ศตกมล
พระหลวงปู่โต๊ะทุกองค์บรรยายสภาพตามความเป็นจริง ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม
โทรศัพท์ : 086-4055724 อีเมล : satakamol@gmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : ศตกมล

  โรงพยาบาลสงฆ์ (02) 640-9537


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เครื่องราง
และอื่นๆ
ชื่อพระ   โรงพยาบาลสงฆ์ (02) 640-9537
ราคา99 บาท.
สถานะ  
ชมรม   ศตกมล
วันที่แก้ไข   27 พ.ย. 2566 01:40:29
รายละเอียด
แนะนำสถานที่ทำบุญเผื่อสมาชิกท่านใด จะพาคุณพ่อ คุณแม่ ตลอดทั้งครอบครัว ไปทำบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ ในวันคล้ายวันเกิด....................................................................................“โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย” ผู้ใดปรารถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด..................................................................... ตามพระพุทธดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ เท่ากับว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว ดังนี้ ผลบุญมหาศาลจักบังเกิดขึ้นแก่เราผู้ได้ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ เปรียบเสมือนเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง...................................... http://www.priest-hospital.go.th/web/
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM