ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม**กรุณาเตรียมรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ที่อ่านเข้าใจและเห็นได้ชัดเจน เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก ตามตัวอย่างด้านล่าง

**ถ้าผู้สมัครสมาชิกท่านใดส่งรูปภาพที่ไม่ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
ทางส่วนงานสมาชิกของเว็บไซต์ฯ จะไม่พิจารณาการสมาชิกสมาชิกของท่านยอมรับข้อตกลง :
Copyright ©G-PRA.COM