ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : !!! จองด่วน วันนี้วันเดียว !!! เหรียญเสมาเจริญพรหูเชื่อม หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี


!!! จองด่วน เหรียญเสมาเจริญพรหูเชื่อม หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี !!!

*** วันที่ 11 เมษายน 2565 !!! วันนี้วันเดียว ถึงเวลา 17.00 น. เท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
1.เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินในการพัฒนาวัดจุฬามณี
2.เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์ และอื่นๆ

รายการที่ 1 ชุดประธานอุปถัมป์ ปั้มลองพิมพ์ โค้ด “พิเศษ”
- เนื้อทองคำลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีแดง
- เนื้อทองคำลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีเขียว
- เนื้อทองคำลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีน้ำเงิน
- เนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีแดง หน้ากากทองคำ ห่วงทองคำ
- เนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีเขียว หน้ากากทองคำ ห่วงทองคำ
- เนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีน้ำเงิน หน้ากากทองคำ ห่วงทองคำ
จัดสร้าง 399ชุด บูชาชุดละ 199,999 บาท

รายการที่ 2 เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 54,000 บาท

รายการที่ 3 เนื้อทองคำบริสุทธิ์
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 52,000 บาท

รายการที่ 4 ชุดเนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากทองคำ
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 6,500 บาท

รายการที่ 5 เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ ลงยาชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 4,500 บาท

รายการที่ 6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง ลงยาจีวร
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 2,500 บาท

รายการที่ 7 เนื้อเงินบริสุทธิ์
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 2,000 บาท

รายการที่ 8 เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ ยาลงราชาวดีสีแดง หน้ากากเงิน
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 1,700 บาท

รายการที่ 9 เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 1,000 บาท

รายการที่ 10 เนื้อมหาชนวนกาหลั่ยทอง
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 600 บาท

รายการที่ 11 เนื้อมหาชนวนหูเชื่อม
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 400 บาท

รายการที่ 12 เนื้อมหาชนวนรมดำ
จัดสร้างตามจำนวนจองง บูชาเหรียญละ 400 บาท

รายการที่ 13 ชุดกรรมการ 3 เหรียญ
-เนื้อมหาชนวนกาหลั่ยทอง ลงยาราชาวดีหน้าสีแดง ลงยาจีวร
-เนื้อมหาชนวนกาหลั่ยทอง ลงยาราชาวดีหน้าสีส้ม ลงยาจีวร
-เนื้อมหาชนวนกาหลั่ยทอง ลงยาราชาวดีหน้าสีน้ำเงิน ลงยาจีวร
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาชุดละ 1,800 บาท


*** วันที่ 11 เมษายน 2565 !!! วันนี้วันเดียว ถึงเวลา 17.00 น. เท่านั้น

*** พร้อมรับสิทธิ ออกบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( จากราคาปกติ 500 บาท ) ***

( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ )

โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:41 น.]โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:43 น.] #83814 (1/27)รายการที่ 1 ชุดประธานอุปถัมป์ ปั้มลองพิมพ์ โค้ด “พิเศษ”
- เนื้อทองคำลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีแดง
- เนื้อทองคำลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีเขียว
- เนื้อทองคำลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีน้ำเงิน
- เนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีแดง หน้ากากทองคำ ห่วงทองคำ
- เนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีเขียว หน้ากากทองคำ ห่วงทองคำ
- เนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าสีแดง-หลังสีน้ำเงิน หน้ากากทองคำ ห่วงทองคำ
จัดสร้าง 399ชุด บูชาชุดละ 199,999 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:43 น.] #83815 (2/27)รายการที่ 2 เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 54,000 บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:44 น.] #83816 (3/27)รายการที่ 3 เนื้อทองคำบริสุทธิ์
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 52,000 บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:45 น.] #83817 (4/27)รายการที่ 4 ชุดเนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากทองคำ
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 6,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:45 น.] #83818 (5/27)รายการที่ 5 เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ ลงยาชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำ
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 4,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:46 น.] #83819 (6/27)รายการที่ 6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง ลงยาจีวร
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 2,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:46 น.] #83820 (7/27)รายการที่ 7 เนื้อเงินบริสุทธิ์
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 2,000 บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:46 น.] #83821 (8/27)รายการที่ 8 เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ ยาลงราชาวดีสีแดง หน้ากากเงิน
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 1,700 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:47 น.] #83822 (9/27)รายการที่ 9 เนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำ
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 1,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:47 น.] #83823 (10/27)รายการที่ 10 เนื้อมหาชนวนกาหลั่ยทอง
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 600 บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:47 น.] #83824 (11/27)รายการที่ 11 เนื้อมหาชนวนหูเชื่อม
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 400 บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:48 น.] #83825 (12/27)รายการที่ 12 เนื้อมหาชนวนรมดำ
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาเหรียญละ 400 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:49 น.] #83826 (13/27)รายการที่ 13 ชุดกรรมการ 3 เหรียญ
-เนื้อมหาชนวนกาหลั่ยทอง ลงยาราชาวดีหน้าสีแดง ลงยาจีวร
-เนื้อมหาชนวนกาหลั่ยทอง ลงยาราชาวดีหน้าสีส้ม ลงยาจีวร
-เนื้อมหาชนวนกาหลั่ยทอง ลงยาราชาวดีหน้าสีน้ำเงิน ลงยาจีวร
จัดสร้างตามจำนวนจอง บูชาชุดละ 1,800 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2565 - 09:50 น.] #83827 (14/27)**** ท่านสามารถสั่งจองได้ที่ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. สถาบันการันตีพระ ชั้น1, ชั้น 5 หรือ
3. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น1, ชั้น 5
( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ )**** แจ้งการชำระเงิน ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment หรือ

2. อีเมลแจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com

*** พร้อมรับสิทธิ์ ออกบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( จากราคาปกติ 500 บาท ) ***

( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ )


โดยคุณ teeratna (2102) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 10:17 น.] #83828 (15/27)

รับทราบครับ


โดยคุณ BankHiWay (6345) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 10:21 น.] #83829 (16/27)
โดยคุณ elephant97 (4304)  [จ. 11 เม.ย. 2565 - 10:47 น.] #83830 (17/27)
โดยคุณ kamon58 (212) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 12:33 น.] #83831 (18/27)

รับทราบครับ


โดยคุณ Natthanan1 (48) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 14:08 น.] #83832 (19/27)

รับทราบครั


โดยคุณ โคนันคุง (2061) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 14:10 น.] #83833 (20/27)

รับทราบครับ


โดยคุณ JUED99 (133) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 15:59 น.] #83834 (21/27)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ tummania (75)(1) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 16:08 น.] #83835 (22/27)
โดยคุณ kamlaingern (325) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 22:15 น.] #83837 (23/27)

ขอบคุณครับ


โดยคุณ Ritsurat (3003) [จ. 11 เม.ย. 2565 - 22:34 น.] #83838 (24/27)
โดยคุณ boomboomz (0) [อา. 24 เม.ย. 2565 - 09:36 น.] #83874 (25/27)

สวยงามครับ


โดยคุณ kon112 (882) [จ. 25 เม.ย. 2565 - 21:40 น.] #83885 (26/27)

สวยงามครับ


โดยคุณ จ็อบพระเครื่อง (286) [พ. 27 เม.ย. 2565 - 12:33 น.] #83918 (27/27)
!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM