HUNTERSIAM
HUNTERSIAMพระแท้พระสวย
โทรศัพท์ : inbox/คลิ๊กจอง
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : hunter04

  พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นเขาค้อ พ.ศ. ๒๕๒๐


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   พระกริ่ง
พระชัยวัฒน์
ชื่อพระ   พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นเขาค้อ พ.ศ. ๒๕๒๐
ราคา888,888 บาท.
สถานะ  
ชมรม   HUNTERSIAM
วันที่แก้ไข   3 พ.ค. 2561 15:19:00
รายละเอียด
พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นเขาค้อ พ.ศ. ๒๕๒๐ นับเป็นการจัดสร้างพระกริ่งในรูปแบบพระไพรีพินาศเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีเททองและพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน โดยมีพระเกจิอาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์ทั้งกรุงเทพฯ และสายพระอาจารย์มั่นมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกมากมายหลายสิบรูป เช่น หลวงปู่โต๊ะ หลวงปู่เทศก์ หลวงปู่ขาว หลวงตามหาบัว พระอาจารย์สาม หลวงปู่แหวน ฯลฯ รุ่นนี้มีประสบการณ์ที่ทหารไทยได้รับพระราชทานพระกริ่งรุ่นนี้ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์สร้างพระอุโบสถวัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ และบรรดาทหารหาญที่ไปถวายอารักขา เมื่อทหารหลายท่านได้รับพระราชทานไปแล้วเมื่อสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามปรากฏว่ากระสุนไม่ระคายผิวแต่ประการใด มีทหารคนหนึ่งโดนกระสุนปืนของฝ่ายตรงข้ามทะลุเข้าอกเสื้อปรากฏว่ากระสุนไปกระแทกเข้ากับกรอบพลาสติกที่ใส่พระไพรีพินาศรุ่นเขาค้อที่เขาแขวนคออยู่ปรากฏว่าทั้งกรอบพระกระแทกเข้าหน้าอกของเขาเป็นรอยช้ำสีแดงแต่ปรากฏว่ากรอบพระนั้นหาได้แตกไม่ ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้ว กรอบพระจะต้องแตก กระสุนจะต้องทะลุทะลวงเข้าเนื้อเข้าไปภายในทำลายอวัยวะสำคัญ แต่เขามีเพียงรอยช้ำเพราะกระสุนและกรอบพระกระแทกหน้าอกเขาเท่านั้นนับเป็นเหตุอัศจรรย์เหนือการอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ พระไพรีพินาศ เป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อม มีขนาดหน้าพระเพลา๓๓ เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปแบบธยานิพุทธเจ้า ปางประทานพร สมัยศรีวิชัย แต่นักสังเกตบางคนสงสัยว่า “พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย มีเพียงเกตุมาลา เป็นจอมคล้ายสมัยทราวดีเป็นพื้น” พระพุทธรูปองค์นี้ มีผู้นำมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อยังทรงผนวชอยู่ ราว พ.ศ.๒๓๙๑ ได้ถวายพระนามว่า “พระไพรีพินาศ” ซุ้มเก๋ง ด้านเหนือแห่งพระเจดีย์นั้น เป็นที่ประดิษฐานพระไพรีพินาศ ในการบูรณปฏิสังขรณ์ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗-๘ นี้ ทำประตูเหล็ก ๒ ชั้น ช่องหน้าต่างใส่เหล็กทั้งสองข้าง ฝาผนังปิดโมเสก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ปิดทองพระไพรีพินาศ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ ด้วย ในหนังสือตำนานวัดมีกล่าวว่า “พระไพรีพินาศ ใคร่ครวญตามพระนามน่าจะได้เชิญประดิษฐานไว้ในเก๋งน้อยที่สร้างใหม่ ณ ทักษิณชั้นบนแห่งพระเจดีย์ในครั้งนั้น เว้นไว้แต่จักได้ประดิษฐานไว้แล้วในครั้งยังทรงผนวชเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๑ ที่เป็นคราวสิ้นเสี้ยนศัตรู ครั้งแรก” พระไพรีพินาศ ในสาสน์สมเด็จ เล่ม ๒ หน้า ๘๕-๙๐-๑๑๖ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทูลสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่า สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ตั้งปัญหาถามกระหม่อมว่า พระไพรีพินาศนั้น เป็นพระอะไร มาแต่ไหน ทำไมจึงมาอยู่วัดบวรนิเวศ เหตุใดจึงชื่อว่า ไพรีพินาศ เกล้ากระหม่อมหงายท้อง ไม่สามารถตอบได้ อยากรู้เหมือนกัน เคยทูลถามฝ่าพระบาทก็ไม่ทรงทราบเหมือนกัน หันไปหันมาเห็นกรมหมื่นพงศา จึงลองเข้าจดทูลถามดู ตรัสบอกว่า ใครก็ทรงจำชื่อไม่ได้เสียแล้ว เป็นผู้นำมาถวายทูลกระหม่อมเมื่อยังทรงผนวชอยู่ เป็นเวลาติดต่อกับที่หม่อมไกรสรถูกสำเร็จโทษ จึงโปรดตั้งพระนามว่า "พระไพรีพินาศ” พระไพรีพินาศเจีดย์ เป็นพระเจดีย์ศิลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น บรรจุพระพุทธวจนะ ประดิษฐานอยู่ในคูหาภายในพระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ระหว่างการบูรณะพระเจดีย์ใหญ่ได้เปิดองค์พระไพรีพินาศเจดีย์ดู พบกระดาษสีขาว มีตราแดง ๒ ดวง มีอักษรเขียนว่า "พระสถูปเจดียสิลาบัลลังองค์ จงมีนามว่า พระไพรีพินาศเจดียเทิญ" อีกหน้าหนึ่งเขียนว่า "เพระตั้งแต่ทำแล้วมา คนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับ" คาถาบูชาพระไพรีพินาศ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สุจิรํ ปรินิพฺพุโต คุเณหิ ธรมาโนทานิ ปารมีหิ จ ทิสฺสติ ยาวชีวํ อหํ พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คโต ปูเชมิ รตนตฺตยํ ธมฺมํ จรามิ โสตฺถินา. ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.udommongkol.com/product.detail_593016_th_5434077
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM
www1