Feedback ถึงคุณ hippopo2012 ( คำติ) ทั้งหมด 304 ความเห็น  
คำชม 301 ความเห็น             เฉย ๆ 1 ความเห็น             คำติ 2 ความเห็น    

  2.) lekdon (19K) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #12597761 จ. - 22 ก.ย. 2557 - 13:48:12 น.  



 
เกิน 7 วัน รอหลายวัน ไม่มีการโอนเงิน ไม่มีการตอบกลับ ให้คำติตามกฎเวป
*** อย่าติกลับให้เวปมาสเตอร์เสียเวลาแก้นะค่ะ มีหลักฐานอะไรแจ้งเวปได้เลยค่ะ ***
 

  1.) lekdon (19K) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #12597702 จ. - 22 ก.ย. 2557 - 13:48:01 น.  



 
เกิน 7 วัน รอหลายวัน ไม่มีการโอนเงิน ไม่มีการตอบกลับ ให้คำติตามกฎเวป
*** อย่าติกลับให้เวปมาสเตอร์เสียเวลาแก้นะค่ะ มีหลักฐานอะไรแจ้งเวปได้เลยค่ะ ***
 


Copyright ©G-PRA.COM