ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2555


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2555 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ก.ย. 2555 - 09:37 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 ก.ย. 2555 - 09:30 น.] #43370 (25/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550915-033 EJ416258601TH flowersmann (144980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ550917-017 EJ271498920TH sambonk (145103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550917-023 EH706286328TH พระประเสริฐ (145095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550917-034 EJ475400095TH puttana (145098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ550918-035 EH575599105TH K-nithi (145109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ550919-014 EJ073063616TH ปู่ดำเนิน (144575) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ550921-001 EI830232699TH pradrem (144956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ550921-002 EJ300223553TH น้ากร (144958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ550921-003 EJ188863394TH pungpingae (144961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ550921-005 EJ392248704TH pimthong (144967) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
11 # 1อจ550921-006 EJ396370860TH beerice (144969) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ550921-007 EJ400192244TH พรหมสิงห์ (144971) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ550921-008 EJ244722064TH ต้นณเมืองกุย (144973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ550921-009 EH001618894TH krisssana (144974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ550921-010 EJ328728123TH jirayuvip (144976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ550921-011 EI738795295TH อิ๊ดท่าไม้ (144954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ550921-012 EI423008051TH boysuper (144957) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ550921-013 EJ139921541TH ธนูทอง (144959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ550921-014 EJ370155775TH porn08 (144960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ550921-015 EJ319606435TH Hengdee8 (144962) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ550921-016 EJ420023032TH gold1 (144964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ550921-017 EI691995601TH tokyo (144965) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ550921-018 EJ108962183TH k_sumait (144966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550921-019 EJ290318625TH ขวัญนคร (144968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ550921-020 EJ100547806TH ducati (144970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ550921-021 EJ451326492TH thong999 (145088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ550921-022 EI730569320TH พรพ่อพริ้ง (145090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ550921-023 EJ266868525TH grorge (145116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ550921-024 EJ382914354TH qbuddhabless (145083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ550921-025 EJ420940670TH jadsada (144955) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ550921-026 EJ415175931TH ช่างโอ๋ตาขัน (144972) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
32 # 1อจ550921-027 EI335033886TH phramot (144979) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ550921-028 EJ454326845TH มหามณีจินดา (144984) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
34 # 1อจ550921-029 EI666323802TH บางระจัน (145092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ550921-031 EJ510358666TH เคอิโงะ (144990) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550921-032 EI810094123TH ศิษย์ปภากโร (145086) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ550921-033 EJ510605756TH ชนัดพล (144996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ550921-034 EJ121808285TH preedeekarun (144998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ550921-035 EJ392260078TH wnk809 (145000) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ550921-036 EJ349812626TH yasticker (145002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550921-001 แป้ง67 (144986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ550921-002 jompol10 (144988) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ550921-003 looknam1 (144992) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ550921-004 looknam1 (144993) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ550921-005 chatchaib (144994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ550921-006 zenzen (144995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ550921-007 Pra-ban (144997) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ550921-008 วุฒิพระเครื่อง (144999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ550921-009 เซียนเขาทราย (145119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ550921-010 nattapol78 (145001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550921-011 ding_vios (144975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ550921-012 ding_vios (144977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ550921-014 puriwaj (144981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550921-015 นิรันทร (144982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550921-016 marchtu23 (144983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ550921-017 patcharapon (144985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550921-018 heretic (144987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ550921-019 Nutanun (144989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ550921-020 วัชรฉัตร (144991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ550921-021 Tkorn (145113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550921-022 dikoloe (145115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ550921-023 นราสิทธิ์ (145117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ550921-024 พันธุ์ธัช (145118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ550921-025 lovelyman (145120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ550920-176 EJ216073743TH pasapon + สิทธิชัย (145546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(550220-213)***
2 # 3อจ550921-110 EJ315053507TH puntawat + บารมีอาจารย์ปู่ (145542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
3 # 3อจ550921-126 EJ062862915TH chalaone + ทิดยัง (145561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู๋ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ550922-143 EJ349810554TH baimond + Kit001 (145130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ550922-151 EH897072415TH Belton + เอิงเอย (145158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้และล้างผิว)***
6 # 3อจ550925-001 pimmniyom + zenzen (145541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (550906-168)***
7 # 3อจ550925-002 patanakarn39 + (145677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nengdkny
*** พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นดีดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ550925-003 NUMJA + Arnonta (145544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (550427-232)***
9 # 3อจ550925-004 banint + เด็กตาคลี (145674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)***
10 # 3อจ550925-005 rajakhun + Aekka_23m (145548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระคำข้าวหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อผง จ.อุทัยธานี ***
11 # 3อจ550925-006 arnakornda + อุบาสก11 (145551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ550925-008 piboonk + REGCOS (145554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ550925-009 naenaldo + bucha (145557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ550925-010 NARONGCHIT + pondc (145558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
15 # 3อจ550925-011 toyotachi + หลิมพระราม2 (145543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ550925-012 pra_ko + ตู๋หรุ่น (145672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 20 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร ***

17 # 3อจ550925-013 เอี่ยมเลิศ + koboonapi (145545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 707)***
18 # 3อจ550925-014 benz51 + mdkm11 (145547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)***
19 # 3อจ550925-015 ลิลลี่ + uncleboy (145549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย กรุบ้านตาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตาก (สภาพใช้)***
20 # 3อจ550925-016 Ing_man + sjitrakorn (145550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังฉัตร(เล็ก) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
21 # 3อจ550925-017 pyakorn + tum-patsanat (145553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550925-018 andy4659 + โก้วิศวะ (145555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ550925-019 pimmniyom + mahler (145559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550802-147)***
24 # 3อจ550925-101 EI810094083TH สังฆราชา + โชคอนันต์ (145560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ***
25 # 3อจ550925-102 EI836087544TH jowteam14 + harrypotter (145671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี ***
26 # 3อจ550925-103 EJ362723608TH หม่อง + kosiew (145562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ550925-104 EJ210799325TH หนุกหนาน + tonchaly (145564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ550925-105 EJ346253534TH pn-autogas + โอรสรามัญ (145676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
29 # 3อจ550925-106 EJ267634487TH สิริวรรณโณ + lingling (145570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ550925-107 EJ091155398TH somprasong + (145666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CARABAO
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ 7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
31 # 3อจ550925-108 EJ422268130TH Matamboon + (145573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระไม้ศิริมงคล
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2522 ***
32 # 3อจ550925-109 EX025493567TH babala + เปาโลพระเครื่อง (145576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ550925-110 EJ475335128TH rukphon + หมีจันทบุรี (145579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 942)***
34 # 3อจ550925-111 EJ373847308TH apichaidon + ยันต์ตะกร้อ (145563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชื้นจากการใช้)***

35 # 3อจ550925-112 EJ373847308TH ยุทธคู้บอน + ยันต์ตะกร้อ (145565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ550925-113 EI394946725TH พุทธสยาม + sai-9ton (145567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550806-211)***
37 # 3อจ550925-114 EI394946725TH aketurbo + sai-9ton (145569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ550925-115 EJ091155591TH scpra + ธีตลาดพลู (145572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ550925-116 EJ091155591TH phaisan7977 + ธีตลาดพลู (145574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ550925-117 EI928026078TH เหมือนฝัน + Bseries (145577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ550925-118 EI963485659TH ปอทิพย์ + tonmaiteam (145580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (541014-179)***
42 # 3อจ550925-119 EJ200201011TH มงคลนิมิตร + nutthawut (145583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)***
43 # 3อจ550925-120 EI849383466TH sur_suk + ชวนชื่น (145585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหน้าอินเดีย สมเด็จพระสังฆาราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ550925-121 EJ475845015TH june_ja + sarawutk (145552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ550925-122 EJ419396791TH pimmniyom + natakrit (145678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (550913-102)***
46 # 3อจ550925-123 EJ419396791TH monze + natakrit (145679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 ***
47 # 3อจ550925-124 EX037340625TH pomwasun + king_64 (145668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550114-186)***
48 # 3อจ550925-125 EJ545916419TH เคอิโงะ + saksit13 (145556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (550625-224)***
49 # 3อจ550925-126 EI763664822TH จอมทอง33 + เบียร์ปทุม (145566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (550829-005)***
50 # 3อจ550925-127 EJ240026718TH พ่อมาเฟีย + A_Surachai (145568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
51 # 3อจ550925-128 EJ240026718TH พ่อมาเฟีย + A_Surachai (145571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
52 # 3อจ550925-129 EJ200577584TH สรพลจัน + lermsak (145575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม ***

53 # 3อจ550925-130 EJ420713409TH จีวร19 + เพชรสยาม (145578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ550925-131 EJ420720461TH monze + ๑k2king๑ (145581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ550925-132 EJ452454759TH Feen_8Rew + (145584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (550707-023)***
56 # 3อจ550925-133 EJ306263079TH Hengdee8 + ปืนใหญ่ (145587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ550925-134 EJ240073094TH Matamboon + thanaphon (145589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ550925-135 EJ415584661TH sedtha + preecha (145590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
59 # 3อจ550925-136 EI802159627TH โตวัดใหญ่ + ควนขัน (145592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ550925-137 EX042878995TH ตึกคอมศรีราชา + TEKKY (145594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (550504-040)***
61 # 3อจ550925-138 EJ475845007TH ยากูซ่า + sarawutk (145595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
62 # 3อจ550925-139 EI536090307TH bangpunDD + ideaphoto (145597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
63 # 3อจ550925-140 EJ420695872TH gun_sapan + (145599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (550911-237)***
64 # 3อจ550925-141 EJ230400798TH เด็กนอก + Golf_bangbon (145604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ550925-142 EI423059946HT sapansoong + น้องปีเตอร์ (145606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1454)***
66 # 3อจ550925-143 EJ564126634TH โก้อุบล + wewong (145607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปีอาจารย์ทิม พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 14)***
67 # 3อจ550925-144 EI768581617TH korn88 + sompongt (145609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ550925-145 EX018130346TH thetookta + kittipon (145611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530605-311)***
69 # 3อจ550925-146 EJ148298436TH nuisriracha + (145613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นันต์ฟรอนเทีย
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ550925-147 EI233762155TH ธีรพันธุ์ + ชอบจัง (145615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ550925-148 EJ422276578TH Label + naykrong (145617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
72 # 3อจ550925-149 EJ420728125TH samajit + คนพลูหลวง (145618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
73 # 3อจ550925-150 EJ153743008TH เทียนกำแพง + (145620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
74 # 3อจ550925-151 EJ153743008TH neung6800 + (145582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** พระสามทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อว่าน ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ550925-152 EJ230596998TH อ้อยป่า + โอเว่น (145586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ550925-153 EJ461603218TH บางปะกอก + สุดขอบฟ้าG (145588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 682)***
77 # 3อจ550925-154 EJ142243006TH jeerasakpiek + Rak99 (145591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
78 # 3อจ550925-155 EJ41929103TH chaiyapornamorn + (145593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ขุนเมืองจันทร์
*** พระสมเด็จ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ550925-156 EJ164509978TH A-Dee + peaprem (145673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ550925-158 EI423061410TH panya_p + suttisak (145598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2532 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ550925-159 EI966984980TH aumnuey + (bebe) (145600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
82 # 3อจ550925-160 EJ417571232TH พุทธสยาม + wisarot (145601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ550925-161 EJ040639074TH mandala + (145602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
THANOMCHAI2512
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครราชสีมา ***
84 # 3อจ550925-162 EI742780709TH ธงนำไชย + ชิชิมารุ (145603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
85 # 3อจ550925-163 EH748745299TH chai77 + pramoht (145605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550620-151)***
86 # 3อจ550925-164 EJ106335800TH jeablp + nut_sak (145608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550630-231)***
87 # 3อจ550925-165 EI771941125TH ธีรพันธุ์ + HopeMan (145610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550421-208)***
88 # 3อจ550925-167 EI240045677TH olympia + kun_ott (145614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ550925-167 EI240045677TH olympia + kun_ott (145614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ550925-168 EI771941139TH -อรุณ- + HopeMan (145616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
91 # 3อจ550925-169 EI398562788TH เล็กหัวตะเข้ + konlek (145619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530429-105)***
92 # 3อจ550925-170 EI978683766TH ๙สิทธิโชค๙ + พญานาค (145621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อเงิน ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)***
93 # 3อจ550925-171 EX025494559TH อาราธนา + vara14 (145624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 93)***
94 # 3อจ550925-172 EI398562788TH แจ็คลพบุรี + konlek (145626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (550125-163)***
95 # 3อจ550925-175 EI944112230TH punpun + piak25 (145664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
96 # 3อจ550925-176 EJ230597287TH mr_puntit + nutthawut (145669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 211)***
97 # 3อจ550925-177 EI421018895TH Muchwealth + lordcoffee (145630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี (550208-004)***
98 # 3อจ550925-178 EJ290298245TH ต่ำป๊ง + เมืองราช (145632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
99 # 3อจ550925-179 EI677914522TH chaiyasit + neamsumran (145634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
100 # 3อจ550925-180 EJ230405027TH พระประแดง26 + teeramet (145635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
101 # 3อจ550925-181 EJ420942392TH sathit09 + ananpanit (145636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์เสมาบล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ550925-182 EJ165163734TH t-art + sakuda (145638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศ อาจารย์เฉลิมชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 4703)***
103 # 3อจ550925-183 EJ216425215TH pakansit + payan (145639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)***
104 # 3อจ550925-184 EJ216425215TH kriangkri + payan (145665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
105 # 3อจ550925-186 EG638454002TH sakchai34 + keattisak (145641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (550903-018)***
106 # 3อจ550925-187 EJ271642445TH pimmniyom + maytus (145642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิวและปิดทองใหม่)***

107 # 3อจ550925-188 EJ422538129TH PuiBangpla + matin22 (145643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 25)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 ก.ย. 2555 - 09:02 น.] #43364 (24/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ550914-022 EJ017191454TH chalit99 (144855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ550915-023 EX037337683TH nitichai55 (144794) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ550917-021 EJ418703646TH Man-tubma (144788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ550920-002 EJ355612650TH รัชพล (144759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ550920-003 EJ316517467TH ท่านหลวง (144762) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ550920-004 EJ344507298TH sef_ann (144765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ550920-005 EJ001768488TH จตุจักร (144768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ550920-007 EJ348704302TH numcm (144773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ550920-008 EJ394727742TH MooPrince (144777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ550920-010 EI583043274TH amfine (144780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ550920-011 EJ351459099TH สฟก48 (144782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ550920-012 EI794840990TH กรภัทร (144786) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ550920-013 EJ153898225TH AONGKALOY20 (144784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ550920-014 EJ217032039TH พงษ์ท่าม่วง (144787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ550920-015 EJ382194105TH supe69 (144790) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ550920-016 EJ457220092TH yodchai1515 (144793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ550920-018 EJ378018299TH sambonk (144925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ550920-019 EJ383060714TH mandala (144792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ550920-020 EJ352983268TH Jackbangkaew (144791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ550920-021 EJ164507994TH tumtam (144758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ550920-022 EJ420803841TH Ton-Leamfran (144761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ550920-024 EI800500578TH visanuu (144766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ550920-025 EJ256782856TH เจริญพระไทย (144769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550920-027 EJ024130345TH Junbangna (144774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550920-029 EJ421368499TH aunop50 (144775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ550920-030 EJ200197025TH maxxx555 (144779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ550920-031 EJ416266585TH โตชิโร่ (144757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ550920-032 EJ071244465TH มาเรีย (144760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ550920-033 RG300616745TH tanawut007 (144764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ550920-034 EJ350701256TH kpinyo (144767) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 1อจ550920-035 EJ411489965TH dls432 (144770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ550920-037 EJ256826778TH Preecha_K (144772) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ550920-038 EI374220024TH พระมงคล (144776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 1อจ550920-039 EJ416280145TH naenaldo (144778) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ550920-040 EJ460392849TH chet1r (144781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550920-041 EI768355350TH surathin (144891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ550920-042 EJ461277703TH บอลตลิ่งชัน (144893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ550920-043 EJ254182222TH vitt_yatex (144896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ550920-044 EI874575468TH aksomsak (144899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ550920-045 EJ342659534TH toyotachi (144902) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ550920-046 EJ254131424TH ชูชัย (144905) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ550920-047 EI602808366TH babala (144909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ550920-048 EJ256789386TH newprakan (144912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ550920-049 EI979208826TH newzip (144915) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
45 # 1อจ550920-051 EJ151484597TH เหน่งบางปะกอก (144783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 1อจ550920-053 EI639043961TH xnakhon (144785) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ550920-054 EJ146624844TH nukonuko (144929) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ550920-001 นะทรงฟ้า (144930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ550920-002 ac100 (144931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ550920-003 bunn55 (144933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ550920-004 นพรามสอง (144936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ550920-005 tatelittle (144937) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ550920-006 แมวดำ (144938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ550920-007 แก้วสามวา (144939) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ550920-008 ประศาสน์ (144940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ550920-009 jicko (144941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550920-010 somwit (144942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550920-011 finance (144907) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ550920-012 kitty135 (144910) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ550920-013 golfhot (144913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550920-014 อรรถพล (144917) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ550920-015 avaplayboy (144919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ550920-016 แทนม้าทอง (144952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ550920-017 Tararo (144923) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550920-018 pongphob9 (144926) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ550920-019 citypum (144927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ550920-020 ImGhost (144928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550920-021 sarawut_mind (144856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ550920-022 มหาดไทย2 (144857) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ550920-023 witchayo (144859) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ550920-024 วังตะโก (144861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ550920-025 supakorntt (144863) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ550920-026 Vuttichai (144867) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ550920-027 Vuttichai (144870) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ550920-029 atatat (144879) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ550920-031 ประสาน (144943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ550920-032 ประสาน (144944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ550920-033 MRDAVE (144945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ550920-034 MRDAVE (144946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ550920-035 Boyza (144947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ550920-036 Boyza (144948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ550920-037 จูลรังสิต (144951) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
36 # 2อจ550920-038 NATTAPON9 (144949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ550920-133 EX017549882TH benter + putamongkol (145444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุบาเก็ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้า ๕ พระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 644)***
2 # 3อจ550920-159 EJ142097688TH bantueng + fugtongza (145455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ550922-169 EJ311260574TH tookatun + jor2006 (145213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
4 # 3อจ550924-001 goldcats02 + santipap (145372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550619-063)***
5 # 3อจ550924-002 lekdee + niruth (145374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจาย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ550924-003 พิชชาพชร + แป้ง67 (145376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
7 # 3อจ550924-004 ansaldo + WIRAT999 (145377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธชินราช พระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกตุ เนื้อเงิน ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ550924-005 santipap + อรรถพล (145379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(520305-183)***
9 # 3อจ550924-006 ยุทธแหลมทอง + penpathum (145382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ550924-007 jaspal + citypum (145386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (540217-045)***
11 # 3อจ550924-008 กิตช่างไม้ + นายพอเพียง (145389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เนื้อดิน จเพชรบุรี ***
12 # 3อจ550924-009 tuntan + REGCOS (145391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
13 # 3อจ550924-010 จีวร19 + แบงค์_วิดวะ (145393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (550517-037)***
14 # 3อจ550924-011 Nongguy + ammad (145397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
15 # 3อจ550924-012 วสันต์อ่อนนุช + Judyheng (145399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ550924-013 วัฒน์ปัตตานี + Judyheng (145401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***

17 # 3อจ550924-014 รอยคีน + sermsak (145484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)***
18 # 3อจ550924-015 อ้นวัฒนา + pharnarit (145403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530703-044)***
19 # 3อจ550924-016 ตึกคอมศรีราชา + (145406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพดำเนิน
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ550924-017 marisanamwong + (145407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กานต์13
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550817-026)***
21 # 3อจ550924-018 ปีกุน03 + บอยลพบุรี (145408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ550924-019 เด็กละหารไร่ + (145410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
neung6800
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520211-379)***
23 # 3อจ550924-020 pupa09 + neung6800 (145412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (531204-095)***
24 # 3อจ550924-021 THARIS + aumphorn (145416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุน 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550913-020)***
25 # 3อจ550924-022 NUMJA + (145419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BannokLifeStyle
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.เพชรบุรี (540211-008)***
26 # 3อจ550924-023 nunick + นราสิทธิ์ (145421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ550924-024 rambo93 + papze (145424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ550924-025 เพชรพยาธร + กุ้ง_หลักสี่ (145430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวังหลุง รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช ***
29 # 3อจ550924-026 พัทยา + mdkm11 (145433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ550924-027 aumnuey + tonsakura (145436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ550924-028 satitchai + wanchairangsit (145438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ550924-029 คนบูชาพระ + (145442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
33 # 3อจ550924-101 EG786725096TH naenaldo + ชวนชื่น (145380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
34 # 3อจ550924-102 RG256468245TH Tawatchai1889 + เอี่ยมเลิศ (145383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์ฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ550924-103 EJ089637825TH บิ๊กนคร + ballloonyoyo (145385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ550924-104 EJ180909245TH thaipra + oukaa (145388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ550924-105 EJ315051191TH pankpet + kittisak-pra (145390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองต์ตัวหนังสือตรง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค๊ดนะและโค๊ด ๙)***
38 # 3อจ550924-106 EJ392212537TH chaturong + (145486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tanit_Onpare
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(550818-081)***
39 # 3อจ550924-107 6101209169582 ชัยนเรศ + kananek (145395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2545 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ550924-108 EJ439018737TH โบ้หมู่บ้าน + อเล็กพระแท้ (145398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ550924-109 EJ510033143TH อาราธนา + suchet_w (145400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ550924-110 EJ392235215TH หนุ่มพื้นบ้าน + rah2503 (145402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 785)(521113-016)***
43 # 3อจ550924-111 EJ311244041TH pasapon + dekphet (145405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี ***
44 # 3อจ550924-112 EJ224643844TH GEARBAN + wuttigrai (145413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)***
45 # 3อจ550924-113 EJ392212523TH chaturong + (145487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tanit_Onpare
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(550823-217)***
46 # 3อจ550924-114 EI828692657TH เปี๊ยกตุ๊กแก + จตุจักร (145415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ550924-115 EJ281419541TH santipap + มิตรจัตุคาม (145417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (530807-312)***
48 # 3อจ550924-116 EJ180898503TH กรงหัวจุก + oukaa (145420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(550720-101)***
49 # 3อจ550924-117 EJ375506037TH วิเศษชัยชาญ + เจริญธรรม (145422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
50 # 3อจ550924-118 EJ475280866TH kittiw + shibulaken (145425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ550924-119 EX054546386TH Kai2541 + bigloma (145427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นแรก จ.ชัยนาท ***
52 # 3อจ550924-120 EG786729977TH porn08 + phuwadet (145428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (531014-180)***

53 # 3อจ550924-121 EI320236508TH babala + ชาติน (145431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง/สภาพล้างผิว)***
54 # 3อจ550924-122 EJ475306682TH เหมียวบางใหญ่ + shirew (145432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้สึก)***
55 # 3อจ550924-123 EJ136626616TH ใบไผ่ + ถ่านไฟเก่า (145435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ550924-124 EJ475306682TH ศักดิ์นรินทร์ + shirew (145437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ550924-125 EJ475306682TH panna08 + shirew (145439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EJ475306682TH
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ550924-126 EJ461609771TH สิงขร + sin10 (145441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ550924-127 EI627869953TH lovekanna + aotaung (145443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
60 # 3อจ550924-128 EJ28434777TH nokthai42 + อาทิตย์วิเชียร (145445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ550924-129 EJ276276845TH olympia + เจริญพรรุ่งเรือง (145447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ550924-130 EJ422839530TH ปะใหญ่ + jiantsuphan (145449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
63 # 3อจ550924-131 EJ420670252TH wizad17 + ตึกคอมศรีราชา (145373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
64 # 3อจ550924-133 EI890508657TH บัสอัมพวา + สุวิทย์ (145378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ550924-134 EJ311035026TH goldcats02 + greenlant (145381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ550924-135 EJ505304271TH ฉัตร999 + thummarong (145384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้นนิยม จ.อ่างทอง ***
67 # 3อจ550924-136 EJ370192535TH sur_suk + pranung (145387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ด 9 แฉก)***
68 # 3อจ550924-137 EJ284346790TH tttui + proof1 (145392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า ***
69 # 3อจ550924-138 EX046109494TH บัวทอง85 + attajpra (145394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
70 # 3อจ550924-139 EI719590087TH อู๊ดจอมทอง + sakchai323 (145488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ550924-140 EJ092002606TH เทียนกำแพง + prapun_ch (145396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ550924-141 EI941478259TH thavee + โอ๊ตหาดใหญ่ (145404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ550924-142 EJ198459621TH paloem + Thanwa (145490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4974)***
74 # 3อจ550924-143 EJ290518176TH dj-jack + pichetfuse (145409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ550924-144 EJ511703065TH Pracha40 + พิณเปี๊ยะ (145411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)(540913-143)***
76 # 3อจ550924-145 EJ450610765TH vazzaaa + น้ำพุบางบัวทอง (145414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550109-027)***
77 # 3อจ550924-146 EI768581166TH อิศประแสร์ + munmun (145418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ ***
78 # 3อจ550924-147 EJ225984399TH Manver + รักษ์ต้มเลือดหมู (145423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพล้างผิว)***
79 # 3อจ550924-148 EJ475335321TH jadsada + shirew (145426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
80 # 3อจ550924-149 EJ420707479TH swangpiboon + Kompisit (145429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ550924-150 EJ146863535TH bigtua + sitrayong (145434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ550924-151 EJ475334547TH skyauto + icu0508 (145440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
83 # 3อจ550924-152 EJ181428449TH Feen_8Rew + ไทยสวัสดิ์ (145446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550914-037)***
84 # 3อจ550924-153 EJ441543152TH pongchon + nutthawut (145448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ550924-154 EI935107435TH sakchai34 + vt2497 (145450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ550924-155 EJ175921941TH areemitr + thamwong (145491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 483)***
87 # 3อจ550924-156 EJ100568868TH เด็กละหารไร่ + ไกรสร (145453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550510-075)***
88 # 3อจ550924-157 EJ545915223TH pramoht + kaemkao (145456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(520304-117)***

89 # 3อจ550924-158 EJ539124282TH ขวัญวลัย + tanatad (145458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(510315-026)***
90 # 3อจ550924-159 EJ091155557TH bigtua + แมวจ้ะ (145460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
91 # 3อจ550924-160 EJ532410601TH ตู๋หรุ่น + แพรวพรรณ (145463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ550924-161 EJ370178842TH ธงนำไชย + เทพเจ้าซีอุส (145466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
93 # 3อจ550924-162 EJ146892284TH เด็กหนองกรด + bangbai (145467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1400)***
94 # 3อจ550924-163 EJ313304321TH ร่มคูณ + นายนาฬิกา (145468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ550924-164 EJ225984439TH กานต์13 + yasticker (145469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี***
96 # 3อจ550924-165 EJ415152388TH หวังมีเฮ + คำนึง (145470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู่เก่าสร้าง)***
97 # 3อจ550924-166 EJ392210638TH ต้นอุบล + ธายินดี (145471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
98 # 3อจ550924-167 EI066262510TH NUMJA + boysuper (145472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (โค๊ด ๘๙)***
99 # 3อจ550924-168 EJ368331383TH joybowin + อั๋นขอนแก่น (145492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ชัยภูมิ ***
100 # 3อจ550924-169 EJ368331383TH joybowin + อั๋นขอนแก่น (145502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ชัยภูมิ ***
101 # 3อจ550924-170 EJ545915705TH bristop + kaemkao (145473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ550924-171 EI489299244TH Darksider + proomta (145461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ550924-172 EJ377901446TH tui_bong + vooon (145464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 ก.ย. 2555 - 09:42 น.] #43355 (23/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550919-001 EJ262729965TH เพิ่มพูนศิลป์ (144652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ550919-002 EJ396672026TH เทียนกำแพง (144654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550919-005 EJ403905620TH ปลาวาฬ (144655) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550919-006 EI900637605TH zeeds (144658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ550919-007 EJ168240214TH ake1259 (144661) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ550919-008 EJ271167145TH แจ็คสี่แคว (144664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ550919-009 EI929327281TH apexshop (144665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ550919-010 EI668159573TH rattasah (144666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ550919-011 EJ143688236TH navyyuth (144569) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ550919-012 EJ292612979TH nampoo (144571) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
11 # 1อจ550919-013 EI988356598TH เกรียงบางระกำ (144573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ550919-015 EJ342857870TH so-so (144577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ550919-016 EJ417768478TH เต่าเมืองชล (144578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ550919-017 EJ146835239TH แสงเงินแสงทอง (144579) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ550919-018 EJ422524460TH ปอนบ้านฉาง (144580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ550919-021 EI335008507TH aotaung (144570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ550919-021 EI335008507TH aotaung (144570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ550919-022 EJ475402445TH เนินพระ1 (144572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ550919-023 EJ139919653TH ธนูทอง (144574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ550919-025 EJ018427749TH pwongphu (144576) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ550919-026 EJ505170040TH เป็นหนึ่ง-1 (144581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ550919-027 EJ469066254TH dawutt (144583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ550919-028 EJ231395520TH kritikorn714 (144584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550919-029 EJ383270770TH probation (144585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ550919-030 EJ353549693TH เด็กหลังสน (144587) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ550919-031 EH706288142TH รวยเพิ่มพูล (144723) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550919-033 EJ136612149TH นปภัช (144750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ550919-034 EJ146869317TH boonlert1665 (144725) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ550919-035 EH910979365TH chaipar (144726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ550919-036 EJ319905925TH banky_banky (144728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ550919-037 EJ193651891TH toonmineza (144729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ550919-038 EJ422833656TH prachuk (144730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ550919-039 EI912596655TH ช_ชุติวัตร (144731) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ550919-040 EG786724467TH phuwadet (144732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550919-041 EJ301078058TH bigbabybow (144586) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 1อจ550919-042 EI912596647TH ช_ชุติวัตร (144588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ550919-043 EJ353549702TH เด็กหลังสน (144671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550918-006 ประศาสน์ (144514) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ550919-001 nongnhun (144668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ550919-002 nongnat (144670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ550919-003 อาราธนา (144672) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ550919-004 สองต้น (144676) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ550919-005 TANAWAT2520 (144678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ550919-006 Lackkoo (144752) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ550919-007 bowon (144681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ550919-008 thanitpl (144684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ550919-009 Mongatae (144747) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550919-010 yywin99 (144687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ550919-011 gump16 (144755) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ550919-012 khunmat (144695) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ550919-013 chalongrat (144698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550919-014 คุณตาวิธาน (144700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ550919-015 ทวีสิน (144701) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ550919-016 ทวีสิน (144715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ550919-017 blackvazabi (144718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ550919-018 จันทร์ทรงกลด (144720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ550919-019 ธนวัฒน์ตาคลี (144721) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
21 # 2อจ550919-020 sean_pra_ake (144724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ550919-021 saisand (144738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ550919-022 jj2323 (144739) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ550919-023 บรมีหลวงปู่ทวด (144740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ550919-024 tuk08 (144741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ550919-025 lek16 (144742) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ550919-026 pornthap (144743) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ550919-028 supannaratana (144744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ550919-029 supannaratana (144745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ550919-030 supannaratana (144746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ550919-031 supannaratana (144733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ550919-032 chaobang (144749) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
33 # 2อจ550919-033 TOKhong4 (144734) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ550919-034 wutsmile (144735) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
35 # 2อจ550919-035 nonghee (144736) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
36 # 2อจ550919-036 Pond27 (144737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ550919-037 ศตกมล (145680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550918-009 wizad17 + น้องข้าวสวย (145207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 557)***
2 # 3อจ550918-121 EI979778638TH KonMeaklong + ชินจัง22 (145214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน พระที่ตอกโค๊ดลักษณะนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น สังฆาฏิ ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
3 # 3อจ550920-141 EI874584080TH หิมพานต์มุ่งงาม + (144796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ550921-018 wongdown + พันธุ์ธัช (145217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)***
5 # 3อจ550922-001 samakid + kitipongs (145124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550512-125)***
6 # 3อจ550922-002 laodee + ทศวรรษ33 (145127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(550910-012)***
7 # 3อจ550922-003 hemaraj + เก้ายอดเก้ามงคล (145128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
8 # 3อจ550922-004 ohmhonesty + (145131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ550922-005 หิมพานต์มุ่งงาม + (145133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ550922-006 UNICITY + (145135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ550922-007 anekchai + Earthquake (145137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ550922-008 yongf2506 + เอตลาดพลู (145320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
13 # 3อจ550922-009 ท่านจ้าวกรม + monthree (145140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ550922-010 ทรงธรรมบ้านสวน + ลีลาวดี (145143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ550922-011 ชมวิว + tatarCFC (145148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2470 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
16 # 3อจ550922-012 babala + หนุ่มนคร (145151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***

17 # 3อจ550922-013 อาราธนา + kritbig (145153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ550922-014 boytos + อาร์มไข่เค็ม (145157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
19 # 3อจ550922-017 bussakorn + sasith (145165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ550922-018 babala + sasith (145169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
21 # 3อจ550922-019 mark-max + นรสิงห์ (145172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550922-020 nyenum + mai111 (145176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา พระนิรันตราย วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 309 )***
23 # 3อจ550922-021 pichetfuse + veerayuth (145189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย ***
24 # 3อจ550922-022 pimmniyom + วินัย15 (145192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
25 # 3อจ550922-023 pimmniyom + นคราฎ (145194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (550830-076)***
26 # 3อจ550922-024 สมพรสวนหลวง + นคราฎ (145197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
27 # 3อจ550922-026 สังฆราชา + เทพอินทรา (145201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้งสร้าง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)***
28 # 3อจ550922-027 ส่งพันลี้ + ประสาน (145204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (550804-056)***
29 # 3อจ550922-101 EJ393993211TH jeabpra + อยู่ดี10 (145306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามเส้นครึ่ง จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ550922-102 EJ172659271TH vongsomboon + เด็กดอย1 (145123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง ***
31 # 3อจ550922-103 EJ172659271TH vongsomboon + เด็กดอย1 (145125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพรมดำเสริมด้านหน้า)***
32 # 3อจ550922-104 EI838672630TH SUWANNAROT + (145307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pleankong54
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ550922-105 EI838672630TH SUWANNAROT + (145308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pleankong54
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ550922-107 EI837156997TH จักรพรรดิ์ + สมอทอง (145309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกระต่ายแกลบ กรุกระต่ายแกลบ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพเนื้อรานขอบขวา)***

35 # 3อจ550922-108 EH933813815TH พุทธสยาม + sheep9 (145132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
36 # 3อจ550922-109 EH933819815TH ankoon + sheep9 (145136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ550922-110 EH933819815TH พุทธสยาม + sheep9 (145139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
38 # 3อจ550922-111 EJ386810292TH frist + burabha (145142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ550922-112 EJ136614581TH yongyot + กิตติพันธุ์ (145145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ550922-113 EH458667947TH ชมวิว + wnoithong (145146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
41 # 3อจ550922-114 EI900653280TH Moocharji + ศิลาแลงคูค่าย (145149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
42 # 3อจ550922-115 EI900653280TH ต่อ_ถนนตก + ศิลาแลงคูค่าย (145152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ550922-116 EI900653280TH ใจพระ + ศิลาแลงคูค่าย (145155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ550922-117 EJ382198994TH จุ๋มจิ๋ม + sasith (145156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อเงิน ปี 2498 จ.เพชรบุรี ***
45 # 3อจ550922-118 EJ416267475TH banjob55 + gnokia (145310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
46 # 3อจ550922-120 EJ475179238TH คนกรุงศรี + shibulaken (145162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
47 # 3อจ550922-121 EI763628754TH ศักดิ์นรินทร์ + พนมเทียน (145166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550530-135)***
48 # 3อจ550922-122 EJ461292572TH ภูริวัจณ์(โย) + โซ้ยกู๋ (145168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ550922-123 EJ461292572TH hemaraj + โซ้ยกู๋ (145171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
50 # 3อจ550922-124 EI669393643TH legend + หนุ่ยปากช่อง (145174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ดสามง่าม)***
51 # 3อจ550922-125 EX025492495TH ดิษลดา + pikaju (145175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นฉลองอายุครบ 90 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นนทบุรี ***
52 # 3อจ550922-126 EI307813002TH ยาคูลท์ + เอิ๊บ (145178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ550922-127 EJ479308732TH Chaiyoyo + (145179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
54 # 3อจ550922-128 EJ153715418TH wanch + patanakarn39 (145181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ550922-129 EJ422842131TH anndamun + jiantsuphan (145182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของรุ่นนี้อยู่
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์กลาง จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ550922-130 EJ422842145TH nokklang + jiantsuphan (145184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ550922-132 EI900658199TH monze + พรพุทธคุณ (145186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ550922-133 EJ148294173TH A_aod + นันต์ฟรอนเทีย (145188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
59 # 3อจ550922-134 EJ474020153TH โอม_หาดใหญ่ + Earthquake (145190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ550922-135 EJ381800069TH bungbung + bastketboy (145193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550505-153)***
61 # 3อจ550922-136 EJ180908789TH ทันบางบอน + oukaa (145196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ550922-137 EI770545128TH amata482 + nulawer (145199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
63 # 3อจ550922-138 EI982030828TH หมูอ้วนตลาดลาว + (145202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สุระไพศาลี
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ550922-139 EJ181192941TH poapoa + sitti (145203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีบุญคูณ ๕๕ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 36)***
65 # 3อจ550922-140 EJ420948948TH thawee2008 + amata482 (145206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550521-144)***
66 # 3อจ550922-141 EI335025859TH NUMJA + dam99 (145122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
67 # 3อจ550922-142 EJ223863883TH benz51 + สายฝาง (145126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดโพธิ์สัมพันธ์ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 ***
68 # 3อจ550922-144 RG386571076TH โชติอนันต์ + ARNON (145134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ550922-145 EI899756965TH kamron + ideaphoto (145138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
70 # 3อจ550922-147 EI849391184TH บ้านพระแท้ + ชวนชื่น (145144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

71 # 3อจ550922-148 EJ383302645TH น้องบอย + payan (145147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)***
72 # 3อจ550922-149 EJ001770950TH กรเพชรบูรณ์ + (145150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แดร็กเพชรบูรณ์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 95 ปี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)***
73 # 3อจ550922-150 EI765358365TH prasertkorn + นู๋โอปอ (145154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดนางพญา พิมพ์สังฆฏิ จ.พิษณุโลก ***
74 # 3อจ550922-152 EH897072415TH เอกบุรุษ + เอิงเอย (145161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
75 # 3อจ550922-153 EI900658211TH saovaroj + พรพุทธคุณ (145164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
76 # 3อจ550922-154 EH897072415TH shoke + เอิงเอย (145167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ550922-155 EJ152120222TH ยุทธแหลมทอง + (145170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
welding24
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสีซีดจากการใช้)***
78 # 3อจ550922-157 EJ060231749TH atit19 + ณิชนันทน์ (145177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกระต่ายแกลบ กรุกระต่ายแกลบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
79 # 3อจ550922-158 EJ060231749TH วรวรรธน์ + ณิชนันทน์ (145180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
80 # 3อจ550922-159 EJ060231749TH น้องปีเตอร์ + ณิชนันทน์ (145183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร ***
81 # 3อจ550922-160 EJ060231749TH jicko + ณิชนันทน์ (145185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
82 # 3อจ550922-161 EJ398441100TH anonnat + manza (145187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ***
83 # 3อจ550922-162 EJ060231749TH thonglor + ณิชนันทน์ (145191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชินราชใบมะยม กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก ***
84 # 3อจ550922-163 EJ146624433TH รัชพล + bangbai (145195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
85 # 3อจ550922-164 EI766479011TH ใจพระ + vazzaaa (145200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
86 # 3อจ550922-165 EJ422536556TH Sampenang + สกุลโด่ง (145311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ550922-166 EJ422536556TH Chaiyoyo + สกุลโด่ง (145205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
88 # 3อจ550922-167 EJ532402344TH สรพลจัน + ooakub (145208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***

89 # 3อจ550922-168 EJ290517096TH keattisak + maklong (145211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียยหลวงปู่อยู่ วัดบางน้อย ปี 2459 ***
90 # 3อจ550922-170 EJ191559038TH pongldc + pakornkeit (145216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(530123-173)***
91 # 3อจ550922-171 EJ270854196TH SAFEkabpom + (145312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anuwat_nook
*** เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
92 # 3อจ550922-172 EJ328729322TH bussakorn + เพชรภู (145218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ550922-173 EJ486912095TH pkthinsung + ratakon (145313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์คงคา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
94 # 3อจ550922-174 EJ532250388TH phipops + jes191 (145227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(530129-282)***
95 # 3อจ550922-175 EJ532250388TH natakrit + jes191 (145231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (510909-053)***
96 # 3อจ550922-176 EJ532250388TH อ้นวัฒนา + jes191 (145234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(510201-068)***
97 # 3อจ550922-177 EJ532250388TH laodee + jes191 (145241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(520909-017)***
98 # 3อจ550922-178 EJ545903525TH lovekanna + saksit13 (145246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (550303-477)***
99 # 3อจ550922-179 EJ230527459TH phubed + ชานนทร์ (145254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
100 # 3อจ550922-180 EJ230527459TH ต๋องพิดโลก + ชานนทร์ (145257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
101 # 3อจ550922-181 EJ479422675TH chalatchamsai + ฐานทอง (145314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพปิดแผ่นทอง)***
102 # 3อจ550922-182 EI196554911TH june_ja + nuilumlukka (145264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
103 # 3อจ550922-183 EJ420017730TH bigsong + สหพัฒน์ (145269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 665)***
104 # 3อจ550922-184 EJ106883491TH krisda + โบราณ (145272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
105 # 3อจ550922-185 EJ106883491TH น้องจักรพงษ์ + โบราณ (145274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ550922-186 EJ457221760TH wattana2992 + (145276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yodchai1515
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(สภาพใช้สึก)(550911-022)***

107 # 3อจ550922-187 EJ270353331TH zeroart + เอวิษณุ (145315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่น 2 (สร้างบารมี) เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.ลพบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 26 ก.ย. 2555 - 09:04 น.] #43347 (22/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550918-001 EI914872679TH conmisilp (144381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ550918-002 EI770537118TH ประภาสอิ่มเต็ม (144383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ550918-003 EI874566727TH jacks7 (144384) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ550918-004 EJ452431829TH bluezone69 (144386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ550918-005 EX042353627TH dechcorp (144388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ550918-006 EJ372967587TH เก่งจริงจริง (144389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ550918-007 EH693083885TH ป๋าไข่ (144491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ550918-008 EJ531902635TH ก้อนกรวด (144495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ550918-009 EI927684586TH นาวิกโยธิน (144497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ550918-010 EJ419273302TH yutboss175 (144499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ550918-011 EJ475154647TH autopower (144492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ550918-012 EJ461253168TH เด็กละหารไร่ (144494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ550918-013 EJ143688338TH W-poolsawat (144496) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ550918-014 EJ421229789TH op-prathai (144500) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ550918-015 EJ271480265TH pansanong (144503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ550918-016 EX054542279TH bigloma (144505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ550918-017 EI721964809TH blackeyekub (144507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ550918-018 EI719563679TH Jackbangkaew (144510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ550918-019 EJ257314846TH เหยี่ยวถลาลม (144512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ550918-020 EJ370152417TH xnakhon (144515) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550918-021 EI927069420TH keattisak (144382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ550918-022 EJ419750979TH kingkungwan (144385) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ550918-023 EI979767635TH doramon2345 (144387) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ550918-024 EJ216076047TH pigpigpig (144390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550918-025 EJ455787075TH zumo2008 (144534) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ550918-026 EI815263265TH wanitcha (144535) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ550918-027 EJ508170786TH ชัยชาญ (144536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550918-028 EX058936444TH หงฟ้า (144537) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ550918-029 EI874572775TH aeksky (144538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ550918-030 EJ256779826TH kitsana_l (144539) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ550918-031 EJ306261546TH ปืนใหญ่ (144540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ550918-032 EJ135468658TH เสน่หา (144541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ550918-033 EI944456062TH bothong (144542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ550918-034 EI582498226TH Manver (144567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ550918-036 EJ179188170TH บิ๊กนคร (144543) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
36 # 1อจ550918-037 EJ163167424TH viruch2499 (144566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ550918-038 EJ510357095TH heng9999 (144544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ550918-039 EJ108926190TH aruntat (144445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุูธที่ 26 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ550918-001 bunn55 (144502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ550918-002 ปัทมานนท์สิริ (144504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ550918-003 สิงขร (144506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ550918-004 พระพิรุณ (144508) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ550918-005 zenzen (144511) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ550918-007 BK-Prom (144517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ550918-008 saisand (144518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ550918-009 chattar (144519) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ550918-010 tawann (144522) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550918-011 tuk08 (144470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ550918-012 tuk08 (144473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ550918-013 SNOWKID (144475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ550918-014 สีมหาลาภ (144561) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550918-015 Nsamut (144479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ550918-016 กุ้งอัมพวา (144562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ550918-017 samajit (144482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ550918-018 REGCOS (144484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550918-019 เมวิกา001 (144486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ550918-020 suratask (144488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ550918-021 บ-ธนา (144545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ550918-022 citypum (144546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ550918-023 วีออสล้อแดง (144564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ550918-024 พิชย์ภัสสร (144547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ550918-025 bangpakok (144548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ550918-026 โพธาราม (144549) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ550918-027 lekphotharam (144550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ550918-028 จันทร์เจ้า (144551) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
28 # 2อจ550918-029 janlutin (144552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ550918-030 bangpakong (144553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ550918-031 gun87 (144554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ550918-032 UNCLESAM (144555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ550918-033 wutamulet (144556) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ550918-034 nopnak (144557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ550918-035 พัทยา (144558) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550915-171 EJ225395653TH นวะทิพย์ + thanodom (145044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 ***
2 # 3อจ550918-133 EJ419272942TH pipat_ch + โปเต้ (145041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ550921-001 babala + แป้ง67 (145003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ550921-002 ล้านมาแชร์ + rawee (145004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ550921-003 kimhuang + Pra-ban (145094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (550803-144)***
6 # 3อจ550921-004 ศักดิ์นรินทร์ + suksannb (145007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550825-033)***
7 # 3อจ550921-005 เปาโลพระเครื่อง + (145011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** เหรียญหลวงปูทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปํตตานี***
8 # 3อจ550921-006 สรพลจัน + วุฒิพระเครื่อง (145015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
9 # 3อจ550921-007 Inawang + วุฒิพระเครื่อง (145017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ550921-008 sakchai34 + manyy (145018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(550114-014)***
11 # 3อจ550921-009 เพิ่มมงคลบารมี + thesj (145021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
12 # 3อจ550921-010 ideaza + santana (145096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 939)***
13 # 3อจ550921-011 วัชรชัย + WIRAT999 (145025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.สิงห์บุรี ***
14 # 3อจ550921-012 ญาณพล + WIRAT999 (145028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ550921-013 naenaldo + WIRAT999 (145029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ550921-014 sef_ann + WIRAT999 (145032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพกะไหล่ทองใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ550921-015 ญาณพล + WIRAT999 (145035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ550921-016 dls432 + WIRAT999 (145036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองคำ ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ550921-017 เด็กท่าใหม่ + cowman (145038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ550921-101 EJ206889483TH พุทธสยาม + krooyut (145049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ550921-102 EJ210794362TH jumnong + tonchaly (145052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ไหล่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร***
22 # 3อจ550921-103 EJ161897641TH subarured + คนสุรินทร์ (145053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)***
23 # 3อจ550921-104 EJ392245433TH คุณทองใบ + สาตะมนต์ (145056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***
24 # 3อจ550921-105 EJ313587322TH skyauto + peepop (145097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
25 # 3อจ550921-106 EI830264158TH pongldc + minemint (145060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(550901-064)***
26 # 3อจ550921-107 EJ313085918TH UltraMan50 + นพภูเขียว (145063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดสุทัศนฯ ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ550921-108 EJ315047807TH puttana + Ronado (145066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
28 # 3อจ550921-109 EJ281232966TH พรหมมาตร์ + ARNON (145068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ550921-111 EJ398792772TH oneplus + viwat (145099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (550216-212)***
30 # 3อจ550921-112 EI691994402TH suraj + tuszaa (145006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ550921-113 EJ311258519TH จอมทอง33 + jor2006 (145008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ550921-114 EJ476230415TH thai_maxwell + (145010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถพิจารณาโค๊ดได้
เด็กท่าใหม่
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ***
33 # 3อจ550921-115 EJ392245447TH kittsak43 + สาตะมนต์ (145012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***
34 # 3อจ550921-116 EX043086009TH jumnong + NewGen (145014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ550921-117 EJ504761712TH porn08 + NandA (145100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
36 # 3อจ550921-118 EJ372985427TH pattamaphong + จิมสำโรง (145019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อจ้ย วัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ550921-119 EI771940473TH chalaone + tigerd4d (145022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
38 # 3อจ550921-120 EI929268861TH Jittipun + chok999 (145023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสราดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ550921-121 EJ510225506TH vongsomboon + krai007 (145026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
40 # 3อจ550921-122 EI997726988TH wiroj + thekhom (145082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ วัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ550921-123 EJ242774055TH marai + jojo2 (145030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี (550914-087)***
42 # 3อจ550921-124 EJ312473434TH sanya13 + peerapon (145033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ550921-125 EJ021079195TH mixerpra + soranat (145101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1556)***
44 # 3อจ550921-127 EI397472763TH ศิษพ่อมุ่ย + ร่มคูณ (145039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ550921-128 EJ270339913TH airback + chaiyasit (145040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ550921-129 EJ021079195TH nuisriracha + soranat (145102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 452)***
47 # 3อจ550921-130 EJ251710999TH boonleard + JAY101 (145043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 481)***
48 # 3อจ550921-131 EJ240197540TH วัฒน์วังหิน + A_Surachai (145046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.เพชรบุรี ***
49 # 3อจ550921-132 EJ325988393TH ชมวิว + pongchet (145085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก จ.หนองคาย ***
50 # 3อจ550921-133 EJ475404985TH KaiThepSteP + angka (145048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู่เก่าสร้าง)***
51 # 3อจ550921-134 EI928563920TH dongkong + นาวิกโยธิน (145051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ550921-135 EI423036993TH subarured + Aummata (145087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

53 # 3อจ550921-136 EJ419770678TH shoke + เทรนเนอร์มือฉมัง (145054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)***
54 # 3อจ550921-137 EI944458491TH kikapoo + Suwijak (145057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 762)***
55 # 3อจ550921-138 EI692207671TH วีด่านซ้าย + สมสันต์ (145059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ550921-139 EI537988440TH หลวงสิน + suthon (145062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ550921-140 EI934848736TH sirisilver + NinePSB (145065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
58 # 3อจ550921-141 EH748743766TH วสันต์อ่อนนุช + bunpot (145005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550316-316)***
59 # 3อจ550921-142 EX041827414TH New_chain + sornsak21 (145009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ550921-143 EJ424004436TH pimmniyom + thosaporn (145013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550528-125)***
61 # 3อจ550921-144 EJ319606427TH andy4659 + Hengdee8 (145016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ550921-145 EI874594935TH siam_yuth + aksomsak (145020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ550921-146 EJ240487533TH mangapong + hemman (145024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
64 # 3อจ550921-147 EX013640775TH somphrach + ขวัญสุพรรณ (145027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ550921-148 EH844741008TH monze + raimon (145031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ550921-149 EJ151104740TH plam01 + พระสมุทร22 (145034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
67 # 3อจ550921-150 EJ060589301TH nuisriracha + toy2k (145037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หงส์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์ ***
68 # 3อจ550921-151 EJ458947955TH pimmniyom + yasupan (145042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)***
69 # 3อจ550921-152 EJ198457166TH babala + Thanwa (145045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ550921-153 EJ307298905TH ตึกคอมศรีราชา + tafu-boy (145047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว)***

71 # 3อจ550921-154 EJ322335830TH pingman + 6411171 (145104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 8566)***
72 # 3อจ550921-155 EI925318620TH Junbangna + สุริยา09 (145050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
73 # 3อจ550921-156 EJ50813153TH airback + เอกชัย19 (145055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550824-218)***
74 # 3อจ550921-157 EJ475841835TH kikapoo + kundong1 (145058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ550921-158 EH957421711TH สรพลจัน + กู๋พระเครื่อง (145061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 12353)***
76 # 3อจ550921-159 EJ108962183TH ตึกคอมศรีราชา + k_sumait (145064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ550921-160 EJ461281977TH muaysiam + บอลตลิ่งชัน (145067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ550921-161 EJ393994985TH เทียนกำแพง + อยู่ดี10 (145069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ550921-162 EJ322719769TH xtraxtra + kitti1999 (145114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ550921-163 EJ139956673TH ninewalk + heretic (145070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มไข่ปลา กรุวัดประยูรฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ550921-164 EJ139956673TH yutputsoon + heretic (145071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (ก้นอุดกริ่ง)***
82 # 3อจ550921-165 EI627808367TH ทบสยาม + เมืองทองยูไนเต็ด (145072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ550921-166 EJ508131500TH probation + เอกชัย19 (145073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
84 # 3อจ550921-167 EI249178503TH kiangsaku + nooing (145074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)***
85 # 3อจ550921-168 EI249178503TH poonsub + nooing (145075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกนูน เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ550921-169 EJ420940670TH boysuper + jadsada (145076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 946)***
87 # 3อจ550921-170 EJ254228281TH bigsong + สหพัฒน์ (145112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 660)***
88 # 3อจ550921-171 EJ146888245TH nutthapon + games (145077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (540808-194)***

89 # 3อจ550921-172 EJ392212109TH ลูกเมืองแปะ + สาตะมนต์ (145078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***
90 # 3อจ550921-173 EJ089636997TH วัฒน์วังหิน + ballloonyoyo (145079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว ปี 2505 จ.เพชรบุรี ***
91 # 3อจ550921-174 EI583043376TH pokpoom + เมดพนมเศษ (145080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม ***
92 # 3อจ550921-175 EJ315049621TH yingaree + หนุ่ยปากช่อง (145111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
93 # 3อจ550921-176 EJ349811095TH gabwatpra + surachaiCM (145081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)***
94 # 3อจ550921-177 EI810094137TH พงษ์ท่าม่วง + ศิษย์ปภากโร (145084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นสร้างหอฉัน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชุมพร ***
95 # 3อจ550921-178 EJ283253955TH gun_sapan + unclegob (145089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ550921-179 RG030197536TH ชัยบดี + dynamo (145091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
97 # 3อจ550921-180 EI830264921TH sakaekrung + akehup (145093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(530320-206)***
98 # 3อจ550921-181 EJ213451450TH pokpoom + sinsan (145105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
99 # 3อจ550921-182 EJ121214273TH piyaphum + jirasak (145106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (หมายเลข 328) (สภาพทำความสะอาดผิว)(550908-028)***
100 # 3อจ550921-183 EJ349025125TH สมพรสวนหลวง + (145107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nopphadon
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง พิมพ์เศียรโต ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
101 # 3อจ550921-184 EJ407512827TH วีด่านซ้าย + (145108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ550921-185 EJ407512827TH พระราม9 + 0LE_LIVERMAN (145110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 ก.ย. 2555 - 09:18 น.] #43340 (21/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550912-037 EJ458865117TH ดุจติปิยะ (144365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ550913-022 EJ398749045TH sajjabun (144364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ550913-024 EJ060662236TH mrchachaip (144366) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ550917-001 EI688928289TH TENGPTO (144186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ550917-002 EJ346572229TH nuthapol (144187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ550917-003 01121204953 joiekong (144188) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ550917-004 01021212144 korn88 (144192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ550917-005 EI229217097TH boonlertb (144337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ550917-006 EJ223857225TH สายฝาง (144339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ550917-007 EI843087828TH somprasong (144194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ550917-008 EI836078105TH Arkom_r (144198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ550917-009 EJ344500649TH sef_ann (144200) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ550917-010 EI500641144TH สุราษฎร์พุทธคุณ (144203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ550917-011 EJ262721618TH เพิ่มพูนศิลป์ (144341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ550917-012 EJ396671167TH เทียนกำแพง (144190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ550917-013 EJ134516839TH Subes (144191) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ550917-014 EJ396023281TH nokklang (144193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ550917-015 RG413562164TH maradona (144195) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ550917-016 EI770531764TH nulawer (144196) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ550917-018 EJ060853187TH lexrain (144199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550917-019 EJ375249554TH Ja-Ded (144201) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ550917-020 EJ225981083TH yasticker (144204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ550917-022 EJ212544005TH สมโภชน์ (144335) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
24 # 1อจ550917-024 EJ398749584TH Xdireak (144189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ550917-025 EJ180900312TH ศิษย์หลวงพ่อขำ (144197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ550917-026 EI830290498TH pradrem (144202) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ550917-027 EJ254910345TH PRAAEAK009 (144360) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ550917-028 EJ349912788TH pimyut (144343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ550917-029 EJ186360947TH bakhum1 (144345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ550917-030 EI802323102TH ถนัดซ้าย08 (144347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ550917-031 EI668389466TH เอกหัวหิน (144348) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
32 # 1อจ550917-032 EJ210378129TH Sukanya2305 (144349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ550917-033 EJ315079725TH VICx2 (144350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ550917-035 EJ033168834TH noney (144380) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ550917-036 EJ181167862TH sukit_a (144351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550917-037 EJ461394086TH ราชาพระย่อย (144352) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 1อจ550917-038 EJ419268143TH yutboss175 (144354) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ550917-039 EJ441534694TH grorge (144357) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ550917-040 EJ134540461TH mingloei (144379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ550917-041 EJ439009390TH Phongphisit (144361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ550917-042 EJ146861106TH ระเบียบ (144362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ550917-043 EJ344506641TH sef_ann (144363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550917-001 pawaris (144316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ550917-002 แป้ง67 (144317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ550917-003 ปกครอง (144320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ550917-004 nabundit (144356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ550917-005 แก้วสามวา (144322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ550917-006 supaket808 (144324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ550917-007 oodsandee (144325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ550917-008 boms13 (144327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ550917-009 san_tem (144358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ550917-010 โกอันดามัน (144329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550917-011 ruayrumcai (144301) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ550917-012 Auychai (144303) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ550917-013 Kumpanthong (144305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ550917-014 pitiam (144306) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ550917-015 wunlop (144307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ550917-016 cuntona (144308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ550917-017 ตองเก้า (144310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550917-018 bankham1000 (144311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ550917-019 สมศักดิ์ทิพย์ (144313) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 2อจ550917-020 Pentor09 (144359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ550917-021 bannasom (144367) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ550917-022 bannasom (144369) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ550917-023 กรดพุทธคุณ (144370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ550917-024 กานกินรี (144371) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ550917-025 NATTAPON9 (144372) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ550917-026 ชูบางพลี2 (144373) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ550917-027 nupoen (144374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ550917-028 finance (144375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ550917-029 เขาสามยอด (144376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ550917-030 Merlion (144377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ550917-031 cowman (144368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ550917-032 phachai (144378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ550917-033 olympia (145321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ550917-034 hunter04 (145322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550915-147 EJ151472554TH jetsada_supat + welding24 (144953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
2 # 3อจ550920-001 winner99 + bunn55 (144795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)(550913-002)***
3 # 3อจ550920-002 ศิษย์สามย่าน + (144800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
MRTABULE
*** พระบูชา พระแก้วยืนปางรำพึง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว (สูง 13 นิ้ว )***
4 # 3อจ550920-003 วินัย15 + ประศาสน์ (144805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ550920-004 vongsomboon + somwit (144921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
6 # 3อจ550920-005 lovekanna + kim98 (144809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ550920-006 ทบสยาม + (144817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการล้างสนิม)***
8 # 3อจ550920-007 pinthong + ฟ้าสาง (144819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ550920-008 lingling + วันเสาร์ (144821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา ***
10 # 3อจ550920-009 strucsteel + Tararo (144824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส. เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 384)***
11 # 3อจ550920-010 BEENSSS + tongtip (144826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550125-098)***
12 # 3อจ550920-011 ปอทิพย์ + โก้ทองหล่อ (144908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ550920-012 ศักดิ์นรินทร์ + ball99 (144838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
14 # 3อจ550920-013 พรหมมาตร์ + ball99 (144916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปื 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
15 # 3อจ550920-014 ngiamulet + ball99 (144840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ550920-015 sanya13 + ARUNSAK (144843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ550920-016 kamolwich + ARUNSAK (144846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ550920-017 ปีกุน03 + NATTAPON9 (144849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ550920-018 tamonwon + ประสาน (144852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ550920-019 kotee + ประสาน (144854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ550920-101 EJ001118964TH เก๋งกาฬสินธุ์ + diethelm (144818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550920-102 EJ397005390TH เมวิกา001 + หนุ่มบ้านไกล (144820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.สุโขทัย ***
23 # 3อจ550920-103 EJ290047004TH jeabpra + theera (144822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ550920-104 EJ315046608TH kriangkri + Ronado (144823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1574)***
25 # 3อจ550920-105 EJ191497775TH laodee + akehup (144825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ550920-106 EJ001768488TH vutichai + จตุจักร (144911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
27 # 3อจ550920-107 EJ394728385TH kikapoo + เต้อ๋อง8 (144827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพาครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
28 # 3อจ550920-108 EJ313498097TH momai + ธายินดี (144829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550516-104)***
29 # 3อจ550920-109 EJ422219200TH หลวงสิน + พระไม้ศิริมงคล (144830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2499 จ.ชลบุรี ***
30 # 3อจ550920-110 EH209064220TH ฮาเล่ย์ + เอตาลสุม (144832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งญาท่านสวน วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี ***
31 # 3อจ550920-111 EI583043274TH pranaiy + amfine (144797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550727-158)***
32 # 3อจ550920-112 EJ422219200TH หลวงสิน + พระไม้ศิริมงคล (144799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช ***
33 # 3อจ550920-113 EJ475376414TH Popconn + chaiyapott (144924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี ***
34 # 3อจ550920-114 EI837164066TH viwat9 + สมอทอง (144803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***

35 # 3อจ550920-115 EJ4438523624TH kinetic + k9cob (144806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ550920-116 EJ422825195TH eastsak + tookatun (144807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550808-132)***
37 # 3อจ550920-117 EJ558102792TH heretic + ศิษย์พระวิษณุ (144811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ550920-118 EJ179181154TH Sampenang + ชาติน (144813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ550920-119 EJ349017438TH ทันบางบอน + hangdong (144950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ550920-120 EJ164524555TH แอนสะสมพระ + (144935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natakanboriboon
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ550920-121 EJ003193415TH THARIS + GORBOON (144828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2938)***
42 # 3อจ550920-122 EJ396387905TH kimhuang + พ่อมาเฟีย (144831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540618-055)***
43 # 3อจ550920-123 EJ399696432TH buabut + ชานนทร์ (144833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่(แข้งขีด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ550920-124 EI565661987TH chanu + boonrod (144835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ550920-125 EJ465398287TH jminter + กิตติพันธุ์ (144914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ550920-126 EX054543668TH ภมงคล + bigloma (144837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
47 # 3อจ550920-127 EJ383263337TH พุทธสยาม + sasith (144842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
48 # 3อจ550920-128 EJ153867064TH Junbangna + ศราวุธ (144845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ550920-129 EJ292619977TH naenaldo + router (144848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ550920-130 EJ153867064TH สิบแปด + ศราวุธ (144851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
51 # 3อจ550920-131 EJ280428900TH konlukpra + โสราชา (144858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)***
52 # 3อจ550920-132 EJ475940745TH thanongk + napraw (144862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ550920-134 EI768565058TH bobomama + sompongt (144865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550521-155)***
54 # 3อจ550920-135 EJ284338351TH santiaod + worachaim (144868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 336)***
55 # 3อจ550920-136 RG339989059TH suthatongarch + (144906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
masterbill
*** รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองแดง จ.อุทัยธานี ***
56 # 3อจ550920-137 EJ100545898TH pimyut + samakid (144872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้)***
57 # 3อจ550920-138 EJ399696446TH pramoht + ชานนทร์ (144874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ550920-139 EJ230581812TH sek_sena + onizuka2518 (144875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
59 # 3อจ550920-140 EJ425753889TH พงษ์ท่าม่วง + บ้านบุญ (144877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
60 # 3อจ550920-142 EI874584080TH Gadostar + (144798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ550920-143 EJ420930672TH atthaponed + matin22 (144801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 90)***
62 # 3อจ550920-144 EJ166987882TH santiaod + pupu-25 (144802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ550920-145 EJ422256817TH ปอทิพย์ + sutha1 (144804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สิงห์บุรี (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)***
64 # 3อจ550920-146 EJ068521132TH คุณนัทพระเครื่อง + (144808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GEARBAN
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ550920-147 EJ068521132TH คุณนัทพระเครื่อง + (144810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GEARBAN
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ550920-148 EJ193651888TH กานต์13 + toonmineza (144812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ550920-149 EJ193651888TH ชัยนเรศ + toonmineza (144814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ550920-150 EJ458937556TH pimmniyom + พระพิรุณ (144815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550817-214)***
69 # 3อจ550920-151 EJ193651888TH tttui + toonmineza (144816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
70 # 3อจ550920-152 EH933817370TH พงค์ภานุ + sheep9 (144887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***

71 # 3อจ550920-153 EJ193651888TH phubed + toonmineza (144890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ550920-154 EI767255125TH Sayam11 + zerberus (144892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี (550420-009)***
73 # 3อจ550920-155 EJ475938565TH wora2520 + (144894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางพระบางพระ
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)***
74 # 3อจ5