ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม



**กรุณาเตรียมรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และรูปถ่ายตัวท่านเองพร้อมบัตรฯ ดังกล่าว
ที่อ่านเข้าใจและเห็นได้ชัดเจน เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก ตามตัวอย่างด้านล่าง

**ถ้าผู้สมัครสมาชิกท่านใดส่งรูปภาพท