ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤษภาคม 2565


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 พ.ค. 2565 - 08:30 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 16 พ.ค. 2565 - 08:37 น.] #84049 (12/12)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650427-017 ED614110135TH อุกฤช (535890) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650428-002 ED642931437TH มาริโอ (536004) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650428-011 ED525983754TH toong (535991) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ650430-007 EJ312798135TH ประดู่เหลือง (536233) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 1อจ650504-006 WDSR0002404486TS มีดีพระเครื่อง (536580) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 1อจ650504-017 EJ437719706TH ขนมไทยแม่อารีย์ (536542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650504-018 EG914087284TH นกแก้ว (536588) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ650504-027 ED614108905TH อุกฤช (536565) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ650505-016 ED555279963TH maii_amulet (536799) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ650505-028 ED636965860TH กล่องแก้ว (536789) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ650506-005 ED637756196TH Wanlop (536923) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ650507-015 ED567294866TH หลานตาจวบ (537045) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ650509-027 ED6709110119TH มาตามดวง58 (537201) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650510-016 ED588932895TH ซุ้มวัดศรี (537301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650511-001 TH01182TJEHU7B Pralongpon (537503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650511-002 SDOT000041280Q9 Nattapat123 (537464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650511-003 ED618726355TH mchutith (537467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ650511-004 SKB10001662187T Sorawit (537470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650511-005 ED641449753TH ซุยคิขิง (537473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ650511-007 ED663421726TH Takod (537477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ650511-009 ED540240325TH 52331 (537479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650511-014 ED609736859TH nongder (537439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650511-015 EG397457103TH Sanphop (537443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ650511-016 EG914088506TH นกแก้ว (537446) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650511-017 ED668923662TH satannit (537453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650511-018 EJ437721112TH ขนมไทยแม่อารีย์ (537455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650511-022 EJ742680864TH ลูกเจ้าตาก99 (537480) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650511-024 EJ342768945TH ekachaih (537493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650511-026 SXF138900005038 Piyaganesh1971 (537499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650511-027 EG653852545TH Burapha777 (537484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650511-029 ED670923516TH เขยมาบตาพุด (537488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ650511-030 ED582857913TH doopradee (537490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ650511-032 ED646745925TH Aris40 (537500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ650511-034 ED590587435TH auu2520 (537497) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650512-001 ED634751447TH Lekid (537571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650512-003 ED661105434TH คลับจับลิง (537573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650512-005 ED630516240TH suttanee (537578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650512-007 EG914088608TH นกแก้ว (537579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ650512-014 ED536278982TH beer2126 (537557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650512-015 EH879479477TH w_siriwat (537559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650512-016 ED642655102TH Fantasy (537562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650512-019 ED314277684TH Thanapong36 (537568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ650512-020 ED601749406TH yoon9 (537570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650426-022 สมยศ5 (535742) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650427-017 Pakatorn (535903) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650428-001 thitiporn (535941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ650503-022 Gbidding (536379) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650503-024 9panupong9 (536344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650503-026 เขาควาย (536349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ650504-022 หงส์บ้านเม้ง (536528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ650505-017 ThaiWong (536777) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
9 # 2อจ650505-019 ThaiWong (536785) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ650505-020 ThaiWong (536787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ650505-021 ThaiWong (536790) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
12 # 2อจ650506-002 banana (536885) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ650506-006 jicko (536895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ650506-007 witcom (536897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ650507-004 Monoment (537003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ650507-008 BoySuchatis (537053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ650509-007 Buncha (537191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ650509-021 fifa3623 (537196) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ650510-022 tanint (537331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650511-024 Pannavit (537476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650512-005 หนุแมน (537592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650512-006 Wsummut (537594) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ650512-007 bowon (537599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ650512-014 olympia (537564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ650513-007 sarun1826 (537734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650513-100 การันตีพระ (537627) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ650513-101 การันตีพระ (537634) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ650513-102 การันตีพระ (537650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ650513-103 การันตีพระ (537644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ650513-104 การันตีพระ (537646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650513-105 การันตีพระ (537647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ650513-106 การันตีพระ (537648) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
33 # 2อจ650513-107 การันตีพระ (537615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ650513-108 การันตีพระ (537616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ650513-109 การันตีพระ (537617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ650513-110 การันตีพระ (537618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650513-111 การันตีพระ (537619) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 2อจ650513-112 การันตีพระ (537622) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
39 # 2อจ650513-113 การันตีพระ (537624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ650513-114 การันตีพระ (537629) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
41 # 2อจ650513-115 การันตีพระ (537633) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ650513-116 การันตีพระ (537639) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ650513-117 การันตีพระ (537641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ650513-118 การันตีพระ (537643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ650513-119 การันตีพระ (537645) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 2อจ650513-120 การันตีพระ (537649) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
47 # 2อจ650513-121 การันตีพระ (537620) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
48 # 2อจ650513-122 การันตีพระ (537621) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
49 # 2อจ650513-123 การันตีพระ (537625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 2อจ650513-124 การันตีพระ (537626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 2อจ650513-125 การันตีพระ (537628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 2อจ650513-126 การันตีพระ (537631) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
53 # 2อจ650513-127 การันตีพระ (537632) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
54 # 2อจ650513-128 การันตีพระ (537623) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
55 # 2อจ650513-129 การันตีพระ (537630) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
56 # 2อจ650513-130 การันตีพระ (537635) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
57 # 2อจ650513-131 การันตีพระ (537636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ650513-132 การันตีพระ (537638) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
59 # 2อจ650513-133 การันตีพระ (537640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
60 # 2อจ650513-134 การันตีพระ (537642) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
61 # 2อจ650513-147 การันตีพระ (537765) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650504-011 นะโม39 + Hinaon (536446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท **พระสภาพสวย
2 # 3อจ650504-134 EJ437719710TH tanint + ขนมไทยแม่อารีย์ (536501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท
3 # 3อจ650504-174 KELB011626069 พระสมุทร22 + pattarakorn (536401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ปี 2526 จ.จันทบุรี
4 # 3อจ650505-106 ED630648890TH Tochiro + เอ็มน้อยร้อยล้าน (536652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.สุพรรณบุรี(G 67%)
5 # 3อจ650505-198 ED636339865TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (536713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Newpraram2
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
6 # 3อจ650506-115 EG914088316TH kit01 + นกแก้ว (536867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
7 # 3อจ650509-112 ED387579836TH ดอกบัว99 + numpraram2 (537135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธบาท วัดเขาทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2461 จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ650509-167 TH01182TAJ121B pramual + rote39 (537100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
9 # 3อจ650509-176 ED650620153TH อตกพระเครื่อง + แป๊ะมงคล (537117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ650509-178 ED636976332HT nopakk + toyai (537122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
11 # 3อจ650510-123 EG914088404TH ชอบจัง + นกแก้ว (537207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์เอกาทศรถ กรอบทอง(G 94%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ650510-133 EG914088404TH ฟ้าลั่น + นกแก้ว (537232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวัก เนื้อผง กรอบทอง(G 99%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ650510-172 ED331994225TH keng_kung + armarging (537290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร.. (650407-1079)
14 # 3อจ650511-001 vitvit1234 + tunya32 (537355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทราราม พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ650511-004 beambeam1 + maiizza (537501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ650511-101 ED670909854TH toomtaamm + Mech_Eak (537362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง) (560817-140)
17 # 3อจ650511-102 SXF363300000296 punya + สมาร์ทพระแท้ (537366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหากุศล เนื้อเงิน ปี 2532 จ.ลำปาง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
18 # 3อจ650511-103 TH01182TGVDD4B Swaha + ขนุน56 (537368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 186)
19 # 3อจ650511-104 TH01182TGYE92B bastketboy + armymen2525 (537370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
20 # 3อจ650511-106 EJ437721452TH กุ้งปรีชา + ขนมไทยแม่อารีย์ (537375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อแก้ว(ม่วง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 12 นิ้ว/สภาพชำรุดฐาน)
21 # 3อจ650511-107 SMC2000034259XF Jokaiwan + Moozir (537376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ตลับทอง(G 64%)
22 # 3อจ650511-108 ED618726355TH RtitTi + mchutith (537378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 961)
23 # 3อจ650511-109 ED621428374TH ครูสมชาย + BOARD (537385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตงย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 512)

24 # 3อจ650511-110 ED6414419753TH kphil + ซุยคิขิง (537387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(วัดศาลาครืนสร้าง)
25 # 3อจ650511-111 ED623773384TH ครูสมชาย + NAN777 (537391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ซุ้มจุดฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ650511-115 ED636388725TH Pondnineteen + (537401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wuttipong1999
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650511-117 ED641824975TH อรทัย960 + natapoln (537406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 54234)
28 # 3อจ650511-119 ED611380178TH ting05 + คเวสโก (537412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ650511-120 ED625571711TH kaity + ตอปทุม (537418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640817-197)(G 67%)
30 # 3อจ650511-121 EB595331485TH anut_rung + nack168 (537494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อตะกั่วทองแดงถักเชือก จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ650511-122 ED389098616TH เหรียญหลวงพ่อคูณ + (537358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
JAPAN-55
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (641122-1357)
32 # 3อจ650511-123 ED652018666TH ซิยิ่นกุ้ย + dragonkim (537363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
33 # 3อจ650511-124 EB629599729TH water-pong + (537367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongchai7495
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท
34 # 3อจ650511-125 ED663440932TH Aummata + ทัศดา (537372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออก


35 # 3อจ650511-127 ED663421743TH ขุนภิลม + sakbangbon (537381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)(641028-1055)
36 # 3อจ650511-128 ED651371599TH lloyd + อูกิม (537384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
37 # 3อจ650511-129 ED594786967TH nopakk + chani (537388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620831-134)
38 # 3อจ650511-130 ED651347348TH poshwises + golfsriracha (537393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650511-131 EG397454994TH mawinroch + Juicy (537398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)
40 # 3อจ650511-132 ED651347334TH Bobbie + golfsriracha (537403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.สกลนคร
41 # 3อจ650511-135 EG397457117TH June2301 + Sanphop (537415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่ทับทิม เนื้อเงิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650511-136 EJ437721850TH tawee999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (537419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
43 # 3อจ650511-137 EJ437721850TH KANC3 + ขนมไทยแม่อารีย์ (537423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน)
44 # 3อจ650511-138 EJ437721850TH keng_kung + (537429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650511-139 EJ437721850TH หมู_คลองสอง + (537431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ650511-140 EJ437721850TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (537435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
47 # 3อจ650511-141 EJ437721850TH ป๋องณรงค์ชัย + (537441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2 )
48 # 3อจ650511-142 EJ437721850TH หลานตาจวบ + (537445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตา เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ650511-143 EJ437721850TH Q-Taro + ขนมไทยแม่อารีย์ (537447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650511-144 EJ437721850TH vittaya14 + ขนมไทยแม่อารีย์ (537449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ650511-146 EJ437721850TH เต๋าเด็กกาญ + (537496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตามหาลาโภ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ กรอบทอง(G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
52 # 3อจ650511-147 EJ437721850TH audy05 + ขนมไทยแม่อารีย์ (537459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร
53 # 3อจ650511-148 EJ437721850TH ศรายุทธสายไหม + (537462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ650511-149 EJ437721850TH dream777 + (537465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
55 # 3อจ650511-150 EJ437721850TH auu2520 + ขนมไทยแม่อารีย์ (537468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
56 # 3อจ650511-151 EJ437721850TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (537379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)

57 # 3อจ650511-152 EJ437721850TH tommeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (537380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
58 # 3อจ650511-153 ED633816963TH Aompadriew + Somysom (537382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 82195)
59 # 3อจ650511-155 ED440942309TH yungsiam + Number13 (537390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดกัลยาฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650511-159 ED6771233395TH pop2517 + jamesza (537400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)
61 # 3อจ650511-160 ED593492241TH จุ๋มจิ๋ม + พยัคฆ์ร้าย123 (537404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์อังคีรส วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650511-161 ED682607414TH m-cot + loryinglong (537407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650511-162 ED290688042TH lloyd + bastketboy (537411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2563)(641104-1186) **พระสภาพสวย
64 # 3อจ650511-163 TH01182TKP480B pachre + ใบไผ่ใบตาล (537417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(580429-021)(S 68%)
65 # 3อจ650511-164 ED609298985TH Father + sai-9ton (537421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังยันต์ตรีนิสิงเห เนื้อผง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี. (650218-2138)
66 # 3อจ650511-165 EG653852545TH Nyusuktip + Burapha777 (537426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(650401-1119)
67 # 3อจ650511-166 EJ325457700TH พลธีร์5559 + kiatpty (537428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (กรอบชุบทอง)
68 # 3อจ650511-167 EJ325457700TH PLE_INNO + kiatpty (537432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 71%)

69 # 3อจ650511-168 EJ325457700TH ครูแป้ง + kiatpty (537434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา กรอบทอง(G 65%)
70 # 3อจ650511-171 ED643046156TH บัลลังค์ทอง + manu-nu (537442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7034)(650107-1105)
71 # 3อจ650511-172 ED670923516TH ฮ่องเต้888 + เขยมาบตาพุด (537448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมวัตร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ระยอง
72 # 3อจ650511-173 ED633494000TH natapoln + แฮปรามคำแหง (537451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 67%)
73 # 3อจ650511-174 ED633494000TH รชตะธาดา + แฮปรามคำแหง (537454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
74 # 3อจ650511-175 EF314076016TH m-cot + พรพานิช (537456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้ามบล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
75 # 3อจ650511-176 ED621342449TH kavin_s + ทิศเหนือ (537458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ650511-178 EF241094515TH sakchidlom + (537463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระดูดทรัพย์ วัดพระธรรมกาย เนื้อหินแกะ ปี 2541 จ.ปทุมธานี(G 83%)
77 # 3อจ650511-179 ED516277838TH หนูเมืองแกลง + dream777 (537466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
78 # 3อจ650511-180 ED657722713TH jaroenpat + bancha18 (537469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
79 # 3อจ650511-181 ED657722713TH พีรสิทธุ์ + bancha18 (537422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
80 # 3อจ650511-182 ED510399158TH TEE_INTER + tinetantawan (537425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองท้องช้าง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี กรอบเงิน(S 88%)

81 # 3อจ650511-183 ED510399158TH หาดทราย + tinetantawan (537427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (สภาพชำรุดเหลือ 1.3 นิ้ว)
82 # 3อจ650511-184 ED590587435TH ดอกบัว99 + auu2520 (537430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง (641001-336)(G 62%)
83 # 3อจ650511-185 ED590587435TH gold1 + auu2520 (537433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่)เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
84 # 3อจ650511-186 ED663421765TH เมืองไทย + sakbangbon (537436) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
85 # 3อจ650512-001 เซียนพระย่อย + Darkwalf (537504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
86 # 3อจ650512-002 treetaset + Darkwalf (537505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพแต่งผิว)(G 62%)
87 # 3อจ650512-003 redtritium + Darkwalf (537508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม


88 # 3อจ650512-004 เอกจักร + donkingddd (537510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (650418-1171)
89 # 3อจ650512-005 ครูโอ๊ตลพบุรี + หนุแมน (537513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ650512-006 nopponsmith + หนุแมน (537514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุใหม่วัดบางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650512-008 nhoojoke + Wsummut (537518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
92 # 3อจ650512-010 พระราม9 + แฮปรามคำแหง (537528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) **พระสภาพสวย
93 # 3อจ650512-011 0 เมืองช้าง + แฮปรามคำแหง (537512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
94 # 3อจ650512-014 Patwat + จอมยุทธ77 (537521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
95 # 3อจ650512-015 พรพระพุทธคุณ + jack_edit (537524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650423-2016)
96 # 3อจ650512-016 โอเล่รังสิต + Rabbit2518 (537529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650317-1126)
97 # 3อจ650512-017 teeprakron + cpat1 (537533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (650319-1072)(S 90%)
98 # 3อจ650512-101 ED607970607TH จุ๋มจิ๋ม + ตี๋แยกปัก (537531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุโรงทอ(วัดโพธิญาณ) พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(541019-091)
99 # 3อจ650512-103 EJ022502004TH pornsak20 + รักษ์นครหลวง (537537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง

100 # 3อจ650512-104 GSRJ000129545ZF pitipong420 + Macus009 (537540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบน)
101 # 3อจ650512-105 nopponsmith + ลุงปิ่นเริน21 (537545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
DONM000144739R3
พระสมเด็จ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
102 # 3อจ650512-106 ED651444472TH joeenok + takrit (537548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 69%)
103 # 3อจ650512-108 ED622883321TH RUDY_BAYLOR + (537558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
harrypotter
พระปางปาฏิหาริย์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อดิน ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)(S 90%)
104 # 3อจ650512-109 ED634723295TH ท๊อปบางนรา + มะนาวแป้น (537561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
105 # 3อจ650512-110 ED634723287TH เขาควาย + มะนาวแป้น (537563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม
106 # 3อจ650512-111 TH01182TPADV8B Kittisaktnd + ประสาน (537506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)(650422-2027)
107 # 3อจ650512-114 TLSN000282579TS Popbeta + Marvel (537608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ650512-115 ED651373325TH Praploy + อูกิม (537511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ650512-116 ED628098765TH BhuriKet26 + Poopoo (537515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 86%)
110 # 3อจ650512-117 TH01182TGT401B Saysabre + เด็กแคมฟร็อก (537517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ ลา แตก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)(650421-1104)
111 # 3อจ650512-119 TH01182TNM0G5B Moo888 + chkomtat (537610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.นครปฐม (หมายเลข 520)(G 65%)
112 # 3อจ650512-120 ED669920319TH yayara + nirut25 (537523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว พิมพ์ปีมะโรง จ.ฉะเชิงเทรา
113 # 3อจ650512-121 ED67616115TH toy_clong8 + น้องหมี (537530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
114 # 3อจ650512-122 TH01182TGG6B numchoke2597 + kraisornuo (537532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงแดง(ยุคปลาย) ปี 2517 จ.เพชรบุรี
115 # 3อจ650512-124 ED677510783TH Kurama + บุษกร (537539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (650430-1180)(G 71%)
116 # 3อจ650512-125 ED118881158TH เน้นพระสวย + กรอมูเลท (537542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
117 # 3อจ650512-126 ED613163763TH ลูกสองนาง77 + maymaybaa (537544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่คำสิงห์ วัดสิงหารินทาราม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ จ.หนองคาย
118 # 3อจ650512-128 ED625653150TH pramual + ช่างณัฐ (537550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
119 # 3อจ650512-129 ED655318801TH pramual + thepchanok (537552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
120 # 3อจ650512-130 CLPK000165451VG ARMBANGPAIN + (537554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
121 # 3อจ650512-131 EH921612731TH keng_kung + joeenok (537536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
122 # 3อจ650512-134 ED6523745852TH dewar + ป๋องณรงค์ชัย (537543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บน)(G 65%)
123 # 3อจ650512-135 EJ637551317TH audy05 + pitchayuit (537546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม

124 # 3อจ650512-136 ED672733625TH Powdernok + คุณใส (537549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
125 # 3อจ650512-137 ED682711584TH pinits + ริณดา (537551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (650411-1096)
126 # 3อจ650512-138 ED672711029TH องอาจ + คุณใส (537555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
127 # 3อจ650512-139 ED618728161TH Medkanoon + mchutith (537556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650505-1161)
128 # 3อจ650512-140 ED6500020242TH tang2533 + บอยประตูแดง (537560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 65%)
129 # 3อจ650512-141 EX557688740TH sil69 + KID_2 (537525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
130 # 3อจ650512-144 ED670925300TH m-cot + อ๊อดดอนหวาย (537590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง
131 # 3อจ650512-145 ED647533009TH เซียนน้อยหนึ่ง + sipong (537593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4875/น้ำหนักรวม 29.3 กรัม)
132 # 3อจ650512-148 ED679411576TH SomphotK + sakdac2488 (537597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
133 # 3อจ650512-151 ED283696940TH Ball8800 + chayapol (537611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา


134 # 3อจ650512-152 RTBT000055653DV Sorawit + dream777 (537583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
135 # 3อจ650511-105 กุ้งปรีชา + ขนมไทยแม่อารีย์ (537371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
136 # 3อจ650513-154 ประยงค์+ บิ๊กนคร (537709) ตลับทอง 1 องค์ ( G 82%)(น้ำหนัก 13.3 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 14 พ.ค. 2565 - 08:44 น.] #84045 (11/12)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ650430-019 TH01182S8TU34B pimthong (536237) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650503-005 ED596249949TH ตี๋หลังสวน (536348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ650504-012 EG914087823TH นกแก้ว (536520) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650504-020 ED569879769TH OMBUN (536550) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ650505-002 ED642927171TH มหามณีจินดา (536795) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650505-020 ED644925916TH tongjoy (536804) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ650505-025 EG910680832TH ดวงดี456 (536734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650505-029 ED510394399TH เจมส์โพธิ์งาม (536743) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ650505-031 ED646719157TH lennet (536750) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ650506-016 ED645915212TH goodmondays (536901) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ650507-005 ED645915230TH goodmondays (537022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ650507-012 ED595747386TH Burapha777 (537020) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ650507-019 ED637207530TH ศิริมงคลลำปาง (537014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650509-021 TH01182TBBUC9B pornpipat (537174) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 1อจ650510-006 ED622461283TH เซียนพละ (537272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ650510-007 ED659671720TH karjo123 (537276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650510-009 EJ437721378TH ขนมไทยแม่อารีย์ (537281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ650510-010 EJ437721378TH ขนมไทยแม่อารีย์ (537285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650510-012 TH01182TJ48T5B แจ็คสี่แคว (537292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650510-014 BWIN000062537GO daphne (537298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


21 # 1อจ650510-017 ED601776145TH boom6449 (537305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ650504-019 EG914087284TH นกแก้ว (536590) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650425-011 legallaw (535548) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ650425-012 legallaw (535550) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
3 # 2อจ650425-013 legallaw (535553) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 2อจ650426-029 Pond2865 (535758) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650503-010 Buncha (536351) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ650504-017 คานธี (536579) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650504-019 penpathum (536592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ650505-006 Ben0503 (536806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650506-003 สยามเมืองยิ้ม (536899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ650506-012 sjitrakorn (536898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650507-015 ศตกมล (537598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ650510-004 voravitt (537315) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ650510-019 staruch (537321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ650510-021 tanint (537329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650510-025 Naiopel (537352) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ650510-034 มังกรพัดถิ่น (537347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650510-036 ratchapol (537348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650510-037 KhomBangkok (537349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650512-002 การันตีพระ (537526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650512-008 การันตีพระ (537527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ650512-020 blue333 (537567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650426-154 EJ437757298TH masterpiece + บอสตัน (535710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วันอัมพวัน จ.สระบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกกลากของรุ่นนี้
2 # 3อจ650505-003 loongka + sineru32 (536609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุท่าเสา เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)
3 # 3อจ650505-145 EJ437720015TH dreamsconner + (536629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
4 # 3อจ650505-188 ED629536542TH Thesun66 + zeeds (536700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก ปี 2519 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ650505-219 822183893506 laphat + หมีจันทบุรี (536730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ650506-109 ED637756196TH เมืองช้าง + Wanlop (536879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ650506-131 EG914088316TH plumkid + นกแก้ว (536810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
8 # 3อจ650506-159 ED557433603TH หลิงศรีประจันต์ + bank9 (536929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวพรุนจากการใช้)
9 # 3อจ650507-108 ED634458057TH โยสามพราน + naratip_19 (536994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สร้อยสังวาลย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี(G 74%)
10 # 3อจ650507-110 ED65309097TH nopakk + ปิยะชาติ (536999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ


11 # 3อจ650507-124 ED629735574TH en_amulet + (536969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MINIGUNNER
พระท่ามะปราง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
12 # 3อจ650507-135 ED637769668TH ทรงธรรมบ้านสวน + Wanlop (536995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2464 จ.ชุมพร
13 # 3อจ650507-139 TH01182SJYQ60B ball_amulet + June2301 (537004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
14 # 3อจ650507-154 EG960851804TH ณัชกิจ + Mnnuttapon (536989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ650507-155 ESTS000220767 โชติอนันต์ + เอ็มซีเค (536992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ปราบไตรจักร หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
16 # 3อจ650509-125 EB608856475TH heng9999 + alife (537086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(641216-1191)
17 # 3อจ650509-127 ED662505291TH BhuriKet26 + tiwa9977 (537091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%)
18 # 3อจ650509-145 TH01182T65MK0B ตราชั่ง + Benyapa (537140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตามหาอุตตฺโม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ650509-146 TH01182T65MK0B คนเหนือพลัดถิ่น + Benyapa (537145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดเทพรัญจวน หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2519 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ650510-001 mixing + Nathan666 (537223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640707-108)
21 # 3อจ650510-002 Apisiri + nuttakrit (537228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพอกคลั่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ650510-003 ศรายุทธสายไหม + tumacer (537230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ

23 # 3อจ650510-004 lohbetong + tumacer (537233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ650510-005 pramual + tumacer (537235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
25 # 3อจ650510-006 toomtaamm + kamonsap (537240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
26 # 3อจ650510-007 แฟรงค์ตาทิพย์ + ยุทธโจ้ (537243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนลังกาวงศ์ เนื้อสำริด (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
27 # 3อจ650510-101 EJ437721165TH หนองซอ + ขนมไทยแม่อารีย์ (537249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 วัดอรุณฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 15.5 นิ้ว)
28 # 3อจ650510-102 ED626756249TH weddy + konthai9858 (537250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขัวญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650510-104 ED677204307TH m-cot + Korawit5957 (537253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 63%)
30 # 3อจ650510-105 ED614074000TH nongder + doctorp (537254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
31 # 3อจ650510-106 ED661811220TH juipeter + akapun (537258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ650510-107 ED645109790TH AChen + Moozir (537261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (650423-2024)(G 75%)
33 # 3อจ650510-108 ED648907895TH pop2517 + lomlopburi (537264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (650422-2023) **พระสภาพสวย
34 # 3อจ650510-109 EW721460125TH nui555 + yodkk (537268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (621129-136)

35 # 3อจ650510-110 ED645482383TH สิงห์สยามศิลป์ + Songg (537270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 73%)
36 # 3อจ650510-111 EJ513269639TH Suprarop + loryinglong (537275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
37 # 3อจ650510-112 ED624307049TH Bin_Prasae + โชคเจริญ (537278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านยาว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
38 # 3อจ650510-114 ED620906753TH สมยศ5 + ปาล์มวัดแจ้ง (537287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิณโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
39 # 3อจ650510-115 ED607959102TH ทรัพย์กำเนิด + Suwattana2542 (537291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
40 # 3อจ650510-116 ED676101972TH หนุ่มดงมะตื๋น + อาชาเหล็ก (537295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ วัดป่าแป้น รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ650510-117 ED680902921TH นายแก้ว + kengkas (537302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
42 # 3อจ650510-118 ED597760133TH teera63 + สังกัจจายน์ (537304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
43 # 3อจ650510-119 ED607959120TH midori + Suwattana2542 (537308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
44 # 3อจ650510-120 EW004584470TH meildola + m-cot (537310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(641129-1048)
45 # 3อจ650510-124 EG914088404TH ฟ้าลั่น + นกแก้ว (537210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
46 # 3อจ650510-125 EG914088404TH เขาบูโด + นกแก้ว (537212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี

47 # 3อจ650510-126 EG914088404TH juipeter + นกแก้ว (537214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ650510-127 EG914088404TH somnuk + นกแก้ว (537216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ650510-128 EG914088404TH เขาบูโด + นกแก้ว (537219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ650510-129 EG914088404TH keng_kung + นกแก้ว (537221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2546 จ.ระยอง (หมายเลข 1441)
51 # 3อจ650510-130 EG914088404TH keng_kung + นกแก้ว (537224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ650510-131 EG914088404TH singha_eak + นกแก้ว (537226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12534)
53 # 3อจ650510-134 ED635739765TH Jirawat1986 + phichet (537234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 210)
54 # 3อจ650510-135 ED666413573TH ตี๋เล็กวัดหนองบัว + Blackk (537237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดสรรเพชร จ.นครปฐม
55 # 3อจ650510-136 ED567299625TH Prachanba + webtaradpra (537239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
56 # 3อจ650510-137 ED672803048TH pramual + ptkn2095 (537242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (520904-236)
57 # 3อจ650510-138 ED672803048TH วัฒน์พระเครื่อง + ptkn2095 (537245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (501220-140)
58 # 3อจ650510-140 ED681200289TH amuletton + Moozir (537350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

59 # 3อจ650510-141 EJ437721205TH keng_kung + (537257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
60 # 3อจ650510-142 EJ437721205TH keng_kung + (537259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ650510-143 EJ437721205TH keng_kung + (537262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จ เนื้อดิน
62 # 3อจ650510-144 EJ437721205TH mawinroch + (537265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
63 # 3อจ650510-145 ED674301596TH preeyawat + matee1974 (537267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (640408-206)(G 86%)
64 # 3อจ650510-146 ED649120606TH kasemchonburi + nosed (537271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2303)(G 65%)
65 # 3อจ650510-147 EG914088466TH Viraphan711 + นกแก้ว (537273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
66 # 3อจ650510-148 ED277171041TH nopakk + นู๋นิ่มพระสวย (537277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ650510-149 ED662229554TH kit01 + วิเศษชัยชาญ (537279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (640529-028)
68 # 3อจ650510-150 ED415143032TH Benyapa + เกษมจิต (537284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระธาตุ เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
69 # 3อจ650510-151 EJ437721333TH Zinemala + ขนมไทยแม่อารีย์ (537204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรฯสร้าง)
70 # 3อจ650510-152 EJ437721333TH Zinemala + ขนมไทยแม่อารีย์ (537206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
71 # 3อจ650510-153 EJ437721333TH Zinemala + ขนมไทยแม่อารีย์ (537209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
72 # 3อจ650510-154 EJ437721333TH Zinemala + ขนมไทยแม่อารีย์ (537213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพหักซ่อมส่วนล่างและเคลือบแล็กเกอร์)
73 # 3อจ650510-155 EJ437721333TH kaohom1 + ขนมไทยแม่อารีย์ (537217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
74 # 3อจ650510-156 EJ437721333TH กุ้งปรีชา + ขนมไทยแม่อารีย์ (537220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
75 # 3อจ650510-157 EJ437721333TH Kamthorn77 + (537222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
กัณหาชาลี หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์กำไลตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
76 # 3อจ650510-158 EJ437721333TH Exdesign + ขนมไทยแม่อารีย์ (537225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพเนื้อรานขอบบนซ้าย)
77 # 3อจ650510-159 EJ437721333TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (537227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (650426-1028)
78 # 3อจ650510-160 EJ437721333TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (537231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท
79 # 3อจ650510-161 EJ437721333TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (537236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ650510-163 EJ37721333TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (537241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ650510-164 EJ437721333TH AodAnt + ขนมไทยแม่อารีย์ (537244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

82 # 3อจ650510-165 EJ437721333TH AodAnt + ขนมไทยแม่อารีย์ (537247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงิน ปี 2530 จ.สมุทรปราการ
83 # 3อจ650510-166 ED621055479TH เมืองช้าง + ราชสีห์_กิ่งเพชร (537252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
84 # 3อจ650510-167 TH01182T6J4N8B nunthawat + MIXMUK (537255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
85 # 3อจ650510-168 ED584696175TH Teerasak01 + takrit (537266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิวและแต่งผิว)
86 # 3อจ650510-169 ED584696175TH somsak2509 + takrit (537351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 74%)
87 # 3อจ650510-170 ED520364034TH yuttip2524 + puttakun666 (537274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
แหวนทองคำหัวนะโม เนื้อเงิน (น้ำหนักรวม 9.7 กรัม)(G 87%) **ไม่ระบุที่สร้าง
88 # 3อจ650510-174 ED646333920TH Wirote2541 + Watermelon (537297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
89 # 3อจ650510-175 ED656865596TH นะโม39 + อัครพนธ์ (537300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ650510-176 822232469052 Sorawit + ลูกเจ้าตาก99 (537303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
91 # 3อจ650510-177 EW004584510TH yut157 + จังซีลอน (537306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650510-178 ED564047106TH เมืองช้าง + ราชสีห์_กิ่งเพชร (537309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
93 # 3อจ650510-179 ED639988666TH bellic + เกมมาเอง (537313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ

94 # 3อจ650510-180 ED498986382TH Jirawat1986 + ชวนชื่น (537316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ650510-182 ED498986382TH บ้านกรอบเงิน + ชวนชื่น (537286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพิฆเนศวร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นกาญจนภิเษก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 10.5 กรัม)
96 # 3อจ650510-183 TH01182THNZA6B Mai2008 + blueshark (537293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
97 # 3อจ650510-184 EH294129083TH เมืองช้าง + pawaris (537299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพสวย)(630604-271)(G 68%)
98 # 3อจ650510-185 ED567655499TH nut2326 + กุ้งวัดนอก (537307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (610726-106)
99 # 3อจ650510-186 ED621092763TH วณิชออโต้ + Finger (537311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
100 # 3อจ650510-187 EH823042181TH sil69 + Tom1985 (537314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
101 # 3อจ650510-188 EH823042181TH tuirc + Tom1985 (537317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานหกชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 13 พ.ค. 2565 - 08:38 น.] #84039 (10/12)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650426-033 ED498958801TH ชวนชื่น (535775) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ650427-020 ED367871648TH toopronchai (535910) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650428-003 ED642931423TH มาริโอ (535980) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 1อจ650428-014 ED64532696TH คุณศิระ (536000) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650429-006 ED645441344TH ปักต้นกล้า (536152) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 1อจ650504-022 ED617352215TH เล็กอมตะชลบุรี (536561) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ650505-021 ED644925916TH tongjoy (536807) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ650505-036 TH01182SY0PS3B Momojato (536793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ650506-002 PTSS000064957DS Teerubber (536917) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ650506-006 ED581347834TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (536915) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ650506-014 ED607529417TH thaka (536922) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650507-022 EG914088143TH นกแก้ว (537013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650509-001 ED671304275TH Thanapong36 (537197) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650509-019 ED581349509TH ธนกฤต999 (537200) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ650509-028 ED587971597TH แปะยุ้ย (537179) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650509-030 ED587971597TH แปะยุ้ย (537184) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650511-019 ED229570494TH วัชรชัย (537460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ650423-004 chanapai (535411) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650423-021 แปะยุ้ย (535419) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ650426-015 เอลำลูกกา (535753) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650426-023 Deaw-9 (535748) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ650427-004 ริณดา (535913) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ650427-013 ริณดา (535916) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ650503-007 intara99 (536380) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ650503-015 chattawat (536389) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ650503-020 Gbidding (536369) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650503-021 Gbidding (536374) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ650503-042 lloyd (536366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650504-001 tawat_boonyarat (536510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650505-004 เด็กท่าพระ (536771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650505-009 ThaiWong (536788) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ650505-010 ThaiWong (536792) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
16 # 2อจ650505-011 ThaiWong (536797) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650505-012 ThaiWong (536800) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ650506-004 สยามเมืองยิ้ม (536886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ650506-031 vittaya14 (536891) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 2อจ650507-001 pipat_ch (537042) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ650507-002 วัฒน์วังหิน (537044) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ650507-005 boythai (537047) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
23 # 2อจ650507-011 ลูกเมืองพิชัย (537033) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ650507-012 penggo (537036) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ650509-009 กิตติ (537194) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
26 # 2อจ650509-017 fifa3623 (537195) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 2อจ650509-024 blue333 (537198) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ650511-001 การันตีพระ (537354) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ650511-002 การันตีพระ (537356) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 2อจ650511-003 การันตีพระ (537360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650511-004 การันตีพระ (537361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ650511-005 การันตีพระ (537364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650511-018 mixsick150 (537498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
34 # 2อจ650511-022 การันตีพระ (537365) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์

35 # 2อจ650511-023 การันตีพระ (537369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ650511-025 การันตีพระ (537373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650511-026 การันตีพระ (537374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650430-126 EJ437713535TH Pandee + ขนมไทยแม่อารีย์ (536219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อเงิน จ.สระแก้ว **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ650504-104 ED645508196TH ต้อตาพระยา + ไข่มุข (536463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูป รุ่น 600 ปี ศรีเชียงใหม่ (หน้าตัก 7 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ650504-132 EJ437719710TH newcharin + (536485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ650504-136 EJ437719710TH Kampanat13 + (536507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปถ่ายหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์สองหน้า ปี 2515 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ650504-151 RJ415410970TH thepanom + Khunpun (536445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.อุบลราชธานี
6 # 3อจ650504-153 ED477349059TH จุ๋มจิ๋ม + ตี๋แยกปัก (536454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (550824-096)
7 # 3อจ650504-168 ED531627669TH kopper + Paphatball (536506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด) กรอบทอง(G 74%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของรุ่น/พิมพ์นี้
8 # 3อจ650504-223 ED645806800TH Nangpaya + hattori (536537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ650505-005 boonlers + Kang2525 (536615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี (หน้าตัก นิ้ว) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
10 # 3อจ650505-006 ทิศเหนือ + wunlop (536617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650505-104 ED619171768TH Thesun66 + autan (536646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
12 # 3อจ650505-126 TH01182STKSZ6B jaonine + แฟร้ง_007 (536669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 65%) **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
13 # 3อจ650505-148 EJ437720015TH moo_bpk + ขนมไทยแม่อารีย์ (536640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จิ้งจกเรียกทรัพย์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 7 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
14 # 3อจ650505-161 ED6022797045TH บรีสพระช่วย + Anankiya (536685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
15 # 3อจ650505-221 RNYB000036211BR Phichit_02 + (536741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
16 # 3อจ650506-104 EJ437720196TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (536861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ650506-114 EG914088316TH juipeter + นกแก้ว (536862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650506-122 EG914088316TH Arphakorn8888 + นกแก้ว (536811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สิงห์เกสร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อผงว่าน ปี 2503 จ.ลำปาง (สภาพเนื้อราน)
19 # 3อจ650506-136 ED673201526TH mawinroch + วินจันทรา (536822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
20 # 3อจ650506-157 ED427184096TH tommeng + joe4299 (536826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)
21 # 3อจ650506-169 ED314262512TH Benyapa + Thanapong36 (536878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มฯ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
22 # 3อจ650506-171 EF314076064TH aek1979 + พรพานิช (536827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
23 # 3อจ650507-104 ED658737705TH Buddhabless888 + anaken (536984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
24 # 3อจ650507-134 TH01182SY0A74B auntt + Aum2543 (536993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
25 # 3อจ650509-135 EJ437720868TH pitipong420 + (537113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดินปิดทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)
26 # 3อจ650509-136 EJ437720868TH ปิ่นอนงค์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (537115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
27 # 3อจ650509-137 EJ437720868TH หลานตาจวบ + (537116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ปลักขิก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 12 พ.ค. 2565 - 08:41 น.] #84034 (9/12)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ650427-019 ED606668721TH ไก่ท่าข้าม (535905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ650427-021 ED367871648TH toopronchai (535894) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ650429-002 TH01182S3CRU6B ChinThanakit (536105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650429-004 ED620247530TH bluezone69 (536149) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650429-031 KBJDB00002467LJ Syumpu (536099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650430-017 ED641425006TH payan (536936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ650504-004 TH01182SD24B0B pimthong (536572) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
8 # 1อจ650504-005 WDSR000204487GH มีดีพระเครื่อง (536576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ650504-011 822199704454 ตึ่งนั้ง (536585) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
10 # 1อจ650504-030 WDSR0002404484C4 มีดีพระเครื่อง (536594) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ650504-031 EG960844922TH warriorric (536553) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
12 # 1อจ650504-033 EJ117073733TH mumu99 (536597) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ650504-035 ED645952201TH goodmondays (536599) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ650504-037 ED616224078TH Nopzen (536557) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 1อจ650505-003 ED619171768TH autan (536733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650505-011 ED645914747TH goodmondays (536781) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ650505-037 ED609268820TH tojane (536796) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650506-010 WDSR000206750ZZ มีดีพระเครื่อง (536896) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650506-017 ED613498546TH sakbangbon (536907) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
20 # 1อจ650507-011 EJ731048135TH มีดีพระเครื่อง (537028) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ650509-002 RPRA000056713D7 Pupan_nick (537133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650509-003 KBTHH00006605PA Zen123 (537137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650509-005 EJ113071272TH นันทวัน2460 (537142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650509-007 ED554872027TH amarin302 (537143) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 1อจ650509-008 ED371387895TH รักษ์ต้มเลือดหมู (537148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650509-009 ED622863083HT pungting (537152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ650509-013 ED665311462TH นกแก้ว (537162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650509-016 ED665313239TH kittipongbee (537168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ650509-017 MVLD000362049DY Zen123 (537171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650509-018 TLIP000155777KU พาสุขพระเครื่อง (537175) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ650509-020 ED680110445TH คุณศิระ (537176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650509-024 ED669007000TH ปากคลองเปรง (537186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ650510-003 EG914088276TH นกแก้ว (537260) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
34 # 1อจ650510-015 ED498350260TH น้องหมี (537344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ 3** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ650504-015 Dig_tut_959 (536517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650504-021 wilairat_22 (536593) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650505-013 ThaiWong (536766) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 2อจ650505-014 ThaiWong (536769) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ650505-015 ThaiWong (536774) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ650505-016 ThaiWong (536776) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 2อจ650505-018 ThaiWong (536782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ650506-021 witbcc143 (536924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ650506-022 witbcc143 (536926) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ650506-026 witbcc143 (536927) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ650509-004 มิตรพระแท้ (537164) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ650509-005 วินวิน (537170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650509-008 ษิตท่าข้าม (537172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650509-010 Supaporn_Sri (537173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650509-014 teetoon (537161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650509-020 pop_vat (537166) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ650510-001 การันตีพระ (537202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ650510-002 การันตีพระ (537208) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ650510-006 การันตีพระ (537211) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ650510-023 tanint (537335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ650510-027 การันตีพระ (537215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650510-028 เอกจักร (537336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650510-035 Apraram (537341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650510-038 การันตีพระ (537218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650429-144 ED573663004TH scpra + teespy (536138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
2 # 3อจ650504-002 พ่อมาเฟีย + panna08 (536410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 63%)
3 # 3อจ650504-005 isoda + jaturon_jack (536598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์ด้านหน้า)(G 67%)
4 # 3อจ650504-112 ED498296042TH civilwork + แป๊ะมงคล (536600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อใบลานลงรักปิดทอง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ650505-146 EJ437720015TH toymlt + ขนมไทยแม่อารีย์ (536632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/หมายเลข 504)
6 # 3อจ650505-151 EJ437720015TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (536653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1 )
7 # 3อจ650505-152 EJ437720015TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (536656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
8 # 3อจ650505-154 EJ437720015TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (536662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
9 # 3อจ650506-140 ED036177866TH พรพระพุทธคุณ + (536831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัฒน์พระเครื่อง
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรฯสร้าง)(G 78%)
10 # 3อจ650507-144 EF155350162TH tonsaylom + joe4299 (536950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ650507-165 EJ124766474TH หนุ่มธนบุรี + weddy (537027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย-หลังล่างขวา) (550925-097)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้
12 # 3อจ650509-002 ทิศเหนือ + มิตรพระแท้ (537058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
13 # 3อจ650509-003 ศิษพ่อมุ่ย + pasuzira (537061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อชู วัดทัพชุมพล รุ่นสมปรารถนา กรอบทอง(G 67%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ650509-004 แฮมเมอร์ + kmutnb (537067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
15 # 3อจ650509-005 nopakk + somsak-p (537068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนขุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (630905-036)
16 # 3อจ650509-006 จิตศรัทธา + montree_m (537071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 84%)
17 # 3อจ650509-008 อาราธนา + vinit09 (537082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650509-009 เจริญ42 + ทวดนรรัตน์ (537084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620404-120)
19 # 3อจ650509-010 Poonsin + kittisak-pra (537089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
20 # 3อจ650509-011 วัชชัย2929 + midland (537095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (640325-156)(G 78%)
21 # 3อจ650509-012 เบิร์ดกาฬสินธุ์ + ppffarm (537098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)(650404-2115)
22 # 3อจ650509-013 newcharin + sjitrakorn (537102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพสวย) (640612-264)
23 # 3อจ650509-014 พระยอดบางขวาง + blue333 (537112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(630608-031)
24 # 3อจ650509-101 ED598052167TH not443 + strucsteel (537118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 373) **พระสภาพสวย
25 # 3อจ650509-102 ED625019914TH Arphakorn8888 + (537123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
beer_saraburi
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ650509-103 ED673500600TH sumat + ทรงธรรมบ้านสวน (537127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
27 # 3อจ650509-104 ED643120333TH อตกพระเครื่อง + เงินเหลือ (537128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีนอุดร รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.อุดรธานี
28 # 3อจ650509-105 ED673501344TH Nok2944 + chi-351 (537131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระประธาน หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
29 # 3อจ650509-106 RPRA000056713D7 WIRETAP + Pupan_nick (537136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์สร้าง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 09731)
30 # 3อจ650509-107 ED625719386TH เด่นซัง + Phongphawan09 (537141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางแขนอ่อน กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
31 # 3อจ650509-108 ED625719386TH น_สุขปลอด + (537144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phongphawan09
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
32 # 3อจ650509-109 ED515880865TH sathinee2256 + RtitTi (537149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650418-1190)
33 # 3อจ650509-110 FAM0002941354 peaky + orborb (537154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ650509-111 FAM0002941354 chrislimvn + orborb (537130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหาร พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650509-116 ED644916605TH Maxnet + tongjoy (537146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(650418-3069)
36 # 3อจ650509-117 ED589863992TH Ball8800 + ประธานพร (537147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
37 # 3อจ650509-118 EG951645574TH kit01 + ลูกวังสะพุง (537151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
38 # 3อจ650509-119 ED658390915TH หยกเมืองเพรียว + atsmark2 (537153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ650509-120 ED658390915TH maymaybaa + atsmark2 (537156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหู)(590429-075)
40 # 3อจ650509-121 ED658390915TH Kittinan + atsmark2 (537076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ650509-122 EB608822233TH angelita69 + วัฒน์พะเยา (537078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ650509-123 EB608856475TH korn88 + alife (537080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิดโลก กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพชำรุดซุ้มบน)
43 # 3อจ650509-124 EB608856475TH bunpotth + alife (537083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกลูกยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
44 # 3อจ650509-126 ED662505291TH Ratchanon + tiwa9977 (537088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 64%)
45 # 3อจ650509-128 ED622819399TH eaknaengnoy + จุ๊สุราษฎร์ (537093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ650509-130 ED63997940TH not443 + dukenpd17 (537099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 228) **พระสภาพสวย
47 # 3อจ650509-131 EJ437720868TH หลิน_หลิน + (537105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
48 # 3อจ650509-133 EJ437720868TH m_bluesky + (537109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
49 # 3อจ650509-134 EJ437720868TH toy_clong8 + (537110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม
50 # 3อจ650509-138 EJ437720868TH anonnat + ขนมไทยแม่อารีย์ (537119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
51 # 3อจ650509-139 EJ437720868TH กิ่วกระ + ขนมไทยแม่อารีย์ (537121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 923)
52 # 3อจ650509-140 TH01182T7NJ66B chanachok + ศรีประภาสกุล (537126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650509-141 ED536275875TH แสงธรรม01 + beer2126 (537129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (650311-1128)(G 79%)
54 # 3อจ650509-142 EH325738299TH พัทธลุง + mahawong (537132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
55 # 3อจ650509-143 ED344093335TH น_สุขปลอด + pairat7270 (537134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 62%)
56 # 3อจ650509-144 ED344093335TH sheva + pairat7270 (537138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม(G 69%)
57 # 3อจ650509-147 ED639947264TH uitra + lulytoon (537150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (511125-056)
58 # 3อจ650509-148 ED639947264TH Chicha + lulytoon (537155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650310-1121)
59 # 3อจ650509-149 TH01182T73727B Teerasak01 + แฟร้ง_007 (537157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง)
60 # 3อจ650509-150 ED507495976TH tonychan + น้อยหน่า (537159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครนายก (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
61 # 3อจ650509-151 TH01182T6WNT7B Thanaphu9 + worawout (537062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5261)(G 64%)
62 # 3อจ650509-153 juipeter + manop2557 (537066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PNAM000172990HR
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
63 # 3อจ650509-154 ED615785071TH กล้วยไข่ + SAPATAR (537069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650509-155 TH01182TBPDN3B major + pdarnswat (537072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
65 # 3อจ650509-156 ED654269052TH อาราธนา + patchara2509 (537074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650509-157 noi70 + สอปลายฟ้า (537077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MEGA000145004EW
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
67 # 3อจ650509-158 ED656914972TH BhuriKet26 + นิรันทร (537079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560308-264)(G 78%)
68 # 3อจ650509-159 ED630964645TH ต้น_เบอเร่อ + cpparu (537081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อผง จ.ชัยนาท
69 # 3อจ650509-160 TH01182TB3ZW8B Patchara_Kraikitrat + aphisit (537193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปราสาท กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผงว่าน จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650509-161 ED677211594TH winyuchon + winwin (537085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650509-162 830123896136 poshwises + (537087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
pattanasupanta
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า จ.พิษณุโลก
72 # 3อจ650509-163 ED424019648TH pumcha + sirimongkol1 (537090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์หย่อง เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
73 # 3อจ650509-164 ED680110445TH TAVABUNCHA + คุณศิระ (537092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก)
74 # 3อจ650509-165 ED607959116TH คำพันธ์ + Suwattana2542 (537094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
75 # 3อจ650509-166 ED549059305TH pontat567 + pigpigpig (537097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
76 # 3อจ650509-168 ED637545461TH ศิษย์พ่อปู่เสือ + เก๋งกาฬสินธุ์ (537101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางขาโต๊ะ กรุวัดทอง จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ650509-169 ED670813949TH poshwises + ปัณณวัฒน์ (537103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
78 # 3อจ650509-171 ED186371627TH montree_eit + tepun (537107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1625)(641108-1243) (G 79%)
79 # 3อจ650509-172 BW82000143799W9 pompwa90 + ketanirut (537108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา 2 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 63)
80 # 3อจ650509-173 ED573678233TH UDOMPUB + songprapob (537111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
81 # 3อจ650509-174 ED626237218TH major + Viraphan711 (537114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปา วัดโบสถ์ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (630820-010)
82 # 3อจ650509-175 ED596935496TH crystalpower + อี๊ดเมืองเลย (537192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี.. (650429-2023)
83 # 3อจ650509-177 TH01182T9AYM4B klang_pra + นครชัย68 (537120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
84 # 3อจ650509-179 ED510397554TH ruenthong + tinetantawan (537124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองท้องช้าง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
85 # 3อจ650509-180 TH01182TAUPV4B ศิริศักดิ์ + KoM_PanG (537125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(G 69%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 11 พ.ค. 2565 - 08:37 น.] #84030 (8/12)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650423-020 ED6121873252TH Wanlop (535427) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ650427-009 ED268661546TH cap29 (535857) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650428-009 ED6025397TH บิ๊กบีม (535986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650429-014 ED660000199TH ญาญ่าซัง (536113) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650429-024 ESTS000219671 เอ็มซีเค (536153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650430-012 ED623579726TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (536231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ650430-015 ED574565697TH C-Path (536243) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ650430-020 ED567283259TH หลานตาจวบ (536253) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ650504-015 SXF135400002123 nirut25 (536534) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 1อจ650504-016 EJ437719706TH ขนมไทยแม่อารีย์ (536547) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ650504-021 ED617352215TH เล็กอมตะชลบุรี (536555) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650505-026 ESTS000220469 เอ็มซีเค (536739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650505-032 ED645929874TH goodmondays (536791) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ650505-033 ED645929865TH goodmondays (536794) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
15 # 1อจ650506-003 ED255441317TH nirun1975 (536888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650506-007 ED645449135TH putza8888 (536890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650506-009 ED628157296TH Apisiri (536894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650506-011 ED614453435TH RAY_BBT (536869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650506-012 RDSH00004304545 Greenoldman (536873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650506-013 ED571837396TH พระยอดขุนพล (536877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650506-018 TH01182T2AHZ8B toy_clong8 (536884) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ650507-001 ED291493250TH Nippit (537034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650507-002 RMCB0000914615R ปอ-ปอ (537037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650507-017 ED574136636TH sak15 (537009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650507-018 EG135320246TH boon1 (537012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650507-020 ED600538710TH tammanoon (537016) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ650507-021 ED337520458TH kollek (537010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ650507-024 ED663420663TH Takod (537018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 1อจ650509-012 TH01182T6H102B Aunyamanee (537158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 1อจ650509-023 PCR2000061766MD สมยศ5 (537073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650420-008 ริณดา (534986) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ650420-013 ริณดา (535008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ650423-020 แปะยุ้ย (535417) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650426-008 Buncha (535743) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650427-005 ริณดา (535918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ650427-012 ริณดา (535914) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650427-014 ริณดา (535919) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650429-016 เกษมสันต์99 (536130) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 2อจ650503-003 suchat-01 (536372) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ650503-025 มองดู (536346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650503-044 blue333 (536391) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650504-014 เด็กสังขละ (536514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ650506-001 นัทปทุม (536889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650506-008 kongsak (536903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ650506-009 ฅนรักพระ (536904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ650506-010 อรรถพล (536908) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ650506-013 Rabbit2518 (536900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ650506-029 aek1979 (536905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ650506-030 Pannavit (536933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ650506-032 vittaya14 (536910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650507-009 น้องกันต์ (537006) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ650509-001 การันตีพระ (537055) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ650509-003 การันตีพระ (537057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650509-011 การันตีพระ (537060) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ650509-012 การันตีพระ (537063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650509-015 การันตีพระ (537059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ650509-019 midori (537163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ650509-022 การันตีพระ (537065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ650509-023 การันตีพระ (537070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 3อจ650428-140 ED511393939TH jennarong1981 + ferluci (535960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ผ้ายันต์อาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า พิมพ์ 10 กา บล็อกเทียนเต็ม ปี 2519 จ.ปทุมธานี
2 # 3อจ650428-143 ED594768623TH หลวงสิน + vuthinuntha (535977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง จ.สงขลา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ650429-149 822190488324 pramual + radar41 (536147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงกลีบบัว กรุท่าเดื่อ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
4 # 3อจ650430-122 EJ437713535TH keng_kung + (536203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
5 # 3อจ650503-023 Narongrad_107 + สนิมเขียว (536291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 85%)
6 # 3อจ650503-124 ED573371275TH ต่อ_ถนนตก + หลังเขา30 (536301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ650503-125 ED584685093TH แฟรงค์ตาทิพย์ + Manat (536393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อหมอ กรุมหากัณฑ์ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมพระศอ)
8 # 3อจ650503-141 ED603915534TH pramual + jabee (536292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุท่าฉนวน เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
9 # 3อจ650504-006 Poonsin + น้าหมี (536419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังเสมา เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (วัดวังตะวันออกสร้าง)
10 # 3อจ650504-008 yodpra + piwat (536433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งบัลลังก์ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 7 นิ้ว)
11 # 3อจ650504-009 jirawatpao0212 + piwat (536437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นพรมน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.8 นิ้ว)
12 # 3อจ650504-010 yodpra + piwat (536441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งบัลลังก์ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 7 นิ้ว)
13 # 3อจ650504-108 ED5716902506TH ดวงดี456 + ยุทธิชัย (536479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.สุราษฎร์ธานี
14 # 3อจ650504-109 ED530053306TH midori + KID_2 (536482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%)
15 # 3อจ650504-119 FAM0002941367 yime2 + orborb (536431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงว่าน ปี 2520 จ.สมุทรปราการ
16 # 3อจ650504-121 ED594791953TH Sorawit + ต่ายสามพราน (536443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 69%)
17 # 3อจ650504-147 EH974646096TH susuki + ขนมหวาน (536425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน พิมพ์พระจันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.สระบุรี(S 92%)
18 # 3อจ650504-150 ED631162543TH kampanat + หนุ่มนคร (536438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์เข็มเดียว เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ650504-152 ED477349059TH pramual + ตี๋แยกปัก (536451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (561115-231)
20 # 3อจ650504-156 EJ364949445TH ตู๋สาธุ + Wuttipong1999 (536464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (640428-064)(G 64%)
21 # 3อจ650504-178 EG277668560TH zafari + ขนมกรุบ (536412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงทองเหลืองถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ650504-188 ED511244988TH แก้วพิษณุ + jackzaa (536440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุภูเขาทอง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ650504-200 EG951641334TH อรรถพล + BOAT26 (536476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมตัวไก่)

24 # 3อจ650504-215 ED634822656TH mawinroch + pomSL (536532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)
25 # 3อจ650504-219 ED595745178TH joeenok + Burapha777 (536541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
26 # 3อจ650505-102 ED498965935TH Kurama + นิวเอกชัย (536639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ650505-103 ED655407311TH sakwat + Yai_charat (536642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ยันต์นูน เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ650505-105 ED630648890TH sitipol + เอ็มน้อยร้อยล้าน (536648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อจุ่น วัดโคกบำรุงราษฎร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ราชบุรี
29 # 3อจ650505-111 EF105762951TH นายจ๋า + Tarkkyp (536607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(650214-1048)(S 91%)
30 # 3อจ650505-138 ED627251105TH เหลืองหางขาว + (536692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZRONKETHUMMPE
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(631029-009) (G 81%)
31 # 3อจ650505-150 EJ437720015TH keng_kung + (536649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
กะลานกฮูก พิมพ์สองหน้า
32 # 3อจ650505-173 GSRJ000127026W7 Greenoldman + ณัชกิจ (536618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(630714-289) (G 67%)
33 # 3อจ650505-191 ED654253865TH Thesun66 + องอาจ (536691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
34 # 3อจ650505-192 ED561792103TH dreamsconner + lungwut (536694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (641101-2233)
35 # 3อจ650505-193 ED561792103TH dreamsconner + lungwut (536699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ650505-208 ED625420447TH เล็กบ้านโป่ง + สาวเหนือ2524 (536751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ดาวนายพัน หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน จ.สระบุรี
37 # 3อจ650505-209 ED637783364TH สอโยธยา + midland (536756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2497 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ650505-215 ED474683886TH ChartKT + Gibsonhotza (536722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 79%)
39 # 3อจ650506-001 yakuzaa + pooja555 (536833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 89%)
40 # 3อจ650506-142 ED467582153TH แสนพันดีเชล + Ton820 (536838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.อ่างทอง
41 # 3อจ650506-153 ED532878249TH benz39 + Koklek (536817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก
42 # 3อจ650507-001 Nyusuktip + Chalermchon (536941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650507-002 Benjapon88 + Chalermchon (536945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650507-003 ตี๋เล็กวัดหนองบัว + rawee (536948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (ขนาด 4 นิ้ว)
45 # 3อจ650507-004 Pondnineteen + Q-Taro (536953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(600809-063)(G 70%)
46 # 3อจ650507-005 nopakk + Q-Taro (536955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (640327-380)(G 67%)
47 # 3อจ650507-006 dream777 + Q-Taro (536957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520115-015)(G 88%)

48 # 3อจ650507-007 tmbig + ชัยชนะ56 (536960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
49 # 3อจ650507-008 roonyae + ketanont (536962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อถักเชือก จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ650507-009 nirun1975 + bangkokpoms (536964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650507-010 Paswara + chkomtat (536966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (650429-1167)(G 77%)
52 # 3อจ650507-011 sittpee + microsoft (536970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650507-012 kasemchonburi + nuttakrit (536974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี (650427-1027)
54 # 3อจ650507-101 ED67300643TH pramual + Man2517 (536977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 37)
55 # 3อจ650507-102 ED626245452TH thanaj + Anankiya (536979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรจันทร์เกษม ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ650507-103 EG914087911TH Maximax + นกแก้ว (536983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (650409-1019)
57 # 3อจ650507-105 ED606927430TH pramual + วิหควิหค (537051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
58 # 3อจ650507-106 ED631813638TH Jirawat1986 + pongpiki (536987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2533 จ.ตราด

59 # 3อจ650507-107 RH17000257443ZF m-cot + ครูแป้ง (536991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
60 # 3อจ650507-109 วัฒนไชย์ + wilairat_22 (536996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000175749C3
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 22020)
61 # 3อจ650507-111 ED6139431441TH จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + จริงใจ (536938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (560208-079)
62 # 3อจ650507-115 EJ437720514TH nopponsmith + (536947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
63 # 3อจ650507-116 EJ437720514TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (536949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
64 # 3อจ650507-118 EJ437720514TH Nongdo04 + (537049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
65 # 3อจ650507-119 EJ437720514TH อตกพระเครื่อง + (536956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2511 จ.นครปฐม
66 # 3อจ650507-120 EJ437720514TH kent8338 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
67 # 3อจ650507-122 EJ437720514TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (536965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิก เนื้อกัลปังหา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
68 # 3อจ650507-123 EJ437720514TH kent8338 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ650507-125 ED658308675TH ราชสีห์ + ริณดา (536972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650411-1106)
70 # 3อจ650507-126 FAM0002941377TH pumcha + orborb (536973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650507-127 ED498349757TH Gengscorpions + น้องหมี (536976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ650507-128 ED421447165TH บรมีหลวงปู่ทวด + ekaluck (536978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(650321-1004)
73 # 3อจ650507-129 ED567294866TH nut2326 + หลานตาจวบ (536980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650507-130 TH01182SXP173B บอยพระเครื่อง + pirapat112 (536982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท
75 # 3อจ650507-131 TH01182SXP173B somchaitoh + pirapat112 (536986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม
76 # 3อจ650507-132 ED595747063TH masterpiece + boonyuen (536988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นมหาลาภ พิมพ์ห่วงเชื่อมไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.สิงห์บุรี (กรรมการหมายเลข 29) **พระสภาพสวย
77 # 3อจ650507-133 EH104817384TH PBnew + POOSIT (536990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ650507-136 RBPB000046549RH natapoln + Pupan_nick (536997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
79 # 3อจ650507-138 ED630277071TH plumkid + เจก่ะวาย (537002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ650507-140 TH01182SJYQ60B pramual + June2301 (537007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
81 # 3อจ650507-141 66850495846721 masterpiece + burapa (536937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ(S 89%)

82 # 3อจ650507-142 ED603924006TH Thotsawat + jabee (536942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
83# 3อจ650507-143 ED502977662TH print + ronnakorn2516 (536946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
84 # 3อจ650507-145 ED598307304TH PHLOI + สาวเหนือ2524 (536954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650507-146 ED647415700TH Father + รัชตพล (536959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(แดง) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง) (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
86 # 3อจ650507-149 ED645456180TH mawinroch + คุณศิระ (536971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650507-150 ED989525823TH pramual + Tanate415 (536975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(น้ำหนักทอง 30.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(น้ำหนักทอง 14.9 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
88 # 3อจ650507-151 ED633750175TH พรีพุทธคุณ + ch-max (536981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
89 # 3อจ650507-152 TH01182SK5Q91B vitvit1234 + June2301 (537050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
90 # 3อจ650507-153 EX557685774TH nopakk + projamsai (536985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
91 # 3อจ650507-156 ED646341753TH shookiat + Watermelon (536998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650507-157 TNR500014088792 พระประแดง26 + จริงใจ (537001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1194) **พระสภาพสวย
93 # 3อจ650507-159 ED665311961TH น้าเดช + bunhave (537005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
94 # 3อจ650507-160 EJ798121509TH newcharin + beer2126 (537011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650429-2243) (G 69%)
95 # 3อจ650507-161 LKL2000142681UW Nyusuktip + nufever (537017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (590815-105)(G 78%)
96 # 3อจ650507-162 ED638997953TH Jirawat1986 + dukenpd17 (537021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 270)
97 # 3อจ650507-163 BPLA000144419KU bowon + บัง57 (537023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นพิเศษ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2523 จ.สระบุรี
98 # 3อจ650507-164 EJ124766474TH toey7 + weddy (537026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ๙๔)
99 # 3อจ650507-166 EW004584364TH ช่างไม้ + จังซีลอน (537029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.ลพบุรี
100 # 3อจ650507-167 EW004584364TH Dadab168 + จังซีลอน (537032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
101 # 3อจ650509-001 พ่อมด+ลาเสือ (537056) กรอบทอง 1 องค์ ( G 59%)(น้ำหนัก 16.9 กรัม)
102 # 3อจ650509-152 vongsomboon+winwin (537064) สร้อยทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 14.1 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 10 พ.ค. 2565 - 09:13 น.] #84020 (7/12)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650422-011 ED596261692TH สามารถสินทวี (535261) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650428-016 ED606681365TH tongjoy (536003) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650429-020 ED505995696TH พาชนะ (536109) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 1อจ650429-027 YTK2000100295ZH gunner (536158) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650429-028 EH578891900TH pimthong (536115) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ650430-006 ED592759252TH noi70 (536206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650504-008 TH01182S9QP29B takrit (536558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650504-009 822205329735 Pearpear99 (536560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650504-010 ED655807773TH RtitTi (536562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 1อจ650504-013 EJ364949445TH Wuttipong1999 (536527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650504-014 ED663402554TH Takod (536530) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650504-025 ED651318341TH golfsriracha (536552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650504-026 ED652515578TH ดาวเงิน (536554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650504-036 ED638322134TH ซุยคิขิง (536559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650504-041 ED623174142TH ChartKT (536567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650505-001 ED642038635TH paoboonjin (536727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650505-004 ED138092225TH magician (536737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650505-005 ED291465165TH Nippit (536742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650505-008 EW926689975TH ตั้มปราจีน (536753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ650505-009 EB630220369TH ตี๋กฤต (536757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ650505-014 ED636641245TH tansave (536772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650505-015 ED645449436TH คุณศิระ (536780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ650505-023 ED663413849TH Takod (536726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 1อจ650505-030 ED626595762TH nut141 (536746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650505-034 822183893506 หมีจันทบุรี (536754) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 1อจ650505-035 BKAE000075661TH nopakk (536761) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ650505-040 ED620565643TH visa1 (536779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ650505-041 ED633740187TH CowSPC (536720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650422-019 manilmanggol (535235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650423-013 แปะยุ้ย (535423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650423-015 แปะยุ้ย (535429) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
4 # 2อจ650423-024 แปะยุ้ย (535428) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
5 # 2อจ650423-025 แปะยุ้ย (535430) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ650423-026 แปะยุ้ย (535431) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650423-028 narongo (535415) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650425-010 legallaw (535536) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ650426-009 teerawit (535731) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ650426-031 BhuriKet26 (535759) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ650427-009 ริณดา (535920) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ650429-013 nukro09 (536137) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 2อจ650430-006 pipat_ch (536244) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650503-001 สยามเมืองยิ้ม (536338) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ650503-004 suchat-01 (536347) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 2อจ650503-011 Buncha (536356) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650503-028 midori (536362) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ650503-030 เสมาพัดยศ (536384) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ650503-031 podder (536390) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 2อจ650504-002 tumacer (536516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650504-018 เทวาพิทักษ์ (536519) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650504-020 ketanont (536524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ650505-002 กิมย้ง (536768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ650505-003 wunlop (536770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650505-005 เด็กท่าพระ (536773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ650505-007 KUUGA (536775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650505-024 Viraphan711 (536760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ650507-006 titong (536939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ650507-014 THAI-PRA (536951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650503-021 อ้วนอุดร + Prapatson-wo (536286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ650503-144 EW790938937TH roonyae + สหายเมืองลิง (536300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
3 # 3อจ650503-146 ED540054969TH dazzzit + Darkwalf (536306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2461 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
4 # 3อจ650504-106 ED638980723TH BarameePutoh + Oat-Trat (536471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพสวย)(G 76%)
5 # 3อจ650504-107 ED638980723TH แม้วจอมเทียน + Oat-Trat (536475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม(G 81%)
6 # 3อจ650504-123 TH01182SNZ7Q8B อุ๊อุ๊อุ๊ + ทรัพย์กำเนิด (536450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ650504-148 EB595246328TH มีดีพระเครื่อง + ธีรพร (536428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี กรอบเงิน(S 90%)
8 # 3อจ650504-175 ED618712802TH สุขกายใจ + mchutith (536403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 70%)
9 # 3อจ650504-185 ED304378405TH datyutthaya + Chakkapud (536432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (640611-108)
10 # 3อจ650504-189 ED658303094TH nai_leartchon + ริณดา (536442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (650418-1295)
11 # 3อจ650505-181 TH01182SQC615B treetaset + takrit (536657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
12 # 3อจ650506-002 ruamsup + จอมยุทธ77 (536834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ650506-003 walrawut + JITCHOO1361 (536842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ650506-004 amarin99 + ประธานพร (536845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
15 # 3อจ650506-005 naret + vittaya14 (536848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (570407-025)
16 # 3อจ650506-101 EG914088355TH Pranot02 + นกแก้ว (536932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
17 # 3อจ650506-103 EJ437720196TH nco29-48 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 41%)
18 # 3อจ650506-105 EJ437720196TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (536865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
19 # 3อจ650506-107 BLT5000090216WD แฟรงค์ตาทิพย์ + (536872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มหาชัยพระเครื่อง
พระทวาราวดี เนื้อดิน
20 # 3อจ650506-108 ED585798030TH Greenoldman + (536875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pornchai2523
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (590815-085)(G 90%)
21 # 3อจ650506-110 ED607491795TH peawc16 + น้องหมี (536882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650418-1178)
22 # 3อจ650506-111 EG914088316TH keng_kung + นกแก้ว (536850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูพรหมจักสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ลำพูน **พระสภาพสวย
23 # 3อจ650506-112 EG914088316TH ukaewsasan + นกแก้ว (536854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม วัดศรีบุญเรือง พิมพ์แซยิด เนื้อผง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ

24 # 3อจ650506-113 EG914088316TH poshwises + นกแก้ว (536857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650506-116 EG914088316TH jitnobnom + นกแก้ว (536871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อมส่วนล่างซ้าย)
26 # 3อจ650506-117 EG914088316TH จันทร์ส่องหล้า + นกแก้ว (536876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ650506-118 EG914088316TH Kampanat13 + นกแก้ว (536883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ650506-119 EG914088316TH chuanchai2505 + นกแก้ว (536887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29 # 3อจ650506-120 EG914088316TH เหลืองหางขาว + นกแก้ว (536893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ650506-121 EG914088316TH nitis + นกแก้ว (536809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน ปี 2464 จ.นครปฐม
31 # 3อจ650506-123 EG914088316TH kit01 + นกแก้ว (536815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดราชบพิธฯ พิมพ์หลังกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ650506-124 EG914088316TH ออมมี่ + นกแก้ว (536818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
33 # 3อจ650506-125 EG914088316TH Tdech + นกแก้ว (536935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ650506-126 EG914088316TH โพธาราม + นกแก้ว (536829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดคลองเตยใน เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
35 # 3อจ650506-127 EG914088316TH พ่อมาเฟีย + นกแก้ว (536832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ650506-128 EG914088316TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (536836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2485 จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อจาด ปลุกเสก)
37 # 3อจ650506-130 EG914088316TH bodyslam + นกแก้ว (536843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ650506-132 EG914088316TH keng_kung + นกแก้ว (536812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัสสปมุณี วัดปิบผลิวนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
39 # 3อจ650506-133 ED593429972TH lekmgeups + ธนาชัย (536814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (โค้ดไม่แท้)(630512-026)
40 # 3อจ650506-134 ED580564903TH plumkid + จุ๋มจิ๋ม (536816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
41 # 3อจ650506-135 ED621250892TH aluminium + หมุนบารมี (536820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
42 # 3อจ650506-137 ED64310863TH topten + sangexim (536823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ รุ่น 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650506-138 ED607347365TH zafari + Nicharida (536825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ.)
44 # 3อจ650506-139 ED607347365TH zafari + Nicharida (536828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ.)
45 # 3อจ650506-141 ED477360315TH อู๊ดจอมทอง + ตี๋แยกปัก (536835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพนบัวสองชั้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (510701-030)
46 # 3อจ650506-143 ต้อมเมตตามหานิยม + (536841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONM000143644G2 ลุงปิ่นเริน21
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ650506-144 ED628157296TH sarawudhi + Apisiri (536844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ650506-145 ED532168451TH เน้นพระสวย + สามพี่น้อง (536847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 298)
49 # 3อจ650506-146 ED331687914TH numchoke2597 + ศิษย์หลวงปู่ (536851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
50 # 3อจ650506-149 ED652014372TH Patpat + dragonkim (536860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง)
51 # 3อจ650506-150 ED519486693TH เทพบุตรกันย์ + ศิรสิทธิ์88 (536864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
52 # 3อจ650506-151 SXF506300000385 mawinroch + (536934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tuiimabkha779
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (650404-2091)(G 63%)
53 # 3อจ650506-152 ED626597012TH Bigtho + twongt (536813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ฉะเชิงเทรา (640421-275)
54 # 3อจ650506-154 ED645521250TH พัทธลุง + โซดา2456 (536819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
55 # 3อจ650506-155 ED358953967TH โก๋แก่ + winwin (536821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ650506-156 ED427184096TH wuth228 + joe4299 (536824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (โค้ดพิเศษและโค้ด K/หมายเลข 1915)
57 # 3อจ650506-158 ED557433603TH chsearn + bank9 (536830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ650506-160 ED268193358TH นุหลัก4 + dream777 (536837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
59 # 3อจ650506-161 ED617779771TH ทนายโอ๊ต58 + ตราชั่ง (536846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
60 # 3อจ650506-162 ED617779771TH Aum2543 + ตราชั่ง (536849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

