เลย_ อีสาน พระเครื่องพระบูชา
82/3 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย42000 Email mtinsloei@gmail.com
โทรศัพท์ : 0818733960 โทรสาร : 042811723 อีเมล : mtinsloei@gmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : loeiisan

  เหรียญหล่อหลวงปู่ชอบ เนื้อนวะ วัดบ้านแก่ง


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เหรียญ
ชื่อพระ   เหรียญหล่อหลวงปู่ชอบ เนื้อนวะ วัดบ้านแก่ง
ราคา3,550 บาท.
สถานะ   ( 0 )
ชมรม   เลย_ อีสาน พระเครื่องพระบูชา
วันที่แก้ไข   14 ก.ย. 2565 10:12:11
รายละเอียด
เหรียญหล่อหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เนื้อนวะ รุ่นฉลองศาลา 90 ปี วัดบ้านแก่ง ปี 2535 สภาพสวย รับประกันตามกฏครับ ( 280864 ) ข้อมูลเพิ่มเติม เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลัง ร.5 หล่อฉีด เนื้อเงิน ปี 2535 ที่ระลึก สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๙๐ ปี ฐานสโม คณาจารย์ร่วมปรกมากมาย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นประธานพิธี เป็นเหรียญดี พิธีใหญ่ในสมัย ปี 2536 ที่ระลึกสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 90 ปีฐานสโม ณ วัดป่าบ้านแก่ง อ.ภูเรือ จ.เลย และที่ระลึกในวโรกาสเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน ปางคันธราษฏร์ ขนาด 59 นิ้ว และหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งจะนำไปไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรม 90 ปีฐานสโม ณ วัดป่าบ้านแก่ง อ.ภูเรือ จ.เลย ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2536 ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายฆราวาสกิตติมศักดิ์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี รายนามพระเถระคณาจารย์ที่มาร่วมในพิธี -หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าโคกมนวนาราม จ.เลย -สมเด็จมหามุนีวงค์ วัดนรนาถสุนทริการาม จ.กรุงเทพฯ -พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศ จ.กรุงเทพฯ -พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์) วัดศรีเมือง จ.หนองคาย -หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จ.หนองคาย -หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลพัฒนาราม จ.อุดร -หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตฯ จ.ปทุมธานี -พระสุทธิสารโสภณ วัดจันทรสามัคคี จ.หนองคาย -หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าแสนสำราญ จ.ลำปาง -หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโก วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น -หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดป่าพัฒนาธรรม -หลวงปู่จันทรา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร -หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดร -หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร -หลวงพ่อบุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร -พระอาจารย์กิ ธัมมุตตโม วัดสนามชัย จ.อุบลราชธานี -หลวงพ่อทอง วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ -หลวงพ่อไม อินทรสิริ วัดป่าหนองช้างคาว จ.อุดร -พระวิสุทธิสารสุธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย -หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย -หลวงพ่อสีทน สีลธโร วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย -พระอาจารย์ผจญ อสโม วัดสิริปุญญานุสรณ์ จ.เลย -พระอาจารย์เฉลียว วรกิจโจ วัดป่าโคกมน จ.เลย และคณะผู้จัดทำยังได้นำขึ้นไปให้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้อีก อาทิ -หลวงปู่จาม มหาปุณโณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร -หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี จ.มุกดาหาร เป็นต้น
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก

 


Copyright ©G-PRA.COM