Feedback ถึงคุณ tar99 ( คำติ) ทั้งหมด 222 ความเห็น  
คำชม 214 ความเห็น             เฉย ๆ 6 ความเห็น             คำติ 2 ความเห็น    

  2.) noiwatsing (3.5K)(1) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #2212962 อ. - 30 ธ.ค. 2551 - 21:08:55 น.   
ถ้าไม่จริงใจในการประมูล ก็อย่ามาประมูลเลยครับ เสียหายคนชัยนาทด้วยกัน ประมาูลแล้ว เงียบ ต้องการจริง
 

  1.) เอสจีบอย (2.9K) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #1696642 จ. - 21 ก.ค. 2551 - 20:25:57 น.   
ประมูลพระตั้งแต่วันที่26มิ.ย.51จนถึงวันที่21ก.ค.51 ไม่มีการติดต่อเลย จึงขอยกเลิกรายการประมูลนี้ และให้คำติตามกฏจี-พระ กรุณาอย่าเคาะประมูลเล่น การเคาะประมูลเล่นๆไม่มีความรับผิดชอบในการประมูล ทำให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม ไม่ควรจะทำอย่างยิ่ง
 


Copyright ©G-PRA.COM
www1