61 # 3อจ650506-163 ED373158997TH แม็คพระเครื่อง + งดงาม (536852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.เชียงใหม่
62 # 3อจ650506-164 ED647523545TH ชมรมศิษย์สน + dechatorn (536858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (580515-069)(G 69%)
63 # 3อจ650506-166 ED619814564TH benz39 + aoudom99 (536866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650506-167 TH01182T049X2B pramual + พจน์3841 (536870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
65 # 3อจ650506-168 ED314262512TH mawinroch + Thanapong36 (536874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650507-158 แม้วจอมเทียน+ Monday1111 (537052) กรอบทอง 1 องค์ ( G 74%)(น้ำหนักรวม 17 กรัม)
67 # 3อจ650507-013 ED625155101TH natthawat + jibce (537054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 64%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 09 พ.ค. 2565 - 08:37 น.] #84001 (6/12)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ650329-001 ED571060519TH thavikoon (532915) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
2 # 1อจ650421-010 ED555150975TH เฮงเฮงเฮง168 (535143) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ650422-002 ED615029727TH seranee (535245) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650423-001 ED3142271528TH Thanapong36 (535382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ650426-001 ED197730643TH คอปแมน (535747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650427-008 EJ437716925TH ซูโม่ (535884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ650428-005 ED5555145241TH เฮงเฮงเฮง168 (536005) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
8 # 1อจ650428-012 ED436945958TH อนุรักษ์ (536016) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650429-008 ED525658755TH thriphop09 (536108) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ650429-009 ED606681864TH ไก่ท่าข้าม (536155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 1อจ650429-015 ED633207905TH Phichit_02 (536095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ650430-002 EB630166331TH seranee (536215) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ650430-009 ED569055237TH Khanoon (536254) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 1อจ650430-011 ED620019206TH องอาจ (536250) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ650503-001 ED643110605TH Thanamat (536339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650503-002 EG277668445TH ขนมกรุบ (536341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ650503-003 ED628044881TH Intra103 (536375) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650503-004 ED611569386TH อูกิม (536343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650503-006 ED536269725TH beer2126 (536350) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ650503-007 ED587269945TH t_local (536354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ650503-008 ED613491097TH Takod (536358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650503-009 ED649410784TH thriphop09 (536378) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ650503-012 EG968877524TH Mnnuttapon (536361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650503-013 ED625892336TH POOSIT (536363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ650503-014 EH406924150TH Namnathee1983 (536365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650503-016 ED636961704TH กล่องแก้ว (536383) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ650503-017 RM34000274129BN Benjarong (536367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ650503-018 ED636961695TH กล่องแก้ว (536386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ650505-012 ED406735536TH เสือทองแดง (536763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
30 # 1อจ650505-022 ED555934638TH เอเอพระเครื่อง (536724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ650506-004 ED637756196TH Wanlop (536925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650425-014 legallaw (535556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ650425-016 legallaw (535500) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650426-002 Werawath01 (535733) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 2อจ650427-001 ฅนบางใหญ่ (535911) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650427-003 en_amulet (535912) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ650427-007 ริณดา (535924) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ650429-010 chuleewanb (536117) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 2อจ650429-011 chuleewanb (536120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
9 # 2อจ650429-012 nukro09 (536125) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
10 # 2อจ650429-014 เกษมสันต์99 (536112) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ650429-015 เกษมสันต์99 (536116) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
12 # 2อจ650430-003 boythai (536228) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 2อจ650430-005 dang29 (536208) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 2อจ650503-008 Khaowin (536325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ650503-012 ratchapol (536330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ650503-013 หนุ่มธนบุรี (536334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ650503-016 Chainarin (536336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650503-018 Gbidding (536377) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ650503-023 Owarut999 (536342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650503-029 sineru32 (536355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650503-033 Nathan666 (536345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650503-035 witcom (536394) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ650503-036 krichayan (536353) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
24 # 2อจ650503-038 เจริญ42 (536357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ650503-040 staruch (536360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ650503-041 ยุทธโจ้ (536364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650506-033 PAE_PONGCHAI (536840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650423-162 TH01182RKK384B frist + พยัคฆ์สมิง (535347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 621) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ650425-113 RL421316046TH Smellwether + หนุ่ยเพชรบุรี (535480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐีอัมพวา พิมพ์แจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ650427-174 TMP000066944VQ SAIPS + คนเหนือพลัดถิ่น (535840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
4 # 3อจ650428-127 ED613468650TH ทนายโอ๊ต58 + sakbangbon (535988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
5 # 3อจ650429-145 ED598959926TH Kurama + จีระพงศ์8899 (536140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางรวม เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ650430-113 ED617545405TH Korawit5957 + peaky (536211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2530 จ.ประจวบคีรีขันธ์
7 # 3อจ650503-107 RL418309116TH แป้ง67 + KID_2 (536329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ650503-108 ED625955067TH benz39 + t_kochawon (536331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ พิมพ์ห้าชั้นเข่าตรง เนื้อผง จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพเนื้อราน)
9 # 3อจ650503-114 EJ437719326TH anonnat + ขนมไทยแม่อารีย์ (536266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ650503-127 EJ496108501TH BhuriKet26 + teera63 (536310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก)
11 # 3อจ650503-132 PTSP000153138UN magician + nirut25 (536262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรึยญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร
12 # 3อจ650503-138 EW004584293TH ตนคอน09 + จังซีลอน (536281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ650504-102 EJ437719516TH กรอุดร + ขนมไทยแม่อารีย์ (536603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
14 # 3อจ650504-131 EJ437719710TH โจ้ดอนเมือง + (536564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเหลืองหน้าเงิน ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง)
15 # 3อจ650505-001 friendship + ประศาสน์ (536604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงห์โตทองสร้าง)
16 # 3อจ650505-002 bigpao68 + Pboonchai (536606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก วัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
17 # 3อจ650505-004 เวียงพิงค์ + Kimthoo (536611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (490909-084)
18 # 3อจ650505-007 มีดีพระเครื่อง + ดิอาโบล (536620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
19 # 3อจ650505-008 pramual + ดิอาโบล (536623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม

20 # 3อจ650505-009 poshwises + malakul (536625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
21 # 3อจ650505-010 pramual + Chalermchon (536627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650505-011 Dr_CHET + annnyamulet (536631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 77%)
23 # 3อจ650505-101 ED647661864TH รักษ์ต้มเลือดหมู + Magnum (536634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
24 # 3อจ650505-107 ED474357793TH Nottj + nosed (536655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
25 # 3อจ650505-108 ED138092225TH Nyusuktip + magician (536659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 755/สภาพสวย) (640824-179)(G 60%)
26 # 3อจ650505-109 ED138092225TH Nyusuktip + magician (536663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 10)(650305-1144) (G 70%)
27 # 3อจ650505-110 ED302975198TH วณิชออโต้ + weddy (536667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (600107-065)(G 56%)
28 # 3อจ650505-112 BBB3000120157MT midori + Niipa (536613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
29 # 3อจ650505-113 ED614381420TH zafari + tananop (536619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเจียม วัดอินทราสุการาม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุรินทร์
30 # 3อจ650505-114 EH577903969TH บารมีพระเครื่อง9 + (536622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
miokikujung
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร พิมพ์หลังจาร เนื้อทองคำ ปี 2564 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9/น้ำหนักทอง 29.7 กรัม)


31 # 3อจ650505-115 KBBOK00006401L3 อำนวย + น้องแผ่นดิน (536626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโพธิมงคล ที่ระลึกโพธิสารประสาธน์อนุสรณ์ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 2273)
32 # 3อจ650505-116 ED314274396TH pop2517 + Thanapong36 (536630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650505-117 ED661940887TH พระสมุทร22 + หนุมานเชิญธง (536633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนางพญา หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นมงคลเก้า เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.จันทบุรี
34 # 3อจ650505-118 ED507096086TH warship09 + sakdac2488 (536637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ650505-119 ED507096086TH BankHiWay + sakdac2488 (536641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
36 # 3อจ650505-121 EH788103783TH รักษ์ต้มเลือดหมู + runrun21 (536650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (610212-037)
37 # 3อจ650505-122 ED390686150TH zafari + naphat1981 (536654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650505-123 TH01182SNH8X9B thammawut + bigbrother (536658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (570924-212)(G 64%)
39 # 3อจ650505-124 ED636948376TH nopakk + สุดยอด (536661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ650505-125 ED603599678TH บารมีธรรม + Tawatchai1889 (536665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาสิงห์แก้ว วัดปากกอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)
41 # 3อจ650505-127 ED644542275TH เมืองช้าง + สว่างอารมณ์ (536673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นไตรภาคี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 109)
42 # 3อจ650505-128 RSRI0001006332D aung_wongta + (536678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)

43 # 3อจ650505-129 RSRI0001006332D Calceo + Reindeer_kwang (536680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650505-132 ED928438637TH สุขกายใจ + RUAYGABPRA (536672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ650505-133 ED603039885TH Pisit1963 + rangsit456 (536676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(S 90%)
46 # 3อจ650505-134 ED603039885TH เก้าออโต้ + rangsit456 (536682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
47 # 3อจ650505-135 ED634445827TH เมืองช้าง + Santi1989 (536684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 77%)
48 # 3อจ650505-136 ED645608849TH วีไทรน้อย + มาตรลพบุรี (536686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท)
49 # 3อจ650505-137 ED627251105TH Heart1982 + (536689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZRONKETHUMMPE
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(630709-178)(S 90%)
50 # 3อจ650505-139 EF309644156TH PHLOI + NMBTHAI (536696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650425-1050)(G 78%)
51 # 3อจ650505-140 ED642937845TH StepTime + มาริโอ (536698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี (641213-1302)
52 # 3อจ650505-141 ED550797612TH Chunnarad + โยพระประแดง (536612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
53 # 3อจ650505-142 ED614452660TH vigorasco + ชัยชนะ56 (536616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อเงิน ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ650505-143 EJ437720015TH Ball2008 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง

55 # 3อจ650505-144 EJ437720015TH Bin_Prasae + (536628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านยาว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
56 # 3อจ650505-147 EJ437720015TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (536636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ650505-149 EJ437720015TH Darkwalf + ขนมไทยแม่อารีย์ (536644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 63%)
58 # 3อจ650505-153 EJ437720015TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (536660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
59 # 3อจ650505-155 EJ437720015TH ชอบจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (536666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้/พิมพ์นี้
60 # 3อจ650505-157 EJ437720015TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (536671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
61 # 3อจ650505-158 EJ437720015TH ตนพยัคฆ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (536674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ650505-159 EH335198474TH Gimjiyinglek + limit (536677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (S 93%)
63 # 3อจ650505-160 ED651332105TH สุดขอบฟ้าG + อูกิม (536679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650505-162 ED642093588TH waves + t_kochawon (536688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ650505-163 ED620565630TH tonphra + visa1 (536690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง
66 # 3อจ650505-164 ED611338609TH Thesun66 + คเวสโก (536695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

67 # 3อจ650505-165 PSP0015491377 พระยอดบางขวาง + mana1 (536697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650115-1128) (G 65%)
68 # 3อจ650505-166 ED649513280TH bellic + Powdernok (536702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
69 # 3อจ650505-167 ED423455108TH จิรัฏฐาโน + poa_sarawut (536706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650505-168 POKW000177733XT pramual + skywave (536710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
71 # 3อจ650505-169 ED658324559TH ราชสีห์ + ริณดา (536712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (650418-1254)
72 # 3อจ650505-170 ED416191330TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (536714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
punlopkamee
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(S 91%)
73 # 3อจ650505-171 ED663411233TH sathinee2256 + ฅนบางใหญ่ (536605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยเชียงแสนสิงห์สาม(ยุคปลาย) เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 3 นิ้ว/สภาพซ่อมพระศอ) (650129-1063)
74 # 3อจ650505-172 ED633716024TH น_สุขปลอด + umrin (536614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
75 # 3อจ650505-174 ED357084385TH zafari + wanleeamulet (536801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง 3 ดวง)
76 # 3อจ650505-175 BW82000142464RN Siamclassic + Bowsai1 (536624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ650505-176 BW82000142464RN Siamclassic + Bowsai1 (536635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ650505-177 BW82000142464RN Siamclassic + Bowsai1 (536638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

79 # 3อจ650505-178 BW82000142464RN Siamclassic + Bowsai1 (536643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ650505-179 BW82000142464RN Siamclassic + Bowsai1 (536647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ650505-180 BW82000142464RN toy_clong8 + Bowsai1 (536651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโคนสมอ เนื้อดิน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
82 # 3อจ650505-182 TH01182SQC615B ขุมทรัพย์พระ + takrit (536664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
83 # 3อจ650505-183 ED615777265TH teeyai + พิชชากร (536803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650505-184 ED615777265TH tatoa + พิชชากร (536675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650222-1027)
85 # 3อจ650505-185 RKM00006856582 ณัชกิจ + Mnnuttapon (536681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้-ฝนขอบข้างและหลัง)
86 # 3อจ650505-186 ED458876551TH TAVABUNCHA + คุณหนูมาย (536687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 67%)
87 # 3อจ650505-187 EG914087783TH art8888 + นกแก้ว (536693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650409-1020) (G 86%)
88 # 3อจ650505-189 TH01182SD7CW2B BhuriKet26 + ศิษย์ครูบา57 (536705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
89 # 3อจ650505-190 EJ627095502TH weddy + (536708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 60%)
90 # 3อจ650505-194 ED532241253TH aidteegon + coconut88 (536701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

91 # 3อจ650505-195 ED560096565TH Jirawat1986 + ตาลเดชา (536704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2555 จ.ตราด (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 738)(G 68%)
92 # 3อจ650505-196 ED596945405TH เพชรพยาธร + อี๊ดเมืองเลย (536709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
93 # 3อจ650505-197 ED659530336TH ชัยบางแค + Wuttipong1999 (536711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650505-199 822186345982 P-Pong + wangkangkao (536717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
95 # 3อจ650505-200 EJ798121455TH Aummata + beer2126 (536718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (650402-1168)(G 61%)
96 # 3อจ650505-201 ED663404498TH nopakk + maii_amulet (536732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขัดสมาธิเพชร เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด 3 ดอก) (650407-1193)
97 # 3อจ650505-202 ED663404498TH tongdang53 + maii_amulet (536735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (650407-1190)
98 # 3อจ650505-203 ED663404498TH tongdang53 + maii_amulet (536736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
99 # 3อจ650505-204 NGWW000175327M3 Joker72 + ดุจติปิยะ (536738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สุราษฎร์ธานี
100 # 3อจ650505-205 RCRP0000955698D pramual + supachai_u (536740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ650505-206 SCPY0001784077M blue333 + earp01 (536745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หลังฝังตะกรุดเงิน-ทองแดง) (หมายเลข 182)
102 # 3อจ650505-207 MABK000065499BV พีระพงษ์ + prwsemipro (536748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 63%)

103 # 3อจ650505-210 ED638994775TH ทิศเหนือ + Oat-Trat (536758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
104 # 3อจ650505-211 ED651334004TH ทนายโอ๊ต58 + อูกิม (536703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
105 # 3อจ650505-212 ED560096557TH กระต่าย + ตาลเดชา (536707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (G 70%)
106 # 3อจ650505-213 ประสาน + มหาชัยพระเครื่อง (536716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RKWM000058416U2
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
107 # 3อจ650505-214 AMAA000048688P4 joeenok + Onlinekim (536719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
108 # 3อจ650505-216 RCRP000095483LU กล้วยปิ้ง + ปลากัดป่า (536723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
109 # 3อจ650505-217 TH01182SWX5G2B virun123 + June2301 (536725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรกลับ กรุประตูนะโม เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้และหักซ่อม)
110 # 3อจ650505-218 822183893506 PHLOI + หมีจันทบุรี (536728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อชินตะกั่ว
111 # 3อจ650505-220 822183893506 afrosalmon + หมีจันทบุรี (536731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
112 # 3อจ650505-222 ED672600323TH sumateass + marlboroman (536744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3372)
113 # 3อจ650505-223 TH01182SXQDP8B tommeng + armymen2525 (536747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
114 # 3อจ650505-224 TH01182SW5K20B meomern23 + cherdchai2511 (536752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3207)

115 # 3อจ650505-225 822208995451 Dadab168 + โอ๊ตนาซี (536755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ/สภาพสวย)(640611-239)
116 # 3อจ650505-226 RH17000256875LN artthaporn + ครูแป้ง (536805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
117 # 3อจ650505-227 TH01182STRV86B nut141 + ธัญสักปฐมาธนสรร (536759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
118 # 3อจ650505-229 ED658307975TH korn88 + ริณดา (536764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.ปทุมธานี.. (650411-1052)
119 # 3อจ650503-013 sineru32 + Thesun66 (536309)ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดทำ)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 07 พ.ค. 2565 - 08:43 น.] #83983 (5/12)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650420-032 ED584657129TH thayarat007 (534981) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650422-005 EJ496106085TH PHLOI (535271) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650423-005 ED066962450TH kopper (535418) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
4 # 1อจ650423-006 ED066962450TH kopper (535421) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 1อจ650426-002 TLIP000151829PL พาสุขพระเครื่อง (535767) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650426-008 ED607460665TH promlok (535761) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
7 # 1อจ650426-017 ESO2000120926G7 PHLOI (535696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ650426-040 TH01182RWS338B แฟร้ง_007 (535626) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ650427-001 TH01182RWP1V8B Aum2543 (535862) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ650427-011 ED634810644TH kook582 (535865) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ650427-016 ED573660802TH songprapob (535883) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ650428-006 ED555145241TH เฮงเฮงเฮง168 (536007) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 1อจ650428-007 ED587218815TH มหามณีจินดา (536009) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650428-008 ED602535971TH บิ๊กบีม (536012) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ650428-017 EG891136909TH สำเหร่พระเครื่อง (536008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650428-021 ED400769094TH keyhello (536014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650429-005 SXF059500000631 yutthanaP (536090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650429-010 ED5378860TH jessada6678 (536096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650429-011 ED620247557TH bluezone69 (536110) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ650429-019 ED291488691TH Nippit (536107) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ650429-021 ED505995696TH พาชนะ (536118) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ650429-025 TH01182SB8TWJ6B pimthong (536111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ650430-001 ED637814557TH teain09 (536197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650430-003 ED641540721TH wuaface (536201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650430-018 ED623579712TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (536246) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 1อจ650503-010 ED642164094TH THAI-PRA (536382) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650505-013 EJ975053148TH บุญโขง (536715) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 1อจ650505-027 ED641390085TH towerboy (536721) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650328-022 panadon (532762) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650422-020 manilmanggol (535280) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ650423-001 microsoft (535407) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650423-016 แปะยุ้ย (535432) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ650423-017 แปะยุ้ย (535433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
6 # 2อจ650423-018 แปะยุ้ย (535403) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
7 # 2อจ650423-023 แปะยุ้ย (535424) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
8 # 2อจ650423-027 แปะยุ้ย (535434) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ650425-025 star_ts (535520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ650425-029 print (535566) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650426-003 วีไทรน้อย (535735) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ650426-005 romsai (535738) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ650426-007 ษิตท่าข้าม (535722) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ650426-024 b_wor (535766) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650426-026 mut007 (535757) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 2อจ650427-010 ริณดา (535923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650427-016 จอมยุทธ77 (535926) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ650428-004 ขุนพลชิน (535934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ650428-007 ธัชขลัง (535940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ650429-004 thumma (536133) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ650430-012 teetoon (536229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650505-008 การันตีพระ (536608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650505-023 การันตีพระ (536610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650423-137 EJ627087320TH tonychan + (535331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อผงฝังพลอย ปี 2522 จ.จันทบุรี
2 # 3อจ650423-148 EG951636422TH บุญพา + BOAT26 (535372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
3 # 3อจ650426-149 EJ437712901TH มารวยค่ะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (535688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยคูณทอง เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 508)
4 # 3อจ650426-176 TH1182RT9N02B nopakk + CKHOS (535655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650310-1072)(G 61%)
5 # 3อจ650427-102 ED277164482TH artori + สิทธิวงค์ (535791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
แหวนมหาจักร วัดพรหมประสิทธิ์ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ650427-116 TH01182RWP1V8B Benyapa + Aum2543 (535845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ650427-157 ED286154695TH พระสมุทร22 + June2301 (535896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุเจดีย์ยอดทอง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และซ่อมเข่าขวา)(S 91%)
8 # 3อจ650428-108 ED436945958TH พุดซ่า + อนุรักษ์ (535996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู )
9 # 3อจ650428-109 ED43695958TH surasity + อนุรักษ์ (535998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
10 # 3อจ650428-114 ED636423360TH nunthawat + bunrueang (535935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังสือชิด จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ650428-116 ED638724932TH pramual + pim-poon (535944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี
12 # 3อจ650428-117 ED602637057TH สมยศ5 + Vayu27 (535948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก ปี 2500 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ650428-144 ED627674988TH SongkanA + nontha (535979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์ประคำรอบ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ650428-157 EH229648809TH pramual + Culpidnoi (535962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาข้างขีด วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
15 # 3อจ650428-158 ED584676865TH mvunbay + Blackk (535965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง วัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.นนทบุรี
16 # 3อจ650429-103 TH01182S50G54B tuszaa + Benyapa (536038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2510 จ.สกลนคร
17 # 3อจ650429-107 TH01182S5JRU7B nut2326 + พยัคฆ์สมิง (536049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม
18 # 3อจ650429-121 SCBY000142989LW laphat + ดอกบัว99 (536064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(650329-1006)
19 # 3อจ650429-125 ED505995696TH Best16 + พาชนะ (536075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข ปี 2468 จ.นนทบุรี
20 # 3อจ650429-136 EJ627042805TH อ๋องสาย4 + นัฐสันต์ (536126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ650429-137 ED620018452TH krichayan + patchara2509 (536127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ650429-170 EJ437717152TH ptk_1234 + บอสตัน (536085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ650429-176 RERW000062756E4 The_jane + sanopporn (536100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

24 # 3อจ650430-001 yodpra + nakornbubri (536161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(650317-2061)
25 # 3อจ650430-006 apexshop + nanoman (536173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
26 # 3อจ650430-105 ED605696085TH tanint + เฮียนพพร (536195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ650430-121 EJ437713535TH keng_kung + (536198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ชลบุรี (สภาพล้างผิว)
28 # 3อจ650430-127 EG914087032TH keng_kung + นกแก้ว (536220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ชลบุรี
29 # 3อจ650430-147 ED620555310TH Bomecool + ban999 (536183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก จ.นครปฐม
30 # 3อจ650430-150 ED594985530TH naykrong + พรพระพุทธคุณ (536194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
31 # 3อจ650503-105 RERW0000628147P anonnat + sanopporn (536323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
32 # 3อจ650503-113 ED387565854TH korakot47 + kengkas (536264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
33 # 3อจ650503-115 EJ437719326TH chay7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแขก วัดบางปลา รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
34 # 3อจ650503-147 822201409002 pirat9 + นิยมไทย (536308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ650504-001 goodaomzc + วิชามาร (536406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)(650418-1377)

36 # 3อจ650504-003 Thesun66 + แม็คหลักสี่ (536415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
37 # 3อจ650504-004 PAE_PONGCHAI + (536596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jaturon_jack
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพแต่งผิว)
38 # 3อจ650504-007 attapon_i + cheid (536430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650326-1042)(G 86%)
39 # 3อจ650504-012 Sofee + ต่อคู้บอน (536448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
40 # 3อจ650504-101 ED619227674TH acenaja + หนุ่ยแสตมป์ (536452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ระยอง
41 # 3อจ650504-105 EG951641382TH schan2514 + panutat (536466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ650504-110 ED530053306TH Weerawat0310 + KID_2 (536487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดศิลาโมง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.เพชรบูรณ์
43 # 3อจ650504-111 ED635109424TH ป๋องณรงค์ชัย + เจมส์โพธิ์งาม (536397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
44 # 3อจ650504-113 TH01182SHU8J7B บอมเบ + armymen2525 (536400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ650504-114 EH575273616TH Saysabre + เหรียญหลวงพ่อคูณ (536411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 6 ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ650504-115 EJ437719710TH winwin + ขนมไทยแม่อารีย์ (536416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
47 # 3อจ650504-116 EJ437719710TH winwin + ขนมไทยแม่อารีย์ (536420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง

48 # 3อจ650504-117 EJ437719710TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (536423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมมุมหลังล่างขวา)
49 # 3อจ650504-118 EJ437719710TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (536426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
50 # 3อจ650504-120 FAM0002941367 poshwises + orborb (536439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิว)
51 # 3อจ650504-124 ED628437163TH Thesun66 + ต้นเชือก (536455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
52 # 3อจ650504-125 TH01182SQ8ZR6B PHLOI + พยัคฆ์สมิง (536462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
53 # 3อจ650504-126 ED630262240TH Bancha999 + hattori (536465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ650504-127 EJ437719710TH tummusic46 + (536470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
55 # 3อจ650504-128 EJ437719710TH พรรณราย + ขนมไทยแม่อารีย์ (536474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง
56 # 3อจ650504-129 EJ437719710TH อนันตรา + ขนมไทยแม่อารีย์ (536478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2514 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบขวา)
57 # 3อจ650504-130 EJ437719710TH plumkid + ขนมไทยแม่อารีย์ (536481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
58 # 3อจ650504-133 EJ437719710TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (536492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
59 # 3อจ650504-135 EJ437719710TH HS2NAJ + ขนมไทยแม่อารีย์ (536505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา

60 # 3อจ650504-137 EJ437719710TH Ong1971 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 292744)
61 # 3อจ650504-138 EJ437719710TH Aompadriew + (536515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 38980)
62 # 3อจ650504-139 EJ437719710TH aek555 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
63 # 3อจ650504-140 EJ437719710TH aek555 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650504-141 EJ437719710TH Thesun66 + (536404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
65 # 3อจ650504-142 EJ437719710TH Thesun66 + (536407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
66 # 3อจ650504-143 ED628071269TH เขยมาบตาพุด + Poopoo (536409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง
67 # 3อจ650504-144 ED606687155TH anonnat + wiwat3 (536413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นซื้อที่ดิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 11.5 กรัม)
68 # 3อจ650504-145 SXF363300000268 อนันตรา + สมาร์ทพระแท้ (536418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
69 # 3อจ650504-146 ED420328309TH JJ_Zone76 + Tonetone (536421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบเงิน(G 91%)
70 # 3อจ650504-149 ED637635388TH pramual + catwalk (536435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

71 # 3อจ650504-154 ED477349059TH ช่างสัก + ตี๋แยกปัก (536457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่
72 # 3อจ650504-155 EF476640937TH Greenoldman + หมูขุขันธ์ (536460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%)
73 # 3อจ650504-157 EJ325448209TH Nirut9185 + วัฒน์พระเครื่อง (536467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 5122)(640830-191)
74 # 3อจ650504-158 TH01182SDF7N1B takrit + coconut88 (536469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ650504-159 ED387566231TH Notto + kengkas (536473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 79%)
76 # 3อจ650504-160 ED601370026TH benz51 + router (536477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650422-1087)
77 # 3อจ650504-161 ED641978937TH patchaya + toucanpat (536484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (สภาพแต่งผิว)
78 # 3อจ650504-162 ED641978937TH Pisit1963 + toucanpat (536488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
79 # 3อจ650504-163 ED617352215TH surasak_bpb + (536491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ หลวงพ่อละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์
80 # 3อจ650504-164 ED596990210TH P-Pong + อี๊ดเมืองเลย (536494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
81 # 3อจ650504-165 ED643107779TH Thesun66 + เงินเหลือ (536497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650504-166 EJ010658145TH P-Pong + Pat029 (536500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

83 # 3อจ650504-167 ED641428197TH Greenoldman + amarin99 (536503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (600807-006)(G 80%)
84 # 3อจ650504-169 TH01182SFE3D0B เก่งพระเงิน + jarun123 (536509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
85 # 3อจ650504-170 ED493925041TH TEE_INTER + ทวารวดี (536513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ซุ้มบัลลังก์ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
86 # 3อจ650504-171 ED651340013TH lekdee + golfsriracha (536396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
87 # 3อจ650504-172 ED642515578TH P-Pong + ดาวเงิน (536398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
88 # 3อจ650504-173 ED651318284TH PHLOI + golfsriracha (536399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
89 # 3อจ650504-176 ED645948224TH เด็กเมืองชล + tosspong (536405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (641022-2046)(G 79%)
90 # 3อจ650504-177 ED634808521TH showgun + สรานนท (536408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
91 # 3อจ650504-179 EG277668560TH benz39 + ขนมกรุบ (536414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อสามกษัตริย์ถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2.5 นิ้ว)
92 # 3อจ650504-180 RH17000256179PG srithep + ครูแป้ง (536417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
93 # 3อจ650504-181 RH17000256179PG เมืองช้าง + ครูแป้ง (536422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
94 # 3อจ650504-182 ED647518307TH Nok2944 + sipong (536424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง(S 90%)

95 # 3อจ650504-183 ED661702445TH Xabi17 + Paplern (536427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (630520-076)(G 77%)
96 # 3อจ650504-184 NRCM000076904A pontat567 + noprama9 (536429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
97 # 3อจ650504-186 ED640290660TH Aomarch + จ๊ะแจงร้อน (536434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (570220-089)
98 # 3อจ650504-187 ED511244988TH แก้วพิษณุ + jackzaa (536436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสุวรรณ พิมพ์เศียรแหลมสองหน้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
99 # 3อจ650504-190 ED661912546TH Exdesign + หนุมานเชิญธง (536444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
100 # 3อจ650504-191 ED661912546TH boytiew + หนุมานเชิญธง (536447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงฝังพลอย ปี 2522 จ.จันทบุรี
101 # 3อจ650504-192 ED661912546TH peaky + หนุมานเชิญธง (536449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี **พระสภาพสวย
102 # 3อจ650504-193 ED661912546TH peaky + หนุมานเชิญธง (536453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี **พระสภาพสวย
103 # 3อจ650504-194 PTAS00007192PP pongchon + Reindeer_kwang (536456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)
104 # 3อจ650504-195 ED606159658TH OUOU83 + mixsick150 (536458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
105 # 3อจ650504-196 RYBK000058032UQ TAVABUNCHA + (536602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
natta1234
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อปู่ วัดโกกกาก รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
106 # 3อจ650504-197 ED571687113TH Varawut1699 + (536461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
converse_07
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ650504-198 TH01182SQ92Z9B Park--PrapradanG + (536468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พยัคฆ์สมิง
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ650504-199 ED589352870TH m-cot + weddy (536472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(551114-049)(G 69%)
109 # 3อจ650504-201 ED617327670TH PHLOI + ตะแคงขวด (536480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่วม วัดไทร เนื้อทองเหลือง
110 # 3อจ650504-202 ED627697096TH บีเวียงพิงค์ + เงินช่างทอง (536483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร
111 # 3อจ650504-203 ED634715507TH sil69 + มะนาวแป้น (536486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
112 # 3อจ650504-204 ateomak + rung-55 (536489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MKMR000218627VX
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ
113 # 3อจ650504-205 ED652242613TH sumateass + tui_bong (536493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแรก พิมพ์มีเส้นคอ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
114 # 3อจ650504-206 ED5846587165TH meomern23 + Pukki9585 (536496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
115 # 3อจ650504-207 EH636030306TH poshwises + yarit (536498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กาญจนบุรี
116 # 3อจ650504-208 EJ359940085TH psutha + o-larn (536502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ..(วัดศาลาครืนสร้าง) (650226-1089)(S 91%)
117 # 3อจ650504-209 ED659504720TH good_teen112 + jojubkay (536508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง
118 # 3อจ650504-210 ED659504720TH pramual + jojubkay (536511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นั่งโต๊ะ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสงคราม
119 # 3อจ650504-211 EW790945592TH Maxnet + สหายเมืองลิง (536521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโสธรนิมิตต์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
120 # 3อจ650504-212 EF309644111TH charoent + NMBTHAI (536523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (650419-1139)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (650419-1140)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
121 # 3อจ650504-213 ED467568823TH Apirom28 + Ton820 (536526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
122 # 3อจ650504-214 EH447864416TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (536529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ650504-216 ED371386890TH บรมีหลวงปู่ทวด + (536535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
124 # 3อจ650504-217 ED498965921TH Wendy + ชวนชื่น (536536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมขวาบน-ล่าง)
125 # 3อจ650504-218 ED145220239TH Patwat + ธิติวราห์ (536539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ650504-220 ED519193139TH print + รัชตพล (536545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
127 # 3อจ650504-221 PNAM000171046QY magician + manop2557 (536525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
128 # 3อจ650504-222 ED656605300TH tagsmtd + pound2007 (536533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
129 # 3อจ650504-224 ED602585519TH TAVABUNCHA + (536540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MIXMUK
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
130 # 3อจ650504-225 ED609284646TH otton + แซนวิช (536544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม รุ่น 100 ปี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
131 # 3อจ650504-226 822196014846 สิทธิชัย + banint (536546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ650504-227 ED646718390TH Gengscorpions + Khanoon (536549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650418-1385)
133 # 3อจ650504-228 ED609279487TH keng_kung + เจมส์โพธิ์งาม (536551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสร้างอำเภอแม่ริม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (650104-1085)
134 # 3อจ650504-229 ED656605295TH poshwises + pound2007 (536556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ 650505-130 vongsomboon+ นกแก้ว (536683) กรอบทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 13.1 กรัม)
136 # 3อจ 650505-131 vongsomboon+ นกแก้ว (536670) กรอบทอง 1 องค์ ( G 89%)(น้ำหนัก 7.7 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 06 พ.ค. 2565 - 08:43 น.] #83974 (4/12)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650421-011 ED598297189TH คุณชายแดง (535109) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650421-013 ED62053304TH องอาจ (535151) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650426-003 ED647601993TH tuktu40 (535756) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 1อจ650426-018 ED596058811TH ฅนบางใหญ่ (535773) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ650426-020 ED648901521TH pdarnswat (535774) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650426-042 ED581308265TH ธนกฤต999 (535765) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ650427-014 ED581308274TH ธนกฤต999 (535891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ650427-024 ED613483793TH sakbangbon (535867) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ650427-027 EJ364949136TH Wuttipong1999 (535878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650427-030 ED631106484TH tekapol (535902) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650428-015 ED473464425TH kapilo (536002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650428-022 ED346624080TH kritk (536017) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ650429-012 BPLA000142850L3 บัง57 (536089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650504-001 ED620272809TH teerawit (536495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650504-032 ED618712802TH mchutith (536499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650504-034 ED654204635TH องอาจ (536504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650406-025 Tourjen (533821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ650420-015 ริณดา (535003) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650420-023 ตุ๊ต๊ะ (534973) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650420-024 ตุ๊ต๊ะ (534980) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ650422-016 Mienthong (535236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650423-007 wutfaa (535410) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
7 # 2อจ650423-014 แปะยุ้ย (535426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650425-026 maiizza (535527) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ650425-031 montree_m (535515) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650426-017 Supaporn_Sri (535686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ650426-019 pramual (535760) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
12 # 2อจ650426-020 pramual (535763) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
13 # 2อจ650426-028 Pond2865 (535754) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650427-008 ริณดา (535915) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ650430-013 ศตกมล (536490) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ650504-012 การันตีพระ (536395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650504-016 การันตีพระ (536402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650504-026 โฟล์คซอง (536581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650423-141 ED506893177TH midori + doctorp (535348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง กรอบทอง(G 76%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ650423-150 BBN5000141251YX chay7 + bboypm (535379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ650425-133 EG277668220TH Chanida469 + ขนมกรุบ (535514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
4 # 3อจ650426-004 Teerasak01 + sakaekrung (535586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4603)
5 # 3อจ650426-146 EJ437712901TH Kampanat13 + (535676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผง จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ650427-173 ED583331251TH ทนายโอ๊ต58 + weddy (535837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641122-2012)(G 77%)
7 # 3อจ650428-110 ED632118285TH toey7 + blackvazabi (536001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
8 # 3อจ650428-152 ED562807181TH winwcrs + ตะแคงขวด (535949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
9 # 3อจ650428-154 ED528628630TH CURFEW + ลูกเจ้าตาก99 (536025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
10 # 3อจ650429-131 ED641440290TH chanchim + ซุยคิขิง (536114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650429-157 TH01182S8UNC6B สุดขอบฟ้าG + prwsemipro (536042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
12 # 3อจ650429-175 ED595353432TH Choomsilp + MonMos (536098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ650430-135 EG914087032TH manutsri + นกแก้ว (536175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2584 จ.นครปฐม
14 # 3อจ650503-002 toomtaamm + ลักษณพล (536261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1178)(650328-2002)
15 # 3อจ650503-003 Sleek + tuk_dm (536263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3467)
16 # 3อจ650503-004 TEE_INTER + RTPRA (536268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อสำริด (หน้าตัก 1.3 นิ้ว) (630509-253)
17 # 3อจ650503-006 zuzaa + vinit09 (536280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นแพทย์จุฬาฯ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650503-007 สุทัสสา + intara99 (536284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 69/น้ำหนักรวม 59.6 กรัม)
19 # 3อจ650503-009 Medkanoon + amata_tong (536293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641224-1036)
20 # 3อจ650503-010 ฉางฟง + bangkokpoms (536298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%)
21 # 3อจ650503-011 Syumpu + ชัย_เสื้อกั๊ก (536302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ650503-012 Moohan555 + kittisak-pra (536307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครราชสีมา
23 # 3อจ650503-014 Mcwall + podder (536314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.ฉะเชิงเทรา

24 # 3อจ650503-015 Nok2944 + JITCHOO1361 (536319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (641025-2071)(G 85%)
25 # 3อจ650503-016 m-cot + Nathan666 (536324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ650503-017 SAMARTCHAI + krichayan (536328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 82) **พระสภาพสวย
27 # 3อจ650503-018 Tao339 + pooja555 (536332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อแบล็กโรเดียมกะไหล่ทองลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม
28 # 3อจ650503-019 vongsomboon + นวะมงคล (536337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดนางเหลียวสร้าง)
29 # 3อจ650503-020 อ้วนอุดร + Prapatson-wo (536340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650503-022 peacemaker + wutpantip (536288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
31 # 3อจ650503-024 Kornkrit365 + palmbec (536296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650426-1038)(G 65%)
32 # 3อจ650503-101 EH68525422TH chonlasid + kobirdnakub (536303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
33 # 3อจ650503-102 ED596983664TH P-Pong + อี๊ดเมืองเลย (536311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
34 # 3อจ650503-103 ED651541355TH m-cot + tongnarong (536315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณฉัตร วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650503-104 ED436431198TH auu2520 + Mnnuttapon (536321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา

36 # 3อจ650503-106 ED597736205TH tomkovic + suthatpong (536326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นชนะศึก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
37 # 3อจ650503-109 ED625157527TH ขนมกรุบ + chaintv (536333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
38 # 3อจ650503-110 ED625157527TH Ant_pp + chaintv (536335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
39 # 3อจ650503-111 ED625168808TH zafari + ATTAPON2530 (536392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
40 # 3อจ650503-112 ED647514455TH m-cot + sipong (536259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 147830)
41 # 3อจ650503-116 ED561792752TH playboy2106 + Yai_charat (536272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650503-117 RL418309102TH anonnat + KID_2 (536276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
43 # 3อจ650503-118 ED636325155TH Nyusuktip + prajuab (536278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด)(650309-2047)
44 # 3อจ650503-119 ED598028905TH swangpiboon + inpotel2008 (536282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ650503-120 EG938232732TH บรีสพระช่วย + เมืองสมุทร (536285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พิมพ์อุดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.เลย
46 # 3อจ650503-121 ESSL0001452747G weddy + pieronut (536290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์บ่าแตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร(G 67%)
47 # 3อจ650503-122 ED656604105TH Intra103 + pound2007 (536294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ650503-123 ED601698602TH December + Nathan666 (536297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (640712-294)
49 # 3อจ650503-126 ED641523927TH lowmance + Expressza (536305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.จันทบุรี
50 # 3อจ650503-128 ED653502270TH audy05 + พุทธศิลป์รามัญ (536313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ650503-129 ED019533219TH เขยมาบตาพุด + ต้นอุทยาน (536317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520205-096)
52 # 3อจ650503-130 ED621434088TH zafari + อาระดิน (536318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 21)
53 # 3อจ650503-131 ED642164094TH มอร์เมืองทอง + THAI-PRA (536260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน
54 # 3อจ650503-133 ED627686703TH Oneone20 + jumjum (536265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
55 # 3อจ650503-134 ED309068799TH pramual + patrollawyer (536267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางเขาพระศรี กรุวัดเขาพระศรี พิมพ์ซุ้มหยัก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
56 # 3อจ650503-135 TH01182RXTP58B หิมาลัย + Thanita2524 (536271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อองค์แสน วัดพระธาตุเรณู เนื้อทองเหลือง จ.นครพนม (หน้าตัก 4.6 นิ้ว)
57 # 3อจ650503-136 EJ407288640TH Xdireak + vanida1720 (536274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดขอบซ้าย,เจิมชาดแดงภายหลัง)
58 # 3อจ650503-139 ED624207023TH บุญพา + anusornss (536283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 67%)
59 # 3อจ650503-140 ED625892336TH major + POOSIT (536287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระตรีกาย หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง(G 88%)

60 # 3อจ650503-142 ED640737872TH art8888 + aee_sotspa (536295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด เนื้อดิน ปี 2475 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3.5 ซม.)(630330-025)
61 # 3อจ650503-143 822206651965 chaiyut07 + Kae33 (536299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650503-145 SDOT000040820BQ petcharee + Nicharida (536304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640907-059)
63 # 3อจ650503-148 EB630211512TH กุ้งหวาน + มีพอดี (536312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล จ.เพชรบูรณ์
64 # 3อจ650503-149 RESP000046431WA Nisila_zana + แสนเก่ง (536316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
65 # 3อจ650503-150 ET638611900TH สิงห์สยามศิลป์ + armarging (536320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
66 # 3อจ650504-103 vongsomboon+ขนมไทยแม่อารีย์ (536459) ตลับทอง 1 องค์ ( G 80 %)(น้ำหนักรวม 19กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 05 พ.ค. 2565 - 08:35 น.] #83970 (3/12)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ650421-031 ED630216789TH theeraphon19 (535014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650422-006 ED612194605TH Wanlop (535246) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ650422-010 ED587269463TH มหามณีจินดา (535252) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650423-003 ED627813455TH chun_lp10 (535385) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650425-003 EJ437712597TH ขนมไทยแม่อารีย์ (535524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650425-006 EJ010676317TH sai-9ton (535485) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ650425-009 ED522794836TH คานธี (535534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ650426-037 ED553534924TH heng9999 (535610) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ650427-006 SABR0000277556P ประทีป (535882) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ650427-026 ED594691266TH Pui2529 (535874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650428-001 ED622282256TH Benlary (536006) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ650428-004 ED551152383TH PANI_SAMIT (536020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ650428-019 ED613077870TH soontorn2014 (536013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650428-023 ED498972975TH อ้นทวีคูณ (536019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650429-007 RL366363131TH yellyx18 (536144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650429-013 ED657700995TH bancha18 (536092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650429-016 ED607936543TH ตี๋แยกปัก (536101) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
18 # 1อจ650429-022 ED598657747TH CTPRAKRUENG (536150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650429-026 TH0118256QU30B toyswnr (536154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650429-029 TH01182S7Z3Q7B toy_clong8 (536156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650429-030 ED278456941TH probation (536157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650429-032 ED400874818TH ramez (536102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650430-004 ED514048063TH soraaoiza (536205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ650430-013 ED845567892TH looknam1 (536232) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ650430-014 EH578891895TH pimthong (536240) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ650430-016 EJ437713535TH ขนมไทยแม่อารีย์ (536255) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ650430-021 RPRA000055922GV Pupan_nick (536234) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ650430-022 ED490993630TH tonjaruwit (536242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ650430-023 ED614370492TH linyikaiii (536236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650503-011 ED595741746TH Burapha777 (536387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650503-015 ED538751144TH Namnathee1983 (536359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650503-019 TH01182SK3HV2B บุญกตัญญู (536388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650330-010 ริณดา (533072) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650420-006 ริณดา (534958) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650420-011 ริณดา (534995) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650421-001 banana (535141) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ650422-008 Finish (535263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650425-024 somsak-p (535559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ650425-028 print (535562) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650425-033 sjitrakorn (535567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ650426-012 ลูกแม่รำเพย (535736) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ650426-013 captainjack (535678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650426-027 ฐานแซม (535751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650427-002 ราชสีห์ (535869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ650428-002 JadeJ (535930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650428-003 ขุนพลชิน (535932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650428-005 ขุนพลชิน (535936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650428-006 แม็คพระเครื่อง (535939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650429-001 nopparutMak (536056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650429-003 amata2000 (536058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650429-009 sarayut_jo999 (536061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650430-001 boonlers (536230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650430-007 jicko (536239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650430-008 jicko (536248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650430-009 jicko (536249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650430-010 pannawat (536252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ650503-002 suchat-01 (536368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ650503-005 vittaya14 (536371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650503-009 Buncha (536327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ650503-027 midori (536352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ650503-032 การันตีพระ (536256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ650503-034 การันตีพระ (536270) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ650503-037 การันตีพระ (536273) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ650503-039 การันตีพระ (536279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ650503-043 blue333 (536370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 2อจ650503-045 OKK08 (536257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650419-109 EJ437710905TH rojheavy + ขนมไทยแม่อารีย์ (534668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง(ดำ) ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
2 # 3อจ650422-010 Kan01 + Mienthong (535198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ยันต์นูน เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
3 # 3อจ650425-145 ED626536509TH โก๋แก่ + ต่อยอด (535462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650425-156 ED609253493TH อุ๊อุ๊อุ๊ + Thanapong36 (535510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
5 # 3อจ650426-101 ED610636393TH แม้วจอมเทียน + (535577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปราสาทหินพิมาย
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองหลือง ปี 2533 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
6 # 3อจ650426-110 66850487982092 poshwises + rote39 (535622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหงษ์ เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
7 # 3อจ650426-114 ED505988576TH pakarapo + coldplay (535643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
8 # 3อจ650426-158 ED562085000TH auu2520 + ตะแคงขวด (535725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
9 # 3อจ650426-207 TH01182RWXUJ6B น_สุขปลอด + นึกอ่อนนุช (535746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์
10 # 3อจ650427-113 KBCLT00015592PC midori + Kampanat13 (535833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน


11 # 3อจ650427-115 ฉางฟง + Marksiam007 (535842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000171750C8
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 76%)
12 # 3อจ650427-117 ED137083831TH Ball2008 + tang160946 (535849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจุก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ650427-132 TH01182R1SAE8B โฟล์คซอง + aarun (535824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
14 # 3อจ650427-140 EH568536626TH pr1972 + ปาล์มมี่ (535853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ650427-168 EG960840090TH Gthammarat + Mnnuttapon (535817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมมุมบนซ้าย)
16 # 3อจ650428-133 ED641508235TH friendship + patchara2509 (535938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ650429-105 TH01182S120B6B joymonton + Nongpho (536043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650429-113 ED412939771TH ghostrecon17 + (536066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แบงค์ธาตุพนม
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดหนองอีดุก พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานบัวสองชั้น เนื้อผง ปี 2510 จ.ชัยนาท
19 # 3อจ650429-147 TEPA000483088TH PHLOI + marvellous (536143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
20 # 3อจ650429-148 TEPA000483088TH PHLOI + marvellous (536146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
21 # 3อจ650429-164 YTK2000100295ZH Kampanat13 + gunner (536065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
22 # 3อจ650430-002 กำธรนคร + nakornbubri (536163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(610407-161)
23 # 3อจ650430-003 เขาควาย + Naisert (536165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อดิน ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม
24 # 3อจ650430-004 hrung_anek + kritbig (536167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(590729-168)(G 81%)
25 # 3อจ650430-005 Tatamm + Donking1972 (536172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2509 จ.สงขลา
26 # 3อจ650430-007 scottruth + Nat_Yoke (536178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650430-008 richmanshop789 + teetoon (536179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
28 # 3อจ650430-101 ED606158017TH taveecahijarung + ppffarm (536182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650211-2087)(G 79%)
29 # 3อจ650430-102 ED491057215TH ouy2524 + chaiya-2 (536185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นสามเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.จันทบุรี
30 # 3อจ650430-103 ED601755199TH Exdesign + boom6449 (536187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ650430-104 EH294128896TH meomern23 + pawaris (536189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย) (650110-1164)(G 66%)
32 # 3อจ650430-107 ED644403486TH Greenoldman + newwave9 (536199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)(G 69%)
33 # 3อจ650430-108 ED598325210TH poshwises + hooligan (536200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
34 # 3อจ650430-109 ED620019210TH บอยพระเครื่อง + องอาจ (536202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)

35 # 3อจ650430-110 ED539941575TH P-Pong + แพรวพรรณ (536204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผง ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ650430-111 ED617545405TH พระสมุทร22 + peaky (536207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 3 พิมพ์พระคู่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
37 # 3อจ650430-112 ED617545405TH jarunphant + peaky (536209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ650430-114 ED523161833TH Seopoo + สามพี่น้อง (536213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
39 # 3อจ650430-115 ED626474747TH Prichar + murbur (536214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ปทุมธานี
40 # 3อจ650430-116 PPNM0001164974J Tao339 + midnightjojo (536216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1520)
41 # 3อจ650430-117 EJ437713535TH Prasati + ขนมไทยแม่อารีย์ (536218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650430-118 EJ437713535TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (536221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
43 # 3อจ650430-119 EJ437713535TH tummusic46 + (536224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน ปี 2508 จ.พะเยา
44 # 3อจ650430-120 EJ437713535TH Khongthasen + (536225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (สภาพใช้)
45 # 3อจ650430-123 EJ437713535TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (536210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)


46 # 3อจ650430-124 EJ437713535TH นนท์รามคำแหง + (536212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเจียม วัดอินทราสุการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ650430-125 EJ437713535TH mr108 + ขนมไทยแม่อารีย์ (536217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ จ.ชลบุรี
48 # 3อจ650430-128 EG914087032TH ukaewsasan + นกแก้ว (536222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ เนื้อดินเคลือบเขียว ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ650430-129 EG914087032TH pramual + นกแก้ว (536226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พระครูทวี วัดโรงช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร
50 # 3อจ650430-130 EG914087032TH ปราถนา + นกแก้ว (536227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
51 # 3อจ650430-131 EG914087032TH nopakk + นกแก้ว (536162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ650430-132 ED914087032TH keng_kung + นกแก้ว (536164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650430-133 EG914087032TH keng_kung + นกแก้ว (536166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี
54 # 3อจ650430-134 EG914087032TH joeenok + นกแก้ว (536171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
55 # 3อจ650430-136 EG914087032TH นัตตะ + นกแก้ว (536176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
56 # 3อจ650430-137 EG914087032TH vadcharapol + นกแก้ว (536177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
57 # 3อจ650430-138 EG914087032TH ไซม่อน + นกแก้ว (536181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)

58 # 3อจ650430-139 EG914087032TH joeenok + นกแก้ว (536184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 240)
59 # 3อจ650430-140 EG914087032TH m-cot + นกแก้ว (536186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ650430-141 EG914087032TH บุญพา + นกแก้ว (536168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
61 # 3อจ650430-142 EG914087032TH joeenok + นกแก้ว (536169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(G 67%)
62 # 3อจ650430-143 RTRA000055459B3 Pond27 + Pupan_nick (536170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
63 # 3อจ650430-144 RPRA000055459B3 BankHiWay + Pupan_nick (536174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ650430-145 RPRA00055459B3 lekmgeups + Pupan_nick (536180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
65 # 3อจ650430-146 ED567283259TH dreamsconner + (536235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลานตาจวบ
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650430-148 ED653403060TH พรพระพุทธคุณ + waves (536190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์รวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4195) (น้ำหนักรวม 57.9 กรัม)
67 # 3อจ650430-149 ESSL00014527659 natt99 + pitipong420 (536192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม
68 # 3อจ650430-151 TNR5000138881GE dobae + จริงใจ (536188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 994)
69 # 3อจ650430-152 ED611569372TH mana1 + อูกิม (536191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)

70 # 3อจ650430-153 RH17000254841R9 safetheworld + ครูแป้ง (536193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
71# 3อจ650503-005 intermilan+sangnineface (536275) กรอบทอง 1 องค์ ( G 87%)(น้ำหนัก 14 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 04 พ.ค. 2565 - 08:41 น.] #83967 (2/12)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650419-001 EJ437755615TH ซูโม่ (534794) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ650419-011 ED614680145TH jojo5 (534795) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 1อจ650425-004 ED566385897TH chen_2222 (535540) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ650425-010 ED614678178TH jojo5 (535547) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ650425-011 ED344084719TH pairat7270 (535552) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ650425-012 ED632007077TH doramon2345 (535560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ650426-013 ED51585591TH RtitTi (535689) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 1อจ650426-034 EJ437716948TH ซูโม่ (535596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650426-038 EG391043766TH perfectman77 (535615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650427-002 ED598654811TH HS2NAJ (535866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ650427-022 ED611575347TH golfsriracha (535861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650427-029 EB595183375TH nopponsmith (535880) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ650427-031 EB594412885TH ท๊อปบางนรา (535887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650428-018 ED571833111TH พระยอดขุนพล (536010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650420-025 ตุ๊ต๊ะ (534988) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650420-027 Viraphan711 (534957) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650422-017 prasit_jongsiri (535240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650423-003 titong (535406) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ650423-010 แปะยุ้ย (535413) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650423-011 แปะยุ้ย (535416) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ650423-012 แปะยุ้ย (535420) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ650423-019 แปะยุ้ย (535409) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ650423-022 แปะยุ้ย (535422) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ650425-015 legallaw (535496) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 2อจ650425-017 legallaw (535507) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
12 # 2อจ650425-018 legallaw (535517) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 2อจ650425-019 legallaw (535523) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 2อจ650425-020 legallaw (535533) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 2อจ650430-002 หมูหิน3276 (536241) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
16 # 2อจ650430-011 การันตีพระ (536160) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650420-110 ED498981513TH ต่อ_ถนนตก + ชวนชื่น (534841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นพระนามาภิไธยย่อ สธ(สร้างเสริม) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.นครปฐม (หน้าตัก 9 นิ้ว)(650305-1057)
2 # 3อจ650421-176 ED598297385TH เมืองช้าง + Prapoj_w (535111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช (G 68%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ650422-150 EB583522669TH sin10 + seranee (535189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดแหลมฟ้าผ่า พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ(S 88%)
4 # 3อจ650428-105 822183015614 เครดิตดี + PollaPiya (536021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุวัฒนมงคล 90 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 64/หน้าตัก 5 นิ้ว) (650303-3012)
5 # 3อจ650428-135 ED609272815TH วิเศษชัยชาญ + แซนวิช (535943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกล้าย วัดหงส์รัตนาราม เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650429-001 Siamclassic + nopparutMak (536028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ650429-002 พระประแดง26 + tungsaima (536030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(650422-1014)
8 # 3อจ650429-003 เชษฐประตูผี + krichayan (536031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ650429-004 Thossapon1985 + (536033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพใช้)(G 83%)
10 # 3อจ650429-101 RTCL000055250YJ พระยอดบางขวาง + (536035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
precha1150
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.จันทบุรี
11 # 3อจ650429-102 RTCL000055250YJ พระสมุทร22 + precha1150 (536036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
12 # 3อจ650429-104 822186992782 Apisiri + kengbanpong (536039) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
13 # 3อจ650429-106 RERW00006258038 Poonsin + sanopporn (536047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังหลวงพ่อเฟื่อง เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ650429-108 EJ437714071TH mawinroch + (536052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่น 3 ย้อนยุค(๗ หางหยิก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ650429-109 EJ437714071TH PBnew + ขนมไทยแม่อารีย์ (536053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
16 # 3อจ650429-110 EJ437714071TH WeeBangpree + (536057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์

เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่นอนามัยบางบ่อ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรปราการ
17 # 3อจ650429-111 EF642844565TH pramual + ธัมปารี_16 (536059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
18 # 3อจ650429-112 822187880452 Thanaphu9 + newpiccolo (536063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2565 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 9966)
19 # 3อจ650429-114 TH01182S466C6B Beginner_Y + Lpk-amulet (536067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650429-115 ED456898245TH Thesun66 + samsung48 (536070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ650429-116 ED18422592TH Kristraj + kong2409 (536141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.หนองคาย (หน้าตัก 3 นิ้ว)
22 # 3อจ650429-117 ED658301345TH พระยอดบางขวาง + ริณดา (536074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นพุทธอุทยานธรรมโกศล พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นนทบุรี.. (650402-1019)
23 # 3อจ650429-118 ED658301345TH สิงห์สอง + ริณดา (536078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (641129-2153)
24 # 3อจ650429-119 ED64540715TH Watermelon + Wnk809 (536080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650429-120 BPLA000142848MB meomern23 + บัง57 (536083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3273)
26 # 3อจ650429-122 TH01182546AX9B Zhang_Danny + SuerAey (536068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (650119-1460)
27 # 3อจ650429-123 ED440831585TH Greenoldman + armbasic (536071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 78%)
28 # 3อจ650429-124 ED584962786TH เมืองไทย + kaiza19 (536073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว)
29 # 3อจ650429-126 ED616053308TH Chutwat + จุ๊สุราษฎร์ (536077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีชวด เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ650429-127 ED6126053308TH Chutwat + จุ๊สุราษฎร์ (536081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเส็ง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ650429-128 ED598657747TH แป้ง67 + CTPRAKRUENG (536084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
32 # 3อจ650429-129 ED641440290TH kasan + ซุยคิขิง (536087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
33 # 3อจ650429-130 ED641440290TH สุชาติสาย2 + ซุยคิขิง (536088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650429-132 ED641440290TH ราชสีห์ + ซุยคิขิง (536121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650429-133 ED641440290TH PHLOI + ซุยคิขิง (536122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650402-1047)
36 # 3อจ650429-134 ED641440290TH dream777 + ซุยคิขิง (536123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650308-2003)
37 # 3อจ650429-135 ED641440290TH รชตะธาดา + ซุยคิขิง (536124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650429-138 ED641806720TH chaiyut07 + natapoln (536128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650429-139 PPDA0000935306M jane77 + ป๋องณรงค์ชัย (536129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ650429-140 ED626591791TH ทิศเหนือ + vespa2 (536131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ650429-141 RMTW000032441JJ TEE_INTER + (536132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Boyprasertsak
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650429-142 EH002377333TH Nottj + เหรียญหลวงพ่อคูณ (536134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นบูรพาจารย์ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 9353)
43 # 3อจ650429-143 ED615954610TH เหลืองหางขาว + Darkwalf (536135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) (640531-107)
44 # 3อจ650429-146 ED636342184TH Boonrak + ตี๋กฤต (536142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650429-150 YTK20001002526Y ทนายโอ๊ต58 + jarun123 (536148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
46 # 3อจ650429-151 ED493589469TH Buncha2508 + หมากคาย (536029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ650429-152 ED636717939TH si_mong29 + noopan (536032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วง วัดพระสิงห์ พิมพ์สองหน้า เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
48 # 3อจ650429-153 SPP192300002199 Nottj + josiam65 (536034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
49 # 3อจ650429-154 ED473472130TH เซียนน้อยหนึ่ง + น้องอิมอิม (536037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 78%)
50 # 3อจ650429-155 ED562087836TH Medkanoon + manilmanggol (536136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650328-2054)(G 63%)
51 # 3อจ650429-156 PNAM000169760L7 korn88 + manop2557 (536040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ650429-158 ED606918251TH ปราถนา + civilwork (536045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)(G 70%)
53 # 3อจ650429-159 ED660602049TH azayagency + castman (536050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
54 # 3อจ650429-160 EF127903470TH โตท่าเรือ + sakdac2488 (536054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี
55 # 3อจ650429-161 EH002377364TH บอยหน้าวัง + (536139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม
56 # 3อจ650429-162 831053369226 นะโม39 + กระแสร์2 (536060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (550510-072)(G 63%)
57 # 3อจ650429-163 EJ639060151TH Chan59 + lattlatt (536062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1556) **พระสภาพสวย
58 # 3อจ650429-165 ED627692859TH boytiew + หนุมานเชิญธง (536069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงโรยพลอย ปี 2522 จ.จันทบุรี
59 # 3อจ650429-166 ED631621108TH nopakk + ไชยนาท (536072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650429-167 ED620536810TH วิบูลย์ + ผู้นำพล (536076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
61 # 3อจ650429-168 RM3400027254269 sur_suk + numpraram2 (536079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650429-169 EG938232701TH crystalpower + เมืองสมุทร (536082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อนางกวัก หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
63 # 3อจ650429-171 ED65620561TH Benjapon88 + Bomecool (536091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระสังวรา(ชุ่ม) วัดราชสิทธาราม พิมพ์เล็บมือ เนื้อตะกั่ว ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650429-172 QFX048700000130 Nyusuktip + kyokun (536093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
65 # 3อจ650429-173 ED569055245TH พระประแดง26 + Khanoon (536094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650418-1380)
66 # 3อจ650429-174 EB595208381TH sin10 + Santi1989 (536097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 12 (๗ หางยาว) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี
67 # 3อจ650429-177 RERW00062756E4 poshwises + sanopporn (536103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นโภคทรัพย์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2507 จ.พิษณุโลก
68 # 3อจ650429-178 RMCB00089966GA teenlay + ปอ-ปอ (536104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี(G 61%)
69 # 3อจ650427-114 EW004584214TH Tarkkyp + M-cot (535838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 พ.ค. 2565 - 08:39 น.] #83964 (1/12)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650420-003 ED598283069TH prajuab (534962) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650420-009 ED587216236TH มาริโอ (534969) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ650420-020 EH740395889TH สะสมพระ (534974) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ650420-024 ED628023970TH Vincent (534977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ650421-003 ED596618811TH บุษกร (535149) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ650421-005 ED606652766TH theone (535150) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ650421-012 TH740395875TH สะสมพระ (535113) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 1อจ650421-014 EH740395861TH สะสมพระ (535117) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ650421-015 EH740395858TH สะสมพระ (535152) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650421-017 ED53523643TH pirapat112 (535098) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ650421-018 TH01182QEAQ61B พจน์3841 (535155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650421-022 ED609689796TH คุณศิระ (535127) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ650421-023 ED641700406TH SOMDED (535159) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
14 # 1อจ650422-003 ED615029727TH seranee (535268) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ650422-008 RAYT000115999VG ณัฐเกล้าพระเครื่อง (535274) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650422-024 TH01182RG9BB7B พจ_ลาดพร้าว (535276) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ650422-029 TH01182RFHBR6B Jindamanee55 (535277) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650423-002 EH602573572TH chaiywutkunarsa (535414) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ650423-007 ED620082787TH องอาจ (535425) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ650423-013 ED615055245TH seranee (535399) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ650423-015 ED624456825TH karjo123 (535396) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650425-008 ED638503264TH sinburiram (535530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650427-007 WDSR0002021528W Narongrad_107 (535889) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ650427-012 WDR00020451TH มีดีพระเครื่อง (535901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
25 # 1อจ650429-017 ED620247543TH bluezone69 (536119) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 1อจ650429-023 ED599829664TH บิ๊กนคร (536151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ650429-018 ED620247543TH bluezone69 (536106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650411-010 vee2503 (534282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ650411-028 romsai (534285) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ650412-011 ppffarm (534394) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ650418-006 kit01 (534590) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 2อจ650418-018 พุทธคุณ05 (534607) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ650419-009 deknoii (534782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650420-001 Duk_DM (534916) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650420-004 ริณดา (534927) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650420-014 ริณดา (534993) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ650420-016 ริณดา (535007) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650420-021 nattasak (535009) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650421-006 ตาต้น (535144) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ650421-009 en_amulet (535145) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ650421-010 Ant_pp (535148) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 2อจ650421-014 midori (535146) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 2อจ650422-011 Kimthoo (535283) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650422-015 skyforce (535278) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650423-006 prasong (535402) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ650425-002 legallaw (535529) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ650425-003 legallaw (535535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ650425-004 legallaw (535537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650425-005 legallaw (535541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ650425-006 legallaw (535543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650425-008 legallaw (535549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ650425-009 legallaw (535555) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
26 # 2อจ650429-002 การันตีพระ (536041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650429-005 การันตีพระ (536044) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ650429-006 การันตีพระ (536046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ650429-007 การันตีพระ (536048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ650429-008 การันตีพระ (536051) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ650429-017 การันตีพระ (536055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650406-127 EH477342665TH poshwises + นกแก้ว (533728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังแบบหัวแหวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 68%)
2 # 3อจ650418-225 ED598959455TH nawapol1981 + (534622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
SAHAKORN
เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ650421-194 EH786706619TH nopakk + แจ็คเชียงดาว007 (535074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650422-112 ED627640785TH tonychan + หนุมานเชิญธง (535216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อผงฝังพลอย ปี 2522 จ.จันทบุรี
5 # 3อจ650422-154 TH01182RFCJ32B yayara + tttui (535207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ650422-156 KBPRN00013203LD Nisila_zana + tokyo (535212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระเม็ดบัว เนื้อดิน **ไม่ระบุที่สร้าง
7 # 3อจ650423-113 ED645401053TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + Punkorat (535329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตะไบฐานใหม่)
8 # 3อจ650423-126 EJ437711821TH ukaewsasan + (535370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปรุหนัง เนื้อดิน กรอบเงิน(S 90%) **ไม่ระบุที่สร้าง
9 # 3อจ650423-151 EJ62704937TH PharmX + (535307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผง ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพชำรุดด้านหลัง)
10 # 3อจ650425-016 tanint + ทัศดา (535499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/น้ำหนักทอง 4.3 กรัม)
11 # 3อจ650426-002 กิตช่างไม้ + Werawath01 (535579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ วัดเทพากร พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ650426-006 sapansoong + teerawit (535593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ650426-017 korn88 + ฐานแซม (535629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ650426-020 pongchon + (535638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา
15 # 3อจ650426-103 ED618173688TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + aompol19 (535581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย-ขวา)(G 87%)
16 # 3อจ650426-104 ED620014623TH ยอดอ่างทอง + saijai66 (535594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี
17 # 3อจ650426-124 EG914085822TH เด็กหงษ์ + นกแก้ว (535682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี(G 65%)

18 # 3อจ650426-133 EG914085822TH โจ้ดอนเมือง + นกแก้ว (535592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
19 # 3อจ650426-134 EG914085822TH พ่อมาเฟีย + นกแก้ว (535598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง(G 61%)
20 # 3อจ650426-135 EG914085822TH joeenok + นกแก้ว (535607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯกรอบทอง(G 66%)
21 # 3อจ650426-159 ED561559755TH watercolour + takrit (535727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
22 # 3อจ650426-161 ED268186860TH Weerawat0310 + naphat61 (535580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่น ส.5 เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
23 # 3อจ650426-170 ED594684676TH Apisiri + james107 (535628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ650426-175 MPTN000131055PE Aummata + ณัฐากาญจน์ (535651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650426-181 TH01182RX6WB5B poshwises + พยัคฆ์สมิง (535687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.ราชบุรี
26 # 3อจ650426-189 ED62655057TH เอตลาดพลู + ต่อยอด (535718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นร่วมใจสร้างสะพาน เนื้อเงิน ปี 2528 จ.พิจิตร
27 # 3อจ650426-203 ED627108824TH ChartKT + แม็กซิมัม99 (535734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ650427-121 ED550776215TH แฟรงค์ตาทิพย์ + Tanadol1969 (535785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระทวารวดี พิมพ์มารวิชัย เนื้อสำริด
29 # 3อจ650427-122 ED620561434TH Darkwalf + ผู้นำพล (535789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
30 # 3อจ650427-123 ED620561434TH พระประแดง26 + ผู้นำพล (535792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 77%)
31 # 3อจ650427-124 ED620561434TH ChartKT + ผู้นำพล (535794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
32 # 3อจ650427-125 ED620561434TH chaleaw56 + ผู้นำพล (535796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)(G 63%)
33 # 3อจ650427-131 ED618180919TH pramual + หมูอ้วน1264 (535820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (511005-076)
34 # 3อจ650427-135 ED585778295TH vitaya + Darkwalf (535835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
35 # 3อจ650427-158 ED286154695TH pramual + June2301 (535900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดพระเกศ)
36 # 3อจ650427-172 GSPZ000038408J4 tongdang53 + korn88 (535834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 85%)

37 # 3อจ650427-180 KBCLT00015637AA Narongrad_107 + มงคลทิพย์ (535863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
38 # 3อจ650428-001 pramual + olympia (535945) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา โครงการหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม)(650422-1038)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จจิตรลดา โครงการหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (650422-1039)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จจิตรลดา โครงการหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (650422-1040)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
39 # 3อจ650428-002 หลิวพระเครื่อง + suratask (535953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
40 # 3อจ650428-003 thitipant + ต่ายวัดหนึ่ง (535958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 1943)
41 # 3อจ650428-004 Nongjeen + anonnat (535961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
42 # 3อจ650428-005 แสงธรรม01 + Prapoj_w (535964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (640915-022)(G 78%)
43 # 3อจ650428-006 vongsomboon + Nathan666 (535967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)
44 # 3อจ650428-101 RPDT000048742LK midori + toyota888 (535972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 842/ขนาด 7 นิ้ว)
45 # 3อจ650428-102 TH01182RXT532B ชุมพล5 + josiam65 (535976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
46 # 3อจ650428-103 822183571263 goodaomzc + guikong (535982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 65%)
47 # 3อจ650428-104 ED645503865TH Jokaiwan + ไข่มุข (535985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
48 # 3อจ650428-106 EG277668335TH Apisiri + ขนมกรุบ (535990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
มีดหมอ **ไม่ระบุที่สร้าง
49 # 3อจ650428-107 EG277668335TH เหน่งบางคู้ + Posi2526 (535993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อสามกษัตริย์ จ.สมุทรสาคร
50 # 3อจ650428-111 TH01182RWG9E6B บอยพระเครื่อง + gallardo (535928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (620214-125)
51 # 3อจ650428-112 ย้านข้อมูลไปที่ 3 อจ 650507-013
52 # 3อจ650428-113 ED637719803TH หยกเมืองเพรียว + vanida1720 (535931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
53 # 3อจ650428-115 EJ627042102TH walrawut + (535937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์สามเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.จันทบุรี
54 # 3อจ650428-118 EH746936843TH chaiyut07 + boom6449 (535954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด ๙ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา

55 # 3อจ650428-119 ED541787912TH tungsaima + akm345 (535957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (กรอบทองแดงชุบทอง)
56 # 3อจ650428-120 ED603832358TH ยุทธิชัย + กรอมูเลท (535963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือเศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
57 # 3อจ650428-121 ED636521565TH nopakk + Dadab168 (535968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640813-035) (G 64%)
58 # 3อจ650428-122 ED632224496TH rwmeekaew + duk101 (535971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวา)(650406-1025)
59 # 3อจ650428-123 ED498984316TH แพรวพรรณ + ชวนชื่น (535975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650428-124 ED638305811TH chaiyut07 + ซุยคิขิง (535978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
61 # 3อจ650428-125 ED607474758TH masterpiece + (535981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasit_jongsiri
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
62 # 3อจ650428-126 ED624206558TH ขุนกิม + anusornss (535983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 510)
63 # 3อจ650428-128 ED627659610TH พระสมุทร22 + ซี_แซน (535992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์สามเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.จันทบุรี (สภาพแต่งผิว)
64 # 3อจ650428-129 ED656900942TH pramual + TheCollector (535997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650428-130 ED634292220TH เมืองช้าง + khathashi (535999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2564)
66 # 3อจ650428-131 ED631938709TH autopower + tiwa9977 (535933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
67 # 3อจ650428-132 PSSR000072739U7 Joker72 + เขาควาย (536022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดวชิระประดิษฐ์ รุ่น 3 เนื้อทองแดง จ.สุราษฎร์ธานี
68 # 3อจ650428-136 ED630244555TH สุชาติสาย2 + amarin99 (535946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (640423-049)(G 93%)
69 # 3อจ650428-137 ED528268626TH Nongjeen + ลูกเจ้าตาก99 (535950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650428-138 ED655402481TH wiratwhite + Yai_charat (535952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650428-139 ED443062502TH juipeter + TheIronMan (535955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
72 # 3อจ650428-141 EH266229885TH ltpaisarn + tookatun (535969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (650106-1077)(G 67%)
73 # 3อจ650428-142 ED474356254TH m-cot + nosed (535973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)

74 # 3อจ650428-145 ED550794179TH Veerayut35 + Park-- (536023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
75 # 3อจ650428-146 ED562077374TH หมอพี + manilmanggol (535984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์ (650305-1030)
76 # 3อจ650428-147 ED652304919TH jirapach + welding24 (535987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 3.2 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกชำรุด) (650401-1120)
77 # 3อจ650428-148 ED606162949TH วีไทรน้อย + ppffarm (535989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641122-1032) (G 78%)
78 # 3อจ650428-149 EJ437715338TH ต้น_เบอเร่อ + เวสแฮม (535994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีเวียง เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี
79 # 3อจ650428-150 ED639932596TH nut2326 + lulytoon (535995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 955)(650405-1052) (G 67%)
80 # 3อจ650428-151 EJ437716979TH ต้น_เบอเร่อ + ซูโม่ (535947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2500 จ.ราชบุรี
81 # 3อจ650428-153 ED580557350TH zloty + มาดหานทราย (535951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
82 # 3อจ650428-155 ED618710673TH vorapot-p + mchutith (535956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 4.8 กรัม)
83 # 3อจ650428-156 ED620017806TH uthai211 + องอาจ (535959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650428-159 SXF460900000827 major + kyokun (535966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
85 # 3อจ650428-160 ED4736464615TH นายทัพ + น้องอิมอิม (536024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 53%)
86 # 3อจ650428-161 ED473464615TH manutsri + น้องอิมอิม (535970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650428-162 ED473464615TH JASMIN + น้องอิมอิม (535974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM