พุทธคุณพระ
โทรศัพท์ : 0999309839 อีเมล : chathanumaan@yahoo.co.th,,
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : chathanumaan

  เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี 16 กะไหล่ทองลงยา สีแดง


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เหรียญ
ชื่อพระ   เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี 16 กะไหล่ทองลงยา สีแดง
ราคา4,500 บาท.
สถานะ  
ชมรม   พุทธคุณพระ
วันที่แก้ไข   25 ส.ค. 2563 20:18:39
รายละเอียด
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี 16 กะไหล่ทองลงยา สีแดง ประวัติ"หลวงพ่อวัดไร่ขิง" และ.อิทธิฤทธิ์และอภินิหาร หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดไร่ขิง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) อ.สามพราน จ.นครปฐม ไม่ปรากฏนามเฉพาะ เฉกเช่นพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆ ในสยามประเทศ แต่ประชาชนทั่วไปมักเรียกกันติดปากว่า "หลวงพ่อวัดไร่ขิง” ซึ่งเป็นการอนุโลมตามนามชื่อวัดไร่ขิง ตามตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ในราว พ.ศ.๒๓๙๔ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ โดย สมเด็จพระพุฒจารย์ (พุก) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชาวนครชัยศรี จ.นครปฐม ได้ชวนพุทธศาสนิกชนในย่านนั้น ซึ่งเป็นเกษตรกร ทำไร่ขิง เป็นหลัก ช่วยกันดำเนินการสร้างวัดไร่ขิงขึ้น และได้ชะลออัญเชิญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง มาจากวัดศาลาปูน โดยเหตุที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อมาถึงวัดไร่ขิง ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ และเป็นวันมหาสงกรานต์พอดี จึงมีประชาชนมาชุมนุมกันมาก ในขณะที่ชะลอหลวงพ่อขึ้นจากแพ สู่พระอุโบสถ เกิดอัศจรรย์ แสงแดดที่แผดจ้าอันร้อนระอุ กลับพลันหายไป บังเกิดเมฆดำทะมึน ลมป่วนปั่น ฟ้าคะนอง ก้องนภากาศ บันดาลดลให้ฝนโปรยลงมา ยังความเย็นฉ่ำใจทั่วหน้า ทุกคนในที่นั้นเกิดความยินดีโสมนัส ต่างพากันอธิษฐานจิตเป็นหนึ่งเดียวกันว่า "หลวงพ่อจักทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดับความร้อน คลายความทุกข์ ให้หมดไป ดุจสายฝนที่เมทนีดลให้ชุ่มฉ่ำ เจริญงอกงามด้วยธัญญาหาร ฉะนั้น" พุทธลักษณะของ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปางมารวิชัย โลหะสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๒ นิ้ว สูง ๔ ศอก ๑๖ นิ้ว ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ๕ ชั้น เบื้องหน้ามีผ้าทิพย์ปูทอดลงมา เป็นพระพุทธปฏิมากรสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธศิลป์ผสมผสาน ๓ สมัย ประกอบกัน คือ พระวรกายโดยทั่วไปดูสง่างามใหญ่โตและผึ่งผาย แบบพุทธศิลป์สมัยเชียงแสน ผ้าสังฆาฏิได้จัดวางพับจับจีบ และทอดยาวลงมาถึงพระนาภี ส่วนชายจีวรจากข้อพระหัตถ์ วางทอดลงมายังพระเพลา (หน้าตัก) จัดวางทับซ้อนไว้อย่างงดงาม นิ้วพระหัตถ์เรียวงามตามแบบพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย เฉพาะพระพักตร์ รูปสี่เหลี่ยม พระเนตรตรงกลางหลบต่ำ ที่สำคัญมีเส้นขอบพระศก (ไรผม) และเม็ดพระศก ขนาดเล็ก แน่นเหมือนหนามขนุน ตามแบบพุทธศิลป์สมัยอู่ทอง อย่างเด่นชัด นับเป็นพุทธศิลป์ที่งดงามยิ่งในทางศิลปะที่ผสมผสานพุทธศิลป์ ๓ สมัย อันได้แก่ สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย และสมัยอู่ทอง ได้อย่างสมบูรณ์ลงตัวที่สุด อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคมนี้ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ร่วมกับ เทศบาลเมืองไร่ขิง และ จ.นครปฐม ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ณ บริเวณหน้าวัด แม่น้ำท่าจีน เพื่อพายถวายเป็นพุทธบูชา หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อวัดไร่ขิง ย้อนตำนาน ชะลออัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงมาทางน้ำ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เรือยาวประเพณี ประเภทใหญ่ ๕๕ ฝีพาย และประเภทเรือเล็ก ๓๐ ฝีพาย ตามลำดับ อิทธิฤทธิ์และอภินิหาร ในอดีตนั้นประชาชนทั่วไปส่วนหนึ่งเคยมีความเข้าใจว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง คือเจ้าอาวาสวัดที่มีความขลัง มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเมตตา ในด้านเวทมนตร์คาถา เสกเป่าให้เกิดความแคล้วคลาด ความเหนียว คงกระพันชาตรี ตามความปรารถนาของคน เหมือนพระเกจิอาจารย์ดังทั่วๆ ไป มีเสียงเล่าลือกันจากปากต่อปากของประชาชนทั่วไป จากเหนือสู่ใต้ว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง มีอิทธิฤทธิ์และอภินิหารต่างๆ มากมายเป็นอเนกประการ แต่ละคนที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ปรากฏแก่ตนเองเกือบทุกคน บางส่วนจากผู้ศรัทธาหลวงพ่อ มาบันทึกไว้ในหนังสือ ประวัติวัดและหลวงพ่อวัดไร่ขิง เช่น หลวงพ่อวัดไร่ขิง มีอภินิหารปิดทองไม่ติด น้ำมันและน้ำมนต์ของหลวงพ่อ รักษาโรคภัยต่างๆ ได้สมใจปรารถนา หลวงพ่อวัดไร่ขิง ช่วยให้รอดพ้นจากความตาย เพียงแค่ตั้งจิตถึงหลวงพ่อ หลวงพ่อวัดไร่ขิงปิดตาขโมยได้ ป้องกันไฟไหม้ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นทุกอย่างได้ตามแรงอธิษฐานของคนที่อยากให้เป็น ด้วยพุทธบารมี และความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิง ยังให้วัดไร่ขิงเป็นพระอารามที่เจริญก้าวหน้า สง่างาม ริมแม่น้ำท่าจีน มีพื้นที่ธรณีสงฆ์ ทั้งสิ้น ๒๔๔ ไร่ ๘๙ ตารางวา มีศาสนสถาน เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส ที่งดงาม ในสังฆมณฑลนครปฐม และมีเขตสาธารณสถาน อันเป็นสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ของวัด สงเคราะห์แก่ ประชาชน ส่วนราชการ แก่สังคม ที่วัดไร่ขิงได้สร้าง สถานศึกษา สถานพยาบาล อันได้แก่ โรงเรียนประชาบาลวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดไร่ขิง (วัดไร่ขิงวิทยา) วิทยาลัยสารพัดช่างวัดไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เป็นต้น เหรียญนี้ออกปี 16 กะไหล่ทองลงยาสีแดง สภาพสวยกริ๊บๆ(องค์จริงสวยกว่าในรูป)หายาก ประสบการณ์เพียบ พร้อมตลับเงิน
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM