ศตกมล
พระหลวงปู่โต๊ะทุกองค์บรรยายสภาพตามความเป็นจริง ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม
โทรศัพท์ : 086-4055724 อีเมล : satakamol@gmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : ศตกมล

  รายนามผู้ร่วมซื้อปูนสร้างวิหาร หลวงปู่ปลัดยม


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   พระรูปเหมือน
เหรียญหล่อ
ชื่อพระ   รายนามผู้ร่วมซื้อปูนสร้างวิหาร หลวงปู่ปลัดยม
ราคา99 บาท.
สถานะ  
ชมรม   ศตกมล
วันที่แก้ไข   27 พ.ย. 2566 01:40:12
รายละเอียด
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาซื้อปูนเพื่อสร้างวิหาร วัดไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บุญวิหารนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบุญกุศลนี้จะเป็นทิพย์สมบัติติดตัวผู้ที่มีจิตศรัทธาให้ประสพแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรื่อง มั่ง มี ศรี สุข ไปทุกภพชาติ โดยซื้อปูนเพื่อใช้ในการก่อสร้างลูกละ 100 บาท เชิญร่วมบริจาคได้ที่ คุณวิ "ศตกมล"(086-4055724) โดยใบอนุโมทนาบัตร จะจัดส่งให้ผู้ที่ร่วมทำบุญภายหลัง ....ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธรรมสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาลเทอญฯ..................................***รายนามผู้มีจิตศรัทธาซื้อปูนสร้างวิหาร..................................................................พลตำรวจโทอุดม ชัยมงคลรัตน์ 2,000 บาท............................คุณอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย(บอย ท่าพระจันทร์) 10,000 บาท.........คุณสัญญา ธรรมศาสตร์สิทธิ์ (บริษัท สุพรรณวู้ดแลนด์ จำกัด.) 5,000 บาท.................. คุณธนันท์ ศรีแก้ว และครอบครัว(เอิ๊บ มรดกไทย) 2,000บาท...........คุณสกล ขำจร (เอ๊ด มรดกไทย) 1,000 บาท...............คุณศิริสวัสดิ์ ลาลาภ และครอบครัว(punpun) 1,000 บาท................ คุณอารย ผดุงชอบ และครอบครัว(ผดุงชอบ) 1,000 บาท................คุณเอกจิตต์ ธรรมนู และครอบครัว(เอกจิตต์) 1,000บาท...................... คุณธงชัย นาคสว่างพร และครอบครัว(ป็อปพุทธศิลป์)(POP02) 500 บาท........คุณกิตติพงษ์ กลิ่นแก้ว และครอบครัว (กลิ่นแก้วพระเครื่อง) 500บาท...............คุณอภิเดช และครอบครัว (หยกพระเครื่อง) 500 บาท ...........คุณปิยะ ทองพูนดี (ปิยะ มรดกไทย)(yacool) 500 บาท ...........คุณณรงค์รัชช์ วัชระเรืองชัย และครอบครัว (hi_zeus) 500 บาท..............คุณเอกบุศย์ สุวรรณดี และครอบครัว (หนึ่ง วังหิน) 500 บาท.........คุณณรัฐ สุวรรณกิจ และครอบครัว 200 บาท........คุณสุรศักดิ์ จงทวีทรัพย์ และครอบครัว 300 บาท..........คุณเอกลักษณ์ สกุลโชติพาณิชย์ และครอบครัว 1,000บาท..............คุณวรพจน์ จิวรวิวัฒน์ และครอบครัว 300บาท...........น.ส สุพัตรา ชูชาณ 100 บาท...............น.ส มัทนา ภักดี 500 บาท..............คุณตุ้ย มรดกไทย 200 บาท .......... คุณกมล วิริยะตลอดกาล (มล เชือกคาด) 1,000 บาท..............................คุณดุ่ย เขยคอนสาร และครอบครัว 1,000 บาท.......................คุณปัญธนา ทิวะสุวรรณเตมีย์ และครอบครัว 1,000 บาท.............คุณอำพล อังคภากรณ์กุล (rjewosk).................500 บาท คุณรัชนีกร พันธุลี..........1,000 บาท .คุณประศาสน์ แผนทัด 1,000 บาท ............ ศตกมล และครอบครัว 10,000 บาท
  ยอดจอง 1  คน สมัครสมาชิก

  ชื่อสมาชิกจอง วันที่จอง สถานะ
rjewosk  20 ก.ค. 2555 คิวที่หนึ่ง


 


Copyright ©G-PRA.COM