ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
เวบไซต์การันตีพระดอทคอม**กรุณาเตรียมรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ที่อ่านเข้าใจและเห็นได้ชัดเจน
เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก ตามตัวอย่างด้านล่าง (ขนาดไม่เกิน 150K)ยอมรับข้อตกลง :
Copyright ©G-PRA.COM