Feedback ถึงคุณ Lawyerpom ( คำติ) ทั้งหมด 1363 ความเห็น  
คำชม 1361 ความเห็น             เฉย ๆ 1 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) oliver (859) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #28599740 อา. - 28 เม.ย. 2567 - 18:52:47 น.   
ติ เพื่อเตือนความจำกฎระเบียบ

ระหว่างประมูล ถ้ามี 3 สมาชิกบอกพระไม่แท้ หยุดประมูลโดยอัตโนมัติ

ประมูลเสร็จสิ้น ถ้าไม่แน่ใจพระที่ตนเองชนะแท้หรือไม่ ให้แจ้งผู้ตั้งประมูลส่งพระตรวจ ถ้าตรวจแล้วพระไม่แท้ ก็จบผู้ชนะไม่ต้องทำอะไร

กฎระเบียบเป็นแบบนี้ ไม่มีการแจ้งบอกดูแล้วพระไม่แท้ ไม่ขอรับพระ อย่างนี้ไม่ได้ ต้องให้คนกลาง(G-Pra) เป็นคนตัดสิน
 


Copyright ©G-PRA.COM
www1