ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การจองพระเครื่องที่จัดสร้างและออกใหม่ในปี 2554


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- สืบเนื่องจากกระทู้ *พระเครื่องที่สร้างนอกรายการขอจัดสร้าง* นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=584
- และจากกระทู้ * การออกบัตรฯพระเครื่องที่จะออกใหม่ในปี 2554 * นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info7&No=586
- ปัจจุบันนี้มีการขอจัดสร้างและเปิดให้จองพระเครื่องรุ่นใหม่ๆจำนวนมากโดยที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการจัดสร้างพระเครื่องที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะนำไปสู่วงจรของการสร้างเพิ่ม สร้างเสริม สร้างพิเศษ สร้างแจกกรรมการในภายหลังได้
- ดังนั้นทางเว็บไซต์ฯขอแนะนำให้ท่านสมาชิกโปรดระมัดระวังในการจองพระเครื่องใหม่ข้างต้นนี้ และท่านสมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงในวงจรของการสร้างเพิ่ม สร้างเสริม สร้างพิเศษ สร้างแจกกรรมการในภายหลัง ซึ่งอาจจะนำไปสู่การไม่สามารถรับรองการจัดสร้างของพระเครื่องรายการนั้นๆได้ ( ทำให้ไม่สามารถออกบัตรรับรองพระเครื่องของรายการนั้นๆได้ จนถึงไม่สามารถลงขายพระเครื่องรายการนั้นๆในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอมได้ )
- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [ศ. 24 ธ.ค. 2553 - 10:33 น.]โดยคุณ kitiphumi (1207)<