ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2565


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2565 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 มิ.ย. 2565 - 08:39 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 30 มิ.ย. 2565 - 08:43 น.] #84366 (26/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650607-007 ED689996078TH Khunpun (540398) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650609-015 ED425432334TH yyoyo (540820) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650611-008 ED710438055TH pradrem (540994) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ650611-014 ED683522397TH คอปแมน (540998) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650611-023 EJ466149975TH Sawadee9 (541012) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650613-002 ED442827155TH PhaoNamo98 (541120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650614-011 ED641794553TH เฮงเฮงเฮง168 (541239) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
8 # 1อจ650615-004 ED683540020TH คอปแมน (541384) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
9 # 1อจ650615-017 EJ490997000TH psaran (541445) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650616-018 EH597123817TH pradrem (541533) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650617-017 ED637886505TH suwatboat (541688) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ650617-024 822348525740 guikong (541695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650617-032 ED714484991TH เต๋อคูทราย (541626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650620-010 EJ333615036TH นกแก้ว (541921) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ650620-011 EJ333615036TH นกแก้ว (541930) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650620-012 EJ333615036TH นกแก้ว (541931) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ650621-013 ED586036581TH สายอีสาน (542060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650622-009 ED751407058TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (542184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ650622-011 ED738516288TH Burapha777 (542224) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ650622-016 ED617467915TH nuthapol (542232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650622-017 ED701150385TH อ้นทวีคูณ (542234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ650622-019 EH110464686TH sawang (542239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650622-023 ED682373609TH voravitt (542091) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ650622-024 KBSNT0001316728 nutakit (542093) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ650622-028 ED731281680TH IRONAMN (542098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650623-001 EG9516178365TH Naruto095 (542398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650623-005 EJ484220208TH kollek (542296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ650623-007 ED748934859TH kengsalaloi (542304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650623-018 PLF028100011102 เหน่งเมืองนนท์ (542261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650623-020 PNLB000041457JD logisman (542266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650623-023 ED773626126TH PHLOI (542316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ650623-025 ED738031179TH bakhum1 (542330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ650623-028 RM340002984185G Benjarong (542339) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 1อจ650623-029 ED715427307TH armyboy23 (542343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ650623-030 ED498378373TH น้องหมี (542348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ650623-031 ED767020916TH Manunicon (542364) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
37 # 1อจ650624-005 SCBY00016151649 ดอกบัว99 (542444) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
38 # 1อจ650624-017 ED703443188TH takrit (542452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ650624-020 EW985035841TH Bowvijung (542466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650624-021 ED145259835TH Amnat2517 (542498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ650625-003 ED686880671TH chaiywutkunarsa (542523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650625-004 ED755029776TH ชัยไทรงาม (542526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650625-014 ED777102376TH ขอบกระด้ง (542551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ650625-017 ED789700028TH twongt (542611) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
45 # 1อจ650625-020 ED645586750TH ไข่มุข (542554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ650625-021 ED635899696TH PING007 (542542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ650625-022 ED748938060TH kengsalaloi (542544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ650625-027 ED541870610TH เชษฐประตูผี (542555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ650625-028 TLIP0001705123S พาสุขพระเครื่อง (542560) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
50 # 1อจ650625-034 ED755891535TH ต่อยอด (542575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ650625-052 ED773917835TH Tee59 (542503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ650625-054 ED746991164TH Pranot02 (542505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 1อจ650625-056 ED745945702TH lutjack (542650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ650625-057 ESTS000228422TH เอ็มซีเค (542518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ650628-013 ED781916099TH PHLOI (543106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650608-005 ริณดา (540671) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650608-006 ริณดา (540678) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650608-009 ริณดา (540679) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650608-029 hanhaniiz (540688) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650608-030 hanhaniiz (540693) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ650608-039 hanhaniiz (540687) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ650609-020 เสมาพัดยศ (540717) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650611-004 Father (540967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650613-004 noi70 (541158) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ650613-010 เด็กท่าพระ (541163) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650613-015 พรของแม่ (541170) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650614-005 สยามเมืองยิ้ม (541300) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ650615-001 เล้งคร๊าป (541443) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 2อจ650615-008 ริณดา (541378) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
15 # 2อจ650615-009 ริณดา (541387) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650620-009 vee2503 (541887) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650620-010 vee2503 (541891) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ650620-012 vee2503 (541899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ650620-015 vee2503 (541909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ650620-033 Pond2865 (541916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ650621-005 teetoon (542017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650622-017 bkk10250 (542203) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ650622-019 bkk10250 (542211) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ650622-020 bkk10250 (542214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ650623-001 nuttakrit (542354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650623-003 popnavy (542357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650623-005 QiciQ (542359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ650623-015 goodaomzc (542342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ650623-016 หนึ่งบารมีพระพุทธ (542345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ650624-003 chanram (542493) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ650624-005 topkoo (542494) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ650624-006 ชลชินเขต (542495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650624-009 JATUWAT (542497) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ650624-014 tom_tepa (542438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ650624-015 aroun (542440) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 2อจ650624-017 มีเก้า888 (542446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650624-018 น้าหมี (542448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ650624-022 law_lux (542481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ650625-005 staruch (542559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ650625-010 aek1979 (542571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ650625-012 วัชชัย2929 (542649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 2อจ650625-013 เด็กท่าพระ (542524) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
43 # 2อจ650627-016 penpathum (542767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ650627-042 การันตีพระ (543122) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
45 # 2อจ650628-014 การันตีพระ (543131) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 2อจ650628-015 การันตีพระ (543130) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
47 # 2อจ650629-001 การันตีพระ (543124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650613-166 ED742262298TH tawee999 + pong521 (541100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดเจริญภูผา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สงขลา
2 # 3อจ650614-124 ED707895285TH jirapach + autpichut (541201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองเหลือง ปี 2530-2545 จ.นครปฐม (หน้าตัก 4 นิ้ว)
3 # 3อจ650615-128 EH454041636TH รุตช้างกลาง + Bophantom (541372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 64%)
4 # 3อจ650616-127 EG277669675TH เซียนน้อยหนึ่ง + ขนมกรุบ (541474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
5 # 3อจ650616-128 EG277669675TH Rakchart + ขนมกรุบ (541476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพขรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)
6 # 3อจ650616-143 ED743636059TH เหรียญ + องอาจ (541455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
7 # 3อจ650616-161 ED735078897TH murbur + คูณสตางค์ (541529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเวฬุวัน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
8 # 3อจ650617-136 EJ437734725TH stdpuy + บอสตัน (541637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
9 # 3อจ650617-160 ED660081833TH รุตช้างกลาง + พัทธลุง (541669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างนิยม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดโคกเมรุสร้าง)
10 # 3อจ650620-116 EH382234232TH toy_clong8 + R9999 (541903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด เนื้อดินทาบรอนซ์ทอง ปี 2475 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ650620-119 ED760705103TH scpra + krais1 (541914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
12 # 3อจ650620-121 EB633763188TH m-cot + Poy111 (541910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1736)(G 78%)

13 # 3อจ650620-138 ED652179093TH poo2515 + paloem (541856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)
14 # 3อจ650620-149 ED676461777TH บรีสพระช่วย + หนุ่ยเสื้อดำ (541828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ650621-106 ED731282495TH tansave + นกแก้ว (542019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นฉลองหุ่นขี้ผึ้ง เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ระยอง (หน้าตัก 9 นิ้ว)
16 # 3อจ650621-107 ED735469725TH JadeJ + Nanapo (542022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางห้ามสมุทร หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม
17 # 3อจ650621-110 ED756455347TH มารวย50 + meildola (542031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุนเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 66%)
18 # 3อจ650621-117 ED730258747TH แอนกะดิว + Thanapong36 (542002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)(G 79%)
19 # 3อจ650621-119 ED586036581TH lohbetong + สายอีสาน (542010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
20 # 3อจ650621-124 ED757940336TH teewhytee + PharmX (541971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.จันทบุรี
21 # 3อจ650621-131 EJ333614849TH พจน์3841 + นกแก้ว (542029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร(G 78%)
22 # 3อจ650621-163 EJ333614883TH m-cot + นกแก้ว (542064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650621-175 EJ333614883TH chay7 + นกแก้ว (541989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
24 # 3อจ650622-101 ED738707999TH PLE_INNO + opasn (542233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี


25 # 3อจ650622-105 ED701137477TH mvunbay + ชวนชื่น (542242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างกนก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุบางสะแก)
26 # 3อจ650622-107 ED756873771TH Kob_surat2 + ขุนเมืองจันทร์ (542245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์สองกระเดือก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สุราษฏร์ธานี
27 # 3อจ650622-113 ED712260829TH เล็ก2521 + พิมพ์พิมล (542145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ650622-126 ED748406579TH Aofpongsak + jozaa (542252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650622-128 ED748406579TH Teerasak01 + jozaa (542144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านยาว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(S 90%)
30 # 3อจ650622-139 EB665406593TH ขุนกิม + JUKKAPUT (542178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้า ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.อุบลราชธานี
31 # 3อจ650622-144 EJ030111243TH จตุคาม + เวสแฮม (542118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อผงว่าน ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ650622-145 EJ030111243TH Benjapon88 + เวสแฮม (542121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี
33 # 3อจ650622-146 EJ030111243TH juipeter + เวสแฮม (542122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ650622-162 SXF0770000435 eaknaengnoy + apiwat4825 (542109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ650622-178 EX521105331TH pot13 + kusuma69 (542225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน


36 # 3อจ650622-183 ED756337892TH pop2517 + tle_wangpikul (542139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ650622-191 RH17000277556TW jatenarai + สมบูรณ์พระแท้ (542188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
38 # 3อจ650622-200 ED763423937TH pop2517 + chuanchai2505 (542212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ650623-121 TH01182Y6RQ05B neoaud + Thongchai7495 (542260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ650623-130 ED637899739TH chaidee + Artist2559 (542294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เศียรพ่อแก่บรมครูปู่ฤๅษี วัดซับลำใย รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ650623-169 ED773641548TH มหามณีจินดา + solos (542346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
42 # 3อจ650623-179 ED649590397TH crystalpower + Powdernok (542335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
43 # 3อจ650623-180 ED721070403TH aluminium + ย้งศรีสะเกษ (542338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นเจริญพร 88 พิมพ์ปั๊มซ้ำ เนื้อผงทาทอง ปี 2558 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังแผ่นปั๊มเงิน-ตะกรุดทอง)
44 # 3อจ650623-189 PSP0008400673 PHLOI + BoySuchatis (542297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
45 # 3อจ650624-002 Kob_surat2 + nikron (542404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ650625-001 Alekadinho + chanchim (542508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(590111-120)
47 # 3อจ650625-002 Nickklins + SamilaMT (542510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา (650602-1112)(G 68%)
48 # 3อจ650625-003 บรีสพระช่วย + โอ๊ตนาซี (542512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(650613-1017)


49 # 3อจ650625-004 kopper + blue333 (542514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
50 # 3อจ650625-005 ครูสมชาย + blue333 (542517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (640830-153)
51 # 3อจ650625-102 ED645586746TH mybrid00 + ไข่มุข (542643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12891/หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
52 # 3อจ650625-104 EH454041667TH เล็ก2521 + Bophantom (542639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
53 # 3อจ650625-105 EH454041667TH spjpleoil + Bophantom (542642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผางและ ฉ/สภาพล้างผิว) (630514-309)(G 65%)
54 # 3อจ650625-106 ED773606974TH m-cot + ปภานลิน (542644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ650625-107 ED767914208TH BhuriKet26 + (542645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
56 # 3อจ650625-108 EF237907933TH kiattisak + Tarkkyp (542648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (650526-1190)(G 77%)
57 # 3อจ650625-110 EJ030107408TH attasit32 + ซูโม่ (542653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650625-111 EJ03010740TH murbur + ซูโม่ (542561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650625-112 EJ030107408TH ก้องเจริญนคร + ซูโม่ (542564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
60 # 3อจ650625-113 EJ030107408TH m_bluesky + ซูโม่ (542568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ้กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม


61 # 3อจ650625-114 EJ030107408TH m_bluesky + ซูโม่ (542570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
62 # 3อจ650625-115 EJ030107408TH momon + ซูโม่ (542572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
63 # 3อจ650625-116 EJ030107408TH joymonton + ซูโม่ (542574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท)
64 # 3อจ650625-117 EJ030107408TH สมยศ5 + ซูโม่ (542576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2547 จ.เพชรบุรี
65 # 3อจ650625-118 ED779203412TH nick1880 + ข้าวตอกแตก (542578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
66 # 3อจ650625-119 EF237907947TH audy05 + Tarkkyp (542582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)(650607-1101)(G 65%)
67 # 3อจ650625-120 ED724578720TH Naiopel + Father (542586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง) (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)
68 # 3อจ650625-122 EB665451283TH หม่อง + ปราถนา (542502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650625-123 ED757835267TH yutthapongp + เบียร์แปดสาม (542504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่าง่าม เนื้อเงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา
70 # 3อจ650625-124 ED615484068TH jompol10 + noi70 (542507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 76%)
71 # 3อจ650625-125 EJ622820057TH doyzaa + mumu99 (542509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (600720-141)(G 69%)72 # 3อจ650625-126 ED436445930TH อภิชาติชุบทอง + ป๋ามอส (542513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ650625-127 EJ694763218TH pramual + sanyah (542515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650625-128 ED745979839TH หม่อง + tayatang (542516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6492)
75 # 3อจ650625-130 ED436445926TH sirimongkon + ป๋ามอส (542521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
76 # 3อจ650625-131 EF237907955TH walrawut + Tarkkyp (542613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุมหน้ายาว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (650117-2055)(G 65%)
77 # 3อจ650625-132 ED785101236TH art8888 + movie (542616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621029-798)
78 # 3อจ650625-134 ED727167391TH Boonmee888 + mahawong (542621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ650625-135 ED774533213TH pachre + Khanoon (542623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650617-1188)
80 # 3อจ650625-137 ED732712528TH บรีสพระช่วย + ปาล์มครับ (542626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
81 # 3อจ650625-138 ED730285504TH punlopkamee + tojane (542628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง)
82 # 3อจ650625-139 ED70839278TH balrayong + toyota888 (542629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองคำลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 127/สภาพสวย)


83 # 3อจ650625-140 ED748938060TH บอมเบ + kengsalaloi (542632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
84 # 3อจ650625-144 ED759529344TH santi_p + ริณดา (542527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งดำรงราชานุภาพ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี กระทรวงมหาดไทย เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (650609-2077)
85 # 3อจ650625-145 ED759529344TH viponcity + ริณดา (542534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 40 พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 0189/น้ำหนักทองรวม 37.9 กรัม) (650512-1015)
86 # 3อจ650625-148 ED762515725TH เชน3536 + tanapat05 (542545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
87 # 3อจ650625-149 EJ506487956TH Genex + ช่างณัฐ (542652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 68%)
88 # 3อจ650625-150 PSWT0000636263K ksomchai + nateekumjudpai (542552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 65%)
89 # 3อจ650625-152 ED757938195TH Gthammarat + โคราช01 (542531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
90 # 3อจ650625-153 KEX20733054345 Intra103 + Chapanya (542535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
91 # 3อจ650625-154 ED650153527TH Sleek + Tippavon (542538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650625-155 ED768321930TH loongmike + citynew (542541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ650625-156 TH01182YG7DF3B Tatsuya + ทอเร็ตโต้ (542543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี94 # 3อจ650625-157 ED753049778TH eaknaengnoy + pawie2184 (542547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
95 # 3อจ650625-158 EG951680063TH chane31 + หวานเย็น007 (542550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
96 # 3อจ650625-160 ED773918098TH หม่อง + bussakorn (542556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 1 ซม.)(650616-1007)
97 # 3อจ650625-163 ED662981211TH midori + ต้นสุขสำราญ (542595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ650625-164 ED781602753TH สวนดอก + nengdkny (542597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 85%)
99 # 3อจ650625-165 ED720132092TH bungbung + ลูกพระวิษณุ (542600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ650625-166 ED746985597TH viruszaa + DuckyMan (542602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (สภาพทำความสะอาดผิว)
101 # 3อจ650625-167 EX666125210TH Onepiece1688 + coolpra (542604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ650625-168 ED761129291TH amnat108 + พิชชากร (542606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
103 # 3อจ650625-169 EH475894731TH แสงธรรม01 + geffy2019 (542647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
104 # 3อจ650625-171 ED602154496TH เสือเต่า + Sattaya999 (542558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
105 # 3อจ650625-172 ED770804560TH puriwaj + เจ้าชายสีหมอก (542563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ


106 # 3อจ650625-173 ED745843544TH ลุงปิ่นเริน21 + เพิ่มบารมี (542566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุวัดสุวรรณ เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
107 # 3อจ650625-174 ED718384835TH eveoil + jiradech47 (542569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
108 # 3อจ650625-175 ED748674204TH warning + POONBUNS63 (542573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผงปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
109 # 3อจ650625-176 ED748674204TH เฮียปั้ง + POONBUNS63 (542577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานเก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ650625-177 ED748674204TH เฮียปั้ง + POONBUNS63 (542581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานเก้าชั้นอกเว้า เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ650625-178 ED732721391TH อภิชาติชุบทอง + ช_ชุติวัตร (542583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610618-084)
112 # 3อจ650627-002 ทันบางบอน + ขวัญเจริญ999 (542723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (640618-085)
113 # 3อจ650627-005 midori + ประมูลคุณพระช่วย (542738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) (610112-030)
114 # 3อจ650627-006 stdpuy + ประมูลคุณพระช่วย (542743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (650620-3001)(G 80%)
115 # 3อจ650627-007 แสงดาว + ประมูลคุณพระช่วย (542748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590225-157)(G 62%)
116 # 3อจ650627-008 Aekka_23m + tpce(2002) (542752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้117 # 3อจ650627-009 koontoop + dobae (542762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 994)(650504-1074)
118 # 3อจ650627-010 harnwat + narongK (542765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์หน้าลิงใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(630810-226)
119 # 3อจ650627-011 รินน้องรัน + suchawadee (542772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ650627-012 sahran99 + ananv (542817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)(G 63%)
121 # 3อจ650627-014 เมืองช้าง + bunpot (542781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 25295)(G 63%)
122 # 3อจ650627-015 thatarat_n + sineru32 (542783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
123 # 3อจ650627-016 amarin99 + midori (542785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (650421-1003)
124 # 3อจ650627-101 822370190552 tiseng + guikong (542751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ650627-102 ED701118889TH chaiya-2 + ชวนชื่น (542754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
126 # 3อจ650627-103 ED701118861TH koontoop + จีระพงศ์8899 (542756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี (650610-3007)
127 # 3อจ650627-104 ED757836157TH sahran99 + Maxkro (542824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม128 # 3อจ650627-105 ED679459154TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (542761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kaohom1
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
129 # 3อจ650627-106 822371912051 Ploy916 + PollaPiya (542764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดใหม่อมรตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ650627-107 EB595739209TH transport + Santi1989 (542769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
131 # 3อจ650627-108 EB595739209TH transport + Santi1989 (542773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
132 # 3อจ650627-109 EB595739209TH แม่พลอย + Santi1989 (542777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
133 # 3อจ650627-110 EB595739209TH pramual + Santi1989 (542778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
134 # 3อจ650627-111 ED736598845TH Intra103 + Pramote777 (542680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมดำใหม่)
135 # 3อจ650627-112 ED776223395TH เต่านา + เอ็มน้อยร้อยล้าน (542687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2528 จ.นครปฐม
136 # 3อจ650627-113 ED731418082TH Nisila_zana + สรานนท (542690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี
137 # 3อจ650627-115 PYP068000000451 kengkas + Film789 (542697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 62%)
138 # 3อจ650627-116 ED744824053TH สิงค์ใต้สายดำ + แม่ปิง9 (542702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้139 # 3อจ650627-117 RERW0000677086G pramual + sanopporn (542707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
140 # 3อจ650627-118 ED781402791TH tienmcn + sangexim (542711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
141 # 3อจ650627-119 pramual + manop2557 (542716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PNAM000019023528
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
142 # 3อจ650627-122 ED7391977475TH รชตะธาดา + ซุยคิขิง (542660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
143 # 3อจ650627-123 ED765417903TH teerawit + ธาราวดี (542662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์จิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
144 # 3อจ650627-125 EJ030107875TH เต้ยอิตาเลียน + ซูโม่ (542668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนจน เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 136/น้ำหนักรวม 70.2 กรัม) (กรอบชุบทอง)
145 # 3อจ650627-126 EJ030107875TH juipeter + ซูโม่ (542672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผงเคลือบแล็กเกอร์ ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช
146 # 3อจ650627-128 MVLD0003838218L หม่อง + พงษ์คลองสาม (542678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1726)(G 69%)
147 # 3อจ650627-129 ED766711504TH chaiyut07 + ตุ้ยเลี่ยมพระ (542685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
148 # 3อจ650627-130 ED752638591TH pramual + nakorn05 (542691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบตำลึง กรุวัดสะแก เนื้อชินเงิน จ.นครราชสีมา
149 # 3อจ650627-131 ED498378991TH จอมยุทธบูรพา + น้องหมี (542658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)150 # 3อจ650627-132 ED647480460TH medusa3004 + ไซยะ13 (542821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
151 # 3อจ650627-133 ED670590291TH tuirc + หนึ่งท่าข้าม (542663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลัง นวม. เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ650627-134 ED719907480TH ทนายโอ๊ต58 + ข้าวเปล่า (542665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650607-1040)
153 # 3อจ650627-135 ED719907480TH walrawut + ข้าวเปล่า (542673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
154 # 3อจ650627-136 ED719907480TH walrawut + ข้าวเปล่า (542676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
155 # 3อจ650627-141 ED771581634TH อตกพระเครื่อง + pound2007 (542693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
156 # 3อจ650627-142 831120176902 newtme + LIM2512 (542811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (640419-266)
157 # 3อจ650627-144 ED255486070TH jiradech47 + โลมาสีขาว (542701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
158 # 3อจ650627-145 ED773609065TH Sasisinen + PHLOI (542713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641214-1036)
159 # 3อจ650627-146 ED779612332TH วุฒิปราการ + Kkanchana (542717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 330)
160 # 3อจ650627-147 ED699436546TH pcha429 + highway (542722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (530409-065)


161 # 3อจ650627-149 ED602161885TH เสือเต่า + Sattaya999 (542731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
162 # 3อจ650627-150 ED775630361TH nongder + jumjum (542735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด
163 # 3อจ650627-151 EJ433724555TH Suklonkan + myafter9 (542700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชลบุรี (หมายเลข 127)
164 # 3อจ650627-153 EB667659900TH Father + kiatpty (542712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 61%)
165 # 3อจ650627-154 ED748793612TH Mueikim + jojo5 (542719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวขอบล่างมีคราบจากการใช้) (550126-038)
166 # 3อจ650627-156 ED477496335TH ท่านมหา + mahawong (542729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 70%)
167 # 3อจ650627-159 SXF342700002297 apeleven + yoon9 (542750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
168 # 3อจ650627-160 PSP0003524315 sahran99 + manta69 (542820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
169 # 3อจ650627-161 ED719438150TH bellic + ปลาโลมา (542714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
170 # 3อจ650627-163 831121305685 kamrai999 + LIM2512 (542814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 1)(640830-209)
171 # 3อจ650627-164 TH01182YN0FF4B newtme + jarun123 (542823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
172 # 3อจ650627-166 ED628548782TH bellic + ปลาโลมา (542730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประทานพร วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ


173 # 3อจ650627-168 TH01182YMFTT4B น้องจักรพงษ์ + ลำกระดาน (542739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
174 # 3อจ650627-169 ED773629683TH opasn + เก้าออโต้ (542744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
175 # 3อจ650627-170 BANA000108788A2 susuki + ฐานแซม (542746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สระบุรี
176 # 3อจ650627-171 EG388588556TH เมืองไทย + เพิ่มพูน888 (542757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
177 # 3อจ650627-172 EG388588556TH เมืองไทย + เพิ่มพูน888 (542763) ส่งพระตรวจสมิถุนายน อบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
178 # 3อจ650627-173 EG388588556TH เมืองไทย + เพิ่มพูน888 (542766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้ากะไหล่เงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
179 # 3อจ650627-174 831121462776 Aaekaa + pongpan_r (542771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
180 # 3อจ650627-176 ED757219764TH บูมกังวาน + Nakinmak (542780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
181 # 3อจ650627-178 SBDU0000268929G Agoto31 + thip999 (542787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
182 # 3อจ650627-179 ED787911302TH benzy + PANI_SAMIT (542788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
183 # 3อจ650627-180 EH476484021TH theerasj + peaky (542790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)


184 # 3อจ650627-181 TINT000249222VG hemman + golflampang (542696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองแดงกะไหล่นากลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2474/สภาพสวย)(G 65%)
185 # 3อจ650627-182 ED602161877TH pot13 + Sattaya999 (542699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
186 # 3อจ650627-183 ED498380227TH pachre + น้องหมี (542705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650615-1123)
187 # 3อจ650627-185 ED749228234TH pramual + napraw (542718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
188 # 3อจ650627-186 ED716155874TH KUUGA + ยุทธภีม (542724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(630529-325) (G 83%)
189 # 3อจ650627-188 ED650251042TH NP_PRATHAI + zelais (542740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนเสด็จกลับ วัดเขาถล่ม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2511 จ.ชุมพร (พิธีวัดถ้ำเขาเงิน/อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก) (สภาพทาบรอนซ์ทองใหม่)
190 # 3อจ650627-189 ED650251042TH NP_PRATHAI + zelais (542747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนเสด็จกลับ วัดเขาถล่ม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2511 จ.ชุมพร (พิธีวัดถ้ำเขาเงิน/อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
191 # 3อจ650627-190 EG960875757TH Tarkkyp + ลูกวังสะพุง (542825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
192# # 3อจ650628-008 PHLOI+Sasisinen (543039) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 5.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 29 มิ.ย. 2565 - 08:42 น.] #84313 (25/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650613-026 ED676563657TH เงินทองพระเครื่อง (541052) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650615-003 ED512660415TH มุกภูเก็ต (541368) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650620-022 ED730257239TH Thanapong36 (541838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650622-013 ED763612856TH tongjoy (542228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ650622-025 ESTS000227772 เอ็มซีเค (542096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650617-015 ศตกมล (542988) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 2อจ650624-023 ประมูลคุณพระช่วย (542482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ650627-005 การันตีพระ (542655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650627-006 การันตีพระ (542656) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ650627-013 pramual (542704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650627-017 ชัยเจเจ (542709) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ650627-019 การันตีพระ (542659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650627-020 การันตีพระ (542661) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ650627-023 การันตีพระ (542666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650627-025 การันตีพระ (542802) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ650627-026 การันตีพระ (542807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650627-027 การันตีพระ (542808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650627-028 การันตีพระ (542809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650627-029 การันตีพระ (542812) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ650627-030 การันตีพระ (542813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ650627-031 การันตีพระ (542815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ650627-032 การันตีพระ (542816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650627-033 การันตีพระ (542818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650627-034 การันตีพระ (542819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ650627-035 การันตีพระ (542827) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ650627-036 การันตีพระ (542829) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ650627-037 การันตีพระ (542831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ650627-038 การันตีพระ (542833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650627-039 การันตีพระ (542835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


25 # 2อจ650627-040 การันตีพระ (542837) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ650627-041 การันตีพระ (542839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650627-043 การันตีพระ (542841) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ650627-044 การันตีพระ (542845) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
29 # 2อจ650627-045 การันตีพระ (542847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650627-046 การันตีพระ (542849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ650627-047 การันตีพระ (542851) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ650627-048 การันตีพระ (542854) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650627-049 การันตีพระ (542858) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ650627-050 การันตีพระ (542925) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
35 # 2อจ650627-051 การันตีพระ (542862) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 2อจ650627-052 การันตีพระ (542863) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
37 # 2อจ650627-053 การันตีพระ (542877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ650627-054 การันตีพระ (542878) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ650627-055 การันตีพระ (542828) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
40 # 2อจ650627-056 การันตีพระ (542830) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
41 # 2อจ650627-057 การันตีพระ (542832) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
42 # 2อจ650627-058 การันตีพระ (542834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ650627-059 การันตีพระ (542836) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
44 # 2อจ650627-060 การันตีพระ (542838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ650627-061 การันตีพระ (542840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ650627-062 การันตีพระ (542842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ650627-063 การันตีพระ (542843) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


48 # 2อจ650627-064 การันตีพระ (542844) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 2อจ650627-065 การันตีพระ (542846) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
50 # 2อจ650627-066 การันตีพระ (542872) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
51 # 2อจ650627-067 การันตีพระ (542883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 2อจ650627-068 การันตีพระ (542886) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
53 # 2อจ650627-069 การันตีพระ (542888) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
54 # 2อจ650627-070 การันตีพระ (542891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ650627-071 การันตีพระ (542894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 2อจ650627-072 การันตีพระ (542896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
57 # 2อจ650627-073 การันตีพระ (542897) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
58 # 2อจ650627-074 การันตีพระ (542902) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
59 # 2อจ650627-075 การันตีพระ (542904) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
60 # 2อจ650627-076 การันตีพระ (542908) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
61 # 2อจ650627-077 การันตีพระ (542910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
62 # 2อจ650627-078 การันตีพระ (542912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
63 # 2อจ650627-079 การันตีพระ (542914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
64 # 2อจ650627-080 การันตีพระ (542915) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
65 # 2อจ650627-081 การันตีพระ (542917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
66 # 2อจ650627-082 การันตีพระ (542918) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
67 # 2อจ650627-083 การันตีพระ (542920) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
68 # 2อจ650627-084 การันตีพระ (542921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
69 # 2อจ650627-085 การันตีพระ (542923) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
70 # 2อจ650627-086 การันตีพระ (542848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

71 # 2อจ650627-087 การันตีพระ (542850) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
72 # 2อจ650627-088 การันตีพระ (542852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
73 # 2อจ650627-089 การันตีพระ (542853) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
74 # 2อจ650627-090 การันตีพระ (542855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
75 # 2อจ650627-091 การันตีพระ (542856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
76 # 2อจ650627-092 การันตีพระ (542857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
77 # 2อจ650627-093 การันตีพระ (542859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
78 # 2อจ650627-094 การันตีพระ (542860) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
79 # 2อจ650627-095 การันตีพระ (542861) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
80 # 2อจ650627-096 การันตีพระ (542924) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
81 # 2อจ650627-097 การันตีพระ (542927) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
82 # 2อจ650627-098 การันตีพระ (542931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
83 # 2อจ650627-099 การันตีพระ (542933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
84 # 2อจ650627-100 การันตีพระ (542935) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
85 # 2อจ650627-101 การันตีพระ (542939) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
86 # 2อจ650627-102 การันตีพระ (542941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
87 # 2อจ650627-103 การันตีพระ (542943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
88 # 2อจ650627-104 การันตีพระ (542946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
89 # 2อจ650627-105 การันตีพระ (542948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
90 # 2อจ650627-106 การันตีพระ (542944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
91 # 2อจ650627-107 การันตีพระ (542945) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
92 # 2อจ650627-108 การันตีพระ (542949) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
93 # 2อจ650627-109 การันตีพระ (542951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
94 # 2อจ650627-110 การันตีพระ (542952) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

95 # 2อจ650627-111 การันตีพระ (542955) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
96 # 2อจ650627-112 การันตีพระ (542956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
97 # 2อจ650627-113 การันตีพระ (542958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
98 # 2อจ650627-114 การันตีพระ (542960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
99 # 2อจ650627-115 การันตีพระ (542864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
100 # 2อจ650627-116 การันตีพระ (542865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
101 # 2อจ650627-117 การันตีพระ (542867) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
102 # 2อจ650627-118 การันตีพระ (542871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
103 # 2อจ650627-119 การันตีพระ (542874) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
104 # 2อจ650627-120 การันตีพระ (542879) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
105 # 2อจ650627-121 การันตีพระ (542885) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
106 # 2อจ650627-122 การันตีพระ (542889) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
107 # 2อจ650627-123 การันตีพระ (542893) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
108 # 2อจ650627-124 การันตีพระ (542899) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
109 # 2อจ650627-125 การันตีพระ (542962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
110 # 2อจ650627-126 การันตีพระ (542964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
111 # 2อจ650627-127 การันตีพระ (542966) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
112 # 2อจ650627-128 การันตีพระ (542968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

113 # 2อจ650627-129 การันตีพระ (542969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
114 # 2อจ650627-130 การันตีพระ (542972) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
115 # 2อจ650627-131 การันตีพระ (542975) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
116 # 2อจ650627-132 การันตีพระ (542979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
117 # 2อจ650627-133 การันตีพระ (542981) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
118 # 2อจ650627-134 การันตีพระ (542985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
119 # 2อจ650627-135 การันตีพระ (542950) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
120 # 2อจ650627-136 การันตีพระ (542953) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
121 # 2อจ650627-137 การันตีพระ (542954) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
122 # 2อจ650627-138 การันตีพระ (542957) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
123 # 2อจ650627-139 การันตีพระ (542959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
124 # 2อจ650627-140 การันตีพระ (542961) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
125 # 2อจ650627-141 การันตีพระ (542963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
126 # 2อจ650627-142 การันตีพระ (542965) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
127 # 2อจ650627-143 การันตีพระ (542967) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
128 # 2อจ650627-144 การันตีพระ (542970) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
129 # 2อจ650627-145 การันตีพระ (542974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
130 # 2อจ650627-146 การันตีพระ (542903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
131 # 2อจ650627-147 การันตีพระ (542905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
132 # 2อจ650627-148 การันตีพระ (542907) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
133 # 2อจ650627-149 การันตีพระ (542909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
134 # 2อจ650627-150 การันตีพระ (542926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
135 # 2อจ650627-151 การันตีพระ (542928) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
136 # 2อจ650627-152 การันตีพระ (542930) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
137 # 2อจ650627-153 การันตีพระ (542932) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
138 # 2อจ650627-154 การันตีพระ (542936) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
139 # 2อจ650627-155 การันตีพระ (542938) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
140 # 2อจ650627-156 การันตีพระ (542882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
141 # 2อจ650627-157 การันตีพระ (542884) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
142 # 2อจ650627-158 การันตีพระ (542887) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
143 # 2อจ650627-159 การันตีพระ (542890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
144 # 2อจ650627-160 การันตีพระ (542892) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
145 # 2อจ650627-161 การันตีพระ (542895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
146 # 2อจ650627-162 การันตีพระ (542898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
147 # 2อจ650627-163 การันตีพระ (542900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
148 # 2อจ650627-164 การันตีพระ (542901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
149 # 2อจ650627-165 การันตีพระ (542977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
150 # 2อจ650627-166 การันตีพระ (542978) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
151 # 2อจ650627-167 การันตีพระ (542982) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

152 # 2อจ650627-168 การันตีพระ (542984) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
153 # 2อจ650627-169 การันตีพระ (542986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
154 # 2อจ650627-170 การันตีพระ (542989) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
155 # 2อจ650627-171 การันตีพระ (542991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
156 # 2อจ650627-172 การันตีพระ (542992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
157 # 2อจ650627-173 การันตีพระ (542994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
158 # 2อจ650627-174 การันตีพระ (542996) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
159 # 2อจ650627-175 การันตีพระ (542990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
160 # 2อจ650627-176 การันตีพระ (542993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
161 # 2อจ650627-177 การันตีพระ (542995) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
162 # 2อจ650627-178 การันตีพระ (542999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
163 # 2อจ650627-179 การันตีพระ (543002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
164 # 2อจ650627-180 การันตีพระ (543005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
165 # 2อจ650627-181 การันตีพระ (543007) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
166 # 2อจ650627-182 การันตีพระ (543012) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
167 # 2อจ650627-183 การันตีพระ (543014) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
168 # 2อจ650627-184 การันตีพระ (543018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
169 # 2อจ650627-185 การันตีพระ (542987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
170 # 2อจ650627-186 การันตีพระ (542998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
171 # 2อจ650627-187 การันตีพระ (543000) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
172 # 2อจ650627-188 การันตีพระ (543004) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
173 # 2อจ650627-189 การันตีพระ (543006) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
174 # 2อจ650627-190 การันตีพระ (543008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
175 # 2อจ650627-191 การันตีพระ (543010) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
176 # 2อจ650627-192 การันตีพระ (543015) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
177 # 2อจ650627-193 การันตีพระ (543017) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
178 # 2อจ650627-194 การันตีพระ (543020) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
179 # 2อจ650627-195 การันตีพระ (542997) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
180 # 2อจ650627-196 การันตีพระ (543001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
181 # 2อจ650627-197 การันตีพระ (543003) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
182 # 2อจ650627-198 การันตีพระ (543009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
183 # 2อจ650627-199 การันตีพระ (543011) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
184 # 2อจ650627-200 การันตีพระ (543013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
185 # 2อจ650627-201 การันตีพระ (543016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
186 # 2อจ650627-203 การันตีพระ (543021) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
187 # 2อจ650627-204 การันตีพระ (542929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
188 # 2อจ650627-205 การันตีพระ (542934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
189 # 2อจ650627-206 การันตีพระ (542937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
190 # 2อจ650627-207 การันตีพระ (542940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

191 # 2อจ650627-208 การันตีพระ (542942) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
192 # 2อจ650627-209 การันตีพระ (542947) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
193 # 2อจ650627-210 การันตีพระ (542971) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
194 # 2อจ650627-211 การันตีพระ (542973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
195 # 2อจ650627-212 การันตีพระ (542976) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
196 # 2อจ650627-213 การันตีพระ (542980) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
197 # 2อจ650627-214 การันตีพระ (542983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
198 # 2อจ650627-215 การันตีพระ (542911) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
199 # 2อจ650627-216 การันตีพระ (542913) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
200 # 2อจ650627-217 การันตีพระ (542916) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
201 # 2อจ650627-218 การันตีพระ (542919) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
202 # 2อจ650627-219 การันตีพระ (542922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
203 # 2อจ650627-220 การันตีพระ (542866) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
204 # 2อจ650627-221 การันตีพระ (542868) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
205 # 2อจ650627-222 การันตีพระ (542869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
206 # 2อจ650627-223 การันตีพระ (542870) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
207 # 2อจ650627-224 การันตีพระ (542873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
208 # 2อจ650627-225 การันตีพระ (542875) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
209 # 2อจ650627-226 การันตีพระ (542876) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
210 # 2อจ650627-227 การันตีพระ (542880) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
211 # 2อจ650627-228 การันตีพระ (542881) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
212 # 2อจ650627-229 การันตีพระ (542906) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650620-136 EB629898745TH ณัชกิจ + ปราถนา (541849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650601-2082)(G 62%)
2 # 3อจ650620-167 ED712766155TH pop2517 + โกวบ้อ (541895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
3 # 3อจ650622-184 EJ030106314TH Mynu157 + ซูโม่ (542140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดถ้ำสิงโตทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650623-008 Nathan666 + goodaomzc (542275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610824-123)(G 60%)
5 # 3อจ650623-114 ED718092426TH bobby028 + เล็กจี๊ดจ๊าด (542381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650623-122 ED759547688TH eveoil + คูณสตางค์ (542264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ650623-139 ED722552512TH ksomchai + แป้ง67 (542303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ650623-158 ED724588585TH PHLOI + Father (542385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 48%)
9 # 3อจ650623-183 ED759570837TH eveoil + คูณสตางค์ (542278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ650624-001 ศักดิ์นรินทร์ + nikron (542402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650624-003 magician + หนุ่มธนบุรี (542407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (650610-1146)
12 # 3อจ650624-004 sangcivileng + หนุ่มธนบุรี (542409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (650401-3003)

13 # 3อจ650624-005 nongder + rakchoo (542410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
14 # 3อจ650624-006 pramual + rawee (542412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
15 # 3อจ650624-008 พระสมุทร22 + ชลชินเขต (542414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
16 # 3อจ650624-009 SAWANGSRI + ชลชินเขต (542417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
17 # 3อจ650624-010 thonglor + rongfox (542419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (650617-1164)(G 89%)
18 # 3อจ650624-011 PHLOI + rongfox (542401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (650617-1159)
19 # 3อจ650624-012 หม่อง + art_0307 (542403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
20 # 3อจ650624-013 midori + tarakais (542405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้) (650111-1245)(G 79%)
21 # 3อจ650624-014 benz39 + wutpantip (542408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650624-016 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + Pig2525 (542413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
23 # 3อจ650624-017 poshwises + Pig2525 (542416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
24 # 3อจ650624-018 chanachok + Nathan666 (542418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย) (650609-1153)(G 67%)


25 # 3อจ650624-020 D_bangsan + Viraphan711 (542422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดบรมนิวาสฯ รุ่นสิทธัตโถ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ650624-101 ED704736069TH Rakchart + kengpo (542450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 68%)
27 # 3อจ650624-102 ED768603255TH Jirawat1986 + weddy (542454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(640814-201)
28 # 3อจ650624-103 ED651297567TH Kan01 + Palm999 (542457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก(มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ650624-105 EJ437726335TH Korn_korn + หมูกุ๋น (542464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ650624-106 SPDD032400000151 gallardo + chkomtat (542468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 69%)
31 # 3อจ650624-107 EG951678590TH โอ๋บางใหญ่ + ลูกวังสะพุง (542471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 75953)
32 # 3อจ650624-108 EG951678590TH โอ๋บางใหญ่ + ลูกวังสะพุง (542475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 39943) **พระสภาพสวย
33 # 3อจ650624-109 EH218428373TH lowmance + lastman (542478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.จันทบุรี
34 # 3อจ650624-113 EJ030107028TH ukaewsasan + ซูโม่ (542453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650624-114 EJ030107028TH sumateass + ซูโม่ (542456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ


36 # 3อจ650624-115 EJ030107028TH Bowvijung + ซูโม่ (542458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650624-116 ED06039670723TH น_สุขปลอด + jabee (542459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650624-118 ED679457079TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + kaohom1 (542465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(S 91%)
39 # 3อจ650624-121 EJ333619007TH paracetamol + นกแก้ว (542423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด/สภาพใช้)
40 # 3อจ650624-122 ED574386510TH pop2517 + bestrandom (542425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ650624-123 ED765115664TH Nakinmak + คุณบุพการี (542428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมปลายจมูก)(G 79%)
42 # 3อจ650624-124 ED774506703TH phoomchai + ยุทธภีม (542431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (631111-189)(G 75%)
43 # 3อจ650624-126 ED564374070TH ball_amulet + pikky (542435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดพระเศียร)
44 # 3อจ650624-127 ED751107795TH Sleek + สมอแดง (542437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(580511-081)
45 # 3อจ650624-128 ED703443174TH prasertpp + takrit (542439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.ชัยนาท
46 # 3อจ650624-129 ED703443188TH พงษ์ท่าม่วง + takrit (542443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(620627-005)(G 82%)
47 # 3อจ650624-130 ED545986043TH psutha + บุญโชค (542445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์


48 # 3อจ650624-131 ED545986043TH บุญพา + บุญโชค (542426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ650624-132 SXF140500005608 krichayan + ครูแป้ง (542430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
50 # 3อจ650624-133 EJ611313054TH bobby028 + bancha18 (542432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ท)
51 # 3อจ650627-001 PHLOI+misterpou (542720) กรอบทอง 1 องค์ ( G 93%)(น้ำหนัก 9.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 28 มิ.ย. 2565 - 08:36 น.] #84309 (24/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650616-009 EG960862339TH prasittichai34 (541550) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ650622-030 EO693314500TH ซุ้มวัดศรี (542103) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ650625-006 EJ333619143TH นกแก้ว (542530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 1อจ650625-024 ED749511437TH tongjoy (542549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650608-031 Wachilapat (540484) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ650625-007 showgun (542562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ650625-009 หมูหิน3276 (542567) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
4 # 2อจ650625-014 การันตีพระ (542654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650622-157 EW455886210TH dem777 + กานต์เมืองปทุม (542187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุสั้น เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ650623-145 ED737457742TH walrawut + เอ็มน้อยร้อยล้าน (542318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์ตัวหนังสือจม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชุมพร
3 # 3อจ650623-164 ED768011283TH chamnaABB + nutcha (542319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
4 # 3อจ650623-182 ED759570837TH poshwises + คูณสตางค์ (542277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กลมเล็กหลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 27 มิ.ย. 2565 - 08:36 น.] #84305 (23/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
1 # 1อจ650608-003 ED682349542TH terasak99 (540665) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650609-027 SXF05300003007 Vincent (540826) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650613-024 DONM000152071G6 ลุงปิ่นเริน21 (541042) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ650613-027 ED719194483TH เหน่งบางคู้ (541065) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ650614-002 ED729327255 บิ๊กบีม (541311) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ650614-004 PC37000091238G8 akara (541315) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ650614-006 ED755804868TH ข้าวเปล่า (541318) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ650614-016 ED713673013TH เอกเมืองตรัง (541296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650614-017 ED701147355TH ชวนชื่น (541316) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650614-022 PYP260800000003 Vincent (541319) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650615-005 ED760900703TH Birdsp44 (541433) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ650615-011 ED748617808TH Swaha (541322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ650616-001 ED695976537TH มหามณีจินดา (541542) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650616-016 ED695976418TH มาริโอ (541560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ650616-017 KBLCS00042410EA supachai_u (541565) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650616-019 EH597123817TH pradrem (541548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650616-023 ED648928189TH pdarnswat (541572) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ650616-027 ED706240618TH chane31 (541577) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ650617-033 SWTG000113400LH manutkhumpera (541615) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ650622-002 ED748918745TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (542170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650622-008 ED729459429TH plukpee (542180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650622-012 ED740991002TH ป๋ามอส (542226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650622-014 ED607782665TH aksomsak (542231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


24 # 1อจ650622-018 ED710469013TH อิเค็นจิโร (542236) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650624-023 SKB1000179986UV ไลอ้อนเรด (542424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650607-015 eveoil (540465) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ650608-038 hanhaniiz (540681) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650609-018 ลูกเมืองพิชัย (540823) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650614-001 ลูกเมืองพิชัย (541193) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650614-002 ลูกเมืองพิชัย (541278) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650614-004 สยามเมืองยิ้ม (541199) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ650614-007 somsak-p (541207) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ650614-010 Chikkan (541301) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650615-013 Patyod64 (541444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650616-001 ฅนบางใหญ่ (541460) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650616-014 แพรวพรรณ (541477) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ650616-016 นกบางพลี (541482) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ650622-002 khomdech99 (542107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650622-003 อตกพระเครื่อง (542108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650622-015 thanatorn (542219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ650622-021 kewell (542161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650624-002 หนุ่มธนบุรี (542470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650613-131 EJ694728940TH chayk + ลักษณ์ตะวัน (541104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นบูชาคุณ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ชัยนาท (หมายเลข 9999/วัดซับลำใยสร้าง)
2 # 3อจ650614-142 EJ437732804TH jira8 + ขนมไทยแม่อารีย์ (541221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
3 # 3อจ650616-173 ED641797461TH ls_pop008 + long_g (541521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร
4 # 3อจ650617-108 ED638390443TH Aof199 + พงษ์คลองสาม (541610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 624)(G 67%)
5 # 3อจ650617-153 EH447941395TH itthikorn + ประวิทย์888 (541646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อเมฆพัด ปี 2506 จ.สงขลา
6 # 3อจ650620-017 SamilaMT + Tonaor95 (541815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(G 64%)
7 # 3อจ650620-113 ED669786628TH คนกรุงศรี + HS2NAJ (541889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
8 # 3อจ650620-174 ED696931355TH PANYA10 + panitan (541886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
9 # 3อจ650620-177 ED681393125TH somnuk + Chiraphat (541898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
10 # 3อจ650621-125 ED655470901TH น้ากร + Yai_charat (541973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อกะไหล่ทองเคลือบเรซิน ปี 2526 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ650621-128 ED738154399TH พัทธลุง + zeeds (541978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
12 # 3อจ650621-148 EJ333614849TH m-cot + นกแก้ว (542005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ650621-151 EJ333614849TH chay7 + นกแก้ว (542015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ650621-169 EJ333614883TH lohbetong + นกแก้ว (542078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ650621-170 EJ333614883TH ปราถนา + นกแก้ว (542080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 56%)
16 # 3อจ650621-179 EJ333614883TH pukorn + นกแก้ว (542003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก)
17 # 3อจ650621-182 EJ333614883TH ดาวนาดง + นกแก้ว (542039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ650621-183 EJ333614883TH ดาวนาดง + นกแก้ว (542042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
19 # 3อจ650622-120 ED695635334TH chayk + sarsi (542167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
20 # 3อจ650622-166 PNAM0001889904Q sinworn + papayapunny (542251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อสำริด ปี 2540 จ.อุบลราชธานี
21 # 3อจ650622-177 EB595695785TH หม่อง + Belton (542222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พิษณุโลก
22 # 3อจ650623-001 KUNGSADAL + Note2499 (542254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นขันธ์ห้า เนื้อผง ปี 2538 จ.ลำปาง (หมายเลข 2625)
23 # 3อจ650623-002 หม่อง + Taoz2119 (542256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3814)
24 # 3อจ650623-003 natt99 + ksomchai (542258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
25 # 3อจ650623-004 ruamsup + penggo (542262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ650623-005 non109 + penggo (542265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
27 # 3อจ650623-006 puriwaj + penggo (542269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ650623-007 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + Pracha40 (542271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.6 กรัม) (611102-064)
29 # 3อจ650623-009 zidane + coldplay (542276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ650623-101 ED732309662TH viponcity + piya222 (542340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนารายณ์พลิกแผ่นดิน พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เนื้อเงินก้นทองเกศทอง ปี 2553 จ.ปัตตานี (กรรมการหมายเลข 11)
31 # 3อจ650623-102 EW004585413TH chatchaik007 + จังซีลอน (542341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (650526-1178)
32 # 3อจ650623-103 EH132021716TH เต๋อคูทราย + aroonnurom (542349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ650623-105 EJ408459717TH tombetong + ศักสิทธิ์ (542353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
34 # 3อจ650623-106 EG951678365TH Su4433 + Naruto095 (542395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
35 # 3อจ650623-107 ED751245134TH BhuriKet26 + ชินนิมอน (542358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ650623-108 ED491098983TH ploithai + somtum (542361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม

37 # 3อจ650623-109 ED605438449TH เล็ก2521 + กิ่วกระ (542363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (590630-064)
38 # 3อจ650623-111 ED773603981TH confirmed + ninnin (542372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง(G 65%)
39 # 3อจ650623-112 ED773603981TH บัวลอย + ninnin (542375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
40 # 3อจ650623-113 ED703438316TH sanyah + เก้าออโต้ (542378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
41 # 3อจ650623-115 ED694696155TH บุญพระคุ้ม + golfsriracha (542393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650623-116 ED528977347TH midori + jugree02 (542384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650623-117 ED281161607TH Exdesign + civilwork (542386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 13xx)(G 65%)
44 # 3อจ650623-118 ED724682841TH nongder + eakkapong (542389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
45 # 3อจ650623-119 ED723790093TH cpall + Darkaun (542391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียงใหม่ (650609-2039)
46 # 3อจ650623-120 ED735531520TH gek1414 + ลุงปิ่นเริน21 (542392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650623-123 TH01182Y5M957B ทิศเหนือ + watwansa (542268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 421297)
48 # 3อจ650623-125 ED717377387TH AMPjung + Mmy125 (542394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ650623-126 ED777502039TH sak_pk + Wanlop (542273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (650527-2153)
50 # 3อจ650623-127 ED732126085TH loomthong + nattawutng (542282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
51 # 3อจ650623-128 ED425435018TH Father + yyoyo (542286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (641113-1208)
52 # 3อจ650623-129 822365023863 chuanchai2505 + (542289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
srikriangkrai
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3747) **พระสภาพสวย
53 # 3อจ650623-131 PYP077300000724 santi_p + gallardo (542279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620119-123)(G 67%)
54 # 3อจ650623-133 ED724736139TH bobby028 + มะนาวแป้น (542287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
55 # 3อจ650623-134 ED724736139TH Intra103 + มะนาวแป้น (542290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

56 # 3อจ650623-135 ED724736139TH Songkod + มะนาวแป้น (542293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.ชลบุรี (หมายเลข 276) (น้ำหนักทอง 5.2 กรัม)
57 # 3อจ650623-136 ED724736139TH Sammual + มะนาวแป้น (542298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
58 # 3อจ650623-137 ED14259084TH Tazmania + ศิริละโว้ (542299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์หลัง ๑ เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ลพบุรี
59 # 3อจ650623-138 ED699168836TH sudarat_P + anirat_m (542300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650623-140 ED426120620TH PHLOI + Giant415 (542306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (620523-041)
61 # 3อจ650623-141 EB667915449TH เซียนน้อยหนึ่ง + พจน์3841 (542305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์หลังยันต์จม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ650623-142 FJUT0000653707G Vasan2518 + Melieve (542396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 64%)
63 # 3อจ650623-144 EJ030106447TH panadon + ซูโม่ (542314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
64 # 3อจ650623-146 ED737457742TH คุณตาวิธาน + เอ็มน้อยร้อยล้าน (542320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650623-147 ED731284301TH พิชัย999 + eveoil (542324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
66 # 3อจ650623-148 ED731284301TH korn88 + eveoil (542328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มแจกัน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ650623-150 ED731284301TH Watermelon + eveoil (542337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า)
68 # 3อจ650623-151 BANA000107956LE sudarat_P + ฐานแซม (542370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650623-153 ED739190928TH tiseng + ซุยคิขิง (542374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650623-154 ED739190928TH pakornkeit + ซุยคิขิง (542377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650623-155 ED732711434TH eaknaengnoy + ช_ชุติวัตร (542379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (610825-004)
72 # 3อจ650623-156 ED755865266TH รุตช้างกลาง + เก้าหมู่เก้า (542380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นเศรษฐี เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 9/น้ำหนักทอง 15.3 กรัม) **พระสภาพสวย
73 # 3อจ650623-157 ED687749391TH ครูสมชาย + banint (542383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 76%)
74 # 3อจ650623-159 ED742972567TH มาม่าเป็ด + noy2015 (542387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5262) (620527-055)(G 75%)

75 # 3อจ650623-160 EB594517280TH maikeboy + kiatpty (542390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650602-1016)
76 # 3อจ650623-162 ED770803391TH toy_clong8 + ก้อนกรวด (542310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ650623-163 ED734963149TH ทรงธรรมบ้านสวน + (542315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PANI_SAMIT
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1039)(G 67%)
78 # 3อจ650623-166 EH383615396TH Sasisinen + Kwanchai99 (542327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ650623-167 ED742431725TH richmanshop789 + chaiwat (542331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
80 # 3อจ650623-168 TH01182YA36Q3B เหน่งบางคู้ + CREATIVE888 (542344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)
81 # 3อจ650623-171 ED662424981TH ตี๋กฤต + newty53 (542309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์แจกปากพนัง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650623-172 ED713385547TH AladaThaiAmulet + (542313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์ปู่สง่า
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
83 # 3อจ650623-173 ED691659468TH tongprakueang + jeera (542317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (650408-2013)
84 # 3อจ650623-176 EJ030107031TH ต้อมเมตตามหานิยม + บอสตัน (542326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
85 # 3อจ650623-177 ED718093996TH ruamsup + ammoniamotion (542329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650623-178 ED759570528TH sunman + ริณดา (542333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(650530-1116)
87 # 3อจ650623-181 ED773625559TH confirmed + PHLOI (542274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(650226-1154) (G 63%)
88 # 3อจ650623-184 ED759570837TH eveoil + คูณสตางค์ (542281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
89 # 3อจ650623-185 ED759570837TH eveoil + คูณสตางค์ (542284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
90 # 3อจ650623-188 ED748671361TH jatlada555 + golfsriracha (542295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
91 # 3อจ650623-190 KLPP000136597EW Gap2527 + CKHOS (542302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 25 มิ.ย. 2565 - 08:36 น.] #84301 (22/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650603-016 ED685654930TH TEE_INTER (540146) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650603-017 ED682340129TH หลานตาจวบ (540145) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ650603-021 SXF047400000854 Nattapat123 (540152) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650608-026 ED716463393TH คุณศิระ (540675) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650609-008 822326579185 อิทธิมงคล9 (540812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650609-009 ED638668453TH Weerawat0310 (540815) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
7 # 1อจ650609-026 ED442825398TH PhaoNamo98 (540750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650610-016 ED743511062TH tongjoy (540941) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ650611-006 ronnakorn2516 (541022) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650611-018 ED498370105TH น้องหมี (541005) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
11 # 1อจ650611-020 ED724730635TH rungrot (541025) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650613-017 822328954495 PornchaiPK (541113) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ650617-005 ED762503537TH thevit (541598) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650617-026 EJ333615708TH นกแก้ว (541699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ650620-001 ED400167973TH Suprarop (541859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ650620-028 KEX20725593212 Forzajuve (541937) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
17 # 1อจ650620-030 ED750819429TH ตั้มเพชรบุรี (541857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650621-001 RM34000296740GB Benjarong (542053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ650621-003 EJ030110910TH ขนมไทยแม่อารีย์ (542056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ650621-005 TH01182XZ5F06B psaran (542061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650621-006 ED730258747TH Thanapong36 (542065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650621-008 TLIP000169221VJ พาสุขพระเครื่อง (542068) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ650621-009 ED777200740TH มีเก้า888 (542073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650621-010 ED765605597TH โยพระประแดง (542077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650621-011 ED715242603TH toong27 (542084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650621-014 ED743035765TH bank121 (542063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650621-015 ED738154399TH zeeds (542066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650621-016 ED638383408TH พงษ์คลองสาม (542070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650621-017 ED705515695TH nonsiam1995 (542072) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ650623-004 ED419333108TH LexCyber (542292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ650623-006 ED777911033TH ของขลัง (542301) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650608-010 ริณดา (540670) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650608-011 ริณดา (540674) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650608-020 patchara (540682) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ650608-032 Wachilapat (540690) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650608-033 hanhaniiz (540694) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650608-037 hanhaniiz (540677) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ650608-040 hanhaniiz (540692) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650609-011 ดิอาโบล (540796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650609-013 AChen (540800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ650609-017 ลูกเมืองพิชัย (540821) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650610-007 koonnai (540855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650610-009 Lonely (540836) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ650611-012 dang29 (541014) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ650611-021 kikapuu (541018) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650613-001 ฅนบางใหญ่ (541133) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ650613-002 ฅนบางใหญ่ (541145) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650613-008 Buncha (541172) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ650615-015 ต่อคู้บอน (541349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ650615-018 Viraphan711 (541323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650615-020 teetoon (541334) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ650616-017 Rabbit2518 (541557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650618-006 tanint (541740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ650621-001 somsak-p (542008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ650623-008 การันตีพระ (542253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ650623-011 การันตีพระ (542255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ650623-012 การันตีพระ (542259) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ650623-013 การันตีพระ (542263) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ650623-014 การันตีพระ (542267) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
29 # 2อจ650608-042 hanhaniiz (540697) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650610-167 ED663336149TH murbur + samsung48 (540928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเทวสถิตย์ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 6)
2 # 3อจ650613-120 ED373176077TH หลานตาจวบ + Punkorat (541072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หูกระต่าย เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม
3 # 3อจ650614-155 ED756304404TH waves + tle_wangpikul (541237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นอุปสมบท(ศิษย์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
4 # 3อจ650614-158 ED629799787TH i_kman + chaiwat (541251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ650615-002 จ่าจอก + มิตรพระแท้ (541430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ650615-135 EJ437735244TH keng_kung + ซูโม่ (541422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ650615-156 ED669838121TH บุญพา + chaiwatar (541350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
8 # 3อจ650615-170 ED634885510TH ทันบางบอน + สรานนท (541383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
9 # 3อจ650616-112 TH01182XFPD54B Beung + kokkok (541561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
10 # 3อจ650616-126 EB665354009TH suparerk + คนวังพลับ (541471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี กรอบเงิน(S 93%)
11 # 3อจ650616-134 ED749211826TH พบธรรม + ichigomomo (541475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2516 จ.ระยอง กรอบทอง(G 59%)
12 # 3อจ650616-148 ED646639455TH ศัทธาพระเครื่อง + pokpoom (541468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
13 # 3อจ650616-162 ED757824352TH Nammongkol895 + Manat (541531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลัง ต เนื้อผง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
14 # 3อจ650617-107 822333624394 paraass + phanom (541607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ650617-109 EJ437731914TH toy_clong8 + (541614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นอาก้า เนื้อผง ปี 2523 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
16 # 3อจ650617-129 ED771601047TH amnat108 + bank121 (541682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน
17 # 3อจ650617-143 EB595678371TH Nisila_zana + ธีรพร (541632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด(ตื้น) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
18 # 3อจ650617-159 ED688071218TH cs16933 + vuthinuntha (541714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุครบ 88 ปี เนื้อผง ปี 2516 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)
19 # 3อจ650618-004 วณิชออโต้ + tanu21 (541747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ 90% ปี 2531 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.2 กรัม)
20 # 3อจ650618-103 PNLB000041262GW เต้ยอิตาเลียน + logisman (541738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ650618-113 ED631849283TH singha_eak + pongpiki (541721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
22 # 3อจ650620-150 ED765302066TH kay9999 + nonsiam1995 (541933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ650620-151 ED761800220TH น้าเดช + พรหลวงปู่ (541814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิณโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (วัดศรีบุญเรืองสร้าง)
24 # 3อจ650620-179 EB60841969TH ปืนใหญ่ + Poyzamak1988 (541906) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์บัวรอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 48)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 48)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 48)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์เตารีด เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 48)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดเงิน)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 48)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดเงิน)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดเงิน)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
25 # 3อจ650621-111 EJ030105923TH attasit32 + ซูโม่ (541984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญพระเกจิอาจารย์ **ไม่ระบุที่สร้าง
26 # 3อจ650622-001 kunkwin + วัฒน์วังหิน (542089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)(640820-134)(G 66%)
27 # 3อจ650622-002 จิรัฏฐาโน + aom_nara (542094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดอินทรฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงแทพฯ
28 # 3อจ650622-003 jompol10 + ลุงบิ๊ก (542095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราฏร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม
29 # 3อจ650622-004 ต่อยอด + kewell (542097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 97 ปี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
30 # 3อจ650622-005 pot13 + golflampang (542100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 422/สภาพสวย)(G 64%)
31 # 3อจ650622-006 Suklonkan + ateomak (542101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
32 # 3อจ650622-102 EG960868756TH coldplay + ลูกวังสะพุง (542235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ650622-103 ED695152985TH rachane53 + supot2030 (542237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดถ้ำเมืองนะ รุ่นกายสิทธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.เชียงใหม่
34 # 3อจ650622-104 ED727936015TH เมืองช้าง + james107 (542240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
35 # 3อจ650622-106 ED701137477TH Q-Taro + ชวนชื่น (542244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
36 # 3อจ650622-108 ED723470973TH Nicharida + จตุจักร (542246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ650622-109 ED771606835TH เสือเต่า + bank121 (542248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่าง)(G 85%)
38 # 3อจ650622-110 ED771606835TH nong27 + bank121 (542250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงเปียกทอง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
39 # 3อจ650622-111 ED701137450TH cediato + นิวเอกชัย (542138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.6 นิ้ว)
40 # 3อจ650622-112 ED778900244TH เพียวซำเตย + Park-- (542141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
ล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ(S 88%)
41 # 3อจ650622-114 ED255485278TH NirutPremuim + โลมาสีขาว (542149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
42 # 3อจ650622-115 ED678159445TH masterpiece + sangexim (542153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
43 # 3อจ650622-116 EJ075440434TH seed-seed + สินธ์บัวใหญ่ (542155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (641127-1006)
44 # 3อจ650622-117 ED768304769TH tuszaa + citynew (542159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
45 # 3อจ650622-118 ED768304769TH tuszaa + citynew (542162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
46 # 3อจ650622-119 ED770423019TH อาราธนา + karjo123 (542164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
47 # 3อจ650622-121 ED744018891TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (542126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
inpotel2008
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
48 # 3อจ650622-123 ED694851031TH keng_kung + sza1200 (542132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอนามัยพร้าว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
49 # 3อจ650622-124 ED660363560TH cessmai + prasertpp (542136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ650622-125 ED277191117TH masterpiece + แอนเชอรี่ (542137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650622-127 ED748406579TH NARONGCHIT + jozaa (542142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
52 # 3อจ650622-129 ED743676282TH naresh + joeenok (542147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)(650601-1103) (G 65%)
53 # 3อจ650622-130 ED723777812TH joeenok + Darkaun (542151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ650622-131 ED723777812TH ปากานี่ + Darkaun (542156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
55 # 3อจ650622-132 ED723777812TH golf29 + Darkaun (542158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
56 # 3อจ650622-133 ED723777812TH masterpiece + Darkaun (542160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกนาสีดา หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย
57 # 3อจ650622-134 EG277669790TH nopakk + ขนมกรุบ (542163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงถักเชือกลงรัก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.8 นิ้ว)(641124-2094)
58 # 3อจ650622-135 EG277669790TH nopakk + ขนมกรุบ (542168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จประภามณฑล วัดวังชมพู เนื้อผง ปี 2511 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
59 # 3อจ650622-136 EJ123724889TH Chamulet + mac2528 (542171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640814-120)
60 # 3อจ650622-137 ED649288782TH prosperity9 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (542173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(650609-1187)
61 # 3อจ650622-138 ED774511725TH บอลปากน้ำ + tayatang (542176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4135) **พระสภาพสวย
62 # 3อจ650622-140 ED773631143TH ทรงธรรมบ้านสวน + PHLOI (542182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (650305-2089)(G 78%)(G 78%)
63 # 3อจ650622-141 ED754807837TH พาสุขพระเครื่อง + pornsak20 (542112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650622-142 ED545583075TH ราชสีห์ + litsupchuer (542114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก/ไม่ระบุปีสร้าง)
65 # 3อจ650622-143 ED762206471TH น้องปีเตอร์ + แพรวพรรณ (542117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดบัวล่างขวา) (650527-2016)(G 70%)
66 # 3อจ650622-147 EB665413740TH PopNajaroen + Donlaya (542124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง กรอบเงิน(S 90%)
67 # 3อจ650622-149 ED277191576TH Chanida469 + SOMDED (542130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
68 # 3อจ650622-150 ED770423005TH pramual + karjo123 (542134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650622-151 ED767110055TH บุษกร + khunteves (542166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1067)(650211-2100)
70 # 3อจ650622-152 ED742061367TH Inawang + เจก่ะวาย (542169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ650622-153 ED742430963TH khunoak77 + AumSaraburi (542175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (600922-053)
72 # 3อจ650622-154 EF155350485TH peerasak_off + joe4299 (542179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ650622-155 ED751407384TH triplejye + Tobphalo911 (542183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อตะกั่วหน้ากะไหล่ทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 37)
74 # 3อจ650622-156 ED718079420TH Tar_MDU35 + ฅนบางใหญ่ (542186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง) (650614-1009)(S 91%)
75 # 3อจ650622-158 ED655378252TH Vasin289 + เอกมหาชัย (542191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สุโขทัย
76 # 3อจ650622-159 ED757832606TH sudarat_P + Tondk (542193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
77 # 3อจ650622-160 PYP077300000700 chane31 + gallardo (542197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(620124-033)
78 # 3อจ650622-161 822361806114 Chamulet + richmanshop789 (542106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
79 # 3อจ650622-163 ED770801798TH วิเศษชัยชาญ + สุดปัง7 (542113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสง วัดป่าอริญญาวิเวก รุ่นแรก พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.อำนาจเจริญ
80 # 3อจ650622-164 ED755849201TH kewell + ยันต์ครู (542115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2313/น้ำหนักรวม 30.2 กรัม)
81 # 3อจ650622-165 YTK20001153294Y chkomtat + jarun123 (542116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
82 # 3อจ650622-167 ED748411313TH กิตช่างไม้ + Yai_charat (542120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุทัยธานี
83 # 3อจ650622-168 ED708392704TH winwcrs + toyota888 (542123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์มงคลบูรพาพยัคฆ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.จันทบุรี (หมายเลข 42/น้ำหนักทอง 7.3 กรัม)
84 # 3อจ650622-169 EG960868760TH คนกรุงศรี + ลูกวังสะพุง (542125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดมือและขอบหลังซ้าย)
85 # 3อจ650622-170 831115253662 Maxnet + LIM2512 (542127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650129-1116)
86 # 3อจ650622-171 ED718256164TH Doitung + nakornbubri (542202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (561031-003)
87 # 3อจ650622-172 ED746980011TH ทนายโอ๊ต58 + เขยมาบตาพุด (542204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพสวย)(G 74%)
88 # 3อจ650622-173 PNLB000041388XP joeenok + logisman (542209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
89 # 3อจ650622-174 ED748917983TH jaonine + โคราช01 (542213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหูซ้าย)
90 # 3อจ650622-175 66850521132163 กรเมืองกาญจ์ + youtasit (542218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 889)
91 # 3อจ650622-179 ED592585962TH พาสุขพระเครื่อง + (542227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KOBAYASHI
นางกวัก วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650622-180 TNR5000152271GN koontoop + จริงใจ (542230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1593)(650616-1092)
93 # 3อจ650622-182 PYP077300000699 Burapha777 + gallardo (542135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(G 68%)
94 # 3อจ650622-185 EJ030106314TH bobby028 + ซูโม่ (542143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 35396/สภาพทำความสะอาดผิว)
95 # 3อจ650622-186 EJ030106314TH paoman + ซูโม่ (542148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี (วัดเทพธิดารามสร้าง)
96 # 3อจ650622-188 EJ030106314TH สมยศ5 + ซูโม่ (542152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 67)
97 # 3อจ650622-189 EJ030106314TH surasity + ซูโม่ (542154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
98 # 3อจ650622-190 ED345985688TH ฮองซู + dechatorn (542157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(620307-022)
99 # 3อจ650622-192 EH786705321TH ทรงธรรมบ้านสวน + (542190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2918)
100 # 3อจ650622-194 EH786705321TH paoofem789 + (542194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพชำรุดมุมหลังบน)
101 # 3อจ650622-195 ED762509146TH noi70 + อ้อยป่า (542195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
102 # 3อจ650622-196 ED749893577TH nuch2545 + kueakool (542198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ พิมพ์ไม้ค้ำเกวียน เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
103 # 3อจ650622-197 ED490586392TH พัทธลุง + Ton820 (542201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
104 # 3อจ650622-198 EH447950976TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (542205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี กรอบเงิน(S 91%)
105 # 3อจ650622-199 ED648931642TH eakaomasia + dear55 (542206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (สภาพลงยาชำรุดตัดหูและล้างผิว)
106 # 3อจ650622-201 ED781400875TH Rakchart + tangmo-septat (542110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 24 มิ.ย. 2565 - 08:35 น.] #84298 (21/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650528-014 TH01182VA73Y4B Aum2543 (539423) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ650603-005 ED65203144TH o-larn (540127) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650607-018 ED741403238TH ครูโอ๊ตลพบุรี (540388) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 1อจ650608-004 ED71644683TH คุณศิระ (540506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ650608-006 TH01182WFD533B toy_clong8 (540511) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ650608-012 ED614118301TH อุกฤช (540658) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ650608-028 ED746472181TH Nattapat123 (540647) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ650608-029 ED636253569TH tnpong (540652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650609-001 ED607397574TH Rama8 (540802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650609-018 ED678162492TH Teehatyai (540786) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650609-023 ED637996041TH Benyapa (540741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650610-025 ED440951827TH ไม้ไท (540860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650610-029 ED722519998TH AladaThaiAmulet (540876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650611-022 EJ466149975TH Sawadee9 (540965) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ650613-019 EB649988161TH หม่อง (541125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650613-025 ED727916545TH taranan (541161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650614-014 ED702229824TH nonsiam1995 (541290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650616-002 ED649489020TH thriphop09 (541526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650616-025 ED748605875TH golfsriracha (541566) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ650617-003 ED706240635TH chane31 (541592) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ650617-010 822329983672 ต่อคู้บอน (541604) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 1อจ650617-018 ED748942912TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (541692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650618-002 ED706996781TH jarungrux (541732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ650618-003 TMK160A000141 OKK08 (541734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650618-004 ED729372170TH บิ๊กบีม (541736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
26 # 1อจ650620-002 EJ030111019TH เวสแฮม (541861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650620-003 ED765603857TH welding24 (541864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ650620-004 ED738339945TH พลฐานวโร (541867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ650620-005 ED72442469TH มงคลทิพย์ (541870) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ650620-008 ED474392716TH nosed (541873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650620-013 ED711116145TH popsleep (541801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650620-026 ED672889619TH ptkn2095 (541846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ650620-027 ED709952507TH แบงค์อรัญ (541850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650620-029 TH01182XVQMB5B toy_clong8 (541853) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ650622-007 ED649288782TH เบิร์ดกาฬสินธุ์ (542177) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
36 # 1อจ650622-029 ED710209733TH นุหนองคาย (542102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650606-006 pipat_ch (540297) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650608-007 ริณดา (540685) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650609-006 ฅนพลัดถิ่น (540819) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650611-007 penpathum (540950) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ650618-009 dang29 (541716) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ650618-011 tanu21 (541720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ650618-016 golfj (541723) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ650618-018 aek1979 (541729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ650620-001 misterpou (541831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ650620-002 arun2528 (541839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650620-007 boonlers (541848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ650620-008 น้องกันต์ (541852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650620-011 vee2503 (541894) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 2อจ650620-013 vee2503 (541904) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ650620-014 vee2503 (541908) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ650620-016 vee2503 (541915) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650620-020 anurak99 (541809) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ650620-024 นิพนธิ์98 (541863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ650620-025 เฮียรัก (541957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650620-026 staruch (541865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ650620-029 เด็กท่าพระ (541871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650620-035 ลักษ์101 (541913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650621-009 การันตีพระ (542079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650622-022 การันตีพระ (542085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650622-028 การันตีพระ (542092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650602-157 ED637983873TH บรีสพระช่วย + (540037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
2 # 3อจ650604-151 LTMP000071681PS joeenok + คนเหนือพลัดถิ่น (540176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
3 # 3อจ650608-149 KBTKI00005821AA takrit + nengdkny (540539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ650609-149 TH01182WTY4J8B รินน้องรัน + Aum2543 (540788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
5 # 3อจ650609-156 ED689023960TH ลิตเติ้ลตี๋ + ทองย้อยท่าอ่าง26 (540794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ650609-158 ED653774560TH รุตช้างกลาง + ปาล์มนคร (540801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ650610-105 ED727029917TH en_amulet + ต้อมตราโล่ (540868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์พระประธานใหญ่ เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
8 # 3อจ650610-163 SXF010600006298 Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (540910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650613-124 SNCT000111189KN nochau + awra0007 (541056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเห้งเจีย วัดไตรมิตรฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
10 # 3อจ650613-125 ED70271025TH Pandee + Nippit (541061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)(G 82%)
11 # 3อจ650613-134 ED734670556TH benz39 + ชัยณรงค์ (541121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
12 # 3อจ650613-159 ED755734243TH mol2516 + MIXMUK (541153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ650614-128 ED437732804TH Bee20 + ขนมไทยแม่อารีย์ (541214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม รุ่นอายุ 76 ปี เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม
14 # 3อจ650614-135 EJ437732804TH ch_wit14 + ขนมไทยแม่อารีย์ (541233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/รุ่นนี้
15 # 3อจ650614-149 TH01182XA7F93B noppthai + champion39 (541242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 89%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ650614-156 ED371420619TH korn88 + รักษ์ต้มเลือดหมู (541241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้
17 # 3อจ650614-160 ED701147355TH vichan + ชวนชื่น (541260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 104 เนื้อเงิน ปี 2519 จ.สกลนคร
18 # 3อจ650614-172 ED749206772TH enkong + ichigomomo (541259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 56%)
19 # 3อจ650615-154 ED595686072TH หนุ่มปืนใหญ่ + เอ๊าะสุรินทร์ (541343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
20 # 3อจ650615-158 ED761113265TH Chaiyoyo + มีบุญ888 (541357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
21 # 3อจ650616-172 ED765401506TH korn88 + บอลบาแดง (541516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวรวังจันทร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2507 จ.พิษณุโลก
22 # 3อจ650617-106 ED743646904TH แฟร้ง_007 + องอาจ (541605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
23 # 3อจ650617-113 EJ437731914TH จุ๋มจิ๋ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (541600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก
24 # 3อจ650617-117 RERW000067050X5 Warayu + sanopporn (541611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
25 # 3อจ650617-118 RERW000067050X5 บอมเบ + sanopporn (541612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของรุ่น/พิมพ์นี้
26 # 3อจ650617-120 ED752618708TH ฮองซู + เบญจรงค์888 (541620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650621-001 พาสุขพระเครื่อง + somsak-p (541963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ650621-002 heng9999 + apichaidon (541968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(640303-174) (G 84%)
29 # 3อจ650621-003 masterpiece + ดิอาโบล (541969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
30 # 3อจ650621-004 wanitcha + ดิอาโบล (541972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อเมฆพัด ปี 2506 จ.สงขลา
31 # 3อจ650621-005 kon-88 + AQUAMAN39 (541974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(521127-128)(G 90%)
32 # 3อจ650621-006 goodaomzc + จ่าจอก (541975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(640210-209) (G 67%)
33 # 3อจ650621-007 noomark + midland (541977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (640322-022)(G 81%)
34 # 3อจ650621-101 ED675527565TH Worrawit_TS + playmaker (541965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช(G 77%)
35 # 3อจ650621-102 ED736568614TH phon8899 + ammoniamotion (541966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ650621-103 EH568538335TH ขุมทรัพย์พระ + paikung (541970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา
37 # 3อจ650621-104 ED681387297TH chinnasiha + ต้นอุทยาน (542012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
38 # 3อจ650621-105 ED669787521TH pramual + HS2NAJ (542016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650621-108 ED773611740TH pop2517 + หมูอ้วน1264 (542026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
40 # 3อจ650621-109 ED717240168TH Kob_surat2 + weddy (542028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (650125-1068)(G 79%)
41 # 3อจ650621-112 TH01182XVXU16B mawinroch + akkhapons (541986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
42 # 3อจ650621-113 TNR500015199046 hemman + จริงใจ (541990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 21) **พระสภาพสวย
43 # 3อจ650621-114 ED756455355TH Father + meildola (541994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)
44 # 3อจ650621-115 RL394198118TH t_inkeaw + เอส5588 (541995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
45 # 3อจ650621-116 EG388587604TH dewar + เพิ่มพูน888 (541999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา
46 # 3อจ650621-118 EG383639273TH Musashi + ปราศมณฑิล (542006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระสาสดา วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650621-120 EJ798121945TH พ่อน้องจ้าว + beer2126 (542014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้สึก) (650512-2079)(G 56%)
48 # 3อจ650621-121 EJ798121945TH TAVABUNCHA + (541962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
beer2126
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม(G 68%)
49 # 3อจ650621-122 ED743035765TH chaiyut07 + bank121 (541964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ650621-123 ED765213043TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (541967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanaanan
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650621-126 ED657659882TH versus + t_kochawon (542083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม
52 # 3อจ650621-127 TH01182XZYSQ2B dod18 + ฅนพลัดถิ่น (541976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ650621-129 EJ333614849TH Marksiam007 + นกแก้ว (541979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ650621-132 EJ333614849TH treasury + นกแก้ว (542033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
55 # 3อจ650621-133 EJ333614849TH บารมีธรรม + นกแก้ว (542034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
56 # 3อจ650621-134 EJ333614849TH บุญพา + นกแก้ว (542038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ650621-135 EJ333614849TH watboy + นกแก้ว (542041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650621-136 EJ333614849TH บารมีธรรม + นกแก้ว (542044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
59 # 3อจ650621-137 EJ333614849TH toymlt + นกแก้ว (542047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
60 # 3อจ650621-138 EJ333614849TH thammawut + นกแก้ว (542049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ650621-139 EJ333614849TH อูกิม + นกแก้ว (542052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650621-140 EJ333614849TH teespy + นกแก้ว (542055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังเข็มกลัด เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.อุทัยธานี
63 # 3อจ650621-141 EJ333614849TH toy_clong8 + นกแก้ว (541985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ650621-142 EJ333614849TH พ่อฟอร์ม + นกแก้ว (541988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
65 # 3อจ650621-143 EJ333614849TH treasury + นกแก้ว (541991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
66 # 3อจ650621-144 EJ333614849TH joeenok + นกแก้ว (541993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบหลังบนขวา)
67 # 3อจ650621-145 EJ333614849TH walrawut + นกแก้ว (541996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.จันทบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
68 # 3อจ650621-146 EJ333614849TH tulakunjoo + นกแก้ว (541998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี
69 # 3อจ650621-147 EJ333614849TH mars7783 + นกแก้ว (542001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
70 # 3อจ650621-149 EJ333614849TH จันทร์ส่องหล้า + นกแก้ว (542007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (โค้ด น ไม่แท้)
71 # 3อจ650621-150 EJ333614849TH UDS-35 + นกแก้ว (542011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
72 # 3อจ650621-152 EJ333614849TH Chamulet + นกแก้ว (542020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
73 # 3อจ650621-153 EJ333614849TH pachre + นกแก้ว (542025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
74 # 3อจ650621-154 ED647587497TH บอมเบ + Label (542027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650405-1080)
75 # 3อจ650621-155 RMRY00009116576 popbtc + ต๋อ_แปดริ้ว (542032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองคำขัดเงา 86% ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 280/น้ำหนักทอง 9.7 กรัม)
76 # 3อจ650621-156 EG372833231TH yyoyo + ton_tanawat (542035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (640726-110)(G 65%)
77 # 3อจ650621-157 ED744593187TH Aorha + maturuch (542040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(630925-090) (G 83%)
78 # 3อจ650621-158 SXF428100007157 coco7982 + sheep9 (542045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 9794)
79 # 3อจ650621-159 ED682488734TH ทศวรรษ33 + warship09 (542050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(620322-141)
80 # 3อจ650621-161 EJ333614883TH phot87616 + นกแก้ว (542059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 3.5 นิ้ว)
81 # 3อจ650621-162 EJ333614883TH Chatchaijew + นกแก้ว (542062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650621-164 EJ333614883TH วัชชัย2929 + นกแก้ว (542067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ650621-165 EJ333614883TH paraass + นกแก้ว (542069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.พิจิตร
84 # 3อจ650621-166 EJ333614883TH itthikorn + นกแก้ว (542071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650621-167 EJ333614883TH itthikorn + นกแก้ว (542074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650621-168 EJ333614883TH วิเศษชัยชาญ + นกแก้ว (542076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพทำความสะอาดผิว)
87 # 3อจ650621-171 EJ333614883TH pukorn + นกแก้ว (541980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
88 # 3อจ650621-172 EJ333614883TH ปราถนา + นกแก้ว (541981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
89 # 3อจ650621-173 EJ333614883TH Chainarin + นกแก้ว (541983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง
90 # 3อจ650621-174 EJ333614883TH mingch + นกแก้ว (541987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 10 (๘ ข้างแตก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
91 # 3อจ650621-176 EJ333614883TH ปราถนา + นกแก้ว (541992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
92 # 3อจ650621-177 EJ333614883TH t_inkeaw + นกแก้ว (541997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
93 # 3อจ650621-180 EJ333614883TH meildola + นกแก้ว (542004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานสูง เนื้อผงปิดทอง ปี 2514 จ.นครปฐม
94 # 3อจ650621-181 EJ333614883TH หนองซอ + นกแก้ว (542037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
95 # 3อจ650621-184 EJ333614883TH อาราธนา + นกแก้ว (542046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ650621-185 EJ333614883TH pigcity + นกแก้ว (542048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
97 # 3อจ650622-007 pramual + myphilos (542210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 23 มิ.ย. 2565 - 08:45 น.] #84295 (20/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650603-013 RSRI0001053827X ขุมทรัพย์บูรพา (540141) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650604-022 ED725971425TH Wanlop (540231) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650607-008 ED710534499TH anuruknavy44 (540444) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ650608-005 ED678727835TH toopronchai (540669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650609-003 ED724540962TH seranee (540792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650609-021 ED643147058TH mchutith (540725) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650610-001 ED694679890TH golfsriracha (540902) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ650610-003 SPAW0000541524C zitthinan (540936) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
9 # 1อจ650610-011 ED695980531TH มหามณีจินดา (540937) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ650610-013 ED409874789TH khamsornmontri (540938) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 1อจ650610-014 ED291467904TH Gaokod2549 (540939) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
12 # 1อจ650613-018 ED683522998TH คอปแมน (541175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650614-005 ED755804868TH ข้าวเปล่า (541303) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650615-010 ED644172310TH morning (541371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ650616-003 ED538785015TH Namnathee1983 (541493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ650616-004 2362200153756 guanirut (541497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650616-005 ED745940807TH tayatang (541499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650616-006 EJ975163801TH Piyaganesh1971 (541502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650616-008 ED714144879TH เผ่าพงษ์ (541508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ650616-010 EG654512755TH ponrit (541511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650616-012 ED485981625TH 9light (541538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650616-013 TH01182XE2FS7B toy_clong8 (541539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650616-014 ED541089045TH แจ๊ค_อ่างทอง (541543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650616-015 ED713444832TH ethos (541546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650616-020 ED590287229TH สายอีสาน (541552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ650616-021 EJ333615402TH นกแก้ว (541558) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
27 # 1อจ650616-024 ED757914923TH putza8888 (541562) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650616-026 ED539074440TH หมอโอ๋ (541571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650616-028 ED651979177TH Moo888 (541573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ650616-029 ED716975450TH ตุ๊หลวง (541575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650616-035 ED728666549TH Songkiat19 (541584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
32 # 1อจ650616-036 RM34000295306VL Benjarong (541504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ650616-037 ED754024401TH อะนันตะปัดชะเย (541518) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 1อจ650617-006 TH01182XKAG19B HS6JMS (541624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ650617-007 ED703518941TH doopradee (541628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ650617-008 ED679442785TH kaohom1 (541636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650617-009 TH01182XAWE49B ทรัพย์กำเนิด (541642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650617-015 SCBY000159807LB ดอกบัว99 (541681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ650617-019 822351585742 ตึ่งนั้ง (541609) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
40 # 1อจ650617-021 ED670084825TH บุญสนองเลย (541690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ650617-025 ED528560595TH burabha (541697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ650617-031 RRR3000132606Y8 Pondnineteen (541622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650610-004 Buncha (540933) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650615-012 Olarn29 (541340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ650616-002 topkoo (541525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650616-003 Doitung (541527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650616-013 chanram (541549) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 2อจ650616-015 ดอสลำลูกกา (541555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ650617-001 หนุ่มธนบุรี (541662) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650617-004 pipat_ch (541666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650617-005 KUUGA (541668) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ650617-006 narongo (541680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650617-008 topkoo (541683) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ650617-013 bangkokpoms (541631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650620-018 การันตีพระ (541944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650620-021 การันตีพระ (541947) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ650621-015 รัชตพล (542087) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650607-135 ED727803708TH เน้นพระสวย + ppffarm (540425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 111) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ650608-110 ED387649599TH ทรงธรรมบ้านสวน + kritk (540514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดหลังแตก เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2525 จ.นนทบุรี
3 # 3อจ650609-006 Maya12 + สวนหลวง (540730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่น ๙ หน้า ๙ หลัง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ขอนแก่น
4 # 3อจ650609-119 EG277669525TH Rakchart + ขนมกรุบ (540765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
5 # 3อจ650613-009 wirat99 + tumza502 (541107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 79%)
6 # 3อจ650614-170 ED401485023TH eveoil + panda (541285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ650615-111 ED627164786TH ATTORN43 + แม็กซิมัม99 (541402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด จ.เชียงราย (สภาพแต่งผิว/หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
8 # 3อจ650615-112 ED738957577TH savebank163 + kay9999 (541406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมส่วนบน)
9 # 3อจ650615-113 SXF122700003543 manta69 + เบิร์ทลายสยาม (541408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
10 # 3อจ650615-114 SXF122700003543 bobby028 + เบิร์ทลายสยาม (541411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
11 # 3อจ650615-117 ED653655330TH yime2 + ศิษย์พ่อปู่เสือ (541416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดโปรดเกษ เนื้อตะกั่วลงรักปิดทอง จ.นนทบุรี (หน้าตัก 1.7 ซม.)
12 # 3อจ650615-119 ED694442584TH ifeelblue + ต้นอุทยาน (541421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก


13 # 3อจ650615-125 ED389490986TH eveoil + ข้าวฟ่าง (541363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นปืนแตก เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
14 # 3อจ650615-126 EH454041636TH yyoyo + Bophantom (541366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ650615-127 EH454041636TH Moozir + Bophantom (541369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 69%)
16 # 3อจ650615-155 ED767000275TH khom66 + Manunicon (541346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ650615-159 ED629789705TH สิงห์สยามศิลป์ + chaiwat (541359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ขนาด 12x14 นิ้ว)
18 # 3อจ650615-161 ED767000267TH พระยอดขุนพล + Manunicon (541361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
19 # 3อจ650615-168 ED734684691TH ขุมทรัพย์_พระสวย + ptgao99 (541379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 61%)
20 # 3อจ650615-169 ED763403005TH itthikorn + chuanchai2505 (541381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
21 # 3อจ650615-173 ED665044695TH เหน่งบางคู้ + คเวสโก (541407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครอยุธยา (สภาพใช้)
22 # 3อจ650615-174 ED665044695TH ชอบจัง + คเวสโก (541410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
23 # 3อจ650616-107 ED400166403TH m-cot + Suprarop (541500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(G 86%)


24 # 3อจ650616-136 EH468249517TH pramual + ชัชพนม (541481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ650616-138 EG960864365TH jdbig + YeeIT (541485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 75%)
26 # 3อจ650616-142 ED545570332TH kampanat + litsupchuer (541452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก) (ไม่ระบุปีสร้าง)
27 # 3อจ650617-134 TH01182XM3E71B warning + พยัคฆ์สมิง (541630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
28 # 3อจ650618-001 psutha + AQUAMAN39 (541739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(581031-097)(G 70%)
29 # 3อจ650618-002 tiseng + อาชาเหล็ก (541742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
30 # 3อจ650618-003 hemman + Taoz2119 (541745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2417)
31 # 3อจ650618-005 virun123 + Buncha (541750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ650618-006 Nattapongg + artman7007 (541753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ650618-007 kenshiro2810 + artman7007 (541755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
34 # 3อจ650618-101 ED746954555TH หม่อง + wan-pra (541735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์หลังยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
35 # 3อจ650618-102 ED730271788TH mark2542 + แซนวิช (541737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดละโว้ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2482

36 # 3อจ650618-104 ED738345257TH pramual + NERAMIT (541743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
37 # 3อจ650618-105 ED618346471TH viruszaa + prisajee (541746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร พิธีศาลหลักเมืองพระประแดง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
38 # 3อจ650618-106 ED684756549TH Jirawat1986 + apexshop (541748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2539 จ.ชัยนาท
39 # 3อจ650618-107 EH477638033TH mavall + นกแก้ว (541749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650519-2036)
40 # 3อจ650618-108 RL479190137TH นกจิ๊บ + rambo93 (541752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกแก้วมณีนพรัตน์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ650618-109 EH477638047TH แถวอุรุพงษ์ + นกแก้ว (541754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650618-110 EH477638047TH khom66 + นกแก้ว (541756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650618-111 ED676041664TH nick1880 + lag_yai (541717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650618-112 ED736646679TH อิเค็นจิโร + yongyot (541719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
45 # 3อจ650618-114 ED713454273TH เหน่งบางคู้ + ชัยชนะ56 (541724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร
46 # 3อจ650618-115 ED724590751TH Thesun66 + seranee (541726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650618-116 ED699426155TH Watermelon + highway (541728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(530703-079)


48 # 3อจ650618-117 ED764010296TH Ratchanon + มหามณีจินดา (541731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650523-1061)(S 89%)
49 # 3อจ650618-118 ED740030591TH Bangkokcity + chompoonl (541759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหนึ่งดอลลาร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ650620-001 Sorawit + misterpou (541851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650620-002 ฐานแซม + ประศาสน์ (541854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
52 # 3อจ650620-003 confirmed + cheid (541858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650406-1125)(G 72%)
53 # 3อจ650620-004 midori + ประมูลคุณพระช่วย (541862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้ตัดหูและล้างผิว) (590926-022)
54 # 3อจ650620-005 TEE_INTER + (541866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (590812-086)
55 # 3อจ650620-006 mawpong + boonlers (541869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึก)(G 85%)
56 # 3อจ650620-007 popbtc + ธัมมจักร (541872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4280) **พระสภาพสวย
57 # 3อจ650620-008 popbtc + ธัมมจักร (541875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4161)(650611-2021) **พระสภาพสวย
58 # 3อจ650620-009 popbtc + ธัมมจักร (541877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 3364)(650611-2018) **พระสภาพสวย


59 # 3อจ650620-010 chkomtat + อุนาโลม (541879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650620-012 laphat + pui1228 (541800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมใบหน้าและซุ้มบน)(G 67%)
61 # 3อจ650620-013 Nongploy + ข้าวเปล่า (541802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
62 # 3อจ650620-014 koontoop + Taoz2119 (541806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 609)
63 # 3อจ650620-016 Aaekaa + Uniconnan (541810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม)
64 # 3อจ650620-018 ksomchai + Tonaor95 (541819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
65 # 3อจ650620-019 panadon + Tonaor95 (541822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ650620-020 เกษตร + เด็กท่าพระ (541825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นธนาคารกรุงไทย เนื้อเรซิน จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ปลุกเสก) (หน้าตัก 5 นิ้ว)(650615-3019)
67 # 3อจ650620-021 kit01 + ชลชินเขต (541796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
68 # 3อจ650620-022 nakorn05 + Pond2865 (541797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650620-023 tum99 + ศตกมล (541799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(650221-1122)
70 # 3อจ650620-101 ED694957987TH pop2517 + yoon9 (541938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี กรอบทอง(G 72%)


71 # 3อจ650620-102 ED762205768TH ศักดิ์นรินทร์ + nutthakorn07 (541940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
72 # 3อจ650620-103 ED570543210TH gek1414 + strada4x4 (541943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพร พิมพ์หลังจาร เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง(G 78%)
73 # 3อจ650620-104 ED638259428TH plankton + Aof199 (541948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
74 # 3อจ650620-105 TH01182XT72S9B redtritium + พุทธปาฎิหารย์ (541949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
75 # 3อจ650620-106 ED773302071TH ตนพยัคฆ์ + chachacha (541952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
76 # 3อจ650620-107 RERW0000670975TH eveoil + sanopporn (541954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
77 # 3อจ650620-108 ED219369328TH Choat + makluayka (541956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง
78 # 3อจ650620-109 66850521258645 Susit0302 + moderndoc (541959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว) (630117-119)
79 # 3อจ650620-110 ED734690785TH walrawut + ptgao99 (541961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นมหามงคล พิมพ์หลังทองแดง ปี 2553 จ.ชัยภูมิ(G 61%)
80 # 3อจ650620-111 ED734690785TH walrawut + ptgao99 (541881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าหน้าทองเหลือง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2509)(G 59%)
81 # 3อจ650620-112 822353776576 Kurama + nukro09 (541885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (650507-1050)


82 # 3อจ650620-114 ED502398717TH viponcity + piya222 (541893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนารายณ์พลิกแผ่นดิน พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นเสาร์ห้ามหาสิทธิโชค เนื้อทองคำ 88% ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 19/น้ำหนักทอง 44.3 กรัม)
**พระสภาพสวย
83 # 3อจ650620-115 ED757826883TH pramual + Tondk (541900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
84 # 3อจ650620-117 ED502398725TH Jippooh + piya222 (541907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นเสาร์ห้ามหาสิทธิโชค พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองคำ 91% ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2/น้ำหนักทอง 35.1 กรัม)
**พระสภาพสวย
85 # 3อจ650620-120 ED613999499TH ผู้นำพล + จริงใจ (541917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
86 # 3อจ650620-122 ED731277376TH m-cot + Suriyachon (541912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อราน)
87 # 3อจ650620-123 ED651289296TH nut2326 + Wanlop (541918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งใบหน้า)
88 # 3อจ650620-124 ED697957439TH Calceo + นุพระสยาม (541919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
89 # 3อจ650620-126 ED645645546TH Prapatson-wo + (541924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maxthawung
เหรียญหลวงพ่อเปล่ง วัดพระพุทธบาท เนื้ออัลปาก้า ปี 2490 จ.สระบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
90 # 3อจ650620-127 ED724590439TH phoomchai + ChartKT (541926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650607-1111) (G 71%)
91 # 3อจ650620-128 ED347662107TH Tumtim + Chain2928 (541929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 66%)
92 # 3อจ650620-129 ED760706157TH noi70 + krais1 (541932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร

93 # 3อจ650620-130 ED743293858TH wiwat3 + bancha18 (541934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
94 # 3อจ650620-131 ED743293858TH popbtc + bancha18 (541830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
95 # 3อจ650620-132 ED730085202TH Tar_MDU35 + bank121 (541834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
96 # 3อจ650620-134 ED759522536TH m-cot + คูณสตางค์ (541840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ650620-135 ED619288642TH กีตาร์ + ชายภีม (541842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ650620-137 ED650152257TH ninnin + Tippavon (541855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
99 # 3อจ650620-139 ED755854396TH nut141 + ธัมมจักร (541860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4794/สภาพสวย) (650611-2019)
100 # 3อจ650620-140 ED755854396TH nut141 + ธัมมจักร (541868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4033/สภาพสวย) (650611-2020)
101 # 3อจ650620-141 SCBY000160000RF phoomchai + Amulet33 (541805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 60%)
102 # 3อจ650620-142 TH01182XVTTW7B somnuk + June2301 (541807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
103 # 3อจ650620-143 EB650051987TH mawinroch + bellic (541812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ650620-144 EJ694729865TH chayk + ลักษณ์ตะวัน (541813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)


105 # 3อจ650620-145 ED693248292TH พงษ์ท่าม่วง + Choat (541816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (641022-2008)(G 72%)
106 # 3อจ650620-146 ED541867315TH เต่าเมืองชล + computer20 (541818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 894/สภาพสวย)
107 # 3อจ650620-147 ED735088996TH thanaj + ศรัทธา111 (541820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมขวา)
108 # 3อจ650620-148 ED676461777TH LEK_TAPONG + หนุ่ยเสื้อดำ (541824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
109 # 3อจ650620-152 ED372569850TH nincha + saenplern (541821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (600717-091)
110 # 3อจ650620-153 ED673878949TH Takamine + Starbucks (541823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
111 # 3อจ650620-154 ED736646665TH pawaris + yongyot (541826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
112 # 3อจ650620-155 822346291690 jane77 + richmanshop789 (541829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง)
113 # 3อจ650620-156 822346291690 itthikorn + richmanshop789 (541833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
114 # 3อจ650620-157 ED750807235TH สังกัจจายน์ + punn2550 (541835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ650620-158 ED672889619TH workshop2 + ptkn2095 (541837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพกะไหล่ทองใหม่) (540122-107)116 # 3อจ650620-159 ED689635471TH popbtc + ronnakorn2516 (541844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
117 # 3อจ650620-160 ED761706207TH m-cot + เด็กอ่างหิน (541847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ชัยนาท
118 # 3อจ650620-162 lohbetong + laoong2515 (541878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RMPB000092619WP
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 30 ปี ธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ650620-163 ED682371483TH หลวงสิน + Choomsilp (541882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 30 ปี ธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ650620-164 ED686875756TH ทรงธรรมบ้านสวน + (541884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 79%)
121 # 3อจ650620-165 EJ437725922TH Intra103 + หมูกุ๋น (541888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
122 # 3อจ650620-166 ED710557999TH หม่อง + thatcharit (541890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 138)
123 # 3อจ650620-168 ED757941155TH tiseng + kengsalaloi (541897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
124 # 3อจ650620-169 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ650622-007
125 # 3อจ650620-170 ED710448248TH Doitung + non31 (541905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
126 # 3อจ650620-171 ED710448248TH Doitung + non31 (541876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)127 # 3อจ650620-173 ED696930593TH artthaporn + kotee (541883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(540423-113)(G 80%)
128 # 3อจ650620-175 TH01182XVTTW7B กิตช่างไม้ + June2301 (541892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงฐานตาราง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
129 # 3อจ650620-178 PYP251800000116 แฮมเมอร์ + Anuphap_chai (541902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
130 # 3อจ650621-008 ED436443562TH piyaphum + ป๋ามอส (542086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
131# 3อจ650620-161 midland+samanta (541874) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 3.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 22 มิ.ย. 2565 - 08:41 น.] #84292 (19/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650531-012 ED629768498TH chaiwat (539737) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ650610-002 ED406745856TH เสือทองแดง (540908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650610-027 ED553562956TH heng9999 (540866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650611-004 ED718039519TH ตุลา26 (540989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650613-029 ED735490935TH PHLOI (541167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ650615-012 ED627899875TH thevit (541390) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ650620-017 ED694850946TH จุ๋มจิ๋ม (541794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650603-003 Peerapong36 (540157) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650607-022 BhuriKet26 (540468) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ650608-016 Settawut (540649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650609-007 anurak99 (540758) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650609-010 Warayu (540814) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ650609-014 Chainarin (540803) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650615-017 QiciQ (541358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ650620-003 หมูหิน3276 (541841) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
9 # 2อจ650620-004 frist (541845) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650613-119 EG951670300TH SAHAKORN + ลูกวังสะพุง (541068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนพลายเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี(G 79%)
2 # 3อจ650614-120 EH382233988TH เซียนน้อยหนึ่ง + R9999 (541216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (S 90%)
3 # 3อจ650614-129 EJ437732804TH intermilan + (541218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผง
4 # 3อจ650615-009 panupong30 + ดิอาโบล (541439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
5 # 3อจ650615-010 กุนซือ + Viraphan711 (541440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.สงขลา
6 # 3อจ650615-110 ED606866660TH เจดีย์สามองค์ + อ๊อดจ้า (541355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ650615-140 EJ437733265TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (541431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม(G 76%)
8 # 3อจ650615-172 ED666975565TH ChonChob + ชัยนเรศ (541405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ650616-001 santi_p + กิตติ (541449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(650507-1093)
10 # 3อจ650616-002 Jokaiwan + staruch (541451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(650513-1120)
11 # 3อจ650616-003 Kittinan + phakphoom52 (541453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ลพบุรี (หมายเลข 5203)


12 # 3อจ650616-004 Jokaiwan + Sorawit (541461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานจากการใช้)
13 # 3อจ650616-005 nui555 + นกบางพลี (541462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังโค้ดนะ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
14 # 3อจ650616-006 Kittisak0307 + Sasisinen (541586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 319532)
15 # 3อจ650616-101 ED726847407TH น้ากร + เอกภูซาง (541480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ650616-102 ED727818591TH Exdesign + ppffarm (541483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 406)(630910-506)
17 # 3อจ650616-103 ED727818591TH สันเหมือง + ppffarm (541486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(630928-261)(G 78%)
18 # 3อจ650616-104 ED729432465TH puu2511 + Reindeer_kwang (541489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650616-105 ED727060982TH kong81 + winforever (541492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดพรานนกสร้าง)
20 # 3อจ650616-106 ED502397570TH viponcity + piya222 (541496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นเสาร์ห้ามหาสิทธิโชค พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองคำ 89% ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 5/น้ำหนักทอง 44.5 กรัม)
**พระสภาพสวย
21 # 3อจ650616-108 ED603896755TH eveoil + THEW113 (541505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
22 # 3อจ650616-109 LKL7000123679JU m-cot + Piyanan1606 (541507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข X25)(G 65%)
23 # 3อจ650616-110 TH01182XFPD54B witlomsak + kokkok (541509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)


24 # 3อจ650616-111 TH01182XFPD54B ขุมทรัพย์_พระสวย + kokkok (541559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
25 # 3อจ650616-113 TH01182XFPD54B m-cot + kokkok (541563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ
26 # 3อจ650616-114 PBSK00012008489 karate + nattawutng (541567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650616-115 NLCH000201401ZH treetaset + loryinglong (541568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมบน-ล่างซ้าย)
28 # 3อจ650616-116 EJ437735876TH chinnasiha + ซูโม่ (541570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650616-117 ED686919514TH เสือเต่า + puttakun666 (541574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 68%)
30 # 3อจ650616-118 TH01182XFDUD8B natapoln + ทอเร็ตโต้ (541576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ650616-119 EH447933805TH kitsana_l + อี๊ดเมืองเลย (541580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ650616-120 BBB30001321384C Gthammarat + (541582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pondnineteen
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(650510-1029) (G 70%)
33 # 3อจ650616-121 EG951672535TH workplace + เสน่หา (541454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)(G 67%)
34 # 3อจ650616-122 EH786703538TH kumplee + แจ็คเชียงดาว007 (541457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง(G 64%)


35 # 3อจ650616-123 ED655484962TH กชชโย19 + Yai_charat (541458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ650616-124 ED678166137TH Tatamm + sangexim (541464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ650616-125 TPD091A000324 แม็คพระเครื่อง + unstobable (541467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (650226-1147)(G 65%)
38 # 3อจ650616-129 ED010376706TH koontoop + จุ๋มจิ๋ม (541479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (591125-209)(G 80%)
39 # 3อจ650616-130 ED711828401TH รินน้องรัน + naratip_19 (541487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ชิด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ650616-131 ED757824383TH อุ๊อุ๊อุ๊ + Manat (541466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก หลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
41 # 3อจ650616-132 ED681057830TH Kop86 + kjack (541470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650616-135 EH447943459TH eveoil + อี๊ดเมืองเลย (541478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
43 # 3อจ650616-137 ED724559717TH สอโยธยา + seranee (541484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุราษฎร์ธานี.. (650512-1148)
44 # 3อจ650616-139 EJ329458232TH tone555 + artto13 (541488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมเหยงค์ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ650616-140 EG903940758TH lungwut + laphat (541490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (540819-125)(G 74%)
46 # 3อจ650616-141 ED718074175TH Nisila_zana + pong521 (541450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช


47 # 3อจ650616-144 ED669796846TH pr1972 + dargon (541456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ650616-145 EJ497922304TH paniwat_n + แบงค์อรัญ (541459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (650528-1078)
49 # 3อจ650616-146 ED741114695TH panda + สนบางกรวย (541463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดเข่าและซุ้มบนขวา)
50 # 3อจ650616-147 EB665366537TH กุ้งหวาน + กชชโย19 (541465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
51 # 3อจ650616-149 ED289563014TH mootoo36 + pieronut (541587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ สมาคมชาวกาญจนบุรีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กาญจนบุรี
52 # 3อจ650616-150 ED746363062TH noi70 + องอาจ (541473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
53 # 3อจ650616-151 ED596886676TH eveoil + เพิ่มบารมี (541491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ650616-152 ED757824410TH นายทัพ + Pukki9585 (541495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ650616-153 ED725797085TH Nongjeen + ตามฝันสุดขอบฟ้า (541498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ650616-154 KBCNN00036876AE ศักดิ์นรินทร์ + นาควารี (541503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้)
57 # 3อจ650616-155 ED688268039TH ชาญยุทธ + PANI_SAMIT (541506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙)(G 70%)


58 # 3อจ650616-156 ED762702246TH Patwat + OMBUN (541510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2.7 ซม.)(650602-1109)
59 # 3อจ650616-157 ED735079172TH noomno + ริณดา (541512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(650516-1319)
60 # 3อจ650616-158 EF314076722TH opasn + พรพานิช (541515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
61 # 3อจ650616-159 ED763801801TH chaiyut07 + กวงยะลา (541519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากสนิมและล้างผิว)
62 # 3อจ650616-160 ED735078897TH Intra103 + คูณสตางค์ (541522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
63 # 3อจ650616-163 ED626163784TH วิเศษชัยชาญ + manliar (541535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถปริวัตร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2481 จ.ราชบุรี
64 # 3อจ650616-164 ED729428259TH ทิศเหนือ + Reindeer_kwang (541537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบน)(G 79%)
65 # 3อจ650616-166 ED691867219TH wiwat3 + แมนพระนคร (541545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650616-167 EG412590610TH ชอบจัง + gunner (541547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
67 # 3อจ650616-168 SCPY00019156553 pantakrit + Piyawan (541551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 67%)
68 # 3อจ650616-169 ED745942290TH thammawut + น้องหมี (541553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
69 # 3อจ650616-170 ED569478916TH benz39 + จอมพล (541556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ

70 # 3อจ650616-171 ED715424019TH Watermelon + wisanu (541513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
71 # 3อจ650616-174 ED641797461TH พอใจพระ + long_g (541524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
72 # 3อจ650617-001 พระราม9 + หนุ่มธนบุรี (541673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)
73 # 3อจ650617-002 noomark + c-bank (541676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อชุบทอง ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2403)(S 90%)
74 # 3อจ650617-003 ลักษ์101 + sjitrakorn (541679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
75 # 3อจ650617-005 dobae + suksan555 (541687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)(G 60%)
76 # 3อจ650617-006 bluezone69 + midland (541689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ650617-007 เป็กสัมพุทธโธ + midland (541691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (550225-126)
78 # 3อจ650617-008 maikeboy + Monoment (541694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
79 # 3อจ650617-101 YTK200011459671 pramual + jarun123 (541591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
80 # 3อจ650617-102 EJ329458250TH เอกลำชะร่า + artto13 (541595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร
81 # 3อจ650617-103 ED761112075TH TAVABUNCHA + SAPATAR (541597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ


82 # 3อจ650617-104 jirapach + sanopporn (541599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000066944BW
พระปางสนเข็ม วัดเวฬุราชิณ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.8 นิ้ว)
83 # 3อจ650617-105 ซิยิ่นกุ้ย + sanopporn (541602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000066944BW
พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
84 # 3อจ650617-110 EJ437731914TH สุชาติสาย2 + (541618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
85 # 3อจ650617-111 EJ437731914TH KANC3 + ขนมไทยแม่อารีย์ (541593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี **พระสภาพสวย
86 # 3อจ650617-112 EJ437731914TH PLOYFON + (541596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2514 จ.นนทบุรี (650527-2007)
87 # 3อจ650617-114 ED734673107TH ตี๋กฤต + Park--PrapradanG (541603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
88 # 3อจ650617-115 ED734673107TH ตี๋กฤต + Park--PrapradanG (541606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
89 # 3อจ650617-116 ED730262684TH richmanshop789 + (541608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
numrohm
พระสังกัจจายน์ (หน้าตัก 4 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
90 # 3อจ650617-119 ED745973915TH suwichai + เอ็มซีเค (541616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.อ่างทอง91 # 3อจ650617-121 ED713446498TH amnat108 + บ้านทองอยู่ (541650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (530605-079)
92 # 3อจ650617-122 ED713446498TH วิเศษชัยชาญ + บ้านทองอยู่ (541654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
93 # 3อจ650617-123 ED428547203TH nouvo + tansave (541658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
94 # 3อจ650617-124 PMPL0000813224M m-cot + Wudda_Paradise (541663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ650617-125 ED752619283TH wanitcha + piaric (541667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.สกลนคร
96 # 3อจ650617-126 ED759520645TH สอโยธยา + ริณดา (541671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์.. (วัดชิโนรสสร้าง)(650526-1131)
97 # 3อจ650617-127 ED741707163TH pop2517 + เล็กอมตะชลบุรี (541675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 78%)
98 # 3อจ650617-128 QSV0599000056898 doyct + Mynu157 (541678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2489 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
99 # 3อจ650617-130 ED737404926TH rungroj + เอ็มน้อยร้อยล้าน (541686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปรุหนัง หลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
100 # 3อจ650617-131 ED756409594TH กัปตัน072 + หมูบินกวนอู (541621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ650617-132 ED637886505TH lovehunterlove27 + (541623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
suwatboat
เขี้ยวเสือ หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน จ.สมุทรปรากร102 # 3อจ650617-133 ED277188890TH toey7 + สิทธิวงค์ (541627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 69%)
103 # 3อจ650617-135 EJ437734725TH สวนยาง + บอสตัน (541633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
104 # 3อจ650617-137 EJ437734725TH bobby028 + บอสตัน (541639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 350955)
105 # 3อจ650617-138 EJ437734725TH t_inkeaw + บอสตัน (541643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
106 # 3อจ650617-139 EJ437734725TH Kittinan + บอสตัน (541644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ลพบุรี (ขนาดสูง 8.8 นิ้ว)
107 # 3อจ650617-140 EJ437734725TH Kittinan + บอสตัน (541647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ลพบุรี (ขนาดสูง 7 นิ้ว)
108 # 3อจ650617-141 ED346633784TH guidenaja + kritk (541625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
109 # 3อจ650617-142 EH157817942TH ทนายโอ๊ต58 + jazz9235 (541629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนขวา)
110 # 3อจ650617-144 ED715828543TH อาราธนา + kampanat1977 (541635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ650617-145 ED685339204TH masterpiece + boss_best (541638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นปัญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 256)
112 # 3อจ650617-146 ED757917845TH บรีสพระช่วย + คุณศิระ (541641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวพรุนจากการใช้)113 # 3อจ650617-147 ED747394772TH maikeboy + pound2007 (541645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าซ้าย)
114 # 3อจ650617-148 NGWW00019239598 boonserm + ดุจติปิยะ (541648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
115 # 3อจ650617-149 EJ194411583TH แม่หมอ + prasertporn (541653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญศาลหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 79%)
116 # 3อจ650617-150 ED676568155TH pramual + เงินทองพระเครื่อง (541657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ650617-151 ED676568155TH ppchok + เงินทองพระเครื่อง (541634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
118 # 3อจ650617-152 NGWW000192394WZ Nippit + ดุจติปิยะ (541640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
119 # 3อจ650617-154 ED660081847TH อตกพระเครื่อง + พัทธลุง (541649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ650617-155 (541652) ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ650621-008 (542086)
121 # 3อจ650617-156 ED763527866TH somsak2518 + golflampang (541656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3193)(G 69%)
122 # 3อจ650617-157 ED118886795TH TEE_INTER + กรอมูเลท (541660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อผงผสมปูน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
123 # 3อจ650617-158 RH17000276085XQ บุญพา + สมบูรณ์พระแท้ (541665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
124 # 3อจ650617-161 ED436443559TH หยกเมืองเพรียว + ป๋ามอส (541651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)


125 # 3อจ650617-162 ED745968059TH nukulkongkaew + tayatang (541655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบข้างเข่าขวา)
126 # 3อจ650617-163 822349636662 thammawut + พรของแม่ (541659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา. (หมายเลข 422)(630612-636)
127 # 3อจ650617-164 ED502398283TH Jippooh + piya222 (541661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียน วัดห้วยเงาะ รุ่นเสาร์ห้ามหาสิทธิโชค พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองคำ 91% ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 7/น้ำหนักทอง 49 กรัม)
**พระสภาพสวย
128 # 3อจ650617-165 ED726988149TH SAIPS + noi70 (541664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง/หมายเลข 1606) (650418-3067)(G 77%)
129 # 3อจ650617-166 ED638395794TH eaknaengnoy + ซุยคิขิง (541670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมใบหน้าขวา)
130 # 3อจ650617-167 RLSR000131438W9 louisate49 + (541672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ650617-168 EH576169915TH Doitung + บารมีอาจารย์ปู่ (541674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่)(541017-118)(G 64%)
**เหรียญเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้


132 # 3อจ650617-169 ED749007215TH Poyzamak1988 + (541677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สินธ์บัวใหญ่
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
133# 3อจ650620-118 mohaew +ดิจิม่อน (541911) ตลับทอง 1 องค์ ( G 78%)(น้ำหนัก 10.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 08:37 น.] #84286 (18/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650618-005 ประมูลคุณพระช่วย (541733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650618-007 jojo5 (541741) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
3 # 2อจ650618-014 kit2509 (541722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ650618-020 การันตีพระ (541778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ650618-021 การันตีพระ (541788) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ650618-022 การันตีพระ (541776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ650618-023 การันตีพระ (541785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650618-024 การันตีพระ (541782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ650618-025 การันตีพระ (541764) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ650618-026 การันตีพระ (541765) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 2อจ650618-027 การันตีพระ (541766) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 2อจ650618-028 การันตีพระ (541769) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
13 # 2อจ650618-029 การันตีพระ (541770) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 2อจ650618-030 การันตีพระ (541771) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ650618-031 การันตีพระ (541774) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 2อจ650618-032 การันตีพระ (541777) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650618-033 การันตีพระ (541781) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ650618-034 การันตีพระ (541784) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ650618-035 การันตีพระ (541767) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ650618-036 การันตีพระ (541768) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ650618-037 การันตีพระ (541772) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ650618-038 การันตีพระ (541786) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ650618-039 การันตีพระ (541775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ650618-040 การันตีพระ (541780) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ650618-041 การันตีพระ (541773) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ650618-042 การันตีพระ (541791) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ650618-043 การันตีพระ (541779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ650618-044 การันตีพระ (541783) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ650618-045 การันตีพระ (541792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ650618-046 การันตีพระ (541789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ650618-048 การันตีพระ (541787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ650618-049 การันตีพระ (541790) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
33 # 2อจ650618-050 การันตีพระ (541763) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650614-185 ED724750515TH Feen_8Rew + มะนาวแป้น (541273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาราศรี วัดถ้ำเสือดาว เนื้อเงิน ปี 2518 จ.เชียงใหม่ **พระสภาพสวย
2 # 3อจ650615-157 ED705509681TH chane31 + rungrot (541353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์หน้าผากกว้าง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 20 มิ.ย. 2565 - 08:36 น.] #84279 (17/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650601-012 QSV0194000089807 thanaj (539772) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ650607-019 ED685208314TH ชัชพนม (540476) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650608-013 822319948063 สุธาสินี (540672) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650608-031 EX657521583TH Rat2524 (540637) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650609-011 ED679190150TH Birdsp44 (540818) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650609-014 ED743611848TH องอาจ (540799) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650609-017 ED690387539TH tookatun (540822) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ650609-019 EH191992601TH sutidas (540806) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 1อจ650609-020 ED551364516TH คนท้องทุ่ง (540824) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ650610-006 EJ010621931TH sai-9ton (540897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ650613-007 ED686853132TH chaiywutkunarsa (541141) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650613-009 ED748622480TH golfsriracha (541150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ650615-001 EJ437735235TH ซูโม่ (541365) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ650615-008 BBB3000131927JH sucheewa (541441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650615-014 EJ437733265TH ขนมไทยแม่อารีย์ (541325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650615-015 SSRR000090052TH krisda (541328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650615-016 ED570038752TH PANPEUNG (541333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650615-018 ED740822383TH daphne (541337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650615-020 ED730260652TH numrohm (541341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650617-016 ED756409594TH หมูบินกวนอู (541685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 1อจ650617-020 ED736814638TH สมยศ5 (541590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650601-012 ริณดา (539892) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ650607-024 joe8878 (540471) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ650608-017 pui1228 (540683) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650608-023 banana (540686) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650611-001 phoomchai (540962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650615-002 มิตรพระแท้ (541409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ650615-014 paepamorn (541345) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650615-016 tiwa9977 (541354) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ650615-019 Viraphan711 (541330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650608-036 hanhaniiz (540673) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650603-136 ED730220534TH pramual + สหายเมืองลิง (540126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
2 # 3อจ650607-153 EJ437730905TH แขกกำแพง + (540428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เอื้อน วัดราษฎร์สโมสร พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี(G 89%)
3 # 3อจ650610-172 YTK2000113292TY Pond27 + jarun123 (540921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ650613-177 ED722688775TH สมยศ5 + pound2007 (541110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
5 # 3อจ650614-108 ED426119621TH ptk_1234 + Giant415 (541284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) ปี 2559 จ.นครปฐม(G 73%) **กรอบทอง**พระเครื่องอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ650614-117 EH382233988TH Maya12 + R9999 (541206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศรีอริยเมตไตรย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้ออัลปาก้า ปี 2536 จ.อุทัยธานี (ขนาดสูง 12.5 นิ้ว)
7 # 3อจ650614-134 EJ437732804TH ukaewsasan + (541230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ชลบุรี (หมายเลข 134)
8 # 3อจ650614-146 EG967486884TH โจ_ศรีราชา + ข้าวเปล่า (541314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ พิมพ์ยันต์ยุ่ง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ650614-150 EJ329456506TH Intra103 + Jackthanya (541245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 22 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
10 # 3อจ650614-171 mawinroch + wongujung (541254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NVTHPAYPS2032740129
เหรียญหล่อหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ650614-190 ED688273422TH Prapuy + PANI_SAMIT (541304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ650615-001 benz51 + ศตกมล (541428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650513-1046)
13 # 3อจ650615-003 UDS-35 + ลาเสือ (541432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ650615-004 ซิยิ่นกุ้ย + THAITANIUM (541434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 2.6 นิ้ว/สภาพซ่อมพระศอ)
15 # 3อจ650615-005 Tui9080 + Nongploy (541435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (สภาพตัดจากช่อบูชา)(G 63%)
16 # 3อจ650615-006 m-cot + อรรถพล (541436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดคิ้วขวา)
17 # 3อจ650615-007 ทรงธรรมบ้านสวน + (541437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
paepamorn
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2923)(630903-292) (G 61%)

18 # 3อจ650615-008 chanachok + Nathan666 (541438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
19 # 3อจ650615-011 คิโมะโนะโต๊ะ + bboyjob142 (541326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
20 # 3อจ650615-012 stdpuy + teetoon (541329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ650615-101 EJ437733274TH mana1 + รถถังพระบ้าน (541324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
22 # 3อจ650615-102 EJ437733274TH Benjapon88 + รถถังพระบ้าน (541327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าผล วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650615-103 ED757821515TH korn88 + Manat (541331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิขัดเพชร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ650615-104 EJ169090887TH หม่อง + jumrust (541335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์หลังยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3569) **พระสภาพสวย
25 # 3อจ650615-105 ED714819222TH Moozir + lulytoon (541338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650525-1106)(G 66%)
26 # 3อจ650615-106 ED660506657TH sur_suk + jirajira (541342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (500203-072)
27 # 3อจ650615-107 SCBY000158627V8 poshwises + ดอกบัว99 (541344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2475 จ.สุพรรณบุรี
28 # 3อจ650615-108 ED427517505TH transport + Rangsit888 (541347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ650615-109 MTEC0002093982P พัทธลุง + SA_peT (541351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650615-115 ED681056410TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + kjack (541413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
31 # 3อจ650615-116 ED5513473570TH anantachai2533 + KID_2 (541447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพแต่งผิว)(650608-1219)
32 # 3อจ650615-118 ED699758311TH m-cot + เซียนพละ (541419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
33 # 3อจ650615-120 6732200448767 tommeng + Moty5555 (541423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลัง ป.ร. เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 66%)
34 # 3อจ650615-121 EG980056385TH taratchon + nooing (541348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
35 # 3อจ650615-122 ED389490986TH eveoil + ข้าวฟ่าง (541352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
36 # 3อจ650615-123 ED389490986TH eveoil + ข้าวฟ่าง (541356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

37 # 3อจ650615-124 ED389490986TH eveoil + ข้าวฟ่าง (541360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
38 # 3อจ650615-130 ED718064195TH jadenipat + ammoniamotion (541376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650615-131 1682200151646 natthakritm + Ottokung (541414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
40 # 3อจ650615-132 TH01182X10926B t_inkeaw + kortzean (541415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพแต่งใบหน้าใหม่) (650317-1188)
41 # 3อจ650615-133 EH576169654TH สิงห์สยามศิลป์ + (541417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650615-134 EH576169654TH สิงห์สยามศิลป์ + (541420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650615-136 EJ437735244TH LUCKY7 + ซูโม่ (541424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(G 64%)
44 # 3อจ650615-137 EJ437735244TH takrit + ซูโม่ (541425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ650615-138 SSRR000090052TH Tumkung + krisda (541427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว พระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ เนื้อผง จ.พัทลุง
46 # 3อจ650615-139 EJ437733265TH paraass + ขนมไทยแม่อารีย์ (541429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
47 # 3อจ650615-141 EJ437733265TH อตกพระเครื่อง + (541380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี พิมพ์หลังฝังพระสังกัจจายน์ ปี 2537 จ.ลำปาง
48 # 3อจ650615-142 EJ437733265TH อตกพระเครื่อง + (541382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
49 # 3อจ650615-143 ED691298398TH kiattisak + เสี่ยอู๊ด (541442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ650615-144 ED743404960TH Nongjeen + แม็คหลักสี่ (541385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650519-1079)
51 # 3อจ650615-145 ED660678498TH เต่าเมืองชล + Akka0076 (541388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 2354)
52 # 3อจ650615-146 EF155350410TH bastketboy + joe4299 (541391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ650615-147 ED757822776TH Chanida469 + Pukki9585 (541392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
54 # 3อจ650615-148 ED696926599TH promlok + kotee (541394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (560211-092)(G 79%)
55 # 3อจ650615-149 ED440953978TH first19 + ไม้ไท (541397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 119)(580624-117)
56 # 3อจ650615-150 ED731643450TH nopakk + meef2002 (541398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ650615-151 ED655683889TH m-cot + vtavee (541332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650615-152 ED541089624TH komwoke + แจ๊ค_อ่างทอง (541336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
59 # 3อจ650615-153 ED744264243TH มอร์เมืองทอง + (541339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัดเพชรดอนยาง
ตะกรุดลูกอมโลกธาตุ หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อทองคำ ปี 2562-2565 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ650615-160 ED147239065TH koontoop + Moozir (541362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(650531-2008) (G 79%)
61 # 3อจ650615-162 ED749211517TH กุ้งหวาน + peaky (541364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)(G 64%)
62 # 3อจ650615-163 ED720115267TH pramual + phanom-psv (541367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
63 # 3อจ650615-164 ED710216439TH udom-pra + pattanasupanta (541370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650615-165 ED665044466TH pop2517 + สิทธิธรรม (541373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 81%)
65 # 3อจ650615-166 ED743176794TH sil69 + Taeminburi (541446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650615-167 ED734684691TH ขุมทรัพย์_พระสวย + ptgao99 (541375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 60%)
67 # 3อจ650615-171 ED666975565TH เมืองช้าง + ชัยนเรศ (541401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 มิ.ย. 2565 - 08:39 น.] #84273 (16/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650531-008 ED702007725TH aircadet (539715) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ650602-005 EJ333616014TH นกแก้ว (540047) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650604-026 NVTHPAYPS598424294 assawin (540228) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650607-005 ED646377829TH rongfox (540391) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ650607-010 EQ530396425TH bagio (540475) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650607-011 EQ530396425TH bagio (540405) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ650607-014 ED661266520TH Khanoon (540427) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650608-016 ED724809352TH maikeboy (540622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650608-019 ED72483422TH loryinglong (540633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650609-004 ED555182156TH เฮงเฮงเฮง168 (540805) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ650609-005 ED555182156TH เฮงเฮงเฮง168 (540817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
12 # 1อจ650609-022 ED735103486TH vespa2 (540736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650610-009 ED673873805TH Manunicon (540922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650610-023 ED735409320TH ninnin (540848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ650611-002 ED644484431TH sudarat_P (540987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650613-001 ED008098297TH เวียงพิงค์ (541118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ650613-004 ED644978220TH tongjoy (541128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650613-008 ED709888790TH เขยมาบตาพุด (541147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650613-010 TH01182X074T1B toy_clong8 (541154) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ650613-012 ED651277545TH naphat1981 (541171) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ650613-015 ED715413245TH จ่าโท (541097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650613-030 ED757820381TH Yo_live_story (541173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650614-007 ROMK000158098RL ต้อมเมตตามหานิยม (541306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650614-009 SKB10001762495M ไลอ้อนเรด (541224) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ650614-010 ED718063075TH maii_amulet (541309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650614-012 ESTS000226555 เอ็มซีเค (541282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650614-013 SXF189100002555 สรานนท (541286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650614-015 ED746933073TH เขยมาบตาพุด (541293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650614-018 ED757903302TH คุณศิระ (541299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650614-019 ED716973961TH ตุ๊หลวง (541302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ650614-020 EJ806600265TH BS_Neung (541307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ650614-021 ED713816556TH birdbeat (541192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650616-007 ED669784825TH CTPRAKRUENG (541581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ650616-033 ED691855255TH ณชินบัญชร (541578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650530-002 สยามเมืองยิ้ม (539584) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ650530-005 Kungfujay (539593) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650601-001 intara99 (539885) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650601-005 ริณดา (539867) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ650601-008 ริณดา (539881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650601-009 ริณดา (539884) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650601-010 ริณดา (539887) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ650601-025 ThaiWong (539894) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
9 # 2อจ650601-043 ThaiWong (539895) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650601-044 ThaiWong (539865) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650602-004 romsai (539994) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650603-004 เหน่งบางคู้ (540143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ650606-025 กิตติ (540341) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ650606-031 blue333 (540349) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650607-013 en_amulet (540451) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 2อจ650607-014 คานธี (540455) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650607-018 EKACHAI (540466) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ650608-012 ริณดา (540676) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ650608-019 boonlunch (540680) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 2อจ650608-021 patchara (540684) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ650608-034 Bancha999 (540695) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650608-035 hanhaniiz (540661) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
23 # 2อจ650608-043 hanhaniiz (540699) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ650609-002 มองดู (540811) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
25 # 2อจ650609-016 ลูกเมืองพิชัย (540711) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ650610-011 ศตกมล (541588) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 2อจ650611-020 kikapuu (540959) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ650613-012 ชลชินเขต (541149) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
29 # 2อจ650613-013 anurak99 (541039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ650613-016 พรของแม่ (541047) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ650613-023 sakbangbon (541155) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ650613-024 sakbangbon (541159) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650614-003 penggo (541305) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
34 # 2อจ650614-008 sinpet (541298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ650614-013 en_amulet (541267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ650615-021 การันตีพระ (541544) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ650615-022 การันตีพระ (541541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ650615-023 การันตีพระ (541536) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
39 # 2อจ650615-024 การันตีพระ (541532) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ650616-004 midori (541530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
41 # 2อจ650616-007 การันตีพระ (541514) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ650616-008 การันตีพระ (541517) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ650616-009 การันตีพระ (541520) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ650616-010 การันตีพระ (541523) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ650616-011 การันตีพระ (541528) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650602-101 EJ716959222TH moo_bpk + ลาเสือ (539896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (ขนาดสูง 14.5 นิ้ว)
2 # 3อจ650602-161 ED696229213TH masterpiece + bank121 (539941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น ๑ พิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ650603-164 ED622969654TH รุตช้างกลาง + panitan (540109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช (วัดโพธินิมิตรสร้าง)
4 # 3อจ650604-115 ED726003992TH tansave + aboom2019 (540166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อสำริด จ.เชียงใหม่
5 # 3อจ650604-133 ED725971425TH yut_be + Wanlop (540218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ชุมพร
6 # 3อจ650607-116 EJ437730922TH สิงห์สยามศิลป์ + รถถังพระบ้าน (540384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ650608-004 Kanakorn999 + nut2326 (540706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
8 # 3อจ650608-102 ED725974015TH ateomak + Wanlop (540488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ พระอุปัชฌาย์ตัน วัดอู่ตะเภา เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.สระบุรี
9 # 3อจ650608-121 RL280780586TH คิโมะโนะโต๊ะ + apiwat4825 (540595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
10 # 3อจ650608-122 RL280780586TH คิโมะโนะโต๊ะ + apiwat4825 (540599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวโค้ง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
11 # 3อจ650608-168 ED726214682TH tiktony + Songpob (540582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ650608-169 ED732702675TH Best16 + ปาล์มครับ (540585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพฝนขอบข้างใหม่)
13 # 3อจ650609-003 Nisila_zana + MA_A_AU (540719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 87%)
14 # 3อจ650609-116 ED659183185TH ใบเตย + แบงค์ธาตุพนม (540755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
15 # 3อจ650609-121 ED620485548TH tanint + เดียวคิงส์สยาม (540707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(G 70%)
16 # 3อจ650609-127 EJ437725255TH PHLOI + หมูกุ๋น (540723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ650609-144 ED637996041TH Aum2543 + Benyapa (540774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระผงโสฬามหาพรหม หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงโสฬส ปี 2503 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

18 # 3อจ650609-145 SXF015000008150 bobby028 + ดาวเงิน (540825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
19 # 3อจ650609-150 ราชภัฏ + champion39 (540791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01182WFRRM8B
พระท่ากระดาน กรุท่าเสา พิมพ์เล็ก จ.กาญจนบุรี
20 # 3อจ650609-157 ED650133465TH manta69 + Tippavon (540798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผงส้มป่อย ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ650610-104 ED647436639TH ruamsup + รัชตพล (540864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
22 # 3อจ650610-144 EH568534903TH itthikorn + ปาล์มมี่ (540898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม(S 92%)
23 # 3อจ650611-002 noomark + pornthap (540993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(S 90%)
24 # 3อจ650611-006 san_sap99 + kaity (541002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650611-007 พระราม9 + แฮปรามคำแหง (541004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นหนู เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
26 # 3อจ650611-107 ED713340656TH อรทัย960 + ศิษย์ปู่สง่า (540968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
27 # 3อจ650611-118 EJ437731503TH อู๊ดจอมทอง + (540969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติ รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี
28 # 3อจ650611-121 EJ437731503TH แถวอุรุพงษ์ + (540972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธ หลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน รุ่นล้างป่าช้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650613-010 long_g + อ้วนเมืองใหม่ (541112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์นั่งบัว เนื้อผงเคลือบแล็กเกอร์ ปี 2529 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุด)
30 # 3อจ650613-101 ED310478703TH Chada-158 + nonsiam1995 (541037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่ พิมพ์สองหน้า เนื้อผงว่าน ปี 2503 จ.ชลบุรี
31 # 3อจ650613-154 ED742025546TH walrawut + สรานนท (541132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.ประจวบคีรีขันธ์
32 # 3อจ650613-156 ED726748188TH จุ๋มจิ๋ม + ป๋องณรงค์ชัย (541139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650613-162 ED313791456TH ruamsup + GOLFJUJU (541080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดชัยมงคล รุ่นสร้างวิหาร เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
34 # 3อจ650613-176 ED674423025TH masterpiece + โพไร่หวาน (541106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพไม่อุดฐาน)
35 # 3อจ650614-001 Tawee888 + microsoft (541196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นซ่อมบูรณะฉัตร เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม)
36 # 3อจ650614-002 RtitTi + sinpet (541198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650409-2012) (G 61%)

37 # 3อจ650614-003 m-cot + rawee (541202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650614-004 Kongkee + phrakhrupalad (541205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 75%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
39 # 3อจ650614-005 ขุนกิม + แมนปากท่อ (541209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(G 77%)
40 # 3อจ650614-006 chatchai2516 + midland (541212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (650429-1161)
41 # 3อจ650614-101 TPLU0001859256W Thesun66 + nut2326 (541250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ650614-102 SM65000172124TR SarawutK10 + ขุมทรัพย์พระ (541257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)(641217-2001)
43 # 3อจ650614-103 TH01182X4MUQ0B Q-Taro + เขาควาย (541261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (650505-2032)
44 # 3อจ650614-104 831107919025 oudoud + pongpan_r (541265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 68%)
45 # 3อจ650614-105 ED682360273TH richmanshop789 + (541272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Choomsilp
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
46 # 3อจ650614-106 EB594516939TH น้ากร + kiatpty (541276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ650614-107 822339978935 dobae + benzy (541279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(640318-171) (G 78%)
48 # 3อจ650614-109 EH444520345TH burapa + อี๊ดเมืองเลย (541289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ650614-110 ED277187055TH bobby028 + สิทธิวงค์ (541294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 303343)
50 # 3อจ650614-111 ED734207900TH kook582 + THAI-PRA (541191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดแขนขวา)(G 66%)
51 # 3อจ650614-112 ED734207900TH Pandee + THAI-PRA (541194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ650614-113 ED748742258TH พระประแดง26 + jojo5 (541195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (650524-1003)
53 # 3อจ650614-114 ED748742258TH AChen + jojo5 (541197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (650524-1004)
54 # 3อจ650614-115 ED757803715TH Q-Taro + Blackk (541200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
55 # 3อจ650614-116 EH382233988TH softjap + R9999 (541203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ขนาด 11.5x11 นิ้ว)

56 # 3อจ650614-118 ED569781101TH mntpt + PONG549 (541210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ650614-119 ED569781101TH mntpt + PONG549 (541213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
58 # 3อจ650614-121 TH01182X6UE27B kaokao9 + chkomtat (541188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
59 # 3อจ650614-122 ED661566997TH showgun + บอมเบ (541189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
60 # 3อจ650614-123 ED718304474TH chav5 + nakornbubri (541190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (650509-2064)
61 # 3อจ650614-125 EJ437732804TH Owarut999 + (541204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบบนล่าง)
62 # 3อจ650614-126 EJ437732804TH Owarut999 + (541208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650614-127 EJ437732804TH Owarut999 + (541211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 78%)
64 # 3อจ650614-130 EJ437732804TH ekaluck + ขนมไทยแม่อารีย์ (541220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม รุ่นทวีโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 1693)
65 # 3อจ650614-131 EJ437732804TH tankung + ขนมไทยแม่อารีย์ (541222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ650614-132 EJ437732804TH tankung + ขนมไทยแม่อารีย์ (541226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
67 # 3อจ650614-133 EJ437732804TH tankung + ขนมไทยแม่อารีย์ (541229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
68 # 3อจ650614-136 EJ437732804TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (541235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 86%)
69 # 3อจ650614-137 EJ437732804TH eveoil + ขนมไทยแม่อารีย์ (541240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
70 # 3อจ650614-138 EJ437732804TH eveoil + ขนมไทยแม่อารีย์ (541244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
71 # 3อจ650614-139 EJ437732804TH ดาวนาดง + ขนมไทยแม่อารีย์ (541248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก ๗ ติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)
72 # 3อจ650614-140 EJ437732804TH winforever + (541249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดผิวด้านหน้า)
73 # 3อจ650614-141 EJ437732804TH ChartKT + ขนมไทยแม่อารีย์ (541217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
74 # 3อจ650614-143 EJ437732804TH Nippit + ขนมไทยแม่อารีย์ (541223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

75 # 3อจ650614-144 EJ437732804TH warriorric + (541227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระยอดธง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง จ.ศรีสะเกษ
76 # 3อจ650614-145 EJ437732804TH ekaluck + ขนมไทยแม่อารีย์ (541228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
77 # 3อจ650614-147 ED741410769TH teespy + หมุนบารมี (541232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตรัชกาลที่ 9 วัดสุทธาราม พิมพ์หลังเงิน ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 453)
78 # 3อจ650614-148 ED592498013TH กระทิงขาว + ตามฝันสุดขอบฟ้า (541236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(G 65%)
79 # 3อจ650614-151 TH01182XCTU67B Thesun66 + kkkAmulet (541321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 65%)
80 # 3อจ650614-152 ED650064075TH เกษตร + momo_nid (541225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (650604-1028)(G 78%)
81 # 3อจ650614-153 EH576169739TH chutty + บารมีอาจารย์ปู่ (541231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ รุ่นฉลองอุโบสถ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง
82 # 3อจ650614-154 ED338048964TH nuthapol + poonsub (541234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอนามัยพร้าว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
83 # 3อจ650614-157 TH01182XBT640B thonglor + crafter (541246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยิ้ว วัดแค พิมพ์ป้อมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครปฐม
84 # 3อจ650614-159 ED701147355TH วัชชัย2929 + ชวนชื่น (541256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
85 # 3อจ650614-161 ED747022453TH eveoil + AONGKALOY20 (541238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
86 # 3อจ650614-162 EW590054771TH nouvo + ขนมหวาน (541243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ650614-163 ED707889293TH kaokao9 + Vayu27 (541247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(650601-1072)
88 # 3อจ650614-164 822343376853 tsomchai + (541252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
richmanshop789
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
89 # 3อจ650614-165 822343376853 Chamulet + richmanshop789 (541255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง/สภาพสวย)
90 # 3อจ650614-166 ED745932108TH Kongkee + noompure (541263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (610420-008)(G 77%)
91 # 3อจ650614-167 PTPN000122043TE Thesun66 + Sogood35 (541270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม(G 77%)
92 # 3อจ650614-168 ED645642085TH korn88 + maxthawung (541275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญประธาน หลวงพ่อผาด วัดดงตาล รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2471 จ.ลพบุรี
93 # 3อจ650614-169 ED618773673TH เก้าออโต้ + mchutith (541280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

94 # 3อจ650614-173 ED713717006TH ksomchai + นู๋นิ่มพระสวย (541264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ650614-174 ED634884939TH proprayad + ketanirut (541268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเพชร วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 568)
96 # 3อจ650614-175 EB665343712TH tiseng + NUNG1789 (541271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641216-1172)(G 70%)
97 # 3อจ650614-176 ED639368778TH senju444 + Finish (541274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก (ขนาด 4 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
98 # 3อจ650614-177 ED231185353TH Nongjeen + Man2517 (541277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด ๙ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
99 # 3อจ650614-178 TH01182XB4AA7B รินน้องรัน + aphisit (541283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
100 # 3อจ650614-179 ED728818730TH tammanoon + long_g (541287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)(G 80%)
101 # 3อจ650614-180 ED730059940TH dittasagul + bank121 (541291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ650614-181 ED730059967TH dreamsconner + bank121 (541253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ650614-182 SCBY0001585775B thammawut + Amulet33 (541258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
104 # 3อจ650614-183 ED675331872TH m-cot + sevenptk (541262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ650614-184 ED743176485TH Nat_tg + เบญจรงค์888 (541266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดใหม่อมตรส เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ650614-186 ED724705515TH boonserm + มะนาวแป้น (541281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
107 # 3อจ650614-187 EJ528493437TH aimmy123 + Oat_Phk (541288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปู่ฤๅษีสิงห์สมิงพราย หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นไหว้ครู 48 เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.สระแก้ว
108 # 3อจ650614-188 ED576997125TH toymlt + หนึ่งบารมีพระพุทธ (541292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650601-1109)
109 # 3อจ650614-189 bansa + sanopporn (541297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RERW000066813DZ
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์พระประธาน เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ650616-007 ED477367049TH pradee125 + ตี๋แยกปัก (541585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรางค์ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี

111 # 3อจ650613-122 ED650662768TH bansa+น้องอลิน (541045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นศาลเจ้าพ่อดาบทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.นครสวรรค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 17 มิ.ย. 2565 - 08:43 น.] #84269 (15/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
16 มิถุนายน 2565

1 # 1อจ650601-014 ED628659147TH kook582 (539787) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ650603-014 ED314287837TH Thanapong36 (540066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650604-004 ED686110846TH pumbcom (540225) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650604-018 RL360276730TH kritsadaw (540240) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650609-002 ED724540962TH seranee (540816) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ650610-005 ED673873819TH Manunicon (540913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650610-007 ED720941951TH ตราชั่ง (540916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ650610-008 ED727909465TH Pui2529 (540919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650610-010 ED673873822TH Manunicon (540926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650610-012 ED725012247TH auu2520 (540917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650610-017 ED646389075TH เล็กอมตะชลบุรี (540923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ650610-019 ED595785526TH พรหลวงปู่ทิม (540931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ650610-020 EH777196824TH Diws2533 (540934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650610-021 ED641011707TH โชคเจริญ (540840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650610-022 ED606865369TH อ๊อดจ้า (540844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650610-024 ED421616332TH oasmnk14 (540854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650610-026 ED743614331TH Tee59 (540862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650610-028 ED721290917TH nut141 (540869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ650611-001 EJ325592568TH kiatpty (540979) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
20 # 1อจ650611-010 EJ437734354TH บอสตัน (540999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650611-015 ED71628644TH ยุทธภีม (540995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650613-003 PYP068000000235 กิตติ์ธเนศป้ายแดง (541126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650613-005 ED38390085TH ซุยคิขิง (541131) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ650613-006 ED702710205TH Nippit (541137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650613-011 TH01182WXRD64B Nongpho (541079) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ650613-014 ED498370318TH น้องหมี (541091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ650613-016 ED642918872TH t_local (541103) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ650613-022 ED659698328TH kasan (541151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650613-023 SPD002500002334 coconut88 (541157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ650613-028 ED498370984TH น้องหมี (541164) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650528-008 wilairat_22 (539444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ650601-014 ริณดา (539889) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650601-016 Korawit5957 (539801) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ650606-022 Pond2865 (540311) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ650607-004 Buncha (540445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650607-026 b_wor (540454) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650610-001 จิตทิพย์ (540841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650610-003 KhomBangkok (540845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650610-005 chattawat (540851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650610-008 sjitrakorn (540858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650611-002 Sathidsuk (541028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650611-005 แม่หมอ (540970) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ650611-006 เทพดำเนิน (540978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650611-008 ใบเตย (540981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650611-009 kaity (540983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650611-011 dang29 (540984) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650611-016 น้องข้าวสวย (540992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650611-017 นวะสาธุ (541026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ650613-007 montree_m (541165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650613-009 Buncha (541168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650613-011 จริงใจ (541035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650613-014 Arphakorn8888 (541043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ650613-018 chanram (541054) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650614-012 การันตีพระ (541448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650615-011 อาราธนา (541377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650530-122 EJ437728566TH mawinroch + (539551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือนบล็อกแตก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ650601-002 tosspong + พรพระพุทธ (539752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 75)
3 # 3อจ650601-134 ED570533549TH Nickklins + งดงาม (539777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
4 # 3อจ650602-154 ED709871454TH teespy + kairoungmuang (540031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหังซุ้มเรือนแก้ว หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผง ปี 2485 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ650604-111 EJ437730216TH Rabert + รถถังพระบ้าน (540160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ650606-101 SXF010600006089 joeryan + schan2514 (540266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นกิตฺตโก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
7 # 3อจ650607-146 EJ437730905TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (540372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2513 จ.ชลบุรี(G 95%)
8 # 3อจ650608-010 KAO999 + แมวปลาทอง (540512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
9 # 3อจ650608-114 ED716446483TH mawinroch + คุณศิระ (540531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
10 # 3อจ650608-159 ED695947907TH เสือเต่า + nirut25 (540593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามฯ)
11 # 3อจ650608-167 TH01182WG49Z8B อะนันตะปัดชะเย + พรจากฟ้า (540581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาแรด เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ650608-236 ED679692942TH Teehatyai + nokxxx22 (540498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)(G 79%)
13 # 3อจ650609-101 EJ437731494TH ส.วัชรินทร์ + (540709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ปี 2509 เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
14 # 3อจ650609-117 ED724721973TH ศรายุทธสายไหม + (540759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มะนาวแป้น
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 68%)
15 # 3อจ650609-122 ED371157075TH Lionado + ปูดำ89 (540708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระแม่ธรณีบีบมวยผม หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดินผสมว่าน ปี 2516 จ.สระบุรี (วัดท่าเกยสร้าง)
16 # 3อจ650609-123 Phichit_02 + sanopporn (540713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000066253VG
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ650609-128 EJ437725255TH Vasin289 + หมูกุ๋น (540726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

18 # 3อจ650609-160 ED646389756TH treetaset + เล็กอมตะชลบุรี (540807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 69%)
19 # 3อจ650610-165 TH01182WWX8T7B จิรัฏฐาโน + ทรัพย์กำเนิด (540920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
20 # 3อจ650610-173 HKLP0001010386L tiseng + Kittinan (540925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหัวกระบือ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **พระสภาพสวย
21 # 3อจ650610-174 HKLP0001010386L tiseng + Kittinan (540929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สมาธิเพชร เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
22 # 3อจ650611-122 EJ437731503TH จุ๋มจิ๋ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (540975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พิรอดแขน หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ650613-001 oum09 + Maxnet (541066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(640706-027) (G 69%)
24 # 3อจ650613-002 viponcity + Maxnet (541073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(650511-1144)
25 # 3อจ650613-003 kaokao9 + kaity (541077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650412-1020)
26 # 3อจ650613-004 Gupruek + chanan (541083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ650613-005 ตามฝันสุดขอบฟ้า + (541089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
montree_m
พระปิดตาพระอาจารย์ชัย วัดควนปริง เนื้อสำริด จ.พัทลุง
28 # 3อจ650613-006 Chikkan + boon1981 (541182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว)(G 63%)
29 # 3อจ650613-007 lomlopburi + workplace (541098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
30 # 3อจ650613-008 bussakorn + Arphakorn8888 (541102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 1 ซม.)(611026-017)
31 # 3อจ650613-011 กรเมืองกาญจ์ + blue333 (541109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 257)
32 # 3อจ650613-102 EB630827613TH somnuk + Poyzamak1988 (541041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน วัดมหาธาตุ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
33 # 3อจ650613-103 ED614191584TH phoomchai + bomtada (541044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 81%)
34 # 3อจ650613-104 ED697962632TH teerawit + ขุมทอง99 (541048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดใหม่อัมพร พิมพ์เตารีด เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ650613-105 ED679874548TH อาจรูญ + Tanakrit25 (541050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว)
36 # 3อจ650613-106 ED735081255TH lucky13 + ริณดา (541053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)(650516-1325)

37 # 3อจ650613-107 EF332860914TH ประสิทธิ์สม + ดำบ้านดอน (541057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
38 # 3อจ650613-108 PYP077300000523 Medkanoon + gallardo (541059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ)(620111-225)(G 79%)
39 # 3อจ650613-109 EG903847673TH Kob_surat2 + laphat (541064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)(560729-119)
40 # 3อจ650613-110 SYMT000113621P6 พัทธลุง + loryinglong (541070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650528-1092)(G 79%)
41 # 3อจ650613-111 ED741711211TH junshern222 + (541183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
พระปิดตาวัดกุฏโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
42 # 3อจ650613-112 ED7417112111TH junshern222 + (541184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
43 # 3อจ650613-113 ED613996223TH ทนายโอ๊ต58 + จริงใจ (541040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพสวย)(560206-009)(G 69%)
44 # 3อจ650613-114 ED598359859TH takrit + hooligan (541046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
45 # 3อจ650613-115 PYP077300000522 komwoke + gallardo (541051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 64%)
46 # 3อจ650613-116 ED672996269TH nunthawat + RAY_BBT (541055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา สายใต้ เนื้อสำริด
47 # 3อจ650613-117 ED695972787TH Chamulet + มหามณีจินดา (541058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (650308-1174)
48 # 3อจ650613-118 TH01182WY4BA0B คนจอมแก้ว + ป๋องเมืองใหม่ (541062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
49 # 3อจ650613-121 EG391570335TH Pondnineteen + (541038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
50 # 3อจ650613-123 FJUT000063772ET SomphotK + Melieve (541049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
51 # 3อจ650613-126 ED709888790TH ทนายโอ๊ต58 + เขยมาบตาพุด (541069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560810-386)(G 70%)
52 # 3อจ650613-127 TH01182X0DFA8B keng_kung + พันธิตรา (541075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
53 # 3อจ650613-128 TH01182X0DFA8B ใบเตย + พันธิตรา (541082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8834)
54 # 3อจ650613-129 TH01182X0DFA8B พัทธลุง + พันธิตรา (541087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง
55 # 3อจ650613-130 ED702158204TH pramual + ekeq43221509 (541177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

56 # 3อจ650613-133 ED634878448TH Thesun66 + Fourfour4 (541186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา พิมพ์ปราสาท เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ650613-135 ED634878451TH ก้องเจริญนคร + Fourfour4 (541187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน ลพบุรี ตลับเงิน(S 91%)
58 # 3อจ650613-136 EJ437731980TH สมยศ5 + รถถังพระบ้าน (541134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
59 # 3อจ650613-137 ED718974908TH pramual + noompure (541142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ650613-138 ED738324606TH เกษตร + berry (541146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (650106-2087)(G 82%)
61 # 3อจ650613-139 ED730063768TH อะนันตะปัดชะเย + bank121 (541152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก สมัยรัชกาล เนื้อทองเหลือง (ขนาดสูง 8 นิ้ว)
62 # 3อจ650613-140 ED730063768TH อะนันตะปัดชะเย + bank121 (541156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ สมัยรัชกาลยุคปลาย พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 6 นิ้ว)
63 # 3อจ650613-141 ED639128035TH keng_kung + เชฟโคโรลาโด (541063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (541026-203)
64 # 3อจ650613-142 ED742023735T เก่งพระเงิน + kook582 (541067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าววเสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ650613-143 ED726737432TH ธงนำไชย + WatcharaJ (541071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 769/หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
66 # 3อจ650613-144 EJ437732407TH Intra103 + ขนมไทยแม่อารีย์ (541074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ650613-145 EJ437732407TH น้ากร + ขนมไทยแม่อารีย์ (541076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ650613-146 EJ437732407TH Watermelon + (541078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650613-147 EJ437732407TH eveoil + ขนมไทยแม่อารีย์ (541084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
70 # 3อจ650613-148 ED710538663TH เก่งพระเงิน + router (541088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ วัดอินทรวิหาร เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หมายเลข 68)(ขนาด 5.3 นิ้ว)
71 # 3อจ650613-149 ED723431731TH non_imsom + จตุจักร (541093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
72 # 3อจ650613-150 EH591559881TH thammawut + duk101 (541099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวา)(650430-1298)
73 # 3อจ650613-151 ED671674700TH พ่อมาเฟีย + sirimongkon (541119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อแบล็กโรเดียมหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม(G 70%)
74 # 3อจ650613-152 ED735066085TH tiseng + ริณดา (541129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) (650516-1327)

75 # 3อจ650613-153 ED735066085TH tiseng + ริณดา (541124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (650516-1333)
76 # 3อจ650613-155 ED742108546TH PHLOI + soo28 (541135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
77 # 3อจ650613-157 ED731408465TH ruamsup + Au-kb (541143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดชัยมงคล รุ่นร่ำรวยเงินทอง เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (ฝังตะกรุด 9 ดอก)
78 # 3อจ650613-158 ED754801595TH bangpakong + สิริมงคล (541148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 65%)
79 # 3อจ650613-160 ED010630451TH บรีสพระช่วย + Pat029 (541160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
80 # 3อจ650613-161 ED626089236TH vichan + Kkanchana (541185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์แดง วัดไร่ รุ่นเลื่อนยศหมดหนี้ เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2549 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2/น้ำหนักทองรวม 15.1 กรัม) **พระสภาพสวย
81 # 3อจ650613-163 FAM0002941448TH somsak2518 + orborb (541085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
82 # 3อจ650613-164 ED734916515TH พ่อมาเฟีย + PANI_SAMIT (541090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
83 # 3อจ650613-165 ED629788501TH mntpt + AumSaraburi (541094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธา (หมายเลข 5232)(640304-015) (G 60%)
84 # 3อจ650613-167 TH01182X7P858B Aum2543 + Benyapa (541105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี พิมพ์จิ๋ว เนื้อดิน ปี 2518 จ.สกลนคร
85 # 3อจ650613-168 ED744012369TH จิตรธรรมะ + inpotel2008 (541111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
86 # 3อจ650613-169 ED698549348TH ต้อมบ้านใหม่ + wuth2002 (541116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 75%)
87 # 3อจ650613-170 ED658596367TH tanint + บิ๊กเฆ่ (541123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 75%)
88 # 3อจ650613-171 EB665325400TH พ่อมาเฟีย + dynamo (541081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
89 # 3อจ650613-172 822333467351 benz39 + pattanasupanta (541086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรวิหาร พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ650613-173 TH01182X5KW36B เมืองช้าง + พยัคฆ์สมิง (541092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
91 # 3อจ650613-174 ED754802070TH masterpiece + สิริมงคล (541096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
92 # 3อจ650613-175 ED647437444TH นู๋มาลี + รัชตพล (541101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
93 # 3อจ650613-178 sjakrawoot + tigerlittle (541117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0001910473Y
พระแก้วมรกต วัดรัตนชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)

94 # 3อจ650613-179 ED711234990TH Nickklins + chaiyut07 (541127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (640921-089)
95 # 3อจ650613-180 RNYB000039180WX m-cot + Reindeer_kwang (541138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
96 # 3อจ650613-181 ED612684710TH กล้าเก่งทุกทาง + Nicharida (541095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650603-1015)
97 # 3อจ650613-182 เต้ยอิตาเลียน + ดุจติปิยะ (541108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000191382ZC
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นฉลองศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
98 # 3อจ650613-183 ED744573559TH แฟรงค์ตาทิพย์ + aphisit (541115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองท้องช้าง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
99 # 3อจ650613-184 ED145252951TH suwat1318 + น้องเอิงเอย (541122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังกุมารทองประสพโชค เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
100 # 3อจ650613-185 ED690086264TH เมืองช้าง + peaky (541130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท เกาะสีชัง รุ่นแรก เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
101 # 3อจ650613-186 ED6900086264TH เมืองช้าง + peaky (541136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท เกาะสีชัง รุ่นแรก เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
102 # 3อจ650613-187 ED690086264TH eveoil + peaky (541140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
103 # 3อจ650613-188 ED757820351TH eveoil + Yo_live_story (541144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีดตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 16 มิ.ย. 2565 - 08:38 น.] #84266 (14/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650530-002 ED671287100TH seranee (539577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ650530-004 SXF053000002613 Vincent (539558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ650530-009 ED477366281TH มหาเวส (539578) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650601-002 ED723704280TH Darkaun (539751) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650602-035 ED573688955TH teespy (540040) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ650604-003 EG283160167TH นู๋โอปอ (540220) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 1อจ650604-021 ED724522535TH seranee (540252) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650604-023 ED653568090TH แว่นพระประแดง (540237) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ650604-027 RCNW0000892948G sanpol (540256) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650607-001 ED197799337TH คอปแมน (540373) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ650607-009 ED656990506TH นิรันทร (540448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ650607-013 ED712715176TH LIM2512 (540383) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
13 # 1อจ650607-015 SKOK00003399489 Pipat2563 (540399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650607-017 EJ437754464TH ซูโม่ (540407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650608-001 ED716456208TH kingcrow (540497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650608-002 ED617472310TH nuthapol (540501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ650608-007 KEX20710649750 Forzajuve (540700) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650608-008 ED729609707TH amarin302 (540515) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ650608-009 ED7355405739TH tananop (540519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ650608-010 TLIP0001653882D พาสุขพระเครื่อง (540525) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ650608-011 ED718929121TH tayatang (540609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650608-014 TH01182WHWHZ8B Watchara (540612) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ650608-015 ED682348975TH voravitt (540616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ650608-017 ED654664279TH somboonemb (540626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650608-018 ED625009695TH wongujung (540628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ650608-020 KBCLT0001795545 Kampanat13 (540636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650608-021 WDSR000219056A9 มีดีพระเครื่อง (540655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ650608-022 ED716211196TH saowaluk12 (540635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650608-024 TH01182WBRB88B tompra (540638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650608-025 ED435545914TH Sparrow (540640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650608-027 SXF406800001239 napolyonk (540645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650608-030 ED669834875TH พิศรุษ (540656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650608-032 ED731816376TH khathashi (540642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ650608-033 ED687588456TH linyikaiii (540648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ650608-034 ED726718433TH moo_bpk (540650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650609-006 822325712342 benz1985 (540809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650609-007 ED498369164TH น้องหมี (540810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650609-010 EG820111135TH k_nine (540813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ650609-012 EB665278470TH Niipa (540773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ650609-013 ED689792035TH ปิ่นอนงค์ (540778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ650609-016 ED635892738TH bigtung (540783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650609-024 RL463461530TH toy_clong8 (540744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650609-025 822328052335 แม่หมอ (540748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ650611-005 WDSR000220181GB มีดีพระเครื่อง (541009) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ650611-007 ED649476255TH thriphop09 (541013) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ650611-009 EDSR000219940U3 มีดีพระเครื่อง (541017) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ650611-011 WDSR00021993539 มีดีพระเครื่อง (541019) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650525-003 ริณดา (539040) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ650525-004 ริณดา (539048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650525-007 ริณดา (539070) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ650531-005 denbike (539744) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650601-019 ThaiWong (539821) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650602-001 พระราม9 (539986) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650602-008 ppffarm (540010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ650602-013 donkingddd (539990) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ650603-001 preeyawat (540057) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ650604-012 เด็กท่าพระ (540199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650606-001 หนุ่มธนบุรี (540291) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650606-003 suchat-01 (540329) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ650606-004 suchat-01 (540333) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ650606-005 pipat_ch (540335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ650606-007 kopuree (540304) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 2อจ650606-012 titong (540307) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650606-026 golfkongsak (540345) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ650606-036 nicha091 (540320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650607-005 akapun (540467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ650607-006 akapun (540469) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ650607-007 akapun (540470) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
22 # 2อจ650607-008 akapun (540472) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 2อจ650607-016 bluelotus (540364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650607-025 b_wor (540474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ650607-027 suksan555 (540417) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ650608-001 jatlada555 (540541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ650608-002 Pig2525 (540543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650608-013 danaiw (540641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ650608-014 maipa (540644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ650608-015 maipa (540646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ650608-022 Sorawit (540659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ650608-025 aek1979 (540662) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ650608-026 บอลพระเครื่อง (540702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 2อจ650608-027 อรรถพล (540664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ650609-001 มองดู (540808) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
36 # 2อจ650609-004 vaga2508 (540756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650609-008 nopparutMak (540761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ650609-009 Warayu (540766) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ650609-012 chanram (540797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ650610-006 suchat-01 (540830) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ650613-026 lovelyman (541320) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
42 # 2อจ650614-009 sinpet (541215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ650614-011 apichaidon (541219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ650614-016 phanatphong (541313) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650530-136 ED722601641TH susuki + pound2007 (539485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สระบุรี
2 # 3อจ650601-135 EJ437729252TH boatM3 + รถถังพระบ้าน (539782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
3 # 3อจ650602-158 ED6411159075TH ateomak + วังตะโก (540039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ650602-162 ED660335396TH m-cot + prasertpp (539944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
5 # 3อจ650603-109 EJ437753971TH บอมเบ + บอสตัน (540102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ650603-126 0 เจริญลาภเจริญทรัพย์ + (540158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพรหมนารายณ์
พระสิวลีศอก หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์มีตาลปัตร เนื้อดิน จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 9.5 นิ้ว)(สภาพชำรุดขอบหลังบน)
7 # 3อจ650603-129 ED65637247TH masterpiece + satongin39 (540115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
8 # 3อจ650603-132 ED570535880TH pontat567 + งดงาม (540113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ650603-138 ED724517178TH เขมิสรา + บ้านยันต์สยาม (540130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ชัยนาท
10 # 3อจ650603-147 EH338177028TH yotaabt + ปืนใหญ่ (540080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์เตารีดใหญ่หลัง สก. เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 8448)
11 # 3อจ650604-006 เนตรพระเครื่อง + jane77 (540219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 10 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายและล่างขวา)


12 # 3อจ650604-007 เมืองช้าง + เด็กท่าพระ (540221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคลิ้ม วัดโพธิ์เผือก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ650604-120 ED703420496TH m-cot + takrit (540175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง จ.นครสวรรค์
14 # 3อจ650604-121 ED710648054TH arkorn + POOSIT (540183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมหาว่าน
15 # 3อจ650606-015 goodaomzc + Bancha999 (540277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 61%)
16 # 3อจ650606-107 ED730220640TH midori + แซนวิช (540290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์ตุ้งติ้งฐานเม็ด เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
17 # 3อจ650607-104 EJ437755014TH เก่งพระเงิน + ซูโม่ (540456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่อไสว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
18 # 3อจ650607-115 RH17000271229Q2 X-change + ครูแป้ง (540381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ650607-124 TH01182W92GB4B Swaha + Kanlp (540410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ650607-148 EJ437730905TH วัชชัย2929 + (540380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธนวมมหาราชาฯ สำนักนายกรัฐมนตรีสร้าง พระชนมายุครบ 6 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 16.9 กรัม)
21 # 3อจ650607-157 EJ437730905TH Pandee + ขนมไทยแม่อารีย์ (540439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
22 # 3อจ650607-159 PSP0016668112TH คิโมะโนะโต๊ะ + Pok2532 (540446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก พิมพ์โล่เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักทอง 0.6 กรัม)
23 # 3อจ650608-005 พุดซ่า + ฐานทอง (540496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดธาตุประทับ รุ่นปลดหนี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2558 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 424)


24 # 3อจ650608-104 EH929593959TH dewkuhaku + pakorn704 (540493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ650608-105 RJD3000105313EG jintraiofficial + ของขวัญ (540704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท (ฝังตะกรุด 3 ดอก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ650608-106 ED746110315TH friendship + จ๊ะแจงร้อน (540499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์
27 # 3อจ650608-108 ED536993386TH เขมิสรา + กวักเงินกวักทอง (540507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
28 # 3อจ650608-120 ED724715669TH ifeelblue + มะนาวแป้น (540552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอินทรานิมิตร วัดอินทราวาส รุ่นฟ้าผ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สุพรรณบุรี
29 # 3อจ650608-123 ED701123478TH Kang2525 + นิวเอกชัย (540602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์เล็ก(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี
30 # 3อจ650608-127 ED216447468TH m_bluesky + supatjakin (540617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นพานพระศรี เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2496 จ.พิษณุโลก(S 90%)
31 # 3อจ650608-128 ED639871279TH TONG_NK + กรเมืองกาญจ์ (540620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ปี 2518 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 73%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์ยันต์หลังบล็อกนี้ของรุ่นนี้
32 # 3อจ650608-143 EF309644173TH บอลปากน้ำ + NMBTHAI (540520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
33 # 3อจ650608-144 ED724715672TH KUUGA + มะนาวแป้น (540523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 63%)
34 # 3อจ650608-156 ED645565542TH แก่นนคร + ไข่มุข (540583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูป หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา รุ่นโสฬส จ.เพชรบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้


35 # 3อจ650608-162 ED727012678TH promlok + พลธีร์5559 (540559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 90%)
36 # 3อจ650608-171 EJ437755059TH พรรณราณย์ + ซูโม่ (540591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินลงยาใหม่)
37 # 3อจ650608-174 EJ333616442TH kit01 + นกแก้ว (540606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือพยัคฆ์เขี้ยวแก้ว หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นมหาบารมี 48 เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สระแก้ว
38 # 3อจ650608-176 EJ333616442TH บุญพา + นกแก้ว (540615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ650608-177 EJ333616442TH keng_kung + นกแก้ว (540619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
40 # 3อจ650608-179 EJ333616442TH Thanabura + นกแก้ว (540627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
41 # 3อจ650608-180 EJ333616442TH poshwises + นกแก้ว (540631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
42 # 3อจ650608-183 EJ333616442TH jojamja + นกแก้ว (540553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก พิมพ์ ส หางสั้นหน้าเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ
43 # 3อจ650608-192 ED712215966TH mark2542 + พิมพ์พิมล (540521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ650608-193 ED719154612TH vongsomboon + ksomchai (540527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ650608-202 ED638668467TH ราชฤทธิ์ + Weerawat0310 (540554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
46 # 3อจ650608-210 EJ437754433TH triplejye + ซูโม่ (540586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม(G 86%)


47 # 3อจ650608-211 EJ437754433TH Chatchaijew + ซูโม่ (540575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 66%)
48 # 3อจ650608-221 EJ437754433TH t_inkeaw + ซูโม่ (540604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
49 # 3อจ650608-222 EJ437754433TH t_inkeaw + ซูโม่ (540607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(G 64%)
50 # 3อจ650610-001 hanhaniiz + boythai (540831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2533 จ.ระยอง (650507-1079)
51 # 3อจ650610-002 m-cot + goodaomzc (540834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
52 # 3อจ650610-003 chay7 + goodaomzc (540837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 68%)
53 # 3อจ650610-004 m-cot + sjitrakorn (540839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
54 # 3อจ650610-005 m-cot + sjitrakorn (540842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
55 # 3อจ650610-006 อาจรูญ + sjitrakorn (540846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศัดดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ650610-007 apichart23 + sjitrakorn (540849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสาม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
57 # 3อจ650610-101 ED634893431TH AMNARD1519 + ketanirut (540852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)


58 # 3อจ650610-102 ED656988913TH Maxnet + น้องข้าวสวย (540856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(650520-1002)
59 # 3อจ650610-103 ED716480595TH uitra + kingcrow (540859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 36)(640812-177)
60 # 3อจ650610-106 ED735028887TH yyoyo + คูณสตางค์ (540872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
61 # 3อจ650610-107 ED727261485TH bungbung + ตู๋สาธุ (540875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650610-108 ED711704530TH Berm_07 + santagear (540878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือเศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (650329-1029)(G 79%)
63 # 3อจ650610-109 ED731405353TH mntpt + tananop (540882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1773/สภาพสวย)(G 66%)
64 # 3อจ650610-110 ED753411863TH Energy_KDK + ต้นเทพประยูร (540886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นนทบุรี
65 # 3อจ650610-111 ED673873836TH Susit0302 + Manunicon (540829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
66 # 3อจ650610-112 EJ694728658TH Pisan35 + ลักษณ์ตะวัน (540832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท(G 65%)
67 # 3อจ650610-113 ED725620914TH BhuriKet26 + ตี๋แยกปัก (540835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(580212-018)
68 # 3อจ650610-114 ED674362255TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (540944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vintagecity
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย69 # 3อจ650610-115 ED674362255TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (540943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vintagecity
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
70 # 3อจ650610-116 ED564081014TH viper356 + Rakchart (540838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640719-248)
71 # 3อจ650610-117 ED283296139TH บารมีธรรม + เล็กหลังวัด (540843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม.. (650210-2060)(G 62%)
72 # 3อจ650610-118 RL351589071TH Swaha + ขวัญนคร (540847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ650610-119 ED631079758TH KhomBangkok + tangmo- (540850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
septat
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
74 # 3อจ650610-120 ED736961154TH pramual + ทองครับ (540853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี
75 # 3อจ650610-121 ED736961154TH pramual + ทองครับ (540861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
76 # 3อจ650610-122 ED615459956TH Rakchart + noi70 (540865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ650610-123 EJ437725145TH จิรัฏฐาโน + ฝอยทอง (540870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 76 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร
78 # 3อจ650610-124 ED727029925TH โอ้บางบอน + winforever (540873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
79 # 3อจ650610-125 ED72752810TH Chamulet + ป๋องณรงค์ชัย (540879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (650528-1082)


80 # 3อจ650610-126 EJ437731769TH สิงห์สยามศิลป์ + (540883) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
81 # 3อจ650610-127 EJ437731769TH mawinroch + (540887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
82 # 3อจ650610-128 EJ437731769TH mod135 + ขนมไทยแม่อารีย์ (540946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ650610-129 ED627327440TH จาจ้า + bestrandom (540895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650610-130 ED725012485TH Sasisinen + monze (540900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (620116-017)(G 78%)
85 # 3อจ650610-131 ED716750434TH midori + บ้านน้ำเย็น (540885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
86 # 3อจ650610-132 ED737440089TH chaidee + เอ็มน้อยร้อยล้าน (540890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650610-133 ED569780123TH kengpo + PONG549 (540893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
88 # 3อจ650610-134 ED569780123TH lomlopburi + PONG549 (540896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
89 # 3อจ650610-135 ED589305336TH บารมีธรรม + ปอวีร์ (540899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650122-1145) (G 69%)


90 # 3อจ650610-136 ED670189830TH AEEEK + TheIronMan (540948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
91 # 3อจ650610-137 ED421852217TH mawinroch + คเวสโก (540905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ ๕ ๕ มงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ650610-138 ED436441456TH magician + ป๋ามอส (540909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
93 # 3อจ650610-139 EJ437734399TH Thanabura + บอสตัน (540911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
94 # 3อจ650610-140 ED638369508TH Gthammarat + ซุยคิขิง (540914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
95 # 3อจ650610-141 ED712233580TH จ่าจอก + พิมพ์พิมล (540889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
96 # 3อจ650610-142 EF314076603TH รักษ์พระกรุ + พรพานิช (540891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
97 # 3อจ650610-143 EF533170828TH isoda + mingch (540894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
98 # 3อจ650610-145 EB650030562TH ใบไผ่ใบตาล + ริน2540 (540901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
99 # 3อจ650610-146 EB665300575TH nopakk + ปราถนา (540903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี
100 # 3อจ650610-147 ED756301005TH พรพระพุทธคุณ + (540906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งเมืองแพร่
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)
101 # 3อจ650610-148 ED735409320TH itthikorn + ninnin (540907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม


102 # 3อจ650610-149 EH786703762TH chinnasiha + แจ็คเชียงดาว007 (540912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่(G 63%)
103 # 3อจ650610-150 ED679177290TH Suksawat + chathanumaan (540942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กิเลนทองนำโชค หลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.อุตรดิตถ์ กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
104 # 3อจ650610-151 ED704166631TH New_chain + kwwee (540857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ650610-152 ED010852643TH Gthammarat + นครนายก (540863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630914-335)
106 # 3อจ650610-153 TH01182WWJ6P5B Swaha + RAK_PT (540867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
107 # 3อจ650610-154 ED686114936TH audy05 + กชณิชา (540871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี(G 62%)
108 # 3อจ650610-155 ED686114936TH audy05 + กชณิชา (540874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 62%)
109 # 3อจ650610-156 ED734923856TH tosspong + artliver (540877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพสวย)
110 # 3อจ650610-157 EG951669403TH sumat + ลูกวังสะพุง (540881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
111 # 3อจ650610-158 ED615462371TH popbtc + noi70 (540884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (641022-1189)(G 93%)
112 # 3อจ650610-159 ED661565373TH พัทธลุง + เหรียญหลวงพ่อคูณ (540888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)113 # 3อจ650610-160 ED605407296TH บ-ธนา + จริงใจ (540892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(561129-116)(G 65%)
114 # 3อจ650610-161 TDZ22467754TH m-cot + เชน3536 (540904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
115 # 3อจ650610-162 EF3214076492TH เต่านา + พรพานิช (540945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไหม วัดวรจรรยาวาส เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
116 # 3อจ650610-164 ED665296155TH Gthammarat + star_ts (540915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650422-1018)(G 76%)
117 # 3อจ650610-166 LKL7000122826KK noppthai + Piyanan1606 (540924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 66%)
118 # 3อจ650610-168 ED741710689TH Gthammarat + (540932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%)
119 # 3อจ650610-169 ED712971126TH anan-don1 + lennet (540947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (สภาพทาบรอนซ์ทองภายหลัง)(S 90%)
120 # 3อจ650610-170 TH01182WWTP97B เฮียปั้ง + manop2557 (540935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
121 # 3อจ650610-171 TH01182WXN7U8B ขุมทรัพย์พระ + เต่าเมืองชล (540918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4350) **พระสภาพสวย
122 # 3อจ650611-001 เมืองช้าง + vadcharapol (540988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640913-346)(G 85%)
123 # 3อจ650611-003 witoonrich + tanapat05 (540996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)


124 # 3อจ650611-004 KUUGA + Father (540997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 79%)
125 # 3อจ650611-005 tiseng + tanac (541001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
126 # 3อจ650611-008 mike1995 + แฮปรามคำแหง (541008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
127 # 3อจ650611-009 pop2517 + แฮปรามคำแหง (541011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พิมพ์รวงข้าว เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
128 # 3อจ650611-010 anantand + น้องข้าวสวย (541015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (650530-1046)(G 93%)
129 # 3อจ650611-011 phoomchai + skyforce (541000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(641010-348)
130 # 3อจ650611-012 kamron_ch + skyforce (541003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650430-1033)
131 # 3อจ650611-013 กำธรนคร + skyforce (541006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650430-1034)
132 # 3อจ650611-101 ED713664731TH วณิชออโต้ + กุ้งหวาน (540951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 6886/หน้าตัก 3 นิ้ว) (650518-1269)
133 # 3อจ650611-102 ED695981007TH สอโยธยา + มาริโอ (540953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท (650217-1064)
134 # 3อจ650611-103 EJ437725220TH nunthawat + หมูกุ๋น (540955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ650611-104 EJ437725220TH อะนันตะปัดชะเย + หมูกุ๋น (540957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า เนื้อผง


136 # 3อจ650611-105 EJ437725220TH สิงห์สยามศิลป์ + หมูกุ๋น (540958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 306/น้ำหนักรวม 55.1 กรัม)
137 # 3อจ650611-106 ED711112395TH tiktony + หลังเขา30 (540960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อไม้ลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 3 นิ้ว)
138 # 3อจ650611-108 PYP077300000501 Sasisinen + gallardo (540971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี (581207-016)(G 62%)
139 # 3อจ650611-109 ED682355137TH teespy + หลานตาจวบ (540974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
140 # 3อจ650611-110 ED682355137TH pcha429 + หลานตาจวบ (540977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
141 # 3อจ650611-111 ED526493615TH eveoil + Thitirat (540952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
142 # 3อจ650611-112 ED697946895TH seed-seed + hooligan (540954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พิษณุโลก
143 # 3อจ650611-113 ED724730635TH poshwises + rungrot (540956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
144 # 3อจ650611-114 ED663327204TH rungroj + Tawee888 (540961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 92%)
145 # 3อจ650611-115 EJ437731503TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (540963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
146 # 3อจ650611-116 EJ437731503TH Sleek + ขนมไทยแม่อารีย์ (540964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย147 # 3อจ650611-117 EJ437731503TH Korn_korn + (540966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
148 # 3อจ650611-119 EJ437731503TH teespy + ขนมไทยแม่อารีย์ (540973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
149 # 3อจ650611-120 EJ437731503TH เด็กบางคลาน + (540976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
150 # 3อจ650611-123 EJ437731503TH suwichai + ขนมไทยแม่อารีย์ (540980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นฉลองโบสถ์ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2561 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 956)(G 76%)
151 # 3อจ650611-124 EJ437731503TH nengdkny + ขนมไทยแม่อารีย์ (540982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก สร้างก่อนปี 2500 **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
152 # 3อจ650611-125 EJ437731503TH pornpipat + ขนมไทยแม่อารีย์ (540985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
153 # 3อจ650611-126 EJ437731503TH อาจรูญ + ขนมไทยแม่อารีย์ (540986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
154# 3อจ650613-132 Q-Taro + PHAITOON (541114) กรอบทอง 1 องค์ ( G 85%)(น้ำหนัก 5.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 15 มิ.ย. 2565 - 08:39 น.] #84262 (13/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650523-017 ED667695751TH Manver (538767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ650527-016 ED581394180TH ธนกฤต999 (539327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ650531-004 ED614139880TH auu2520 (539704) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ650602-006 ED653551647TH แว่นพระประแดง (540024) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ650603-001 PSP0016668129 manta69 (540062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650603-011 ED433547807TH man77 (540132) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
7 # 1อจ650606-001 ED710051978TH ฅนบางใหญ่ (540347) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ650607-002 ED722609733TH pound2007 (540430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650610-030 ED741710689TH เล็กอมตะชลบุรี (540880) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
10 # 1อจ650613-020 EB649988161TH หม่อง (541036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650606-010 วัฒน์วังหิน (540339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650607-023 Nutanun (540411) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ650613-019 Nicharida (541060) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
4 # 2อจ650613-021 การันตีพระ (541180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ650606-002 suchat-01 (540325) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650526-172 ED684925962TH คลองสาม + ล้านมาแชร์ (539234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีจอ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
2 # 3อจ650601-149 EW004584925TH tiseng + จังซีลอน (539798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ650602-103 ED659742741TH อะนันตะปัดชะเย + tayajura (539905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงตะกั่ว
4 # 3อจ650603-134 EW772256985TH เมืองไทย + ท่านหลวง (540121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อนางกวัก หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ650603-144 ED675039559TH teepoptee + นายลั้นลา (540072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ650607-143 EJ437730905TH Marvel + ขนมไทยแม่อารีย์ (540365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
7 # 3อจ650608-132 ED647385605TH pontat567 + กีตาร์ (540639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ650608-150 EJ01607427TH vorawan2345 + Pat029 (540542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650608-212 EJ437754433TH kent8338 + ซูโม่ (540578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 68%)
10 # 3อจ650609-001 จาจ้า + krais1 (540710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650609-002 ซิยิ่นกุ้ย + ยุทธโจ้ (540715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพหักซ่อมพระเศียรและฐาน)
12 # 3อจ650609-004 BhuriKet26 + น้องกันต์ (540722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 71%)
13 # 3อจ650609-005 สิงห์สยามศิลป์ + ฅนพลัดถิ่น (540727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
14 # 3อจ650609-007 transport + ทวดนรรัตน์ (540733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ650609-008 akmobile9 + tpce(2002) (540735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง
16 # 3อจ650609-009 winforever + kamonsap (540737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
17 # 3อจ650609-010 ซิยิ่นกุ้ย + cabzaa (540740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อสำริดลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 4 นิ้ว/สภาพซ่อมพระศอ)

18 # 3อจ650609-011 KoM_PanG + เพชรอโยธยา (540772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 2.4 นิ้ว/สภาพปอกชำรุด) (570801-185)
19 # 3อจ650609-102 TH01182WMXR46B medee + Konig (540712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสร้างอำเภอแม่ริม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
20 # 3อจ650609-103 ED716458481TH virun123 + Wnk809 (540714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพะเมตตา หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อเขาควาย ปี 2533 จ.ชลบุรี
21 # 3อจ650609-104 ED555182156TH พรพระพุทธคุณ + เฮงเฮงเฮง168 (540720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650527-1060)(G 85%)
22 # 3อจ650609-105 ED346631616TH poshwises + kritk (540724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650609-106 ED730215809TH ชัยบางแค + แซนวิช (540728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข พิมพ์หัวหาด เนื้อตะกั่ว กรอบทอง(G 91%)
24 # 3อจ650609-107 822325712342 Syumpu + benz1985 (540731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบสนิมตะกั่ว)
25 # 3อจ650609-108 TH01182WJEM29B morning + chatree_ao (540734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3401/น้ำหนักรวม 61.7 กรัม)
26 # 3อจ650609-109 ED277184782TH tidtay50 + SOMDED (540739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์วัดดีหลวง เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650609-110 ED639873133TH ทันบางบอน + กรเมืองกาญจ์ (540742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
28 # 3อจ650609-111 EH400588724TH triplejye + k_nine (540743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ650609-112 ED713336183TH JadeJ + โอเว่น (540747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650609-113 TINT000241730TW pinyoatec + golflampang (540749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1243)(G 81%)
31 # 3อจ650609-114 TINT0002413730TW pinyoatec + golflampang (540751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6016/สภาพสวย)(G 78%)
32 # 3อจ650609-115 HKLP000100485ES อาราธนา + jatuponpond (540754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3223/สภาพสวย)(G 73%)
33 # 3อจ650609-118 ED724721973TH Chunnarad + มะนาวแป้น (540762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
34 # 3อจ650609-120 ED716439111TH ขุมทรัพย์_พระสวย + Songg (540769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 67%)
35 # 3อจ650609-124 PSP0016708723 tommeng + Sorawit (540716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
36 # 3อจ650609-125 EJ437725162TH somnuk + บอสตัน (540718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

37 # 3อจ650609-126 EJ437725162TH lohbetong + บอสตัน (540721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650609-129 ED714131521TH dreamsconner + เก่งลำปาง (540729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธคยา ศิลปะพม่า เนื้อดิน
39 # 3อจ650609-130 ED661562377TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (540732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
40 # 3อจ650609-131 ED661562377TH รุตช้างกลาง + (540746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างนิยม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดโคกเมรุสร้าง)
41 # 3อจ650609-132 ED678871355TH chi-351 + เอ๋เด็กวัดด่าน (540763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ก้นอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.สุราษฎร์ธานี
42 # 3อจ650609-133 ED718035429TH เอกจักร + chokchai (540768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630623-456)
43 # 3อจ650609-134 SXF537000001319 polycarbonate + (540771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chonrangsit
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 65%)
44 # 3อจ650609-135 ED607143835TH midori + Chaweewan31 (540776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง เนื้อแก้ว(ขาว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพพ่นสีขาวใหม่)
45 # 3อจ650609-136 ED719711307TH adisak00 + เก่งจริงจริง (540779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
46 # 3อจ650609-137 ED679691540TH sherbet88 + meildola (540782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
47 # 3อจ650609-138 ED744110905TH Worrawit_TS + POOSIT (540787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช(G 89%)
48 # 3อจ650609-139 ED653539456TH hot2523 + มหัศจรรย์พระ (540790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 1626)
49 # 3อจ650609-140 SXF043700018795 นกจิ๊บ + NIPHON63 (540795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ จ.ปัตตานี
50 # 3อจ650609-141 ED584594106TH Kob_surat2 + ประวิทย์888 (540764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.ฉะเชิงเทรา
51 # 3อจ650609-142 TH01182WU1J42B mntpt + เด็กอ่างหิน (540767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ650609-143 ED637996041TH Aum2543 + Benyapa (540770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง(ดำ) ปี 2503 จ.ระยอง (621016-236)(G 77%)
53 # 3อจ650609-146 YTK2000113028XU Nongjeen + jarun123 (540777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
54 # 3อจ650609-147 TAIT000110692WE werapun + ผมชื่อเสือ (540780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 68) **พระสภาพสวย)
55 # 3อจ650609-148 ED643183466TH สุชาติสาย2 + เงินเหลือ (540784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)

56 # 3อจ650609-151 ED679191623TH PBnew + ต๋องวัดสว่าง (540775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)
57 # 3อจ650609-152 SNAP000012639CX kollek + junlyshrimp (540781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 78%)
58 # 3อจ650609-153 ED730039790TH dacool + bank121 (540785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
59 # 3อจ650609-154 PNAM000186008EP murbur + manop2557 (540789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 5301)
60 # 3อจ650609-155 PSP0003524352 Teehatyai + manta69 (540793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
61 # 3อจ650609-159 SDET000080561KC wuttiphan + trinitybank (540804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 14 มิ.ย. 2565 - 08:41 น.] #84258 (12/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650519-010 ED649997398TH jojubkay (538363) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650601-019 EG914090646TH นกแก้ว (539795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650611-013 ED644977873TH tongjoy (540991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้

1 # 2อจ650611-010 การันตีพระ (541031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650611-015 เฮียนพพร (540990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 2อจ650611-018 การันตีพระ (541032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ650611-022 lovelyman (541034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650613-003 การันตีพระ (541030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650607-130 midori + Nattapongg (540424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0001868964M
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 82%)
2 # 3อจ650608-134 ED709923240TH atthasit + Ksittiros (540651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (640805-385)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 13 มิ.ย. 2565 - 08:40 น.] #84253 (11/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650518-004 ED598066501TH ศักดิ์พระเครื่อง (538192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650526-001 EJ974883784TH Khunpun (539220) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650528-004 ED703235463TH Yiddo (539432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650530-005 EH597123255TH pradrem (539579) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ650531-007 EJ437728946TH ขนมไทยแม่อารีย์ (539717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ650601-015 EG914090632TH นกแก้ว (539799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ650602-009 ED671296720TH seranee (540046) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650603-003 ED706960053TH thammawut (540123) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ650603-009 ED730210333TH sai-9ton (540056) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ650603-019 ED701786450TH PollaPiya (540150) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ650603-027 ED685496598TH moo_bpk (540154) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650603-028 ED696083297TH PHLOI (540155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650604-001 ED702707731TH Gaokod2549 (540213) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 1อจ650604-002 ED724816906TH PollaPiya (540242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650604-011 EH444518758TH อี๊ดเมืองเลย (540227) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ650604-013 EH191988788TH sutidas (540248) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650604-015 EH275345575TH pakavat (540233) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ650604-019 ED637590704TH เก๋งกาฬสินธุ์ (540244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650604-024 NVTHPAYPS598424294 assawin (540217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ650604-028 TH01182W6B371B ซุยคิขิง (540245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ650606-002 RHKP0000929976U Aeybangsaen (540276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ650606-003 SNDA000118405K2 kulcharoen (540351) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
23 # 1อจ650606-005 EX558901090TH projamsai (540338) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ650607-004 PTAS000076516DA Reindeer_kwang (540437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650607-016 EB595536210TH ธีรพร (540403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650610-004 ED648690513TH โบว์เมืองพระรถ (540828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650610-018 SKB10001753362Z ไลอ้อนเรด (540927) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
28 # 1อจ650610-031 TH01182WXNBN8B เต่าเมืองชล (540833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650525-014 kamonsap (539068) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650527-003 noomark (539338) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650527-012 microsoft (539350) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650530-001 ฅนบางใหญ่ (539589) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650601-007 ริณดา (539876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650601-011 ริณดา (539890) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650601-013 ริณดา (539888) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ650602-005 kai-kolok (539998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ650602-015 Nathan666 (539930) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ650603-005 เหน่งบางคู้ (540147) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ650604-004 ภควัม (540258) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ650604-005 ถนัดซ้าย08 (540209) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ650606-008 ธัมมจักร (540316) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ650606-009 ภัคภรวาณิช (540324) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 2อจ650606-013 mac13 (540334) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650606-038 เด็กท่าพระ (540314) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650610-002 KhomBangkok (540930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650610-010 ชอบสะสมพระ (540949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ650602-019 jaturong_sri (539943) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ650530-008 EKACHAI (539602) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650520-138 EJ127008495TH เปาโลพระเครื่อง + donunun (538414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง)
2 # 3อจ650526-007 Intra103 + เขาควาย (539122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ650527-122 EJ437728022TH keng_kung + (539309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อผง ปี 2524 จ.นครปฐม
4 # 3อจ650531-133 PNAM000182230Z6 transport + manop2557 (539732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
5 # 3อจ650601-107 EG277669256TH หรั่งวัดไตร + ขนมกรุบ (539768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว)
6 # 3อจ650601-148 ED679661389TH เบิร์ทลายสยาม + ขาล-เสือ (539797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงินลงยา ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง)
7 # 3อจ650601-155 EJ437753852TH เสือเต่า + ซูโม่ (539816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ รุ่น 2 ปี 2491 จ.ลพบุรี
8 # 3อจ650602-160 ED716426206TH ข้าวเปล่า + Suwattana2542 (540043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ650602-182 ED724710587TH โรนิน + มะนาวแป้น (539924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง
10 # 3อจ650602-183 ED72471087TH โรนิน + มะนาวแป้น (539929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2530 จ.ระยอง
11 # 3อจ650603-101 EG951663887TH pradee125 + ลูกวังสะพุง (540078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2468 จ.ลพบุรี
12 # 3อจ650603-130 ED682344718TH keng_kung + terasak99 (540120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดบางด้วน เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ650603-135 YTK200011154783 โอเล่รังสิต + jarun123 (540124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เข่าตรง เนื้อชนวน ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ650603-140 TH01182VYSG24B กิตช่างไม้ + June2301 (540134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุก้อนแลง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพฝนขอบข้าง)
15 # 3อจ650604-125 ED622976831TH แก่นนคร + harrypotter (540191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 9 นิ้ว)
16 # 3อจ650604-136 ED702218591TH jack_edit + Thanapong36 (540226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
17 # 3อจ650606-003 hemman + golflampang (540268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6411)(G 79%)
18 # 3อจ650607-119 ED608977270TH สุขกายใจ + JadeJ (540392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 66%)
19 # 3อจ650607-120 MVLD000374850B3 Mai2008 + ฐณะวัฒน์ (540394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640611-034)(G 68%)
20 # 3อจ650607-132 TH01182W8JRQ6B pangjung + RAK_PT (540416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) (580116-118)(S 80%)
21 # 3อจ650607-149 EJ437730905TH Aompadriew + (540382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา(G 75%)
22 # 3อจ650608-101 TH01182WHCXV5B m_bluesky + RAK_PT (540486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี(S 87%)
23 # 3อจ650608-208 ED433755314TH PHLOI + Beed098 (540574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
24 # 3อจ650608-233 PFX090100000852 watercolour + (540490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
richmanshop789
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อเงิน ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 11 มิ.ย. 2565 - 08:38 น.] #84236 (10/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650520-008 ED595995269TH nampoo (538529) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650525-020 ED684109726TH นราทัศน์ (539076) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ650525-021 ED684109712TH นราทัศน์ (539081) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
4 # 1อจ650526-008 ED638654468TH Weerawat0310 (539205) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ650526-012 822283647474 LIM2512 (539209) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
6 # 1อจ650527-010 ED673077276TH อะนันตะปัดชะเย (539368) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 1อจ650527-023 EH266962985TH ทรัพย์กำเนิด (539334) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ650530-018 RJD3000102474D5 pondpra (539562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650530-022 ED682656287TH ชวนชื่น (539592) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ650531-015 EW926690041TH ตั้มปราจีน (539695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ650601-001 ED665388679TH ต่ออ่างศิลา (539746) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ650601-004 TH01182VQNJA0B sza1200 (539882) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ650601-008 ED702705625TH Gaokod2549 (539769) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
14 # 1อจ650601-009 ED639124118TH Chakkapud (539809) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650602-007 ED653551647TH แว่นพระประแดง (540030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ650602-008 ED690346786TH tookatun (540035) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ650602-020 EJ124794299TH mumu99 (539914) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650602-021 EJ124794299TH mumu99 (539923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650602-022 EJ124794299TH mumu99 (539927) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ650602-023 EJ124794299TH mumu99 (539933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ650602-024 EJ124794299TH mumu99 (539938) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ650602-025 EJ124794299TH mumu99 (540002) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ650602-026 EJ124794299TH mumu99 (540009) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ650602-027 EJ124794299TH mumu99 (540020) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650602-028 EJ124794299TH mumu99 (540025) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ650602-029 EJ124794299TH mumu99 (540028) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650602-030 EJ124794299TH mumu99 (540032) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ650602-031 EJ124794299TH mumu99 (540036) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ650602-032 EJ124794299TH mumu99 (540038) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ650602-033 EJ124794299TH mumu99 (540042) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ650602-034 EJ124794299TH mumu99 (540044) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ650602-036 ED584586144TH ptkn2095 (539999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650603-002 ED726702606TH som3693 (540125) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650603-012 EJ773933444TH somchaytik (540137) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650603-015 ED725604678TH มหาเวส (540140) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 1อจ650603-023 ED622995172TH จุ๊สุราษฎร์ (540107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650603-025 EG794368039TH kollek (540112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ650604-005 ED720527965TH หนุมานเชิญธง (540234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ650606-004 NVTHATPFS947129371 Benz17 (540280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ650606-006 ED682697030TH ATTORN43 (540285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ650606-007 ED697926927TH nrainter01 (540354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650606-008 ED709880751TH Pranot02 (540289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ650606-009 ED358165390TH เมืองไทย (540292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ650607-003 ED698322131TH magician (540433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ650607-006 EH577904160TH banditpra (540440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ650608-023 KBLCS0004139971 tokmeramad (540654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650518-003 ริณดา (538216) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650523-007 print (538721) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650524-004 somsak-p (538862) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ650525-020 sakbangbon (539082) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650526-003 tongjoy (539200) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650526-009 kampanat (539215) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ650527-009 คานธี (539346) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650530-004 nunthawat (539590) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ650530-021 เกษมสันต์99 (539585) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
10 # 2อจ650601-015 ริณดา (539891) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650601-017 sineru32 (539805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ650601-018 ThaiWong (539817) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
13 # 2อจ650601-020 ThaiWong (539825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ650601-021 ThaiWong (539829) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ650601-023 ThaiWong (539846) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ650601-024 ThaiWong (539851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650601-030 ThaiWong (539835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ650601-031 ThaiWong (539837) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ650601-032 ThaiWong (539839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ650601-033 ThaiWong (539843) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ650601-035 ThaiWong (539853) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ650601-036 ThaiWong (539857) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ650601-037 ThaiWong (539860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ650601-038 ThaiWong (539747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


25 # 2อจ650601-039 ThaiWong (539749) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ650601-040 ThaiWong (539754) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ650601-041 ThaiWong (539761) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ650601-042 ThaiWong (539765) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ650602-006 toey7 (540001) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ650602-012 bigbrother (540012) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ650602-017 TANAWAT2520 (539997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ650604-009 อรรถพล (540208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650606-011 My_dear (540327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ650606-014 อรรถพล (540328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ650606-015 Chaiyaphol (540330) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ650606-016 อตกพระเครื่อง (540332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ650606-017 chanram (540336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ650606-019 nockout (540342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ650606-023 วัฒน์ (540315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ650606-027 Rabbit2518 (540317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
41 # 2อจ650607-002 อาราธนา (540435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ650607-009 Buransuk (540473) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 2อจ650607-010 ต้นแอปเปิ้ล (540441) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
44 # 2อจ650607-011 chaleaw56 (540358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ650607-012 ดิอาโบล (540360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 2อจ650607-017 EKACHAI (540366) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
47 # 2อจ650607-019 นิพนธิ์98 (540376) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
48 # 2อจ650607-020 teetoon (540379) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 2อจ650608-004 first19 (540667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ650608-045 การันตีพระ (540745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
51 # 2อจ650608-046 การันตีพระ (540738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
52 # 2อจ650609-003 การันตีพระ (540752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ650609-005 การันตีพระ (540753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
54 # 2อจ650609-015 การันตีพระ (540757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ650609-019 การันตีพระ (540827) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
56 # 2อจ650609-021 การันตีพระ (540760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650521-110 EF488758774TH NamoChonburi + หมูกุ๋น (538589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดนันโทปนันทะนาคราช เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ650523-106 ED680929442TH บรมีหลวงปู่ทวด + Hinaon (538762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี
3 # 3อจ650530-134 ED636836304TH nutcha + ภิรัต (539480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650531-105 EJ437753163TH ไกรศาล + บอสตัน (539618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดนันโทปนันทะนาคราช เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ650531-173 ED621358466TH njeesom + คลับจับลิง (539694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาคำหล้า วัดป่าตึง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เชียงราย (วัดจันดีสร้าง)
6 # 3อจ650601-008 Thesun66 + aek1979 (539767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
7 # 3อจ650601-137 EJ437729252TH มะเอ๋อ + รถถังพระบ้าน (539786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
8 # 3อจ650601-161 ED638189545TH manutsri + meef2002 (539840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อดี วัดเหนือ เนื้อดิน ปี 2481 จ.กาญจนบุรี
9 # 3อจ650602-110 ED672954555TH Tar_MDU35 + RAY_BBT (539922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
10 # 3อจ650602-126 EJ437729663TH lohbetong + รถถังพระบ้าน (539974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ650602-152 ED501972709TH อะนันตะปัดชะเย + ปั้นจั่น (540026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระวัดโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ650603-117 ED666662540TH คงทอง + OMBUN (540071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ650603-145 ED707051054TH ขุนเมฆา + Nong2552 (540075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ650604-110 EJ437730216TH อ้อยป่า + รถถังพระบ้าน (540192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ กรอบทอง(G 66%)
15 # 3อจ650604-113 EJ437730216TH bluezone69 + รถถังพระบ้าน (540163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
16 # 3อจ650604-128 PSP0014720054 goodaomzc + zeuss0001 (540257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.4 นิ้ว)
17 # 3อจ650604-139 EG960857988TH มีดีพระเครื่อง + Mnnuttapon (540235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)(G 79%)

18 # 3อจ650604-140 ED707857344TH seed-seed + ปาล์มครับ (540238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2.1 ซม.)
19 # 3อจ650604-141 ED707857344TH ทนายหลวง + ปาล์มครับ (540159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกลูกยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
20 # 3อจ650604-143 แสงเงินแสงทอง + มาตามดวง58 (540165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RCHN000074909MJ
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเทพนิมิต พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2555 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงินคู่/หมายเลข 255)
21 # 3อจ650606-009 Gengscorpions + midori (540308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง.. (650530-1084)
22 # 3อจ650606-126 ED639344330TH pramual + แบงค์ธาตุพนม (540310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สามพระองค์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ650607-127 EJ437752021TH maiizza + หมูกุ๋น (540418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%)
24 # 3อจ650608-001 tiseng + Pig2525 (540483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650608-002 กฤตยา + Pig2525 (540489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ650608-003 jane77 + Pig2525 (540492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650608-006 ทรงธรรมบ้านสวน + (540500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AQUAMAN39
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (591017-039)(G 84%)
28 # 3อจ650608-007 Thesun66 + ลูกน้ำมูล (540502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
29 # 3อจ650608-008 Jckwanchai + Sorawit (540505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
30 # 3อจ650608-009 berserk + banana (540509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา รุ่น ร.ศ.112 เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650608-103 ED697929089TH Kob_surat2 + ขุมทอง99 (540491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ650608-107 ED720108408TH hemman + TOMAOR (540503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 102)
33 # 3อจ650608-109 ED632092659TH ทนายหลวง + TEE_INTER (540510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(580620-083) (G 88%)
34 # 3อจ650608-111 EH191991760TH somchaitoh + (540522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KarnKhonkaen
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (ไม่มีโค้ด)(620328-005)
35 # 3อจ650608-112 EJ437730896TH lovelyman + (540524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 7 นิ้ว)
36 # 3อจ650608-113 ED646388234TH เสือเต่า + manilmanggol (540528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 64%)

37 # 3อจ650608-115 ED716446483TH mawinroch + คุณศิระ (540534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. วัดวังกระโจม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2512 จ.นครนายก (ท่านเจ้าคุณนรฯอธิษฐานจิต) (สภาพทำความสะอาดผิว)
38 # 3อจ650608-116 ED716446483TH อตกพระเครื่อง + คุณศิระ (540537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 33 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
39 # 3อจ650608-117 ED716446483TH Intra103 + คุณศิระ (540540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อกะไหล่ทองลงยาหน้าเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
40 # 3อจ650608-118 EJ437730896TH แฟรงค์ตาทิพย์ + (540544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง เนื้อสำริด
41 # 3อจ650608-119 ED724715669TH จันทร์ส่องหล้า + มะนาวแป้น (540549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด
42 # 3อจ650608-124 KBTKI00005818AP ทิศเหนือ + nengdkny (540605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
43 # 3อจ650608-125 ED727811620TH navy3188 + ppffarm (540608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 871)(650527-2138) (G 70%)
44 # 3อจ650608-126 ED660064526TH พัทธลุง + senju444 (540613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (620214-165)
45 # 3อจ650608-129 TH01182WGX0N2B Wilasinee18 + ชัยนเรศ (540624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์สี่กร กรุวัดพระศรี เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
46 # 3อจ650608-130 TH01182WGX0N2B Wilasinee18 + ชัยนเรศ (540629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
47 # 3อจ650608-131 TH01182WGX0N2B sak_pk + ชัยนเรศ (540634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี
48 # 3อจ650608-133 ED682349936TH Park--PrapradanG + (540643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Choomsilp
เหรียญเซียน เนื้อพลาสติก ปี 2495 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ650608-135 ED726822419TH พระราม9 + แฮปรามคำแหง (540653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
50 # 3อจ650608-136 ED726822419TH JadeJ + แฮปรามคำแหง (540657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
51 # 3อจ650608-137 ED735405739TH ทิศเหนือ + tananop (540660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพตัดหูและล้างผิว)
52 # 3อจ650608-138 ED598373379TH Swaha + ลุงปิ่นเริน21 (540663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ650608-139 EF155350352TH tonsaylom + joe4299 (540666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙)
54 # 3อจ650608-140 ED734203165TH PhaoNamo98 + Ritsurat (540668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)
55 # 3อจ650608-141 EW004585078TH tiseng + จังซีลอน (540516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร

56 # 3อจ650608-142 TTY000292336EE กล้าเก่งทุกทาง + numpraram2 (540517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ650608-145 ED724715672TH Viraphan711 + มะนาวแป้น (540526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 73%)
58 # 3อจ650608-146 ED661135453TH เมืองช้าง + คลับจับลิง (540529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
59 # 3อจ650608-147 ED716437606TH pop2517 + Songg (540532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 78%)
60 # 3อจ650608-148 ED373749570TH รุตช้างกลาง + ตนคอน09 (540535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ650608-151 ED742004705TH Famadear + เจก่ะวาย (540567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ650608-152 ED719153387TH Nongjeen + lulytoon (540569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650516-3005)
63 # 3อจ650608-153 ED719153387TH เป๋าแมน + lulytoon (540573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 03202)(650212-1032)
64 # 3อจ650608-154 ED719153387TH ธีรภัทร์7729 + lulytoon (540577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2493)(630713-150) (G 68%)
65 # 3อจ650608-155 TH01182WH27X7B X-change + aarun (540580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ650608-157 ED654374585TH นายแก้ว + Jeab_Sirin (540703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
67 # 3อจ650608-158 ED679426482TH หงฟ้า + sakdac2488 (540587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ650608-160 ED695947907TH Korawit5957 + nirut25 (540598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
69 # 3อจ650608-161 EB595577024TH apiwat4825 + zong2521 (540551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 83%)
70 # 3อจ650608-163 PNAM0001853983R PhaoNamo98 + MIXMUK (540563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
71 # 3อจ650608-164 ED714592846TH kee123 + ต่อเจริญนคร (540566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3991)
72 # 3อจ650608-165 ED709879104TH keng_kung + paradox1122 (540570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
73 # 3อจ650608-166 ED677566116TH benzy + บุษกร (540576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 85%)
74 # 3อจ650608-170 TH01182WFRJT0B bangkokpoms + (540589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
champion39
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)

75 # 3อจ650608-172 ED672566803TH popbtc + เก่งจริงจริง (540596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (650527-2126)
76 # 3อจ650608-173 ED693534695TH wunlop + ข้าวเปล่า (540601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 55%)
77 # 3อจ650608-175 EJ333616442TH ฮองซู + นกแก้ว (540611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
78 # 3อจ650608-178 EJ333616442TH Chatchaijew + นกแก้ว (540623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์ ๗ หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
79 # 3อจ650608-181 EJ333616442TH keng_kung + นกแก้ว (540548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
80 # 3อจ650608-182 EJ333616442TH Chatchaijew + นกแก้ว (540550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
81 # 3อจ650608-184 EJ333616442TH supakan1999 + นกแก้ว (540555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์ ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
82 # 3อจ650608-185 EJ333616442TH อะนันตะปัดชะเย + นกแก้ว (540557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(561025-360)
83 # 3อจ650608-186 EJ333616442TH kit01 + นกแก้ว (540560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศก์ วัดหินหมากเป้ง พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2529 จ.หนองคาย
84 # 3อจ650608-187 EJ437754985TH Phrakaew + ซูโม่ (540562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา สมัยอยุธยา เนื้อสำริด (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
85 # 3อจ650608-188 TH01182WBRB88B เพิ่งหัดดู + tompra (540565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(631130-348)(G 67%)
86 # 3อจ650608-189 ED701144328TH manta69 + นิวเอกชัย (540568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่) (640127-353)
87 # 3อจ650608-190 EJ433782120TH m-cot + อูกิม (540572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมซุ้มบน)
88 # 3อจ650608-191 ED614118505TH KarnKhonkaen + bomtada (540518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650601-1065)
89 # 3อจ650608-194 ED701144345TH Nisila_zana + ชวนชื่น (540530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
90 # 3อจ650608-195 ED662543709TH Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (540533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
91 # 3อจ650608-196 ED720329449TH Maya12 + แม็คหลักสี่ (540536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 74)
92 # 3อจ650608-197 ED746201422TH pandp + ชอบจัง (540538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นบุญสูง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2542 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)(650527-3011)
93 # 3อจ650608-198 ED712215970TH Panvarin + พิมพ์พิมล (540545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี

94 # 3อจ650608-200 EH248841169TH ชานนทร์ + Resume (540705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 40)
95 # 3อจ650608-201 EP274625049TH wat26 + ท่านหลวง (540546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อนางกวัก หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
96 # 3อจ650608-203 ED598096070TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (540556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
inpotel2008
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
97 # 3อจ650608-204 ED598096070TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (540558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
inpotel2008
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
98 # 3อจ650608-205 ED598096070TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (540561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
inpotel2008
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
99 # 3อจ650608-206 ED653578256TH อี๊ดเมืองเลย + (540564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
100 # 3อจ650608-207 EJ437725216TH Chunnarad + ซูโม่ (540571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
101 # 3อจ650608-209 ED683521459TH Langkatani + ธิตเทพา (540579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2531 จ.อ่างทอง. (650517-2039)
102 # 3อจ650608-213 EJ437754433TH Tawee888 + ซูโม่ (540584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ
103 # 3อจ650608-214 EJ437754433TH Nok2944 + ซูโม่ (540588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 70%)
104 # 3อจ650608-215 EJ437754433TH Manoos + ซูโม่ (540590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 69%)
105 # 3อจ650608-216 EJ437754433TH Manoos + ซูโม่ (540592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 66%)
106 # 3อจ650608-217 EJ437754433TH เมืองไทย + ซูโม่ (540594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานบัว เนื้อผงดำปิดทอง ปี 2484 จ.นนทบุรี
107 # 3อจ650608-218 EJ437754433TH kay9999 + ซูโม่ (540597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 67%)
108 # 3อจ650608-219 EJ437754433TH รุตช้างกลาง + ซูโม่ (540600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี(G 67%)
109 # 3อจ650608-220 EJ437754433TH PHLOI + ซูโม่ (540603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
110 # 3อจ650608-223 EJ437754433TH KandarDao + ซูโม่ (540610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
111 # 3อจ650608-224 EJ437754433TH Manoos + ซูโม่ (540614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)(G 61%)
112 # 3อจ650608-225 EJ437754433TH Prapuy + ซูโม่ (540618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 78%)

113 # 3อจ650608-226 EJ437754433TH Prapuy + ซูโม่ (540621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)
114 # 3อจ650608-227 EJ437754433TH Thanabura + ซูโม่ (540625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 80%)
115 # 3อจ650608-228 EJ437754433TH BENTAR + ซูโม่ (540701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)(G 67%)
116 # 3อจ650608-229 EJ437754433TH รุตช้างกลาง + ซูโม่ (540630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี(G 64%)
117 # 3อจ650608-230 ED145249541TH pumcha + น้องเอิงเอย (540632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเขี้ยวงู กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร
118 # 3อจ650608-231 EX525087633TH bussakorn + Korawit5957 (540485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
119 # 3อจ650608-232 EX525087633TH Giant415 + Korawit5957 (540487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือจม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
120 # 3อจ650608-234 ED473494475TH teespy + Patpat (540494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ650608-235 EJ027098666TH m-cot + natakrit (540495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
122 # 3อจ650608-237 ED474379105TH mike1995 + nosed (540504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 67%)
123 # 3อจ650608-238 ED474379105TH mike1995 + nosed (540508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(S 91%)
124 # 3อจ650608-239 ED670479386TH pop2517 + jibce (540513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อเงินลงยา ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 74%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 10 มิ.ย. 2565 - 08:39 น.] #84233 (9/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650526-005 EJ437727781TH ขนมไทยแม่อารีย์ (539202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ650526-015 EJ475545740TH anaken (539196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650527-003 ED314282358TH Thanapong36 (539332) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ650530-020 ED716105334TH Toppy (539594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ650531-001 ED682667775TH maii_amulet (539734) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650531-010 ED225694096TH pornperm (539720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ650531-013 82296805691 ตึ่งนั้ง (539724) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ650601-005 ED679162410TH Birdsp44 (539760) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650601-011 ED596378651TH Marquis (539778) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ650601-017 SNDA000117431RF kulcharoen (539779) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
11 # 1อจ650601-018 ED314285076TH Thanapong36 (539790) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650601-020 EJ544668295TH maimei20 (539802) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ650602-004 ED715104916TH บอยพระเครื่อง (539898) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650602-015 EH191975926TH sutidas (540051) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ650602-018 ED686286834TH เหน่งบางคู้ (539909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650521-006 ethos (538587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650530-006 UDS-35 (539596) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

3# 2อจ650530-012 banana (539587) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ650530-014 Wsummut (539600) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5# 2อจ650531-013 tunya32 (539745) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6# 2อจ650601-002 intara99 (539886) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7# 2อจ650601-006 ริณดา (539871) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8# 2อจ650602-003 เบิกสำโรง (540050) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9# 2อจ650602-010 puriwaj (540045) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10# 2อจ650608-003 การันตีพระ (540481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650608-018 การันตีพระ (540482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12# 2อจ650608-028 ลูกวังสะพุง (540479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650528-003 mike1995 + KRANGSAKJ (539391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
2 # 3อจ650531-145 EG914090703TH kit01 + นกแก้ว (539646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อครน วัดบางแซะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 ประเทศมาเลเซีย (สภาพปิดทองใหม่)
3 # 3อจ650531-146 EG914090703TH kit01 + นกแก้ว (539649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อครน วัดบางแซะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 ประเทศมาเลเซีย
4 # 3อจ650531-147 EG914090703TH kit01 + นกแก้ว (539652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อครน วัดบางแซะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 ประเทศมาเลเซีย
5 # 3อจ650531-148 EG914090703TH kit01 + นกแก้ว (539654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อครน วัดบางแซะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 ประเทศมาเลเซีย
6 # 3อจ650601-109 TH01182VPU7F3B อนันตรา + หรั่งวัดไตร (539773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย ปี 2506 จ.สงขลา
7 # 3อจ650601-110 TH01182VPU7F3B อนันตรา + หรั่งวัดไตร (539774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
8 # 3อจ650601-169 EJ437751573TH หลานตาจวบ + หมูกุ๋น (539862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ650602-174 EH576169172TH Sitthichai9 + บารมีอาจารย์ปู่ (539970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (กรอบทองแดงกะไหล่เงินลงยา)
10 # 3อจ650603-107 EJ437753971TH walrawut + บอสตัน (540097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
11 # 3อจ650606-001 Gap2527 + Doitung (540260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 81%)
12 # 3อจ650606-004 kingamulet + kittisak-pra (540273) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 427) (น้ำหนักทอง 28
กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 427)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 427)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) พิมพ์ ด ขีด เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 427)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
**พระสภาพสวย
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 427)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
13 # 3อจ650606-005 chaiyut07 + kittisak-pra (540283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครรราชสีมา (หมายเลข 4840)
14 # 3อจ650606-010 New_chain + ittidech (540312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
15 # 3อจ650606-115 ED709867891TH jatenarai + piya1 (540343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 83%)
16 # 3อจ650606-132 ED710784196TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (540323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Komoot21
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 69%)
17 # 3อจ650607-001 kit01 + Buncha (540385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
18 # 3อจ650607-002 nui555 + Buncha (540389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ650607-003 chatchaik007 + Buncha (540393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร แตก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร.. (650520-1009)


20 # 3อจ650607-004 โยพระประแดง + ดิอาโบล (540395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
21 # 3อจ650607-005 Nisila_zana + jane77 (540396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมใบหน้า)
22 # 3อจ650607-006 Chunnarad + ateomak (540397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
23 # 3อจ650607-007 poshwises + pump992 (540400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานเก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
24 # 3อจ650607-008 kampanat + นิพนธิ์98 (540402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เอ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ650607-009 แทททู + coldplay (540406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอมตะวาจา ปี 2541 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ650607-010 daew1970 + teetoon (540409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)(650528-2060)(S 93%)
27 # 3อจ650607-011 มิสอามุน + Inthachot (540361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ผัน วัดอินทาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นนทบุรี
28 # 3อจ650607-012 tiseng + suksan555 (540369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (650521-1090)(G 62%)
29 # 3อจ650607-101 PYP077300000421 พัทธลุง + gallardo (540447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)(631024-202) (G 64%)
30 # 3อจ650607-102 ED713059176TH pumcha + สุทนต์ (540449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ650607-103 ED371408388TH ส.วัชรินทร์ + รักษ์ต้มเลือดหมู (540452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก(G 89%)


32 # 3อจ650607-105 EJ437755014TH xavisam + ซูโม่ (540458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปราบไพรี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 38)
33 # 3อจ650607-106 EJ437755014TH AEEEK + ซูโม่ (540460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อสำริด ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 361)
34 # 3อจ650607-107 EJ437755014TH พระประแดง26 + ซูโม่ (540462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นอายุครบ ๗๑ บริบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร(G 68%)
35 # 3อจ650607-108 EJ437755014TH vadcharapol + ซูโม่ (540463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 63%)
36 # 3อจ650607-109 ED671396189TH มิสอามุน + tojane (540464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดหน้าอกและขอบบน)
37 # 3อจ650607-110 ED709921408TH นายหลานคุณย่าโม่ + jackky (540478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(520917-453)(G 77%)
38 # 3อจ650607-111 ED720625234TH first19 + Nathan666 (540371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650527-2143)
39 # 3อจ650607-112 PTAS000076516DA สมยศ5 + Reindeer_kwang (540374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 205)
40 # 3อจ650607-113 TH01182W6TUP3B pcha429 + ร่างทรงขุนแผน (540377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
41 # 3อจ650607-114 ED714466233TH chay7 + tuirc (540378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650607-117 EJ437730922TH สิงห์สยามศิลป์ + รถถังพระบ้าน (540387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทองแดง ปี 2528 จ.ลำปาง (หมายเลข 1421/หน้าตัก 4.7 นิ้ว)43 # 3อจ650607-118 ED707858614TH บรีสพระช่วย + ปาล์มครับ (540390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี
44 # 3อจ650607-121 PTMH000170250CF memories + Thanakrit1995 (540401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประคำโทน ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 846)
45 # 3อจ650607-122 ED625068481TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + hooligan (540404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่แหวน วัดดอนแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
46 # 3อจ650607-123 PS810001453122A Smellwether + teespy (540408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ พิมพ์เม็ดบัว เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650607-125 ED669288591TH มอร์เมืองทอง + pornmongkol (540413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
48 # 3อจ650607-126 EJ437752021TH เหน่งบางคู้ + หมูกุ๋น (540415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
49 # 3อจ650607-128 ED646377801TH Prichar + rongfox (540420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดศาลาครืน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
50 # 3อจ650607-129 ED615195335TH เน้นพระสวย + pop2517 (540421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(650525-1150)
51 # 3อจ650607-131 ED682346912TH toymlt + Choomsilp (540414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง
52 # 3อจ650607-133 ED672818970TH yingaree + ptkn2095 (540419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อเงิน ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 5) **พระสภาพสวย
53 # 3อจ650607-134 ED672818970TH AMPjung + ptkn2095 (540422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 149)(570116-128)54 # 3อจ650607-136 ED727803708TH เบิร์ดกาฬสินธุ์ + ppffarm (540429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(650512-2130)
55 # 3อจ650607-137 EJ437730658TH KandarDao + รถถังพระบ้าน (540431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
56 # 3อจ650607-138 EJ437730658TH มหามณีจินดา + รถถังพระบ้าน (540434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แผ่นปั๊มหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
57 # 3อจ650607-139 EJ437730658TH หนกอุทัย + รถถังพระบ้าน (540438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ปราบไตรจักร หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
58 # 3อจ650607-140 EJ437730905TH Aompadriew + (540442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
59 # 3อจ650607-141 EJ437730905TH แม้วจอมเทียน + (540359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่คำ วัดห้วยโป่ง รุ่นอายุยืน เนื้อทองคำลงยา ปี 2554 จ.แพร่ (หมายเลข 2) (น้ำหนักทองรวม 13.4 กรัม)
60 # 3อจ650607-142 EJ437730905TH แม้วจอมเทียน + (540363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่คำ วัดห้วยโป่ง รุ่นอายุยืน เนื้อทองคำลงยา ปี 2554 จ.แพร่ (หมายเลข 2)(น้ำหนักทองรวม 13.4 กรัม)
61 # 3อจ650607-144 EJ437730905TH Marvel + ขนมไทยแม่อารีย์ (540368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
62 # 3อจ650607-145 EJ437730905TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (540370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหูและกะไหล่ทองใหม่)(G 66%)
63 # 3อจ650607-147 EJ437730905TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (540375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2501 จ.กำแพงเพชร (650531-1103)
64 # 3อจ650607-150 EJ437730905TH Aompadriew + (540386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 46402)
65 # 3อจ650607-151 EJ437730905TH Wongduen + (540423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อเซียนแป๊ะโค้ว วัดหัวตะเข้ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
66 # 3อจ650607-152 EJ437730905TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (540426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 87%)
67 # 3อจ650607-154 EJ437730905TH sopitta + ขนมไทยแม่อารีย์ (540477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(G 69%)
68 # 3อจ650607-155 EJ437730905TH korrapat905 + (540432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
69 # 3อจ650607-156 EJ437730905TH ณัฐปรัชญ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (540436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
70 # 3อจ650607-158 EJ437730905TH peaky + ขนมไทยแม่อารีย์ (540443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
71 # 3อจ650607-160 TNR50001482606L navy3188 + จริงใจ (540450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมหมายเลข 1457/สภาพสวย)(G 78%)
72 # 3อจ650607-161 ED731812459TH ธงทอง465 + อัครพนธ์ (540453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ เนื้อผง
73 # 3อจ650607-162 SXF125900026390 เฮียปั้ง + chaidee (540457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพใช้)


74 # 3อจ650607-164 ED725736489TH m_bluesky + น้องอั้ม (540461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 2234) **พระสภาพสวย
75# 3อจ650608-199 ตัวกะเปี๊ยก+พฤกษา (540547) กรอบทอง 1 องค์ ( G 66%)(น้ำหนัก 0.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 09 มิ.ย. 2565 - 08:39 น.] #84230 (8/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650518-003 ED695900799TH มหามณีจินดา (538189) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650518-019 EH468749464TH don22 (538214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650520-033 ED656945250TH P_sak (538524) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650521-002 ED197769162TH คอปแมน (538600) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ650524-004 ED706910936TH jojo5 (538846) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650525-018 ED573684432TH jeera (539067) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ650526-007 EB541057670TH seranee (539214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ650526-009 ED690341744TH tookatun (539225) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ650526-013 822283647474 LIM2512 (539213) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 1อจ650526-021 ED679651165TH ขาล-เสือ (539217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650527-002 ED481299331TH บีศรีวิชัย (539345) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ650528-010 ED687580041TH linyikaiii (539457) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ650528-019 EH266963005TH ทรัพย์กำเนิด (539455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ650528-020 EH266963005TH ทรัพย์กำเนิด (539460) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ650530-001 ED649455255TH thriphop09 (539553) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650530-006 ED657766422TH bancha18 (539575) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650531-002 TH01182VGU692B ทรัพย์กำเนิด (539696) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ650531-016 ED714507763TH Tee59 (539700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650601-003 TH01182VQNJA0B sza1200 (539880) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ650601-023 ED685492083TH ป๋องณรงค์ชัย (539873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650602-001 ED694662951TH golfsriracha (540013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650602-002 MCCS000043819MB บรมีหลวงปู่ทวด (540016) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ650602-003 ED696038386TH montblanc (540019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650602-010 ED671379150TH tojane (539900) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650602-011 ED671379150TH tojane (539903) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ650602-012 ED671379150TH tojane (539908) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650602-013 ED671379150TH tojane (539911) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ650602-014 ED671379150TH tojane (539913) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ650602-016 ED672890634TH ptkn2095 (539969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650602-017 ED662545185TH welding24 (539976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650602-019 ED551359140TH Pond-1 (539980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ650602-037 ED608090935TH บ้านพระ (540003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650602-038 SXF053000002811 Vincent (539918) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 1อจ650602-039 ED664573630TH NirutPremuim (540005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ650602-040 ED643553705TH Thanawat06 (540008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ650602-042 ED716433119TH kingcrow (539954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650602-043 EB595536855TH nopponsmith (539960) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ650603-004 ED608128185TH rsermsak (540067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ650603-006 ED714452282TH เต๋อคูทราย (540076) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 1อจ650603-007 ED705209608TH tansave (540083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650603-008 ED714811983TH ซิยิ่นกุ้ย (540085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ650603-010 TLIP000163906DB พาสุขพระเครื่อง (540090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ650603-018 822301684562 benzy (540070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ650603-020 ED733300537TH preedeekarun (540074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ650603-022 SXF047400000853 Nattapat123 (540105) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ650603-024 EH597123468TH pradrem (540110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ650603-026 ED710347964TH PANI_SAMIT (540116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ650603-029 ED622969654TH panitan (540118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ650604-006 RM3400028955629 Benjarong (540239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ650604-007 ED694665618TH ตุ้ยขอนแก่น (540241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ650604-008 EJ437730247TH ขนมไทยแม่อารีย์ (540243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ650604-009 EJ437730247TH ขนมไทยแม่อารีย์ (540246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 1อจ650604-010 EJ437730247TH ขนมไทยแม่อารีย์ (540249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ650604-012 EJ437730220TH ขนมไทยแม่อารีย์ (540230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ650604-016 ED497981300TH ขอบกระด้ง (540236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ650604-017 QSV080000000130 Kongkiat (540251) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
57 # 1อจ650604-020 ED392751457TH suttanee (540247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ650604-025 NVTHPAYPS598424294 assawin (540222) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
59 # 1อจ650530-023 ED644957825TH tongjoy (539547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650504-010 ริณดา (536570) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 2อจ650525-008 ริณดา (539078) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650525-011 bkk10250 (539050) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
4 # 2อจ650526-018 Nicharida (539191) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ650527-010 banana (539347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ650528-011 eakartcom (539449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ650528-013 เฮียนพพร (539453) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ650530-003 greensnake (539557) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650530-010 หนึ่งบารมีพระพุทธ (539568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650531-003 เจ็กนิมิตใหม่ (539722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650531-014 suksan555 (539619) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ650601-004 ริณดา (539808) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
13 # 2อจ650601-022 ThaiWong (539832) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ650601-026 ThaiWong (539856) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ650601-027 ThaiWong (539861) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ650601-028 ThaiWong (539822) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650601-029 ThaiWong (539828) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ650601-034 ThaiWong (539847) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ650602-002 เอสเรวดี (539993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ650602-007 Meaw07 (540006) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ650602-009 puriwaj (540015) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ650602-011 guyda (539987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650602-016 ช้างช้าง (539995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650604-001 ประศาสน์ (540193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ650604-002 บ้านแคออก (540195) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ650604-003 มิสอามุน (540196) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ650604-006 tanac (540198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ650604-007 นิพนธิ์98 (540200) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 2อจ650604-008 Thanawat06 (540203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ650604-010 tong0259 (540211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ650604-013 buspom (540202) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ650607-001 การันตีพระ (540357) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ650607-003 การันตีพระ (540362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ650607-021 การันตีพระ (540367) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650518-107 ED682617972TH ลุงปิ่นเริน21 + นิดท่าพระ (538141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ650521-128 ED545550372TH korn88 + litsupchuer (538573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบัวรอบ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนายดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650523-160 TH01182US7ZU5B chanapai + หรั่งวัดไตร (538659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่วงเดือน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ650524-112 EF488758920TH krais1 + หมูกุ๋น (538772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
5 # 3อจ650524-155 EG914091584TH mawinroch + นกแก้ว (538784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
6 # 3อจ650526-123 ED686712758TH จุ๋มจิ๋ม + ตี๋แยกปัก (539169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก กรุบ้านละหาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ650526-127 EJ437750666TH penpathum + หมูกุ๋น (539181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
8 # 3อจ650526-149 ED705740555TH NAN777 + คูณสตางค์ (539154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650526-169 ED629487585TH ศิวะประทานพร + boymoo4 (539121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่น 4 เนื้อเงิน ปี 2521 จ.สมุทรปราการ กรอบทอง(G 63%)***พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ650528-006 jirapach + หนุ่ยเพชรบุรี (539401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นครบรอบ 90 พรรษา เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 753/หน้าตัก 6 นิ้ว)
11 # 3อจ650530-013 Natnicha77 + wutpantip (539515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ650530-108 ED661356070TH หม่อง + Songpob (539598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช


13 # 3อจ650530-131 ED722601638TH จอมพล + pound2007 (539469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
14 # 3อจ650530-138 ED694265646TH Petro + Wanlop (539492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ระยอง
15 # 3อจ650530-143 ED19100225TH swangpiboon + บ้านสวน22 (539509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสามัคคีมีสุข พิมพ์หลังผ้ายันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
16 # 3อจ650530-160 ED681589087TH ดุสิตบางเลน + nakornyong (539506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
17 # 3อจ650530-164 ED551362152TH sutee + จอมขมังเวทย์2 (539520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
18 # 3อจ650531-113 SXF010600005615 aluminium + schan2514 (539617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.อุบลราชธานี
19 # 3อจ650531-115 EJ437728844TH laphat + ขนมไทยแม่อารีย์ (539624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้าใหม่)(G 76%)
20 # 3อจ650531-120 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ650616-007
21 # 3อจ650531-121 DONM0001488209Y pimthong + ลุงปิ่นเริน21 (539616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร หลวงพ่อเงิน เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650531-127 TH01182VEK3A2B สิทธิชัย + พยัคฆ์สมิง (539639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดสองหน้า จ.นนทบุรี
23 # 3อจ650531-129 SCBY0001532699G Game_krub + ดอกบัว99 (539643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรลึก เนื้อผง จ.ระยอง กรอบทอง(G 86%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน


24 # 3อจ650531-135 ED5831414593TH nutcha + ภาณุวัฒน์เขียว (539735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม(G 82%)
25 # 3อจ650531-162 ED682335322TH พัทธลุง + terasak99 (539655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อยัง วัดลำขำ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ650531-163 ED670897365TH tum087 + NuttapongU (539662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 83%)
27 # 3อจ650531-174 ED638363068TH Thesun66 + ซุยคิขิง (539698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ650601-101 ED653551341TH rungroj + coldplay (539750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ650601-102 PNAM000182565O2 pinits + Big27 (539753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงยืน กรุถ้ำมหาเถร เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี กรอบทอง(G 87%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ650601-112 ED694930732TH ต่อคู้บอน + บางกะปิ (539841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
31 # 3อจ650601-127 ED626278950TH chaidee + Anankiya (539827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ650601-128 ED695861401TH tiseng + ซุยคิขิง (539831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
33 # 3อจ650601-151 ED714542385TH bellic + bubu1970 (539804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (650514-2204)(G 91%)
34 # 3อจ650601-154 ED712205779TH หลานตาจวบ + พิมพ์พิมล (539814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
35 # 3อจ650602-173 EH576169172TH สิงห์สยามศิลป์ + (539966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดซับไม้แดง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการจัดสร้างของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

36 # 3อจ650603-114 ED662846211TH Kurama + confirmed (540063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650604-001 Kongkee + somsak14 (540204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 88%)
38 # 3อจ650604-002 chuchart-k + บ้านแคออก (540205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 2861) **พระสภาพสวย
39 # 3อจ650604-003 krichayan + workplace (540210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
40 # 3อจ650604-004 Aorha + chanapai (540212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อดิน ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
41 # 3อจ650604-005 tanint + นิพนธิ์98 (540215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ650604-101 ED696083310TH KhomBangkok + PHLOI (540179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สี่จุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (650113-1076)
43 # 3อจ650604-102 ED498366344TH pramual + น้องหมี (540181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (ชำรุดมุมหลังบนขวา)
44 # 3อจ650604-103 ED498366344TH pramual + น้องหมี (540182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650604-104 TH01182VZGJC0B Sitthichai9 + ร่างทรงขุนแผน (540184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
46 # 3อจ650604-105 822305557113 postmail + PornchaiPK (540250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
47 # 3อจ650604-106 ED648922265TH Prapuy + lomlopburi (540187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย


48 # 3อจ650604-107 ED669286763TH pattapee9 + Ponweth (540188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
49 # 3อจ650604-108 ESTS000224867 krichayan + เอ็มซีเค (540189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ปราบไตรจักร หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
50 # 3อจ650604-109 PLF805400001760 nukulkongkaew + คุณอุกฤษฏ์ (540190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641224-1031)
51 # 3อจ650604-112 EJ437730216TH อ้อยป่า + รถถังพระบ้าน (540161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพย้อมสีดำ)
52 # 3อจ650604-114 KUBK000055436Y8 รุตช้างกลาง + ดุจติปิยะ (540164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 688)
53 # 3อจ650604-116 EJ437754288TH ชินครับ + บอสตัน (540167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
54 # 3อจ650604-117 ED497981300TH เอกลำชะร่า + ขอบกระด้ง (540169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(650204-1056)
55 # 3อจ650604-118 ED710523505TH mark-max + router (540170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(650526-1031)
56 # 3อจ650604-119 ED710523505TH amnat108 + router (540173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1548)(650526-1033)
57 # 3อจ650604-122 CLPK000170330AJ TAVABUNCHA + mahaphom (540185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **พระสภาพสวย
58 # 3อจ650604-123 ED712933984TH m_bluesky + samsaisong (540255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 292/น้ำหนักรวม 59.1 กรัม)59 # 3อจ650604-124 SCSR000113680US tusanima + morriss (540186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อผง ปี 2515 จ.พิษณุโลก(S 93%)
60 # 3อจ650604-126 TH01182VZWD19B amnat108 + yoyobo111 (540254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ650604-127 EB649363660TH บุญพา + nengdkny (540194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
62 # 3อจ650604-129 EW590054811TH opasn + ขนมหวาน (540197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
63 # 3อจ650604-130 ED731222908TH art8888 + memories (540201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621029-795)
64 # 3อจ650604-131 ED711206177TH สอโยธยา + Viraphan711 (540207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
65 # 3อจ650604-132 ED670045362TH เล็กอมตะชลบุรี + อี๊ดเมืองเลย (540214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
66 # 3อจ650604-134 EJ437754274TH joeenok + บอสตัน (540223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ เนื้อเงิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดรุ่นนี้/พิมพ์นี้
67 # 3อจ650604-135 EG951665976TH TAVABUNCHA + (540224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกวังสะพุง
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
68 # 3อจ650604-137 ED400161131TH หนุ่มธนบุรี + Suprarop (540229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 405134)
69 # 3อจ650604-138 ED698534405TH เสือเต่า + may1804 (540232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์


70 # 3อจ650604-142 ED691490489TH pramual + สนบางกรวย (540162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
71 # 3อจ650604-144 TH01182W5U8U5B santione + นก0879 (540168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งล่ำซำ หลวงปู่แสง วัดป่ามโนรมณ์ฯ เนื้อสำริด ปี 2554 จ.อำนาจเจริญ (หมายเลข 490)
72 # 3อจ650604-145 EJ544618949TH ottohiso + Leche (540171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี
73 # 3อจ650604-146 EG921364725TH cpat1 + wanya2527 (540172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แสง วัดป่าอรัญญาวิเวก รุ่นบารมีธรรม เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.อำนาจเจริญ (หมายเลข 1576)
74 # 3อจ650604-147 PYP077300000407 basza56 + gallardo (540174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (620124-153)(G 68%)
75 # 3อจ650604-148 VDRS000156785HA Pattravaree + Piyawan (540177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 66%)
76 # 3อจ650604-149 ED565476092TH บีเวียงพิงค์ + แบงค์ธาตุพนม (540178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ650604-150 822313856991 pairoat + radar41 (540180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ650606-002 hemman + golflampang (540263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7295) **พระสภาพสวย
79 # 3อจ650606-006 ทนายโอ๊ต58 + (540295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AQUAMAN39
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (581113-119)
80 # 3อจ650606-007 ทรงธรรมบ้านสวน + (540299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AQUAMAN39
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(630902-448) (G 78%)


81 # 3อจ650606-008 แป๊ปเสมา32 + bangkokpoms (540355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650606-011 mike1995 + Pond2865 (540262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
83 # 3อจ650606-012 BOAT26 + Pond2865 (540265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ650606-013 TEE_INTER + Pond2865 (540269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอนุสรณ์สมเด็จพระบรมราชชนนี เนื้อเงิน ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650606-014 piyaphum + Rabbit2518 (540272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650517-1113)
86 # 3อจ650606-016 norakarn + teap2012 (540281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 4.9 กรัม) **พระสภาพสวย
87 # 3อจ650606-102 PS270002378476K เฮียปั้ง + vasuratb (540271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
88 # 3อจ650606-103 PTPN000118856WL somsak2518 + Sogood35 (540275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์
89 # 3อจ650606-104 ED490550866TH Nongjeen + Ton820 (540278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ650606-105 ED714567736TH yyoyo + Tee59 (540282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
91 # 3อจ650606-106 ED667892907TH TAVABUNCHA + (540284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
มะยมพุทธคุณ
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
92 # 3อจ650606-108 ED735413430TH sudjarit + ปภานลิน (540294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่)
93 # 3อจ650606-109 ED727223938TH benz39 + ตู๋สาธุ (540296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาดยาว 2.5 นิ้ว)(641122-1038)
94 # 3อจ650606-110 RJOH000051094KB prateepx + (540301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZRONKETHUMMPE
ผ้ายันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา (650527-1019)
95 # 3อจ650606-111 ED713069765TH แม็คกระเพาะหมู + winnerman (540326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (530618-003)(G 71%)
96 # 3อจ650606-112 ED648045197TH สิงห์สยามศิลป์ + (540331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
พระกริ่ง ญส. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ650606-113 ED648045197TH สิงห์สยามศิลป์ + (540337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
พระกริ่ง ญส. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ650606-114 ED711107174TH พรพระพุทธคุณ + pun027 (540340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
99 # 3อจ650606-116 ED699155086TH juipeter + eaknaengnoy (540346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (650511-1153)
100 # 3อจ650606-117 ED706707312TH masterpiece + พระเครื่อง101 (540348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อกัลปังหา(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
101 # 3อจ650606-118 EB667595237TH หนุ่มปืนใหญ่ + Nanapo (540350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
102 # 3อจ650606-119 EF397023835TH kritaya + ลูกวังสะพุง (540352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เลย **พระชำรุดเหลือโรงงาน (G 83%)


103 # 3อจ650606-120 ED695658365TH TONG_NK + มาริโอ (540353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม.. (650526-1074)
104 # 3อจ650606-121 ED628485359TH auntt + RUAYGABPRA (540287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
105 # 3อจ650606-122 ED743157407TH Sasisinen + เบญจรงค์888 (540293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ650606-123 ED622987627TH numchoke2597 + (540298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
harrypotter
พระมเหศวร พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน กรอบเงิน(S 88%)
107 # 3อจ650606-124 EG921400825TH mawpong + wanya2527 (540302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 262) **พระสภาพสวย
108 # 3อจ650606-125 ED726724297TH mawinroch + Park-- (540305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ650606-127 ED712170139TH มอร์เมืองทอง + (540313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี(G 69%)
110 # 3อจ650606-128 ED669748942TH doihang + HS2NAJ (540356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้าและแต่งผิว) (650521-1065)
111 # 3อจ650606-129 EJ798121693TH ร้านอินทิรา + beer2126 (540318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
112 # 3อจ650606-130 ED712170139TH pandp + ขวัญแก้วจันทบูรณ์ (540321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
113 # 3อจ650606-131 ED72580456TH พัทธลุง + BOARD (540319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เบตงย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 522)
114# 3อจ650607-163 ทนายโอ๊ต58+armbasic (540459) ตลับทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนักรวม 28 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 08 มิ.ย. 2565 - 08:35 น.] #84227 (7/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650510-008 EJ437721378TH ขนมไทยแม่อารีย์ (537280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ650604-029 ED538777597TH Namnathee1983 (540216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650519-014 ผู้นำพล (538359) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650528-002 phatcharoen (539436) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ650606-018 การันตีพระ (540261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650606-020 การันตีพระ (540264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650606-021 midori (540306) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
6 # 2อจ650606-024 Pond2865 (540344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ650606-028 ประกาศิต (540322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ650606-029 การันตีพระ (540267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650606-030 การันตีพระ (540270) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ650606-032 การันตีพระ (540274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650606-033 การันตีพระ (540279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ650606-034 การันตีพระ (540286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650606-035 การันตีพระ (540288) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ650606-037 การันตีพระ (540300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650606-039 การันตีพระ (540303) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ650606-040 การันตีพระ (540309) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650602-001 goodaomzc + bboyjob142 (540000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
2 # 3อจ650602-002 treetaset + goodaomzc (540004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650602-003 คงทอง + teepoptee (540007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย) (650517-1122)
4 # 3อจ650602-004 Thedowntown + kai-kolok (540011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(641002-009) (G 65%)
5 # 3อจ650602-005 หนุ่มธนบุรี + deknoii (540014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ650602-006 Metta1 + Buncha (540052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นกายสิทธิ์ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 86)
7 # 3อจ650602-007 manop2557 + ppffarm (540018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)(641213-1189)(G 69%)
8 # 3อจ650602-008 Intra103 + guyda (540021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ650602-009 Nippit + ลูกน้ำมูล (540023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)(G 65%)
10 # 3อจ650602-102 TH01182VU15V8B Namsaii + watwansa (539902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 56819)
11 # 3อจ650602-104 ED704704790TH yut02 + kengpo (539906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ650602-105 RH17000269227GS m-cot + สมบูรณ์พระแท้ (539910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ650602-106 RH17000269227GS kimber + สมบูรณ์พระแท้ (539912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
14 # 3อจ650602-107 ED647434195TH niti_por + รัชตพล (540054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลืองอ่อน) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
15 # 3อจ650602-108 เอกจักร + Kanthana (539916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
DONM000149410M3
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
16 # 3อจ650602-109 ED426117909TH itthikorn + Giant415 (539919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 61%)
17 # 3อจ650602-111 QSV074300001786 MIXMUK + nengdkny (539899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

18 # 3อจ650602-112 ED036186077TH ปราถนา + krittanan (539901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (530828-045)(G 63%)
19 # 3อจ650602-113 ED036186077TH tiseng + krittanan (539904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (511006-075)(G 79%)
20 # 3อจ650602-114 ED036186077TH midori + krittanan (539907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (540708-139)
21 # 3อจ650602-115 ED647560049TH pramual + Rambo_thai (539915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
22 # 3อจ650602-116 822306801901 somsak2518 + thanagaon (539917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
23 # 3อจ650602-117 TH01182VT99K1B Nicha-Malee + TANTEMU (539921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
24 # 3อจ650602-118 EJ437753866TH kachi + บอสตัน (539925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดผิวด้านหลังล่าง)
25 # 3อจ650602-119 EJ437753866TH ศักสิทธิ์ + บอสตัน (539928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบขวา)
26 # 3อจ650602-120 EG867793388TH สมยศ5 + wutpw (539932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
27 # 3อจ650602-121 EG867793388TH swangpiboon + wutpw (539956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
28 # 3อจ650602-122 EJ437729663TH พรรณราณย์ + รถถังพระบ้าน (539961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เสือคู่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2529 จ.จันทบุรี
29 # 3อจ650602-123 EJ437729663TH Apisiri + รถถังพระบ้าน (539965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ650602-124 EJ437729663TH mawinroch + รถถังพระบ้าน (539967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
31 # 3อจ650602-125 EJ437729663TH freeman111 + รถถังพระบ้าน (539971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ
32 # 3อจ650602-127 EJ437729663TH หลานตาจวบ + รถถังพระบ้าน (539979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650602-128 EJ437729663TH manutsri + รถถังพระบ้าน (539982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
34 # 3อจ650602-129 EJ437729663TH ปราถนา + รถถังพระบ้าน (539983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
35 # 3อจ650602-130 EJ437729663TH ปราถนา + รถถังพระบ้าน (539988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ650602-131 ED666459535TH Watermelon + Manat (539926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมซุ้มบน)

37 # 3อจ650602-132 120442306784 m-cot + ลาดปลาเค้าบอย (539931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650602-133 QSV074300001788 pramual + nengdkny (539934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
39 # 3อจ650602-134 ED645552858TH jirapach + ไข่มุข (539936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.ลำพูน (วัดทุงยูสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว)
40 # 3อจ650602-135 ED496798832TH Rakchart + Apisiri (539939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดจันทร์เพ็ญ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือก ปี 2440-2460 จ.ชัยนาท
41 # 3อจ650602-136 TH01182VTD2Y8B yodpra + ปั้นจั่น (539942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ650602-137 SXF01500006993 pramual + ดาวเงิน (539946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
43 # 3อจ650602-138 SXF015000006993 pramual + ดาวเงิน (539949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650602-139 ED694662979TH loomthong + golfsriracha (539951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระชัยหลังช้าง พิมพ์หลัง สก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650602-140 ED615192073TH ทรงธรรมบ้านสวน + pop2517 (539953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (650427-1035)
46 # 3อจ650602-141 ED615192073TH Prapuy + pop2517 (540048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (650513-1060) **พระสภาพสวย
47 # 3อจ650602-142 ED639866455TH apipoom2540 + กรเมืองกาญจ์ (539947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้)
48 # 3อจ650602-143 ED639866455TH Chukiat-k + กรเมืองกาญจ์ (539958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
49 # 3อจ650602-144 ED672954710TH pramual + proof1 (539963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ650602-145 ED618746154TH Alexpeter + mchutith (540049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
51 # 3อจ650602-146 ED618746514TH moo_bpk + mchutith (539973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 245083)
52 # 3อจ650602-147 ED672890634TH คิโมะโนะโต๊ะ + ptkn2095 (539977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท
53 # 3อจ650602-148 ED672890634TH Taoupd + ptkn2095 (540053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพใช้)(530522-092)
54 # 3อจ650602-149 ED596391220TH keng_kung + Marquis (539985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
55 # 3อจ650602-150 ED667539601TH cartoonzaa + Meetung (539992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ650602-151 ED462977185TH nanoman + kamollim (540022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ650602-153 EJ437729853TH romsai + รถถังพระบ้าน (540029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดเกาะลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ราชบุรี
58 # 3อจ650602-155 EB629768475TH Sleek + champion39 (540033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 88%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถพิจารณาโค้ดได้
59 # 3อจ650602-156 ED637983873TH Aum2543 + คนเหนือพลัดถิ่น (540034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระธาตุ เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
60 # 3อจ650602-159 ED720323313TH amnat108 + แม็คหลักสี่ (540041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (650519-1080)
61 # 3อจ650602-163 ED712329036TH amnat108 + Man2517 (539948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(S 90%)
62 # 3อจ650602-164 ED489389537TH ใบไผ่ใบตาล + ริน2540 (539952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
63 # 3อจ650602-165 EH576169172TH tonychan + บารมีอาจารย์ปู่ (539955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์บ่าไม่ร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (540810-108)(G 81%)
64 # 3อจ650602-166 831095419910 auntt + แมนปากท่อ (539962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผ่าปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
65 # 3อจ650602-167 EB667538827TH อะนันตะปัดชะเย + สุทธิพงษ์99 (539964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
66 # 3อจ650602-168 ED702706360TH midori + daew1970 (539968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา(S92%)
67 # 3อจ650602-169 ED688040079TH Albibo_x + chaykob (539972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 63%)
68 # 3อจ650602-170 822309477032 pongchon + arter19 (539978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโทน วัดเขาน้อยคีรีวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.ชลบุรี
69 # 3อจ650602-171 EB667538892TH ต่อยอด + สุทธิพงษ์99 (539957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง
70 # 3อจ650602-172 ED584586144TH rattana2511 + ptkn2095 (539959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 190)
71 # 3อจ650602-175 ED637983887TH khak2800 + Aum2543 (539975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง
72 # 3อจ650602-176 ED415150360TH Berm_07 + benz51 (539981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (641014-063)
73 # 3อจ650602-177 ED627879828TH Thesun66 + tanapat05 (539984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยศิลปะอยุธยารัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางถวายเนตร เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ650602-178 ED699515836TH แก้วพิษณุ + ศิรสิทธิ์88 (539989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว วัดบางระกำ พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.พิษณุโลก

75 # 3อจ650602-179 EJ333616028TH keng_kung + นกแก้ว (539991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650519-2065)
76 # 3อจ650602-180 YTK2000111265MA punya + jarun123 (539996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
77 # 3อจ650602-181 BW82000148454JU พระประแดง26 + ketanirut (539920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 35406)
78 # 3อจ650602-184 ED697934557TH poo2515 + vsumit (539935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์หนู วัดโพธิ์ เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ650602-185 ED724710556TH Nippit + มะนาวแป้น (539937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ650602-186 ED724710556TH non31 + มะนาวแป้น (539940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
81 # 3อจ650602-187 ED685654943TH นายแก้ว + TEE_INTER (539945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อผง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก) (641218-2352)
82 # 3อจ650602-188 ED277180919TH บรีสพระช่วย + SOMDED (539950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ650603-001 ดอกบัว99 + Nipatpromdet (540114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(S 90%)
84 # 3อจ650603-002 แทททู + aee_sotspa (540119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (640625-295)
85 # 3อจ650603-003 aumnuey + ศตกมล (540122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650513-1048)
86 # 3อจ650603-004 kungwow + teap2012 (540156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ650603-005 cpat1 + nengdkny (540129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
88 # 3อจ650603-006 Nippit + nengdkny (540131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(S 93%)
89 # 3อจ650603-102 ED669394003TH richmanshop789 + (540081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MIXMUK
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ650603-103 ED708077588TH อ๊อบน้อยหอยสังข์ + lag_yai (540087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุเจดีย์ศรีสองรัก วัดพระธาตุศรีสองรัก เนื้อเงินลงยา ปี 2515 จ.เลย
91 # 3อจ650603-104 ED644990092TH สุชาติสาย2 + ตราชั่ง (540089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(650212-1061)(G 85%)
92 # 3อจ650603-105 PTAS000076017PP KULKHUNG + (540092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
93 # 3อจ650603-106 EB665205375TH อะนันตะปัดชะเย + (540095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Bowvijung
พระสมเด็จ เนื้อผงใบลาน

94 # 3อจ650603-108 EJ437753971TH เจ่กเตี้ย + บอสตัน (540099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
95 # 3อจ650603-110 ED724710573TH บุญพา + มะนาวแป้น (540104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
96 # 3อจ650603-111 ED724710573TH ณชินบัญชร + มะนาวแป้น (540055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นราธิวาส **พระสภาพสวย
97 # 3อจ650603-112 ED623293961TH korn88 + yyoyo (540058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) (641022-1140)
98 # 3อจ650603-113 ED549099239TH kengpo + electricalpower (540059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
99 # 3อจ650603-115 ED682341901TH nanoman + Choomsilp (540065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
100 # 3อจ650603-116 ED596877025TH pound2007 + wow123 (540069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้าง 11 นิ้วมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
101 # 3อจ650603-118 ED717433265TH หลานตาจวบ + ลำกระดาน (540073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง จ.นครปฐม
102 # 3อจ650603-119 ED705784848TH Agoto31 + คูณสตางค์ (540079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
103 # 3อจ650603-120 ED314287837TH thanaj + Thanapong36 (540084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
104 # 3อจ650603-121 ED646367733TH seed-seed + เล็กอมตะชลบุรี (540088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพเนื้อราน)
105 # 3อจ650603-122 ED683351220TH thammawut + พรพระพุทธคุณ (540093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
106 # 3อจ650603-123 ED724710560TH พรญาณ + มะนาวแป้น (540094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 87008)
107 # 3อจ650603-124 ED724710560TH พรญาณ + มะนาวแป้น (540098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 87007)
108 # 3อจ650603-125 ED702241927TH นกบางพลี + nonsiam1995 (540101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
109 # 3อจ650603-127 ED716434922TH chsearn + คุณศิระ (540106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
110 # 3อจ650603-128 TH01182W2KQP4B Intra103 + พยัคฆ์สมิง (540111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี
111 # 3อจ650603-131 ED702039414TH triplejye + eak1974 (540108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 703) **พระสภาพสวย
112 # 3อจ650603-133 EH024878107TH เหน่งบางคู้ + น้อยหน่า (540117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)

113 # 3อจ650603-137 ED730220534TH toy_clong8 + สหายเมืองลิง (540128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
114 # 3อจ650603-139 ED705997701TH thammawut + โอเว่น (540133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ650603-141 ED735600503TH keng_kung + boomman (540060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(S 91%)
116 # 3อจ650603-142 ED725929351TH pumbcom + lohbetong (540064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้ตัดหูและล้างผิว)
117 # 3อจ650603-143 ED682344695TH jitnobnom + Choomsilp (540068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
118 # 3อจ650603-146 ED710347981TH yodsiam + PANI_SAMIT (540077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 73%)
119 # 3อจ650603-148 ED682693130TH Tarkkyp + นิดท่าพระ (540082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
120 # 3อจ650603-149 ED697935654TH ลูกแม่รำเพย + poshwises (540086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (650429-1070)(G 65%)
121 # 3อจ650603-150 ED697935654TH อุณาโลม + poshwises (540091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่อน วัดชีสุขเกษม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.สุพรรณบุรี (650315-1042)
122 # 3อจ650603-151 ED712153714TH pandp + ขวัญแก้วจันทบูรณ์ (540135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.จันทบุรี **พระสภาพสวย
123 # 3อจ650603-152 ED67967647TH thepmonkon + promlok (540136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งยันต์กำเนิด หลวงพ่อทอง วัดสำเภาเชย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1623)
124 # 3อจ650603-153 ED714527547TH mbkhong + องอาจ (540138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ไม่แท้)
125 # 3อจ650603-154 ED718970248TH HS2NAJ + Chaiwatwong (540139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ650603-155 ED680197773TH มิสอามุน + kingcrow (540142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (641012-059)
127 # 3อจ650603-156 MKND000170223J3 ดาวนาดง + taeprakeng99 (540144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 125461)
128 # 3อจ650603-157 SXF537000001301 transport + Chonrangsit (540148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 83%)
129 # 3อจ650603-158 ED672556973TH พัทธลุง + เหล็กใน (540149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม[พระไม่แท้]
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม[พระไม่แท้]
130 # 3อจ650603-159 EH574814791TH chaiyut07 + (540151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 61)
131 # 3อจ650603-160 KELB011624082 ChartKT + Ratchanon (540153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 71%)
132 # 3อจ650603-161 ED677781199TH มิสอามุน + sps05 (540096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
133 # 3อจ650603-162 YTK2000111569P5 พัทธลุง + jarun123 (540100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
134 # 3อจ650603-163 Father + chaidee (540103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 108 ปี พิมพ์จัมโบ้หลังยันต์ตรี เนื้อผง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดทอง 9 ดอก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 07 มิ.ย. 2565 - 08:37 น.] #84223 (6/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650528-007 ED656963063TH Weerawat0310 (539442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 1อจ650604-014 ED676795231TH ศิษย์ท่านขุน (540206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650523-017 pui1228 (538736) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ650530-022 ศตกมล (540253) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ650604-011 การันตีพระ (540259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650525-151 EF4888759117TH suwichai + หมูกุ๋น (538886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน จ.ศรีสะเกษ
2 # 3อจ650530-015 รักษ์ต้มเลือดหมู + kamonsap (539523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดอัมพวาสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 06 มิ.ย. 2565 - 08:33 น.] #84211 (5/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650520-009 EJ359942339TH o-larn (538502) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 1อจ650523-011 ED694225545TH Wanlop (538735) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650524-008 ED669373048TH บิ๊กบีม (538881) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ650527-001 PD057320713TH อุกฤช (539355) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650527-007 ED667907915TH maii_amulet (539356) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650528-001 ED695933386TH มหามณีจินดา (539415) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650528-002 ED671376459TH sai-9ton (539458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ650528-003 ED498361775TH น้องหมี (539459) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ650530-003 ED689621676TH ronnakorn2516 (539569) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650530-011 BC62000070078X6 ธงทอง465 (539583) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
11 # 1อจ650531-006 ED477367049TH ตี๋แยกปัก (539713) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ650531-011 UDOM000146479RW ฐานแซม (539687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650601-016 ED427943653TH nongooy (539883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650521-001 ไม้ไท (538581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650525-005 ริณดา (539056) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650527-005 Buncha (539343) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 2อจ650527-008 Donking1972 (539344) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650527-015 boythai (539352) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ650528-004 titong (539447) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ650528-005 เสมาพัดยศ (539451) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650528-007 momo_nid (539462) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650528-012 Deaw-9 (539465) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ650531-001 PHLOI (539718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650602-018 jaturong_sri (540027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650603-002 หมูหิน3276 (540061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650525-136 TH01182URY5N0B หนองซอ + thi3790 (538951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเรียน วัดท่ากระเทียม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.เพชรบุรี(G 64%)
2 # 3อจ650526-146 EJ506445219TH Nippit + Sahapon (539148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่(G 81%)
3 # 3อจ650527-103 EJ437727835TH penpathum + (539249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองเหลือง จ.อุดรธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650528-155 ED722601686TH คิโมะโนะโต๊ะ + pound2007 (539464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
5 # 3อจ650530-001 มอร์เมืองทอง + ศิษย์วัดญาณเสน (539475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเจ้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ปางโปรดองค์คุลิมาล เนื้อผงผสมปูน ปี 2521 จ.พระนครศรีอุยธยา
6 # 3อจ650530-004 ตั้งเจริญพระเครื่อง + UDS-35 (539486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(591026-141)(G 88%)
7 # 3อจ650530-010 Panyaboon + สรขอนแก่น (539599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดเขาตะเครา พิมพ์ปีมะแม เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ650530-016 KhomBangkok + ทศวรรษ33 (539529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สี่จุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(640924-331)
9 # 3อจ650530-125 EJ437728566TH คิโมะโนะโต๊ะ + (539559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 50%)
10 # 3อจ650530-128 SXF053600007756 witthpan + Prapatson-wo (539567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650105-1197)
11 # 3อจ650531-006 Rakchart + somsak14 (539697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
12 # 3อจ650531-106 EJ437753163TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + บอสตัน (539620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดนางชี เนื้อตะกั่ว
13 # 3อจ650531-116 EJ437728844TH nco29-48 + ขนมไทยแม่อารีย์ (539625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ650531-117 EJ437728844TH Bobbie + ขนมไทยแม่อารีย์ (539628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.ลพบุรี
15 # 3อจ650531-184 ED725001160TH สุขกายใจ + เจริญพรหม (539672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ650531-187 ED686287239TH Phichit_02 + jonakhon (539680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510311-058)(G 84%)
17 # 3อจ650531-192 EJ716887494TH เก่งพระเงิน + SIVAKORN777 (539645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเก้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม(S 90%)

18 # 3อจ650531-193 822303236602 พาสุขพระเครื่อง + Kanlp (539657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
19 # 3อจ650601-116 ED707816733TH vpong + kabuto (539854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่จันทร์ วัดน้ำแป้งวนาราม เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.พะเยา (หมายเลข 64/น้ำหนักทอง 19.9 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่จันทร์ วัดน้ำแป้งวนาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.พะเยา (หมายเลข 64)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
20 # 3อจ650601-119 SCBY000154067TH vpong + Amulet33 (539868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม(G 70%)
21 # 3อจ650601-120 EH576169022TH Pet0882 + บารมีอาจารย์ปู่ (539869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)(S 51%)
22 # 3อจ650601-156 EB629767682TH พรพระพุทธคุณ + Oat-Trat (539819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 04 มิ.ย. 2565 - 08:37 น.] #84203 (4/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650519-005 TH01182UDFGD9B Lpk-amulet (538353) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ650524-003 ED706910936TH jojo5 (538874) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650525-008 ED686104219TH กชณิชา (539045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ650525-017 ESTS000223318 เอ็มซีเค (539062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ650525-025 ED655432214TH lungwut (539028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ650528-018 ED663494459TH abc2519 (539463) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ650530-007 ED635876148TH PING007 (539582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650530-008 ED653428764TH waves (539586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650530-010 EB595079316TH สุทธิพงษ์99 (539588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650530-012 ED712922071TH kankanmol (539540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650530-013 EJ437718921TH ซูโม่ (539544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650530-014 EJ437718921TH ซูโม่ (539546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ650530-016 ED423939035TH พิชย์ภัสสร (539552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ650530-017 EX506212086TH ตี๋เงินเต็ม (539555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650530-019 TH01182VG7A96B แฟร้ง_007 (539566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650530-021 ED653527135TH มหัศจรรย์พระ (539542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650530-024 ED498362577TH น้องหมี (539549) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ650530-025 ED712922010TH kankanmol (539601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650531-005 RNYB000038005PW Reindeer_kwang (539710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ650531-009 EJ437728787TH ขนมไทยแม่อารีย์ (539719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650531-014 ED726601797TH sudarat_P (539693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650531-017 ED638363068TH ซุยคิขิง (539702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650531-018 EB665189372TH มีพอดี (539706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650531-019 ED669830556TH พิศรุษ (539709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650531-020 EJ974930285TH Korphai (539742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650601-006 ED709837427TH เขยมาบตาพุด (539803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650601-007 EH576169022TH บารมีอาจารย์ปู่ (539806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650601-010 ED685476182TH เอกเมืองตรัง (539811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650601-013 TLIP0001632079 พาสุขพระเครื่อง (539796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ650601-021 ED577873989TH s-mega (539870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650601-022 EJ571696574TH ยิปซี (539872) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ650601-024 ED664583932TH toy_clong8 (539874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ650601-025 ED573939954TH YANAYA (539875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650601-026 ED661133554TH คลับจับลิง (539877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ650601-028 ED714105107TH เก่งลำปาง (539879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ650602-041 ED695654797TH มาริโอ (539897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650518-008 ริณดา (538235) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650523-023 หรั่งวัดไตร (538718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650524-010 lek1310 (538842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650525-019 จอมยุทธ77 (539080) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ650525-021 sakbangbon (539042) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650526-002 voravitt (539168) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650526-014 Bancha999 (539227) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650526-016 Nicharida (539229) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ650526-017 Nicharida (539232) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650528-003 Saysabre (539438) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650530-007 Yodes (539560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ650530-009 momon (539564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ650530-017 ศิลป์ (539576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650531-002 teetoon (539721) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ650531-004 คุณพ่อลูกแฝด (539723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650531-006 Pond27 (539725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650531-007 en_amulet (539726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650531-008 ดิอาโบล (539728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650531-009 Mana95 (539729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650531-010 nockout (539731) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650531-011 topkoo (539608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650602-014 Nathan666 (540017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650524-130 EJ437726790TH ส.วัชรินทร์ + (538855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ
2 # 3อจ650525-159 SXF140500003889 มหกรรมพระเครื่อง + ครูแป้ง (538907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกหน้าบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ650525-190 TH01182UZVV52B มหกรรมพระเครื่อง + (539017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบูรณ์พระแท้
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ650525-221 ED598365770TH รุตช้างกลาง + สาวเหนือ2524 (538978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ เนื้อผงว่าน ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ650530-111 ED63478271TH noyza + มะนาวแป้น (539508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
6 # 3อจ650530-118 EJ437728566TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (539537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลาตะเพียนหลวงพ่อจง
7 # 3อจ650530-159 ED722602735TH poshwises + pound2007 (539504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อม้วน วัดไทร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
8 # 3อจ650530-163 ED722602752TH poshwises + pound2007 (539518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปลัดผัน วัดเทียนดัด รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครปฐม
9 # 3อจ650531-110 EJ437753163TH บอยพระเครื่อง + บอสตัน (539633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดป่าหนองยาว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
10 # 3อจ650531-134 ED621277303TH เก่งพระเงิน + หมีozzy (539733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2565 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5156)
11 # 3อจ650531-141 EG914090703TH korn88 + นกแก้ว (539638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ปทุมธานี
12 # 3อจ650531-142 EG914090703TH ukaewsasan + นกแก้ว (539640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ650531-149 EG914090703TH บีเวียงพิงค์ + นกแก้ว (539656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดม่วง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ650531-169 ED713303273TH pramual + เจริญ42 (539679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ650601-001 บุญพา + koonnai (539748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
16 # 3อจ650601-003 NOP_BU8 + Note2499 (539756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)(G 66%)
17 # 3อจ650601-004 Jokaiwan + ราชสีห์ (539757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640226-046)

18 # 3อจ650601-005 tiseng + ราชสีห์ (539759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650601-006 vigorasco + sineru32 (539762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650601-007 เหยินน้อยโคราช + (539764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Uniconnan
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
21 # 3อจ650601-103 ED588938734TH ponpon + JATNIRUNP (539755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%)
22 # 3อจ650601-104 EJ974964681TH persia + naresean (539758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
23 # 3อจ650601-105 ED295776455TH พัทธลุง + Bophantom (539763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2512 จ.ภูเก็ต
24 # 3อจ650601-106 TH01182VR1V16B manas1976 + takrit (539766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
25 # 3อจ650601-108 ED502388927TH preedeekarun + piya222 (539770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บน)
26 # 3อจ650601-111 ED709837427TH pongchon + เขยมาบตาพุด (539838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(640402-281)(G 90%)
27 # 3อจ650601-113 TH01182VPTCS1B transport + Korn1633 (539844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
28 # 3อจ650601-114 ED291875585TH njeesom + Tar_MDU35 (539848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่นฉลองเมืองเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.เชียงราย(G 88%)
29 # 3อจ650601-115 ED413561345TH masterpiece + หอยโข่ง99 (539850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
30 # 3อจ650601-117 ED400159795TH Chukiat-k + Suprarop (539863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 79%)
31 # 3อจ650601-118 ED637871055TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (539866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เน้นแท้เน้นสวย
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างกุฏิ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ตราด
32 # 3อจ650601-121 ED689718445TH matee1974 + BhuriKet26 (539810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (650518-1254)(G 79%)
33 # 3อจ650601-122 ED689718445TH benz51 + BhuriKet26 (539813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพสวย)(641118-1230) (G 62%)
34 # 3อจ650601-123 ED685476182TH อตกพระเครื่อง + เอกเมืองตรัง (539815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ระนอง
35 # 3อจ650601-124 ED423057344TH meomern23 + veerapolton (539818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้ออัลปาก้า ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1109)
36 # 3อจ650601-125 ED699514230 Watermelon + ศิรสิทธิ์88 (539820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ปัตตานี

37 # 3อจ650601-126 ED727801110TH zeaezeae + ppffarm (539824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)(650211-2085)(G 85%)
38 # 3อจ650601-129 ED695861401TH PHLOI + ซุยคิขิง (539833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
39 # 3อจ650601-130 ED303285755TH tawee999 + KandarDao (539836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สระแก้ว (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
40 # 3อจ650601-131 ED634839719TH midori + makluayka (539771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้วเขียว(เคลือบเงิน) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
41 # 3อจ650601-132 EJ651822165TH zeron + phirat21 (539775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สมุทรปราการ (640526-034)
42 # 3อจ650601-133 ED570533549TH Thesun66 + งดงาม (539776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ650601-136 EJ437729252TH toy_clong8 + รถถังพระบ้าน (539784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ650601-138 EJ437729252TH amnat108 + รถถังพระบ้าน (539789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650601-139 ED713052080TH พระไม้ศิริมงคล + ขุนกิม (539791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560508-038)
46 # 3อจ650601-140 TH01182VPW3Q0B สิงห์สยามศิลป์ + gallardo (539793) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นค้ำคูณมรดกไทย เนื้อทองคำลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 697)(620131-090)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นค้ำคูณมรดกไทย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 697)(620131-093)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นค้ำคูณมรดกไทย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 697)(620131-091)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นค้ำคูณมรดกไทย เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 697)(620131-092)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ650601-141 ED685957564TH kent8338 + ป๋ามอส (539780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพเจิมชาดแดงภายหลัง)
48 # 3อจ650601-142 EG112747291TH pramual + Culpidnoi (539781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
49 # 3อจ650601-143 ED651253800TH เป็ดปทุม + naphat1981 (539783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650601-144 REKB000067685GN Komsank + ตะกรุดโทน (539785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดเขาอ้อ พิมพ์เบตง เนื้อแร่ ปี 2508 จ.พัทลุง (650409-2080)
51 # 3อจ650601-145 TH01182VKWYJ0B อุดมธัญญา + Anuphap_chai (539788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
52 # 3อจ650601-146 ED714517068TH wirat99 + joeenok (539792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (650521-1050)
53 # 3อจ650601-147 ED701774791TH Kwanfar_BK + PollaPiya (539794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (650407-1172)
54 # 3อจ650601-150 EG980055929TH KandarDao + nooing (539800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
55 # 3อจ650601-152 EG967478185TH ทรงธรรมบ้านสวน + aramintra (539807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี (640914-072)
56 # 3อจ650601-153 ED694662965TH masterpiece + golfsriracha (539812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
57 # 3อจ650601-157 ED295776496TH NirutPremuim + Bophantom (539823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
58 # 3อจ650601-158 ED625749326TH ตุลา26 + Phongphawan09 (539826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ650601-159 ED625749326TH KandarDao + (539830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phongphawan09
พระอู่ทองเพชรกลับ กรุประตูนะโม เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
60 # 3อจ650601-160 ED669279285TH บอยพระเครื่อง + (539834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pornmongkol
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
61 # 3อจ650601-162 EJ472365655TH Torhay + Kittiwoot333 (539842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน จ.ชัยนาท
62 # 3อจ650601-163 EW004584965TH nopakk + m-cot (539845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(590921-009) **พระสภาพสวย)
63 # 3อจ650601-164 EH746978171TH tummusic46 + boom6449 (539849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นราชาฤกษ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา(G 60%)
64 # 3อจ650601-165 ED147280354TH Sorawit + Moozir (539852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 52%)
65 # 3อจ650601-166 ED614498180TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (539855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Teerasak01
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650601-167 EJ010607360TH หลานตาจวบ + Pat029 (539858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน
67 # 3อจ650601-170 EJ437751573TH หลานตาจวบ + หมูกุ๋น (539864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 มิ.ย. 2565 - 08:40 น.] #84164 (3/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650520-022 ED666630799TH OMBUN (538545) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650524-005 ED666577078TH chaidee (538852) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650524-006 ED191593887TH OMBUN (538879) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650524-011 ED696017491TH PHLOI (538861) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ650525-005 ED680709075TH องอาจ (539061) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ650525-012 ED688615161TH crafter (539055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ650525-031 EB580130990TH kiatpty (539035) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ650525-032 ED576543116TH ZRONKETHUMMPE (539086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650526-010 EJ437727398TH ขนมไทยแม่อารีย์ (539211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650526-022 ED347918250TH mingloei (539219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650527-014 ED586033625TH supanutk (539318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ650528-021 ES390001296264G Sorawit (539409) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ650601-027 ED725402993TH ของขลัง (539878) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650523-001 malakul (538745) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650524-005 wit22 (538828) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ650525-006 ริณดา (539063) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ650525-009 Note2499 (539020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650525-018 SamilaMT (539038) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ650525-022 วัฒน์ (539046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650526-005 Finish (539210) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ650526-013 Ant_pp (539222) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650527-002 ประศาสน์ (539307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ650527-007 Note2499 (539313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650528-009 แม็คหลักสี่ (539446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650601-003 การันตีพระ (539893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650524-141 EJ437726790TH playboy2106 + (538809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
2 # 3อจ650525-117 ED617348649TH kook582 + ตะแคงขวด (538967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อบุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
3 # 3อจ650526-114 EJ437727781TH Ao297 + ขนมไทยแม่อารีย์ (539133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650526-150 ED338798340TH พระสมุทร22 + litsupchuer (539159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้าม เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ650527-107 ED669355512TH nuch2545 + เสกปราการ (539260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ650527-129 ED394559678TH m_devil + POOSIT (539322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
7 # 3อจ650527-139 ED710512697TH ดาวนาดง + nuy_two (539359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
8 # 3อจ650527-147 ED145242248TH pramual + น้องเอิงเอย (539305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์หย่อง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.ชัยนาท
9 # 3อจ650527-174 ED712922045TH PopNajaroen + kankanmol (539295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนใบข้าว เนื้อชิน
10 # 3อจ650528-007 amarin99 + ลาดปลาเค้าบอย (539406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650528-103 EJ437719065TH m-cot + บอสตัน (539414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ


12 # 3อจ650528-109 ED671376238TH บุญพา + แซนวิช (539429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
13 # 3อจ650528-110 ED671376238TH บุญพา + แซนวิช (539431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
14 # 3อจ650528-111 PYP187500000989 Anuchanan + tiwa9977 (539467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 90%)
15 # 3อจ650528-119 ED619795851TH พ่อน้องจ้าว + Wuttipong1999 (539400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายและมุมล่างขวา)
16 # 3อจ650528-132 TH01182VD2T06B เสือเต่า + chkomtat (539375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ650528-157 822292680775 chaidee + phanom (539426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650530-146 EH132019638TH สมยศ5 + aroonnurom (539522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเมฆพัด ปี 2503 จ.นครปฐม
19 # 3อจ650530-154 ED699127160TH Asteria + MIXMUK (539479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)(G 78%)
20 # 3อจ650531-001 พระสมุทร22 + nut2326 (539676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ650531-002 Mysticism + prasong9237 (539682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประคำโทน ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1440)
22 # 3อจ650531-005 yodpra + piwat (539692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.5 นิ้ว)
23 # 3อจ650531-007 จอมยุทธบูรพา + ดิอาโบล (539699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)


24 # 3อจ650531-008 pornmongkol + Arunlert69 (539703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ650531-009 art_0307 + topkoo (539708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 516/สภาพสวย)
26 # 3อจ650531-010 pooncops + sinpet (539712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5242)
27 # 3อจ650531-011 pooncops + sinpet (539604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 9600)
28 # 3อจ650531-012 sutee + a_lek (539606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
29 # 3อจ650531-013 Berm_07 + Mienthong (539607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(S 92%)
30 # 3อจ650531-014 Thesun66 + Mienthong (539611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ650531-101 EJ437751145TH ปราถนา + หมูกุ๋น (539605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ650531-102 EJ437751145TH ปราถนา + หมูกุ๋น (539609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
33 # 3อจ650531-103 EJ437751145TH ปราถนา + หมูกุ๋น (539612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650531-104 EJ437751145TH Thanabura + หมูกุ๋น (539614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดถ้ำสิงโตทอง พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2535 จ.ราชบุรี


35 # 3อจ650531-107 EJ437753163TH NamoChonburi + บอสตัน (539623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดหน้าอก)
36 # 3อจ650531-108 EJ437753163TH Thanabura + บอสตัน (539627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี้ วัดสัตหีบ เนื้อไม้แกะ จ.ชลบุรี
37 # 3อจ650531-109 EJ437753163TH chaidee + บอสตัน (539629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
38 # 3อจ650531-111 EG112747265TH tiktik03 + Culpidnoi (539610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
39 # 3อจ650531-112 EJ437728844TH prasit2512 + (539613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
40 # 3อจ650531-114 EJ437728844TH Watermelon + (539621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ650531-118 RNYB000038005PW KhomBangkok + (539632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 75%)
42 # 3อจ650531-119 PYP068000000189 Chunnarad + Film789 (539635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
43 # 3อจ650531-122 EJ437728946TH m_bluesky + (539622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปางสมาธิ สมัยศิลปะอยุธยารัตนะโกสินทร์ เนื้อชินเงิน
44 # 3อจ650531-123 SXF125900024585 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + chaidee (539626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 กรุงเทพฯ45 # 3อจ650531-124 ED685955223TH aluminium + ป๋ามอส (539630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดตัวหนังสือที่ฐาน) (และเจิมชาดแดงภายหลัง)
46 # 3อจ650531-125 MBC0002580047 คุณตาวิธาน + Teerubber (539634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (641126-1317)
47 # 3อจ650531-126 TH01182VGPCR7B เมืองช้าง + jarun123 (539637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดโอม)
48 # 3อจ650531-128 น้องจักรพงษ์ + Finish (539641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RPSC000044568RW
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
49 # 3อจ650531-130 PTTR000156685HN jompol10 + punpun (539647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650531-131 EB629741169TH vpong + Sivilaihan (539727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
51 # 3อจ650531-132 EB629741169TH vpong + Sivilaihan (539730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
52 # 3อจ650531-136 ED645548941TH Note2499 + ไข่มุข (539736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
53 # 3อจ650531-137 SXF047400000780 pr1972 + Nattapat123 (539738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร(S 91%)
54 # 3อจ650531-138 ED696422962TH pramual + 52331 (539739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650514-1051)55 # 3อจ650531-139 ED696422962TH pachre + 52331 (539740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
56 # 3อจ650531-143 EG914090703TH stdpuy + นกแก้ว (539642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
57 # 3อจ650531-144 EG914090703TH poshwises + นกแก้ว (539644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650531-150 EG914090703TH punyapat + นกแก้ว (539659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 81%)
59 # 3อจ650531-151 EG914090703TH ChartKT + นกแก้ว (539648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
60 # 3อจ650531-152 EG914090703TH แม็คพระเครื่อง + นกแก้ว (539650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ650531-153 EG914090703TH บุญพา + นกแก้ว (539653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650531-154 EJ437750873TH Apisiri + หมูกุ๋น (539658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กะลา วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม
63 # 3อจ650531-155 ED688030227TH Namchai + chaykob (539660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะขอบเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 81) (สภาพสวย)(640823-177)(G 78%)
64 # 3อจ650531-156 ED722300505TH เหน่งบางคู้ + toyai (539664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ650531-157 ED692238223TH ทนายโอ๊ต58 + armbasic (539667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังหลังยันต์ธง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 78%)
66 # 3อจ650531-158 ED581395724TH สิงห์สยามศิลป์ + jackky (539671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหัวจรวด หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 6.9 กรัม) (520807-105)


67 # 3อจ650531-159 ED678917057TH Pinklovely + yoot108 (539684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 77%)
68 # 3อจ650531-160 ED664275931TH chuthaphat + chamnaABB (539678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 775)(G 62%)
69 # 3อจ650531-161 ED685469558TH กำธรนคร + พระราม9 (539651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (650326-1047)
70 # 3อจ650531-164 ED690346145TH benz51 + tookatun (539665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650409-2011) (G 65%)
71 # 3อจ650531-165 ED690346636TH น้าเดช + Chelsea (539669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.กาญจนบุรี
72 # 3อจ650531-166 EJ694125210TH Pisan35 + ลักษณ์ตะวัน (539743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
73 # 3อจ650531-167 EG951662952TH mawpong + packking (539673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ650531-168 ED671385455TH yyoyo + แซนวิช (539675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ650531-170 ED618195388TH Aonpra + goodluck1994 (539681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ650531-171 ED707816764TH Phichit_02 + น้องอิมอิม (539689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
77 # 3อจ650531-172 ED707816764TH tiseng + น้องอิมอิม (539691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร78 # 3อจ650531-175 ED676199614TH New_chain + กล้าธรรม (539701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดโพธิ์สาวหาญสร้าง)
79 # 3อจ650531-176 EJ443534414TH เจ่กเตี้ย + tafu-boy (539705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
80 # 3อจ650531-177 TH01182VR2WH3B Teehatyai + พจน์3841 (539707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครปฐม
81 # 3อจ650531-178 ED721220173TH ruamsup + ทองอิ่ม (539711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650531-179 ED697284794TH บ้านพระ + ปิยะชาติ (539714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ650531-180 ED669369485TH apexshop + manop2557 (539716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
84 # 3อจ650531-181 ED712027177TH Rakchart + โอบอุ้ม (539663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 3.8 นิ้ว)(620813-047)
85 # 3อจ650531-182 ED712331573TH Tarkkyp + Man2517 (539668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
86 # 3อจ650531-183 ED669830556TH อิเค็นจิโร + พิศรุษ (539670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพตัดหู)
87 # 3อจ650531-185 831093141841 Moohan555 + แมนปากท่อ (539674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)(G 66%)
88 # 3อจ650531-186 831093141841 Kamthorn77 + แมนปากท่อ (539677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
89 # 3อจ650531-188 SXF132400010509 SAMARTCHAI + Danai33 (539683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1073)

90 # 3อจ650531-189 822302811901 Torhay + nockout (539686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
91 # 3อจ650531-190 EH473447271TH Victor + noppyrc (539690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2516 จ.หนองคาย
92 # 3อจ650531-191 EF362439435TH อรรถพล + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (539631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
93 # 3อจ650531-194 TH01182VPGFU8B ruamsup + Yamaruto (539661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650531-195 TH01182VPGFU8B KandarDao + Yamaruto (539666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม กรุวัดเจดีย์ลาย เนื้อชิน จ.สุโขทัย
95 # 3อจ650531-140 king_64+นกแก้ว (539741) กรอบทอง 1 องค์ ( G 67%)
96# 3อจ650601-168 แขกกำแพง+cheemingsen (539859) ตลับทอง 1 องค์ ( G 77%)(น้ำหนัก 17.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 02 มิ.ย. 2565 - 08:38 น.] #84161 (2/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650517-006 ED542887611TH ลูกปัตต์ (538098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650517-012 ED590244824TH สายอีสาน (538091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ650519-004 ED674824363TH zafari (538345) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ650519-014 ED674824377TH zafari (538376) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 1อจ650519-018 EJ322059686TH natakrit (538362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ650525-009 ED676651588TH ภพเมืองสรรค์ (539073) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ650525-013 TH01182UYQP61B Jindamanee55 (539064) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ650525-026 ED670995668TH เขยมาบตาพุด (539031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650525-027 ED644462144TH BankHiWay (539083) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ650525-037 EG967470646TH tongjoy (539057) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650526-003 ED674337088TH matee1974 (539198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ650526-014 822283647474 LIM2512 (539218) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
13 # 1อจ650526-018 ED670050331TH อี๊ดเมืองเลย (539216) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 1อจ650526-019 EG914091519TH นกแก้ว (539223) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
15 # 1อจ650527-004 ED702703200TH Nippit (539348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650527-005 EJ437727821TH ขนมไทยแม่อารีย์ (539349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ650527-006 ED543178313TH เหยี่ยวถลาลม (539351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ650527-008 ED614087326TH koekoe (539353) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ650527-009 TH01182V6PWF8B toy_clong8 (539354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ650527-012 822288757905 srikriangkrai (539306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650527-013 ED673492205TH Phanticha (539369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650527-015 ED712911808TH lennet (539321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ650527-017 ED646561184TH ano8547 (539330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650527-018 ED474369108TH nosed (539335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650527-019 ED704620794TH ครูบ้านนอก (539337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ650527-020 EB595079347TH สุทธิพงษ์99 (539340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650527-021 EB595079378TH สุทธิพงษ์99 (539323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650527-022 TH01182V9TN66B TAVEE (539331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650528-005 ED694625097TH golfsriracha (539435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ650528-006 ED614162543TH bomtada (539439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650528-008 ED619598729TH มงคลรักษ์ (539448) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ650528-009 EB595079381TH สุทธิพงษ์99 (539454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650528-011 ED635854394TH PING007 (539440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ650528-012 822289427956 techinmonpan (539443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ650528-013 ED649462645TH thriphop09 (539456) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ650528-015 ED669732620TH CTPRAKRUENG (539445) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 1อจ650528-016 ED707841211TH Vayu27 (539450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650528-017 ED696035813TH ปภานลิน (539452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ650530-015 ED671352713TH tojane (539563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ650531-003 TH01182VGU692B ทรัพย์กำเนิด (539603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650427-006 ริณดา (535922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650504-004 ริณดา (536569) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650509-013 มองดู (537182) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ650519-005 thepsarthra (538379) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650520-013 แพรวพรรณ (538542) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650521-003 ฅนบางใหญ่ (538622) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
7 # 2อจ650523-021 Pond2865 (538761) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650524-001 preeyawat (538803) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650524-002 jetsada_supat (538812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650524-006 Boonmee888 (538878) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ650524-008 midori (538866) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ650524-009 พุทธบูชา (538870) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650524-013 blue333 (538871) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ650525-010 penpathum (539024) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650526-007 bangkokpoms (539184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650526-011 Ouan1 (539157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650527-001 หนุ่มธนบุรี (539304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650527-006 staruch (539310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650527-011 kongsak (539320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ650527-016 wannarak (539326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650528-001 นายพอเพียง (539434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ650528-006 ดอกลีลา (539441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ650530-019 เกษมสันต์99 (539580) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
24 # 2อจ650530-020 เกษมสันต์99 (539581) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
25 # 2อจ650531-012 midori (539615) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650517-115 EJ437722872TH Aompadriew + (538026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 69%)
2 # 3อจ650517-117 EJ437722872TH มีดีพระเครื่อง + (538034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
3 # 3อจ650517-121 EJ437722872TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (537968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 70%)
4 # 3อจ650517-175 EJ687592345TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + กีตาร์ (538035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง
5 # 3อจ650520-006 chuleewanb + khankupt (538400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 68%)
6 # 3อจ650524-001 pramual + jetsada_supat (538775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ650524-108 EJ437718175TH Intra103 + ซูโม่ (538830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
8 # 3อจ650524-118 ED696017488TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + PHLOI (538801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (G 84%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650524-127 TH01182USNMF5B คูณทวี + apiwat4825 (538845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพแต่งผิว)
10 # 3อจ650524-152 EG914091584TH momon + นกแก้ว (538773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ650525-002 poshwises + Note2499 (538887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี(G 75%)


12 # 3อจ650525-102 EJ437727407TH ประดู่เหลือง + (538908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
13 # 3อจ650525-114 ED617348649TH บุษกร + ตะแคงขวด (538957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกสอง จ.ระยอง
14 # 3อจ650525-135 ED701603995TH jitnobnom + noi70 (538949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ650525-138 ED709801759TH เวียงพิงค์ + Somysom (538961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระผงกระดูกผีพระอาจารย์หนู วัดโพธิ์ ปี 2484-2485 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ650525-153 RX369609409TH Joker72 + punn2550 (538891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อเงิน จ.ปัตตานี
17 # 3อจ650525-156 ED679141255TH ateomak + Birdsp44 (538900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ650525-162 EJ437718453TH หลานตาจวบ + บอสตัน (538920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทรา
19 # 3อจ650525-164 EB630436833TH ธนัชชา + Donlaya (538926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลำปาง
20 # 3อจ650525-166 ED473485938TH NongOprakruang + (538931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปาล์มครับ
พระขุนแผนหน้าค่าย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
21 # 3อจ650525-168 ED688615175TH supanutk + crafter (538936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นอกตัน เนื้อผง ปี 2400-2405 จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
22 # 3อจ650525-178 ED574666470TH midori + ทรัพย์กำเนิด (538973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 91%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้


23 # 3อจ650525-186 EG653799836TH midori + casio (539006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2547 จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ650525-207 ED578356116TH PhaoNamo98 + dreadlord (538960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ650525-228 ED686611290TH m-cot + jumjum (538997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
26 # 3อจ650526-006 RTHANIT + strada4x4 (539550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (590429-312)
27 # 3อจ650526-166 ED704425910TH akmobile9 + Oat-Trat (539237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
28 # 3อจ650526-184 TH01182V59BS8B เกษตร + หรั่งวัดไตร (539195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี พิมพ์ใบเสมา จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
29 # 3อจ650527-102 EJ437727835TH ยิ้มอ่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (539246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รัชกาลที่ 5 หลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
30 # 3อจ650527-116 TH01182UW0TR4B บุญโขง + คุณอุกฤษฏ์ (539360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
31 # 3อจ650527-126 ESSL000152188M5 mark2542 + pieronut (539364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี
32 # 3อจ650527-137 ED671376224TH Apipu6699 + แซนวิช (539261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โจ๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650527-138 ED671376224TH Prapatson-wo + แซนวิช (539264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเล่ง วัดหลวงพ่อขาว เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวเป็นสนิม)34 # 3อจ650527-143 ED634818988TH ปราถนา + สรานนท (539288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
35 # 3อจ650527-149 EB595078823TH boatM3 + สุทธิพงษ์99 (539312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 81%)
36 # 3อจ650527-157 ED644434214TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (539336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BankHiWay
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(641127-2039)
37 # 3อจ650527-158 ED644434214TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (539339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BankHiWay
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ.. (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(641004-389)
38 # 3อจ650528-001 khrawsadid + นายพอเพียง (539383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (620829-171)
39 # 3อจ650528-002 Torhay + อาชาเหล็ก (539386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
40 # 3อจ650528-004 viponcity + chanram (539394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650521-1082)
41 # 3อจ650528-005 dreamsconner + (539398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหลืองหางขาว
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์แท้งค์น้ำ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (520328-142)
42 # 3อจ650528-101 EJ437728212TH RAPIN + ขนมไทยแม่อารีย์ (539410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปภาพหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แววนกยูง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง)
43 # 3อจ650528-102 EJ437719096TH คิโมะโนะโต๊ะ + บอสตัน (539466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ


44 # 3อจ650528-104 EJ437719051TH Kunphra + บอสตัน (539417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
45 # 3อจ650528-105 EJ437719051TH anuwatpolsri + บอสตัน (539419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง จ.อ่างทอง
46 # 3อจ650528-106 ED371404559TH hrung_anek + (539421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
47 # 3อจ650528-107 EJ437719051TH PHLOI + บอสตัน (539424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เนื้อสำริด
48 # 3อจ650528-108 ED671376238TH บุญพา + แซนวิช (539427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650528-112 PYP187500000989 บุญพา + tiwa9977 (539377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12335)(G 64%)
50 # 3อจ650528-113 ED679648440TH pr1972 + apiwat_66 (539380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ650528-114 ED547375509TH Dig_tut_959 + ฮักเจียงของ (539384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 03503)
52 # 3อจ650528-115 ED697291075TH มานพเนินจำปา + nut141 (539388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 75%)
53 # 3อจ650528-116 ED360521571TH toomtaamm + prasan32 (539392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ650528-117 ED360521571TH toomtaamm + prasan32 (539396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
55 # 3อจ650528-118 ED695310735TH tiseng + RtitTi (539397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650418-1189)


56 # 3อจ650528-120 ED699115952TH Kornkrit365 + sudjarit (539404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังบนซ้าย)
57 # 3อจ650528-121 ED685944075TH surasity + naratip_19 (539370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
58 # 3อจ650528-122 EJ437718918TH chay7 + ซูโม่ (539371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650528-123 EJ437718918TH somboonemb + ซูโม่ (539373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดินทาบรอนซ์เงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด)(วัดซับลำใยสร้าง)
60 # 3อจ650528-124 EJ437718918TH เหยี่ยวถลาลม + ซูโม่ (539374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ650528-125 EJ437718918TH ChartKT + ซูโม่ (539376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 65%)
62 # 3อจ650528-126 EJ437718918TH prapusak + ซูโม่ (539379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(G 68%)
63 # 3อจ650528-127 EJ437718918TH t_inkeaw + ซูโม่ (539381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)(G 76%)
64 # 3อจ650528-128 EJ437718918TH Nyusuktip + ซูโม่ (539385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง(G 65%)
65 # 3อจ650528-129 EJ437718918TH มานพเนินจำปา + ซูโม่ (539389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมั่งมีศรีสุข พิมพ์หลังพระนาคปรก เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2519 จ.ระยอง(G 61%)
66 # 3อจ650528-130 ED717303353TH ทรงธรรมบ้านสวน + ผมชื่อเสือ (539393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
67 # 3อจ650528-131 ED699108894TH Jirawat1986 + citynew (539372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา

68 # 3อจ650528-133 ED634782546TH pradee125 + มะนาวแป้น (539378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
69 # 3อจ650528-134 ED712904183TH marlboroman + (539382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ราชสีห์_กิ่งเพชร
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
70 # 3อจ650528-135 ED722601690TH poshwises + pound2007 (539387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650528-136 ED696064770TH samsun + PHLOI (539390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(640823-174) (G 90%)
72 # 3อจ650528-137 ED606186949TH phoomchai + ppffarm (539395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1180/สภาพสวย) (650329-2001)
73 # 3อจ650528-138 ED712904197TH murbur + ราชสีห์_กิ่งเพชร (539399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
74 # 3อจ650528-139 EB630486168TH พีรสิทธุ์ + ปราถนา (539402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)
75 # 3อจ650528-140 EJ325593974TH masterpiece + Jackthanya (539405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
76 # 3อจ650528-141 EB62973915TH nut2326 + champion39 (539411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (601030-038)
77 # 3อจ650528-142 ED682332079TH Xabi17 + terasak99 (539413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ650528-143 EB629732666TH ตราชั่ง + feifei (539416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 83%)
79 # 3อจ650528-144 ED665720714TH วังหว้า + marlboroman (539418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม


80 # 3อจ650528-145 ED682442091TH poshwises + visa1 (539422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ อาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี เนื้อผง ปี 2517 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้พิมพ์นี้
81 # 3อจ650528-146 ED473491071TH mostt + น้องอิมอิม (539425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
82 # 3อจ650528-147 ED720101529TH chaiyut07 + TOMAOR (539428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ650528-148 RLAB00004446629 midori + Pissawat29 (539430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแขก กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(G 70%)
84 # 3อจ650528-149 ED634782532TH หม่อง + มะนาวแป้น (539433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
85 # 3อจ650528-150 ED609357048TH RTHANIT + lertlakhatthakij (539437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (640827-036)(G 90%)
86 # 3อจ650528-151 ED713040373TH AnanHH + karjo123 (539403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650528-152 ED71304373TH AnanHH + karjo123 (539407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ650528-153 ED598348272TH กุ้งหวาน + Kanthana (539408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภ-ยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 63%)
89 # 3อจ650528-154 ED698171621TH KhomBangkok + (539412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ข้าวตอกแตก
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
90 # 3อจ650528-156 ED702006760TH รุตช้างกลาง + eak1974 (539420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแซยิด 85 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.กาญจนบุรี (หมายเลข 104) **พระสภาพสวย91 # 3อจ650530-002 Kurama + ming168 (539478) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
92 # 3อจ650530-003 walrawut + arun2528 (539483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
93 # 3อจ650530-005 อตกพระเครื่อง + Yodes (539490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
94 # 3อจ650530-006 m-cot + momon (539494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร พระอาจารย์เทพ สาริกาบุตร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ650530-007 pandp + workplace (539496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
96 # 3อจ650530-008 Oat_Phk + workplace (539499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
97 # 3อจ650530-009 pramual + สรขอนแก่น (539502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
98 # 3อจ650530-011 แทททู + Drpong (539507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 79%)
99 # 3อจ650530-012 ตี๋แยกปัก + Chalermchon (539511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมรตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ650530-014 keng_kung + kamonsap (539519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ.. (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1)(650516-1154)101 # 3อจ650530-017 KhomBangkok + ทศวรรษ33 (539531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (640322-056)
102 # 3อจ650530-018 mrsurasit + 9panupong9 (539535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระเล็ก เนื้อผง ปี 2460 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และแต่งพิมพ์ใหม่) (650513-2024)
103 # 3อจ650530-019 berry + guntinan (539538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(640520-071)(G 90%)
104 # 3อจ650530-020 amnat108 + nopparutMak (539541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (650521-1079)(S 90%)
105 # 3อจ650530-021 vutrider + prungthan (539545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพล้างผิว)(G 84%)
106 # 3อจ650530-101 BKAE0000796126G โอ๋ชัยนาท + nopakk (539471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (640119-056)
107 # 3อจ650530-102 EJ437753000TH joeenok + ซูโม่ (539472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
108 # 3อจ650530-103 EJ437753000TH joeenok + ซูโม่ (539474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)(G 65%)
109 # 3อจ650530-104 ED690044750TH aimmy123 + suesathaporn (539597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
110 # 3อจ650530-105 ED705503525TH New_chain + nonsiam1995 (539477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
111 # 3อจ650530-106 ED705503525TH Chan59 + nonsiam1995 (539487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
112 # 3อจ650530-107 ED613937225TH newcharin + จริงใจ (539491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(571108-063)
113 # 3อจ650530-109 ED613937225TH mntpt + จริงใจ (539495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(550526-103)
114 # 3อจ650530-110 EJ437750944TH nopakk + หมูกุ๋น (539503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด)(วัดซับใยสร้าง)(สภาพทาบรอนซ์ทองใหม่)
115 # 3อจ650530-112 EJ437728566TH ร่มคูณ + ขนมไทยแม่อารีย์ (539514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นซิงเกอร์ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 4 กรัม)
116 # 3อจ650530-113 EJ437728566TH auu2520 + ขนมไทยแม่อารีย์ (539517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
117 # 3อจ650530-114 EJ437728566TH จ๊ะแจงร้อน + (539521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)
118 # 3อจ650530-115 EJ437728566TH tawee999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (539525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด ๙ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
119 # 3อจ650530-116 EJ437728566TH peerasak_off + (539528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระทวาราวดี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
120 # 3อจ650530-117 EJ437728566TH persia + ขนมไทยแม่อารีย์ (539533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
121 # 3อจ650530-119 EJ437728566TH pumcha + ขนมไทยแม่อารีย์ (539539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์อังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ122 # 3อจ650530-120 EJ437728566TH นายแก้ว + ขนมไทยแม่อารีย์ (539543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)(G 84%)
123 # 3อจ650530-121 EJ437728566TH สมยศ5 + ขนมไทยแม่อารีย์ (539548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ **พระสภาพสวย
124 # 3อจ650530-123 EJ437728566TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (539554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง)(หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
125 # 3อจ650530-124 EJ437728566TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (539556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 78%)
126 # 3อจ650530-126 EJ437728566TH ชาญยุทธ + ขนมไทยแม่อารีย์ (539561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 291)
127 # 3อจ650530-127 ED714980735TH mawinroch + rattasah (539565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ650530-129 EW004584877TH phoomchai + m-cot (539570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 869/สภาพสวย)(640811-337)
129 # 3อจ650530-130 EB630479431TH ptk_1234 + ขจรวัฒน์ (539573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 450294)
130 # 3อจ650530-132 EG951660435TH bunpotth + tongjoy (539473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650428-2021)
131 # 3อจ650530-133 ED473491142TH teera63 + ปาล์มครับ (539476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
132 # 3อจ650530-135 ED646373654TH chuthaphat + rongfox (539482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง133 # 3อจ650530-137 ED694265646TH Apisiri + Wanlop (539488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
134 # 3อจ650530-139 ED695537694TH somegg + Nangpaya (539497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ650530-140 EJ437728552TH กชณิชา + รถถังพระบ้าน (539501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท (650514-2181)
136 # 3อจ650530-141 ED682436873TH pandp + benz51 (539505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นบุญสูง เนื้อผงว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)(530716-007)
137 # 3อจ650530-144 ED659171576TH Nui-2499 + คเวสโก (539512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูกและปาก)
138 # 3อจ650530-145 ED703036140TH แสงธรรม01 + jessada6678 (539516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630722-061)
139 # 3อจ650530-147 EG277669211TH อาทิตย์๙๙ + ขนมกรุบ (539526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
140 # 3อจ650530-148 ED680195004TH ssakda + kingcrow (539530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
141 # 3อจ650530-149 ED691455045TH bagio + สนบางกรวย (539534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
142 # 3อจ650530-150 ED621277691TH โอเล่รังสิต + Rabbit2518 (539536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650317-1130)
143 # 3อจ650530-151 ED699131014TH korn88 + Suriyothai (539481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
144 # 3อจ650530-152 ED634876226TH m_devil + ชินนิมอน (539484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานบัว เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)


145 # 3อจ650530-153 ED634876226TH บุญพา + ชินนิมอน (539489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
146 # 3อจ650530-155 ED707741978TH bastketboy + จ๊ะแจงร้อน (539493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (600602-191)(G 77%)
147 # 3อจ650530-156 ED680180000TH โบว์เมืองพระรถ + คุณศิระ (539595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่รีวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
148 # 3อจ650530-157 ED535378556TH thepmonkon + POOSIT (539498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองสมบัติ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อสำริด ปี 2541 จ.นครปฐม
149 # 3อจ650530-158 ED699125977TH Kampanat13 + manop2557 (539500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
150 # 3อจ650530-161 ED681459325TH Worrawit_TS + (539510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี(G 80%)
151 # 3อจ650530-162 EG967475263TH เนตรพระเครื่อง + ลูกวังสะพุง (539513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 80%)
152 # 3อจ650530-165 ED710507122TH Komsank + router (539524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (650331-1024)
153 # 3อจ650530-166 EJ027009272TH AEEEK + civilwork (539527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) **พระสภาพสวย154 # 3อจ650530-167 ED698182160TH pramual + ข้าวตอกแตก (539532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
155 # 3อจ650531-003 guanger+เหมียวบางใหญ่ (539685) ตลับทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนักรวม 15.6 กรัม)
156 # 3อจ650531-004 ทนายโอ๊ต58+เหมียวบางใหญ่ (539688) ตลับทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก 13.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 มิ.ย. 2565 - 08:43 น.] #84158 (1/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650427-015 ED637720611TH Wanlop (535875) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650518-015 EJ437723175TH ขนมไทยแม่อารีย์ (538200) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ650519-015 ED618729153TH mchutith (538354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ650520-014 EJ359942342TH o-larn (538535) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650523-009 EJ437982078TH ธนกฤต999 (538746) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ650524-001 ED697253240TH ต่อยอด (538869) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ650525-010 ED676651855TH ภพเมืองสรรค์ (539054) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ650525-011 ED680709061TH องอาจ (539059) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ650525-028 ED147278347TH Moozir (539066) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650525-030 EJ010614405TH sai-9ton (539084) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
11 # 1อจ650526-004 ED669375106TH สยามรุ่งโรจน์ (539207) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650517-002 jojo5 (538088) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650518-012 ริณดา (538224) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650518-013 ริณดา (538228) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650518-028 b_wor (538203) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ650520-014 Wachilapat (538540) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ650523-009 skyforce (538750) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650523-013 ppffarm (538753) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650525-012 teetoon (539027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650525-024 JITCHOO1361 (539072) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650526-001 พระราม9 (539228) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ650528-010 dang29 (539461) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ650530-011 หนึ่งบารมีพระพุทธ (539572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650530-015 frist (539574) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
14 # 2อจ650530-016 chattawat (539591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650530-018 การันตีพระ (539470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650509-007 Thesun66 + suwanarat (537075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
2 # 3อจ650512-146 EJ024360065TH poshwises + kritchanbure (537596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.จันทบุรี
3 # 3อจ650519-148 EG914090495TH Moo888 + นกแก้ว (538311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เศียรพ่อแก่ หลวงปู่หงส์ จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650521-126 ED600571548TH aluminium + gump16 (538569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นทองพันล้าน ปี 2565 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ650523-011 nopakk + kamonsap (538665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
6 # 3อจ650523-144 7110086010695 backdagon + (538715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพรหมนารายณ์
ล็อกเกตหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน จ.ศรีสะเกษ (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 64%)
7 # 3อจ650524-104 EJ437718175TH tiktony + ซูโม่ (538816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ650524-113 PNAM000179314CE MIXMUK + manop2557 (538780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
9 # 3อจ650524-114 PNAM000179314CE toymlt + manop2557 (538783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ650524-139 EJ437726790TH pukorn + ขนมไทยแม่อารีย์ (538804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อสำริด ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 404)
11 # 3อจ650524-171 EG914091584TH ทรงเกราะ + นกแก้ว (538847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
12 # 3อจ650524-176 EG914091584TH poshwises + นกแก้ว (538859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี
13 # 3อจ650525-006 Burapha777 + SamilaMT (538899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
14 # 3อจ650525-106 ED593496416TH suthatpong + MAYUREE999 (538927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ปาดตาลใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.จันทบุรี (วัดยางสุทธารามสร้าง)
15 # 3อจ650525-213 ED663484933TH Apisiri + sakbangbon (538987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ650525-214 ED693680168TH cediato + nontha (538990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ650526-008 หม่อง + Finish (539124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข้ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์

18 # 3อจ650526-111 EJ437727781TH bigsong + ขนมไทยแม่อารีย์ (539128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ650526-145 EJ437724935TH aidteegon + เวสแฮม (539145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650527-005 newcharin + โยทิน (539266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักทอง 1.2 กรัม)
21 # 3อจ650527-105 ED680943682TH เจริญพร2555 + SAPATAR (539254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณ เนื้อทองแดง
22 # 3อจ650527-121 EJ437728022TH keng_kung + (539303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทรารามฯ เนื้อผง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM