ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ภาพงานบุญฉลองอายุวัฒนะมงคล ๘๔ ปี หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา(N)


ขอนำเสนอภาพงานบุญ

งานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๘๔ ปี หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา


ประวัติโดยย่อ


พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หลวงพ่อหวล ภูริภทฺโท)


นามเดิมท่านชื่อ หวล การเกตุ ท่านเป็นบุตรของคุณพ่อไล้ คุณแม่เสงี่ยม การเกตุ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
พื้นเพเดิมอยู่ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน 9 คน คือ

1.นายไสว
2.นางผัน
3.นายผ่อน
4.นายผิน
5.นางผล
6.นางผวล
7.นายหวล ( หลวงพ่อหวล )
8.นางสง่า
9.นางหอม

ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในพระพุทธศาสนา โดยท่านบรรพชาที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ในขณะนั้นหลวงพ่อหรือพระครูสาธุกิจโกศล (ต่อมารับตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ เจ้าคณะตำบลสำเภาล่ม)
ยังอยู่ที่กษัตราธิราชวรวิหาร หลวงพ่อหวลท่านอยู่ที่กษัตราธิราชวรวิหาร ได้ระยะหนึ่ง ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดพุทไธศวรรย์ และเข้ารับการอุปสมบทที่วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
โดยมีพระราชาธานินทร์ (หลวงพ่อเจิม) เป็นอุปัชฌาย์ พระกุศลธรรมธาดา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ยอด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีฉายาทางพระภิกษุว่า ภูริภทฺโท
ท่านใช้ชีวิตอยู่ในสมณะเพศด้วยความมุ่งมั่น และด้วยเป็นที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตลอดมา จึงได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาส วัดพุทไธศวรรย์ ในปี ๒๔๙๗ แทนพระครูสาธุกิจโกศลที่มรณภาพ
ต่อมาญาติโยมได้พร้อมใจกันพระภิกษุหวล การเกตุ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึงปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ มหาเถรสมาคมมีมติให้เลื่อน พระครูภัทรกิจโสภณ วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชั้นเอก เป็น เทียบคณะอำเภอชั้นเอก ตั้งวันที่ ๕ ธันวาคม๒๕๔๔ เป็นต้นไป

ท่านเป็นผู้นำในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดให้มีสภาพสวยงามมั่นคงแข็งแรง อุโบสถ วิหาร พระพุทธรูปภายในพระระเบียงรอบองค์พระปรางค์
พระพุทธรูปภายในวิหารต่างๆ หลายหลังที่สามารถทำได้ นอกจากนี้ท่านยังได้ทำการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่าง ภายในวัดให้เป็นระเบียบสวยงาม เช่น จัดทำสวนดอกไม้ประดับ
และปลูกสวนป่าตามโครงการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น นับว่าท่านพระครูภัทรกิจโสถณ เป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงและปรุบปรุงฟื้นฟูวัดพุทไธศวรรย์ให้มีความเจริญ รุ่งเจริญ
เพื่อพระพุทธศสาสนาดำรงอยู่และยังประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้ามาปฏิบัติธรรมสือบต่อไป

พ.ศ. 2498 เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์
พ.ศ. 2499 เป็นเจ้าคณะตำบลสำเภาล่ม
พ.ศ. 2508 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี หรือ พระครู ภัทรกิจโสภณ
พ.ศ. 2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท โดยได้รับพระ ราชทานนามเดิม
พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก โดยได้รับพระ ราชทานนามเดิม
พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก โดยได้รับพระราชทานนามเดิม
พ.ศ. 2549 ได้รับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดยได้รับพระราชทานนามเดิม
พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ในราชทินนาม พระพุทไธศวรรย์วรคุณ

ขอขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพ: - สำนักงานคณะกรรมการวัดพุทไธศวรรย์

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:27 น.]โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:28 น.] #2448019 (1/93)


(N)


พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ประธานในพิธี พร้อมภริยาและคณะ

โดยคุณ kor_kai (1051) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:28 น.] #2448020 (2/93)

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:29 น.] #2448022 (3/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:29 น.] #2448023 (4/93)


(N)


รับเหรียญแจก

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:30 น.] #2448025 (5/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:30 น.] #2448027 (6/93)


(N)

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:31 น.] #2448029 (7/93)


(N)


พ.อ.ทวีศักดิ์ จันทราสินธุ์ ผบ.หน่วยทำลายล้างและเก็บกู้วัตถุระเบิด กองทัพบก (eod army) หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย จ.ปัตตานี

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:32 น.] #2448030 (8/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:32 น.] #2448031 (9/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:32 น.] #2448033 (10/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:33 น.] #2448035 (11/93)


(N)


หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:33 น.] #2448036 (12/93)


(N)


ภาพบรรยากาศภายในงาน

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:34 น.] #2448037 (13/93)


(N)


หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:34 น.] #2448038 (14/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:35 น.] #2448040 (15/93)


(N)


ปล่อยปลา

หลวงปู่ท่านบอกว่า ปล่อยไปห้าหมื่นตัว ตายไป 2 ตัว

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:35 น.] #2448041 (16/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:36 น.] #2448044 (17/93)


(N)

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:37 น.] #2448045 (18/93)


(N)


เซียนใหญ่ที่เคารพ เฮียตือ ท่าพระจันทร์ พร้อมคณะก็มาร่วมงานนี้ด้วยครับ

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:38 น.] #2448046 (19/93)


(N)


ผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:38 น.] #2448047 (20/93)


(N)


หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:38 น.] #2448048 (21/93)


(N)


หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:39 น.] #2448050 (22/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:39 น.] #2448051 (23/93)


(N)


มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี เสร็จพิธีฝนก็ตกเลยครับ

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:40 น.] #2448053 (24/93)


(N)โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:41 น.] #2448054 (25/93)


(N)
หลวงพ่อหวล ท่านนำทำวัตรเช้า/เย็น เป็นประจำทุกวัีนครับ
จากที่ได้ผมไปสัมผัสมา ประทับบใจมากๆและ ผมกราบไหว้ท่านได้อย่างสนิทใจครับ

โดยคุณ kittipat (33)(2) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:43 น.] #2448056 (26/93)
สวสดีครับพี่

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:50 น.] #2448069 (27/93)


(N)
ขออนุญาตอีกแง่มุมหนึ่งของงานหน่วยทำลายล้างและเก็บกู้วัตถุระเบิด

พ.อ.ทวีศักดิ์ จันทราสินธุ์ ผบ.หน่วยทำลายล้างและเก็บกู้วัตถุระเบิด กองทัพบก (eod army) หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย จ.ปัตตานี

ท่านบอกผมว่า ถ้าท่านไม่ไปกู้ แล้วใครจะไปทำ แต่ถ้าอยู่ในวัดพี่กับน้อง ตำแหน่งเดียวกัน
ผมถามท่านว่า อะไรหรือครับเจ้านาย

ท่านบอกว่า เด็กวัดไงไอ้น้อง .....

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 17:55 น.] #2448073 (28/93)


(N)
สำรวจความรู้สึก "อีโอดี" ชายแดนใต้... ไม่สนป้ายข้อความท้าทาย-ยั่วยุ

เดินดีๆ ดึงดีๆ เดี๋ยวเจอดี, ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ใต้ถนน...?, ใครมาก่อนได้ก่อน ลด แลก แจก แถม แขนขาเทียมมีเป็นเบือ แต่ของแท้...?, ลืมพี่นพดลแล้วหรือ, ยินดีต้อนรับหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด EOD, บอมบ์สูทของแท้หรือเปล่า? ฯลฯ

เป็นข้อความที่เขียนบนป้ายผ้าบ้าง กระดาษลูกฟูกบ้าง ทั้งแขวนทั้งปักเอาไว้ปะปนกับธงชาติมาเลเซียและวัตถุต้องสงสัยเกือบ 300 จุด เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา...ข้อความเกือบทั้งหมดชัดเจนว่าต้องการส่งสารถึงเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด หรือ อีโอดี ที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งท้าทาย ยั่วยุ และเย้ยหยัน

ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ที่ได้เห็น ได้อ่านข้อความเหล่านี้ขณะปฏิบัติหน้าที่รู้สึกอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าติดตาม...

พ.อ.ทวีศักดิ์ จันทราสินธุ์ ผู้บังคับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด ชุดเฉพาะกิจอโณทัย กองทัพบก รับผิดชอบพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ป้ายเหล่านี้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการท้าทายยั่วยุชุดอีโอดีโดยตรง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรก เพราะเคยมีป้ายทำนองเดียวกันนี้มาก่อนแล้วหลายครั้ง โดยคนร้ายนำไปติดไว้ตามจุดที่ลอบวางวัตถุระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่อีโอดีต้องเข้าไปเก็บกู้

"ป้ายพวกนี้ไม่ได้ส่งผลในทางลบหรือกระทบความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเลย ตรงกันข้ามหลายๆ คนมองเป็นเรื่องตลกขบขันมากกว่า และอีกหลายคนแทบไม่ได้สนใจเนื้อความบนป้าย ทุกคนสนใจจัดการกับระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยที่คนร้ายวางไว้เท่านั้น"

พ.อ.ทวีศักดิ์ วิเคราะห์ว่า สาเหตุที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเจาะจงท้าทายยั่วยุเจ้าหน้าที่อีโอดี สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของกลุ่มผู้ก่อการที่มองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีโอดีว่าเป็นส่วนสำคัญที่สามารถขัดขวางงานของพวกเขาไม่ให้ประสบความสำเร็จ

"ในสายตาของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ชุดอีโอดี EOD ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดถือเป้าอันดับหนึ่งที่พวกเขาต้องการทำลายให้ได้มากที่สุด เพราะการก่อเหตุในลักษณะลอบวางระเบิดถือเป็นการก่อเหตุที่สร้างความเสียหายและสร้างความรู้สึกหวาดกลัวให้กับเป้าหมายได้มากที่สุด โดยที่ฝ่ายผู้กระทำไม่ต้องเสี่ยงกับการสูญเสียเลย แต่ถ้าวางระเบิดแล้วถูกขัดขวางหรือเก็บกู้ได้ ความเสียหายและความหวาดกลัวก็ไม่เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้"

พ.อ.ทวีศักดิ์ บอกอีกว่า การออกมาก่อกวนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพร้อมๆ กันหลายร้อยจุดเมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น เชื่อว่าเป็นความต้องการแสดงศักยภาพของกลุ่มให้ฝ่ายรัฐเห็นว่ายังมีพลังและกำลังคนจำนวนมาก สามารถก่อเหตุพร้อมกันได้ทั่วทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตคือ การก่อกวนที่เกิดขึ้นไม่ได้มีความรุนแรงเหมือนกับหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาในอดีต กลุ่มผู้ก่อการทำได้เพียงนำวัตถุต้องสงสัยไปวางและติดธงชาติมาเลเซียเท่านั้น ส่วนการวางระเบิดจริงที่คนร้ายนำออกมาใช้มีเพียง 5-6 จุด แต่อีกหลายร้อยจุดเป็นระเบิดปลอม

"เขาไม่สามารถนำระเบิดจริงมาวางได้เป็นร้อยๆ จุด เพราะคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบระเบิดของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีน้อยและไม่มีศักยภาพพอที่จะทำได้ พวกที่ออกมาก่อเหตุในวันที่ 31 ส.ค.เป็นเพียงแนวร่วมหรือเด็กรุนใหม่ของกลุ่มที่ออกมาก่อกวนสร้างสถานการณ์เท่านั้น"

ผู้บังคับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด ชุดเฉพาะกิจอโณทัย กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีโอดีทุกคน ทุกหน่วยในพื้นที่ มีความรอบคอบ มีสติ และไม่เคยหวั่นไหว ทุกคนใจจดใจจ่ออยู่กับการเก็บกู้วัตถุระเบิด ถึงจะมีพลาดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเจ้าหน้าที่เป็นผู้เข้าไปแก้ในสิ่งที่คนร้ายทำเอาไว้ แต่ก็ต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุดด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 18:04 น.] #2448080 (29/93)
ชีวิต"นักกู้ระเบิด"ปลายด้ามขวาน

สัมผัสชีวิต”นักกู้ระเบิด”

หากยังไม่ลืมเหตุระเบิดบริเวณหน้าร้านยะลาบุญศรี จำกัด ถนนรถไฟ เขตเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

เหตุการณ์วันนั้น รัฐต้องสูญเสียบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บกู้ไปอีกหนึ่งคนนั่นคือ ด.ต.สุบิน พฤทธิ์มงคล เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งถูกคนร้าย "กดระเบิดซ้ำ" จนเสียชีวิต ทั้งยังทำให้เพื่อนตำรวจ นักข่าว และประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย ทำให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ต้องหาทาง "ปรับแผน" เพื่อรับมือยุทธวิธีใหม่ๆ ของคนร้าย

แต่เดิมการ "ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ" สามารถช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่และผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมากมาย แต่ทุกวันนี้วิธีเดิมๆ กลับใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว เพราะกลุ่มโจรหันมาใช้ "รีโมทคอนโทรล" ในการจุดระเบิดแทน !!!

พ.อ.ทวีศักดิ์ จันทราสินธุ์ หัวหน้าหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด ชุดเฉพาะกิจอโณทัย ซึ่งผ่านความเป็นความตายในสมรภูมิในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 หลังเหตุการณ์ปล้นปืนค่ายกองพันพัฒนาที่ 4 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไม่นาน

พ.อ.ทวีศักดิ์ ยอมรับว่า ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่เข้ามารับภารกิจนี้ กลุ่มโจรได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจุดชนวนระเบิดอยู่ตลอดเวลา

"พื้นที่แห่งนี้มีระบบการจุดระเบิดที่หลากหลายที่สุดนับตั้งแต่พบเจอมา จึงเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน เพราะคนร้ายพยายามที่จะพัฒนารูปแบบของระเบิดให้เก็บกู้ได้ยากขึ้นอยู่ตลอดเวลา" พ.อ.ทวีศักดิ์ ยอมรับในฝีมือของอีกฝ่าย

หัวหน้าหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด ทบทวน "ช่องโหว่" ที่นำมาสู่ความสูญเสียชีวิตของตำรวจผู้กล้าขณะเข้าไปเก็บกู้ระเบิดบริเวณหน้าร้านยะลาบุญศรี จำกัด ว่า จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พบว่าเจ้าหน้าที่ถูกคนร้าย "เบนความสนใจ" ไปยังรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง จึงมีความห่วงหน้าพะวงหลัง โดยเฉพาะห่วงใยในชีวิตของประชาชน แม้ว่าจะมีการกันประชาชนออกไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น

ในชั่วขณะหนึ่ง เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทั้ง 4 นาย คือ ด.ต.สุบิน พฤทธิ์มงคล จ.ส.ต.ไพศาล พิมพ์ทอง ด.ต.สนั่น สวนจันทร์ และ ร.ต.ท.ไพโรจน์ เมืองสุวรรณ เห็นว่า ยังมีระเบิดอีกลูกยังไม่ได้เก็บกู้จึงรีบถอนตัวออกมา แต่ขณะนั้น "อุปกรณ์ตัดสัญญาณ" อยู่ประจำกายของเจ้าหน้าที่นายหนึ่ง ซึ่งล่าถอยออกมาด้วย จึงทำให้เจ้าหน้าที่อีก 3 นายรอดมาได้ ส่วน ด.ต.สุบิน ยังอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ และห่างจากรัศมีเครื่องตัดสัญญาณควบคุมถึง จึงถูกระเบิดจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา...


พ.อ.ทวีศักดิ์ กล่าวถึงภารกิจของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดได้อย่างน่าเห็นใจว่า

"งานของเราหากผิดพลาด ย่อมรู้ตัวเองดีว่าไม่มีการแก้ตัวครั้งต่อไป ฉะนั้น ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีสมาธิ ละเอียด รอบคอบอย่างสูง เพราะทุกนาทีไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ชีวิตเรา แต่ยังมีชีวิตคนจำนวนมากที่ฝากไว้กับเราด้วย"

พ.อ.ทวีศักดิ์ บอกว่า นับจากนี้นักทำลายวัตถุระเบิดทุกคนจะต้องมุ่งมั่น และมีสติมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัว เพราะนอกเหนือจากระบบจุดระเบิดที่หลากหลายของฝ่ายตรงข้ามแล้ว การใช้แผน "ล่อ" และ "ลวง" เพิ่มเข้ามาจะเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของเรา ฉะนั้น การคิดและไตร่ตรองบวกกับการวางแผนทุกครั้งที่เรามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายจะเป็นโจทย์ใหม่ที่ต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพราะผู้ก่อความไม่สงบต้องการ "เล่นเกม" ที่มีชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเดิมพัน

พ.อ.ทวีศักดิ์ ขยายความโจทย์ข้อนี้ว่า วิธีลดอัตราความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเน้นเป็นพิเศษคือ ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจต้องประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์โดยพิจารณาจากข้อมูลรอบด้าน เช่น พบวัตถุต้องสงสัยเมื่อไร ตั้งอยู่นานแค่ไหน มีการเคลื่อนย้ายหรือไม่

"ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในสถานการณ์แบบนี้ เพราะจะทำให้ทีมงานสามารถวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อควบคุมปัญหาในขณะนั้นอย่างรอบคอบที่สุด" พ.อ.ทวีศักดิ์ กล่าวย้ำ

นอกจากนี้ จากสถานการณ์และรูปแบบการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดรถเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือชุดรักษาความปลอดภัยครู พบว่ามีการใช้ระเบิดที่หลากหลาย โดยเฉพาะ "ระเบิดแสวงเครื่อง" ซึ่งเป็นระเบิดที่ไร้รูปแบบที่ตายตัวเหมือนการเก็บกู้ระเบิดสำเร็จรูปในภาคสนามประเภทอื่น ดังนั้น การเก็บกู้จะต้องอาศัย "ไหวพริบ" ของชุดเก็บกู้เป็นอย่างสูง และต้องตัดสินใจในทันทีที่เจอระเบิด กระนั้น เพื่อเป็นการลดความตึงเครียดของผู้ปฏิบัติงาน ทางหน่วยจะใช้วิธีสลับกันออกจากฐานที่มั่นเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่

"เราต้องแบ่งทีม สลับกันทำงานเพื่อเปิดโอกาสให้ได้หายใจหายคอบ้าง เพราะถ้าปล่อยให้ทำงานตลอดจะเกิดความเครียดสะสมเพราะคนทำงานกับระเบิดลำพังก็เครียดพออยู่แล้ว หากไม่ผ่อนคลายก็จะยิ่งกดดันและมีโอกาสผิดพลาดสูงตามไปด้วย"

พ.อ.ทวีศักดิ์ สรุปถึงขอบเขตภารกิจของหน่วยว่า

"ภารกิจของเราในวันนี้ไม่ได้มีเพียงเก็บกู้ หรือทำลายอย่างเดียว เพราะเราต้องทำงานร่วมกับตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ชุดอื่นๆ โดยทุกครั้งที่มีเหตุระเบิด เราจะต้องออกจากที่มั่นเพื่อให้การสนับสนุนในการเคลียร์พื้นที่"

สำหรับสิ่งที่หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดต้องการมากที่สุดคือ เครื่องมือที่จะสนับสนุนในการทำงาน ได้แก่ เครื่องมือเก็บกู้ เครื่องยิงทำลาย เครื่องตรวจหาสารระเบิด และ ชุดปฏิบัติงาน เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันและลดความสูญเสียในการทำงานได้มากที่สุด

"คนของเรามีจำกัด หากได้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเสริมทัพ ก็เชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะดีขึ้น และเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย" พ.อ.ทวีศักดิ์ กล่าวเรียกร้องไปยังรัฐบาล

หัวหน้าหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด กล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า ตราบใดที่สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง...ภารกิจของหน่วยก็จะยังไม่สิ้นสุดอย่างแน่นอน

...แม้จะต้องแบกรับภารกิจเสี่ยงตายสักแค่ไหน แต่หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดก็ไม่เคยท้อ และยินดีที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ !

โดยคุณ BeeyaArt (678) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 18:04 น.] #2448081 (30/93)
ยอดเยี่ยมมากครับ

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 18:10 น.] #2448091 (31/93)


(N)
ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และไม่มีทีท่าว่าเรื่องราวนี้จะจบลงได้เสียที...ในทุก ๆ วันยังมีระเบิดเกิดขึ้น เป็นข่าวบ้าง ไม่เป็นข่าวบ้าง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ประชาชนที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความหวาดผวา เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรเหตุการณ์ร้าย ๆ จะสงบลง...ทั้งนี้ มีหน่วยงานหน่วยหนึ่งที่ยื่นมือ และลงพื้นที่เข้าไปช่วยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ให้กับประชาชน โดยมีชื่อเรียกว่า "หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารบก" หรืออีโอดี ซึ่งพวกเขามีหน้าที่... "เสี่ยงตาย" เพื่อตามหา และเก็บกู้ระเบิด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย

คลิปจากรายการตีสิบ ลองชมดูครับ http://hilight.kapook.com/view/73322


โดยคุณ หลักชัย (1677) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 18:30 น.] #2448138 (32/93)
กราบนมัสการหลวงปู่หวลด้วยครับ ละก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลรายละเอียดของหน่วยทำลายล้างและเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ARMY เป็นภาะรกิจที่หนักละก็อัตราเสี่ยงตายสูงสุดๆ

โดยคุณ มนตรีฉิมพาลี (1078) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 18:46 น.] #2448182 (33/93)

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 18:47 น.] #2448188 (34/93)
สวัสดีครับพี่หลักชัย สวัสดีครับพี่มนตรีฉิมพาลี

โดยคุณ kityimm (310)(1) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 18:53 น.] #2448202 (35/93)
สุดยอดครับพี่ /กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยครับ

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:04 น.] #2448226 (36/93)
สวัีสดีครับพี่kityimm

โดยคุณ ผู้จัดการ (1899) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:09 น.] #2448236 (37/93)
ภาพบรรยากาศยอดเยี่ยมครับ ลูกศิษย์หลวงพ่อเยอะจริงๆ กราบนมัสการหลวงพ่อหวลด้วยครับ.....


โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:12 น.] #2448246 (38/93)
สวัสดีครับพี่ผู้จัดการ

โดยคุณ Natthanan (104) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:24 น.] #2448299 (39/93)
ขออาราธนา บารมีหลวงพ่อ คุ้มครองชุด EOD ให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยครับ...

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:27 น.] #2448332 (40/93)
สวัสดีครับพี่์Natthanan

โดยคุณ หนุ่ยนคร (976) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:32 น.] #2448343 (41/93)

โดยคุณ tanavan (3076) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:37 น.] #2448350 (42/93)
กราบนมัสการหลวงปู่หวลด้วยครับ และขออาราธนาบารมีคุณพระคุ้มครองพี่ๆให้ปลอดภัยด้วยครับ

โดยคุณ บ้านพระระยอง (2357) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:40 น.] #2448356 (43/93)

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:40 น.] #2448358 (44/93)
สวัสดีครับพี่หนุ่ยนคร สวัสดีครับพี่tanavan

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:41 น.] #2448362 (45/93)
สวัสดีครับพี่บ้านพระระยอง

โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1557) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:46 น.] #2448373 (46/93)
ขอบคุณที่นำภาพสวยๆงามๆมาให้ชม

สุดยอดครับ กราบนมัสการหลวงพ่อครับ

โดยคุณ sapansoong (1299) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:50 น.] #2448375 (47/93)
สุดยอดครับพี่...
กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยครับ...

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:51 น.] #2448376 (48/93)
สวัสดีครับพี่มดเอ็กซ์ สวัสดีครับพี่sapansoong

โดยคุณ หลวงน้า (4323) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 19:54 น.] #2448380 (49/93)
กราบนมัสการหลวงพ่อหวลครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ อ่านแล้วได้ความรู้ครับ
EOD หน่วยนี้เสี่ยงตายสุดๆครับ สุดยอดครับ นับถือครับ

โดยคุณ idubbleman (568) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 20:05 น.] #2448405 (50/93)
สวัสดีครับพี่ภิพ16

โดยคุณ ข้าวไทย (2056) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 20:11 น.] #2448418 (51/93)
ขอบคุณที่นำภาพสวยๆงามๆมาให้ชม

โดยคุณ oodtmb (2514) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 20:25 น.] #2448463 (52/93)
สวัสดีครับที่นำภาพงานบุญสวยมาฝากชม

โดยคุณ แมกกาซีน (23) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 20:35 น.] #2448482 (53/93)
สวัสดีครับพี่พิภพ

โดยคุณ icekorat (660) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 20:46 น.] #2448496 (54/93)
สวัสดีครับ พี่ภิภพ ขอบคุณที่นำเสนอภาพงานบุญดีๆนะครับ

ปล.ชุดกู้วัตถุระเบิดชุดนี้หรือป่าวครับ ที่ได้ข่าวแว่วๆว่า ประสพการณ์ เหรียญแจกหลวงปู่ทวด ของหลวงพ่อสุนทร แต่ห้ามเปิดเผยประสพการณ์ได้เพราะไม่อาจโชว์ว่าใครเป็นใครได้ในชุดกู้ฯ

โดยคุณ แผ่นดินไทย (168) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 21:18 น.] #2448572 (55/93)
ขอบคุณที่นำภาพสวยๆงามๆมาให้ชม

โดยคุณ phichet (10965) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 21:19 น.] #2448574 (56/93)
ขอบคุณมากครับที่นำบุญมาฝากครับผม

โดยคุณ Gotton (1066)(1) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 21:26 น.] #2448587 (57/93)
เยี่ยมครับ

โดยคุณ bangjak (234) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 21:50 น.] #2448627 (58/93)
ยอดเยี่ยมมาก ๆ คะ ขอบคุณสำหรับภาพบรรยากาศนะคะ

โดยคุณ bangbai (2752) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 21:51 น.] #2448628 (59/93)

โดยคุณ madrayong (98) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 22:02 น.] #2448648 (60/93)
ขอบคุณพี่ภิภพ ขอบคุณที่นำเสนอภาพงานบุญดีๆนะครับ

พี่ทหารท่านนี้เคยออกรายการตีสิบ ในวันนั้นผมได้ดูรายการพอดีครับ

พี่ทหารชุดกู้ระเบิด น่าจะหาทุนมาซื้ออุปกรณ์ในการกู้วัตถุระเบิดนะครับ

เพราะอุปกรณ์น่าจะมีไม่เพียงพอ เช่นรองเท้าที่สำคัญก็มีเพียงคู่เดียว

ผมยินดีให้การสนับสนุนตามกำลังครับ และขอให้กำลังทุกท่านครับ

ณ.ตอนนี้ ทีวีไทยกำลังออกรายการเกี่ยวกับ 3 ชายแดนใต้


( ปล.ขอบคุณสำหรับเหรียญที่ส่งมาให้ครั้งที่แล้ว พอดีมีเพื่อนเขาอยากได้ก็เลยให้เขาไปเป็นการสร้างมิตรภาพต่อครับ)

โดยคุณ madrayong (98) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 22:02 น.] #2448649 (61/93)
ขอบคุณพี่ภิภพ ขอบคุณที่นำเสนอภาพงานบุญดีๆนะครับ

พี่ทหารท่านนี้เคยออกรายการตีสิบ ในวันนั้นผมได้ดูรายการพอดีครับ

พี่ทหารชุดกู้ระเบิด น่าจะหาทุนมาซื้ออุปกรณ์ในการกู้วัตถุระเบิดนะครับ

เพราะอุปกรณ์น่าจะมีไม่เพียงพอ เช่นรองเท้าที่สำคัญก็มีเพียงคู่เดียว

ผมยินดีให้การสนับสนุนตามกำลังครับ และขอให้กำลังทุกท่านครับ

ณ.ตอนนี้ ทีวีไทยกำลังออกรายการเกี่ยวกับ 3 ชายแดนใต้


( ปล.ขอบคุณสำหรับเหรียญที่ส่งมาให้ครั้งที่แล้ว พอดีมีเพื่อนเขาอยากได้ก็เลยให้เขาไปเป็นการสร้างมิตรภาพต่อครับ)

โดยคุณ uthai08 (619) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 22:23 น.] #2448686 (62/93)
.สวัสดีครับพี่พิภพ สุดยอดครับพี่ /กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยครับ ...

โดยคุณ dragon2052 (598) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 22:50 น.] #2448743 (63/93)
สุดยอดครับ สนับสนุนครับพี่

โดยคุณ หลวงน้า (4323) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:17 น.] #2448769 (64/93)
ผมก็ได้ดูเหมือนกันครับ พร้อมสนับสนุนเต็มที่ ขอให้บอกมาครับ
งานบุญแบบนี้ครับ ช่วยหาทุนอีกแรงครับ สนับสนุนเต็มที่ครับ

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:30 น.] #2448786 (65/93)
สวัสดีครับพี่หลวงน้า สวัสดีครับพี่idubbleman สวัสดีครับพี่ข้าวไทย

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:30 น.] #2448789 (66/93)
สวัสดีครับพี่oodtmb สวัสดีครับพี่แมกกาซีน

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:36 น.] #2448797 (67/93)
โดยคุณ icekorat (325) (49.48.97.*) [11 Sep 2012 20:46] #2448496 (54/66)
สวัสดีครับ พี่ภิภพ ขอบคุณที่นำเสนอภาพงานบุญดีๆนะครับ

ปล.ชุดกู้วัตถุระเบิดชุดนี้หรือป่าวครับ ที่ได้ข่าวแว่วๆว่า ประสพการณ์ เหรียญแจกหลวงปู่ทวด ของหลวงพ่อสุนทร แต่ห้ามเปิดเผยประสพการณ์ได้เพราะไม่อาจโชว์ว่าใครเป็นใครได้ในชุดกู้ฯ

_____________________________________________________________________

สวัสดีครับพี่icekorat ใช่ครับ จุดเริ่มต้นก็เกิดจากเหรียญแจก หลวงปู่ทวด ลพ.สุนทร
เป็นพวกของลูกน้องนายครับ ผมได้นำไปแจกเพิ่มแล้ว เพราะหลังจากมีข่าวก็สายไหม้ครับ
ตอนนี้ได้ครบกันหมดแล้วครับ ที่เหลือนายบอกว่าจะนำไปแจกให้กับคนสำคัญๆครับ
ของดีๆ ต้องแจกครับ ให้ครบครับ ไม่หวงครับพี่

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:37 น.] #2448802 (68/93)
สวัสดีครับพี่แผ่นดินไทย สวัสดีครับพี่phichet สวัสดีครับพี่Gotton
สวัสดีครับพี่bangjak สวัสดีครับพี่bangbai

โดยคุณ Kabuto (1095) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:39 น.] #2448805 (69/93)

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:43 น.] #2448808 (70/93)


(N)
สวัสดีครับพี่ madrayong ใช่ครับ นายท่านนี้แหละครับที่ออกตีสิบ บอกว่า รองเท้ากันระเบิดมีอยู่คู่เดียวในประเทศ

ช่วยกันหาทุนสนับสนุน ร่วมทำบุญกันดีกว่าครับ บุญใหญ่ด้วยครับ

รายได้ของทหารกองนี้ สมน้ำสมเนื้อกับความเสี่ยงมากมายขนาดไหน
ทหารทุกคนก็ได้รับเงินตามมาตรฐานทั่วไป และจะได้เงินจากการเสี่ยงตายนอกเหนือจากเงินเดือน
เดือนละ 10,000 บาท ถ้ายศน้อยหน่อยก็จะได้ 7,000 บาท

แต่ทั้งนี้ เมื่อคำนวณตามภารกิจแล้ว จะตกภารกิจละประมาณ 200 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าครองชีพขั้นต้นอีก
แต่อย่างไรก็ดี ทางทหารทุกคนก็ไม่มีใครเรียกร้องอะไร เพราะเมื่อตัดสินใจก้าวเข้ามาในหน่วยกอบกู้ระเบิด
ก็แปลว่ายอมรับทุกข้อตกลงที่จะเกิดขึ้น

"คนทั่วไปวิ่งหนีระเบิด... แต่อาชีพของเราคือเดินเข้าหาระเบิด... และทำลายมันเสีย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:45 น.] #2448810 (71/93)
สวัสดีครับพี่uthai08 สวัสดีครับพี่dragon2052 สวัสดีครับพี่Kabuto

โดยคุณ kaiser (73) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:51 น.] #2448825 (72/93)
ขอให้กำลังใจพี่เค้าจากใจจริงเลยครับ.....kaiser

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อ. 11 ก.ย. 2555 - 23:55 น.] #2448832 (73/93)
สวัสดีครับพี่kaiser

โดยคุณ takechivirus (317)(2) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 00:08 น.] #2448843 (74/93)
สุดยอดครับ สนับสนุนครับพี่

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 00:11 น.] #2448844 (75/93)
ขอบคุณมากครับพี่takechivirus
ยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงครับ

โดยคุณ nonkaeng (334) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 00:30 น.] #2448859 (76/93)
ขอเป็นอีก1กำลังใจให้ครับ

โดยคุณ worawitk (553) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 06:59 น.] #2448952 (77/93)
ขอบคุณคับที่นำภาพงานบุญสวยๆงามๆมาให้ชม

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 07:06 น.] #2448958 (78/93)
สวัสดีครับพี่nonkaeng สวัสดีครับพี่worawitk

โดยคุณ pra_yai (1207) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 08:31 น.] #2449029 (79/93)
ขอบคุณครับที่นำกิจกรรมดีๆมาเสนอ

โดยคุณ akesongkhla (1224) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 09:00 น.] #2449109 (80/93)
กราบนมัสการหลวงพ่อหวลด้วยครับ...

โดยคุณ supakorntt (1171) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 09:34 น.] #2449176 (81/93)
ขอบคุณคับที่นำภาพงานบุญสวยๆงามๆมาให้ชม ขอเป็นอีก1กำลังใจให้ครับ

โดยคุณ toei89 (510) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 10:52 น.] #2449318 (82/93)
ขอบคุณคับที่นำภาพงานบุญสวยๆงามๆมาให้ชม

โดยคุณ nilyok (555) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 11:42 น.] #2449400 (83/93)
ขอบคุณครับ

โดยคุณ warravut (1882) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 12:42 น.] #2449451 (84/93)
ขอเป็นอีก1กำลังใจ

โดยคุณ jcainfo (3220) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 13:43 น.] #2449516 (85/93)
ยอดเยี่ยมมากครับน้องพิภพ ได้เห็นงานบุญยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วรู้สึกอิ่มใจมากครับ

หลวงพ่อหวลท่านเก่งมากครับ บารมีของท่านจึงคุ้มครองศิษย์ได้เสมอ โดยเฉพาะทหารกล้าแห่งหน่วย EOD ซึ่งทำหน้าที่เสี่ยงภัยเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทย

ขอให้ทหารหาญทุกคนจงปลอดภัยครับ


โดยคุณ เด็กปลายอัมพวา (745)(10) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 14:19 น.] #2449557 (86/93)
หลวงปู่หวล ท่านมีเมตตามาก ท่านพูดน้อย เลยมองว่าท่านดุ
เป็นกำลังใจให้หน่วย EOD ทุกท่านจงปลอดภัย ครับ

โดยคุณ bestinter (1194) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 17:50 น.] #2449771 (87/93)
กราบนมัสการหลวงพ่อหวลครับ

และขอขอบคุณท่านพิพภ16 ที่นำเสนอด้วยนะครับ

โดยคุณ FIRSTFIAT (344) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 20:44 น.] #2450202 (88/93)
กราบนมัสการหลวงพ่อหวลด้วยครับ...
สวัสดีครับท่านพิพภ16 และขอขอบคุณที่นำภาพงานบุญสวยมาฝากชม
ขอเป็นอีก1กำลังใจครับ

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 23:24 น.] #2450531 (89/93)
สวัสดีครับพี่pra_yai

สวัสดีครับพี่akesongkhla

สวัสดีครับพี่supakorntt

สวัสดีครับพี่toei89

สวัสดีครับพี่nilyok

สวัสดีครับพี่warravut

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 23:25 น.] #2450532 (90/93)
สวัสดีครับพี่jcainfo

สวัสดีครับพี่เด็กปลายอัมพวา

สวัสดีครับพี่bestinter

สวัสดีครับพี่FIRSTFIAT

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [พ. 12 ก.ย. 2555 - 23:27 น.] #2450533 (91/93)


(N)
เกือบลืมแนะนำ

พี่ชายใจดี ผู้แนะนำผมให้พบกับหลวงพ่อหวล อีก 1 ท่านครับ

จ่าสาร หรือ พี่เตี้ยครับ ศิษย์หลวงปู่หวล เจอที่ไหนขอวัตถุมงคลจากพี่ท่านได้เลยครับ
พี่ชายท่านนี้ ใจดีมากๆครับ

โดยคุณ amedeen (287) [ศ. 14 ก.ย. 2555 - 21:46 น.] #2453522 (92/93)
"คนดีไม่มีวันตาย" ขอบคุณครับสำหรับเรื่องดีๆ

โดยคุณ พิภพ16 (8926) [อา. 16 ก.ย. 2555 - 21:15 น.] #2456308 (93/93)


(N)
ขออภัยครับท่านพี่

จ่าศาล ครับ ไม่ใช่จ่าสาร ...... ได้ข่าวมาว่า พระหมดแล้วใช่ไหมครับพี่

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!Copyright ©G-PRA.COM