Feedback ถึงคุณ proprayad ( คำติ) ทั้งหมด 1515 ความเห็น  
คำชม 1509 ความเห็น             เฉย ๆ 5 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) เมืองช้าง (4.2K) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #22558640 ศ. - 28 ส.ค. 2563 - 06:08:08 น.   
ไม่ยิมยอมส่งพระออกบัตรรับรองตามกฎของเว็บจีพระตามกฎข้อ6.4 ขออนุญาติให้คำตินะครับ
 


Copyright ©G-PRA.COM