Feedback ถึงคุณ sareez ( คำติ) ทั้งหมด 2849 ความเห็น  
คำชม 2843 ความเห็น             เฉย ๆ 5 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) pouy2727 (187) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #25989584 อ. - 20 ก.ย. 2565 - 21:42:12 น.   
แจ้งให้ส่งพระออกบัตรไม่ยอมส่งสอบถามไปก็เงียบไม่สนใจ
 


Copyright ©G-PRA.COM