ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : จองด่วน เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์


จองด่วน เหรียญหูเชื่อมโบราณ “ พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม ” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์

โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:54 น.]โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78578 (1/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78579 (2/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78580 (3/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78581 (4/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:55 น.] #78582 (5/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78583 (6/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78584 (7/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78585 (8/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78586 (9/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:56 น.] #78587 (10/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:57 น.] #78588 (11/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:57 น.] #78589 (12/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:57 น.] #78590 (13/50)จัดสร้างจำนวนจำกัดทุกรายการ!!

# ฤกษ์มหามิ่งมงคล ตรุษจีน ๖๔

# ย้อนรอยตำนาน เหรียญแห่งประวัติศาสตร์
มหาพุทธาคม แห่งองค์หลวงพ่อเดิม

# สู่ เหรียญหูเชื่อมโบราณ “พระอุปัชฌาย์พัฒน์ ปุญฺญกาโม” วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

สร้างจำนวนจำกัด พร้อมบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2564 - 14:58 น.] #78591 (14/50)**** ท่านสามารถสั่งบูชาได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949 หรือ
3. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5

***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5
( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท )

**** แจ้งการชำระเงินได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment หรือ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินและระบุ USERNAME, ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ 025512087 ( 24 ชั่วโมง ) หรือ
3. อีเมลล์แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com

*รับพระพร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ BankHiWay (5685) [อ. 16 ก.พ. 2564 - 17:46 น.] #78601 (15/50)สวยงามครับ


โดยคุณ tanachon (591) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 14:43 น.] #78776 (16/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ superpood (3233) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:00 น.] #78781 (17/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ Kasin (395) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:21 น.] #78782 (18/50)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ kon112 (710) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:35 น.] #78786 (19/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ BankHiWay (5685) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:47 น.] #78787 (20/50)
โดยคุณ elephant97 (3694)  [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:50 น.] #78788 (21/50)

อ่านรายละเอียดแล้ว ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ Noina2019 (111) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 15:51 น.] #78789 (22/50)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ คนกรุงศรี (1494) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 16:08 น.] #78790 (23/50)

ขอบคุณครับรับทราบครับสวยมากๆครับ


โดยคุณ Teeratna (1551) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 16:46 น.] #78791 (24/50)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ โคนันคุง (1811) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 17:12 น.] #78793 (25/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ หนึ่งสองสาม (387)(1) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 17:16 น.] #78794 (26/50)

ขอบคุณครับ


โดยคุณ สุเทพ (414) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 17:47 น.] #78796 (27/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ บารมีพระใหม่ (409) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 17:59 น.] #78799 (28/50)

สวยมากครับ


โดยคุณ teerasak01 (1756) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 18:05 น.] #78800 (29/50)

งดงามมากครับ


โดยคุณ lirdchai (6688) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 18:17 น.] #78801 (30/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ เสรีไทย (67) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 18:43 น.] #78802 (31/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ Jued99 (128) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 19:18 น.] #78806 (32/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ pakchong26 (68) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 19:19 น.] #78807 (33/50)

รับทราบครับโดยคุณ Poonsin (3108)(1) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 19:51 น.] #78809 (34/50)

ขอบคุณครับรับทราบครับสวยมากๆครับ


โดยคุณ namping2007 (78) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 19:55 น.] #78810 (35/50)

รับทราบครับ.โดยคุณ shinobi (44) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:12 น.] #78811 (36/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ Khonwan (894) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:17 น.] #78812 (37/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ paboo (376) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:41 น.] #78813 (38/50)

รับทราบคะ


โดยคุณ sathu101 (3261) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:45 น.] #78818 (39/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ Userchai (601) [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 21:48 น.] #78819 (40/50)

สวยงามครับ


โดยคุณ ชนกสุภา (3493) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 01:00 น.] #78821 (41/50)

สวยงามครับ


โดยคุณ wiman (1578) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 06:53 น.] #78823 (42/50)

สวยครับ


โดยคุณ Sooznat (125) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 08:25 น.] #78824 (43/50)

สวย


โดยคุณ lungpai (339) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 09:15 น.] #78829 (44/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ นครไพร (589) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 10:14 น.] #78830 (45/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ archin (380) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 13:26 น.] #78834 (46/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ ketanont (662) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 13:26 น.] #78835 (47/50)

รับทราบครับ


โดยคุณ UDOMPUB (3161) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 19:11 น.] #78841 (48/50)
โดยคุณ aphichit (863) [ส. 06 มี.ค. 2564 - 22:44 น.] #78842 (49/50)
โดยคุณ joeenok (4370) [อา. 07 มี.ค. 2564 - 00:08 น.] #78843 (50/50)

รับทราบครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM