พรหมชนสรณ์
รับประกันความแท้...และความพึงพอใจ...ผู้ซื้อพอใจ..ผู้ขายพอใจ..เท่านี้ก็.. happy.
โทรศัพท์ : จ่านิ่ม 085-2720272 อีเมล : nim4011@hotmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : nim4011

  เหรียญ​หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น 119 ปี ชาตกาล


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เหรียญ
ชื่อพระ   เหรียญ​หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น 119 ปี ชาตกาล
ราคา9,999,999 บาท.
สถานะ  
ชมรม   พรหมชนสรณ์
วันที่แก้ไข   1 มี.ค. 2566 09:49:57
รายละเอียด
เหรียญ​หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น 119 ปี ชาตกาลฯ พิมพ์​เปิดโลก เนื้ออัลปาก้า เลข 241 ปี 2566 จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น “๑๑๙ ปี ชาตกาล หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” พิธีมหาเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓) เวลา ๐๙.๑๙ น. จัดสร้างโดย : ชมรมพุทธชนอุปถัมภ์ เพื่อนำรายไดจ้ากการสั่งจองบชูาสมทบกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เพื่อจัดสรรมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกส่วนหนื่ง เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศรีอยุธยาในโครงการกองทุนอาหารกลางวนัใหก้บนักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM