ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2555


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2555 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ก.ย. 2555 - 09:37 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 ก.ย. 2555 - 09:30 น.] #43370 (25/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550915-033 EJ416258601TH flowersmann (144980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ550917-017 EJ271498920TH sambonk (145103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550917-023 EH706286328TH พระประเสริฐ (145095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550917-034 EJ475400095TH puttana (145098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ550918-035 EH575599105TH K-nithi (145109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ550919-014 EJ073063616TH ปู่ดำเนิน (144575) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ550921-001 EI830232699TH pradrem (144956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ550921-002 EJ300223553TH น้ากร (144958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ550921-003 EJ188863394TH pungpingae (144961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ550921-005 EJ392248704TH pimthong (144967) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
11 # 1อจ550921-006 EJ396370860TH beerice (144969) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ550921-007 EJ400192244TH พรหมสิงห์ (144971) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ550921-008 EJ244722064TH ต้นณเมืองกุย (144973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ550921-009 EH001618894TH krisssana (144974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ550921-010 EJ328728123TH jirayuvip (144976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ550921-011 EI738795295TH อิ๊ดท่าไม้ (144954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ550921-012 EI423008051TH boysuper (144957) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ550921-013 EJ139921541TH ธนูทอง (144959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ550921-014 EJ370155775TH porn08 (144960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ550921-015 EJ319606435TH Hengdee8 (144962) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ550921-016 EJ420023032TH gold1 (144964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ550921-017 EI691995601TH tokyo (144965) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ550921-018 EJ108962183TH k_sumait (144966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550921-019 EJ290318625TH ขวัญนคร (144968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ550921-020 EJ100547806TH ducati (144970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ550921-021 EJ451326492TH thong999 (145088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ550921-022 EI730569320TH พรพ่อพริ้ง (145090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ550921-023 EJ266868525TH grorge (145116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ550921-024 EJ382914354TH qbuddhabless (145083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ550921-025 EJ420940670TH jadsada (144955) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ550921-026 EJ415175931TH ช่างโอ๋ตาขัน (144972) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
32 # 1อจ550921-027 EI335033886TH phramot (144979) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ550921-028 EJ454326845TH มหามณีจินดา (144984) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
34 # 1อจ550921-029 EI666323802TH บางระจัน (145092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ550921-031 EJ510358666TH เคอิโงะ (144990) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550921-032 EI810094123TH ศิษย์ปภากโร (145086) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ550921-033 EJ510605756TH ชนัดพล (144996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ550921-034 EJ121808285TH preedeekarun (144998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ550921-035 EJ392260078TH wnk809 (145000) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ550921-036 EJ349812626TH yasticker (145002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550921-001 แป้ง67 (144986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ550921-002 jompol10 (144988) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ550921-003 looknam1 (144992) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ550921-004 looknam1 (144993) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ550921-005 chatchaib (144994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ550921-006 zenzen (144995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ550921-007 Pra-ban (144997) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ550921-008 วุฒิพระเครื่อง (144999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ550921-009 เซียนเขาทราย (145119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ550921-010 nattapol78 (145001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550921-011 ding_vios (144975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ550921-012 ding_vios (144977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ550921-014 puriwaj (144981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550921-015 นิรันทร (144982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550921-016 marchtu23 (144983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ550921-017 patcharapon (144985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550921-018 heretic (144987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ550921-019 Nutanun (144989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ550921-020 วัชรฉัตร (144991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ550921-021 Tkorn (145113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550921-022 dikoloe (145115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ550921-023 นราสิทธิ์ (145117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ550921-024 พันธุ์ธัช (145118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ550921-025 lovelyman (145120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ550920-176 EJ216073743TH pasapon + สิทธิชัย (145546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(550220-213)***
2 # 3อจ550921-110 EJ315053507TH puntawat + บารมีอาจารย์ปู่ (145542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
3 # 3อจ550921-126 EJ062862915TH chalaone + ทิดยัง (145561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู๋ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ550922-143 EJ349810554TH baimond + Kit001 (145130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ550922-151 EH897072415TH Belton + เอิงเอย (145158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้และล้างผิว)***
6 # 3อจ550925-001 pimmniyom + zenzen (145541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (550906-168)***
7 # 3อจ550925-002 patanakarn39 + (145677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nengdkny
*** พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นดีดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ550925-003 NUMJA + Arnonta (145544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (550427-232)***
9 # 3อจ550925-004 banint + เด็กตาคลี (145674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)***
10 # 3อจ550925-005 rajakhun + Aekka_23m (145548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระคำข้าวหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อผง จ.อุทัยธานี ***
11 # 3อจ550925-006 arnakornda + อุบาสก11 (145551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ550925-008 piboonk + REGCOS (145554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ550925-009 naenaldo + bucha (145557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ550925-010 NARONGCHIT + pondc (145558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
15 # 3อจ550925-011 toyotachi + หลิมพระราม2 (145543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ550925-012 pra_ko + ตู๋หรุ่น (145672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 20 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร ***

17 # 3อจ550925-013 เอี่ยมเลิศ + koboonapi (145545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 707)***
18 # 3อจ550925-014 benz51 + mdkm11 (145547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)***
19 # 3อจ550925-015 ลิลลี่ + uncleboy (145549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย กรุบ้านตาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตาก (สภาพใช้)***
20 # 3อจ550925-016 Ing_man + sjitrakorn (145550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังฉัตร(เล็ก) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
21 # 3อจ550925-017 pyakorn + tum-patsanat (145553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550925-018 andy4659 + โก้วิศวะ (145555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ550925-019 pimmniyom + mahler (145559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550802-147)***
24 # 3อจ550925-101 EI810094083TH สังฆราชา + โชคอนันต์ (145560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ***
25 # 3อจ550925-102 EI836087544TH jowteam14 + harrypotter (145671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี ***
26 # 3อจ550925-103 EJ362723608TH หม่อง + kosiew (145562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ550925-104 EJ210799325TH หนุกหนาน + tonchaly (145564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ550925-105 EJ346253534TH pn-autogas + โอรสรามัญ (145676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
29 # 3อจ550925-106 EJ267634487TH สิริวรรณโณ + lingling (145570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ550925-107 EJ091155398TH somprasong + (145666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CARABAO
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ 7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
31 # 3อจ550925-108 EJ422268130TH Matamboon + (145573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระไม้ศิริมงคล
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2522 ***
32 # 3อจ550925-109 EX025493567TH babala + เปาโลพระเครื่อง (145576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ550925-110 EJ475335128TH rukphon + หมีจันทบุรี (145579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 942)***
34 # 3อจ550925-111 EJ373847308TH apichaidon + ยันต์ตะกร้อ (145563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชื้นจากการใช้)***

35 # 3อจ550925-112 EJ373847308TH ยุทธคู้บอน + ยันต์ตะกร้อ (145565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ550925-113 EI394946725TH พุทธสยาม + sai-9ton (145567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550806-211)***
37 # 3อจ550925-114 EI394946725TH aketurbo + sai-9ton (145569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ550925-115 EJ091155591TH scpra + ธีตลาดพลู (145572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ550925-116 EJ091155591TH phaisan7977 + ธีตลาดพลู (145574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ550925-117 EI928026078TH เหมือนฝัน + Bseries (145577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ550925-118 EI963485659TH ปอทิพย์ + tonmaiteam (145580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (541014-179)***
42 # 3อจ550925-119 EJ200201011TH มงคลนิมิตร + nutthawut (145583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)***
43 # 3อจ550925-120 EI849383466TH sur_suk + ชวนชื่น (145585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหน้าอินเดีย สมเด็จพระสังฆาราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ550925-121 EJ475845015TH june_ja + sarawutk (145552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ550925-122 EJ419396791TH pimmniyom + natakrit (145678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (550913-102)***
46 # 3อจ550925-123 EJ419396791TH monze + natakrit (145679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 ***
47 # 3อจ550925-124 EX037340625TH pomwasun + king_64 (145668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550114-186)***
48 # 3อจ550925-125 EJ545916419TH เคอิโงะ + saksit13 (145556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (550625-224)***
49 # 3อจ550925-126 EI763664822TH จอมทอง33 + เบียร์ปทุม (145566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (550829-005)***
50 # 3อจ550925-127 EJ240026718TH พ่อมาเฟีย + A_Surachai (145568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
51 # 3อจ550925-128 EJ240026718TH พ่อมาเฟีย + A_Surachai (145571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
52 # 3อจ550925-129 EJ200577584TH สรพลจัน + lermsak (145575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม ***

53 # 3อจ550925-130 EJ420713409TH จีวร19 + เพชรสยาม (145578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ550925-131 EJ420720461TH monze + ๑k2king๑ (145581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ550925-132 EJ452454759TH Feen_8Rew + (145584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (550707-023)***
56 # 3อจ550925-133 EJ306263079TH Hengdee8 + ปืนใหญ่ (145587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ550925-134 EJ240073094TH Matamboon + thanaphon (145589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ550925-135 EJ415584661TH sedtha + preecha (145590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
59 # 3อจ550925-136 EI802159627TH โตวัดใหญ่ + ควนขัน (145592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ550925-137 EX042878995TH ตึกคอมศรีราชา + TEKKY (145594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (550504-040)***
61 # 3อจ550925-138 EJ475845007TH ยากูซ่า + sarawutk (145595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
62 # 3อจ550925-139 EI536090307TH bangpunDD + ideaphoto (145597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
63 # 3อจ550925-140 EJ420695872TH gun_sapan + (145599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (550911-237)***
64 # 3อจ550925-141 EJ230400798TH เด็กนอก + Golf_bangbon (145604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ550925-142 EI423059946HT sapansoong + น้องปีเตอร์ (145606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1454)***
66 # 3อจ550925-143 EJ564126634TH โก้อุบล + wewong (145607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปีอาจารย์ทิม พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 14)***
67 # 3อจ550925-144 EI768581617TH korn88 + sompongt (145609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ550925-145 EX018130346TH thetookta + kittipon (145611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530605-311)***
69 # 3อจ550925-146 EJ148298436TH nuisriracha + (145613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นันต์ฟรอนเทีย
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ550925-147 EI233762155TH ธีรพันธุ์ + ชอบจัง (145615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ550925-148 EJ422276578TH Label + naykrong (145617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
72 # 3อจ550925-149 EJ420728125TH samajit + คนพลูหลวง (145618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
73 # 3อจ550925-150 EJ153743008TH เทียนกำแพง + (145620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
74 # 3อจ550925-151 EJ153743008TH neung6800 + (145582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** พระสามทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อว่าน ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ550925-152 EJ230596998TH อ้อยป่า + โอเว่น (145586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ550925-153 EJ461603218TH บางปะกอก + สุดขอบฟ้าG (145588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 682)***
77 # 3อจ550925-154 EJ142243006TH jeerasakpiek + Rak99 (145591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
78 # 3อจ550925-155 EJ41929103TH chaiyapornamorn + (145593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ขุนเมืองจันทร์
*** พระสมเด็จ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ550925-156 EJ164509978TH A-Dee + peaprem (145673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ550925-158 EI423061410TH panya_p + suttisak (145598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2532 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ550925-159 EI966984980TH aumnuey + (bebe) (145600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
82 # 3อจ550925-160 EJ417571232TH พุทธสยาม + wisarot (145601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ550925-161 EJ040639074TH mandala + (145602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
THANOMCHAI2512
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครราชสีมา ***
84 # 3อจ550925-162 EI742780709TH ธงนำไชย + ชิชิมารุ (145603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
85 # 3อจ550925-163 EH748745299TH chai77 + pramoht (145605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550620-151)***
86 # 3อจ550925-164 EJ106335800TH jeablp + nut_sak (145608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550630-231)***
87 # 3อจ550925-165 EI771941125TH ธีรพันธุ์ + HopeMan (145610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550421-208)***
88 # 3อจ550925-167 EI240045677TH olympia + kun_ott (145614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ550925-167 EI240045677TH olympia + kun_ott (145614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ550925-168 EI771941139TH -อรุณ- + HopeMan (145616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
91 # 3อจ550925-169 EI398562788TH เล็กหัวตะเข้ + konlek (145619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530429-105)***
92 # 3อจ550925-170 EI978683766TH ๙สิทธิโชค๙ + พญานาค (145621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อเงิน ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)***
93 # 3อจ550925-171 EX025494559TH อาราธนา + vara14 (145624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 93)***
94 # 3อจ550925-172 EI398562788TH แจ็คลพบุรี + konlek (145626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (550125-163)***
95 # 3อจ550925-175 EI944112230TH punpun + piak25 (145664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
96 # 3อจ550925-176 EJ230597287TH mr_puntit + nutthawut (145669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 211)***
97 # 3อจ550925-177 EI421018895TH Muchwealth + lordcoffee (145630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี (550208-004)***
98 # 3อจ550925-178 EJ290298245TH ต่ำป๊ง + เมืองราช (145632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
99 # 3อจ550925-179 EI677914522TH chaiyasit + neamsumran (145634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
100 # 3อจ550925-180 EJ230405027TH พระประแดง26 + teeramet (145635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
101 # 3อจ550925-181 EJ420942392TH sathit09 + ananpanit (145636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์เสมาบล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ550925-182 EJ165163734TH t-art + sakuda (145638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศ อาจารย์เฉลิมชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 4703)***
103 # 3อจ550925-183 EJ216425215TH pakansit + payan (145639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)***
104 # 3อจ550925-184 EJ216425215TH kriangkri + payan (145665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
105 # 3อจ550925-186 EG638454002TH sakchai34 + keattisak (145641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (550903-018)***
106 # 3อจ550925-187 EJ271642445TH pimmniyom + maytus (145642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิวและปิดทองใหม่)***

107 # 3อจ550925-188 EJ422538129TH PuiBangpla + matin22 (145643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 25)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 ก.ย. 2555 - 09:02 น.] #43364 (24/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ550914-022 EJ017191454TH chalit99 (144855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ550915-023 EX037337683TH nitichai55 (144794) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ550917-021 EJ418703646TH Man-tubma (144788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ550920-002 EJ355612650TH รัชพล (144759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ550920-003 EJ316517467TH ท่านหลวง (144762) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ550920-004 EJ344507298TH sef_ann (144765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ550920-005 EJ001768488TH จตุจักร (144768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ550920-007 EJ348704302TH numcm (144773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ550920-008 EJ394727742TH MooPrince (144777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ550920-010 EI583043274TH amfine (144780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ550920-011 EJ351459099TH สฟก48 (144782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ550920-012 EI794840990TH กรภัทร (144786) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ550920-013 EJ153898225TH AONGKALOY20 (144784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ550920-014 EJ217032039TH พงษ์ท่าม่วง (144787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ550920-015 EJ382194105TH supe69 (144790) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ550920-016 EJ457220092TH yodchai1515 (144793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ550920-018 EJ378018299TH sambonk (144925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ550920-019 EJ383060714TH mandala (144792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ550920-020 EJ352983268TH Jackbangkaew (144791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ550920-021 EJ164507994TH tumtam (144758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ550920-022 EJ420803841TH Ton-Leamfran (144761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ550920-024 EI800500578TH visanuu (144766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ550920-025 EJ256782856TH เจริญพระไทย (144769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550920-027 EJ024130345TH Junbangna (144774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550920-029 EJ421368499TH aunop50 (144775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ550920-030 EJ200197025TH maxxx555 (144779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ550920-031 EJ416266585TH โตชิโร่ (144757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ550920-032 EJ071244465TH มาเรีย (144760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ550920-033 RG300616745TH tanawut007 (144764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ550920-034 EJ350701256TH kpinyo (144767) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 1อจ550920-035 EJ411489965TH dls432 (144770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ550920-037 EJ256826778TH Preecha_K (144772) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ550920-038 EI374220024TH พระมงคล (144776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 1อจ550920-039 EJ416280145TH naenaldo (144778) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ550920-040 EJ460392849TH chet1r (144781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550920-041 EI768355350TH surathin (144891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ550920-042 EJ461277703TH บอลตลิ่งชัน (144893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ550920-043 EJ254182222TH vitt_yatex (144896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ550920-044 EI874575468TH aksomsak (144899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ550920-045 EJ342659534TH toyotachi (144902) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ550920-046 EJ254131424TH ชูชัย (144905) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ550920-047 EI602808366TH babala (144909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ550920-048 EJ256789386TH newprakan (144912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ550920-049 EI979208826TH newzip (144915) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
45 # 1อจ550920-051 EJ151484597TH เหน่งบางปะกอก (144783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 1อจ550920-053 EI639043961TH xnakhon (144785) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ550920-054 EJ146624844TH nukonuko (144929) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ550920-001 นะทรงฟ้า (144930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ550920-002 ac100 (144931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ550920-003 bunn55 (144933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ550920-004 นพรามสอง (144936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ550920-005 tatelittle (144937) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ550920-006 แมวดำ (144938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ550920-007 แก้วสามวา (144939) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ550920-008 ประศาสน์ (144940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ550920-009 jicko (144941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550920-010 somwit (144942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550920-011 finance (144907) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ550920-012 kitty135 (144910) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ550920-013 golfhot (144913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550920-014 อรรถพล (144917) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ550920-015 avaplayboy (144919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ550920-016 แทนม้าทอง (144952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ550920-017 Tararo (144923) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550920-018 pongphob9 (144926) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ550920-019 citypum (144927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ550920-020 ImGhost (144928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550920-021 sarawut_mind (144856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ550920-022 มหาดไทย2 (144857) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ550920-023 witchayo (144859) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ550920-024 วังตะโก (144861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ550920-025 supakorntt (144863) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ550920-026 Vuttichai (144867) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ550920-027 Vuttichai (144870) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ550920-029 atatat (144879) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ550920-031 ประสาน (144943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ550920-032 ประสาน (144944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ550920-033 MRDAVE (144945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ550920-034 MRDAVE (144946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ550920-035 Boyza (144947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ550920-036 Boyza (144948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ550920-037 จูลรังสิต (144951) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
36 # 2อจ550920-038 NATTAPON9 (144949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ550920-133 EX017549882TH benter + putamongkol (145444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุบาเก็ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้า ๕ พระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 644)***
2 # 3อจ550920-159 EJ142097688TH bantueng + fugtongza (145455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ550922-169 EJ311260574TH tookatun + jor2006 (145213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
4 # 3อจ550924-001 goldcats02 + santipap (145372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550619-063)***
5 # 3อจ550924-002 lekdee + niruth (145374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจาย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ550924-003 พิชชาพชร + แป้ง67 (145376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
7 # 3อจ550924-004 ansaldo + WIRAT999 (145377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธชินราช พระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกตุ เนื้อเงิน ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ550924-005 santipap + อรรถพล (145379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(520305-183)***
9 # 3อจ550924-006 ยุทธแหลมทอง + penpathum (145382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ550924-007 jaspal + citypum (145386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (540217-045)***
11 # 3อจ550924-008 กิตช่างไม้ + นายพอเพียง (145389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เนื้อดิน จเพชรบุรี ***
12 # 3อจ550924-009 tuntan + REGCOS (145391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
13 # 3อจ550924-010 จีวร19 + แบงค์_วิดวะ (145393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (550517-037)***
14 # 3อจ550924-011 Nongguy + ammad (145397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
15 # 3อจ550924-012 วสันต์อ่อนนุช + Judyheng (145399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ550924-013 วัฒน์ปัตตานี + Judyheng (145401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***

17 # 3อจ550924-014 รอยคีน + sermsak (145484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)***
18 # 3อจ550924-015 อ้นวัฒนา + pharnarit (145403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530703-044)***
19 # 3อจ550924-016 ตึกคอมศรีราชา + (145406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพดำเนิน
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ550924-017 marisanamwong + (145407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กานต์13
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550817-026)***
21 # 3อจ550924-018 ปีกุน03 + บอยลพบุรี (145408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ550924-019 เด็กละหารไร่ + (145410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
neung6800
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520211-379)***
23 # 3อจ550924-020 pupa09 + neung6800 (145412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (531204-095)***
24 # 3อจ550924-021 THARIS + aumphorn (145416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุน 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550913-020)***
25 # 3อจ550924-022 NUMJA + (145419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BannokLifeStyle
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.เพชรบุรี (540211-008)***
26 # 3อจ550924-023 nunick + นราสิทธิ์ (145421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ550924-024 rambo93 + papze (145424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ550924-025 เพชรพยาธร + กุ้ง_หลักสี่ (145430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพ่อท่านซัง วัดวังหลุง รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช ***
29 # 3อจ550924-026 พัทยา + mdkm11 (145433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ550924-027 aumnuey + tonsakura (145436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ550924-028 satitchai + wanchairangsit (145438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ550924-029 คนบูชาพระ + (145442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
33 # 3อจ550924-101 EG786725096TH naenaldo + ชวนชื่น (145380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
34 # 3อจ550924-102 RG256468245TH Tawatchai1889 + เอี่ยมเลิศ (145383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์ฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ550924-103 EJ089637825TH บิ๊กนคร + ballloonyoyo (145385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ550924-104 EJ180909245TH thaipra + oukaa (145388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ550924-105 EJ315051191TH pankpet + kittisak-pra (145390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองต์ตัวหนังสือตรง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค๊ดนะและโค๊ด ๙)***
38 # 3อจ550924-106 EJ392212537TH chaturong + (145486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tanit_Onpare
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(550818-081)***
39 # 3อจ550924-107 6101209169582 ชัยนเรศ + kananek (145395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2545 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ550924-108 EJ439018737TH โบ้หมู่บ้าน + อเล็กพระแท้ (145398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ550924-109 EJ510033143TH อาราธนา + suchet_w (145400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ550924-110 EJ392235215TH หนุ่มพื้นบ้าน + rah2503 (145402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 785)(521113-016)***
43 # 3อจ550924-111 EJ311244041TH pasapon + dekphet (145405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี ***
44 # 3อจ550924-112 EJ224643844TH GEARBAN + wuttigrai (145413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)***
45 # 3อจ550924-113 EJ392212523TH chaturong + (145487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tanit_Onpare
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(550823-217)***
46 # 3อจ550924-114 EI828692657TH เปี๊ยกตุ๊กแก + จตุจักร (145415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ550924-115 EJ281419541TH santipap + มิตรจัตุคาม (145417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (530807-312)***
48 # 3อจ550924-116 EJ180898503TH กรงหัวจุก + oukaa (145420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(550720-101)***
49 # 3อจ550924-117 EJ375506037TH วิเศษชัยชาญ + เจริญธรรม (145422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
50 # 3อจ550924-118 EJ475280866TH kittiw + shibulaken (145425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ550924-119 EX054546386TH Kai2541 + bigloma (145427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นแรก จ.ชัยนาท ***
52 # 3อจ550924-120 EG786729977TH porn08 + phuwadet (145428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (531014-180)***

53 # 3อจ550924-121 EI320236508TH babala + ชาติน (145431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง/สภาพล้างผิว)***
54 # 3อจ550924-122 EJ475306682TH เหมียวบางใหญ่ + shirew (145432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้สึก)***
55 # 3อจ550924-123 EJ136626616TH ใบไผ่ + ถ่านไฟเก่า (145435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ550924-124 EJ475306682TH ศักดิ์นรินทร์ + shirew (145437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ550924-125 EJ475306682TH panna08 + shirew (145439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EJ475306682TH
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ550924-126 EJ461609771TH สิงขร + sin10 (145441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ550924-127 EI627869953TH lovekanna + aotaung (145443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
60 # 3อจ550924-128 EJ28434777TH nokthai42 + อาทิตย์วิเชียร (145445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ550924-129 EJ276276845TH olympia + เจริญพรรุ่งเรือง (145447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ550924-130 EJ422839530TH ปะใหญ่ + jiantsuphan (145449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
63 # 3อจ550924-131 EJ420670252TH wizad17 + ตึกคอมศรีราชา (145373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
64 # 3อจ550924-133 EI890508657TH บัสอัมพวา + สุวิทย์ (145378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ550924-134 EJ311035026TH goldcats02 + greenlant (145381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ550924-135 EJ505304271TH ฉัตร999 + thummarong (145384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้นนิยม จ.อ่างทอง ***
67 # 3อจ550924-136 EJ370192535TH sur_suk + pranung (145387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ด 9 แฉก)***
68 # 3อจ550924-137 EJ284346790TH tttui + proof1 (145392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า ***
69 # 3อจ550924-138 EX046109494TH บัวทอง85 + attajpra (145394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
70 # 3อจ550924-139 EI719590087TH อู๊ดจอมทอง + sakchai323 (145488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ550924-140 EJ092002606TH เทียนกำแพง + prapun_ch (145396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ550924-141 EI941478259TH thavee + โอ๊ตหาดใหญ่ (145404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ550924-142 EJ198459621TH paloem + Thanwa (145490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4974)***
74 # 3อจ550924-143 EJ290518176TH dj-jack + pichetfuse (145409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ550924-144 EJ511703065TH Pracha40 + พิณเปี๊ยะ (145411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)(540913-143)***
76 # 3อจ550924-145 EJ450610765TH vazzaaa + น้ำพุบางบัวทอง (145414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550109-027)***
77 # 3อจ550924-146 EI768581166TH อิศประแสร์ + munmun (145418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ ***
78 # 3อจ550924-147 EJ225984399TH Manver + รักษ์ต้มเลือดหมู (145423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพล้างผิว)***
79 # 3อจ550924-148 EJ475335321TH jadsada + shirew (145426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
80 # 3อจ550924-149 EJ420707479TH swangpiboon + Kompisit (145429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ550924-150 EJ146863535TH bigtua + sitrayong (145434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ550924-151 EJ475334547TH skyauto + icu0508 (145440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
83 # 3อจ550924-152 EJ181428449TH Feen_8Rew + ไทยสวัสดิ์ (145446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550914-037)***
84 # 3อจ550924-153 EJ441543152TH pongchon + nutthawut (145448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ550924-154 EI935107435TH sakchai34 + vt2497 (145450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ550924-155 EJ175921941TH areemitr + thamwong (145491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 483)***
87 # 3อจ550924-156 EJ100568868TH เด็กละหารไร่ + ไกรสร (145453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550510-075)***
88 # 3อจ550924-157 EJ545915223TH pramoht + kaemkao (145456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(520304-117)***

89 # 3อจ550924-158 EJ539124282TH ขวัญวลัย + tanatad (145458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(510315-026)***
90 # 3อจ550924-159 EJ091155557TH bigtua + แมวจ้ะ (145460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
91 # 3อจ550924-160 EJ532410601TH ตู๋หรุ่น + แพรวพรรณ (145463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ550924-161 EJ370178842TH ธงนำไชย + เทพเจ้าซีอุส (145466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
93 # 3อจ550924-162 EJ146892284TH เด็กหนองกรด + bangbai (145467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1400)***
94 # 3อจ550924-163 EJ313304321TH ร่มคูณ + นายนาฬิกา (145468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ550924-164 EJ225984439TH กานต์13 + yasticker (145469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี***
96 # 3อจ550924-165 EJ415152388TH หวังมีเฮ + คำนึง (145470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู่เก่าสร้าง)***
97 # 3อจ550924-166 EJ392210638TH ต้นอุบล + ธายินดี (145471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
98 # 3อจ550924-167 EI066262510TH NUMJA + boysuper (145472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (โค๊ด ๘๙)***
99 # 3อจ550924-168 EJ368331383TH joybowin + อั๋นขอนแก่น (145492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ชัยภูมิ ***
100 # 3อจ550924-169 EJ368331383TH joybowin + อั๋นขอนแก่น (145502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ชัยภูมิ ***
101 # 3อจ550924-170 EJ545915705TH bristop + kaemkao (145473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ550924-171 EI489299244TH Darksider + proomta (145461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ550924-172 EJ377901446TH tui_bong + vooon (145464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 ก.ย. 2555 - 09:42 น.] #43355 (23/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550919-001 EJ262729965TH เพิ่มพูนศิลป์ (144652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ550919-002 EJ396672026TH เทียนกำแพง (144654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550919-005 EJ403905620TH ปลาวาฬ (144655) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550919-006 EI900637605TH zeeds (144658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ550919-007 EJ168240214TH ake1259 (144661) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ550919-008 EJ271167145TH แจ็คสี่แคว (144664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ550919-009 EI929327281TH apexshop (144665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ550919-010 EI668159573TH rattasah (144666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ550919-011 EJ143688236TH navyyuth (144569) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ550919-012 EJ292612979TH nampoo (144571) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
11 # 1อจ550919-013 EI988356598TH เกรียงบางระกำ (144573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ550919-015 EJ342857870TH so-so (144577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ550919-016 EJ417768478TH เต่าเมืองชล (144578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ550919-017 EJ146835239TH แสงเงินแสงทอง (144579) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ550919-018 EJ422524460TH ปอนบ้านฉาง (144580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ550919-021 EI335008507TH aotaung (144570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ550919-021 EI335008507TH aotaung (144570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ550919-022 EJ475402445TH เนินพระ1 (144572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ550919-023 EJ139919653TH ธนูทอง (144574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ550919-025 EJ018427749TH pwongphu (144576) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ550919-026 EJ505170040TH เป็นหนึ่ง-1 (144581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ550919-027 EJ469066254TH dawutt (144583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ550919-028 EJ231395520TH kritikorn714 (144584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550919-029 EJ383270770TH probation (144585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ550919-030 EJ353549693TH เด็กหลังสน (144587) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ550919-031 EH706288142TH รวยเพิ่มพูล (144723) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550919-033 EJ136612149TH นปภัช (144750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ550919-034 EJ146869317TH boonlert1665 (144725) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ550919-035 EH910979365TH chaipar (144726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ550919-036 EJ319905925TH banky_banky (144728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ550919-037 EJ193651891TH toonmineza (144729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ550919-038 EJ422833656TH prachuk (144730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ550919-039 EI912596655TH ช_ชุติวัตร (144731) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ550919-040 EG786724467TH phuwadet (144732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550919-041 EJ301078058TH bigbabybow (144586) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 1อจ550919-042 EI912596647TH ช_ชุติวัตร (144588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ550919-043 EJ353549702TH เด็กหลังสน (144671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550918-006 ประศาสน์ (144514) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ550919-001 nongnhun (144668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ550919-002 nongnat (144670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ550919-003 อาราธนา (144672) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ550919-004 สองต้น (144676) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ550919-005 TANAWAT2520 (144678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ550919-006 Lackkoo (144752) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ550919-007 bowon (144681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ550919-008 thanitpl (144684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ550919-009 Mongatae (144747) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550919-010 yywin99 (144687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ550919-011 gump16 (144755) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ550919-012 khunmat (144695) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ550919-013 chalongrat (144698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550919-014 คุณตาวิธาน (144700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ550919-015 ทวีสิน (144701) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ550919-016 ทวีสิน (144715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ550919-017 blackvazabi (144718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ550919-018 จันทร์ทรงกลด (144720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ550919-019 ธนวัฒน์ตาคลี (144721) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
21 # 2อจ550919-020 sean_pra_ake (144724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ550919-021 saisand (144738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ550919-022 jj2323 (144739) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ550919-023 บรมีหลวงปู่ทวด (144740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ550919-024 tuk08 (144741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ550919-025 lek16 (144742) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ550919-026 pornthap (144743) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ550919-028 supannaratana (144744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ550919-029 supannaratana (144745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ550919-030 supannaratana (144746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ550919-031 supannaratana (144733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ550919-032 chaobang (144749) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
33 # 2อจ550919-033 TOKhong4 (144734) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ550919-034 wutsmile (144735) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
35 # 2อจ550919-035 nonghee (144736) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
36 # 2อจ550919-036 Pond27 (144737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ550919-037 ศตกมล (145680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550918-009 wizad17 + น้องข้าวสวย (145207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 557)***
2 # 3อจ550918-121 EI979778638TH KonMeaklong + ชินจัง22 (145214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน พระที่ตอกโค๊ดลักษณะนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น สังฆาฏิ ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
3 # 3อจ550920-141 EI874584080TH หิมพานต์มุ่งงาม + (144796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ550921-018 wongdown + พันธุ์ธัช (145217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)***
5 # 3อจ550922-001 samakid + kitipongs (145124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550512-125)***
6 # 3อจ550922-002 laodee + ทศวรรษ33 (145127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(550910-012)***
7 # 3อจ550922-003 hemaraj + เก้ายอดเก้ามงคล (145128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
8 # 3อจ550922-004 ohmhonesty + (145131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ550922-005 หิมพานต์มุ่งงาม + (145133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ550922-006 UNICITY + (145135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ550922-007 anekchai + Earthquake (145137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ550922-008 yongf2506 + เอตลาดพลู (145320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
13 # 3อจ550922-009 ท่านจ้าวกรม + monthree (145140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ550922-010 ทรงธรรมบ้านสวน + ลีลาวดี (145143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ550922-011 ชมวิว + tatarCFC (145148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2470 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
16 # 3อจ550922-012 babala + หนุ่มนคร (145151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***

17 # 3อจ550922-013 อาราธนา + kritbig (145153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ550922-014 boytos + อาร์มไข่เค็ม (145157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
19 # 3อจ550922-017 bussakorn + sasith (145165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ550922-018 babala + sasith (145169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
21 # 3อจ550922-019 mark-max + นรสิงห์ (145172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550922-020 nyenum + mai111 (145176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา พระนิรันตราย วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 309 )***
23 # 3อจ550922-021 pichetfuse + veerayuth (145189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย ***
24 # 3อจ550922-022 pimmniyom + วินัย15 (145192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
25 # 3อจ550922-023 pimmniyom + นคราฎ (145194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (550830-076)***
26 # 3อจ550922-024 สมพรสวนหลวง + นคราฎ (145197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
27 # 3อจ550922-026 สังฆราชา + เทพอินทรา (145201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดโนนผึ้งสร้าง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)***
28 # 3อจ550922-027 ส่งพันลี้ + ประสาน (145204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (550804-056)***
29 # 3อจ550922-101 EJ393993211TH jeabpra + อยู่ดี10 (145306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามเส้นครึ่ง จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ550922-102 EJ172659271TH vongsomboon + เด็กดอย1 (145123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง ***
31 # 3อจ550922-103 EJ172659271TH vongsomboon + เด็กดอย1 (145125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพรมดำเสริมด้านหน้า)***
32 # 3อจ550922-104 EI838672630TH SUWANNAROT + (145307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pleankong54
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ550922-105 EI838672630TH SUWANNAROT + (145308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pleankong54
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ550922-107 EI837156997TH จักรพรรดิ์ + สมอทอง (145309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกระต่ายแกลบ กรุกระต่ายแกลบ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพเนื้อรานขอบขวา)***

35 # 3อจ550922-108 EH933813815TH พุทธสยาม + sheep9 (145132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
36 # 3อจ550922-109 EH933819815TH ankoon + sheep9 (145136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ550922-110 EH933819815TH พุทธสยาม + sheep9 (145139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
38 # 3อจ550922-111 EJ386810292TH frist + burabha (145142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ550922-112 EJ136614581TH yongyot + กิตติพันธุ์ (145145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ550922-113 EH458667947TH ชมวิว + wnoithong (145146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
41 # 3อจ550922-114 EI900653280TH Moocharji + ศิลาแลงคูค่าย (145149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
42 # 3อจ550922-115 EI900653280TH ต่อ_ถนนตก + ศิลาแลงคูค่าย (145152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ550922-116 EI900653280TH ใจพระ + ศิลาแลงคูค่าย (145155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ550922-117 EJ382198994TH จุ๋มจิ๋ม + sasith (145156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อเงิน ปี 2498 จ.เพชรบุรี ***
45 # 3อจ550922-118 EJ416267475TH banjob55 + gnokia (145310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
46 # 3อจ550922-120 EJ475179238TH คนกรุงศรี + shibulaken (145162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
47 # 3อจ550922-121 EI763628754TH ศักดิ์นรินทร์ + พนมเทียน (145166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550530-135)***
48 # 3อจ550922-122 EJ461292572TH ภูริวัจณ์(โย) + โซ้ยกู๋ (145168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ550922-123 EJ461292572TH hemaraj + โซ้ยกู๋ (145171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
50 # 3อจ550922-124 EI669393643TH legend + หนุ่ยปากช่อง (145174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ดสามง่าม)***
51 # 3อจ550922-125 EX025492495TH ดิษลดา + pikaju (145175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นฉลองอายุครบ 90 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นนทบุรี ***
52 # 3อจ550922-126 EI307813002TH ยาคูลท์ + เอิ๊บ (145178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ550922-127 EJ479308732TH Chaiyoyo + (145179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
54 # 3อจ550922-128 EJ153715418TH wanch + patanakarn39 (145181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ550922-129 EJ422842131TH anndamun + jiantsuphan (145182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของรุ่นนี้อยู่
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์กลาง จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ550922-130 EJ422842145TH nokklang + jiantsuphan (145184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ550922-132 EI900658199TH monze + พรพุทธคุณ (145186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ550922-133 EJ148294173TH A_aod + นันต์ฟรอนเทีย (145188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
59 # 3อจ550922-134 EJ474020153TH โอม_หาดใหญ่ + Earthquake (145190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ550922-135 EJ381800069TH bungbung + bastketboy (145193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550505-153)***
61 # 3อจ550922-136 EJ180908789TH ทันบางบอน + oukaa (145196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ550922-137 EI770545128TH amata482 + nulawer (145199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
63 # 3อจ550922-138 EI982030828TH หมูอ้วนตลาดลาว + (145202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สุระไพศาลี
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ550922-139 EJ181192941TH poapoa + sitti (145203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีบุญคูณ ๕๕ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 36)***
65 # 3อจ550922-140 EJ420948948TH thawee2008 + amata482 (145206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550521-144)***
66 # 3อจ550922-141 EI335025859TH NUMJA + dam99 (145122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
67 # 3อจ550922-142 EJ223863883TH benz51 + สายฝาง (145126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดโพธิ์สัมพันธ์ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 ***
68 # 3อจ550922-144 RG386571076TH โชติอนันต์ + ARNON (145134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ550922-145 EI899756965TH kamron + ideaphoto (145138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
70 # 3อจ550922-147 EI849391184TH บ้านพระแท้ + ชวนชื่น (145144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

71 # 3อจ550922-148 EJ383302645TH น้องบอย + payan (145147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)***
72 # 3อจ550922-149 EJ001770950TH กรเพชรบูรณ์ + (145150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แดร็กเพชรบูรณ์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 95 ปี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)***
73 # 3อจ550922-150 EI765358365TH prasertkorn + นู๋โอปอ (145154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดนางพญา พิมพ์สังฆฏิ จ.พิษณุโลก ***
74 # 3อจ550922-152 EH897072415TH เอกบุรุษ + เอิงเอย (145161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
75 # 3อจ550922-153 EI900658211TH saovaroj + พรพุทธคุณ (145164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
76 # 3อจ550922-154 EH897072415TH shoke + เอิงเอย (145167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ550922-155 EJ152120222TH ยุทธแหลมทอง + (145170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
welding24
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสีซีดจากการใช้)***
78 # 3อจ550922-157 EJ060231749TH atit19 + ณิชนันทน์ (145177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกระต่ายแกลบ กรุกระต่ายแกลบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
79 # 3อจ550922-158 EJ060231749TH วรวรรธน์ + ณิชนันทน์ (145180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
80 # 3อจ550922-159 EJ060231749TH น้องปีเตอร์ + ณิชนันทน์ (145183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร ***
81 # 3อจ550922-160 EJ060231749TH jicko + ณิชนันทน์ (145185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
82 # 3อจ550922-161 EJ398441100TH anonnat + manza (145187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ***
83 # 3อจ550922-162 EJ060231749TH thonglor + ณิชนันทน์ (145191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชินราชใบมะยม กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก ***
84 # 3อจ550922-163 EJ146624433TH รัชพล + bangbai (145195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
85 # 3อจ550922-164 EI766479011TH ใจพระ + vazzaaa (145200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
86 # 3อจ550922-165 EJ422536556TH Sampenang + สกุลโด่ง (145311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ550922-166 EJ422536556TH Chaiyoyo + สกุลโด่ง (145205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
88 # 3อจ550922-167 EJ532402344TH สรพลจัน + ooakub (145208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***

89 # 3อจ550922-168 EJ290517096TH keattisak + maklong (145211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียยหลวงปู่อยู่ วัดบางน้อย ปี 2459 ***
90 # 3อจ550922-170 EJ191559038TH pongldc + pakornkeit (145216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(530123-173)***
91 # 3อจ550922-171 EJ270854196TH SAFEkabpom + (145312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anuwat_nook
*** เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
92 # 3อจ550922-172 EJ328729322TH bussakorn + เพชรภู (145218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ550922-173 EJ486912095TH pkthinsung + ratakon (145313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์คงคา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
94 # 3อจ550922-174 EJ532250388TH phipops + jes191 (145227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(530129-282)***
95 # 3อจ550922-175 EJ532250388TH natakrit + jes191 (145231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (510909-053)***
96 # 3อจ550922-176 EJ532250388TH อ้นวัฒนา + jes191 (145234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(510201-068)***
97 # 3อจ550922-177 EJ532250388TH laodee + jes191 (145241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(520909-017)***
98 # 3อจ550922-178 EJ545903525TH lovekanna + saksit13 (145246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (550303-477)***
99 # 3อจ550922-179 EJ230527459TH phubed + ชานนทร์ (145254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
100 # 3อจ550922-180 EJ230527459TH ต๋องพิดโลก + ชานนทร์ (145257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
101 # 3อจ550922-181 EJ479422675TH chalatchamsai + ฐานทอง (145314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพปิดแผ่นทอง)***
102 # 3อจ550922-182 EI196554911TH june_ja + nuilumlukka (145264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
103 # 3อจ550922-183 EJ420017730TH bigsong + สหพัฒน์ (145269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 665)***
104 # 3อจ550922-184 EJ106883491TH krisda + โบราณ (145272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
105 # 3อจ550922-185 EJ106883491TH น้องจักรพงษ์ + โบราณ (145274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ550922-186 EJ457221760TH wattana2992 + (145276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yodchai1515
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(สภาพใช้สึก)(550911-022)***

107 # 3อจ550922-187 EJ270353331TH zeroart + เอวิษณุ (145315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่น 2 (สร้างบารมี) เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.ลพบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 26 ก.ย. 2555 - 09:04 น.] #43347 (22/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550918-001 EI914872679TH conmisilp (144381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ550918-002 EI770537118TH ประภาสอิ่มเต็ม (144383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ550918-003 EI874566727TH jacks7 (144384) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ550918-004 EJ452431829TH bluezone69 (144386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ550918-005 EX042353627TH dechcorp (144388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ550918-006 EJ372967587TH เก่งจริงจริง (144389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ550918-007 EH693083885TH ป๋าไข่ (144491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ550918-008 EJ531902635TH ก้อนกรวด (144495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ550918-009 EI927684586TH นาวิกโยธิน (144497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ550918-010 EJ419273302TH yutboss175 (144499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ550918-011 EJ475154647TH autopower (144492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ550918-012 EJ461253168TH เด็กละหารไร่ (144494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ550918-013 EJ143688338TH W-poolsawat (144496) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ550918-014 EJ421229789TH op-prathai (144500) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ550918-015 EJ271480265TH pansanong (144503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ550918-016 EX054542279TH bigloma (144505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ550918-017 EI721964809TH blackeyekub (144507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ550918-018 EI719563679TH Jackbangkaew (144510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ550918-019 EJ257314846TH เหยี่ยวถลาลม (144512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ550918-020 EJ370152417TH xnakhon (144515) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550918-021 EI927069420TH keattisak (144382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ550918-022 EJ419750979TH kingkungwan (144385) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ550918-023 EI979767635TH doramon2345 (144387) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ550918-024 EJ216076047TH pigpigpig (144390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550918-025 EJ455787075TH zumo2008 (144534) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ550918-026 EI815263265TH wanitcha (144535) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ550918-027 EJ508170786TH ชัยชาญ (144536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550918-028 EX058936444TH หงฟ้า (144537) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ550918-029 EI874572775TH aeksky (144538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ550918-030 EJ256779826TH kitsana_l (144539) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ550918-031 EJ306261546TH ปืนใหญ่ (144540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ550918-032 EJ135468658TH เสน่หา (144541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ550918-033 EI944456062TH bothong (144542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ550918-034 EI582498226TH Manver (144567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ550918-036 EJ179188170TH บิ๊กนคร (144543) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
36 # 1อจ550918-037 EJ163167424TH viruch2499 (144566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ550918-038 EJ510357095TH heng9999 (144544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ550918-039 EJ108926190TH aruntat (144445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุูธที่ 26 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ550918-001 bunn55 (144502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ550918-002 ปัทมานนท์สิริ (144504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ550918-003 สิงขร (144506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ550918-004 พระพิรุณ (144508) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ550918-005 zenzen (144511) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ550918-007 BK-Prom (144517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ550918-008 saisand (144518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ550918-009 chattar (144519) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ550918-010 tawann (144522) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550918-011 tuk08 (144470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ550918-012 tuk08 (144473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ550918-013 SNOWKID (144475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ550918-014 สีมหาลาภ (144561) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550918-015 Nsamut (144479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ550918-016 กุ้งอัมพวา (144562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ550918-017 samajit (144482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ550918-018 REGCOS (144484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550918-019 เมวิกา001 (144486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ550918-020 suratask (144488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ550918-021 บ-ธนา (144545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ550918-022 citypum (144546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ550918-023 วีออสล้อแดง (144564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ550918-024 พิชย์ภัสสร (144547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ550918-025 bangpakok (144548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ550918-026 โพธาราม (144549) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ550918-027 lekphotharam (144550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ550918-028 จันทร์เจ้า (144551) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
28 # 2อจ550918-029 janlutin (144552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ550918-030 bangpakong (144553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ550918-031 gun87 (144554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ550918-032 UNCLESAM (144555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ550918-033 wutamulet (144556) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ550918-034 nopnak (144557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ550918-035 พัทยา (144558) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550915-171 EJ225395653TH นวะทิพย์ + thanodom (145044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 ***
2 # 3อจ550918-133 EJ419272942TH pipat_ch + โปเต้ (145041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ550921-001 babala + แป้ง67 (145003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ550921-002 ล้านมาแชร์ + rawee (145004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ550921-003 kimhuang + Pra-ban (145094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (550803-144)***
6 # 3อจ550921-004 ศักดิ์นรินทร์ + suksannb (145007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550825-033)***
7 # 3อจ550921-005 เปาโลพระเครื่อง + (145011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** เหรียญหลวงปูทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปํตตานี***
8 # 3อจ550921-006 สรพลจัน + วุฒิพระเครื่อง (145015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
9 # 3อจ550921-007 Inawang + วุฒิพระเครื่อง (145017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ550921-008 sakchai34 + manyy (145018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(550114-014)***
11 # 3อจ550921-009 เพิ่มมงคลบารมี + thesj (145021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
12 # 3อจ550921-010 ideaza + santana (145096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 939)***
13 # 3อจ550921-011 วัชรชัย + WIRAT999 (145025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.สิงห์บุรี ***
14 # 3อจ550921-012 ญาณพล + WIRAT999 (145028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ550921-013 naenaldo + WIRAT999 (145029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ550921-014 sef_ann + WIRAT999 (145032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพกะไหล่ทองใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ550921-015 ญาณพล + WIRAT999 (145035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ550921-016 dls432 + WIRAT999 (145036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองคำ ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ550921-017 เด็กท่าใหม่ + cowman (145038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ550921-101 EJ206889483TH พุทธสยาม + krooyut (145049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ550921-102 EJ210794362TH jumnong + tonchaly (145052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ไหล่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร***
22 # 3อจ550921-103 EJ161897641TH subarured + คนสุรินทร์ (145053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)***
23 # 3อจ550921-104 EJ392245433TH คุณทองใบ + สาตะมนต์ (145056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***
24 # 3อจ550921-105 EJ313587322TH skyauto + peepop (145097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
25 # 3อจ550921-106 EI830264158TH pongldc + minemint (145060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(550901-064)***
26 # 3อจ550921-107 EJ313085918TH UltraMan50 + นพภูเขียว (145063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดสุทัศนฯ ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ550921-108 EJ315047807TH puttana + Ronado (145066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
28 # 3อจ550921-109 EJ281232966TH พรหมมาตร์ + ARNON (145068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ550921-111 EJ398792772TH oneplus + viwat (145099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (550216-212)***
30 # 3อจ550921-112 EI691994402TH suraj + tuszaa (145006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ550921-113 EJ311258519TH จอมทอง33 + jor2006 (145008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ550921-114 EJ476230415TH thai_maxwell + (145010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถพิจารณาโค๊ดได้
เด็กท่าใหม่
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ***
33 # 3อจ550921-115 EJ392245447TH kittsak43 + สาตะมนต์ (145012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***
34 # 3อจ550921-116 EX043086009TH jumnong + NewGen (145014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ550921-117 EJ504761712TH porn08 + NandA (145100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
36 # 3อจ550921-118 EJ372985427TH pattamaphong + จิมสำโรง (145019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อจ้ย วัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ550921-119 EI771940473TH chalaone + tigerd4d (145022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
38 # 3อจ550921-120 EI929268861TH Jittipun + chok999 (145023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสราดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ550921-121 EJ510225506TH vongsomboon + krai007 (145026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
40 # 3อจ550921-122 EI997726988TH wiroj + thekhom (145082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ วัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ550921-123 EJ242774055TH marai + jojo2 (145030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี (550914-087)***
42 # 3อจ550921-124 EJ312473434TH sanya13 + peerapon (145033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ550921-125 EJ021079195TH mixerpra + soranat (145101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1556)***
44 # 3อจ550921-127 EI397472763TH ศิษพ่อมุ่ย + ร่มคูณ (145039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ550921-128 EJ270339913TH airback + chaiyasit (145040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ550921-129 EJ021079195TH nuisriracha + soranat (145102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 452)***
47 # 3อจ550921-130 EJ251710999TH boonleard + JAY101 (145043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 481)***
48 # 3อจ550921-131 EJ240197540TH วัฒน์วังหิน + A_Surachai (145046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.เพชรบุรี ***
49 # 3อจ550921-132 EJ325988393TH ชมวิว + pongchet (145085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก จ.หนองคาย ***
50 # 3อจ550921-133 EJ475404985TH KaiThepSteP + angka (145048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู่เก่าสร้าง)***
51 # 3อจ550921-134 EI928563920TH dongkong + นาวิกโยธิน (145051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ550921-135 EI423036993TH subarured + Aummata (145087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

53 # 3อจ550921-136 EJ419770678TH shoke + เทรนเนอร์มือฉมัง (145054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)***
54 # 3อจ550921-137 EI944458491TH kikapoo + Suwijak (145057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 762)***
55 # 3อจ550921-138 EI692207671TH วีด่านซ้าย + สมสันต์ (145059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ550921-139 EI537988440TH หลวงสิน + suthon (145062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ550921-140 EI934848736TH sirisilver + NinePSB (145065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
58 # 3อจ550921-141 EH748743766TH วสันต์อ่อนนุช + bunpot (145005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550316-316)***
59 # 3อจ550921-142 EX041827414TH New_chain + sornsak21 (145009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ550921-143 EJ424004436TH pimmniyom + thosaporn (145013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550528-125)***
61 # 3อจ550921-144 EJ319606427TH andy4659 + Hengdee8 (145016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ550921-145 EI874594935TH siam_yuth + aksomsak (145020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ550921-146 EJ240487533TH mangapong + hemman (145024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
64 # 3อจ550921-147 EX013640775TH somphrach + ขวัญสุพรรณ (145027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ550921-148 EH844741008TH monze + raimon (145031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ550921-149 EJ151104740TH plam01 + พระสมุทร22 (145034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
67 # 3อจ550921-150 EJ060589301TH nuisriracha + toy2k (145037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หงส์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์ ***
68 # 3อจ550921-151 EJ458947955TH pimmniyom + yasupan (145042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)***
69 # 3อจ550921-152 EJ198457166TH babala + Thanwa (145045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ550921-153 EJ307298905TH ตึกคอมศรีราชา + tafu-boy (145047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว)***

71 # 3อจ550921-154 EJ322335830TH pingman + 6411171 (145104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 8566)***
72 # 3อจ550921-155 EI925318620TH Junbangna + สุริยา09 (145050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
73 # 3อจ550921-156 EJ50813153TH airback + เอกชัย19 (145055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550824-218)***
74 # 3อจ550921-157 EJ475841835TH kikapoo + kundong1 (145058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ550921-158 EH957421711TH สรพลจัน + กู๋พระเครื่อง (145061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 12353)***
76 # 3อจ550921-159 EJ108962183TH ตึกคอมศรีราชา + k_sumait (145064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ550921-160 EJ461281977TH muaysiam + บอลตลิ่งชัน (145067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ550921-161 EJ393994985TH เทียนกำแพง + อยู่ดี10 (145069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ550921-162 EJ322719769TH xtraxtra + kitti1999 (145114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ550921-163 EJ139956673TH ninewalk + heretic (145070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มไข่ปลา กรุวัดประยูรฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ550921-164 EJ139956673TH yutputsoon + heretic (145071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (ก้นอุดกริ่ง)***
82 # 3อจ550921-165 EI627808367TH ทบสยาม + เมืองทองยูไนเต็ด (145072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ550921-166 EJ508131500TH probation + เอกชัย19 (145073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
84 # 3อจ550921-167 EI249178503TH kiangsaku + nooing (145074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)***
85 # 3อจ550921-168 EI249178503TH poonsub + nooing (145075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกนูน เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ550921-169 EJ420940670TH boysuper + jadsada (145076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 946)***
87 # 3อจ550921-170 EJ254228281TH bigsong + สหพัฒน์ (145112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 660)***
88 # 3อจ550921-171 EJ146888245TH nutthapon + games (145077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (540808-194)***

89 # 3อจ550921-172 EJ392212109TH ลูกเมืองแปะ + สาตะมนต์ (145078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***
90 # 3อจ550921-173 EJ089636997TH วัฒน์วังหิน + ballloonyoyo (145079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว ปี 2505 จ.เพชรบุรี ***
91 # 3อจ550921-174 EI583043376TH pokpoom + เมดพนมเศษ (145080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม ***
92 # 3อจ550921-175 EJ315049621TH yingaree + หนุ่ยปากช่อง (145111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
93 # 3อจ550921-176 EJ349811095TH gabwatpra + surachaiCM (145081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)***
94 # 3อจ550921-177 EI810094137TH พงษ์ท่าม่วง + ศิษย์ปภากโร (145084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นสร้างหอฉัน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชุมพร ***
95 # 3อจ550921-178 EJ283253955TH gun_sapan + unclegob (145089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ550921-179 RG030197536TH ชัยบดี + dynamo (145091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
97 # 3อจ550921-180 EI830264921TH sakaekrung + akehup (145093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(530320-206)***
98 # 3อจ550921-181 EJ213451450TH pokpoom + sinsan (145105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
99 # 3อจ550921-182 EJ121214273TH piyaphum + jirasak (145106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (หมายเลข 328) (สภาพทำความสะอาดผิว)(550908-028)***
100 # 3อจ550921-183 EJ349025125TH สมพรสวนหลวง + (145107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nopphadon
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง พิมพ์เศียรโต ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
101 # 3อจ550921-184 EJ407512827TH วีด่านซ้าย + (145108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ550921-185 EJ407512827TH พระราม9 + 0LE_LIVERMAN (145110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 ก.ย. 2555 - 09:18 น.] #43340 (21/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550912-037 EJ458865117TH ดุจติปิยะ (144365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ550913-022 EJ398749045TH sajjabun (144364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ550913-024 EJ060662236TH mrchachaip (144366) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ550917-001 EI688928289TH TENGPTO (144186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ550917-002 EJ346572229TH nuthapol (144187) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ550917-003 01121204953 joiekong (144188) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ550917-004 01021212144 korn88 (144192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ550917-005 EI229217097TH boonlertb (144337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ550917-006 EJ223857225TH สายฝาง (144339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ550917-007 EI843087828TH somprasong (144194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ550917-008 EI836078105TH Arkom_r (144198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ550917-009 EJ344500649TH sef_ann (144200) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ550917-010 EI500641144TH สุราษฎร์พุทธคุณ (144203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ550917-011 EJ262721618TH เพิ่มพูนศิลป์ (144341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ550917-012 EJ396671167TH เทียนกำแพง (144190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ550917-013 EJ134516839TH Subes (144191) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ550917-014 EJ396023281TH nokklang (144193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ550917-015 RG413562164TH maradona (144195) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ550917-016 EI770531764TH nulawer (144196) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ550917-018 EJ060853187TH lexrain (144199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550917-019 EJ375249554TH Ja-Ded (144201) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ550917-020 EJ225981083TH yasticker (144204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ550917-022 EJ212544005TH สมโภชน์ (144335) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
24 # 1อจ550917-024 EJ398749584TH Xdireak (144189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ550917-025 EJ180900312TH ศิษย์หลวงพ่อขำ (144197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ550917-026 EI830290498TH pradrem (144202) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ550917-027 EJ254910345TH PRAAEAK009 (144360) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ550917-028 EJ349912788TH pimyut (144343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ550917-029 EJ186360947TH bakhum1 (144345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ550917-030 EI802323102TH ถนัดซ้าย08 (144347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ550917-031 EI668389466TH เอกหัวหิน (144348) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
32 # 1อจ550917-032 EJ210378129TH Sukanya2305 (144349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ550917-033 EJ315079725TH VICx2 (144350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ550917-035 EJ033168834TH noney (144380) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ550917-036 EJ181167862TH sukit_a (144351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550917-037 EJ461394086TH ราชาพระย่อย (144352) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 1อจ550917-038 EJ419268143TH yutboss175 (144354) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ550917-039 EJ441534694TH grorge (144357) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ550917-040 EJ134540461TH mingloei (144379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ550917-041 EJ439009390TH Phongphisit (144361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ550917-042 EJ146861106TH ระเบียบ (144362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ550917-043 EJ344506641TH sef_ann (144363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550917-001 pawaris (144316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ550917-002 แป้ง67 (144317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ550917-003 ปกครอง (144320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ550917-004 nabundit (144356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ550917-005 แก้วสามวา (144322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ550917-006 supaket808 (144324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ550917-007 oodsandee (144325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ550917-008 boms13 (144327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ550917-009 san_tem (144358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ550917-010 โกอันดามัน (144329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550917-011 ruayrumcai (144301) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ550917-012 Auychai (144303) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ550917-013 Kumpanthong (144305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ550917-014 pitiam (144306) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ550917-015 wunlop (144307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ550917-016 cuntona (144308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ550917-017 ตองเก้า (144310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550917-018 bankham1000 (144311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ550917-019 สมศักดิ์ทิพย์ (144313) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 2อจ550917-020 Pentor09 (144359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ550917-021 bannasom (144367) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ550917-022 bannasom (144369) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ550917-023 กรดพุทธคุณ (144370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ550917-024 กานกินรี (144371) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ550917-025 NATTAPON9 (144372) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ550917-026 ชูบางพลี2 (144373) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ550917-027 nupoen (144374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ550917-028 finance (144375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ550917-029 เขาสามยอด (144376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ550917-030 Merlion (144377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ550917-031 cowman (144368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ550917-032 phachai (144378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ550917-033 olympia (145321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ550917-034 hunter04 (145322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550915-147 EJ151472554TH jetsada_supat + welding24 (144953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
2 # 3อจ550920-001 winner99 + bunn55 (144795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)(550913-002)***
3 # 3อจ550920-002 ศิษย์สามย่าน + (144800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
MRTABULE
*** พระบูชา พระแก้วยืนปางรำพึง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว (สูง 13 นิ้ว )***
4 # 3อจ550920-003 วินัย15 + ประศาสน์ (144805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ550920-004 vongsomboon + somwit (144921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
6 # 3อจ550920-005 lovekanna + kim98 (144809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ550920-006 ทบสยาม + (144817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการล้างสนิม)***
8 # 3อจ550920-007 pinthong + ฟ้าสาง (144819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ550920-008 lingling + วันเสาร์ (144821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา ***
10 # 3อจ550920-009 strucsteel + Tararo (144824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส. เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 384)***
11 # 3อจ550920-010 BEENSSS + tongtip (144826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550125-098)***
12 # 3อจ550920-011 ปอทิพย์ + โก้ทองหล่อ (144908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ550920-012 ศักดิ์นรินทร์ + ball99 (144838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
14 # 3อจ550920-013 พรหมมาตร์ + ball99 (144916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปื 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
15 # 3อจ550920-014 ngiamulet + ball99 (144840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ550920-015 sanya13 + ARUNSAK (144843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ550920-016 kamolwich + ARUNSAK (144846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ550920-017 ปีกุน03 + NATTAPON9 (144849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ550920-018 tamonwon + ประสาน (144852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ550920-019 kotee + ประสาน (144854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ550920-101 EJ001118964TH เก๋งกาฬสินธุ์ + diethelm (144818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550920-102 EJ397005390TH เมวิกา001 + หนุ่มบ้านไกล (144820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.สุโขทัย ***
23 # 3อจ550920-103 EJ290047004TH jeabpra + theera (144822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ550920-104 EJ315046608TH kriangkri + Ronado (144823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1574)***
25 # 3อจ550920-105 EJ191497775TH laodee + akehup (144825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ550920-106 EJ001768488TH vutichai + จตุจักร (144911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
27 # 3อจ550920-107 EJ394728385TH kikapoo + เต้อ๋อง8 (144827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพาครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
28 # 3อจ550920-108 EJ313498097TH momai + ธายินดี (144829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550516-104)***
29 # 3อจ550920-109 EJ422219200TH หลวงสิน + พระไม้ศิริมงคล (144830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2499 จ.ชลบุรี ***
30 # 3อจ550920-110 EH209064220TH ฮาเล่ย์ + เอตาลสุม (144832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งญาท่านสวน วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี ***
31 # 3อจ550920-111 EI583043274TH pranaiy + amfine (144797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550727-158)***
32 # 3อจ550920-112 EJ422219200TH หลวงสิน + พระไม้ศิริมงคล (144799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช ***
33 # 3อจ550920-113 EJ475376414TH Popconn + chaiyapott (144924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี ***
34 # 3อจ550920-114 EI837164066TH viwat9 + สมอทอง (144803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***

35 # 3อจ550920-115 EJ4438523624TH kinetic + k9cob (144806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ550920-116 EJ422825195TH eastsak + tookatun (144807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550808-132)***
37 # 3อจ550920-117 EJ558102792TH heretic + ศิษย์พระวิษณุ (144811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ550920-118 EJ179181154TH Sampenang + ชาติน (144813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ550920-119 EJ349017438TH ทันบางบอน + hangdong (144950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ550920-120 EJ164524555TH แอนสะสมพระ + (144935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natakanboriboon
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ550920-121 EJ003193415TH THARIS + GORBOON (144828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2938)***
42 # 3อจ550920-122 EJ396387905TH kimhuang + พ่อมาเฟีย (144831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540618-055)***
43 # 3อจ550920-123 EJ399696432TH buabut + ชานนทร์ (144833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่(แข้งขีด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ550920-124 EI565661987TH chanu + boonrod (144835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ550920-125 EJ465398287TH jminter + กิตติพันธุ์ (144914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ550920-126 EX054543668TH ภมงคล + bigloma (144837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
47 # 3อจ550920-127 EJ383263337TH พุทธสยาม + sasith (144842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
48 # 3อจ550920-128 EJ153867064TH Junbangna + ศราวุธ (144845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ550920-129 EJ292619977TH naenaldo + router (144848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ550920-130 EJ153867064TH สิบแปด + ศราวุธ (144851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
51 # 3อจ550920-131 EJ280428900TH konlukpra + โสราชา (144858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)***
52 # 3อจ550920-132 EJ475940745TH thanongk + napraw (144862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ญส วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ550920-134 EI768565058TH bobomama + sompongt (144865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550521-155)***
54 # 3อจ550920-135 EJ284338351TH santiaod + worachaim (144868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 336)***
55 # 3อจ550920-136 RG339989059TH suthatongarch + (144906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
masterbill
*** รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองแดง จ.อุทัยธานี ***
56 # 3อจ550920-137 EJ100545898TH pimyut + samakid (144872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้)***
57 # 3อจ550920-138 EJ399696446TH pramoht + ชานนทร์ (144874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ550920-139 EJ230581812TH sek_sena + onizuka2518 (144875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
59 # 3อจ550920-140 EJ425753889TH พงษ์ท่าม่วง + บ้านบุญ (144877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
60 # 3อจ550920-142 EI874584080TH Gadostar + (144798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ550920-143 EJ420930672TH atthaponed + matin22 (144801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 90)***
62 # 3อจ550920-144 EJ166987882TH santiaod + pupu-25 (144802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ550920-145 EJ422256817TH ปอทิพย์ + sutha1 (144804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สิงห์บุรี (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)***
64 # 3อจ550920-146 EJ068521132TH คุณนัทพระเครื่อง + (144808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GEARBAN
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ550920-147 EJ068521132TH คุณนัทพระเครื่อง + (144810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GEARBAN
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ550920-148 EJ193651888TH กานต์13 + toonmineza (144812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ550920-149 EJ193651888TH ชัยนเรศ + toonmineza (144814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ550920-150 EJ458937556TH pimmniyom + พระพิรุณ (144815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550817-214)***
69 # 3อจ550920-151 EJ193651888TH tttui + toonmineza (144816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
70 # 3อจ550920-152 EH933817370TH พงค์ภานุ + sheep9 (144887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***

71 # 3อจ550920-153 EJ193651888TH phubed + toonmineza (144890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ550920-154 EI767255125TH Sayam11 + zerberus (144892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี (550420-009)***
73 # 3อจ550920-155 EJ475938565TH wora2520 + (144894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางพระบางพระ
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)***
74 # 3อจ550920-156 EJ454395585TH NUMJA + วีรวัต (144897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (540930-028)***
75 # 3อจ550920-157 EJ164367577TH gun_sapan + (144934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (550712-084)***
76 # 3อจ550920-158 EJ142097688TH mnus_yui + fugtongza (144900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ550920-160 EJ132193818TH dj-jack + sza1200 (144904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
78 # 3อจ550920-161 EJ194272802TH heretic + อาชาเหล็ก (144860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (530107-120)***
79 # 3อจ550920-162 EJ132193818TH หม่อง + sza1200 (144864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ550920-163 EJ132193818TH nmakamas + sza1200 (144866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (530515-106)***
81 # 3อจ550920-164 EI675671641TH THARIS + ไทยดวงเดือน (144869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 126)***
82 # 3อจ550920-165 EJ149188573TH kingamulet + (144871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทรนเนอร์มือฉมัง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
83 # 3อจ550920-166 EJ132193818TH พ่อมาเฟีย + sza1200 (144873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2925)***
84 # 3อจ550920-167 EJ132193818TH nmakamas + sza1200 (144876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ550920-168 EJ132193818TH babala + sza1200 (144878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ550920-169 EH966639836TH conmisilp + degdee (144880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 138)***
87 # 3อจ550920-170 EJ3507012596TH gold_rabbit + kpinyo (144883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มปราง จ.ลพบุรี ***
88 # 3อจ550920-171 EJ199216056TH jumnong + แป้ง67 (144881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***

89 # 3อจ550920-172 EJ441538311TH ชัยนเรศ + ลิ้มคลองสาน (144884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ550920-173 EJ383060705TH kotee + mandala (144885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550328-005)***
91 # 3อจ550920-174 EI768355346TH nunick + surathin (144932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน จ.สงขลา ***
92 # 3อจ550920-175 EJ420700419TH P_sak + ตึกคอมศรีราชา (144888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
93 # 3อจ550920-177 EJ326818974TH kamol111 + peerapath (144895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระใบขนุน เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
94 # 3อจ550920-178 EJ156072289TH ขุนกิม + Chamulet (144898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (511126-073)***
95 # 3อจ550920-179 EJ420005745TH monze + ๑k2king๑ (144901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ550920-180 EI750857722TH boon1 + สวาหะ (144903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
97 # 3อจ550920-181 EI627856708TH ๙สิทธิโชค๙ + numpraram2 (144834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดคลองสิบสอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี ***
98 # 3อจ550920-182 EJ021081375TH Jaypattaya + ronaldo (144836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530220-070)(สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
99 # 3อจ550920-183 EI750857722TH เหลาเพชรบูรณ์ + สวาหะ (144918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล อาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช***
100 # 3อจ550920-184 EI750857722TH Piti-Koh + สวาหะ (144920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
101 # 3อจ550920-185 EJ146862234TH แจ็คลพบุรี + rjannon (144839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุบ้านไผ่แหลม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (550120-110)***
102 # 3อจ550920-186 EI872401420TH Darksider + maggesan (144841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** นางกวักหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก ***
103 # 3อจ550920-187 EI335032727TH ควนขัน + TiRescue (144844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.พ.ศ.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
104 # 3อจ550920-188 EI335032727TH ชัยบดี + TiRescue (144847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.พ.ศ.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
105 # 3อจ550920-189 EI335032727TH ชัยบดี + TiRescue (144850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.พ.ศ.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
106 # 3อจ550920-190 EI874596848TH Authayo + เด็กชายคลอง (144853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***

107 # 3อจ550920-191 EJ416553776TH panna08 + man77 (144886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช (ตอกโค๊ดจุฬามณี)***
108 # 3อจ550920-192 EJ014192190TH กิมเล้ง + bothong (144889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 24 ก.ย. 2555 - 09:28 น.] #43332 (20/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ550908-022 EJ230518488TH teespy (143577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ550912-022 EJ256240356TH somchai_pj (143476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ550912-039 EJ156067638TH RAK_PT (143396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ550914-007 EJ173411367TH tomcm (143871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ550914-025 EI721430645TH noppadol2009 (143933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ550914-045 EJ247724679TH กานกินรี (143870) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ550915-001 EJ396021847TH พระยอดขุนพล (143969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ550915-002 EJ390983952TH ปักต้นกล้า (143971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ550915-003 EJ180891465TH ชัยนิตย์ (143973) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ550915-004 EJ191541690TH junsri (143977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ550915-005 EJ226235366TH sakkapan (143980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ550915-006 EJ128385290TH sza1200 (143981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ550915-007 EI827172859TH สินสมุทร (143983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ550915-008 EJ160128293TH kokza (144172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ550915-009 EJ212047460TH minemint (143985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ550915-010 EJ361057115TH Pra_Inter (143986) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ550915-011 EI833815606TH buddharm (144174) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
18 # 1อจ550915-012 EI307808719TH ธีตลาดพลู (143967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ550915-013 EJ100533152TH น้ำคอก99 (143970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ550915-014 RF832110619TH mahanoy (143972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550915-015 EI669379690TH สุระไพศาลี (143974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ550915-016 EI669381906TH สุระไพศาลี (143975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ550915-017 EJ295017171TH ถ้ำแจง (144177) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ550915-018 EJ425222503TH visut (143976) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ550915-019 EI623963865TH พุทธสยาม (143979) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
26 # 1อจ550915-020 EJ342659199TH toyotachi (143982) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ550915-021 EH693578838TH k9cob (143968) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ550915-022 EJ504702498TH kimsui (143978) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ550915-024 EJ034548365TH พุทธสยาม (143984) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ550915-025 EJ253996455TH sutarn (144140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ550915-026 EJ419922095TH polsattahip (144143) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ550915-027 EJ040415315TH suraj (144146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ550915-028 EJ114255581TH baimond (144147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ550915-029 EJ422822675TH tookatun (144148) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

35 # 1อจ550915-030 EJ384313591TH toneparsak (144149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ550915-031 EJ393993106TH Sector99 (144178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ550915-032 EJ254953147TH มิสเตอร์โจ (144150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ550915-034 EX013782306TH ช่างเหล็ก (144151) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ550915-035 EJ420664053TH ป้ายมงคล (144152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ550915-036 EJ477410507TH โพธิ์ไทร (144153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ550915-037 EI963429609TH nytantawun (144154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ550915-038 EI730531845TH Ramaasi (144155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ550915-039 EI932727457TH บูลย์หาดใหญ่ (144185) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550912-014 ศิษย์หลวงปู่ทวด (143511) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ550912-016 khomsorn14 (143522) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ550912-017 DASUPHUN (143581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ550912-018 thanit_tt (143526) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ550912-019 tonychan (143535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ550912-023 sasith (143514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ550912-032 บุญบิดา (144170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ550915-001 chanu (144091) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ550915-002 MRDAVE (144097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ550915-003 แก้วสามวา (144100) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ550915-004 zenzen (144103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ550915-005 เมตร์แม่นาง (144106) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ550915-006 rewatpiampin (144109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550915-007 kopuree (144111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ550915-008 เชษฐเทคโนฯ (144113) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ550915-009 lerdlit (144115) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ550915-010 KENPLA (144176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550915-011 nongnhun (144132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ550915-012 DOMINICS (144134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ550915-013 TANAWAT2520 (144135) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ550915-014 tuk08 (144136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ550915-015 วิมลดอดคอม (144137) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ550915-016 วิมลดอดคอม (144139) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ550915-017 pongphob9 (144141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ550915-018 BOONYA (144142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ550915-019 RTPRA (144144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ550915-020 keng_kung (144145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ550915-021 jes191 (144086) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ550915-022 นคราฎ (144089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ550915-023 antsurround (144092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ550915-024 marryaum (144093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ550915-025 ผมชื่อเสือ (144095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ550915-026 pair1 (144096) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 2อจ550915-027 pair1 (144098) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ550915-028 ไกรสีห์ (144102) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ550915-029 janlutin (144104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ550915-031 RAT-AMP (144110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ550915-032 nuijay (144112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ550915-033 lucky1 (144114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 2อจ550915-034 catmoo (144117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ550915-035 supraraat (144118) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 2อจ550915-036 phipop12 (144120) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ550915-037 khowhom (144122) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
44 # 2อจ550915-038 Pra-ban (144124) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
45 # 2อจ550915-039 sakyui (144127) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
46 # 2อจ550915-040 Poonamulet (144129) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ550915-041 tumnapat (144156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ550915-042 santablacky (144157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ550915-043 โก้วิศวะ (144158) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
50 # 2อจ550915-044 เก๋งกาฬสินธุ์ (144159) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
51 # 2อจ550915-045 กรดพุทธคุณ (144160) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
52 # 2อจ550915-046 หนุ่มพเนจร (144161) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ550915-047 ประสาน (144162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 2อจ550915-048 Sdiss (144163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
55 # 2อจ550915-049 TIDTEE (144164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 2อจ550915-050 TIDTEE (144165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ550915-051 gong_40 (144166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
58 # 2อจ550915-052 loongmike (144167) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ550915-053 sarawut_mind (144168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 2อจ550915-054 tanac (144169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ550915-006 แฮปรามคำแหง + (144000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chanram
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง (550616-146)***
2 # 3อจ550915-017 Sdiss + jojo5 (144029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550713-188)***
3 # 3อจ550915-118 EJ060222605TH jikkoh + ณิชนันทน์ (144028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ซุ้มปราสาท เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย ***
4 # 3อจ550917-017 Manver + noomjj (144247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว)***
5 # 3อจ550918-150 EJ11307929TH AnanBhangananda + (144463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทอเร็ตโต้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (550910-018)***
6 # 3อจ550918-171 EI765691511TH ทบสยาม + สหายเมืองลิง (144467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ550918-198 EJ281418325TH อาร์เธอร์ + มิตรจัตุคาม (144530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ550919-001 จตุจักร + dan_sena (144591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ550919-002 ปอทิพย์ + niruth (144592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (510509-009)***
10 # 3อจ550919-003 seata + เปรม2010 (144594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ550919-004 somphrach + gump16 (144596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ปราจีนบุรี ***
12 # 3อจ550919-005 sleepless + khunmat (144599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
13 # 3อจ550919-006 Bunhmunto + koboonapi (144601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ550919-007 MooPrince + (144604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถว(แข้งสั้น) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ550919-008 Wendy + หนึ่งวังหิน (144607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ550919-009 ต้นข้าวPS + blackvazabi (144609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ550919-010 mikenakub + (144612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จันทร์ทรงกลด
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(550518-046)***
18 # 3อจ550919-011 surathin + jodsnakub (144690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
19 # 3อจ550919-012 ศักดิ์นรินทร์ + jj2323 (144589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผง จ.ระยอง ***
20 # 3อจ550919-013 pimmniyom + paoku (144593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่สุภา พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.ภูเก็ต ***
21 # 3อจ550919-014 sakchai34 + พุทธรักษ์ษา (144595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (540707-218)***
22 # 3อจ550919-015 bkhamnon + Pond27 (144598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
23 # 3อจ550919-016 เด็กมีน + Pond27 (144600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ550919-017 สระแก้ว + ศตกมล (144603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (550912-210)***
25 # 3อจ550919-101 EI568233894TH อ้นวัฒนา + น้ำปาย (144702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
26 # 3อจ550919-102 EI568233894TH tassunoh + น้ำปาย (144590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม ***
27 # 3อจ550919-103 EI568233894TH jtrsnum + น้ำปาย (144597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ***
28 # 3อจ550919-104 EI790951567TH monthonj + long_g (144602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
29 # 3อจ550919-105 EI790951567TH pongphob9 + long_g (144606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
30 # 3อจ550919-106 EJ352966769TH peach + baipo (144608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ550919-107 EJ439003088TH Taychainat + poohpp (144611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
32 # 3อจ550919-108 EI828546376TH menjung + เต้อ๋อง8 (144614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
33 # 3อจ550919-109 EI240797478TH kumpanat49 + nongnolf (144618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำพูน ***
34 # 3อจ550919-110 EJ071501610TH กิตช่างไม้ + anirat_m (144623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***

35 # 3อจ550919-111 RF850819713TH jojamja + pongpiki (144616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
36 # 3อจ550919-112 EJ028815487TH bluezone69 + Darksider (144619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
37 # 3อจ550919-113 EJ230532839TH gatoon05 + มาม่าอร่อย (144621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ550919-114 RG202386199TH Darksider + idubbleman (144624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ550919-115 EJ085472768TH babala + ประสาน (144627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด(ซี) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ550919-116 RG549920820TH เก่งจริงจริง + NunnJaa (144628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุด เนื้อทองแดง (พอกคลั่ง)***
41 # 3อจ550919-117 EI800507681TH CHORKAEW + Society (144630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ550919-118 RG420939019TH saktong + Lonely (144631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดพิชัย พิมพ์หน้าเดียว จ.พระนครศรีอยุธยา ***
43 # 3อจ550919-119 EJ280834735TH ปากเกร็ด345 + nuidinee (144754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย(พิเศษ) เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 187)***
44 # 3อจ550919-120 EJ461236006TH kittipop + ชิซุกะ (144634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (550531-077)***
45 # 3อจ550919-120 EJ461236006TH kittipop + ชิซุกะ (144634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (550531-078)***
46 # 3อจ550919-121 EJ214433673TH โกเล้ง + Chairut (144605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 1359)***
47 # 3อจ550919-122 EJ246123885TH สิบแปด + pornphisit (144704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
48 # 3อจ550919-123 EJ370158397TH nokthai42 + jitnobnom (144610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
49 # 3อจ550919-124 EJ240168999TH tula_ff + thanaphon (144613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ550919-125 EJ420690212TH ศักดิ์นรินทร์ + (144615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ550919-126 EJ370157618TH pimmniyom + pranung (144617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
52 # 3อจ550919-127 EJ370157618TH หลานลุงเท่ง + pranung (144620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง ***

53 # 3อจ550919-128 EJ290316783TH น้องหมี + ขวัญนคร (144706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
54 # 3อจ550919-129 EJ465386788TH korn88 + kiattikhun (144622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวพระ)***
55 # 3อจ550919-130 EI845333115TH artyannie + phipop12 (144626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (540527-231)***
56 # 3อจ550919-131 EJ121213471TH wiroj + jirasak (144753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ550919-132 EJ475373815TH cherd48 + altis39 (144625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ550919-133 EJ146856477TH komsanvpr + games (144629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ระยอง (หมายเลข 151/หน้าตัก 9 นิ้ว)***
59 # 3อจ550919-134 EJ420146898TH porn08 + gold1 (144632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
60 # 3อจ550919-135 EI770537118TH saithip + ประภาสอิ่มเต็ม (144633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ550919-136 EJ223002393TH เด็กโชคชัย4 + (144635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กละหารไร่
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550831-183)***
62 # 3อจ550919-137 EI207991040TH dj-jack + เบียร์เปียร์นนท์ (144636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2441)***
63 # 3อจ550919-138 EJ393993401TH bwerawat + โซ้ยกู๋ (144637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
64 # 3อจ550919-139 EJ393993401TH bsaic27 + โซ้ยกู๋ (144708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ550919-140 EI335008498TH andy4659 + aotaung (144642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ550919-141 EI538233255TH ต่ำป๊ง + MANLOMPON (144638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
67 # 3อจ550919-142 EI538233255TH kamron + MANLOMPON (144639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550425-091)***
68 # 3อจ550919-143 EJ475402865TH กรอุดร + piya1 (144640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
69 # 3อจ550919-144 EJ476228448TH naret + เด็กท่าใหม่ (144641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระตอกโค๊ดไม่ชัดทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
70 # 3อจ550919-145 EJ292614351TH ชัยชาญ + router (144643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

71 # 3อจ550919-146 EJ267977195TH kinetic + คอปแมน (144644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (530206-080)***
72 # 3อจ550919-147 EX024801451TH nuisriracha + oasiss21 (144646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ จ.สุรินทร์ (หมายเลข 221)***
73 # 3อจ550919-148 EJ444002346TH พลบางซื่อ + thelord (144647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
74 # 3อจ550919-149 EJ255689979TH NMBTHAI + yanpawach (144648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ550919-150 EJ461254089TH Ronado + โซ้ยกู๋ (144649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ550919-151 EJ461254089TH ลุงบิ๊ก + โซ้ยกู๋ (144674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ550919-152 EJ256841497TH BooBoo + anusid (144748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (550801-139)***
78 # 3อจ550919-153 EI814755520TH Drdome + เด็กบางทราย (144677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
79 # 3อจ550919-154 EH933816768TH kokae + joke13 (144680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
80 # 3อจ550919-155 EH933816768TH pimmniyom + joke13 (144682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ550919-156 EJ445303532TH CHORKAEW + พอพระ (144685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ550919-157 EJ425773850TH naenaldo + KIDTIN (144686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่ศุข วัดโพธาราม ปี 2461 ***
83 # 3อจ550919-158 EI669388325TH pinkii + สุระไพศาลี (144689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ550919-159 EJ018427749TH พระประแดง26 + (144691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pwongphu
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ550919-160 EJ018427749TH ทิมสองพี่น้อง + pwongphu (144693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ550919-161 EJ010691901TH visanuu + วรรณนภา (144710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ปี 2502 จ.นครปฐม ***
87 # 3อจ550919-162 EI978385688TH decoun + ลุ่มน้ำแม่กลอง (144645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (541008-175)***
88 # 3อจ550919-163 EJ420689673TH สิบแปด + ตึกคอมศรีราชา (144711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***

89 # 3อจ550919-164 EJ531738925TH tayuporn29 + โกวบ้อ (144650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ ***
90 # 3อจ550919-165 EJ342854860TH พร้อมรบ + pikaju (144651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพฝนขอบข้าง)***
91 # 3อจ550919-166 EJ096371266TH anndamun + หน้าหวาน (144653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
92 # 3อจ550919-167 EI766952200TH bamrungchai + ruenthong (144717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญ พิมพ์พญานาคคู่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท ***
93 # 3อจ550919-168 EI668391371TH anonnat + TOMAOR (144656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
94 # 3อจ550919-169 EJ146869317TH berry + boonlert1665 (144657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
95 # 3อจ550919-170 EH412271704TH ใจพระ + kit2509 (144659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
96 # 3อจ550919-171 EJ149151879TH pra_teeruk + (144660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทรนเนอร์มือฉมัง
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 558)***
97 # 3อจ550919-172 EJ149151879TH manusiam + (144662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทรนเนอร์มือฉมัง
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ550919-173 EJ420260650TH พ่อมาเฟีย + snowman555 (144663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
99 # 3อจ550919-174 EI396183283TH กลางบุญ + วัชรชัย (144713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี ***
100 # 3อจ550919-175 EI429037515TH lovekanna + เด็กประจวบ (144751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (550316-025)***
101 # 3อจ550919-176 EI569798889TH แพทย์แผนปัจุบัน + (144669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jiantsuphan
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
102 # 3อจ550919-177 EJ153702003TH chaninnart + ตี๋วัดทุ่ง (144673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
103 # 3อจ550919-177 EJ153702003TH chaninnart + ตี๋วัดทุ่ง (144673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
104 # 3อจ550919-178 EJ771219972TH treecha + JACK012 (144675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)(540707-310)***
105 # 3อจ550919-179 EJ151476896TH เทียนกำแพง + เอริน์23 (144679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ550919-180 EH705995419TH หม่อง + น้องปีเตอร์ (144683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักปากพนังฯ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1471)***

107 # 3อจ550919-181 EJ186363166TH ใจพระ + mabee (144688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
108 # 3อจ550919-182 EJ461227111TH keattisak + teerawit (144692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (520507-061)***
109 # 3อจ550919-183 EJ281232011TH คุณนัทพระเครื่อง + (144694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ARNON
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
110 # 3อจ550919-184 EJ281232011TH terapong2 + ARNON (144696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
111 # 3อจ550919-185 EJ281232011TH ภูริวัจณ์(โย) + ARNON (144697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 93)***
112 # 3อจ550919-186 EJ281232011TH ช่างทำกรอบพระ + ARNON (144699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
113 # 3อจ550919-187 EJ256841506TH andy4659 + anusid (144703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
114 # 3อจ550919-188 EJ457219491TH dj-jack + kamolwich (144705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
115 # 3อจ550919-189 EJ086625641TH mansamoe + jes191 (144707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (540730-191)***
116 # 3อจ550919-190 EJ230561526TH markc2 + grorge (144709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (540304-171)***
117 # 3อจ550919-191 EI799432856TH kimhuang + somchaytik (144712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน รุ่นเงินล้าน เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นนทบุรี ***
118 # 3อจ550919-192 EX025266640TH เด็กละหารไร่ + admier (144714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
119 # 3อจ550919-193 EJ475166631TH gabwatpra + (144716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มงคลมหาลาภ
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
120 # 3อจ550919-194 EJ146859116TH Chinnava + ระเบียบ (144719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอกโค๊ด 1 ตัว)***
121 # 3อจ550919-195 EJ479464437TH sornsak21 + thelord (144722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 ก.ย. 2555 - 09:18 น.] #43319 (19/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ550910-001 EJ289188092TH เหนือเมืองย่า (143921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ550910-018 EJ188549676TH rsermsak (143927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550910-019 EJ455734228TH uppakid (143929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ550910-020 EX025480775TH thaveep (143931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ550910-026 EJ186274214TH ดาวเกตุ (143925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ550911-017 EJ197373685TH ipungto (143934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ550914-001 EJ003191940TH tanatad (143848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ550914-002 EJ346177149TH แบทแมน (143851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ550914-003 EI500635223TH สุรพงษ์ (143853) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 1อจ550914-004 EI796143254TH prakhumklong (143863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ550914-005 EJ262720201TH ร้านอินทิรา (143865) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ550914-006 EI795749542TH บ๊ะจ่างทองคำ (143869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ550914-008 EJ396670008TH เทียนกำแพง (143877) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ550914-009 EJ132197505TH sza1200 (143884) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 1อจ550914-010 EJ344505456TH sef_ann (143889) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ550914-011 EJ251712164TH petchers (143894) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ550914-012 EJ151555832TH สุดยอด (143900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ550914-013 EX042352105TH dechcorp (143901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ550914-014 EH043713882TH Sampenang (143904) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ550914-015 EI770754364TH แพทย์แผนปัจุบัน (143914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ550914-016 EJ284417712TH เหน่ง14 (143917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ550914-017 EH043713882TH Sampenang (143919) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ550914-018 EX047599159TH สยามเมืองยิ้ม (143923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550914-019 EI977282934TH djweeraporn (143924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550914-020 EJ501219799TH essian (143926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ550914-021 EX025263011TH som3693 (143928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ550914-023 EI066206915TH เรศเรณู (143930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ550914-024 EJ153846585TH patanakarn39 (143932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ550914-026 EX013012444TH adapter (143935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ550914-027 EJ153810422TH rattanacon (143964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ550914-028 EI586810205TH ดำรงสยาม (143936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ550914-029 RE530067194TH payupnetpu (143938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ550914-030 EI963406925TH DIAMOND-Y (143955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ550914-031 EJ420145169TH ควร_เบญจ (143891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ550914-032 EI941448359TH x-nara (143895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550914-033 EJ270334669TH เคฟเวอลี่ (143899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ550914-034 EI666315125TH tubtim77 (143902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ550914-035 EJ244659242TH กีตาร์ (143907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ550914-036 EJ382979182TH เทพเจ้าซีอุส (143909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ550914-037 EJ146729898TH แสงเงินแสงทอง (143911) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
41 # 1อจ550914-038 EX040624070TH Promsampun (143915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ550914-039 EJ419963846TH กีรติพระเครื่อง (143918) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ550914-040 EJ270346392TH เอวิษณุ (143922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ550914-041 EJ017191445TH benz51 (143854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ550914-042 EI910758418TH โจ๊ก_วัดเหนือ (143857) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ550914-043 EI752383525TH sawang (143862) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
47 # 1อจ550914-044 EJ148290401TH ช่างทำกรอบพระ (143867) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
48 # 1อจ550914-046 EJ256242860TH เจ๋งจริง (143875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ550914-047 EX054539990TH เก๋งกาฬสินธุ์ (143879) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
50 # 1อจ550914-048 EI770646064TH b_siriwan (143883) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ550914-049 EX054540009TH เก๋งกาฬสินธุ์ (143887) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
52 # 1อจ550914-050 EI932728483TH พระดีให้โชคลาภ (143952) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ550914-051 EJ153846784TH เก้ากนก (143954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ550914-052 EJ018412259TH bendorson (143905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ550914-053 EX026371511TH YONGSIX (143913) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ550911-003 beer-amulet (143965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ550914-001 chachawin (143864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ550914-002 janlutin (143866) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ550914-003 kenchi (143946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ550914-004 birdnaja (143872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ550914-005 thanajaikla (143874) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ550914-006 นายพอเพียง (143878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ550914-007 nakornc (143880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ550914-008 แก้วสามวา (143882) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ550914-009 วัตถุมงคลสยาม (143886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550914-010 moonaja (143890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ550914-011 moonaja (143893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ550914-012 natepranakorn (143896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ550914-013 bjLamlukka (143898) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ550914-014 ประกาศิต (143903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ550914-015 preeda 798 (143906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550914-016 toon_korat (143908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ550914-017 จตุคาม (143910) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ550914-018 วุธพระเครื่อง (143912) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ550914-019 eak_421 (143916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
21 # 2อจ550914-020 MEDIUM (143920) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ550914-021 nueyza (143937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ550914-022 ชมรมพระแท้ (143939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ550914-023 ศิริมงคล (143940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ550914-024 yabyab (143942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ550914-025 chffta (143944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ550914-026 ลำไพร (143947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ550914-027 southman92 (143948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ550914-028 opensea (143949) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 2อจ550914-029 เทพดำเนิน (143950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ550914-030 greenday (143951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
32 # 2อจ550914-031 SeksitK (143953) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ550914-032 patbangbon (143956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ550914-033 supakorntt (143960) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ550914-136 EJ021073051TH ต้อม_สุโขทัย + thanongk (144409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ550918-001 หนุ่มพื้นบ้าน + BK-Prom (144391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8)(530630-192)***
3 # 3อจ550918-002 แจ็คลพบุรี + anonnat (144394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
4 # 3อจ550918-003 pyakorn + anonnat (144397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ550918-004 พยัคฆา + anonnat (144400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสังกัจจายน์ วัดสะแก รุ่นรับลาภ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ550918-005 sawarut + SNOWKID (144402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
7 # 3อจ550918-006 น้องจักรพงษ์ + Nsamut (144405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550403-184)***
8 # 3อจ550918-007 boysuper + น้องข้าวสวย (144408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 673)***
9 # 3อจ550918-008 boysuper + น้องข้าวสวย (144410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 332)***
10 # 3อจ550918-010 veerapolton + ต่อ_ถนนตก (144412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ550918-011 oukaa + บ-ธนา (144393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
12 # 3อจ550918-012 K_bangkhontee + (144395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
บอยลพบุรี
*** พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ550918-013 nuisriracha + แพรวพรรณ (144398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ550918-014 shang + fung-nana (144401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชา (หน้าตัก 1 นิ้ว)***
15 # 3อจ550918-015 niems + Tkorn (144403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติ่มของพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ550918-016 NATCOM99 + ขุนอรรถ (144406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ550918-101 EI538294268TH พระประแดง26 + (144392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
MANLOMPON
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำ ***
18 # 3อจ550918-102 EJ415391272TH andy4659 + momdon (144396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
19 # 3อจ550918-103 EJ475119645TH จันกะจ่าง + shibulaken (144399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพหูตัด)***
20 # 3อจ550918-104 EJ441534685TH Kaewklom + grorge (144404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550831-181)***
21 # 3อจ550918-105 EJ272758762TH suthi + puklucky (144407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 168)***
22 # 3อจ550918-106 EJ226235998TH probation + k_weerawat (144411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2517)***
23 # 3อจ550918-107 EJ394801142TH อัครวิทย์ + หวังมีเฮ (144560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ550918-108 EI510468318TH คุณนัทพระเครื่อง + (144415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nopphadon
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ550918-109 EJ151474192TH ปั๊กชิวขอนแก่น + kiattikhun (144419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ550918-110 EJ406502165TH chanin24 + เสน่หา (144422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
27 # 3อจ550918-111 EJ294131657TH สมพรสวนหลวง + บ้านบุญ (144416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
28 # 3อจ550918-112 EJ223857477TH บิ๊กนคร + บึงของหลง (144418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ550918-113 EI963439257TH keattisak + เซียน99 (144420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ550918-114 EJ443852236TH NATCOM99 + (144423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chinjung_dd
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ550918-115 EJ192573288TH gorn9 + suraj (144425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (540824-041)***
32 # 3อจ550918-116 EJ256230985TH monze + darkaun (144429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ550918-117 EI912379381TH นครคำแดงดี + nesnew (144431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระวิเชียรโมลี วัดหนัง เนื้อเงิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ550918-118 EJ148463858TH rawee + คนพลูหลวง (144434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ550918-119 EJ256230985TH monze + darkaun (144435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ550918-120 EJ151104400TH LUCKY7 + พระสมุทร22 (144438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
37 # 3อจ550918-122 EJ256230985TH monze + darkaun (144413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ550918-123 EJ475937423TH super1 + kundong1 (144414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
39 # 3อจ550918-124 EH910948292TH marchtu23 + focus-2007 (144417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550817-086)***
40 # 3อจ550918-125 EJ153882092TH weddy + ตี๋วัดทุ่ง (144421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง สร้างหลังปี 2524 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ550918-126 EJ198442303TH NIPONPAN + Thanwa (144424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดโนนผึ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)***
42 # 3อจ550918-127 EJ218493655TH scpra + ลีลาวดี (144426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ550918-128 EJ452431829TH เอกเมืองตรัง + (144428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
bluezone69
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์แหลม เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ550918-129 EJ452431829TH nat_exit + bluezone69 (144430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
45 # 3อจ550918-130 EX025373927TH ถาวรวัฒนะ + abaolee (144432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ550918-131 EJ399615014TH wichian + อิคคิว (144427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ550918-132 EJ475937335TH the_most + sarawutk (144433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ550918-134 EJ475331656TH sutarn + somchaijkl (144437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 149/กรรมการ)***
49 # 3อจ550918-135 EJ531902635TH shopzeza + ก้อนกรวด (144441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ550918-136 EJ531902635TH toyotachi + ก้อนกรวด (144443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2508 ***
51 # 3อจ550918-138 EJ320785853TH ยาคูลท์ + เอิ๊บ (144450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
52 # 3อจ550918-139 EJ419273302TH เด็กละหารไร่ + yutboss175 (144453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ550918-140 EJ508100051TH andy4659 + uthai35 (144457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
54 # 3อจ550918-141 EJ040731754TH กิมเล้ง + (144446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
THANOMCHAI2512
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ550918-142 EJ419841927TH nongnolf + met26 (144449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ550918-143 EX047259265TH rjannon + พิชาญ (144452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
57 # 3อจ550918-144 EI565656973TH p_awest + berry (144455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ550918-145 EG756960436TH Ing_man + kit2509 (144456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ550918-146 EJ244688133TH artyannie + หมูแผ่น (144458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่า หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ550918-147 EX063325476TH คนสิ้นใจ + bancha18 (144459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (550907-001)***
61 # 3อจ550918-148 EJ148463861TH sangthongpra + (144460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนพลูหลวง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ550918-149 EJ311243253TH bussakorn + dekphet (144462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
63 # 3อจ550918-151 EJ292614351TH หิมะแก้ว + router (144559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (จารเฑาะว์)***
64 # 3อจ550918-152 EJ151476131TH kimhuang + พระราม9 (144436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (531120-093)***
65 # 3อจ550918-153 EX025487867TH โอ๋โคราช + vara14 (144439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 13)***
66 # 3อจ550918-154 EH910948289TH singhans + focus-2007 (144440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ550918-155 EX054542279TH adwan + bigloma (144442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
68 # 3อจ550918-156 EX054542279TH munmun + bigloma (144444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
69 # 3อจ550918-157 EX054542279TH lermsak + bigloma (144447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อครน วัดบางแซะ ***
70 # 3อจ550918-158 EX054542279TH Junbangna + bigloma (144448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***

71 # 3อจ550918-159 EI742771450TH song19 + ชิชิมารุ (144451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ550918-160 EJ532390544TH Titikorn + eak_421 (144454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
73 # 3อจ550918-161 EI713364224TH sak_pk + promlok (144461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
74 # 3อจ550918-162 EH342954085TH pairochchat + HS2NAJ (144464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อปรอท จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ550918-163 EJ307287607TH andy4659 + SNOWKID (144465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 ***
76 # 3อจ550918-164 EI900654064TH noyranong + tui_bong (144466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ550918-165 EJ531737995TH ansaldo + โกวบ้อ (144469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เนื้อเงิน ปี 2518 จ.หนองคาย ***
78 # 3อจ550918-166 EJ475725018TH wichian + rungrot (144472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ550918-167 EJ086050046TH suraj + cmaj7 (144476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่า หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ550918-168 EJ010691844TH หนุกหนาน + วรรณนภา (144480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ550918-169 EI627837638TH santiaod + (144483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2050)***
82 # 3อจ550918-170 EI627837638TH dangyakuza + (144489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ550918-172 EJ341623388TH yahee13 + (144468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
84 # 3อจ550918-173 EJ148339201TH ยากูซ่า + เล็กชล (144471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
85 # 3อจ550918-174 EJ415226426TH jintanar + เดี่ยวไร่ส้ม (144474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ550918-175 EJ366779868TH panitgang + Earthquake (144477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ550918-176 EJ254217536TH Newcomer + สหพัฒน์ (144478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(ดำ) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช ***
88 # 3อจ550918-177 EJ421229333TH tanaponw + man77 (144481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***

89 # 3อจ550918-178 EJ1936087614TH เมืองนนท์ + isaro (144485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
90 # 3อจ550918-179 EJ315042186TH kimhuang + Ronado (144487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะและโค๊ด ๙)(550906-143)***
91 # 3อจ550918-180 EJ151474966TH snook + mingch (144490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
92 # 3อจ550918-181 EJ452424346TH wutsmile + บอยประตูแดง (144493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(531112-079)***
93 # 3อจ550918-182 EJ397004292TH ชินบุตร + หนุ่มบ้านไกล (144498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย ปี 2504 จ.สุโขทัย ***
94 # 3อจ550918-183 EI874572775TH NERAMIT + aeksky (144501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
95 # 3อจ550918-184 EJ175459212TH Choakdee + jamesunk (144563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
96 # 3อจ550918-185 EJ180897953TH พ่อไอ้โก๊ะ + oukaa (144509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(521204-012)***
97 # 3อจ550918-186 EJ214685822TH มงคลมหาลาภ + คลองลาน (144513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์ยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
98 # 3อจ550918-187 EH844739208TH tomtam2516 + ichai (144516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคุณสยาม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 63)***
99 # 3อจ550918-188 EJ312757250TH bogusss + krooyut (144520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ550918-189 EJ180900391TH bluezone69 + (144521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อขำ
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
101 # 3อจ550918-190 EI944456062TH ๙สิทธิโชค๙ + bothong (144523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
102 # 3อจ550918-191 EI410294367TH พุทธสยาม + LUCKY7 (144524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ550918-192 EJ344298816TH brutus + ต้องนครนายก (144525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพภาคที่ 1 พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
104 # 3อจ550918-193 EI944456062TH บ้านใหม่88 + bothong (144565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
105 # 3อจ550918-194 EI972653001TH ตาลเดชา + บอยราม2 (144526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 16049)***
106 # 3อจ550918-195 EJ346044301TH yomomyai + hangdong (144527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหน้านี้ของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ตัวหนังสือเล็ก ว จุด ปี 2505 ***

107 # 3อจ550918-196 EJ230580715TH โกวบ้อ + nutthawut (144528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี ***
108 # 3อจ550918-196 EJ230580715TH โกวบ้อ + nutthawut (144528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี ***
109 # 3อจ550918-197 EJ422825195TH kimhuang + tookatun (144529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550707-064)***
110 # 3อจ550918-199 EH844935817TH พ่อมาเฟีย + ya101 (144531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง รุ่นแรก ***
111 # 3อจ550918-200 EI240037928TH thesun007 + joke13 (144532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
112 # 3อจ550918-201 EJ136608475TH plam01 + พางาม (144533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 ก.ย. 2555 - 10:01 น.] #43315 (18/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550912-051 EI052099337TH potjanun (143510) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ550913-001 EJ215974043TH ดำบ้านดอน (143582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550913-002 EJ347073499TH krai007 (143583) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ550913-003 EJ181417066TH kotee (143587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ550913-004 EJ207379169TH unclegob (143589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ550913-005 EI594714090TH jittipong (143590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ550913-006 EI874046718TH BAZUKA9000 (143694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ550913-007 EJ350962203TH ศักดิ์นรินทร์ (143699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ550913-008 EJ173183727TH mufc9 (143701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ550913-009 EJ181744171TH pramotee (143704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ550913-010 EI972622066TH mahaphom (143708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ550913-011 EJ200169713TH Teerasak01 (143716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ550913-012 EJ467461699TH gang17277 (143723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ550913-014 RF804636430TH nusalaya (143724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ550913-015 EX013011072TH บัวทอง85 (143726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ550913-016 EF265426345TH praddd (143728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ550913-017 EI874541433TH wnoithong (143730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ550913-018 EJ292612191TH nampoo (143734) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ550913-019 EJ268366230TH สุรัตน์ชัย (143740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ550913-020 EX047597970TH pr1972 (143738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550913-021 EI716421291TH คุณศักรินทร์ (143688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ550913-023 EJ531780659TH พางาม (143690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ550913-025 EJ151104081TH OKK08 (143695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ550913-026 EI928995324TH artpakkrang (143698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ550913-027 EJ244623795TH กีตาร์ (143702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ550913-028 EI398556181TH konlek (143705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ550913-029 EI769214013TH พระลพ (143707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550913-030 EX048416965TH นายตัวเล็ก (143750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ550913-031 EI604084912TH Salesman (143714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ550913-032 EX063321085TH boy-vcon (143717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ550913-033 EJ100513135TH sujitt (143720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
32 # 1อจ550913-034 EJ034511445TH yuttana11 (143725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ550913-001 lekdee (143731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ550913-002 marisanamwong (143733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ550913-003 marisanamwong (143735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ550913-004 เหินเมฆิน (143737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ550913-005 เจี่ยหนองแขม (143739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ550913-006 ชัชวาล (143741) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ550913-007 Mark299 (143756) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ550913-008 แก้วสามวา (143761) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ550913-009 โจ้ดอนเมือง (143764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550913-010 วิชามาร (143765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550913-011 วิชามาร (143743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ550913-012 วิชามาร (143745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ550913-013 วิชามาร (143746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ550913-014 วิชามาร (143748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550913-015 วิชามาร (143749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ550913-016 วิชามาร (143751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550913-017 วิชามาร (143753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ550913-018 วิชามาร (143754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ550913-019 tula_ff (143755) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ550913-020 prasubin (143758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550913-021 prasubin (143710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ550913-022 prasubin (143711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ550913-023 prasubin (143712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ550913-024 prasubin (143713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ550913-025 prasubin (143715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ550913-026 prasubin (143718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ550913-027 prasubin (143719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ550913-028 sarawut_mind (143721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ550913-029 nonghee (143722) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ550913-030 ตั้มวังเดิม (143732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ550913-031 จ่าจอก (143584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ550913-032 tong987 (143585) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ550913-033 sapo-g (143586) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ550913-034 heretic (143779) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์

35 # 2อจ550913-035 paoman (143588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ550913-036 jtrsnum (143591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ550913-037 naweena (143592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ550913-038 aumphorn (143594) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ550913-039 มหาดไทย2 (143595) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 2อจ550913-040 เพชรผักไห่ (143693) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ550913-041 นิรันทร (143769) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
42 # 2อจ550913-042 thesj (143770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ550913-043 kunboy (143771) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ550913-044 PHING (143772) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ550913-045 maximumbu (143773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ550913-046 amuletfocus (143774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ550913-047 ประสาน (143775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ550913-048 boonsun (143776) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
49 # 2อจ550913-049 teeyaikorat (143777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ550913-050 ศิษพ่อมุ่ย (143778) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 2อจ550913-051 ninjaykk (143767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 2อจ550913-052 อาร์มไข่เค็ม (143768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550911-144 EJ271464909TH bankbong55 + diebold_tm (144298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ550912-002 jom2523 + แป้ง67 (143405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ550912-133 EJ295834056TH bussakorn + sasith (143443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
4 # 3อจ550913-116 EJ351504836TH kamolwich + phipops (143602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ550915-137 EI767624333TH superpanpan + พลอยแก้ว (144182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน พิมพ์เล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ550915-184 EJ253996441TH บิ๊กนคร + sutarn (144128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด ปี 2524 ***
7 # 3อจ550915-191 EJ419674760TH บิ๊กนคร + (144069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เทรนเนอร์มือฉมัง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ550917-001 Juraiwan + virut19 (144210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
9 # 3อจ550917-002 kimhuang + (144213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(540422-029)***
10 # 3อจ550917-003 mandala + แป้ง67 (144215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ550917-004 kamron + แป้ง67 (144219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
12 # 3อจ550917-005 Darksider + แป้ง67 (144220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ550917-006 loopiank + แป้ง67 (144222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ550917-007 pimmniyom + obenvi (144224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(550908-091)***
15 # 3อจ550917-008 สิงโต + niruth (144227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิมีหู เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(500908-080)***
16 # 3อจ550917-009 anonnat + rawee (144229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมสองหน้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม***

17 # 3อจ550917-010 กาญนะจ๊ะ + sakuda (144232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 4683)***
18 # 3อจ550917-011 marchtu23 + รัตนตรัย (144235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (540210-072)***
19 # 3อจ550917-012 neung6800 + กุ้ง_หลักสี่ (144236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 177)***
20 # 3อจ550917-013 ชัยชาญ + patcharapon (144238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
21 # 3อจ550917-014 ทวีสิน + เทพรถไฟ46 (144241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทรฯ รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550917-015 เด็กสังขละ + koboonapi (144244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชื้นจากการใช้)***
23 # 3อจ550917-016 PANYA10 + koboonapi (144245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ550917-018 Sayam11 + Auychai (144250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ550917-019 นะทรงฟ้า + pitiam (144252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
26 # 3อจ550917-020 pranaiy + king_64 (144255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 268)(550507-190)***
27 # 3อจ550917-021 หลวงสิน + zelais (144259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง ***
28 # 3อจ550917-022 anndamun + อาชาวิน (144263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ550917-023 mandala + WIRAT999 (144265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ550917-024 kainza + WIRAT999 (144267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 79 เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2518 จ.สกลนคร ***
31 # 3อจ550917-025 Nsamut + ประสาน (144269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ550917-026 หม่อง + montree_m (144272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
33 # 3อจ550917-027 Jittipun + aemin7214 (144274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดบ่อวิน พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี ***
34 # 3อจ550917-028 แจ็คลพบุรี + กานกินรี (144276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติ เนื้อผง ปี 2510 จ.ชลบุรี ***

35 # 3อจ550917-029 Nakron + NATTAPON9 (144278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องที่ไม่เจาะรูหูของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ550917-030 arm6099 + vittaya14 (144281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
37 # 3อจ550917-031 มงคล88 + Merlion (144285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ550917-032 sanyavong + Merlion (144287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ550917-033 Choat + Merlion (144290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550823-188)***
40 # 3อจ550917-034 engwattana + finance (144292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 3 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ550917-035 ATIVAT + jackky (144295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (520801-254)***
42 # 3อจ550917-101 EJ315091567TH tookatun + Ronado (144205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ550917-102 EJ172197353TH kingoriginal + k_weerawat (144207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ สร้างหลังปี 2524 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ550917-103 EI510492498TH tamachoti + ชัยนเรศ (144208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
45 # 3อจ550917-104 EJ313470947TH พ่อมาเฟีย + โอ๋โคราช (144209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะและโค๊ด ๙)***
46 # 3อจ550917-105 EH575597489TH anndamun + โตเพชรบูรณ์ (144212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ550917-106 EI871730353TH numcm + realpor (144214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
48 # 3อจ550917-107 EJ223856701TH smartsr + ตือป๋วยก่าย (144216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
49 # 3อจ550917-109 EJ212047819TH nipondiw + minemint (144221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (550906-256)***
50 # 3อจ550917-110 EJ406502253TH sutarn + 0LE_LIVERMAN (144223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ550917-111 EJ406502253TH betonglove + (144225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ550917-112 EJ365014979TH Matamboon + ชาติน (144228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ550917-113 EJ351511995TH jeabpra + phipops (144230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ550917-114 EJ224642398TH newmai + wuttigrai (144233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 739)***
55 # 3อจ550917-115 EJ181624925TH thonglor + k-dragon (144342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2470 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้สึก)***
56 # 3อจ550917-116 EJ510009966TH p_punnarong + (144237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suchet_w
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
57 # 3อจ550917-117 EJ237118895TH พ่อมาเฟีย + เอกจิตต์ (144240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ550917-118 EJ276468774TH lookpong + toucanpat (144242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ550917-119 EJ164505432TH sak_pk + (144246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natakanboriboon
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพซ่อมขอบซ้ายพระ)***
60 # 3อจ550917-120 EJ193557998TH keattisak + sk117 (144248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
61 # 3อจ550917-121 EJ164505432TH sak_pk + (144251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natakanboriboon
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ550917-122 EX025485781TH Gadostar + (144253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ550917-123 EX025485781TH ศิษย์ยิปมัน + (144256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
64 # 3อจ550917-124 EH673632883TH สุขอัลฟ่า + พันธิตรา (144258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระเม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน ***
65 # 3อจ550917-125 EI770755166TH K_bangkhontee + (144260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
somsakyoung
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ550917-126 EX025485866TH artpakkrang + bigloma (144262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ***
67 # 3อจ550917-127 EJ370563267TH santiaod + นิรันทร (144264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 937)***
68 # 3อจ550917-128 EJ146822028TH terapong2 + เสกเมืองตาก (144268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
69 # 3อจ550917-129 EJ415377735TH lookpong + เสกเมืองตาก (144271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ550917-130 EJ146822028TH terapong2 + เสกเมืองตาก (144273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ550917-131 RG386570265TH minemint + ARNON (144277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 734)***
72 # 3อจ550917-132 EJ124054947TH scpra + บรรเจิด (144279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)***
73 # 3อจ550917-133 EJ124054947TH Wendy + บรรเจิด (144282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ550917-134 EJ124054947TH Wendy + บรรเจิด (144283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ550917-135 EJ146822028TH terapong2 + เสกเมืองตาก (144286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ550917-136 EI569060926TH Beebull + บ้านบุญ (144289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
77 # 3อจ550917-137 EI770531764TH tongprakueang + nulawer (144291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
78 # 3อจ550917-138 EH933807275TH สิงขร + เอกเมืองตรัง (144294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ550917-139 EJ454394678TH yomomyai + มหามณีจินดา (144296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (550818-196)***
80 # 3อจ550917-140 EJ394542981TH ชินบุตร + โซโลเมืองน้ำยม (144299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สุโขทัย ***
81 # 3อจ550917-141 EJ244676753TH biguan + Tong_76 (144206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ550917-142 EJ223076643TH matina + aotaung (144344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ550917-143 EI914891267TH ตาลเดชา + kritsi (144211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
84 # 3อจ550917-144 EX041529469TH Ing_man + terasak99 (144217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
85 # 3อจ550917-145 EJ400176428TH kamolwich + Pantapat (144346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ550917-146 EI769571704TH NUMJA + วิหารกรอ (144226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (550521-030)***
87 # 3อจ550917-147 EJ461393647TH treasure + prapun_ch (144231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)***
88 # 3อจ550917-148 EI769571704TH Feen_8Rew + วิหารกรอ (144234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งใบหน้าใหม่) (550519-101)***

89 # 3อจ550917-149 EJ001117371TH paksom + NOYPOY (144239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ ***
90 # 3อจ550917-150 EI972652448TH somsakarm + บอยราม2 (144243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
91 # 3อจ550917-151 EI972652448TH dj-jack + บอยราม2 (144249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
92 # 3อจ550917-152 EJ271498920TH ม่อนดอยน้อย + sambonk (144254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
93 # 3อจ550917-153 EJ271498920TH สุริยันจันทรา + sambonk (144257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
94 # 3อจ550917-154 EH748729985TH thonglor + kabeshow (144261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
95 # 3อจ550917-155 EJ060853187TH blackpearl + lexrain (144266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
96 # 3อจ550917-156 EI934844955TH benz9977 + NinePSB (144270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
97 # 3อจ550917-157 EI790951505TH ๙สิทธิโชค๙ + long_g (144275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา(วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง) (สภาพชุบผิวใหม่)***
98 # 3อจ550917-158 EJ270360125TH bunpook + เอวิษณุ (144280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นวัฒนมงคล ๘๓ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.ลพบุรี (หมายเลข 90)***
99 # 3อจ550917-159 EJ225974428TH p_prapakorn + (144284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)***
100 # 3อจ550917-160 EJ281226930TH sleepless + ARNON (144288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ***
101 # 3อจ550917-161 EJ271466238TH หม่อง + นุชนาถ (144293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
102 # 3อจ550917-162 EJ271466238TH คนเหงา + นุชนาถ (144297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ550917-163 EJ532389957TH naenaldo + Nakhon001 (144300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
104 # 3อจ550917-164 EJ455419875TH anndamun + pyakorn (144302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (วัดโนนผึ้งสร้าง)(540908-210)***
105 # 3อจ550917-165 EJ254910345TH opensea + PRAAEAK009 (144353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
106 # 3อจ550917-166 EI627836907TH pimmniyom + pair1 (144304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (541216-038)***

107 # 3อจ550917-167 EJ313473943TH kimhuang + หมีน้อย53 (144309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ)***
108 # 3อจ550917-168 EJ302019864TH รั้วชงโค + on-yala (144312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา จ.ปัตตานี (หมายเลข 97)***
109 # 3อจ550917-169 EJ474992383TH ภูริวัจณ์(โย) + สิริวรรณโณ (144314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสมปรารถนา เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (550128-193)***
110 # 3อจ550917-170 EJ474992383TH puttana + สิริวรรณโณ (144315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
111 # 3อจ550917-171 EJ276238918TH poomitad + SEIJO12 (144318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1467)***
112 # 3อจ550917-172 EJ292600627TH โกเล้ง + chaiDMC (144319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 2434)***
113 # 3อจ550917-173 EJ479265215TH พระพีพี + รัตตปานี (144321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
114 # 3อจ550917-174 EJ148283357TH navyyuth + kjd_54 (144355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม พิมพ์หัวโต เนื้อตะกั่ว ***
115 # 3อจ550917-175 EJ476272000TH อาดัม + หนุมานเชิญธง (144323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
116 # 3อจ550917-176 EJ073043188TH anndamun + บ้านบุญ (144326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (510125-033)***
117 # 3อจ550917-177 EI830569937TH พุทธสยาม + panitgang (144328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
118 # 3อจ550917-178 EJ475300849TH santiaod + unity (144330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 170)***
119 # 3อจ550917-179 EJ972633611TH หนุ่มเมืองหมอแคน + (144331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
andy4659
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
120 # 3อจ550917-180 EI763672276TH sanya13 + เบียร์ปทุม (144332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดะหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
121 # 3อจ550917-181 EJ455419915TH yomomyai + benz9977 (144333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1200)(550428-163)***
122 # 3อจ550917-183 EJ415116434TH alonso14 + yuirayong (144336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
123 # 3อจ550917-184 EI648059797TH k_ake + หนุ่มนพลักษณ์ (144338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงยืนประทานพร วัดพระศรีฯ เนื้อสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
124 # 3อจ550917-185 EI836082153TH chaiya-2 + ไทยสวัสดิ์ (144340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(550831-233)***

125 # 3อจ550917-108 EJ128377069TH ประภาสอิ่มเต็ม + จุ๋มจิ๋ม (144218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์พนมมือ เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
126 # 3อจ550917-182 EJ252645126TH Boyza + onizuka2518 (144334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(550112-322)***
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 ก.ย. 2555 - 09:36 น.] #43303 (17/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ550907-040 EI891310987TH eastsak (143579) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ550908-019 EJ053130798TH r-rung (143574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550908-023 EI844998732TH mr_teerayut (143580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550912-001 EJ396016419TH พระยอดขุนพล (143384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ550912-002 EI500633559TH ฟัก_เมืองเวียง (143541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ550912-003 EJ224640896TH wuttigrai (143542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ550912-004 HE018990645TH BAZUKA9000 (143388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ550912-005 EJ090251248TH numcm (143390) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ550912-006 EJ130793607TH ร้านอินทิรา (143392) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ550912-007 EJ289558561TH sura9 (143394) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ550912-008 EJ208168909TH Totsphol (143539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ550912-010 EJ350961273TH เอิร์น (143480) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ550912-011 EJ348653375TH nuthapol (143488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ550912-012 EI832803884TH เกรียงบางระกำ (143491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ550912-013 EJ174165455TH ท่านเปา (143492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ550912-014 EJ003189420TH yot97 (143495) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ550912-015 EJ212046291TH minemint (143498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ550912-016 EJ224754187TH heng9999 (143500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ550912-017 EH933664489TH chaiyapon (143501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ550912-018 EJ504151150TH kimsui (143504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550912-019 EI766468172TH ประภาสอิ่มเต็ม (143507) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ550912-021 EJ284330145TH เหน่ง14 (143399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ550912-023 EH699476029TH tookatun (143478) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550912-024 EI768554792TH kennykay (143482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550912-025 EI121873576TH nude007 (143483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ550912-026 EJ230337097TH กะปอม (143486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ550912-027 EJ465377653TH CARABAO (143487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550912-028 EI538249476TH gikoo (143489) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ550912-029 EJ166974495TH ซิยิ่นกุ้ย (143494) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ550912-030 EI754398749TH babala (143497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ550912-031 EJ193553214TH tanawut007 (143385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ550912-032 EJ216987193TH บาราย (143386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ550912-033 EJ532361287TH booter (143387) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
34 # 1อจ550912-034 EJ443836255TH k9cob (143389) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ550912-035 EJ200539949TH lermsak (143391) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 1อจ550912-036 EJ381007177TH สิงโต (143393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ550912-038 EJ399604325TH thongpaiwan (143395) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ550912-040 EJ096362114TH หน้าหวาน (143398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ550912-041 EJ113050785TH baimond (143551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ550912-042 EH966631280TH ROYNANTA (143552) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ550912-043 EI121873752TH natakanboriboon (143555) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ550912-044 EJ351507259TH terasak99 (143556) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ550912-045 EI76690553TH ruenthong (143557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ550912-046 EI530897421TH GEARBAN (143558) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
45 # 1อจ550912-047 EJ146729703TH ระเบียบ (143559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ550912-048 EJ467464050TH toonmineza (143560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ550912-049 EJ452410846TH bluezone69 (143561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ550912-050 EJ532368064TH ชัยไทรงาม (143562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 1อจ550912-052 EI972615670TH songpon1 (143515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ550912-053 EJ457213984TH yodchai1515 (143518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ550912-054 EJ139917621TH ธนูทอง (143520) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550912-001 แป้ง67 (143563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ550912-002 opol1812 (143564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ550912-003 zenzen (143565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ550912-004 sinpet (143566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ550912-005 looknam1 (143567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ550912-006 looknam1 (143568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ550912-007 Kumpanthong (143569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ550912-008 คุณตาวิธาน (143570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ550912-009 service (143571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ550912-010 ต้นณเมืองกุย (143572) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550912-011 ding_vios (143503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ550912-012 ปิงอยู่เจริญ (143505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ550912-013 oat_bangna (143508) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ550912-015 dikoloe (143519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550912-020 suchart_joe (143537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 2อจ550912-021 anupong (143477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550912-022 kratua (143513) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550912-024 napon (143517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ550912-025 nuth07 (143544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ550912-026 pipat_ch (143523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550912-027 marchtu23 (143524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ550912-028 nunthawat (143527) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ550912-029 ชนกสุภา (143530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ550912-030 วัชรฉัตร (143531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
25 # 2อจ550912-031 marchtu23 (143438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ550912-033 พิชาญ (143439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ550912-034 ศตกมล (144568) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550911-130 EJ251107182TH ดิจิม่อน + thanunchait (144066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
2 # 3อจ550915-001 หิมพานต์มุ่งงาม + (143988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ550915-002 gun_sapan + ununun (143992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมั่งมีศรีสุข พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2519 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ550915-003 tookatun + kitty_ka (143994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ550915-004 พลญาโน + kopuree (144179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 3 พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.ปัตตานี (หมายเลข 431/น้ำหนักทอง 2.3 กรัม)***
6 # 3อจ550915-005 yabyab + kopuree (143998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ550915-007 กุหลาบแดง + dan_sena (144003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ550915-008 กรอุดร + BOONYA (144005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
9 # 3อจ550915-009 totomontree + RTPRA (144008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)(550406-154)***
10 # 3อจ550915-010 คนบูชาพระ + jes191 (144011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ550915-011 Taweepat + jes191 (144013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
12 # 3อจ550915-012 pranaiy + jackky (144015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุและโค๊ดศาลา)(520620-128)***
13 # 3อจ550915-013 สิริโรจน์ + lerdlit (144018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนทองหมุนเงิน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ550915-014 keng_kung + บ้านเลน (144021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(550306-019)***
15 # 3อจ550915-015 bungie + วังตะโก (144023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
16 # 3อจ550915-016 buabut + NATTAPON9 (144026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบหนาจากการเก็บ)***

17 # 3อจ550915-018 Charity + nattasak (144031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ร้อยเอ็ด ***
18 # 3อจ550915-019 Manver + pipat_ch (144184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ550915-020 pranaiy + wus_pitloke (144035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550425-099)***
20 # 3อจ550915-021 Tararo + wanchairangsit (144040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ550915-022 ศิษย์สามย่าน + (144042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MRTABULE
*** พระบูชาพระพุทธ 25 ศตวรรษ สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้วน้ำเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(หน้าตัก 5 นิ้ว)***
22 # 3อจ550915-023 suwanthep + sakyui (144045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ550915-024 พุทธบูชา + Poonamulet (144047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
24 # 3อจ550915-025 anndamun + โก้วิศวะ (144051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (วัดโนนผึ้งสร้าง)***
25 # 3อจ550915-026 oukaa + ประสาน (144054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (550704-141)***
26 # 3อจ550915-027 bwerawat + tomtam2516 (144057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 675)(541220-031)***
27 # 3อจ550915-028 โก้อุบล + tomtam2516 (144059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ550915-029 Harley48 + frist (144061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550328-047)***
29 # 3อจ550915-030 pramoht + frist (144064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดใน(มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (530707-121)***
30 # 3อจ550915-101 EI934839969TH เจี๊ยบบางปลาม้า + NinePSB (143989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
31 # 3อจ550915-102 EJ133123274TH legend + คเณศวร (143990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ดสามง่าม)***
32 # 3อจ550915-103 EG625888645TH yarit + คนสุรินทร์ (144009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก พิมพ์หันข้าง เนื้อสำริด จ.อุบลราชธานี ***
33 # 3อจ550915-104 EJ349783195TH sugade77 + yasticker (143991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(540615-168)***
34 # 3อจ550915-105 EJ315077914TH geniusguy + (143995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ550915-106 EJ161967064TH พุทธสยาม + tomsrinukool (143997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550611-188)***
36 # 3อจ550915-107 EJ316516696TH seaman + ตู่ด่านเกวียน (143999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หิน วัดหนองสนม รุ่น 2 ***
37 # 3อจ550915-108 EI320206418TH ชัยบดี + jintanakorn (144002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. พ.ศ ๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
38 # 3อจ550915-109 EI890951511TH peat1979 + SUTISA (144004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ550915-110 EJ313451948TH Phongphisit + โอ๋โคราช (144007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ550915-111 EJ210787242TH แจ็คลพบุรี + thawee2008 (144012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จระยอง (540518-119)***
41 # 3อจ550915-112 EJ315069515TH กฤษฎา-จักรธร + kittisak- (144014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pra
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 356)***
42 # 3อจ550915-113 EJ210787432TH porn08 + thawee2008 (144017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550430-030)***
43 # 3อจ550915-114 EJ315069515TH กฤษฎา-จักรธร + kittisak- (144019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pra
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 260)***
44 # 3อจ550915-115 EJ315069515TH proomta + kittisak-pra (144022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***
45 # 3อจ550915-116 EJ350965536TH ขวัญวลัย + ศักดิ์นรินทร์ (144025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550801-046)***
46 # 3อจ550915-117 EJ060222605TH jikkoh + ณิชนันทน์ (144027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคลองตะเคียน กรุคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
47 # 3อจ550915-119 EJ060222605TH jikkoh + ณิชนันทน์ (144030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช เนื้อชินเงิน ***
48 # 3อจ550915-120 EJ060222605TH ลิลลี่ + ณิชนันทน์ (144032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระลีลา กรุอาวาสใหญ่ ***
49 # 3อจ550915-121 EJ060222605TH gold_rabbit + ณิชนันทน์ (144034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
50 # 3อจ550915-122 EJ060222605TH วิเศษชัยชาญ + ณิชนันทน์ (144037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาเชยคางข้างเม็ด กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)***
51 # 3อจ550915-123 EJ256840749TH กีรติ + anusid (144038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550712-057)***
52 # 3อจ550915-124 โอม_หาดใหญ่ + bogusss (144041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
E1213210220140912
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ550915-125 EH743726649TH chaiyawit_doh + Buncha (144044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
54 # 3อจ550915-126 EJ420139543TH sanya13 + gold1 (144048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง(วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
55 # 3อจ550915-127 EJ420139543TH jirayu + gold1 (144050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ550915-128 EJ320783818TH jumnong + toonmineza (144052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ550915-129 EH493865820TH kkiimm + nattapolc (144055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (540602-211)***
58 # 3อจ550915-130 RF830099822TH bwerawat + ARNON (144171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ***
59 # 3อจ550915-131 EJ418829006TH anndamun + เอตะทัคคะ (144060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี***
60 # 3อจ550915-132 EJ290313760TH wutthichod + ขวัญนคร (144181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ550915-133 EI669381906TH Mrsutti + สุระไพศาลี (144062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
62 # 3อจ550915-134 EJ257230094TH andy4659 + พี่จันทรา (144065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ***
63 # 3อจ550915-135 EJ148495189TH sornsak21 + พระพันปี (144067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
64 # 3อจ550915-136 EJ148495189TH sornsak21 + พระพันปี (144070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด ***
65 # 3อจ550915-138 EI796286071TH กุญชรช้าง + สายฝาง (144073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550503-052)***
66 # 3อจ550915-139 EJ020030730TH ya101 + คูณลาภ (144076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
67 # 3อจ550915-140 EJ251731398TH ขุนเมืองจันทร์ + JAY101 (144077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก พิมพ์หันข้าง เนื้อสำริด จ.อุบลราชธานี ***
68 # 3อจ550915-141 EJ224754995TH จีวร19 + เคอิโงะ (143987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (550630-115)***
69 # 3อจ550915-142 EJ029282988TH golf_kk + tranger (143993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช***
70 # 3อจ550915-144 EJ256825344TH kinetic + Preecha_K (144001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550908-071)***

71 # 3อจ550915-145 EJ416258181TH kinetic + honzakub (144006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (550725-164)***
72 # 3อจ550915-146 EJ415338816TH Sampenang + (144010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บ้านพระระยอง
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ550915-148 EI160846285TH nochau + Buncha (144016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
74 # 3อจ550915-149 EJ255688602TH สังฆราชา + yanpawach (144020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ550915-150 RF830099819TH ชอราชวงศ์ + ARNON (144024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ขอนแก่น ***
76 # 3อจ550915-151 EJ470389725TH คุณนัทพระเครื่อง + (144180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lookpong
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1019)***
77 # 3อจ550915-152 EJ240063857TH NUMJA + A_Surachai (144033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อเงิน ปี 2544 จ.เพชรบุรี ***
78 # 3อจ550915-153 EJ240063857TH NUMJA + A_Surachai (144036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นอายุ 86 ปี เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เพชรบุรี ***
79 # 3อจ550915-154 EJ441618329TH คนกรุงศรี + หงษ์หยก (144039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
80 # 3อจ550915-155 EJ228589070TH shop-siam + วุฒิชัย (144043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 754)***
81 # 3อจ550915-156 EJ367143914TH bantam + chingchaik (144046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
82 # 3อจ550915-157 EJ230315180TH wichian + ห้าร้อย (144049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญเจ้าสัว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ550915-158 EH933808421TH somar + sheep9 (144053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจาย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
84 # 3อจ550915-159 EI765346393TH แจ็คลพบุรี + นู๋โอปอ (144056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเดี่ยวดำ กรุท่าวุ้ง เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
85 # 3อจ550915-160 EH693578838TH pyakorn + k9cob (144058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์หน้าฝรั่ง(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ดอุ)***
86 # 3อจ550915-161 EJ166835083TH รัตนตรัย + สิงห์ไร่กล้วย (144063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
87 # 3อจ550915-162 EI730532191TH NIPPITHA + เต๋าพระเครื่อง (144068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ550915-163 EJ148463265TH cupid_dct + พระพันปี (144071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด ***

89 # 3อจ550915-164 EJ422764655TH cchhaaii + 6411171 (144074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นมหามงคลเสาร์ห้า พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ปัตตานี(หมายเลข 337)***
90 # 3อจ550915-165 EJ413747849TH สาตะมนต์ + yutseemum (144079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
91 # 3อจ550915-166 EJ398776491TH k_ake + chokchai (144080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ550915-167 EJ483938289TH somrit04 + textile007 (144083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า รุ่นแรก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 66)***
93 # 3อจ550915-168 EJ420166901TH สรพลจัน + นายเก้ (144085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค๊ด)***
94 # 3อจ550915-169 EI054127971TH Harley48 + keat2507 (144088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี(531208-090)***
95 # 3อจ550915-170 RE332321866TH OLE_3 + V_god (144090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ550915-172 EJ345143798TH jedsada + มิตรไมตรี (144094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
97 # 3อจ550915-173 EJ086014463TH Wendy + picasso (144099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
98 # 3อจ550915-174 EJ223897520TH Magico + hajaba (144101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
99 # 3อจ550915-175 EJ281225276TH samsung48 + ARNON (144105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ550915-176 EJ024003412TH antsurround + (144175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
varin_srichan
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
101 # 3อจ550915-177 EJ415389733TH คนบูชาพระ + Gadostar (144108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (550717-016)***
102 # 3อจ550915-178 EJ365012363TH sirisilver + ชาติน (144116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
103 # 3อจ550915-179 EJ254953147TH จุ๋มจิ๋ม + มิสเตอร์โจ (144119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
104 # 3อจ550915-180 EI766211865TH proomta + loopiank (144121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
105 # 3อจ550915-181 EJ415390011TH kungkai + unity (144123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 170)***
106 # 3อจ550915-182 EJ7662118653TH พุทธสยาม + loopiank (144125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

107 # 3อจ550915-183 EH412270505TH olympia + kit2509 (144126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
108 # 3อจ550915-185 EJ383217479TH sanyavong + ghotam (144183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
109 # 3อจ550915-186 EH844737555TH เซียนน้อยหนึ่ง + terddy (144130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
110 # 3อจ550915-187 EI771923957TH mikenakub + HopeMan (144131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
111 # 3อจ550915-188 EJ256251291TH หม่อง + boonpra (144173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
112 # 3อจ550915-189 EJ415389821TH memories + altis39 (144133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง ***
113 # 3อจ550915-190 EJ422511452TH ตึกคอมศรีราชา + สกุลโด่ง (144138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
114 # 3อจ550915-192 EJ256839887TH ภูริวัจณ์(โย) + anusid (144078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
115 # 3อจ550915-193 EJ308085393TH andy4659 + sarawutk (144072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
116 # 3อจ550915-194 EH844933966TH nuisriracha + raimon (144075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 101)***
117 # 3อจ550915-195 EJ151280293TH loveking + นายพระเครื่อง (144081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
118 # 3อจ550915-196 EJ531909713TH santiaod + ช็อคโกแลค (144082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ)***
119 # 3อจ550915-197 EJ256839895TH suwanthep + anusid (144084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
120 # 3อจ550915-198 EJ086108863TH jjom77 + สายหนึ่งบางแค (144087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
121 # 3อจ550915-143 EX039699138TH toyotachi + Nakron (143996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 19 ก.ย. 2555 - 09:49 น.] #43291 (16/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ550911-001 RG463625825TH som279 (143266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ550911-002 EJ293100684TH นารีรัตน์ (143268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ550911-003 EJ419961995TH เลี่ยมทอง (143270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550911-004 EI719568716TH doctorp (143272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ550911-005 EJ105877870TH bagio (143275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
6 # 1อจ550911-006 EJ251107205TH thanunchait (143278) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ550911-007 EJ294497644TH pigcity (143280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ550911-008 EJ290312469TH ขวัญนคร (143283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ550911-009 EI307803230TH bankn (143363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ550911-010 EJ335673990TH เสาเอก (143288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ550911-011 EJ295669725TH โจเมืองพลเหรียญ (143190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ550911-012 EI914859920TH conmisilp (143192) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ550911-013 EJ010496099TH BankHiWay (143193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ550911-014 EJ294126970TH เพิ่มให้99 (143194) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ550911-015 EJ153821076TH Ramaasi (143197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ550911-016 EJ251107196TH thanunchait (143199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ550911-018 EJ422706079TH ปอแป้งพระเครื่อง (143372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ550911-019 EI752383256TH sawang (143201) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ550911-020 EJ295834056TH sasith (143204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ550911-021 EX054537035TH เก๋งกาฬสินธุ์ (143188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550911-022 EJ256236731TH khakprachin (143189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ550911-023 EJ399599784TH อิคคิว (143191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ550911-025 EX025481056TH เปาโลพระเครื่อง (143195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ550911-026 EI928994173TH apexshop (143196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550911-027 EJ166971370TH อาร์มไข่เค็ม (143198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ550911-028 EJ099287412TH แปดริ้ว (143376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ550911-029 EJ383227480TH thamma-da (143200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ550911-030 EJ254981854TH ตัวหนอน (143202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ550911-031 EJ230513772TH ชยันโต (143292) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ550911-032 EJ477405688TH เชษฐา (143366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ550911-033 EJ230513786TH ชยันโต (143296) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ550911-034 EI899636035TH kumairoo (143299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ550911-035 EJ240079698TH A_Surachai (143301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ550911-036 EJ420594998TH เพชรสยาม (143304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ550911-037 EJ483909645TH ๙สิทธิโชค๙ (143307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ550911-038 EJ142087031TH pod2481 (143316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ550911-039 EJ270859627TH sukit_42 (143319) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ550911-040 EI802306489TH bpmsman (143321) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ550911-041 EJ419939541TH gold1 (143315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ550911-042 EI874539718TH aeksky (143317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ550911-043 EX025367396TH NewGen (143320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ550911-044 EJ256840032TH anusid (143323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 1อจ550911-045 EJ419832939TH พัทยา (143324) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
44 # 1อจ550911-046 EI737475600TH aircadet (143329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
45 # 1อจ550911-047 EI752383208TH sawang (143331) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
46 # 1อจ550911-048 EJ415347543TH boon1 (143335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ550911-049 EI769570156TH วิหารกรอ (143337) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ550911-050 EX025259286TH dman2551 (143342) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
49 # 1อจ550911-051 EJ398741002TH Merlion (143330) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ550911-052 EJ311026775TH greenlant (143334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ550911-053 EJ256771306TH เจริญพระไทย (143338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 1อจ550911-054 EI770530857TH ประภาสอิ่มเต็ม (143341) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
53 # 1อจ550911-055 EJ099287752TH lebkrut (143344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ550911-056 EJ086081383TH o-larn (143346) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 19 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550911-001 luangtajunior (143325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ550911-002 ตั้มสะพานปูน (143327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ550911-004 TANAWAT2520 (143328) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ550911-005 MRDAVE (143332) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ550911-006 Preecha_K (143333) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ550911-007 ARUNSAK (143336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ550911-008 REGCOS (143339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ550911-009 nokchaiyo (143340) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ550911-010 pasuzira (143343) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ550911-011 แก้วสามวา (143293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ550911-012 พรอิสริโก (143365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ550911-013 dangyakuza (143294) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ550911-014 akkorn (143297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550911-015 armto (143300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ550911-016 พรายกระซิบ (143302) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ550911-017 kumpa (143305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550911-018 matina (143308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ550911-019 ploykanut (143310) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 2อจ550911-020 ประสาน (143312) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ550911-021 wit_27 (143347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ550911-022 supakorntt (143368) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ550911-023 เหน่งเมืองนนท์ (143348) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ550911-024 blue333 (143349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ550911-025 แมวดำ (143350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ550911-026 puriwaj (143351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ550911-027 คนบูชาพระ (143352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ550911-028 yoon9 (143353) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ550911-029 เทพสมุทร (143354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ550911-030 vittaya14 (143355) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ550911-031 หลวง_สะพานดำ (143380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ550911-032 noomevo7 (143356) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ550911-033 finance (143357) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ550911-034 finance (143358) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
34 # 2อจ550911-035 moo_bpk (143359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ550911-036 isaro (143360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550910-125 EJ270318670TH boyandboy + นิลพัฒน์ (143805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ เนื้อดิน ***
2 # 3อจ550914-001 รัฐสยาม + pradee2010 (143782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
3 # 3อจ550914-002 Hongzoo + เทพอินทรา (143785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (วัดโนนผึ้งสร้าง)***
4 # 3อจ550914-003 kitcha + คนบูชาพระ (143788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550828-079)***
5 # 3อจ550914-004 naenaldo + qwasz (143790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ซุ้มประสาท เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบหลังล่างซ้าย) (530903-147)***
6 # 3อจ550914-005 วัฒน์วังหิน + ฅนรักพระ (143794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550804-051)***
7 # 3อจ550914-006 pkthinsung + antsurround (143798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์พนมมือ เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
8 # 3อจ550914-007 Jackbangkaew + chffta (143800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช. ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (531217-203)***
9 # 3อจ550914-008 Tharahimalai + Thenoom9 (143802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ550914-009 Chairut + เก้ายอดเก้ามงคล (143803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
11 # 3อจ550914-010 engwattana + khuntui (143804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงยืน วัดสองพี่น้อง เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
12 # 3อจ550914-101 EJ175460895TH Matamboon + (143781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้องนครนายก
*** เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม ***
13 # 3อจ550914-102 EI320213643TH Sampenang + supatada (143784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อเคลือบเหลือง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช ***
14 # 3อจ550914-103 EH018997082TH santiaod + eastsak (143786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550824-088)***
15 # 3อจ550914-104 EI796143268TH สิงขร + prakhumklong (143789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ550914-105 EJ090293336TH shark + bobomama (143791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***

17 # 3อจ550914-106 EJ090293336TH หนุนิน + bobomama (143793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ550914-107 EI982032568TH หมูอ้วนตลาดลาว + (143796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สุระไพศาลี
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ***
19 # 3อจ550914-108 EJ283245273TH Matamboon + unclegob (143797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ550914-109 EJ191536227TH วัฒน์วังหิน + junsri (143799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ550914-110 EI765351901TH ทศวรรษ33 + นู๋โอปอ (143801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระโคนสมอศิลป์อยุธยา ***
22 # 3อจ550914-111 EI765351901TH ทศวรรษ33 + นู๋โอปอ (143783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระโคนสมอศิลป์อยุธยา ***
23 # 3อจ550914-112 EI900614520TH พุทธสยาม + (143787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
วิศวะ_พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
24 # 3อจ550914-112 EI900614520TH พุทธสยาม + (143787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
วิศวะ_พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
25 # 3อจ550914-113 EJ396384055TH knitk + อิเค็นจิโร (143792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ550914-114 EJ032881964TH kittipop + Sector99 (143957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ550914-115 EJ032881964TH kittipop + Sector99 (143958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ550914-116 EJ032881964TH kittipop + Sector99 (143959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ550914-117 EJ032881964TH kittipop + Sector99 (143961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ550914-118 EJ032881964TH kittipop + Sector99 (143962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ550914-119 EJ032881964TH kittipop + Sector99 (143963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ550914-120 EJ256825052TH japao + Preecha_K (143795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมธรรมดา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550908-070)***
33 # 3อจ550914-121 EJ467472192TH tonychan + bagio (143966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปูโต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (541212-152)***
34 # 3อจ550914-122 EJ370134965TH น้ำคอก99 + porn08 (143809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

35 # 3อจ550914-123 EJ041843363TH SUWANNAROT + (143813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GEARBAN
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ550914-124 EJ041843363TH SUWANNAROT + (143817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GEARBAN
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ550914-125 EJ041843363TH AONGKALOY20 + (143819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GEARBAN
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ550914-126 EI915201269TH หลวงสิน + ชมรมพระสวย (143822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ550914-127 EJ041843363TH thanaphon + GEARBAN (143825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ550914-128 EJ372972128TH NunnJaa + เก่งจริงจริง (143827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอม เนื้อเมฆสิทธิ์ ***
41 # 3อจ550914-129 EJ041843363TH yomomyai + GEARBAN (143829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
42 # 3อจ550914-130 EJ041843363TH หนุ่มเมืองหมอแคน + (143831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GEARBAN
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
43 # 3อจ550914-131 EI972622928TH คนบางเพลี้ย + มหานัย (143834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ550914-132 EJ365148247TH NUMJA + morsor3 (143838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
45 # 3อจ550914-133 EJ153858646TH Sorn105 + (143840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
46 # 3อจ550914-134 EJ365148247TH NUMJA + morsor3 (143844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
47 # 3อจ550914-135 EJ366750039TH รัตนตรัย + ควนขัน (143847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. พ.ศ.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
48 # 3อจ550914-137 EJ232149383TH ขุนกิม + เอี่ยมเลิศ (143852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ550914-138 EI953090515TH พระประแดง26 + phipops (143855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)***
50 # 3อจ550914-139 EJ419838596TH เทียนกำแพง + met26 (143858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค๊ด)***
51 # 3อจ550914-140 EH897065940TH NandA + yacool (143860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ550914-141 EH897065940TH NandA + yacool (143806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ550914-142 EJ013885022TH pimmniyom + chaiya-2 (143808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550803-129)***
54 # 3อจ550914-143 EJ096369280TH เพชรกำแพง + wan-pra (143810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 426)***
55 # 3อจ550914-144 EI160846250TH kingoriginal + Buncha (143811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (550824-294)***
56 # 3อจ550914-145 EI765143930TH jeabpra + suumpai (143814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
57 # 3อจ550914-146 EI428051887TH betonglove + rut999 (143815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
58 # 3อจ550914-147 EJ295468366TH เอกชัย19 + เจริญบารมี (143818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ550914-148 EI799989508TH yarit + joiekong (143821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
60 # 3อจ550914-149 EI428051887TH betonglove + rut999 (143823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
61 # 3อจ550914-150 EJ420547635TH oonrak + Robinhood (143941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (540422-116)***
62 # 3อจ550914-151 EJ255506450TH sleepless + Suwijak (143826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด)***
63 # 3อจ550914-152 EJ504191936TH toyotachi + ซิยิ่นกุ้ย (143832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ550914-153 EH845191718TH nuilumlukka + dimond25 (143835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพลพัฒนาราม เนื้อเงิน ปี 2545 จ.อุดรธานี ***
65 # 3อจ550914-154 EJ452782290TH ๙สิทธิโชค๙ + boonpasit (143836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้าง(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ550914-155 EI890047147TH พยัคฆ์ทมิฬ + สยามนาคา (143839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 710)***
67 # 3อจ550914-156 EI668389687TH เก๋งกาฬสินธุ์ + TOMAOR (143841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นป่าหวาย เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
68 # 3อจ550914-157 EJ216286054TH เด็กข้างวัด + หนองซอ (143843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นฉลองศาลาการเปรียญ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี ***
69 # 3อจ550914-158 EI586810205TH vaivai + ดำรงสยาม (143846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ550914-159 EJ200171972TH ballloonyoyo + P7harit (143945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์ ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2513 ***

71 # 3อจ550914-161 EJ393992763TH โตเคชิ + พ่อครู (143807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จไผ่ตอง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก เนื้อเทา จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ550914-162 EJ148495609TH ngiamulet + พระพันปี (143943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด ***
73 # 3อจ550914-163 EJ416256013TH nusalaya + ooyooy (143812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
74 # 3อจ550914-164 EJ510003186TH betonglove + suchet_w (143816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
75 # 3อจ550914-165 EJ153858650TH somyot_hua + (143820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
76 # 3อจ550914-166 EJ510003172TH Firechicken + suchet_w (143824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
77 # 3อจ550914-167 EI914485856TH New_chain + ไม้มงคล (143828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ550914-168 EI802322345TH pansanong + buromwat (143830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (550627-120)***
79 # 3อจ550914-169 EJ254198134TH เด็กตลาดพลู + สหพัฒน์ (143833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 551)***
80 # 3อจ550914-170 EJ422216150TH เอกเขนก + memories (143837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550203-055)***
81 # 3อจ550914-171 EJ418014743TH heretic + โตอ่าง (143842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550406-136)***
82 # 3อจ550914-172 ED284490139TH udomsuk + kopart (143845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องที่ไม่ตอกโค๊ดของรุ่นนี้
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น ปี 2518 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ550914-173 EJ256242860TH shang + เจ๋งจริง (143850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ สมัยอยุธยา เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
84 # 3อจ550914-174 RG386570186TH VAIVIT + ARNON (143856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 31)***
85 # 3อจ550914-175 EJ452407365TH major + bluezone69 (143859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร กรมศุลกากรสร้าง เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ550914-176 EJ467473065TH geniusguy + อ๊อดใหญ่ (143861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระในหลวงทรงผนวช วัดราชบพิธ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ550914-177 EJ256242860TH yutboss175 + เจ๋งจริง (143868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
88 # 3อจ550914-178 EJ972622684TH srisawat + บอยราม2 (143873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***

89 # 3อจ550914-179 EJ334718315TH pwongphu + jittapol (143876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ550914-180 EJ415399109TH golfj + shirew (143881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ550914-181 EJ415399109TH แจ็คลพบุรี + shirew (143885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
92 # 3อจ550914-182 EJ139915577TH พระประแดง26 + nat-vego (143888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา ***
93 # 3อจ550914-183 EJ461219025TH มงคล88 + kobnamo (143892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
94 # 3อจ550914-184 EJ475931301TH อิเค็นจิโร + (143897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางพระบางพระ
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี ***
95 # 3อจ551914-160 EJ316390868TH jittipong + lekdon (143849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 18 ก.ย. 2555 - 09:10 น.] #43284 (15/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550906-020 EI785025795TH สุดขอบ (142611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ550906-027 EJ271773573TH JWANDEE (143125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ550906-030 EI579281533TH tanatad (142489) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ550906-034 EJ146806904TH สร-อ่าวอุดม (143131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ550906-046 EJ250597799TH ส้มจุก (143119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ550906-059 EJ244572872TH ปุญปุญ (143144) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ550907-009 EJ224752570TH เคอิโงะ (142753) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ550907-017 EX054533878TH monprakurng (142704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ550907-021 EJ419217291TH ขุนเมืองจันทร์ (142702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ550908-030 EJ014717025TH กฤชนณแปดริ้ว (143018) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ550910-002 EI793631814TH หมูแม่ลา (143146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ550910-003 EJ349628973TH prabaiboon (143148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ550910-004 EI830561536TH tanatad (143149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ550910-005 EI830561536TH ขวัญพระนคร (143161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ550910-006 EJ130956424TH โต้งกระนวน (143150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ550910-007 EJ108295745TH ชยันโต (143154) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ550910-008 EJ396013987TH พระยอดขุนพล (143151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ550910-009 EJ122125858TH 0LE_LIVERMAN (143153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ550910-010 EI054113204TH keat2507 (143155) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ550910-011 EJ396323581TH Sukanya2305 (143156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ550910-012 EI668386592TH rattasah (143157) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ550910-013 EJ510615002TH แบทแมน (143160) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ550910-014 EJ085971318TH oogusbk (143163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 1อจ550910-015 EJ244578190TH อู๊ดจอมทอง (143165) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ550910-016 EJ355606760TH รัชพล (143167) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 1อจ550910-017 EI595081615TH สุวิทย์(63) (143169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ550910-021 EI932713501TH บูลย์หาดใหญ่ (143085) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550910-022 EJ290423116TH managerza (143162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ550910-023 EJ419815670TH Jaypattaya (143086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ550910-024 EI565632858TH เรศเรณู (143087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ550910-025 EJ133124345TH ต่อแต้ม (143088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ550910-027 EJ349766816TH yasticker (143089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ550910-028 EI461205030TH pair1 (143116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550906-002 lek16 (142619) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ550906-024 กานกินรี (143187) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ550906-027 suksai (142671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ550906-029 gump16 (142676) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 2อจ550907-016 sarawut_mind (142790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ550908-019 southman92 (142971) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
7 # 2อจ550908-025 วิมลดอดคอม (142993) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ550908-030 ชายชัยภูมิ (142998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ550908-043 taotsk (143010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550908-045 ตู๋หรุ่น (143012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ550910-001 niruch (143123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ550910-002 pukpao (143127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ550910-003 มหาดไทย2 (143128) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ550910-004 chattar (143130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ550910-005 chattar (143133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ550910-006 chattar (143134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ550910-007 ซุ่มโคราช (143136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550910-008 Jittipun (143137) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ550910-009 แก้วสามวา (143139) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ550910-010 แก้วสามวา (143141) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ550910-011 หนุ่มนพลักษณ์ (143129) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ550910-012 หนุ่มนพลักษณ์ (143132) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
23 # 2อจ550910-013 wattanat (143166) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ550910-014 wanchairangsit (143135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ550910-015 siriphanvitoon (143164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ550910-016 kmutnb (143138) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ550910-017 NATTAPON9 (143140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ550910-018 bowon (143168) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ550910-019 บอลยอดแหลม (143142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ550910-020 aumphorn (143143) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
31 # 2อจ550910-021 marchtu23 (143170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ550910-022 วังตะโก (143171) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ550910-023 ชินจัง (143172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ550910-024 ตองเก้า (143173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ550910-025 airjump (143174) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
36 # 2อจ550910-026 naweena (143175) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ550910-027 BigPunNo (143176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ550910-028 BigPunNo (143177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ550910-029 วัชรฉัตร (143178) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
40 # 2อจ550910-030 tontatto (143179) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
41 # 2อจ550910-031 tonychan (143180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ550910-032 samajit (143181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ550910-033 yabyab (143182) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
44 # 2อจ550910-034 wus_pitloke (143183) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ550910-035 so-so (143184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 2อจ550910-036 viwat (143185) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
47 # 2อจ550910-037 เอกสิทธิ์คลัง (143186) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550910-020 no_youngblood + ฟ้าสาง (143145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ลพบุรี (หมายเลข 240) (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)***
2 # 3อจ550911-102 EJ146807860TH ชอบพระเครื่อง + ระเบียบ (143222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
3 # 3อจ550911-134 EJ109994576TH วัฒน์วังหิน + ชวนชื่น (143248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 พิมพ์หลังเลข ๘ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี ***
4 # 3อจ550911-163 ED021294631TH jungkik + pikaju (143274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญอาจารย์ฟ้องดีสว่าง เนื้อทองแดง ปี 2490 ***
5 # 3อจ550911-170 EJ415226001TH jintanar + เดี่ยวไร่ส้ม (143290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ550912-016 น้องปีเตอร์ + sasith (143415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
7 # 3อจ550912-125 EJ461200015TH praengineer + สุนะโมโล (143529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องตอกโค๊ดตัวนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
8 # 3อจ550913-001 bwerawat + (143664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหัก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)***
9 # 3อจ550913-002 gun_sapan + branny (143668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังยันต์อิติ จ.ชลบุรี ***
10 # 3อจ550913-003 THKP_THA + noomjj (143671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
11 # 3อจ550913-004 radarman + fasaiinum (143742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(540709-157)***
12 # 3อจ550913-005 Tharahimalai + ทศวรรษ33 (143676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (510702-040)***
13 # 3อจ550913-006 jojojung + WIRAT999 (143679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก พิมพ์อุใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เลย ***
14 # 3อจ550913-007 จ่าจอก + วันทามิ (143682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.พิจิตร ***
15 # 3อจ550913-008 nonangthong + heretic (143736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จ กรุวัดสุวรรณ์ฯ เนื้อตะกั่ว จ.อ่างทอง ***
16 # 3อจ550913-009 sugade77 + เพชรผักไห่ (143685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (540806-010)***

17 # 3อจ550913-010 แบทแมน + พุทธรักษ์ษา (143689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
18 # 3อจ550913-011 พยัคฆ์ทมิฬ + aeeee (143660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1092)***
19 # 3อจ550913-012 หม่อง + อาร์มไข่เค็ม (143662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดเงิน)***
20 # 3อจ550913-101 EI900994142TH grorge + ten585 (143610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ550913-102 EJ347073499TH yasticker + krai007 (143611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะและโค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)***
22 # 3อจ550913-103 EJ312976502TH juipeter + rattanun (143614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2524 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ550913-104 EJ207379169TH แจ็คลพบุรี + unclegob (143617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ550913-105 EI796142293TH betonglove + ร่มฟ้าภูพิงค์ (143619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ550913-106 EJ350242215TH ซิยิ่นกุ้ย + iceman28 (143622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ550913-107 EJ122129758TH วสันต์อ่อนนุช + (143625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ550913-108 EJ313255926TH เอกเมืองตรัง + นายนาฬิกา (143627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ550913-109 EJ349009003TH หม่อง + prabaiboon (143629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ550913-110 EI859645095TH panna08 + ชัดเจนนครศรี (143632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
30 # 3อจ550913-111 EO830221501TH ยุทธิชัย + minemint (143596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ550913-112 EJ181521727TH SUWANNAROT + mio88 (143598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ550913-113 EJ181521727TH singhans + mio88 (143599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
33 # 3อจ550913-114 EJ001749245TH Pra-ban + จตุจักร (143600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ550913-115 EJ351504836TH sheva + phipops (143763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ550913-117 EI335019544TH TonKridsada + ใหญ่ท่าน้ำ (143760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ550913-118 EI675330761TH Darksider + จันกะจ่าง (143605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ550913-119 EJ271470935TH Buncha + pansanong (143607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช พิมพ์หลัง ภปร.เงิน เนื้อผง ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3512)***
38 # 3อจ550913-120 EX025481820TH conmisilp + vara14 (143609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมี 71 เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ด ๙)***
39 # 3อจ550913-121 EJ257228436TH HIGHT + ใหญ่ดงดินแดง (143613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1991)***
40 # 3อจ550913-122 ED284482605TH sunthon-pd + (143615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนูเมืองแกลง
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
41 # 3อจ550913-123 EJ016612646TH tongprakueang + (143618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอตะทัคคะ
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค๊ดวัด)***
42 # 3อจ550913-124 RG572732627TH yutboss175 + dynamo (143620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
43 # 3อจ550913-125 EJ005772647TH pom99 + ทบสยาม (143623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
44 # 3อจ550913-126 EI669624214TH รัตนตรัย + pusook66 (143626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ด ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
45 # 3อจ550913-127 EJ370134957TH หน้าหวาน + porn08 (143628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
46 # 3อจ550913-128 EJ197375783TH channaronglimp + (143631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ก้อนกรวด
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 ***
47 # 3อจ550913-129 EJ240015556TH มหาชาญพระเครื่อง + (143757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ณัฎฐกิตติ์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี ***
48 # 3อจ550913-130 EI900622146TH lekdee + เอิงเอย (143633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
49 # 3อจ550913-131 EI900622146H jorangsan + เอิงเอย (143593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
50 # 3อจ550913-132 EJ363164542TH pornthap + kosiew (143762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2537 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ550913-133 EJ498906129TH zafari + vsumit (143597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ550913-134 EI716421291TH citypum + คุณศักรินทร์ (143604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ550913-135 EX041818488TH raddy_rak + ยัยแม่มด (143606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเก็ตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2923)***
54 # 3อจ550913-136 EJ498906129TH zafari + vsumit (143608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสิริมงคล เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 331)***
55 # 3อจ550913-137 EJ349229905TH อาราธนา + สายฝาง (143612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ550913-138 EX040491047TH Jackbangkaew + (143616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมฆินทร์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (550808-118)***
57 # 3อจ550913-139 EJ531790979TH terapong2 + jiantsuphan (143621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ550913-140 EJ180879950TH korn88 + (143624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรงธรรมบ้านสวน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (520211-352)***
59 # 3อจ550913-141 EJ210780641TH สรพลจัน + tonchaly (143636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์เศียรโล้นสายฝน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร***
60 # 3อจ550913-142 EI900622455TH หลวงสิน + tui_bong (143638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
61 # 3อจ550913-143 EJ454392955TH madee + อนันต์พระเครื่อง (143641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 65)***
62 # 3อจ550913-144 EJ474992304TH จอมทอง33 + สิริวรรณโณ (143644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(521001-515)***
63 # 3อจ550913-145 EJ474992304TH จอมทอง33 + สิริวรรณโณ (143645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540512-236)***
64 # 3อจ550913-146 EJ398306714TH บอยประตูแดง + manza (143647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ550913-147 EJ467464046TH phubed + toonmineza (143649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ550913-148 EJ370136136TH JEAB03 + pranung (143652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยาหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพหูตัด)***
67 # 3อจ550913-149 EJ531780716TH ichai + prapun_ch (143654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ550913-150 EJ232337934TH SAFEkabpom + mam42 (143780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่บ่าราง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี ***
69 # 3อจ550913-151 EJ191057084TH benz9977 + paoboonjin (143635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ550913-152 EJ467464196TH อาราธนา + Best16 (143637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ550913-153 EI669624205TH hi-low + pusook66 (143639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. พ.ศ.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
72 # 3อจ550913-154 EJ254983197TH ทศวรรษ33 + popstar5 (143752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ550913-154 EJ254983197TH ทศวรรษ33 + popstar5 (143752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ550913-155 EI769922516TH Loeicity + tunya (143727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 ***
75 # 3อจ550913-156 EJ443836255TH indy48 + k9cob (143642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ550913-157 EJ394206211TH bankbong55 + chatcheor (143648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ550913-158 EJ268024969TH betonglove + สรินพรรณ (143650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ550913-159 EI765689549TH pigkolo + สหายเมืองลิง (143653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
79 # 3อจ550913-160 EH966637455TH ตะวัน03 + puttana (143656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
80 # 3อจ550913-161 pornthap + gnokia (143666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ชลบุรี ***
81 # 3อจ550913-162 EJ197376761TH adisorngas + น้องปีเตอร์ (143670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
82 # 3อจ550913-163 EJ197379761TH zuzaa + น้องปีเตอร์ (143672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)***
83 # 3อจ550913-164 EJ197376761TH jumnong + น้องปีเตอร์ (143675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้นก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(540519-127)***
84 # 3อจ550913-165 EJ100524875TH rukphon + หมีจันทบุรี (143678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 366)***
85 # 3อจ550913-166 EJ370134943TH หน้าหวาน + porn08 (143680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ550913-167 EJ271164802TH PABOO + สหายเมืองลิง (143681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
87 # 3อจ550913-168 EH933801091TH จอมดาบหิมะแดง + (143683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
punktae
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
88 # 3อจ550913-169 EI972624186TH phetnara + pornpipat (143744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (550613-095)***

89 # 3อจ550913-170 EJ146730525TH Charity + ระเบียบ (143684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพล้างผิว)***
90 # 3อจ550913-171 EJ146821985TH bwerawat + เสกเมืองตาก (143630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 922)***
91 # 3อจ550913-172 53011203723 ohmhonesty + krai007 (143634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
92 # 3อจ550913-173 EJ151450094TH ดินสอสี21 + welding24 (143747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
93 # 3อจ550913-174 EJ399600607TH yutboss175 + ชานนทร์ (143640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ550913-175 EJ419837715TH พุทธสยาม + แฮปรามคำแหง (143643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ550913-176 EJ325973650TH memories + ภิรัต (143646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
96 # 3อจ550913-177 EI066206084TH ต้อม_สุโขทัย + Pantapat (143729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ550913-178 EI925317111TH sai-9ton + สุริยา09 (143651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดฐานล่างขวา)***
98 # 3อจ550913-179 EJ399600607TH lovelyman + ชานนทร์ (143655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
99 # 3อจ550913-180 EJ420916429TH sutarn + koontorn (143657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 46)***
100 # 3อจ550913-181 EJ230544222TH chaoo + sukamo (143686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
101 # 3อจ550913-182 EJ153827207TH chusak + warut (143687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
102 # 3อจ550913-183 EI233758403TH ระจัน + ชอบจัง (143691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค๊ด)***
103 # 3อจ550913-184 EI233758403TH movie + ชอบจัง (143692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ550913-185 EJ272715223TH อรุโณทัย + thanaanan (143696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์กลากสามหลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ ***
105 # 3อจ550913-186 EJ073063616TH nat_exit + ปู่ดำเนิน (143697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (550816-121)***
106 # 3อจ550913-187 EH748725878TH thanaphon + payupnetpu (143700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***

107 # 3อจ550913-188 RF804735083TH toymlt + nusalaya (143703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
108 # 3อจ550913-189 EJ415388432TH reset-usb + (143706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บ้านพระระยอง
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อทองแดงลงยา ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 509)***
109 # 3อจ550913-190 EI639033200TH Nopphadon + (143709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หิมพานต์มุ่งงาม
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื่อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550728-066)***
110 # 3อจ550913-191 EJ461217727TH gun_sapan + (143658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กละหารไร่
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง***
111 # 3อจ550913-192 EJ352944162TH windmill + Santisook (143659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
112 # 3อจ550913-193 EI977281770TH toymlt + siam_yuth (143661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
113 # 3อจ550913-194 EJ415336510TH jintanar + supap (143663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.ระยอง (หมายเลข 39)***
114 # 3อจ550913-195 EI939295889TH gorn9 + patama (143665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
115 # 3อจ550913-196 EI939295889TH nco29-48 + patama (143667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
116 # 3อจ550913-197 EI858255598TH WIRAT999 + tagud (143669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรศิริวัฒน์ วัดราชบพิธ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ ***
117 # 3อจ550913-198 EJ415335956TH kungkai + พนมรุ้ง (143673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 240)***
118 # 3อจ550913-199 EJ416241861TH แจ็คลพบุรี + SNOWKID (143674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ550913-200 EJ475834619TH andy4659 + sarawutk (143677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
120 # 3อจ550913-201 EH933666343TH joke13 + ปากเปชอบพระ (143601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
121 # 3อจ550913-202 EI941387473TH kon2004_9 + (143759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
โอม_หาดใหญ่
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
122 # 3อจ550913-203 EI966938818TH suksilp + (bebe) (143603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 17 ก.ย. 2555 - 09:03 น.] #42876 (14/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550905-021 EI489294145TH proomta (142988) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ550905-036 EJ071357294TH ดาบพจน์ (142987) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ550908-001 EJ053129653TH mekin (142958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550908-002 EJ177314003TH พรชัย2 (142961) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ550908-003 EJ146803559TH แสงเงินแสงทอง (142968) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ550908-004 EI730450532TH พรพ่อพริ้ง (142972) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ550908-006 EX063315791TH s_u_n (142976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ550908-007 EJ025928989TH winwin (142981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ550908-008 EJ467420155TH gang17277 (142982) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ550908-009 EJ420589437TH ksiasawa (142985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ550908-010 EJ461377785TH เด็กละหารไร่ (142986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ550908-011 EI754687808TH babala (142928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ550908-012 EJ294141464TH บ้านบุญ (142931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ550908-013 EJ146662808TH ยาคูลท์ (142934) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ550908-014 EJ148279967TH ปืนใหญ่ (142935) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ550908-015 EI858261050TH tagud (142938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ550908-016 EJ384782775TH หนองซอ (142941) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ550908-017 EJ244582194TH geniusguy (142945) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ550908-018 EJ452386838TH probation (142949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ550908-020 EI754687811TH babala (142951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ550908-021 EI738797570TH อนันต์พระเครื่อง (142965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ550908-024 EI742765247TH ชิชิมารุ (142970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ550908-025 EH699461850TH suangorndang (142975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ550908-026 EI771611574TH monze (143022) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 1อจ550908-027 EJ294438915TH โจ๊ก_วัดเหนือ (142977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 10 องค์
26 # 1อจ550908-028 EI394946513TH sai-9ton (142978) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ550908-029 EI489106037TH แทนพระคุณ (142979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550908-031 EI979759917TH เพื่อนเมืองสมุทร (142980) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ550908-032 EI874536929TH thongpaiwan (142983) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ550908-033 EJ415358095TH bangpunDD (142984) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550905-014 โจ_ศรีราชา (143029) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ550905-026 การันตีพระ (142473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ550905-033 tumkajohn (143028) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ550908-001 แจ็คปากน้ำโพ (142933) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 16 องค์
5 # 2อจ550908-002 ake_99 (143023) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
6 # 2อจ550908-003 สายธารทิพย์ (142937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ550908-004 maxmm (142940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ550908-005 K_bangkhontee (142942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ550908-006 supannaratana (142944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550908-007 bangpakong (142946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ550908-008 ตี๋สุราษฎร์ (142948) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ550908-009 นราชิ (142952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ550908-010 chajks (142954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550908-011 nirawadee (142956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ550908-012 arthur (142957) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ550908-013 ชนกสุภา (142960) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ550908-014 วัชรฉัตร (142962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ550908-015 nunthawat (142964) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ550908-016 buabut (142966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ550908-017 kopuree (142967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550908-018 arinnick (142969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ550908-020 TANAWAT2520 (142973) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ550908-021 ภูมิทัศ (142989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ550908-022 ตองเก้า (142990) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ550908-023 nawin 5599 (142991) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ550908-024 antsurround (142992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ550908-026 Cchanchai (142994) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ550908-027 uncle (142995) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ550908-028 nunthawat (142996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ550908-029 REGCOS (142997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ550908-031 กาละแม (142999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ550908-032 sakchidlom (143000) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 2อจ550908-033 เก๋งกาฬสินธุ์ (143001) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ550908-034 kingfisher (143002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ550908-035 lerdlit (143003) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
36 # 2อจ550908-036 ลมเพลมพัด (143004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ550908-037 คนบูชาพระ (143005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ550908-038 JACK012 (143006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 2อจ550908-039 ธนวัฒน์ตาคลี (143030) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
40 # 2อจ550908-040 BK-Prom (143007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 2อจ550908-041 pocketwee (143008) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ550908-042 taotsk (143009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 2อจ550908-044 anusid (143011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 2อจ550908-046 gun87 (143013) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ550908-047 chuchart1966 (143015) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
46 # 2อจ550908-048 อาชาวิน (143017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ550908-049 kit2509 (143019) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ550908-050 แม็คหลักสี่ (143020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ550908-051 แพรวพรรณ (143021) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 2อจ550908-052 dang29 (143024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
51 # 2อจ550908-053 sakyui (143025) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 2อจ550908-054 sakyui (143026) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 2อจ550908-055 tancho (143027) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550907-167 EG872577863TH Feen_8Rew + japop99 (143471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว ปี 2519 ***
2 # 3อจ550908-148 EJ422749675TH kirdthip1 + No-War (143474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2547 จ.ภูเก็ต ***
3 # 3อจ550912-001 Wendy + แป้ง67 (143400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
4 # 3อจ550912-003 Pra-ban + แป้ง67 (143408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ550912-004 treecha + ศาลย์ (143414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2980)(550804-103)***
6 # 3อจ550912-005 pimmniyom + Kumpanthong (143419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
7 # 3อจ550912-006 SAFEkabpom + (143423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุทธรักษ์ษา
*** พระกริ่งจอมสุรินทร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก) (521024-059)***
8 # 3อจ550912-007 vaivai + dan_sena (143428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ550912-008 changnong + Pracha40 (143432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผลหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
10 # 3อจ550912-009 พิชชาพชร + dewar (143434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
11 # 3อจ550912-010 emperor + (143436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Adisorn_p2519
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)***
12 # 3อจ550912-011 dls432 + kon2004_9 (143402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
13 # 3อจ550912-012 tuk08 + kon2004_9 (143404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ550912-013 แจ็คลพบุรี + paoku (143407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช ***
15 # 3อจ550912-014 หลวงสิน + paoku (143409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่สุภา พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.ภูเก็ต ***
16 # 3อจ550912-015 arm007 + nokchaiyo (143411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ550912-017 Matamboon + sasith (143418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ550912-018 วัชรชัย + WIRAT999 (143422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.สิงห์บุรี ***
19 # 3อจ550912-019 keattisak + NATTAPON9 (143426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ550912-020 น้องปีเตอร์ + NATTAPON9 (143427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ550912-021 Nsamut + tuk08 (143457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ550912-022 geniusguy + punpun (143576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
23 # 3อจ550912-023 MonG58 + punpun (143464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ550912-101 EJ208646039TH bankbong55 + นัทกะน้ำ (143413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
25 # 3อจ550912-102 EJ346563195TH Poonamulet + derss (143417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
26 # 3อจ550912-103 EJ203535650TH sankeng + 9light (143420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ550912-104 EJ212166674TH ตึกคอมศรีราชา + กุญชรช้าง (143424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550811-004)***
28 # 3อจ550912-105 EJ350921645TH ขุนกิม + ตุ๊หลวง (143575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (550802-109)***
29 # 3อจ550912-106 EJ383241376TH bankbong55 + OtherHand (143429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ550912-107 EI942015734TH betonglove + eing_0014 (143431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ550912-108 EJ315070139TH SUWANNAROT + Ronado (143433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ550912-109 EJ280426991TH นุหนองคาย + โสราชา (143435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
33 # 3อจ550912-110 EH897061449TH gun_sapan + กิ๊กก๊อก (143437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (511201-118)***
34 # 3อจ550912-111 EJ390967668TH chaninnart + หมีน้อย53 (143401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ)***

35 # 3อจ550912-112 EH897061449TH loopiank + กิ๊กก๊อก (143403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม (550121-246)***
36 # 3อจ550912-113 EJ205533191TH bankbong55 + เปร็ง06 (143406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ ***
37 # 3อจ550912-114 EJ146811780TH paul2509 + ตนพนา (143410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิม)***
38 # 3อจ550912-115 EX059662106TH phipop12 + pp_korat11 (143412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ550912-116 EI843080555TH vongsomboon + (143416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somprasong
*** พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
40 # 3อจ550912-117 EJ212171762TH pimmniyom + nim4011 (143421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (540805-153)***
41 # 3อจ550912-118 EJ060839004TH tonychan + kittipon (143548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)(520813-194)***
42 # 3อจ550912-119 EJ096110566TH แพทย์แผนปัจุบัน + ระฆังบุญ (143425) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด ***
43 # 3อจ550912-119 EJ096110566TH แพทย์แผนปัจุบัน + ระฆังบุญ (143425) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ตราด (น้ำหนัก 1.1 กรัม)***
44 # 3อจ550912-119 EJ096110566TH แพทย์แผนปัจุบัน + ระฆังบุญ (143425) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด ***
45 # 3อจ550912-119 EJ096110566TH แพทย์แผนปัจุบัน + ระฆังบุญ (143425) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด ***
46 # 3อจ550912-119 EJ096110566TH แพทย์แผนปัจุบัน + ระฆังบุญ (143425) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนาก ปี 2553 จ.ตราด ***
47 # 3อจ550912-120 EJ302134312TH SAHAKORN + กวงยะลา (143430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
48 # 3อจ550912-121 EI604080080TH chaichu + nutthawut (143512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
49 # 3อจ550912-122 EJ349773454TH chattar + satitchai (143516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
50 # 3อจ550912-123 EX041811578TH pimmniyom + ยัยแม่มด (143521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ550912-124 EX041811578TH pimmniyom + ยัยแม่มด (143525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ550912-126 EJ346562734TH nop_osk + ศักดิ์นรินทร์ (143532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550627-081)***

53 # 3อจ550912-127 EJ346562734TH gun_sapan + ศักดิ์นรินทร์ (143533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550901-190)***
54 # 3อจ550912-128 EJ121213088TH SAFEkabpom + jirasak (143536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งจอมสุรินทร์ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก)(500224-001)***
55 # 3อจ550912-129 EJ398707006TH HO_Korat + ชยันโต (143540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(550824-114)***
56 # 3อจ550912-130 EJ470362696TH cinsun + lookpong (143543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 258)***
57 # 3อจ550912-131 EI422754105TH Sampenang + k9cob (143440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ550912-132 EJ422754105TH a_kitty + k9cob (143441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ550912-134 EJ347632811TH SUWANNAROT + (143444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
60 # 3อจ550912-135 EJ295834056TH bussakorn + sasith (143447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลาง(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
61 # 3อจ550912-136 EJ295834056TH bussakorn + sasith (143450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ550912-137 EG764474609TH pramoht + sittipon (143452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ550912-138 EJ459596354TH NUMJA + เด็กชายนา (143455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)***
64 # 3อจ550912-139 EI537915093TH pakkaporn + (143460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MANLOMPON
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (530417-049)***
65 # 3อจ550912-140 EJ475106902TH ท่านมหา + shibulaken (143550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
66 # 3อจ550912-141 EJ021052564TH nuisriracha + soranat (143442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 804)***
67 # 3อจ550912-142 EJ415373509TH boomsriracha + phetra (143528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)***
68 # 3อจ550912-143 EJ475927528TH tik_srt + kungkai (143445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร ***
69 # 3อจ550912-144 EI771210973TH เจษเมืองกาญจน์ + (143446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZuTharua
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิม)***
70 # 3อจ550912-145 EI771210973TH New_chain + ZuTharua (143448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิม/สภาพทาทองใหม่)***

71 # 3อจ550912-146 EI899614794TH vin99 + lancer (143451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดวบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
72 # 3อจ550912-147 EJ018427125TH อาราธนา + pwongphu (143454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
73 # 3อจ550912-148 EJ370136136TH narongpol + pranung (143458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง ***
74 # 3อจ550912-149 EJ018427125TH Sampenang + pwongphu (143462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ550912-150 EJ018427125TH สาวหลง + pwongphu (143466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ550912-151 EJ256803953TH anndamun + Preecha_K (143449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550817-046)***
77 # 3อจ550912-152 RG463625834TH บรมีหลวงปู่ทวด + som279 (143453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี (สภาพล้างผิว)(550216-078)***
78 # 3อจ550912-153 EJ153821535TH อาราธนา + เอกเมืองตรัง (143456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ550912-154 EJ153821535TH niphonxxx + เอกเมืองตรัง (143459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ550912-155 EJ461202339TH jminter + เด็กละหารไร่ (143461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
81 # 3อจ550912-156 EJ141779518TH piyaphum + thanongk (143465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ550912-156 EJ141779518TH piyaphum + thanongk (143465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ550912-157 EJ310339114TH boon1 + sumat (143467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (550403-186)***
84 # 3อจ550912-158 EJ141779518TH suk_kaiser + thanongk (143469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแรก พิมพ์ไม่มีเส้นคอ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
85 # 3อจ550912-159 EJ464947946TH TONG_NK + pramote1987 (143473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์สามเกลอ จ.นครปฐม ***
86 # 3อจ550912-160 EI879015624TH ดาบพจน์ + มงคลชัย07 (143534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
87 # 3อจ550912-161 EI719502635TH พลบางซื่อ + คุณศักรินทร์ (143553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***
88 # 3อจ550912-162 EI719502635TH banda + คุณศักรินทร์ (143485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)***

89 # 3อจ550912-163 EJ29604850TH bwerawat + sasith (143490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
90 # 3อจ550912-164 EJ060869377TH ธนูทอง + suttisak (143493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ550912-165 EI874543536TH PANYA10 + jacks7 (143496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคูเก่าสร้าง)***
92 # 3อจ550912-166 EI537922837TH prathep + บารมีหลวงพ่อเงิน (143499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
93 # 3อจ550912-167 EJ293117937TH เหน่งเมืองนนท์ + (143502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บีเคเพชรบุรี
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ550912-168 EJ398337022TH pimmniyom + manza (143506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ550912-169 EI691989328TH newwave9 + maggie (143509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
96 # 3อจ550912-170 EJ417599880TH ราศีมังกรทอง + artirvana (143554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1564)***
97 # 3อจ550912-171 EJ268361334TH ตะเกียงลาน + nngnui (143463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
98 # 3อจ550912-172 EG110011867TH bankbong55 + scangea (143468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
99 # 3อจ550912-173 EI771311107TH samakid + munmun (143470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพสวย)***
100 # 3อจ550912-174 EI604083205TH อาราธนา + nutthawut (143472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)***
101 # 3อจ550912-175 RX034354081TH สังฆราชา + เสือหรรษา (143573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
102 # 3อจ550912-176 RX034354081TH โลหะภัณฑ์ + เสือหรรษา (143475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
103 # 3อจ550912-177 RG427081468TH Pnirun2 + แซมบี้นนทบุรี (143479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
104 # 3อจ550912-178 EJ461201850TH yomomyai + kobnamo (143538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
105 # 3อจ550912-179 EJ156067638TH pachre + RAK_PT (143481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (550507-204)***
106 # 3อจ550912-180 EI912589368TH อาราธนา + ช_ชุติวัตร (143484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

107 # 3อจ550912-181 EJ198014715TH โกเล้ง + kanan (143545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 402)***
108 # 3อจ550912-182 EI845322957TH ป๋องแป้ง + ณัฐบ้านกล้วย (143546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.ชลบุรี ***
109 # 3อจ550912-183 RF830099751TH บารมีอาจารย์ปู่ + ARNON (143578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
110 # 3อจ550912-184 EJ420621044TH tuichin + tawanzero (143547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
111 # 3อจ550912-185 EJ254983855TH mandala + yanpawach (143549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ปางถวายเนตร เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 15 ก.ย. 2555 - 09:02 น.] #42833 (13/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550904-015 EJ242182565TH jojo2 (142855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ550904-020 EJ040704878TH THANOMCHAI2512 (142854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ550906-018 EI623645717TH ชยันโต (142606) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ550907-001 EI135438545TH 0LE_LIVERMAN (142692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ550907-002 EJ181736189TH ไทยสวัสดิ์ (142694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ550907-003 EJ174190463TH thaisiam (142697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ550907-004 EJ202342003TH PING007 (142699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ550907-005 EJ313252978TH นายนาฬิกา (142701) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ550907-006 EJ080758091TH เอกวัชร์ (142703) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ550907-007 EJ475060176TH kittipongbee (142838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ550907-008 EJ316506787TH kkk707 (142707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ550907-010 EJ172643413TH jumnong (142755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ550907-011 EJ382829965TH Charity (142691) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ550907-012 EI874530974TH aksomsak (142693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ550907-013 EJ114430657TH สุเรนทรชิต (142695) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ550907-014 EI868795884TH GEARBAN (142696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ550907-015 EI771208175TH chaiwatnamo (142698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ550907-016 EJ422455530TH เรืองฤทธิ (142700) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 1อจ550907-018 EJ475704154TH dekaoudom (142706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ550907-019 EJ139913514TH ธนูทอง (142708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550907-020 EJ452398270TH probation (142710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ550907-022 EG872577863TH japop99 (142705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ550907-023 EJ148279370TH suchinn (142709) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ550907-024 EJ402133487TH moo_bpk (142826) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ550907-025 EJ021038491TH เสกเมืองตาก (142827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ550907-026 EJ461314074TH บอลตลิ่งชัน (142829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ550907-027 EJ419828642TH แฮปรามคำแหง (142831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550907-028 EJ394202458TH โอบางใหญ่ (142833) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ550907-029 EJ416396687TH you990 (142835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ550907-030 EJ457210149TH yodchai1515 (142837) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 1อจ550907-031 EI993176188TH ห้าร้อย (142839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ550907-032 EG969103905TH พระพิรุณ (142840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ550907-033 EJ091874540TH plankton (142841) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ550907-034 EG872591410TH pramoht (142842) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
35 # 1อจ550907-035 EI583081578TH sura_dom (142843) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 1อจ550907-036 EJ314353726TH burabha (142844) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ550907-037 EJ040710710TH picasso (142845) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ550907-038 EJ348266915TH อ้นท่าตอน (142846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ550907-039 EJ206567608TH สระหลวง (142847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ550907-041 EX041518735TH Junbangna (142848) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ550907-042 EJ208617593TH kampangman (142849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ550907-043 EJ391060923TH thepee (142850) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
43 # 1อจ550907-044 EJ22532367TH ดอนแพร่ (142851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ550907-045 EJ396666958TH เทียนกำแพง (142852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ550907-046 EI940110511TH NIPPITHA (142853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550907-001 แป้ง67 (142786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ550907-002 zenzen (142788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ550907-003 MILD-NUM (142791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ550907-004 chaiyapon (142794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ550907-005 Firechicken (142796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ550907-006 แก้วสามวา (142798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ550907-007 โพธาราม (142802) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
8 # 2อจ550907-008 อรรถพล (142804) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ550907-009 attaporns (142805) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550907-010 non99 (142807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ550907-011 bangpakok (142777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ550907-012 ขุนเดชช์ (142780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ550907-013 REGCOS (142783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ550907-014 kmutnb (142784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ550907-015 jazzz (142787) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
16 # 2อจ550907-017 sarawut_mind (142793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550907-018 scpra (142795) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
18 # 2อจ550907-019 likeit (142799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ550907-020 ชูบางพลี2 (142801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ550907-021 tumnapat (142856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550907-022 ammad (142857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ550907-023 โกอันดามัน (142858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550903-036 APICHETTB + ขุนเดชช์ (141982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งจมูก) (530825-069)***
2 # 3อจ550908-128 EJ475921193TH แจ็คลพบุรี + (142918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางพระบางพระ
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังยันต์อิติ เนื้อผง ปี 2510 จ.ชลบุรี ***
3 # 3อจ550910-019 สุขอัลฟ่า + uncleboy (143059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ) ***
4 # 3อจ550910-117 EI801207269TH Jittipun + Best16 (143105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมฐาน) (550430-179)***
5 # 3อจ550911-001 ฟ้ากว้าง + beer-amulet (143205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ550911-002 anonnat + anupong (143207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โกรกกราก วัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร ***
7 # 3อจ550911-003 สิริวรรณโณ + kwankao (143208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
8 # 3อจ550911-004 sutarn + kokit (143210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 81)***
9 # 3อจ550911-005 รังนกน้อย + mpower (143212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ550911-006 phipops + SNOWKID (143213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (521007-287)***
11 # 3อจ550911-007 mtongtos + ตี๋เมืองทอง (143370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
12 # 3อจ550911-008 pisanlost + ตี๋เมืองทอง (143215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังเมจุด เนื้อผงคลุกรัก ปี 2501 จ.ชลบุรี ***
13 # 3อจ550911-009 adwan + oldshop (143217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
14 # 3อจ550911-010 p_punnarong + rut999 (143219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
15 # 3อจ550911-011 benz9977 + dangyakuza (143229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
16 # 3อจ550911-012 benz9977 + dangyakuza (143231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนธรรมดา เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ550911-013 ADMINNUM + เตชธรรม (143233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
18 # 3อจ550911-014 patcharapon + นูบางตาล (143234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)***
19 # 3อจ550911-015 นายพิษณุ + weeaun (143236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
20 # 3อจ550911-016 นายพิษณุ + weeaun (143238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
21 # 3อจ550911-017 curio + flybywine (143374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ฐานสิงห์หลังยันต์ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.ชัยนาท ***
22 # 3อจ550911-018 reset_35 + Sayam11 (143371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
23 # 3อจ550911-019 jumnong + Sayam11 (143239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (550430-046)***
24 # 3อจ550911-020 boonseam + บอยลพบุรี (143373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
25 # 3อจ550911-021 somsakyoung + yoon9 (143203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์หลังเรียบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 13)***
26 # 3อจ550911-022 sapansoong + ภูเงิน (143206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550404-078)***
27 # 3อจ550911-023 puttana + isaro (143209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
28 # 3อจ550911-024 bwerawat + isaro (143211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ550911-025 เกียรคิก้อง + lovelyman (143214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ550911-026 kitsema + hunter04 (143216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ550911-101 EJ266439433TH kaeff + จิตทิพย์ (143220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดเชิงท่า เนื้อชินตะกั่ว จ.นนทบุรี ***
32 # 3อจ550911-103 EI861507478TH goaaa + fairat (143224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช (วัดหน้าพระธาตุสร้าง)***
33 # 3อจ550911-104 EJ090289291TH veerayuth + bobomama (143225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดจุด ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ550911-105 EJ223881697TH chotiwit_1801 + โอรสรามัญ (143382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ550911-106 EJ419228921TH honzakub + yutboss175 (143345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)***
36 # 3อจ550911-107 EJ419228921TH dongkong + yutboss175 (143230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
37 # 3อจ550911-108 EX060327977TH oat_bangna + (143237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขวัญเมือง
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก พิมพ์ศูนย์รี เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ550911-109 EI604080907TH Haxsanambin + ธีตลาดพลู (143378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ550911-110 EJ188549676TH คนพลูหลวง + rsermsak (143240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. พ.ศ. ๒ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
40 # 3อจ550911-111 EI766466273TH มหาชาญพระเครื่อง + (143362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BourneEx
*** เหรียญหลวงพ่อผัน วัดราษฎร์เจริญ รุ่นแทงคอหมู เนื้อทองแดง จ.สระบุรี ***
41 # 3อจ550911-112 EI610997145TH nokklang + สังฆราชา (143242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (530407-075)***
42 # 3อจ550911-113 EJ276440731TH ธรรมมงคล + ภูริวัจณ์(โย) (143251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทอง)***
43 # 3อจ550911-114 RG413245039TH bunpook + maradona (143252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่น 2 (สร้างบารมี) เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ลพบุรี ***
44 # 3อจ550911-115 EG775395592TH อรรถพล + vt2497 (143254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
45 # 3อจ550911-116 EJ293100684TH RAK_PT + นารีรัตน์ (143256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ550911-117 EJ415372976TH ยุทธแหลมทอง + ตั้งเจริญ (143258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
47 # 3อจ550911-118 EJ452779485TH singhans + nirut25 (143260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดสุทัศนฯ)***
48 # 3อจ550911-119 EJ290312469TH เฮี้ยงห้าแยก + ขวัญนคร (143263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ550911-120 EJ060860506TH พระประแดง26 + koboat (143364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ550911-121 EJ233979679TH NUMJA + Thanwa (143218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาภ พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 129)***
51 # 3อจ550911-122 EJ200157454TH พระขวัญเมือง + ลิงทอง (143221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ550911-123 EJ419403373TH ปู่ดำเนิน + nuaaun (143223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

53 # 3อจ550911-124 EJ010496099TH zafari + BankHiWay (143226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ550911-125 EJ186281467TH pramoht + kaemkao (143227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ550911-126 EJ021046011TH kobank + golfgamefame (143228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่น 2 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ550911-127 EH933661505TH พระพีพี + kittsak43 (143381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
57 # 3อจ550911-128 EJ415364802TH pimmniyom + พรบูรพา (143232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (550521-143)***
58 # 3อจ550911-129 EJ421423218TH nid54 + เมย์เนินหอม (143379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค๊ดวัด)***
59 # 3อจ550911-131 EJ370132390TH UNICITY + porn08 (143243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ550911-132 EI537920867TH นู๋มาลี + เต่าเลิฟบั๊ค (143245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 3 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 79)***
61 # 3อจ550911-133 EJ479461603TH ankoon + พ่อน้องจ้าว (143246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
62 # 3อจ550911-135 EJ109994576TH veerapolton + ชวนชื่น (143369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
63 # 3อจ550911-136 EJ032204570TH praengineer + thanaanan (143377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านดาน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี ***
64 # 3อจ550911-137 EJ230301441TH Todmuangchon + kittipon (143249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(531002-049)***
65 # 3อจ550911-138 EI925316544TH sheva + สุริยา09 (143375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550316-195)***
66 # 3อจ550911-139 EI977275496TH TOKhong4 + siam_yuth (143259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(540702-173)***
67 # 3อจ550911-140 EI977275496TH natthawat + siam_yuth (143262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพหูตัด)(540824-143)***
68 # 3อจ550911-141 EJ342489557TH ลือพงษ์ + toyotachi (143265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521001-040)***
69 # 3อจ550911-142 EJ240079707TH NUMJA + A_Surachai (143271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เสมาใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
70 # 3อจ550911-143 EJ240079707TH NUMJA + A_Surachai (143273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***

71 # 3อจ550911-145 EJ483905405TH berry + tawee57 (143276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ550911-146 EJ420164018TH boonjuan + นายเก้ (143282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
73 # 3อจ550911-147 EI914844390TH betonglove + ชมรมพระสวย (143284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ550911-148 EI977334945TH jedai12 + visitor1 (143286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
75 # 3อจ550911-149 EJ230336349TH nakarin + teeramet (143289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
76 # 3อจ550911-150 EI527093849TH กิตช่างไม้ + คอปแมน (143291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระคง วัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อดินผสมว่าน จ.นนทบุรี ***
77 # 3อจ550911-151 EI160840610TH ใจพระ + Buncha (143235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 208)***
78 # 3อจ550911-152 EJ041485768TH ช_ชุติวัตร + ต่อยอด (143241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุสร้าง)***
79 # 3อจ550911-153 EJ166971370TH jeabpra + อาร์มไข่เค็ม (143244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปีอาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 284)***
80 # 3อจ550911-154 EJ060848726TH a-pro + poodumken (143247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศ อาจารย์เฉลิมชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 2418) ***
81 # 3อจ550911-155 EJ415372928TH blackeyekub + shirew (143250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะและโค๊ดอุ)(550830-172)***
82 # 3อจ550911-156 EJ415372928TH amfine + shirew (143253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู่เก่าสร้าง)***
83 # 3อจ550911-157 EG872584351TH อาทิตย์วิเชียร + นุชนาถ (143255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ550911-158 EI066213187TH New_chain + fattygirl63 (143257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง ***
85 # 3อจ550911-159 EJ290276917TH sukkasem13 + dj-jack (143261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
86 # 3อจ550911-160 EJ148498066TH kamlaingern + พระพันปี (143264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
87 # 3อจ550911-161 EJ139916759TH เมืองสมุทร + ธนูทอง (143267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
88 # 3อจ550911-162 EJ071241407TH NUMJA + รั้วชงโค (143269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ550911-164 EH699453270TH pimmniyom + tookatun (143277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (550130-071)***
90 # 3อจ550911-165 EJ980343721TH สุดขอบ + ดำบ้านดอน (143279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
91 # 3อจ550911-166 EI968320104TH อาราธนา + สัมปัญโณ (143281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (550702-084)***
92 # 3อจ550911-167 EH897062325TH ทรายแดง + yacool (143285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
93 # 3อจ550911-168 EJ420586002TH gun_sapan + (143287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550904-184)***
94 # 3อจ550911-169 EJ415373319TH acball + sujitt (143367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)***
95 # 3อจ550911-171 EI747765840TH เดชาชัย + paul2509 (143295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (550721-044)***
96 # 3อจ550911-172 EH966630837TH toyotachi + ช่างโอ๋ตาขัน (143298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 1 เหยียบน้ำทะเลจืด จ.ปัตตานี ***
97 # 3อจ550911-173 EJ040632371TH อาร์มไข่เค็ม + (143303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THANOMCHAI2512
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
98 # 3อจ550911-174 EJ464954235TH อาร์มไข่เค็ม + P-P-mary (143306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
99 # 3อจ550911-175 EJ240079715TH พ่อมาเฟีย + A_Surachai (143309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
100 # 3อจ550911-176 EJ240079715TH พ่อมาเฟีย + A_Surachai (143311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
101 # 3อจ550911-177 EJ240079715TH พ่อมาเฟีย + A_Surachai (143313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
102 # 3อจ550911-178 EG103407048TH NUMJA + qmqao (143314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธง หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.เพชรบุรี ***
103 # 3อจ550911-179 EJ266491977TH pramoht + (bebe) (143318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี(สภาพสวย)(540830-182)***
104 # 3อจ550911-180 EX025259286TH pipat_ch + dman2551 (143322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(สภาพแต่งผิว)***
105 # 3อจ550911-181 EI767629857TH นู๋มาลี + พลอยแก้ว (143326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 10:15 น.] #42818 (12/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550906-001 EH693566463TH luangtajunior (142476) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ550906-002 EI569790545TH jiantsuphan (142479) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550906-003 EH121893275TH tumtam (142481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550906-004 EI639011221TH xnakhon (142483) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ550906-005 EJ301009667TH somsaky (142486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ550906-006 EJ218950430TH pondya (142487) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ550906-007 EJ419812713TH พัทยา (142491) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ550906-008 EJ161956305TH tomsrinukool (142493) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ550906-009 EJ422463845TH เรืองฤทธิ (142495) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ550906-010 EI223090512TH Atchara (142683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ550906-011 EI121855524TH nude007 (142596) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ550906-012 EJ350954975TH ศักดิ์นรินทร์ (142598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ550906-013 EI764866211TH แพทย์แผนปัจุบัน (142599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ550906-014 EI768344975TH น้องเมธัส (142688) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ550906-015 EJ289493070TH witsanux (142600) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ550906-016 EJ382115782TH supe69 (142603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ550906-017 EI117163575TH อำนาจยาขันทิพย์ (142604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ550906-019 EJ348999156TH เอิร์น (142609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ550906-021 EI730459015TH กากุไรเดอร์ (142477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ550906-022 EI500616051TH แหลมมาลายู (142478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ550906-023 ED722245137TH บูรพา24 (142482) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ550906-024 EJ130758018TH ร้านอินทิรา (142480) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ550906-025 EJ454837243TH thanakorneak14 (142484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550906-026 EJ021034407TH wan-pra (142685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ550906-028 EI927689597TH nuadpaknam (142485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ550906-029 EJ139913182TH radith (142488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ550906-031 EI579281533TH chowat (142490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ550906-032 EJ139952075TH heretic (142492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ550906-033 EJ348388313TH nakashima (142494) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ550906-035 EJ254192349TH pranew (142496) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 1อจ550906-036 EJ268332695TH pattanakorn (142690) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
32 # 1อจ550906-037 EJ452752749TH ittipat (142497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ550906-038 EJ323831092TH chan1466 (142686) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 1อจ550906-039 EJ332283173TH thanunchait (142498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ550906-040 EJ415328725TH balrayong (142499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 1อจ550906-041 EJ250596745TH onizuka2518 (142597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ550906-042 EI770639633TH b_siriwan (142601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ550906-043 EJ332283187TH thanunchait (142602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ550906-044 EJ416381166TH มงคลรักษ์ (142605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ550906-045 EJ253530898TH อภิชาติดาบไม้ (142607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ550906-047 EJ322236355TH เหน่งเมืองนนท์ (142608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ550906-048 EJ062847365TH ศิลป์มงคล (142610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ550906-049 EJ461348696TH GOLFYTANG (142612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ550906-050 EJ254556812TH Suvan (142614) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ550906-051 EX015057267TH สยามเมืองยิ้ม (142628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
46 # 1อจ550906-052 EJ417578301TH noppyrc (142630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ550906-053 EJ458843275TH yasupan (142632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
48 # 1อจ550906-054 EJ069990707TH jittidate (142634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ550906-055 EJ752382763TH boysuper (142636) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
50 # 1อจ550906-056 EJ375244132TH waves (142638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ550906-057 EJ335560383TH blackvazabi (142639) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ550906-058 EJ176650732TH อันดามัน (142641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ550906-060 EJ476043069TH john2009 (142643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
54 # 1อจ550906-061 EJ271154990TH แจ็คสี่แคว (142593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ550906-062 EJ013881975TH chaiya-2 (142595) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550905-024 กาละแม (142437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ550906-001 bunn55 (142616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ550906-003 ต่อ_ถนนตก (142623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ550906-004 โสเบ้ (142625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ550906-005 โสเบ้ (142627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ550906-006 โสเบ้ (142629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ550906-007 weeaun (142631) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ550906-008 citypum (142633) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ550906-009 SHOCKY (142635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ550906-010 pun029 (142637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ550906-011 neung6800 (142613) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 2อจ550906-012 พายุรัก (142615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ550906-013 pongphob9 (142617) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ550906-014 toulopburi (142618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ550906-015 oodsandee (142620) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ550906-016 dangyakuza (142621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ550906-017 ธุดงค์ (142622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ550906-018 เทพสมุทร (142624) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ550906-019 การันตีพระ (142678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ550906-020 nongnhun (142626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ550906-021 aumphorn (142666) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ550906-022 Server_A (142667) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ550906-023 nokchaiyo (142668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ550906-025 โรงบ่ม (142669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
25 # 2อจ550906-026 โรงบ่ม (142670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ550906-028 gump16 (142672) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
27 # 2อจ550906-030 thepanom (142680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ550906-031 tuy_301 (142640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ550906-032 กรดพุทธคุณ (142642) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ550906-033 NATTAPON9 (142644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ550906-034 Boyza (142645) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ550906-035 นคราฎ (142646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ550906-036 nonghee (142648) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 2อจ550906-037 khomsorn14 (142652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550905-103 EJ347039634TH pimmniyom + krai007 (142338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวพระ)***
2 # 3อจ550906-004 Lim70 + TANAWAT2520 (143070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ550906-112 EI569790545TH สุรพงษ์ + jiantsuphan (142508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ550906-140 EI691969116TH ron30 + สมสันต์ (143072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ550906-141 EI691969116TH ron30 + สมสันต์ (143075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ550908-135 EH094274085TH krai007 + eak_421 (142877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
7 # 3อจ550910-001 sk117 + thanitpl (143032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
8 # 3อจ550910-002 คอบัว + Judyheng (143033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ550910-003 MooPrince + ซุ่มโคราช (143035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ550910-004 เมืองทองยูไนเต็ด + susupa (143037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหูตัด)***
11 # 3อจ550910-005 Jackbangkaew + than-663 (143038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (521006-005)***
12 # 3อจ550910-006 pimmniyom + แก้วสามวา (143040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (550821-004)***
13 # 3อจ550910-007 Matamboon + weeaun (143041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ550910-008 พิชชาพชร + เด็กตาคลี (143043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
15 # 3อจ550910-009 tula_ff + เด็กตาคลี (143045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
16 # 3อจ550910-010 ตุ๊หลวง + ต่ายเอเชีย (143046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (530626-211)***

17 # 3อจ550910-011 nmakamas + suphalak (143047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (550720-050)***
18 # 3อจ550910-012 nmakamas + suphalak (143049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550823-166)***
19 # 3อจ550910-013 pramoht + airjump (143152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
20 # 3อจ550910-014 โก้อุบล + ต่อ_ถนนตก (143050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ550910-015 สตางค์มันนี่ + หนึ่งวังหิน (143052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550910-016 kartthian + neung6800 (143053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจี้ยะ วัดป่าภูริทัตตฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปทุมธานี ***
23 # 3อจ550910-017 wanchairangsit + (143055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
neung6800
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ550910-018 wongg + penpathum (143057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้ของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
25 # 3อจ550910-021 คุณตาวิธาน + ศรีโสภณ (143061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ550910-022 polycarbonate + (143064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wus_pitloke
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และซ่อมขอบล่าง)(550811-134)***
27 # 3อจ550910-023 MonG58 + viwat (143066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(550126-092)***
28 # 3อจ550910-024 nakorn05 + viwat (143068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (541021-112)***
29 # 3อจ550910-101 EI758025968TH เพิ่มมงคลบารมี + สุดขอบ (143077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ550910-102 EJ347051493TH shirew + Matamboon (143079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ550910-103 EI891317305TH kimhuang + ธีรพันธุ์ (143080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ด 94)(550526-024)***
32 # 3อจ550910-104 EG775395592TH babala + vt2497 (143084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ550910-105 EG775395592TH pramoht + vt2497 (143093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ550910-106 EG775395592TH keattisak + vt2497 (143097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***

35 # 3อจ550910-107 EJ313026645TH Mhitt + เชือกกล้วย (143100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1060)(530213-050)***
36 # 3อจ550910-108 EJ158737548TH ATIVAT + yarit (143104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (550425-207)***
37 # 3อจ550910-109 EX063309408TH ATIVAT + bancha18 (143108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (550828-141)***
38 # 3อจ550910-110 EJ001741525TH maesorn + จตุจักร (143111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550625-039)***
39 # 3อจ550910-111 EJ226055965TH heretic + bungbung (143092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550505-120)***
40 # 3อจ550910-112 EI668386592TH กุฉินารายณ์ + rattasah (143094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 469)***
41 # 3อจ550910-113 EJ210326563TH kittipop + poohpp (143096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ550910-113 EJ210326563TH kittipop + poohpp (143096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ550910-114 Nsamut + minemint (143098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EJ212045614ZTH
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ550910-115 EJ085971318TH เมืองทองยูไนเต็ด + (143102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
oogusbk
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ550910-116 EJ085971318TH boonleard + oogusbk (143103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ550910-118 EI801207269TH pimmniyom + Best16 (143107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ550910-119 EI583082366TH bunpook + amfine (143110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อผง จ.ลพบุรี ***
48 # 3อจ550910-120 RG403549971TH kriteta + bobomama (143112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน ***
49 # 3อจ550910-121 EJ179128370TH ums96 + ชาติน (143114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
50 # 3อจ550910-122 RG403549971TH ลิลลี่ + bobomama (143115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระบูชาเชียงแสน ***
51 # 3อจ550910-123 EJ060196313TH pongldc + ณิชนันทน์ (143117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มกระรอดกระแต กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
52 # 3อจ550910-124 EJ060196313TH แจ็คลพบุรี + ณิชนันทน์ (143118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระยอดขุนพล กรุวัดไก่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***

53 # 3อจ550910-126 EJ060196313TH nokklang + ณิชนันทน์ (143120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
54 # 3อจ550910-127 EJ060196313TH toonpanjapon + ณิชนันทน์ (143121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
55 # 3อจ550910-128 EJ060196313TH sinchai + ณิชนันทน์ (143122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางกำแพงกลีบบัว กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
56 # 3อจ550910-129 EJ179128383TH กุหลาบแดง + ชาติน (143124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศีกดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
57 # 3อจ550910-130 EJ060196313TH Atit19 + ณิชนันทน์ (143126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
58 # 3อจ550910-131 EJ46407733TH ฮาเล่ย์ + Auychai (143031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครพนม ***
59 # 3อจ550910-131 EJ46407733TH ฮาเล่ย์ + Auychai (143031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครพนม (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม)***
60 # 3อจ550910-132 EJ464707733TH ruenthong + Auychai (143034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (530901-059)***
61 # 3อจ550910-133 EJ394906749TH naenaldo + ชุ่มโคกสลุง (143036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศน์ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ550910-134 EJ396667975TH amfine + V_god (143039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ550910-135 EJ315064513TH keat2507 + เอกปากช่อง (143042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (เสาอากาศ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ550910-136 EJ290423116TH เอกพนัส + managerza (143158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงปู่กาหลง รุ่นไหว้ครู ปี 2550 ***
65 # 3อจ550910-137 EJ352556137TH nunick + กุ้งหวาน (143044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ550910-138 EJ415310146TH geniusguy + chaiyapott (143159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
67 # 3อจ550910-139 EG764474348TH แอนฟิลด์ + sittipon (143147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ550910-140 EH933660822TH sak_pk + sheep9 (143048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
69 # 3อจ550910-141 EI240796282TH เคอิโงะ + nongnolf (143051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์พิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน ***
70 # 3อจ550910-142 EI7664649611TH saktong + BourneEx (143054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ550910-143 EI307802565TH dongkong + ธีตลาดพลู (143056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
72 # 3อจ550910-144 EJ461204175TH T3915 + เมืองทองยูไนเต็ด (143058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ550910-145 EJ283222578TH พ่อมาเฟีย + pp_korat11 (143060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
74 # 3อจ550910-146 EG784446862TH Darksider + อำนาจ2728 (143062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
75 # 3อจ550910-147 EJ086044482TH เรืองฤทธิ + o-larn (143063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วพระอาจารย์เจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม (550831-197)***
76 # 3อจ550910-148 EI771210046TH nboeke + ZuTharua (143065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังขุนแผนจิ๋วและทาทองใหม่)***
77 # 3อจ550910-149 EJ114431992TH buabut + baimond (143067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550731-052)***
78 # 3อจ550910-150 EJ181156167TH somsakyoung + sitti (143069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีบุญคูณ ๕๕ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 262)***
79 # 3อจ550910-151 EF566381175TH chaiyosp + ศิลป์มงคล (143071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อว่าน จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ550910-152 EJ532352020TH essian + snowman555 (143073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ550910-153 EJ366746255TH phipop12 + sing32 (143074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งอัคคธัมโม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ลพบุรี (หมายเลข 114)***
82 # 3อจ550910-153 EJ366746255TH phipop12 + sing32 (143074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์อัคคธัมโม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ลพบุรี ***
83 # 3อจ550910-154 EJ164425527TH lovekanna + ถาวรวัฒนะ (143076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520821-039)***
84 # 3อจ550910-155 EI627396272TH ศักดิ์นรินทร์ + aotaung (143078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (550303-454)***
85 # 3อจ550910-156 EJ370118353TH JACK012 + pranung (143081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
86 # 3อจ550910-157 EJ230518488TH jminter + teespy (143082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
87 # 3อจ550910-158 EJ179135628TH รัตนตรัย + morsor3 (143083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. ด ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
88 # 3อจ550910-159 EJ179135628TH NUMJA + morsor3 (143090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***

89 # 3อจ550910-160 EJ226464749TH New_chain + ทางบุญ (143091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อกะไหล่ทอง จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ550910-161 EJ230518488TH KaFak + teespy (143095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
91 # 3อจ550910-162 EH897061347TH romsai + yacool (143099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ***
92 # 3อจ550910-163 EI530895876TH blackeyekub + ponpon (143101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
93 # 3อจ550910-164 EJ461205030TH ชอบพระเครื่อง + pair1 (143106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เบี้ยแก้ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ***
94 # 3อจ550910-165 RF986700510TH jadam + เสือหรรษา (143109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ550910-166 EJ349001747TH ซิยิ่นกุ้ย + jumnong (143113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 ก.ย. 2555 - 09:12 น.] #42790 (11/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ550901-001 EI772651946TH pratheep_k (142464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ550905-001 EJ312462652TH Vorajak (142320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550905-002 EJ127660999TH บารมีพรพรหม (142321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550905-003 EI929225375TH ชานนทร์ (142322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ550905-004 EJ315021288TH บารมีอาจารย์ปู่ (142323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ550905-005 EJ280428272TH โสราชา (142324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ550905-006 EJ223803451TH orungrueang (142325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ550905-007 EJ214051334TH non31 (142326) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ550905-008 EJ183256928TH คนสิ้นใจ (142327) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ550905-009 EI771201305TH JACK012 (142330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ550905-010 EJ213291276TH nui21 (142405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ550905-011 EJ141759875TH amata482 (142406) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ550905-012 EJ365134319TH nuttawat_wan (142408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ550905-013 EJ344496737TH sef_ann (142411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ550905-014 EI766210746TH loopiank (142413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ550905-015 EI121887323TH Jackbangkaew (142417) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ550905-016 EI396739690TH suk2006 (142419) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ550905-017 EJ225332313TH กุหลาบแดง (142422) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ550905-018 EJ102293431TH เจริญพรรุ่งเรือง (142423) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ550905-019 EJ271149779TH สหายเมืองลิง (142428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ550905-020 EJ400151369TH พรหมสิงห์ (142430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ550905-022 EI754263295TH yodchai1515 (142328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ550905-023 EI770523825TH ประภาสอิ่มเต็ม (142329) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 8 องค์
24 # 1อจ550905-024 EI667203369TH บ้านพระสหรัตธานี (142332) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ550905-025 EJ334429640TH anekchai (142465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ550905-026 EJ232320205TH jittapol (142466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ550905-027 EJ452377460TH bluezone69 (142468) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ550905-028 EJ256801590TH Preecha_K (142469) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ550905-029 EJ020474107TH kanueng (142470) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ550905-030 EJ139912575TH prasatj (142471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ550905-031 EJ256767125TH เจริญพระไทย (142425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ550905-032 EH933589933TH maraguda (142426) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ550905-033 EJ271441911TH zerberus (142431) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ550905-034 EX040480058TH phongpan (142475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ550905-035 EI768543137TH pongsan (142433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ550905-037 EJ100499561TH gabwatpra (142438) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ550905-038 EJ218734342TH zumo2008 (142442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ550905-039 EJ399574297TH ต้อมนครสวรรค์ (142445) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ550905-040 EI559272299TH somlansin (142451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ550905-041 EJ270316501TH เอวิษณุ (142459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ550905-042 EJ016610971TH ไกลปีนเทื่ยง (142461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ550905-043 EJ016610852TH chanapat (142462) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ550905-044 EJ269024205TH อาวุธ521 (142463) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550905-001 มองดู (142416) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ550905-002 กรเพชรบูรณ์ (142421) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ550905-003 janlutin (142429) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ550905-004 theera99 (142434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ550905-005 นายพอเพียง (142436) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ550905-006 นายพอเพียง (142441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ550905-007 moonaja (142444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ550905-008 cowman (142446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ550905-009 nok6339 (142449) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ550905-010 คุณตาวิธาน (142455) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ550905-011 TEKKY (142390) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ550905-012 TEKKY (142393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ550905-013 pharnarit (142395) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ550905-015 bjLamlukka (142400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550905-016 natepranakorn (142401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ550905-017 pukky (142403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ550905-018 busaka (142460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ550905-019 nakornc (142404) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ550905-020 tanoon (142458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ550905-021 พยับสีหมอก (142427) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ550905-022 pitiam (142432) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ550905-023 กานต์13 (142435) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ550905-025 MEDIUM (142439) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ550905-027 การันตีพระ (142474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ550905-028 aodaod71 (142448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ550905-029 aranp (142450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ550905-030 NOKNEX (142453) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ550905-031 amuletfocus (142472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ550905-032 pialff (142467) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
30 # 2อจ550905-034 ลูกชินราช (142407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ550905-035 เอกเมืองตรัง (142409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ550905-036 WIRAT999 (142412) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ550905-037 pipatchaiAOT (142414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ550905-038 nopnak (142415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ550905-039 finance (142418) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ550905-040 finance (142420) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ550905-041 greenday (142410) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ550908-001 olympia + niruth (142863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (โรยผงเก่า)***
2 # 3อจ550908-002 buabut + (142866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจาการเก็บ)(550823-126)***
3 # 3อจ550908-003 toomtaamm + pukky (142870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ550908-004 bankbong55 + (142872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สายธารทิพย์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ550908-005 kotabaru + ตี๋สุราษฎร์ (142875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ (หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ550908-006 pramual + tatelittle (142881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
7 # 3อจ550908-007 samsun + TEKKY (142884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (540921-004)***
8 # 3อจ550908-008 นายนาฬิกา + niphonxxx (142886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(540722-198)***
9 # 3อจ550908-009 วสันต์อ่อนนุช + dan_sena (142889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ550908-010 หม่อง + dan_sena (142902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ550908-011 tuk08 + dan_sena (142894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
12 # 3อจ550908-012 coolkul + manliar (142907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (531020-305)***
13 # 3อจ550908-013 มอร์เมืองทอง + manliar (142909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ550908-014 เอกบุรุษ + chajks (142912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ550908-015 it28910 + Naisert (142917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
16 # 3อจ550908-016 MAEJO60 + kopuree (142919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***

17 # 3อจ550908-017 little + kopuree (142921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ550908-018 MooPrince + lovelyman (142923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(530703-300)***
19 # 3อจ550908-019 พลพลสห + เก๋งกาฬสินธุ์ (142926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 1033/สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
20 # 3อจ550908-020 Ronado + อาชาวิน (142927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ550908-021 บาราย + แพรวพรรณ (142930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ550908-101 EJ130134264TH the_most + คอหงส์ (142861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (550716-069)***
23 # 3อจ550908-102 EX043070834TH ChaloemchaiM + NewGen (142864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ550908-103 EX043070834TH Montar + NewGen (142867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ550908-104 EJ420581447TH Chinnava + t-art (142868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระราหูอาจารย์เฉลิมชัยสร้าง ครั้งที่ 7 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เชียงราย (หมายเลข 201)***
26 # 3อจ550908-105 EI569059980TH dikoloe + บ้านบุญ (142871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ550908-106 EH782834590TH Feen_8Rew + วุฒิชัย (142874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 531)(530203-055)***
28 # 3อจ550908-107 EH782834657TH หนุ่ยท่าศาลา + วุฒิชัย (142876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)(521127-269)***
29 # 3อจ550908-108 EJ181606541TH sarotekongpet + ชฎาทอง (142878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
30 # 3อจ550908-109 EJ223561450TH ปะใหญ่ + alife (142880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด/สภาพสวย)***
31 # 3อจ550908-110 EJ200143132TH รอดบางแค + (142883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ550908-111 EJ256216944TH แก่นจันทร์ + น้ำทอง (142887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
33 # 3อจ550908-112 EJ256216944TH เจดีย์ราย + น้ำทอง (142888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
34 # 3อจ550908-113 EX025479242TH emperor + vara14 (142891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี ๗๑ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ด ๙)***

35 # 3อจ550908-114 EX025479242TH emperor + vara14 (142893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี ๗๑ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ด ๙)***
36 # 3อจ550908-115 EJ060198495TH dealer + ณิชนันทน์ (142895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระใบขนุน กรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดด้านหลังบน)***
37 # 3อจ550908-116 EI999970440TH Nakron + tawee57 (142896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
38 # 3อจ550908-117 EJ060198495TH keng051 + ณิชนันทน์ (142898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ550908-118 EJ060198495TH wittawat_tan + ณิชนันทน์ (142899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกลูกยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
40 # 3อจ550908-119 EJ025926930TH โองการ + totomontree (142929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (531118-007)***
41 # 3อจ550908-120 EJ060198495TH boonseam + ณิชนันทน์ (142901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุกลางทุ่ง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
42 # 3อจ550908-121 EJ306749775TH werty + สิริวรรณโณ (142904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ550908-122 EJ060198495TH แจ็คลพบุรี + ณิชนันทน์ (142906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
44 # 3อจ550908-123 EJ060841475TH ชัยชาญ + numpraram2 (142908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดน้อย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)***
45 # 3อจ550908-124 EJ060198495TH virun123 + ณิชนันทน์ (142910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระตรีกาย กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพตัด 1 องค์)***
46 # 3อจ550908-125 EJ060198495TH ชมวิว + ณิชนันทน์ (142913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
47 # 3อจ550908-126 EJ060198495TH pluem2318 + ณิชนันทน์ (142914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
48 # 3อจ550908-127 EH910057826TH berry + bogusss (142916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ550908-129 EI311895816TH nunick + ท่านจ้าวกรม (142920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขอบชำรุด)***
50 # 3อจ550908-130 EJ325963241TH hi-low + ภิรัต (142924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. ด ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
51 # 3อจ550908-131 EJ461377785TH Matamboon + (142862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กละหารไร่
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (520424-033)***
52 # 3อจ550908-132 EJ422705127TH major + 6411171 (142865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 14263)***

53 # 3อจ550908-133 EJ029206686TH หม่อง + LEKPD (142869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
54 # 3อจ550908-134 EI972606390TH murbur + ของขวัญ (142873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์ใบโพธิ์ ปี 2519 จ.ขอนแก่น ***
55 # 3อจ550908-136 EJ216990688TH thieng + router (142879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)***
56 # 3อจ550908-137 EJ252600500TH prajunior + onizuka2518 (142882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 86)***
57 # 3อจ550908-138 EI858261050TH nop_osk + tagud (142885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อนวโลหะ จ.นครศรีธรรมราช ***
58 # 3อจ550908-139 EJ325963224TH ARROW + ภิรัต (142890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ550908-140 EJ142541296TH nattaphon_s + jack734 (143014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
60 # 3อจ550908-141 EJ399596394TH เอกวรรณกร + wanglang (142897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญสลึงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ***
61 # 3อจ550908-142 EJ351501401TH วสันต์อ่อนนุช + phipops (142900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ550908-143 EJ191885899TH คนเหงา + หนุ่ยเพชรบุรี (142903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 258)***
63 # 3อจ550908-144 EI738797570TH ประทุมรัตน์ + (142932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อนันต์พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นนทบุรี ***
64 # 3อจ550908-145 EI802829021TH panadon + kitty_ka (142905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สิบสองจุด เนื้อผง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
65 # 3อจ550908-146 EJ060179227TH pongldc + ณิชนันทน์ (142911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ550908-147 EJ060179227TH เต้ยอิตาเลียน + ณิชนันทน์ (142915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระปรกชุมพล กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
67 # 3อจ550908-149 EJ342489251TH กีรติ + toyotachi (142922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (550521-084)***
68 # 3อจ550908-150 EJ017195306TH wonbankay + (142925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
เทรนเนอร์มือฉมัง
*** เหรียญกลมเล็กหลวงปู่ทิม พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี 2518 (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)***
69 # 3อจ550908-151 EH966610925TH kimhuang + worarit (142936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1897)(550615-015)***
70 # 3อจ550908-152 EJ032882845TH ๙สิทธิโชค๙ + kasettum (142939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)***

71 # 3อจ550908-153 EJ254883171TH transport + suksilp (142943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550406-213)***
72 # 3อจ550908-154 EJ329023289TH booddeej + เพชรภู (142947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
73 # 3อจ550908-155 EI977273946TH ball99 + siam_yuth (142950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
74 # 3อจ550908-156 EI977273946TH antsurround + siam_yuth (142953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
75 # 3อจ550908-157 EI662260205TH Thanwa + kamol111 (142955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระรุ่นนี้อยู่
*** พระรูปเหมือนครึ่งซีก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ550908-158 EX047252761TH แจ็คลพบุรี + dynamo (142959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพรายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
77 # 3อจ550908-159 EJ146781080TH วสันต์อ่อนนุช + kotabaru (142963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)(550228-165)***
78 # 3อจ550908-160 EJ420589445TH pinthong + ksiasawa (143016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะและโค๊ดอุ)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 12 ก.ย. 2555 - 08:56 น.] #42776 (10/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ550901-005 EH844921438TH autan (142267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ550901-019 EJ372912022TH เก่งจริงจริง (142268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ550904-001 EJ398039151TH พระยอดขุนพล (142158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550904-002 EI530889133TH attajpra (142159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ550904-003 EI639008103TH บ้านสมอลม (142181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ550904-004 EJ325119260TH Xdireak (142163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ550904-005 EI249177176TH nooing (142165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ550904-006 EJ452368851TH ghotam (142167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ550904-007 EJ255430447TH เต่าเมืองชล (142170) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ550904-008 EI207988482TH เบียร์เปียร์นนท์ (142172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ550904-009 EH094281293TH essian (142174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ550904-010 EJ417964764TH เทอดเมืองชล (142176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ550904-011 EJ217019871TH พงษ์ท่าม่วง (142171) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ550904-012 EJ100501150TH ducati (142175) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ550904-013 EI716176790TH Jackbangkaew (142177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ550904-014 EJ416334268TH gnokia (142179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ550904-016 EH693564652TH ป๋าไข่ (142182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ550904-017 EJ457203386TH yodchai1515 (142183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ550904-018 EJ284114610TH ano8547 (142185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ550904-019 EI999938400TH tawee57 (142187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ550904-021 EJ034253423TH grorge (142168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ550904-022 EJ479117239TH zwilling (142173) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ550904-023 EJ016609939TH somphrach (142178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550904-024 EJ142840692TH ตะวัน03 (142180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ550904-025 EI559265369TH warut (142189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ550904-026 EJ256836165TH anusid (142184) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 1อจ550904-027 EI548825306TH jittipong (142186) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ550904-028 EH094232964TH boyball (142190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ550904-029 EI738782782TH t_local (142252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ550904-030 EJ348998717TH เอิร์น (142253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ550904-031 EJ214380834TH ottokung (142269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ550904-032 EJ214051351TH non31 (142270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ550904-033 EJ396006102TH พระยอดขุนพล (142271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ550904-034 EI890037873TH suttanee (142272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ550904-035 EI293669060TH payupnetpu (142273) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
36 # 1อจ550904-036 EI952940003TH ChartKT (142274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ550904-037 EJ207370385TH mkwtn (142275) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ550904-038 EI801207255TH Best16 (142276) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
39 # 1อจ550904-039 EI708756205TH surikan (142277) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ550904-040 EI294432586TH leo13 (142279) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ550904-041 EJ452362828TH juklek19 (142254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ550904-042 EJ270845588TH NARONGCHIT (142256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ550904-043 EJ318817402TH เจ้าชายพระ (142261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ550904-044 EJ212713640TH ปรีชาห้วยคต (142263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ550904-045 EJ180869802TH ศิษย์หลวงพ่อขำ (142264) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 12 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550901-032 strucsteel (142317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ550901-049 pissanu007 (142318) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ550904-001 marisanamwong (142216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ550904-002 ทวีสิน (142218) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ550904-003 แก้วสามวา (142224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ550904-004 นำลาภ (142225) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ550904-005 รงค์ผลพูน (142228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ550904-006 ภูริทัต (142229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ550904-007 ข้าวแดง (142231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ550904-008 เหินเมฆิน (142233) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ550904-009 บีอัดกรอบ (142235) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ550904-010 นิรันทร (142237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ550904-011 อรรถพล (142238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ550904-012 วิชามาร (142239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550904-013 วิชามาร (142240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ550904-014 วิชามาร (142241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550904-015 วิชามาร (142243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ550904-016 วิชามาร (142244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ550904-017 moonaja (142245) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
20 # 2อจ550904-018 prasubin (142289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ550904-019 prasubin (142286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ550904-020 prasubin (142287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ550904-021 prasubin (142311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ550904-022 prasubin (142290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ550904-023 prasubin (142292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ550904-024 prasubin (142293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ550904-025 prasubin (142294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ550904-026 prasubin (142296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ550904-027 prasubin (142297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ550904-028 somsak14 (142210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ550904-029 จั่นเจา (142212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ550904-030 nuilumlukka (142214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ550904-031 thieng (142217) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ550904-032 kimhuang (142283) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ550904-033 sumsawang (142220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ550904-034 tararutach (142255) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ550904-035 pramual (142257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ550904-036 pramual (142259) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
39 # 2อจ550904-037 มหามงคลพระ (142260) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ550904-038 Mark299 (142262) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
41 # 2อจ550904-039 โจ้ดอนเมือง (142265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ550904-040 kunboy (142266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
43 # 2อจ550904-041 nop_osk (142282) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์
44 # 2อจ550904-042 dnagangster (142284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ550904-043 ไกรสีห์ (142285) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 2อจ550904-044 ac100 (142288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ550904-045 HAROMAN (142291) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ550904-046 NIRUCHA (142295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
49 # 2อจ550904-047 nonghee (142298) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
50 # 2อจ550904-048 pandp (142302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ550904-049 napsss (142303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 2อจ550904-050 sarawut_mind (142305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ550904-051 อาร์มไข่เค็ม (142307) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 2อจ550904-052 polama (142310) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
55 # 2อจ550904-053 rewatpiampin (142315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 2อจ550904-054 เด็กวังละโว้ (142316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550904-007 วสันต์อ่อนนุช + pharnarit (142742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1794) (สภาพทำความสะอาดผิว)(541124-097)***
2 # 3อจ550907-001 suraj + Ing_man (142713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ550907-002 k9cob + rawee (142715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ550907-003 Darksider + lek16 (142718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุราษฎร์ธานี (550825-117)***
5 # 3อจ550907-004 buabut + อรรถพล (142720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550806-112)***
6 # 3อจ550907-005 kanontun + thonglor (142723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) (550825-282)***
7 # 3อจ550907-006 หม่อง + dnagangster (142726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550901-196)***
8 # 3อจ550907-007 lucky-man + dnagangster (142728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
9 # 3อจ550907-008 หมูอ้วนตลาดลาว + (142731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CANTONA_7
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ550907-009 lovekanna + kmutnb (142734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)***
11 # 3อจ550907-010 ชมวิว + ชูบางพลี2 (142736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.อ่างทอง ***
12 # 3อจ550907-011 วสันต์อ่อนนุช + ammad (142739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550818-150)***
13 # 3อจ550907-101 EJ346174099TH คนบูชาพระ + แบทแมน (142747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (550824-077)***
14 # 3อจ550907-102 EJ207780479TH sunthon-pd + เด็กหนองกรด (142758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
15 # 3อจ550907-103 EI577650669TH อู๊ดจอมทอง + ข้าวตอกแตก (142762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพน ***
16 # 3อจ550907-104 EJ390936351TH rungtawan + HO_Korat (142765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และล้างผิว)***

17 # 3อจ550907-105 EJ391093802TH indy48 + rattanun (142768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
18 # 3อจ550907-106 EJ214381928TH amornnakonpathom + (142770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โอเพชรบูรณ์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1576)***
19 # 3อจ550907-107 EJ396320568TH วสันต์อ่อนนุช + non31 (142772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)(550626-206)***
20 # 3อจ550907-108 EJ349760623TH buabut + yasticker (142775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550208-100)***
21 # 3อจ550907-109 EI830206800TH ธรรมมงคล + conun (142778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ550907-110 EX059658512TH somsakyoung + (142781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
pp_korat11
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 40 )***
23 # 3อจ550907-111 EJ289040349TH สาตะมนต์ + digitalsale (142712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระธรรมจักรหลวงพ่อลี พิมพ์พนมมือ ปี 2496 ***
24 # 3อจ550907-112 EJ289040349TH วีระพล + digitalsale (142714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตา วัดบ้านไพ ***
25 # 3อจ550907-113 ศิษย์หลวงปู่ทิม + (142717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EJ329015852TYH เด็กตรอกจันทน์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 496885)***
26 # 3อจ550907-114 EJ348611407TH วสันต์อ่อนนุช + bankcute (142719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1251)(521030-197)***
27 # 3อจ550907-115 EJ415225160TH ชเลศวร + เดี่ยวไร่ส้ม (142722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 372)***
28 # 3อจ550907-115 EJ415225160TH ชเลศวร + เดี่ยวไร่ส้ม (142722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 372)***
29 # 3อจ550907-116 EI770640438TH เงินช่างทอง + (142724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaimongkhol
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
30 # 3อจ550907-117 EJ406218597TH แมกไม้11 + พยัคย์ (142727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงว่าน 108 ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ***
31 # 3อจ550907-118 EJ422714588TH conmisilp + k9cob (142730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุมทรสงคราม ***
32 # 3อจ550907-119 EJ108282526TH วุฒิดินแดง + iamponpanit (142732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพหูชำรุด)***
33 # 3อจ550907-120 EJ368652048TH Leklek + loyfa (142735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
34 # 3อจ550907-121 EJ322236355TH เจี๊ยบบางปลาม้า + (142738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหน่งเมืองนนท์
*** เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***

35 # 3อจ550907-122 EJ316506787TH pairoj4442 + kkk707 (142740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ550907-123 EJ151404191TH jiantsuphan + nipon75 (142743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
37 # 3อจ550907-124 EJ370111911TH santipap + nut_sak (142745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550711-164)***
38 # 3อจ550907-125 EJ014171464TH TAE-THANK + shibulaken (142746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ550907-126 RG161787884TH bankbong55 + Pnirun2 (142749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
40 # 3อจ550907-127 RG329633033TH NMBTHAI + nilyok (142750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ550907-128 EJ334706246TH ชัยชาญ + jittapol (142751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
42 # 3อจ550907-129 EJ216984020TH supatpetronas + router (142828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ550907-130 EJ344496745TH หมูเขี้ยวตัน + sef_ann (142754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540927-025)***
44 # 3อจ550907-131 EJ060836983TH santichai777 + lordcoffee (142756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
45 # 3อจ550907-132 EJ475028017TH พิชชาพชร + manilmanggol (142759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)***
46 # 3อจ550907-133 EH910015874TH ตุ๊ต๊ะ + bogusss (142761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ550907-134 EI828527479TH คมการุณ + ตามพิจิตร (142764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
48 # 3อจ550907-135 EJ114430657TH patanakarn39 + สุเรนทรชิต (142766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก) (521015-231)***
49 # 3อจ550907-136 EJ230516310TH BankHiWay + พางาม (142769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ550907-137 EJ139064849TH New_chain + รุยคอสต้า (142771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อชุบนิกเกิล จ.สระบุรี ***
51 # 3อจ550907-138 RG556498188TH โมบายล์ + เอกพนัส (142830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 479)***
52 # 3อจ550907-138 RG556498188TH โมบายล์ + เอกพนัส (142830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 460)***

53 # 3อจ550907-139 EH443839257TH นิกส์เพชรเกษม + virut19 (142774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2533 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ550907-140 RG556498188TH โมบายล์ + เอกพนัส (142832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 76)***
55 # 3อจ550907-141 EJ146780190TH เกสาโร + tewkeet (142711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ550907-142 EJ415302578TH thepee + เสกเมืองตาก (142716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
57 # 3อจ550907-143 EJ346550736TH artpakkrang + kanded (142721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
58 # 3อจ550907-144 EI500616051TH เขาคอหงส์ + แหลมมาลายู (142725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์คง วัดป่าขาด เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.สงขลา (สภาพใช้)***
59 # 3อจ550907-145 EJ349756867TH vongsomboon + krai007 (142729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)***
60 # 3อจ550907-146 EI669622774TH Nsamut + pusook66 (142733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. พ.ศ.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
61 # 3อจ550907-147 EJ100505868TH buromwat + ไกรสร (142737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550406-228)***
62 # 3อจ550907-148 EJ349756867TH ใจพระ + krai007 (142741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหูตัด)***
63 # 3อจ550907-149 EI559282424TH babala + แว่นพระประแดง (142744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ550907-150 EI610013610TH apinop + สุริยา09 (142748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงขาว ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ550907-151 EJ465343076TH tomsom + หงษ์หยก (142834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ550907-152 EJ465343076TH pdarnswat + หงษ์หยก (142752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)***
67 # 3อจ550907-153 EJ341621210TH natakrit + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (142757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังยันต์ดอกบัว เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ550907-154 EI868795875TH pimmniyom + gear10 (142760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ550907-155 EH844733050TH nongnolf + NIPONTH (142763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ550907-156 EG145382130TH nop_osk + Buncha (142767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ550907-157 EI738087535TH nantipi + สิงห์บารมี (142836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 ***
72 # 3อจ550907-158 EJ420580985TH amata482 + tawanzero (142773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2516 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ550907-159 EJ475704154TH ลิลลี่ + dekaoudom (142776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระเชียงแสน พิมพ์ปรกโพธ์เล็ก ***
74 # 3อจ550907-160 EJ475704154TH adwan + dekaoudom (142779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ550907-161 EI669622765TH hi-low + pusook66 (142782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. พ.ศ.๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
76 # 3อจ550907-162 EI559282225TH ระจัน + jojo5 (142785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
77 # 3อจ550907-163 EI489294998TH เอกบุรุษ + jittapol (142789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
78 # 3อจ550907-164 EJ461388580TH sai-9ton + ชิซุกะ (142792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ550907-165 EI867992724TH balrayong + พูลสุข (142797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
80 # 3อจ550907-166 EI867992724TH ยาคูลท์ + พูลสุข (142800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ550907-168 EJ402133487TH เอกบุรุษ + moo_bpk (142803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ550907-169 EJ415330035TH ตึกคอมศรีราชา + พรบูรพา (142806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (550210-007)***
83 # 3อจ550907-170 EX040484718TH ต่อ_ถนนตก + เมฆินทร์ (142808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 155)(550622-197)***
84 # 3อจ550907-171 EJ322237205TH japao + 6411171 (142809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 11756)***
85 # 3อจ550907-172 EJ370117891TH bungbung + เทพเจ้าซีอุส (142810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
86 # 3อจ550907-173 EI739977388TH anonnat + หลวงพ่อปาน (142811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพภาคที่ 1 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
87 # 3อจ550907-174 EJ167118636TH kamron + pro19 (142812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ550907-175 EJ290427930TH ชัยไทรงาม + pichetfuse (142813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระว่านจำปาศักดิ์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อว่าน ***

89 # 3อจ550907-176 EJ370120842TH pongldc + porn08 (142814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกนาคใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ550907-177 EI972612951TH HIGHT + andy4659 (142815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
91 # 3อจ550907-178 EJ400159230TH japao + yongyot (142816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (541015-067)***
92 # 3อจ550907-180 EJ208387759TH pimmniyom + เสือโฮก (142818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)***
93 # 3อจ550907-181 EJ053139576TH phattirarat + Givinglorytt (142819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อเงินก้นนาค ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 450)***
94 # 3อจ550907-182 EJ278503598TH ToonY + มิตรจัตุคาม (142820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ550907-183 EJ003186689TH wutpantip + เต้อ๋อง8 (142821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 92)***
96 # 3อจ550907-184 EI796139762TH betonglove + ร่มฟ้าภูพิงค์ (142822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
97 # 3อจ550907-185 EJ390941229TH เปี๊ยกระยอง + โอ๋โคราช (142859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะและโค๊ด ๙)***
98 # 3อจ550907-186 EJ224747402TH yutthanaP + t-nonm (142823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง/สภาพใช้)***
99 # 3อจ550907-187 EI795748170TH Aamulet + คุณหนูมาย (142824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 จ.ชัยนาท ***
100 # 3อจ550907-188 EJ391060945TH meeapi + คูณเพิ่มเงิน (142825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมือและขอบหลังล่าง)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 ก.ย. 2555 - 09:00 น.] #42773 (9/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ550831-004 EJ417554591TH อาจารย์เล็ก (142118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ550831-020 EJ213241120TH conun (142109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550903-001 EI796190594TH yingandmak (142058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ550903-002 EJ132195218TH จุ๋มจิ๋ม (142061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ550903-003 EJ363907347TH tagud (142064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ550903-004 EJ161670449TH บีลูกพระธาตุ (142067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ550903-005 EJ419821613TH boywatpai (142069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ550903-006 EJ288801962TH weerasak2009 (142070) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ550903-007 EJ455712505TH โบราณ (142076) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ550903-008 EJ474921719TH kittipongbee (142117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ550903-009 EI249629185TH pk123456 (142082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ550903-010 EJ24352519TH lookpong (142116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ550903-011 EJ164339341TH som3693 (141999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ550903-012 EJ148099903TH เอ๋จันทบุรี (142001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ550903-013 EI559203069TH patanakarn39 (142004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ550903-014 EJ396004645TH พระยอดขุนพล (142007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ550903-015 EJ268003102TH TiTleooo (142106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ550903-016 EJ420524215TH ksiasawa (142011) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ550903-017 EJ244542155TH sawang (142013) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ550903-018 EJ443931720TH พ่อน้องจ้าว (142017) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ550903-019 EJ160794800TH wunchaicoth (142019) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ550903-020 EJ442912052TH grorge (142021) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ550903-021 EJ244524639TH prathep (142052) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ550903-022 EI188783651TH BigBenz (142054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ550903-024 EJ312964230TH A-Korat (142057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ550903-025 EJ391076883TH oatosk115 (142060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ550903-026 EJ034392685TH พุทธสยาม (142062) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ550903-027 EJ244535305TH geniusguy (142066) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ550903-028 EJ034392677TH พุทธสยาม (142072) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
30 # 1อจ550903-029 EJ313011019TH เชือกกล้วย (142074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ550903-030 EI604133967TH กฤตยาคม (142120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ550903-031 EJ132297092TH ปั๊กชิวขอนแก่น (142108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ550903-032 EJ313277135TH โกล์บัวหลวง (142115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550831-020 joke27 (142114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ550903-001 korndecha (142005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ550903-002 ต้นณเมืองกุย (142008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ550903-003 QiciQ (142010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ550903-004 pair1 (142012) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ550903-005 zenzen (142014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ550903-006 ประศาสน์ (142016) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ550903-007 ding_vios (142018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ550903-008 ding_vios (142020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ550903-009 khomsorn14 (142022) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ550903-010 ทศวรรษ33 (142024) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ550903-011 sinpet (142030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ550903-013 dikoloe (142033) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ550903-014 ชุมพล5 (142035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ550903-015 ทอเร็ตโต้ (142037) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ550903-016 pipat_ch (142039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ550903-017 nokchaiyo (142041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ550903-018 nueyza (142042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ550903-019 Thenoom9 (142044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ550903-020 Warawootseed (142046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ550903-021 REGCOS (142075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ550903-022 sarawut_mind (142078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ550903-023 aumphorn (142079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ550903-024 poprock07 (142085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ550903-025 bannasom (142087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ550903-026 bannasom (142091) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ550903-027 bannasom (142094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ550903-028 chffta (142096) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ550903-029 a-buddha (142098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ550903-030 anupong (142100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ550903-031 เทพดำเนิน (142077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ550903-032 supaket808 (142080) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 2อจ550903-033 ธัญญลัษณ์ (142086) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 2อจ550903-034 นายพอเพียง (142088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ550903-035 ทวีปทุม (142093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ550903-036 pannawat (142095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ550903-037 numchai1 (142097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ550903-038 ศิษพ่อมุ่ย (142099) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 2อจ550903-039 finance (142103) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 2อจ550903-040 AnanBhangananda (142107) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
41 # 2อจ550903-041 samajit (142110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ550903-042 gun87 (142111) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
43 # 2อจ550903-043 gun87 (142112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ550903-044 by_bie (142113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550906-001 SUWANNAROT + (142500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pradee2010
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
2 # 3อจ550906-002 Charita + lek16 (142502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
3 # 3อจ550906-003 PeeWichai + ต่อ_ถนนตก (142689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (550620-043)***
4 # 3อจ550906-005 แบทแมน + neung6800 (142504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ550906-006 pairoj4442 + pawaris (142510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ550906-007 kung1015 + oodsandee (142515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
7 # 3อจ550906-008 ราชาพระย่อย + (142517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
dangyakuza
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ550906-009 บอยประตูแดง + (142520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สรรค์บางชัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
9 # 3อจ550906-010 pimmniyom + nokchaiyo (142525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์นิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (550829-096)***
10 # 3อจ550906-011 สุวิทย์(63) + nokchaiyo (142532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ550906-012 honzakub + NATTAPON9 (142535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด)***
12 # 3อจ550906-013 หม่อง + NATTAPON9 (142538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่(แข้งขีด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ550906-014 บ้านพระแท้ + kon2004_9 (142540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
14 # 3อจ550906-015 ต้นณเมืองกุย + Pra-ban (142543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวะโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(550713-171)***
15 # 3อจ550906-101 EJ370597464TH ศิษพ่อมุ่ย + Apraram (142522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
16 # 3อจ550906-102 EJ465349493TH wissarut + ใหญ่ท่าน้ำ (142526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ550906-103 EJ218951157TH ชมวิว + นัฐนันท์ (142528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้านาง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย ***
18 # 3อจ550906-104 EI883487917TH natthawat + สิงโต (142530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(550601-143)***
19 # 3อจ550906-105 EI240791740TH pichaicctw + nongnolf (142533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำพูน ***
20 # 3อจ550906-106 PB213659145TH วัฒน์วังหิน + รติโก (142536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 จ.นครสวรรค์ ***
21 # 3อจ550906-107 EH933627716TH jeabpra + joke13 (142539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ550906-108 EJ370103265TH วสันต์อ่อนนุช + (142541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพเจ้าซีอุส
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
23 # 3อจ550906-109 EJ216052655TH Matamboon + karoon (142544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลังนางกวัก เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
24 # 3อจ550906-110 EJ021036147TH klahaan + chanonk (142687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 198)***
25 # 3อจ550906-111 EJ452362540TH airback + บอยประตูแดง (142506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550516-160)***
26 # 3อจ550906-113 EJ269024214TH keng_kung + อาวุธ521 (142511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (550820-155)***
27 # 3อจ550906-114 EI569790545TH johnn + jiantsuphan (142513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
28 # 3อจ550906-115 EJ148489515TH หนุมาน55 + พระพันปี (142516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด ***
29 # 3อจ550906-116 EJ148489515TH หนุมาน55 + พระพันปี (142518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด ***
30 # 3อจ550906-117 EI311976585TH dinjaa + babala (142521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (550510-031)***
31 # 3อจ550906-118 EJ415450642TH เอกเขนก + shirew (142524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
32 # 3อจ550906-119 EI311976585TH surats_s + babala (142527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (550629-003)***
33 # 3อจ550906-120 EJ415450642TH ช_ชุติวัตร + shirew (142529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
34 # 3อจ550906-121 EJ307824053TH wongg + SUPERTOR (142501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ550906-122 EI770639205TH chaiwatnamo + (142503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaimongkhol
*** เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก จ.สระบุรี ***
36 # 3อจ550906-123 EI716159394TH surathin + AWAKEN (142505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ550906-124 EF265841756TH เด็กราชวิทย์_17 + NIPONTH (142507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ550906-125 EJ177308935TH วสันต์อ่อนนุช + POOSIT (142509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
39 # 3อจ550906-126 EI121855524TH ลือพงษ์ + nude007 (142512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕)***
40 # 3อจ550906-127 EI840400414TH sef_ann + ไทยสวัสดิ์ (142514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
41 # 3อจ550906-128 EJ270304199TH ponnimit + titlawoe (142684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะและโค๊ด ๙)***
42 # 3อจ550906-129 EJ138966351TH geniusguy + (142519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tle_wangpikul
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้งให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ550906-130 EJ170156841TH nattee + yootha (142523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค๊ด)(511029-019)***
44 # 3อจ550906-130 EJ170156841TH nattee + yootha (142523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
45 # 3อจ550906-131 EI764866707TH weerapat + ม่วงทอง (142682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรู้ หลวงปู่หล้า วัดป่าตึง เนื้อทองแดง จ.มุกดาหาร ***
46 # 3อจ550906-132 EJ391064695TH เล็กหัวตะเข้ + ชานนท์53 (142550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ550906-133 EJ391064695TH เล็กหัวตะเข้ + ชานนท์53 (142560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ550906-134 EJ136290608TH nokklang + phipops (142563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ550906-135 EJ391064695TH เล็กหัวตะเข้ + ชานนท์53 (142565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ550906-136 EJ391056946TH gun_sapan + ปักต้นกล้า (142567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (540913-129)***
51 # 3อจ550906-137 EJ174222458TH ขวัญนคร + คนกรุงศรี (142568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ550906-138 EI557255616TH dot666 + ชัชอุบล (142569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***

53 # 3อจ550906-139 EI557255616TH ATIVAT + ชัชอุบล (142570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ550906-142 EJ066968735TH tula_ff + kong_90 (142546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ550906-143 EJ077677138TH jacks7 + kampanat (142552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ550906-144 EI830555408TH สมอแดง + เต้อ๋อง8 (142554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 191)***
57 # 3อจ550906-145 EJ135489383TH ฮาเล่ย์ + zz_zz (142558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 92 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร ***
58 # 3อจ550906-146 EJ180871182TH antsurround + ชัยนิตย์ (142674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ550906-147 EJ231370956TH laksi + kritikorn714 (142562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
60 # 3อจ550906-148 EJ187414068TH kotabaru + piak25 (142564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่หน้าจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ550906-149 EJ224787596TH นิติเปรม + yomnyom (142681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ550906-150 EJ075960908TH golfj + นิวแจ๊ส (142566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูภักตร์ วัดบึงทองหลาง รุ่น 2 ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ550906-151 EI764866548TH Cchanchai + นู๋โอปอ (142534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง ***
64 # 3อจ550906-152 EJ170157847TH pramoht + yootha (142587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
65 # 3อจ550906-152 EJ170157847TH pramoht + yootha (142587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(520327-201)***
66 # 3อจ550906-153 EJ045518339TH honda8662 + Nong-poko (142679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน รุ่นเจริญพร 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เลย (หมายเลข 227)***
67 # 3อจ550906-154 EJ461339805TH textile007 + โซ้ยกู๋ (142537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
68 # 3อจ550906-155 EI881624941TH sk117 + จตุจักร (142551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ550906-156 EJ271752851TH อาราธนา + smasterz (142556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ550906-157 EJ010651672TH อิศประแสร์ + anirat_m (142557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดโพธิ์ท่าเตียน ***

71 # 3อจ550906-158 EJ344170182TH wanayut + num1522 (142561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งเศรษฐีล้มลุก ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม รุ่นแรก ปี 2543 จ.เชียงใหม่ ***
72 # 3อจ550906-159 EJ367102217TH kartthian + GonG_YindeE (142589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
73 # 3อจ550906-160 EJ367102217TH เตชธรรม + GonG_YindeE (142591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นฉลองศาลเจ้าพ่อดาบทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.นครสวรรค์ ***
74 # 3อจ550906-161 EI160837964TH nop_osk + Buncha (142531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง วัดฉลอง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต ***
75 # 3อจ550906-162 EJ108876860TH NUMJA + kaek_99 (142542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่น 1 เนื้อเงิน ปี 2549 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 205)***
76 # 3อจ550906-163 EJ289038331TH ช่อคูณ + digitalsale (142545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ ***
77 # 3อจ550906-164 EJ289038331TH doi_salas + digitalsale (142548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ550906-165 EJ420551343TH เทพเจ้าดาวเหนือ + (142549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ เนื้อผง(ดำ) ปี 2514 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
79 # 3อจ550906-166 EJ474941333TH ขวัญวลัย + bothong (142553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ550906-167 EJ474941333TH Nsamut + bothong (142555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1032)***
81 # 3อจ550906-168 EJ060825742TH Prapoj_w + ชยันโต (142559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)(531112-076)***
82 # 3อจ550906-169 EJ186349694TH ใจพระ + mabee (142592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ550906-170 EJ295296618TH ซุ่มโคราช + piboonk (142594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล ปี 2509 จ.อุดรธานี ***
84 # 3อจ550906-171 EJ060813982TH sing1 + vit_2513 (142573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ550906-172 EJ295296618TH NUMJA + piboonk (142577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
86 # 3อจ550906-173 EJ182860868TH tanapat05 + เก้านวะ (142580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่น มบ. พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2542 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์)***
87 # 3อจ550906-174 EJ155967414TH pramual + เจริญธรรม (142582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
88 # 3อจ550906-175 EJ271455221TH ทศวรรษ33 + sambonk (142673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***

89 # 3อจ550906-176 EJ136366496TH honzakub + (142585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natakanboriboon
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ550906-177 EI972601548TH BANKCLUB + mahaphom (142677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2510 จ.สุพรรณบุรี ***
91 # 3อจ550906-178 EI813845895TH antsurround + jukkrid1 (142586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
92 # 3อจ550906-179 EX008822149TH ตึกคอมศรีราชา + (142588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pornphisit
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550404-010)***
93 # 3อจ550906-180 EJ197409748TH ต้นณเมืองกุย + nova100 (142590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
94 # 3อจ550906-181 EH897037793TH NP_PRATHAI + กิ๊กก๊อก (142571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1462)***
95 # 3อจ550906-182 EJ458787220TH Darksider + พระพิรุณ (142572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ550906-183 EJ465356865TH ชัยบดี + sareez (142574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สายฝน เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
97 # 3อจ550906-184 EI900967120TH กวงยะลา + (142575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิศวะ_พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
98 # 3อจ550906-185 EI912575001TH ถาวรวัฒนะ + rut999 (142576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
99 # 3อจ550906-186 EJ230271210TH บอยประตูแดง + teeramet (142578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย ปี 2495 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ550906-187 EJ230271210TH NUMJA + teeramet (142579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
101 # 3อจ550906-188 EJ081798248TH pachre + viwat (142581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(550223-171)***
102 # 3อจ550906-189 EX015057307TH pimmniyom + (142583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
สยามเมืองยิ้ม
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ธรรมดา ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
103 # 3อจ550906-190 EI365989410TH พัทยา + เด็กใหม่ (142584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ตราด ***
104 # 3อจ550906-191 EJ254816319TH Piti-Koh + อาทไฟฟ้า (142647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** แหวนพระพุทธโสธ วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
105 # 3อจ550906-192 EJ230504594TH จอมทอง33 + sukamo (142649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 679)***
106 # 3อจ550906-193 EJ230504594TH ขุนเดชช์ + sukamo (142650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***

107 # 3อจ550906-194 EI396673295TH shang + suk2006 (142651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด กรุหนองมน จ.ลพบุรี ***
108 # 3อจ550906-195 EJ419826160TH พุทธสยาม + แฮปรามคำแหง (142653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
109 # 3อจ550906-196 EJ457209392TH nottoขอนแก่น + s-rat (142654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
110 # 3อจ550906-197 EI874528746TH เทียนกำแพง + maytus (142656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
111 # 3อจ550906-198 EJ148490460TH phattirarat + พระพันปี (142657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 546)***
112 # 3อจ550906-199 EJ146803616TH YAIO987 + หน้าหวาน (142659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
113 # 3อจ550906-200 EJ146803616TH ปรีชาห้วยคต + หน้าหวาน (142661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
114 # 3อจ550906-201 EI764800029TH อาทิตย์วิเชียร + นู๋โอปอ (142655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
115 # 3อจ550906-202 EJ255501735TH ขนมปังบูด + Suwijak (142658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 592)***
116 # 3อจ550906-203 EJ415475750TH จอมทอง33 + ronaldo (142660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1009)***
117 # 3อจ550906-204 EJ293711584TH geniusguy + ฝนเหนือ (142662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
118 # 3อจ550906-205 EJ370114042TH น้องปีเตอร์ + porn08 (142663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ550906-206 EJ381002360TH denla + วุฒิชัย (142675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
120 # 3อจ550906-207 EI874524466TH anuwat_srinoi + (142664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดำชัยนาท
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
121 # 3อจ550906-208 EJ420545263TH แว่นพระประแดง + (142665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Robinhood
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540706-125)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 ก.ย. 2555 - 09:07 น.] #42770 (8/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ550831-016 EJ256763684TH เจริญพระไทย (141665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ550901-002 EJ141752594TH สมบัติบูรพาบารมี (141902) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ550901-003 EJ346381428TH เพชรล้านนา (141904) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ550901-004 EJ165194060TH ศรมัญจา (141936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ550901-006 EI767292137TH คเวสโก (141906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ550901-007 EX027293020TH adapter (141909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ550901-008 EJ099277070TH Krajub2002 (141910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ550901-009 EG126090111TH ข้าวไทย (141911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ550901-010 EJ020466335TH Man-tubma (141913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ550901-011 EI769210949TH มาตรลพบุรี (141922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ550901-012 EI310093668TH Wendy (141824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ550901-013 EJ216963458TH nampoo (141826) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ550901-014 EJ032698711TH โต๋พระเครื่อง (141828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ550901-015 RG118429209TH หนุ่ยเพชรบุรี (141831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ550901-016 EI730429574TH pujiwi (141923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ550901-017 EG784468117TH ช่างเหล็ก (141834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ550901-018 EI610985646TH pupa09 (141837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ550901-020 EJ307952830TH ก้องภพ99 (141840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ550901-021 EI721952791TH ชัยชาญ (141802) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ550901-022 EJ341632464TH นวลตอง (141803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ550901-023 EJ419180923TH yutboss175 (141806) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ550901-024 EI933263432TH บูลย์หาดใหญ่ (141809) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ550901-026 EJ174173757TH ลูกถาวโร (141820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ550901-027 EJ315013998TH Ronado (141925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ550901-028 EJ125502876TH udonteva (141823) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ550901-029 EJ349176828TH alife (141827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ550903-023 EI916026124TH สิทธิ์ท่าฉลอม (142055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ550830-007 ศิษย์หลวงปู่ทวด (141522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ550830-014 น้องข้าวสวย (141530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ550830-020 ParintronB (141549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
4 # 2อจ550830-021 suchart_joe (141536) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ550830-024 กบบางซื่อ (141538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ550831-018 ballniceapp (141690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ550831-031 opensea (141735) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ550901-001 topkoo (141883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ550901-002 marisanamwong (141885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ550901-003 WEERA_NUNGHOT (141887) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
MAI
11 # 2อจ550901-004 pom92 (141888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ550901-005 แก้วสามวา (141889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ550901-006 nongnhun (141891) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ550901-007 Kumpanthong (141937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ550901-008 DiamondiaN (141893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ550901-009 chanu (141895) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ550901-010 Preecha_K (141898) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ550901-011 อาชาเหล็ก (141846) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ550901-012 phon265 (141851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ550901-013 หมูเขี้ยวตัน (141854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ550901-014 taopoon (141856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ550901-015 OLE_3 (141860) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
23 # 2อจ550901-016 WEEKANGTIN (141870) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ550901-017 suratask (141873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ550901-018 nuijay (141875) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ550901-019 phipop12 (141878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ550901-020 ซุ่มโคราช (141879) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ550901-021 ดอนโป่ง (141841) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ550901-022 เหลืองหางขาว (141844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ550901-023 obenvi (141848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ550901-024 birdbarameeporto (141850) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ550901-025 lucky1 (141855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 2อจ550901-026 พุทธบูชา (141858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ550901-027 พุทธบูชา (141861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ550901-028 Zyphero (141864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ550901-029 พรายกระซิบ (141865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ550901-030 dang_d (141868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ550901-031 nakarin (141869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ550901-033 jicko (141872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ550901-034 thonglor (141877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ550901-035 thonglor (141881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ550901-036 thonglor (141882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ550901-037 chajks (141886) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ550901-038 chajks (141890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ550901-039 niphonxxx (141892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 2อจ550901-040 TANAWAT2520 (141894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 2อจ550901-041 ฤกษ์เล่า (141896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ550901-042 กาละแม (141897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ550901-043 yod29 (141899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 2อจ550901-044 nikron (141900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ550901-045 น้องกันต์ (141901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 2อจ550901-046 amulet_59 (141903) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
53 # 2อจ550901-047 REGCOS (141905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ550901-048 phubetone (141907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 2อจ550901-050 ประสาน (141908) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
56 # 2อจ550901-051 ประสาน (141912) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
57 # 2อจ550901-052 jojo5 (141929) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
58 # 2อจ550901-053 ขุนอรรถ (141914) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
59 # 2อจ550901-054 wanchairangsit (141918) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ550901-055 สิงขร (141921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 2อจ550901-056 sankeng (141924) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 2อจ550901-057 MRDAVE (141927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
63 # 2อจ550901-058 focus-2007 (141926) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
64 # 2อจ550901-059 wisit_wichai (141928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ550901-108 EI121855657TH nyenum + natakanboriboon (141770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหัน รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)***
2 # 3อจ550901-178 EJ351421924TH nyenum + weddy (141796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อวัดดอนตัน ปี 2520 จ.น่าน ***
3 # 3อจ550904-167 EI738782782TH kasemsit + t_local (142230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
4 # 3อจ550905-001 pakarung22 + แป้ง67 (142457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้ออลูมิเนียม ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ550905-002 Darksider + Ing_man (142331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(511119-077)***
6 # 3อจ550905-003 kittipop + มองดู (142341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ550905-004 phattirarat + ดรณ์บางไผ่ (142343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 125)***
8 # 3อจ550905-005 ARUNSAK + pitiam (142347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ550905-006 telewiz + janui (142456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ รุ่นสร้างสะพาน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 2)***
10 # 3อจ550905-007 คูณเพิ่มเงิน + พยับสีหมอก (142353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ550905-008 sangthongpra + pukky (142357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ550905-009 เพิ่มมงคลบารมี + thesj (142361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ550905-010 teewhytee + watsukdee (142365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้
*** แผ่นปั๊มอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา ***
14 # 3อจ550905-011 suphalak + wutclub (142333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ550905-012 Piti-Koh + wutclub (142336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
16 # 3อจ550905-013 คนบูชาพระ + MRDAVE (142337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (550817-081)***

17 # 3อจ550905-014 อาร์มไข่เค็ม + tonsakura (142339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ550905-015 เพียงรัก + wanchairangsit (142454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแ