ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2556


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 มี.ค. 2556 - 09:03 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 มี.ค. 2556 - 09:02 น.] #45082 (26/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560322-011 EJ6361437410TH หนึ่ง_เรดบูล (170212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560322-014 EI628796183TH changnoy (169901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560322-030 EJ536988806TH tanatad (170018) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ560323-014 EJ601585089TH pupu-25 (170165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560325-003 EJ486609565TH ratakon (170206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560325-004 RA863273095TH tepakornsu (170209) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560325-005 EJ566031885TH GOLFYTANG (170211) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
8 # 1อจ560325-006 EJ744981751TH OKK08 (170282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560325-007 EJ812928633TH bussakorn (170283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560325-008 EJ708662857TH พัทยา (170285) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ560325-009 EJ927810704TH wwut2 (170288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560325-010 EJ767527402TH UNICITY (170290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560325-011 EJ750289108TH sef_ann (170203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560325-012 EJ886036307TH nokklang (170204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ560325-013 EJ713066591TH tankung (170205) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560325-014 EJ742127766TH artyannie (170207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ560325-015 EJ239196269TH jittapol (170208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560325-016 EJ210038156TH pradrem (170210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560322-013 tula_ff (170022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ560323-008 iamodd (170178) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ560323-023 นพรามสอง (170170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560323-027 jojo5 (170183) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560325-001 matee34 (170300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560325-002 chaikrit (170301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560325-003 vichol2551 (170302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560325-004 sak_chai01 (170303) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ560325-005 วันเสาร์ (170304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560325-006 พ่อน้องเอิ้น (170305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560325-007 khowhom (170306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560325-008 khowhom (170307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560325-009 khowhom (170308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560325-010 bucha (170309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ560325-011 nunthawat (170310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560325-012 prakit0112 (170311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560325-013 prakit0112 (170312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560325-014 sasith (170313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560325-015 ศรีโสภณ (170314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560325-016 บางปะกอก (170319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560325-017 prakran (170315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560325-018 TIDTEE (170316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560325-019 wanchairangsit (170317) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560325-020 kunpu (170318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ560325-021 joddd (170259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560325-022 K_bangkhontee (170261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560325-023 HANDLE (170263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560325-024 chanram (170264) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ560325-025 REGCOS (170268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560325-026 mtn_8 (170271) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560325-027 Kunphra (170274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560325-028 เทพดำเนิน (170276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ560325-029 ธัญญลัษณ์ (170278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560325-030 เอี่ยมเลิศ (170280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

35 # 2อจ560325-031 เต็งประเสริฐ79 (170292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ560325-032 satosoda (170294) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ560325-033 กุ้งอัมพวา (170295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 2อจ560325-034 iarun46 (170297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ560325-035 ศตกมล (170810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560322-123 EJ711262987TH ruayrumcai + ขุนพลโต (169933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (520930-045)***
2 # 3อจ560323-012 lloyd + Nsamut (170363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550509-114)***
3 # 3อจ560325-017 wasan4531 + crazyfair (170327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย ปี 2502 จ.สุโขทัย ***
4 # 3อจ560325-154 EJ742170852TH เสี่ยเมืองกาญฯ + kobnamo (170220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)***
5 # 3อจ560326-002 น้องปีเตอร์ + (170346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550604-063)***
6 # 3อจ560326-003 จอมทอง33 + thanitpl (170347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
7 # 3อจ560326-004 lovelyman + ประศาสน์ (170352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560326-006 โสสิชล + ไกรศาล (170355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4055)***
9 # 3อจ560326-007 ท่านมหา + ไกรศาล (170357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3703)***
10 # 3อจ560326-008 pom53 + topkoo (170359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (560216-007)***
11 # 3อจ560326-009 suraj + natepranakorn (170362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(551204-095)***
12 # 3อจ560326-010 pyakorn + watkaow (170503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (551130-170)***
13 # 3อจ560326-011 Nsamut + panutat (170432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง***
14 # 3อจ560326-012 mumpar + ต่อ_ถนนตก (170438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (531222-175)***
15 # 3อจ560326-013 ไกรสร + วิทยา161 (170444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ560326-014 katawut_c + ดลพันธ์ทิพย์ (170447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***

17 # 3อจ560326-015 lekdee + โจ้ดอนเมือง (170451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560326-016 dojinnn + kob109 (170454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
19 # 3อจ560326-017 jadsada + aimpanda (170457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ560326-018 Prapoj_w + cowman (170462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ560326-019 anonnat + cowman (170465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
22 # 3อจ560326-020 minemint + พญานาค๙๙ (170513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1410)***
23 # 3อจ560326-021 สัสดี57 + Apraram (170345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9324)***
24 # 3อจ560326-022 Pb_Benz + ธัญญลัษณ์ (170348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
25 # 3อจ560326-023 jarunphant + tonsakura (170349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560326-024 bansa + น้าหมี (170351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)***
27 # 3อจ560326-025 รังนกน้อย + ณิชนันทน์ (170354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)***
28 # 3อจ560326-027 andamann + ณิชนันทน์ (170358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน กรุวัดอัมพวัน พิมพ์ห้าเหลี่ยม จ.นนทบุรี ***
29 # 3อจ560326-028 Natboy + Yaya54 (170360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ***
30 # 3อจ560326-101 EJ941192154TH anonnat + rewildy (170383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 6 รอบ จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ560326-102 EJ951707804TH Tigge_jeed + มินนี่หมูบิน (170388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 321)***
32 # 3อจ560326-103 EJ744067257TH banky_banky + หนุ่มนคร (170392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
33 # 3อจ560326-104 EJ768477177TH zafari + ก้องภพ99 (170394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธหลังโบสถ์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ560326-105 EJ827880830TH NandA + พ่อมาเฟีย (170396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (550703-130)***

35 # 3อจ560326-106 EJ379741282TH curve + pansanong (170400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช***
36 # 3อจ560326-108 EJ914361423TH prakhumklong + (170407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพุทธคุณ
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ560326-109 EJ871751058TH SNOWKID + joiekong (170410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560326-111 EJ418559754TH ลูกเหล็ก + gump16 (170364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ560326-112 EI231946179TH ลิลลี่ + เจ๋งจริง (170369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์เกศแฉก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
40 # 3อจ560326-113 EI231946179TH nokklang + เจ๋งจริง (170371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
41 # 3อจ560326-114 EJ742175775TH กระแสร์2 + เด็กละหารไร่ (170373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก ปี 2517 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560326-115 EJ711086240TH sanya13 + james_15 (170517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 372)***
43 # 3อจ560326-117 EJ742175775TH โป่งข่าม + เด็กละหารไร่ (170375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)***
44 # 3อจ560326-118 EJ505740886TH keng_kung + โอบางใหญ่ (170381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ธรรมดา เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ560326-119 EJ742175775TH vutrider + เด็กละหารไร่ (170507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560326-120 EJ505740886TH ปักต้นกล้า + โอบางใหญ่ (170387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(551013-342)***
47 # 3อจ560326-121 EJ808573681TH JRCAMRY + witpayasuren (170497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560326-122 EJ740280183TH jtrsnum + ถ่านไฟเก่า (170350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560326-123 EJ786114426TH pramual + hyongyuth (170353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพปิดทองใหม่)***
50 # 3อจ560326-125 EJ638730725TH พิชชากร + ขุนพลโต (170356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1159)***
51 # 3อจ560326-126 EJ789946573TH sapo-g + pyakorn (170361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (560222-033)***
52 # 3อจ560326-127 EI936696772TH jtrsnum + nithiwat (170365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระมเหศวรหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***

53 # 3อจ560326-128 EJ505740872TH Augyee + jitnobnom (170367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
54 # 3อจ560326-129 EI881696679TH Phusawat + sk117 (170370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560326-130 EJ776426866TH sakchidlom + (170372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tle_wangpikul
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี***
56 # 3อจ560326-131 EJ071639216TH นายพอเพียง + (170366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ตี๋พิทักษ์ธรรม
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2541 จ.นครปฐม (หมายเลข 972)***
57 # 3อจ560326-132 EI720031195TH ชัชวาล + เอกบางโฉลง (170508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ560326-133 EJ812929214TH ต้อมนครสวรรค์ + (170368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์พระพิราพ
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)***
59 # 3อจ560326-134 EJ891223996TH พรอิศรา + jiantsuphan (170516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค๊ด/สภาพล้างผิว)***
60 # 3อจ560326-135 EJ914362401TH Somchai_pho + (170374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phongthanoo
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560326-136 EI489908055TH vadcharapol + (170377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประแดง26
*** เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560326-137 EJ599690418TH History + nat-vego (170379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1319)(540205-136)***
63 # 3อจ560326-138 EJ807753483TH kobkit + หนุ่มคลองจินดา (170384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560326-139 EJ849058039TH ตุ๋ย-ท่าทราย + ghotam (170385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานสูง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ560326-141 EX027539301TH peach + japop99 (170414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ560326-142 EJ722165218TH แอลพระราม2 + mabee (170420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
67 # 3อจ560326-143 EJ506660402TH Tazmania + pimdown (170422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
68 # 3อจ560326-144 EJ481990391TH tonchelsea + warunyu60 (170426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ กรุวัดพิกุล พิมพ์กลาง ***
69 # 3อจ560326-145 EJ481990414TH amnartsathin + warunyu60 (170429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลากำแพง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
70 # 3อจ560326-146 EJ768377633TH lekpaolo + jittipong (170433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 697)***

71 # 3อจ560326-147 EJ821353915TH Joklongsam + GST99 (170436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (530901-085)***
72 # 3อจ560326-148 EJ794923270TH loomthong + nattawutng (170439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ560326-149 EH750202821TH Musashi + นราชพฤกษ์ (170442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุวรรณเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
74 # 3อจ560326-150 EJ426327010TH กรดพุทธคุณ + nirut25 (170446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ560326-151 EJ485568396TH major + จีวร19 (170390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5155)***
76 # 3อจ560326-152 EJ891287912TH Wsummut + tookatun (170393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (540830-080)***
77 # 3อจ560326-153 EI468847634TH jompol10 + nooing (170397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560326-154 EJ492258633TH chaibuathong + นิลพัฒน์ (170401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ข้างขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
79 # 3อจ560326-155 EJ442466134TH วิชามาร + บารมีหลวงพ่อเงิน (170404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
80 # 3อจ560326-156 EJ950638118TH hrung_anek + nongtait (170515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ560326-157 EJ850665552TH tuicps + pakornkeit (170506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ560326-158 EJ850665552TH พลังจิตศรัทธา + pakornkeit (170409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
83 # 3อจ560326-159 EJ850665552TH veerapolton + pakornkeit (170412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
84 # 3อจ560326-160 EJ379530059TH seaksan + NMBTHAI (170416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550803-195)***
85 # 3อจ560326-161 EJ973082075TH Tapoo005 + amata_tong (170376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง***
86 # 3อจ560326-162 EJ636165440TH chaiyasithv + pakkapat (170378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส. เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 335)***
87 # 3อจ560326-163 EJ630939115TH nui_somrong + (170380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560326-164 EJ624775293TH chanin24 + ชมรมพระสวย (170382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560326-165 EJ7097444495TH theera-pon + พร้อมรบ (170386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)***
90 # 3อจ560326-166 EJ931402953TH jack7815 + workat (170391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (540625-019)***
91 # 3อจ560326-167 EJ712383774TH sunthon-pd + rt3ab5 (170395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2519 จ.ระยอง ***
92 # 3อจ560326-168 EJ025402362TH ขุนแผนเมืองเสมา + (170399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ImGhost
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพทธคูณสยาม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 215/น้ำหนักทอง 6.9 กรัม)***
93 # 3อจ560326-169 EJ541546868TH ruenthong + Golf_bangbon (170405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง จ.สุพรรรณบุรี ***
94 # 3อจ560326-170 EJ645753157TH sisobad + หนิงพระบาท (170408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดวละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560308-394)***
95 # 3อจ560326-172 EI627297460TH jadsada + puypee (170418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ560326-173 EJ925807265TH พุทธมณ + chuga (170423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
97 # 3อจ560326-174 EJ644222577TH ท่านมหา + butterfly (170427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ560326-175 EJ869919090TH tunya32 + เสน่หา (170430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ560326-176 EJ732964416TH haobeatles + dj-jack (170434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (550418-119)***
100 # 3อจ560326-177 EJ644245808TH sunone + เต้อ๋อง8 (170500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
101 # 3อจ560326-178 EJ752521227TH jarunphant + tamonwon (170440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560213-002)***
102 # 3อจ560326-179 EJ742150892TH โรตีชลดา + kobnamo (170443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
103 # 3อจ560326-180 EJ769145644TH คนเหงา + tonbana7 (170445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
104 # 3อจ560326-181 EH844832874TH benzatio + raimon (170449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560326-183 EJ211367649TH engwattana + จตุจักร (170456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
106 # 3อจ560326-184 EJ858109825TH kitti_ratt + movie (170459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550904-053)***

107 # 3อจ560326-185 EJ386656374TH Pracha40 + titawung (170511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นสำเร็จทุกประการ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา***
108 # 3อจ560326-186 EJ945916803TH A_ONPA + ตุ้ยขอนแก่น (170461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
109 # 3อจ560326-187 EJ432678559TH meileng + witpayasuren (170464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
110 # 3อจ560326-188 EJ925841377TH วรเศรษฐ์ + แบทแมน (170471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี***
111 # 3อจ560326-189 EJ754362130TH THARIS + prabaiboon (170472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ560326-190 EJ706901165TH skyline72 + ศิษย์พระวิษณุ (170474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
113 # 3อจ560326-191 EJ770978557TH yuthachai + นายเก้ (170419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
114 # 3อจ560326-192 EJ770978557TH anans + นายเก้ (170421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2259)***
115 # 3อจ560326-193 EJ637461320TH ควนขัน + เมเปิ้ล (170425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (540712-045)***
116 # 3อจ560326-194 EJ573258134TH likeit + บางพระบางพระ (170428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
117 # 3อจ560326-195 EJ711086253TH อาราธนา + เอบ้านกร่ำ (170431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 913)***
118 # 3อจ560326-196 EJ750827748TH amata482 + ศักดิ์นรินทร์ (170435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ560326-197 EJ750827734TH gold1 + ศักดิ์นรินทร์ (170437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (551006-240)***
120 # 3อจ560326-198 EH447535070TH policeuthong + กระแสร์2 (170510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1538)***
121 # 3อจ560326-199 EJ927234975TH Chan59 + ชัยนเรศ (170505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เห่รียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
122 # 3อจ560326-200 EJ927234975TH bussakorn + ชัยนเรศ (170441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
123 # 3อจ560326-201 EJ762836177TH phipops + มิตรจัตุคาม (170415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
124 # 3อจ560326-202 RG714366561TH ชวนชื่น + ม่อเส้าชง (170417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม (สภาพหูตัด)***

125 # 3อจ560326-203 EJ260975190TH sunone + pitiam (170502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)(540812-490)***
126 # 3อจ560326-204 RG714366544TH pairoat + ม่อเส้าชง (170424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี(ใหญ่) เนื้อผง (โรยตะไบทอง) ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (560316-140)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 มี.ค. 2556 - 09:14 น.] #45060 (25/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560320-029 EJ337011146TH Toytoytoy (169722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ560321-008 EJ573040429TH paramesth (170141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560321-028 EJ343893961TH toong (170149) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ560323-001 EJ291461795TH bank18 (170035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560323-002 EJ525994876TH shoke (170037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560323-003 EJ428206181TH nampoo (170325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ560323-004 EJ917302424TH โชคเจริญ (170038) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ560323-005 EX045215372TH dman2551 (170104) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ560323-006 EJ713422562TH pisanlost (170108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560323-007 EJ565717686TH paniwat_n (170110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560323-008 EJ506576072TH เด็กนอก (170112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560323-009 EJ795536263TH PANUPONG9 (170115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560323-011 EJ810112975TH suchart_joe (170159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560323-012 EJ756990906TH busayanampech (170162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ560323-015 EJ153453456TH prayoon55 (170168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ560323-019 EH966532640TH mrsurasak (170180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ560323-020 EJ638728735TH kampeang (170185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560323-021 EJ951401489TH lekyo89 (170118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560323-022 EJ435847305TH butterfly (170195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560323-023 EJ867861729TH heng9999 (170122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560323-024 EJ719706094TH ร้านอินทิรา (170126) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560323-025 RF513594496TH charkauto (170131) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560321-018 scsomchai (170040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560322-002 klang_pra (169937) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ560322-012 ขฆังเวศ (170021) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560323-001 vanna (170160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560323-002 yot97 (170164) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ560323-003 ไม้ล้มลุก (170166) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560323-004 สิทธิ์2009 (170169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560323-005 Saysabre (170198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560323-006 supaket808 (170173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560323-007 วิมลดอดคอม (170176) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560323-009 คุณบุพการี (170182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560323-010 pramual (170184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560323-011 dang29 (170119) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560323-012 MRDAVE (170127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560323-013 hyongyuth (170130) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560323-014 aekachai (170196) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ560323-015 เด็กตลาดใต้ (170135) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ560323-016 tanac (170138) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ560323-017 muaysiam (170144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560323-018 aee_sotspa (170145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ560323-019 cpat1 (170150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ560323-020 Wangmanow (170153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560323-021 น้องปีเตอร์ (170161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560323-022 แม็คหลักสี่ (170163) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560323-024 วัดโพธิ์ (170171) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560323-025 nunthawat (170175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ560323-026 nuchnangsri (170197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560323-028 jojo5 (170189) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ560323-029 อาราธนา (170190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ560323-030 yutthanaP (170191) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560323-031 kit2509 (170155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560323-032 boysuper (170158) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560323-033 CHATU (170167) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ560323-034 chartkamon (170174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ560323-035 kobkit (170177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ560323-036 ชัย_เสื้อกั๊ก (170179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560323-037 จำนรรจา (170181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560323-038 napon (170186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ560323-039 pipat_ch (170187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ560323-040 บรมีหลวงปู่ทวด (170188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ560323-041 puchy (170036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ560323-042 Chan59 (170039) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560319-014 T_K_O + กานกินรี (170237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 2 นิ้ว/สภาพสวย) ***
2 # 3อจ560320-127 EX067828726TH AONGKALOY20 + (169624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
ช่างเหล็ก
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ560320-158 EJ781779089TH jopawis + yodchai1515 (169736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมนิ้วมือและขอบซ้ายพระ)***
4 # 3อจ560321-145 EJ492508849TH พระสิทธิลักษณ์ + munmun (170229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
5 # 3อจ560321-173 EJ741719864TH topkoo + คำลนสุขทวี (170328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของลายมือแกะบล็อกนี้อยู่
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)***
6 # 3อจ560323-110 EJ846155116TH meileng + MANLOMPON (170069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560325-001 busayanampech + (170213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amnartb
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560227-136)***
8 # 3อจ560325-002 jack7815 + nimitmai (170324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(560314-305)***
9 # 3อจ560325-003 yosntt + TiTleooo (170216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง จปร. วัดราบพิธ เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 23.6 กรัม)***
10 # 3อจ560325-004 Tazmania + v_shogun (170218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (520220-266)***
11 # 3อจ560325-005 gwutdy + boytiew (170221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
12 # 3อจ560325-007 snook + chatchaib (170223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐฯ เนื้อผง จ.พิษณุโลก ***
13 # 3อจ560325-008 jojubkay + lovebuff (170227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550608-018)***
14 # 3อจ560325-009 หนุกหนาน + วันเสาร์ (170230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นอภิปัญญามหาเศรษฐี เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 146)***
15 # 3อจ560325-010 suksannb + ปอนเอกชัย (170231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
16 # 3อจ560325-011 kaigreenline + (170214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560227-154)***

17 # 3อจ560325-012 jack7815 + khowhom (170323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (551123-026)***
18 # 3อจ560325-013 jom2523 + รินทร์-บุรีรมย์ (170219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560325-014 รงค์ผลพูน + อุบาสก11 (170222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
20 # 3อจ560325-015 หงฟ้า + ศรีโสภณ (170225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
21 # 3อจ560325-016 suraj + TIDTEE (170228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (531104-091)***
22 # 3อจ560325-018 kmktb + มงคลวัตถุ์ (170233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560325-019 ต่อ_ถนนตก + ธัญญลัษณ์ (170236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ560325-020 benzatio + cowman (170242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
25 # 3อจ560325-021 notent + iarun46 (170224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด ***
26 # 3อจ560325-022 CHAIWAT99 + zenzen (170226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
27 # 3อจ560325-101 EJ536990495TH ท่านมหา + เจมส์_จิรพันธ์ (170232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ560325-102 EJ536990495TH yarit + เจมส์_จิรพันธ์ (170234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560325-103 EJ536990495TH busayanampech + (170235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจมส์_จิรพันธ์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ560325-104 EJ770977914TH เก้าหมู่เก้า + นายเก้ (170238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
31 # 3อจ560325-105 EJ536072609TH บอสแมน + หวังมีเฮ (170244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้)***
32 # 3อจ560325-106 EJ536072609TH เจี๊ยบราชวงค์ + หวังมีเฮ (170247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560325-107 EJ485452441TH somsaky + toonmineza (170248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
34 # 3อจ560325-108 EJ485452441TH เต่าเมืองชล + toonmineza (170251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560325-109 EJ485452441TH ปั๊กชิวขอนแก่น + (170253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toonmineza
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560325-110 EJ708199900TH loomthong + พรรณราย (170256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมผิวใหม่)***
37 # 3อจ560325-111 EJ710735337TH tuk08 + สมบัติบูรพาบารมี (170245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560325-112 EJ528410622TH Toitotae + sukit_a (170250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560311-087)***
39 # 3อจ560325-113 EJ827847658TH kong81 + พ่อมาเฟีย (170254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (541223-034)***
40 # 3อจ560325-115 EJ975808474TH siripoch + nockout (170258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
41 # 3อจ560325-116 EJ495704547TH phramot + เจริญธรรม (170266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพ์ตื้น จ.เชียงราย ***
42 # 3อจ560325-117 EJ748509445TH โอเว่น + sowlawo (170322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ560325-118 EJ79958257TH นิกส์เพชรเกษม + (170270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
โกล์บัวหลวง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560325-119 RG960696265TH anusid + fairat (170277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช ***
45 # 3อจ560325-120 EJ744981751TH yutthachak + OKK08 (170281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (551203-036)***
46 # 3อจ560325-122 EJ696476166TH pramual + งดงาม (170239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ560325-123 EJ440072956TH pramual + V_god (170240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ560325-124 EJ428159985TH pichit-air + router (170241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ560325-125 EJ428159985TH PartTime + router (170243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)***
50 # 3อจ560325-126 EX054087773TH kunpu + วุฒิปากน้ำ (170246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ560325-127 EJ742284086TH Pimol14 + NandA (170249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ560325-128 EJ428206181TH morn9190 + nampoo (170252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ560325-129 EI423122122TH Qjunier1 + J1980 (170320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (551212-157)***
54 # 3อจ560325-130 EJ706867186TH suksannb + คุณล่ำซำ (170255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวพรุนจากการใช้)(560314-141)***
55 # 3อจ560325-131 EX048717841TH the_most + phongpan (170257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดโนนแกด รุ่นอายุวัฒโน ๙๙ เนื้อสำริด ปี 2549 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ560325-132 EJ706867186TH เสิดพระเครื่อง + คุณล่ำซำ (170260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
57 # 3อจ560325-133 EJ735033290TH toyotachi + แป้ง67 (170262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.ปัตตานี***
58 # 3อจ560325-134 EJ742173394TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (170265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
apexshop
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560302-045)***
59 # 3อจ560325-135 EJ706867186TH เปี๊ยกระยอง + คุณล่ำซำ (170267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ560325-136 EJ637549358TH rungroar + ARROW (170269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
61 # 3อจ560325-137 EJ577984106TH Mrsutti + อาทิตย์วิเชียร (170272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)(560131-027)***
62 # 3อจ560325-138 EJ577984106TH ทวีสิน + อาทิตย์วิเชียร (170273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)***
63 # 3อจ560325-139 EJ732957891TH tassunoh + boon1 (170275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดเฑาะว์/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
64 # 3อจ560325-140 EJ732957891TH พระประแดง26 + boon1 (170279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
65 # 3อจ560325-141 EJ851180816TH anonnat + หมูแผ่น (170284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ560325-142 EJ711212504TH sanya13 + น้ำคอก99 (170286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 243)***
67 # 3อจ560325-143 EF266038090TH MODERN + raimon (170287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
68 # 3อจ560325-144 EJ769108955TH jeab489 + ENSOIRPC (170289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560325-145 EI086751327TH keattisak + tombetong (170291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี***
70 # 3อจ560325-146 EJ767505747TH mon2012 + Titikorn (170293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550824-008)***

71 # 3อจ560325-147 EJ858315098TH Piti-Koh + โชควัฒน (170296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ560325-148 EJ858315107TH numdang + โชควัฒน (170298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ560325-149 EJ643011850TH thanaphonp + met199 (170326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดโทน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ)***
74 # 3อจ560325-150 EJ239144947TH chok999 + ภิรัต (170299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560325-151 EJ742173403TH หนุ่มดงมะตื๋น + max2521 (170321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 161434)***
76 # 3อจ560325-152 EJ744067257TH สุชาติ49 + หนุ่มนคร (170215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
77 # 3อจ560325-153 EJ749535932TH gun_sapan + yasticker (170217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 มี.ค. 2556 - 09:21 น.] #45056 (24/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560320-013 EJ889312794TH Pantapat (170017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560320-037 EJ492505771TH wongkad (170019) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560322-001 EJ558363356TH Bophantom (169958) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ560322-002 EJ798498272TH Wnk809 (169964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560322-003 EH966582425TH ขุนพลบ้านค่าย (169966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560322-004 EJ709139235TH อภิชาติดาบไม้ (169970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560322-005 EJ804752736TH tee_bangkapi (169972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560322-006 EJ742139971TH aotaung (169975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560322-007 EJ217391805TH เรศเรณู (169976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560322-008 EJ472650960TH bkhamnon (169980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560322-009 EJ710297809TH Ksittiros (169982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560322-010 EJ493739092TH pattanakorn (169985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ560322-012 EJ891221690TH jiantsuphan (169899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560322-013 EJ891213818TH tookatun (169900) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560322-015 EJ849940694TH เอกมหาชัย (169902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560322-016 EJ792232152TH chonsilen (169903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560322-017 EJ735191432TH CHAIWAT99 (169904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560322-018 EJ375782105TH waves (169905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560322-019 EJ631337457TH Robinhood (169906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560322-020 EJ793712380TH khantong (169907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560322-021 EJ830023157TH ปั๊กชิวขอนแก่น (169998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560322-022 EJ927804054TH ชไนเดอร์ (170033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560322-023 EJ880596776TH พูลสุข (170003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560322-024 EJ800070286TH burabha (170006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560322-025 EJ536072475TH มัทรี (170008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560322-026 EJ225082315TH สุดขอบ (170011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560322-027 EJ301315429TH doonuss_23 (170013) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560322-028 EJ715915667TH คำมีกรุเก่า (170015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560322-029 EJ706860925TH มหาเวส (170016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560322-031 EJ772720363TH เอ็มซีเค (170014) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560321-006 น้ำหวาน_46 (169824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560321-008 วัตถุมงคลสยาม (169828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560322-001 เจ๋งจริง (169934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560322-003 อรุณทอง (169941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560322-005 คนตุลา (169946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ560322-006 wutfaa (169948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560322-007 วิชามาร (169950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560322-008 chairojn (169953) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560322-009 โตท่าเรือ (169955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560322-010 โจโฉพระเครื่อง (169956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560322-011 sakchidlom (170020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560322-014 นุหลัก4 (170023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560322-015 naweena (170024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560322-016 oudoud (170026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560322-017 uncle (170028) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560322-018 susupa (170031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560322-019 ศักดิ์ศิริ (170032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560322-020 ศตกมล (170518) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560322-112 EJ710306315TH maklong + นครนายก (169911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560323-001 yarit + pondc (170041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)***
3 # 3อจ560323-002 Aummata + pondc (170193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
4 # 3อจ560323-003 chang24 + supaket808 (170042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ560323-004 everycarucan + (170043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560323-005 monchai02 + (170044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)***
7 # 3อจ560323-006 ดิวศิษย์พ่อกวย + (170045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มงคลวัตถุ์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560323-007 satayu_l + นราสิทธิ์ (170046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 801)***
9 # 3อจ560323-007 satayu_l + นราสิทธิ์ (170046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 801)***
10 # 3อจ560323-007 satayu_l + นราสิทธิ์ (170046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 801)***
11 # 3อจ560323-008 joeymorn + panadon (170048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560213-140)***
12 # 3อจ560323-009 yomomyai + ศรีมหาโพธิ์ (170050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดสองหน้า เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
13 # 3อจ560323-010 ริ้งฑ์ + ศรีมหาโพธิ์ (170052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
14 # 3อจ560323-011 HopeMan + mongkoln (170068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560118-219)***
15 # 3อจ560323-013 nokthai42 + winning4 (170071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี***
16 # 3อจ560323-014 laphat + ดลพันธ์ทิพย์ (170073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออรัญ วัดหลวงอรัญ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.สระแก้ว ***

17 # 3อจ560323-015 numdang + ดลพันธ์ทิพย์ (170074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
18 # 3อจ560323-016 treasure + ชายสายไหม (170076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร (สภาพผิวพรุนจากการใช้)***
19 # 3อจ560323-017 somchailu + kit2509 (170079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560313-215)***
20 # 3อจ560323-018 chffta + boysuper (170081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (560107-049)***
21 # 3อจ560323-019 คุณใบเงิน + Server_A (170085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560323-020 lekpaolo + จำนรรจา (170088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร ***
23 # 3อจ560323-101 EJ827261267TH ooakub + โชติกาบารมี (170192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
24 # 3อจ560323-102 EJ713027258TH Taranong + kuptonzon (170047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (550830-257)***
25 # 3อจ560323-103 EJ713027258TH Taranong + kuptonzon (170053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (551102-051)***
26 # 3อจ560323-104 EJ703177213TH อาราธนา + manuspaphon (170056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ560323-105 EJ561667587TH savings + jub47 (170058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560323-106 EJ561667587TH Amuletism + jub47 (170059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตลับยาหม่องหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560323-107 EJ561667587TH PRY13 + jub47 (170062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ560323-108 EJ561667587TH jdai99 + jub47 (170064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (530605-126)***
31 # 3อจ560323-109 EJ776983250TH plaivespa + tle_wangpikul (170066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
32 # 3อจ560323-111 EJ380803568TH เจี๊ยบบางปลาม้า + (170049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Taychainat
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560323-112 EJ917314688TH ญาณพล + ลีลาวดี (170051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560323-113 EJ711747861TH เกียรติกังวาน + (170103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ใหญ่ดงดินแดง
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพอุดซ่อมด้านหลัง)***

35 # 3อจ560323-114 EJ531025862TH A_ONPA + piak25 (170202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560323-115 EJ769104675TH เพชรล้านนา + shirew (170106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ560323-116 EJ769104675TH Prapoj_w + shirew (170109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560323-117 EJ769104675TH engwattana + shirew (170113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
39 # 3อจ560323-118 EJ495468035TH แผนบ้านกร่าง + นู๋โอปอ (170116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)***
40 # 3อจ560323-119 EJ584001094TH ch_worathep + ทหารเอก (170201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
41 # 3อจ560323-120 EI769293047TH วัชรฉัตร + สายซวง (170121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
42 # 3อจ560323-121 EJ907757355TH pramual + อ้วนเมืองใหม่ (170054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ560323-122 EJ435846097TH aodaod71 + เต้อ๋อง8 (170055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพขัดผิว)***
44 # 3อจ560323-123 EJ435846097TH kakai + เต้อ๋อง8 (170057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำด้านหน้า)***
45 # 3อจ560323-124 EJ435846097TH อ๋อย77 + เต้อ๋อง8 (170060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560323-125 EJ325210175TH monstajim + jacks7 (170061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัว เนื้อเงิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ560323-126 EJ754718258TH jungjung + choccakez (170194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
48 # 3อจ560323-127 EI363350099TH anans + รุ้งน้องใหม่ (170063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5984)***
49 # 3อจ560323-128 EJ900487208TH เด็กละหารไร่ + (170067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
onizuka2518
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560323-129 EI086750661TH ปืนใหญ่ + mrchachaip (170070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560323-130 EI627296243TH บิ๊กกระทุ่มแบน + (170072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patanakarn39
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ560323-131 EJ791567574TH Amuletism + (170200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พิพัฒน์ศตวรรษ
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ560323-132 EJ506576072TH อู๊ดจอมทอง + เด็กนอก (170092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
54 # 3อจ560323-133 EH673766032TH promlok + sheep9 (170097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560323-134 EJ891229177TH kohoh + jiantsuphan (170102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ560323-135 EJ722581519TH yomomyai + mabee (170114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560323-136 EJ975806903TH กุหลาบแดง + โกวบ้อ (170117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
58 # 3อจ560323-137 EJ766332387TH vaivai + artirvana (170120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560323-138 EJ8918505419TH dinjaa + SAHAKORN (170123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (560308-017)***
60 # 3อจ560323-139 EJ505717030TH sing99 + vuthinuntha (170124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล พิมพ์นิยม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
61 # 3อจ560323-140 EJ847931235TH nopakk + ideaphoto (170128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร พิมพ์หลังเรียบ จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560323-141 EJ153452645TH เกียรคิก้อง + (170075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
63 # 3อจ560323-142 EJ599679253TH loomthong + nattawutng (170078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560323-143 EJ742115989TH หวังมีเฮ + โซ้ยกู๋ (170082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ560323-144 EJ006942807TH พระประแดง26 + laksi (170086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (551213-025)***
66 # 3อจ560323-145 EJ636143206TH krisda + มีชัย2509 (170089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เบตง เนื้อนวโลหะ จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560323-146 EJ571429145TH lekpaolo + yanpawach (170091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
68 # 3อจ560323-147 EI468847532TH suthepmoo + nooing (170094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพล้างผิว)***
69 # 3อจ560323-148 EJ797217996TH nakarin + HUNZA (170095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ560323-149 EJ891229203TH สุนะโมโล + jiantsuphan (170099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 136)***

71 # 3อจ560323-150 EJ712780740TH วิโรจร์ + พาหุงมหากา (170101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560323-151 EH966583023TH busayanampech + (170125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suthatpong
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540601-146)***
73 # 3อจ560323-152 EJ710306307TH ossyman + นครนายก (170129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ560323-153 EJ756978383TH ต่อ_ถนนตก + satitg (170133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ560323-154 EJ319792945TH หลวงสิน + ยอดอาชา (170136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพระอาจารย์เซ็น วัดท่ามิหรำ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.พัทลุง ***
76 # 3อจ560323-155 EJ583820217TH KingCantona + nirut25 (170139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง)***
77 # 3อจ560323-156 EJ576635775TH virun123 + Earthquake (170142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
78 # 3อจ560323-157 EJ463269276TH boon53 + yodchai1515 (170146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560314-125)***
79 # 3อจ560323-158 EJ975836074TH jai666 + nockout (170148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะอยุธยา-กำแพงเพชร เนื้อสำริด (หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพทาทองบรอนซ์ใหม่)***
80 # 3อจ560323-159 EJ369250933TH pongsakrai + ศิษย์ปู่สง่า (170152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1759)***
81 # 3อจ560323-160 EJ426718395TH peat1979 + บอสบ้านโป่ง (170157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่ากว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
82 # 3อจ560323-161 EJ769115979TH chalongrat + ขุนพลโต (170077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่าแคบ เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
83 # 3อจ560323-162 jadsada + ตึกคอมศรีราชา (170080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ERJ630938194TH
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
84 # 3อจ560323-163 EJ784736520TH moin03 + mayme (170083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ560323-164 EJ901128541TH pimmniyom + arnan (170084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
86 # 3อจ560323-165 EI627296257TH gu_gappy + (170087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
patanakarn39
*** พระร่วงนั่ง กรุบ้านดงเชือก เนื้อสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี ***
87 # 3อจ560323-166 EJ379529886TH มาร์ค-มีนบุรี + NMBTHAI (170090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (560225-035)***
88 # 3อจ560323-167 EJ445532115TH anon_gard + kiattisak (170093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560323-168 EX013242646TH blacky + peerapath (170096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ560323-169 EI770064625TH sisobad + sutheptheep (170098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (530612-168)***
91 # 3อจ560323-170 EJ891024139TH kikapoo + เด็กตลาดพลู (170100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560121-293)***
92 # 3อจ560323-171 EJ908629423TH Amuletism + หนุ่มนคร (170132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
93 # 3อจ560323-172 EJ951421497TH ศิษพ่อมุ่ย + น้ากร (170134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (560304-004)***
94 # 3อจ560323-173 EJ644220465TH believe + เต้อ๋อง8 (170137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
95 # 3อจ560323-174 EJ820916518TH Bunsorn + Dechrat (170140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
96 # 3อจ560323-175 EJ849055050TH ทวีสิน + หนึ่งบางแขม (170143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช 2 หน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
97 # 3อจ560323-176 EJ769104640TH ชัยชาญ + shirew (170147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
98 # 3อจ560323-177 EJ795533823TH yutthachak + srisanpang (170199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550407-037)***
99 # 3อจ560323-178 EJ536990075TH saraob + lucky-man (170151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ปั๊มเครื่อง เนื้อว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ560323-179 EJ443783062TH tgiporp + k9cob (170154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
101 # 3อจ560323-180 EJ443783062TH UDOMPUB + k9cob (170156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
102 # 3อจ560323-181 EJ762830280TH wunlop + มิตรจัตุคาม (170105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (551005-186)***
103 # 3อจ560323-182 EJ762830130TH ต่อ_ถนนตก + มิตรจัตุคาม (170107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (521024-162)***
104 # 3อจ560323-183 EJ750292314TH เต้ยแม่โจ้ + sef_ann (170111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560314-345)***

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 มี.ค. 2556 - 09:07 น.] #45046 (23/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560319-028 EJ752415665TH sukkato (169836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560321-001 EJ417653594TH เกสาโร (169746) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560321-002 EJ891099582TH นิรันทร (169747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560321-003 EJ732653586TH bluezone69 (169749) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560321-004 EJ336680100TH yuttana11 (169834) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 1อจ560321-005 EJ659094517TH มหามณีจินดา (169837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560321-006 EJ638715374TH Namo_tassa (169876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ560321-007 EJ711365828TH teewhytee (169878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560321-009 EX039794108TH Nakron (169879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560321-010 EJ375756848TH bussakorn (169880) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560321-011 EJ628296987TH somphrach (169740) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560321-012 EJ703166391TH airback (169741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560321-013 EJ599683743TH Best16 (169742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ560321-014 EJ790676547TH ห้าร้อย (169743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560321-015 EJ890821145TH electricalpower (169744) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ560321-016 EJ505708466TH โอบางใหญ่ (169745) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ560321-017 EJ818140190TH ปัญญาพระเครื่อง (169748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560321-018 EJ709710222TH คุ้มกัน (169750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560321-019 EI490096782TH ข้าวไทย (169751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560321-020 EI443946738TH ชอบจัง (169753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560321-021 EJ576634421TH ธนูทอง (169823) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560321-022 EJ924097520TH ต่อคู้บอน (169826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ560321-023 EJ495465541TH นู๋โอปอ (169827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ560321-024 EJ278452349TH บีลูกพระธาตุ (169829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560321-025 EJ750827717TH ศักดิ์นรินทร์ (169831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ560321-026 EJ660781685TH jadetactone (169833) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ560321-027 EJ799561246TH picolo (169835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560319-017 ottohiso (169818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560321-001 nattapol78 (169813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560321-002 jicko (169815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560321-003 jicko (169817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560321-004 jicko (169820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560321-005 khunmat (169821) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ560321-007 พาหุงมหากา (169825) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560321-009 oudood (169830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560321-010 นำลาภ (169832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560321-011 เสชัย (169778) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 2อจ560321-012 prakit0112 (169784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560321-013 Mark299 (169787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ560321-014 Mark299 (169789) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560321-015 wit22 (169793) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ560321-016 Wutti (169797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560321-017 tonsakura (169804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560321-019 เก้าตะวัน (169890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560321-020 KENPLA (169810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560321-021 กานต์13 (169739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560321-022 chanram (169780) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 2อจ560321-023 vtavee (169781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560321-024 Toppi (169782) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ560321-025 soccer (169783) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ560321-026 yogame (169785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560321-027 zenzen (169786) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560321-028 ลำตะคลอง (169788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ560321-029 ปัน-ปัน (169790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560321-030 ขุนเมฆา (169792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ560321-031 phol_put (169795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560321-032 จ่าหนุ่ม2555 (169798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560321-033 likeit (169800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560321-034 chanin24 (169803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ560321-035 ประสาน (169805) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 2อจ560321-036 ประสาน (169807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ560321-037 ประสาน (169808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560321-038 terachai (169812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ560321-039 นคราฎ (169814) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560320-018 เอี่ยมเลิศ + มงคลวัตถุ์ (169988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560320-151 EJ272105933TH นพระโนด + Jaturong220 (169992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
3 # 3อจ560320-169 EJ943022215TH Pimol14 + ศิษย์พระวิษณุ (170034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)***
4 # 3อจ560322-001 pramual + BMVERSION (169908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
5 # 3อจ560322-002 กรณ์สเต็ง + TheGreat (170030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ พิมพ์พญานาค เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท ***
6 # 3อจ560322-003 pimmniyom + TIDTEE (169910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(541015-186)***
7 # 3อจ560322-004 เพชรกำแพง + rangsananant (169914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540319-038)***
8 # 3อจ560322-005 loomthong + rangsananant (169917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(540226-074)***
9 # 3อจ560322-006 haobeatles + cowman (169919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ560322-007 บางเสาธง + cowman (169921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ560322-008 VUDDY54 + Chew_JJ (169923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบนหลังจาร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

12 # 3อจ560322-009 joey_i + chairojn (170025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)***
13 # 3อจ560322-010 pandp + AONGKALOY20 (169925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ+โค๊ดอุ)(550504-033)***
14 # 3อจ560322-011 ริ้งฑ์ + lovelyman (169960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (560313-250)***
15 # 3อจ560322-012 chaina + sabd11 (169963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 1259)***
16 # 3อจ560322-013 ริ้งฑ์ + piaric (169979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
17 # 3อจ560322-014 finance + นภเก้า (169983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
18 # 3อจ560322-015 dodos + สำเภาทอง (169986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560322-101 EJ858229862TH หรรษธรจรมา + มงคลมหาลาภ (169938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560322-102 EJ734883454TH hong4335 + umpawan (169943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแปดรอบ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2552 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 380)***
21 # 3อจ560322-103 EJ734883454TH jom2523 + umpawan (169952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ560322-104 EJ931401771TH ดาบเอก + pattawut (170029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ560322-105 EJ798498272TH dan_sena + Wnk809 (169957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

24 # 3อจ560322-106 EH964113384TH jdai99 + boytos (169961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ560322-107 EJ768317215TH kitti1999 + bksura14 (169965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (511023-015)***
26 # 3อจ560322-108 EJ571428414TH pramual + yanpawach (169969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์งูเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี ***
27 # 3อจ560322-109 EJ860248278TH smartsr + pumcha (169973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
28 # 3อจ560322-110 EJ765417364TH ริ้งฑ์ + udornp (169977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร ***
29 # 3อจ560322-111 EJ336771741TH benzatio + boysuper (169909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ560322-113 EJ849632490TH AONGKALOY20 + (169912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงปู่ทวด
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
31 # 3อจ560322-114 EJ858106259TH weddy + โชควัฒน (169913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ560322-115 EJ804837119TH lekpaolo + Kumpanthong (169915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
33 # 3อจ560322-116 EJ635266005TH ตั้มไบเออร์ + lekjung1 (169916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ560322-117 EI845849916TH Amuletism + prathep (169918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ560322-118 EJ851149422TH ทวีสิน + รอดบางแค (169920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ560322-119 EJ428205186TH ตะวันออก + ghotam (169922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560322-120 EJ639134733TH golf_kk + manilmanggol (169924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560322-121 EJ858312975TH nopakk + autopower (169928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ560322-122 EI716221264TH praddd + antonio (169931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
40 # 3อจ560322-124 EX047628836TH geewon + sornsak21 (169936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 58)***
41 # 3อจ560322-124 EX047628836TH geewon + sornsak21 (169936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 58)***
42 # 3อจ560322-124 EX047628836TH geewon + sornsak21 (169936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 58)***
43 # 3อจ560322-125 EJ710297809TH Darksider + Ksittiros (169940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ560322-126 EF268888204TH ynamsome + raimon (169944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
45 # 3อจ560322-127 EJ7249675310TH manonsri + ake_h (169947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
46 # 3อจ560322-128 EJ631417376TH k0281 + smart89 (169949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3279)***
47 # 3อจ560322-129 EJ975818036TH kokokob + sak009 (169951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14)***
48 # 3อจ560322-130 EJ713332592TH Junbangna + Preecha_K (169954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560322-131 EJ153452345TH NARONGCHIT + jojo5 (169989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560313-178)***
50 # 3อจ560322-132 EJ891213852TH poa_sarawut + tookatun (169991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560211-051)***
51 # 3อจ560322-133 EJ494312411TH tttui + kamron (169994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (551214-010)***
52 # 3อจ560322-134 EJ319724640TH atthaponed + ภิรัต (169996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่น 700 ปี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2539 จ.ลำพูน ***
53 # 3อจ560322-135 EJ851122773TH ไก่ไซมอนลิม + หมูแผ่น (169997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2279)***
54 # 3อจ560322-136 EJ632981368TH บางเสาธง + sarawutk (170000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ560322-137 EJ735191432TH andamann + CHAIWAT99 (170001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
56 # 3อจ560322-138 EI468200289TH tharuanoi1970 + SONbk (170004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
57 # 3อจ560322-139 EJ562794043TH prariwat + J1980 (170007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ560322-140 EJ184454624TH เปี๊ยกระยอง + GonG_YindeE (170010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

59 # 3อจ560322-141 EJ747198509TH murbur + ร่มเย็น 09 (169984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล รุ่นเศรษฐี ๘๐ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.สกลนคร (หมายเลข 203)***
60 # 3อจ560322-142 EJ711278085TH tayatang + ตั้มไบเออร์ (169987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
61 # 3อจ560322-143 EI720028951TH เพิ่มมงคลบารมี + doctorp (169990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560322-144 RX041194408TH pkimkrao + เสือหรรษา (169993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ560322-145 EH693389689TH Seawolf + suthiwit (169995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560322-146 EJ543550750TH khunphom + chuchart1966 (169999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
65 # 3อจ560322-147 EX040207958TH อาวุธ521 + สุริยา09 (170002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ560322-148 EJ435603285TH เมืองช้าง + ข้าวตอกแตก (170005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
67 # 3อจ560322-149 EJ706892415TH pairoat + rattanun (170009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560322-150 EJ750827725TH markc2 + ศักดิ์นรินทร์ (170012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)(560214-071)***
69 # 3อจ560322-151 EJ727653760TH paoman + กวงยะลา (169926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ560322-152 EJ749534702TH หวายกรอง + รักษ์ต้มเลือดหมู (169927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ560322-153 EJ800070286TH ปักต้นกล้า + burabha (169929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
72 # 3อจ560322-154 EJ706881191TH tigerpong77 + คุณล่ำซำ (169930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ560322-155 EJ798499499TH นครนายก + คุณล่ำซำ (169932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)***
74 # 3อจ560322-156 EJ727652804TH kong81 + pki2007 (170027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560322-157 EJ914301566TH พระมงคล + ten585 (169935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560322-158 EJ799449715TH w_penoom + non31 (169939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ560322-159 EJ713420147TH Amuletism + ktct22 (169942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
78 # 3อจ560322-160 LB011410134TH smartsr + รักษ์ต้มเลือดหมู (169945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560322-161 EJ603332048TH uitra + idsilveri (169959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 28 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร ***
80 # 3อจ560322-162 EG786160068TH tongzz + nockout (169962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ พิมพ์ทรงเครื่องเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ560322-163 EJ440071964TH gunnakap + เพชรกำแพง (169967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ560322-164 EJ440071964TH มาใหม่ + เพชรกำแพง (169968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

83 # 3อจ560322-165 EJ657744373TH thegus008 + monthree (169971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/สภาพสวย)***
84 # 3อจ560322-166 EG786160068TH tongzz + nockout (169974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3 นิ้ว)***
85 # 3อจ560322-167 EJ713050897TH วัฒน์วังหิน + เพชรสยาม (169978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
86 # 3อจ560322-168 EJ713050897TH ศิษพ่อมุ่ย + เพชรสยาม (169981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 มี.ค. 2556 - 09:09 น.] #45037 (22/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560320-001 EJ599631998TH Best16 (169658) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560320-002 EJ573035083TH warning (169669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ560320-003 EJ599681098TH satelite (169671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560320-004 EI741118895TH อาชาเหล็ก (169674) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ560320-005 EJ821314664TH เรศเรณู (169677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560320-006 EJ713332195TH Preecha_K (169679) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560320-007 EJ379502870TH boymoungsing (169681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ560320-008 โบราณ (169684) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 1อจ560320-009 EJ742136414TH nopakk (169690) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ560320-010 EJ789105658TH 6411171 (169695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ560320-011 EJ742239365TH ซิยิ่นกุ้ย (169633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560320-012 EJ486138628TH toonmineza (169636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560320-015 EJ370482957TH gogof70 (169644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560320-016 EJ638716967TH ต้นน้ำแดง (169648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560320-017 EJ852501389TH พระลพ (169735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560320-018 EJ711354635TH amata482 (169650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560320-019 EJ666444805TH Junbangna (169656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560320-020 EJ941177735TH pigcity (169660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560320-021 EJ790343500TH โบราณ (169664) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ560320-022 EJ777266635TH lybhutha (169670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560320-023 EJ485632219TH พรหมสิงห์ (169673) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560320-024 EJ821075213TH Dechrat (169675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560320-025 EJ891305032TH doramon2345 (169678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560320-026 EJ713034832TH ริชชี่ (169680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560320-027 EI415969857TH kamol111 (169683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560320-028 EJ622252886TH มะอะอุ (169686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560320-030 EJ704211874TH อาณาจักรทะเลใต้ (169689) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560320-031 EJ624769655TH conmisilp (169698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560320-032 EJ770973651TH gold1 (169700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560320-033 EJ269158445TH อาวุธ521 (169704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560320-034 EJ811121284TH lookpong (169712) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ560320-035 EJ428987267TH joeymorn (169716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560320-036 EX051502995TH komon9 (169720) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
34 # 1อจ560320-039 EJ434932191TH amporn222 (169721) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 1อจ560320-040 EJ264983262TH โป้งอุดร (169738) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
36 # 1อจ560320-041 EJ762829131TH มิตรจัตุคาม (169711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ560320-042 EJ750286954TH sef_ann (169713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ560320-043 EJ615206183TH กรภัทร (169715) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560320-044 EJ706856373TH มหาเวส (169719) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560318-003 mark-max (169697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560318-012 ยุทธ2 (169703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560318-021 dusad (169707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560320-001 nongnhun (169635) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ560320-002 nongnhun (169638) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560320-003 Kumpanthong (169641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560320-004 เมวิกา001 (169643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560320-005 ตนเล่นของ (169723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560320-006 ดูไม่เป็น (169647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ560320-007 อ้น62 (169651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560320-008 แก้วสามวา (169653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560320-009 RTPRA (169655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560320-010 finance (169657) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560320-011 thanatorn (169661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560320-012 thanatorn (169662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560320-013 thanatorn (169663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560320-014 thanatorn (169665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560320-015 thanatorn (169666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560320-016 p_awest (169667) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560320-017 DDTOP (169668) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ560320-018 pyakorn (169672) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ560320-019 akondee (169726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560320-020 Prakruengsiam (169676) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560319-141 EJ678614688TH phutthinan + น้องข้าวสวย (169811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
2 # 3อจ560321-001 muaysiam + niruth (169752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดคู่/สภาพสวย)(511218-126)***
3 # 3อจ560321-002 sakchai34 + oudood (169755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (551101-082)***
4 # 3อจ560321-003 spiderman + พาหุงมหากา (169756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560321-004 ลิลลี่ + พาหุงมหากา (169757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระนาคปรก กรุบ้านละหาร เนื้อชินสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ560321-005 เมเปิ้ล + Teerasak01 (169758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (541202-001)***
7 # 3อจ560321-006 bansa + ac100 (169760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560321-007 poomitad + thanaphon (169761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 252)***
9 # 3อจ560321-008 poomitad + thanaphon (169763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 707)***
10 # 3อจ560321-009 sakchidlom + zenzen (169764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ560321-010 so-so + zenzen (169767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560321-011 Wendy + zenzen (169791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560321-012 vongsomboon + tuk08 (169794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560214-200)***
14 # 3อจ560321-013 wanchairangsit + (169796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โก้ทองหล่อ
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560321-014 Man-tubma + จุลวิช (169799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 556)***
16 # 3อจ560321-015 ตุ๊หลวง + ปากเป็ด (169801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด/สภาพกะไหล่ทอง)***

17 # 3อจ560321-016 paloem + naenaldo (169802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่)***
18 # 3อจ560321-017 meechi + vittaya14 (169806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560313-235)***
19 # 3อจ560321-018 prathip + ning_rw (169809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (551203-059)***
20 # 3อจ560321-101 EX069662539TH jojubkay + numprasit (169754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)(560220-104)***
21 # 3อจ560321-102 EJ67558802TH Pimol14 + natapoln (169759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ560321-103 EJ153424622TH ฝั่งธนท่าพระ + moo_bpk (169762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ560321-104 EJ891323844TH poneford + suttisak (169766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฎิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ560321-105 EJ472649255TH pairoat + maytus (169768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
25 # 3อจ560321-106 EJ858225640TH GOLFYTANG + (169772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kittipongbee
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ560321-107 EJ505706567TH geniusguy + vuthinuntha (169775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ560321-108 EJ737494609TH nitis + lkbzumy (169816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ฐานบัวชั้นเดียว ปี 2483 ***
28 # 3อจ560321-109 EJ659094517TH pramual + มหามณีจินดา (169819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560321-110 EX060177994TH vutichai + phipops (169822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
30 # 3อจ560321-111 EX066627498TH kitti1999 + Golfgamefame (169770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (560111-251)***
31 # 3อจ560321-112 EJ722573733TH พลพลสห + bpmsman (169773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560321-113 EJ466355963TH phattarapkon + (169774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ping_petchbury
*** เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
33 # 3อจ560321-114 EJ709715785TH arkorn + พร้อมรบ (169777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
34 # 3อจ560321-115 EJ269488994TH ลูกวังอิน + ดาบฟ้าฟื้น (169840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ลพบุรี ***

35 # 3อจ560321-116 EJ715918120TH ขุนแผนเมืองเสมา + (169842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
Ronado
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ560321-117 EJ858226013TH ต้นณเมืองกุย + bothong (169846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
37 # 3อจ560321-118 EJ593987392TH curve + CHAIWAT99 (169849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (531020-159)***
38 # 3อจ560321-119 EJ490764787TH koonya + sombud (169861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
39 # 3อจ560321-120 EJ490764787TH Korngavee + sombud (169852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
40 # 3อจ560321-121 EG785539937TH somwit + วัชร์บางไผ่ (169839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หลิว เนื้อเมฆสิทธิ์ ***
41 # 3อจ560321-122 EJ891099432TH พระขวัญเมือง + (169863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
วิศวะพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กำแพงเพชร ***
42 # 3อจ560321-123 EX039794108TH มหกรรมพระเครื่อง + (169841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nakron
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
43 # 3อจ560321-124 EX039794108TH panadon + Nakron (169843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
44 # 3อจ560321-125 EJ288393588TH tassunoh + nuilumlukka (169845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
45 # 3อจ560321-126 EI468847413TH ComGU + nooing (169847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
46 # 3อจ560321-127 EJ485562291TH yutboss175 + toonmineza (169850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560321-128 EJ485562291TH andamann + toonmineza (169853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560126-069)***
48 # 3อจ560321-129 EI468847413TH manod + nooing (169855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อเงิน ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง)***
49 # 3อจ560321-130 EJ799448391TH เอกศรัทธา + mboss (169857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560321-131 EJ704360578TH pairoat + mchutith (169838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
51 # 3อจ560321-132 EJ703166391TH jadsada + airback (169844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540209-094)***
52 # 3อจ560321-133 EI769292571TH p_tiyachamorn + สายซวง (169848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560321-134 EJ917316145TH yutboss175 + ลีลาวดี (169851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ560321-135 EJ771011822TH สิริเดช + จุกจัง (169854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ560321-136 EJ390821145TH คุณใบเงิน + (169856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560321-137 EJ890821145TH เต่าเมืองชล + (169858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560321-138 EJ711277301TH pimthong + Suwit-wit (169859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง ***
58 # 3อจ560321-139 EJ816220712TH wanayut + ศรมัญจา (169860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์***
59 # 3อจ560321-140 EJ493737834TH tui_bong + pattanakorn (169862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560321-141 EH473290891TH jompol10 + sheep9 (169865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560321-142 EJ941188490TH artyannie + BOYBAN (169866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ560321-143 EJ268514168TH lekpaolo + สุรัตน์ชัย (169867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
63 # 3อจ560321-144 EI443946738TH MAXIMA + ชอบจัง (169868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ560321-146 EJ660782147TH pramual + nilyok (169869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ560321-147 EJ660782147TH pramual + nilyok (169870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ560321-148 EJ660782147TH pramual + nilyok (169871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ560321-149 EJ660782147TH pramual + nilyok (169872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ560321-150 EJ660782147TH pramual + nilyok (169873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ560321-151 EJ638691307TH มีสุข + k-man (169874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560321-152 EJ712855200TH Boyza + ปืนใหญ่ (169875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

71 # 3อจ560321-153 EJ658761024TH chaiyawit_doh + baimond (169877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560321-154 EJ714110977TH ton_rooney + ณท่าม่วง (169881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
73 # 3อจ560321-155 EJ628576426TH pramual + werty (169882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
74 # 3อจ560321-156 EF268283107TH numdang + raimon (169883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ560321-157 EI832896625TH peat1979 + aonlg (169884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระคงเขียว เนื้อดิน ***
76 # 3อจ560321-158 EJ494036679TH หวังมีเฮ + วิหารกรอ (169885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์***
77 # 3อจ560321-159 RX041274185TH บิ๊กนคร + เสือหรรษา (169886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ560321-160 EJ495465541TH atit19 + นู๋โอปอ (169887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
79 # 3อจ560321-161 EJ659052344TH mboss + มหามณีจินดา (169888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560321-162 EJ525993840TH mon2012 + oukaa (169889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (560311-063)***
81 # 3อจ560321-163 EX009053102TH รั้วชงโค + buspetchaburi (169891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อ วัดคลองขอม จ.สุพรรณบุรี ***
82 # 3อจ560321-164 EJ706880117TH preecha + โคราช01 (169892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2705)***
83 # 3อจ560321-165 EJ713050628TH sisobad + คุณใบเงิน (169893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560223-069)***
84 # 3อจ560321-166 EJ551992272TH Toitotae + bearblack (169894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ560321-167 EJ762829750TH วสันต์อ่อนนุช + มิตรจัตุคาม (169895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าแหงน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (510719-053)***
86 # 3อจ560321-168 EJ836290394TH A_ONPA + numcm (169896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530514-268)***
87 # 3อจ560321-169 EJ678599861TH น้องปีเตอร์ + bunn55 (169897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองผสม(เนื้อแดง) ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560321-170 EX044488193TH Chan59 + pwongphu (169898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***

89 # 3อจ560321-171 EJ343893961TH naenaldo + toong (169769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
90 # 3อจ560321-172 EJ531131415TH matina + พรเพชรสมุทร (169771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกเสริม เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
91 # 3อจ560321-174 EJ711373223TH มงคลมหาลาภ + liver138 (169776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 357)***
92 # 3อจ560321-175 EJ784596133TH ISUZU_5951 + pakbankaew (169864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
93 # 3อจ560321-176 EJ890829550TH ARROW + tharuanoi1970 (169779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ560323-021 EJ710743611TH BankHiWay + ปอนบ้านฉาง (170065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดไผ่ล้อม พิมพ์ขาโต๊ะ เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560308-047)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 มี.ค. 2556 - 09:33 น.] #45021 (21/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560315-029 EJ225081990TH สุดขอบ (169094) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ560316-002 EI716947768TH ธรรมสุนทโร (169466) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560316-011 EJ786839990TH baimond (169211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560316-018 EJ711186999TH icemano2 (169468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560319-001 EI716971740TH ชัยชาญ (169508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560319-002 EJ659109857TH ยอดอ่างทอง (169515) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560319-003 EJ530952587TH เล็กหลังวัด (169519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560319-004 EJ777194355TH o-larn (169521) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ560319-005 ตุ๋ย-ท่าทราย (169525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560319-006 EJ603352351TH keattisak (169527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560319-007 EI898455822TH สยามเมืองยิ้ม (169531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ560319-008 EJ740238398TH ถ่านไฟเก่า (169545) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560319-009 EJ332815138TH หนูมิเตอร์ (169547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560319-010 EJ891486842TH เพื่อนเมืองสมุทร (169550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ560319-011 EJ490657434TH ZuTharua (169510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560319-012 EJ849798865TH โจเมืองพลเหรียญ (169511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560319-013 EJ463483230TH aoaka (169564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ560319-014 EJ727327955TH ใบบัว (169513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560319-015 EJ742105108TH tayatang (169516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560319-016 EJ378757618TH rayongtrc (169555) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 1อจ560319-017 EJ645698274TH sornna (169517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560319-018 EJ217376502TH เรศเรณู (169520) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ560319-019 EJ846159546TH pandp (169522) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560319-020 EJ914320888TH phongthanoo (169523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560319-021 EJ585896006TH bmoaait (169401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560319-022 EJ907648925TH bogusss (169402) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560319-023 EH444099755TH หนูมิเตอร์ (169404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560319-024 EJ722539304TH พระดีให้โชคลาภ (169405) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
29 # 1อจ560319-025 EJ184436909TH เอี่ยมเลิศ (169498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560319-026 EJ713027261TH kuptonzon (169500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560319-027 EJ435993501TH P-SUTTH (169503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ560319-029 EJ750286441TH sef_ann (169504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560319-030 EI891094262TH สุวิทย์(63) (169507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560319-031 EI231927957TH เจ๋งจริง (169403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ560319-032 EJ525987328TH oukaa (169406) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
36 # 1อจ560319-033 EJ264999055TH เพิ่มพูนศิลป์ (169407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ560319-034 EJ868718919TH wwut2 (169450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ560319-035 EJ713416111TH ktct22 (169453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ560319-036 EJ769921780TH มงคลรักษ์ (169457) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560319-037 EJ707823663TH bannapong (169460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ560319-038 EJ869456777TH pimmniyom (169461) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ560319-039 EJ526461260TH เจี๊ยบราชวงค์ (169567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560316-003 BOARD (169443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560316-028 kobkit (169446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560316-029 pocketwee (169242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560319-001 ปรมัตถ์ (169526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560319-002 ประศาสน์ (169529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560319-003 มหาเศรษ (169551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560319-004 Tinakorn (169559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560319-005 นายพอเพียง (169532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560319-006 น้องกันต์ (169534) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ560319-007 Kunphra (169535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560319-008 ศิรสิทธิ์88 (169536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560319-009 อุบาสก11 (169538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560319-010 ไกรวุฒิ (169540) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 2อจ560319-011 ป๋องณรงค์ชัย (169560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 2อจ560319-012 zwilling (169542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560319-013 เทพสมุทร (169544) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560319-014 finance (169546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ560319-015 Pond27 (169548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560319-016 ปิ่นเพชร (169549) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
พระไม่แท้ 14 องค์
20 # 2อจ560319-018 กานกินรี (169552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560319-019 narongboonjong (169553) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ560319-020 Dynamic (169554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ560319-021 หนุ่มนพลักษณ์ (169426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
24 # 2อจ560319-022 ณิชนันทน์ (169428) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
25 # 2อจ560319-023 sean_pra_ake (169433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560319-024 วสุวสา (169434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560319-025 แม็คหลักสี่ (169438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560318-023 วัชรฉัตร + จ่าหนุ่ม2555 (169284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงค์ วัดมะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี ***
2 # 3อจ560318-117 EJ702294071TH noi-192 + Tanit_Onpare (169593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4695)***
3 # 3อจ560318-142 EJ502439663TH jatenarai + b_air51 (169596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
4 # 3อจ560318-155 EJ708654229TH เนินพระ1 + แฮปรามคำแหง (169598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
5 # 3อจ560318-157 EJ637516584TH buromwat + tewkeet (169602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560320-001 mumpar + suksannb (169571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560320-002 kul18 + Kumpanthong (169730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพใช้)***
8 # 3อจ560320-003 Tapoo005 + thanaphon (169573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 320/สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
9 # 3อจ560320-004 nitis + pakornkeit (169575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560320-005 benzkai + pakornkeit (169576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560320-006 สุพันธุ์ + กรเพชรบูรณ์ (169578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (วัดจันทร์นิมิตรสร้าง)(550725-129)***
12 # 3อจ560320-007 artjung + แก้วสามวา (169579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ560320-008 jojubkay + lovebuff (169581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)(550425-062)***
14 # 3อจ560320-009 Pratin + UltraMan50 (169583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ560320-010 pramual + nimrod (169585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ560320-011 treetaset + DDTOP (169572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ560320-012 ชาคริต + DDTOP (169728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560320-013 tamonwon + เด็กวัดใต้ (169574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง/หมายเลข 216)***
19 # 3อจ560320-014 yomomyai + เด็กวัดใต้ (169577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
20 # 3อจ560320-015 ลือพงษ์ + mtep1 (169580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (531014-404)***
21 # 3อจ560320-016 Seawolf + Pra-ban (169582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปีอาจารย์ทิม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 4045)(551213-376)***
22 # 3อจ560320-017 พิณเปี๊ยะ + มงคลวัตถุ์ (169586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560320-019 chen_2222 + aeeee (169595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
24 # 3อจ560320-020 pimmniyom + ณิชนันทน์ (169600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุครูกำยาน เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
25 # 3อจ560320-021 สุขอัลฟ่า + ณิชนันทน์ (169584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระเชียงแสน เนื้อสำริด จ.เชียงใหม่ ***
26 # 3อจ560320-022 topkoo + ปากเป็ด (169587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
27 # 3อจ560320-023 sinsan + ธนูศิลป์ (169589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (551116-111)***
28 # 3อจ560320-024 Wsummut + ศตกมล (169591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค๊ด/สภาพสวย)(560123-008)***
29 # 3อจ560320-101 EJ506085952TH praracha + prakai30 (169687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกหมายเลข)***
30 # 3อจ560320-102 EJ834529669TH arun2515 + พระนครเหนือ (169691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
31 # 3อจ560320-103 EJ742550175TH สมเดช + lulytoon (169692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้ออทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560125-092)***
32 # 3อจ560320-104 EJ784627122TH minemint + thriphop09 (169701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1537)***
33 # 3อจ560320-105 EJ406177191TH ล้านมาแชร์ + บารมีพรพรหม (169706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ560320-106 EJ066301275TH bee_assawin + eudkorat (169709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 77)***

35 # 3อจ560320-107 EJ710741425TH yutboss175 + (169710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
36 # 3อจ560320-108 EJ732942605TH tttui + เหยินน้อยโคราช (169714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุกระต่ายแกลบ พิมพ์ใหญ่ ***
37 # 3อจ560320-109 EI610056717TH teewhytee + ส-เมืองสมุทร (169717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560320-110 EX024889422TH New_chain + บอยราม2 (169718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** นางกวักวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
39 # 3อจ560320-110 EX024889422TH New_chain + บอยราม2 (169718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
40 # 3อจ560320-110 EX024889422TH New_chain + บอยราม2 (169718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
41 # 3อจ560320-110 EX024889422TH New_chain + บอยราม2 (169718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
42 # 3อจ560320-111 EI741118895TH pramual + อาชาเหล็ก (169588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ560320-112 EH966575296TH boonlers + puttana (169590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
44 # 3อจ560320-113 EJ635357182TH คุณใบเงิน + Tharin_P (169592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพสวย)***
45 # 3อจ560320-114 EJ474970480TH Teppong + manilmanggol (169594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
46 # 3อจ560320-115 EJ601499677TH เกียรคิก้อง + PAMPOL (169597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560320-116 EJ601499677TH อาราธนา + PAMPOL (169599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560320-117 EJ666149304TH สิริเดช + BOONG (169601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครราชสีมา (วัดตลาดไทรเก่าสร้าง/สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
49 # 3อจ560320-118 EJ287198741TH pimmniyom + น้ากร (169603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)(550629-099)***
50 # 3อจ560320-119 EJ747342421TH onizuka2518 + (169606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ560320-120 EJ711235519TH pramual + Saranphat (169608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ560320-121 EJ067746868TH terdshop + นาวิกโยธิน (169605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***

53 # 3อจ560320-122 EJ744285637TH narongboonjong + (169609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nongnolf
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551213-403)***
54 # 3อจ560320-123 EJ767503255TH เอ็มหกสิบ + UNICITY (169612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
55 # 3อจ560320-124 EJ491644159TH Amuletism + เล็กซอย5 (169615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ560320-125 EJ712351961TH suracj + ping11 (169733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 607)***
57 # 3อจ560320-126 EJ109643708TH superguy + mandala (169619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี (560206-037)***
58 # 3อจ560320-128 EJ585896006TH padung32 + bmoaait (169626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งจมูก)***
59 # 3อจ560320-129 EJ890825748TH santiaod + tharuanoi1970 (169628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560320-130 EJ179825778TH sarant + oong17 (169734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (521111-108)***
61 # 3อจ560320-131 EJ786309970TH suraj + hyongyuth (169604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560320-132 EJ710741672TH mangasai + (169607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค๊ด)***
63 # 3อจ560320-133 EJ739360777TH moderndoc + anansakju (169610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)(560304-074)***
64 # 3อจ560320-134 EJ846171578TH บอยเนินทราย + (169729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Toytoytoy
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
65 # 3อจ560320-135 EJ769953252TH NandA + jorangsan (169614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560204-043)***
66 # 3อจ560320-136 EJ636893479TH บีอัดกรอบ + อิศประแสร์ (169617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
67 # 3อจ560320-137 EJ846171604TH pramoht + ชานนทร์ (169618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560320-138 EJ769953249TH wanitcha + jorangsan (169620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560118-211)***
69 # 3อจ560320-139 EJ505703367TH เฮียหมู + pranung (169623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ560320-140 EI716982172TH ริ้งฑ์ + kittipop (169625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***

71 # 3อจ560320-141 EJ784709630TH pimmniyom + (169682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PRAKUNPOR
*** พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 039)***
72 # 3อจ560320-142 EJ584363411TH YONGSIX + หมูสาย2 (169685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระปิดตาทองแดงและตะกรุดทอง)***
73 # 3อจ560320-143 EJ777266635TH พีเอสพี + lybhutha (169688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด/สภาพผิวพรุนจากการใช้)***
74 # 3อจ560320-144 EJ534936752TH boonlers + NIPONPAN (169693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ560320-145 EJ846184364TH พระสมุทร22 + numpraram2 (169694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรสงคราม ***
76 # 3อจ560320-146 EI374245370TH surasaeng + kokkranarnk (169696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4)***
77 # 3อจ560320-147 EJ857227600TH Firechicken + Leche (169699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
78 # 3อจ560320-148 EH129203311TH mdkm11 + joke13 (169702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560320-149 EJ711260513TH safe-goodness + ตั้งเจริญ (169705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560320-150 EJ624769655TH naanaa + conmisilp (169708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน พิมพ์บล็อกเสริม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ560320-152 EF268386035TH Korngavee + raimon (169611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)***
82 # 3อจ560320-153 EJ705195170TH pramual + เด็กโขทัย (169613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ560320-154 EJ811156310TH บ้านบุญ + lookpong (169732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550218-130)***
84 # 3อจ560320-155 EJ770973651TH พญาสุกร + gold1 (169616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
85 # 3อจ560320-156 EJ770973651TH monze + gold1 (169621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
86 # 3อจ560320-157 EJ781779089TH ช่างเหล็ก + yodchai1515 (169737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540702-208)***
87 # 3อจ560320-159 EI845848093TH tanapat05 + ณัฐบ้านกล้วย (169622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกทองคำ จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ560320-160 EJ624770866TH พระเมืองช้าง + chinko (169629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสุมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย (530716-058)***

89 # 3อจ560320-161 EJ599681739TH pramual + rjannon (169632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสุพรรณหลังพาน กรุวัดพระศรีรัตนฯ ***
90 # 3อจ560320-162 EJ811121298TH nailom9 + lookpong (169634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง***
91 # 3อจ560320-163 EJ575633307TH bluezone69 + Earthquake (169637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)***
92 # 3อจ560320-164 RG987532804TH อำนวยเคซี + dawutt (169640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
93 # 3อจ560320-165 EJ490385210TH ศิษย์สามย่าน + panisaratip (169731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระแก้วมรกต พิธี 25 ศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
94 # 3อจ560320-166 EJ721925076TH natanon03 + เงินเหลือ (169645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
95 # 3อจ560320-167 EJ717002628TH panadon + rojloeiwang (169654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
96 # 3อจ560320-168 EJ881807750TH naenaldo + โอเพชรบูรณ์ (169659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
97 # 3อจ560320-170 EJ832127469TH มังกรดำ + โก้ตัดเก้า (169727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
98 # 3อจ560320-171 EJ869913548TH pramual + ปลาโลมา (169627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
99 # 3อจ560320-172 EJ869913548TH finance + ปลาโลมา (169630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
100 # 3อจ560320-173 EJ811901815TH vadcharapol + ponpimol (169725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผง จ.พิจิตร ***
101 # 3อจ560320-174 EJ811901807TH นริศร + ponpimol (169724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***
102 # 3อจ560320-175 EJ719993789TH korn88 + เล็กหัวตะเข้ (169631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงเพชรฆาต จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ560320-176 EJ685787370TH ทวีสิน + สมอทอง (169642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกำแพงเปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
104 # 3อจ560320-177 EJ813115701TH somchailu + o-larn (169646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
105 # 3อจ560320-178 EJ813115701TH pramoht + o-larn (169649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ560320-179 EJ750827685TH balrayong + ศักดิ์นรินทร์ (169652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 มี.ค. 2556 - 09:10 น.] #45008 (20/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560314-009 EJ849772934TH kitjapong (168969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560314-019 EJ473750575TH ชยันโต (168904) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ560314-022 RX034687773TH กล้วยไข่ (169345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560315-034 EJ715906943TH สุทธิกร (169348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560318-001 EJ631464994TH kom_ku (169265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560318-002 EJ678704851TH วรเศรษฐ์ (169267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560318-003 EJ777280266TH นิกส์เพชรเกษม (169337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ560318-004 EJ428187505TH nampoo (169344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ560318-005 EJ86865862TH ท่านเปา (169354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560318-006 EJ524062051TH เขาราหู (169356) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ560318-007 EJ721495495TH workat (169396) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ560318-008 EJ708184321TH เด็กใหม่ (169368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560318-009 EI490082324TH kittsak43 (169372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560318-010 EJ387237346TH akkhapons (169375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ560318-011 EJ65217287TH วุฒิปากน้ำ (169255) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ560318-012 EJ684893709TH somsak_ton (169256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560318-013 EJ618428799TH ruamzub (169257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ560318-014 EH608043405TH andamann (169258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560318-015 EJ495461955TH นู๋โอปอ (169260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560318-016 EJ764608256TH aotaung (169262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560318-017 EJ789104017TH gorn9 (169264) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560318-018 EJ195128682TH laopermsuk (169352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560318-019 EJ303621191TH VAIVIT (169394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ560318-020 EJ435575465TH AirPremz (169357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560318-021 EJ767495506TH UNICITY (169259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ560318-022 EJ709670041TH ป้อฮาพระยาตาก (169261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560318-023 EJ813114860TH เกาะหวายปัตตานี (169263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560318-024 EJ289606885TH ท่านหลวง (169266) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560318-025 EI721054312TH อี๊ดวัดไทร (169386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560320-014 EJ710743611TH ปอนบ้านฉาง (169639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ560313-008 บางปะกอก (168805) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ560315-010 loongmike (169106) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ560315-015 astina (169366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560318-001 คุณประเสริฐ (169377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ560318-004 kitty135 (169378) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ560318-005 ron30 (169379) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ560318-006 naweena (169380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560318-007 DiamondiaN (169381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560318-008 ลูกแม่รำเพย (169382) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560318-009 วันเสาร์ (169383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560318-010 เทพนาคา (169384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560318-011 geewon (169353) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ560318-013 amuletfocus (169389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ560318-014 NAMMONL (169359) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ560318-015 TIDTEE (169367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560318-016 somchailu (169370) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ560318-017 เทพดำเนิน (169371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ560318-018 NATTAPON9 (169373) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ560318-019 Nulun (169374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560318-020 vongsomboon (169376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560318-022 chanram (169349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560318-023 กำแพงแดง (169350) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ560318-024 taotass (169351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560318-025 มาร์ค-มีนบุรี (169355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560318-026 patcharapol (169358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560318-027 nattasak (169360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560318-028 vichol2551 (169362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560318-029 ทิวทัศน์ (169364) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560318-030 sasith (169369) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560318-031 โจ้ณอโยธยา (169361) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ560318-032 penpathum (169363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560318-033 luangtajunior (169365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560316-132 อชิตพล + พลบางซื่อ (169445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
2 # 3อจ560318-018 phubed + นภเก้า (169283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560318-106 EJ490500312TH เต๋อคูทราย + เจ๋งหัวชวด (169297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม ***
4 # 3อจ560318-116 EJ849033213TH ล้านมาแชร์ + (169299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amornnakonpathom
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ560318-150 EJ071634253TH ninewalk + คอปแมน (169347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม ***
6 # 3อจ560319-001 bussakorn + sirisuwan (169408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560319-002 mtn_8 + Itsariko (169556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ560319-003 JASMIN + thanaphon (169410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด)***
9 # 3อจ560319-004 seles + thanaphon (169413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560319-005 บุญยั่งยืน + sean_pra_ake (169415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 142985)***
11 # 3อจ560319-006 งามบุญช่วย + สืบสายสอง (169416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
12 # 3อจ560319-007 k0281 + สืบสายสอง (169417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)***
13 # 3อจ560319-008 pat12 + kim98 (169419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560319-009 pramual + ศิรสิทธิ์88 (169421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
15 # 3อจ560319-010 Toitotae + vongsomboon (169422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(560126-036)***
16 # 3อจ560319-011 รงค์ผลพูน + อุบาสก11 (169427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี ***

17 # 3อจ560319-012 pakee + อุบาสก11 (169429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ560319-013 เกียรคิก้อง + Pond27 (169431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
19 # 3อจ560319-015 อู๊ดจอมทอง + ณิชนันทน์ (169437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระท่ามะปราง วัดสำปะซิว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
20 # 3อจ560319-016 tui_bong + มงคลวัตถุ์ (169441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560319-017 Bobbie + POPULAR (169566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคันธารราษฎร์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อโลหะ ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ***
22 # 3อจ560319-101 EJ768311416TH Augyee + bksura14 (169469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (511115-088)***
23 # 3อจ560319-102 EJ686779091TH tom_nasarn + k-dragon (169470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังหลวงพ่อเฟื่อง เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช ***
24 # 3อจ560319-103 EJ670634899TH kong81 + สาวกพระ (169497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560319-104 EJ506656748TH konlukpra + เด็กนอก (169499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
26 # 3อจ560319-105 EJ472631444TH ต้อมนครสวรรค์ + tanagon (169502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและหูตัด)***
27 # 3อจ560319-106 EX040202947TH แพทย์แผนปัจุบัน + สุริยา09 (169505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560319-107 EJ849799322TH TONG_NK + amata_tong (169509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (551029-056)***
29 # 3อจ560319-108 EJ427541782TH lovelyman + มีสวัสดิ์ (169512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560319-109 EJ879799322TH Vimol55 + amata_tong (169514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
31 # 3อจ560319-110 EJ849799322TH Wsummut + amata_tong (169568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อเงิน ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช ***
32 # 3อจ560319-111 EJ804749215TH berry + บอสแมน (169436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560319-112 EX027535959TH สุขอัลฟ่า + japop99 (169439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560319-113 EJ720863931TH สยามเมืองยิ้ม + Buncha (169442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560319-114 EJ721923305TH รอดบางแค + mabee (169448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560319-115 EJ494559485TH Prapoj_w + (169451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ChaloemchaiM
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
37 # 3อจ560319-116 EJ270185077TH พระเมืองช้าง + sai-9ton (169569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วดัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550713-181)***
38 # 3อจ560319-117 EJ443778969TH ครูสุวิทย์รุ่ง + k9cob (169454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ560319-118 EJ735165640TH บิ๊กนคร + birdlm (169456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระประจำวันพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อชานหมาก จ.นครศรีธรรมราช ***
40 # 3อจ560319-119 EJ670634871TH loomthong + ศรพิชิต (169561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พิษณุโลก ***
41 # 3อจ560319-120 EJ219420549TH AONGKALOY20 + nat- (169459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vego
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (551123-025)***
42 # 3อจ560319-121 EJ219420535TH บารมีพระคง + nat-vego (169424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ชลบุรี (หมายเลข 646)(551212-125)***
43 # 3อจ560319-121 EJ219420535TH บารมีพระคง + nat-vego (169424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ชลบุรี (551212-126)***
44 # 3อจ560319-122 EI845853867TH zidane + BOONG (169425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพลับพลาชัยสร้าง)***
45 # 3อจ560319-123 EJ737820626TH wuttichairat + พระราม9 (169430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (540624-002)***
46 # 3อจ560319-124 EJ583581741TH tcp36 + nirut25 (169432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สระแก้ว ***
47 # 3อจ560319-125 EI950129061TH กุ้งปรีชา + CHAIWAT99 (169435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(560221-095)***
48 # 3อจ560319-126 EJ846175036TH manusiam + โอเว่น (169440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560319-127 EJ377685937TH pramoht + สุขสยาม (169444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (540713-023)***
50 # 3อจ560319-128 EJ908583908TH Wsummut + satosoda (169447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.นครศรีธรรมราช***
51 # 3อจ560319-129 EJ853627598TH sakchai34 + laodee (169449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
52 # 3อจ560319-130 EJ772720350TH โอ่งเมืองราช + เอ็มซีเค (169452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุ เนื้อสำริด ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช ***

53 # 3อจ560319-131 EJ722547778TH คุณใบเงิน + sangexim (169455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ560319-132 EI669672373TH saovaroj + amata_tong (169458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 961/สภาพทำความสะอาดผิว)***
55 # 3อจ560319-133 EJ742105108TH meechi + tayatang (169557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550531-185)***
56 # 3อจ560319-134 EJ481979820TH sattahip + benz9977 (169463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(530630-146)***
57 # 3อจ560319-135 EJ622222527TH เปิ้ลเมืองจันทร์ + มะอะอุ (169471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 25 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร (สภาพแต่งรมดำ)***
58 # 3อจ560319-136 EJ907648925TH tui_bong + bogusss (169472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560319-137 EJ734296312TH หวังมีเฮ + jiantsuphan (169476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
60 # 3อจ560319-138 EJ197452370TH panadon + รวยเพิ่มพูล (169478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด รุ่นสร้างโรงพยาบาล ปี 2500 ***
61 # 3อจ560319-139 EJ184436909TH moin03 + เอี่ยมเลิศ (169481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
62 # 3อจ560319-140 EJ184436909TH natanon03 + เอี่ยมเลิศ (169483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)***
63 # 3อจ560319-142 EJ678614688TH chok77 + น้องข้าวสวย (169518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
64 # 3อจ560319-143 EJ706811227TH Tapoo005 + โคราช01 (169524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9)***
65 # 3อจ560319-144 EJ784708722TH conmisilp + (169528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 130)***
66 # 3อจ560319-145 EJ784708722TH สิริเดช + udomsapayakul (169530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1953)***
67 # 3อจ560319-146 EJ645678031TH บรมีหลวงปู่ทวด + thavikoon (169533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (550522-105)***
68 # 3อจ560319-147 EH450978210TH nirun6929 + boonsom_n (169537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าสร้าง เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก ***
69 # 3อจ560319-148 EJ638699481TH ณัฐพงค์ + samakid (169539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(550602-155)***
70 # 3อจ560319-149 EJ693637179TH เอกศรัทธา + เจ้าชายพระ (169541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

71 # 3อจ560319-150 EJ883402182TH KaFak + dekdee_22 (169543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560319-151 EJ926462156TH athemall + เจี๊ยบราชวงค์ (169462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
73 # 3อจ560319-152 EX048712946TH jadsada + meth93 (169464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560112-155)***
74 # 3อจ560319-153 EJ732585719TH พระประแดง26 + kiattisak (169465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เต็ม วัดนิมมานรดี รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ชิด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560319-154 EJ758820604TH JASMIN + ARNON (169467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 153)***
76 # 3อจ560319-155 EJ572223187TH konlukpra + บารมีฟู (169473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ560319-156 EJ714423670TH jadsada + โชควัฒน (169474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560319-157 EJ439171510TH Tapoo005 + เต้อ๋อง8 (169475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ560319-158 EJ711281147TH boyzgang + shirew (169477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
80 # 3อจ560319-159 EJ711281147TH nat-vego + shirew (169479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕)***
81 # 3อจ560319-160 EJ439171510TH sangjun22 + เต้อ๋อง8 (169480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 394)***
82 # 3อจ560319-161 EJ715924261TH tonsakura + phutthasil (169482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ560319-162 EJ439171510TH chaninnart + เต้อ๋อง8 (169484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
84 # 3อจ560319-164 EJ694190395TH อิศประแสร์ + นพภูเขียว (169486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน ***
85 # 3อจ560319-165 EJ617736201TH กรอุดร + yasticker (169488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560319-166 EJ858192059TH munmun + APDCA (169489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
87 # 3อจ560319-167 EJ525987328TH zsunai + oukaa (169491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
88 # 3อจ560319-168 EJ525987328TH มาลัย + oukaa (169492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560319-169 EJ525987328TH santiaod + oukaa (169494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ560319-170 EJ527218827TH tanint + โชคพานิช (169496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
91 # 3อจ560319-171 EJ527218827TH พีเอสพี + โชคพานิช (169485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
92 # 3อจ560319-172 EJ714423697TH padung32 + โชควัฒน (169487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ560319-173 EJ858181949TH ไกรสร + APDCA (169490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ560319-174 EJ706836904TH sirkob + ชมดาวโคราช (169493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 141)***
95 # 3อจ560319-175 EJ858181952TH SA_peT + APDCA (169565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์รัศมี จ.ชัยนาท ***
96 # 3อจ560319-176 EJ636106897TH natureSK + หนึ่ง_เรดบูล (169495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
97 # 3อจ560319-177 EJ637512826TH บุญรักษา 2 + ARROW (169501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
98 # 3อจ560319-178 EJ858196047TH เชษชล + autopower (169558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
99 # 3อจ560319-179 EI636883701TH theerapong + กระแสร์2 (169506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550721-023)***
100 # 3อจ560319-180 EH450994288TH s_pipat + vichaiii (169562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560109-142)***
101 # 3อจ560319-181 EJ749532220TH โมทนา + yasticker (169409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพล้างผิว)***
102 # 3อจ560319-182 EJ749532220TH tumtam + yasticker (169411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง***
103 # 3อจ560319-183 EJ858182051TH siam_15 + rt3ab5 (169412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
104 # 3อจ560319-184 EJ858182048TH เพชรล้านนา + rt3ab5 (169414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
105 # 3อจ560319-185 EJ714243531TH keng_kung + sutheptheep (169418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
106 # 3อจ560319-186 EJ715618133TH เอกพระราม2 + (169420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

107 # 3อจ560319-187 EJ715918133TH พรหมมาตร์ + (169563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 ศรีสะเกษ (หมายเลข 497)***
108 # 3อจ560319-188 EJ306352397TH pramual + sarawutk (169423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 มี.ค. 2556 - 09:20 น.] #44999 (19/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560314-017 EJ736687452TH Merlion (169223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560316-001 EJ264981099TH 100PIPERS (169121) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560316-003 EJ900470556TH onizuka2518 (169123) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ560316-004 EJ742221276TH ซิยิ่นกุ้ย (169126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560316-005 EJ652797082TH TiTleooo (169128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560316-006 EJ598454188TH ลีลาวดี (169134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560316-007 EI768677615TH narong54 (169131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560316-008 EI490088429TH narongsong (169136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560316-009 EJ217367390TH เรศเรณู (169137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560316-010 EJ006742385TH หนุ่มฉลองกรุง (169138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560316-012 EJ659126427TH ตุ๋ย-ท่าทราย (169214) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560316-013 EJ336790502TH kit2509 (169218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560316-014 EJ793544735TH ningkorn (169219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ560316-015 EJ941153204TH โจ๊ก_วัดเหนือ (169222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560316-016 EJ798473412TH pimthong (169224) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ560316-017 EJ703171309TH เอกบางจาก (169227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560316-019 EJ771093129TH เอกพันตะ (169231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560316-020 EH608043374TH andamann (169232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560316-021 EJ710303977TH akecrma (169191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560316-022 EJ435289460TH sinsan (169193) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 1อจ560316-023 EH966580217TH ขุนพลบ้านค่าย (169198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560316-024 EJ708180506TH วันใหม่ (169201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ560316-025 EJ527214811TH สุราษฎร์พุทธคุณ (169204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ560316-026 EJ527214811TH zopida (169210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560316-027 EJ260668628TH phonpol (169213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ560316-028 EJ713343595TH anusid (169217) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560316-001 dang29 (169185) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560316-002 วิมลดอดคอม (169187) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ560316-004 manliar (169190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560316-005 jojo5 (169194) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560316-006 chajks (169207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560316-007 คู้ขวา554 (169208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560316-008 ทอเร็ตโต้ (169212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ560316-009 ต้อมนครสวรรค์ (169216) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
9 # 2อจ560316-010 hon18 (169221) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ560316-011 pramual (169226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560316-012 หมูเขี้ยวตัน (169229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ560316-013 หรรษธรจรมา (169230) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ560316-014 pipat_ch (169234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ560316-015 J_chitchai (169237) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560316-016 pitakmomee (169240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560316-017 p_nasun (169241) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560316-018 aee_sotspa (169244) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560316-019 Nsamut (169245) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ560316-020 zenzen (169246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560316-021 CITY-MAN (169225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560316-022 autpichut (169228) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ560316-023 oudoud (169233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ560316-024 pongchet (169235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ560316-025 กาเบียล (169236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560316-026 ศิษพ่อมุ่ย (169238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560316-027 ศิษพ่อมุ่ย (169239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ560316-030 จำนรรจา (169243) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
28 # 2อจ560316-031 chartkamon (169122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560316-032 แม็คหลักสี่ (169124) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 2อจ560316-033 แม็คหลักสี่ (169125) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ560316-034 sakyui (169127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560316-035 orbortorman (169129) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ560316-036 มงคลวัตถุ์ (169130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ560316-037 tanac (169132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ560316-038 AnanBhangananda (169133) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
36 # 2อจ560316-039 AnanBhangananda (169135) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560313-011 Lim70 + numpraram2 (169291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560314-008 Lim70 + เอกชัย19 (169287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560314-012 พุทธสยาม + Naisert (168943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ560314-013 ต่อ_ถนนตก + Kunphra (168946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560314-152 EJ736687452TH ต่อ_ถนนตก + Merlion (168878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)***
6 # 3อจ560315-138 EJ711052039TH พระสิทธิลักษณ์ + (169295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
xtraxtra
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(560115-004)***
7 # 3อจ560318-001 tigerpong77 + monthap (169269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ560318-002 vongsomboon + monthap (169271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๖ รอบ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง ***
9 # 3อจ560318-003 prathip + มองดู (169273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (560307-189)***
10 # 3อจ560318-004 Darksider + dan_sena (169275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1346)***
11 # 3อจ560318-005 tigerpong77 + dan_sena (169278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560207-005)***
12 # 3อจ560318-006 ชวนชื่น + พาหุงมหากา (169392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นเขื่อนใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.นนทบุรี (สภาพปิดทองใหม่)***
13 # 3อจ560318-007 ภูบาล + naweena (169398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560216-027)***
14 # 3อจ560318-008 yodpra + ninjaman (169285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560121-025)***
15 # 3อจ560318-009 fluke + ลูกแม่รำเพย (169288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
16 # 3อจ560318-010 พระธุดงค์ + Chew_JJ (169290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

17 # 3อจ560318-011 RTHANIT + vongsomboon (169268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560109-012)***
18 # 3อจ560318-012 artyannie + Nulun (169270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ560318-013 TumG5 + Nulun (169399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560318-014 pramual + NATTAPON9 (169274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560318-015 ปั๊กชิวขอนแก่น + T3915 (169276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
22 # 3อจ560318-016 morn-tharua + นราชิ (169279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)(550906-002)***
23 # 3อจ560318-017 PANUPONG9 + (169280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vichol2551
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560318-019 Tapoo005 + นภเก้า (169393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
25 # 3อจ560318-020 tassunoh + นภเก้า (169286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 581)***
26 # 3อจ560318-021 ชาติไทยสมุทร + bankrotor (169277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด/สภาพแต่งใบหน้าใหม่)***
27 # 3อจ560318-022 miaterpra_punwa + (169281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
aeeee
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560318-101 EI767186867TH Leklek + chaimongkhol (169390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560318-102 EJ729453154TH jdai99 + nutteep (169272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพสร้าง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
30 # 3อจ560318-103 EJ684118303TH เอ็กตะลุมพุก + เฮอนันเดส (169282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
31 # 3อจ560318-104 EJ754913022TH max2521 + yingandmak (169289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560318-105 EJ754913022TH sanmita + yingandmak (169292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560318-107 EJ599631905TH เจริญทรัพย์ + อ๊อดใหญ่ (169301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ560318-108 EJ433933227TH ชาติไทยสมุทร + Dagal (169307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***

35 # 3อจ560318-109 EJ433933227TH ชาติไทยสมุทร + Dagal (169312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
36 # 3อจ560318-110 EI239022183TH วิลล่าพระเครื่อง + pair1 (169314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องลายมือแกะของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
37 # 3อจ560318-111 EI721054312TH totoh + อี๊ดวัดไทร (169293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว ***
38 # 3อจ560318-113 EG786123649TH yakbangmod + nockout (169296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะกำแพงเพชรสามขา เนื้อสำริด (หน้าตัก 3.8 นิ้ว) (สภาพหักซ่อม)***
39 # 3อจ560318-114 EJ520158766TH Seawolf + jejakoko (169391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์หลังจาร เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 725)***
40 # 3อจ560318-115 EJ520158766TH Seawolf + jejakoko (169388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์หลังจาร เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 170)***
41 # 3อจ560318-118 EG784764551TH arnon999 + หงษ์หยก (169304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
42 # 3อจ560318-118 EG784764551TH arnon999 + หงษ์หยก (169304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
43 # 3อจ560318-119 EJ724459135TH Aummata + กวงยะลา (169310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560318-120 6101303261649 ภูริวัจณ์(โย) + nockout (169313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ทรงเครื่อง (หน้าตัก 2.3 นิ้ว)***
45 # 3อจ560318-121 6101303261649 ภูริวัจณ์(โย) + nockout (169294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองปิดทอง (หน้าตัก 2 นิ้ว)***
46 # 3อจ560318-122 6101303261649 ภูริวัจณ์(โย) + nockout (169298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
47 # 3อจ560318-123 EJ713029761TH scpra + smart89 (169300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560318-124 EJ435044348TH curve + ต้อม_สุโขทัย (169303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ560318-125 EX071914001TH บอสแมน + สยามเมืองยิ้ม (169305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
50 # 3อจ560318-126 EJ757275528TH gustclub + ARNON (169308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ***
51 # 3อจ560318-127 EJ527215587TH เมืองช้าง + โชคพานิช (169309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ560318-128 RG640211812TH ninnon2112 + ชเลศวร (169395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นอายุครบ ๗๕ ปี เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 179)***
53 # 3อจ560318-128 RG640211812TH ninnon2112 + ชเลศวร (169395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นอายุครบ ๗๕ ปี เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 179)***
54 # 3อจ560318-129 EJ713534665TH benzatio + ขันติ (169316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ560318-130 EJ763329905TH honzakub + โสราชา (169319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้ของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
56 # 3อจ560318-131 EJ763329905TH lekdee + โสราชา (169387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2518 (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
57 # 3อจ560318-132 EH608043405TH saktong + andamann (169302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (551115-056)***
58 # 3อจ560318-133 EJ495461955TH phubed + นู๋โอปอ (169306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
59 # 3อจ560318-134 EJ659100827TH singha_pk + towerboy (169311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ560318-135 EJ493759649TH pkthinsung + นาจา8 (169315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
61 # 3อจ560318-136 EJ805738470TH doi_salas + แพรวพรรณ (169318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตลับยาหม่อง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ560318-137 EJ195128682TH ลูกพ่อ42 + laopermsuk (169321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต วัดปากกอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ ***
63 # 3อจ560318-138 EJ730212334TH tui_bong + SAHAKORN (169325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560318-139 EJ800381898TH kokokob + winzz (169329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 13)***
65 # 3อจ560318-140 EI716955614TH anans + Pentor09 (169333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่งนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8183)***
66 # 3อจ560318-141 EJ558363210TH น้ำดอกไม้ + Bophantom (169324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว 1 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560318-143 EJ706809890TH sanmita + โคราช01 (169328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์หลังแบบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 32)***
68 # 3อจ560318-144 EJ435428285TH yodpra + tanatad (169332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(551001-147)***
69 # 3อจ560318-145 EJ336650315TH เอ็มหกสิบ + boysuper (169334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ด 94)***
70 # 3อจ560318-146 EJ336650315TH Authayo + boysuper (169336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (520401-383)***
71 # 3อจ560318-147 EJ336650315TH Tapoo005 + boysuper (169340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1190)***
72 # 3อจ560318-148 EJ336650315TH thesj + boysuper (169343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.ลพบุรี (หมายเลข 490)***
73 # 3อจ560318-149 EJ336650315TH benzatio + boysuper (169346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560318-151 EJ907615224TH ช่างเหล็ก + bogusss (169317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560318-152 EJ907615224TH munmun + bogusss (169320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
76 # 3อจ560318-153 EJ551990529TH บิ๊กนคร + sittipon (169322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ560318-154 EJ288392344TH momon + เอลำลูกกา (169397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดบางเคียน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
78 # 3อจ560318-156 EJ482507340TH Augyee + punyapol (169326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ560318-158 EJ943008482TH curve + จุ๋มจิ๋ม (169339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560318-159 EJ799567751TH pompy + ansaldo (169342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
81 # 3อจ560318-160 EJ485445817TH ช่างเหล็ก + toonmineza (169385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
82 # 3อจ560318-161 EJ725148655TH krisda + mchutith (169323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช ***
83 # 3อจ560318-162 EI898454518TH บรมีหลวงปู่ทวด + (169327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตี๋เมืองทอง
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมฐานร่อง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา ***
84 # 3อจ560318-163 EJ495600269TH Wsummut + ruenthong (169330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อเงิน จ.นครศรีธรรมราช ***
85 # 3อจ560318-164 EJ825701686TH Aummata + kosiew (169331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
86 # 3อจ560318-165 EJ849797335TH เปี๊ยกระยอง + amata_tong (169335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
87 # 3อจ560318-166 EJ849797335TH เปี๊ยกระยอง + amata_tong (169338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
88 # 3อจ560318-167 EI476812606TH คนพลูหลวง + nuilumlukka (169341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 387)***
89 # 3อจ560318-168 EI476812606TH khunlod + nuilumlukka (169400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 มี.ค. 2556 - 09:52 น.] #44992 (18/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560313-005 EJ725210389TH suchahadyai (169076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560313-007 EJ584268530TH บ้านบุญ (169080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560315-001 EJ643989739TH taotass (169033) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560315-002 EJ849789387TH aekcall (169045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560315-003 EI415510757TH siri_2531 (169047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560315-004 EI899783784TH KONDEE446 (169050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560315-005 EJ709384457TH jo_bangkle (169053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560315-006 EG284179638TH chetsudimonz (169056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560315-007 EJ628289306TH samacho (169058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560315-008 EJ713331668TH Preecha_K (169060) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560315-009 EJ531816438TH boatM3 (169064) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ560315-010 EJ424190132TH รั้วชงโค (169069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560315-011 EJ428186561TH router (168985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560315-012 EJ713414075TH pisanlost (168986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560315-013 EJ710726114TH สมบัติบูรพาบารมี (168987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560315-014 EX051501261TH komon9 (168988) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ560315-015 EX040904830TH jorangsan (168989) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ560315-016 EJ769401373TH vikorn (168990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560315-017 EJ849479629TH doramon2345 (168991) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ560315-018 EJ584360106TH หมูสาย2 (169055) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560315-019 EJ527216358TH แหลมมาลายู (169059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560315-020 EI490080473TH punktae (169062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560315-021 EJ849627557TH แต๊ก_พิชัย (169071) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560315-022 EJ849020395TH ล้านมาแชร์ (169075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560315-023 EH966550467TH suthatpong (169078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560315-024 EJ858212663TH kittipongbee (169079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560315-025 EJ684591014TH บิ๊กนคร (169081) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ560315-026 EI834376319TH สีกาผึ้ง (169083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560315-027 EJ818081386TH ปัญญาพระเครื่อง (169087) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 1อจ560315-028 EJ834519145TH tomcm (169091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560315-030 EJ897500030TH เหน่ง14 (169097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560315-031 EJ260583030TH ไทอิสาน (169065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560315-032 EJ750285503TH sef_ann (169067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560315-033 EJ867825987TH เคอิโงะ (169070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ560315-035 EJ550792354TH bearblack (169073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560315-001 nuijay (169095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ560315-002 s_u_n (169096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560315-003 wangroyal (169098) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560315-004 ต่อ_ถนนตก (169100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560315-005 วุธพระเครื่อง (169101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560315-006 taopoon (169102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560315-007 ศักดิ์ศิริ (169103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560315-008 bannasom (169104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ560315-009 TigerKing (169105) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560315-011 NAMMONL (169119) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
11 # 2อจ560315-012 Chan59 (169085) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ560315-013 ไกรศาล (169089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560315-014 Ambipur (169092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560315-016 krasoon (169093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ560315-017 Krajub2002 (169099) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ560314-005 ทองเก้า + โจ้ดอนเมือง (169152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ560314-166 EJ525984366TH japongsa + oukaa (169154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
3 # 3อจ560316-001 ท่าดอนหลวง + suriya-to (169139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ560316-002 ริ้งฑ์ + paoman (169140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (551203-092)***
5 # 3อจ560316-003 panadon + manliar (169141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560316-004 panadon + manliar (169142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560316-005 บุญรักษา 2 + jacker (169144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้)***
8 # 3อจ560316-006 subarured + (169145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมนครสวรรค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่นิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ560316-007 NandA + TEKKY (169147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (541128-060)***
10 # 3อจ560316-008 อันดามัน + ธนูศิลป์ (169148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ560316-009 พระขวัญเมือง + p_nasun (169150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี ***
12 # 3อจ560316-010 ปั๊กชิวขอนแก่น + p_nasun (169151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
13 # 3อจ560316-011 ทิตย์กรุงเก่า + p_nasun (169251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560316-012 Nong-Oak + p_nasun (169159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560316-013 yarit + p_nasun (169161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ560316-014 กุหลาบแดง + zenzen (169162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ560316-015 Tananchai + Nsamut (169164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 4 เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(540917-021)***
18 # 3อจ560316-016 คนเหงา + Nsamut (169166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(ทำความสะอาดผิว)(540428-324)***
19 # 3อจ560316-017 ริ้งฑ์ + oudoud (169250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
20 # 3อจ560316-018 สามพระยา + chok13 (169170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521210-090)***
21 # 3อจ560316-019 lekpaolo + ตาลเดชา (169175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ560316-020 suktharua + vit_2513 (169178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
23 # 3อจ560316-021 supannaratana + กาเบียล (169143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
24 # 3อจ560316-022 gabwatpra + aeeee (169146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560316-023 น้ากร + Jumanji (169149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งไขด้านหน้า)***
26 # 3อจ560316-101 EJ684461155TH manonsri + ลูกดิ่ง (169195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
27 # 3อจ560316-102 EJ493098615TH carret185 + บัวบูชา (169199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
28 # 3อจ560316-103 EJ351962615TH engwattana + phipops (169202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
29 # 3อจ560316-104 EJ168461436TH tgiporp + pupa09 (169205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ560316-105 EJ703968407TH kuptonzon + ครู-ซี7 (169209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 735)***
31 # 3อจ560316-106 EJ703968407TH namo-mon + ครู-ซี7 (169253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560316-107 EJ364072935TH thesj + โชคอนันต์ (169215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560316-108 EI716963301TH pikoontong + ศรมัญจา (169254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
34 # 3อจ560316-109 EJ668692116TH Darksider + komhatyai (169220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560316-111 EJ622252869TH pankpet + มะอะอุ (169153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ560316-112 EJ817167165TH vongsomboon + japop99 (169155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560316-113 EJ624782348TH sakchai34 + (169156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ560316-114 EJ598454188TH PLkalasin + ลีลาวดี (169158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
39 # 3อจ560316-115 EJ603386443TH somchailu + vara14 (169167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560316-116 EJ428189259TH Toitotae + router (169169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540722-091)***
41 # 3อจ560316-117 EJ492658287TH Tapoo005 + สหายเมืองลิง (169171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560316-118 EJ008187615TH pjanon + pramote1987 (169174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม รุ่นน้ำท่วม ปี 2485 ***
43 # 3อจ560316-119 EJ599665210TH pimmniyom + Best16 (169179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ560316-120 EJ850630859TH safe-goodness + junsri (169182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
45 # 3อจ560316-121 EJ492647046TH cinsun + นิลพัฒน์ (169186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แซยิด จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ560316-122 EJ850639155TH infentry+ tepakornsu (169188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560131-058)***
47 # 3อจ560316-123 EJ586080497TH thipakon + akm345 (169189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
48 # 3อจ560316-124 EJ319471716TH บีอัดกรอบ + ภิรัต (169252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ560316-125 EJ62479014TH สุมาเต็กโช + chinko (169192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
50 # 3อจ560316-126 EJ493259621TH amporn222 + นาจา8 (169196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
51 # 3อจ560316-127 EJ739360635TH ต้อมนครสวรรค์ + (169197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anansakju
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด)***
52 # 3อจ560316-128 EJ782542764TH ยูเว่ + หนุ่มเมืองแปะ (169200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1776)***

53 # 3อจ560316-129 EJ593987450TH ตัวหนอน + ชานนทร์ (169203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ560316-130 EJ593987450TH งามบุญช่วย + ชานนทร์ (169206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560316-131 RG868556005TH nyenum + (169157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหกรรมพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ560316-133 EJ525709341TH santiaod + pound2007 (169160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560316-134 EJ723303834TH Augyee + moderndoc (169163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ560316-135 EJ867826466TH snook + heng9999 (169165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ***
59 # 3อจ560316-136 EJ749668032TH PRY13 + แบทแมน (169168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)(550811-096)***
60 # 3อจ560316-137 EJ262322403TH ชาติไทยสมุทร + โฟล์คซอง (169173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560316-138 EJ696293287TH ตาลเดชา + manop_nak (169177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงลงยาหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 48)***
62 # 3อจ560316-139 EJ571426170TH panadon + yanpawach (169181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร เนื้อทองเหลือง ปี 2508 ***
63 # 3อจ560316-140 EJ798487204TH HUNZA + โคราช01 (169183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560316-141 EJ711191923TH preecha + ขุนพลโต (169172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2584)***
65 # 3อจ560316-142 EJ002547103TH marchtu23 + Manver (169176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน จ.พิษณุโลก ***
66 # 3อจ560316-143 EJ210016601TH engineer27 + Aoon5 (169180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560316-144 EJ795832822TH ต้นณเมืองกุย + กีรติ (169248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง ***
68 # 3อจ560316-145 EJ709719045TH golfhot + ริชชี่ (169184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560316-146 EJ795832836TH เปิ้ลเมืองจันทร์ + กีรติ (169247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้ารไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 มี.ค. 2556 - 09:11 น.] #44970 (17/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560314-001 EH444028431TH หนูมิเตอร์ (168952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560314-002 EJ710724688TH สมบัติบูรพาบารมี (168956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560314-003 EG784761294TH p_tiyachamorn (168976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560314-004 EJ770910166TH gold1 (168959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560314-005 EI898451865TH สยามเมืองยิ้ม (168965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560314-006 EA948645163TH tockjung (168970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560314-007 EJ463274165TH MAENAM (168972) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ560314-008 EH966549985TH สุวิทตะวันออก (168974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560314-010 EJ565690745TH เก่งจริงจริง (168971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560314-011 EX040198496TH ส-เมืองสมุทร (168880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560314-012 EI767186663TH b_siriwan (168882) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ560314-013 EJ666268880TH ม่อเส้าชง (168883) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560314-014 EJ590642891TH korn88 (168887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560314-015 EJ659122181TH มหามณีจินดา (168889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ560314-016 EJ703173295TH keat2507 (168894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560314-018 EJ637498214TH games (168898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560314-020 EJ638113017TH โชควัฒน (168911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560314-021 RG377026311TH เล็กหลังวัด (168980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560314-023 EJ071631549TH บุญคุณพระ (168902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560314-024 EJ614867914TH wwut2 (168907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560314-025 EJ643991176TH conun (168910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560314-026 EJ789646891TH บารมีหลวงพ่อเงิน (168912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ560314-027 EI828233863TH pradrem (168917) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 1อจ560314-028 EJ511220213TH pimmniyom (168923) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560314-029 EJ867854895TH heng9999 (168928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560314-030 EJ435288929TH sinsan (168930) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 1อจ560314-031 EH874818496TH viruch2499 (168948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560314-001 nuisukapibal (168916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ560314-002 วิมลดอดคอม (168920) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ560314-003 hyongyuth (168925) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560314-004 kritsi (168933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560314-005 santipap (168934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560314-006 yogame (168982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560314-007 Tankar (168938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560314-008 bussakorn (168940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560314-009 tonsakura (168942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560314-010 เบียบางกะปิ (168945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560314-011 thitichon (168937) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ560314-012 phol_put (168941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ560314-013 atta77 (168944) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560314-014 TEE_INTER (168947) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
15 # 2อจ560314-015 chanin24 (168955) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ560314-016 likeit (168958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ560314-017 CHATU (168977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ560314-018 Prakruengsiam (168961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ560314-019 เก้าออโต้ (168963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ560314-020 เก้าออโต้ (168966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ560314-021 finance (168951) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560314-022 ประสาน (168967) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560315-001 marioipsc + (168992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560130-272)***
2 # 3อจ560315-002 narendra + ต่อ_ถนนตก (169109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกลิใหม่)(560110-064)***
3 # 3อจ560315-003 prawit + tuk08 (168994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ560315-004 ริ้งฑ์ + kim98 (169120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ560315-005 HUNZA + มีบารมี (169110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560222-018)***
6 # 3อจ560315-006 เฒ่าชากแง้ว + มงคลวัตถุ์ (168996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560315-007 นุจุลา + punpun (169001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
8 # 3อจ560315-008 เต้ยอิตาเลียน + ณิชนันทน์ (169004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุสำปะซิว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ560315-009 snook + ณิชนันทน์ (169006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสามหอม กรุช้างค้ำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพฐานชำรุด)***
10 # 3อจ560315-010 Tongja + ณิชนันทน์ (169009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระลีลากำแพงหย่อง กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
11 # 3อจ560315-011 ชัยชาญ + โจ้ดอนเมือง (169043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
12 # 3อจ560315-012 ตั้งมงคล + dman2551 (169111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 06091)(560207-283)***
13 # 3อจ560315-013 อภิธรรม + sabd11 (169049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนแขนอ่อน หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน เนื้อทองเหลืองผสม(สำริด) ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560315-014 บิ๊กนคร + winning4 (169052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
บล็อกหลังบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560315-015 naenaldo + NICHA (169054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระนาคปรก ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3 นิ้ว)***
16 # 3อจ560315-016 tula_ff + บังไค54 (169066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพล้างผิว)***

17 # 3อจ560315-017 JACK012 + จ่าหนุ่ม2555 (169068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ560315-018 ปั๊กชิวขอนแก่น + yyy15 (169112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560315-101 EJ678222426TH c_nipon1 + วรเศรษฐ์ (168999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(521001-347)***
20 # 3อจ560315-102 EJ678222426TH c_nipon1 + วรเศรษฐ์ (169002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520429-069)***
21 # 3อจ560315-103 EJ708641273TH busayanampech + (169007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560315-104 EJ742053476TH munmun + บอลตลิ่งชัน (169010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ560315-105 EJ318266673TH chinapoj + เล็กบุรีรัมย์ (169013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ560315-106 EJ741971517TH jminter + สุดขอบฟ้าG (169016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
25 # 3อจ560315-107 EJ657318821TH ruenthong + chotikanta (169020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ตอกโค๊ด มค.๑)***
26 # 3อจ560315-108 EJ827731045TH ภูริวัจณ์(โย) + ลุงบิ๊ก (169023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดโนนแกด รุ่นอายุวัฒโณ ๙๙ เนื้อสำริด ปี 2549 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ560315-109 EI716986364TH Amuletism + แพรวพรรณ (169027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ560315-110 EJ627367041TH Jaypattaya + นาวิกโยธิน43 (169030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
29 # 3อจ560315-111 EJ708639252TH อยู่ดีอุดมลาภ + boywatpai (169113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดบัวแก้วเกษรสร้าง) ***
30 # 3อจ560315-112 EJ576631456TH oudood + radith (168993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบานศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ560315-113 EJ846154067TH napased + เล็กรางบัว (168995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตราหาร ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560315-114 EI741118017TH makaktb + อาชาเหล็ก (169114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ560315-115 EI741118017TH ขุนเมืองจันทร์ + อาชาเหล็ก (168997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
34 # 3อจ560315-116 EJ713331668TH scpra + Preecha_K (168998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560315-117 EJ713331668TH พีเอสพี + Preecha_K (169000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
36 # 3อจ560315-118 EJ481917670TH cchan + cowman (169003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ560315-119 EI899783798TH suthatpong + (169005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KONDEE446
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1288)***
38 # 3อจ560315-120 EJ530949013TH lovekanna + nusalaya (169008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13(ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ560315-121 EI239022152TH น_สุขปลอด + pair1 (169011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดพิกุล พิมพ์ตื้น เนื้อดิน ***
40 # 3อจ560315-122 EJ723785969TH scpra + patama (169012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560315-123 EJ756965518TH NARONGCHIT + ลิงทอง (169015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเดี่ยวดำ กรุวัดใหญ่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
42 # 3อจ560315-124 EJ472622266TH เจ้าพระยา + pikaju (169018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระจันทร์ลอย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี ***
43 # 3อจ560315-125 EG786109514TH ต้นณเมืองกุย + ammad (169021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ560315-126 EJ614867905TH ruenthong + wwut2 (169024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
45 # 3อจ560315-127 EX043301095TH Phanat_90 + vara14 (169026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
46 # 3อจ560315-128 EJ506073764TH TAVABUNCHA + jitnobnom (169029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(560121-398)***
47 # 3อจ560315-129 EJ023475971TH plaivespa + Junbangna (169115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
48 # 3อจ560315-130 EJ635333481TH wongdown + wan-pra (169032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นแจกแม่ครัว ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
49 # 3อจ560315-131 EJ663025708TH เก๋าเก๋า + tumtam (169072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560315-132 EJ890811885TH joe222 + pigpigpig (169074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)***
51 # 3อจ560315-133 EJ291451161TH loomthong + pepsi-j (169116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก ***
52 # 3อจ560315-134 EJ711230065TH pramual + lekjung1 (169077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ560315-135 EX040903675TH wison + วีด่านซ้าย (169082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครพนม ***
54 # 3อจ560315-136 EJ576630787TH bluezone69 + prasatj (169084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
55 # 3อจ560315-137 EJ857226290TH Tapoo005 + Leche (169086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560315-139 EJ319772645TH Pra-ban + ภิรัต (169088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560315-140 EJ722541979TH artyannie + mabee (169090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1103)***
58 # 3อจ560315-141 EJ789116253TH nuisriracha + jukree (169034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้อผงปิดทอง ปี 2529 จ.ชลบุรี ***
59 # 3อจ560315-142 EJ659122181TH sanya13 + มหามณีจินดา (169035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
60 # 3อจ560315-143 EJ659122181TH Boon159 + มหามณีจินดา (169037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ560315-144 EJ485627443TH lekpaolo + เอี่ยมเลิศ (169040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ560315-145 EI443943820TH ตึกคอมศรีราชา + ชอบจัง (169041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดศาลา)***
63 # 3อจ560315-146 EI443943820TH soranat + ชอบจัง (169044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ560315-147 EI443943820TH เทพนพเก้า + ชอบจัง (169048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ560315-148 EH966550467TH ท่านมหา + suthatpong (169057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 452)(530403-211)***
66 # 3อจ560315-149 EJ529012556TH kobchatchai + บิ๊กนคร (169061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
67 # 3อจ560315-150 EJ536047944TH paloem + เสือโฮก (169063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
68 # 3อจ560315-151 EJ858212663TH pramual + kittipongbee (169014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
69 # 3อจ560315-152 EJ722541982TH artyannie + mabee (169017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 153)***
70 # 3อจ560315-153 EJ783748288TH vongsomboon + (169019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผนบ้านกร่าง
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (560126-076)***

71 # 3อจ560315-154 EI700942683TH Tananchai + Chairitpj007 (169022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560315-155 EJ777139481TH pramual + วิภาวดี16 (169025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ560315-156 EJ494542998TH pimmniyom + (169028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ChaloemchaiM
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (560218-117)***
74 # 3อจ560315-157 EJ525982135TH woor18 + oukaa (169031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
75 # 3อจ560315-158 EJ715903862TH pramual + kittisak-pra (169108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญฆลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 239)***
76 # 3อจ560315-159 EJ715903862TH เชฟโคโรลาโด + kittisak-pra (169107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ560315-160 EJ627370743TH Campana1 + (169117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นาวิกโยธิน43
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชลบุรี ***
78 # 3อจ560315-161 EJ798691616TH Junbangna + ปักต้นกล้า (169036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(560223-021)***
79 # 3อจ560315-162 EJ260583030TH Junbangna + ไทอิสาน (169038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560315-163 EJ750282158TH Charita + sef_ann (169039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (560306-065)***
81 # 3อจ560315-164 EJ637460602TH คนพลูหลวง + pwongphu (169042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
82 # 3อจ560315-165 EJ637460602TH วรชัย + pwongphu (169046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
83 # 3อจ560315-166 EJ798488615TH AIR2515 + คุณล่ำซำ (169118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560315-167 EJ850637891TH zidane + tepakornsu (169051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.พัทลุง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 มี.ค. 2556 - 09:01 น.] #44957 (16/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560309-009 EG784757555TH ชวนชื่น (168302) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ560311-018 EJ725111390TH เพชรพูล (168684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ560311-019 EI901091458TH anongpornk (168686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560313-001 EJ710702577TH สมบัติบูรพาบารมี (168689) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ560313-002 EJ748567633TH pakin110 (168840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560313-003 EI239017651TH Mongatae (168691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ560313-004 EJ867824142TH เคอิโงะ (168693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560313-006 EJ769930234TH กอล์ฟเมืองชล (168774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560313-008 EH399182185TH aotaung (168779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560313-009 EI208100190TH เบียร์เปียร์นนท์ (168832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560313-010 EJ822087408TH เรศเรณู (168782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560313-011 EJ020550055TH nengneng (168685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560313-012 EJ105743586TH KONDEE446 (168687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ560313-013 EG785587668TH วัชร์บางไผ่ (168839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560313-014 EG785557198TH มาลัย (168688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560313-015 EJ637501620TH G_man (168690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560313-016 EJ852802698TH บ้านพระสหรัตธานี (168781) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ560313-017 EJ583528975TH thanakorneak14 (168784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560313-018 EJ595764469TH nat-vego (168786) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560313-019 EJ734282809TH jiantsuphan (168792) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560313-020 EH444028445TH หนูมิเตอร์ (168835) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ560313-021 EJ828115597TH thammaroj_s (168775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560313-022 EJ494738005TH natthawat (168777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560313-023 EJ711228226TH ตั้งเจริญ (168833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560313-024 EJ769723930TH ครอบครัวพระ (168780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ560313-025 EJ770953609TH gold1 (168783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560313-026 EJ287244049TH วัดบางพระ (168785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560313-027 EJ849028350TH probation (168788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560313-028 EJ492460409TH narong54 (168791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ560313-029 EJ734275944TH tookatun (168794) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 1อจ560313-030 EJ493707568TH wiwatMee (168801) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560313-031 EJ631336690TH Robinhood (168810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ560313-032 EJ695590142TH thepee (168812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ560313-033 EI937392004TH sittipon (168813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ560313-034 EJ718800969TH ratchata (168815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560313-035 EJ748589205TH pimyut (168818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ560313-036 EJ652070241TH หัตถะลา (168847) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ560313-037 EJ436166847TH gu_gappy (168820) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ560313-038 EJ715267928TH coffeenuy (168824) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
40 # 1อจ560313-039 EJ900447190TH onizuka2518 (168828) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ560313-040 EJ210674489TH บางแก้ว1976 (168846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560311-003 terdsak11 (168793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560311-023 kohUbon (168968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560313-001 อ้น62 (168795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560313-002 UltraMan50 (168797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560313-003 welegal (168798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560313-004 pro19 (168799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560313-005 ดูไม่เป็น (168800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560313-006 มองดู (168802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560313-007 obenvi (168804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560313-009 เคคอนพระเครื่อง (168848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560313-010 p_awest (168808) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ560313-011 pakornkeit (168796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ560313-012 พีเอสพี (168803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560313-013 แมนปากท่อ (168806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560313-014 wanchairangsit (168807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ560313-015 ชยางกูร (168809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560313-016 KENPLA (168811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560313-017 tanac (168814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560313-018 natanon03 (168816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
20 # 2อจ560313-019 Auttaporn (168819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560313-020 เอลำลูกกา (168822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ560313-021 Pentor09 (168817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560313-022 กานกินรี (168821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 2อจ560313-023 numpraram2 (168823) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ560313-024 sakchidlom (168825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560313-025 Toppi (168826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560313-026 workat (168827) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ560313-027 nongnhun (168829) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ560313-028 ณิชนันทน์ (168830) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560313-029 gun87 (168831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ560313-030 มหาเทวี (168849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560314-001 เกียรคิก้อง + ศิลาแลงคูค่าย (168890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560314-002 Amuletism + hyongyuth (168893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ560314-003 แฮปรามคำแหง + oldshop (168895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ560314-004 ดาบพจน์ + โจ้ดอนเมือง (168897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี ***
5 # 3อจ560314-006 bluezone69 + นับตังค์ (168900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
6 # 3อจ560314-007 vutichai + เอกชัย19 (168903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
7 # 3อจ560314-009 ชโลบล + winning4 (168905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560307-193)***
8 # 3อจ560314-010 Aummata + หยัดเคหะธานี (168909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 3787)***
9 # 3อจ560314-011 ยูเว่ + REGCOS (168979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ560314-014 หลักทอง9 + ding_vios (168949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560314-101 RG590531017TH ศุกลเศรษฐ + PAMPOL (168850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560314-102 EJ642353623TH pramual + Phongphisit (168851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ560314-103 EJ891439771TH สืบสายสอง + bank18 (168852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)***
14 # 3อจ560314-104 RG789366494TH นิกส์เพชรเกษม + sumo999 (168853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(551119-247)***
15 # 3อจ560314-105 EJ729442220TH จ่าติชายแดน + the_most (168854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
16 # 3อจ560314-106 EJ063637709TH RAPIN + csun138 (168855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(500602-030)***
17 # 3อจ560314-107 EJ708636928TH พรานม่วง + อามพระเก่า (168856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ปี 2498 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ560314-108 EJ585666396TH pongsakrai + nakornyong (168857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัยพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 5112)***
19 # 3อจ560314-109 EJ585666396TH pongsakrai + nakornyong (168859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัยพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 619)***
20 # 3อจ560314-110 EJ631479512TH Kiatnarong + kom_ku (168975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 921)***
21 # 3อจ560314-111 EJ506130135TH คนกรุงศรี + artpakkrang (168858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)(551024-084)***
22 # 3อจ560314-112 EI879058307TH RTPRA + jeabasn (168860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550611-099)***
23 # 3อจ560314-113 EJ761379422TH subinp3 + เซ้งเมืองพล (168862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ560314-114 EJ761379422TH subinp3 + เซ้งเมืองพล (168864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1591)***
25 # 3อจ560314-115 EJ761379422TH subinp3 + เซ้งเมืองพล (168866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1146)***
26 # 3อจ560314-116 EJ791103616TH tui2u + teeramet (168867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี***
27 # 3อจ560314-117 EJ776526524TH tula_ff + saintseiya (168868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
28 # 3อจ560314-118 EI609631632TH ATIVAT + อาทิตย์วิเชียร (168870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560314-119 EI609631632TH toyotachi + อาทิตย์วิเชียร (168872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560314-120 EI609631632TH opasn + อาทิตย์วิเชียร (168874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ จ.เพชรบุรี ***
31 # 3อจ560314-121 EH748967790TH p_awest + bunpot (168913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560314-122 EJ659107105TH TEE_INTER + มาริโอ (168915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (560227-205)***
33 # 3อจ560314-123 EJ818865741TH วรเศรษฐ์ + k9cob (168919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ560314-124 EJ493707280TH บรมีหลวงปู่ทวด + (168921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
*** พระซุ้มจิก กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ ***
35 # 3อจ560314-125 EJ195355432TH gun_sapan + บอยรุ่งเจริญ (168924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (551219-364) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
36 # 3อจ560314-126 EJ769939644TH Nidcha + autopower (168927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้สึกมาก)***
37 # 3อจ560314-127 EJ542904796TH บ้านบุญ + RAK_PT (168929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560314-128 EJ853959459TH max2521 + laodee (168932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (540727-147)***
39 # 3อจ560314-129 EJ021868247TH sutarn + เมธบางแก้ว (168935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้า ท เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560314-130 EJ021868247TH เฟร้นซ์พระณคอน + (168939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมธบางแก้ว
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560314-131 EJ853959459TH Inawang + laodee (168891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (540630-072)***
42 # 3อจ560314-132 EJ849774541TH tamonwon + amata_tong (168896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
43 # 3อจ560314-133 EJ849774541TH shirew + amata_tong (168899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
44 # 3อจ560314-134 EJ153910482TH โจ๊ก_วัดเหนือ + (168901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
แว่นพระประแดง
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์มเหศวร เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ560314-135 EJ637498205TH hrung_anek + games (168906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางถวายเนตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560314-136 EJ381887431TH บิ๊กนคร + กำเนิดนพคุณ (168908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560314-137 EJ847961294TH ศรีมหาโพธิ์ + ideaphoto (168914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก เนื้อกระยาสารทแก่ผงพรายกุมาร ***
48 # 3อจ560314-138 EJ627370730TH ดาบพจน์ + นาวิกโยธิน43 (168918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (551217-129)***
49 # 3อจ560314-139 EJ789636245TH Aummata + promlok (168922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560314-140 EJ711242007TH เปี๊ยกระยอง + nan53 (168926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ560314-141 EJ638697052TH autopower + k-man (168861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4647)***
52 # 3อจ560314-142 EJ638697052TH watchira + k-man (168863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
53 # 3อจ560314-143 EJ711240496TH tumwat + shirew (168984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
54 # 3อจ560314-144 EJ114710507H pramual + ต่อยอด (168865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ560314-145 EJ711230065TH coric + lekjung1 (168869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ560314-146 EJ593918511TH gun_sapan + น้องข้าวสวย (168871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่)(560124-201)***
57 # 3อจ560314-147 EJ632215698TH เปี๊ยกระยอง + ชิชิมารุ (168873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ560314-148 EJ794949731TH pakin110 + ฐานทอง (168875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ560314-149 EJ846154040TH pramoht + ชานนทร์ (168983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560314-150 EJ576630243TH เด็กละหารไร่ + (168877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Earthquake
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
61 # 3อจ560314-151 EJ573234756TH tumwat + บางพระบางพระ (168876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (551102-153)***
62 # 3อจ560314-153 EJ195459429TH UNICITY + joke13 (168879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ560314-154 EJ628288946TH dinjaa + ไกลปีนเทื่ยง (168881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 311/หลวงปู่บัว ปลุกเสก) (551116-012)***
64 # 3อจ560314-155 EJ637504382TH SAHAKORN + vichaiii (168884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560218-145)***
65 # 3อจ560314-156 EJ847961263TH banlad + ideaphoto (168885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ชลบุรี (ก้นอุดผง)***
66 # 3อจ560314-157 EJ531127915TH เสี่ยเมืองกาญฯ + nova100 (168886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เสริม เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
67 # 3อจ560314-158 EJ531127915TH เทียนกำแพง + nova100 (168888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560314-159 EJ637487769TH Seawolf + jacky12 (168981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 560)***
69 # 3อจ560314-160 EJ5311297915TH sodikgak + nova100 (168892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ560314-161 EI834397614TH c_nipon1 + kon-88 (168950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
71 # 3อจ560314-162 EJ908600380TH ต่อคู้บอน + nukro09 (168953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560314-163 EJ943005971TH ปักต้นกล้า + ศิษย์พระวิษณุ (168954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)***
73 # 3อจ560314-164 EJ749804736TH kevindoy + addoo (168957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก(นิยม) รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
74 # 3อจ560314-165 EJ789646891TH นะชาฤาติ + (168978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
บารมีหลวงพ่อเงิน สำหรับพระเครื่องตัวตัดบล็อกนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560314-167 EJ525984366TH Augyee + oukaa (168960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560314-168 EJ706220508TH Wsummut + golf_kk (168962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช (550919-061)***
77 # 3อจ560314-169 EJ715909370TH tsalarak + เอกปากช่อง (168964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้)***
78 # 3อจ560314-170 EJ394517868TH meileng + pun027 (168973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ560314-171 EJ749530382TH BankHiWay + (168931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560314-172 6101303234964 yakbangmod + nockout (168936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะอยุธยา(ยุคปลาย) เนื้อสำริด (หน้าตัก 3.5 นิ้ว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 มี.ค. 2556 - 09:07 น.] #44950 (15/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560309-012 EJ343313865TH krisssana (168572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560309-016 EJ495046350TH roj_union (168574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560312-001 EJ576629165TH ธนูทอง (168493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560312-002 EJ340520682TH SIAMTON (168662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560312-003 EJ472603046TH aksomsak (168494) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560312-004 EJ555782570TH ssecman (168497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560312-005 EJ643984039TH CHOMKRITROUBRO (168498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
UM
8 # 1อจ560312-006 EJ812745533TH ศิษย์พระพิราพ (168501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560312-007 EX053990222TH เก๋งกาฬสินธุ์ (168502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560312-008 EJ733552663TH rin-krai (168503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560312-009 EJ711179255TH เขยมาบตาพุด (168505) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560312-010 EJ652193838TH เจตต์โรงลี (168507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560312-011 EJ710720893TH สมบัติบูรพาบารมี (168628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560312-012 EJ598495752TH nat-vego (168631) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560312-013 EJ624776020TH conmisilp (168643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ560312-014 EI716932454TH kittipop (168648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560312-015 EJ767470447TH UNICITY (168651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560312-016 EJ586208009TH TAVABUNCHA (168652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560312-017 EJ428170204TH router (168653) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ560312-018 EJ734273271TH tookatun (168654) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560312-019 EJ732528915TH bluezone69 (168655) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ560312-020 EJ270580262TH ChaloemchaiM (168656) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ560312-021 EJ734135292TH KEN2505 (168495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560312-022 EJ665567984TH nongnolf (168496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560312-023 EJ858904046TH surasaeng (168499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560312-024 EJ720459934TH bristop (168500) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560312-025 EJ741986370TH nutthawut (168504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560312-026 EJ769984643TH APDCA (168670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560312-027 EJ663017423TH tumtam (168506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560312-028 EJ217359549TH เรศเรณู (168510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ560312-029 EJ269476466TH ม่วงทอง (168512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ560312-030 EG785555603TH banky_banky (168513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560312-031 EJ495062278TH Cchanchai (168508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560312-032 EJ750827677TH ศักดิ์นรินทร์ (168509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ560312-033 EJ755314230TH worawan (168511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560312-034 RG986190895TH dawutt (168556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ560312-035 EJ133517206TH suttanee (168559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560312-036 EJ750284397TH sef_ann (168563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ560312-037 EJ173691137TH nikornn14 (168566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560312-038 RG714353625TH mraeh (168567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560309-028 แบงค์_วิดวะ (168550) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ560311-007 วังทองพระเครื่อง (168553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ560312-001 wutclub (168596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560312-002 tukkae (168599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ560312-003 ชมวิว (168602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560312-004 อั่งเปา28 (168604) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ560312-005 ประศาสน์ (168608) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ560312-006 tanatonn (168664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560312-007 ปรมัตถ์ (168615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560312-008 panutat (168617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560312-009 nimitmai (168666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560312-010 tsong_tc (168620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ560312-011 Tankar (168657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560312-012 ต้อมนครสวรรค์ (168658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560312-013 หนุ่มนพลักษณ์ (168659) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560312-014 เปี๊ยกตุ๊กแก (168660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560312-015 Interphone (168661) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560312-016 arnon999 (168675) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ560312-017 Chan59 (168671) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560312-018 ประสาน (168663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560312-019 nimrod (168665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560312-020 Dynamic (168679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560312-021 ต่อคู้บอน (168555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560312-022 manonsri (168558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560312-023 skyauto (168560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560312-024 Kunphra (168562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560312-025 REGCOS (168564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560312-026 yungsiam (168668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560312-027 theera-pon (168570) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ560312-028 บังไค54 (168577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560312-029 ninjaykk (168578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560312-030 N-mini (168581) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560309-007 yemsiam + หนึ่งวังหิน (168702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560311-004 mtn_8 + noksev (168707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550421-243)***
3 # 3อจ560313-001 เบียบางกะปิ + UltraMan50 (168694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) (521031-179)***
4 # 3อจ560313-002 khunchris + UltraMan50 (168695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560313-003 ตึกคอมศรีราชา + mut007 (168696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 192)***
6 # 3อจ560313-004 samakid + ปอนเอกชัย (168697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ560313-005 patama + NATTAPON9 (168698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
8 # 3อจ560313-006 yuthachai + ploykanut (168701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ560313-007 jompol10 + เอลำลูกกา (168703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคันธารราราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ560313-008 pdarnswat + Auttaporn (168705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560313-009 ชมรมพระสวย + (168708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
natanon03
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560313-010 Inawang + กานกินรี (168709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (540528-120)***
13 # 3อจ560313-012 jonakhon + tdtoo (168692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(540901-353)***
14 # 3อจ560313-101 EJ685781757TH เดิมพัน + piya222 (168699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มหน้าบัน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท ***
15 # 3อจ560313-102 EJ734141655TH banrai + piboonk (168704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
16 # 3อจ560313-103 EJ404156891TH gongtoe + Kasin18 (168706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540716-327)***
17 # 3อจ560313-104 EJ869931158TH THARIS + (168710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(560228-188)***
18 # 3อจ560313-105 EI771111445TH ekaeka + TOMAOR (168712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
19 # 3อจ560313-106 EJ849772174TH pupu-25 + bank18 (168716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ560313-107 EJ714219095TH honzakub + tanaka (168719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์กลางสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
21 # 3อจ560313-108 EJ708144702TH ตุ๊หลวง + พรรณราย (168722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560313-109 EJ678222390TH โก้ตัดเก้า + วรเศรษฐ์ (168726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (510317-027)***
23 # 3อจ560313-110 EJ585879745TH Teevarij + kittipolduang (168730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***
24 # 3อจ560313-111 EJ340523162TH pump992 + พางาม (168700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) ***
25 # 3อจ560313-112 EJ493259414TH zafari + นาจา8 (168724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน เนื้อดิน จ.อ่างทอง ***
26 # 3อจ560313-113 EJ565676496TH จีวร19 + รามา_53 (168729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ560313-114 EJ710302375TH thesj + นครนายก (168732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550724-059)***
28 # 3อจ560313-115 EJ789102170TH korn88 + vigorasco (168735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560313-116 EJ251371332TH pyakorn + ธนถัทร (168740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ560313-117 EJ711167249TH laksi + puttana (168742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
31 # 3อจ560313-118 EI231903329TH ฮก_ลก_ซิ่ว + เจ๋งจริง (168749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกชุมพล กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
32 # 3อจ560313-119 EJ352128337TH nakrapong + phipops (168753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
33 # 3อจ560313-120 EJ595759305TH kong52 + ธีตลาดพลู (168755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
34 # 3อจ560313-121 EJ719933771TH pakee + เล็กหัวตะเข้ (168713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
35 # 3อจ560313-122 EJ743299816TH pongsakrai + สุพัฒน์กิจ (168715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
36 # 3อจ560313-123 EJ645666605TH ead09 + mek_kab (168717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560313-124 EJ369708891TH toyotachi + เด็กนอก (168720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560313-125 EJ260199920TH natureSK + (168721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปั๊กชิวขอนแก่น
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (560306-048)***
39 # 3อจ560313-126 EJ738470507TH Leklek + moo_bpk (168725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560313-127 EJ195458304TH คุณใบเงิน + Jeenhor (168728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
41 # 3อจ560313-128 EJ714239599TH witthayaw + pongchon (168731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
42 # 3อจ560313-129 EJ725210389TH A_ONPA + suchahadyai (168734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560313-130 EJ179819534TH TEE_INTER + oong17 (168738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์อุเดียว เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
44 # 3อจ560313-131 EJ369708888TH สมปราถนา + เด็กนอก (168711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560313-132 EI576657396TH piyaphum + เต้อ๋อง8 (168714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 458)***
46 # 3อจ560313-134 EJ635566490TH seksan + mokomiji (168723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด ***
47 # 3อจ560313-135 EJ786837075TH dinjaa + อิคคิว (168727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560313-136 EJ851056120TH udomsom + โชคสมชาย (168733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม ปี 2517 (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
49 # 3อจ560313-137 EJ638112382TH engwattana + โชควัฒน (168737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560313-138 EJ868725778TH คุณใบเงิน + คนกรุงศรี (168741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560313-139 EJ599610508TH thanaphan + hooligan (168843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 08632)***
52 # 3อจ560313-140 EJ472620027TH hnunavy + som3693 (168841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
53 # 3อจ560313-141 EJ424188978TH keng_kung + รั้วชงโค (168736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ560313-142 EJ260577051TH tamnoiyor + บรรเจิด (168739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัทธัตโถ วัดบรมนิวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ560313-143 EJ721483957TH keng_kung + ต่อโชค (168743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ ***
56 # 3อจ560313-144 EJ743351697TH สุกิตติมา + ซิยิ่นกุ้ย (168745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ของรุ่นนี้
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ560313-145 EJ734281437TH sisobad + jiantsuphan (168748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560216-039)***
58 # 3อจ560313-146 EJ799422641TH ครูสุวิทย์รุ่ง + banditpra (168752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 52)***
59 # 3อจ560313-147 EJ666435503TH anonnat + ทัชสะพานใหญ่ (168756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ560313-148 EX016395629TH Amuletism + eakpin (168844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ560313-149 EJ734261517TH yodpra + aum99 (168845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(560211-057)***
62 # 3อจ560313-150 EI716954154TH dadaekraksa + Potaplam (168759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตะกรุดเงิน)***
63 # 3อจ560313-151 EX060170611TH เพชรอโยธยา + terasak99 (168761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560313-152 EJ490952065TH FieLdZ + ถามโก9 (168763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า จ.สิงห์บุรี ***
65 # 3อจ560313-153 EJ635321815TH jeabpongsawia + pkimkrao (168766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (551029-208)***
66 # 3อจ560313-154 EJ635321815TH marioipsc + pkimkrao (168768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560221-155)***
67 # 3อจ560313-155 EJ657356949TH pomSL + พูลสุข (168769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560313-156 EJ506059189TH keng_kung + โอบางใหญ่ (168771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ560313-157 EI476800850TH pisanlost + nuilumlukka (168772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
70 # 3อจ560313-158 EJ454180292TH แมนปากท่อ + ไร่รอ (168787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ560313-159 EJ454180292TH engineer27 + ไร่รอ (168789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560313-160 EJ725207685TH mboss + hairgrit (168790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
73 # 3อจ560313-161 EJ731237862TH thongpaiwan + (168744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tahanchang
*** พระมเหศวร พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(560227-203)***
74 # 3อจ560313-162 EJ770953609TH เอ็มหกสิบ + gold1 (168746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1421)***
75 # 3อจ560313-163 EJ770953609TH nimirt + gold1 (168842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ560313-164 EJ890816304TH pramual + tharuanoi1970 (168750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ560313-165 EJ287244035TH cchan + วัดบางพระ (168751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (550725-085)***
78 # 3อจ560313-166 RG789366503TH หนูบ้านกล้วย + (168754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapol_25
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกสุตาธิการี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร ***
79 # 3อจ560313-167 EH750201260TH ภูริวัจณ์(โย) + (168757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พุโมยะโวนะโร
*** พระกริ่งเพชรกลับ หลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 44)***
80 # 3อจ560313-167 EH750201260TH ภูริวัจณ์(โย) + (168757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พุโมยะโวนะโร
*** พระกริ่งเพชรกลับ หลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 44)***
81 # 3อจ560313-167 EH750201260TH ภูริวัจณ์(โย) + (168757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พุโมยะโวนะโร
*** พระกริ่งเพชรกลับ หลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่นาก ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 44)***
82 # 3อจ560313-168 EH750201260TH ภูริวัจณ์(โย) + (168760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุโมยะโวนะโร
*** รูปเหมือนหลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 4)***
83 # 3อจ560313-169 EJ741718360TH เอกเมืองตรัง + คำลนสุขทวี (168762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดทรายขาว ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560313-170 EJ439165531TH kungkkk + กงไกรลาศ (168764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ560313-171 EJ002546434TH nat-vego + Manver (168747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ560313-172 EJ667325380TH TONG_NK + paoboonjin (168837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (520128-197)***
87 # 3อจ560313-173 EJ667325380TH นิทรานคร + paoboonjin (168836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระยอดขุนพล อาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อดิน ปี 2497 จ.พัทลุง ***
88 # 3อจ560313-174 EJ561602904TH tamonwon + pranung (168758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
89 # 3อจ560313-175 EJ298745810TH อันดามัน + jintanakorn (168765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
90 # 3อจ560313-176 RG728345195TH ติ๊กปากเกร็ด + Atom54 (168838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ560313-177 EJ754801766TH wit_ruk + ชัชอุบล (168770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
92 # 3อจ560313-178 EJ869423133TH keattisak + surachaiCM (168773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ560313-179 EJ685782165TH นั่งร้าน + สมอทอง (168776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เข็มกลัดพระพุทธอังคีรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเข็มกลัดชำรุด)***
94 # 3อจ560313-180 EJ753292123TH นายโอ + สายฝาง (168778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560313-181 RH027921569TH lybhutha + boyball (168767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ560313-183 EJ406158780TH ริ้งฑ์ + บารมีพรพรหม (168834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (540218-001)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 มี.ค. 2556 - 09:14 น.] #44935 (14/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560307-037 EJ767499953TH ban999 (168430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ560308-002 EI415508988TH ningkorn (168046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560308-003 EJ369214128TH โพธิญาณ (168435) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560308-014 EJ727314687TH ใบบัว (168438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560311-001 EI769278915TH สกล15 (168423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560311-002 Charity (168491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560311-004 EJ433765930TH ขาวเมืองตาก (168427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560311-005 EI490076417TH SAWANGSRI (168429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560311-006 EJ536045838TH เสือโฮก (168431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560311-007 EG785552920TH kokkranarnk (168433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560311-008 EJ750271985TH sef_ann (168434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560311-009 EJ491035095TH rattasah (168437) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ560311-010 EJ210666774TH pradrem (168439) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560311-011 EJ798670987TH คุณล่ำซำ (168422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560311-012 EJ742024086TH tayatang (168428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ560311-013 EJ525177740TH oong17 (168432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560311-014 EJ798424592TH thepee (168492) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ560311-015 EJ635317492TH hrung_anek (168457) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ560311-016 EJ703957205TH ไววิทย์ (168460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 1อจ560311-017 EJ708634255TH ปืนใหญ่ (168462) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560311-020 EJ738964900TH promlok (168465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560311-021 EJ849713454TH Sammual (168424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560311-022 EJ722529301TH พระดีให้โชคลาภ (168426) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560308-007 กบบางซื่อ (168143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560309-010 pramual (168312) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ560309-031 เทพดำเนิน (168246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560309-034 likeit (168253) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560309-038 iarun46 (168262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560309-047 thongpaiwan (168337) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560309-050 แม็คหลักสี่ (168344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560311-001 TEKKY (168440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560311-002 thedochter (168486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560311-004 chattar (168442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ560311-005 chattar (168446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560311-006 chattar (168448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560311-008 s_u_n (168449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ560311-009 nattasak (168452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ560311-010 POPULAR (168455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560311-011 ยุทธ2 (168458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560311-012 supatk (168484) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560311-013 tumnapat (168459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560311-014 tula_ff (168461) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560311-015 sasith (168463) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ560311-016 pornpra56 (168483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560311-017 TIDTEE (168464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560311-018 MRDAVE (168466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560311-019 sajjabun (168467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ560311-020 แก้วสามวา (168468) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ560311-021 นำลาภ (168469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ560311-022 focus-2007 (168470) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
28 # 2อจ560311-024 topkoo (168472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ560311-025 skyauto (168473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ560311-026 chanram (168474) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560311-027 virut19 (168477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ560311-028 kueyunon (168479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560311-029 raknoi (168481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560311-030 อรรถพล (168482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ560311-031 raschapong (168487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ560311-032 loomthong (168485) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 2อจ560311-033 tdtoo (168471) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
38 # 2อจ560311-034 prakran (168489) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
39 # 2อจ560311-035 บุญน้อม (168490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 2อจ560311-036 วสุวสา (168488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560308-138 EJ154058412TH วรชัย + แว่นพระประแดง (168535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560309-107 EJ741985799TH nituss + sin10 (168303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ560309-150 EJ707366291TH GOLFJUJU + (168341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
4 # 3อจ560311-128 EJ719668042TH เมวิกา001 + Bophantom (168400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้สึก)***
5 # 3อจ560312-001 boydstar + wutclub (168514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ560312-002 ฐติวัฒน์ + raimon (168516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
7 # 3อจ560312-003 boon1 + raimon (168518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ560312-004 KaFak + raimon (168520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560312-005 อุธรณ์ + raimon (168522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
10 # 3อจ560312-006 dinjaa + panutat (168525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ560312-007 sirkob + ไก่หางพวง (168672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (541222-149)***
12 # 3อจ560312-008 cinsun + punpun (168528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ560312-009 ต้อมนครสวรรค์ + (168530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suwanarat
*** เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นมั่นในธรรม เนื้อเงิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
14 # 3อจ560312-010 poneford + arnon999 (168531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ560312-011 saktong + nimrod (168515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ560312-012 สุทธิกร + ต่อคู้บอน (168667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ560312-013 บิ๊กนคร + ต่อคู้บอน (168519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560312-014 bussakorn + ต่อคู้บอน (168521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือตัว(ท) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560312-015 onizuka2518 + โจ้ดอนเมือง (168524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ560312-016 Charita + khunsarn (168526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (560213-120)***
21 # 3อจ560312-017 jeabrock + เสิดพระเครื่อง (168529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6289)***
22 # 3อจ560312-018 PANUPONG9 + ต่อ_ถนนตก (168669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ560312-019 nutfns + aeeee (168532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
24 # 3อจ560312-101 EJ492458285TH balrayong + sanya13 (168517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
25 # 3อจ560312-102 EJ492458285TH khunchris + sanya13 (168523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ560312-103 EJ472603735TH pramual + jacks7 (168527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
27 # 3อจ560312-104 EJ827517719TH พระขวัญเมือง + soradit (168533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.พิจิตร ***
28 # 3อจ560312-105 EJ638667648TH pakornkeit + k-man (168536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหารียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2580)(สภาพล้างผิว)***
29 # 3อจ560312-106 EJ624786676TH pramual + ชมรมพระสวย (168538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ560312-107 EJ418553252TH ต่ำป๊ง + gump16 (168540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ560312-108 EJ555751011TH kikapoo + ssecman (168544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
32 # 3อจ560312-109 EG787417410TH prawit + jaijai (168546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธนชินราช รุ่นพระเทพรักษา เนื้อทองคำ (หมายเลข 33/น้ำหนักทอง 16 กรัม)***
33 # 3อจ560312-110 EJ561646882TH ริ้งฑ์ + Aummata (168551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550825-085)***
34 # 3อจ560312-111 EJ789100528TH ตุ๊ต๊ะ + หลานย่า (168580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ560312-112 EJ711197020TH danupong_s + พรบูรพา (168584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (560201-159)***
36 # 3อจ560312-113 EJ711197020TH mtn_8 + พรบูรพา (168587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ560312-114 EJ711449810TH nat-vego + boon1 (168590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560312-115 EJ813103133TH lekpaolo + ศิษย์พระพิราพ (168593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
39 # 3อจ560312-116 EJ813103133TH sanehnaja + ศิษย์พระพิราพ (168597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานสูง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)***
40 # 3อจ560312-117 EJ734281397TH Tazmania + jiantsuphan (168600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อจุก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
41 # 3อจ560312-118 EJ306300823TH natureSK + บางพระบางพระ (168605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560312-119 EJ735059076TH GuyGun + CHAIWAT99 (168609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(551031-018)***
43 # 3อจ560312-120 EJ603177516TH s_pipat + นครคำแดงดี (168676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(530512-085)***
44 # 3อจ560312-121 EJ219419302TH TEE_INTER + nat-vego (168534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (551201-015)***
45 # 3อจ560312-122 EJ536972939TH จีวร19 + เจมส์_จิรพันธ์ (168673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ560312-123 EJ853962413TH ningkorn + เอกปทุม (168537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ560312-124 EJ764048844TH เปี๊ยกระยอง + กานต์ (168542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมนไม่ตัดขอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ560312-125 EJ712315519TH Aeroflex + วีด่านซ้าย (168545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ560312-126 EH966542426TH chinapoj + (168548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ช่างทำกรอบพระ
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2075)***
50 # 3อจ560312-127 EJ789635103TH TEE_INTER + rit_non (168549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
51 # 3อจ560312-128 EJ618384850TH saktong + เอี่ยมเลิศ (168552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ560312-129 EJ909829823TH คุณใบเงิน + ชมรมพระสวย (168554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560312-130 EJ744130595TH ยูเว่ + Jeenhor (168557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 130)***
54 # 3อจ560312-131 EJ815415496TH owats + jittapol (168539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
55 # 3อจ560312-132 EJ909829837TH converse_07 + (168541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ560312-133 EJ714899702TH robert62 + ผู้เฒ่าบึง (168543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (521119-570)***
57 # 3อจ560312-134 EI845867465TH Sukanya2305 + prathep (168678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ560312-135 EJ635318731TH somchailu + yuthana2009 (168681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550630-186)***
59 # 3อจ560312-136 EJ053989286TH เทียนกำแพง + pikaju (168547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560312-137 EJ743246212TH Apollo23 + สุพัฒน์กิจ (168674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
61 # 3อจ560312-138 EJ631384749TH เนินพระ1 + ตึกคอมศรีราชา (168568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
62 # 3อจ560312-139 EJ598485208TH sakda2 + Best16 (168573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ560312-140 EJ849478359TH rungroar + doramon2345 (168576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560312-141 EJ735023142TH เทียนกำแพง + แป้ง67 (168586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
65 # 3อจ560312-142 EJ636570717TH น้องใหม่หัดเล่น + boonjan (168589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 15)***
66 # 3อจ560312-143 EI428082632TH sur_suk + surachet55 (168594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท***
67 # 3อจ560312-144 EJ711166875TH movie + unity (168598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร 52 พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 204/น้ำหนักทอง 9.7 กรัม)***
68 # 3อจ560312-145 EJ622192431TH yutboss175 + พลพลสห (168601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
69 # 3อจ560312-146 EJ674496946TH KaFak + yut157 (168606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
70 # 3อจ560312-147 EJ428170204TH lopphuket + router (168610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***

71 # 3อจ560312-148 EJ593916158TH AONGKALOY20 + (168611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thong88
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
72 # 3อจ560312-149 EJ636862088TH booter + aojvoj (168613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(551102-172)***
73 # 3อจ560312-150 EJ777155277TH sakchidlom + (168616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สายหนึ่งบางแค
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
74 # 3อจ560312-151 EJ777155277TH coolkul + สายหนึ่งบางแค (168619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560312-152 EJ857225665TH เมืองช้าง + Leche (168623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
76 # 3อจ560312-153 EJ756949475TH TEE_INTER + ลิงทอง (168626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ560312-154 EJ709706333TH chayapol_K + Sherman (168630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
78 # 3อจ560312-155 EJ665567975TH thesj + nongnolf (168634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1930)***
79 # 3อจ560312-156 EJ631466301TH chaiyasithv + คุณใบเงิน (168637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (550407-005)***
80 # 3อจ560312-157 EJ375896933TH sansuk + พลอยแก้ว (168640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5)***
81 # 3อจ560312-158 EJ711178860TH PRAPAS-JATUKARM + (168642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amata482
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
82 # 3อจ560312-159 EJ472603196TH piyaphum + maytus (168646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)***
83 # 3อจ560312-160 EJ319758966TH lybhutha + ภิรัต (168649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ560312-161 EJ369195256TH honzakub + joke13 (168561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
85 # 3อจ560312-162 EJ784620345TH kittipop + PRAKUNPOR (168565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
86 # 3อจ560312-163 EJ531812436TH ใบเตย + nockout (168569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ (หน้าตัก 3 นิ้ว)***
87 # 3อจ560312-164 EJ846137364TH เด็กชายคลอง + (168571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
MANLOMPON
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560312-165 EJ488725087TH pdarnswat + คุณนนท์ (168575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ560312-166 EJ768348376TH Aummata + พ่อไอ้โก๊ะ (168579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 1768)(530710-088)***
90 # 3อจ560312-167 EJ490346967TH season + สหายเมืองลิง (168582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ560312-168 EH966549129TH chaiyasithv + MAXIMA (168585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 499)(550409-043)***
92 # 3อจ560312-169 EJ635318467TH ล้านมาแชร์ + เชษฐา (168588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
93 # 3อจ560312-170 EX054295630TH Prapoj_w + dman2551 (168592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560302-055)***
94 # 3อจ560312-171 EJ428170235TH router + PartTime (168583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
95 # 3อจ560312-172 EJ428170235TH เขียวสดใส + PartTime (168591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
96 # 3อจ560312-173 EJ5318124222TH jai666 + nockout (168680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะอยุธยาสามขา เนื้อสำริด (หน้าตัก 3.5 นิ้ว/สภาพซ่อมพระเกศ) ***
97 # 3อจ560312-174 EJ435041956TH WINDAY + ต้อม_สุโขทัย (168595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
98 # 3อจ560312-175 EJ711188717TH snook + เนินพระ1 (168603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
99 # 3อจ560312-176 EJ672019229TH tarakais + paoman (168607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ560312-177 EJ494701059TH noppthai + pansanong (168612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
101 # 3อจ560312-178 EI834374485TH sing99 + kon-88 (168614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดศุภศาสตราราม รุ่นสร้างหอระฆัง เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2538 จ.พัทลุง ***
102 # 3อจ560312-179 EJ494548165TH jakky + prapon3006 (168618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
103 # 3อจ560312-180 EJ846137355TH chiewchol9871 + (168622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กรางบัว
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ560312-181 EJ440066933TH คุณใบเงิน + เพชรกำแพง (168621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560312-182 EJ488725095TH lybhutha + คุณนนท์ (168625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)***
106 # 3อจ560312-183 EJ440067094TH cchan + V_god (168629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***

107 # 3อจ560312-184 EJ593911442TH ChaiyutPho + เอิงเอย (168633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
108 # 3อจ560312-185 EJ719944553TH เอกเขนก + มัจฉานุ (168636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (520320-290)***
109 # 3อจ560312-186 EJ753340481TH jingmanu + เสมาภันเต (168639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
110 # 3อจ560312-187 EI685781730TH Teppong + สมอทอง (168641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชซุ้มเส้นคู่ กรุโรงทอ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)***
111 # 3อจ560312-188 EJ727293001TH Toppi + กวงยะลา (168645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ560312-189 EJ684383042TH ananpanit + คนสิ้นใจ (168647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (540901-125)***
113 # 3อจ560312-190 RX041267811TH conmisilp + เสือหรรษา (168650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
114 # 3อจ560312-191 RX041267811TH ตั้มไบเออร์ + เสือหรรษา (168624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
115 # 3อจ560312-192 EJ211317130TH รัตนตรัย + จตุจักร (168627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
116 # 3อจ560312-193 EJ211317130TH ATIVAT + จตุจักร (168632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (551214-029)***
117 # 3อจ560312-194 EJ226174891TH sakchidlom + กุหลาบแดง (168635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (541003-197)***
118 # 3อจ560312-195 EJ796729543TH รักษ์นครหลวง + digitalsale (168677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ560312-196 EJ786833285TH chok77 + sudjai (168638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
120 # 3อจ560312-197 EJ210652276TH วิษณุนนท์ + pairuch (168644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 มี.ค. 2556 - 08:52 น.] #44925 (13/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560307-009 EX013221632TH Belton (168277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560307-014 EJ436160190TH ทองนพเก้า (168281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560307-040 EJ320885012TH gun_sapan (168284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ560308-012 EI716945311TH Jackbangkaew (168123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560308-016 EJ631433983TH คุณใบเงิน (168141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560308-021 EJ626232480TH kitiphumi (168118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560309-001 EJ281099025TH gerguna (168270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560309-002 EJ733827694TH djweeraporn (168276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560309-003 EJ433094695TH takraw (168280) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ560309-004 EJ731642729TH ฝนเหนือ (168287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560309-005 EG784753125TH ชวนชื่น (168289) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ560309-006 EJ734270496TH ช_ชุติวัตร (168293) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ560309-007 EJ710711211TH สมบัติบูรพาบารมี (168295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560309-008 EJ369219010TH น_สุขปลอด (168298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560309-010 EI716946555TH kittipop (168307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560309-011 EJ846118590TH pandp (168345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560309-013 EJ417649484TH เกสาโร (168346) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560309-014 EJ742001244TH บอลตลิ่งชัน (168347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ560309-015 EX051395585TH komon9 (168349) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
20 # 1อจ560309-017 RG054185339TH ช_ชุติวัตร (168351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ560309-018 EJ336615300TH gold_rabbit (168354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560309-019 EJ767464645TH UNICITY (168356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560309-020 EJ618340584TH phipops (168357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560309-021 EJ473683933TH พุทธสยาม (168180) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560309-022 EJ436641143TH thawee2008 (168181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560309-023 EJ534618856TH famai (168182) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 1อจ560309-024 EJ798422486TH Wnk809 (168254) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560309-025 EJ750280191TH sef_ann (168256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560309-026 EJ225081751TH สุดขอบ (168259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560309-027 EJ343315053TH hilanderkhunsri (168264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560309-028 EJ260571822TH selll (168268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ560309-029 EJ436270460TH กงไกรลาศ (168273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560307-005 nhaja (168288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ560308-001 autpichut (168116) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ560308-017 จันทร์ในบ่อ (168160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560309-001 naweena (168282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560309-002 kingfisher (168286) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ560309-003 jojo5 (168290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560309-004 วิมลดอดคอม (168297) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560309-005 dang29 (168300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560309-006 poneford (168304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560309-007 pramual (168305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560309-008 pramual (168308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560309-009 pramual (168309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560309-011 welegal (168291) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ560309-012 Aof_GM (168301) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560309-013 อาราธนา (168306) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ560309-014 RTPRA (168311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560309-015 การันตีพระ (168365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560309-016 มงคลวัตถุ์ (168314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560309-017 เก๋งกาฬสินธุ์ (168316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ560309-018 Wsummut (168322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560309-019 chajks (168324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560309-020 chajks (168325) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ560309-021 Bucha_pra (168310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ560309-022 manliar (168318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ560309-023 หนึ่งวังหิน (168321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560309-024 วิชามาร (168328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ560309-025 bussakorn (168331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560309-026 kritratt (168359) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 2อจ560309-027 คู้ขวา554 (168339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560309-029 baggio (168358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560309-030 chartkamon (168343) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ560309-032 ชัย_เสื้อกั๊ก (168248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560309-033 kit2509 (168250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ560309-035 Pra-ban (168257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ560309-036 charsound (168360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ560309-037 iarun46 (168261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ560309-039 kritbig (168266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ560309-040 REGCOS (168267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ560309-041 karn940 (168317) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ560309-042 NATTAPON9 (168320) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ560309-043 sanpol (168327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ560309-044 penrat (168330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ560309-045 vittaya14 (168332) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ560309-046 frist (168335) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ560309-048 sankeng (168340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 2อจ560309-049 แม็คหลักสี่ (168342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560307-119 EJ378249496TH pimmniyom + (167888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ธัญสักปฐมาธนสรร
*** ผ้ายันต์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560307-123 EJ720450060TH เอกศรัทธา + โบตั้ม (167984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลายมือแกะลักษณะนี้ของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2531 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
3 # 3อจ560307-185 VAIVIT + pitiam (168376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)(540518-054)***
4 # 3อจ560308-005 กะลา69 + นภเก้า (168374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
5 # 3อจ560309-139 EI741100016TH Junbangna + kmktb (168234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
6 # 3อจ560311-001 AONGKALOY20 + (168398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TEKKY
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550829-075)***
7 # 3อจ560311-002 Nong-Oak + ตูนธรรมชาติ (168475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
8 # 3อจ560311-003 suktharua + dan_sena (168401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
9 # 3อจ560311-005 ทวิช1 + thesj (168454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช***
10 # 3อจ560311-006 phaiboon2007 + Kunphra (168405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
11 # 3อจ560311-007 eddie + POPULAR (168408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชซุ้มเส้นคู่ กรุโรงทอ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก ***
12 # 3อจ560311-008 bluezone69 + wicha433 (168409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
13 # 3อจ560311-009 sapo-g + บัวอรุณ (168411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560311-010 boymoungsing + (168413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanwa2555
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตงหูขีด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี***
15 # 3อจ560311-011 sisobad + thanwa2555 (168379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตงหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560311-012 ton68 + ชิซุกะ (168380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***

17 # 3อจ560311-013 หูยาว + tee_999 (168383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เชียงราย (หมายเลข 0960)***
18 # 3อจ560311-014 เทียนกำแพง + TIDTEE (168386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
19 # 3อจ560311-015 บิ๊กนคร + topkoo (168388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560311-016 พาหุงมหากา + skyauto (168391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน เนื้อทองเหลือง ปี 2444 ***
21 # 3อจ560311-017 kamron + toyotachi (168394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพใช้)***
22 # 3อจ560311-018 airback + aumphorn (168397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (540305-194)***
23 # 3อจ560311-019 HopeMan + uppakid (168402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
24 # 3อจ560311-020 Charita + uppakid (168404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
25 # 3อจ560311-021 boywatpai + (168367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
WEERA_NUNGHOTMAI สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ560311-022 sanko + อรรถพล (168368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
27 # 3อจ560311-023 pakornkeit + weerawatr (168369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
28 # 3อจ560311-024 jarin_qc + scpra (168476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)(551217-177)***
29 # 3อจ560311-025 Wsummut + suraton72 (168370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 276)***
30 # 3อจ560311-026 zidane + tdtoo (168371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ560311-027 kittipop + rangsananant (168372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (541024-041)***
32 # 3อจ560311-027 kittipop + rangsananant (168372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560311-028 sukkato + rangsananant (168456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560311-101 EI769278915TH เดิมพัน + สกล15 (168480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ปัตตานี (กรรมการ/หมายเลข 198)***

35 # 3อจ560311-102 EJ539650907TH pdarnswat + paloem (168417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เนื้อว่าน จ.สงขลา ***
36 # 3อจ560311-103 EI840672390TH TEE_INTER + เก้านวะ (168418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช***
37 # 3อจ560311-104 EJ741919033TH benz9977 + โบตั้ม (168420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น นี้
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2519 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
38 # 3อจ560311-105 EJ782708764TH ตันพระเครื่อง + (168441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหน่งเมืองนนท์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
39 # 3อจ560311-106 RH013816044TH เกียรติกังวาน + จ่าเจี๊ยบ (168478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระวันรัต เขมจารี วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุด)***
40 # 3อจ560311-107 RG576886751TH sin10 + boykung (168443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
41 # 3อจ560311-108 EJ890813458TH มาลัย + tharuanoi1970 (168447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ560311-109 EJ561624604TH บุญยั่งยืน + ชยันโต (168451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560208-190)***
43 # 3อจ560311-110 EJ583500204TH treecha + เซียนน้อยหนึ่ง (168453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 235)***
44 # 3อจ560311-111 EG785552920TH surasaeng + kokkranarnk (168410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (กรรมการ/หมายเลข 4)***
45 # 3อจ560311-112 EJ786829025TH thasanapat + (168412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Golf_bangbon
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
46 # 3อจ560311-113 EJ587449575TH ananpanit + เด็กประจวบ (168414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560311-114 EJ439158646TH kasemsit + เต้อ๋อง8 (168415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 494)***
48 # 3อจ560311-115 EG419064370TH บิ๊กนคร + sittipon (168416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
49 # 3อจ560311-116 EJ632979877TH เกียรคิก้อง + sarawutk (168419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
50 # 3อจ560311-117 EJ657473891TH jarin_qc + เด็กสังขละ (168421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551025-227)***
51 # 3อจ560311-118 EJ798670987TH ChaiyutPho + คุณล่ำซำ (168436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
52 # 3อจ560311-119 EJ798670987TH bankham1000 + คุณล่ำซำ (168444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้สึก)***

53 # 3อจ560311-120 EJ798670987TH จงอุดร + คุณล่ำซำ (168445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
54 # 3อจ560311-121 EJ798670987TH ชโลบล + คุณล่ำซำ (168378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560228-200)***
55 # 3อจ560311-122 EJ525177740TH ksukpun + oong17 (168381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี (540520-200)***
56 # 3อจ560311-123 EJ439158629TH gwutdy + เต้อ๋อง8 (168384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
57 # 3อจ560311-124 EJ439158615TH จ่าติชายแดน + เต้อ๋อง8 (168390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
58 # 3อจ560311-125 EJ703957205TH อันดามัน + ไววิทย์ (168393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560311-126 EJ799806394TH benz51 + unclegob (168396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ560311-127 EI716948817TH somchailu + vara14 (168399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560311-129 EJ719668042TH tik524778 + Bophantom (168403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ560311-130 EI716848817TH geewon + vara14 (168406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 149)***
63 # 3อจ560311-131 EJ708634255TH pairoat + ปืนใหญ่ (168373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
64 # 3อจ560311-132 EJ798670995TH sathit09 + คุณล่ำซำ (168375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
65 # 3อจ560311-133 EJ703951551TH หลวงสิน + lekyo89 (168389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช***
66 # 3อจ560311-134 EJ377249512TH natureSK + NMBTHAI (168377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (551211-026)***
67 # 3อจ560311-135 EJ738964900TH จอมทอง33 + promlok (168382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560311-136 EJ531810072TH taratip + nockout (168450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาสมัยรัชกาล เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพแต่งผิว) ***
69 # 3อจ560311-137 RG714352704TH rt3ab5 + ม่อเส้าชง (168385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
70 # 3อจ560311-138 RG626008949TH ชิษณุพงศ์ + พ่อน้องจ้าว (168387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560311-139 EJ743298308TH kittipop + สุพัฒน์กิจ (168392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
72 # 3อจ560311-140 EJ583500195TH พีเอสพี + หมูสาย2 (168395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
73 # 3อจ560311-141 6101303157362 หล่งสงขลา + nockout (168407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 มี.ค. 2556 - 09:08 น.] #44916 (12/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560304-004 EX040990334TH nuniie17 (168138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560306-014 EJ628283317TH samacho (168168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ560308-001 EJ732088025TH bluezone69 (168045) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560308-004 EJ645606180TH A_ONPA (168047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560308-005 EJ710711208TH สมบัติบูรพาบารมี (168048) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ560308-006 EI139552991TH กองโต้ (168167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560308-007 EJ818612742TH ป๋าไข่ (168049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560308-008 EJ768309134TH bksura14 (168105) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560308-009 EJ495451777TH ploykanut (168109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560308-010 EJ678612231TH เมตร์แม่นาง (168112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560308-011 EJ576627425TH prasatj (168120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560308-013 EJ790324854TH บารมีหลวงพ่อเงิน (168126) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ560308-015 EJ722510676TH พระดีให้โชคลาภ (168130) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ560308-017 EJ695597596TH mboss (168142) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560308-018 EJ493076209TH nopnak (168146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ560308-019 EJ740615908TH premrit (168148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560308-020 EJ786822464TH apexshop (168151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560308-022 EJ593952402TH CHAIWAT99 (168121) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ560308-023 EJ789338048TH gorn9 (168125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ560308-024 EX066620954TH nookug (168172) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560308-025 EJ767459755TH UNICITY (168128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ560308-026 EJ486273999TH gorn9 (168136) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560308-027 EJ714694315TH nengneng (168144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560308-028 EJ472593406TH aksomsak (168147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560308-029 EJ732027152TH เด็กน้อยหนองข่า (168149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560308-030 EJ265269675TH ทวารวดี (168150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560308-031 EJ752613189TH สิริโรจน์ (168122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560308-032 EJ195346325TH ponpiyo (168170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560308-033 EJ834050714TH wwut2 (168124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ560308-034 EJ259840922TH ศิษย์พระคุณเจ้า (168127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560308-035 EJ798656702TH ปักต้นกล้า (168129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560308-036 EJ133510446TH สุวิทย์(63) (168132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560308-037 EJ750267805TH sef_ann (168134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**


1 # 2อจ560306-014 Charita (168165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560307-004 bannasom (168028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ560307-019 lovelyman (168682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560308-002 หนุ่มนพลักษณ์ (168131) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560308-003 topkoo (168133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560308-004 sirisaksrijaem (168135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560308-005 ไกรศาล (168137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560308-006 sasith (168139) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560308-008 pukkakub (168145) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560308-009 keng_kung (168152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560308-010 kamonsap (168154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560308-011 somsak191 (168153) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560308-012 ต่อ_ถนนตก (168155) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560308-013 kokit (168156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560308-014 pawaris (168157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ560308-015 อมตะนคร (168158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560308-016 Ambipur (168179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560308-018 การันตีพระ (168176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560308-019 TANAWAT2520 (168163) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ560308-020 ถุงนิล45 (168178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560308-021 wanayut (168140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560308-022 WEEKANGTIN (168159) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560308-023 sarawut_mind (168161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560308-024 numchai1 (168162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ560308-025 hunter04 (168164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ560308-026 ศตกมล (168683) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560307-010 tassunoh + sit2009 (168210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อมมุมบน)***
2 # 3อจ560307-171 EJ675154085TH ริ้งฑ์ + โต๋พระเครื่อง (168213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560309-001 ppnoom28 + จ่าหนุ่ม2555 (168184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี ***
4 # 3อจ560309-002 สุริยันจันทรา + Soccerguru (168186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเพ็ชรกลับ หลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 320)***
5 # 3อจ560309-003 นุหลัก4 + วัตถุมงคลสยาม (168188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี ***
6 # 3อจ560309-004 showgun + Server_A (168190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560309-005 santiaod + Server_A (168192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560309-006 pandp + sakyui (168194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (551219-212)***
9 # 3อจ560309-008 Pearl + วิชามาร (168196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560309-009 ron30 + หนุ่มนพลักษณ์ (168200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดสาม เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
11 # 3อจ560309-010 ron30 + หนุ่มนพลักษณ์ (168201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
12 # 3อจ560309-011 pramual + kit2509 (168183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ560309-012 pupu-25 + kit2509 (168185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2152)***
14 # 3อจ560309-013 กบอตก + เด็กบ้านแพน (168187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 41 เนื้อเงินลงยา ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
15 # 3อจ560309-014 อาวุธ521 + REGCOS (168189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)***
16 # 3อจ560309-015 ปอทิพย์ + a_lek (168191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

17 # 3อจ560309-016 pingman + NATTAPON9 (168193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560227-155)***
18 # 3อจ560309-017 peach + sanpol (168195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ560309-018 zafari + sanpol (168197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560309-019 pdarnswat + sanpol (168198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
21 # 3อจ560309-020 jobsuwan + penrat (168199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560309-021 เกียรคิก้อง + แสงเสือ (168207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี***
23 # 3อจ560309-101 EJ660777102TH pialff + boon1 (168292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560309-102 EJ660777102TH akecrma + boon1 (168294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
25 # 3อจ560309-103 EJ667656316TH sangexim + banint (168296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
26 # 3อจ560309-104 EI767181533TH than-663 + horakhung (168299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)***
27 # 3อจ560309-105 EI925348241TH น้ำตาลทอง + สุริยา09 (168350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม ***
28 # 3อจ560309-106 EJ635310145TH Boyza + (168348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Thongpoonrompo
*** พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ปี 2497 ***
29 # 3อจ560309-108 EJ857224767TH เกียรคิก้อง + Leche (168313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
30 # 3อจ560309-109 EJ433094695TH Hongzoo + takraw (168315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ560309-110 EJ458048586TH suraj + phongthanoo (168319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ560309-111 EJ617705685TH กุหลาบแดง + (168203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
orungrueang
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560309-112 EJ612612001TH ฝนเหนือ + orungrueang (168206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560309-113 EI910575556TH ไก่พุทธศิลป์ + บ้านบุญ (168355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***

35 # 3อจ560309-114 EG784757564TH jompol10 + ชวนชื่น (168209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฎิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ560309-115 EJ023466229TH pdarnswat + YaiBagna (168211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ560309-116 EJ834050728TH tamonwon + wwut2 (168215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560309-117 EJ725108767TH ชมรมพระสวย + mchutith (168217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560309-118 EJ846125746TH zafari + teespy (168218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ560309-119 EJ756935839TH pyakorn + ลิงทอง (168221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระประจำวัน ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ***
41 # 3อจ560309-120 EJ721915710TH มาลัย + mabee (168226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ560309-121 EJ711127125TH pupu-25 + Jeckliver (168202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
43 # 3อจ560309-122 EJ638658898TH rgooladpraw87 + (168204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุนพลโต
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540831-129)***
44 # 3อจ560309-123 EJ827706385TH yakbangmod + jojamja (168205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุเวียงกาหลง เนื้อดิน จ.เชียงราย ***
45 # 3อจ560309-124 EJ668655175TH somchailu + komhatyai (168352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560309-125 EJ723530646TH เหนือลิขิต + arkorn (168208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาลายโคกโพธิ์ พิมพ์สองหน้า จ.ปัตตานี (ไม่ตอกโค๊ด)***
47 # 3อจ560309-126 EJ852001900TH Exdesign + siam_15 (168366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
48 # 3อจ560309-127 EJ472595614TH pramual + som3693 (168212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธ พิมพ์ฐานสูงหน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)***
49 # 3อจ560309-128 EJ492635357TH paul2509 + anuwat_nook (168214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.สุพรรณบุรี ***
50 # 3อจ560309-129 EJ739488708TH natakit_5 + nockout (168364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระภิษุณี ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.5 นิ้ว)***
51 # 3อจ560309-130 EJ767468871TH ตึกคอมศรีราชา + แป๊ะปทุม (168361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
52 # 3อจ560309-131 EJ633991313TH pramual + werty (168216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ560309-132 EI240438387TH บิ๊กนคร + jirayuvip (168219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ560309-133 EJ854811936TH ริชชี่ + topkoo (168222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือสองหน้า เนื้อแร่ ปี 2512 จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ560309-134 EJ306300770TH จะเด็ด + บางพระบางพระ (168225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560309-135 EJ714414465TH เจษเมืองกาญจน์ + โชควัฒน (168227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ560309-136 EJ739488699TH patama02 + nockout (168228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2518 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
58 # 3อจ560309-137 EI415509847TH chayapol_K + Taemo (168353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
59 # 3อจ560309-138 EI468846801TH นริศร + nooing (168230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ560309-140 EJ593945242TH wanitcha + น้องข้าวสวย (168236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพแต่งผิว)***
61 # 3อจ560309-141 6101303119377 ภูริวัจณ์(โย) + nockout (168323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระบูชาพระสังกัจจายน์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ (หน้าตัก 6 นิ้ว)***
62 # 3อจ560309-142 6101303119377 yakbangmod + nockout (168326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาปางไสยาสน์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อตะกั่วปิดทอง (ขนาดยาว 5 นิ้ว)***
63 # 3อจ560309-143 EJ658722119TH maylulu + diethelm (168329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)***
64 # 3อจ560309-144 EI231902439TH teerana + เจ๋งจริง (168333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ560309-145 EJ740993119TH tui_bong + satosoda (168334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ560309-146 EJ548478059TH pyakorn + ศิษย์ยิปมัน (168336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
67 # 3อจ560309-147 EJ714414179TH numam + โชควัฒน (168362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ560309-148 EJ711145481TH สมปราถนา + balrayong (168338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)***
69 # 3อจ560309-149 EJ143580923TH ChaiyutPho + ก้องภพ99 (168363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
70 # 3อจ560309-151 EJ712069305TH kikapoo + โพธิ์แก้ว (168231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (551003-160)***

71 # 3อจ560309-152 EJ637465715TH mandala + lucifer (168232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหูตัด)***
72 # 3อจ560309-153 EJ712069305TH athemall + โพธิ์แก้ว (168233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ560309-154 EJ767464645TH gun_sapan + UNICITY (168235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุและโค๊ดนะ)***
74 # 3อจ560309-155 EJ847769570TH saraob + รอดบางแค (168237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี(560109-195)***
75 # 3อจ560309-156 EJ849000665TH sakda2 + บอยประตูแดง (168238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 144)(541222-026)***
76 # 3อจ560309-157 EJ336615619TH สตางค์54 + yuttana11 (168241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
77 # 3อจ560309-158 EX062227512TH tui_bong + owats (168243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ560309-159 E101303157362 yakbangmod + nockout (168245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปางนาคปรก ศิลปะรัตนโกสินทร์ ***
79 # 3อจ560309-160 EH844825140TH อุธรณ์ + raimon (168249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
80 # 3อจ560309-161 6101303157362 yakbangmod + nockout (168220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองปิดทอง (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
81 # 3อจ560309-162 EJ375896329TH pramual + พลอยแก้ว (168223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ560309-163 EF268266068TH อุธรณ์ + dimond25 (168224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
83 # 3อจ560309-164 EF268266608TH อุธรณ์ + dimond25 (168229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
84 # 3อจ560309-165 EF268266608TH gongtoe + dimond25 (168260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ560309-166 EJ434320818TH apichaidon + teelotus (168265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
86 # 3อจ560309-167 EJ869420715TH zei_sai + ต้นน้ำ53 (168269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหัก)***
87 # 3อจ560309-168 EJ539228225TH konlukpra + ra-mu22 (168271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)***
88 # 3อจ560309-169 EJ868497205TH yakbangmod + ดอกเอื้องผึ้ง (168274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์พนมมือ เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***

89 # 3อจ560309-170 EJ624785239TH RAPIN + บัมบ้านหมอ (168278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิฆเนศวร กรมศิลปากรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ560309-171 EH874817941TH ynamsome + viruch2499 (168239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ560309-172 EJ298752930TH atta77 + jintanakorn (168240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ จ.นครศรีธรรมราช ***
92 # 3อจ560309-173 EJ539228217TH สถาปนิก + ra-mu22 (168242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
93 # 3อจ560309-174 EJ539228217TH สถาปนิก + ra-mu22 (168244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครสวรรค์ ***
94 # 3อจ560309-175 EJ414145743TH pramual + win_easy (168247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ560309-176 EJ617716082TH นวะทิพย์ + psamart (168251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระ เนื้อชิน ***
96 # 3อจ560309-177 EJ612614149TH Teppong + jamesunk (168252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ***
97 # 3อจ560309-178 EJ078487268TH สาตะมนต์ + ศิษย์พระวิษณุ (168255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
98 # 3อจ560309-179 EJ752333263TH ron30 + ekaluck (168258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
99 # 3อจ560309-180 EJ702725633TH teewhytee + kon2004_9 (168263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ปี 2534 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ560309-181 EJ435041355TH robert62 + ต้อม_สุโขทัย (168272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกหมายเลข)***
101 # 3อจ560309-182 EJ173823460TH tamonwon + P_karn (168275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
102 # 3อจ560309-183 EH473214952TH tookatun + sheep9 (168279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
103 # 3อจ560309-184 EH473214952TH tookatun + sheep9 (168283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
104 # 3อจ560309-185 EJ436270460TH finance + กงไกรลาศ (168285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 มี.ค. 2556 - 09:03 น.] #44897 (11/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560305-011 EH693355932TH phaiboon2007 (168008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560305-016 EJ711039987TH นพ_ระยอง (168011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ560305-021 EI376895829TH เมืองวรนคร (168000) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ560305-022 EJ505681644TH sornna (168003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560305-029 EJ714091782TH คุณเล็ก99 (168013) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ560307-001 EI415937580TH khantong (167920) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560307-002 โบตั้ม (167922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560307-003 EJ659584192TH โบตั้ม (167924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ560307-004 EJ734250063TH jiantsuphan (167926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560307-005 EJ537216233TH ข้าวตอกแตก (167928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ560307-006 EH917705644TH p_nasun (167931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560307-007 EJ369203726TH เปี๊ยกน้อย (167937) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ560307-008 EJ652192055TH คงเจริญ (167939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560307-010 EJ638655874TH Namo_tassa (167942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ560307-011 EJ687763226TH JO1519 (167921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560307-012 EJ741960390TH เด็กละหารไร่ (167923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560307-013 EJ525970367TH oukaa (167925) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560307-015 EJ659077686TH มหามณีจินดา (167927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ560307-016 RH017134426TH ม่อเส้าชง (167929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560307-017 EJ849476928TH doramon2345 (167933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560307-018 EJ867837557TH heng9999 (167935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ560307-019 EJ868485896TH pimmniyom (167938) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560307-020 EJ615203505TH กรภัทร (167941) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ560307-021 EJ120877143TH chaiyached (167944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560307-022 EJ756420745TH Xdireak (167945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560307-023 EJ794899788TH พรหมสิงห์ (167946) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ560307-024 EX067228642TH bancha18 (167947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560307-025 EJ741881198TH คำลนสุขทวี (167949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560307-026 EJ741881198TH คำลนสุขทวี (167953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560307-027 EJ506649781TH เด็กนอก (167955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560307-028 EH750261970TH กว๊านพะเยา (168031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560307-029 EJ233766651TH namo08 (167956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ560307-030 EJ713329443TH Preecha_K (167959) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560307-031 EJ296772494TH sukit_a (167932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ560307-032 EJ710689575TH สมบัติบูรพาบารมี (167934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ560307-033 EJ782653310TH เหน่งเมืองนนท์ (167936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ560307-034 EJ488348624TH ประภาสอิ่มเต็ม (167940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560307-035 EJ287240594TH คอปแมน (167943) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
39 # 1อจ560307-036 EJ109399185TH เอ็มซีเค (167950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ560307-038 EX026705095TH YONGSIX (167952) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ560307-039 EH748961721TH Prinkopd (167962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ560307-041 EJ525970945TH oukaa (167948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 1อจ560307-042 EJ847774019TH หนุ่ม14 (167951) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
44 # 1อจ560307-043 EI746781877TH mejii (167954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 1อจ560307-044 EH972862279TH chaichcna (167957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ560307-045 EJ675754085TH โต๋พระเครื่อง (167958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
47 # 1อจ560307-046 EI745155704TH Musashi (167960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ560307-047 EJ723552584TH thegotto (167961) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
49 # 1อจ560307-048 EJ490241825TH ATIVAT (167963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ560307-049 EJ302755651TH tomsrinukool (167964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ560307-050 EJ225081601TH สุดขอบ (167966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 1อจ560307-051 EJ154053525TH balloonb (167995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
53 # 1อจ560307-052 EJ748525196TH pimyut (167998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560305-025 ภูพานน้อย (168027) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560307-002 ศิษย์หลวงปู่ทวด (168018) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ560307-003 CITY-MAN (168026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ560307-006 psdswcs (168029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560307-007 porn08 (168032) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ560307-008 โพธาราม (168034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560307-009 thasanapat (168036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560307-010 apichart_ao (168037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560307-011 ทวีสิน (167996) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560307-012 arnon999 (168004) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 2อจ560307-013 phol_put (168044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560307-014 vittaya14 (168014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ560307-015 ระพินชาติไทย (168017) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560307-016 ณิชนันทน์ (168021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ560307-017 Kunphra (168024) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560307-018 sit2009 (168025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560304-117 EJ659075464TH นิรมิต + โอท่าไม้ (168064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี ***
2 # 3อจ560308-001 จิรัฏฐาโน + autpichut (168050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)***
3 # 3อจ560308-002 converse_07 + Chew_JJ (168051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องบล็อกหน้าบล็อกนี้ของพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ560308-003 ต่อ_ถนนตก + Kunphra (168052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560308-004 wasugree + ศิรสิทธิ์88 (168053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (560222-021)***
6 # 3อจ560308-006 zafari + กรเพชรบูรณ์ (168054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์ ***
7 # 3อจ560308-007 ตาลเดชา + psc97 (168056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)***
8 # 3อจ560308-008 ท่านมหา + เสิดพระเครื่อง (168058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา ***
9 # 3อจ560308-009 newpra + เสิดพระเครื่อง (168060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครราชสีมา***
10 # 3อจ560308-010 sakda2 + เสิดพระเครื่อง (168061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 936)***
11 # 3อจ560308-101 EH748762028TH raknoi + haekhunthod (168062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
12 # 3อจ560308-102 EJ712160644TH nusalaya + ศิษย์มีครู (168065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์บล็อกเสริม เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
13 # 3อจ560308-103 EG969379300TH ริ้งฑ์ + sittistr (168067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560308-104 EJ732088025TH มาร์ค-มีนบุรี + bluezone69 (168069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (560118-089)***
15 # 3อจ560308-105 EJ732088025TH ทรงธรรมบ้านสวน + (168070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชุมพร ***
16 # 3อจ560308-106 EJ624760325TH starcity + ชมรมพระสวย (168073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ560308-107 EJ626243465TH banrai + HUNZA (168173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
18 # 3อจ560308-108 RG858189986TH prasang + PartTime (168078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปีอาจารย์ทิม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 4507)***
19 # 3อจ560308-109 EJ734266854TH kaigg + suangorndang (168082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ด ภ)***
20 # 3อจ560308-110 EJ849477441TH น้องพิม + doramon2345 (168085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560308-111 EJ378251490TH pimmniyom + (168055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ560308-112 EJ735049989TH ช_ชุติวัตร + บอสแมน (168057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ560308-113 EJ638156445TH jojubkay + chanonnee (168059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู่เก่าสร้าง) (สภาพแต่งผิวเหรียญ)(550810-099)***
24 # 3อจ560308-114 EJ472590413TH lekpaolo + som3693 (168063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดคลองตะเคียน พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)***
25 # 3อจ560308-115 EJ714670588TH panuten + มงคลมหาลาภ (168066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
26 # 3อจ560308-116 EJ846116395TH pornsak + ชยันโต (168177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (551019-079)***
27 # 3อจ560308-117 EJ711102680TH พีเอสพี + Tharin_P (168071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
28 # 3อจ560308-118 EJ703836940TH tttui + mchutith (168074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
29 # 3อจ560308-119 EJ70383694TH หลิวบางน้ำจืด + mchutith (168076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กแข็งขีด ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560308-120 EJ495281905TH วิเศษชัยชาญ + นู๋โอปอ (168079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง พิมพ์ข้างเม็ด จ.ชัยนาท ***
31 # 3อจ560308-121 EJ638658460TH Authayo + samakid (168068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550823-123)***
32 # 3อจ560308-122 EJ714676078TH puriwaj + kittipongbee (168072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงหัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
33 # 3อจ560308-123 EJ320885635TH Chan59 + เอิ๊บ (168075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้และแต่งผิว)***
34 # 3อจ560308-124 EJ380397652TH ekaeka + noychelsea (168077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลืองผสม(สำริด) ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา***

35 # 3อจ560308-125 EJ505698168TH baimond + totintercon (168080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ560308-126 EJ740189683TH wanchairangsit + Tong_76 (168084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ560308-127 EJ495451777TH ชูบางพลี2 + ploykanut (168087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อโม วัดจันทราม จ.ชัยนาท ***
38 # 3อจ560308-128 EJ495451777TH honzakub + ploykanut (168091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
39 # 3อจ560308-129 EG789956598TH ภูริวัจณ์(โย) + nockout (168095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาปางป่าเลไลย์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560308-130 EJ571414208TH ปักต้นกล้า + yanpawach (168101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
41 # 3อจ560308-131 EJ531887187TH yakbangmod + nockout (168083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาลยุคปลาย เนื้อทองเหลือง(เหลือง) สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพขัดผิว)***
42 # 3อจ560308-132 EJ506651272TH andamann + เด็กนอก (168088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ560308-133 EJ790324854TH น้ากร + บารมีหลวงพ่อเงิน (168090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560308-134 EH693378292TH NARONGCHIT + (168093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
luangtajunior
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560302-069)***
45 # 3อจ560308-135 EJ638156471TH laksi + chanonnee (168096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่เกลี้ยง วัดโนนเกด รุ่นอายุวัฒโณ ๙๙ เนื้อสำริด ปี 2549 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ560308-136 EX024884694TH toonmineza + (168099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ink97naprado
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560308-137 EJ695597596TH โลกธาตุ + mboss (168102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560308-139 EJ850975497TH danupong_s + หมูแผ่น (168106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
49 # 3อจ560308-140 EJ708122605TH ขุนเดช2012 + พรรณราย (168110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560308-141 EJ852002635TH oong17 + สหายเมืองลิง (168081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
51 # 3อจ560308-142 EJ086087205TH Tananchai + สิทธิ์ท่าฉลอม (168086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง)***
52 # 3อจ560308-143 EJ593952402TH tonsakura + CHAIWAT99 (168089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560308-144 EH755202001TH bucha + เก่งพระเครื่อง (168094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
54 # 3อจ560308-145 EJ638670409TH Jaypattaya + น้ำคอก99 (168098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
55 # 3อจ560308-146 EJ785435614TH kittipop + เอกปทุม (168166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ560308-147 EI669670094TH Bucha_pra + pusook66 (168175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
57 # 3อจ560308-148 EJ714677674TH pas11 + meksonice (168104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1245)***
58 # 3อจ560308-149 EJ827706385TH naenaldo + jojamja (168113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี (สภาพรานพระศอ)***
59 # 3อจ560308-150 EH693378540TH Dechrat + suthiwit (168115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นกฐิน 34 พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ560308-151 EJ711144676TH EXPERT-GT + sanchai1 (168092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
61 # 3อจ560308-152 EF268273780TH golfhot + raimon (168097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560308-153 EJ834502079TH geewon + yasticker (168100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ560308-154 RG522572176TH Tananchai + เอสจีบอย (168103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560308-155 EJ404155940TH เด็กชายคลอง + Kasin18 (168107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
65 # 3อจ560308-156 EJ829305306TH chaiyawit_doh + realpor (168108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
66 # 3อจ560308-157 EJ133510446TH sawangdandin + (168111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สุวิทย์(63)
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 79 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร (สภาพแต่งผิว)***
67 # 3อจ560308-158 EJ762826682TH booddeej + มิตรจัตุคาม (168114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง ปี 2517 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ560308-159 EJ695599155TH Jaypattaya + unclegob (168117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560308-160 EJ695484719TH suthatpong + สุพจน์ (168119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ560308-161 EJ716077253TH weerapat + phutthasil (168171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

71 # 3อจ560308-162 EJ695598835TH kongtaurus + banditpra (168169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์หลังแบบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมาเลข 100)***
72 # 3อจ560308-163 EJ834501816TH นู๋มาลี + ดอกเอื้องผึ้ง (168174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์ปางประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 มี.ค. 2556 - 09:04 น.] #44886 (10/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560302-017 EJ736149870TH ทองนพเก้า (167605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ560302-022 EI505973744TH chingchaik (167611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ560304-003 EJ177895590TH pound2007 (167838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560304-008 EJ303659435TH VAIVIT (167840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560305-001 EJ681390035TH mekin (167510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560305-002 EJ098095518TH หน้าหวาน (167515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560305-003 EJ711117375TH ณัฐลาย (167695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560305-004 EJ828101607TH ภคิน-ปู่ทิม (167516) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560305-005 EI768663506TH chaibk (167690) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
10 # 1อจ560305-006 EJ270184947TH sai-9ton (167520) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560305-007 EJ741891310TH เด็กละหารไร่ (167524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560305-008 เอกสังวาลย์ (167570) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ560305-009 EI558999010TH TEROPU (167577) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 1อจ560305-010 EJ790269866TH hopper (167585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560305-012 EI646867986TH school (167518) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ560305-013 EJ820727236TH Dechrat (167522) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560305-014 EJ158794908TH PRY13 (167523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560305-015 EJ612990935TH derss (167560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560305-017 EI490040372TH พระประแดง26 (167566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560305-018 EJ714596009TH aatom (167693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ560305-019 EJ217315993TH เรศเรณู (167575) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ560305-020 EJ730201464TH SAHAKORN (167582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560305-023 EJ849471364TH เพื่อนเมืองสมุทร (167511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560305-024 EJ638513045TH ศรีเมืองระยอง (167512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ560305-025 EJ780914701TH ชัยไทรงาม (167513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560305-026 EJ674473199TH veerapolton (167514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560305-027 EJ740859131TH premrit (167517) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560305-028 EX051707155TH looknam1 (167519) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560305-030 EJ767958654TH ชูชัย (167521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ560305-031 EJ785249339TH peerapath (167525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560305-032 EJ734244876TH suangorndang (167645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ560305-033 EX013220552TH PPRAWAT (167650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 1อจ560305-034 EJ600363117TH เอกเมืองตรัง (167654) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ560305-035 EJ663793387TH ชัยชาญ (167660) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ560305-036 EG784743715TH p_tiyachamorn (167666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560305-037 EJ818002437TH ปัญญาพระเครื่อง (167670) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
37 # 1อจ560305-038 EJ710708040TH ปอนบ้านฉาง (167675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ560305-039 EJ576625075TH prasatj (167676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ560305-040 EJ734197915TH tookatun (167678) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560305-041 EJ296759039TH sukit_a (167526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ560305-042 EH006884389TH กลโลหะ (167592) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
42 # 1อจ560305-043 EJ417308009TH pwongphu (167599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ560306-001 EJ428127458TH k_cokkag (167707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ560306-002 EJ006887439TH nitithans (167711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ560306-003 EH917706619TH หนูมิเตอร์ (167713) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ560306-004 EJ426261724TH lekdee (167811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ560306-005 EJ716058064TH หนุ่ยปากช่อง (167815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ560306-006 EI579088844TH เต้อ๋อง8 (167820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ560306-007 EJ116418631TH baimond (167823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 1อจ560306-008 EH966532239TH mrsurasak (167865) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
51 # 1อจ560306-009 EJ709667949TH พลสุพรรณ (167826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ560306-010 EJ720842812TH Buncha (167829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 1อจ560306-011 EJ734132101TH KEN2505 (167705) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
54 # 1อจ560306-012 EJ539199317TH เกรียงบางระกำ (167706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ560306-013 EJ770917725TH gold1 (167709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ560306-015 EJ630346231TH ฟ้าใส (167866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ560306-016 EJ622154433TH tuszaa (167710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ560306-017 EX009393596TH window (167856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
59 # 1อจ560306-018 EJ631266305TH ตึกคอมศรีราชา (167792) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
60 # 1อจ560306-019 EJ767456989TH seaman (167796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 1อจ560306-020 EJ711313281TH Bumpber (167799) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
62 # 1อจ560306-021 EJ265265886TH ทวารวดี (167801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
63 # 1อจ560306-022 EJ626251679TH เหยี่ยวถลาลม (167803) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 1อจ560306-023 EI364659403TH VUDDY54 (167806) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
65 # 1อจ560306-024 EJ210645142TH บวรศักดิ์ (167867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
66 # 1อจ560306-025 EJ210645142TH tumtam (167817) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
67 # 1อจ560306-026 EJ707399547TH yutboss175 (167828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
68 # 1อจ560306-027 EJ535490793TH rock10 (167830) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
69 # 1อจ560306-028 EJ546780023TH akehup (167855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560302-011 chakkritn (167685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560302-018 winaichai (167686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ560302-035 trc12ab (167689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560305-001 luangtajunior (167530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560305-002 พ่อน้องจ้าว (167533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560305-003 การันตีพระ (167692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560305-004 tuk08 (167539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560305-005 piyaphum (167542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560305-006 ding_vios (167545) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ560305-007 jitn99 (167687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560305-008 มงคลวัตถุ์ (167549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560305-009 แก้วสามวา (167556) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ560305-010 lerdlit (167562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560305-011 Nutanun (167652) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ560305-012 Korngavee (167655) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560305-013 naweena (167657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560305-014 tong0259 (167658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560305-015 heretic (167661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ560305-016 ชยางกูร (167662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560305-017 wanchairangsit (167664) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ560305-018 tanac (167667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560305-019 sakchidlom (167668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560305-020 atta77 (167671) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ560305-021 หมูเขี้ยวตัน (167659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ560305-022 ศิรสิทธิ์88 (167663) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560305-023 woraset (167665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ560305-024 mongkolza2522 (167699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ560305-026 pramual (167669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ560305-027 ตั้วเมืองทอง (167672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560305-028 likit_kumcha (167673) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
31 # 2อจ560305-029 finance (167674) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560305-030 patcharapol (167677) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ560305-031 การันตีพระ (167688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ560305-032 naenaldo (167683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ560305-033 monthap (167684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ560306-001 วิชามาร (167773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560306-002 วิชามาร (167777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560306-003 วิชามาร (167780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ560306-004 chetthat (167785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ560306-005 แก้วสามวา (167786) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 2อจ560306-006 welegal (167789) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ560306-007 ดูไม่เป็น (167793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
43 # 2อจ560306-008 everycarucan (167795) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ560306-009 ดลบันดาล (167800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 2อจ560306-010 ayutthaya (167864) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 2อจ560306-011 เล่นพระเหรียญ (167868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ560306-012 bucha (167804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 2อจ560306-013 Rutchata (167805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ560306-015 lek16 (167809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ560306-016 puchy (167812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 2อจ560306-017 Auttaporn (167814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ560306-018 natanon03 (167816) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
53 # 2อจ560306-019 เอลำลูกกา (167819) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
54 # 2อจ560306-020 รินทร์-บุรีรมย์ (167824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ560306-021 มาร์ค-มีนบุรี (167832) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
56 # 2อจ560306-022 natanon03 (167836) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
57 # 2อจ560306-023 อาศิรา (167841) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 2อจ560306-024 finance (167844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 2อจ560306-025 punpun (167847) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
60 # 2อจ560306-026 Kasanowa (167849) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
61 # 2อจ560306-027 thesj (167850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 2อจ560306-028 มงคลวัตถุ์ (167851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
63 # 2อจ560306-029 เงินทองไหลมา (167853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
64 # 2อจ560306-030 supakorntt (167854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
65 # 2อจ560306-031 scpra (167797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560305-129 EJ008196294TH วรชัย + โกเมนทร์ (167969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560305-137 EJ767973705TH วัชร์บางไผ่ + ดอกเหงื่อ (167965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
3 # 3อจ560305-167 EJ585216658TH Energy_KDK + (167930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บอยประตูแดง
*** เหรียยญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ560307-001 Joklongsam + (167967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์_พระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
5 # 3อจ560307-002 เกียรคิก้อง + Givinglorytt (167968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ560307-003 pramual + anonnat (167970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ560307-004 เอกเมืองตรัง + anonnat (167971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
8 # 3อจ560307-005 pingman + aumphorn (167972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551217-178)***
9 # 3อจ560307-006 ต้นณเมืองกุย + jj2323 (167974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพสองหน้า(5-7/5-7)วงแหวนไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
10 # 3อจ560307-007 bbpra + ปอนเอกชัย (167975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560307-008 psamart + ณิชนันทน์ (167977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มเรือนแก้ว กรุกระต่ายแกลบ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
12 # 3อจ560307-009 midaa + สืบสายสอง (167978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560307-101 EJ385763698TH pialff + wanglang (167869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560307-102 EJ210633881TH พลอยดำ + akehup (167870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
15 # 3อจ560307-103 EJ406122785TH นริศร + maggesan (167871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเทียน วัดโบสถ์ ***
16 # 3อจ560307-104 EI716900978TH แพทย์แผนปัจุบัน + (167872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มือใหม่หัดจับ
*** พระบูชาพระพุทธวชิรมงกุฏ วัดมงกุฏฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1611/หน้าตัก 5 นิ้ว)***

17 # 3อจ560307-105 EJ798612202TH treecha + TENGPTO (167873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๙๘ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1029)***
18 # 3อจ560307-106 EJ006727940TH sangjun22 + ทบสยาม (167874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (560130-042)***
19 # 3อจ560307-107 EJ481968314TH พุทธสยาม + cowman (167875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560307-108 EJ714598781TH Kamoo + autopower (168035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้) (560111-201)***
21 # 3อจ560307-109 EJ637460094TH khowhom + pwongphu (167878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560307-110 EJ537216233TH เต้ยอิตาเลียน + (167879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ข้าวตอกแตก
*** พระกรุวัดจุฬามณี ***
23 # 3อจ560307-111 EJ506032844TH pkimkrao + porn08 (167876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ560307-112 EI966872060TH บ้านใหม่88 + boonlom (167877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1102)***
25 # 3อจ560307-113 EJ752992699TH jedai12 + satitchai (168038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
26 # 3อจ560307-114 EJ487973811TH amnartsathin + จรินทร์พร (168033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตากระดูกผี พระอาจารย์หนู วัดโพธิ์ท่าเตียน ***
27 # 3อจ560307-115 EJ681673641TH ริ้งฑ์ + bksura14 (167880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
28 # 3อจ560307-116 EJ378249496TH kittipop + ธัญสักปฐมาธนสรร (167882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
29 # 3อจ560307-117 EJ491638618TH virun123 + เล็กซอย5 (167884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ560307-118 EJ043206404TH พุทธสยาม + ต่อยอด (167886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ560307-120 EJ043206404TH เจษเมืองกาญจน์ + ต่อยอด (167889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ560307-121 EJ710300600TH onizuka2518 + นครนายก (167980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี(สภาพสวย)(551112-128)***
33 # 3อจ560307-122 EJ531862738TH ภูริวัจณ์(โย) + nockout (167982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาลยุคปลาย เนื้อทองเหลือง(เหลือง) จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
34 # 3อจ560307-124 EJ525970367TH โรตีชลดา + oukaa (167986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560307-125 EJ566018195TH pyakorn + Yaya54 (167987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค๊ด)***
36 # 3อจ560307-126 EJ523180074TH baimond + oodkung (167989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ560307-127 EJ752811635TH Joklongsam + tawansun (168039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550601-106)***
38 # 3อจ560307-128 EJ259798135TH anans + โก้ตัดเก้า (167990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
39 # 3อจ560307-129 EJ849476928TH Pra-ban + doramon2345 (167992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560307-130 EJ492879751TH nokklang + หนุ่มลำปาง (167993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งใบหน้า)***
41 # 3อจ560307-131 EJ259798170TH Todmuangchon + โก้ตัดเก้า (167973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(โค๊ดอุ) (สภาพล้างและแต่งผิว)(560220-134)***
42 # 3อจ560307-132 EJ535491768TH jjom77 + rock10 (167976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง)***
43 # 3อจ560307-133 EJ742591919TH c_nipon1 + pakee (167979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
44 # 3อจ560307-134 EJ750827650TH wunlop + ศักดิ์นรินทร์ (167981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 745)(560206-127)***
45 # 3อจ560307-135 EJ722515523TH loomthong + เงินเหลือ (167983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์สมโภชช้างเผือก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นราธิวาส ***
46 # 3อจ560307-136 EJ668648143TH boymoungsing + (167985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
komhatyai
*** เหรียญพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560307-137 EI874820322TH เก๋าเก๋า + นครคำแดงดี (167988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้) (ปิดแผ่นทองใหม่)(550922-051)***
48 # 3อจ560307-138 EJ725680025TH แมกไม้11 + ไววิทย์ (168040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560307-139 EJ725680025TH แมกไม้11 + ไววิทย์ (168041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560307-140 EJ725680025TH Darksider + ไววิทย์ (168042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560307-141 EJ025846454TH banpoth + totomontree (167881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทธา รุ่นปลอดภัย พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร***
52 # 3อจ560307-142 EJ711324134TH nopakk + amata482 (167883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (520620-058)***

53 # 3อจ560307-143 EJ631266755TH seles + ตึกคอมศรีราชา (167885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พะสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ560307-144 EJ598492291TH supannaratana + (167887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อ๊อดใหญ่
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
55 # 3อจ560307-145 EJ436635196TH ลำแพน + thawee2008 (167890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560307-146 EJ756940286TH non31 + Teerasak01 (167891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1710)***
57 # 3อจ560307-147 EJ730202473TH chupra + บ้านบุญ (167893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน กรุวัดพระรูป เนื้อดิน ***
58 # 3อจ560307-148 EJ659590405TH fugtongza + นิรันทร (167894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ560307-149 EJ714697206TH sunthon-pd + มงคลทิพย์ (167896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
60 # 3อจ560307-150 EJ850987257TH thanaphan + ศิษย์ปู่สง่า (167898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี ***
61 # 3อจ560307-151 EJ711009130TH bigปากน้ำ + ณท่าม่วง (167892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญฉลุ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560307-152 EJ504578985TH Teerasak01 + lulytoon (168030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (560221-017)***
63 # 3อจ560307-153 EJ711175670TH smartsr + นพ_ระยอง (167895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ560307-154 EJ677896510TH anzb12 + suraj (167897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม (550823-158)***
65 # 3อจ560307-155 EJ714873183TH เด็กระยอง + มิสเตอร์โจ (167899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนตัวหนังสือตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค๊ดนะและโค๊ด ๙)***
66 # 3อจ560307-156 EJ195448647TH sisobad + Jeenhor (167901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550509-109)***
67 # 3อจ560307-157 EJ370449032TH amarin + Poonamulet (167903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
68 # 3อจ560307-158 EI576651800TH raknoi + เต้อ๋อง8 (167904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
69 # 3อจ560307-159 EJ269437873TH treasure + kemmyman (167906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (530428-034)***
70 # 3อจ560307-160 EJ340516878TH ต่ำป๊ง + พางาม (167908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***

71 # 3อจ560307-161 EJ638668039TH anans + น้ำคอก99 (167994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1265)***
72 # 3อจ560307-162 EJ805715045TH พยัคย์ + pro19 (167997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ***
73 # 3อจ560307-163 EJ489967221TH ทันบางบอน + ชอบดูพระ (167999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560211-058)***
74 # 3อจ560307-164 EJ320885012TH เสี่ยเมืองกาญฯ + (168002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
gun_sapan
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550127-179)***
75 # 3อจ560307-165 EI505976096TH koranatam + piya222 (168005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงซุ้มยอ จ.กำแพงเพชร ***
76 # 3อจ560307-166 EJ506044887TH preedeekarun + pranung (168007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
77 # 3อจ560307-167 EJ352123604TH บางปะกอก + phipops (168010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560307-168 EJ352123604TH saktong + phipops (168012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
79 # 3อจ560307-169 EJ558362364TH plaivespa + Bophantom (168016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและหูตัด)***
80 # 3อจ560307-170 EJ558362364TH toymlt + Bophantom (168019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ560307-172 EJ785258905TH nantachak + peerapath (167991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)***
82 # 3อจ560307-173 EJ351952193TH NATTCHA + phipops (168001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
83 # 3อจ560307-174 EJ351952193TH pattama01 + phipops (168006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
84 # 3อจ560307-175 EI937385961TH รินทร์-บุรีรมย์ + sittipon (168009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ560307-176 EJ288374147TH werty + nuilumlukka (168015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ รุ่นอายุวัฒโณ ๙๙ ปี เนื้อสำริด ปี 2549 จ.ศรีสะเกษ ***
86 # 3อจ560307-177 EJ531122674TH murbur + พรเพชรสมุทร (168020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
87 # 3อจ560307-178 EJ198511057TH sakchai34 + CHAIWAT99 (168022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (560201-045)***
88 # 3อจ560307-179 EJ198511057TH มังกรพานิช + CHAIWAT99 (168023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***

89 # 3อจ560307-180 EI468846545TH สุพันธุ์ + nooing (168043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)***
90 # 3อจ560307-181 EJ379480295TH lopphuket + chinsp (167900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหวล วัดนิคมวชิราราม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.เพชรบุรี ***
91 # 3อจ560307-182 EJ406147186TH obenvi + yutputsoon (167902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
92 # 3อจ560307-183 EJ710232768TH june_ja + รุ่ง_อรัญญ์ (167905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
93 # 3อจ560307-184 EJ781698561TH APICHETTB + yodchai1515 (167907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ560307-186 EJ800342713TH bussakorn + peepop (167909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ560307-186 EJ800342713TH bussakorn + peepop (167909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ560307-187 EH473217698TH paniwat_n + อัครวินท์ (167911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
97 # 3อจ560307-188 EF267460980TH KaFak + raimon (167913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
98 # 3อจ560307-189 EH473233320TH ท่านมหา + sheep9 (167916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
99 # 3อจ560307-190 EJ748525196TH narongo + pimyut (167918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
100 # 3อจ560307-191 EF267460980TH piyaphum + raimon (167910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ ***
101 # 3อจ560307-192 EJ720450073TH nopparat652 + คำลนสุขทวี (167912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ครอบน้ำพระพุทธมนต์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นครบรอบ 84 พรรษา เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 81)***
102 # 3อจ560307-193 EJ749526635TH A_ONPA + yasticker (167914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
103 # 3อจ560307-194 EJ749526635TH อำนวยเคซี + yasticker (167915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ560307-195 EJ608364802TH ธนาวิศว์ + ศิษพ่อมุ่ย (167917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
105 # 3อจ560307-196 EI767183698TH backdagon + (167919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaimongkhol
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 มี.ค. 2556 - 09:08 น.] #44856 (9/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560222-023 EJ525947085TH ทรงธรรมบ้านสวน (166213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560228-039 EJ460539283TH SUBSIAM (167351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ560301-015 EJ685045222TH zidane (167362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560301-017 EJ490202251TH เกื้อหนุน (167363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ560302-008 EJ786801005TH thongpaiwan (167298) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560304-001 EJ376979855TH Tanakit47 (167423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560304-002 EJ710668087TH สมบัติบูรพาบารมี (167427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560304-005 EJ629001255TH terktextile (167431) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ560304-006 EJ849299825TH doramon2345 (167435) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ560304-007 EJ711125093TH pjanon (167436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ560304-009 EJ251370181TH ธนถัทร (167441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560304-010 EJ784378632TH jojo5 (167446) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560304-011 EJ798592318TH pimthong (167347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ560304-012 EJ734234233TH jiantsuphan (167348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ560304-013 EJ714751851TH op-prathai (167349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560304-014 EJ732327502TH พยัคราชา (167350) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560304-015 EJ643022795TH met199 (167492) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ560304-016 EJ078474803TH จุ๋มจิ๋ม (167354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560304-017 EI558954818TH AONGKALOY20 (167357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560304-018 EJ711872952TH คุ้มกัน (167490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560304-019 EJ536965513TH tanatad (167360) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ560304-020 EJ434307618TH เมืองกล้วยไข่ (167489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560304-021 EJ800040085TH burabha (167352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560304-022 EJ767962441TH virun123 (167353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560304-023 EJ435286145TH sinsan (167355) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ560304-024 EJ714566863TH bothong (167358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ560304-025 EJ478189614TH eaklugs (167491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560304-026 EX043233064TH ต้อมราชา (167361) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ560304-027 EJ342984462TH toyotachi (167356) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 1อจ560304-028 EJ754269320TH tomcm (167359) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ560304-029 EJ732226225TH ชินพรรธน์ (167504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560301-014 sit2009 (167135) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ560301-018 ศิลป์ (167485) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ560302-023 วัดโพธิ์ (167239) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560302-034 TAE-THANK (167327) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560304-001 pipat_ch (167452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560304-002 nongnhun (167454) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560304-003 kokae (167456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560304-004 bowon (167461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ560304-005 Chan59 (167463) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ560304-006 มองดู (167466) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560304-007 winning4 (167486) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560304-008 tancho (167469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ560304-009 janlutin (167471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560304-010 กิมย้ง (167472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560304-011 susupa (167429) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ560304-012 orrawan (167487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560304-014 piack (167434) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
18 # 2อจ560304-015 tukkae (167438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560304-016 chanram (167440) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ560304-017 Tankar (167443) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ560304-018 มหาดไทย2 (167447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560304-019 wangroyal (167448) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
23 # 2อจ560304-020 wangroyal (167450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560304-021 wangroyal (167432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ560304-022 wangroyal (167433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560304-023 beeampawa (167437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560304-024 skyauto (167439) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ560304-025 ทัศนะ (167442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560304-026 bstand (167444) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560304-027 boonlers (167445) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ560304-028 gun87 (167449) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
32 # 2อจ560304-029 ninjaykk (167451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ560304-030 THARIS (167453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560304-031 YuChun (167488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ560304-032 thesj (167467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560304-033 narongboonjong (167468) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
37 # 2อจ560304-034 หนุ่มนพลักษณ์ (167470) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
38 # 2อจ560304-035 NATTAPON9 (167473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ560304-036 scpra (167481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 2อจ560304-037 aeeee (167482) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
41 # 2อจ560304-038 matina (167483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ560304-039 Prakruengsiam (167484) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560304-001 คุณล่ำซำ + jicko (167737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (541213-122)***
2 # 3อจ560306-001 TEE_INTER + อาราธนา (167712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550917-050)***
3 # 3อจ560306-002 lekpaolo + Kumpanthong (167715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
4 # 3อจ560306-003 เต้อ๋อง8 + Kumpanthong (167716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
5 # 3อจ560306-004 sirisilver + Kumpanthong (167718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
6 # 3อจ560306-005 witthayaw + โอบางใหญ่ (167719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(551010-014)***
7 # 3อจ560306-006 bussakorn + king_64 (167721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้อยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเรียงแตก รุ่น 1 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ560306-007 promlok + niruth (167722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี***
9 # 3อจ560306-008 k0281 + เต้ยแม่โจ้ (167724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ560306-009 werty + นะโมอโยธยา (167727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ รุ่นอายุวัฒโณ ๙๙ เนื้อสำริด ปี 2549 จ.ศรีสะเกษ ***
11 # 3อจ560306-010 Darksider + ฟ้าสาง (167729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
12 # 3อจ560306-011 anonnat + sakaekrung (167714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ข้าวหลามตัดหลังยันต์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นนทบุรี***
13 # 3อจ560306-012 korn88 + Dynamic (167717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560306-012 korn88 + Dynamic (167717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรฯ รุ่น 2 เนื้ออนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ560306-013 naenaldo + ซุนกวน (167720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ560306-014 TAVABUNCHA + อาศิรา (167723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(550106-162)***

17 # 3อจ560306-015 เทียนกำแพง + veerayuth (167726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
18 # 3อจ560306-016 c_nipon1 + ศตกมล (167730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(551114-109)***
19 # 3อจ560306-017 RAK_PT + ปากเป็ด (167733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (ตอกโค๊ด มค.๑)(560222-036)***
20 # 3อจ560306-101 EJ738050592TH totoh + มงคลพระดี (167858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ560306-102 EJ442288005TH น้ำว้า + Tong_76 (167725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560306-103 EJ795894708TH Rattaphat + witsanux (167728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560306-104 EJ711070001TH Pimol14 + ท่าดอนหลวง (167731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
24 # 3อจ560306-105 RG364049870TH nboeke + ไอโอดีนแมน (167734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดหรงบล รุ่นเจ้าฟ้ามหาสมุทร เนื้อเงินหน้ากากทอง ปี 2555 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1)***
25 # 3อจ560306-106 EJ703908434TH aketurbo + น้ากร (167736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
26 # 3อจ560306-107 EJ409498337TH นะทรงฟ้า + สุริยันจันทรา (167739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช ญสส. วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิษณุโลก ***
27 # 3อจ560306-108 RG527005805TH New_chain + ณัตลพบุรี (167859) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
28 # 3อจ560306-108 RG527005805TH New_chain + ณัตลพบุรี (167859) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
29 # 3อจ560306-108 RG527005805TH New_chain + ณัตลพบุรี (167859) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
30 # 3อจ560306-108 RG527005805TH New_chain + ณัตลพบุรี (167859) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
31 # 3อจ560306-108 RG527005805TH New_chain + ณัตลพบุรี (167859) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
32 # 3อจ560306-109 EI558971966TH RUDY_BAYLOR + (167742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วรรณนภา
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
33 # 3อจ560306-110 EJ643982395TH nitithans + taotass (167746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
34 # 3อจ560306-111 EJ624757272TH TAVABUNCHA + (167833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

35 # 3อจ560306-112 EJ703920934TH Mai2008 + sirimongkol1 (167834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี จ.นครสวรรค์ ***
36 # 3อจ560306-113 EJ740167878TH c_nipon1 + ornhph (167835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560306-114 EJ752375175TH shark + derss (167837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งจอมจักรพรรดิ์เมงรายมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (หลวงปู่แหวน-หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
38 # 3อจ560306-115 EJ586063940TH พุทธสยาม + nakornyong (167839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2511 จ.ฉะเชิงเทรา ***
39 # 3อจ560306-116 EI716920080TH เต้ย_วิเศษชัยชาญ + (167842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เจริญทรัพย์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดโบสถ์โพธิ์ทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (ไม่ตอกโค๊ด)***
40 # 3อจ560306-117 EJ790267967TH antsurround + J_chitchai (167843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระประคำรอบ กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
41 # 3อจ560306-118 EH748950511TH cchan + bunpot (167845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ560306-119 EJ351058665TH kritsi + supot2030 (167860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ลพบุรี ***
43 # 3อจ560306-120 EJ847765431TH pdarnswat + ideaphoto (167846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
44 # 3อจ560306-121 EJ154052026TH suthatpong + (167732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** รูปเหมือนหลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ จ.สิงห์บุรี ***
45 # 3อจ560306-122 EI241203555TH Joklongsam + (167735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
artpakkrang
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540713-310)***
46 # 3อจ560306-123 EI579088813TH dadaekraksa + เต้อ๋อง8 (167738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่า)***
47 # 3อจ560306-124 EJ507817282TH New_chain + (167740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
AUTOTHAILAND
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
48 # 3อจ560306-124 EJ507817282TH New_chain + (167740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
AUTOTHAILAND
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
49 # 3อจ560306-124 EJ507817282TH New_chain + (167740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
AUTOTHAILAND
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
50 # 3อจ560306-124 EJ507817282TH New_chain + (167740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
AUTOTHAILAND
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
51 # 3อจ560306-124 EJ507817282TH New_chain + (167740) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
AUTOTHAILAND
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ560306-125 EI786694915TH เจี๊ยก + PunC123 (167743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (560206-102)***

53 # 3อจ560306-126 EJ489933523TH ธนูทอง + คเวสโก (167745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อริ้ว วัดตลาดเกรียบ ***
54 # 3อจ560306-127 EJ610856893TH natureSK + สายฝาง (167747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ560306-128 EJ711124858TH Vimol55 + wan-pra (167750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
56 # 3อจ560306-129 EJ753986139TH treasury + maxjvc (167752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ560306-130 EJ761321351TH hemaraj + เซ้งเมืองพล (167753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 365)***
58 # 3อจ560306-131 EI579088915TH รินทร์-บุรีรมย์ + เต้อ๋อง8 (167741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
59 # 3อจ560306-132 EJ519758989TH rachy + rungkrabi (167744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560306-133 EJ269141140TH phipop12 + promlok (167748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560306-134 EJ198502069TH Botan007 + idubbleman (167861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 พิมพ์พุทธกวัก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.นครปฐม***
62 # 3อจ560306-135 EJ646174175TH Sammual + saithip (167754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี***
63 # 3อจ560306-136 EJ703900152TH บารมีหลวงพ่อเงิน + (167758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
paoboonjin
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560306-137 EJ703900152TH engineer27 + paoboonjin (167862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ560306-138 EJ716027915TH keawsampan + kittisak-pra (167764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
66 # 3อจ560306-139 EJ694484496TH hrung_anek + ohphun (167767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพล้างผิว)***
67 # 3อจ560306-140 EJ525968553TH ปักต้นกล้า + oukaa (167770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลาง(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550915-217)***
68 # 3อจ560306-141 EJ722154042TH สัมปัญโณ + mabee (167749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560306-142 EJ770917725TH Tapoo005 + gold1 (167751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง ปี 2517 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560306-143 EJ377254194TH juldis + ruamsup (167755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(560121-247)***

71 # 3อจ560306-144 EJ624757286TH ruenthong + (167757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง ***
72 # 3อจ560306-145 EJ490643599TH thaayutthaya + suktharua (167863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 216237)***
73 # 3อจ560306-146 EJ579723390TH ประสาน + greenlant (167759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (551103-342)***
74 # 3อจ560306-147 EJ798581955TH เหินเมฆิน + peterz (167762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ560306-148 EJ636059106TH standard + เขาไผ่ (167765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง)***
76 # 3อจ560306-149 EJ623689298TH rachy + อาร์มไข่เค็ม (167768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทวดสิทธิชัย พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นนารายณ์แปลงรูป เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี***
77 # 3อจ560306-150 EJ369151388TH Akebanchang + (167771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ***
78 # 3อจ560306-151 EG784749829TH พีเอสพี + พิชชากร (167808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
79 # 3อจ560306-152 EJ657314966TH pimmniyom + chotikanta (167810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ด มค.๑)***
80 # 3อจ560306-153 EH399125660TH Augyee + ม้าวัดเฉลิมฯ (167813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ560306-154 EH399125660TH WEEKANGTIN + (167818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ม้าวัดเฉลิมฯ
*** เหรียญหลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.นนทบุรี ***
82 # 3อจ560306-155 EJ710691715TH sansuk + maomanu (167821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์หลังแบบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 111)***
83 # 3อจ560306-156 EJ543629619TH คุณใบเงิน + kit2509 (167822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560306-157 EJ703921634TH coric + สาวกพระ (167825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ560306-158 EJ269460554TH tarok + แก้วสระบุรี (167827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์เศียรแหลม เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ560306-159 EJ631266296TH sarotekongpet + (167831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ560306-160 EJ488771118TH admier + พ่ออิ๊คคิว (167857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 4641)***
88 # 3อจ560306-161 EJ535490745TH yuthachai + rock10 (167756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

89 # 3อจ560306-162 EJ535490745TH A_ONPA + rock10 (167848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521113-167)***
90 # 3อจ560306-163 EJ535490745TH udomsuk + rock10 (167760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ560306-164 EJ320819968TH ขุนกิม + uppakid (167761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ560306-165 EJ683514197TH keawsampan + (167852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้อยปทุมธานี
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550914-117)***
93 # 3อจ560306-166 EJ638664828TH pumcha + Klinket (167763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 373)***
94 # 3อจ560306-167 EJ741946512TH thanaphan + สุดขอบฟ้าG (167766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
95 # 3อจ560306-168 EJ741946512TH แมนปากท่อ + สุดขอบฟ้าG (167769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
96 # 3อจ560306-169 EJ737359688TH ฐานแซม + (167772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2504 จ.ปัตตานี (560112-043)***
97 # 3อจ560306-170 EJ712745592TH keng_kung + พาหุงมหากา (167774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ ***
98 # 3อจ560306-171 EJ818687533TH c_nipon1 + k9cob (167775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ560306-172 EJ611541856TH Totsphol + พุทธโกศัย (167778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ560306-173 EJ611541856TH Totsphol + พุทธโกศัย (167782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
101 # 3อจ560306-174 EJ611541856TH จักรพรรดิ์ + พุทธโกศัย (167783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า กรุวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี ***
102 # 3อจ560306-175 EJ846077436TH ToonY + โอเว่น (167788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ560306-176 EJ638664814TH ตึกคอมศรีราชา + Klinket (167791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ560306-177 EJ740985894TH puriwaj + Aummata (167798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ560306-178 EJ531862755TH snook + nockout (167802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัชกาลยุคปลาย เนื้อทองเหลือง(เหลือง) จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
106 # 3อจ560306-180 EJ722154833TH คุณใบเงิน + sangexim (167807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

107 # 3อจ560306-181 EJ695571877TH rayongtrc + unclegob (167776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธิเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
108 # 3อจ560306-182 EJ734133711TH pairoat + piboonk (167779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
109 # 3อจ560306-183 EI704867617TH หม่อง + Tumkung (167781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ตรัง ***
110 # 3อจ560306-184 EJ424560270TH sef_ann + rotthawee (167784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด เนื้อแร่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
111 # 3อจ560306-185 EJ707399547TH phongthanoo + (167787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
yutboss175
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ560306-186 EJ000146337TH veeroma + จตุจักร (167790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
113 # 3อจ560306-187 EJ535490793TH เฟร้นซ์พระณคอน + (167794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
rock10
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 มี.ค. 2556 - 09:08 น.] #44851 (8/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560228-001 EJ767416707TH ban999 (167326) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560228-032 EJ708292723TH พรรณราย (166828) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ560228-034 EJ631336139TH Robinhood (166831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560228-042 EJ6273525974TH นาวิกโยธิน43 (167344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560302-001 EJ488476115TH ดาบฟ้าฟื้น (167287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560302-002 EJ261159105TH maibangsai (167291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560302-003 EJ478177029TH sawangdandin (167346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560302-004 EG784742162TH พิชชากร (167293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560302-005 EH399146863TH aotaung (167294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560302-006 EJ379181702TH bussakorn (167295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560302-007 EJ525097560TH อันดามัน (167296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560302-009 EJ711826286TH นันทวัฒน์ (167304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560302-010 EJ722504137TH พระดีให้โชคลาภ (167308) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ560302-011 EJ780882323TH ping_petchbury (167335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560302-012 EJ495021605TH เด็กท่า (167336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560302-013 EJ384032683TH หลวงพ่อปาน (167337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560302-014 EI558970648TH moo_bpk (167338) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560302-015 EJ505651041TH nonthawat14 (167345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560302-016 EJ749654617TH แบทแมน (167339) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ560302-018 EJ751888995TH pimmniyom (167340) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560302-019 EJ342196329TH นิกส์เพชรเกษม (167341) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560302-020 EJ798569929TH คุณล่ำซำ (167342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560302-021 EJ618533046TH liver139 (167148) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560302-023 EJ433683952TH เวียงระแหง (167149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560302-024 EJ418898664TH akecrma (167150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560302-025 EX013621462TH ศิษย์ปู่อั๊บ (167151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560302-026 EJ733401646TH seven13 (167152) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560302-027 EJ857210184TH star999 (167153) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560302-028 EG969329192TH chetsudimonz (167154) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560302-029 EJ631336258TH Robinhood (167155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560302-030 EJ908505021TH ศิษย์ท่านขุน (167156) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ560302-031 EJ849615196TH แต๊ก_พิชัย (167319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560302-032 EJ584149400TH bastketboy (167323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ560228-002 pimdown (167165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560228-006 Mark299 (166992) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560228-006 Mark299 (166992) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560228-010 safetyruj (167158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560302-001 ฅนเมืองเหนือ (167305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560302-002 komkai (167307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560302-003 จั่นเจา (167310) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ560302-004 chaikrit (167312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560302-005 piyatg (167313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560302-006 patbangbon (167314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560302-007 autpichut (167315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ560302-008 piaric (167317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560302-009 birdlm (167320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560302-010 AnanBhangananda (167321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ560302-012 chokd (167183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560302-013 kritbig (167186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560302-014 วิชามาร (167188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560302-015 วิชามาร (167190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560302-016 วิชามาร (167191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560302-017 วิชามาร (167192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560302-019 ภคะวา (167290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560302-020 บุญน้อม (167289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560302-021 sasith (167232) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ560302-022 กาเบียล (167237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560302-024 สุขใจสบายกาย (167242) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ560302-025 LoyMahayyong (167246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560302-026 doctorQ (167247) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ560302-027 sakyui (167253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ560302-028 panna08 (167257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ560302-029 oodsandee (167259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560302-030 ชัยแคราย (167263) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
32 # 2อจ560302-031 mtep1 (167322) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 2อจ560302-032 psaks (167324) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
34 # 2อจ560302-033 SeksitK (167325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ560302-036 marquis (167329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ560302-037 kit2509 (167330) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ560302-038 Brussels (167331) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
38 # 2อจ560302-039 Toppi (167333) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 2อจ560302-040 pornpoj (167334) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 2อจ560302-041 โยทิน (167292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 2อจ560302-042 pornpet (167157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ560302-043 แสงเสือ (167268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ560302-044 เจ้นปรัชญา (167159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ560302-045 MRDAVE (167161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ560302-046 MRDAVE (167163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ560302-047 focus-2007 (167164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
47 # 2อจ560302-048 แม็คหลักสี่ (167160) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
48 # 2อจ560302-049 แม็คหลักสี่ (167162) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560302-116 EJ370323099TH jedai12 + pranung (167199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
2 # 3อจ560302-170 EJ672899885TH pimdown + วรัชญา (167590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น ***
3 # 3อจ560302-182 EJ716023860TH Pech_Muangchon + (167528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Ronado
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4339) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
4 # 3อจ560302-187 EJ299222108TH pongchon + โอมภูเก็ต (167279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เส้นคอเล็ก เนื้อเงิน ปี 2497 จ.ภูเก็ต ***
5 # 3อจ560302-196 EJ601622419TH Uthen55 + witpayasuren (167532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560304-005 พ่อน้องจ้าว + เก๋นครนายก (167374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุรอริยสัจ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2435 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)***
7 # 3อจ560304-021 ทองเก้า + gun87 (167366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณ รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
8 # 3อจ560305-001 sathit09 + frendship99 (167529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
9 # 3อจ560305-002 betonglove + (167535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เงินทองไหลมา
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560305-003 Toppi + เงินทองไหลมา (167537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
11 # 3อจ560305-004 เต่าเมืองชล + (167540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เงินทองไหลมา
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
12 # 3อจ560305-005 suraj + punpun (167544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
13 # 3อจ560305-006 honzakub + hussum (167547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค๊ด)***
14 # 3อจ560305-007 lekdee + wanchairangsit (167551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560305-008 เสี่ยเมืองกาญฯ + ชิซุกะ (167553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม เนื้อเงิน ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี ***
16 # 3อจ560305-009 porn08 + tuk08 (167559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
17 # 3อจ560305-010 chatchai16 + SeksitK (167563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (541219-116)***
18 # 3อจ560305-011 suraj + puriku (167527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
19 # 3อจ560305-012 คูณเพิ่มเงิน + ศิรสิทธิ์88 (167531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560305-013 shin55 + ศิรสิทธิ์88 (167534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
21 # 3อจ560305-014 เมวิกา001 + ศิรสิทธิ์88 (167538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ560305-015 tamonwon + ศิรสิทธิ์88 (167543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
23 # 3อจ560305-016 คุณใบเงิน + blue333 (167546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ560305-017 jadsada + เด็กวัดใต้ (167550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 522)(530924-268)***
25 # 3อจ560305-018 เจษเมืองกาญจน์ + nakarin (167555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
26 # 3อจ560305-019 นริศร + กรเพชรบูรณ์ (167558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นเข็มหัก เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดโบสถ์โพธิ์ทองสร้าง/สภาพล้างผิว)***
27 # 3อจ560305-020 saktong + โจ้ดอนเมือง (167564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
28 # 3อจ560305-021 plankton + โจ้ดอนเมือง (167561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
29 # 3อจ560305-022 หูยาว + โจ้ดอนเมือง (167565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 605)***
30 # 3อจ560305-023 pinkpanther + ณิชนันทน์ (167567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐฯ เนื้อผง(ขาว) จ.พิษณุโลก ***
31 # 3อจ560305-024 naenaldo + ณิชนันทน์ (167571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระกำแพงสิบทัศน์ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
32 # 3อจ560305-025 วิเศษชัยชาญ + ณิชนันทน์ (167574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มยอ เนื้อดิน(โซนหยาบ) จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)***
33 # 3อจ560305-026 korn88 + ณิชนันทน์ (167578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุวัดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้)***

34 # 3อจ560305-027 pegasus13 + ณิชนันทน์ (167581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธง วัดไก่เตี้ย เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
35 # 3อจ560305-028 friendship + bankrotor (167681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560305-029 kungkkk + bankrotor (167587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ560305-101 EJ474969345TH lopphuket + jittipong (167568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ กรุเขาดีสลัก จ.สุพรรณบุรี ***
38 # 3อจ560305-102 EJ460505863TH monchai02 + (167573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เป็กสัมพุทธโธ
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง จ.พิษณุโลก ***
39 # 3อจ560305-103 EJ714880391TH บิ๊กนคร + tatty (167694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560305-104 EJ299221399TH เมืองช้าง + โอมภูเก็ต (167579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560305-105 EJ847735369TH ake_h + subinp3 (167586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม เนื้อทองแดง ปี 2494 ***
42 # 3อจ560305-106 EJ493955105TH เต้ยอิตาเลียน + ชนาฎศิลป์ (167589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี ***
43 # 3อจ560305-107 EJ424787424TH เต้อ๋อง8 + เด็กประจวบ (167596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พิมพ์หลังตัวหนังสือ ***
44 # 3อจ560305-108 EJ720842809TH บิ๊กนคร + Phonny (167680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.นครศรีธรรมราช ***
45 # 3อจ560305-109 EJ714520036TH kanate + jorangsan (167696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550904-118)***
46 # 3อจ560305-110 EJ659494846TH kkiet + mandala (167600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (550907-029)***
47 # 3อจ560305-111 EJ818089345TH owats + ศาลย์ (167572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2628)(550511-165)***
48 # 3อจ560305-112 EJ793510670TH roj_union + หนุกหนาน (167580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
49 # 3อจ560305-113 EI966867158TH aumnuey + (bebe) (167584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
50 # 3อจ560305-114 EJ639590724TH nakarin + อาดัม (167588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ560305-115 EJ594715387TH สีตะมา + thanaanan (167593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อเงิน จ.สุรินทร์ ***
52 # 3อจ560305-116 EJ791534735TH sawarut + ดุจติปิยะ (167597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
53 # 3อจ560305-117 EJ707315785TH JASMIN + k_sumait (167602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.จันทบุรี (หลายเลข 338)***
54 # 3อจ560305-118 EJ815128685TH yarit + มาเรีย (167607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)***
55 # 3อจ560305-119 EJ494527196TH แมกไม้11 + chinsp (167610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 730)***
56 # 3อจ560305-120 EJ828101607TH singha_pk + ภคิน-ปู่ทิม (167613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560305-121 EJ472574693TH เซียนน้อยหนึ่ง + pikaju (167601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (บล็อกวัด)***
58 # 3อจ560305-122 EJ472574693TH yywin99 + pikaju (167603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดราชโยธา จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560305-123 EJ790681825TH major + amata_tong (167606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
60 # 3อจ560305-124 EJ790681825TH gabwatpra + amata_tong (167609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
61 # 3อจ560305-125 EI768663506TH TEE_INTER + chaibk (167612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแดง เนื้อผง ***
62 # 3อจ560305-126 EJ378941490TH ชัยนิตย์ + supraraat (167614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
63 # 3อจ560305-127 EJ734235463TH มหาเวส + changnong (167617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560305-128 EJ633988813TH pramual + werty (167618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
65 # 3อจ560305-130 EJ743289133TH suraj + pakee (167619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ560305-131 EJ598468828TH Nippit + Best16 (167536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ560305-132 EJ668625125TH ร่มหลวง + komhatyai (167691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560305-133 EJ594690932TH pialff + RAK_PT (167541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560305-134 EJ369363776TH benz9977 + เด็กนอก (167548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ560305-135 EJ369363776TH โกโก้ + เด็กนอก (167552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550505-167)***
71 # 3อจ560305-136 EI468846470TH art456 + nooing (167554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560305-138 EG784746955TH treetaset + หงษ์หยก (167679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
73 # 3อจ560305-139 EJ485432994TH ประสาน + toonmineza (167557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560221-173)***
74 # 3อจ560305-140 EI715797130TH suraj + kawoat (167569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560305-141 EJ741906297TH sarat + tayatang (167700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
76 # 3อจ560305-142 EI901073193TH Zon_zone + sheep9 (167615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง***
77 # 3อจ560305-143 EJ608797785TH sumsung55 + อิคคิว (167620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560207-378)***
78 # 3อจ560305-144 EJ741906487TH keat2507 + บอลตลิ่งชัน (167622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ560305-145 EJ741906487TH ท่าดอนหลวง + บอลตลิ่งชัน (167703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ560305-146 EJ741904645TH ลานโพธิ์ + kobnamo (167623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
81 # 3อจ560305-147 EI901076668TH Zon_zone + sheep9 (167628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง***
82 # 3อจ560305-148 EI490040372TH sukkato + พระประแดง26 (167631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(560201-053)***
83 # 3อจ560305-149 EJ638643479TH nopakk + ducati (167634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (551009-196)***
84 # 3อจ560305-150 EJ827439795TH isekesi + diethelm (167698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
85 # 3อจ560305-151 EJ378940273TH thonglor + supraraat (167702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ ***
86 # 3อจ560305-152 EJ849512086TH pramual + chingchaik (167616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
87 # 3อจ560305-153 EI925347405TH หลวงสิน + ส-เมืองสมุทร (167621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560305-154 EJ483343863TH เกียรคิก้อง + ไวศิษฏ์ (167624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
89 # 3อจ560305-155 EF268373292TH eaklugs + dimond25 (167625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์ ***
90 # 3อจ560305-156 EI272861985TH hamham + Po_oK (167627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
91 # 3อจ560305-157 EJ820727085TH nopakk + varischaya (167629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ฮก วัดมาบลำบิด รุ่นสำเภาทอง พิมพ์หลังจาร เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ชลบุรี ***
92 # 3อจ560305-158 EJ846108840TH พ่อมดขาว + โอเว่น (167633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ560305-159 EJ714595944TH suwatoada + aatom (167701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ560305-160 EJ850947010TH เมืองช้าง + เทียมเยาวราช (167636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครปฐม ***
95 # 3อจ560305-161 EJ472574075TH สิริเดช + bkhamnon (167630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(551116-224)***
96 # 3อจ560305-162 EJ771101179TH klang-pra + tayfreeman (167632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(550906-066)***
97 # 3อจ560305-163 EX009557992TH พลังจิตศรัทธา + (167635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้องปีเตอร์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550421-002)***
98 # 3อจ560305-164 EH473774325TH tookatun + sheep9 (167637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
99 # 3อจ560305-165 EJ638643465TH นิติเปรม + udomsuk (167639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560214-250)***
100 # 3อจ560305-166 EJ846077422TH sangjun22 + โอเว่น (167641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
101 # 3อจ560305-168 EJ632979090TH coric + sarawutk (167643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
102 # 3อจ560305-169 EJ632979090TH dan_sena + sarawutk (167647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
103 # 3อจ560305-170 EX040996907TH wanchaingoen + (167697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
khommanuch
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
104 # 3อจ560305-171 EJ846083842TH เอกเขนก + มาม่าอร่อย (167576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง***
105 # 3อจ560305-172 EJ726784667TH Givinglorytt + hairgrit (167583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***

106 # 3อจ560305-173 EJ369363759TH tumwat + original (167682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 63)***
107 # 3อจ560305-174 EJ717009252TH gun_sapan + พระพันปี (167591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (540906-089)***
108 # 3อจ560305-175 EJ734759593TH ทศวรรษ33 + แป้ง67 (167594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
109 # 3อจ560305-176 EJ734759593TH Panitac111 + แป้ง67 (167598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
110 # 3อจ560305-177 EJ846077419TH chalaone + โอเว่น (167604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
111 # 3อจ560305-178 EJ666422306TH mon2012 + Junbangna (167708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ560305-179 EJ600363117TH airback + เอกเมืองตรัง (167608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
113 # 3อจ560305-180 EJ600363117TH มหาเวส + เอกเมืองตรัง (167626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
114 # 3อจ560305-181 EJ369147658TH smartsr + aooddy (167638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ560305-182 EJ638652246TH maxmm + Namo_tassa (167640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
116 # 3อจ560305-183 EJ807720525TH sur_suk + เอี่ยมเลิศ (167642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
117 # 3อจ560305-184 EI901614407TH ข้าวปุ้น + สยามเมืองยิ้ม (167644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี ***
118 # 3อจ560305-185 EI901614407TH saraob + สยามเมืองยิ้ม (167646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
119 # 3อจ560305-186 RG677040104TH c_nipon1 + singha_pk (167648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (540407-198)***
120 # 3อจ560305-187 EJ598441621TH csuwatchai + ตุ๊กตา99 (167649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์เล็กฐานสามชั้น เนื้อผง ***
121 # 3อจ560305-188 EI196178455TH tui_bong + ภคิน-ปู่ทิม (167651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
122 # 3อจ560305-189 EJ627360627TH ballpic + นาวิกโยธิน43 (167653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี ***
123 # 3อจ560305-190 EJ417308009TH รัตน์ + pwongphu (167656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***

124 # 3อจ560305-191 EJ417308009TH ช_ชุติวัตร + pwongphu (167595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
125# 3อจ560228-200 EJ737368455TH danupong_s +AnanBhangananda (166935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(560221-063)***
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 มี.ค. 2556 - 09:14 น.] #44846 (7/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ560227-014 EJ233711627TH ปัญญาพระเครื่อง (167125) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ560227-016 EJ782458783TH 6411171 (167118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ560227-019 EX040888301TH นานาพระเครื่อง (167117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560227-022 EJ505641375TH sornna (167122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560228-024 EI558945745TH jojo5 (166965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560301-001 EJ369150161TH pujiwi (167097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560301-002 EJ006715677TH patchaya (167141) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560301-003 EX040888624TH jorangsan (167100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560301-004 EJ472534836TH jacks7 (167102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560301-005 EJ691672668TH korn88 (167103) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
11 # 1อจ560301-006 EJ631327565TH ton68 (167108) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ560301-007 EJ600725522TH เบียร์ปทุม (167111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560301-008 EJ428128285TH nampoo (167113) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ560301-009 EJ682650117TH apexshop (167115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560301-010 EJ573498801TH กุมาร (167142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560301-011 EI374242064TH พระมงคล (167114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ560301-012 EJ812602999TH bancha18 (167116) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ560301-013 EJ845325030TH หนานเอ (167119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560301-014 EJ527130030TH กุ้งมังกร (167143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560301-016 EJ708891449TH อภิชาติดาบไม้ (167124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560301-018 EJ260173397TH ปั๊กชิวขอนแก่น (167127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560301-019 EJ751955417TH worawan (167130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560301-020 EI829795281TH pradrem (167131) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560301-021 EJ021866802TH Jackbangkaew (167096) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ560301-022 EJ174973275TH aidteegon (167098) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560301-023 EJ572219029TH SUPERTOR (167099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560301-024 EJ741807847TH เด็กละหารไร่ (167101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ560301-025 EI969297937TH marma (167140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ560301-026 EJ703541327TH t-det (167104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ560301-027 EJ849614553TH พรพระ (167138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560301-028 EJ435285278TH sinsan (167106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560301-029 RG986150830TH dawutt (167110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560301-030 EJ740149446TH sareez (167112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560228-012 Madman1 (166991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560228-034 ขุนเมฆา (166948) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
3 # 2อจ560301-001 subarusti (167068) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560301-002 sirisaksrijaem (167072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560301-003 phanom (167074) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ560301-004 Visuttiphan (167128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560301-005 finance (167079) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ560301-006 ลำไพร (167082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560301-007 pharanyu28 (167129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560301-008 iarun46 (167084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560301-009 TANAWAT2520 (167086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560301-010 ตูนธรรมชาติ (167089) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560301-011 naweena (167132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560301-012 พีเอสพี (167133) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560301-013 แมนปากท่อ (167134) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560301-015 sit2009 (167136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ560301-016 เด็กดอน (167137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560301-017 นพรามสอง (167139) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ560301-019 superman_vuth (167144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560301-020 cinsun (167146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560301-021 ตองเก้า (167091) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ560301-022 RTPRA (167093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560301-023 karn940 (167094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ560301-024 การันตีพระ (167145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560228-012 Pimol14 + chavaroj (167389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560228-013 Pimol14 + chavaroj (167391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
3 # 3อจ560228-152 EJ434338575TH New_chain + teelotus (167008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รัศมีข้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)***
4 # 3อจ560228-182 EJ440055533TH Lim70 + เพชรกำแพง (167394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
5 # 3อจ560302-020 suraj + focus-2007 (167177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (550817-093)***
6 # 3อจ560302-112 EJ757254409TH New_chain + (167181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ballloonyoyo
*** พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560302-165 EJ609464651TH ghotam + thanaphon (167243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
8 # 3อจ560302-185 EJ438985098TH pramual + เต้อ๋อง8 (167271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ560304-002 ลิลลี่ + ฐิติพงษ์ (167368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาอัฏฐารส กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
10 # 3อจ560304-003 พ่อมดขาว + ประศาสน์ (167369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560304-004 bussakorn + niruth (167371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (490520-040)***
12 # 3อจ560304-006 ยศวิเศษ + มองดู (167378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
13 # 3อจ560304-007 ชมวิว + มองดู (167381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560304-008 เกียรคิก้อง + (167384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Adisorn_p2519
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
15 # 3อจ560304-009 ประสาน + oudood (167385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (560124-410)***
16 # 3อจ560304-010 busayanampech + oudood (167387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560117-019)***

17 # 3อจ560304-011 mumpar + ดูไม่เป็น (167365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรางยาง)(560220-006)***
18 # 3อจ560304-012 เพชรกำแพง + (167367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rangsananant
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540107-275)***
19 # 3อจ560304-013 ruenthong + sakaekrung (167370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
20 # 3อจ560304-014 jjom77 + sakaekrung (167372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
21 # 3อจ560304-015 busayanampech + (167376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
jiantsuphan
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นแปดจุดบัวสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ560304-016 ศรีมหาโพธิ์ + sakol (167380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดคู่)***
23 # 3อจ560304-017 พรายกระซิบ + sakol (167383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
24 # 3อจ560304-018 Sampenang + pro19 (167498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560304-019 dadaekraksa + boonlers (167502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1383)***
26 # 3อจ560304-020 ข้าวปุ้น + หนวดลาดพร้าว (167388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.เพชรบุรี ***
27 # 3อจ560304-022 นริศร + uncleboy (167497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
28 # 3อจ560304-023 art456 + pitchayuit (167496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560304-024 บารมีพรพรหม + (167373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
30 # 3อจ560304-025 kawoat + NATTAPON9 (167377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ560304-026 pramoht + NATTAPON9 (167382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560304-027 andamann + NATTAPON9 (167386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560304-101 EJ710046350TH Akebanchang + Magico (167364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
34 # 3อจ560304-102 EJ710046350TH Akebanchang + Magico (167375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***

35 # 3อจ560304-103 EJ849356307TH nituss + pornphisit (167503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทาบรอนซ์ใหม่)(550229-079)***
36 # 3อจ560304-104 RG837889842TH ยุทธพิชัย + หนุ่ยเพชรบุรี (167379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี ***
37 # 3อจ560304-105 EJ766904495TH พระประแดง26 + kopuree (167409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
38 # 3อจ560304-107 EJ721845554TH rongrong + paoboonjin (167415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ560304-108 EJ713922356TH marma + วิจิตร34 (167419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
40 # 3อจ560304-109 EJ584240580TH sunthon-pd + (167422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
41 # 3อจ560304-110 EJ712714286TH Damwoo + พาหุงมหากา (167425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดาน เนื้อชิน ***
42 # 3อจ560304-111 EJ710683095TH engwattana + (167390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
43 # 3อจ560304-112 EJ506004375TH bluezone69 + pranung (167393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ560304-113 EJ678547935TH พีเอสพี + โจโฉพระเครื่อง (167395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
45 # 3อจ560304-114 EJ610856187TH lookpong + สายฝาง (167398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560304-115 EJ652188546TH อรุณทอง + คงเจริญ (167400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ560304-116 EJ846084953TH pimmniyom + ชยันโต (167403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (560218-064)***
48 # 3อจ560304-118 EJ798415661TH อั่งเปา28 + สาตะมนต์ (167499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ560304-119 EJ488769785TH panadon + สหายเมืองลิง (167406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560304-120 EJ488769785TH pimthong + สหายเมืองลิง (167412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอังคีรส พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
51 # 3อจ560304-121 EJ668763197TH มหาเวส + nithiwat (167501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 3 พิมพ์กลากสองหลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ ***
52 # 3อจ560304-122 EJ695561061TH พระประแดง26 + mboss (167392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อลังเม้ง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ560304-123 EJ695561061TH เซียน99 + mboss (167396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ560304-124 EJ695561061TH tunya32 + mboss (167397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) งปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ560304-125 EJ784378632TH rachy + jojo5 (167401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (560220-219)***
56 # 3อจ560304-126 EJ800338121TH ศุกลเศรษฐ + ansaldo (167405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
57 # 3อจ560304-127 EJ643022795TH kamron + met199 (167500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
58 # 3อจ560304-128 EI804759385TH ศิลป์มงคล + ต่ายเอเชีย (167407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 (งามเอก) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)***
59 # 3อจ560304-129 EJ798416446TH sakda2 + sineenat (167493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 65)***
60 # 3อจ560304-130 EI558954818TH korn88 + (167505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560304-131 EI558954818TH เกียรคิก้อง + (167506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560304-132 EJ352120523TH sisobad + phipops (167399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ560304-133 EJ658564015TH เพิ่มมงคลบารมี + (167402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โต๋พระเครื่อง
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสกตะกรุด เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560304-134 EJ493259105TH panudeja + นาจา8 (167404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นคล้ายวันเกิด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
65 # 3อจ560304-135 EJ574293044TH จิตศรัทธา + kiattisak (167408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สิงห์บุรี ***
66 # 3อจ560304-136 EJ798589177TH กบลำลูกกา + winzz (167495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 108)***
67 # 3อจ560304-137 EJ752600018TH ariko + อุสาคำ (167411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
68 # 3อจ560304-138 EJ712714989TH keng_kung + พาหุงมหากา (167414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวดนวล วัดตุยง พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อว่าน ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560304-139 EJ721847263TH golfhot + natureSK (167494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550913-144)***
70 # 3อจ560304-140 EJ798586958TH jopawis + คุณล่ำซำ (167418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***

71 # 3อจ560304-141 EJ798586958TH kolok_ด้ามขวาน + คุณล่ำซำ (167474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560304-142 EJ214199499TH พาหุงมหากา + minemint (167475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์สองหน้า เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 16)***
73 # 3อจ560304-143 RG919404942TH ยศวิเศษ + pookchue (167476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
74 # 3อจ560304-144 EJ850939384TH teewhytee + pramate (167477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุด)***
75 # 3อจ560304-145 EX053978133TH มันตู + pikaju (167507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
76 # 3อจ560304-146 EJ711070491H ar2008 + unity (167478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์เต็มองค์ เนื้ออัลปาก้าหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 34)***
77 # 3อจ560304-147 EJ684576082TH จอมทอง33 + บิ๊กนคร (167479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (551011-031)***
78 # 3อจ560304-148 EX053979010TH sarat + pikaju (167508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร เนื้อดิน ***
79 # 3อจ560304-149 EX053979010TH Collection9 + pikaju (167509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระครูสังฆ์ เนื้อผง ***
80 # 3อจ560304-150 EJ600362916TH รัตน์ + kittsak43 (167480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
81 # 3อจ560304-151 EI468846449TH bigปากน้ำ + nooing (167413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธข้างเม็ด หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2499 จ.ชลบุรี ***
82 # 3อจ560304-152 EJ724618551TH toymlt + aomaam (167416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ560304-153 EJ726783220TH olympia + hairgrit (167410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
84 # 3อจ560304-154 EJ379452285TH everycarucan + (167417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phattirarat
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
85 # 3อจ560304-155 EJ839429058TH จอมทอง33 + atsawawisuit (167420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ560304-156 EJ711120207TH gun_sapan + ตั้งเจริญ (167421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ560304-157 EJ711120207TH miaterpra_punwa + (167424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตั้งเจริญ
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
88 # 3อจ560304-158 EJ722149983TH เกียรคิก้อง + mabee (167426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560304-159 EJ260427304TH korn88 + yuyuhaku (167428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อเงิน จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 275)***
90 # 3อจ560304-160 EJ695584310TH เทียนกำแพง + จิรัฏฐาโน (167430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(551212-024)***
91 # 3อจ560304-161 EJ731640762TH yarit + korbuakaew (167455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)(530123-189)***
92 # 3อจ560304-162 EJ839403563TH akecrma + P7harit (167457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
93 # 3อจ560304-163 EJ839403563TH bussakorn + P7harit (167458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ560304-164 EJ839403563TH นัฐนันท์ + P7harit (167459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (ไม่เจาะหูเหรียญ)***
95 # 3อจ560304-165 EJ359189070TH นาวิกโยธิน + jindacam (167460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (551029-091)***
96 # 3อจ560304-166 EJ472566547TH สมิตา + sinjak (167462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)(540108-073)***
97 # 3อจ560304-167 EJ472566547TH SIX-PK + sinjak (167464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ ***
98 # 3อจ560304-168 EJ472566547TH akekapop + sinjak (167465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 มี.ค. 2556 - 09:03 น.] #44835 (6/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ560226-001 EJ714071712TH nakamura24 (166968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560226-019 EJ526966412TH zopida (167017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560226-022 EI558851495TH kiattisak (166975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560228-002 EJ771118877TH rattasah (166825) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560228-003 EJ732306017TH payan (166827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560228-004 EJ791027075TH ปั๊กชิวขอนแก่น (166830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560228-005 EJ197881515TH namo08 (166833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560228-006 EJ483342284TH อยู่ดี10 (167022) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ560228-007 EJ195117588TH หน้าหวาน (166835) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560228-008 EJ560578231TH ratchata (166839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560228-009 EJ751867142TH UNCLESAM (166876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560228-010 EJ488339494TH ประภาสอิ่มเต็ม (166880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560228-011 EJ486263271TH พรหมสิงห์ (166938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560228-012 EJ641824405TH chawansak (166941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560228-013 EG784738724TH ชวนชื่น (166945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560228-014 EJ708847428TH ก้องภพ99 (166950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560228-015 EJ732036990TH juklek19 (166953) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ560228-016 EJ435272107TH AirPremz (167005) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ560228-017 EJ379194480TH waves (166959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560228-018 sawang (166970) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ560228-019 EJ628820293TH khakprachin (166977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560228-020 EJ750834908TH เก้าล้าน (166979) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ560228-021 EI994398022TH ponbangkok (166960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560228-022 EJ750264619TH sef_ann (166962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560228-023 EJ696787849TH โกล์บัวหลวง (166963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560228-025 EJ756910528TH busayanampech (166967) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ560228-026 EJ605735447TH TY2505 (166971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560228-027 EJ715142715TH kmana (166973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ560228-028 EJ319460982TH เก้าหมู่เก้า (166974) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560228-029 EJ006718506TH laksi (166976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ560228-030 EJ652769957TH TiTleooo (166981) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ560228-031 EJ741876961TH bristop (166826) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
33 # 1อจ560228-033 EX069625434TH tontatto (166829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560228-035 EI715794323TH kawoat (166832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ560228-036 EJ751710079TH pimmniyom (166834) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
36 # 1อจ560228-037 EJ472560093TH so-so (166836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ560228-038 EI505972704TH โก้_บ้านดอน (166837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560228-040 EG254339509TH ชานนท์53 (166838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560228-041 EJ492292626TH chaiyasit (166952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560228-043 EI558972272TH prayoon55 (166956) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560226-009 เซียนเขาทราย (166999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560228-001 autpichut (166982) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560228-003 นายพอเพียง (166985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560228-004 mejii (166988) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560228-005 Mark299 (166990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560228-007 ding_vios (166994) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560228-008 apiwat_66 (166996) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560228-009 การันตีพระ (167009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560228-011 สุวรรณภูมิ_17 (166989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560228-013 nokchaiyo (166993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560228-014 ปรมัตถ์ (166995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560228-015 catmoo (166997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560228-016 thonglor (166998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560228-017 thonglor (167000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ560228-018 thesj (167001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560228-019 nutpop (167002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ560228-020 santipap (167003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560228-021 anan6699 (166964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560228-022 กุ้ง_หลักสี่ (166966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560228-023 ต่อ_ถนนตก (166969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560228-024 นั่งร้าน (166972) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ560228-025 chajks (166978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560228-026 skyauto (166980) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
24 # 2อจ560228-027 Chew_JJ (166983) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560228-028 ประสาน (166984) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ560228-029 bussakorn (166986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560228-030 bussakorn (166987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560228-031 bussakorn (166942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560228-032 นภเก้า (166944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560228-033 ไกรศาล (166946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ560228-035 wanchairangsit (167023) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ560228-036 พุทธบูชา (166955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560228-037 พุทธบูชา (166957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ560228-038 พุทธบูชา (166958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ560228-039 การันตีพระ (167010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ560228-040 มงคลวัตถุ์ (166961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560228-041 ศตกมล (167704) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560228-005 narongo + (167309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
WEERA_NUNGHOTMAI
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560228-123 EJ798531693TH vutt47 + เปิ้ลอัมพวัน (167172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2873)***
3 # 3อจ560228-134 EJ622151627TH ตุ๊ต๊ะ + มะอะอุ (167174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
4 # 3อจ560228-168 EJ755062162TH x-nara + กาน999 (167176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560228-187 EJ711448332TH a_yui + liver138 (167178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(550918-136)***
6 # 3อจ560228-199 EJ711037601TH ล้านมาแชร์ + tonbana7 (167180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก(นิยม) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่)***
7 # 3อจ560302-001 ลูกพ่อพระใส + hijacker (167184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (540527-188)***
8 # 3อจ560302-002 udornp + พิศรุษ (167185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน เนื้อทองเหลือง ***
9 # 3อจ560302-003 somkiat2222 + birdlm (167283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 601)***
10 # 3อจ560302-004 pingman + birdlm (167284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ขอบเดียว เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช ***
11 # 3อจ560302-005 มาร์ค-มีนบุรี + (167189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(ทำความสะอาดผิว)(560130-121)***
12 # 3อจ560302-006 loomthong + brandben (167194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)***
13 # 3อจ560302-007 พีเอสพี + pattawut (167196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
14 # 3อจ560302-008 kritbig + Kunphra (167198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่น น.ว.ม. เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ560302-009 nopakk + บุญน้อม (167286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560302-010 นครคำแดงดี + raimon (167200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ560302-011 UNICITY + raimon (167166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
18 # 3อจ560302-012 pramual + ชายชัยภูมิ (167167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ560302-013 yuthachai + ปอนเอกชัย (167168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560302-014 wuteiei + sakyui (167311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ560302-015 toyotachi + oodsandee (167169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์คางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)***
22 # 3อจ560302-016 ปักต้นกล้า + oodsandee (167170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ560302-017 Wsummut + mtep1 (167171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
24 # 3อจ560302-018 everycarucan + tuk08 (167173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างไท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(520423-113)***
25 # 3อจ560302-019 lutjack + แสงเสือ (167175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550130-061)***
26 # 3อจ560302-101 EJ535485127TH fogus + rock10 (167187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521204-476)***
27 # 3อจ560302-102 EJ43311169TH อรุณทอง + นัทกะน้ำ (167193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560302-103 EJ492287250TH สรพลจัน + คเวสโก (167197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา***
29 # 3อจ560302-104 EJ753272720TH Weerachat_day + (167276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพชรล้านนา
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ560302-105 EJ377297994TH lengboy + แก้วสระบุรี (167202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อครน วัดบางแซะ เนื้อตะกั่ว ***
31 # 3อจ560302-106 EJ577963755TH แผนบ้านกร่าง + (167206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอกสามแยก
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560302-107 EJ377297994TH rayongtrc + แก้วสระบุรี (167209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
33 # 3อจ560302-108 EJ632203292TH suk2006 + เจ๋งจริง (167216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดไชโยฯ พิมพ์ 7 ชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
34 # 3อจ560302-109 EJ709547075TH pisanlost + คุณมง (167278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

35 # 3อจ560302-110 EJ357177455TH ตะกรุดแก้ว + ริดนคร (167221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มห่าง เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560302-111 EJ742589264TH Joklongsam + สุพัฒน์กิจ (167179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ560302-113 EJ488476115TH สรพลจัน + ดาบฟ้าฟื้น (167316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
38 # 3อจ560302-114 EJ487977478TH honzakub + นู๋โอปอ (167182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
39 # 3อจ560302-115 EJ487977478TH เจ้าพระยา + นู๋โอปอ (167318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย ***
40 # 3อจ560302-117 EJ370323099TH nat-vego + pranung (167203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
41 # 3อจ560302-118 EJ748305575TH พจน์บางสะพาน + offyyyy (167302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ560302-119 EI415502702TH เด็กตลาดพลู + โรตีชลดา (167210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ560302-120 EJ755378895TH Totsphol + พุทธโกศัย (167213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดกลางปั๊มซ๊ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560302-121 EJ755378895TH ฟันธง + พุทธโกศัย (167195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560302-122 EJ755378895TH Totsphol + พุทธโกศัย (167205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560302-123 EJ755378895TH Totsphol + พุทธโกศัย (167208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560302-124 EJ755378895TH Totsphol + พุทธโกศัย (167212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดบช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่(แข้งขีด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560302-125 EJ713328607TH ทะเลธรรม + Preecha_K (167214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนะปัดตลอด หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 530)***
49 # 3อจ560302-126 EJ713328607TH เทียนกำแพง + Preecha_K (167217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดบช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560302-127 EJ708298227TH natureSK + เด็กใหม่ (167220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ560302-128 EJ755354832TH tonchelsea + พุทธโกศัย (167222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อดิน ***
52 # 3อจ560302-129 EJ755354832TH Totsphol + พุทธโกศัย (167225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560302-130 EG784742162TH อุธรณ์ + พิชชากร (167227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
54 # 3อจ560302-131 EI433308767TH Suntaree + p_nasun (167201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระสมเด็จญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแก้วมณีโชติ เนื้อสำริด ปี 2540 จ.อุบลราชธานี ***
55 # 3อจ560302-132 EJ755359327TH Totsphol + พุทธโกศัย (167204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560302-133 EJ377252278TH engwattana + NMBTHAI (167207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (551006-288)***
57 # 3อจ560302-134 EJ674462749TH AONGKALOY20 + (167211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CrAzYaSs
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551108-100)***
58 # 3อจ560302-135 EJ603489730TH Mrsutti + keattisak (167215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (ตอกโค๊ด 3 )(500401-007)***
59 # 3อจ560302-136 EJ772881710TH surats_s + พรพุทธคุณ (167218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
60 # 3อจ560302-137 EJ624713444TH น้ำดอกไม้ + ชมรมพระสวย (167303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560302-138 EJ814781856TH เกสาโร + หนิงพระบาท (167223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521121-182)***
62 # 3อจ560302-139 EJ677868195TH golf555 + เชิญชล (167288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
63 # 3อจ560302-140 EJ483342925TH kevindoy + ไวศิษฏ์ (167228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (550709-100)***
64 # 3อจ560302-141 EJ755380320TH thanaphan + jarunphant (167219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 12252)***
65 # 3อจ560302-142 EJ786801019TH ศุกลเศรษฐ + thongpaiwan (167224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1854)***
66 # 3อจ560302-143 EJ772882485TH เกียรคิก้อง + phongthanoo (167226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี***
67 # 3อจ560302-144 EJ798542206TH กิตช่างไม้ + wichiantst (167230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสรวง ***
68 # 3อจ560302-145 EI558970648TH Nopbanna + moo_bpk (167300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
69 # 3อจ560302-146 EJ766297773TH pongsan12 + tepakornsu (167273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560220-186)***
70 # 3อจ560302-147 EJ628796841TH ริ้งฑ์ + thaipra (167238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด) (กะไหล่ทองใหม่)(551215-012)***

71 # 3อจ560302-148 EJ666419956TH Tapoo005 + bpmsman (167245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลำพูน ***
72 # 3อจ560302-149 EJ684381571TH chane31 + คนสิ้นใจ (167249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
73 # 3อจ560302-150 EJ780839965TH matina + Priw_2 (167251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ560302-150 EJ780839965TH matina + Priw_2 (167251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560302-151 EJ724443550TH laodee + กวงยะลา (167231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2875)***
76 # 3อจ560302-152 EJ846082419TH chaiDMC + ชานนทร์ (167234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ560302-153 EJ846082419TH บ้านบุญ + ชานนทร์ (167236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ560302-154 EJ320876245TH ปั๊กชิวขอนแก่น + uppakid (167241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
79 # 3อจ560302-155 EJ320876245TH Akebanchang + uppakid (167244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ560302-156 EJ436149866TH Augyee + ทองนพเก้า (167280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
81 # 3อจ560302-157 EJ436149866TH หม่อง + ทองนพเก้า (167250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560302-158 EJ688003650TH Tazmania + viruch2499 (167254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
83 # 3อจ560302-159 EJ653573568TH พีเอสพี + proof1 (167258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
84 # 3อจ560302-160 EJ275668641TH teaker + sedtha (167261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ560302-161 EJ370380167TH tui_bong + vuthinuntha (167229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ560302-162 EJ433651209TH pimmniyom + tttui (167233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมธรรมดา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี(สภาพใช้)(560208-015)***
87 # 3อจ560302-163 EJ609464651TH tui_bong + thanaphon (167235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ560302-164 EJ609464651TH showgun + thanaphon (167240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560302-166 EJ472565039TH miaterpra_punwa + (167248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maytus
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
90 # 3อจ560302-167 EJ203983811TH engwattana + งดงาม (167252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
91 # 3อจ560302-168 EJ682721652TH เปี๊ยกตุ๊กแก + chok999 (167255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพใช้) (530211-218)***
92 # 3อจ560302-169 EJ800035315TH amitaput + ansaldo (167262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นอายุ 75 ปี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 579)***
93 # 3อจ560302-169 EJ800035315TH amitaput + ansaldo (167262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นอายุ 75 ปี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 579)***
94 # 3อจ560302-171 EJ755360047TH watpanom + พยัคฆ์ทมิฬ (167256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
95 # 3อจ560302-172 RG486005136TH so-so + singha_pk (167260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก จ.ปัตตานี ***
96 # 3อจ560302-173 EX013217289TH Pratin + peerapath (167264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
97 # 3อจ560302-174 EJ800323498TH ปักต้นกล้า + peepop (167266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1811)***
98 # 3อจ560302-175 EJ755360055TH Toppi + พยัคฆ์ทมิฬ (167267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการ/หมายเลข 148)***
99 # 3อจ560302-176 EJ539898804TH busayanampech + (167332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รามา_53
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
100 # 3อจ560302-177 EJ741901649TH Vincent + สุดขอบฟ้าG (167343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบ ๘ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
101 # 3อจ560302-178 EJ264890835TH Aekka_23m + realpor (167297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 30 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร ***
102 # 3อจ560302-179 EJ714563368TH andamann + มงคลรักษ์ (167299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (551203-046)***
103 # 3อจ560302-180 EJ850924725TH tookatun + teeramet (167301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
104 # 3อจ560302-181 EJ11641440TH Chan59 + ทอเร็ตโต้ (167269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
105 # 3อจ560302-183 EJ539898804TH busayanampech + (167328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รามา_53
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
106 # 3อจ560302-184 EJ628281262TH NinePSB + ไกลปีนเทื่ยง (167270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

107 # 3อจ560302-186 EJ637434823TH surachaiCM + พระดี24 (167274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (540819-177)***
108 # 3อจ560302-188 EJ738460164TH satayu_l + ipong (167281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1856)***
109 # 3อจ560302-189 EJ495022115TH เอ็กตะลุมพุก + ruenthong (167306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาขีด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
110 # 3อจ560302-190 EJ632209468TH thonglor + เจ๋งจริง (167285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพัด กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)***
111 # 3อจ560302-191 EJ721834168TH andamann + natureSK (167265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (551207-023)***
112 # 3อจ560302-192 EJ724615759TH JATURATHAP + นราทัศน์ (167272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
113 # 3อจ560302-193 EJ285427248TH Charity + kraiwut2012 (167275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพแต่งผิว)***
114 # 3อจ560302-194 EJ767452911TH คุณใบเงิน + UNICITY (167277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
115 # 3อจ560302-195 EJ767452911TH นายพระเครื่อง + UNICITY (167282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 มี.ค. 2556 - 09:22 น.] #44831 (5/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560227-107 EJ377235195TH ทวีสิน + ม่วงทอง (167042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มยอ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
2 # 3อจ560227-122 EJ850892347TH ทาสธรรม + แว่นพระประแดง (167044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์***
3 # 3อจ560301-001 busayanampech + (167025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BMVERSION
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
4 # 3อจ560301-002 witoonmg08 + ไกรศาล (167120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ หลวงปู่สุภา เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.ภูเก็ต ***
5 # 3อจ560301-003 พุทธสยาม + Naisert (167029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560301-004 P_Chumsang + นับตังค์ (167031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ560301-005 ploykanut + samartw (167033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
8 # 3อจ560301-006 Bumpber + ฐิติพงษ์ (167035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
9 # 3อจ560301-007 pingman + woraset (167037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหลงบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง พิมพ์นิยม ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)(540129-095)***
10 # 3อจ560301-008 opasn + pakornkeit (167039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (550824-225)***
11 # 3อจ560301-009 tamnoiyor + freeborn (167041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ผมหวี เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 344)***

12 # 3อจ560301-101 EJ766284695TH พยัคฆ์ทมิฬ + junsri (167024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ560301-102 EJ755337763TH took02 + พยัคฆ์ทมิฬ (167026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (550209-031)***
14 # 3อจ560301-103 EG784734696TH นายพระเครื่อง + หงษ์หยก (167027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
15 # 3อจ560301-104 EG784734696TH นายพระเครื่อง + หงษ์หยก (167028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
16 # 3อจ560301-105 EJ635698270TH converse_07 + แสงบูรพา (167030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
17 # 3อจ560301-106 EJ820712642TH RAPIN + กานกินรี (167032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (560114-078)***
18 # 3อจ560301-107 EJ375358877TH ท่าจีน + ของขวัญ (167034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.อุดรธานี ***
19 # 3อจ560301-108 EJ375358877TH ท่าจีน + ของขวัญ (167036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.อุดรธานี ***
20 # 3อจ560301-109 EJ793584615TH BankHiWay + kamol111 (167038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
21 # 3อจ560301-110 EJ472534836TH Numracingcar + jacks7 (167040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด ว้ดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
22 # 3อจ560301-111 EJ472534836TH รุ้งน้องใหม่ + jacks7 (167121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7443)***
23 # 3อจ560301-112 EJ472534836TH picasso + jacks7 (167045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัตร ***

24 # 3อจ560301-113 EJ600725522TH เมืองช้าง + เบียร์ปทุม (167048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560301-114 EJ627732836TH ขุนพลบ้านค่าย + tin-banmai (167052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
26 # 3อจ560301-115 EJ755842747TH nat_exit + krai007 (167057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
27 # 3อจ560301-116 EJ270184862TH New_chain + sai-9ton (167060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)***
28 # 3อจ560301-117 EJ524173684TH ตั้มซอยตัน + chane31 (167065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
29 # 3อจ560301-118 EJ716030049TH suraj + kittisak-pra (167067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
30 # 3อจ560301-119 EJ716030049TH โลมยุทยา + kittisak-pra (167070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 290)***
31 # 3อจ560301-120 EJ702255033TH patio_s + ชมดาวโคราช (167073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 96)***
32 # 3อจ560301-121 EI901611082TH suttisak + สยามเมืองยิ้ม (167049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560301-122 EJ428126421TH พระราม9 + router (167050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ560301-123 EX051705653TH ynamsome + อาร์เธอร์ (167054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
35 # 3อจ560301-124 EJ710683144TH นายพระเครื่อง + โนพันเต (167056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (540912-061)***

36 # 3อจ560301-125 EI558947397TH TEE_INTER + ตี๋วัดทุ่ง (167059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ560301-126 EJ609471768TH tui_bong + thanaphon (167062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560301-127 EJ746146187TH เมืองช้าง + มะอะอุ (167064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 28 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร ***
39 # 3อจ560301-128 EJ505653674TH moment11 + หนิงพระบาท (167123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560207-112)***
40 # 3อจ560301-129 EJ644212795TH snook + โอเพชรบูรณ์ (167069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางแขนอ่อน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
41 # 3อจ560301-130 EJ505653674TH รักษ์นครหลวง + หนิงพระบาท (167071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
42 # 3อจ560301-131 EJ260173383TH saktong + ปั๊กชิวขอนแก่น (167043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
43 # 3อจ560301-132 EJ752188359TH ชานนท์53 + lekjung1 (167046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ560301-133 EJ306300341TH MAXIMA + บางพระบางพระ (167047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
45 # 3อจ560301-134 EJ720844416TH ipong + Buncha (167051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี***
46 # 3อจ560301-135 EJ720844416TH บอสแมน + Buncha (167053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560301-136 EJ732332595TH Wsummut + พยัคราชา (167055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 697)***

48 # 3อจ560301-137 EI845878696TH สุขอัลฟ่า + ทัชสะพานใหญ่ (167058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาสามเกลอ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***

49 # 3อจ560301-138 EJ042928533TH Dutchie + ต่อยอด (167061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2096)***
50 # 3อจ560301-139 EJ042928533TH gunnakap + ต่อยอด (167063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ560301-140 EI901611079TH เกียรคิก้อง + สยามเมืองยิ้ม (167066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ560301-141 EJ526973872TH suraj + อมาญาส์ (167077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
53 # 3อจ560301-142 EJ434099787TH Teppong + V_god (167080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชิน จ.ชัยนาท (วัดหัวหาดสร้าง)***
54 # 3อจ560301-143 EJ794235196TH พีเอสพี + อภิธรรม (167083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค๊ด)***
55 # 3อจ560301-144 EI740893243TH pramual + อาชาเหล็ก (167087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ560301-145 EX013214906TH อำนวยเคซี + พิฆเนศวร69 (167090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)***
57 # 3อจ560301-146 EI845878245TH Nongguy + Junbangna (167092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ560301-147 EI928358565TH pramual + นาวิกโยธิน (167095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
59 # 3อจ560301-148 EX062223011TH t_inkeaw + owats (167105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560301-149 EJ695565752TH PRY13 + miokikujung (167107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 60)***
61 # 3อจ560301-150 EJ435285278TH mon2012 + sinsan (167109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560131-224)***
62 # 3อจ560301-151 EJ748313735TH c_nipon1 + aumnuey (167075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550531-010)***
63 # 3อจ560301-152 EJ433049268TH natanon03 + conun (167076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่อุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
64 # 3อจ560301-153 EJ433049268TH พนมเทียน + conun (167078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
65 # 3อจ560301-154 EJ722147262TH แท่งทอง + mabee (167126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
66 # 3อจ560301-155 EJU850913515TH Kenny + kasan (167081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณแตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี***
67 # 3อจ560301-156 EJ573498625TH monze + napraw (167085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
68 # 3อจ560301-157 EJ277304628TH tui_bong + ใบบัว (167088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***


ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 มี.ค. 2556 - 09:05 น.] #44826 (4/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560225-014 mc2007 + Kunphra (166854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ชุดไตรภาคี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)***
2 # 3อจ560226-008 vadcharapol + danaiw (166870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ560226-017 vadcharapol + sanwiwat (166842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
4 # 3อจ560226-113 EJ288307709TH engineer27 + r-rung (166848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)***
5 # 3อจ560226-132 EJ716024882TH NandA + kittisak-pra (166859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
6 # 3อจ560226-173 EJ706692520TH lount + coffeenuy (166849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิตตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 945)***
7 # 3อจ560228-001 sarim + pukky (166840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 578)***
8 # 3อจ560228-002 peterjeep + (166843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์_พระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1445)***
9 # 3อจ560228-003 workat + watkaow (166844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (550109-075)***
10 # 3อจ560228-004 น้ากร + (167021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
11 # 3อจ560228-006 rachy + anan6699 (166846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560228-007 เพชรอโยธยา + ณิชนันทน์ (166850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุนาดูน พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
13 # 3อจ560228-008 Cchanchai + ณิชนันทน์ (166851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
14 # 3อจ560228-009 จักรพรรดิ์ + ณิชนันทน์ (166853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาเชยคางข้างเม็ด กรุวัดอาวาสน้อย พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพฐานชำรุด)***
15 # 3อจ560228-010 THARIS + aumphorn (166856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560220-009)***
16 # 3อจ560228-011 laodee + กุ้ง_หลักสี่ (166841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***

17 # 3อจ560228-014 gustclub + นภเก้า (166845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
18 # 3อจ560228-015 เด็กตรอกจันทน์ + (166847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
19 # 3อจ560228-016 Firechicken + BK-Prom (166852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 12834) (ตอก 11 โค๊ด)(530715-267)***
20 # 3อจ560228-017 เมืองราช + tonsakura (166858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560228-018 วัชรฉัตร + tonsakura (167019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560228-019 tui_bong + มงคลวัตถุ์ (166862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560228-101 EJ495011713TH A_ONPA + roj_union (166855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (531118-064)***
24 # 3อจ560228-102 EJ504578800TH บิ๊กนคร + lulytoon (166857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
25 # 3อจ560228-103 EJ485424689TH c_nipon1 + suraj (166860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธานหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (550121-049)***
26 # 3อจ560228-104 EJ472539674TH nitis + วรรณนภา (166863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560228-105 EJ708292365TH honzakub + Rak99 (166867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ560228-106 EJ504578773TH น้าเดช + lulytoon (167015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560110-264)***
29 # 3อจ560228-107 EJ504578787TH toonmineza + lulytoon (166871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550525-023)***
30 # 3อจ560228-108 EJ505596725TH backdagon + prasatj (166875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)***
31 # 3อจ560228-109 RG951791682TH pairoat + masterbill (166878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรง จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560228-110 EJ352013762TH pattama01 + phipops (166882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
33 # 3อจ560228-111 EJ846067164TH suksilp + iamponpanit (166861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ560228-112 EJ853829326TH busayanampech + sittistr (166864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551109-124)***

35 # 3อจ560228-113 EJ377281685TH natanon03 + ม่วงทอง (166866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)***
36 # 3อจ560228-114 EH748942183TH sarim + pramoht (166868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 908)***
37 # 3อจ560228-115 EJ740145930TH เด็กชายคลอง + ball99 (166872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิว)***
38 # 3อจ560228-116 EI771118877TH panadon + rattasah (166874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.ฉะเชิงเทรา ***
39 # 3อจ560228-117 EJ217303385TH Bobbie + berry (166879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (550306-081)***
40 # 3อจ560228-118 EJ791027061TH พุทธบูชา + teeramet (166881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
41 # 3อจ560228-119 EJ681617313TH monstajim + jdbig (166883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร***
42 # 3อจ560228-120 EJ798545233TH toymlt + เต้ยโคราช (166887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
43 # 3อจ560228-121 EJ624739441TH Powara09 + (166884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร ***
44 # 3อจ560228-122 EH844817055TH อุธรณ์ + dimond25 (166888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
45 # 3อจ560228-124 EJ711042694TH benz51 + shirew (166889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560228-125 EJ711042694TH punyapol + shirew (167020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง***
47 # 3อจ560228-126 EJ605735455TH pramual + TY2505 (166894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ560228-127 EJ849614315TH somrit04 + MENAKE (166896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนิรันตราย พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 100)***
49 # 3อจ560228-128 EJ061618225TH jakky + suttisak (166904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุสำปะซิว จ.สุพรรณบุรี ***
50 # 3อจ560228-129 EJ061618225TH SITDU + suttisak (166909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13(ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ560228-130 EI490007270TH mottom + kittsak43 (167013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (560130-197)***
52 # 3อจ560228-131 EJ804727802TH sisobad + thanaphon (166865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ560228-132 EJ716029519TH nopakk + Ronado (166869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมอ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิชิตไพรีทวีทรัพย์ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ560228-133 EJ631740825TH พรบูรพา + ton68 (166873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (551122-308)***
55 # 3อจ560228-135 EJ644397247TH tom_nasarn + ท๊อปTURBO (167007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560228-136 EJ714089126TH samakid + autopower (166877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(550831-098)***
57 # 3อจ560228-137 EJ644397220TH nopakk + หน้าหวาน (167004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560131-220)***
58 # 3อจ560228-138 EJ438985053TH everycarucan + เต้อ๋อง8 (166886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.พิจิตร ***
59 # 3อจ560228-139 EJ740145912TH lengboy + ball99 (166891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
60 # 3อจ560228-140 EJ178532132TH เงิน108 + piya222 (166893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรง(ธรรมดา) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ560228-141 EJ849357979TH ท่านมหา + ธนะพล (166885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
62 # 3อจ560228-142 EJ732200475TH pramual + ghotam (166898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ560228-143 EJ849613867TH uncleboy + (166900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหยินน้อยโคราช
*** พระปิดตากระดูกผี วัดโพธิ์ เนื้อเทา ***
64 # 3อจ560228-144 EJ849613867TH พลอยรุ้ง + (166903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหยินน้อยโคราช
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ560228-145 EJ849613867TH GuyGun + เหยินน้อยโคราช (166907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
66 # 3อจ560228-146 EJ370323099TH ชัยนเรศ + pranung (166910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดพิกุลเงิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึก)***
67 # 3อจ560228-147 EJ370323099TH poyin_yoyo + pranung (166913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2516 จ.หนองคาย ***
68 # 3อจ560228-148 EJ3703232099TH gorn9 + pranung (166916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย ***
69 # 3อจ560228-149 EJ370323099TH samakid + pranung (166918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
70 # 3อจ560228-150 EJ490341275TH น้าเดช + สหายเมืองลิง (167014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

71 # 3อจ560228-151 EJ755941373TH อันอัน + addoo (167016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)***
72 # 3อจ560228-153 EJ741829944TH pair1 + สุดขอบฟ้าG (166890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและหูตัด)***
73 # 3อจ560228-154 EJ434338575TH vadcharapol + teelotus (167018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ560228-155 EI505972695TH mon2012 + โก้_บ้านดอน (166892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรัยญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
75 # 3อจ560228-156 EJ492288635TH teeraput + นิลพัฒน์ (166895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดสะตือ รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
76 # 3อจ560228-157 EJ708889649TH ลำแพน + โอปอล (166899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพแต่งผิว)***
77 # 3อจ560228-158 EI969290925TH rachy + sudjai (166901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี (560215-025)***
78 # 3อจ560228-159 EJ622151635TH jadetactone + มะอะอุ (166905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
79 # 3อจ560228-160 EJ251369841TH sur_suk + ธนถัทร (166908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน ปี 2483 จ.ชลบุรี ***
80 # 3อจ560228-161 EI468846231TH หนานเอ + nooing (166914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
81 # 3อจ560228-162 EJ736667515TH เด็กตลาดพลู + (166920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
atsawawisuit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560228-163 EJ734874245TH anansakju + เอ็กซ์มหาดไทย (166924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพแต่งผิว)***
83 # 3อจ560228-164 EI468846231TH praddd + nooing (166927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560228-165 EJ752187217TH ฮก_ลก_ซิ่ว + lekjung1 (166931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ560228-166 EJ492895989TH k0281 + noychelsea (166934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง บล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(ว หัวกลวง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ560228-167 EJ436145538TH pyakorn + รัชตพล (166937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอม วัดไผ่ล้อม เนื้อผง จ.นครปฐม (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
87 # 3อจ560228-169 EI969290103TH ขวัญวลัย + apexshop (166940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(541020-005)***
88 # 3อจ560228-170 EJ694166776TH nokklang + setthasiri (166947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (501106-124)***

89 # 3อจ560228-171 EJ260555144TH ช_ชุติวัตร + บรรเจิด (166897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ560228-172 EJ260555144TH seles + บรรเจิด (166902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ560228-173 EJ740145926TH น้องปีเตอร์ + ball99 (166906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
92 # 3อจ560228-174 EJ675703300TH it28910 + นึกอ่อนนุช (166911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
93 # 3อจ560228-175 EJ708292723TH เจษเมืองกาญจน์ + (166915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรรณราย
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ560228-176 EJ712285587TH seles + meksonice (166921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560228-177 EJ493679080TH พญายูงทอง + pattanakorn (166923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1007)***
96 # 3อจ560228-178 EJ633985511TH ning_rw + werty (166930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
97 # 3อจ560228-179 EJ740145943TH เมืองช้าง + ball99 (166932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
98 # 3อจ560228-180 EJ633360405TH KingCantona + jittipong (166936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด)***
99 # 3อจ560228-181 EJ638641084TH yuthachai + Namo_tassa (166925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
100 # 3อจ560228-183 EJ657619910TH พลับพลา + boonyarujana (167006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 766)***
101 # 3อจ560228-184 EJ472560093TH treetaset + so-so (167011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (560130-006)***
102 # 3อจ560228-185 EJ667492303TH pas11 + aomaam (166928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(550725-106)***
103 # 3อจ560228-186 EJ377258806TH engwattana + ruamsup (166943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (550620-098)***
104 # 3อจ560228-188 EJ658713704TH พีเอสพี + โต๋พระเครื่อง (166949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
105 # 3อจ560228-189 RG547569221TH Dech07 + ARNON (166951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
106 # 3อจ560228-190 RG969234075TH gu_gappy + pattawut (166954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(560201-175)***

107 # 3อจ560228-191 EJ217303394TH อาราธนา + berry (166912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (550420-160)***
108 # 3อจ560228-192 EJ663762495TH danupong_s + ทวีสิน (166917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแชม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ560228-193 EJ834343911TH danupong_s + ลุงศร (166919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(551114-035)***
110 # 3อจ560228-194 EJ417307618TH พลับพลา + pwongphu (166922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 779)***
111 # 3อจ560228-195 EJ417307618TH นุจุลา + pwongphu (166926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
112 # 3อจ560228-196 EJ417307618TH ynamsome + pwongphu (167012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
113 # 3อจ560228-197 EJ417307618TH ล้านมาแชร์ + pwongphu (166929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
114 # 3อจ560228-198 EJ417307618TH danupong_s + pwongphu (166933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ560228-201 EJ741828524TH korn88 + อ๋อย77 (166939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 มี.ค. 2556 - 09:23 น.] #44821 (3/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560223-018 EJ714832612TH ตะวัน03 (166412) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ560227-001 EJ440053696TH ducratti (166642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560227-002 EJ713311527TH Preecha_K (166643) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560227-003 EJ710669947TH Akebanchang (166645) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560227-004 EJ378934675TH wariya (166646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560227-005 EJ742554910TH สุพัฒน์กิจ (166647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560227-006 EJ767422248TH UNICITY (166648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ560227-007 EJ663760684TH Jackbangkaew (166650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ560227-008 EJ628919109TH amarin (166651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ560227-009 EJ638103045TH bothong (166820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560227-010 EJ505638663TH sk117 (166653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ560227-011 EJ790256235TH โบราณ (166641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ560227-012 EJ725626347TH sirimongkol1 (166644) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ560227-013 EJ460715102TH ต่อคู้บอน (166649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560227-015 EJ676354424TH ล้านมาแชร์ (166652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560227-017 EJ472539515TH ตี๋พิทักษ์ธรรม (166654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560227-018 EJ370432108TH เมตร์แม่นาง (166783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ560227-020 EJ285285964TH ภคิน-ปู่ทิม (166786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ560227-021 EJ741815287TH nopakk (166743) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560227-023 EJ580239665TH ขวัญนคร (166744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560227-024 EJ790319792TH บารมีหลวงพ่อเงิน (166745) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ560227-025 EJ285286063TH thammaroj_s (166746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560227-026 EJ714592673TH rt3ab5 (166747) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560227-027 EJ630372599TH Aeroflex (166748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560227-028 EX013212508TH Belton (166749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ560227-029 EJ618526938TH New_chain (166750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ560227-030 EX054276264TH dman2551 (166751) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 1อจ560227-031 EX051390866TH komon9 (166655) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
29 # 1อจ560227-032 EJ741654845TH โบตั้ม (166774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ560227-033 EJ741654845TH โบตั้ม (166777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560225-022 mingch (166758) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ560225-023 luangtajunior (166471) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ560226-019 ชยางกูร (166630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560227-001 tepakornsu (166779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560227-002 หลักทอง9 (166809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560227-003 ถนัดซ้าย08 (166781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ560227-004 thesj (166782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ560227-005 คุณตาวิธาน (166785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ560227-006 numberseven (166787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560227-007 เทพนาคา (166788) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ560227-008 TANAWAT2520 (166790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560227-009 ดูไม่เป็น (166791) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
13 # 2อจ560227-010 montree_m (166794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560227-011 heretic (166792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560227-012 tsong_tc (166795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ560227-013 kaigg (166797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560227-014 Auttaporn (166822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560227-015 prakit0112 (166801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560227-016 เอลำลูกกา (166805) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ560227-017 เฟร้นซ์พระณคอน (166814) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ560227-018 nontatait (166808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ560227-019 oudoud (166811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560227-020 panutat (166817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560227-021 puriku (166768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560227-022 goyoi (166773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560227-023 natanon03 (166776) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560227-024 กฤชนณแปดริ้ว (166784) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ560227-025 natanon03 (166789) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560227-026 Givinglorytt (166793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560227-027 tanac (166796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560227-028 พิชย์ภัสสร (166798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
32 # 2อจ560227-029 ding_vios (166800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ560227-030 dinjaa (166803) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ560227-031 nongnat (166752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ560227-032 amata482 (166753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ560227-033 amuletfocus (166754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ560227-034 topkoo (166755) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560227-035 เพชรธงชัย (166756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ560227-036 การันตีพระ (166816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ560227-037 ลุงบ๊อบ (166757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ560227-039 lovelyman (167147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ560226-018 pakee + bankrotor (166526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560226-018 pakee + bankrotor (166526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)***
3 # 3อจ560226-021 tee2513 + WIRAT999 (166636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมสามิตร วัดมกุฎฯ พิมพ์ประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ560227-001 thanajaikla + (166656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์_พระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8003)***
5 # 3อจ560227-002 นุจุลา + punpun (166659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (551011-168)***
6 # 3อจ560227-003 ริ้งฑ์ + เด็กบ้านแพน (166660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560227-004 world + nikron (166661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
8 # 3อจ560227-005 tigerpong77 + (166664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
NATTAPON9
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ560227-006 danaiw + pondc (166667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดไชยมังคราราม พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 ***
10 # 3อจ560227-007 pimmniyom + คนตุลา (166671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
11 # 3อจ560227-008 BangRuk + montree_m (166675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ560227-009 ลูกวังอิน + REGCOS (166813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด รุ่นรุ่งเรืองบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ลพบุรี ***
13 # 3อจ560227-010 bluezone69 + สำเภาทอง (166678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2505 จ.พิษณุโลก ***
14 # 3อจ560227-011 jjom77 + natanon03 (166657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
15 # 3อจ560227-012 Zon_zone + mut007 (166812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ560227-013 pingman + veeroma (166663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ560227-014 เขาคอหงส์ + oudoud (166668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.เพชรบุรี ***
18 # 3อจ560227-015 nattapongp + amata_tong (166799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
19 # 3อจ560227-016 keattisak + amata_tong (166674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
20 # 3อจ560227-017 โลกธาตุ + Givinglorytt (166680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550206-054)***
21 # 3อจ560227-018 phubed + กฤชนณแปดริ้ว (166685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560227-019 future + cowman (166689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560227-020 ศุกลเศรษฐ + cowman (166693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ560227-021 กิตช่างไม้ + ploykanut (166662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ ศิลปะเชียงรุ้ง เนื้อสำริด จ.เชียงราย ***
25 # 3อจ560227-022 jeabrock + กรเพชรบูรณ์ (166666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นบูรณะบันได เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
26 # 3อจ560227-023 korn88 + napased (166670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวสองชั้นแปดจุด ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ560227-024 Wsummut + anonnat (166673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นหนุนดวง เนื้อเงิน ปี 2550 จ.นครปฐม (หมายเลข 666/วัดหนองพงนกสร้าง)***
28 # 3อจ560227-025 บอยประตูแดง + anonnat (166677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560227-026 New_chain + ศตกมล (166681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ560227-027 TEE_INTER + ศตกมล (166686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พาระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(560213-174)***
31 # 3อจ560227-101 EJ551331022TH กรเพชรบูรณ์ + paoboonjin (166824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์จิ๊กโก๋ เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
32 # 3อจ560227-102 6101302454257 pod2481 + nockout (166735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ระยอง (หมายเลข 56/หน้าตัก 9 นิ้ว)***
33 # 3อจ560227-103 EJ850892355TH nok50 + แว่นพระประแดง (166736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (สภาพล้างผิว)***
34 # 3อจ560227-104 EJ850892333TH pattama01 + (166737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)***

35 # 3อจ560227-105 EJ377235195TH TheJo + ม่วงทอง (166738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มยอ เนื้อดิน ***
36 # 3อจ560227-106 EJ377235195TH Cchanchai + ม่วงทอง (166739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสรรค์ยืน เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
37 # 3อจ560227-108 EJ377235195TH ทวีสิน + ม่วงทอง (166740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระร่วงยืน กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
38 # 3อจ560227-109 EJ506643700TH gorn9 + เด็กนอก (166741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560227-110 EJ633319685TH เจษเมืองกาญจน์ + ตรีรัตน์ (166742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)***
40 # 3อจ560227-111 EJ483341350TH เด็กลาด508 + ไวศิษฏ์ (166683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560227-112 EJ811475401TH bigsong + พิชาญ (166684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค๊ด)***
42 # 3อจ560227-113 EJ707323132TH khonnakorn + Aoon5 (166688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค๊ด)***
43 # 3อจ560227-114 EJ846068685TH Pra-ban + ชานนทร์ (166691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560227-115 EJ846067685TH AONGKALOY20 + (166694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชานนทร์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560227-116 EJ714860397TH laodee + boyburapa (166695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
46 # 3อจ560227-117 EJ486119310TH เบียร์ปทุม + toonmineza (166699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560227-118 EJ741806719TH nituss + Aorha (166702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์ใบโพธิ์หลังนางกวัก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.นครสวรรค์ ***
48 # 3อจ560227-119 EJ714095311TH Authayo + pongchon (166704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ560227-120 EJ418537793TH Nsamut + gump16 (166707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ560227-121 EJ219416765TH nongnolf + nat-vego (166697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
51 # 3อจ560227-123 EJ846072442TH monze + โอเว่น (166703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560227-124 EJ532063102TH rachy + ดำรงสยาม (166711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ560227-125 EX040888615TH busayanampech + (166713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jorangsan
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (551105-008)***
54 # 3อจ560227-126 EJ744027791TH pumcha + nongnolf (166716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 677)(551217-336)***
55 # 3อจ560227-127 EJ601453922TH c_nipon1 + Kumpanthong (166719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแปดรอบ พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ560227-128 EI740878189TH c_nipon1 + อาชาเหล็ก (166723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (540921-069)***
57 # 3อจ560227-129 EJ472531565TH JASMIN + maytus (166728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ560227-130 EJ682444129TH AONGKALOY20 + (166732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560227-131 EJ633984975TH ทวีคูณ + werty (166810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ560227-132 EJ531114222TH choed19 + ก้อนกรวด (166804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมผิวใหม่)***
61 # 3อจ560227-133 EJ531114222TH นำลาภ + ก้อนกรวด (166696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.พัทลุง***
62 # 3อจ560227-134 EJ377637857TH suwatite + พรหมมาตร์ (166701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเก็ต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 988)***
63 # 3อจ560227-135 EJ837961184TH ktitawong + oudood (166706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังฆรักษ์ วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานคู่(หลังยันต์ดอกจันทร์) เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (560124-342)***
64 # 3อจ560227-136 EJ734894806TH SAHAKORN + kasemsit (166709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) (สภาพสวย)***
65 # 3อจ560227-137 EJ320843525TH มงคลวัตถุ์ + uppakid (166802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ560227-138 EJ486119323TH ช_ชุติวัตร + toonmineza (166712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560227-139 EJ486119323TH pas11 + toonmineza (166717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2506 (วัดสวนกลางสร้าง จ.สมุทรปราการ)***
68 # 3อจ560227-140 EJ663715668TH pramual + T-PITBULL (166721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ560227-141 EJ728143900TH เมืองช้าง + aslan (166698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)***
70 # 3อจ560227-142 EJ562937538TH ริ้งฑ์ + numpraram2 (166700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560227-143 EJ493182281TH santhai_n + sak15 (166705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560201-079)***
72 # 3อจ560227-144 EJ676354415TH ล้านมาแชร์ + แป้ง67 (166708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
73 # 3อจ560227-145 EJ466338625TH choed19 + ping_petchbury (166807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
74 # 3อจ560227-146 EJ846072439TH frist + โอเว่น (166714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560227-147 EJ682444115TH หนุ่มนนท์ + ชมรมพระสวย (166823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560227-148 EJ638497864TH NATTAPON9 + นครนายก (166715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ560227-149 EJ682444101TH airback + ชมรมพระสวย (166722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ560227-150 EJ638638690TH weerasak2009 + (166821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมีจันทบุรี
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
79 # 3อจ560227-151 EJ714575216TH gun_sapan + โชควัฒน (166718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560227-152 EJ845396172TH เกียรคิก้อง + peerapath (166720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
81 # 3อจ560227-153 EJ377258077TH suraj + NMBTHAI (166724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (550626-092)***
82 # 3อจ560227-154 EX040888301TH ยุทธพิชัย + นานาพระเครื่อง (166725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี ***
83 # 3อจ560227-155 EJ708282071TH gun_sapan + วันใหม่ (166729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพสวย)***
84 # 3อจ560227-156 EJ744947619TH Tananchai + nukro09 (166731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
85 # 3อจ560227-157 EJ790256227TH natureSK + (166734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีหลวงพ่อเงิน
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ560227-158 EJ734206073TH แพทย์แผนปัจุบัน + aum99 (166767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (551218-116)***
87 # 3อจ560227-159 EJ475421294TH piyaphum + pkimkrao (166770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560227-160 EJ270544818TH NARONGCHIT + pongsan (166771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***

89 # 3อจ560227-161 EJ061617595TH พุทธสยาม + kingprince (166760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ560227-162 EJ285285964TH KingCantona + ภคิน-ปู่ทิม (166815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
91 # 3อจ560227-163 EJ711456400TH amata482 + UNICITY (166761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(550412-394)***
92 # 3อจ560227-164 EH693339665TH watpanom + k9cob (166764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
93 # 3อจ560227-165 EH693339665TH New_chain + k9cob (166765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)***
94 # 3อจ560227-166 EH693339665TH จิวจิว + k9cob (166769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ560227-167 EH693339665TH K_bangkhontee + k9cob (166772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกชุมพล กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
96 # 3อจ560227-168 EJ639539747TH pramual + อาดัม (166775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2701)***
97 # 3อจ560227-169 EJ772699949TH นาวิกโยธิน43 + น้องข้าวสวย (166778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
98 # 3อจ560227-170 EJ772699949TH คุณใบเงิน + น้องข้าวสวย (166780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
99 # 3อจ560227-171 EJ659675225TH สิงขร + pichetfuse (166727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550921-148)***
100 # 3อจ560227-172 EJ639539747TH bigsong + อาดัม (166730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1022)***
101 # 3อจ560227-173 EJ790317972TH เต็งประเสริฐ79 + (166733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีหลวงพ่อเงิน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว รุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
102 # 3อจ560227-174 EJ790317972TH พาหุงมหากา + (166759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บารมีหลวงพ่อเงิน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ560227-175 EH399145275TH แมนปากท่อ + (166819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหกรรมพระเครื่อง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
104 # 3อจ560227-176 EJ505596739TH winaichai + Earthquake (166762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. สามจุด(นิยม) เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
105 # 3อจ560227-177 EJ493950148TH nengneng + suk2006 (166818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
106 # 3อจ560227-178 EJ543239278TH พุทธสยาม + natapoln (166763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***

107 # 3อจ560227-179 EJ744027765TH เอกชัย19 + nongnolf (166766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
108 # 3อจ560227-180 EJ219416751TH suksannb + nat-vego (166806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560211-065)***
109 # 3อจ560227-181 EJ495007824TH aodja + ruenthong (166658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
110 # 3อจ560227-182 EG969332466TH โรตีชลดา + promlok (166665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
111 # 3อจ560227-183 EX013212508TH dekdon + Belton (166669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ560227-184 EX013212508TH anonnat + Belton (166672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
113 # 3อจ560227-185 EJ714556438TH ลือพงษ์ + มงคลรักษ์ (166676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
114 # 3อจ560227-186 EJ635034805TH เปี๊ยกระยอง + คูณลาภ (166679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
115 # 3อจ560227-187 EJ732053131TH วิเศษชัยชาญ + หนึ่งบางแขม (166682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปรกชุมพล กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
116 # 3อจ560227-188 EJ727301241TH รัฐพงษ์ + ใบบัว (166687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
117 # 3อจ560227-189 EX054276542TH finance + Sudlaw (166690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์อุดเล็ก จ.สมุทรปราการ ***
118 # 3อจ560227-190 EJ636040246TH bluezone69 + (166692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุนเมืองจันทร์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง***
119 # 3อจ560227-191 EX054276264TH ชโลบล + dman2551 (166710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 มี.ค. 2556 - 08:53 น.] #44812 (2/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560222-013 EJ485420147TH หนุ่มนนท์ (166480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560222-022 EJ270527103TH rayongtrc (166498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560222-025 EJ846053338TH Toytoytoy (166491) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560222-028 EJ846053341TH Toytoytoy (166494) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ560222-030 EJ491632527TH คมเพ็รช (166499) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ560223-021 EJ779918785TH ชัยไทรงาม (166503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560223-030 EJ494500445TH เสกโสร่งบาน (166502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ560225-001 EJ573011970TH ชัชพนม (166475) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560225-002 EJ336386814TH gold_rabbit (166477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ560225-003 EJ620591762TH hexcimal (166478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560225-004 EJ631320536TH คุณใบเงิน (166479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560226-002 EJ134165284TH นุหนองคาย (166504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ560226-003 EJ435550242TH AirPremz (166506) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ560226-004 EJ523387989TH อันดามัน (166601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560226-005 EJ685044567TH zidane (166606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560226-006 EJ134165275TH นุหนองคาย (166609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560226-007 EJ755845916TH คลับจับลิง (166612) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560226-008 EJ749286461TH เจี๊ยบราชวงค์ (166615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560226-009 EH876495705TH viruch2499 (166618) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560226-010 EJ612990269TH nuthapol (166622) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
21 # 1อจ560226-011 EJ403778400TH mingloei (166527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560226-012 EJ762824275TH มิตรจัตุคาม (166529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560226-013 EJ741790846TH คำลนสุขทวี (166532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ560226-014 EJ292359937TH มหามณีจินดา (166535) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560226-015 EJ725641640TH lekyo89 (166545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560226-016 EJ798787226TH คุณล่ำซำ (166549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560226-017 EJ708270952TH วันใหม่ (166551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ560226-018 EJ526966412TH โชคพานิช (166555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ560226-020 EJ798526027TH คุณล่ำซำ (166560) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ560226-021 EJ724441369TH on-yala (166500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560226-023 EI666965585TH sursakk (166501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560222-013 เด็กในค่าย (166476) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ560223-026 ต๋องปากเกร็ด (166613) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560225-001 nongnhun (166455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560225-002 southman92 (166457) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560225-003 chaikrit (166459) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ560225-004 อาชาเหล็ก (166460) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ560225-005 prakit0112 (166462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560225-006 prakit0112 (166464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560225-007 non109 (166465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560225-008 หนึ่งวังหิน (166467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560225-009 TANAWAT2520 (166468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560225-010 Aun2013 (166493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ560225-011 toomtaamm (166481) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ560225-012 tamo1 (166482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560225-013 นิรันทร (166483) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560225-014 ประศาสน์ (166484) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560225-015 somsak191 (166497) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ560225-016 den74 (166485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ560225-017 มองดู (166486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560225-018 โลตัส (166496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ560225-019 sakchidlom (166487) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560225-020 pramual (166488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ560225-021 ดูไม่เป็น (166470) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560225-024 jojo5 (166473) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ560226-001 bstand (166570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560226-002 วัตถุมงคลสยาม (166573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ560226-003 อุทยานทอง (166574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ560226-004 น้ำใจ52 (166576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560226-005 แก้วสามวา (166578) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ560226-006 piack (166639) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
31 # 2อจ560226-007 Chan59 (166586) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 2อจ560226-008 boytiew (166589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560226-010 danaiw (166590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ560226-011 satosoda (166577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ560226-012 Teerapan (166580) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 2อจ560226-013 chalongrat (166583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560226-014 tong0259 (166585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ560226-015 THARIS (166588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ560226-016 ศิรสิทธิ์88 (166592) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
40 # 2อจ560226-017 nco125 (166594) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
41 # 2อจ560226-018 นโมตัสสะ (166596) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
42 # 2อจ560226-020 scpra (166599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560222-150 EJ417307140TH vadcharapol + pwongphu (166597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560223-130 EJ600593795TH c_nipon1 + kritikorn714 (166593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางรำพึง หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง(ดำ) ปี 2520 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ560223-167 EJ270184831TH Pb_Benz + sai-9ton (166637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560202-016)***
4 # 3อจ560226-001 kritbig + เจี่ยหนองแขม (166505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว)***
5 # 3อจ560226-002 danupong_s + punpun (166508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
6 # 3อจ560226-003 anonnat + pukpao (166509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศรีษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
7 # 3อจ560226-004 หัวใจสะออน + ac100 (166632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
8 # 3อจ560226-005 นภเก้า + ปลายฝนต้นหนาว (166512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 213)***
9 # 3อจ560226-006 ปักต้นกล้า + สืบสายสอง (166513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560208-108)***
10 # 3อจ560226-007 anonnat + boytiew (166517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
11 # 3อจ560226-009 pingman + satosoda (166518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560226-010 ดอกบัว99 + satosoda (166521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
13 # 3อจ560226-011 ronalton + satosoda (166510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
14 # 3อจ560226-012 ninjaman + beeampawa (166514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
15 # 3อจ560226-013 จีวร19 + chalongrat (166516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ560226-014 yutboss175 + mdkm11 (166519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***

17 # 3อจ560226-015 bussakorn + a-siam (166520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคฯ พิมพ์สามชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ560226-016 jikkoh + หนวดลาดพร้าว (166523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ ***
19 # 3อจ560226-019 KaFak + chaovanai (166534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.พัทลุง***
20 # 3อจ560226-020 Taweepat + นภเก้า (166538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
21 # 3อจ560226-022 it28910 + SIX-PK (166564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด ปี 2524 จ.นนทบุรี ***
22 # 3อจ560226-023 พุทธสยาม + songp1 (166567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ560226-024 warning + santipap (166579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ560226-025 เต้ยแม่โจ้ + Yaya54 (166582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560208-011)***
25 # 3อจ560226-026 khomsorn14 + aeeee (166587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
26 # 3อจ560226-101 EJ773121701TH พระประแดง26 + (166628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
KONDEE446
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (551130-248)***
27 # 3อจ560226-101 EJ773121701TH พระประแดง26 + (166628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
KONDEE446
*** พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560226-102 EJ674467046TH ชมวิว + วรรณนภา (166602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.บึงกาฬ ***
29 # 3อจ560226-103 EJ756908158TH New_chain + Teerasak01 (166610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
30 # 3อจ560226-104 EJ603137123TH watpanom + Wiman (166638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 50)***
31 # 3อจ560226-105 EJ603137110TH nongnolf + นาวิกโยธิน (166614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ560226-106 EJ721801876TH yotaabt + dells (166617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้)***
33 # 3อจ560226-107 EI721052991TH zidane + อี๊ดวัดไทร (166620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
34 # 3อจ560226-108 EJ846059313TH kokae + joke13 (166623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***

35 # 3อจ560226-109 EJ269393228TH naenaldo + panuten (166625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก ปี 2506 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ560226-110 EJ635253908TH jom2523 + amata482 (166626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ560226-111 EJ269393228TH pdarnswat + panuten (166522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
38 # 3อจ560226-112 EJ789326019TH mandala + satosoda (166525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
39 # 3อจ560226-114 EJ528744444TH samajit + tranger (166528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560226-115 EJ756908405TH monze + พางาม (166531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ560226-116 EJ311465660TH ชมรมพระสวย + พิชาญ (166536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ560226-117 EJ684567602TH naenaldo + ชาติน (166539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระลีลาฝักดาบ วัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ ***
43 # 3อจ560226-118 EJ726760802TH it28910 + hairgrit (166540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
44 # 3อจ560226-119 EJ703122815TH dadaangle + keat2507 (166543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (540204-148)***
45 # 3อจ560226-120 EJ834208063TH abaolee + supason48 (166547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
46 # 3อจ560226-121 EJ695511825TH บารมีฟู + pinmarine35 (166542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมดำเสริมด้านหน้า-หลัง)***
47 # 3อจ560226-122 EJ134165267TH golf_kk + นุหนองคาย (166546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)***
48 # 3อจ560226-123 EJ550777670TH t-tapra + sittipon (166633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 252)***
49 # 3อจ560226-124 EJ519736541TH kikapoo + ณท่าม่วง (166554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560226-125 EJ759639574TH chaiyawit_doh + (166559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บีลูกพระธาตุ
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร ***
51 # 3อจ560226-126 EJ759539574TH chaiyawit_doh + (166562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บีลูกพระธาตุ
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพรมดำใหม่)***
52 # 3อจ560226-127 EJ759639574TH chaiyawit_doh + (166566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บีลูกพระธาตุ
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพล้างผิว)***

53 # 3อจ560226-128 EJ759639574TH chaiyawit_doh + (166569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บีลูกพระธาตุ
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์ระฆังห้าจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
54 # 3อจ560226-129 EJ466432912TH sak-muk + Frank2550 (166572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 246)***
55 # 3อจ560226-130 EJ512879470TH บอยรุ่งเจริญ + บ๊ะจ่างทองคำ (166575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 729)***
56 # 3อจ560226-131 EI845881029TH natureSK + ม่อเส้าชง (166524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (560214-193)***
57 # 3อจ560226-133 EJ433679516TH pramual + ศิระกันต์ (166530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ560226-134 EJ740779977TH เต้ย_วิเศษชัยชาญ + (166533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vit_2513
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
59 # 3อจ560226-135 EJ741801005TH andamann + xnakhon (166537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (ผิวมีคราบจากการเก็บ)(551219-371)***
60 # 3อจ560226-136 EJ798548654TH pramual + โคราช01 (166541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2408)***
61 # 3อจ560226-137 EJ755941064TH นาวิกโยธิน43 + addoo (166544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
62 # 3อจ560226-138 EJ442040616TH เมืองช้าง + เล็กรางบัว (166548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ560226-139 EJ754472740TH samakid + addoo (166552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
64 # 3อจ560226-140 EJ839681624TH เปี๊ยกระยอง + ภิรัต (166557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)***
65 # 3อจ560226-141 EJ741790846TH bankrotor + คำลนสุขทวี (166605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลายมือแกะของพระเครื่องรุ่นนี้อยู่
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2521 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ560226-142 EJ332594785TH BangRuk + Hengdee8 (166607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระชัยหลังช้าง พิมพ์หลัง สก. เนื้อนาก ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ560226-143 EJ440054405TH Toytoytoy + เพชรกำแพง (166629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
68 # 3อจ560226-144 EJ526966426TH mandala + โชคพานิช (166611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560226-145 EJ869974533TH pyakorn + เสน่หา (166616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน ***
70 # 3อจ560226-146 EJ714547820TH New_chain + มงคลรักษ์ (166619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ560226-147 EJ006839172TH roj_union + s-rat (166621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.พิษณุโลก ***
72 # 3อจ560226-148 EJ829076427TH Aof_GM + ปลาโลมา (166631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ560226-149 EJ834370280TH พรบูรพา + yasticker (166624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560226-150 EJ834370280TH bksura14 + yasticker (166627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
75 # 3อจ560226-151 EJ712712585TH keng_kung + พาหุงมหากา (166550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นสร้างโรงพยาบาล เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.จันทบุรี***
76 # 3อจ560226-152 EJ798787226TH polsattahip + คุณล่ำซำ (166553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
77 # 3อจ560226-153 EJ798505512TH sorose + nattapongp (166556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560226-154 EJ752866934TH คุณใบเงิน + yasticker (166558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
79 # 3อจ560226-155 EJ695559142TH natureSK + unclegob (166561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560214-066)***
80 # 3อจ560226-156 EJ730285433TH เสี่ยเมืองกาญฯ + โลกธาตุ (166634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560226-157 EJ708270949TH TigerKing + วันใหม่ (166563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง***
82 # 3อจ560226-158 EJ798526027TH กุ้งปรีชา + คุณล่ำซำ (166565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560214-055)***
83 # 3อจ560226-159 EJ659021055TH amnartsathin + โอท่าไม้ (166568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระนางพญา เนื้อผง ***
84 # 3อจ560226-160 EI558940266TH maylulu + pas11 (166571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (530806-264)***
85 # 3อจ560226-161 EJ632978240TH engwattana + sarawutk (166581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
86 # 3อจ560226-162 EJ305302553TH wison + kunphong (166584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค๊ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
87 # 3อจ560226-163 EJ610855059TH เจษเมืองกาญจน์ + สายฝาง (166591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560226-164 RG577668007TH c_nipon1 + NIPHAT19 (166595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***

89 # 3อจ560226-165 EJ724441369TH จอมทอง33 + on-yala (166598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ560226-166 EJ724441369TH aee_sotspa + on-yala (166600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี ***
91 # 3อจ560226-167 EJ753976573TH beckscj + maxjvc (166603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 363322)***
92 # 3อจ560226-168 EJ761133441TH busayanampech + yarit (166604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (560211-080)***
93 # 3อจ560226-169 EJ790595741TH monstajim + prasatj (166608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นครปฐม ***
94 # 3อจ560226-170 EJ834002223TH Kritsam + wwut2 (166635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเสริม ปี 2508 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560226-171 EI579076470TH พระเมืองช้าง + พิชชาพชร (166507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดบช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(551126-319)***
96 # 3อจ560226-172 EJ706692520TH conmisilp + coffeenuy (166511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
97 # 3อจ560226-174 EJ685035843TH Darksider + prasang (166515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหล่ำ เนื้อผง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 มี.ค. 2556 - 09:07 น.] #44808 (1/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560221-003 EJ714462761TH tankhun (166352) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560221-016 EJ764805813TH jittipong (166341) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560221-017 EJ751786735TH wutclub (166346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560221-021 EJ635251181TH Bumpber (166348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ560221-034 EJ595734365TH แม็คหลักสี่ (166083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560222-026 EJ794860314TH bristop (166225) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560222-027 EJ543538524TH chuchart1966 (166233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560223-001 EJ460793348TH ooakub (166372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560223-002 EJ707156046TH jocky (166374) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 1อจ560223-003 EJ714836279TH boyburapa (166377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560223-004 EJ644662327TH มงคลออมทรัพย์ (166378) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ560223-004 EJ644662327TH มงคลออมทรัพย์ (166378) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ560223-005 EJ750827632TH ศักดิ์นรินทร์ (166380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560223-006 EJ002543659TH Manver (166382) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560223-007 EJ406642732TH Kamen_rider (166384) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560223-008 EJ709691695TH pranew (166425) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ560223-009 EI629063595TH มีนดาวเรือง (166388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560223-010 EI969279553TH OtherHand (166393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560223-011 EJ281411928TH มิตรจัตุคาม (166400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560223-012 EJ798445694TH คูณนำชัย (166433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560223-013 EJ750259812TH sef_ann (166402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560223-014 EJ659568022TH sculpter (166404) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ560223-015 EJ666412710TH ทัชสะพานใหญ่ (166407) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560223-016 EJ615201053TH กรภัทร (166409) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ560223-017 EI558687785TH OKK08 (166411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560223-019 EJ285284408TH ภคิน-ปู่ทิม (166426) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ560223-022 EJ585854726TH tahanchang (166333) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560223-023 EJ292357905TH มาริโอ (166434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ560223-024 EJ708601623TH พัทยา (166340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560223-025 EJ766900216TH ลูกปากน้ำโพ (166343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560223-026 EJ631336023TH Robinhood (166347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560223-027 EJ638512884TH ศรีเมืองระยอง (166350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560223-028 EJ336493345TH kit2509 (166353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ560223-029 EJ703378277TH น้ากร (166355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ560223-031 EJ752957927TH UNCLESAM (166334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ560223-032 EJ173685953TH tomcm (166336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560223-033 EJ643963572TH taotass (166339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ560223-034 EJ721404755TH workat (166427) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560221-028 สิงขร (166105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560221-031 paoku (166309) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 2อจ560222-005 oudood (166248) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560223-001 chusak (166315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560223-002 yywin99 (166317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560223-003 amnartb (166319) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ560223-004 purejit (166424) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560223-005 natepranakorn (166323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560223-006 anaken (166326) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ560223-007 window (166327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560223-008 attmek (166329) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ560223-009 มหาดไทย2 (166331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560223-010 redunicorn (166431) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560223-011 nui_somrong (166396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ560223-012 supakorntt (166398) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560223-013 hemaraj (166401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560223-014 supannaratana (166403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560223-015 Somchai_pho (166405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ560223-016 chaiyasithv (166406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560223-017 NATTAPON9 (166408) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560223-018 pee111 (166410) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560223-019 manonsri (166414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560223-020 วิชามาร (166413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560223-021 วิชามาร (166385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560223-022 RTPRA (166387) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ560223-023 pitakmomee (166390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560223-024 MCacrylicz (166392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560223-025 hon18 (166394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ560223-027 Ekkasak (166432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560223-028 taovcd (166395) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
31 # 2อจ560223-029 dang29 (166397) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ560223-030 กาเบียล (166399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560223-031 songklot (166357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ560223-032 taovcd (166361) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
35 # 2อจ560223-033 พรญาณ (166365) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ560223-034 matina (166371) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ560223-035 Toppi (166375) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560223-036 แม็คหลักสี่ (166379) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ560223-037 วัดโพธิ์ (166383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 2อจ560223-038 tayfreeman (166386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ560223-040 panna08 (166391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ560223-041 เทพดำเนิน (166308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560223-005 c_nipon1 + window (166466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)***
2 # 3อจ560223-021 maylulu + bussakorn (166422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(550517-343)***
3 # 3อจ560223-112 EJ659026843TH TiBangbon + (166287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อนันต์พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดโพธิ์แจ้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.สมุทรสาคร ***
4 # 3อจ560223-117 EJ846054191TH wanglang + โอเว่น (166294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560223-122 EJ369360602TH blacky + จันกะจ่าง (166417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550412-001)***
6 # 3อจ560223-128 EJ791483769TH busayanampech + manza (166320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560225-001 saeman + dan_sena (166435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
8 # 3อจ560225-002 plankton + dan_sena (166436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
9 # 3อจ560225-003 ข้าวปุ้น + nungbangprom (166437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพ่อหับ วัดห้วยยาง รุ่น 1 เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ตรัง ***
10 # 3อจ560225-004 Joklongsam + REGCOS (166438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ560225-005 เจริญพรพระ + REGCOS (166439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
12 # 3อจ560225-006 bristop + chaikrit (166440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560225-007 สมาร์ทพระแท้ + อาชาเหล็ก (166441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 442)***
14 # 3อจ560225-008 pramoht + tigerpong77 (166442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (551101-189)***
15 # 3อจ560225-009 tamonwon + (166443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560225-010 UNICITY + หนึ่งวังหิน (166444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ560225-011 ริ้งฑ์ + sumo999 (166451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
18 # 3อจ560225-012 onizuka2518 + bucha (166454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
19 # 3อจ560225-013 pboonlert + chalongrat (166456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560225-015 มิตรบ้านโป่ง + Nulun (166458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ560225-016 showgun + thanaphon (166461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560225-017 tui_bong + thanaphon (166463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560225-101 EJ440053696TH anocha0352 + ducratti (166445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ560225-102 EJ734170277TH ไก่ชน + loopiank (166492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดขุนพล กรุศาลเจ้าเชียงใหม่ พิมพ์ขุนไกรปรกโพธิ์ เนื้อดิน ***
25 # 3อจ560225-103 EJ573013193TH KTC1976 + Lekid (166446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงิน ปี 2544 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ560225-104 EJ644210260TH pyakorn + โอเพชรบูรณ์ (166447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ***
27 # 3อจ560225-105 EJ121459979TH กิตช่างไม้ + โอ้อุบล (166448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเพชร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560225-106 EJ610853747TH น้ำคอก99 + สายฝาง (166449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
29 # 3อจ560225-107 EJ219978624TH บิ๊กนคร + ruamzub (166450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
30 # 3อจ560225-108 EJ644210273TH JCK59 + โอเพชรบูรณ์ (166452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่งไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)***
31 # 3อจ560225-109 EJ732025833TH toyotachi + chatchai16 (166453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี***
32 # 3อจ560225-110 EJ635259154TH เมืองช้าง + (166490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Thongpoonrompo
*** เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ ปี 2519 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ560225-111 EI335375293TH mumpar + ม้าวัดเฉลิมฯ (166469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)***
34 # 3อจ560225-112 EX054266465TH ล้านมาแชร์ + admier (166495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***

35 # 3อจ560225-113 EJ527188011TH Vimol55 + อมาญาส์ (166472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
36 # 3อจ560225-114 EJ505596521TH tukkae + prasatj (166474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560225-115 EJ751860728TH คำลนสุขทวี + ต้นน้ำ53 (166489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงปู่โต๊ะ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM