เลย_ อีสาน พระเครื่องพระบูชา
82/3 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย42000 Email mtinsloei@gmail.com
โทรศัพท์ : 0818733960 โทรสาร : 042811723 อีเมล : mtinsloei@gmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : loeiisan

  พระกริ่ง 19 จังหวัด(ศิลปอีสานประยุกต์)เนื้อผงว่าน


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   พระกริ่ง
พระชัยวัฒน์
ชื่อพระ   พระกริ่ง 19 จังหวัด(ศิลปอีสานประยุกต์)เนื้อผงว่าน
ราคา5,150 บาท.
สถานะ  
ชมรม   เลย_ อีสาน พระเครื่องพระบูชา
วันที่แก้ไข   8 มี.ค. 2554 22:23:27
รายละเอียด
พระกริ่ง 19 จังหวัด (ศิลปอีสานประยุกต์) เนื้อผงว่าน 108 (อุดกริ่ง จีวร ผงแร่ต่างๆ ) สร้างทั้งหมด 1,200 องค์ พร้อมกล่อง สวยมากครับ สนใจเชิญครับ รับประกันตามกฏครับ (E701) ข้อมูลเพิ่มเติม :- พระกริ่ง 19 จังหวัด ( กริ่งศรีอีสาน ) ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี ที่มีการรวมตัวกันของบันดาเซียนพระ ชั้นนำสายข้าวเหนียว 19 จังหวัดภาคอีสาน ได้ร่วมมือร่วมใจจับมือกัน เพื่อจัดสร้างพระกริ่ง 19 จังหวัด ขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลอย่างเป็นทางมาก่อน ที่ได้รวมเอาวัตถุมงคลของรักของหวง ของบันดาเซียงใหญ่ทั้งหลายมารวมกันเพื่อเป็นมวลสารในการสร้างพระกริ่ง 19 จังหวัดในครั้งนี้ อธิเช่น เส้นเกศา หลวงปู่ พระครูวิโรจน์ ( หลวงปู่รอด ) แห่งวัดทุ่งศรีเมือง - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต – หลวงปู่พระอาจารย์ ฝั้น อาจาโร - หลวงปู่มุม วัดประสาทเยอร์ – หลวงปู่โทน วัดบูรพาราม – หลวงปู่คำคะนิง – พระอาจารย์ตู๋ วัดมั่วเดียด – หลวงพ่อลี วัดเอี่ยมวนาราม – หลวงปู่มั่น ทัตโต - พระอุปัชฌาย์หนู วัดทุ่งศรีวิไล – หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านจานเขื่อน - หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง – หลวงปู่ญาท่านสวน วัดนาอุดม - หลวงปู่จาม – หลวงปู่ลือ วัดป่านาทามฯ – หลวงปู่สังข์ วัดนากันตม – หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี – หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด – หลวงปู่เกี้ยง วัดบ้านโนนแกด – หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ และเส้นเกศาจากพระเกจิชื่อดังทั้งในอดีต และ ปัจจุบันอีกมากมาย เป็นต้น โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมที่จะปลุกเสกพระกริ่ง 19 จังหวัด พอสังเขป ดังนี้ – หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู – หลวงพ่อรอด วัดกุดคูณ – หลวงปู่เกลี้ยง วัดบ้านโนนแกด – หลวงปู่บุญหลาย – พระอาจารย์วัน วัดบ้านคำน้อย – หลวงปู่ท่อน วัดป่าศรีอภัยวัน – พระอาจารย์ เจริญ วัดโนนสว่าง – หลวงปู่ทองสา – ท่านเจ้าคุณอุดร – หลวงปู่จาม วัดป่าวิเวกวัฒนาราม – หลวงปู่ผ่าน – หลวงปู่หนูอินทร์ – หลวงปู่ศรีมหาวีโร – หลวงปู่สิงห์ – หลวงปู่โส – หลวงปู่หงส์ – หลวงปู่ผาด – หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ – และคณาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมาย ครับ ดั่งที่ได้เอยมาแล้วในขั้นต้นนั้นแล้ว ถือได้ว่า พระกริ่ง 19 จังหวัด หรือจะเรียกว่า พระกริ่งศรีอีสาน ก็คงจะไม่ผิดนัก เป็นวัตถุตมงคลที่จะมีพุทธคุณที่ยิ่งใหญ่ครอบจักรวาลทั้งปวงเลยทีเดียวครับ โดยมีพระคณาจารย์ผู้มีบารมีธรรมทั้ง 19 จังหวัด ได้เมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวอาทิเช่น 1.หลวงปู่คำแดง ฐานะทัตโต จ.อุบลราชธานี 2.ญาท่านเกษม อตถทาโป จ.อุบลราชธานี 3.หลวงปู่อ่อง ฐิตธัมโม (พระครูสถิตธรรมมงคล) จ.อุบลราชธานี 4.หลวงปู่โทน จ.อุบลราชธานี 5.หลวงปู่บุญหลาย จ.อำนาจเจริญ 6.หลวงปู่แสง ญาณวโร จ.อำนาจเจริญ 7.หลวงพ่อสุวรรณ (พระครูธรรมโชติรัตน์) จ.อำนาจเจริญ 8.หลวงปู่อ้ม (ลป.นิพนธ์ สุเมโธ) จ.มหาสารคาม 9.หลวงปู่สิงห์ คมภีโร (พระครูศิริสุวัฒน์ คมภีโร) จ.มหาสารคาม 10.พระอาจารย์ธานินท์ อรตทโร (หลานหลวงปู่สิงห์) จ.มหาสารคาม 11.หลวงปู่โส กัสโป จ.ขอนแก่น 12.หลวงปู่บู๊ จ.ขอนแก่น 13.หลวงปู่ทองหนัก จ.ชัยภูมิ 14.หลวงปู่บุญมา จ.ชัยภูมิ 15.หลวงปู่จื่อ (พระครูสุวิมลภาวนาคุณ) จ.ชัยภูมิ 16.หลวงปู่หนูอินทร์ (พระราชศิลโสภิต) จ.กาฬสินธุ์ 17.หลวงปู่สมสิทธิ์ รกขิตสีโล (พระครูสีลสาราภรณ์) จ.ร้อยเอ็ด 18.หลวงปู่จาม มหาปุญโญ จ.มุกดาหาร 19.พระอาจารย์บุญอุ้ม อาภัสสโร (พระครูไพศาลธรรมมงคล) จ.นครพนม 20.หลวงปู่เร็ว จ.อุบลราชธานี 21.หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ จ.อุบลราชธานี 22.หลวงปู่คำบุ คตตจิตโต จ.อุบลราชธานี 23.หลวงพ่อมหาประดิษฐ์ อุตตโม จ.อุบลราชธานี 24.หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมโม (พระครูโกวิทพัฒโนดม) จ.ศรีสะเกษ 25.หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ จ.สุรินทร์ 26.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคะโม (พระราชปัญญาวิสารัท) จ.บุรีรัมย์ 27.หลวงปู่ผาด (พระครูวิบูลย์ ปัญญาวัฒน์) จ.บุรีรัมย์ 28.หลวงพ่อนิยม กมโร จ.นครราชสีมา 29.หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา 30.หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต (พระครูพิพัฒนวิทยาคม) จ.อุดรธานี 31.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต จ.หนองบัวลำภู 32.หลวงปู่ต๋องอุตตธัมโม จ.หนองบัวลำภู 33.หลวงปู่คำพอง ขันติโก จ.เลย 34.หลวงปู่ขันตี ญาณวโร จ.เลย 35.หลวงปู่ทองสา ฐิตเปโม จ.หนองคาย 36.หลวงพ่อทองพูน สิริกาโม จ.หนองคาย 37.พระอาจารย์สัมพันธ์ ปภัสสโร จ.สกลนคร 38.หลวงปู่บุญหนา ธมมทินโน จ.สกลนคร 39.หลวงปู่ห้วย (เจ้าคุณจรัส เขมจารี) จ.ศรีสะเกษ 40.หลวงปู่บุญรอด (พระปู่บุญรอด) จ.อุบลราชธานี ******************************************
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM