 3อจ640223-112 ED676431395TH mic49 + ลุงเปี๊ยก (487534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ640224-001 kantaluf + yutthanan9768 (487576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
8 # 3อจ640224-002 Hitlerjugend1935 + (487577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฅนบางใหญ่
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (631217-159)(G 83%)
9 # 3อจ640224-003 หม่อง + นคราฎ (487578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640224-004 infinite + Buncha (487806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
11 # 3อจ640224-005 หนุ่มนพลักษณ์ + น้องปีเตอร์ (487579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 89%)
12 # 3อจ640224-006 ซีพระเครื่อง + โจ้บางโพ (487580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)(640125-451)(G 78%)
13 # 3อจ640224-007 Anusornj + ateomak (487588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(581113-233)(G 73%)
14 # 3อจ640224-008 propra + oat_bangna (487595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
15 # 3อจ640224-012 ruamsup + kamonsap (487594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640224-013 OahZa + kamonsap (487598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ640224-101 ED665979509TH pramual + Tee59 (487607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา

18 # 3อจ640224-102 EX418646498TH petcharee + bussakorn (487611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630717-142)
19 # 3อจ640224-103 ED679106228TH guaran + หนองซอ (487617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
20 # 3อจ640224-104 ED658571025TH lybhutha + sanopporn (487623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
21 # 3อจ640224-105 EX544189414TH หมอกอินทนนท์ + (487627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WINNER_NK
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.ลำพูน (วัดพระนอนขอนม่วงสร้าง/สภาพล้างผิว)
22 # 3อจ640224-106 EX544189414TH rjannon + WINNER_NK (487632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
23 # 3อจ640224-107 EG558621449TH zafari + รุยคอสต้า (487636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.กาญจนบุรี
24 # 3อจ640224-108 ED649805889TH SAHAKORN + วุฒินันท์ (487639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (640216-066)
25 # 3อจ640224-111 ED595755864TH kritmek + นิวเอกชัย (487581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม(G 75%)
26 # 3อจ640224-112 ED678922454TH pradee125 + Finger (487584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
27 # 3อจ640224-113 ED652066471TH AodAnt + บารมีคุณย่า (487587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธ หลวงปู่สังวาลย์ วัดทุ่งสามัคคีธรรม พิมพ์หลังเรือ(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2537 จ.สุพรรณบุรี
28 # 3อจ640224-114 TH011811YVH06B Aonpra + anant_mana (487592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (540507-096)(G 84%)
29 # 3อจ640224-115 ED663926344TH yime2 + tikloet (487596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพใช้)
30 # 3อจ640224-116 FAM0003382956 chuchart-k + Saranphat (487600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 409)
31 # 3อจ640224-119 ED679020164TH chaidee + กรณ์ลานนา (487608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
32 # 3อจ640224-120 ED930941466TH B-TAWAN + หม่อง (487613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(631221-022)
33 # 3อจ640224-121 ED646565570TH นครคำแดงดี + เสกสิทธิ์ (487621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
34 # 3อจ640224-122 ED632233294TH ราชสีห์ + maii_amulet (487625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640224-123 ED616177072TH Burapha777 + ตราชั่ง (487629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ640224-124 EW447004479TH ballsino + nooing (487638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ640224-126 ED657246634TH ร่มเย็น09 + มหามณีจินดา (487647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.นครปฐม (640210-217)
38 # 3อจ640224-127 ED689310095TH kortzean + manpower9 (487650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
39 # 3อจ640224-128 EX547578841TH m-cot + ประพฤทธิ์ (487654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดลานคา เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ640224-129 TH011811Y0QS4B kenshiro2810 + (487656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูกหนองแขม
พระหลวงพ่อโต วัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ640224-130 OA171406381TH พนา25 + gump16 (487661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ๙)
42 # 3อจ640224-131 ED660310275TH หม่อง + swan98 (487582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
43 # 3อจ640224-132 STTS0000078544 scofieldpop + Arunn (487585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ640224-134 EW820717097TH slaton57 + nung919 (487589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630129-108)
45 # 3อจ640224-135 EW820717097TH โพธาราม + nung919 (487593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเข็มกลัด หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้และเข็มกลัดชำรุด) (610929-052)(G 93%)
46 # 3อจ640224-137 ED647255883TH มงกุฏดาวทอง + mol2516 (487601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(G 82%)
47 # 3อจ640224-138 ED643959873TH OahZa + Nong2552 (487605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640224-139 EG277605176TH lovehunterlove27 + ขนมกรุบ (487606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองเหลืองทองแดงถักเชือก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
49 # 3อจ640224-140 EG277605176TH wanitcha + ขนมกรุบ (487609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อสามกษัตริย์ จ.เพชรบูรณ์
50 # 3อจ640224-141 EG277605176TH chuchart-k + ขนมกรุบ (487614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 693)
51 # 3อจ640224-142 ED655578497TH zafari + ธาราวดี (487618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางยมกปาฏิหาริย์ พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ640224-143 ED657976094TH witoonrich + (487620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tawat_boonyarat
ตะกรุดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ640224-144 ED649059453TH Tong9298 + chay7 (487626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (640118-045)
54 # 3อจ640224-145 ED658317748TH pramual + ศิษย์ปู่สง่า (487631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
55 # 3อจ640224-147 EG959840058TH พาชนะ + หวานเย็น007 (487637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

56 # 3อจ640224-148 ED673076837TH สารัช + ชินครับ (487642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640224-149 ED544631199TH นายพอเพียง + peerapon (487646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์หลังประทุน เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ640224-150 ED544631199TH suravach8899 + peerapon (487651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดโรงทอ พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
59 # 3อจ640224-151 ED544631199TH pramual + peerapon (487655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุคงเมืองแอม เนื้อดิน จ.ขอนแก่น
60 # 3อจ640224-152 ED692310064TH โต้งกระนวน + IBABALL (487658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
61 # 3อจ640224-153 ED586199015TH wit50 + nonthachai (487662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าชุบทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 88)
62 # 3อจ640224-154 ED275336556TH Stapornch + เวียงพิงค์ (487666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้ซ่อมแขนและแต่งผิว) (640215-126)
63 # 3อจ640224-155 ED679106214TH srinakhon + หนองซอ (487809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640224-156 ED653337808TH popup + มาม่าเป็ด (487672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 149)(640216-068) (G 78%)
65 # 3อจ640224-158 ED658064417TH หิมพานต์มุ่งงาม + มีพอดี (487679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640224-159 ED670422695TH Oat_Phk + แป้ง67 (487683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 66%)
67 # 3อจ640224-160 ED967972753TH Stapornch + C-PRUK (487687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
68 # 3อจ640224-161 ED672124425TH uthai211 + jedsadaboss (487692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
69 # 3อจ640224-162 ED369092203TH manilmanggol + หลานยาย (487694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เต่าหลวงปู่คำสิงห์ วัดสิงหารินทาราม เนื้อชุบทอง จ.หนองคาย
70 # 3อจ640224-163 EX587010909TH petcharee + วิทย์4301 (487697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (630514-030)
71 # 3อจ640224-164 EX488945281TH mawinroch + Kongkee (487705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620218-066)(G 65%)
72 # 3อจ640224-165 ED654964242TH ทิศเหนือ + ลมว่าว (487708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590808-153)
73 # 3อจ640224-170 EH337048322TH เสี่ยเมืองกาญฯ + นกแก้ว (487720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
74 # 3อจ640224-171 ED4984834525TH Apiluksanachai25 + (487798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
POONBUNS63
พระโคนสมอ เนื้อชินเงิน

75 # 3อจ640224-172 ED680613638TH pramual + แอ๊ดป่าซาง (487668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
76 # 3อจ640224-174 TH011811Q3M34B Nicharida + jdbig (487673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิจิตร
77 # 3อจ640224-175 TH011811UKPP0B walrawut + ท่านหลวง (487681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
78 # 3อจ640224-176 820802512375 topkoo + kanatatpalm (487686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 69%)
79 # 3อจ640224-178 ED605673345TH kantaluf + Tawatchai1889 (487695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (640215-171)
80 # 3อจ640224-180 EX494044865TH slaton57 + armbasic (487704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
81 # 3อจ640224-181 SPAG000059928 Ekapol123 + myphilos (487799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)(G 77%)
82 # 3อจ640224-182 ED661744998TH kala2524 + Thanachart (487723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาหน้าเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 389)(G 62%)
83 # 3อจ640224-184 ED679311961TH pra_today + เกียรติกังวาน (487733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (541024-026)
84 # 3อจ640224-185 ED658547366TH Tong9298 + sai-9ton (487738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
85 # 3อจ640224-186 ED658547366TH Tong9298 + sai-9ton (487751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
86 # 3อจ640224-187 TH011811SWU06B pcha429 + tone555 (487755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมังกรทอง วัดสุทัศนฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ640224-189 PCRB000001851BG louisate49 + jouicepeam (487761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640201-154)
88 # 3อจ640224-190 ED685714797TH mahachon + jirarush (487762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดเขาพระยาเดินดง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ลพบุรี
89 # 3อจ640224-191 EV740652389TH nongder + ญาดา50 (487653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี
90 # 3อจ640224-192 ED650058835TH nirun4 + tomyum (487657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
91 # 3อจ640224-193 EG959840424TH kimsiam + packking (487664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง
92 # 3อจ640224-195 EX567149753TH montree_eit + Bophantom (487671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
93 # 3อจ640224-196 ED624044254TH pramual + teespy (487674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

94 # 3อจ640224-197 ED692501316TH zafari + rooms_studio (487677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นแรก พิมพ์อาทิตย์นูน ล ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุรินทร์
95 # 3อจ640224-198 ED692501316TH zafari + rooms_studio (487680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นแรก พิมพ์อาทิตย์นูน ล ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุรินทร์
96 # 3อจ640224-199 ED692501316TH zafari + rooms_studio (487685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นแรก พิมพ์อาทิตย์นูน ล ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุรินทร์
97 # 3อจ640224-200 ED564689388TH murbur + sompop (487688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
98 # 3อจ640224-201 EX242711925TH โก๋แก่ + tum_utt (487602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ640224-202 EH532353793TH chatchaisilaporn + BOARD (487810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
100 # 3อจ640224-203 ED684804301TH Chunnarad + Meetung (487616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ640224-204 EF391432275TH chuchart-k + Pimuk111 (487622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 5866)
102 # 3อจ640224-205 ED663198408TH ninewalk + เขยมาบตาพุด (487630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
103 # 3อจ640224-206 EX472156476TH เสี่ยเมืองกาญฯ + กชณิชา (487634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (640213-181)(G 88%)
104 # 3อจ640224-207 EG131796180TH หิมพานต์มุ่งงาม + Pissawat29 (487641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
105 # 3อจ640224-209 EG131796193TH Rakchart + Pissawat29 (487648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
106 # 3อจ640224-210 ED624609217TH kantaluf + poshwises (487652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (640206-011)
107 # 3อจ640224-211 ED648445671TH panupong30 + เด็กบ้านใน (487790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่าแคบ ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
108 # 3อจ640224-212 ED620175824TH Chatchaijew + (487792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
manilmanggol
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
109 # 3อจ640224-213 ED620175824TH Chatchaijew + (487794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
manilmanggol
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
110 # 3อจ640224-214 ED620175824TH Chatchaijew + (487795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
manilmanggol
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
111 # 3อจ640224-217 ED62907705TH OahZa + วรโรจโณ (487770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
112 # 3อจ640224-218 ED599983650TH tone555 + JadeJ (487771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรางปืน หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี (วัดเทพธิดารามสร้าง)

113 # 3อจ640224-219 ED662542970TH แสงธรรม01 + pound2007 (487773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ640224-222 ED657247113TH TONG_NK + t_local (487722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
115 # 3อจ640224-223 ED679107356TH ammery + หนองซอ (487729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 3458)
116 # 3อจ640224-224 MSTW0000029099T nauts + DEKDEK (487732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ640224-225 EH532359252TH ชุมพล5 + textile007 (487734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธมัณฑเล วัดคันลัด เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ
118 # 3อจ640224-226 ED691301260TH Hitlerjugend1935 + tubtim77 (487739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
119 # 3อจ640224-227 ED634955445TH jouicepeam + noi70 (487742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
120 # 3อจ640224-228 ED688215889TH uthai211 + prapun_ch (487746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
121 # 3อจ640224-229 ED510919131TH เกียรติกังวาน + tang160946 (487748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (631023-344)
122 # 3อจ640224-230 ED643664573TH dreamsconner + (487749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
BankHiWay
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
123 # 3อจ640224-231 ED643664573TH New2537 + BankHiWay (487807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
124 # 3อจ640224-232 ED646477209TH kritk + tayatang (487696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรม เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
125 # 3อจ640224-233 ED646477209TH chuchart-k + tayatang (487699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 935)(G 65%)
126 # 3อจ640224-234 ED646477209TH chuchart-k + tayatang (487703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 10427)(G 63%)
127 # 3อจ640224-235 ED421341880TH pramual + BOYLOMSAK (487707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
128 # 3อจ640224-236 ED653876833TH เมืองช้าง + benz1101 (487709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 62%)
129 # 3อจ640224-237 MNKP0000055587A vitaya + prakit (487711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 79%)
130 # 3อจ640224-238 ED651362098TH เกษตร + ZippoRenascenT (487714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
131 # 3อจ640224-239 EX478192202TH watsukdee + zafari (487719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (620327-115)

132 # 3อจ640224-240 ED677502521TH popup + nung919 (487721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (550728-031)
133 # 3อจ640224-241 ED677502521TH nirun4 + nung919 (487610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (631203-043)(G 79%)
134 # 3อจ640224-242 ED632809453TH Gimjiyinglek + tomcm (487612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง/สภาพใช้)
135 # 3อจ640224-244 ED655721865TH yodpra + welding24 (487619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับมีดลายนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
136 # 3อจ640224-245 TINT0000091894Z tummusic46 + KUUGA (487624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
137 # 3อจ640224-246 ED522284585TH momon + ซูโม่ (487628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพิฆเนศวร เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
138 # 3อจ640224-248 nirun4 + adiphong (487640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RONG000004107QC
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78683 (23/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640210-003 EH519958282TH pikky (487291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640218-008 ED523974159TH tookatun (487093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640218-012 ED589133812TH NewNormal (487103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 1อจ640219-009 ED650070147TH popular_rock (487228) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ640219-010 ED556052501TH หลานตาจวบ (487259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640219-015 ED591879829TH OMBUN (487276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640219-019 EO599973269TH num1522 (487237) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640222-002 RKFR000164786 namping2007 (487490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640222-003 ED657886632TH winwin (487492) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640222-004 ED377095229TH พรหมมาตร์ (487495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640223-006 EX590405773TH print (487564) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640223-007 EX590405773TH print (487565) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
13 # 1อจ640224-001 ED677006505TH ป๋องณรงค์ชัย (487776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ640224-016 ED593193653TH bluezone69 (487678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ640224-035 EH531453818TH mumu99 (487759) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640224-036 EH531453818TH mumu99 (487763) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640224-037 EH531453818TH mumu99 (487765) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640224-038 EH531453818TH mumu99 (487768) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ640224-039 EH531453818TH mumu99 (487772) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640224-040 EH531453818TH mumu99 (487775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640224-041 EH531453818TH mumu99 (487779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640224-042 EH531453818TH mumu99 (487782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640224-043 EH531453818TH mumu99 (487769) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640224-044 EH531453818TH mumu99 (487774) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640218-006 rongfox (487155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640219-009 ริณดา (487294) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640219-011 วิรัช (487249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ640219-018 บรีสพระช่วย (487212) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ640222-001 noppadondang (487442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640222-006 หนุ่มยางชุม (487446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640222-008 dang29 (487448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640222-013 เด็กท่าพระ (487496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640222-014 ronin28 (487497) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640222-016 tong0259 (487499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640222-022 nanoto (487458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640222-023 passakorn_law (487461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ640223-001 mut007 (487558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640223-002 mut007 (487560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640223-009 bkk10250 (487562) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 2อจ640223-010 bkk10250 (487563) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ640223-011 bkk10250 (487566) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ640224-001 yutthanan9768 (487726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ640224-003 ฅนบางใหญ่ (487800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640224-004 pakanin (487801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640224-006 การันตีพระ (487583) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ640224-012 vee2503 (487803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640224-014 การันตีพระ (487590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640211-127 EG654803775TH กุศลสร้าง + lucifer (486397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 215) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ640215-026 marty1802 + donkingddd (486749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640217-139 ED631290220TH Retail + จำปาเอฟซี (487010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ วัดโพธิ์ทอง
4 # 3อจ640217-186 ED595770420TH bunjerd + ชวนชื่น (487048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เฉลิมพล สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่)
5 # 3อจ640218-001 Hitlerjugend1935 + UDS- (487063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
35
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) กรอบทอง(G 88%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ640218-114 ED650034119TH popbtc + tumtam (487097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ640218-122 TH0118111G1M9B dreamsconner + กวนอู (487119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ640218-146 ED579263645TH thanaj + ban999 (487177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก **ไม่ระบุที่สร้าง
9 # 3อจ640218-159 ED631148881TH tonychan + บิ๊กบีม (487141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
10 # 3อจ640219-141 ED641935154TH thepmonkon + koonnatam (487216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชูชกหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสาร์ห้ามหาลาภ เนื้อตะกั่ว ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 184)
11 # 3อจ640219-164 ED556052501TH pramual + หลานตาจวบ (487245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ กรุวัดหูแกง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตรัง
12 # 3อจ640219-167 DB827117731TH P-Pong + ถัมภ์บรรฑุ (487252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
13 # 3อจ640219-175 ED678430856TH jatukam9wachira + กบนาตับ (487293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระครูธำรงวุฒิชัย วัดกะเบียด รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ640219-182 TYA8000004008BF Watermelon + gobori51 (487304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ640220-140 ED463159956TH towerboy + jabee (487385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดท่าหลวงพล เนื้อเงิน ปี 2481 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึกมาก)
16 # 3อจ640220-141 ED463159956TH chaidee + jabee (487389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ตรัง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
17 # 3อจ640222-005 atatat + คงกะพันชาตรี (487470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบใหญ่