ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : >>>...ครั้งแรกในประวัติกาล…ของวงการสร้างพระยุคใหม่ ...>>>(D)
เหรียญเสมา สร้างบารมี ครั้งแรกในประวัติกาล…ของวงการสร้างพระยุคใหม่ ที่มีการจัดสร้าง
เหรียญ ฝังตะกรุด สร้างบารมี หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:03 น.]โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:04 น.] #1309066 (1/49)


(D)
ซุ้มหลังร่อง เป็นช่องที่สำหรับบรรจุตะกรุด

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:04 น.] #1309067 (2/49)
ด้านหลังเหรียญของทุกเนื้อ จะเป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหมด
เช่น... เนื้อทองคำ
เนื้อเงิน
เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร
เนื้อชนวน
เนื้อทองแดงฟ้าผ่า

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:05 น.] #1309068 (3/49)


(D)
*** เฉพาะเนื้อทองคำจะบรรจุตะกรุดแผ่นทองคำ จารอักขระยันต์เศรษฐีมหาลาภ โดยหลวงปูคำบุ ทุกดอก และภายในบรรจุมวลสารมงคล

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:08 น.] #1309071 (4/49)


(D)
ผู้ที่มีตะกรุดของเดิมจากพระอาจารย์ที่ศรัทธาเลื่อมใส ซึ่งนับถือท่านประหนึ่งครูบาอาจารย์ หรือจะมอบให้เกจิอาจารย์ท่านใดที่นับถือเป็นพิเศษ จารอักขระยันต์ลงคาถาบนแผ่นโลหะ ม้วนเป็นตะกรุด บรรจุวางลงร่องดูสวยดี เพิ่มความเข้มขลัง คลาสสิค ไม่เหมือนใคร

โดยคุณ Neo14 (99)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:09 น.] #1309072 (5/49)

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:10 น.] #1309073 (6/49)


(D)
.

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:10 น.] #1309076 (7/49)
องค์ประกอบสำคัญและความหมายของสัญลักษณ์

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:12 น.] #1309077 (8/49)


(D)
.

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:13 น.] #1309079 (9/49)


(D)
แสงรัศมีวัชระ
1. วัชระ ในความหมาย อาวุธพระอินทร์ เป็นหนึ่งใน 5 อาวุธ ที่ถือว่ารุนแรงสูงสุด
2. วัชระ ในความหมาย วัชรญาณ หมายถึง ปัญญา ที่ตัดหรือแก้ไขปัญหาอย่างเฉียบพลัน
3. วัชระ ในความหมาย สายฟ้า หมายถึง พลังที่รุนแรง ประหารศัตรู และอวิชชา
4. วัชระ ในความหมาย จักราทั้ง 7 ในการฝึกฝนพลังจิต
5. วัชระ ในความหมาย พลังที่มั่นคงมิอาจเสื่อมสูญ

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:17 น.] #1309086 (10/49)


(D)
ด้านหลังอักขระยันต์ นะปืนแตก หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นะล้อมโลก แต่ครั้งโบราณยันต์นี้แต่เดิมมักเรียกกันว่า ยันต์นะทรงแผ่นดิน

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:19 น.] #1309090 (11/49)


(D)
ยันต์นะทรงแผ่นดินหรือยันต์นะปืนแตกนี้ ปลายหางส่วนท้ายจรดขึ้นตำแหน่งเหนือบนสุด เปร่งประกายด้วยแสงรัศมีวัชระ จักปรากฏถึงอำนาจแห่งความรุ่งเรือง

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:20 น.] #1309093 (12/49)


(D)
คำว่า….. “อุท ธัง อัท โธ” นั้นเป็นหัวใจมหาอุด มาจากบทกรณียะเมตตะสุตตัง ท่อนท้าย ฯลฯ เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธังอัทโธ จะติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะปะริมาณัง ฯลฯ
ท่านเอาอุทธัง อัทโธ นี้มาใช้เป็นคาถามหาอุด
โดยออกเสียงให้เป็น “อุทธัง อัทโธ” เป็นการ…อุด… อัด…ปากกระบอกปืน

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:22 น.] #1309096 (13/49)


(D)
ด้วยเหตุที่ว่าหลวงปู่ได้จารอักขระยันต์ชุดนี้ลงบนแผ่นโลหะม้วนเป็นตะกรุด มอบให้กับทหาร ตำรวจ ได้นำไปบูชาติดตัวในระหว่างปฎิบัติหน้าที่

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:23 น.] #1309098 (14/49)


(D)
เกิดประสบการณ์ปาฎิหาริย์มากมาย จึงเรียกกันติดปากว่า ยันต์ปืนแตก ล้อมรอบด้วยหัวใจพระคาถา อุด ธัง อัท โธ

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:26 น.] #1309104 (15/49)


(D)
ด้านล่างยันต์สามแถวเป็นบทพระเวทย์คาถาโบราณเต็มสูตร

ของบรมครูอาจารย์ตกทอดจากนครจำปาศักดิ์

หลวงปู่คำบุได้เมตตาเขียนยันต์กำกับ กำชับให้ใช้ ไว้ด้านหลังเหรียญ

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:27 น.] #1309108 (16/49)


(D)
แถวที่ 1 นะจะอุทธัง พุทธังปิด ธัมมังแตก
แถวที่ 2 สังฆังผิด นะปิดนะแตก อุทธังอัตโท
แถวที่ 3 โทอุทธัง อุทธัง ผุดผัดผิด

คาถามหาอุตม์แคล้วคลาด (สายสำเร็จลุน)
ฟันแทงไม่เข้าเป็นมหาอุด ปลอดภัยแคล้วคลาดภยันตราย อุบัติเหตุเภทภัยทั้งจากมนุษย์ สัตว์ร้าย ศัตรู คุณไสย ภูตผีปีศาจ ภัยธรรมชาติ มิอาจกล้ำกลาย คดีความร้ายๆหนักหนา กลับกลายเป็นดี

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:28 น.] #1309110 (17/49)


(D)
ยันต์พระเวทย์ 3 แถวนี้
เป็นบทคาถาที่มีคุณวิเศษมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์พุทธานุภาพอัศจรรย์
มีอำนาจกฤติยาคมเข้มขลัง
ศักดิ์สิทธิ์สุดที่จะพรรณา
พระเถระโบราณคณาจารย์ที่เก่งกล้า ต่างนับถือว่าเป็นบทพระเวทย์คาถาที่สำคัญมาก มีมหิทธานุภาพเป็นที่ร่ำลือกล่าวขานกันอย่างยาวนาน.....

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:30 น.] #1309112 (18/49)


(D)
พิจารณาจากด้านหน้า... จะเห็นว่าเหรียญสร้างบารมีเป็นรูปทรงเสมากลับหัว
เป็นอุปเท่ย์หมายถึงกลับร้ายให้กลายเป็นดี

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:31 น.] #1309114 (19/49)


(D)
ถ้าพิจารณาจากด้านหลัง... จะเห็นว่าเป็นรูปทรงตราโล่ห์ เป็นเกราะป้องกันภัยอันตราย เป็นรางวัลแห่งคุณงามความดีของชีวิตที่รุ่งเรือง

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:32 น.] #1309117 (20/49)


(D)
เหรียญสร้างบารมี รุ่นนี้ได้มา มีไว้บูชา ร่ำรวย ร่ำรวย

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:33 น.] #1309118 (21/49)


(D)
กราบขอขอบคุณ ท่านญาคูจุณฑ์ ท่านเป็นผู้จุดกำเนิดสิ่งที่ดีงาม ควบคุมดูแลขัดเกลาเนื้อเพลงและทำนอง รวมถึงให้คำแนะนำรูปลักษณ์เหรียญเสมาสร้างบารมีจนได้สิ่งที่เป็นความสมบูรณ์ กราบขอบพระคุณอย่างสูง

ขอขอบพระคุณเพลงเพราะๆแต่งโดย...โรตี ศิษย์พระศรีกฤษณะ
ขอขอบคุณ คุณมณี พันธ์กิตติยะ เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงสร้างบารมี ที่ให้ความช่วยเหลือและอนุญาตให้ใช้เพลงเพื่อระลึกถึง หลวงปู่คำบุไม่รู้ลืม

โดยคุณ เสี่ยเจ็ด (0)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:35 น.] #1309120 (22/49)


(D)
สำหรับศูนย์จองที่ได้ยอดบ้างแล้ว รบกวนเปิดจองในเวปได้ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายา พ.ศ. 2553

เพื่อรอศูนย์ต่างๆที่ขณะนี้ ทางทีมงานกำลังรีบดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้แน่นอนครับ

ขอบพระคุณศูนย์พระเครื่องที่ให้เกียรติร่วมเป็นศูนย์จองในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบพบแต่ความเจริญในทุกประการ

โดยคุณ jcainfo (3263)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 14:59 น.] #1309155 (23/49)

โดยคุณ propuy (139)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 15:07 น.] #1309166 (24/49)

โดยคุณ Ronado (6922)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 15:15 น.] #1309178 (25/49)

โดยคุณ takechivirus (317)(2) [อ. 21 ก.ย. 2553 - 15:36 น.] #1309213 (26/49)
ลงชื่อรับแจก ด้วยคนครับ อ้าวไม่ใช่ อิอิ อิอิ

โดยคุณ Lerm_kawilo (586)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 15:55 น.] #1309240 (27/49)

โดยคุณ k-man (895)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 15:57 น.] #1309243 (28/49)
สวยมากครับ

โดยคุณ chaimongkol (761)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 16:09 น.] #1309270 (29/49)
สวยครับ..................

โดยคุณ BCC-106 (434)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 17:50 น.] #1309418 (30/49)
ต้องจอง

โดยคุณ nanjchu (117)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 17:50 น.] #1309420 (31/49)
โอ้โห...สวยจัง ต้นทุนการสร้างสูงน่าดู คงจะแพงไม่ใช่เล่น

โดยคุณ sornsak21 (2246)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 18:36 น.] #1309477 (32/49)
สวยมากครับพี่...

โดยคุณ สาวบางโพ (1961)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 19:01 น.] #1309516 (33/49)
มีให้จองที่ไหนบ้างคะ

โดยคุณ ekamulet99 (152)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 19:13 น.] #1309540 (34/49)
เยี่ยมยอด ครับ


โดยคุณ บ้านพระระยอง (2357)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 19:32 น.] #1309579 (35/49)
ยอดเยี่ยมจริงๆครับ

โดยคุณ กุ้งแห้ง (92)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 20:16 น.] #1309701 (36/49)

โดยคุณ พรโกสีย์ (3581)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 20:28 น.] #1309727 (37/49)
ยอดเยี่ยมครับ

โดยคุณ ข้าวไทย (2097)[อ. 21 ก.ย. 2553 - 21:25 น.] #1309874 (38/49)
จองเลยครับเงินกับนวะอย่างละ 2เหรียญ

โดยคุณ ไม้มงคล (9690)[พ. 22 ก.ย. 2553 - 00:19 น.] #1310201 (39/49)
สวยมากครับเป็นเอกลักษณ์ดีครับ

โดยคุณ Kingamulet (985)[พ. 22 ก.ย. 2553 - 00:54 น.] #1310213 (40/49)
สวยมากครับ

โดยคุณ seetocon (6020)[พ. 22 ก.ย. 2553 - 06:04 น.] #1310323 (41/49)
สวยมากๆๆๆๆครับ

โดยคุณ ณัฏฐ์5 (2749)[พ. 22 ก.ย. 2553 - 08:16 น.] #1310465 (42/49)

โดยคุณ highway (750)[พ. 22 ก.ย. 2553 - 18:52 น.] #1311538 (43/49)
ช่างคิดช่างทำกันจริงๆนักสะสมมีเรื่องเสียเงินอีกแย้ว

โดยคุณ สยามนาคา (1136)[พ. 22 ก.ย. 2553 - 23:25 น.] #1312159 (44/49)
งานคุณภาพครับ ขอชม

โดยคุณ nengsak (471)[พฤ. 23 ก.ย. 2553 - 21:53 น.] #1314522 (45/49)

โดยคุณ nengsak (471)[พฤ. 23 ก.ย. 2553 - 21:54 น.] #1314528 (46/49)

โดยคุณ mixer24 (320)[ศ. 24 ก.ย. 2553 - 13:01 น.] #1316466 (47/49)

โดยคุณ mixer24 (320)[ศ. 24 ก.ย. 2553 - 13:02 น.] #1316469 (48/49)

โดยคุณ mixer24 (320)[ศ. 24 ก.ย. 2553 - 13:03 น.] #1316470 (49/49)

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM