ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2556


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 มี.ค. 2556 - 09:03 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 มี.ค. 2556 - 09:02 น.] #45082 (26/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560322-011 EJ6361437410TH หนึ่ง_เรดบูล (170212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560322-014 EI628796183TH changnoy (169901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560322-030 EJ536988806TH tanatad (170018) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ560323-014 EJ601585089TH pupu-25 (170165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560325-003 EJ486609565TH ratakon (170206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560325-004 RA863273095TH tepakornsu (170209) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560325-005 EJ566031885TH GOLFYTANG (170211) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
8 # 1อจ560325-006 EJ744981751TH OKK08 (170282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560325-007 EJ812928633TH bussakorn (170283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560325-008 EJ708662857TH พัทยา (170285) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ560325-009 EJ927810704TH wwut2 (170288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560325-010 EJ767527402TH UNICITY (170290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560325-011 EJ750289108TH sef_ann (170203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560325-012 EJ886036307TH nokklang (170204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ560325-013 EJ713066591TH tankung (170205) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560325-014 EJ742127766TH artyannie (170207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ560325-015 EJ239196269TH jittapol (170208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560325-016 EJ210038156TH pradrem (170210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560322-013 tula_ff (170022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ560323-008 iamodd (170178) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ560323-023 นพรามสอง (170170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560323-027 jojo5 (170183) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560325-001 matee34 (170300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560325-002 chaikrit (170301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560325-003 vichol2551 (170302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560325-004 sak_chai01 (170303) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ560325-005 วันเสาร์ (170304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560325-006 พ่อน้องเอิ้น (170305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560325-007 khowhom (170306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560325-008 khowhom (170307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560325-009 khowhom (170308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560325-010 bucha (170309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ560325-011 nunthawat (170310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560325-012 prakit0112 (170311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560325-013 prakit0112 (170312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560325-014 sasith (170313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560325-015 ศรีโสภณ (170314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560325-016 บางปะกอก (170319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560325-017 prakran (170315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560325-018 TIDTEE (170316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560325-019 wanchairangsit (170317) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560325-020 kunpu (170318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ560325-021 joddd (170259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560325-022 K_bangkhontee (170261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560325-023 HANDLE (170263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560325-024 chanram (170264) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ560325-025 REGCOS (170268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560325-026 mtn_8 (170271) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560325-027 Kunphra (170274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560325-028 เทพดำเนิน (170276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ560325-029 ธัญญลัษณ์ (170278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560325-030 เอี่ยมเลิศ (170280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

35 # 2อจ560325-031 เต็งประเสริฐ79 (170292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ560325-032 satosoda (170294) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ560325-033 กุ้งอัมพวา (170295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 2อจ560325-034 iarun46 (170297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ560325-035 ศตกมล (170810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560322-123 EJ711262987TH ruayrumcai + ขุนพลโต (169933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (520930-045)***
2 # 3อจ560323-012 lloyd + Nsamut (170363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550509-114)***
3 # 3อจ560325-017 wasan4531 + crazyfair (170327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย ปี 2502 จ.สุโขทัย ***
4 # 3อจ560325-154 EJ742170852TH เสี่ยเมืองกาญฯ + kobnamo (170220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)***
5 # 3อจ560326-002 น้องปีเตอร์ + (170346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550604-063)***
6 # 3อจ560326-003 จอมทอง33 + thanitpl (170347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
7 # 3อจ560326-004 lovelyman + ประศาสน์ (170352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560326-006 โสสิชล + ไกรศาล (170355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4055)***
9 # 3อจ560326-007 ท่านมหา + ไกรศาล (170357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3703)***
10 # 3อจ560326-008 pom53 + topkoo (170359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (560216-007)***
11 # 3อจ560326-009 suraj + natepranakorn (170362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(551204-095)***
12 # 3อจ560326-010 pyakorn + watkaow (170503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (551130-170)***
13 # 3อจ560326-011 Nsamut + panutat (170432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง***
14 # 3อจ560326-012 mumpar + ต่อ_ถนนตก (170438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (531222-175)***
15 # 3อจ560326-013 ไกรสร + วิทยา161 (170444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ560326-014 katawut_c + ดลพันธ์ทิพย์ (170447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***

17 # 3อจ560326-015 lekdee + โจ้ดอนเมือง (170451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560326-016 dojinnn + kob109 (170454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
19 # 3อจ560326-017 jadsada + aimpanda (170457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ560326-018 Prapoj_w + cowman (170462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ560326-019 anonnat + cowman (170465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
22 # 3อจ560326-020 minemint + พญานาค๙๙ (170513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1410)***
23 # 3อจ560326-021 สัสดี57 + Apraram (170345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9324)***
24 # 3อจ560326-022 Pb_Benz + ธัญญลัษณ์ (170348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
25 # 3อจ560326-023 jarunphant + tonsakura (170349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560326-024 bansa + น้าหมี (170351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)***
27 # 3อจ560326-025 รังนกน้อย + ณิชนันทน์ (170354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)***
28 # 3อจ560326-027 andamann + ณิชนันทน์ (170358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน กรุวัดอัมพวัน พิมพ์ห้าเหลี่ยม จ.นนทบุรี ***
29 # 3อจ560326-028 Natboy + Yaya54 (170360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ***
30 # 3อจ560326-101 EJ941192154TH anonnat + rewildy (170383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 6 รอบ จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ560326-102 EJ951707804TH Tigge_jeed + มินนี่หมูบิน (170388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 321)***
32 # 3อจ560326-103 EJ744067257TH banky_banky + หนุ่มนคร (170392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
33 # 3อจ560326-104 EJ768477177TH zafari + ก้องภพ99 (170394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธหลังโบสถ์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ560326-105 EJ827880830TH NandA + พ่อมาเฟีย (170396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (550703-130)***

35 # 3อจ560326-106 EJ379741282TH curve + pansanong (170400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช***
36 # 3อจ560326-108 EJ914361423TH prakhumklong + (170407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพุทธคุณ
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ560326-109 EJ871751058TH SNOWKID + joiekong (170410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560326-111 EJ418559754TH ลูกเหล็ก + gump16 (170364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ560326-112 EI231946179TH ลิลลี่ + เจ๋งจริง (170369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง พิมพ์เกศแฉก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
40 # 3อจ560326-113 EI231946179TH nokklang + เจ๋งจริง (170371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
41 # 3อจ560326-114 EJ742175775TH กระแสร์2 + เด็กละหารไร่ (170373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก ปี 2517 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560326-115 EJ711086240TH sanya13 + james_15 (170517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 372)***
43 # 3อจ560326-117 EJ742175775TH โป่งข่าม + เด็กละหารไร่ (170375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)***
44 # 3อจ560326-118 EJ505740886TH keng_kung + โอบางใหญ่ (170381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ธรรมดา เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ560326-119 EJ742175775TH vutrider + เด็กละหารไร่ (170507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560326-120 EJ505740886TH ปักต้นกล้า + โอบางใหญ่ (170387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(551013-342)***
47 # 3อจ560326-121 EJ808573681TH JRCAMRY + witpayasuren (170497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560326-122 EJ740280183TH jtrsnum + ถ่านไฟเก่า (170350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560326-123 EJ786114426TH pramual + hyongyuth (170353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพปิดทองใหม่)***
50 # 3อจ560326-125 EJ638730725TH พิชชากร + ขุนพลโต (170356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1159)***
51 # 3อจ560326-126 EJ789946573TH sapo-g + pyakorn (170361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (560222-033)***
52 # 3อจ560326-127 EI936696772TH jtrsnum + nithiwat (170365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระมเหศวรหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***

53 # 3อจ560326-128 EJ505740872TH Augyee + jitnobnom (170367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
54 # 3อจ560326-129 EI881696679TH Phusawat + sk117 (170370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560326-130 EJ776426866TH sakchidlom + (170372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tle_wangpikul
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี***
56 # 3อจ560326-131 EJ071639216TH นายพอเพียง + (170366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ตี๋พิทักษ์ธรรม
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2541 จ.นครปฐม (หมายเลข 972)***
57 # 3อจ560326-132 EI720031195TH ชัชวาล + เอกบางโฉลง (170508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ560326-133 EJ812929214TH ต้อมนครสวรรค์ + (170368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์พระพิราพ
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)***
59 # 3อจ560326-134 EJ891223996TH พรอิศรา + jiantsuphan (170516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค๊ด/สภาพล้างผิว)***
60 # 3อจ560326-135 EJ914362401TH Somchai_pho + (170374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phongthanoo
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560326-136 EI489908055TH vadcharapol + (170377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประแดง26
*** เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560326-137 EJ599690418TH History + nat-vego (170379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1319)(540205-136)***
63 # 3อจ560326-138 EJ807753483TH kobkit + หนุ่มคลองจินดา (170384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560326-139 EJ849058039TH ตุ๋ย-ท่าทราย + ghotam (170385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานสูง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ560326-141 EX027539301TH peach + japop99 (170414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ560326-142 EJ722165218TH แอลพระราม2 + mabee (170420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
67 # 3อจ560326-143 EJ506660402TH Tazmania + pimdown (170422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
68 # 3อจ560326-144 EJ481990391TH tonchelsea + warunyu60 (170426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ กรุวัดพิกุล พิมพ์กลาง ***
69 # 3อจ560326-145 EJ481990414TH amnartsathin + warunyu60 (170429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลากำแพง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
70 # 3อจ560326-146 EJ768377633TH lekpaolo + jittipong (170433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 697)***

71 # 3อจ560326-147 EJ821353915TH Joklongsam + GST99 (170436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (530901-085)***
72 # 3อจ560326-148 EJ794923270TH loomthong + nattawutng (170439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ560326-149 EH750202821TH Musashi + นราชพฤกษ์ (170442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุวรรณเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
74 # 3อจ560326-150 EJ426327010TH กรดพุทธคุณ + nirut25 (170446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ560326-151 EJ485568396TH major + จีวร19 (170390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5155)***
76 # 3อจ560326-152 EJ891287912TH Wsummut + tookatun (170393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (540830-080)***
77 # 3อจ560326-153 EI468847634TH jompol10 + nooing (170397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560326-154 EJ492258633TH chaibuathong + นิลพัฒน์ (170401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ข้างขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
79 # 3อจ560326-155 EJ442466134TH วิชามาร + บารมีหลวงพ่อเงิน (170404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
80 # 3อจ560326-156 EJ950638118TH hrung_anek + nongtait (170515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ560326-157 EJ850665552TH tuicps + pakornkeit (170506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ560326-158 EJ850665552TH พลังจิตศรัทธา + pakornkeit (170409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
83 # 3อจ560326-159 EJ850665552TH veerapolton + pakornkeit (170412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
84 # 3อจ560326-160 EJ379530059TH seaksan + NMBTHAI (170416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550803-195)***
85 # 3อจ560326-161 EJ973082075TH Tapoo005 + amata_tong (170376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง***
86 # 3อจ560326-162 EJ636165440TH chaiyasithv + pakkapat (170378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส. เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 335)***
87 # 3อจ560326-163 EJ630939115TH nui_somrong + (170380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560326-164 EJ624775293TH chanin24 + ชมรมพระสวย (170382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560326-165 EJ7097444495TH theera-pon + พร้อมรบ (170386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)***
90 # 3อจ560326-166 EJ931402953TH jack7815 + workat (170391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (540625-019)***
91 # 3อจ560326-167 EJ712383774TH sunthon-pd + rt3ab5 (170395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2519 จ.ระยอง ***
92 # 3อจ560326-168 EJ025402362TH ขุนแผนเมืองเสมา + (170399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ImGhost
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพทธคูณสยาม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 215/น้ำหนักทอง 6.9 กรัม)***
93 # 3อจ560326-169 EJ541546868TH ruenthong + Golf_bangbon (170405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง จ.สุพรรรณบุรี ***
94 # 3อจ560326-170 EJ645753157TH sisobad + หนิงพระบาท (170408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดวละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560308-394)***
95 # 3อจ560326-172 EI627297460TH jadsada + puypee (170418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ560326-173 EJ925807265TH พุทธมณ + chuga (170423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
97 # 3อจ560326-174 EJ644222577TH ท่านมหา + butterfly (170427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
98 # 3อจ560326-175 EJ869919090TH tunya32 + เสน่หา (170430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ560326-176 EJ732964416TH haobeatles + dj-jack (170434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (550418-119)***
100 # 3อจ560326-177 EJ644245808TH sunone + เต้อ๋อง8 (170500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
101 # 3อจ560326-178 EJ752521227TH jarunphant + tamonwon (170440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560213-002)***
102 # 3อจ560326-179 EJ742150892TH โรตีชลดา + kobnamo (170443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
103 # 3อจ560326-180 EJ769145644TH คนเหงา + tonbana7 (170445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้และแต่งผิวเหรียญ)***
104 # 3อจ560326-181 EH844832874TH benzatio + raimon (170449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560326-183 EJ211367649TH engwattana + จตุจักร (170456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
106 # 3อจ560326-184 EJ858109825TH kitti_ratt + movie (170459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550904-053)***

107 # 3อจ560326-185 EJ386656374TH Pracha40 + titawung (170511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นสำเร็จทุกประการ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา***
108 # 3อจ560326-186 EJ945916803TH A_ONPA + ตุ้ยขอนแก่น (170461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
109 # 3อจ560326-187 EJ432678559TH meileng + witpayasuren (170464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
110 # 3อจ560326-188 EJ925841377TH วรเศรษฐ์ + แบทแมน (170471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี***
111 # 3อจ560326-189 EJ754362130TH THARIS + prabaiboon (170472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ560326-190 EJ706901165TH skyline72 + ศิษย์พระวิษณุ (170474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
113 # 3อจ560326-191 EJ770978557TH yuthachai + นายเก้ (170419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
114 # 3อจ560326-192 EJ770978557TH anans + นายเก้ (170421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2259)***
115 # 3อจ560326-193 EJ637461320TH ควนขัน + เมเปิ้ล (170425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (540712-045)***
116 # 3อจ560326-194 EJ573258134TH likeit + บางพระบางพระ (170428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
117 # 3อจ560326-195 EJ711086253TH อาราธนา + เอบ้านกร่ำ (170431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 913)***
118 # 3อจ560326-196 EJ750827748TH amata482 + ศักดิ์นรินทร์ (170435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ560326-197 EJ750827734TH gold1 + ศักดิ์นรินทร์ (170437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (551006-240)***
120 # 3อจ560326-198 EH447535070TH policeuthong + กระแสร์2 (170510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1538)***
121 # 3อจ560326-199 EJ927234975TH Chan59 + ชัยนเรศ (170505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เห่รียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
122 # 3อจ560326-200 EJ927234975TH bussakorn + ชัยนเรศ (170441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
123 # 3อจ560326-201 EJ762836177TH phipops + มิตรจัตุคาม (170415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
124 # 3อจ560326-202 RG714366561TH ชวนชื่น + ม่อเส้าชง (170417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม (สภาพหูตัด)***

125 # 3อจ560326-203 EJ260975190TH sunone + pitiam (170502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)(540812-490)***
126 # 3อจ560326-204 RG714366544TH pairoat + ม่อเส้าชง (170424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี(ใหญ่) เนื้อผง (โรยตะไบทอง) ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (560316-140)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 มี.ค. 2556 - 09:14 น.] #45060 (25/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560320-029 EJ337011146TH Toytoytoy (169722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ560321-008 EJ573040429TH paramesth (170141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560321-028 EJ343893961TH toong (170149) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ560323-001 EJ291461795TH bank18 (170035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560323-002 EJ525994876TH shoke (170037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560323-003 EJ428206181TH nampoo (170325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ560323-004 EJ917302424TH โชคเจริญ (170038) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ560323-005 EX045215372TH dman2551 (170104) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ560323-006 EJ713422562TH pisanlost (170108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560323-007 EJ565717686TH paniwat_n (170110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560323-008 EJ506576072TH เด็กนอก (170112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560323-009 EJ795536263TH PANUPONG9 (170115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560323-011 EJ810112975TH suchart_joe (170159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560323-012 EJ756990906TH busayanampech (170162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ560323-015 EJ153453456TH prayoon55 (170168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ560323-019 EH966532640TH mrsurasak (170180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ560323-020 EJ638728735TH kampeang (170185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560323-021 EJ951401489TH lekyo89 (170118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560323-022 EJ435847305TH butterfly (170195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560323-023 EJ867861729TH heng9999 (170122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560323-024 EJ719706094TH ร้านอินทิรา (170126) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560323-025 RF513594496TH charkauto (170131) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560321-018 scsomchai (170040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560322-002 klang_pra (169937) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ560322-012 ขฆังเวศ (170021) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560323-001 vanna (170160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560323-002 yot97 (170164) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ560323-003 ไม้ล้มลุก (170166) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560323-004 สิทธิ์2009 (170169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560323-005 Saysabre (170198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560323-006 supaket808 (170173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560323-007 วิมลดอดคอม (170176) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560323-009 คุณบุพการี (170182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560323-010 pramual (170184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560323-011 dang29 (170119) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560323-012 MRDAVE (170127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560323-013 hyongyuth (170130) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560323-014 aekachai (170196) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ560323-015 เด็กตลาดใต้ (170135) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ560323-016 tanac (170138) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ560323-017 muaysiam (170144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560323-018 aee_sotspa (170145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ560323-019 cpat1 (170150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ560323-020 Wangmanow (170153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560323-021 น้องปีเตอร์ (170161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560323-022 แม็คหลักสี่ (170163) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560323-024 วัดโพธิ์ (170171) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560323-025 nunthawat (170175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ560323-026 nuchnangsri (170197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560323-028 jojo5 (170189) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ560323-029 อาราธนา (170190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ560323-030 yutthanaP (170191) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560323-031 kit2509 (170155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560323-032 boysuper (170158) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560323-033 CHATU (170167) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ560323-034 chartkamon (170174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ560323-035 kobkit (170177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ560323-036 ชัย_เสื้อกั๊ก (170179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560323-037 จำนรรจา (170181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560323-038 napon (170186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ560323-039 pipat_ch (170187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ560323-040 บรมีหลวงปู่ทวด (170188) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ560323-041 puchy (170036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ560323-042 Chan59 (170039) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560319-014 T_K_O + กานกินรี (170237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 2 นิ้ว/สภาพสวย) ***
2 # 3อจ560320-127 EX067828726TH AONGKALOY20 + (169624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
ช่างเหล็ก
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ560320-158 EJ781779089TH jopawis + yodchai1515 (169736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมนิ้วมือและขอบซ้ายพระ)***
4 # 3อจ560321-145 EJ492508849TH พระสิทธิลักษณ์ + munmun (170229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
5 # 3อจ560321-173 EJ741719864TH topkoo + คำลนสุขทวี (170328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของลายมือแกะบล็อกนี้อยู่
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)***
6 # 3อจ560323-110 EJ846155116TH meileng + MANLOMPON (170069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560325-001 busayanampech + (170213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amnartb
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560227-136)***
8 # 3อจ560325-002 jack7815 + nimitmai (170324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(560314-305)***
9 # 3อจ560325-003 yosntt + TiTleooo (170216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง จปร. วัดราบพิธ เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 23.6 กรัม)***
10 # 3อจ560325-004 Tazmania + v_shogun (170218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (520220-266)***
11 # 3อจ560325-005 gwutdy + boytiew (170221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
12 # 3อจ560325-007 snook + chatchaib (170223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐฯ เนื้อผง จ.พิษณุโลก ***
13 # 3อจ560325-008 jojubkay + lovebuff (170227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550608-018)***
14 # 3อจ560325-009 หนุกหนาน + วันเสาร์ (170230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นอภิปัญญามหาเศรษฐี เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 146)***
15 # 3อจ560325-010 suksannb + ปอนเอกชัย (170231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
16 # 3อจ560325-011 kaigreenline + (170214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560227-154)***

17 # 3อจ560325-012 jack7815 + khowhom (170323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (551123-026)***
18 # 3อจ560325-013 jom2523 + รินทร์-บุรีรมย์ (170219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560325-014 รงค์ผลพูน + อุบาสก11 (170222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
20 # 3อจ560325-015 หงฟ้า + ศรีโสภณ (170225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
21 # 3อจ560325-016 suraj + TIDTEE (170228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (531104-091)***
22 # 3อจ560325-018 kmktb + มงคลวัตถุ์ (170233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560325-019 ต่อ_ถนนตก + ธัญญลัษณ์ (170236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ560325-020 benzatio + cowman (170242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
25 # 3อจ560325-021 notent + iarun46 (170224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด ***
26 # 3อจ560325-022 CHAIWAT99 + zenzen (170226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
27 # 3อจ560325-101 EJ536990495TH ท่านมหา + เจมส์_จิรพันธ์ (170232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ560325-102 EJ536990495TH yarit + เจมส์_จิรพันธ์ (170234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560325-103 EJ536990495TH busayanampech + (170235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจมส์_จิรพันธ์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ560325-104 EJ770977914TH เก้าหมู่เก้า + นายเก้ (170238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
31 # 3อจ560325-105 EJ536072609TH บอสแมน + หวังมีเฮ (170244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้)***
32 # 3อจ560325-106 EJ536072609TH เจี๊ยบราชวงค์ + หวังมีเฮ (170247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560325-107 EJ485452441TH somsaky + toonmineza (170248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
34 # 3อจ560325-108 EJ485452441TH เต่าเมืองชล + toonmineza (170251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560325-109 EJ485452441TH ปั๊กชิวขอนแก่น + (170253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toonmineza
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560325-110 EJ708199900TH loomthong + พรรณราย (170256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมผิวใหม่)***
37 # 3อจ560325-111 EJ710735337TH tuk08 + สมบัติบูรพาบารมี (170245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560325-112 EJ528410622TH Toitotae + sukit_a (170250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560311-087)***
39 # 3อจ560325-113 EJ827847658TH kong81 + พ่อมาเฟีย (170254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (541223-034)***
40 # 3อจ560325-115 EJ975808474TH siripoch + nockout (170258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
41 # 3อจ560325-116 EJ495704547TH phramot + เจริญธรรม (170266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพ์ตื้น จ.เชียงราย ***
42 # 3อจ560325-117 EJ748509445TH โอเว่น + sowlawo (170322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ560325-118 EJ79958257TH นิกส์เพชรเกษม + (170270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
โกล์บัวหลวง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560325-119 RG960696265TH anusid + fairat (170277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช ***
45 # 3อจ560325-120 EJ744981751TH yutthachak + OKK08 (170281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (551203-036)***
46 # 3อจ560325-122 EJ696476166TH pramual + งดงาม (170239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ560325-123 EJ440072956TH pramual + V_god (170240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ560325-124 EJ428159985TH pichit-air + router (170241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ560325-125 EJ428159985TH PartTime + router (170243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)***
50 # 3อจ560325-126 EX054087773TH kunpu + วุฒิปากน้ำ (170246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ560325-127 EJ742284086TH Pimol14 + NandA (170249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ560325-128 EJ428206181TH morn9190 + nampoo (170252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ560325-129 EI423122122TH Qjunier1 + J1980 (170320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (551212-157)***
54 # 3อจ560325-130 EJ706867186TH suksannb + คุณล่ำซำ (170255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวพรุนจากการใช้)(560314-141)***
55 # 3อจ560325-131 EX048717841TH the_most + phongpan (170257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดโนนแกด รุ่นอายุวัฒโน ๙๙ เนื้อสำริด ปี 2549 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ560325-132 EJ706867186TH เสิดพระเครื่อง + คุณล่ำซำ (170260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
57 # 3อจ560325-133 EJ735033290TH toyotachi + แป้ง67 (170262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.ปัตตานี***
58 # 3อจ560325-134 EJ742173394TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (170265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
apexshop
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560302-045)***
59 # 3อจ560325-135 EJ706867186TH เปี๊ยกระยอง + คุณล่ำซำ (170267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ560325-136 EJ637549358TH rungroar + ARROW (170269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
61 # 3อจ560325-137 EJ577984106TH Mrsutti + อาทิตย์วิเชียร (170272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)(560131-027)***
62 # 3อจ560325-138 EJ577984106TH ทวีสิน + อาทิตย์วิเชียร (170273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)***
63 # 3อจ560325-139 EJ732957891TH tassunoh + boon1 (170275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดเฑาะว์/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
64 # 3อจ560325-140 EJ732957891TH พระประแดง26 + boon1 (170279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
65 # 3อจ560325-141 EJ851180816TH anonnat + หมูแผ่น (170284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
66 # 3อจ560325-142 EJ711212504TH sanya13 + น้ำคอก99 (170286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 243)***
67 # 3อจ560325-143 EF266038090TH MODERN + raimon (170287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
68 # 3อจ560325-144 EJ769108955TH jeab489 + ENSOIRPC (170289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560325-145 EI086751327TH keattisak + tombetong (170291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี***
70 # 3อจ560325-146 EJ767505747TH mon2012 + Titikorn (170293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550824-008)***

71 # 3อจ560325-147 EJ858315098TH Piti-Koh + โชควัฒน (170296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ560325-148 EJ858315107TH numdang + โชควัฒน (170298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ560325-149 EJ643011850TH thanaphonp + met199 (170326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดโทน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ)***
74 # 3อจ560325-150 EJ239144947TH chok999 + ภิรัต (170299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560325-151 EJ742173403TH หนุ่มดงมะตื๋น + max2521 (170321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 161434)***
76 # 3อจ560325-152 EJ744067257TH สุชาติ49 + หนุ่มนคร (170215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
77 # 3อจ560325-153 EJ749535932TH gun_sapan + yasticker (170217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 มี.ค. 2556 - 09:21 น.] #45056 (24/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560320-013 EJ889312794TH Pantapat (170017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560320-037 EJ492505771TH wongkad (170019) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560322-001 EJ558363356TH Bophantom (169958) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ560322-002 EJ798498272TH Wnk809 (169964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560322-003 EH966582425TH ขุนพลบ้านค่าย (169966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560322-004 EJ709139235TH อภิชาติดาบไม้ (169970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560322-005 EJ804752736TH tee_bangkapi (169972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560322-006 EJ742139971TH aotaung (169975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560322-007 EJ217391805TH เรศเรณู (169976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560322-008 EJ472650960TH bkhamnon (169980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560322-009 EJ710297809TH Ksittiros (169982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560322-010 EJ493739092TH pattanakorn (169985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ560322-012 EJ891221690TH jiantsuphan (169899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560322-013 EJ891213818TH tookatun (169900) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560322-015 EJ849940694TH เอกมหาชัย (169902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560322-016 EJ792232152TH chonsilen (169903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560322-017 EJ735191432TH CHAIWAT99 (169904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560322-018 EJ375782105TH waves (169905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560322-019 EJ631337457TH Robinhood (169906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560322-020 EJ793712380TH khantong (169907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560322-021 EJ830023157TH ปั๊กชิวขอนแก่น (169998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560322-022 EJ927804054TH ชไนเดอร์ (170033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560322-023 EJ880596776TH พูลสุข (170003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560322-024 EJ800070286TH burabha (170006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560322-025 EJ536072475TH มัทรี (170008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560322-026 EJ225082315TH สุดขอบ (170011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560322-027 EJ301315429TH doonuss_23 (170013) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560322-028 EJ715915667TH คำมีกรุเก่า (170015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560322-029 EJ706860925TH มหาเวส (170016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560322-031 EJ772720363TH เอ็มซีเค (170014) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560321-006 น้ำหวาน_46 (169824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560321-008 วัตถุมงคลสยาม (169828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560322-001 เจ๋งจริง (169934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560322-003 อรุณทอง (169941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560322-005 คนตุลา (169946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ560322-006 wutfaa (169948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560322-007 วิชามาร (169950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560322-008 chairojn (169953) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560322-009 โตท่าเรือ (169955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560322-010 โจโฉพระเครื่อง (169956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560322-011 sakchidlom (170020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560322-014 นุหลัก4 (170023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560322-015 naweena (170024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560322-016 oudoud (170026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560322-017 uncle (170028) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560322-018 susupa (170031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560322-019 ศักดิ์ศิริ (170032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560322-020 ศตกมล (170518) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560322-112 EJ710306315TH maklong + นครนายก (169911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560323-001 yarit + pondc (170041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)***
3 # 3อจ560323-002 Aummata + pondc (170193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
4 # 3อจ560323-003 chang24 + supaket808 (170042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ560323-004 everycarucan + (170043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560323-005 monchai02 + (170044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)***
7 # 3อจ560323-006 ดิวศิษย์พ่อกวย + (170045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มงคลวัตถุ์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560323-007 satayu_l + นราสิทธิ์ (170046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 801)***
9 # 3อจ560323-007 satayu_l + นราสิทธิ์ (170046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 801)***
10 # 3อจ560323-007 satayu_l + นราสิทธิ์ (170046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 801)***
11 # 3อจ560323-008 joeymorn + panadon (170048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560213-140)***
12 # 3อจ560323-009 yomomyai + ศรีมหาโพธิ์ (170050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดสองหน้า เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
13 # 3อจ560323-010 ริ้งฑ์ + ศรีมหาโพธิ์ (170052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
14 # 3อจ560323-011 HopeMan + mongkoln (170068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560118-219)***
15 # 3อจ560323-013 nokthai42 + winning4 (170071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี***
16 # 3อจ560323-014 laphat + ดลพันธ์ทิพย์ (170073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออรัญ วัดหลวงอรัญ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.สระแก้ว ***

17 # 3อจ560323-015 numdang + ดลพันธ์ทิพย์ (170074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
18 # 3อจ560323-016 treasure + ชายสายไหม (170076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร (สภาพผิวพรุนจากการใช้)***
19 # 3อจ560323-017 somchailu + kit2509 (170079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560313-215)***
20 # 3อจ560323-018 chffta + boysuper (170081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (560107-049)***
21 # 3อจ560323-019 คุณใบเงิน + Server_A (170085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560323-020 lekpaolo + จำนรรจา (170088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร ***
23 # 3อจ560323-101 EJ827261267TH ooakub + โชติกาบารมี (170192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
24 # 3อจ560323-102 EJ713027258TH Taranong + kuptonzon (170047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (550830-257)***
25 # 3อจ560323-103 EJ713027258TH Taranong + kuptonzon (170053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (551102-051)***
26 # 3อจ560323-104 EJ703177213TH อาราธนา + manuspaphon (170056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ560323-105 EJ561667587TH savings + jub47 (170058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560323-106 EJ561667587TH Amuletism + jub47 (170059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตลับยาหม่องหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560323-107 EJ561667587TH PRY13 + jub47 (170062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ560323-108 EJ561667587TH jdai99 + jub47 (170064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (530605-126)***
31 # 3อจ560323-109 EJ776983250TH plaivespa + tle_wangpikul (170066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
32 # 3อจ560323-111 EJ380803568TH เจี๊ยบบางปลาม้า + (170049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Taychainat
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560323-112 EJ917314688TH ญาณพล + ลีลาวดี (170051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560323-113 EJ711747861TH เกียรติกังวาน + (170103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ใหญ่ดงดินแดง
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพอุดซ่อมด้านหลัง)***

35 # 3อจ560323-114 EJ531025862TH A_ONPA + piak25 (170202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560323-115 EJ769104675TH เพชรล้านนา + shirew (170106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ560323-116 EJ769104675TH Prapoj_w + shirew (170109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560323-117 EJ769104675TH engwattana + shirew (170113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
39 # 3อจ560323-118 EJ495468035TH แผนบ้านกร่าง + นู๋โอปอ (170116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)***
40 # 3อจ560323-119 EJ584001094TH ch_worathep + ทหารเอก (170201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
41 # 3อจ560323-120 EI769293047TH วัชรฉัตร + สายซวง (170121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
42 # 3อจ560323-121 EJ907757355TH pramual + อ้วนเมืองใหม่ (170054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
43 # 3อจ560323-122 EJ435846097TH aodaod71 + เต้อ๋อง8 (170055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพขัดผิว)***
44 # 3อจ560323-123 EJ435846097TH kakai + เต้อ๋อง8 (170057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำด้านหน้า)***
45 # 3อจ560323-124 EJ435846097TH อ๋อย77 + เต้อ๋อง8 (170060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560323-125 EJ325210175TH monstajim + jacks7 (170061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัว เนื้อเงิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ560323-126 EJ754718258TH jungjung + choccakez (170194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
48 # 3อจ560323-127 EI363350099TH anans + รุ้งน้องใหม่ (170063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5984)***
49 # 3อจ560323-128 EJ900487208TH เด็กละหารไร่ + (170067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
onizuka2518
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560323-129 EI086750661TH ปืนใหญ่ + mrchachaip (170070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560323-130 EI627296243TH บิ๊กกระทุ่มแบน + (170072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patanakarn39
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ560323-131 EJ791567574TH Amuletism + (170200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พิพัฒน์ศตวรรษ
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ560323-132 EJ506576072TH อู๊ดจอมทอง + เด็กนอก (170092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
54 # 3อจ560323-133 EH673766032TH promlok + sheep9 (170097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560323-134 EJ891229177TH kohoh + jiantsuphan (170102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ560323-135 EJ722581519TH yomomyai + mabee (170114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560323-136 EJ975806903TH กุหลาบแดง + โกวบ้อ (170117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
58 # 3อจ560323-137 EJ766332387TH vaivai + artirvana (170120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560323-138 EJ8918505419TH dinjaa + SAHAKORN (170123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (560308-017)***
60 # 3อจ560323-139 EJ505717030TH sing99 + vuthinuntha (170124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล พิมพ์นิยม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
61 # 3อจ560323-140 EJ847931235TH nopakk + ideaphoto (170128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร พิมพ์หลังเรียบ จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560323-141 EJ153452645TH เกียรคิก้อง + (170075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
63 # 3อจ560323-142 EJ599679253TH loomthong + nattawutng (170078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560323-143 EJ742115989TH หวังมีเฮ + โซ้ยกู๋ (170082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ560323-144 EJ006942807TH พระประแดง26 + laksi (170086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (551213-025)***
66 # 3อจ560323-145 EJ636143206TH krisda + มีชัย2509 (170089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เบตง เนื้อนวโลหะ จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560323-146 EJ571429145TH lekpaolo + yanpawach (170091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
68 # 3อจ560323-147 EI468847532TH suthepmoo + nooing (170094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพล้างผิว)***
69 # 3อจ560323-148 EJ797217996TH nakarin + HUNZA (170095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ560323-149 EJ891229203TH สุนะโมโล + jiantsuphan (170099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 136)***

71 # 3อจ560323-150 EJ712780740TH วิโรจร์ + พาหุงมหากา (170101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560323-151 EH966583023TH busayanampech + (170125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suthatpong
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540601-146)***
73 # 3อจ560323-152 EJ710306307TH ossyman + นครนายก (170129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ560323-153 EJ756978383TH ต่อ_ถนนตก + satitg (170133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ560323-154 EJ319792945TH หลวงสิน + ยอดอาชา (170136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพระอาจารย์เซ็น วัดท่ามิหรำ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.พัทลุง ***
76 # 3อจ560323-155 EJ583820217TH KingCantona + nirut25 (170139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง)***
77 # 3อจ560323-156 EJ576635775TH virun123 + Earthquake (170142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
78 # 3อจ560323-157 EJ463269276TH boon53 + yodchai1515 (170146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560314-125)***
79 # 3อจ560323-158 EJ975836074TH jai666 + nockout (170148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะอยุธยา-กำแพงเพชร เนื้อสำริด (หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพทาทองบรอนซ์ใหม่)***
80 # 3อจ560323-159 EJ369250933TH pongsakrai + ศิษย์ปู่สง่า (170152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1759)***
81 # 3อจ560323-160 EJ426718395TH peat1979 + บอสบ้านโป่ง (170157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่ากว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
82 # 3อจ560323-161 EJ769115979TH chalongrat + ขุนพลโต (170077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่าแคบ เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
83 # 3อจ560323-162 jadsada + ตึกคอมศรีราชา (170080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ERJ630938194TH
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
84 # 3อจ560323-163 EJ784736520TH moin03 + mayme (170083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ560323-164 EJ901128541TH pimmniyom + arnan (170084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
86 # 3อจ560323-165 EI627296257TH gu_gappy + (170087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
patanakarn39
*** พระร่วงนั่ง กรุบ้านดงเชือก เนื้อสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี ***
87 # 3อจ560323-166 EJ379529886TH มาร์ค-มีนบุรี + NMBTHAI (170090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (560225-035)***
88 # 3อจ560323-167 EJ445532115TH anon_gard + kiattisak (170093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560323-168 EX013242646TH blacky + peerapath (170096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ560323-169 EI770064625TH sisobad + sutheptheep (170098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (530612-168)***
91 # 3อจ560323-170 EJ891024139TH kikapoo + เด็กตลาดพลู (170100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560121-293)***
92 # 3อจ560323-171 EJ908629423TH Amuletism + หนุ่มนคร (170132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
93 # 3อจ560323-172 EJ951421497TH ศิษพ่อมุ่ย + น้ากร (170134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (560304-004)***
94 # 3อจ560323-173 EJ644220465TH believe + เต้อ๋อง8 (170137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
95 # 3อจ560323-174 EJ820916518TH Bunsorn + Dechrat (170140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
96 # 3อจ560323-175 EJ849055050TH ทวีสิน + หนึ่งบางแขม (170143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช 2 หน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
97 # 3อจ560323-176 EJ769104640TH ชัยชาญ + shirew (170147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
98 # 3อจ560323-177 EJ795533823TH yutthachak + srisanpang (170199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550407-037)***
99 # 3อจ560323-178 EJ536990075TH saraob + lucky-man (170151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ปั๊มเครื่อง เนื้อว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ560323-179 EJ443783062TH tgiporp + k9cob (170154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
101 # 3อจ560323-180 EJ443783062TH UDOMPUB + k9cob (170156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
102 # 3อจ560323-181 EJ762830280TH wunlop + มิตรจัตุคาม (170105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (551005-186)***
103 # 3อจ560323-182 EJ762830130TH ต่อ_ถนนตก + มิตรจัตุคาม (170107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (521024-162)***
104 # 3อจ560323-183 EJ750292314TH เต้ยแม่โจ้ + sef_ann (170111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560314-345)***

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 มี.ค. 2556 - 09:07 น.] #45046 (23/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560319-028 EJ752415665TH sukkato (169836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560321-001 EJ417653594TH เกสาโร (169746) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560321-002 EJ891099582TH นิรันทร (169747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560321-003 EJ732653586TH bluezone69 (169749) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560321-004 EJ336680100TH yuttana11 (169834) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 1อจ560321-005 EJ659094517TH มหามณีจินดา (169837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560321-006 EJ638715374TH Namo_tassa (169876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ560321-007 EJ711365828TH teewhytee (169878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560321-009 EX039794108TH Nakron (169879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560321-010 EJ375756848TH bussakorn (169880) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560321-011 EJ628296987TH somphrach (169740) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560321-012 EJ703166391TH airback (169741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560321-013 EJ599683743TH Best16 (169742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ560321-014 EJ790676547TH ห้าร้อย (169743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560321-015 EJ890821145TH electricalpower (169744) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ560321-016 EJ505708466TH โอบางใหญ่ (169745) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ560321-017 EJ818140190TH ปัญญาพระเครื่อง (169748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560321-018 EJ709710222TH คุ้มกัน (169750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560321-019 EI490096782TH ข้าวไทย (169751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560321-020 EI443946738TH ชอบจัง (169753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560321-021 EJ576634421TH ธนูทอง (169823) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560321-022 EJ924097520TH ต่อคู้บอน (169826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ560321-023 EJ495465541TH นู๋โอปอ (169827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ560321-024 EJ278452349TH บีลูกพระธาตุ (169829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560321-025 EJ750827717TH ศักดิ์นรินทร์ (169831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ560321-026 EJ660781685TH jadetactone (169833) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ560321-027 EJ799561246TH picolo (169835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560319-017 ottohiso (169818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560321-001 nattapol78 (169813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560321-002 jicko (169815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560321-003 jicko (169817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560321-004 jicko (169820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560321-005 khunmat (169821) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ560321-007 พาหุงมหากา (169825) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560321-009 oudood (169830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560321-010 นำลาภ (169832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560321-011 เสชัย (169778) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 2อจ560321-012 prakit0112 (169784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560321-013 Mark299 (169787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ560321-014 Mark299 (169789) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560321-015 wit22 (169793) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ560321-016 Wutti (169797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560321-017 tonsakura (169804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560321-019 เก้าตะวัน (169890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560321-020 KENPLA (169810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560321-021 กานต์13 (169739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560321-022 chanram (169780) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 2อจ560321-023 vtavee (169781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560321-024 Toppi (169782) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ560321-025 soccer (169783) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ560321-026 yogame (169785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560321-027 zenzen (169786) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560321-028 ลำตะคลอง (169788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ560321-029 ปัน-ปัน (169790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560321-030 ขุนเมฆา (169792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ560321-031 phol_put (169795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560321-032 จ่าหนุ่ม2555 (169798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560321-033 likeit (169800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560321-034 chanin24 (169803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ560321-035 ประสาน (169805) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 2อจ560321-036 ประสาน (169807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ560321-037 ประสาน (169808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560321-038 terachai (169812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ560321-039 นคราฎ (169814) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560320-018 เอี่ยมเลิศ + มงคลวัตถุ์ (169988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560320-151 EJ272105933TH นพระโนด + Jaturong220 (169992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
3 # 3อจ560320-169 EJ943022215TH Pimol14 + ศิษย์พระวิษณุ (170034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)***
4 # 3อจ560322-001 pramual + BMVERSION (169908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
5 # 3อจ560322-002 กรณ์สเต็ง + TheGreat (170030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ พิมพ์พญานาค เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท ***
6 # 3อจ560322-003 pimmniyom + TIDTEE (169910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(541015-186)***
7 # 3อจ560322-004 เพชรกำแพง + rangsananant (169914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540319-038)***
8 # 3อจ560322-005 loomthong + rangsananant (169917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(540226-074)***
9 # 3อจ560322-006 haobeatles + cowman (169919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ560322-007 บางเสาธง + cowman (169921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ560322-008 VUDDY54 + Chew_JJ (169923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบนหลังจาร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

12 # 3อจ560322-009 joey_i + chairojn (170025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)***
13 # 3อจ560322-010 pandp + AONGKALOY20 (169925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ+โค๊ดอุ)(550504-033)***
14 # 3อจ560322-011 ริ้งฑ์ + lovelyman (169960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (560313-250)***
15 # 3อจ560322-012 chaina + sabd11 (169963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 1259)***
16 # 3อจ560322-013 ริ้งฑ์ + piaric (169979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
17 # 3อจ560322-014 finance + นภเก้า (169983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
18 # 3อจ560322-015 dodos + สำเภาทอง (169986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560322-101 EJ858229862TH หรรษธรจรมา + มงคลมหาลาภ (169938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560322-102 EJ734883454TH hong4335 + umpawan (169943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแปดรอบ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2552 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 380)***
21 # 3อจ560322-103 EJ734883454TH jom2523 + umpawan (169952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ560322-104 EJ931401771TH ดาบเอก + pattawut (170029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ560322-105 EJ798498272TH dan_sena + Wnk809 (169957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

24 # 3อจ560322-106 EH964113384TH jdai99 + boytos (169961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ560322-107 EJ768317215TH kitti1999 + bksura14 (169965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (511023-015)***
26 # 3อจ560322-108 EJ571428414TH pramual + yanpawach (169969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์งูเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี ***
27 # 3อจ560322-109 EJ860248278TH smartsr + pumcha (169973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
28 # 3อจ560322-110 EJ765417364TH ริ้งฑ์ + udornp (169977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร ***
29 # 3อจ560322-111 EJ336771741TH benzatio + boysuper (169909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ560322-113 EJ849632490TH AONGKALOY20 + (169912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงปู่ทวด
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
31 # 3อจ560322-114 EJ858106259TH weddy + โชควัฒน (169913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ560322-115 EJ804837119TH lekpaolo + Kumpanthong (169915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
33 # 3อจ560322-116 EJ635266005TH ตั้มไบเออร์ + lekjung1 (169916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ560322-117 EI845849916TH Amuletism + prathep (169918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ560322-118 EJ851149422TH ทวีสิน + รอดบางแค (169920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ560322-119 EJ428205186TH ตะวันออก + ghotam (169922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560322-120 EJ639134733TH golf_kk + manilmanggol (169924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560322-121 EJ858312975TH nopakk + autopower (169928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ560322-122 EI716221264TH praddd + antonio (169931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
40 # 3อจ560322-124 EX047628836TH geewon + sornsak21 (169936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 58)***
41 # 3อจ560322-124 EX047628836TH geewon + sornsak21 (169936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 58)***
42 # 3อจ560322-124 EX047628836TH geewon + sornsak21 (169936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 58)***
43 # 3อจ560322-125 EJ710297809TH Darksider + Ksittiros (169940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ560322-126 EF268888204TH ynamsome + raimon (169944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
45 # 3อจ560322-127 EJ7249675310TH manonsri + ake_h (169947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
46 # 3อจ560322-128 EJ631417376TH k0281 + smart89 (169949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3279)***
47 # 3อจ560322-129 EJ975818036TH kokokob + sak009 (169951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14)***
48 # 3อจ560322-130 EJ713332592TH Junbangna + Preecha_K (169954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560322-131 EJ153452345TH NARONGCHIT + jojo5 (169989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560313-178)***
50 # 3อจ560322-132 EJ891213852TH poa_sarawut + tookatun (169991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560211-051)***
51 # 3อจ560322-133 EJ494312411TH tttui + kamron (169994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (551214-010)***
52 # 3อจ560322-134 EJ319724640TH atthaponed + ภิรัต (169996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่น 700 ปี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2539 จ.ลำพูน ***
53 # 3อจ560322-135 EJ851122773TH ไก่ไซมอนลิม + หมูแผ่น (169997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2279)***
54 # 3อจ560322-136 EJ632981368TH บางเสาธง + sarawutk (170000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ560322-137 EJ735191432TH andamann + CHAIWAT99 (170001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
56 # 3อจ560322-138 EI468200289TH tharuanoi1970 + SONbk (170004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
57 # 3อจ560322-139 EJ562794043TH prariwat + J1980 (170007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ560322-140 EJ184454624TH เปี๊ยกระยอง + GonG_YindeE (170010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

59 # 3อจ560322-141 EJ747198509TH murbur + ร่มเย็น 09 (169984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล รุ่นเศรษฐี ๘๐ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.สกลนคร (หมายเลข 203)***
60 # 3อจ560322-142 EJ711278085TH tayatang + ตั้มไบเออร์ (169987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
61 # 3อจ560322-143 EI720028951TH เพิ่มมงคลบารมี + doctorp (169990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560322-144 RX041194408TH pkimkrao + เสือหรรษา (169993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ560322-145 EH693389689TH Seawolf + suthiwit (169995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560322-146 EJ543550750TH khunphom + chuchart1966 (169999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
65 # 3อจ560322-147 EX040207958TH อาวุธ521 + สุริยา09 (170002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ560322-148 EJ435603285TH เมืองช้าง + ข้าวตอกแตก (170005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
67 # 3อจ560322-149 EJ706892415TH pairoat + rattanun (170009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560322-150 EJ750827725TH markc2 + ศักดิ์นรินทร์ (170012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)(560214-071)***
69 # 3อจ560322-151 EJ727653760TH paoman + กวงยะลา (169926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ560322-152 EJ749534702TH หวายกรอง + รักษ์ต้มเลือดหมู (169927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ560322-153 EJ800070286TH ปักต้นกล้า + burabha (169929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
72 # 3อจ560322-154 EJ706881191TH tigerpong77 + คุณล่ำซำ (169930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ560322-155 EJ798499499TH นครนายก + คุณล่ำซำ (169932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)***
74 # 3อจ560322-156 EJ727652804TH kong81 + pki2007 (170027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560322-157 EJ914301566TH พระมงคล + ten585 (169935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560322-158 EJ799449715TH w_penoom + non31 (169939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ560322-159 EJ713420147TH Amuletism + ktct22 (169942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
78 # 3อจ560322-160 LB011410134TH smartsr + รักษ์ต้มเลือดหมู (169945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560322-161 EJ603332048TH uitra + idsilveri (169959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 28 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร ***
80 # 3อจ560322-162 EG786160068TH tongzz + nockout (169962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ พิมพ์ทรงเครื่องเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ560322-163 EJ440071964TH gunnakap + เพชรกำแพง (169967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ560322-164 EJ440071964TH มาใหม่ + เพชรกำแพง (169968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

83 # 3อจ560322-165 EJ657744373TH thegus008 + monthree (169971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/สภาพสวย)***
84 # 3อจ560322-166 EG786160068TH tongzz + nockout (169974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3 นิ้ว)***
85 # 3อจ560322-167 EJ713050897TH วัฒน์วังหิน + เพชรสยาม (169978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพสวย)***
86 # 3อจ560322-168 EJ713050897TH ศิษพ่อมุ่ย + เพชรสยาม (169981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 มี.ค. 2556 - 09:09 น.] #45037 (22/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560320-001 EJ599631998TH Best16 (169658) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560320-002 EJ573035083TH warning (169669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ560320-003 EJ599681098TH satelite (169671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560320-004 EI741118895TH อาชาเหล็ก (169674) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ560320-005 EJ821314664TH เรศเรณู (169677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560320-006 EJ713332195TH Preecha_K (169679) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560320-007 EJ379502870TH boymoungsing (169681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ560320-008 โบราณ (169684) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 1อจ560320-009 EJ742136414TH nopakk (169690) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ560320-010 EJ789105658TH 6411171 (169695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ560320-011 EJ742239365TH ซิยิ่นกุ้ย (169633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560320-012 EJ486138628TH toonmineza (169636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560320-015 EJ370482957TH gogof70 (169644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560320-016 EJ638716967TH ต้นน้ำแดง (169648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560320-017 EJ852501389TH พระลพ (169735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560320-018 EJ711354635TH amata482 (169650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560320-019 EJ666444805TH Junbangna (169656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560320-020 EJ941177735TH pigcity (169660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560320-021 EJ790343500TH โบราณ (169664) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ560320-022 EJ777266635TH lybhutha (169670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560320-023 EJ485632219TH พรหมสิงห์ (169673) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560320-024 EJ821075213TH Dechrat (169675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560320-025 EJ891305032TH doramon2345 (169678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560320-026 EJ713034832TH ริชชี่ (169680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560320-027 EI415969857TH kamol111 (169683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560320-028 EJ622252886TH มะอะอุ (169686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560320-030 EJ704211874TH อาณาจักรทะเลใต้ (169689) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560320-031 EJ624769655TH conmisilp (169698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560320-032 EJ770973651TH gold1 (169700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560320-033 EJ269158445TH อาวุธ521 (169704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560320-034 EJ811121284TH lookpong (169712) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ560320-035 EJ428987267TH joeymorn (169716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560320-036 EX051502995TH komon9 (169720) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
34 # 1อจ560320-039 EJ434932191TH amporn222 (169721) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 1อจ560320-040 EJ264983262TH โป้งอุดร (169738) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
36 # 1อจ560320-041 EJ762829131TH มิตรจัตุคาม (169711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ560320-042 EJ750286954TH sef_ann (169713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ560320-043 EJ615206183TH กรภัทร (169715) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560320-044 EJ706856373TH มหาเวส (169719) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560318-003 mark-max (169697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560318-012 ยุทธ2 (169703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560318-021 dusad (169707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560320-001 nongnhun (169635) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ560320-002 nongnhun (169638) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560320-003 Kumpanthong (169641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560320-004 เมวิกา001 (169643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560320-005 ตนเล่นของ (169723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560320-006 ดูไม่เป็น (169647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ560320-007 อ้น62 (169651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560320-008 แก้วสามวา (169653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560320-009 RTPRA (169655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560320-010 finance (169657) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560320-011 thanatorn (169661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560320-012 thanatorn (169662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560320-013 thanatorn (169663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560320-014 thanatorn (169665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560320-015 thanatorn (169666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560320-016 p_awest (169667) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560320-017 DDTOP (169668) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ560320-018 pyakorn (169672) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ560320-019 akondee (169726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560320-020 Prakruengsiam (169676) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560319-141 EJ678614688TH phutthinan + น้องข้าวสวย (169811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
2 # 3อจ560321-001 muaysiam + niruth (169752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดคู่/สภาพสวย)(511218-126)***
3 # 3อจ560321-002 sakchai34 + oudood (169755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (551101-082)***
4 # 3อจ560321-003 spiderman + พาหุงมหากา (169756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560321-004 ลิลลี่ + พาหุงมหากา (169757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระนาคปรก กรุบ้านละหาร เนื้อชินสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ560321-005 เมเปิ้ล + Teerasak01 (169758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (541202-001)***
7 # 3อจ560321-006 bansa + ac100 (169760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560321-007 poomitad + thanaphon (169761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 252)***
9 # 3อจ560321-008 poomitad + thanaphon (169763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 707)***
10 # 3อจ560321-009 sakchidlom + zenzen (169764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ560321-010 so-so + zenzen (169767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560321-011 Wendy + zenzen (169791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560321-012 vongsomboon + tuk08 (169794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560214-200)***
14 # 3อจ560321-013 wanchairangsit + (169796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โก้ทองหล่อ
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560321-014 Man-tubma + จุลวิช (169799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 556)***
16 # 3อจ560321-015 ตุ๊หลวง + ปากเป็ด (169801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด/สภาพกะไหล่ทอง)***

17 # 3อจ560321-016 paloem + naenaldo (169802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่)***
18 # 3อจ560321-017 meechi + vittaya14 (169806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560313-235)***
19 # 3อจ560321-018 prathip + ning_rw (169809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (551203-059)***
20 # 3อจ560321-101 EX069662539TH jojubkay + numprasit (169754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)(560220-104)***
21 # 3อจ560321-102 EJ67558802TH Pimol14 + natapoln (169759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ560321-103 EJ153424622TH ฝั่งธนท่าพระ + moo_bpk (169762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ560321-104 EJ891323844TH poneford + suttisak (169766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฎิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ560321-105 EJ472649255TH pairoat + maytus (169768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
25 # 3อจ560321-106 EJ858225640TH GOLFYTANG + (169772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kittipongbee
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ560321-107 EJ505706567TH geniusguy + vuthinuntha (169775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ560321-108 EJ737494609TH nitis + lkbzumy (169816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ฐานบัวชั้นเดียว ปี 2483 ***
28 # 3อจ560321-109 EJ659094517TH pramual + มหามณีจินดา (169819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560321-110 EX060177994TH vutichai + phipops (169822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
30 # 3อจ560321-111 EX066627498TH kitti1999 + Golfgamefame (169770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (560111-251)***
31 # 3อจ560321-112 EJ722573733TH พลพลสห + bpmsman (169773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560321-113 EJ466355963TH phattarapkon + (169774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ping_petchbury
*** เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
33 # 3อจ560321-114 EJ709715785TH arkorn + พร้อมรบ (169777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
34 # 3อจ560321-115 EJ269488994TH ลูกวังอิน + ดาบฟ้าฟื้น (169840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ลพบุรี ***

35 # 3อจ560321-116 EJ715918120TH ขุนแผนเมืองเสมา + (169842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
Ronado
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ560321-117 EJ858226013TH ต้นณเมืองกุย + bothong (169846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
37 # 3อจ560321-118 EJ593987392TH curve + CHAIWAT99 (169849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (531020-159)***
38 # 3อจ560321-119 EJ490764787TH koonya + sombud (169861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
39 # 3อจ560321-120 EJ490764787TH Korngavee + sombud (169852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
40 # 3อจ560321-121 EG785539937TH somwit + วัชร์บางไผ่ (169839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หลิว เนื้อเมฆสิทธิ์ ***
41 # 3อจ560321-122 EJ891099432TH พระขวัญเมือง + (169863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
วิศวะพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กำแพงเพชร ***
42 # 3อจ560321-123 EX039794108TH มหกรรมพระเครื่อง + (169841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nakron
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
43 # 3อจ560321-124 EX039794108TH panadon + Nakron (169843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
44 # 3อจ560321-125 EJ288393588TH tassunoh + nuilumlukka (169845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
45 # 3อจ560321-126 EI468847413TH ComGU + nooing (169847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
46 # 3อจ560321-127 EJ485562291TH yutboss175 + toonmineza (169850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560321-128 EJ485562291TH andamann + toonmineza (169853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560126-069)***
48 # 3อจ560321-129 EI468847413TH manod + nooing (169855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อเงิน ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง)***
49 # 3อจ560321-130 EJ799448391TH เอกศรัทธา + mboss (169857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560321-131 EJ704360578TH pairoat + mchutith (169838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
51 # 3อจ560321-132 EJ703166391TH jadsada + airback (169844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540209-094)***
52 # 3อจ560321-133 EI769292571TH p_tiyachamorn + สายซวง (169848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560321-134 EJ917316145TH yutboss175 + ลีลาวดี (169851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ560321-135 EJ771011822TH สิริเดช + จุกจัง (169854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ560321-136 EJ390821145TH คุณใบเงิน + (169856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560321-137 EJ890821145TH เต่าเมืองชล + (169858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560321-138 EJ711277301TH pimthong + Suwit-wit (169859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง ***
58 # 3อจ560321-139 EJ816220712TH wanayut + ศรมัญจา (169860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์***
59 # 3อจ560321-140 EJ493737834TH tui_bong + pattanakorn (169862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560321-141 EH473290891TH jompol10 + sheep9 (169865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560321-142 EJ941188490TH artyannie + BOYBAN (169866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ560321-143 EJ268514168TH lekpaolo + สุรัตน์ชัย (169867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
63 # 3อจ560321-144 EI443946738TH MAXIMA + ชอบจัง (169868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ560321-146 EJ660782147TH pramual + nilyok (169869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
65 # 3อจ560321-147 EJ660782147TH pramual + nilyok (169870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ560321-148 EJ660782147TH pramual + nilyok (169871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ560321-149 EJ660782147TH pramual + nilyok (169872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ560321-150 EJ660782147TH pramual + nilyok (169873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ560321-151 EJ638691307TH มีสุข + k-man (169874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560321-152 EJ712855200TH Boyza + ปืนใหญ่ (169875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

71 # 3อจ560321-153 EJ658761024TH chaiyawit_doh + baimond (169877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560321-154 EJ714110977TH ton_rooney + ณท่าม่วง (169881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
73 # 3อจ560321-155 EJ628576426TH pramual + werty (169882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
74 # 3อจ560321-156 EF268283107TH numdang + raimon (169883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ560321-157 EI832896625TH peat1979 + aonlg (169884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระคงเขียว เนื้อดิน ***
76 # 3อจ560321-158 EJ494036679TH หวังมีเฮ + วิหารกรอ (169885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์***
77 # 3อจ560321-159 RX041274185TH บิ๊กนคร + เสือหรรษา (169886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ560321-160 EJ495465541TH atit19 + นู๋โอปอ (169887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
79 # 3อจ560321-161 EJ659052344TH mboss + มหามณีจินดา (169888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560321-162 EJ525993840TH mon2012 + oukaa (169889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (560311-063)***
81 # 3อจ560321-163 EX009053102TH รั้วชงโค + buspetchaburi (169891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อ วัดคลองขอม จ.สุพรรณบุรี ***
82 # 3อจ560321-164 EJ706880117TH preecha + โคราช01 (169892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2705)***
83 # 3อจ560321-165 EJ713050628TH sisobad + คุณใบเงิน (169893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560223-069)***
84 # 3อจ560321-166 EJ551992272TH Toitotae + bearblack (169894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ560321-167 EJ762829750TH วสันต์อ่อนนุช + มิตรจัตุคาม (169895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าแหงน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (510719-053)***
86 # 3อจ560321-168 EJ836290394TH A_ONPA + numcm (169896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530514-268)***
87 # 3อจ560321-169 EJ678599861TH น้องปีเตอร์ + bunn55 (169897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองผสม(เนื้อแดง) ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560321-170 EX044488193TH Chan59 + pwongphu (169898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***

89 # 3อจ560321-171 EJ343893961TH naenaldo + toong (169769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
90 # 3อจ560321-172 EJ531131415TH matina + พรเพชรสมุทร (169771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกเสริม เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
91 # 3อจ560321-174 EJ711373223TH มงคลมหาลาภ + liver138 (169776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 357)***
92 # 3อจ560321-175 EJ784596133TH ISUZU_5951 + pakbankaew (169864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
93 # 3อจ560321-176 EJ890829550TH ARROW + tharuanoi1970 (169779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ560323-021 EJ710743611TH BankHiWay + ปอนบ้านฉาง (170065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดไผ่ล้อม พิมพ์ขาโต๊ะ เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560308-047)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 มี.ค. 2556 - 09:33 น.] #45021 (21/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560315-029 EJ225081990TH สุดขอบ (169094) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ560316-002 EI716947768TH ธรรมสุนทโร (169466) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560316-011 EJ786839990TH baimond (169211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560316-018 EJ711186999TH icemano2 (169468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560319-001 EI716971740TH ชัยชาญ (169508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560319-002 EJ659109857TH ยอดอ่างทอง (169515) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560319-003 EJ530952587TH เล็กหลังวัด (169519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560319-004 EJ777194355TH o-larn (169521) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ560319-005 ตุ๋ย-ท่าทราย (169525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560319-006 EJ603352351TH keattisak (169527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560319-007 EI898455822TH สยามเมืองยิ้ม (169531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ560319-008 EJ740238398TH ถ่านไฟเก่า (169545) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560319-009 EJ332815138TH หนูมิเตอร์ (169547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560319-010 EJ891486842TH เพื่อนเมืองสมุทร (169550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ560319-011 EJ490657434TH ZuTharua (169510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560319-012 EJ849798865TH โจเมืองพลเหรียญ (169511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560319-013 EJ463483230TH aoaka (169564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ560319-014 EJ727327955TH ใบบัว (169513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560319-015 EJ742105108TH tayatang (169516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560319-016 EJ378757618TH rayongtrc (169555) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 1อจ560319-017 EJ645698274TH sornna (169517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560319-018 EJ217376502TH เรศเรณู (169520) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ560319-019 EJ846159546TH pandp (169522) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560319-020 EJ914320888TH phongthanoo (169523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560319-021 EJ585896006TH bmoaait (169401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560319-022 EJ907648925TH bogusss (169402) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560319-023 EH444099755TH หนูมิเตอร์ (169404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560319-024 EJ722539304TH พระดีให้โชคลาภ (169405) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
29 # 1อจ560319-025 EJ184436909TH เอี่ยมเลิศ (169498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560319-026 EJ713027261TH kuptonzon (169500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560319-027 EJ435993501TH P-SUTTH (169503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ560319-029 EJ750286441TH sef_ann (169504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560319-030 EI891094262TH สุวิทย์(63) (169507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560319-031 EI231927957TH เจ๋งจริง (169403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ560319-032 EJ525987328TH oukaa (169406) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
36 # 1อจ560319-033 EJ264999055TH เพิ่มพูนศิลป์ (169407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ560319-034 EJ868718919TH wwut2 (169450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ560319-035 EJ713416111TH ktct22 (169453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ560319-036 EJ769921780TH มงคลรักษ์ (169457) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560319-037 EJ707823663TH bannapong (169460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ560319-038 EJ869456777TH pimmniyom (169461) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ560319-039 EJ526461260TH เจี๊ยบราชวงค์ (169567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560316-003 BOARD (169443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560316-028 kobkit (169446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560316-029 pocketwee (169242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560319-001 ปรมัตถ์ (169526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560319-002 ประศาสน์ (169529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560319-003 มหาเศรษ (169551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560319-004 Tinakorn (169559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560319-005 นายพอเพียง (169532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560319-006 น้องกันต์ (169534) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ560319-007 Kunphra (169535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560319-008 ศิรสิทธิ์88 (169536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560319-009 อุบาสก11 (169538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560319-010 ไกรวุฒิ (169540) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 2อจ560319-011 ป๋องณรงค์ชัย (169560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 2อจ560319-012 zwilling (169542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560319-013 เทพสมุทร (169544) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560319-014 finance (169546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ560319-015 Pond27 (169548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560319-016 ปิ่นเพชร (169549) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
พระไม่แท้ 14 องค์
20 # 2อจ560319-018 กานกินรี (169552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560319-019 narongboonjong (169553) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ560319-020 Dynamic (169554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ560319-021 หนุ่มนพลักษณ์ (169426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
24 # 2อจ560319-022 ณิชนันทน์ (169428) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
25 # 2อจ560319-023 sean_pra_ake (169433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560319-024 วสุวสา (169434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560319-025 แม็คหลักสี่ (169438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560318-023 วัชรฉัตร + จ่าหนุ่ม2555 (169284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงค์ วัดมะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี ***
2 # 3อจ560318-117 EJ702294071TH noi-192 + Tanit_Onpare (169593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4695)***
3 # 3อจ560318-142 EJ502439663TH jatenarai + b_air51 (169596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
4 # 3อจ560318-155 EJ708654229TH เนินพระ1 + แฮปรามคำแหง (169598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
5 # 3อจ560318-157 EJ637516584TH buromwat + tewkeet (169602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560320-001 mumpar + suksannb (169571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560320-002 kul18 + Kumpanthong (169730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพใช้)***
8 # 3อจ560320-003 Tapoo005 + thanaphon (169573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 320/สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
9 # 3อจ560320-004 nitis + pakornkeit (169575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560320-005 benzkai + pakornkeit (169576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560320-006 สุพันธุ์ + กรเพชรบูรณ์ (169578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (วัดจันทร์นิมิตรสร้าง)(550725-129)***
12 # 3อจ560320-007 artjung + แก้วสามวา (169579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ560320-008 jojubkay + lovebuff (169581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)(550425-062)***
14 # 3อจ560320-009 Pratin + UltraMan50 (169583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ560320-010 pramual + nimrod (169585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ560320-011 treetaset + DDTOP (169572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ560320-012 ชาคริต + DDTOP (169728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560320-013 tamonwon + เด็กวัดใต้ (169574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง/หมายเลข 216)***
19 # 3อจ560320-014 yomomyai + เด็กวัดใต้ (169577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
20 # 3อจ560320-015 ลือพงษ์ + mtep1 (169580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (531014-404)***
21 # 3อจ560320-016 Seawolf + Pra-ban (169582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปีอาจารย์ทิม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 4045)(551213-376)***
22 # 3อจ560320-017 พิณเปี๊ยะ + มงคลวัตถุ์ (169586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560320-019 chen_2222 + aeeee (169595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
24 # 3อจ560320-020 pimmniyom + ณิชนันทน์ (169600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุครูกำยาน เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
25 # 3อจ560320-021 สุขอัลฟ่า + ณิชนันทน์ (169584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระเชียงแสน เนื้อสำริด จ.เชียงใหม่ ***
26 # 3อจ560320-022 topkoo + ปากเป็ด (169587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
27 # 3อจ560320-023 sinsan + ธนูศิลป์ (169589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (551116-111)***
28 # 3อจ560320-024 Wsummut + ศตกมล (169591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค๊ด/สภาพสวย)(560123-008)***
29 # 3อจ560320-101 EJ506085952TH praracha + prakai30 (169687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกหมายเลข)***
30 # 3อจ560320-102 EJ834529669TH arun2515 + พระนครเหนือ (169691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
31 # 3อจ560320-103 EJ742550175TH สมเดช + lulytoon (169692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้ออทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560125-092)***
32 # 3อจ560320-104 EJ784627122TH minemint + thriphop09 (169701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1537)***
33 # 3อจ560320-105 EJ406177191TH ล้านมาแชร์ + บารมีพรพรหม (169706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ560320-106 EJ066301275TH bee_assawin + eudkorat (169709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 77)***

35 # 3อจ560320-107 EJ710741425TH yutboss175 + (169710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
36 # 3อจ560320-108 EJ732942605TH tttui + เหยินน้อยโคราช (169714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุกระต่ายแกลบ พิมพ์ใหญ่ ***
37 # 3อจ560320-109 EI610056717TH teewhytee + ส-เมืองสมุทร (169717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560320-110 EX024889422TH New_chain + บอยราม2 (169718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** นางกวักวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
39 # 3อจ560320-110 EX024889422TH New_chain + บอยราม2 (169718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
40 # 3อจ560320-110 EX024889422TH New_chain + บอยราม2 (169718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
41 # 3อจ560320-110 EX024889422TH New_chain + บอยราม2 (169718) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
42 # 3อจ560320-111 EI741118895TH pramual + อาชาเหล็ก (169588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ560320-112 EH966575296TH boonlers + puttana (169590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
44 # 3อจ560320-113 EJ635357182TH คุณใบเงิน + Tharin_P (169592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพสวย)***
45 # 3อจ560320-114 EJ474970480TH Teppong + manilmanggol (169594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
46 # 3อจ560320-115 EJ601499677TH เกียรคิก้อง + PAMPOL (169597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560320-116 EJ601499677TH อาราธนา + PAMPOL (169599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560320-117 EJ666149304TH สิริเดช + BOONG (169601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครราชสีมา (วัดตลาดไทรเก่าสร้าง/สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
49 # 3อจ560320-118 EJ287198741TH pimmniyom + น้ากร (169603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)(550629-099)***
50 # 3อจ560320-119 EJ747342421TH onizuka2518 + (169606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ560320-120 EJ711235519TH pramual + Saranphat (169608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ560320-121 EJ067746868TH terdshop + นาวิกโยธิน (169605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***

53 # 3อจ560320-122 EJ744285637TH narongboonjong + (169609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nongnolf
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551213-403)***
54 # 3อจ560320-123 EJ767503255TH เอ็มหกสิบ + UNICITY (169612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
55 # 3อจ560320-124 EJ491644159TH Amuletism + เล็กซอย5 (169615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ560320-125 EJ712351961TH suracj + ping11 (169733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 607)***
57 # 3อจ560320-126 EJ109643708TH superguy + mandala (169619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี (560206-037)***
58 # 3อจ560320-128 EJ585896006TH padung32 + bmoaait (169626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งจมูก)***
59 # 3อจ560320-129 EJ890825748TH santiaod + tharuanoi1970 (169628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560320-130 EJ179825778TH sarant + oong17 (169734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (521111-108)***
61 # 3อจ560320-131 EJ786309970TH suraj + hyongyuth (169604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560320-132 EJ710741672TH mangasai + (169607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค๊ด)***
63 # 3อจ560320-133 EJ739360777TH moderndoc + anansakju (169610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)(560304-074)***
64 # 3อจ560320-134 EJ846171578TH บอยเนินทราย + (169729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Toytoytoy
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
65 # 3อจ560320-135 EJ769953252TH NandA + jorangsan (169614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560204-043)***
66 # 3อจ560320-136 EJ636893479TH บีอัดกรอบ + อิศประแสร์ (169617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
67 # 3อจ560320-137 EJ846171604TH pramoht + ชานนทร์ (169618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560320-138 EJ769953249TH wanitcha + jorangsan (169620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560118-211)***
69 # 3อจ560320-139 EJ505703367TH เฮียหมู + pranung (169623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ560320-140 EI716982172TH ริ้งฑ์ + kittipop (169625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***

71 # 3อจ560320-141 EJ784709630TH pimmniyom + (169682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PRAKUNPOR
*** พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 039)***
72 # 3อจ560320-142 EJ584363411TH YONGSIX + หมูสาย2 (169685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระปิดตาทองแดงและตะกรุดทอง)***
73 # 3อจ560320-143 EJ777266635TH พีเอสพี + lybhutha (169688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด/สภาพผิวพรุนจากการใช้)***
74 # 3อจ560320-144 EJ534936752TH boonlers + NIPONPAN (169693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ560320-145 EJ846184364TH พระสมุทร22 + numpraram2 (169694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรสงคราม ***
76 # 3อจ560320-146 EI374245370TH surasaeng + kokkranarnk (169696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4)***
77 # 3อจ560320-147 EJ857227600TH Firechicken + Leche (169699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
78 # 3อจ560320-148 EH129203311TH mdkm11 + joke13 (169702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560320-149 EJ711260513TH safe-goodness + ตั้งเจริญ (169705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560320-150 EJ624769655TH naanaa + conmisilp (169708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน พิมพ์บล็อกเสริม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ560320-152 EF268386035TH Korngavee + raimon (169611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)***
82 # 3อจ560320-153 EJ705195170TH pramual + เด็กโขทัย (169613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ560320-154 EJ811156310TH บ้านบุญ + lookpong (169732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550218-130)***
84 # 3อจ560320-155 EJ770973651TH พญาสุกร + gold1 (169616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
85 # 3อจ560320-156 EJ770973651TH monze + gold1 (169621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
86 # 3อจ560320-157 EJ781779089TH ช่างเหล็ก + yodchai1515 (169737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540702-208)***
87 # 3อจ560320-159 EI845848093TH tanapat05 + ณัฐบ้านกล้วย (169622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกทองคำ จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ560320-160 EJ624770866TH พระเมืองช้าง + chinko (169629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสุมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย (530716-058)***

89 # 3อจ560320-161 EJ599681739TH pramual + rjannon (169632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสุพรรณหลังพาน กรุวัดพระศรีรัตนฯ ***
90 # 3อจ560320-162 EJ811121298TH nailom9 + lookpong (169634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง***
91 # 3อจ560320-163 EJ575633307TH bluezone69 + Earthquake (169637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)***
92 # 3อจ560320-164 RG987532804TH อำนวยเคซี + dawutt (169640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
93 # 3อจ560320-165 EJ490385210TH ศิษย์สามย่าน + panisaratip (169731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระแก้วมรกต พิธี 25 ศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
94 # 3อจ560320-166 EJ721925076TH natanon03 + เงินเหลือ (169645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
95 # 3อจ560320-167 EJ717002628TH panadon + rojloeiwang (169654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
96 # 3อจ560320-168 EJ881807750TH naenaldo + โอเพชรบูรณ์ (169659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
97 # 3อจ560320-170 EJ832127469TH มังกรดำ + โก้ตัดเก้า (169727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
98 # 3อจ560320-171 EJ869913548TH pramual + ปลาโลมา (169627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
99 # 3อจ560320-172 EJ869913548TH finance + ปลาโลมา (169630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
100 # 3อจ560320-173 EJ811901815TH vadcharapol + ponpimol (169725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผง จ.พิจิตร ***
101 # 3อจ560320-174 EJ811901807TH นริศร + ponpimol (169724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***
102 # 3อจ560320-175 EJ719993789TH korn88 + เล็กหัวตะเข้ (169631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงเพชรฆาต จ.นครปฐม ***
103 # 3อจ560320-176 EJ685787370TH ทวีสิน + สมอทอง (169642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกำแพงเปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
104 # 3อจ560320-177 EJ813115701TH somchailu + o-larn (169646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
105 # 3อจ560320-178 EJ813115701TH pramoht + o-larn (169649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ560320-179 EJ750827685TH balrayong + ศักดิ์นรินทร์ (169652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 มี.ค. 2556 - 09:10 น.] #45008 (20/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560314-009 EJ849772934TH kitjapong (168969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560314-019 EJ473750575TH ชยันโต (168904) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ560314-022 RX034687773TH กล้วยไข่ (169345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560315-034 EJ715906943TH สุทธิกร (169348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560318-001 EJ631464994TH kom_ku (169265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560318-002 EJ678704851TH วรเศรษฐ์ (169267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560318-003 EJ777280266TH นิกส์เพชรเกษม (169337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ560318-004 EJ428187505TH nampoo (169344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ560318-005 EJ86865862TH ท่านเปา (169354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560318-006 EJ524062051TH เขาราหู (169356) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ560318-007 EJ721495495TH workat (169396) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ560318-008 EJ708184321TH เด็กใหม่ (169368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560318-009 EI490082324TH kittsak43 (169372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560318-010 EJ387237346TH akkhapons (169375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ560318-011 EJ65217287TH วุฒิปากน้ำ (169255) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ560318-012 EJ684893709TH somsak_ton (169256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560318-013 EJ618428799TH ruamzub (169257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ560318-014 EH608043405TH andamann (169258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560318-015 EJ495461955TH นู๋โอปอ (169260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560318-016 EJ764608256TH aotaung (169262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560318-017 EJ789104017TH gorn9 (169264) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560318-018 EJ195128682TH laopermsuk (169352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560318-019 EJ303621191TH VAIVIT (169394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ560318-020 EJ435575465TH AirPremz (169357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560318-021 EJ767495506TH UNICITY (169259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ560318-022 EJ709670041TH ป้อฮาพระยาตาก (169261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560318-023 EJ813114860TH เกาะหวายปัตตานี (169263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560318-024 EJ289606885TH ท่านหลวง (169266) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560318-025 EI721054312TH อี๊ดวัดไทร (169386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560320-014 EJ710743611TH ปอนบ้านฉาง (169639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ560313-008 บางปะกอก (168805) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ560315-010 loongmike (169106) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ560315-015 astina (169366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560318-001 คุณประเสริฐ (169377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ560318-004 kitty135 (169378) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ560318-005 ron30 (169379) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ560318-006 naweena (169380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560318-007 DiamondiaN (169381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560318-008 ลูกแม่รำเพย (169382) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560318-009 วันเสาร์ (169383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560318-010 เทพนาคา (169384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560318-011 geewon (169353) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ560318-013 amuletfocus (169389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ560318-014 NAMMONL (169359) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ560318-015 TIDTEE (169367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560318-016 somchailu (169370) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ560318-017 เทพดำเนิน (169371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ560318-018 NATTAPON9 (169373) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ560318-019 Nulun (169374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560318-020 vongsomboon (169376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560318-022 chanram (169349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560318-023 กำแพงแดง (169350) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ560318-024 taotass (169351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560318-025 มาร์ค-มีนบุรี (169355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560318-026 patcharapol (169358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560318-027 nattasak (169360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560318-028 vichol2551 (169362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560318-029 ทิวทัศน์ (169364) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560318-030 sasith (169369) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560318-031 โจ้ณอโยธยา (169361) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ560318-032 penpathum (169363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560318-033 luangtajunior (169365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560316-132 อชิตพล + พลบางซื่อ (169445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
2 # 3อจ560318-018 phubed + นภเก้า (169283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560318-106 EJ490500312TH เต๋อคูทราย + เจ๋งหัวชวด (169297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม ***
4 # 3อจ560318-116 EJ849033213TH ล้านมาแชร์ + (169299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amornnakonpathom
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ560318-150 EJ071634253TH ninewalk + คอปแมน (169347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม ***
6 # 3อจ560319-001 bussakorn + sirisuwan (169408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560319-002 mtn_8 + Itsariko (169556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ560319-003 JASMIN + thanaphon (169410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด)***
9 # 3อจ560319-004 seles + thanaphon (169413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560319-005 บุญยั่งยืน + sean_pra_ake (169415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 142985)***
11 # 3อจ560319-006 งามบุญช่วย + สืบสายสอง (169416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
12 # 3อจ560319-007 k0281 + สืบสายสอง (169417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)***
13 # 3อจ560319-008 pat12 + kim98 (169419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560319-009 pramual + ศิรสิทธิ์88 (169421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
15 # 3อจ560319-010 Toitotae + vongsomboon (169422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(560126-036)***
16 # 3อจ560319-011 รงค์ผลพูน + อุบาสก11 (169427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี ***

17 # 3อจ560319-012 pakee + อุบาสก11 (169429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ560319-013 เกียรคิก้อง + Pond27 (169431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
19 # 3อจ560319-015 อู๊ดจอมทอง + ณิชนันทน์ (169437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระท่ามะปราง วัดสำปะซิว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
20 # 3อจ560319-016 tui_bong + มงคลวัตถุ์ (169441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560319-017 Bobbie + POPULAR (169566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคันธารราษฎร์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อโลหะ ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ***
22 # 3อจ560319-101 EJ768311416TH Augyee + bksura14 (169469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (511115-088)***
23 # 3อจ560319-102 EJ686779091TH tom_nasarn + k-dragon (169470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังหลวงพ่อเฟื่อง เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช ***
24 # 3อจ560319-103 EJ670634899TH kong81 + สาวกพระ (169497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560319-104 EJ506656748TH konlukpra + เด็กนอก (169499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
26 # 3อจ560319-105 EJ472631444TH ต้อมนครสวรรค์ + tanagon (169502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและหูตัด)***
27 # 3อจ560319-106 EX040202947TH แพทย์แผนปัจุบัน + สุริยา09 (169505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560319-107 EJ849799322TH TONG_NK + amata_tong (169509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (551029-056)***
29 # 3อจ560319-108 EJ427541782TH lovelyman + มีสวัสดิ์ (169512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560319-109 EJ879799322TH Vimol55 + amata_tong (169514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
31 # 3อจ560319-110 EJ849799322TH Wsummut + amata_tong (169568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อเงิน ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช ***
32 # 3อจ560319-111 EJ804749215TH berry + บอสแมน (169436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560319-112 EX027535959TH สุขอัลฟ่า + japop99 (169439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560319-113 EJ720863931TH สยามเมืองยิ้ม + Buncha (169442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560319-114 EJ721923305TH รอดบางแค + mabee (169448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560319-115 EJ494559485TH Prapoj_w + (169451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ChaloemchaiM
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
37 # 3อจ560319-116 EJ270185077TH พระเมืองช้าง + sai-9ton (169569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วดัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550713-181)***
38 # 3อจ560319-117 EJ443778969TH ครูสุวิทย์รุ่ง + k9cob (169454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ560319-118 EJ735165640TH บิ๊กนคร + birdlm (169456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระประจำวันพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อชานหมาก จ.นครศรีธรรมราช ***
40 # 3อจ560319-119 EJ670634871TH loomthong + ศรพิชิต (169561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พิษณุโลก ***
41 # 3อจ560319-120 EJ219420549TH AONGKALOY20 + nat- (169459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vego
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (551123-025)***
42 # 3อจ560319-121 EJ219420535TH บารมีพระคง + nat-vego (169424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ชลบุรี (หมายเลข 646)(551212-125)***
43 # 3อจ560319-121 EJ219420535TH บารมีพระคง + nat-vego (169424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ชลบุรี (551212-126)***
44 # 3อจ560319-122 EI845853867TH zidane + BOONG (169425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพลับพลาชัยสร้าง)***
45 # 3อจ560319-123 EJ737820626TH wuttichairat + พระราม9 (169430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (540624-002)***
46 # 3อจ560319-124 EJ583581741TH tcp36 + nirut25 (169432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สระแก้ว ***
47 # 3อจ560319-125 EI950129061TH กุ้งปรีชา + CHAIWAT99 (169435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(560221-095)***
48 # 3อจ560319-126 EJ846175036TH manusiam + โอเว่น (169440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560319-127 EJ377685937TH pramoht + สุขสยาม (169444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (540713-023)***
50 # 3อจ560319-128 EJ908583908TH Wsummut + satosoda (169447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.นครศรีธรรมราช***
51 # 3อจ560319-129 EJ853627598TH sakchai34 + laodee (169449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
52 # 3อจ560319-130 EJ772720350TH โอ่งเมืองราช + เอ็มซีเค (169452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุ เนื้อสำริด ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช ***

53 # 3อจ560319-131 EJ722547778TH คุณใบเงิน + sangexim (169455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ560319-132 EI669672373TH saovaroj + amata_tong (169458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 961/สภาพทำความสะอาดผิว)***
55 # 3อจ560319-133 EJ742105108TH meechi + tayatang (169557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550531-185)***
56 # 3อจ560319-134 EJ481979820TH sattahip + benz9977 (169463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(530630-146)***
57 # 3อจ560319-135 EJ622222527TH เปิ้ลเมืองจันทร์ + มะอะอุ (169471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 25 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร (สภาพแต่งรมดำ)***
58 # 3อจ560319-136 EJ907648925TH tui_bong + bogusss (169472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560319-137 EJ734296312TH หวังมีเฮ + jiantsuphan (169476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
60 # 3อจ560319-138 EJ197452370TH panadon + รวยเพิ่มพูล (169478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด รุ่นสร้างโรงพยาบาล ปี 2500 ***
61 # 3อจ560319-139 EJ184436909TH moin03 + เอี่ยมเลิศ (169481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
62 # 3อจ560319-140 EJ184436909TH natanon03 + เอี่ยมเลิศ (169483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)***
63 # 3อจ560319-142 EJ678614688TH chok77 + น้องข้าวสวย (169518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
64 # 3อจ560319-143 EJ706811227TH Tapoo005 + โคราช01 (169524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9)***
65 # 3อจ560319-144 EJ784708722TH conmisilp + (169528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 130)***
66 # 3อจ560319-145 EJ784708722TH สิริเดช + udomsapayakul (169530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1953)***
67 # 3อจ560319-146 EJ645678031TH บรมีหลวงปู่ทวด + thavikoon (169533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (550522-105)***
68 # 3อจ560319-147 EH450978210TH nirun6929 + boonsom_n (169537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าสร้าง เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก ***
69 # 3อจ560319-148 EJ638699481TH ณัฐพงค์ + samakid (169539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(550602-155)***
70 # 3อจ560319-149 EJ693637179TH เอกศรัทธา + เจ้าชายพระ (169541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

71 # 3อจ560319-150 EJ883402182TH KaFak + dekdee_22 (169543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560319-151 EJ926462156TH athemall + เจี๊ยบราชวงค์ (169462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
73 # 3อจ560319-152 EX048712946TH jadsada + meth93 (169464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560112-155)***
74 # 3อจ560319-153 EJ732585719TH พระประแดง26 + kiattisak (169465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เต็ม วัดนิมมานรดี รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ชิด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560319-154 EJ758820604TH JASMIN + ARNON (169467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 153)***
76 # 3อจ560319-155 EJ572223187TH konlukpra + บารมีฟู (169473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ560319-156 EJ714423670TH jadsada + โชควัฒน (169474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560319-157 EJ439171510TH Tapoo005 + เต้อ๋อง8 (169475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
79 # 3อจ560319-158 EJ711281147TH boyzgang + shirew (169477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
80 # 3อจ560319-159 EJ711281147TH nat-vego + shirew (169479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕)***
81 # 3อจ560319-160 EJ439171510TH sangjun22 + เต้อ๋อง8 (169480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 394)***
82 # 3อจ560319-161 EJ715924261TH tonsakura + phutthasil (169482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ560319-162 EJ439171510TH chaninnart + เต้อ๋อง8 (169484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
84 # 3อจ560319-164 EJ694190395TH อิศประแสร์ + นพภูเขียว (169486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน ***
85 # 3อจ560319-165 EJ617736201TH กรอุดร + yasticker (169488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560319-166 EJ858192059TH munmun + APDCA (169489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
87 # 3อจ560319-167 EJ525987328TH zsunai + oukaa (169491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
88 # 3อจ560319-168 EJ525987328TH มาลัย + oukaa (169492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560319-169 EJ525987328TH santiaod + oukaa (169494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ560319-170 EJ527218827TH tanint + โชคพานิช (169496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
91 # 3อจ560319-171 EJ527218827TH พีเอสพี + โชคพานิช (169485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
92 # 3อจ560319-172 EJ714423697TH padung32 + โชควัฒน (169487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ560319-173 EJ858181949TH ไกรสร + APDCA (169490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ560319-174 EJ706836904TH sirkob + ชมดาวโคราช (169493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 141)***
95 # 3อจ560319-175 EJ858181952TH SA_peT + APDCA (169565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์รัศมี จ.ชัยนาท ***
96 # 3อจ560319-176 EJ636106897TH natureSK + หนึ่ง_เรดบูล (169495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
97 # 3อจ560319-177 EJ637512826TH บุญรักษา 2 + ARROW (169501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
98 # 3อจ560319-178 EJ858196047TH เชษชล + autopower (169558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
99 # 3อจ560319-179 EI636883701TH theerapong + กระแสร์2 (169506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550721-023)***
100 # 3อจ560319-180 EH450994288TH s_pipat + vichaiii (169562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560109-142)***
101 # 3อจ560319-181 EJ749532220TH โมทนา + yasticker (169409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพล้างผิว)***
102 # 3อจ560319-182 EJ749532220TH tumtam + yasticker (169411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง***
103 # 3อจ560319-183 EJ858182051TH siam_15 + rt3ab5 (169412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
104 # 3อจ560319-184 EJ858182048TH เพชรล้านนา + rt3ab5 (169414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
105 # 3อจ560319-185 EJ714243531TH keng_kung + sutheptheep (169418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
106 # 3อจ560319-186 EJ715618133TH เอกพระราม2 + (169420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

107 # 3อจ560319-187 EJ715918133TH พรหมมาตร์ + (169563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 ศรีสะเกษ (หมายเลข 497)***
108 # 3อจ560319-188 EJ306352397TH pramual + sarawutk (169423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 มี.ค. 2556 - 09:20 น.] #44999 (19/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560314-017 EJ736687452TH Merlion (169223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560316-001 EJ264981099TH 100PIPERS (169121) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560316-003 EJ900470556TH onizuka2518 (169123) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ560316-004 EJ742221276TH ซิยิ่นกุ้ย (169126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560316-005 EJ652797082TH TiTleooo (169128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560316-006 EJ598454188TH ลีลาวดี (169134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560316-007 EI768677615TH narong54 (169131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560316-008 EI490088429TH narongsong (169136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560316-009 EJ217367390TH เรศเรณู (169137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560316-010 EJ006742385TH หนุ่มฉลองกรุง (169138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560316-012 EJ659126427TH ตุ๋ย-ท่าทราย (169214) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560316-013 EJ336790502TH kit2509 (169218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560316-014 EJ793544735TH ningkorn (169219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ560316-015 EJ941153204TH โจ๊ก_วัดเหนือ (169222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560316-016 EJ798473412TH pimthong (169224) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ560316-017 EJ703171309TH เอกบางจาก (169227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560316-019 EJ771093129TH เอกพันตะ (169231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560316-020 EH608043374TH andamann (169232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560316-021 EJ710303977TH akecrma (169191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560316-022 EJ435289460TH sinsan (169193) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 1อจ560316-023 EH966580217TH ขุนพลบ้านค่าย (169198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560316-024 EJ708180506TH วันใหม่ (169201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ560316-025 EJ527214811TH สุราษฎร์พุทธคุณ (169204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ560316-026 EJ527214811TH zopida (169210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560316-027 EJ260668628TH phonpol (169213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ560316-028 EJ713343595TH anusid (169217) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560316-001 dang29 (169185) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560316-002 วิมลดอดคอม (169187) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ560316-004 manliar (169190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560316-005 jojo5 (169194) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560316-006 chajks (169207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560316-007 คู้ขวา554 (169208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560316-008 ทอเร็ตโต้ (169212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ560316-009 ต้อมนครสวรรค์ (169216) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
9 # 2อจ560316-010 hon18 (169221) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ560316-011 pramual (169226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560316-012 หมูเขี้ยวตัน (169229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ560316-013 หรรษธรจรมา (169230) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ560316-014 pipat_ch (169234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ560316-015 J_chitchai (169237) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560316-016 pitakmomee (169240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560316-017 p_nasun (169241) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560316-018 aee_sotspa (169244) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560316-019 Nsamut (169245) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ560316-020 zenzen (169246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560316-021 CITY-MAN (169225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560316-022 autpichut (169228) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ560316-023 oudoud (169233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ560316-024 pongchet (169235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ560316-025 กาเบียล (169236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560316-026 ศิษพ่อมุ่ย (169238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560316-027 ศิษพ่อมุ่ย (169239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ560316-030 จำนรรจา (169243) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
28 # 2อจ560316-031 chartkamon (169122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560316-032 แม็คหลักสี่ (169124) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 2อจ560316-033 แม็คหลักสี่ (169125) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ560316-034 sakyui (169127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560316-035 orbortorman (169129) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ560316-036 มงคลวัตถุ์ (169130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ560316-037 tanac (169132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ560316-038 AnanBhangananda (169133) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
36 # 2อจ560316-039 AnanBhangananda (169135) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560313-011 Lim70 + numpraram2 (169291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560314-008 Lim70 + เอกชัย19 (169287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560314-012 พุทธสยาม + Naisert (168943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ560314-013 ต่อ_ถนนตก + Kunphra (168946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560314-152 EJ736687452TH ต่อ_ถนนตก + Merlion (168878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)***
6 # 3อจ560315-138 EJ711052039TH พระสิทธิลักษณ์ + (169295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
xtraxtra
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(560115-004)***
7 # 3อจ560318-001 tigerpong77 + monthap (169269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ560318-002 vongsomboon + monthap (169271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๖ รอบ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง ***
9 # 3อจ560318-003 prathip + มองดู (169273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (560307-189)***
10 # 3อจ560318-004 Darksider + dan_sena (169275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1346)***
11 # 3อจ560318-005 tigerpong77 + dan_sena (169278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560207-005)***
12 # 3อจ560318-006 ชวนชื่น + พาหุงมหากา (169392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นเขื่อนใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.นนทบุรี (สภาพปิดทองใหม่)***
13 # 3อจ560318-007 ภูบาล + naweena (169398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560216-027)***
14 # 3อจ560318-008 yodpra + ninjaman (169285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560121-025)***
15 # 3อจ560318-009 fluke + ลูกแม่รำเพย (169288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
16 # 3อจ560318-010 พระธุดงค์ + Chew_JJ (169290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

17 # 3อจ560318-011 RTHANIT + vongsomboon (169268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560109-012)***
18 # 3อจ560318-012 artyannie + Nulun (169270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ560318-013 TumG5 + Nulun (169399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560318-014 pramual + NATTAPON9 (169274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560318-015 ปั๊กชิวขอนแก่น + T3915 (169276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
22 # 3อจ560318-016 morn-tharua + นราชิ (169279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)(550906-002)***
23 # 3อจ560318-017 PANUPONG9 + (169280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vichol2551
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560318-019 Tapoo005 + นภเก้า (169393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
25 # 3อจ560318-020 tassunoh + นภเก้า (169286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 581)***
26 # 3อจ560318-021 ชาติไทยสมุทร + bankrotor (169277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด/สภาพแต่งใบหน้าใหม่)***
27 # 3อจ560318-022 miaterpra_punwa + (169281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
aeeee
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560318-101 EI767186867TH Leklek + chaimongkhol (169390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560318-102 EJ729453154TH jdai99 + nutteep (169272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพสร้าง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
30 # 3อจ560318-103 EJ684118303TH เอ็กตะลุมพุก + เฮอนันเดส (169282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
31 # 3อจ560318-104 EJ754913022TH max2521 + yingandmak (169289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560318-105 EJ754913022TH sanmita + yingandmak (169292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560318-107 EJ599631905TH เจริญทรัพย์ + อ๊อดใหญ่ (169301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
34 # 3อจ560318-108 EJ433933227TH ชาติไทยสมุทร + Dagal (169307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***

35 # 3อจ560318-109 EJ433933227TH ชาติไทยสมุทร + Dagal (169312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
36 # 3อจ560318-110 EI239022183TH วิลล่าพระเครื่อง + pair1 (169314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องลายมือแกะของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
37 # 3อจ560318-111 EI721054312TH totoh + อี๊ดวัดไทร (169293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว ***
38 # 3อจ560318-113 EG786123649TH yakbangmod + nockout (169296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะกำแพงเพชรสามขา เนื้อสำริด (หน้าตัก 3.8 นิ้ว) (สภาพหักซ่อม)***
39 # 3อจ560318-114 EJ520158766TH Seawolf + jejakoko (169391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์หลังจาร เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 725)***
40 # 3อจ560318-115 EJ520158766TH Seawolf + jejakoko (169388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์หลังจาร เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 170)***
41 # 3อจ560318-118 EG784764551TH arnon999 + หงษ์หยก (169304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
42 # 3อจ560318-118 EG784764551TH arnon999 + หงษ์หยก (169304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
43 # 3อจ560318-119 EJ724459135TH Aummata + กวงยะลา (169310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560318-120 6101303261649 ภูริวัจณ์(โย) + nockout (169313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ทรงเครื่อง (หน้าตัก 2.3 นิ้ว)***
45 # 3อจ560318-121 6101303261649 ภูริวัจณ์(โย) + nockout (169294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองปิดทอง (หน้าตัก 2 นิ้ว)***
46 # 3อจ560318-122 6101303261649 ภูริวัจณ์(โย) + nockout (169298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
47 # 3อจ560318-123 EJ713029761TH scpra + smart89 (169300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560318-124 EJ435044348TH curve + ต้อม_สุโขทัย (169303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ560318-125 EX071914001TH บอสแมน + สยามเมืองยิ้ม (169305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
50 # 3อจ560318-126 EJ757275528TH gustclub + ARNON (169308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ***
51 # 3อจ560318-127 EJ527215587TH เมืองช้าง + โชคพานิช (169309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ560318-128 RG640211812TH ninnon2112 + ชเลศวร (169395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นอายุครบ ๗๕ ปี เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 179)***
53 # 3อจ560318-128 RG640211812TH ninnon2112 + ชเลศวร (169395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นอายุครบ ๗๕ ปี เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 179)***
54 # 3อจ560318-129 EJ713534665TH benzatio + ขันติ (169316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ560318-130 EJ763329905TH honzakub + โสราชา (169319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้ของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
56 # 3อจ560318-131 EJ763329905TH lekdee + โสราชา (169387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2518 (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
57 # 3อจ560318-132 EH608043405TH saktong + andamann (169302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (551115-056)***
58 # 3อจ560318-133 EJ495461955TH phubed + นู๋โอปอ (169306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
59 # 3อจ560318-134 EJ659100827TH singha_pk + towerboy (169311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ560318-135 EJ493759649TH pkthinsung + นาจา8 (169315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
61 # 3อจ560318-136 EJ805738470TH doi_salas + แพรวพรรณ (169318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตลับยาหม่อง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ560318-137 EJ195128682TH ลูกพ่อ42 + laopermsuk (169321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต วัดปากกอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ ***
63 # 3อจ560318-138 EJ730212334TH tui_bong + SAHAKORN (169325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560318-139 EJ800381898TH kokokob + winzz (169329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 13)***
65 # 3อจ560318-140 EI716955614TH anans + Pentor09 (169333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่งนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8183)***
66 # 3อจ560318-141 EJ558363210TH น้ำดอกไม้ + Bophantom (169324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว 1 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560318-143 EJ706809890TH sanmita + โคราช01 (169328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์หลังแบบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 32)***
68 # 3อจ560318-144 EJ435428285TH yodpra + tanatad (169332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(551001-147)***
69 # 3อจ560318-145 EJ336650315TH เอ็มหกสิบ + boysuper (169334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ด 94)***
70 # 3อจ560318-146 EJ336650315TH Authayo + boysuper (169336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (520401-383)***
71 # 3อจ560318-147 EJ336650315TH Tapoo005 + boysuper (169340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1190)***
72 # 3อจ560318-148 EJ336650315TH thesj + boysuper (169343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.ลพบุรี (หมายเลข 490)***
73 # 3อจ560318-149 EJ336650315TH benzatio + boysuper (169346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560318-151 EJ907615224TH ช่างเหล็ก + bogusss (169317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560318-152 EJ907615224TH munmun + bogusss (169320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
76 # 3อจ560318-153 EJ551990529TH บิ๊กนคร + sittipon (169322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ560318-154 EJ288392344TH momon + เอลำลูกกา (169397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดบางเคียน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
78 # 3อจ560318-156 EJ482507340TH Augyee + punyapol (169326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ560318-158 EJ943008482TH curve + จุ๋มจิ๋ม (169339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560318-159 EJ799567751TH pompy + ansaldo (169342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
81 # 3อจ560318-160 EJ485445817TH ช่างเหล็ก + toonmineza (169385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
82 # 3อจ560318-161 EJ725148655TH krisda + mchutith (169323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช ***
83 # 3อจ560318-162 EI898454518TH บรมีหลวงปู่ทวด + (169327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตี๋เมืองทอง
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมฐานร่อง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา ***
84 # 3อจ560318-163 EJ495600269TH Wsummut + ruenthong (169330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อเงิน จ.นครศรีธรรมราช ***
85 # 3อจ560318-164 EJ825701686TH Aummata + kosiew (169331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
86 # 3อจ560318-165 EJ849797335TH เปี๊ยกระยอง + amata_tong (169335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
87 # 3อจ560318-166 EJ849797335TH เปี๊ยกระยอง + amata_tong (169338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
88 # 3อจ560318-167 EI476812606TH คนพลูหลวง + nuilumlukka (169341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 387)***
89 # 3อจ560318-168 EI476812606TH khunlod + nuilumlukka (169400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 มี.ค. 2556 - 09:52 น.] #44992 (18/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560313-005 EJ725210389TH suchahadyai (169076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560313-007 EJ584268530TH บ้านบุญ (169080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560315-001 EJ643989739TH taotass (169033) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560315-002 EJ849789387TH aekcall (169045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560315-003 EI415510757TH siri_2531 (169047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560315-004 EI899783784TH KONDEE446 (169050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560315-005 EJ709384457TH jo_bangkle (169053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560315-006 EG284179638TH chetsudimonz (169056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560315-007 EJ628289306TH samacho (169058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560315-008 EJ713331668TH Preecha_K (169060) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560315-009 EJ531816438TH boatM3 (169064) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ560315-010 EJ424190132TH รั้วชงโค (169069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560315-011 EJ428186561TH router (168985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560315-012 EJ713414075TH pisanlost (168986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560315-013 EJ710726114TH สมบัติบูรพาบารมี (168987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560315-014 EX051501261TH komon9 (168988) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ560315-015 EX040904830TH jorangsan (168989) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ560315-016 EJ769401373TH vikorn (168990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560315-017 EJ849479629TH doramon2345 (168991) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ560315-018 EJ584360106TH หมูสาย2 (169055) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560315-019 EJ527216358TH แหลมมาลายู (169059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560315-020 EI490080473TH punktae (169062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560315-021 EJ849627557TH แต๊ก_พิชัย (169071) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560315-022 EJ849020395TH ล้านมาแชร์ (169075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560315-023 EH966550467TH suthatpong (169078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560315-024 EJ858212663TH kittipongbee (169079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560315-025 EJ684591014TH บิ๊กนคร (169081) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ560315-026 EI834376319TH สีกาผึ้ง (169083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560315-027 EJ818081386TH ปัญญาพระเครื่อง (169087) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 1อจ560315-028 EJ834519145TH tomcm (169091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560315-030 EJ897500030TH เหน่ง14 (169097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560315-031 EJ260583030TH ไทอิสาน (169065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560315-032 EJ750285503TH sef_ann (169067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560315-033 EJ867825987TH เคอิโงะ (169070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ560315-035 EJ550792354TH bearblack (169073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560315-001 nuijay (169095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ560315-002 s_u_n (169096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560315-003 wangroyal (169098) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560315-004 ต่อ_ถนนตก (169100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560315-005 วุธพระเครื่อง (169101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560315-006 taopoon (169102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560315-007 ศักดิ์ศิริ (169103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560315-008 bannasom (169104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ560315-009 TigerKing (169105) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560315-011 NAMMONL (169119) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
11 # 2อจ560315-012 Chan59 (169085) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ560315-013 ไกรศาล (169089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560315-014 Ambipur (169092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560315-016 krasoon (169093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ560315-017 Krajub2002 (169099) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ560314-005 ทองเก้า + โจ้ดอนเมือง (169152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ560314-166 EJ525984366TH japongsa + oukaa (169154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
3 # 3อจ560316-001 ท่าดอนหลวง + suriya-to (169139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ560316-002 ริ้งฑ์ + paoman (169140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (551203-092)***
5 # 3อจ560316-003 panadon + manliar (169141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560316-004 panadon + manliar (169142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรอด เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560316-005 บุญรักษา 2 + jacker (169144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้)***
8 # 3อจ560316-006 subarured + (169145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมนครสวรรค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่นิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ560316-007 NandA + TEKKY (169147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (541128-060)***
10 # 3อจ560316-008 อันดามัน + ธนูศิลป์ (169148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ560316-009 พระขวัญเมือง + p_nasun (169150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี ***
12 # 3อจ560316-010 ปั๊กชิวขอนแก่น + p_nasun (169151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
13 # 3อจ560316-011 ทิตย์กรุงเก่า + p_nasun (169251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560316-012 Nong-Oak + p_nasun (169159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560316-013 yarit + p_nasun (169161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ560316-014 กุหลาบแดง + zenzen (169162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ560316-015 Tananchai + Nsamut (169164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 4 เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(540917-021)***
18 # 3อจ560316-016 คนเหงา + Nsamut (169166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(ทำความสะอาดผิว)(540428-324)***
19 # 3อจ560316-017 ริ้งฑ์ + oudoud (169250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
20 # 3อจ560316-018 สามพระยา + chok13 (169170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521210-090)***
21 # 3อจ560316-019 lekpaolo + ตาลเดชา (169175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ560316-020 suktharua + vit_2513 (169178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
23 # 3อจ560316-021 supannaratana + กาเบียล (169143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
24 # 3อจ560316-022 gabwatpra + aeeee (169146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560316-023 น้ากร + Jumanji (169149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งไขด้านหน้า)***
26 # 3อจ560316-101 EJ684461155TH manonsri + ลูกดิ่ง (169195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
27 # 3อจ560316-102 EJ493098615TH carret185 + บัวบูชา (169199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
28 # 3อจ560316-103 EJ351962615TH engwattana + phipops (169202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
29 # 3อจ560316-104 EJ168461436TH tgiporp + pupa09 (169205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ560316-105 EJ703968407TH kuptonzon + ครู-ซี7 (169209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 735)***
31 # 3อจ560316-106 EJ703968407TH namo-mon + ครู-ซี7 (169253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560316-107 EJ364072935TH thesj + โชคอนันต์ (169215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560316-108 EI716963301TH pikoontong + ศรมัญจา (169254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
34 # 3อจ560316-109 EJ668692116TH Darksider + komhatyai (169220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560316-111 EJ622252869TH pankpet + มะอะอุ (169153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ560316-112 EJ817167165TH vongsomboon + japop99 (169155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560316-113 EJ624782348TH sakchai34 + (169156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ560316-114 EJ598454188TH PLkalasin + ลีลาวดี (169158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
39 # 3อจ560316-115 EJ603386443TH somchailu + vara14 (169167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560316-116 EJ428189259TH Toitotae + router (169169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540722-091)***
41 # 3อจ560316-117 EJ492658287TH Tapoo005 + สหายเมืองลิง (169171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560316-118 EJ008187615TH pjanon + pramote1987 (169174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม รุ่นน้ำท่วม ปี 2485 ***
43 # 3อจ560316-119 EJ599665210TH pimmniyom + Best16 (169179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ560316-120 EJ850630859TH safe-goodness + junsri (169182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
45 # 3อจ560316-121 EJ492647046TH cinsun + นิลพัฒน์ (169186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แซยิด จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ560316-122 EJ850639155TH infentry+ tepakornsu (169188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560131-058)***
47 # 3อจ560316-123 EJ586080497TH thipakon + akm345 (169189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
48 # 3อจ560316-124 EJ319471716TH บีอัดกรอบ + ภิรัต (169252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
49 # 3อจ560316-125 EJ62479014TH สุมาเต็กโช + chinko (169192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
50 # 3อจ560316-126 EJ493259621TH amporn222 + นาจา8 (169196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
51 # 3อจ560316-127 EJ739360635TH ต้อมนครสวรรค์ + (169197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anansakju
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด)***
52 # 3อจ560316-128 EJ782542764TH ยูเว่ + หนุ่มเมืองแปะ (169200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1776)***

53 # 3อจ560316-129 EJ593987450TH ตัวหนอน + ชานนทร์ (169203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ560316-130 EJ593987450TH งามบุญช่วย + ชานนทร์ (169206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560316-131 RG868556005TH nyenum + (169157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหกรรมพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ560316-133 EJ525709341TH santiaod + pound2007 (169160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560316-134 EJ723303834TH Augyee + moderndoc (169163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ560316-135 EJ867826466TH snook + heng9999 (169165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ***
59 # 3อจ560316-136 EJ749668032TH PRY13 + แบทแมน (169168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)(550811-096)***
60 # 3อจ560316-137 EJ262322403TH ชาติไทยสมุทร + โฟล์คซอง (169173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560316-138 EJ696293287TH ตาลเดชา + manop_nak (169177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงลงยาหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 48)***
62 # 3อจ560316-139 EJ571426170TH panadon + yanpawach (169181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร เนื้อทองเหลือง ปี 2508 ***
63 # 3อจ560316-140 EJ798487204TH HUNZA + โคราช01 (169183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560316-141 EJ711191923TH preecha + ขุนพลโต (169172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2584)***
65 # 3อจ560316-142 EJ002547103TH marchtu23 + Manver (169176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน จ.พิษณุโลก ***
66 # 3อจ560316-143 EJ210016601TH engineer27 + Aoon5 (169180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560316-144 EJ795832822TH ต้นณเมืองกุย + กีรติ (169248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง ***
68 # 3อจ560316-145 EJ709719045TH golfhot + ริชชี่ (169184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560316-146 EJ795832836TH เปิ้ลเมืองจันทร์ + กีรติ (169247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้ารไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 มี.ค. 2556 - 09:11 น.] #44970 (17/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560314-001 EH444028431TH หนูมิเตอร์ (168952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560314-002 EJ710724688TH สมบัติบูรพาบารมี (168956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560314-003 EG784761294TH p_tiyachamorn (168976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560314-004 EJ770910166TH gold1 (168959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560314-005 EI898451865TH สยามเมืองยิ้ม (168965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560314-006 EA948645163TH tockjung (168970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560314-007 EJ463274165TH MAENAM (168972) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ560314-008 EH966549985TH สุวิทตะวันออก (168974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560314-010 EJ565690745TH เก่งจริงจริง (168971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560314-011 EX040198496TH ส-เมืองสมุทร (168880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560314-012 EI767186663TH b_siriwan (168882) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ560314-013 EJ666268880TH ม่อเส้าชง (168883) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560314-014 EJ590642891TH korn88 (168887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560314-015 EJ659122181TH มหามณีจินดา (168889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ560314-016 EJ703173295TH keat2507 (168894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560314-018 EJ637498214TH games (168898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560314-020 EJ638113017TH โชควัฒน (168911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560314-021 RG377026311TH เล็กหลังวัด (168980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560314-023 EJ071631549TH บุญคุณพระ (168902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560314-024 EJ614867914TH wwut2 (168907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560314-025 EJ643991176TH conun (168910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560314-026 EJ789646891TH บารมีหลวงพ่อเงิน (168912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ560314-027 EI828233863TH pradrem (168917) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 1อจ560314-028 EJ511220213TH pimmniyom (168923) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560314-029 EJ867854895TH heng9999 (168928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560314-030 EJ435288929TH sinsan (168930) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 1อจ560314-031 EH874818496TH viruch2499 (168948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560314-001 nuisukapibal (168916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ560314-002 วิมลดอดคอม (168920) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ560314-003 hyongyuth (168925) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560314-004 kritsi (168933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560314-005 santipap (168934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560314-006 yogame (168982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560314-007 Tankar (168938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560314-008 bussakorn (168940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560314-009 tonsakura (168942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560314-010 เบียบางกะปิ (168945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560314-011 thitichon (168937) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ560314-012 phol_put (168941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ560314-013 atta77 (168944) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560314-014 TEE_INTER (168947) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
15 # 2อจ560314-015 chanin24 (168955) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ560314-016 likeit (168958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ560314-017 CHATU (168977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ560314-018 Prakruengsiam (168961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ560314-019 เก้าออโต้ (168963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ560314-020 เก้าออโต้ (168966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ560314-021 finance (168951) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560314-022 ประสาน (168967) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560315-001 marioipsc + (168992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560130-272)***
2 # 3อจ560315-002 narendra + ต่อ_ถนนตก (169109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกลิใหม่)(560110-064)***
3 # 3อจ560315-003 prawit + tuk08 (168994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ560315-004 ริ้งฑ์ + kim98 (169120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ560315-005 HUNZA + มีบารมี (169110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560222-018)***
6 # 3อจ560315-006 เฒ่าชากแง้ว + มงคลวัตถุ์ (168996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560315-007 นุจุลา + punpun (169001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
8 # 3อจ560315-008 เต้ยอิตาเลียน + ณิชนันทน์ (169004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุสำปะซิว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ560315-009 snook + ณิชนันทน์ (169006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสามหอม กรุช้างค้ำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพฐานชำรุด)***
10 # 3อจ560315-010 Tongja + ณิชนันทน์ (169009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระลีลากำแพงหย่อง กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
11 # 3อจ560315-011 ชัยชาญ + โจ้ดอนเมือง (169043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
12 # 3อจ560315-012 ตั้งมงคล + dman2551 (169111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 06091)(560207-283)***
13 # 3อจ560315-013 อภิธรรม + sabd11 (169049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนแขนอ่อน หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน เนื้อทองเหลืองผสม(สำริด) ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560315-014 บิ๊กนคร + winning4 (169052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
บล็อกหลังบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560315-015 naenaldo + NICHA (169054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระนาคปรก ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3 นิ้ว)***
16 # 3อจ560315-016 tula_ff + บังไค54 (169066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (สภาพล้างผิว)***

17 # 3อจ560315-017 JACK012 + จ่าหนุ่ม2555 (169068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ560315-018 ปั๊กชิวขอนแก่น + yyy15 (169112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560315-101 EJ678222426TH c_nipon1 + วรเศรษฐ์ (168999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(521001-347)***
20 # 3อจ560315-102 EJ678222426TH c_nipon1 + วรเศรษฐ์ (169002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520429-069)***
21 # 3อจ560315-103 EJ708641273TH busayanampech + (169007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560315-104 EJ742053476TH munmun + บอลตลิ่งชัน (169010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ560315-105 EJ318266673TH chinapoj + เล็กบุรีรัมย์ (169013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ560315-106 EJ741971517TH jminter + สุดขอบฟ้าG (169016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
25 # 3อจ560315-107 EJ657318821TH ruenthong + chotikanta (169020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ตอกโค๊ด มค.๑)***
26 # 3อจ560315-108 EJ827731045TH ภูริวัจณ์(โย) + ลุงบิ๊ก (169023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดโนนแกด รุ่นอายุวัฒโณ ๙๙ เนื้อสำริด ปี 2549 จ.ศรีสะเกษ ***
27 # 3อจ560315-109 EI716986364TH Amuletism + แพรวพรรณ (169027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ560315-110 EJ627367041TH Jaypattaya + นาวิกโยธิน43 (169030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
29 # 3อจ560315-111 EJ708639252TH อยู่ดีอุดมลาภ + boywatpai (169113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดบัวแก้วเกษรสร้าง) ***
30 # 3อจ560315-112 EJ576631456TH oudood + radith (168993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบานศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ560315-113 EJ846154067TH napased + เล็กรางบัว (168995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตราหาร ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560315-114 EI741118017TH makaktb + อาชาเหล็ก (169114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ560315-115 EI741118017TH ขุนเมืองจันทร์ + อาชาเหล็ก (168997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
34 # 3อจ560315-116 EJ713331668TH scpra + Preecha_K (168998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560315-117 EJ713331668TH พีเอสพี + Preecha_K (169000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
36 # 3อจ560315-118 EJ481917670TH cchan + cowman (169003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ560315-119 EI899783798TH suthatpong + (169005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KONDEE446
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1288)***
38 # 3อจ560315-120 EJ530949013TH lovekanna + nusalaya (169008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13(ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ560315-121 EI239022152TH น_สุขปลอด + pair1 (169011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดพิกุล พิมพ์ตื้น เนื้อดิน ***
40 # 3อจ560315-122 EJ723785969TH scpra + patama (169012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560315-123 EJ756965518TH NARONGCHIT + ลิงทอง (169015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเดี่ยวดำ กรุวัดใหญ่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
42 # 3อจ560315-124 EJ472622266TH เจ้าพระยา + pikaju (169018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระจันทร์ลอย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี ***
43 # 3อจ560315-125 EG786109514TH ต้นณเมืองกุย + ammad (169021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ560315-126 EJ614867905TH ruenthong + wwut2 (169024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
45 # 3อจ560315-127 EX043301095TH Phanat_90 + vara14 (169026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
46 # 3อจ560315-128 EJ506073764TH TAVABUNCHA + jitnobnom (169029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(560121-398)***
47 # 3อจ560315-129 EJ023475971TH plaivespa + Junbangna (169115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
48 # 3อจ560315-130 EJ635333481TH wongdown + wan-pra (169032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นแจกแม่ครัว ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
49 # 3อจ560315-131 EJ663025708TH เก๋าเก๋า + tumtam (169072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560315-132 EJ890811885TH joe222 + pigpigpig (169074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)***
51 # 3อจ560315-133 EJ291451161TH loomthong + pepsi-j (169116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก ***
52 # 3อจ560315-134 EJ711230065TH pramual + lekjung1 (169077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ560315-135 EX040903675TH wison + วีด่านซ้าย (169082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครพนม ***
54 # 3อจ560315-136 EJ576630787TH bluezone69 + prasatj (169084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
55 # 3อจ560315-137 EJ857226290TH Tapoo005 + Leche (169086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560315-139 EJ319772645TH Pra-ban + ภิรัต (169088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560315-140 EJ722541979TH artyannie + mabee (169090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1103)***
58 # 3อจ560315-141 EJ789116253TH nuisriracha + jukree (169034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้อผงปิดทอง ปี 2529 จ.ชลบุรี ***
59 # 3อจ560315-142 EJ659122181TH sanya13 + มหามณีจินดา (169035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
60 # 3อจ560315-143 EJ659122181TH Boon159 + มหามณีจินดา (169037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ560315-144 EJ485627443TH lekpaolo + เอี่ยมเลิศ (169040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ560315-145 EI443943820TH ตึกคอมศรีราชา + ชอบจัง (169041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดศาลา)***
63 # 3อจ560315-146 EI443943820TH soranat + ชอบจัง (169044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ560315-147 EI443943820TH เทพนพเก้า + ชอบจัง (169048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ560315-148 EH966550467TH ท่านมหา + suthatpong (169057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 452)(530403-211)***
66 # 3อจ560315-149 EJ529012556TH kobchatchai + บิ๊กนคร (169061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
67 # 3อจ560315-150 EJ536047944TH paloem + เสือโฮก (169063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
68 # 3อจ560315-151 EJ858212663TH pramual + kittipongbee (169014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
69 # 3อจ560315-152 EJ722541982TH artyannie + mabee (169017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 153)***
70 # 3อจ560315-153 EJ783748288TH vongsomboon + (169019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผนบ้านกร่าง
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (560126-076)***

71 # 3อจ560315-154 EI700942683TH Tananchai + Chairitpj007 (169022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560315-155 EJ777139481TH pramual + วิภาวดี16 (169025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ560315-156 EJ494542998TH pimmniyom + (169028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ChaloemchaiM
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (560218-117)***
74 # 3อจ560315-157 EJ525982135TH woor18 + oukaa (169031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
75 # 3อจ560315-158 EJ715903862TH pramual + kittisak-pra (169108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญฆลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 239)***
76 # 3อจ560315-159 EJ715903862TH เชฟโคโรลาโด + kittisak-pra (169107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ560315-160 EJ627370743TH Campana1 + (169117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นาวิกโยธิน43
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชลบุรี ***
78 # 3อจ560315-161 EJ798691616TH Junbangna + ปักต้นกล้า (169036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(560223-021)***
79 # 3อจ560315-162 EJ260583030TH Junbangna + ไทอิสาน (169038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560315-163 EJ750282158TH Charita + sef_ann (169039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (560306-065)***
81 # 3อจ560315-164 EJ637460602TH คนพลูหลวง + pwongphu (169042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
82 # 3อจ560315-165 EJ637460602TH วรชัย + pwongphu (169046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
83 # 3อจ560315-166 EJ798488615TH AIR2515 + คุณล่ำซำ (169118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560315-167 EJ850637891TH zidane + tepakornsu (169051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.พัทลุง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 มี.ค. 2556 - 09:01 น.] #44957 (16/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560309-009 EG784757555TH ชวนชื่น (168302) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ560311-018 EJ725111390TH เพชรพูล (168684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ560311-019 EI901091458TH anongpornk (168686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560313-001 EJ710702577TH สมบัติบูรพาบารมี (168689) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ560313-002 EJ748567633TH pakin110 (168840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560313-003 EI239017651TH Mongatae (168691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ560313-004 EJ867824142TH เคอิโงะ (168693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560313-006 EJ769930234TH กอล์ฟเมืองชล (168774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560313-008 EH399182185TH aotaung (168779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560313-009 EI208100190TH เบียร์เปียร์นนท์ (168832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560313-010 EJ822087408TH เรศเรณู (168782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560313-011 EJ020550055TH nengneng (168685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560313-012 EJ105743586TH KONDEE446 (168687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ560313-013 EG785587668TH วัชร์บางไผ่ (168839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560313-014 EG785557198TH มาลัย (168688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560313-015 EJ637501620TH G_man (168690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560313-016 EJ852802698TH บ้านพระสหรัตธานี (168781) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ560313-017 EJ583528975TH thanakorneak14 (168784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560313-018 EJ595764469TH nat-vego (168786) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560313-019 EJ734282809TH jiantsuphan (168792) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560313-020 EH444028445TH หนูมิเตอร์ (168835) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ560313-021 EJ828115597TH thammaroj_s (168775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560313-022 EJ494738005TH natthawat (168777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560313-023 EJ711228226TH ตั้งเจริญ (168833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560313-024 EJ769723930TH ครอบครัวพระ (168780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ560313-025 EJ770953609TH gold1 (168783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560313-026 EJ287244049TH วัดบางพระ (168785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560313-027 EJ849028350TH probation (168788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560313-028 EJ492460409TH narong54 (168791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ560313-029 EJ734275944TH tookatun (168794) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 1อจ560313-030 EJ493707568TH wiwatMee (168801) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560313-031 EJ631336690TH Robinhood (168810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ560313-032 EJ695590142TH thepee (168812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ560313-033 EI937392004TH sittipon (168813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ560313-034 EJ718800969TH ratchata (168815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560313-035 EJ748589205TH pimyut (168818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ560313-036 EJ652070241TH หัตถะลา (168847) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ560313-037 EJ436166847TH gu_gappy (168820) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ560313-038 EJ715267928TH coffeenuy (168824) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
40 # 1อจ560313-039 EJ900447190TH onizuka2518 (168828) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ560313-040 EJ210674489TH บางแก้ว1976 (168846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560311-003 terdsak11 (168793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560311-023 kohUbon (168968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560313-001 อ้น62 (168795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560313-002 UltraMan50 (168797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560313-003 welegal (168798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560313-004 pro19 (168799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560313-005 ดูไม่เป็น (168800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560313-006 มองดู (168802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560313-007 obenvi (168804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560313-009 เคคอนพระเครื่อง (168848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560313-010 p_awest (168808) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ560313-011 pakornkeit (168796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ560313-012 พีเอสพี (168803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560313-013 แมนปากท่อ (168806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560313-014 wanchairangsit (168807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ560313-015 ชยางกูร (168809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560313-016 KENPLA (168811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560313-017 tanac (168814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560313-018 natanon03 (168816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
20 # 2อจ560313-019 Auttaporn (168819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560313-020 เอลำลูกกา (168822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ560313-021 Pentor09 (168817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560313-022 กานกินรี (168821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 2อจ560313-023 numpraram2 (168823) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ560313-024 sakchidlom (168825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560313-025 Toppi (168826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560313-026 workat (168827) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ560313-027 nongnhun (168829) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ560313-028 ณิชนันทน์ (168830) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560313-029 gun87 (168831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ560313-030 มหาเทวี (168849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560314-001 เกียรคิก้อง + ศิลาแลงคูค่าย (168890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560314-002 Amuletism + hyongyuth (168893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ560314-003 แฮปรามคำแหง + oldshop (168895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ560314-004 ดาบพจน์ + โจ้ดอนเมือง (168897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี ***
5 # 3อจ560314-006 bluezone69 + นับตังค์ (168900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
6 # 3อจ560314-007 vutichai + เอกชัย19 (168903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
7 # 3อจ560314-009 ชโลบล + winning4 (168905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560307-193)***
8 # 3อจ560314-010 Aummata + หยัดเคหะธานี (168909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 3787)***
9 # 3อจ560314-011 ยูเว่ + REGCOS (168979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ560314-014 หลักทอง9 + ding_vios (168949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560314-101 RG590531017TH ศุกลเศรษฐ + PAMPOL (168850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560314-102 EJ642353623TH pramual + Phongphisit (168851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ560314-103 EJ891439771TH สืบสายสอง + bank18 (168852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)***
14 # 3อจ560314-104 RG789366494TH นิกส์เพชรเกษม + sumo999 (168853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(551119-247)***
15 # 3อจ560314-105 EJ729442220TH จ่าติชายแดน + the_most (168854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
16 # 3อจ560314-106 EJ063637709TH RAPIN + csun138 (168855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(500602-030)***
17 # 3อจ560314-107 EJ708636928TH พรานม่วง + อามพระเก่า (168856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ปี 2498 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ560314-108 EJ585666396TH pongsakrai + nakornyong (168857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัยพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 5112)***
19 # 3อจ560314-109 EJ585666396TH pongsakrai + nakornyong (168859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัยพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 619)***
20 # 3อจ560314-110 EJ631479512TH Kiatnarong + kom_ku (168975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 921)***
21 # 3อจ560314-111 EJ506130135TH คนกรุงศรี + artpakkrang (168858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)(551024-084)***
22 # 3อจ560314-112 EI879058307TH RTPRA + jeabasn (168860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550611-099)***
23 # 3อจ560314-113 EJ761379422TH subinp3 + เซ้งเมืองพล (168862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
24 # 3อจ560314-114 EJ761379422TH subinp3 + เซ้งเมืองพล (168864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1591)***
25 # 3อจ560314-115 EJ761379422TH subinp3 + เซ้งเมืองพล (168866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1146)***
26 # 3อจ560314-116 EJ791103616TH tui2u + teeramet (168867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี***
27 # 3อจ560314-117 EJ776526524TH tula_ff + saintseiya (168868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
28 # 3อจ560314-118 EI609631632TH ATIVAT + อาทิตย์วิเชียร (168870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560314-119 EI609631632TH toyotachi + อาทิตย์วิเชียร (168872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560314-120 EI609631632TH opasn + อาทิตย์วิเชียร (168874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ จ.เพชรบุรี ***
31 # 3อจ560314-121 EH748967790TH p_awest + bunpot (168913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560314-122 EJ659107105TH TEE_INTER + มาริโอ (168915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (560227-205)***
33 # 3อจ560314-123 EJ818865741TH วรเศรษฐ์ + k9cob (168919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
34 # 3อจ560314-124 EJ493707280TH บรมีหลวงปู่ทวด + (168921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
*** พระซุ้มจิก กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ ***
35 # 3อจ560314-125 EJ195355432TH gun_sapan + บอยรุ่งเจริญ (168924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (551219-364) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
36 # 3อจ560314-126 EJ769939644TH Nidcha + autopower (168927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้สึกมาก)***
37 # 3อจ560314-127 EJ542904796TH บ้านบุญ + RAK_PT (168929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560314-128 EJ853959459TH max2521 + laodee (168932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (540727-147)***
39 # 3อจ560314-129 EJ021868247TH sutarn + เมธบางแก้ว (168935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้า ท เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560314-130 EJ021868247TH เฟร้นซ์พระณคอน + (168939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมธบางแก้ว
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560314-131 EJ853959459TH Inawang + laodee (168891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (540630-072)***
42 # 3อจ560314-132 EJ849774541TH tamonwon + amata_tong (168896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
43 # 3อจ560314-133 EJ849774541TH shirew + amata_tong (168899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
44 # 3อจ560314-134 EJ153910482TH โจ๊ก_วัดเหนือ + (168901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
แว่นพระประแดง
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์มเหศวร เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ560314-135 EJ637498205TH hrung_anek + games (168906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางถวายเนตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560314-136 EJ381887431TH บิ๊กนคร + กำเนิดนพคุณ (168908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560314-137 EJ847961294TH ศรีมหาโพธิ์ + ideaphoto (168914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก เนื้อกระยาสารทแก่ผงพรายกุมาร ***
48 # 3อจ560314-138 EJ627370730TH ดาบพจน์ + นาวิกโยธิน43 (168918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (551217-129)***
49 # 3อจ560314-139 EJ789636245TH Aummata + promlok (168922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560314-140 EJ711242007TH เปี๊ยกระยอง + nan53 (168926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ560314-141 EJ638697052TH autopower + k-man (168861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4647)***
52 # 3อจ560314-142 EJ638697052TH watchira + k-man (168863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
53 # 3อจ560314-143 EJ711240496TH tumwat + shirew (168984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
54 # 3อจ560314-144 EJ114710507H pramual + ต่อยอด (168865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ560314-145 EJ711230065TH coric + lekjung1 (168869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ560314-146 EJ593918511TH gun_sapan + น้องข้าวสวย (168871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่)(560124-201)***
57 # 3อจ560314-147 EJ632215698TH เปี๊ยกระยอง + ชิชิมารุ (168873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ560314-148 EJ794949731TH pakin110 + ฐานทอง (168875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ560314-149 EJ846154040TH pramoht + ชานนทร์ (168983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560314-150 EJ576630243TH เด็กละหารไร่ + (168877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Earthquake
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
61 # 3อจ560314-151 EJ573234756TH tumwat + บางพระบางพระ (168876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (551102-153)***
62 # 3อจ560314-153 EJ195459429TH UNICITY + joke13 (168879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ560314-154 EJ628288946TH dinjaa + ไกลปีนเทื่ยง (168881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 311/หลวงปู่บัว ปลุกเสก) (551116-012)***
64 # 3อจ560314-155 EJ637504382TH SAHAKORN + vichaiii (168884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560218-145)***
65 # 3อจ560314-156 EJ847961263TH banlad + ideaphoto (168885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ชลบุรี (ก้นอุดผง)***
66 # 3อจ560314-157 EJ531127915TH เสี่ยเมืองกาญฯ + nova100 (168886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เสริม เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
67 # 3อจ560314-158 EJ531127915TH เทียนกำแพง + nova100 (168888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560314-159 EJ637487769TH Seawolf + jacky12 (168981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 560)***
69 # 3อจ560314-160 EJ5311297915TH sodikgak + nova100 (168892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ560314-161 EI834397614TH c_nipon1 + kon-88 (168950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
71 # 3อจ560314-162 EJ908600380TH ต่อคู้บอน + nukro09 (168953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560314-163 EJ943005971TH ปักต้นกล้า + ศิษย์พระวิษณุ (168954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)***
73 # 3อจ560314-164 EJ749804736TH kevindoy + addoo (168957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก(นิยม) รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
74 # 3อจ560314-165 EJ789646891TH นะชาฤาติ + (168978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
บารมีหลวงพ่อเงิน สำหรับพระเครื่องตัวตัดบล็อกนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560314-167 EJ525984366TH Augyee + oukaa (168960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560314-168 EJ706220508TH Wsummut + golf_kk (168962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช (550919-061)***
77 # 3อจ560314-169 EJ715909370TH tsalarak + เอกปากช่อง (168964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้)***
78 # 3อจ560314-170 EJ394517868TH meileng + pun027 (168973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ560314-171 EJ749530382TH BankHiWay + (168931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560314-172 6101303234964 yakbangmod + nockout (168936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะอยุธยา(ยุคปลาย) เนื้อสำริด (หน้าตัก 3.5 นิ้ว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 มี.ค. 2556 - 09:07 น.] #44950 (15/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560309-012 EJ343313865TH krisssana (168572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560309-016 EJ495046350TH roj_union (168574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560312-001 EJ576629165TH ธนูทอง (168493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560312-002 EJ340520682TH SIAMTON (168662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560312-003 EJ472603046TH aksomsak (168494) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560312-004 EJ555782570TH ssecman (168497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560312-005 EJ643984039TH CHOMKRITROUBRO (168498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
UM
8 # 1อจ560312-006 EJ812745533TH ศิษย์พระพิราพ (168501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560312-007 EX053990222TH เก๋งกาฬสินธุ์ (168502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560312-008 EJ733552663TH rin-krai (168503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560312-009 EJ711179255TH เขยมาบตาพุด (168505) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560312-010 EJ652193838TH เจตต์โรงลี (168507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560312-011 EJ710720893TH สมบัติบูรพาบารมี (168628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560312-012 EJ598495752TH nat-vego (168631) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560312-013 EJ624776020TH conmisilp (168643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ560312-014 EI716932454TH kittipop (168648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560312-015 EJ767470447TH UNICITY (168651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560312-016 EJ586208009TH TAVABUNCHA (168652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560312-017 EJ428170204TH router (168653) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ560312-018 EJ734273271TH tookatun (168654) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560312-019 EJ732528915TH bluezone69 (168655) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ560312-020 EJ270580262TH ChaloemchaiM (168656) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ560312-021 EJ734135292TH KEN2505 (168495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560312-022 EJ665567984TH nongnolf (168496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560312-023 EJ858904046TH surasaeng (168499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560312-024 EJ720459934TH bristop (168500) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560312-025 EJ741986370TH nutthawut (168504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560312-026 EJ769984643TH APDCA (168670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560312-027 EJ663017423TH tumtam (168506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560312-028 EJ217359549TH เรศเรณู (168510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ560312-029 EJ269476466TH ม่วงทอง (168512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ560312-030 EG785555603TH banky_banky (168513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560312-031 EJ495062278TH Cchanchai (168508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560312-032 EJ750827677TH ศักดิ์นรินทร์ (168509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ560312-033 EJ755314230TH worawan (168511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560312-034 RG986190895TH dawutt (168556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ560312-035 EJ133517206TH suttanee (168559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560312-036 EJ750284397TH sef_ann (168563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ560312-037 EJ173691137TH nikornn14 (168566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560312-038 RG714353625TH mraeh (168567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560309-028 แบงค์_วิดวะ (168550) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ560311-007 วังทองพระเครื่อง (168553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ560312-001 wutclub (168596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560312-002 tukkae (168599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ560312-003 ชมวิว (168602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560312-004 อั่งเปา28 (168604) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ560312-005 ประศาสน์ (168608) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ560312-006 tanatonn (168664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560312-007 ปรมัตถ์ (168615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560312-008 panutat (168617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560312-009 nimitmai (168666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560312-010 tsong_tc (168620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ560312-011 Tankar (168657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560312-012 ต้อมนครสวรรค์ (168658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560312-013 หนุ่มนพลักษณ์ (168659) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560312-014 เปี๊ยกตุ๊กแก (168660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560312-015 Interphone (168661) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560312-016 arnon999 (168675) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ560312-017 Chan59 (168671) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560312-018 ประสาน (168663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560312-019 nimrod (168665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560312-020 Dynamic (168679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560312-021 ต่อคู้บอน (168555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560312-022 manonsri (168558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560312-023 skyauto (168560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560312-024 Kunphra (168562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560312-025 REGCOS (168564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560312-026 yungsiam (168668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560312-027 theera-pon (168570) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ560312-028 บังไค54 (168577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560312-029 ninjaykk (168578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560312-030 N-mini (168581) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560309-007 yemsiam + หนึ่งวังหิน (168702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560311-004 mtn_8 + noksev (168707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550421-243)***
3 # 3อจ560313-001 เบียบางกะปิ + UltraMan50 (168694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) (521031-179)***
4 # 3อจ560313-002 khunchris + UltraMan50 (168695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560313-003 ตึกคอมศรีราชา + mut007 (168696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 192)***
6 # 3อจ560313-004 samakid + ปอนเอกชัย (168697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ560313-005 patama + NATTAPON9 (168698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
8 # 3อจ560313-006 yuthachai + ploykanut (168701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ560313-007 jompol10 + เอลำลูกกา (168703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคันธารราราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ560313-008 pdarnswat + Auttaporn (168705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560313-009 ชมรมพระสวย + (168708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
natanon03
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560313-010 Inawang + กานกินรี (168709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (540528-120)***
13 # 3อจ560313-012 jonakhon + tdtoo (168692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(540901-353)***
14 # 3อจ560313-101 EJ685781757TH เดิมพัน + piya222 (168699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มหน้าบัน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท ***
15 # 3อจ560313-102 EJ734141655TH banrai + piboonk (168704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
16 # 3อจ560313-103 EJ404156891TH gongtoe + Kasin18 (168706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540716-327)***
17 # 3อจ560313-104 EJ869931158TH THARIS + (168710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(560228-188)***
18 # 3อจ560313-105 EI771111445TH ekaeka + TOMAOR (168712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
19 # 3อจ560313-106 EJ849772174TH pupu-25 + bank18 (168716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ560313-107 EJ714219095TH honzakub + tanaka (168719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์กลางสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
21 # 3อจ560313-108 EJ708144702TH ตุ๊หลวง + พรรณราย (168722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560313-109 EJ678222390TH โก้ตัดเก้า + วรเศรษฐ์ (168726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (510317-027)***
23 # 3อจ560313-110 EJ585879745TH Teevarij + kittipolduang (168730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี ***
24 # 3อจ560313-111 EJ340523162TH pump992 + พางาม (168700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) ***
25 # 3อจ560313-112 EJ493259414TH zafari + นาจา8 (168724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน เนื้อดิน จ.อ่างทอง ***
26 # 3อจ560313-113 EJ565676496TH จีวร19 + รามา_53 (168729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ560313-114 EJ710302375TH thesj + นครนายก (168732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550724-059)***
28 # 3อจ560313-115 EJ789102170TH korn88 + vigorasco (168735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560313-116 EJ251371332TH pyakorn + ธนถัทร (168740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ560313-117 EJ711167249TH laksi + puttana (168742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
31 # 3อจ560313-118 EI231903329TH ฮก_ลก_ซิ่ว + เจ๋งจริง (168749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกชุมพล กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
32 # 3อจ560313-119 EJ352128337TH nakrapong + phipops (168753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
33 # 3อจ560313-120 EJ595759305TH kong52 + ธีตลาดพลู (168755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
34 # 3อจ560313-121 EJ719933771TH pakee + เล็กหัวตะเข้ (168713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ***
35 # 3อจ560313-122 EJ743299816TH pongsakrai + สุพัฒน์กิจ (168715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
36 # 3อจ560313-123 EJ645666605TH ead09 + mek_kab (168717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560313-124 EJ369708891TH toyotachi + เด็กนอก (168720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560313-125 EJ260199920TH natureSK + (168721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปั๊กชิวขอนแก่น
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (560306-048)***
39 # 3อจ560313-126 EJ738470507TH Leklek + moo_bpk (168725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560313-127 EJ195458304TH คุณใบเงิน + Jeenhor (168728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
41 # 3อจ560313-128 EJ714239599TH witthayaw + pongchon (168731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
42 # 3อจ560313-129 EJ725210389TH A_ONPA + suchahadyai (168734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560313-130 EJ179819534TH TEE_INTER + oong17 (168738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์อุเดียว เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
44 # 3อจ560313-131 EJ369708888TH สมปราถนา + เด็กนอก (168711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560313-132 EI576657396TH piyaphum + เต้อ๋อง8 (168714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 458)***
46 # 3อจ560313-134 EJ635566490TH seksan + mokomiji (168723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด ***
47 # 3อจ560313-135 EJ786837075TH dinjaa + อิคคิว (168727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560313-136 EJ851056120TH udomsom + โชคสมชาย (168733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม ปี 2517 (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
49 # 3อจ560313-137 EJ638112382TH engwattana + โชควัฒน (168737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560313-138 EJ868725778TH คุณใบเงิน + คนกรุงศรี (168741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560313-139 EJ599610508TH thanaphan + hooligan (168843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 08632)***
52 # 3อจ560313-140 EJ472620027TH hnunavy + som3693 (168841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
53 # 3อจ560313-141 EJ424188978TH keng_kung + รั้วชงโค (168736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ560313-142 EJ260577051TH tamnoiyor + บรรเจิด (168739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัทธัตโถ วัดบรมนิวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ560313-143 EJ721483957TH keng_kung + ต่อโชค (168743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ ***
56 # 3อจ560313-144 EJ743351697TH สุกิตติมา + ซิยิ่นกุ้ย (168745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ของรุ่นนี้
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ560313-145 EJ734281437TH sisobad + jiantsuphan (168748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560216-039)***
58 # 3อจ560313-146 EJ799422641TH ครูสุวิทย์รุ่ง + banditpra (168752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 52)***
59 # 3อจ560313-147 EJ666435503TH anonnat + ทัชสะพานใหญ่ (168756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ560313-148 EX016395629TH Amuletism + eakpin (168844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ560313-149 EJ734261517TH yodpra + aum99 (168845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(560211-057)***
62 # 3อจ560313-150 EI716954154TH dadaekraksa + Potaplam (168759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตะกรุดเงิน)***
63 # 3อจ560313-151 EX060170611TH เพชรอโยธยา + terasak99 (168761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560313-152 EJ490952065TH FieLdZ + ถามโก9 (168763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า จ.สิงห์บุรี ***
65 # 3อจ560313-153 EJ635321815TH jeabpongsawia + pkimkrao (168766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (551029-208)***
66 # 3อจ560313-154 EJ635321815TH marioipsc + pkimkrao (168768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560221-155)***
67 # 3อจ560313-155 EJ657356949TH pomSL + พูลสุข (168769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560313-156 EJ506059189TH keng_kung + โอบางใหญ่ (168771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ560313-157 EI476800850TH pisanlost + nuilumlukka (168772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
70 # 3อจ560313-158 EJ454180292TH แมนปากท่อ + ไร่รอ (168787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ560313-159 EJ454180292TH engineer27 + ไร่รอ (168789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560313-160 EJ725207685TH mboss + hairgrit (168790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
73 # 3อจ560313-161 EJ731237862TH thongpaiwan + (168744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tahanchang
*** พระมเหศวร พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(560227-203)***
74 # 3อจ560313-162 EJ770953609TH เอ็มหกสิบ + gold1 (168746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1421)***
75 # 3อจ560313-163 EJ770953609TH nimirt + gold1 (168842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ560313-164 EJ890816304TH pramual + tharuanoi1970 (168750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ560313-165 EJ287244035TH cchan + วัดบางพระ (168751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (550725-085)***
78 # 3อจ560313-166 RG789366503TH หนูบ้านกล้วย + (168754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapol_25
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกสุตาธิการี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร ***
79 # 3อจ560313-167 EH750201260TH ภูริวัจณ์(โย) + (168757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พุโมยะโวนะโร
*** พระกริ่งเพชรกลับ หลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 44)***
80 # 3อจ560313-167 EH750201260TH ภูริวัจณ์(โย) + (168757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พุโมยะโวนะโร
*** พระกริ่งเพชรกลับ หลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 44)***
81 # 3อจ560313-167 EH750201260TH ภูริวัจณ์(โย) + (168757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พุโมยะโวนะโร
*** พระกริ่งเพชรกลับ หลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่นาก ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 44)***
82 # 3อจ560313-168 EH750201260TH ภูริวัจณ์(โย) + (168760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุโมยะโวนะโร
*** รูปเหมือนหลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 4)***
83 # 3อจ560313-169 EJ741718360TH เอกเมืองตรัง + คำลนสุขทวี (168762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดทรายขาว ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560313-170 EJ439165531TH kungkkk + กงไกรลาศ (168764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ560313-171 EJ002546434TH nat-vego + Manver (168747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ560313-172 EJ667325380TH TONG_NK + paoboonjin (168837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (520128-197)***
87 # 3อจ560313-173 EJ667325380TH นิทรานคร + paoboonjin (168836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระยอดขุนพล อาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อดิน ปี 2497 จ.พัทลุง ***
88 # 3อจ560313-174 EJ561602904TH tamonwon + pranung (168758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
89 # 3อจ560313-175 EJ298745810TH อันดามัน + jintanakorn (168765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
90 # 3อจ560313-176 RG728345195TH ติ๊กปากเกร็ด + Atom54 (168838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ560313-177 EJ754801766TH wit_ruk + ชัชอุบล (168770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
92 # 3อจ560313-178 EJ869423133TH keattisak + surachaiCM (168773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
93 # 3อจ560313-179 EJ685782165TH นั่งร้าน + สมอทอง (168776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เข็มกลัดพระพุทธอังคีรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเข็มกลัดชำรุด)***
94 # 3อจ560313-180 EJ753292123TH นายโอ + สายฝาง (168778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560313-181 RH027921569TH lybhutha + boyball (168767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ560313-183 EJ406158780TH ริ้งฑ์ + บารมีพรพรหม (168834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (540218-001)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 มี.ค. 2556 - 09:14 น.] #44935 (14/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560307-037 EJ767499953TH ban999 (168430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ560308-002 EI415508988TH ningkorn (168046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560308-003 EJ369214128TH โพธิญาณ (168435) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560308-014 EJ727314687TH ใบบัว (168438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560311-001 EI769278915TH สกล15 (168423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560311-002 Charity (168491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560311-004 EJ433765930TH ขาวเมืองตาก (168427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560311-005 EI490076417TH SAWANGSRI (168429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560311-006 EJ536045838TH เสือโฮก (168431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560311-007 EG785552920TH kokkranarnk (168433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560311-008 EJ750271985TH sef_ann (168434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560311-009 EJ491035095TH rattasah (168437) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ560311-010 EJ210666774TH pradrem (168439) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560311-011 EJ798670987TH คุณล่ำซำ (168422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560311-012 EJ742024086TH tayatang (168428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ560311-013 EJ525177740TH oong17 (168432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560311-014 EJ798424592TH thepee (168492) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ560311-015 EJ635317492TH hrung_anek (168457) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ560311-016 EJ703957205TH ไววิทย์ (168460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 1อจ560311-017 EJ708634255TH ปืนใหญ่ (168462) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560311-020 EJ738964900TH promlok (168465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560311-021 EJ849713454TH Sammual (168424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560311-022 EJ722529301TH พระดีให้โชคลาภ (168426) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560308-007 กบบางซื่อ (168143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560309-010 pramual (168312) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ560309-031 เทพดำเนิน (168246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560309-034 likeit (168253) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560309-038 iarun46 (168262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560309-047 thongpaiwan (168337) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560309-050 แม็คหลักสี่ (168344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560311-001 TEKKY (168440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560311-002 thedochter (168486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560311-004 chattar (168442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ560311-005 chattar (168446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560311-006 chattar (168448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560311-008 s_u_n (168449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ560311-009 nattasak (168452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ560311-010 POPULAR (168455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560311-011 ยุทธ2 (168458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560311-012 supatk (168484) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560311-013 tumnapat (168459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560311-014 tula_ff (168461) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560311-015 sasith (168463) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ560311-016 pornpra56 (168483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560311-017 TIDTEE (168464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560311-018 MRDAVE (168466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560311-019 sajjabun (168467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ560311-020 แก้วสามวา (168468) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ560311-021 นำลาภ (168469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ560311-022 focus-2007 (168470) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
28 # 2อจ560311-024 topkoo (168472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ560311-025 skyauto (168473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ560311-026 chanram (168474) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560311-027 virut19 (168477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ560311-028 kueyunon (168479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560311-029 raknoi (168481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560311-030 อรรถพล (168482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ560311-031 raschapong (168487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ560311-032 loomthong (168485) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 2อจ560311-033 tdtoo (168471) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
38 # 2อจ560311-034 prakran (168489) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
39 # 2อจ560311-035 บุญน้อม (168490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 2อจ560311-036 วสุวสา (168488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560308-138 EJ154058412TH วรชัย + แว่นพระประแดง (168535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560309-107 EJ741985799TH nituss + sin10 (168303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ560309-150 EJ707366291TH GOLFJUJU + (168341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
4 # 3อจ560311-128 EJ719668042TH เมวิกา001 + Bophantom (168400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้สึก)***
5 # 3อจ560312-001 boydstar + wutclub (168514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ560312-002 ฐติวัฒน์ + raimon (168516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
7 # 3อจ560312-003 boon1 + raimon (168518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ560312-004 KaFak + raimon (168520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560312-005 อุธรณ์ + raimon (168522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
10 # 3อจ560312-006 dinjaa + panutat (168525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ560312-007 sirkob + ไก่หางพวง (168672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (541222-149)***
12 # 3อจ560312-008 cinsun + punpun (168528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ560312-009 ต้อมนครสวรรค์ + (168530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suwanarat
*** เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นมั่นในธรรม เนื้อเงิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก ***
14 # 3อจ560312-010 poneford + arnon999 (168531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ560312-011 saktong + nimrod (168515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
16 # 3อจ560312-012 สุทธิกร + ต่อคู้บอน (168667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ560312-013 บิ๊กนคร + ต่อคู้บอน (168519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560312-014 bussakorn + ต่อคู้บอน (168521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือตัว(ท) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560312-015 onizuka2518 + โจ้ดอนเมือง (168524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ560312-016 Charita + khunsarn (168526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (560213-120)***
21 # 3อจ560312-017 jeabrock + เสิดพระเครื่อง (168529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6289)***
22 # 3อจ560312-018 PANUPONG9 + ต่อ_ถนนตก (168669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ560312-019 nutfns + aeeee (168532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
24 # 3อจ560312-101 EJ492458285TH balrayong + sanya13 (168517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
25 # 3อจ560312-102 EJ492458285TH khunchris + sanya13 (168523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ560312-103 EJ472603735TH pramual + jacks7 (168527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
27 # 3อจ560312-104 EJ827517719TH พระขวัญเมือง + soradit (168533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.พิจิตร ***
28 # 3อจ560312-105 EJ638667648TH pakornkeit + k-man (168536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหารียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2580)(สภาพล้างผิว)***
29 # 3อจ560312-106 EJ624786676TH pramual + ชมรมพระสวย (168538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ560312-107 EJ418553252TH ต่ำป๊ง + gump16 (168540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ560312-108 EJ555751011TH kikapoo + ssecman (168544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
32 # 3อจ560312-109 EG787417410TH prawit + jaijai (168546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธนชินราช รุ่นพระเทพรักษา เนื้อทองคำ (หมายเลข 33/น้ำหนักทอง 16 กรัม)***
33 # 3อจ560312-110 EJ561646882TH ริ้งฑ์ + Aummata (168551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550825-085)***
34 # 3อจ560312-111 EJ789100528TH ตุ๊ต๊ะ + หลานย่า (168580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ560312-112 EJ711197020TH danupong_s + พรบูรพา (168584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (560201-159)***
36 # 3อจ560312-113 EJ711197020TH mtn_8 + พรบูรพา (168587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ560312-114 EJ711449810TH nat-vego + boon1 (168590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560312-115 EJ813103133TH lekpaolo + ศิษย์พระพิราพ (168593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
39 # 3อจ560312-116 EJ813103133TH sanehnaja + ศิษย์พระพิราพ (168597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานสูง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)***
40 # 3อจ560312-117 EJ734281397TH Tazmania + jiantsuphan (168600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อจุก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
41 # 3อจ560312-118 EJ306300823TH natureSK + บางพระบางพระ (168605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560312-119 EJ735059076TH GuyGun + CHAIWAT99 (168609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(551031-018)***
43 # 3อจ560312-120 EJ603177516TH s_pipat + นครคำแดงดี (168676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(530512-085)***
44 # 3อจ560312-121 EJ219419302TH TEE_INTER + nat-vego (168534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (551201-015)***
45 # 3อจ560312-122 EJ536972939TH จีวร19 + เจมส์_จิรพันธ์ (168673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ560312-123 EJ853962413TH ningkorn + เอกปทุม (168537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ560312-124 EJ764048844TH เปี๊ยกระยอง + กานต์ (168542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมนไม่ตัดขอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ560312-125 EJ712315519TH Aeroflex + วีด่านซ้าย (168545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ560312-126 EH966542426TH chinapoj + (168548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ช่างทำกรอบพระ
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2075)***
50 # 3อจ560312-127 EJ789635103TH TEE_INTER + rit_non (168549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
51 # 3อจ560312-128 EJ618384850TH saktong + เอี่ยมเลิศ (168552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ560312-129 EJ909829823TH คุณใบเงิน + ชมรมพระสวย (168554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560312-130 EJ744130595TH ยูเว่ + Jeenhor (168557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 130)***
54 # 3อจ560312-131 EJ815415496TH owats + jittapol (168539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
55 # 3อจ560312-132 EJ909829837TH converse_07 + (168541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ560312-133 EJ714899702TH robert62 + ผู้เฒ่าบึง (168543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (521119-570)***
57 # 3อจ560312-134 EI845867465TH Sukanya2305 + prathep (168678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ560312-135 EJ635318731TH somchailu + yuthana2009 (168681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550630-186)***
59 # 3อจ560312-136 EJ053989286TH เทียนกำแพง + pikaju (168547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560312-137 EJ743246212TH Apollo23 + สุพัฒน์กิจ (168674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
61 # 3อจ560312-138 EJ631384749TH เนินพระ1 + ตึกคอมศรีราชา (168568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
62 # 3อจ560312-139 EJ598485208TH sakda2 + Best16 (168573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ560312-140 EJ849478359TH rungroar + doramon2345 (168576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560312-141 EJ735023142TH เทียนกำแพง + แป้ง67 (168586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
65 # 3อจ560312-142 EJ636570717TH น้องใหม่หัดเล่น + boonjan (168589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 15)***
66 # 3อจ560312-143 EI428082632TH sur_suk + surachet55 (168594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท***
67 # 3อจ560312-144 EJ711166875TH movie + unity (168598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร 52 พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 204/น้ำหนักทอง 9.7 กรัม)***
68 # 3อจ560312-145 EJ622192431TH yutboss175 + พลพลสห (168601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
69 # 3อจ560312-146 EJ674496946TH KaFak + yut157 (168606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
70 # 3อจ560312-147 EJ428170204TH lopphuket + router (168610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***

71 # 3อจ560312-148 EJ593916158TH AONGKALOY20 + (168611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thong88
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
72 # 3อจ560312-149 EJ636862088TH booter + aojvoj (168613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(551102-172)***
73 # 3อจ560312-150 EJ777155277TH sakchidlom + (168616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สายหนึ่งบางแค
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
74 # 3อจ560312-151 EJ777155277TH coolkul + สายหนึ่งบางแค (168619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560312-152 EJ857225665TH เมืองช้าง + Leche (168623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
76 # 3อจ560312-153 EJ756949475TH TEE_INTER + ลิงทอง (168626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ560312-154 EJ709706333TH chayapol_K + Sherman (168630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
78 # 3อจ560312-155 EJ665567975TH thesj + nongnolf (168634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1930)***
79 # 3อจ560312-156 EJ631466301TH chaiyasithv + คุณใบเงิน (168637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (550407-005)***
80 # 3อจ560312-157 EJ375896933TH sansuk + พลอยแก้ว (168640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5)***
81 # 3อจ560312-158 EJ711178860TH PRAPAS-JATUKARM + (168642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amata482
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
82 # 3อจ560312-159 EJ472603196TH piyaphum + maytus (168646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)***
83 # 3อจ560312-160 EJ319758966TH lybhutha + ภิรัต (168649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ560312-161 EJ369195256TH honzakub + joke13 (168561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
85 # 3อจ560312-162 EJ784620345TH kittipop + PRAKUNPOR (168565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
86 # 3อจ560312-163 EJ531812436TH ใบเตย + nockout (168569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ (หน้าตัก 3 นิ้ว)***
87 # 3อจ560312-164 EJ846137364TH เด็กชายคลอง + (168571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
MANLOMPON
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560312-165 EJ488725087TH pdarnswat + คุณนนท์ (168575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ560312-166 EJ768348376TH Aummata + พ่อไอ้โก๊ะ (168579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 1768)(530710-088)***
90 # 3อจ560312-167 EJ490346967TH season + สหายเมืองลิง (168582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ560312-168 EH966549129TH chaiyasithv + MAXIMA (168585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 499)(550409-043)***
92 # 3อจ560312-169 EJ635318467TH ล้านมาแชร์ + เชษฐา (168588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
93 # 3อจ560312-170 EX054295630TH Prapoj_w + dman2551 (168592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560302-055)***
94 # 3อจ560312-171 EJ428170235TH router + PartTime (168583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
95 # 3อจ560312-172 EJ428170235TH เขียวสดใส + PartTime (168591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
96 # 3อจ560312-173 EJ5318124222TH jai666 + nockout (168680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะอยุธยาสามขา เนื้อสำริด (หน้าตัก 3.5 นิ้ว/สภาพซ่อมพระเกศ) ***
97 # 3อจ560312-174 EJ435041956TH WINDAY + ต้อม_สุโขทัย (168595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
98 # 3อจ560312-175 EJ711188717TH snook + เนินพระ1 (168603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
99 # 3อจ560312-176 EJ672019229TH tarakais + paoman (168607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ560312-177 EJ494701059TH noppthai + pansanong (168612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
101 # 3อจ560312-178 EI834374485TH sing99 + kon-88 (168614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดศุภศาสตราราม รุ่นสร้างหอระฆัง เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2538 จ.พัทลุง ***
102 # 3อจ560312-179 EJ494548165TH jakky + prapon3006 (168618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
103 # 3อจ560312-180 EJ846137355TH chiewchol9871 + (168622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กรางบัว
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ560312-181 EJ440066933TH คุณใบเงิน + เพชรกำแพง (168621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560312-182 EJ488725095TH lybhutha + คุณนนท์ (168625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)***
106 # 3อจ560312-183 EJ440067094TH cchan + V_god (168629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***

107 # 3อจ560312-184 EJ593911442TH ChaiyutPho + เอิงเอย (168633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
108 # 3อจ560312-185 EJ719944553TH เอกเขนก + มัจฉานุ (168636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (520320-290)***
109 # 3อจ560312-186 EJ753340481TH jingmanu + เสมาภันเต (168639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
110 # 3อจ560312-187 EI685781730TH Teppong + สมอทอง (168641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชซุ้มเส้นคู่ กรุโรงทอ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)***
111 # 3อจ560312-188 EJ727293001TH Toppi + กวงยะลา (168645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ560312-189 EJ684383042TH ananpanit + คนสิ้นใจ (168647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (540901-125)***
113 # 3อจ560312-190 RX041267811TH conmisilp + เสือหรรษา (168650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
114 # 3อจ560312-191 RX041267811TH ตั้มไบเออร์ + เสือหรรษา (168624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
115 # 3อจ560312-192 EJ211317130TH รัตนตรัย + จตุจักร (168627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
116 # 3อจ560312-193 EJ211317130TH ATIVAT + จตุจักร (168632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (551214-029)***
117 # 3อจ560312-194 EJ226174891TH sakchidlom + กุหลาบแดง (168635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (541003-197)***
118 # 3อจ560312-195 EJ796729543TH รักษ์นครหลวง + digitalsale (168677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ560312-196 EJ786833285TH chok77 + sudjai (168638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
120 # 3อจ560312-197 EJ210652276TH วิษณุนนท์ + pairuch (168644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 มี.ค. 2556 - 08:52 น.] #44925 (13/26)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560307-009 EX013221632TH Belton (168277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560307-014 EJ436160190TH ทองนพเก้า (168281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560307-040 EJ320885012TH gun_sapan (168284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ560308-012 EI716945311TH Jackbangkaew (168123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560308-016 EJ631433983TH คุณใบเงิน (168141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560308-021 EJ626232480TH kitiphumi (168118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560309-001 EJ281099025TH gerguna (168270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560309-002 EJ733827694TH djweeraporn (168276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560309-003 EJ433094695TH takraw (168280) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ560309-004 EJ731642729TH ฝนเหนือ (168287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560309-005 EG784753125TH ชวนชื่น (168289) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ560309-006 EJ734270496TH ช_ชุติวัตร (168293) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ560309-007 EJ710711211TH สมบัติบูรพาบารมี (168295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560309-008 EJ369219010TH น_สุขปลอด (168298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560309-010 EI716946555TH kittipop (168307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560309-011 EJ846118590TH pandp (168345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560309-013 EJ417649484TH เกสาโร (168346) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560309-014 EJ742001244TH บอลตลิ่งชัน (168347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ560309-015 EX051395585TH komon9 (168349) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
20 # 1อจ560309-017 RG054185339TH ช_ชุติวัตร (168351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ560309-018 EJ336615300TH gold_rabbit (168354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560309-019 EJ767464645TH UNICITY (168356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560309-020 EJ618340584TH phipops (168357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560309-021 EJ473683933TH พุทธสยาม (168180) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560309-022 EJ436641143TH thawee2008 (168181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560309-023 EJ534618856TH famai (168182) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 1อจ560309-024 EJ798422486TH Wnk809 (168254) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560309-025 EJ750280191TH sef_ann (168256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560309-026 EJ225081751TH สุดขอบ (168259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560309-027 EJ343315053TH hilanderkhunsri (168264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560309-028 EJ260571822TH selll (168268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ560309-029 EJ436270460TH กงไกรลาศ (168273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560307-005 nhaja (168288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ560308-001 autpichut (168116) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ560308-017 จันทร์ในบ่อ (168160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560309-001 naweena (168282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560309-002 kingfisher (168286) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ560309-003 jojo5 (168290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560309-004 วิมลดอดคอม (168297) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560309-005 dang29 (168300) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560309-006 poneford (168304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560309-007 pramual (168305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560309-008 pramual (168308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560309-009 pramual (168309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560309-011 welegal (168291) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ560309-012 Aof_GM (168301) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560309-013 อาราธนา (168306) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ560309-014 RTPRA (168311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560309-015 การันตีพระ (168365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์