ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกรกฎาคม 2565


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.ค. 2565 - 08:42 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 ก.ค. 2565 - 08:53 น.] #84574 (26/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650711-003 MPTN00015336934 BallDesign (544724) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ650711-004 ED789663807TH seranee (544728) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ650711-007 EJ030102825TH ขนมไทยแม่อารีย์ (544730) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ650711-011 ED767244777TH arjarnjo (544726) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ650711-012 ED345996147TH อ้อยป่า (544734) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ650711-016 EJ333619877TH นกแก้ว (544733) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
7 # 1อจ650711-020 ED755376064TH bluezone69 (544738) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ650711-022 ED798828739TH Darkaun (544737) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ650711-023 822411289991 teerasuk (544739) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 1อจ650711-028 ED709978889TH ธนกฤต999 (544740) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ650711-031 ED803781489TH เหน่งบางคู้ (544741) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ650711-036 EX644579956TH print (544742) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ650712-002 ED809860278TH moo_bpk (544809) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650712-004 ED556496108TH บอยพระเครื่อง (544795) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 1อจ650713-006 ED827300646TH SOMDED (544967) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ650713-016 ED809621162TH nakorn05 (544968) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 1อจ650713-022 ED371171409TH เด่นซัง (544969) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ650713-026 ED730451475TH tony2007 (544972) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 1อจ650713-027 ED781968330TH ฅนบางใหญ่ (544973) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ650719-017 ED809629696TH promlok (545623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650719-033 ESTS000231876 เอ็มซีเค (545633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650720-003 EJ028490573TH pisanlost (545858) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 1อจ650720-005 ED686142092TH กชณิชา (545861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650720-008 ED804907194TH noynoi1980 (545864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650720-009 ED771936831TH ประธานพร (545866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650720-014 RTAP000148726PR ongjern (545834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ650720-018 ED452221198TH Thanapong36 (545841) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ650720-019 ED741466414TH tk_10 (545846) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 1อจ650720-022 ED792296524TH เขยมาบตาพุด (545817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650720-025 ED833814821TH เหน่งบางคู้ (545827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ650720-031 ED774621567TH kasemchonburi (545839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650720-032 ED762947473TH wongujung (545842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650720-034 ED722125942TH ป๋าชาย (545847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650720-035 ED701175016TH KrisWan (545850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ650720-037 ED742474519TH Berm_07 (545851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ650720-038 ED371173268TH ekchat (545856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ650720-039 ED761742368TH thepsarthra (545857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ650720-043 EH582350619TH ชายชุดดำ (545816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ650720-047 822432556223 แม่หมอ (545823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ650721-001 EJ333620138TH นกแก้ว (545989) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
41 # 1อจ650721-002 ED807888432TH ชัชพนม (545994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650721-004 ED782862180TH thatcharit (545996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650721-006 BTKH0001743316F Nicktrapra (545997) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ650721-010 ED664354890TH Oliver (546000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ650721-015 ED816237491TH Folkfolk (546004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ650721-016 ED807795316TH ninnin (546005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ650721-018 ED820654692TH วุฒินันท์ (546008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ650721-020 SXF366100001473 Ronari (546011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ650721-021 ED834115287TH tayatang (545968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ650721-024 EJ028490879TH pisanlost (545975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ650721-025 ED820654689TH วุฒินันท์ (545977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ650721-026 ED820940622TH มาริโอ (545981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ650722-002 ED809877494TH ป๋องณรงค์ชัย (546073) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
54 # 1อจ650722-003 ED816733425TH tongjoy (546078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ650722-007 EH294129137TH pawaris (546084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ650722-009 KEX20766830764 Chapanya (546088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 1อจ650722-014 ED817916915TH RAY_BBT (546097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ650722-015 EJ083301394TH draffy101 (546099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ650722-016 ED799073464TH kook582 (546102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
60 # 1อจ650723-001 EJ742685019TH zizaboylouis (546237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 1อจ650723-008 EJ030095483TH บอสตัน (546219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 1อจ650723-010 ED838724337TH เขยมาบตาพุด (546222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
63 # 1อจ650723-015 ED498397465TH น้องหมี (546193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
64 # 1อจ650723-016 EH132021971TH aroonnurom (546197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
65 # 1อจ650723-017 ED763662407TH tongjoy (546198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
66 # 1อจ650723-018 ED845103231TH nut141 (546201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
67 # 1อจ650723-019 ED778739717TH สายอีสาน (546206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ650723-020 ED838605493TH ไกลปีนเทื่ยง (546210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
69 # 1อจ650725-006 ED839317051TH kingcrow (546318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
70 # 1อจ650725-007 TH011831RZ0G5B Nicenice (546321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
71 # 1อจ650725-009 EG486613437TH somsak2518 (546786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
72 # 1อจ650726-001 ED837612453TH มาม่าเป็ด (546432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
73 # 1อจ650726-002 ED803339112TH ไข่มุข (546435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

74 # 1อจ650726-004 ED358207673TH sunsadee (546438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
75 # 1อจ650726-006 SXF033800000531 arjanko (546443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
76 # 1อจ650726-007 TH011831MQ396B viroj2009 (546445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
77 # 1อจ650726-009 ED791163481TH suparoek (546447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
78 # 1อจ650726-011 WDSR0002371187J มีดีพระเครื่อง (546403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
79 # 1อจ650726-012 KBKRG00039346QE PANI_SAMIT (546405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
80 # 1อจ650726-014 SYMT000125871Y8 loryinglong (546409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
81 # 1อจ650726-016 ED776134925TH sawang (546412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
82 # 1อจ650727-020 ED842224425TH ตี๋วัดทุ่ง (546617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
83 # 1อจ650727-029 ED833782704TH Tee59 (546601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
84 # 1อจ650727-032 ED738354228TH linyikaiii (546609) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
85 # 1อจ650728-025 ED782869537TH router (546712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650706-016 ริณดา (544120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ650711-006 Buncha (544731) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ650711-014 moodang_devil (544744) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ650711-019 ชัยแคราย (544746) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ650712-003 หนุ่มธนบุรี (544799) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ650712-004 สยามเมืองยิ้ม (544781) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650712-006 banana (544786) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650712-010 peternort (544793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ650712-012 เกษมสันต์99 (544805) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ650713-004 ริณดา (544925) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650713-020 kueyunon (544963) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650720-001 Owarut999 (545808) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ650720-003 wat_khongbin (545815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650720-014 หมู_คลองสอง (545800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650720-020 เอกลำชะร่า (545804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650721-002 หนุ่มธนบุรี (545941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650721-013 ๙อุอากะสะ (545952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ650721-014 ๙อุอากะสะ (545954) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
19 # 2อจ650721-015 tang2533 (545964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ650722-004 anurak99 (546085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650723-005 คงทอง (546192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650723-007 logisman (546196) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ650723-008 popeye289 (546200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ650723-009 boonlers (546205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650723-011 จิตทิพย์ (546208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650723-012 Deaw-9 (546212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ650725-001 โอ๋เมืองพาน (546244) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ650725-004 อุนาโลม (546247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ650725-015 Kang2525 (546303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650725-016 pichetz (546306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ650726-003 ลูกไก่ในกำมือ (546470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ650726-006 anurak99 (546416) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
33 # 2อจ650726-009 nuttakrit (546415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ650726-011 incutuM (546421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ650726-013 QiciQ (546422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ650726-014 BhuriKet26 (546425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650726-017 witbcc143 (546424) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ650726-021 Nicharida (546433) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ650726-023 ThaiWong (546437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ650726-024 ThaiWong (546441) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ650726-025 ThaiWong (546444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 2อจ650726-026 ThaiWong (546448) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ650726-027 ThaiWong (546418) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ650726-028 ThaiWong (546423) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ650726-029 ThaiWong (546428) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
46 # 2อจ650726-030 ThaiWong (546431) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 2อจ650726-033 ThaiWong (546446) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 2อจ650726-034 ThaiWong (546450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 2อจ650726-035 ThaiWong (546453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 2อจ650726-045 teetoon (546417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
51 # 2อจ650727-015 kamonsap (546605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
52 # 2อจ650727-024 midori (546581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
53 # 2อจ650727-033 การันตีพระ (546785) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
54 # 2อจ650728-004 การันตีพระ (546657) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
55 # 2อจ650728-005 การันตีพระ (546662) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
56 # 2อจ650728-006 การันตีพระ (546665) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
57 # 2อจ650728-007 การันตีพระ (546669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
58 # 2อจ650728-010 tanint (546750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
59 # 2อจ650728-020 JASMIN (546764) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
60 # 2อจ650728-024 การันตีพระ (546676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 2อจ650728-027 tuk08 (546730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ*

1 # 3อจ650718-138 EJ030152132TH นุพระสยาม + (545388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แหวนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้ออัลปาก้า จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
2 # 3อจ650719-126 ED81732577TH pontat567 + Darkaun (545522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ650719-247 EJ333621283TH อรทัย960 + นกแก้ว (545600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2502 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับยันต์หลังบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ650720-113 ED361174140TH Chikkan + เสน่หา (545697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ650720-127 EJ030094845TH อตกพระเครื่อง + บอสตัน (545724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบบน)
6 # 3อจ650720-134 EG951694822TH tam_led + ลูกวังสะพุง (545709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สระบุรี
7 # 3อจ650720-168 ED833822536TH บอมเบ + Chikkan (545764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ
8 # 3อจ650720-179 ED807782564TH sapsomwang + Batthae356 (545761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ650720-180 ED812310324TH วิเศษชัยชาญ + DiamondiaN (545766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ650720-210 EJ014664098TH laphat + Pat029 (545814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
11 # 3อจ650720-231 EJ548173176TH P_sak + Anankiya (545829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งครูบาขันแก้ว วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2524 จ.ลำพูน


12 # 3อจ650721-121 831139586141 pramual + boylunatic34 (545910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ650721-122 ED744058564TH aluminium + MAI_AMULET (545913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ้านอ้อ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2565 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง 5 ดอก/หมายเลข 55)
14 # 3อจ650721-135 ED727861158TH tigerath + mixsick150 (545966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
15 # 3อจ650721-142 ED750745553TH tonyj + joekop (545961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ 1 ตัว)
16 # 3อจ650722-109 RPMP00005062697 masterpiece + (546062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
aemwanchalerm
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
17 # 3อจ650722-112 EJ030095130TH Saysabre + ซูโม่ (546072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพงษ์ ค่ายจักรพงษ์สร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ปราจีนบุรี (โค้ด จพ)
18 # 3อจ650722-124 ED425252377TH หิมาลัย + สยามอาร์ต (546103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงรุ้ง ศิลปะพม่า เนื้อสำริด (หน้าตัก 2 ซม.)
19 # 3อจ650722-129 ED834127886TH Ballone + แปะยุ้ย (546114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
20 # 3อจ650722-148 ED648953002TH redtritium + dear55 (546053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด/สภาพทำความสะอาดผิว)(S 89%)
21 # 3อจ650722-158 NGWW000203001ZW ๙อุอากะสะ + (546076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
BkkChalyThailand
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอิทธิบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ650722-175 ED235065926TH virun123 + พรหลวงพ่อทบ (546058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์


23 # 3อจ650722-177 EJ030150216TH rachata56 + หมูกุ๋น (546064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อดิน ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ650723-001 แฟรงค์ตาทิพย์ + montree_m (546124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น กรอบเงิน(G 89%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
25 # 3อจ650723-003 yodpra + piwat (546133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาศิษย์ พิมพ์อ่านคัมภีร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
26 # 3อจ650723-116 ED808933067TH jompol10 + หลานตาจวบ (546139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
27 # 3อจ650723-124 ED836220416TH ลุงปิ่นเริน21 + ส-เมืองสมุทร (546136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ หลวงพ่อสุ่น วัดหนองปลาหมอ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ650723-127 EJ528496328TH m-cot + Oat_Phk (546144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทย พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2553 จ.ชัยนาท(G 64%)
29 # 3อจ650723-149 ED838724337TH pot13 + เขยมาบตาพุด (546191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3162)(สภาพสวย)(G 63%)
30 # 3อจ650723-157 EH380492123TH korawich + ผู้ใหญ่เอก (546224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลพบุรี
31 # 3อจ650723-169 TH011831N6TK5B softjap + rojheavy (546187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ650725-005 เอ็มน้อยร้อยล้าน + mezzo (546268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 372/ขนาด 3.2 ซม.) (สภาพสวย)
33 # 3อจ650726-010 Sukan2525 + ดิอาโบล (546345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ650726-012 art8888 + Uniconnan (546325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 5 (เสริมมงคล) พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทองรวม 7.6 กรัม)

35 # 3อจ650726-020 Songpol_cg + (546353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
36 # 3อจ650726-143 EJ030360492TH joeenok + เสือสมิง (546380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
37 # 3อจ650726-163 ED801292307TH uthai211 + เหมียวเขี้ยวเพชร (546398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แซยิดสร้างครั้งที่ 2 (๗ ตัวใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ650727-002 sutee + greensnake (546495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650727-003 Rakchart + greensnake (546498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดง จ.สมุทรปราการ
40 # 3อจ650727-004 จ่าตั้มศิรา + ลาเสือ (546645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (641222-1262)(G 77%)
41 # 3อจ650727-005 Takod + ananv (546502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม เนื้อผง กรอบเงิน(S 92%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ650727-006 daew1970 + kamonsap (546513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 237970) (สภาพชำรุดปลายพระเกศ)
43 # 3อจ650727-007 Arunlert69 + ppffarm (546517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(650630-1228) (G 86%)
44 # 3อจ650727-008 อ้อยป่า + ppffarm (546519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650715-2012)
45 # 3อจ650727-009 อชิตะพระเครื่อง + ppffarm (546521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (650720-1148)
46 # 3อจ650727-010 ท่านมหา + Bigfil (546525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2501)(621116-156) (G 70%)


47 # 3อจ650727-011 รุตช้างกลาง + ทองแดง1009 (546483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สามจุดนิยม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ650727-101 ED852002202TH Poonsin + tuirc (546472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650727-102 ED662446749TH ChonChob + oasiss21 (546474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650727-103 EJ030091291TH jackmahakhun + ซูโม่ (546477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650727-104 EJ030091291TH ukaewsasan + ซูโม่ (546479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ650727-105 EJ030091291TH ssorsoon + ซูโม่ (546481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
53 # 3อจ650727-106 EJ030091291TH เมืองช้าง + ซูโม่ (546484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
54 # 3อจ650727-107 EJ030091291TH สมยศ5 + ซูโม่ (546485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 86%)
55 # 3อจ650727-108 ED813144915TH สวนดอก + ว่านหวาย (546487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.ลำพูน (วัดจามเทวีสร้าง) กรอบทอง(G 85%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
56 # 3อจ650727-109 ED118916339TH teepoptee + กรอมูเลท (546490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นแข้งหมอน เนื้อผง จ.อ่างทอง
57 # 3อจ650727-110 ED838741176TH แพะลุยทุ่ง + เขยมาบตาพุด (546494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 169563)


58 # 3อจ650727-111 ED838741176TH onepit + เขยมาบตาพุด (546500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
59 # 3อจ650727-112 EG388582955TH สิงห์สยามศิลป์ + บุ๋มบิ๋ม (546504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้าขวา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ650727-113 EG388582955TH m-cot + บุ๋มบิ๋ม (546506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ650727-114 ED852002193TH tanint + tuirc (546509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650727-115 ED758030875TH pramual + สุขสงบ (546510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650727-118 UDOM000162182LT Musashi + ฐานแซม (546534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
64 # 3อจ650727-119 ED848911348TH กรเมืองกาญจ์ + ketanirut (546536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 525)
65 # 3อจ650727-120 ED781854669TH nueng39 + jack_mali (546540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650727-121 ED688750334TH สวนดอก + tomcm (546480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์กลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลำพูน
67 # 3อจ650727-122 ED699570695TH thonglor + ศิรสิทธิ์88 (546482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุบ้านดอนคา พิมพ์ห้าเศียร เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
68 # 3อจ650727-123 ED699570695TH พาสุขพระเครื่อง + ศิรสิทธิ์88 (546486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์หูบายศรีหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650727-124 ED811253617TH jiravorn_b + diethelm (546489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) (641005-375)


70 # 3อจ650727-125 EG960896010TH ouy2524 + หวานเย็น007 (546493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
71 # 3อจ650727-126 ED822275785TH ณัฐ888 + samata (546646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ650727-127 ED807894804TH sunsadee + golfsriracha (546499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าผากสามเส้น เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
73 # 3อจ650727-128 EJ030150763TH ake2512 + หมูกุ๋น (546503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือหัวกลับ เนื้อเขี้ยวแกะ
74 # 3อจ650727-129 EJ030150763TH walrawut + หมูกุ๋น (546505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ650727-130 ED813809266TH Tawee888 + ณุเกล้า (546508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อกะไหล่ทอง จ.สมุทรสงคราม
76 # 3อจ650727-132 ED800153581TH tepun + pitakchai_s (546523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (650712-2070)
77 # 3อจ650727-133 ED440969394TH BuddaNa + อำนวย (546527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
78 # 3อจ650727-134 ED819862565TH สถาศิลป์ + เฮียนพพร (546529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (650624-1046)
79 # 3อจ650727-135 SSAP000098064C3 กล้วยปิ้ง + zeaezeae (546531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 78%)
80 # 3อจ650727-136 ED828111860TH Dig_tut_959 + เจริญ42 (546537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)(G 78%)


81 # 3อจ650727-137 ED731425463TH poshwises + kankanmol (546541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระดูดทรัพย์ วัดพระธรรมกาย เนื้อหินแกะ ปี 2541 จ.ปทุมธานี(G 81%)
82 # 3อจ650727-138 ED770849084TH masterpiece + รวยเพิ่มพูล (546545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นอุดมประชานาถ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 2581)
83 # 3อจ650727-139 ED818418409TH รักษ์พระกรุ + manliar (546549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวหิรัญพนาสูร กรมแพทย์ทหารบกสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650727-140 ED839018579TH pandp + teespy (546554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650727-141 ED842323689TH ชานนทร์ + ตราชั่ง (546473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
86 # 3อจ650727-142 ED731468353TH ยุทธกิจ + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (546475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650727-143 TH0118320W0F6B Bigyai + พจ_ลาดพร้าว (546478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า พิมพ์กลางหน้าแก่ ปี 2519 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ650727-144 ED789562026TH อ้อยป่า + Wanlop (546488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้นยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (650611-1125)(G 79%)
89 # 3อจ650727-145 ED731425450TH chay7 + kankanmol (546492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนล่าง)
90 # 3อจ650727-146 822446843901 ball_amulet + ต่อคู้บอน (546496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ650727-147 822446843901 chay7 + ต่อคู้บอน (546497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงิน ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650727-148 ED118916705TH ทิศเหนือ + จิ้งจกทองมหาลาภ (546501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)

93 # 3อจ650727-149 ED118916705TH thanakorneak14 + (546507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จิ้งจกทองมหาลาภ
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี
94 # 3อจ650727-150 ED118916705TH pramual + จิ้งจกทองมหาลาภ (546511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
95 # 3อจ650727-151 ED813829345TH เล็ก2521 + dushmill (546515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
96 # 3อจ650727-152 EH338173321TH uitra + ปืนใหญ่ (546518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง) (สภาพสวย)(650711-2032)
97 # 3อจ650727-153 EJ030147336TH redtritium + (546520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
98 # 3อจ650727-154 EJ030147336TH Tarkkyp + ขนมไทยแม่อารีย์ (546522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
99 # 3อจ650727-156 EJ030147336TH Tarkkyp + ขนมไทยแม่อารีย์ (546526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
100 # 3อจ650727-157 EJ030147336TH คิโมะโนะโต๊ะ + (546530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน เนื้อผง กรอบทอง(G 73%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ650727-158 EJ030091305TH Sofee + บอสตัน (546533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 830) **พระสภาพสวย
102 # 3อจ650727-159 EJ030091305TH mark2542 + บอสตัน (546535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
103 # 3อจ650727-160 EJ030150750TH masterbill + ฝอยทอง (546539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา


104 # 3อจ650727-161 ED442880522TH Songpol_cg + mike1995 (546528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(650609-2119)
105 # 3อจ650727-162 ED719229222TH คนบูชาพระ + kengpo (546532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (650702-1114)
106 # 3อจ650727-163 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + มิสอามุน (546538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (650607-1107)
107 # 3อจ650727-164 THEX000066310WC suttanee + jatuponpond (546542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1435)
108 # 3อจ650727-166 GSPZ000046470U9 s-mega + เอี่ยมเลิศ (546551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
109 # 3อจ650727-167 QSV071300002240 Trom01 + chffta (546561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี (สภาพสวย) (570220-126)
110 # 3อจ650727-168 EG960895535TH jackky + ลูกวังสะพุง (546565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
111 # 3อจ650727-169 SPAW000058821VW ข้าวเปล่า + พงษ์บู๋ (546568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(650706-1022)
112 # 3อจ650727-170 ED84542632TH mark2542 + มรดกเมืองไทย (546573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ650727-171 ED845142632TH หลวงสิน + มรดกเมืองไทย (546558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ วัดพระมหาธาตุฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
114 # 3อจ650727-172 ED838042378TH mark2542 + KoTar (546559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พ่อท่านคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชุมพร


115 # 3อจ650727-173 1682200192885 bunjerd + Ottokung (546563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
116 # 3อจ650727-174 ED794579449TH lami60 + มาม่าเป็ด (546566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
117 # 3อจ650727-175 ED848911294TH Sorawit + ชินนิมอน (546571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ650727-176 RH17000291183B5 kook582 + ครูแป้ง (546574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
119 # 3อจ650727-177 TINT0002608612B Martyns + KUUGA (546576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง) (650119-1367)
120 # 3อจ650727-178 ED808940902TH Viraphan711 + วิทย์4301 (546579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
121 # 3อจ650727-179 ED803798714TH amnat108 + lulytoon (546582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (650629-1165)
122 # 3อจ650727-180 OB243713865TH Phanin + Piyawan (546585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
123 # 3อจ650727-181 ED799935765TH สิงห์สยามศิลป์ + เอ็กช์ด่าน (546543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้าขวา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา
124 # 3อจ650727-182 ED799935765TH สิงห์สยามศิลป์ + เอ็กช์ด่าน (546550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา
125 # 3อจ650727-183 ED815354179TH Pond27 + กาเบียล (546553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
126 # 3อจ650727-184 KBKNK000148659R bigsong + ข้าวเปล่า (546556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย


127 # 3อจ650727-185 KBKNK000148659R bigsong + ข้าวเปล่า (546562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
128 # 3อจ650727-188 ED816108599TH peacemaker + chokun_son (546577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
129 # 3อจ650727-189 ED828112295TH พบธรรม + tockjung (546580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620525-068)(G 80%)
130 # 3อจ650727-190 EJ548951454TH cpall + สวนดอก (546586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เสมอ รัชกาลที่ 4 เนื้อเงิน ร.ศ. 122 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ650727-191 EJ030146888TH ssorsoon + ขนมไทยแม่อารีย์ (546544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
132 # 3อจ650727-194 EJ030146888TH chuthaphat + (546552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่สรุปผล 2 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
มีดหมอ หลวงพ่อเกษม[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ถุงย่าม หลวงพ่อเกษม[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
133 # 3อจ650727-195 EJ030146888TH TEE_INTER + (546555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ พิมพ์พระมาลัย เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.3 นิ้ว) (สภาพตาลปัตรชำรุด)
134 # 3อจ650727-196 ED850215880TH midori + pound2007 (546557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ650727-197 ED768385144TH asupasit + sudjarit (546560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร เวิร์คพอยท์สร้าง เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 59427)
136 # 3อจ650727-198 ED382298913TH keng_kung + Kjohnpat (546564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง


137 # 3อจ650727-199 ED452230671TH ใบเตย + Thanapong36 (546567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด)
138 # 3อจ650727-200 ED807895725TH ครูสมชาย + golfsriracha (546570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
1 39# 3อจ650727-186 Aaekaa+armbasic (546569) ตลับทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 7.3 กรัม)
140# 3อจ650728-111 Tatchakorn+pod2481 (546713) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 4.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 ก.ค. 2565 - 08:47 น.] #84571 (25/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650705-002 ED782755486TH Darkaun (543935) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650709-002 ED803811971TH มะยมพุทธคุณ (544527) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650709-010 ED811212688TH goodmondays (544534) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650709-018 SXF047400001236 Nattapat123 (544563) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650709-030 EF241089232TH pirawit (544551) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ650709-036 ED781770907TH NERAMIT (544556) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ650709-038 ED433555389TH bungbung (544559) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650716-032 EG960884970TH warriorric (546648) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650723-005 ED433557375TH bungbung (546209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ650727-025 ED817872383TH tookatun (546595) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650706-012 ริณดา (544110) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650709-002 vadcharapol (544553) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ650709-006 พีรยุทธ (544555) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650709-012 wilairat_22 (544557) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ650711-007 Buncha (544743) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650711-010 kamonsap (544732) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ650727-014 bkk10250 (546602) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ650727-029 การันตีพระ (546476) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ650727-032 การันตีพระ (546647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650708-112 RNYB000040903EU poshwises + (544302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์คะแนน เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ650718-123 EJ030152132TH suparerk + ขนมไทยแม่อารีย์ (545375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ย้อนยุค จ.เพชรบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 78%)
3 # 3อจ650719-141 EJ030152490TH teespy + ขนมไทยแม่อารีย์ (545487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 1565)
4 # 3อจ650719-169 ED746093042TH pairat9999 + ตาลทราย (545579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2539 จ.ชัยนาท (กรอบชุบทอง)
5 # 3อจ650719-175 ED768391873TH pla_yim + manop2557 (545516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
6 # 3อจ650720-150 ED740493325TH pramual + suwipol (545746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส ปี 2514 จ.จันทบุรี
7 # 3อจ650723-117 ED808933067TH paom1112 + หลานตาจวบ (546141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น 6 (ฉลองอุโบสถ) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.น่าน
8 # 3อจ650723-125 EF230481244TH nopakk + เทียนทอง (546138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ฐานคู่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650726-001 Look_tann + memories (546324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621021-509) (G 73%)
10 # 3อจ650726-002 หนานเอ + noprama9 (546326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
11 # 3อจ650726-003 Jinn2555 + nattasak (546327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ เนื้อผง ปี 2511 จ.ชัยนาท
12 # 3อจ650726-004 แม้วจอมเทียน + เนตรมงคล (546329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นบูรณะฉัตร เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม/สภาพสวย) (650716-2001)
13 # 3อจ650726-005 Gthammarat + cheid (546332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650712-2044)
14 # 3อจ650726-009 tongnarong + ดิอาโบล (546342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก) (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้สึก)
15 # 3อจ650726-011 warning + ดิอาโบล (546323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ650726-013 Namnathee1983 + (546328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nathan666
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650711-1096)
17 # 3อจ650726-014 weddy + พุทธคุณ05 (546331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)

18 # 3อจ650726-017 รุตช้างกลาง + ทองแดง1009 (546344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาแตก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช **พระสภาพสวย
19 # 3อจ650726-018 รชตะธาดา + Ferrari99 (546347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650726-019 hellodanial + ammoniamotion (546350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดรฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ650726-101 ED766977348TH jean5555 + Jutamast (546348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี (สภาพชำรุดขอบซ้าย)
22 # 3อจ650726-103 ED822824540TH ภุชงค์ชัยภูมิ + GORBOON (546354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
23 # 3อจ650726-104 ED822824540TH ภุชงค์ชัยภูมิ + GORBOON (546356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560119-158)(G 78%)
24 # 3อจ650726-105 ED756959565TH ข้าวเปล่า + Aomzd (546359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวด้านหน้า)
25 # 3อจ650726-106 ED847403137TH frist + JATUWAT (546362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ650726-107 ED763148611TH dek_bansuan + คนกรุงศรี (546363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง (640901-189)(G 85%)
27 # 3อจ650726-109 ED831278312TH m-cot + pound2007 (546369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ650726-110 TH011831T65V1B zoom_zoom + จอมทอง33 (546371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (650709-1132)(G 79%)
29 # 3อจ650726-111 EH447934871TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (546330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
30 # 3อจ650726-112 EH447934871TH midori + ประวิทย์888 (546333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก เนื้อผง
31 # 3อจ650726-113 EH447934871TH Mueikim + ประวิทย์888 (546337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ650726-114 ED839411803TH ruamsup + เรดแคป (546339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
33 # 3อจ650726-115 EJ798122291TH Mai2008 + beer2126 (546340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (560711-001)(G 63%)
34 # 3อจ650726-116 ED822273626TH Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (546343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
35 # 3อจ650726-117 ED822750135TH HS2NAJ + เพชรรุ่งโรจน์ (546465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ650726-118 ED358207673TH ethos + sunsadee (546346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่(S 92%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

37 # 3อจ650726-121 ED436458227TH kengkas + ป๋ามอส (546355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
38 # 3อจ650726-122 EX557728625TH hellodanial + pwongphu (546358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนนลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
39 # 3อจ650726-123 EX557728625TH viponcity + pwongphu (546361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ650726-124 TH011831UXS26B BuddaNa + prasan32 (546365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
41 # 3อจ650726-125 TH011831UXS26B BuddaNa + prasan32 (546368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นปืนแตก เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
42 # 3อจ650726-126 ED770080075TH chay7 + น้องหมี (546373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
43 # 3อจ650726-127 Chainarin + (546375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ROMK000173132RX ต้อมเมตตามหานิยม
พระปิดตาวัดเนินกระปรอก เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 70%)
44 # 3อจ650726-128 RKTL0000970874C showgun + tossapon (546378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ650726-129 HKLP000112239PZ Chikkan + jatuponpond (546382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2356)
46 # 3อจ650726-131 ED721333714TH ruamsup + Angle99 (546357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชัยมงคล รุ่นร่ำรวยเงินทอง เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
47 # 3อจ650726-133 KBKRG0003934723 เอกจักร + PANI_SAMIT (546364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 61%)
48 # 3อจ650726-134 ED827183159TH limmy + Yiddo (546367) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
49 # 3อจ650726-135 ED852200344TH Tlekopt + Anothaimetal (546370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น(นิยม) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นขอบพระ)
50 # 3อจ650726-136 ED820855252TH Patwat + pakbankaew (546372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650726-138 ED829623043TH Intra103 + ขุมทรัพย์พระ (546376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวไม่มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ650726-139 TH011831S4F56B tom2007 + พยัคฆ์สมิง (546379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650726-140 ED836224041TH swangpiboon + Maxkro (546381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดมงกุฎเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2532 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ650726-141 KBCLT00020635AA m-cot + Kampanat13 (546374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี(G 78%)
55 # 3อจ650726-144 EJ030360492TH krerknakub3839 + เสือสมิง (546383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
56 # 3อจ650726-145 EJ030360492TH pikky + เสือสมิง (546384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ650726-146 EJ030360492TH คิโมะโนะโต๊ะ + เสือสมิง (546386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650726-147 EJ030360492TH pramual + เสือสมิง (546387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
59 # 3อจ650726-148 ED827006511TH koontoop + waves (546389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9470/น้ำหนักรวม 61 กรัม) (กรอบชุบทอง)(650603-1035)
60 # 3อจ650726-149 PTTK0001138743D ราชสีห์ + Wuttipong1999 (546392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวันเกิด หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ650726-150 ED787459922TH PHLOI + sak15 (546394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)(G 90%)
62 # 3อจ650726-151 ED843703272TH walrawut + pop2517 (546388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ฐานเก้าชั้นอกวีหลังยันต์สาริกา เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (630411-082)
63 # 3อจ650726-152 ED793311934TH ราชสีห์ + Boaai (546391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650726-153 PSWW000121484VB myafter9 + monthap (546393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 151445)(G 91%)
65 # 3อจ650726-154 ED796591938TH pramual + natapoln (546396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
66 # 3อจ650726-155 ED662453325TH teespy + น็อตประเวศ (546399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี
67 # 3อจ650726-156 ED805895492TH thipakon + คุณศิระ (546402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.สิงห์บุรี (650708-1455)(G 76%)
68 # 3อจ650726-157 ED802207013TH bellic + Tawatchai1889 (546404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ฯ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
69 # 3อจ650726-159 ED812767318TH พระยอดบางขวาง + Tikamporn (546410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นพรายจินดามณี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2555 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์)
70 # 3อจ650726-160 ED812767057TH korn88 + Tikamporn (546413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 84%)
71 # 3อจ650726-161 EJ694872884TH aniwat2499 + ลักษณ์ตะวัน (546390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ก.ค. 2565 - 08:37 น.] #84567 (24/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650630-001 ED455398092TH ต่อแต้ม (543405) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ650705-005 ED785805972TH pong521 (543938) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650705-018 822373631483 linyikaiii (543929) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 1อจ650705-022 ED769427375TH บุษกร (543902) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ650708-006 EW693958544TH seranee (544391) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ650708-011 ED626191405TH manliar (544394) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ650708-013 EH444520898TH อี๊ดเมืองเลย (544396) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ650708-015 ED802203011TH Tawatchai1889 (544401) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650713-001 ED804153777TH patchara2509 (544932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650715-011 EH334979783TH toy_clong8 (545144) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ650715-015 ED811222606TH goodmondays (545176) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ650716-003 ED398972244TH miniluckman (545344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ650718-001 EJ333621270TH นกแก้ว (545362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650719-002 822423088524 linyikaiii (545593) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ650720-013 ED683592375TH คอปแมน (545869) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ650720-015 ED807768845TH teespy (545872) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ650722-005 EJ974808151TH Khunpun (546087) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
18 # 1อจ650723-009 ED437750586TH อรทัย960 (546213) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650705-003 banana (543907) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650706-014 ริณดา (544116) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650708-005 pui1228 (544390) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650708-007 patbangbon (544393) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650708-011 ยุทธิชัย (544398) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650711-005 bussakorn (544703) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
7 # 2อจ650711-017 ชัยแคราย (544708) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ650711-025 witbcc143 (544695) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
9 # 2อจ650711-031 witbcc143 (544718) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ650714-004 น้าหมี (545051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650714-027 hanhaniiz (545078) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ650716-005 dang29 (545191) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
13 # 2อจ650718-007 อรรถพล (545359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650718-014 ชัยแคราย (545405) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 2อจ650719-003 jessepre (545635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ650719-006 กิตติ2528 (545643) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ650719-018 sineru32 (545628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650725-008 เกษมสันต์99 (546296) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
19 # 2อจ650726-037 Nicharida (546397) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
20 # 2อจ650726-048 lovelyman (546471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 #2อจ650726-002 memories (546406) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 10 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650706-172 EJ333617385TH Art2532 + นกแก้ว (544027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงแดงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
2 # 3อจ650707-131 EJ333619320TH พัทธลุง + นกแก้ว (544158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ชุม ไชยคีรี รุ่น 2 พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2518 จ.พัทลุง
3 # 3อจ650709-155 ED804506307TH Chada-158 + Happypim (544564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มังกรขาว ตำหนักมังกรขาว พิมพ์รูปไข่ เนื้อกะไหล่ทอง จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650709-168 EH475894935TH schan2514 + geffy2019 (544476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี(G 73%)
5 # 3อจ650711-135 EJ030093955TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (544606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
6 # 3อจ650713-103 ED660387654TH tombetong + LaMaeBoy (544859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ปัตตานี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ650713-150 อุณาโลม + คุณตาวิธาน (544865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NVTHTHAMS000408205
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ650715-103 KEX20757293791 james107 + tle_wangpikul (545108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ650715-104 8224196000494 pikky + ball_amulet (545123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
10 # 3อจ650715-130 ED814146855TH Tawee888 + ริณดา (545184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ650715-151 ED795542666TH ครูสมชาย + New2537 (545125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดเจริญราษฎร์ประชาธรรม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
12 # 3อจ650716-008 สาลิกาดง + rongfox (545230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 2540 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ650716-118 PYP068000000568 เศกสันต์ + Film789 (545228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
14 # 3อจ650719-116 ED822009105TH arthur9669 + Ake595 (545468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดหูขวา)
15 # 3อจ650719-160 ED807511306TH coolmanpom + Ratchanon (545524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(G 57%)
16 # 3อจ650719-198 EJ030148977TH นู๋มาลี + หมูกุ๋น (545616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ปัตตานี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
17 # 3อจ650719-209 RL419661148TH m-cot + unvastar (545560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 62%)

18 # 3อจ650719-210 TH011830ZHNQ8B masterpiece + พยัคฆ์สมิง (545563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หน้ายาวหลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
19 # 3อจ650719-221 EJ333620380TH Medkanoon + เสือสมิง (545569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650719-239 EJ333621283TH joeenok + นกแก้ว (545583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี
21 # 3อจ650720-112 EJ030109735TH takrit + เวสแฮม (545695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
22 # 3อจ650720-131 ED815811404TH goodaomzc + bestrandom (545699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนและล่าง)
23 # 3อจ650720-190 ED762947473TH Theflash + wongujung (545768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 198)
24 # 3อจ650720-211 ED701164472TH โก๋แก่ + จีระพงศ์8899 (545774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
25 # 3อจ650720-230 ED768377341TH ราชฤทธิ์ + Kjohnpat (545797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.พิจิตร (โค้ด ว/วัดบางมูลนากสร้าง)
26 # 3อจ650721-114 ED624581054TH ประดู่เหลือง + คิโมะโนะโต๊ะ (545931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650722-111 ED784637819TH elite90 + Chokwoottichai (546120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 67%)
28 # 3อจ650722-122 ED641027945TH zafari + โชคเจริญ (546096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หน้ายาว เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี
29 # 3อจ650722-131 KEX20766830764 Juicy + Chapanya (546013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)
30 # 3อจ650722-133 ED747066539TH peemark + coldplay (546017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ650722-134 ED651999168TH Ta-keang + ก้อนกรวด (546019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2511 จ.ปัตตานี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
32 # 3อจ650722-135 PTRR000196904BY Viper + BOMBA (546022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพสวย)(630917-062)
33 # 3อจ650722-136 ED721553715TH kiatjinda + วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (546025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุคะโต วัดสุทัศนฯ รุ่นบังเกิดทรัพย์ เนื้อผง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650722-137 66850548239524 tayfreeman + khunanu (546027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จือ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นบารมี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 23) **พระสภาพสวย
35 # 3อจ650722-138 ED795394741TH เหน่งบางคู้ + อุดรธานี (546030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร แตก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
36 # 3อจ650722-139 ED793311925TH พงษ์ท่าม่วง + Boaai (546032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650319-1100)(G 84%)

37 # 3อจ650722-140 RL489073815TH อตกพระเครื่อง + ชัชพนม (546035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อหวล วัดพิกุล เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
38 # 3อจ650722-141 TH011831G5M89B Kwanfar_BK + สามัญชน (546036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
39 # 3อจ650722-144 ED756575265TH เอกจักร + nokpamai (546044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม (630724-401)
40 # 3อจ650722-145 66850542248989 suttanee + youtasit (546047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ โค้ดเพชรเต็ม(พิมพ์สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 802)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดเพชรเต็มลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
41 # 3อจ650722-146 822438025334 hemman + golflampang (546050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 7711)(G 65%)
42 # 3อจ650722-147 822438025334 sugar + golflampang (546052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 133/สภาพสวย)(G 69%)
43 # 3อจ650722-149 DONM000160708GW Susit0302 + ลุงปิ่นเริน21 (546054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นเพดานโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.นครสวรรค์
44 # 3อจ650722-150 TH011831HV3S5B teerawit + Benjarong (546056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ650722-151 ED789843446TH sirkob + tommeng (546059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650705-1109)
46 # 3อจ650722-152 TH0118231J1MB5B jean5555 + pat123 (546119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขี้ยวพญานาคราช หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2560 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 198)
47 # 3อจ650722-154 TTAI0001423347A บรีสพระช่วย + (546067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
48 # 3อจ650722-155 TTAI0001423347A บรีสพระช่วย + (546069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ด วป./โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ650722-156 ED839313911TH tree39 + Mozo109 (546071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ650722-157 EH350197082TH อรทัย960 + khaiegg (546074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอุปัชฌาถัน วัดเครือวัลย์ เนื้อเงิน ปี 2468 จ.ชลบุรี
51 # 3อจ650722-159 EJ694872221TH nuay95 + ลักษณ์ตะวัน (546080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
52 # 3อจ650722-160 ED825605883TH หลวงสิน + rongfox (546082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (650704-2016)
53 # 3อจ650722-161 ED629997371TH บุญพา + JAPAN-55 (546014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(530804-164)
54 # 3อจ650722-162 EJ436870296TH siamclassic54 + Ksittiros (546016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมึก วัดเกาะกง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ตราด
55 # 3อจ650722-163 ED809660047TH golf29 + nampeung168 (546018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดใบหน้าซ้าย)

56 # 3อจ650722-164 ED827906930TH SongkanA + litsupchuer (546021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ฐานตารางข้างอุ เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท
57 # 3อจ650722-165 ED609589965TH tombetong + Subin (546024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
58 # 3อจ650722-166 ED801165816TH ศิษย์พระครูไข่ + (546028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anothaitmc46
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี
59 # 3อจ650722-167 ED801165816TH suparerk + anothaitmc46 (546031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
60 # 3อจ650722-168 ED765153375TH ชัยเจเจ + Khanoon (546033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650704-2092)
61 # 3อจ650722-170 ED843405305TH ฐานแซม + ริณดา (546040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ.. (650630-1011)
62 # 3อจ650722-171 ED799059961TH tang160946 + ชินนิมอน (546043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
63 # 3อจ650722-172 ED837811193TH jiravorn_b + eaknaengnoy (546046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(650521-1056)(G 78%)
64 # 3อจ650722-173 ED825855890TH Tarkkyp + POOSIT (546048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงพ่อเชย
65 # 3อจ650722-174 EB665723154TH chaleaw56 + Boon789 (546057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพปิดทองและเจิมชาดแดงภายหลัง)
66 # 3อจ650722-176 EJ030150216TH นู๋มาลี + หมูกุ๋น (546061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมด้านหลังล่าง)
67 # 3อจ650722-178 EH436276459TH danaiw + jirajira (546066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(501010-001)
68 # 3อจ650722-179 ED778157901TH rungroj + kengpo (546068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ650722-180 ED679553631TH sudarat_P + นู๋นิ่มพระสวย (546070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650723-002 yodpra + piwat (546129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
71 # 3อจ650723-004 yodpra + piwat (546146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
72 # 3อจ650723-005 Phonkhaokho + chanapai (546152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ650723-006 suptor + chanapai (546155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ. (630417-059)
74 # 3อจ650723-007 samsun + topkoo (546159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650622-1062) (G 88%)

75 # 3อจ650723-101 EX644580733TH newtme + print (546127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหูหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ. (650712-1242)
76 # 3อจ650723-102 ED82621808TH midori + เด็กแคมฟร็อก (546131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
77 # 3อจ650723-103 B2S106U015615 dacool + sarikoses (546134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
78 # 3อจ650723-104 EB668414395TH suttanee + Jukkarin2543 (546137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 142)
79 # 3อจ650723-105 ED603147134TH Ghokhun999 + ดอนทราย (546142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
80 # 3อจ650723-106 ED831912830TH Tarkkyp + prasertpp (546145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
81 # 3อจ650723-107 ED679553628TH เหน่งบางคู้ + SOMDED (546149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระครูสังขรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650723-108 ED830730376TH ทิศเหนือ + tojane (546151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์รูปเหมือนระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
83 # 3อจ650723-109 ED830730376TH tumza007 + tojane (546154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง)
84 # 3อจ650723-111 EJ030109956TH สถาศิลป์ + เวสแฮม (546122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพย้อมสี)
85 # 3อจ650723-112 TEPA000547158E2 Kampeang + priw_2 (546123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวเป็นคราบสนิมตะกั่ว)
86 # 3อจ650723-113 ED800556064TH ต้นคุง + kengsalaloi (546126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
87 # 3อจ650723-114 ED800556064TH ต้นคุง + kengsalaloi (546130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 682/สภาพล้างผิว) (650628-1132)
88 # 3อจ650723-115 ED800556064TH joymonton + kengsalaloi (546135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2071)(650629-1089) (G 78%)
89 # 3อจ650723-118 ED808933067TH teespy + หลานตาจวบ (546143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อพลาสติก ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
90 # 3อจ650723-119 EJ359941625TH AodAnt + o-larn (546147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพผิวเป็นคราบสนิมตะกั่ว)
91 # 3อจ650723-120 ED822354673TH บรมีหลวงปู่ทวด + (546150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุนเมืองจันทร์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
92 # 3อจ650723-121 REKB00007701685 phoomchai + ตะกรุดโทน (546125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(650525-1114) (G 81%)
93 # 3อจ650723-122 EJ030095571TH poshwises + บอสตัน (546128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
94 # 3อจ650723-123 SXF100500001429 จิรพล + แสงพระใหม่ (546132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.ระยอง (นำฤกษ์หมายเลข 82)
95 # 3อจ650723-126 ED787974917TH showgun + toyota888 (546140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)
96 # 3อจ650723-128 ED821569908TH พาสุขพระเครื่อง + yongyot (546148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ650723-129 ED754174114TH AChen + โกวบ้อ (546153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
98 # 3อจ650723-130 ED843436165TH teespy + ศรัทธา111 (546156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตมงกุฎเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือกลาง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2530 จ.อุทัยธานี
99 # 3อจ650723-131 822440328581 Songpol_cg + (546164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
richmanshop789
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (650708-1080)
100 # 3อจ650723-132 ED358196675TH arthur9669 + เมืองไทย (546172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมส่วนบน)
101 # 3อจ650723-133 EF155350905TH หิมาลัย + joe4299 (546175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา
102 # 3อจ650723-134 TNR500160528AU anonnat + จริงใจ (546180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 15184/สภาพสวย)
103 # 3อจ650723-136 YTK200120440AW ข้าวเปล่า + jarun123 (546188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
104 # 3อจ650723-137 ED753203653TH Prapuy + Aomzd (546195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ650723-138 ED753203653TH ต้นคุง + Aomzd (546199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ650723-139 EH574842165TH rungrot + เหรียญหลวงพ่อคูณ (546202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
107 # 3อจ650723-140 ED511291563TH pramual + jackzaa (546203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเหวัชระ กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
108 # 3อจ650723-141 EJ030095483TH natthawat28 + บอสตัน (546160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
109 # 3อจ650723-142 EJ030095483TH naret18 + บอสตัน (546163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้สึกมาก)
110 # 3อจ650723-143 EJ030095483TH jackmahakhun + บอสตัน (546167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2507 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดตะกั่ว 2 ดอก)
111 # 3อจ650723-144 ED358196661TH Patumwan67 + เมืองไทย (546170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 81%)
112 # 3อจ650723-145 ED371175290TH ต้นคุง + เด่นซัง (546238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600224-105)
113 # 3อจ650723-146 RL419657713TH tosspong + unvastar (546177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 78%)
114 # 3อจ650723-147 RL419657713TH matee1974 + unvastar (546183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)(G 78%)
115 # 3อจ650723-148 ED838724337TH Chaiyoyo + เขยมาบตาพุด (546186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย ปี 2519 จ.ระยอง(G 74%)
116 # 3อจ650723-150 ED800144837TH aniwat2499 + rungrot (546194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
117 # 3อจ650723-151 ED800144837TH aniwat2499 + rungrot (546204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
118 # 3อจ650723-152 ED756568145TH แม็คพระเครื่อง + nokpamai (546207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630731-529)
119 # 3อจ650723-153 EH786704771TH อ็อด-อมูเลท + แจ็คเชียงดาว007 (546211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 87%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
120 # 3อจ650723-154 KBCRK00000653AA วณิชออโต้ + คุณเฮง (546217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวพรุนและแต่งผิว)(G 58%)
121 # 3อจ650723-155 ED766688289TH kaohom1 + อัจจิมา (546220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นบูชาครู เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1191/วัดเชิงเขาสร้าง) **พระสภาพสวย
122 # 3อจ650723-156 ED839706842TH Leklek + tanu21 (546221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ650723-158 ED787974877TH Sin_22 + toyota888 (546226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอนามัยพร้าว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพรมผิวใหม่)
124 # 3อจ650723-159 ED664359398TH pramual + suttisak (546229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 65%)
125 # 3อจ650723-160 ED732487019TH mawinroch + honzakub (546231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ650723-161 ED747087573TH บุญพา + samata (546157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
127 # 3อจ650723-162 EJ569633425TH slowspeed + chffta (546162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (561007-087)
128 # 3อจ650723-164 ED835153145TH tik_srt + พรพระพุทธคุณ (546169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)
129 # 3อจ650723-166 ED766688329TH peemark + converse_07 (546178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(S 44%)
130 # 3อจ650723-168 EJ030146667TH ukaewsasan + รถถังพระบ้าน (546184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ พิมพ์หยดแป้ง
131 # 3อจ650723-170 ED843436174TH BuddaNa + ศรัทธา111 (546190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
132 # 3อจ650723-171 TH011831PNM36B Mysticism + Punkorat (546161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชีสมา(G 81%)
133 # 3อจ650723-172 ED760177826TH ซิยิ่นกุ้ย + pikky (546165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 2 นิ้ว)
134 # 3อจ650723-173 EG951698753TH Aompadriew + ลูกวังสะพุง (546168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 276354)
135 # 3อจ650723-174 EG951698753TH poshwises + ลูกวังสะพุง (546171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
136 # 3อจ650723-175 EG951698753TH หมงครุใน + ลูกวังสะพุง (546174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
137 # 3อจ650723-176 EG951698753TH สิงห์สยามศิลป์ + ลูกวังสะพุง (546176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
138 # 3อจ650723-177 ED732487005TH โองการ + honzakub (546179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (560410-039)
139 # 3อจ650723-178 ED790095564TH kewell + ต้นสุขสำราญ (546182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
140 # 3อจ650725-001 Leklek + legallaw (546242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
141 # 3อจ650725-002 teenarok + atsawawisuit (546246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ปัตตานี
142 # 3อจ650725-003 ยุทธพนัง + phakphoom52 (546258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ลพบุรี (จารอุ 4 ตัว/สภาพทำความสะอาดผิว)
143 # 3อจ650725-004 ยุทธพนัง + phakphoom52 (546263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ลพบุรี (จารอุ 2 ตัว/หมายเลข 798) (สภาพสวย)
144 # 3อจ650725-006 benz51 + Dungday (546273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)
145 # 3อจ650725-007 TEE_INTER + limmy (546277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
146 # 3อจ650725-008 kaity + limmy (546282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
147 # 3อจ650725-009 ทนายโอ๊ต58 + อรรถพล (546287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (650712-2113)
148 # 3อจ650725-010 boon1981 + Kang2525 (546292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท(G 79%)
149 # 3อจ650725-011 vichan + pichetz (546264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม เนื้อเงิน จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
150 # 3อจ650725-012 กำธรนคร + Nathan666 (546269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (650701-1072)(G 77%)
151 # 3อจ650725-013 yyoyo + เด็กวังละโว้ (546274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ650725-014 Songpol_cg + bestrandom (546278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
153 # 3อจ650725-015 pakornkeit + bestrandom (546283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพล้างผิว ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
154 # 3อจ650725-016 Pop23 + nimrod (546289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
155 # 3อจ650725-017 koontoop + Bigfil (546294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640128-038)
156 # 3อจ650725-018 PHLOI + tahtee (546298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(650429-1068)
157 # 3อจ650725-019 ชอบพระเครื่อง + olympia (546301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปชฌาย์กรัก วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(650711-1030)
158 # 3อจ650725-020 ระฆังบุญ + ZoDachadaporn (546305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผง ปี 2521 จ.จันทบุรี(G 82%)
159 # 3อจ650725-021 มาม่าเป็ด + Suchat_TUM (546243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (650704-2037)
160 # 3อจ650725-022 Billyku + รงค์พังงา (546248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 68%)
161 # 3อจ650725-023 pornlimk + rattapong931 (546251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ญสส. 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
162 # 3อจ650725-101 ED768613819TH bellic + toymlt (546255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650530-2018) (G 63%)
163 # 3อจ650725-102 ED7411469163TH midori + เพิ่มพูน888 (546261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
164 # 3อจ650725-104 EJ333620155TH loomthong + เสือสมิง (546271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธยอดฟ้ามหาราช วัดพระเชตุพน เนื้อทองคำ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 17 กรัม)
165 # 3อจ650725-105 EJ333620155TH natapoln + เสือสมิง (546276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
166 # 3อจ650725-106 EJ333620155TH รุตช้างกลาง + เสือสมิง (546281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
167 # 3อจ650725-107 EJ333620155TH ต้นกรมทาง + เสือสมิง (546284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
168 # 3อจ650725-108 EJ333620155TH ศิษย์มีครู + เสือสมิง (546288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ล็อกเกตกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรอบทอง(G 58%) **ไม่ระบุที่สร้าง

169 # 3อจ650725-109 EJ333620155TH panupong30 + เสือสมิง (546291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร
170 # 3อจ650725-110 EJ333620155TH chuthaphat + เสือสมิง (546295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
171 # 3อจ650725-111 ED826431305TH tiseng + bomtada (546241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630722-337)
172 # 3อจ650725-112 ED782049568TH so-so + kjack (546245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
173 # 3อจ650725-113 ED808939073TH taranan + terasak99 (546250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
174 # 3อจ650725-114 ED670799102TH กระแสร์2 + doctorp (546252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ เนื้อทองแดง **ไม่ระบุที่สร้าง
175 # 3อจ650725-115 EH132021937TH TEE_INTER + aroonnurom (546257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 79%)
176 # 3อจ650725-116 ED806455355TH ฟอร์ดเก่านอก + toucanpat (546260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
177 # 3อจ650725-117 ED839715645TH bobby028 + NERAMIT (546266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
178 # 3อจ650725-119 ED809152036TH ไม้ทุ่งหันตรา + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (546279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 81%)
179 # 3อจ650725-120 EG960894464TH Dr_CHET + prasittichai34 (546286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
180 # 3อจ650725-121 ED145277825TH goodmondays + ธิติวราห์ (546254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
181 # 3อจ650725-122 ED767958645TH bellic + sumsawang (546259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
182 # 3อจ650725-124 ED741480549TH พรบูรพา + goodaomzc (546270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
183 # 3อจ650725-125 ED831291061TH ข้าวเปล่า + pound2007 (546275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
184 # 3อจ650725-126 ED767284277TH koontoop + arjarnjo (546280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
185 # 3อจ650725-127 ED767284277TH m-cot + arjarnjo (546285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อรานขอบขวา)(G 65%)
186 # 3อจ650725-128 ED760672612TH วิเศษชัยชาญ + บัวมงคล (546290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
187 # 3อจ650725-129 ED833809659TH suksilp + บ้านสวน22 (546293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)

188 # 3อจ650725-130 ED833809659TH ssorsoon + บ้านสวน22 (546297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุดหลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
189 # 3อจ650725-131 ED805808312TH MoTeSaK + popsleep (546256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ รุ่นบูรณะวิหารน้อย เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 68%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 ก.ค. 2565 - 08:40 น.] #84563 (23/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650706-031 831128200302 LIM2512 (544119) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ650707-016 ED788119196TH golf2010 (544291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ650711-038 ED723981345TH เจมส์โพธิ์งาม (544722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ650713-012 ED794553415TH manop2557 (544946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 1อจ650715-006 ED789692012TH seranee (545173) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ650715-019 ED781992064TH PHLOI (545161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650716-030 ED827132378TH chaidee (545346) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 1อจ650719-031 WDSR000234385C9 มีดีพระเครื่อง (545655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ650720-041 ED788158929TH golf2010 (545876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
10 # 1อจ650723-012 ED809657935TH golf2010 (546225) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
11 # 1อจ650725-004 EJ030360458TH นกแก้ว (546315) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650701-002 ประกาศิต (543553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ650706-010 ริณดา (544084) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ650715-007 นายพอเพียง (545119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650725-007 การันตีพระ (546253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ650725-017 เสมาพัดยศ (546265) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650707-114 EB674901944TH Nisila_zana + ธฅนนิยม (544233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2509 จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
ของพิมพ์นี้
2 # 3อจ650718-104 EJ030151653TH suparerk + ขนมไทยแม่อารีย์ (545428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อแก้วเขียว ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
3 # 3อจ650718-113 EJ030100740TH logisman + หมูกุ๋น (545401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี เนื้อเงินลงถม จ.ประจวบคีรีขันธ์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ650719-104 IN35000034799VG TEE_INTER + กระทิงขาว (545460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปหลวงพ่อดำ วัดสุทัศนฯ รุ่น อ.พ.ต. เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
5 # 3อจ650719-135 EJ030152490TH นนท์รามคำแหง + (545483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเจียม วัดอินทราสุการาม พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สุรินทร์ (สภาพแต่งผิว)
6 # 3อจ650720-129 EJ030094845TH intermilan + บอสตัน (545731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 926/หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ650721-001 tosspong + ราชสีห์ (545904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (610830-055)(G 73%)
8 # 3อจ650721-002 APICHETTB + pump992 (545907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.เพชรบุรี (โค้ดเฑาะว์)
9 # 3อจ650721-003 ท่านมหา + c-bank (545909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
10 # 3อจ650721-004 เซียนน้อยหนึ่ง + jack_meath (545912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งหัวเสือ ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแผ่นยันต์หลังชำรุด)
11 # 3อจ650721-005 เซียนน้อยหนึ่ง + jack_meath (545918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.นครปฐม (ขนาด 2.6 นิ้ว)
12 # 3อจ650721-006 lhuksit + staruch (545920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (650712-2033)
13 # 3อจ650721-007 transport + Bigfil (545923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (620502-103)(G 66%)
14 # 3อจ650721-101 ED498395495TH sugar + น้องหมี (545893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
15 # 3อจ650721-102 ED829114712TH พ่อมด + ต้อมตราโล่ (545894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและตัดหู)
16 # 3อจ650721-103 ED724587728TH cpall + เด็กแคมฟร็อก (545895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(G 69%)
17 # 3อจ650721-104 ED842500401TH bungbung + ขุมทรัพย์บูรพา (545896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)(620907-173)
18 # 3อจ650721-105 ED782862180TH anurak99 + thatcharit (545900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ล)
19 # 3อจ650721-106 ED837733099TH Namnathee1983 + kttk2006 (545902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ.)
20 # 3อจ650721-107 ED788766535TH PHLOI + ศิษย์ปู่สง่า (545906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
21 # 3อจ650721-109 EG388582496TH ทรงเกราะ + บุ๋มบิ๋ม (545911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ650721-110 ED836207088TH ooyooy + mingch (545914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ข้างเม็ดหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ650721-111 BTKH0001743316F arthur9669 + Nicktrapra (545921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
วัวธนู หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม
24 # 3อจ650721-112 ED624581054TH slaton57 + คิโมะโนะโต๊ะ (545925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อศรีสวรรค์ พิมพ์เสมา จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ650721-113 ED62458154TH slaton57 + คิโมะโนะโต๊ะ (545927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดศรัทธาราฎร รุ่นศรัทธา ปี 2462 จ.ราชบุรี
26 # 3อจ650721-115 TH0118315D8V3B so-so + ธัญสักปฐมาธนสรร (545935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
27 # 3อจ650721-116 ED580073833TH Warasoon + kandapmy (545937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดจุฬามณี พิมพ์หลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
28 # 3อจ650721-117 ED498395527TH pramual + น้องหมี (545943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650721-118 ED498395527TH pramual + น้องหมี (545945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650721-119 ED498395527TH pramual + น้องหมี (545948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650721-120 ED802204992TH NAKHONUDON + (545949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
พระสมเด็จพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2517 จ.สกลนคร (650702-2043)
32 # 3อจ650721-123 ED818313142TH chaidee + phetra (545915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง (โค้ด ๙)
33 # 3อจ650721-124 ED436456447TH kengkas + ป๋ามอส (545919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
34 # 3อจ650721-125 TH0118319NT39B patrollawyer + Konig (545926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา(S 85%)
35 # 3อจ650721-126 ED766668390TH pramual + boom6449 (545929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงห้าร้อย พิมพ์ตัด 24 พระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
36 # 3อจ650721-127 ED539095039TH SarawutK10 + kampanat (545932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ฐานลูกเต๋า เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร(G 63%)
37 # 3อจ650721-128 naykrong + มีดีพระเครื่อง (545939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WDSR000235912XC
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 64%)
38 # 3อจ650721-129 ED818506032TH wutprarayong + มินนี่หมูบิน (545942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(G 78%)
39 # 3อจ650721-131 ED701164883TH Phichit_02 + จีระพงศ์8899 (545950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ650721-132 ED798074741TH poshwises + แปะยุ้ย (545955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(เล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ650721-133 PBSK0001276213S Namnathee1983 + (545960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nattawutng
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650721-134 ED727861158TH Juicy + mixsick150 (545962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแบน วัดเดิมบาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุพรรณบุรี
43 # 3อจ650721-136 TH0118319DKX3B ชัยแคราย + เด็กอ่างหิน (545970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาย วัดบางรักใหญ่ รุ่นแรก เนื้อผงลงรัก ปี 2527 จ.นนทบุรี
44 # 3อจ650721-137 ED820654352TH เชิงเขา + วุฒินันท์ (545974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
45 # 3อจ650721-138 EJ030153597TH teespy + รถถังพระบ้าน (545978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ650721-139 EJ030153597TH Tarkkyp + รถถังพระบ้าน (545982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก รุ่นจตุรพิธพรชัย ปี 2518
47 # 3อจ650721-140 EJ030153597TH tik_srt + รถถังพระบ้าน (545986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเข็มกลัดพระศรีอาริย์ วัดใหม่อภัยยาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.พิษณุโลก(G 65%)
48 # 3อจ650721-141 ED699566254TH Park--PrapradanG + (545957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ศิรสิทธิ์88
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 2 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650721-143 ED790079252TH อาทอเนกทาสัง + cediato (545965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650721-144 ED816537363TH ทิศเหนือ + Pui2529 (545969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
51 # 3อจ650721-145 ED833729964TH ฮักแม่สรวย + patchara2509 (545973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
52 # 3อจ650721-147 บรมีหลวงปู่ทวด + ชิโนรส (545980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SPXTH023859027357TH
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2467 จ.ฉะเชิงเทรา
53 # 3อจ650721-148 ED618243295TH รุตช้างกลาง + พัทธลุง (545983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นน้ำตกพริ้ว พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดมังกรบุพผารามสร้าง)
54 # 3อจ650721-149 ED817907365TH Heart1982 + Ratchanon (545985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640927-145)(G 77%)
55 # 3อจ650721-150 EJ030149819TH naret18 + หมูกุ๋น (545987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระครูปราโมทย์ วัดเสนานิคม รุ่นฉลองพัดยศ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ650721-151 EJ030149819TH Palmsurat + หมูกุ๋น (546009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดอาจารย์ชุม ไชยคีรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ650721-152 ED732342884TH PhaoNamo98 + panitan (545933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650721-153 ED835601909TH chaiyached + pikky (545936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650721-154 ED665768840TH AMNARD1519 + Chokesiri (546010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ650721-155 ED428569098TH m-cot + tanawin55 (545940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
61 # 3อจ650721-156 TH011831ERBY9B Bigbadaboom + จอมทอง33 (545947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550222-106)(G 84%)
62 # 3อจ650721-157 ED731493211TH pop2517 + ชินนิมอน (545951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650721-159 SKB1000187497XX tiseng + jatuponpond (545956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1656)
64 # 3อจ650721-160 EJ333620084TH pakarapo + เสือสมิง (545959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
65 # 3อจ650721-161 ED358992838TH midori + Falarem (545916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
66 # 3อจ650721-162 ED358195312TH pramual + เมืองไทย (545917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
67 # 3อจ650721-163 EH576161219TH Automove + บารมีอาจารย์ปู่ (546007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (531222-100)(G 67%)
68 # 3อจ650721-164 ED64790997TH pramual + BOYLOMSAK (545922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(G 62%)
69 # 3อจ650721-165 ED814192917TH showgun + ริณดา (545924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี.. (650630-1013)
70 # 3อจ650721-166 TH011831F1KS0B Oat-Trat + สาลิกาดง (545928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ650721-167 SKB1000187437CC ข้าวเปล่า + jatuponpond (545930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9599) **พระสภาพสวย
72 # 3อจ650721-168 SKB1000187437CC ข้าวเปล่า + jatuponpond (545934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5599)
73 # 3อจ650721-169 822435742984 ป๋องแป๋ง + srikriangkrai (545938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
74 # 3อจ650722-001 preeyawat + เจริญ42 (546023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสรงน้ำ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงลงรักปิดทองโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.ชลบุรี (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)(G 73%)
75 # 3อจ650722-002 แสงธรรม01 + Kang2525 (546026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (650712-1074)
76 # 3อจ650722-003 yyoyo + penpathum (546029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ650722-004 ksomchai + daviskangza (546118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อกัลปังหา ปี 2539 จ.นนทบุรี
78 # 3อจ650722-101 EG951696995TH ศักดิ์ศิริ + พุทธคุณพระแท้ (546034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
79 # 3อจ650722-102 EJ497939655TH TEE_INTER + pikky (546038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 11 นิ้ว)
80 # 3อจ650722-103 REKB0000766415N หนุ่มสุพรรณ + ตะกรุดโทน (546042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ650722-104 midori + sanopporn (546045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000070146CN
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
82 # 3อจ650722-105 ED592388185TH Apraram + tinny (546049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2171) **พระสภาพสวย
83 # 3อจ650722-106 ED727860926TH ต่อเจริญนคร + ppffarm (546051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์ 2 ตัว)(630910-514) (G 76%)
84 # 3อจ650722-107 ED799072870TH เบิร์ทลายสยาม + เจก่ะวาย (546055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี
85 # 3อจ650722-108 RPMP00005062697 Komoot21 + (546060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
aemwanchalerm
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 409261)(G 63%)
86 # 3อจ650722-110 ED839200486TH ballsino + thanodom (546065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650722-113 EJ030095130TH Teehatyai + ซูโม่ (546075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพปิดทองใหม่)
88 # 3อจ650722-114 EJ030095130TH ปิ่นอนงค์ + ซูโม่ (546077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี 71 เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 699)
89 # 3อจ650722-115 EJ030095130TH toy_clong8 + ซูโม่ (546081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา วัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
90 # 3อจ650722-116 ED333491835TH jean5555 + bellic (546083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650608-2040) (G 91%)
91 # 3อจ650722-117 ED731477810TH กอล์ฟปริญญา + ketanirut (546086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 64%)
92 # 3อจ650722-118 ED696848857TH ฉางฟง + Apisiri (546089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650430-2169)
93 # 3อจ650722-119 ED837754289TH pimthong + k9cob (546090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัยใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
94 # 3อจ650722-120 ED665078495TH ppeekun + ปรเมศวร (546093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
95 # 3อจ650722-121 ED528573118TH เอกจักร + PANI_SAMIT (546095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2191)(G 78%)
96 # 3อจ650722-125 TH011831HH537B softjap + rojheavy (546105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา
97 # 3อจ650722-126 EJ014664209TH jackmahakhun + Pat029 (546107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
98 # 3อจ650722-127 ED378363037TH ศรัทธาพระเครื่อง + yongyot (546109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
99 # 3อจ650722-128 ED805574011TH aidteegon + นัทกะน้ำ (546112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
100 # 3อจ650722-130 ED834127886TH eaknaengnoy + แปะยุ้ย (546116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (570827-028)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ก.ค. 2565 - 08:38 น.] #84560 (22/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650713-007 ED805172485TH เอ็มซีเค (544936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

2 # 1อจ650723-004 ED808933067TH หลานตาจวบ (546235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650629-008 ริณดา (543280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 2อจ650716-007 เด็กหลังวัง (545257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ650723-001 hunter04 (546189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ650723-013 การันตีพระ (546240) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650719-152 EJ333620420TH poshwises + นกแก้ว (545498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพฝนขอบข้าง)
2 # 3อจ650719-224 EJ333620380TH Sleek + เสือสมิง (545581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์
3 # 3อจ650720-205 66850542066074 pramual + Newpraram2 (545793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
4 #3อจ650723-135 ED822367725TH PHLOI+วุฒินันท์ (546185) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 76%)(น้ำหนัก 4.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ก.ค. 2565 - 08:38 น.] #84557 (21/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650630-017 ED614195966TH อุกฤช (543460) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650702-007 ED739973117TH kopper (543679) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 1อจ650706-004 ED754817468TH pornsak20 (544115) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650706-023 ED785132499TH eveoil (544121) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650706-024 ED764204615HT Aodkrison (544123) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650706-026 831128200302 LIM2512 (544124) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ650706-037 ED719933051TH sanpol (544125) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650706-042 ED804122307TH องอาจ (544126) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650707-002 ED804122315TH องอาจ (544273) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ650707-003 ED743589124TH พาชนะ (544278) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 1อจ650707-004 ED743589124TH พาชนะ (544275) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ650707-007 ED802212353TH Tawatchai1889 (544281) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ650707-008 ED112747420TH Culpidnoi (544285) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650707-010 ED764090060TH มหามณีจินดา (544287) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ650707-012 ED781939965TH Pop23 (544282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ650707-017 ED757998340TH คุณศิระ (544276) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ650707-021 ED796540128TH natapoln (544266) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ650708-002 ED719746751TH nongder (544378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ650708-005 RJPT000029465ZG หงฟ้า (544400) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
20 # 1อจ650708-007 EJ333619421TH นกแก้ว (544402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ650708-009 ED763750923TH pradrem (544405) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ650709-022 ED648945054TH pdarnswat (544523) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ650711-009 TH0118303PBM5B toy_clong8 (544679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650711-015 ED811214689TH goodmondays (544727) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
25 # 1อจ650713-014 ED781968241TH Takod (544941) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650713-020 ED776556588TH nampoo (544943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ650714-006 ED538685944TH beer2126 (545032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ650714-016 ED781835355TH suwatboat (545053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650714-017 SXF615400000012 tiwa9977 (545055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ650715-005 ED789692012TH seranee (545170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ650716-015 ED794566034TH สยามรุ่งโรจน์ (545343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ650718-004 BTKH0001716065X Nicktrapra (545368) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ650719-001 ED834613335TH ฅนบางใหญ่ (545590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650719-003 TH0118311CVF2B mark2542 (545599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650719-005 EJ030152543TH ขนมไทยแม่อารีย์ (545604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ650719-006 EJ030452543TH ขนมไทยแม่อารีย์ (545607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650719-007 EJ030152543TH ขนมไทยแม่อารีย์ (545610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650719-008 ED664353996TH suttisak (545613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ650719-009 ED742490349TH อาทิตย์๙๙ (545615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650719-011 ED800518790TH kengsalaloi (545618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650719-012 EJ030152490TH ขนมไทยแม่อารีย์ (545620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650719-016 ED807327049TH Wisarutd (545661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650719-019 TLIP0001770212J พาสุขพระเครื่อง (545625) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ650719-020 ED826409973TH bomtada (545627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ650719-024 ED831712538TH opor1217 (545642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ650719-026 ED774772289TH suk2006 (545645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ650719-032 TH011830ZR065B meildola (545632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ650719-034 ED831305018TH Paphatball (545634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ650719-036 ED786549989TH bungbung (545638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ650719-037 ED678950424TH กัสเบล (545658) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ ไม่สรุปผล 19 องค์
51 # 1อจ650719-038 ED678950424TH กัสเบล (545659) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
52 # 1อจ650719-039 ED678950424TH กัสเบล (545662) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
53 # 1อจ650719-040 ED678950424TH กัสเบล (545664) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
54 # 1อจ650719-041 ED678950424TH กัสเบล (545666) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
55 # 1อจ650719-042 ED678950424TH กัสเบล (545668) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
56 # 1อจ650719-043 ED678950424TH กัสเบล (545630) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
57 # 1อจ650719-044 ED678950424TH กัสเบล (545636) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
58 # 1อจ650721-011 ED802204992TH Tawatchai1889 (545967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650629-005 ริณดา (543265) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ650629-006 ริณดา (543268) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ650629-018 Sololo (543287) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650630-002 phuwa (543347) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ650630-003 nattasak (543455) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ650702-009 Lionado (543661) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ650705-015 เด็กท่าพระ (543928) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650706-006 penpathum (544067) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ650706-020 limmy (544122) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ650708-013 BhuriKet26 (544404) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ650708-014 พุทธบูชา (544407) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 2อจ650708-016 กุ้งหวาน (544408) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ650708-017 กุ้งหวาน (544406) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650708-018 blue333 (544409) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650711-022 witbcc143 (544723) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ650711-026 witbcc143 (544702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650712-009 vichet (544790) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650714-006 Jonesun (545052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ650714-028 kritmek (545039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650718-003 Jeng9168 (545430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650718-005 เกษตร (545355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650718-012 Drpong (545374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ650718-013 Drpong (545383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ650718-015 ชัยแคราย (545402) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
25 # 2อจ650718-016 mezzo (545390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650718-018 olympia (545351) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
27 # 2อจ650718-019 tanaprol (545398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ650718-021 Settawut (545408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ650719-001 taopoon (545606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ650719-002 Dr_CHET (545611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650719-004 กิตติ2528 (545614) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ650719-007 jdbig (545621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650719-008 topkoo (545622) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ650719-017 กวางเคมี (545626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ650722-007 การันตีพระ (546020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ650722-008 lovelyman (546121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650709-126 ED725680201TH หลวงสิน + Punkorat (544436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์)
2 # 3อจ650711-114 EJ030102825TH redtritium + (544580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภคูณเงินคูณทอง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 90%)
3 # 3อจ650713-125 ED636893385TH เหน่งบางคู้ + ภิรัต (544844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650713-129 ED792468476TH ดุสิตบางเลน + โอ่งเมืองราช (544855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน จ.นครปฐม
5 # 3อจ650713-175 ED434879845TH ChaiyutPho + จุ๋มจิ๋ม (544881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (650621-1136)(G 83%)
6 # 3อจ650713-187 TH011830FCVR5B samko09 + RAK_PT (544916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกนางครวญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อไม้ ปี 2529 จ.จันทบุรี
7 # 3อจ650714-124 ED599090590TH warning + KhomBangkok (544984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
8 # 3อจ650715-115 ED789541508TH jean5555 + Wanlop (545103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คอหนอก เนื้อผงยา จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
9 # 3อจ650716-001 anurak99 + manjung (545195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
10 # 3อจ650716-009 Thenoom9 + rongfox (545236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)
11 # 3อจ650716-159 ED802719026TH jack_edit + คเวสโก (545282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ650716-179 ED804522392TH ruenthong + rungroj (545293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 84%)
13 # 3อจ650716-181 ED555980155TH มหามณีจินดา + เอเอพระเครื่อง (545296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต หลวงพ่อยิว วัดบางแขม ปี 2495 จ.นครปฐม
14 # 3อจ650716-205 822420284184 ukaewsasan + arter19 (545324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
15 # 3อจ650716-206 ED792283684TH ตราชั่ง + อ๊อดดอนหวาย (545326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
16 # 3อจ650718-005 ukaewsasan + เสน่ห์มนต์ตรา (545377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงพญานาค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
17 # 3อจ650718-006 pramual + penpathum (545382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
18 # 3อจ650718-022 Yuttasak + anurak99 (545381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 76%)
19 # 3อจ650718-102 ED826413831TH bugpee + rattasah (545418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อผงหน้าทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก
20 # 3อจ650718-125 EJ030152132TH Medkanoon + (545384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
21 # 3อจ650718-132 EJ030152132TH Boonmee888 + (545361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
22 # 3อจ650718-142 EJ030152132TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (545356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 7 (แจกทหาร) เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บุรีรัมย์
23 # 3อจ650719-004 koontoop + Pboonchai (545469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)
24 # 3อจ650719-008 วิรารัตน์2702 + vittaya14 (545485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(580507-141)(G 85%)
25 # 3อจ650719-115 ED525282495TH viponcity + ไอซ์_บ้านหมอ (545464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2531 จ.สระบุรี
26 # 3อจ650719-137 EJ030152490TH อะนันตะปัดชะเย + (545488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
27 # 3อจ650719-167 TH0118311Y2N8B ต่อยอด + rungroj (545571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ650719-192 822422974310 midori + อันดาพระเครื่องสากล (545671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้สึก)(G 64%)
29 # 3อจ650719-194 BAKY0001184244M masterpiece + lag_yai (545602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นนทบุรี
30 # 3อจ650719-216 EJ30152234TH หลานตาจวบ + รถถังพระบ้าน (545544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
31 # 3อจ650719-222 EJ333620380TH ukaewsasan + เสือสมิง (545573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องกรุนี้
32 # 3อจ650719-237 EJ333621283TH มิสอามุน + นกแก้ว (545577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงธ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
33 # 3อจ650719-245 EJ333621283TH boytiew + นกแก้ว (545594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.จันทบุรี
34 # 3อจ650720-146 ED707446715TH viponcity + armarging (545730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์สาริกา เนื้อทองคำ ปี 2546 จ.ระยอง กรองทอง(G 64%)

35 # 3อจ650716-199 อตกพระเครื่อง + มะนาวแป้น (545319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
36 # 3อจ650720-181 ED775733304TH asupasit + Nicharida (545734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ก.ค. 2565 - 08:39 น.] #84554 (20/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650627-016 ED742418874TH chaiwat (542805) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650627-017 ED777914587TH thevit (542810) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650627-021 ED578394065TH มะยมพุทธคุณ (542804) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650630-048 ED709970956TH Ksittiros (543468) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ650704-017 EJ333617765TH นกแก้ว (543799) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ650705-015 ED738532731TH madeowsri (543944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
7 # 1อจ650706-015 KLPP0001391354E Kittinan (544132) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ650711-024 ED742570002TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ (544673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650716-001 ED804156257TH patchara2509 (545341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650716-004 TH011830TNHA0B Nuttapong9594 (545347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650716-005 EF619722015TH tongjoy (545349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ650716-007 ED793859748TH อะนันตะปัดชะเย (545350) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ650716-012 TH011830SX563B kangbowin (545334) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ650716-013 ED747082960TH AONGKALOY20 (545337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650716-016 ED777999052TH hengy (545340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ650716-017 ED781974216TH not39 (545342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ650716-018 TH011830NU6R7B Peterchann (545345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650716-019 TH011830MZY07B Leche (545348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650716-022 EH201428003TH บีลูกพระธาตุ (545247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650716-023 BTPP000105337GS Xdireak (545255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650716-024 ED792622904TH burabha (545261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650716-025 YTK2000119526P2 sutee (545266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ650716-026 YTK2000119526P2 sutee (545272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ650716-027 TH011830VDD68B toy_clong8 (545279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650721-007 ED791753381TH Rakchart (545958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650721-008 ED760091161TH ชาวไธสง (545963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650629-007 ริณดา (543273) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ650706-003 tongjoy (544076) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ650706-008 ธัมมจักร (544079) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ650706-011 ริณดา (544088) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
5 # 2อจ650706-019 CURFEW (544090) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ650706-024 Wsummut (544095) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ650707-012 aek1979 (544264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650708-006 ninjaykk (544386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650716-002 เนติธร (545251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650716-009 Owarut999 (545263) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ650716-011 manuchet1993 (545258) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ650721-001 ธัมมจักร (545991) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
13 # 2อจ650721-003 การันตีพระ (545897) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ650721-004 การันตีพระ (545898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ650721-005 การันตีพระ (545899) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ650721-006 การันตีพระ (545901) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ650721-007 การันตีพระ (545903) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ650721-008 การันตีพระ (545905) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ650721-009 staruch (545944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ650721-016 กัมมัฏฐาน (546012) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650704-150 EH921102588TH mettra + เจริญ42 (543744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่นิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(S 91%)
2 # 3อจ650705-153 EJ030108955TH tone555 + เวสแฮม (543900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อผง(แดง) ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
3 # 3อจ650707-120 ED725668775TH ซิยิ่นกุ้ย + Suwattana2542 (544254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650707-137 EJ333619320TH t_inkeaw + นกแก้ว (544172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก
5 # 3อจ650707-164 EJ030101351TH ซิยิ่นกุ้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (544238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650624-1035)
6 # 3อจ650707-173 ED754273576TH PHLOI + kampanat (544140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อหมอ กรุมหากัณฑ์ เนื้อดิน จ.ลพบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ650708-103 SXF140500006203 ครูแป้ง + สมบูรณ์พระแท้ (544314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ลอยน้ำ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
8 # 3อจ650709-131 ED803770821TH บรมีหลวงปู่ทวด + Chikkan (544464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปู่ฤๅษีสิงห์สมิงพราย หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นไหว้ครู 48 เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.สระแก้ว (หมายเลข 997)
9 # 3อจ650709-133 EW590055043TH seanza777 + ขนมหวาน (544471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์ ๗ หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ650709-189 ED813602730TH virun123 + aksomsak (544503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ650709-190 RSRI000110564LR sirkob + Reindeer_kwang (544509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
12 # 3อจ650711-006 Tatamm + pump992 (544636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ชินวโร วัดดอนศาลา เนื้อสำริด ปี 2530 จ.พัทลุง
13 # 3อจ650711-107 ED750882982TH Warasoon + boymoo4 (544602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางด้วน พิมพ์ทรงนก เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ
14 # 3อจ650711-109 EH746954569TH richmanshop789 + oudood (544612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์หน้ากระบี่ เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(550818-105)
15 # 3อจ650711-117 EJ030102825TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (544584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว พิมพ์ซุ้มระฆังหลังจาร เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 645)
16 # 3อจ650711-128 ED688733645TH pramual + tomcm (544608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์กลาง เนื้อชินตะกั่ว จ.ลำพูน
17 # 3อจ650711-133 EJ030093955TH จันทร์ส่องหล้า + ซูโม่ (544600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ650711-178 TH01183049KW9B jeera + Tatamm (544651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ650711-180 RSMP000049516EU ริวตัง + PANI_SAMIT (544657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 65%)
20 # 3อจ650712-010 หมูหวาน + danaiw (544815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ลอยน้ำ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
21 # 3อจ650712-013 joeenok + ateomak (544752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650712-109 EH187347672TH midori + sutidas (544776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง
23 # 3อจ650712-111 EB671594564TH skyforce + ตะแคงขวด (544754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ650713-116 EB595880677TH ช_ชุติวัตร + ธีรพร (544829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ650713-144 ED785089328TH teenarok + POOSIT (544850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง วัดวังตะวันออก เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 13/น้ำหนักทอง 21.7 กรัม)
26 # 3อจ650713-174 EG388582227TH เซียนน้อยหนึ่ง + บุ๋มบิ๋ม (544879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นครปฐม (หน้าตัก 3 นิ้ว)
27 # 3อจ650713-180 ED798061938TH pramual + แปะยุ้ย (544894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
28 # 3อจ650714-140 ED827901623TH tang160946 + litsupchuer (545027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก)
29 # 3อจ650715-006 greenday88 + อ้วนเมืองใหม่ (545105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระราชวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 96/ฝังตะกรุดทอง 3 ดอก)
30 # 3อจ650715-124 EJ665633034TH Tar_MDU35 + ขนมกรุบ (545165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อเหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ650716-012 taratchon + tanac (545253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสอน วัดทุ่งลาดหญ้า พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2500 จ.กาญจนบุรี
32 # 3อจ650716-119 PYP254700000101 Wittaya + Moozir (545233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
33 # 3อจ650716-130 ED555978996TH กำธรนคร + เอเอพระเครื่อง (545241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุครบ 90 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม (หน้าตัก 3 นิ้ว)
34 # 3อจ650716-198 ED804787505TH HS2NAJ + เอสออโต้ (545315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 89%)
35 # 3อจ650716-200 ED800140849TH arun2528 + มะนาวแป้น (545321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (ไม่ระบุปีสร้าง)
36 # 3อจ650718-133 EJ030152132TH สถาศิลป์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (545366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

37 # 3อจ650719-171 ED665765843TH ซิยิ่นกุ้ย + nannapas (545672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน
38 # 3อจ650719-172 KBPTG00066665H3 เก้าออโต้ + civilwork (545503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
39 # 3อจ650719-173 KBCNN000393698K ราชสีห์ + นาควารี (545511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
40 # 3อจ650719-176 ED813333091TH inceepra + สนบางกรวย (545520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
41 # 3อจ650719-177 ED813333091TH inceepra + สนบางกรวย (545523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
42 # 3อจ650719-178 ED813333091TH Juicy + สนบางกรวย (545526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
43 # 3อจ650719-179 ED813333091TH ต่อลูก2 + สนบางกรวย (545528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
44 # 3อจ650719-180 EF241068793TH Caltex + ไบร์ทหนองช้างคืน (545529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์อังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650719-181 EF241068793TH showgun + (545535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
46 # 3อจ650719-182 831139585242 สถาศิลป์ + guikong (545538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
47 # 3อจ650719-183 ED813124898TH Sin_22 + anothaitmc46 (545542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดกุฎีทอง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
48 # 3อจ650719-184 ED837110831TH พญายูงทอง + phairod101 (545547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (650412-1133)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (650310-1124)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
49 # 3อจ650719-186 ED784423402TH tiseng + Film789 (545555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650428-1087)(G 67%)
50 # 3อจ650719-187 EG903849277TH สรขอนแก่น + laphat (545559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุเจดีย์สูง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (560727-246)
51 # 3อจ650719-188 STYI00003214999 ครูสมชาย + pound1972 (545564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (650318-1098)(G 52%)
52 # 3อจ650719-189 ED762865641TH taopoon + sangexim (545567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ650719-190 ED825714305TH แฮมเมอร์ + คนกรุงศรี (545572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบำเพ็ญเดือน 12 พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงใบลาน ปี 2536 จ.ลำปาง
54 # 3อจ650719-191 ED627364972TH goodaomzc + bestrandom (545589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
55 # 3อจ650719-193 ED765179537TH sugar + Khanoon (545595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(650704-2096)
56 # 3อจ650719-195 EJ030148977TH ssorsoon + หมูกุ๋น (545608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
57 # 3อจ650719-196 EJ030148977TH peemark + หมูกุ๋น (545612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง จ.ลำปาง
58 # 3อจ650719-197 EJ030148977TH SOMCHAI2524 + หมูกุ๋น (545673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
59 # 3อจ650719-199 EJ030148977TH ChartKT + หมูกุ๋น (545617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
60 # 3อจ650719-200 EJ030148977TH Viraphan711 + หมูกุ๋น (545619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดหน้าพระธาตุฯ พิมพ์หลังหลวงพ่อพัฒน์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(G 76%)
61 # 3อจ650719-202 EJ030148977TH chuthaphat + หมูกุ๋น (545534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ650719-203 EJ030148977TH ake2512 + หมูกุ๋น (545537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650719-204 EJ030148977TH Viraphan711 + หมูกุ๋น (545539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
64 # 3อจ650719-205 TH011830Z9PQ3B bastketboy + armymen2525 (545543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 76%)
65 # 3อจ650719-206 TYA6000098110YD บารมีพระเครื่อง9 + (545548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Piyanan1606
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 63%)
66 # 3อจ650719-207 PYP068000000575 ซิยิ่นกุ้ย + Film789 (545551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุด) (630826-046)(G 75%)
67 # 3อจ650719-208 RL419661148TH pop2517 + unvastar (545557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
68 # 3อจ650719-211 PNAM0001957019F pramual + MIXMUK (545518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
69 # 3อจ650719-212 ED821555016TH akhemnak + twongt (545670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นพิพิธภัณท์บริขาร เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร. (650224-2095)
70 # 3อจ650719-213 TH011830ZZQD6B wanitcha + thanapipat (545525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อผงใบลาน จ.สมุทรสงคราม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของตะกรุดลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
71 # 3อจ650719-214 822425293141 pramual + sam8793 (545527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ650719-215 EG903849263TH Pboonchai + laphat (545540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (550627-146)(G 82%)
73 # 3อจ650719-217 KBKRG00038780VA tonychan + PANI_SAMIT (545545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 84%)
74 # 3อจ650719-218 ED802520615TH aluminium + topten (545549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
75 # 3อจ650719-219 TH0118312CCU7B bombee2 + เมืองรัตนบุรี (545553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุรินทร์ (กรอบชุบทอง)
76 # 3อจ650719-220 ED831305018TH Prapatson-wo + Paphatball (545556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหรีด วัดเพลง เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ราชบุรี
77 # 3อจ650719-223 EJ333620380TH aniwat2499 + เสือสมิง (545578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)
78 # 3อจ650719-225 EJ333620380TH หลานตาจวบ + เสือสมิง (545584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
79 # 3อจ650719-226 ED659799349TH เซียนน้อยหนึ่ง + ขาล-เสือ (545588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
80 # 3อจ650719-227 EJ333621283TH มหาเฒ่า + นกแก้ว (545592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐาน ป เนื้อผง(ดำ) ปี 2505 จ.ชลบุรี
81 # 3อจ650719-228 EJ333621283TH พรานม่วง + นกแก้ว (545596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
82 # 3อจ650719-229 EJ333621283TH NOP_BU8 + นกแก้ว (545598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
83 # 3อจ650719-230 EJ333621283TH NOP_BU8 + นกแก้ว (545601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
84 # 3อจ650719-231 EJ333621283TH Nisila_zana + นกแก้ว (545561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
85 # 3อจ650719-232 EJ333621283TH ฮองซู + นกแก้ว (545562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650719-233 EJ333621283TH ลุงปิ่นเริน21 + นกแก้ว (545565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
87 # 3อจ650719-234 EJ333621283TH anuwatpolsri + นกแก้ว (545568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
88 # 3อจ650719-235 EJ333621283TH Boonmee888 + นกแก้ว (545570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุด)
89 # 3อจ650719-236 EJ333621283TH Tar_MDU35 + นกแก้ว (545574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
90 # 3อจ650719-238 EJ333621283TH masterpiece + นกแก้ว (545580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650719-240 EJ333621283TH หนองซอ + นกแก้ว (545586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)
92 # 3อจ650719-241 EJ333621283TH Werawath01 + นกแก้ว (545576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
93 # 3อจ650719-242 EJ333621283TH ethos + นกแก้ว (545582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบบน)
94 # 3อจ650719-243 EJ333621283TH เต่านา + นกแก้ว (545587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์เทวดาอกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
95 # 3อจ650719-244 EJ333621283TH joeenok + นกแก้ว (545591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
96 # 3อจ650719-246 EJ333621283TH จตุคาม + นกแก้ว (545597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ650719-248 EJ333621283TH mark2542 + นกแก้ว (545603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
98 # 3อจ650719-249 EJ333621283TH mark2542 + นกแก้ว (545605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)
99 # 3อจ650719-250 EJ333621283TH yyoyo + นกแก้ว (545609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมือขวา)
100 # 3อจ650719-251 EJ333621283TH krais1 + นกแก้ว (545639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ
รุ่น/พิมพ์นี้
101 # 3อจ650719-252 EJ333621283TH Thanabura + นกแก้ว (545640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
102 # 3อจ650720-001 CTPRAKRUENG + (545676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
teepoptee
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5475) (น้ำหนักรวม 52 กรัม)
103 # 3อจ650720-002 Namnathee1983 + เนตรมงคล (545678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ./หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
104 # 3อจ650720-003 ดีพร้อมพระเครื่อง + ดิอาโบล (545681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดคู่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม
105 # 3อจ650720-004 kimsiam + Nathan666 (545684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ650720-005 พงษ์ท่าม่วง + Nathan666 (545686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ650720-006 บุญพา + jubjuub (545689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
108 # 3อจ650720-007 Jckwanchai + (545690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650525-1108)(G 65%)
109 # 3อจ650720-008 anantand + พรพระพุทธคุณ (545693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (650604-2004)(G 79%)
110 # 3อจ650720-009 ฉางฟง + พรพระพุทธคุณ (545696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650614-1029)(G 85%)
111 # 3อจ650720-101 EJ492868569TH ปู่ดำเนิน + joe_donmueang (545680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ650720-102 ED742492013TH Bank2014 + ไทยแลนด์ (545682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี
113 # 3อจ650720-103 ED809848745TH เมืองช้าง + Tanadol1969 (545685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
114 # 3อจ650720-104 ED733581687TH vittya2511 + pop2517 (545688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพทำความสะอาดผิว) (650629-2018)
115 # 3อจ650720-105 ED742474522TH isoda + Berm_07 (545691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
116 # 3อจ650720-106 ED732060543TH pramual + kamin41 (545694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ650720-107 TH0118316JH31B sane30 + เด็กอ่างหิน (545698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
118 # 3อจ650720-108 ED770399195TH tonychan + หนูเจ้าพระยา (545700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
119 # 3อจ650720-109 ED819606876TH non31 + Got2523 (545704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
120 # 3อจ650720-110 ED778932879TH dreamsconner + Park-- (545707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ650720-111 ED727515074TH taat_007 + natakanboriboon (545692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
122 # 3อจ650720-114 ED776584725TH เหน่งบางคู้ + aksomsak (545703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
123 # 3อจ650720-115 ED789548700TH โต๊งเหน่ง001 + Wanlop (545706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ650720-116 ED798059191TH Chatchaijew + แปะยุ้ย (545719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงรักปิดทองใหม่)
125 # 3อจ650720-117 EJ030149456TH อตกพระเครื่อง + หมูกุ๋น (545726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครปฐม
126 # 3อจ650720-118 EJ030149456TH Tochiro + หมูกุ๋น (545729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อสำริด จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
127 # 3อจ650720-120 EJ030149456TH tananut2528 + หมูกุ๋น (545733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1)(G 63%)
128 # 3อจ650720-121 EJ030149456TH mark2542 + หมูกุ๋น (545702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด จ.นนทบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
129 # 3อจ650720-122 EJ030149456TH lllord + หมูกุ๋น (545708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
130 # 3อจ650720-123 EJ030149456TH arthur9669 + หมูกุ๋น (545710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 465162)
131 # 3อจ650720-124 EJ030149456TH arthur9669 + หมูกุ๋น (545713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธโสธร รุ่น 80 กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 468761) (สภาพทำความสะอาดผิว)
132 # 3อจ650720-125 ED679492835TH toymlt + sakdac2488 (545715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
133 # 3อจ650720-126 ED679492835TH pramual + sakdac2488 (545720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
134 # 3อจ650720-130 ED436092591TH karunwich + draffy101 (545732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง)
135 # 3อจ650720-132 ED701854203TH lohbetong + toyota888 (545701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
136 # 3อจ650720-133 ED722264502TH พาสุขพระเครื่อง + KID_2 (545705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ650720-136 ED790084725TH ซีดานราชาเหรียญ + jojubkay (545714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (650709-1124)
138 # 3อจ650720-137 ED818413035TH Namnathee1983 + manliar (545717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ รุ่นฉลอง 84 ปี ศิริราช เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ650720-138 ED768612376TH chsearn + toymlt (545721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสุโขทัยบัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพซ่อมพระศอและหลังบน)(S 87%)
140 # 3อจ650720-139 ED792296192TH เหรียญหลวงพ่อคูณ + pjanon (545723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง)
141 # 3อจ650720-140 อุนาโลม + napolyonk (545728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NVTHATPF5639810853
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อผง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
142 # 3อจ650720-141 ED805887045TH ทิศเหนือ + Songg (545712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8478)(G 78%)
143 # 3อจ650720-142 ED829926716TH Chanida469 + หมูบินกวนอู (545716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา)
144 # 3อจ650720-143 ED770399181TH ichigomomo + หนูเจ้าพระยา (545718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
145 # 3อจ650720-144 ED690856634TH Worachai1966 + Ake595 (545722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดหน้าอกซ้าย)
146 # 3อจ650720-145 ED741187366TH Poopoo + วิชญ์ดุลยวัต (545725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดโทนทองแดง) **พระสภาพสวย
147 # 3อจ650720-148 EJ030153019TH newkom + ขนมไทยแม่อารีย์ (545739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา พระอธิการเชียร วัดศาลาครืน เนื้อผง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ650720-149 ED822027656TH tiseng + chan082 (545744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(570602-091)
149 # 3อจ650720-151 Sunadi + geffy2019 (545756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์
150 # 3อจ650720-152 SXF010600006880 รถโฟร์ค + ตี๋กฤต (545763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
151 # 3อจ650720-153 ED756544166TH อาจรูญ + auu2520 (545767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
152 # 3อจ650720-154 ED551387070TH bears + คนท้องทุ่ง (545769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(650618-2075)
153 # 3อจ650720-155 ED701854225TH sumateass + toyota888 (545772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
154 # 3อจ650720-156 ED701854225TH sumateass + toyota888 (545775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
155 # 3อจ650720-157 ED701854225TH sumateass + toyota888 (545779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
156 # 3อจ650720-158 EG951695363TH pramual + Tong_76 (545783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
157 # 3อจ650720-160 นาวิกโยธิน43 + บัวมงคล (545791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพซ่อมพระศอ)
158 # 3อจ650720-161 EJ030153053TH Jua1968 + รถถังพระบ้าน (545738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 132228)
159 # 3อจ650720-162 EJ030153053TH Benjapon88 + รถถังพระบ้าน (545741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
160 # 3อจ650720-163 EJ030153053TH monstajim + รถถังพระบ้าน (545742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
161 # 3อจ650720-164 EJ030153053TH raschapong + รถถังพระบ้าน (545745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2514 จ.นนทบุรี (650621-1095)
162 # 3อจ650720-165 ChartKT + Nattapongg (545750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000202014VB
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
163 # 3อจ650720-166 tontatto + Nattapongg (545755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000202014VB
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (650712-1012)(G 65%)
164 # 3อจ650720-167 ED807768845TH pornlimk + teespy (545760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
165 # 3อจ650720-169 ED805890478TH pot13 + Bank1188 (545891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)
166 # 3อจ650720-170 ED805890478TH pot13 + Bank1188 (545892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)
167 # 3อจ650720-172 SCLL000164409TY slaton57 + Tippavon (545740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
168 # 3อจ650720-173 แทนพระคุณ + มีดีพระเครื่อง (545743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WDSR000235071MP
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
169 # 3อจ650720-174 ED452221198TH Manunicon + Thanapong36 (545747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
170 # 3อจ650720-175 EG980078774TH Kunphra + nooing (545748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
171 # 3อจ650720-176 ED792296524TH RAK1239 + เขยมาบตาพุด (545752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
172 # 3อจ650720-177 ED792296524TH wasana1935 + เขยมาบตาพุด (545754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
173 # 3อจ650720-178 ED703475265TH winyuchon + เก้าออโต้ (545758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
174 # 3อจ650720-182 ED603975691TH เบิร์ทลายสยาม + jabee (545736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
175 # 3อจ650720-183 ED603975691TH บอยพระเครื่อง + jabee (545749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งศรีวิไล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.อุบลราชธานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
176 # 3อจ650720-184 ED603975691TH สมยศ5 + jabee (545751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
177 # 3อจ650720-185 EJ352656149TH kong1394 + oudood (545753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
178 # 3อจ650720-186 EG951695350TH pairoat + กว๊านพะเยา (545757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
179 # 3อจ650720-187 EB650002990TH pramual + goodaomzc (545759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
180 # 3อจ650720-188 ED775733335TH apipoom2540 + Nicharida (545762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
181 # 3อจ650720-189 ED833822519TH murbur + Chikkan (545765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **พระสภาพสวย
182 # 3อจ650720-191 ED722125942TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ป๋าชาย (545796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
183 # 3อจ650720-192 822429661336 watercolour + tiwa9977 (545799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
184 # 3อจ650720-193 822429661336 berry + tiwa9977 (545803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
185 # 3อจ650720-194 822429661336 NAPATSADOL + tiwa9977 (545807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4098)
186 # 3อจ650720-195 822429661336 kwwee + tiwa9977 (545811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 3065)
187 # 3อจ650720-196 TH0118316ZYK2B นกจิ๊บ + ย่ามหลวงตา (545890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
188 # 3อจ650720-197 TH011831760R7B Puttawat + Amulet33 (545813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
189 # 3อจ650720-198 TH011831760R7B chaleaw56 + Amulet33 (545818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง/ไม่ตอกโค้ด)
190 # 3อจ650720-201 ED836202995TH suksannb + takrit (545770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
191 # 3อจ650720-202 ED831308924TH arthur9669 + nakornyong (545782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
192 # 3อจ650720-203 บีเวียงพิงค์ + เขยศรีเกศ (545785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
RRKN000073084HH
พระพุทธ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
193 # 3อจ650720-204 ED835103515TH ยุทธิชัย + รุยคอสต้า (545789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
194 # 3อจ650720-206 ED785566040TH nut2326 + (545801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thongchaideenum
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)
195 # 3อจ650720-207 TH0118319Y3J3B teerawit + Benjarong (545805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
196 # 3อจ650720-208 ED781277878TH สุขกายใจ + ทรัพย์เทวา (545809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
197 # 3อจ650720-209 ED829832687TH chaiyut07 + kwwee (545812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
198 # 3อจ650720-212 ED839011774TH ChartKT + teespy (545777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
199 # 3อจ650720-213 TH011831BAVM3B harnwat + BallDesign (545780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ปั๊มสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
200 # 3อจ650720-214 ED753596120TH TONG_NK + Dragoninsu (545786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)(สภาพสวย) (640723-059)(G 88%)
201 # 3อจ650720-215 ED816225184TH zafari + anuwatpolsri (545792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
202 # 3อจ650720-217 TINT000258104JL floi456 + noprama9 (545798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวัน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)
203 # 3อจ650720-218 ED678798023TH Sasisinen + nuch2545 (545802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี.. (650622-1201)
204 # 3อจ650720-219 ED786650720TH pikkared + มิสเตอร์เฮ้าส์ (545806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
205 # 3อจ650720-220 EJ665633079TH virun123 + ขนมกรุบ (545810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกใหม่)
206 # 3อจ650720-221 ED679494329TH Weerawat0310 + sakdac2488 (545771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญช้างเผือก เนื้อทองคำ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
207 # 3อจ650720-222 ED832635214TH jiravorn_b + wachira007 (545773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(G 78%)
208 # 3อจ650720-223 ED797038646TH กิตช่างไม้ + yongyot (545776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงพ่อสอน วัดทุ่งลาดหญ้า พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
209 # 3อจ650720-224 ED839720756TH สวนดอก + tananop (545778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่(G 64%)
210 # 3อจ650720-225 ED834980255TH kiatjinda + Chikkan (545781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบซ้าย)
211 # 3อจ650720-226 EB595931572TH jompol10 + Khanoon (545784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650709-2004)
212 # 3อจ650720-227 ED761752087TH piyaphum + midland (545788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (650622-1053)
213 # 3อจ650720-228 ED757246186TH Kenshiro435 + chffta (545790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26902)(600313-088)(G 79%)
214 # 3อจ650720-229 ED701164469TH pramual + ชวนชื่น (545794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
215 # 3อจ650720-232 EJ173373553TH swangpiboon + (545832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนน้อยหนึ่ง
พระหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์นั่งเสือ เนื้อผง ปี 2534 จ.นครปฐม (ฝังตะกรุดทอง)
216 # 3อจ650720-233 ED807892255TH Nisila_zana + golfsriracha (545833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
217 # 3อจ650720-234 EB595931569TH sugar + Khanoon (545837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650709-2006)
218 # 3อจ650720-235 EH746811242TH PHLOI + tiwa9977 (545840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
219 # 3อจ650720-236 EH746811242TH tansave + tiwa9977 (545843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อดิน ปี 2515-2516 จ.ระยอง
220 # 3อจ650720-237 ED836207410TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (545845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Yo_live_story
พระแผงตัดสี่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม
221 # 3อจ650720-238 ED836207410TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (545848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Yo_live_story
พระแผงตัดหก เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพล้างผิว)
222 # 3อจ650720-239 ED526516121TH teerasuk + Juicy (545852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4560)
223 # 3อจ650720-240 ED526516121TH ซีดานราชาเหรียญ + Juicy (545854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
224 # 3อจ650720-241 EH454041707TH กลางบุญ + Bophantom (545819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดปากคลองสำโรง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2465 จ.สุมทรปราการ(G 76%)
225 # 3อจ650720-242 EH454041707TH scottruth + Bophantom (545828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 65%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 ก.ค. 2565 - 08:40 น.] #84551 (19/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650629-006 EB665482365TH Suradech (543143) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
2 # 1อจ650629-008 EB665482365TH Suradech (543151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ650701-025 ED683564321TH คอปแมน (543563) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650702-008 ED761808930TH พรหลวงปู่ (543682) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650702-020 ED590298601TH สายอีสาน (543658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650704-010 ED787116595TH Yiddo (543800) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ650705-004 ED757966829TH ปักต้นกล้า (543936) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ650705-006 TH01182ZG1F2B Santong7 (543941) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ650705-014 ED277196454TH SOMDED (543943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650706-016 ED772990581TH bancha18 (544099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650706-022 ED762532958TH thevit (544106) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650706-028 831128200302 LIM2512 (544111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ650706-029 831128200302 LIM2512 (544113) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ650711-026 ED820001903TH polsattahip (544745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650712-007 ED683600205TH คอปแมน (544813) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ650713-004 ED715087373TH น้องแผ่นดิน (544942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ650715-003 ED789692012TH seranee (545164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650715-007 SYMT000122974LQ loryinglong (545147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650715-008 ED805803448TH ปักต้นกล้า (545151) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ650715-014 ED804146524TH joeenok (545148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650715-016 SUTI0001161218E kamol111 (545153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650715-017 ED797116017TH Phichit_02 (545155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ650715-018 MNKP000160180MZ ซุยคิขิง (545158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ650715-020 LTBK0000905503X Kittinan (545163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650720-021 ED818116655TH สมยศ5 (545853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650720-029 ED816719193TH tongjoy (545835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ650720-040 ED820930452TH oattamon190 (545875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
28 # 1อจ650720-045 TH011831ADXK0B มธรังสิต (545820) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650627-002 noomark (542741) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650629-009 ภัคภรวาณิช (543239) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650630-056 ThaiWong (543463) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ650630-057 ThaiWong (543380) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
5 # 2อจ650705-006 ตาลเดชา (543919) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650705-007 ตาลเดชา (543924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ650705-009 lovehunterlove27 (543913) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ650705-012 nonghee (543917) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 2อจ650705-013 loomthong (543922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ650711-002 bussakorn (544691) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ650711-003 bussakorn (544694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ650711-004 bussakorn (544698) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
13 # 2อจ650711-009 kamonsap (544706) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ650711-021 witbcc143 (544719) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ650711-023 witbcc143 (544725) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ650711-024 witbcc143 (544689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650711-027 witbcc143 (544707) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ650711-028 witbcc143 (544710) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ650711-029 witbcc143 (544713) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
20 # 2อจ650711-030 witbcc143 (544716) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ650713-003 โตท่าเรือ (544930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650714-005 lumpini6655 (545075) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
23 # 2อจ650715-002 chanram (545111) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ650715-004 nut2326 (545104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ650715-008 boonlers (545115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650715-011 penggo (545127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650715-023 บอยน้ำมนต์ (545140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ650719-016 เสมาพัดยศ (545624) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ650720-015 การันตีพระ (545675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650720-016 การันตีพระ (545677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650720-017 การันตีพระ (545679) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ650720-018 การันตีพระ (545683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ650720-019 การันตีพระ (545687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650706-190 ED689401370TH BuddaNa + จุ๊สุราษฎร์ (544083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ650707-117 822400828896 เมืองช้าง + Meaw7824 (544243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ650707-160 EJ030101351TH ptk_1234 + ขนมไทยแม่อารีย์ (544228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน พิมพ์ระฆัง เนื้อเงิน ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 384)
4 # 3อจ650707-165 EJ030101351TH Jokaiwan + ขนมไทยแม่อารีย์ (544241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยร้อยปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหัวคุ้งสร้าง/หมายเลข 201)(G 72%)
5 # 3อจ650707-169 EJ030101351TH toy_clong8 + (544249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ650711-007 Far2520 + tong0259 (544640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อดิน ปี 2534 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ650711-110 EJ030102825TH BuddaNa + ขนมไทยแม่อารีย์ (544615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ650711-115 EJ030102825TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (544581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตมหาสิทธิโชค หลวงปู่ทิม วัดพระขาว พิมพ์เล็กหลังเงิน ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 606)
9 # 3อจ650711-143 ED747035655TH poshwises + (544628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดหนองสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ650711-148 WCBK000216799U8 samatows + โอ๊ตนาซี (544644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นวันเพ็ญเดือน 12 พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2536 จ.ลำปาง
11 # 3อจ650712-012 sutee + banana (545463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อทองแดง
12 # 3อจ650712-103 ED423487145TH chetkosit + poa_sarawut (544762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ650713-001 confirmed + khunoak77 (544828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกินบ่เสี้ยง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.ลำปาง (600513-125)(G 78%)
14 # 3อจ650713-136 EJ030151335TH Thanabura + (544890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
15 # 3อจ650714-135 ED802618699TH ฮองซู + ปรเมศวร (545015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ650715-105 ED809928647TH อาจรูญ + Phrakaew (545128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทอง วัดเขากบ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ650715-122 ED818407349TH ศิษย์จารย์จำเนียร + manliar (545160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระแม่ย่า ศาลพระแม่ย่า รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สุโขทัย กรอบเงิน(G 87%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ650716-125 ED742470605TH Theflash + pinya2515 (545318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ650716-129 ED784731902TH bungbung + thongma (545237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
20 # 3อจ650716-133 TH011830RHZN6B เฮียปั้ง + สอปลายฟ้า (545295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
21 # 3อจ650716-141 QSV0563000015657 แป้ง67 + ningwatgrang (545250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
22 # 3อจ650716-176 PKED000252921AN มิสอามุน + Gaorak009 (545287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตวัดอินทราราม รุ่นแรก ปี 2517 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ650718-001 tiseng + ประศาสน์ (545354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (650608-1243)
24 # 3อจ650718-002 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + MoTeSaK (545358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650718-003 Viper + MoTeSaK (545363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) กรอบทอง(G 88%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ650718-004 แม็คพระเครื่อง + misterpou (545370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)
27 # 3อจ650718-007 Look_tann + Nathan666 (545386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650702-2403) (G 65%)
28 # 3อจ650718-008 เป๋าแมน + อรรถพล (545392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง(G 80%)
29 # 3อจ650718-009 แก่นนคร + เด็กท่าพระ (545397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์สร้าง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 07005)
30 # 3อจ650718-010 yyoyo + QiciQ (545404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
31 # 3อจ650718-011 ครูสมชาย + Drpong (545410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (631102-418)
32 # 3อจ650718-012 น้ากร + นวะสาธุ (545414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เสมาใหญ่ ปี 2522 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ650718-013 0 walrawut + ชัยแคราย (545415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (540115-147)
34 # 3อจ650718-014 tosspong + นราคอฟ (545420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650429-1021)
35 # 3อจ650718-015 Nisila_zana + mezzo (545422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงขาว(ยุคปลาย) ปี 2517 จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ650718-016 Auttaporn1979 + (545427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golflampang
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1408)(G 79%)

37 # 3อจ650718-017 Auttaporn1979 + (545435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golflampang
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 7902) (สภาพสวย)(G 70%)
38 # 3อจ650718-018 พระสมุทร22 + diaw14 (545445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
39 # 3อจ650718-019 annnyamulet + Bigfil (545438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631010-247)
40 # 3อจ650718-020 Settonz + Bancha999 (545443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650603-1001)(G 63%)
41 # 3อจ650718-021 kaohom1 + coldplay (545372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเรซิน ปี 2545 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
42 # 3อจ650718-023 rungrot + Sasisinen (545391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
43 # 3อจ650718-024 JoThekop + Settawut (545396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์เก้ายอด เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (650701-1118)
44 # 3อจ650718-101 ED763485622TH pramual + คุณใส (545412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650718-103 SXF18910003316 TAVABUNCHA + (545423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PHAKIN99
เหรียญหลวงพ่อผึ่ง วัดรางบัว รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
46 # 3อจ650718-105 EJ030100740TH masterpiece + หมูกุ๋น (545431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ650718-106 EJ030100740TH bigsong + หมูกุ๋น (545434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
48 # 3อจ650718-108 EJ030100740TH ukaewsasan + หมูกุ๋น (545439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 65%)
49 # 3อจ650718-109 EJ030100740TH CONVENTION + หมูกุ๋น (545442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร(G 48%)
50 # 3อจ650718-110 EJ030100740TH CONVENTION + หมูกุ๋น (545444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 66%)
51 # 3อจ650718-111 EJ030100740TH อาจรูญ + หมูกุ๋น (545387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(๗ หางกระรอก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 65%)
52 # 3อจ650718-112 EJ030100740TH Tumtim + หมูกุ๋น (545394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(G 68%)
53 # 3อจ650718-114 EJ030100740TH Note2499 + หมูกุ๋น (545409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 67%)
54 # 3อจ650718-115 ED782794913TH อนุชา + Darkaun (545413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดพระศรีฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
55 # 3อจ650718-116 ED642750580TH ตอปทุม + Payaak1973 (545416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ650718-117 ED809097224TH masterpiece + aramintra (545421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
57 # 3อจ650718-118 ED725297080TH pramual + tammanoon (545425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า จ.ราชบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
58 # 3อจ650718-119 PPNM000135900AZ Tui9080 + midnightjojo (545432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นบุญอีสาน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1907/สภาพสวย)(G 62%)
59 # 3อจ650718-120 KBSPN00017198A0 hemman + chatree_ao (545436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 2949) **พระสภาพสวย
60 # 3อจ650718-121 EJ030152132TH audy05 + ขนมไทยแม่อารีย์ (545364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพแต่งผิว)(G 66%)
61 # 3อจ650718-122 EJ030152132TH thammawut + (545369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูกซ้าย)
62 # 3อจ650718-124 EJ030152132TH CONVENTION + (545378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 65%)
63 # 3อจ650718-126 EJ030152132TH Sasisinen + (545389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
64 # 3อจ650718-127 EJ030152132TH Aompadriew + (545395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 256370)
65 # 3อจ650718-128 EJ030152132TH wanitcha + ขนมไทยแม่อารีย์ (545400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
66 # 3อจ650718-129 EJ030152132TH หลานตาจวบ + (545406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
67 # 3อจ650718-130 EJ030152132TH สรขอนแก่น + (545411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ650718-131 EJ030152132TH Benjapon88 + (545357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง จ.ระยอง
69 # 3อจ650718-134 EJ030152132TH murbur + ขนมไทยแม่อารีย์ (545371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)
70 # 3อจ650718-135 EJ030152132TH vigorasco + (545376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
71 # 3อจ650718-136 EJ030152132TH chajks + ขนมไทยแม่อารีย์ (545379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
72 # 3อจ650718-137 EJ030152132TH tumza007 + (545385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง จ.สมุทรปราการ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
73 # 3อจ650718-139 EJ030152132TH Aofphanu + ขนมไทยแม่อารีย์ (545426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ650718-140 EJ030152132TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (545399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)(G 79%)

75 # 3อจ650718-141 EJ030152132TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (545352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 78%)
76 # 3อจ650718-143 EJ030152132TH kaohom1 + ขนมไทยแม่อารีย์ (545360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
77 # 3อจ650718-144 BTKH0001716065X หงฟ้า + Nicktrapra (545365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
78 # 3อจ650718-145 ED695649214TH NutthapongSutt + sarsi (545373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
79 # 3อจ650719-001 ตี๋แสนภู + nimit_t (545459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 388)
80 # 3อจ650719-002 suras_photmail + สปาต้าร์ (545462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดข้อมือขวา)
81 # 3อจ650719-003 Aeybangsaen + ราชสีห์ (545465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (650420-1075)
82 # 3อจ650719-005 Game_krub + nunthawat (545474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
83 # 3อจ650719-006 Naawaan + nunthawat (545667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา
84 # 3อจ650719-007 dek_bansuan + กิตติ2528 (545481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
85 # 3อจ650719-009 ponpon + sorn42 (545491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650719-010 jack_edit + midori (545497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (650704-2035)(G 81%)
87 # 3อจ650719-011 lount + sineru32 (545453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นหนู เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
88 # 3อจ650719-012 Settonz + อรรถพล (545457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(650704-1072) (G 86%)
89 # 3อจ650719-013 ruamsup + เทพดำเนิน (545461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
90 # 3อจ650719-101 ED809828286TH viruszaa + moo_bpk (545447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641022-1282)
91 # 3อจ650719-102 PTTK000114139HF pandp + ONE-PIECE (545452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเส้นซุ้มขวา)(G 74%)
92 # 3อจ650719-103 ED706322731TH สรขอนแก่น + korlorsor (545456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 736)
93 # 3อจ650719-105 ED799069782TH ข้าวเปล่า + tananop (545466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม

94 # 3อจ650719-106 ED812102009TH ทนายชายนคร + mchutith (545470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง
95 # 3อจ650719-107 ED812102009TH ชานนทร์ + mchutith (545473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง
96 # 3อจ650719-108 EH447918030TH m-cot + อี๊ดเมืองเลย (545476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ650719-109 ED836211051TH korn88 + Manat (545479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรางค์ กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
98 # 3อจ650719-111 ED813116361TH Aomarch + Charity (545448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
99 # 3อจ650719-112 ED792286399TH seed-seed + Tinnakorntle (545450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) (650707-1080)
100 # 3อจ650719-113 ED812745670TH บารมีพระเครื่อง9 + Tikamporn (545454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิติ 88 พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 417/สภาพสวย)
101 # 3อจ650719-114 ED824321939TH แม็คพระเครื่อง + Moozir (545458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)
102 # 3อจ650719-117 ED766231573TH ถวัลย์2856 + bongbiab (545471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(630627-367)
103 # 3อจ650719-118 EJ434089977TH Chamulet + อูกิม (545475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
104 # 3อจ650719-119 ED804158920TH สุขกายใจ + องอาจ (545478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
105 # 3อจ650719-120 ED711888881TH เฮียปั้ง + mumu4422 (545484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเงิน ปี 2545-2552 จ.นครปฐม
106 # 3อจ650719-121 EH447918193TH yyoyo + อี๊ดเมืองเลย (545502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ650719-122 RSIK000090226GS Jokaiwan + sukkasem13 (545508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2475-2500 (สภาพชำรุดพระเกศ/หน้าตัก 7 นิ้ว) (580116-077)
108 # 3อจ650719-123 ED730561184TH เสน่หา + เจษเมืองกาญจน์ (545514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
109 # 3อจ650719-124 ED742490349TH Doitung + อาทิตย์๙๙ (545519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
110 # 3อจ650719-125 ED782839212TH TONG_NK + kasun38 (545669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(590620-017)
111 # 3อจ650719-128 EB671519285TH markc2 + ningwatgrang (545531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
112 # 3อจ650719-129 ED817011605TH โต้งกระนวน + จุ๊สุราษฎร์ (545533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีจอ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช

113 # 3อจ650719-130 ED809108620TH สถาศิลป์ + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (545536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 21) (650707-1046) **พระสภาพสวย
114 # 3อจ650719-131 ED827304149TH numchoke2597 + แอนเชอรี่ (545467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ650719-132 ED785149565TH คงทอง + movie (545472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(640527-002)(G 63%)
116 # 3อจ650719-133 ED351628637TH บุญเลิศ2532 + Opelkhunsuek (545477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์สามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
117 # 3อจ650719-134 EJ030152490TH bigsong + ขนมไทยแม่อารีย์ (545480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
118 # 3อจ650719-136 EJ030152490TH นนท์รามคำแหง + (545486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
119 # 3อจ650719-138 EJ030152490TH อะนันตะปัดชะเย + (545490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปางประทานพร เนื้อผงใบลาน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
120 # 3อจ650719-139 EJ030152490TH pcha429 + ขนมไทยแม่อารีย์ (545493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 55%)
121 # 3อจ650719-140 EJ030152490TH รุตช้างกลาง + (545495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 261) **พระสภาพสวย
122 # 3อจ650719-142 EJ030152490TH นิรันทร + ขนมไทยแม่อารีย์ (545489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
123 # 3อจ650719-143 EJ030152490TH คชสาร + ขนมไทยแม่อารีย์ (545494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
124 # 3อจ650719-144 EJ030152490TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (545496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2546 (หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
125 # 3อจ650719-145 EJ030152490TH art8888 + ขนมไทยแม่อารีย์ (545499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
126 # 3อจ650719-146 ED835810748TH taat_007 + so-so (545501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชุมพร (641026-2016)
127 # 3อจ650719-147 ED835810748TH taat_007 + so-so (545505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ชุมพร (641026-2142)
128 # 3อจ650719-148 ED809629696TH น้ากร + promlok (545507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เสมาใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)
129 # 3อจ650719-149 EJ333620420TH adisak197 + นกแก้ว (545510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อผง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
130 # 3อจ650719-150 EJ333620420TH otton + นกแก้ว (545512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
131 # 3อจ650719-151 EJ333620420HT adisak197 + นกแก้ว (545492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อณรงค์ วัดมะเกลือ เนื้อเงิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

132 # 3อจ650719-153 EJ333620420TH tahtee + นกแก้ว (545500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
133 # 3อจ650719-154 EJ333620420TH warning + นกแก้ว (545504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
134 # 3อจ650719-155 EJ333620420TH poshwises + นกแก้ว (545506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ650719-156 EJ333620420TH เต่านา + นกแก้ว (545509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
136 # 3อจ650719-157 ED719489854TH panupong30 + เสน่หา (545515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
137 # 3อจ650719-158 EH568523976TH lomlopburi + สุพจน์ (545517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 จ.นครราชสีมา
138 # 3อจ650719-159 ED760645339TH pramual + บัวมงคล (545521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
139 # 3อจ650719-161 ED807767831TH mawinroch + montblanc (545541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสรรเพชร เนื้อผง ปี 2513 จ.นครปฐม (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
140 # 3อจ650719-162 ED785180619TH vongsomboon + Maxnet (545546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(640927-169) (G 64%)
141 # 3อจ650719-163 ED755143467TH kenshiro2810 + หมูแม่ลา (545550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
142 # 3อจ650719-164 ED760792840TH pramual + โชคเจริญ (545554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันท์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ(S 92%)
143 # 3อจ650719-165 EG951694354TH peemark + guy2550 (545558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ( ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
144 # 3อจ650719-166 ED760066618TH tosspong + อภิชาติชุบทอง (545566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650628-1127)
145 # 3อจ650719-168 ED746093042TH piyaphum + ตาลทราย (545575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ชัยนาท (กรอบชุบทอง)(650526-2170)
146 # 3อจ650719-170 ED782224077TH สาลิกาดง + ฅนโคราช (545585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดควนปันตาราม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พัทลุง (สภาพใช้)
147 #3อจ650720-171 ED770399204TH supotroj+Tikamporn (545737) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 72%)(น้ำหนัก 22 กรัม)
148 #3อจ650720-200 ED618884793TH transport+plasplasplas (545825) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 73%)(น้ำหนัก 2.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 ก.ค. 2565 - 08:41 น.] #84546 (18/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650627-020 ED789702620TH ต่อยอด (542799) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ650630-003 ED734698510TH ศิษย์ท่านขุน (543452) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ650702-009 ED678765263TH tontatto (543670) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650702-012 ED755347482TH bluezone69 (543683) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ650704-012 PYP244900000015 Sawadee9 (543792) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ650705-007 ED277196445TH SOMDED (543886) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ650705-010 ED786506762TH apipong (543895) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ650705-013 ED714159224TH เผ่าพงษ์ (543925) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650705-024 ED752239775TH CTPRAKRUENG (543865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ650706-030 831228200302 LIM2512 (544118) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
11 # 1อจ650707-013 ED626188273TH manliar (544290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
12 # 1อจ650707-019 ED583581446TH พรวิภัทร์ (544288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650708-012 EH444520898TH อี๊ดเมืองเลย (544392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650708-016 ED683577489TH คอปแมน (544412) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 1อจ650709-014 ED714178705TH เผ่าพงษ์ (544535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650709-016 ED742163746TH edit2007 (544538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650709-017 ED682948475TH มีดีพระเครื่อง (544515) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650709-024 ED626192410TH Gucci99 (544539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650709-027 ED617139416TH kengsalaloi (544546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ650709-031 ED442849955TH mike1995 (544528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ650709-032 ED545598432TH litsupchuer (544530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650712-003 ED757893429TH Manat (544806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650712-005 ED583585156TH พรวิภัทร์ (544807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ650712-006 ED791124355TH suparoek (544808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650712-008 ED808914173TH วิทย์4301 (544810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ650713-002 ED746486027TH Nattapat123 (544934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650713-008 ED807852937TH ๑k2king๑ (544937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650713-009 ED702726571TH Nippit (544939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 1อจ650713-011 ED761191492TH chet8980 (544938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650713-028 ED766736625TH บุญสนองเลย (544900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ650713-030 ED773436802TH เฮงเฮงเฮง168 (544906) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
32 # 1อจ650714-001 EJ707395412TH เจมส์โพธิ์งาม (545028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ650714-005 ED825804310TH POOSIT (545030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650714-007 EH177315595TH tummorradokthai (545034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650714-008 ED811408194TH เสรีไทย (545035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650714-011 ED754380059TH เซียนพละ (545044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650714-014 TH011830G0BE5B takrit (545049) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ650714-018 EH921643274TH องอาจ (545056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ650714-019 ED777114241TH ขอบกระด้ง (545057) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ650714-020 TH011830HF4N9B พรจากฟ้า (545058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650715-004 ED789692012TH seranee (545167) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 1อจ650716-002 WDSR000233401LT มีดีพระเครื่อง (545335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ650716-008 WDSR000233394C7 มีดีพระเครื่อง (545339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650629-002 ริณดา (543253) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650701-003 QiciQ (543524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ650705-010 bucha (543911) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ650705-017 P_Nachakun (543920) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650705-018 ppffarm (543930) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ650705-022 rachata56 (543931) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 2อจ650707-006 คานธี (544270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650709-003 penggo (544514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650711-036 mamookjung (544704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650712-002 apichaidon (544792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650712-005 ลักษ์101 (544794) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ650712-011 Tawanburapha (544801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 2อจ650712-014 ศตกมล (545674) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
14 # 2อจ650713-001 seanza777 (544927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650713-018 Settawut (544897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650713-025 kieat (544974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650714-015 Rabbit2518 (545045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ650714-018 เขาควาย (545047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ650714-019 อตกพระเครื่อง (545048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650714-026 hanhaniiz (545076) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ650719-010 การันตีพระ (545446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650719-011 การันตีพระ (545449) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ650719-012 การันตีพระ (545451) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ650719-013 การันตีพระ (545455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650623-143 EJ030106447TH gymnastics + ซูโม่ (542311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
2 # 3อจ650628-138 ED743296797TH korn88 + ตี๋วัดทุ่ง (543105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง)
3 # 3อจ650702-124 ED720140964TH เล้งตราด + สามพี่น้อง (543576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อทองเหลือง กรอบทอง(G 84%) **ไม่ระบุที่สร้าง
4 # 3อจ650705-155 EH383632828TH peacemaker + Kwanchai99 (543905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ อาจารย์ชุม ไชยคีรี วัดพระมหาธาตุฯ พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ650705-171 ED733553788TH krichayan + KritsadaYen (543939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2511 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ650707-102 PTK4000144808BB Swaha + พรพรหมนารายณ์ (544199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ650707-108 DS21060000931261 ChaiyutPho + แทนพระคุณ (544216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
8 # 3อจ650707-186 ED790282522TH harnwat + diethelm (544186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650707-207 EJ030099295TH พระสมุทร22 + หมูกุ๋น (544256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมี วัดเขาสมอคอน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ลพบุรี
10 # 3อจ650708-114 TH01182ZVSCN2B Chamulet + ทรัพย์กำเนิด (544305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650708-142 LTMP00007598142 Aum2543 + Benyapa (544367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่/ขนาด 1.6 นิ้ว)
12 # 3อจ650709-107 ED807141407TH บรมีหลวงปู่ทวด + บอยวิเชียร (544428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน


13 # 3อจ650709-111 ED750917620TH ruamsup + Sahapon (544427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชัยมงคล รุ่นร่ำรวยเงินทอง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (ฝังตะกรุด 5 ดอก) กรอบเงินชุบทอง(S 90%)
14 # 3อจ650709-124 ED751781225TH taratchon + patchaya (544429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ650709-130 ED754339706TH teepoptee + wiwat_bs (544446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
16 # 3อจ650709-139 EX64579770TH เชษฐประตูผี + print (544568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม
17 # 3อจ650709-149 ED229599983TH pandp + SOMDED (544497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบเงินชุบทอง(S 90%)
18 # 3อจ650709-156 ED733571747TH TadSnave + papayapunny (544460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึกมาก)(G 78%)
19 # 3อจ650709-167 ED788752987TH tangmo123 + ศิษย์ปู่สง่า (544472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.นครปฐม (หมายเลข 1508)
20 # 3อจ650709-180 PLF917800029809 Alexpeter + deeclub (544522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ไม้แกะหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ650711-001 ทิศเหนือ + Pboonchai (544617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ปั๊มซ้ำ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหน้าของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
22 # 3อจ650711-103 ED754129398TH teerana + ธีรดา (544747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650711-127 ED688733645TH เล็กอารี + tomcm (544605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิจิตร เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้


24 # 3อจ650711-158 ED655965540TH นู๋มาลี + psvtheewarat (544697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นอายุ 80 ปี พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการ เนื้อผงว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ650711-159 ED805835043TH Tlekopt + sevenptk (544701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 73%) **พระสภาพหักซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ650711-160 TH011830AR1D4B Aum2543 + Benyapa (544705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง จ.ชลบุรี
27 # 3อจ650712-112 ED752268587TH พ่อน้องจ้าว + HS2NAJ (544756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)
28 # 3อจ650712-119 PTTK000113329JP PHLOI + ONE-PIECE (544780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมเหศวร วัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 72%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ650713-121 ED807751187TH artty5959 + teespy (544833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (650615-3106)
30 # 3อจ650713-135 EJ030151335TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (544889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ650713-151 B2S152U001289 harnwat + moodang (544864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
32 # 3อจ650715-001 logisman + rawee (545085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
33 # 3อจ650715-002 masterpiece + boonlers (545087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพล้างผิว)
34 # 3อจ650715-003 mawinroch + penggo (545093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สกลนคร (หน้าตัก 5 นิ้ว)(650111-2010)
35 # 3อจ650715-004 teenarok + ลูกแม่จัน (545098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 148)


36 # 3อจ650715-005 โยพระประแดง + juadz (545100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นกฐิน 50 เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.ลพบุรี (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
37 # 3อจ650715-007 Heart1982 + puu_30 (545110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครี่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙ เก้าตัว)(520807-202)
38 # 3อจ650715-008 anndamun + (545113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
JITCHOO1361
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ650715-009 มารวยค่ะ + นวะสาธุ (545116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเฒ่า วัดธรรมมิกาวาส รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง
40 # 3อจ650715-101 822418484322 nui555 + pharnarit (545090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (550124-060)
41 # 3อจ650715-102 EJ010653378TH nut2326 + Pat029 (545102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
42 # 3อจ650715-106 LTP016100001158 Tumtim + พจน์3841 (545135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)(G 62%)
43 # 3อจ650715-107 822418553736 THA21 + srikriangkrai (545141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
44 # 3อจ650715-108 ED799612115TH james107 + จอมพล (545145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 86%)
45 # 3อจ650715-109 ED781275523TH TAVABUNCHA + แซนวิช (545149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ650715-110 822418555162 chuanchai2505 + (545152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
srikriangkrai
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 5778) **พระสภาพสวย


47 # 3อจ650715-111 ED754698496TH บรีสพระช่วย + oukaa (545091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ650715-112 RM34000308412J5 PHLOI + Benjarong (545094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
49 # 3อจ650715-113 ED741462315TH chaidee + หมุนบารมี (545096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
50 # 3อจ650715-114 SCBY0016793876 Tongkorn + ดอกบัว99 (545099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
51 # 3อจ650715-116 83113707120 tiseng + guikong (545107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ650715-117 LTP049400000227 LittleDragon + โก้หนองคาย (545182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
53 # 3อจ650715-118 เขมิสรา + tomcm (545118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RYMC000111846PW
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว จ.ลำพูน
54 # 3อจ650715-119 EH581461984TH ขุมทรัพย์_พระสวย + ธงชัย (545121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ650715-120 EG388590767TH Phichit_02 + เพิ่มพูน888 (545124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)
56 # 3อจ650715-121 SPP145500000210 พรพรหมนารายณ์ + (545156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nopponsmith
พระสมเด็จวัดกลางคลองข่อย เนื้อผง จ.ราชบุรี
57 # 3อจ650715-123 EG951692588TH punyapat + ลูกวังสะพุง (545162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 78%)

58 # 3อจ650715-125 ED555978510TH ShadoM + เอเอพระเครื่อง (545168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใหญ่มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2496 จ.นครปฐม
59 # 3อจ650715-126 EG951692591TH teera63 + ลูกวังสะพุง (545172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)
60 # 3อจ650715-127 MNKP000160180M7 misterpou + ซุยคิขิง (545174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ650715-128 ED814446855TH peemark + ริณดา (545175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานบัว วัดพระธรรมกาย รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2518 จ.ปทุมธานี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (650625-1125)
62 # 3อจ650715-129 ED814146855TH Kwanfar_BK + ริณดา (545179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร.. (650702-1244)
63 # 3อจ650715-131 ED785164205TH เสรีไทย + eveoil (545082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
64 # 3อจ650715-132 EH187354276TH หนุ่มนพลักษณ์ + (545086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KarnKhonkaen
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
65 # 3อจ650715-133 ED663368637TH อาจรูญ + kkk707 (545089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกมาก)
66 # 3อจ650715-134 ED784422588TH สรขอนแก่น + Film789 (545092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพซ่อมมุมล่างขวา)
67 # 3อจ650715-135 ED801237416TH ฮองซู + katawut1 (545095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ650715-136 ED788087670TH นุหลัก4 + แฮปรามคำแหง (545097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 78%)
69 # 3อจ650715-137 ED788087670TH Aum2543 + แฮปรามคำแหง (545101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(G 79%)


70 # 3อจ650715-138 ED768367300TH ลูกพ่อพันท้าย + MIXMUK (545106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพระพุทธชินราช ญสส. วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 24)(G 90%)
71 # 3อจ650715-139 ED785163598TH harnwat + diethelm (545112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ปั๊มสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ650715-140 EG383639698TH บรมีหลวงปู่ทวด + (545114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปราศมณฑิล
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)
73 # 3อจ650715-141 ED817323038TH ป๋องแป๋ง + khakprachin (545120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
74 # 3อจ650715-142 ED792276621TH chuanchai2505 + Paopaopao (545180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1617) **พระสภาพสวย
75 # 3อจ650715-143 ED804181835TH showgun + องอาจ (545126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
76 # 3อจ650715-144 ED804181835TH showgun + องอาจ (545134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
77 # 3อจ650715-145 ED781991846TH bussakorn + sakbangbon (545139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 1.5 นิ้ว)(650427-1019)
78 # 3อจ650715-146 ED765164489TH pop2517 + Khanoon (545146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650704-2094)
79 # 3อจ650715-147 ED792282128TH kengkas + piya1 (545150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ650715-148 ED624659726TH แม่ปิง9 + boonyuen (545154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นขุมทรัพย์ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2542 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้


81 # 3อจ650715-149 EJ438872034TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + pop8899 (545157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 444211)(G 63%)
82 # 3อจ650715-150 EJ438871983TH ทิศเหนือ + pop8899 (545159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 211955)
83 # 3อจ650715-152 LTBK0000905503X kengpo + Kittinan (545131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ650715-153 LTBK0000905503X numchoke2597 + Kittinan (545137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ650715-154 LTBK0000905503X chaivat_kbv + Kittinan (545185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 77%)
86 # 3อจ650716-002 Marksiam007 + somsak14 (545200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 62%)
87 # 3อจ650716-003 สถาศิลป์ + ศตกมล (545206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650706-1001)(G 67%)
88 # 3อจ650716-004 มหามณีจินดา + ชลชินเขต (545213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
89 # 3อจ650716-005 เอ๋พระรามห้า + rongfox (545215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
90 # 3อจ650716-007 Preecha_71 + rongfox (545225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เจนีวา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650716-010 tombetong + rongfox (545240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
92 # 3อจ650716-011 midori + rongfox (545248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ

93 # 3อจ650716-101 TH011830KKRW3B sudarat_P + พยัคฆ์สมิง (545193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
94 # 3อจ650716-102 TH011830SP8M1B chuanchai2505 + phusiam (545196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 281)
95 # 3อจ650716-103 ED810516127TH เกษตร + น็อตประเวศ (545203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
96 # 3อจ650716-104 TH011830KKRW2B TAVABUNCHA + (545208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พยัคฆ์สมิง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
97 # 3อจ650716-105 SXF157300010575 พระยอดบางขวาง + Karaker (545212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
98 # 3อจ650716-106 SXF157300010575 พระยอดบางขวาง + Karaker (545216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
99 # 3อจ650716-107 TH011830T3FA9B kopper + มิสอามุน (545227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650607-1112)(G 72%)
100 # 3อจ650716-108 QSV0563000015785 si_mong29 + (545232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2532 จ.นครราชสีมา
101 # 3อจ650716-109 TH011830Q41V9B กฤตยา + Vorachot (545238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
102 # 3อจ650716-110 ED831801405TH jiravorn_b + chani (545243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก พิมพ์ตาเป็ก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี.. (650228-1150)
103 # 3อจ650716-111 ED767080985TH androdragon + พยัคฆ์ร้าย123 (545192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2518 จ.ลำปาง104 # 3อจ650716-112 TH011830KKRW0B Moo888 + พยัคฆ์สมิง (545197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
105 # 3อจ650716-113 ED820813080TH pop2517 + pakbankaew (545202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม
106 # 3อจ650716-114 ED714837963TH chattawat + lulytoon (545209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวรรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5996/สภาพสวย) (650201-2024)(G 69%)
107 # 3อจ650716-115 ED778292393TH piyaphum + tavadaindy (545214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
108 # 3อจ650716-116 TH011830NQ1V4B จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + Sukan2525 (545218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง
109 # 3อจ650716-117 ED724492745TH จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + ตะแคงขวด (545223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพซ่อมจมูก)
110 # 3อจ650716-120 TH011830RFSE4B karate + Nisila_zana (545239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท เกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650107-1106)
111 # 3อจ650716-121 WAVP000074306ML พ่อมด + bakhum1 (545190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
112 # 3อจ650716-122 RERW000069521VE pot13 + sanopporn (545194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)
113 # 3อจ650716-123 ED780540045TH showgun + ซุยคิขิง (545201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ650716-124 ED780540045TH scpra + ซุยคิขิง (545219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี115 # 3อจ650716-126 ED829911977TH sudarat_P + PollaPiya (545204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ650716-127 ED811752665TH ฮองซู + Khanoon (545226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพซ่อมมุมหลังล่างซ้าย) (650704-2093)
117 # 3อจ650716-128 SCPY000199868RF mntpt + สมยศ5 (545231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (641008-195)(S 92%)
118 # 3อจ650716-131 ED747082960TH jean5555 + (545268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
AONGKALOY20
ตะกรุดหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อไม้ จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
119 # 3อจ650716-132 ED804139625TH บรมีหลวงปู่ทวด + Tee59 (545274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
120 # 3อจ650716-134 ED813822395TH m-cot + honzakub (545300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
121 # 3อจ650716-135 TH011830PAJ98B Rakchart + thanapipat (545322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 2.9 นิ้ว/สภาพหูชำรุด)
122 # 3อจ650716-136 EJ030151888TH Intra103 + รถถังพระบ้าน (545306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.ปราจีนบุรี
123 # 3อจ650716-137 EJ030151888TH yodsiam + รถถังพระบ้าน (545308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครปฐม
124 # 3อจ650716-138 EJ030151888TH wanitcha + รถถังพระบ้าน (545310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง จ.นครปฐม
125 # 3อจ650716-139 ED814148309TH yyoyo + คูณสตางค์ (545312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)


126 # 3อจ650716-140 ED814148480TH richmanshop789 + ริณดา (545314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ.. (650701-2009)
127 # 3อจ650716-142 ED807755878TH เกษตร + ก้อนกรวด (545256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ650716-143 ED814155066TH BuddaNa + บารมีคุณย่า (545259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย หลวงพ่อสังวาลย์ วัดทุ่งสามัคคีธรรม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2526 จ.สุพรรณบุรี
129 # 3อจ650716-144 ED807884342TH BENTAR + golfsriracha (545264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้)
130 # 3อจ650716-145 TH011830T9J82B pcha429 + blueshark (545271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 66%)
131 # 3อจ650716-146 EF241068674TH dreamsconner + (545277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
132 # 3อจ650716-147 EF241068674TH Bobbie + ไบร์ทหนองช้างคืน (545325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ650716-148 EF241068674TH bluezone69 + (545285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
134 # 3อจ650716-149 EJ477931278TH Tarkkyp + Thotsawat (545288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง/สภาพเนื้อราน)
135 # 3อจ650716-150 รักษ์ต้มเลือดหมู + Benyapa (545290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NGWW000200805R7
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ จ.ระยอง
136 # 3อจ650716-151 ED770236974TH pramual + phayao (545246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม


137 # 3อจ650716-152 TH011830RCHN0B พญายูงทอง + Tawee888 (545249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2.6 ซม.)(640408-247)
138 # 3อจ650716-153 EJ030100387TH adisak197 + ฝอยทอง (545254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต ปี 2503-2505 จ.ระยอง
139 # 3อจ650716-154 ED813450141TH nattapongp + จ๊ะแจงร้อน (545260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)(601002-049)
140 # 3อจ650716-155 EO923014395TH บ้านกรอบเงิน + ฮองซู (545265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สุรินทร์ (580620-169)
141 # 3อจ650716-156 ED799042541TH goodaomzc + ชินนิมอน (545269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ650716-157 ED757898576TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (545275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Yo_live_story
พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม
143 # 3อจ650716-158 ED824604405TH โจ้บารมี + kon112 (545278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
144 # 3อจ650716-160 TH011830TBYC4B เมืองช้าง + Doitung (545286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
145 # 3อจ650716-161 822421670313 แฮมเมอร์ + Kanlp (545207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 พิมพ์หลังเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
146 # 3อจ650716-162 ED678466865TH harnwat + โจ้ณอโยธยา (545211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพ
147 # 3อจ650716-163 SCBY000167635W srikriangkrai + Amulet33 (545217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา


148 # 3อจ650716-164 ED809621176TH pramual + nakorn05 (545224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
149 # 3อจ650716-165 TH011830MZY07B พระสมุทร22 + Leche (545229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี
150 # 3อจ650716-166 EF314077334TH arthur9669 + พรพานิช (545235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
151 # 3อจ650716-167 ED768369901TH Buncha2508 + babieldp (545242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
152 # 3อจ650716-168 ED820905886TH ลูกชัยเจริญ + มาริโอ (545245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(650625-2109)
153 # 3อจ650716-169 PSSR000084074T7 เหวัชระ + เขาควาย (545252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน/สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 65%)
154 # 3อจ650716-170 PNAM0001954442N เต้ย_พฤกษา19 + manop2557 (545262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม.. (650210-2055)(G 61%)
155 # 3อจ650716-171 522420849235 หงฟ้า + pattanasupanta (545267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
156 # 3อจ650716-172 ED784733165TH wiwat3 + thongma (545273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
157 # 3อจ650716-173 ED804788214TH สรขอนแก่น + Korawit5957 (545276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650131-1090)(G 77%)
158 # 3อจ650716-174 TH011830XCMP0B itthikorn + Maxnet (545280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650624-1230)
159 # 3อจ650716-175 ED830702675TH sarayut1986 + สหายเมืองลิง (545284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเขาอ้อ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2505 จ.พัทลุง


160 # 3อจ650716-178 ED756551462TH Kittinan + nokpamai (545289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ 2 ตัว/สภาพสวย) (640706-102)
161 # 3อจ650716-180 ED762935651TH โก๋แก่ + thanajaikla (545297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สระบุรี (580514-047)
162 # 3อจ650716-182 ED798130148TH ทิศเหนือ + โซฟี007 (545299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดปลายจมูก) (650709-1023)(G 79%)
163 # 3อจ650716-183 ED663369535TH Chikkan + poooo (545305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
164 # 3อจ650716-184 RH611910114TH Nongmini + nonsiam1995 (545309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท
165 # 3อจ650716-185 EF642846402TH ดีพร้อมพระเครื่อง + ธัมปารี_16 (545313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
166 # 3อจ650716-186 ED794566706TH taratchon + บิ๊กบีม (545317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ประจำบาตรน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.นนทบุรี (สภาพมีคราบแช่น้ำมนต์) (650706-2044)
167 # 3อจ650716-187 ED781994459TH ads1091 + Weraphol (545323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(G 77%)
168 # 3อจ650716-188 ED498393092TH Sin_22 + น้องหมี (545338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
169 # 3อจ650716-189 ED813917946TH TONG_NK + wit22 (545328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(620819-048)170 # 3อจ650716-190 ED745739921TH Auttaporn1979 + (545329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางบ่อพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4528)
171 # 3อจ650716-191 YTK2000119526P2 ตูนธรรมชาติ + sutee (545291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง(ขาว) ปี 2539 จ.นนทบุรี
172 # 3อจ650716-192 NGWW0002011866J arthur9669 + Nattapongg (545294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
173 # 3อจ650716-193 EW004585912TH tosspong + m-cot (545298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
174 # 3อจ650716-194 ED819326068TH Chanida469 + PALMKING (545301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี
175 # 3อจ650716-195 ED770917354TH บุญพา + kimzo (545333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)(G 67%)
176 # 3อจ650716-196 822420952570 Number13 + supat008 (545303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น CP เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ชลบุรี (ไม่ตอกโค้ด)(S 92%)
177 # 3อจ650716-197 ED371172727TH ชอบจัง + ทองย้อยท่าอ่าง26 (545311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ฐานคู่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
178 # 3อจ650716-201 ED716193387TH guanger + sps05 (545302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพสวย
179 # 3อจ650716-202 ED814170871TH poshwises + คูณสตางค์ (545304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อผง ปี 2517 จ.สิงห์บุรี
180 # 3อจ650716-203 TH011830VQVK2B Auttaporn1979 + ศรรามเทพ (545307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา


181 # 3อจ650716-204 ED836300128TH Tumtim + tommeng (545320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
182 # 3อจ650716-207 SKB1000186058KP kwang019 + Sorawit (545331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
183 # 3อจ650716-208 SKB1000186058KP hussum + Sorawit (545336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
184# 3อจ650719-110 สรขอนแก่น+เซียนน้อยหนึ่ง (545482) กรอบทอง 1 องค์ ( G 82 %)(น้ำหนัก 7.5 กรัม)

185 # 3อจ650707-002 poshwises + เสน่ห์มนต์ตรา(544298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 ก.ค. 2565 - 08:42 น.] #84543 (17/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650706-018 ED687796913TH tangmo-septat (544103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650711-001 ED766660303TH kao_za (544661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ650711-002 ED749775513TH aksomsak (544663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650711-005 EJ030102825TH ขนมไทยแม่อารีย์ (544668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650711-006 EJ030102825TH ขนมไทยแม่อารีย์ (544669) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650711-008 ED7858569088TH สุทนต์ (544675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650711-010 ED815802892TH bestrandom (544681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ650711-014 ED688733645TH tomcm (544715) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ650711-017 NKAM000119751HS ipungto (544721) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650711-021 ED817901252TH ลิงทอง (544670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650711-025 ED583586885TH พรวิภัทร์ (544677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ650711-029 ED709978889TH ธนกฤต999 (544684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650711-030 ED780534853TH ซุยคิขิง (544685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650711-032 TLIP00017507133 พาสุขพระเครื่อง (544709) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ650711-033 ED365804115TH ninnin (544711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650711-034 ED583585160TH พรวิภัทร์ (544717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ650711-035 ED719934383TH ข้าวเปล่า (544720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650708-009 เพรชแปดริ้ว (544389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650711-008 popeye289 (544682) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650711-012 attta (544688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650711-032 TADVENTURE (544692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650711-033 teetoon (544696) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650711-034 Sirisopa (544699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650711-035 แม็คพระเครื่อง (544700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650715-018 เหมียวบางใหญ่ (545130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ650715-021 ๙อุอากะสะ (545136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
10 # 2อจ650718-008 อรรถพล (545419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650718-011 เด็กท่าพระ (545367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 2อจ650718-020 การันตีพระ (545353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650629-134 ED717565487TH สะพานดำ + ทนายหลวง (543168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระช่อคันไถ กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์ยืน จ.สุโขทัย
2 # 3อจ650711-185 ED750893185TH nongder + ต่ายครับ (544712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650713-003 ทิศเหนือ + swan98 (544832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นฉลองหอระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
4 # 3อจ650713-004 บรีสพระช่วย + wutpantip (544838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ650713-005 pongpiki + Sirisopa (544841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ650713-006 richmanshop789 + (544842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Piya1976
พระปิดตาวัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ650713-007 เดอะแห้ว + AQUAMAN39 (544845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560720-071)(G 75%)
8 # 3อจ650713-101 ED798477604TH meildola + tle_wangpikul (544851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม
9 # 3อจ650713-102 ED752275058TH yyoyo + ต้องนครนายก (544854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
10 # 3อจ650713-104 ED782824751TH mntpt + router (544861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (650419-1113)
11 # 3อจ650713-105 ED804153785TH เต่านา + patchara2509 (544863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดสุทัศนฯ รุ่นชนะคน พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ650713-106 ED754160265TH richmanshop789 + โกวบ้อ (544866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ650713-107 EJ030100016TH พรรณราณย์ + หมูกุ๋น (544869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกต รัชกาลที่ 5 จ.กรุงเทพฯ(G 96%)
14 # 3อจ650713-108 EJ030100016TH jitnobnom + หมูกุ๋น (544870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ650713-109 ED792479859TH noon919 + nakornyong (544872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดใบหน้าซ้าย)
16 # 3อจ650713-110 ED792479859TH วิเศษชัยชาญ + nakornyong (544874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อดิน ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
17 # 3อจ650713-111 ED750459677TH hemman + นราชพฤกษ์ (544822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2258)

18 # 3อจ650713-112 ED750459677TH hemman + นราชพฤกษ์ (544823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4157/สภาพสวย)
19 # 3อจ650713-113 ED822001764TH น้องจักรพงษ์ + เที่ยงพุทธคุณ (544824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
20 # 3อจ650713-114 ED776968990TH khrawsadid + kamrai999 (544825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
21 # 3อจ650713-115 ED776968990TH khrawsadid + kamrai999 (544826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
22 # 3อจ650713-117 EB595880677TH นันทวัฒน์ + ธีรพร (544831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ ป ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้สึก)
23 # 3อจ650713-118 ED775718369TH nueng39 + Nicharida (544834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ650713-119 ED719495262TH สิงห์สยามศิลป์ + ปลาโลมา (544837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
25 # 3อจ650713-120 Kob_surat2 + ปาล์มริมคลอง (544840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000199800EZ
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
26 # 3อจ650713-122 TEE_INTER + หูบิน (544836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BMOD000090092MR
พระพุทธเหนือเศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ650713-123 ED809605377TH Bowvijung + piaric (544839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหาโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
28 # 3อจ650713-124 ED778923165TH Alicetotle + โยพระประแดง (544971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29 # 3อจ650713-126 ED799153940TH kit01 + เจตน์ (544847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
30 # 3อจ650713-127 ED758007939TH แจ๊ค_พระเครื่อง + สุขสงบ (544849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650713-128 ED774327653TH Planner + KandarDao (544852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อเงิน ปี 2564 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ650713-130 ED809027775TH Lawyerpom + ธาราวดี (544857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
33 # 3อจ650713-131 ED799028465TH jackmpa + hattori (544878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพสวย
34 # 3อจ650713-132 ED760163230TH ท๊อปบางนรา + นะโม-พุทโธ (544880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ650713-133 ED695648151TH patchara + sarsi (544883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
36 # 3อจ650713-137 EJ030151335TH RedBlue + ขนมไทยแม่อารีย์ (544893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ เนื้อเงิน

37 # 3อจ650713-138 SPD032400000554 ตราชั่ง + chkomtat (544895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(570917-191)(G 71%)
38 # 3อจ650713-140 ED741186241TH เกษตร + prateepx (544901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา (650608-1275)
39 # 3อจ650713-141 ED688726936TH หลานตาจวบ + tomcm (544843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว จ.ลำพูน
40 # 3อจ650713-142 ED688726936TH toymlt + tomcm (544846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์กลาง เนื้อตะกั่ว จ.ลำพูน
41 # 3อจ650713-143 ED688726936TH เล็กอารี + tomcm (544848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตากลาง เนื้อตะกั่ว จ.เชียงราย
42 # 3อจ650713-145 ED775718315TH กล้าเก่งทุกทาง + Nicharida (544853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (650706-2049)
43 # 3อจ650713-146 ED299786427TH วัฒน์วังหิน + เคาะเดียวแดง (544856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640730-140)
44 # 3อจ650713-147 ED715688130TH ป๋องแป๋ง + ปลากัดป่า (544860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
45 # 3อจ650713-148 ED736286105TH SAMARTCHAI + Danai33 (544862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 471) **พระสภาพสวย
46 # 3อจ650713-149 ED736286105TH AMPjung + Danai33 (544965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 283)
47 # 3อจ650713-152 ED624373431TH pramual + ทัศนะ (544867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ650713-153 RCRP000113390B6 sirkob + supachai_u (544868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650625-2115)
49 # 3อจ650713-154 ED604379608TH ต้นสุขสำราญ + dealer (544871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
50 # 3อจ650713-155 TH011830EM6Z9B บอมเบ + Toroclub (544873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 234) **พระสภาพสวย
51 # 3อจ650713-156 TH011830EM6Z9B บอมเบ + Toroclub (544882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 254) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ650713-157 ED813908811TH หลานตาจวบ + meef2002 (544887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650713-158 KBSC200006053AP benz51 + aumnuey (544891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630909-010)
54 # 3อจ650713-159 ED748697134TH midori + golfsriracha (544896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
55 # 3อจ650713-160 EJ611353844TH ukaewsasan + ตี๋วัดทุ่ง (544899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ650713-161 ED776556588TH yyoyo + nampoo (544905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (650524-1048)(G 80%)
57 # 3อจ650713-162 ED772988781TH m-cot + joker19 (544909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 62%)
58 # 3อจ650713-163 ED788753850HT piyaphum + kuntigo (544912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650713-164 ED725691399TH ป๋องแป๋ง + Suwattana2542 (544917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 487)
60 # 3อจ650713-165 ED725691399TH pontat567 + Suwattana2542 (544920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
61 # 3อจ650713-166 ED400179662TH ตะกรุดโทน + Suprarop (544922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
62 # 3อจ650713-167 ED766663622TH Warasoon + บอลบาแดง (544926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650713-168 ED738560264TH dreamsconner + ooyooy (544928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
64 # 3อจ650713-169 ED752259259TH -ดาวเหนือ- + dargon (544931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นค่ายลูกเสือพระสังข์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.นครสวรรค์
65 # 3อจ650713-170 ED782976465TH kengkas + ป๋ามอส (544933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
66 # 3อจ650713-171 ED817808133TH treasury + tookatun (544875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (650618-2065)
67 # 3อจ650713-172 EB665649326TH pimthong + ปราถนา (544876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผงเคลือบแล็กเกอร์ ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
68 # 3อจ650713-173 ED782976479TH ผงธุลี + ป๋ามอส (544877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
69 # 3อจ650713-176 ED738570023TH นายชยพล + Burapha777 (544884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (650624-1037)
70 # 3อจ650713-177 ED803748253TH pramual + ลำกระดาน (544885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่ว จ.ราชบุรี
71 # 3อจ650713-178 ED147290475TH Poopoo + Moozir (544888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 64%)
72 # 3อจ650713-179 ED798061938TH pramual + แปะยุ้ย (544892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
73 # 3อจ650713-181 ED790057699TH ตู๋สาธุ + suchart_joe (544903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
74 # 3อจ650713-182 EJ618813298TH pandp + Anankiya (544904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
75 # 3อจ650713-183 ED526515165TH pramual + Juicy (544907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
76 # 3อจ650713-184 ED778509458TH Auttaporn1979 + Theflash (544908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ650713-185 ED809116060TH staruch + เสน่หา (544910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พินพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
78 # 3อจ650713-186 EJ030094284TH Apisiri + บอสตัน (544914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน
79 # 3อจ650713-188 ED753760245TH chaiyarit_c + Suparat_2832 (544918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้าหน้าทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 349)(G 66%)
80 # 3อจ650713-189 EF314077379TH yime2 + พรพานิช (544921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
81 # 3อจ650713-190 ED658094294TH m-cot + วณิชออโต้ (544924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
82 # 3อจ650713-191 EJ438872025TH bobby028 + pop8899 (544976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 80562)
83 # 3อจ650714-001 amarin99 + eaarnon (545069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก(ตกค้าง) เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650714-002 ต้นสุขสำราญ + ตั้มวังเดิม (544988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650714-003 chanachok + รงค์พังงา (544995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 60%)
86 # 3อจ650714-004 slowspeed + JATUWAT (544998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ (650629-1039)
87 # 3อจ650714-005 art_0307 + แม็คหลักสี่ (545001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 275)(650704-2030)
88 # 3อจ650714-006 insensitiveman + แม็คหลักสี่ (545004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650704-2029)
89 # 3อจ650714-007 Prapuy + kittisak-pra (545009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
90 # 3อจ650714-008 arthur9669 + เขาควาย (545067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ650714-009 แก่นนคร + เฮี้ยงห้าแยก (545013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ฉลองกาญจนาภิเษก เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2200/ขนาดสูง 20.5 นิ้ว)
92 # 3อจ650714-101 SXF015000014373 laphat + ดาวเงิน (545018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
93 # 3อจ650714-102 EJ622867859TH ทิศเหนือ + mumu99 (545021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (500918-089)
94 # 3อจ650714-103 ED811221906TH Tharin_P + Poopoo (545025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
95 # 3อจ650714-104 ED686648670TH yyoyo + เงินช่างทอง (545029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
96 # 3อจ650714-105 BCOT000050087GY tik_srt + loryinglong (545031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ650714-106 ED812514195TH joeenok + สาลิกาดง (545033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม
98 # 3อจ650714-107 ED826300106TH pramual + t_kochawon (545036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุช่างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
99 # 3อจ650714-108 ED686648683TH บรีสพระช่วย + เงินช่างทอง (545037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
100 # 3อจ650714-109 ED778523636TH ลักษ์101 + Theflash (545038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 5049) **พระสภาพสวย
101 # 3อจ650714-110 ED803808717TH payak437 + dreadlord (545040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงพ่อสอน วัดทุ่งลาดหญ้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว จ.กาญจนบุรี
102 # 3อจ650714-111 EJ030151485TH พิชัย999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (544985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 432108)
103 # 3อจ650714-112 ED814145041TH showgun + ริณดา (544989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก(มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช.. (650618-1106)
104 # 3อจ650714-114 ED255488699TH somkidcha + โลมาสีขาว (544993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 237)
105 # 3อจ650714-115 ED799242874TH kong1394 + sunchai07 (544994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
106 # 3อจ650714-116 ED759499165TH richmanshop789 + มูริญโญ่ (544997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ650714-117 EB674951115TH sirkob + Santi1989 (545000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
108 # 3อจ650714-118 ED762872355TH ครูสมชาย + sangexim (545003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1211)
109 # 3อจ650714-119 ED725029168TH cpall + อาทิตย์๙๙ (545006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
110 # 3อจ650714-120 ED798496254TH thepmonkon + tle_wangpikul (545008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.นครปฐม
111 # 3อจ650714-121 ED903849215TH หม่อง + laphat (544980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (620705-031)
112 # 3อจ650714-122 ED766736395TH pramual + หยิน2018 (544982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพซ่อมพระศอและโพธิ์บน)
113 # 3อจ650714-123 ED599090590TH m-cot + KhomBangkok (544983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 63%)
114 # 3อจ650714-125 ED599090590TH lalalaon + KhomBangkok (544987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (650513-1124)(G 61%)
115 # 3อจ650714-126 EH574807610TH bastketboy + (544990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1374)
116 # 3อจ650714-127 EH574807610TH tienmcn + เหรียญหลวงพ่อคูณ (544992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ650714-128 ED599081743TH รุตช้างกลาง + hemman (544996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
118 # 3อจ650714-129 EJ030094576TH Sofee + ซูโม่ (544999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเมฆพัด
119 # 3อจ650714-130 ED804520839TH Tarkkyp + Meetung (545002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
120 # 3อจ650714-131 ED753216422TH poshwises + Aomzd (545005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ650714-132 SCBY000167630EV ป๋องแป๋ง + Amulet33 (545007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 65%)
122 # 3อจ650714-133 EF577156467TH jitnobnom + ต้นพีเซ็นเตอร์ (545010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 40) (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ตะกรุดสามกษัตริย์)
123 # 3อจ650714-134 TH011830KAGN9B ขุมทรัพย์บูรพา + thanapipat (545012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
124 # 3อจ650714-136 ED802618699TH TEE_INTER + ปรเมศวร (545017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
125 # 3อจ650714-137 TH011830J64U8B คนเหนือพลัดถิ่น + Aum2543 (545020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
126 # 3อจ650714-138 TH011830J64U8B เมืองไทย + Aum2543 (545023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
127 # 3อจ650714-139 TH011830J64U8B เมืองไทย + Aum2543 (545026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.ระยอง (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
128 # 3อจ650714-141 ED829101206TH m-cot + ต้อมตราโล่ (545011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
129 # 3อจ650714-142 ED760660248TH PhaoNamo98 + บัวมงคล (545014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ650714-143 RPRA000063114K5 poshwises + Pupan_nick (545016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้าม(เล็ก) เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี (620729-156)(G 91%)
131 # 3อจ650714-144 822417320093 hemman + golflampang (545019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 479/สภาพสวย)(G 63%)
132 # 3อจ650714-145 EG903849229TH yutthanaP + laphat (545022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวอกเลานูน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650701-2061)
133 # 3อจ650714-146 TH011830K44F4B ชานนทร์ + armymen2525 (545024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 ก.ค. 2565 - 08:37 น.] #84540 (16/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 20 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650713-005 ED811219638TH goodmondays (544944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ650716-020 ED825703877TH aumnuey (545199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650716-008 CURFEW (545270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650711-174 ED747035678TH นู๋มาลี + ตี๋วัดทุ่ง (544639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ก.ค. 2565 - 08:40 น.] #84536 (15/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 19 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650629-011 ED741719731TH gunner (543278) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
2 # 1อจ650706-008 TH01182ZKXEG3B Aum2543 (544077) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650715-012 ED806906157TH somchai_lawit (545171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650715-001 chanram (545132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650715-003 peacemaker (545138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ650715-005 การันตีพระ (545088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650715-010 ลูกเมืองพิชัย (545143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650715-022 การันตีพระ (545083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650715-024 การันตีพระ (545084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650711-104 ED576585694TH รชตะธาดา + ถุงเงินกะมีตัง (544593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ก.ค. 2565 - 08:44 น.] #84532 (14/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650704-002 ED709949180TH Ksittiros (543774) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ650704-006 ED378354049TH yongyot (543785) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650704-007 ED378354049TH yongyot (543797) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ650704-008 ED755935951TH seranee (543788) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ650704-015 EB67467562TH bagio (543796) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ650706-021 ED046721551TH จ่าโท (544058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650708-004 RM34000305179QP Benjarong (544382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650709-035 ED781964443TH PHLOI (544541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ650713-010 ED760644466TH BankHiWay (544911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650713-013 ED815605172TH Namnathee1983 (544913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650622-013 ริณดา (542133) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650704-012 print (543755) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650704-023 ชลชินเขต (543768) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650704-025 เสมาพัดยศ (543772) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ650705-011 iamchatchai (543885) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ650707-013 monchaimaksup (544265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650708-004 ชาวไธสง (544384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650709-007 แม็คพระเครื่อง (544520) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ650714-002 SAWANGSRI (544979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650714-008 แม็คหลักสี่ (544981) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ650714-011 Suriyachon (545042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
12 # 2อจ650714-012 ppffarm (544986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650714-020 การันตีพระ (544978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650628-147 ED613565210TH taratchon + ทิศเหนือ (543064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผง ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
2 # 3อจ650708-157 ED802203011TH Choat + Tawatchai1889 (544358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระสมเด็จวัดบุญยืน เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนางพญา วัดบุญยืน เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
3 # 3อจ650708-166 ED761164276TH บรมีหลวงปู่ทวด + (544363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
SAPATAR
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
4 # 3อจ650711-014 aemwanchalerm + (544748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vongsomboon
เสือวัดไตรมิตรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
5 # 3อจ650711-183 ED685384336TH yyoyo + kabuto (544662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพชำรุดขอบล่าง)
6 # 3อจ650711-184 ED685384336TH yyoyo + kabuto (544665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
7 # 3อจ650714-113 ED799160614TH ผู้นำพล + เจตน์ (544991) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 65%)(น้ำหนัก 4.1 กรัม)
8 # 3อจ650711-167 ED747785932TH ข้าวเปล่า + jatuponpond (544666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5932)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ก.ค. 2565 - 08:37 น.] #84529 (13/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650622-010 ED741727052TH เล็กอมตะชลบุรี (542189) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ650627-011 ED662433538TH newty53 (542792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ650630-002 ED757067560TH goodmondays (543450) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ650630-012 ED455398132TH ต่อแต้ม (543440) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ650630-014 ED646681947TH bobby028 (543459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650630-016 822379356153 สุธาสินี (543462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ650630-028 ED788801705TH NutthapongSutt (543400) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 1อจ650630-029 ED788801705TH NutthapongSutt (543465) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
9 # 1อจ650630-041 ED789617935TH seranee (543467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ650630-049 ED452206757TH Thanapong36 (543469) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650701-004 822385526793 ตึ่งนั้ง (543545) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650701-009 ED764065706TH มาริโอ (543560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ650701-022 ED762265948TH เหน่งบางคู้ (543548) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650701-028 EF314077039TH พรพานิช (543518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650702-002 EX644548035TH print (543677) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650702-005 ED709948003TH Ksittiros (543680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650702-006 EF619720663TH tongjoy (543678) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650702-010 ED755347479TH bluezone69 (543681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650702-019 ED019555608TH ต้นอุทยาน (543684) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ650704-003 ED782809025TH router (543789) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650704-011 PYP244900000015 Sawadee9 (543803) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ650704-016 ED725555566TH Bassociety (543778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ650705-003 ED437727543TH rambo93 (543898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650705-011 ED722937402TH suttanee (543921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ650706-010 PYP095900000278 assawin (544102) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ650706-017 ED794014115TH takrit (544101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650713-021 ED763644315TH tongjoy (544915) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 1อจ650713-025 ED818601055TH ตุ๊หลวง (544919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650713-031 ED732477691TH intermilan (544975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650629-004 ริณดา (543259) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650629-019 eveoil (543281) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ650630-011 donkingddd (543461) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650701-006 denbike (543555) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650702-001 nincha (543666) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650702-006 yingaree (543668) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ650702-007 ประศาสน์ (543671) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ650702-011 ฝนเหนือ (543674) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650702-012 Buncha (543664) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650704-005 pipat_ch (543780) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650704-008 Kungfujay (543787) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650704-014 โอเล่รังสิต (543781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650706-017 anurak99 (544085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650708-019 ศตกมล (544977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650709-010 Owarut999 (544525) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ650711-020 witbcc143 (544714) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650713-002 การันตีพระ (544830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650713-023 midori (544902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ650713-024 การันตีพระ (544827) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650624-119 ED759571435TH jirapach + ศรัทธา111 (542469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ650630-116 ED764226465TH Turporpor + kwwee (543473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของ รุ่น/พิมพ์นี้
3 # 3อจ650708-107 ED789670604TH Joey98 + สอปลายฟ้า (544322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)
4 # 3อจ650709-011 yime2 + แม็คหลักสี่ (544496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 5 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ650709-163 EJ030093757TH ป๋องณรงค์ชัย + ซูโม่ (544461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงศอก หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว พิมพ์ปางประสูตร เนื้อตะกั่ว ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี
6 # 3อจ650711-144 ED805862667TH mana1 + kengsalaloi (544631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
7 # 3อจ650712-001 ป๋ามอส + teepoptee (544766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
8 # 3อจ650712-002 jeera + apichaidon (544769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก) (580314-004)(G 83%)
9 # 3อจ650712-003 confirmed + หนุ่มธนบุรี (544771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)(650317-1072)
10 # 3อจ650712-004 Phanin + พระราม9 (544773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650330-1305)(G 80%)
11 # 3อจ650712-005 เมืองช้าง + พุทธบูชา (544775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(540902-102)(G 81%)
12 # 3อจ650712-006 kengkas + greensnake (544779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 65%)
13 # 3อจ650712-009 yodpra + piwat (544787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นบูชาครู พิมพ์ทำน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
14 # 3อจ650712-011 Kurama + vongsomboon (544751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (650311-1205)(G 63%)
15 # 3อจ650712-014 Look_tann + Maxnet (544817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (650119-1385)(G 64%)
16 # 3อจ650712-015 หม่อง + workplace (544753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
17 # 3อจ650712-016 ป๊อกชัยภูมิ + mistertop (544819) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

พระพุทธโสธร หลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 2.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร หลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร หลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
18 # 3อจ650712-017 uitra + เก้ากระบี่เดี่ยว (544755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641006-060)(G 66%)
19 # 3อจ650712-018 uthai211 + เกษมสันต์99 (544757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าผากสามเส้น เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ650712-101 ED768354544TH Watchara + thank2016 (544759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
21 # 3อจ650712-102 ED806640012TH Planner + คุณใส (544820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเทพนิมิตร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1117)
22 # 3อจ650712-104 ED200676785TH suthee069 + rattasah (544765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ650712-105 ED762928488TH Golfji + wongujung (544767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
24 # 3อจ650712-106 PTCA000085246LR Thedowntown + wuthichai (544770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์ทรงเครื่องหูตุ้ม เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ650712-107 ED822202868TH koontoop + Mynu157 (544772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
26 # 3อจ650712-108 EJ665632966TH virun123 + ขนมกรุบ (544774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
27 # 3อจ650712-110 EB671594564TH ป๋องแป๋ง + ตะแคงขวด (544777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
28 # 3อจ650712-113 ED627361242TH BUNGZA + หนุนดวง99 (544814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
29 # 3อจ650712-114 PTTK000113329JP คิโมะโนะโต๊ะ + ONE-PIECE (544758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 90%)
30 # 3อจ650712-115 PTTK000113329JP mahahing + ONE-PIECE (544760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม(G 74%)
31 # 3อจ650712-116 PTTK000113329JP mahahing + ONE-PIECE (544764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
32 # 3อจ650712-117 PTTK000113329JP Teerasak01 + ONE-PIECE (544768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (520401-084)(G 83%)
33 # 3อจ650712-118 PTTK000113329JP amarin99 + ONE-PIECE (544778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 93%)
34 # 3อจ650712-120 ED787950045TH tananop + patnakorn (544782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดข้อมือซ้าย)
35 # 3อจ650712-121 ED766653024TH pikky + converse_07 (544785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ650712-122 ED792772237TH samsun + RtitTi (544788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (650506-1037)
37 # 3อจ650712-123 ED255630528TH atthasit + โลมาสีขาว (544789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 980)
38 # 3อจ650712-124 ED788542538TH mahachon + Gaorak009 (544816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกเหนือ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
39 # 3อจ650712-125 ED704745785TH viruszaa + dream777 (544791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640723-063) (G 80%)
40 # 3อจ650712-126 PNAM0001932569V pramual + manop2557 (544796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ650712-127 ED781719774TH m-cot + ป๋องร้อยไร่ (544798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (610407-085)(G 66%)
42 # 3อจ650712-128 ED781719774TH mawinroch + ป๋องร้อยไร่ (544802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 66%)
43 # 3อจ650712-129 ED583558782TH boonserm + พรวิภัทร์ (544803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ650712-130 ED700045315TH Berm_07 + Achitawa (544818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650713-002 thanet + ประมูลคุณพระช่วย (544835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(650629-2027)
46 # 3อจ650713-008 ED747108914TH ท๊อปบางนรา + Kaeokleng (544858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดศีรษะและฐานบัว) (641204-1195)(G 76%)
47 # 3อจ650713-139 ปอนด์แปดคิว + stdpuy (544898)(G 68%)(น้ำหนัก 3 กรัม)
48 # 3อจ650711-150 ED781984955TH witoonrich + sakbangbon (544650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกสะท้อน หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ650706-148 ED757864042TH khrawsadid + takrit (544019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์(G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ก.ค. 2565 - 08:42 น.] #84525 (12/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650615-013 ED678751410TH toopronchai (541399) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ650622-003 ED616298963TH masterpiece (542243) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ650624-001 ED724576445TH seranee (542491) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650625-005 WDSR000225558AR มีดีพระเครื่อง (542584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
5 # 1อจ650627-018 ED789613434TH seranee (542798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ650627-019 ED752663582TH ขาล-เสือ (542695) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650630-019 ED710496447TH pradrem (543464) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ650630-037 ED781917995TH ฅนบางใหญ่ (543466) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650704-001 ED709972081TH jackky (543756) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650704-004 ED436450047TH ป๋ามอส (543767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ650704-023 TEPA000536353KB หัตถะลา (543798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650705-019 ED725284404TH tammanoon (543934) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 1อจ650706-002 ED706457067TH DON76 (544066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650706-011 PYP095900000278 assawin (544105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ650706-027 831128200302 LIM2512 (544108) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
16 # 1อจ650706-032 ED722120083TH ป๋าชาย (544082) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ650706-039 ED372179664TH ชัยไทรงาม (544098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650709-001 EJ974840038TH Piyaganesh1971 (544504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650709-003 ED777110559TH ขอบกระด้ง (544507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650709-004 ED452215405TH Thanapong36 (544510) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ650709-005 ED421319008TH เมืองไทย (544513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650709-007 EG951688827TH cowman (544516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650709-008 ED778247978TH opor1217 (544521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650709-012 ESTS000230445 เอ็มซีเค (544529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650709-013 KBTPT00001212CB nutakit (544531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650709-020 ED650158263TH kajell3555 (544545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650709-021 EX644579770TH print (544532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650709-023 EB665608777TH ต้น_เบอเร่อ (544537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650709-026 ED815602508TH Namnathee1983 (544542) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
30 # 1อจ650709-028 ED802012900TH Tzsamsak (544548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650709-029 ED766937675TH Sittisaks (544550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650709-033 ED716797975TH overture17 (544533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650709-034 ED719699932TH ptkn2095 (544536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650709-037 TH0118304W3V4B jjjack (544543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ650712-001 ED805847639TH kingcrow (544804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
36 # 1อจ650712-009 TH01183000JB0B มธรังสิต (544811) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650622-009 ริณดา (542099) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650622-010 ริณดา (542104) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ650623-010 BhuriKet26 (542388) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ650628-007 ป้องนันปัง (543121) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ650628-011 buspom (543038) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ650704-002 Pusitbeer (543760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ650706-018 SamilaMT (544087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ650711-001 การันตีพระ (544761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650711-015 การันตีพระ (544821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650712-001 teepoptee (544812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650712-008 Maxnet (544800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 2อจ650712-013 การันตีพระ (544763) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650623-161 ED771813143TH รุตช้างกลาง + ปาล์มนคร (542307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางรำพึง พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ650628-119 EJ030107717TH art8888 + ซูโม่ (543101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2514-2527 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)(สภาพผิวมีคราบบูชา)
3 # 3อจ650701-101 SXF140500005864 ครูสมชาย + ครูแป้ง (543477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ650701-107 ED771592725TH chaiyut07 + pound2007 (543494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ650701-119 EJ010652125TH thonglor + Pat029 (543513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พระประธาน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
6 # 3อจ650702-002 koontoop + pimpayak (543595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ650702-119 ED733545631TH สปาต้าร์ + som3693 (543610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ650702-145 ED776404928TH scpra + march859 (543629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนวัดรัตนชัย เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650702-174 EB595797952TH เอ๋พระรามห้า + Santi1989 (543653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์ไหล่ขีด เนิ้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
10 # 3อจ650702-178 ED644230600TH PLE_INNO + ไอยเรศ (543662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(600318-163)
11 # 3อจ650704-126 EJ798121999TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + beer2126 (543764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
12 # 3อจ650705-011 atthasit + ดิอาโบล (543830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
13 # 3อจ650705-111 ED724457298TH กาแฟอดีต + ตะแคงขวด (543832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อเงิน จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่น/พิมพ์นี้
14 # 3อจ650705-119 ED766643027TH boonyuen + กระทิงขาว (543855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
15 # 3อจ650705-126 ED733563238TH Prapatson-wo + chay7 (543857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออาจ วัดเสน่หา รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.นครปฐม
16 # 3อจ650705-134 EB671195575TH pramual + บางพระบางพระ (543856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
17 # 3อจ650705-138 ED373184285TH นกจิ๊บ + Akaphop (543870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก ปี 2528 จ.พิจิตร

18 # 3อจ650705-146 EG623391972TH spywarenona + ปืนใหญ่ (543878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
19 # 3อจ650706-129 ED618797520TH กรณ์สเต็ง + mchutith (543985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นอายุ 80 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)
20 # 3อจ650706-144 ED674782425TH มือปราบตลาดสด + patchaya (544008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ650706-183 ED797015367TH สิงห์สยามศิลป์ + polla (544060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (520730-053)
22 # 3อจ650706-184 ED665578528TH chaidee + หมากคาย (544062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพแต่งผิว)
23 # 3อจ650706-188 ED765665953TH พรพระพุทธคุณ + (544075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
patanakarn39
พระกริ่งตรีโลกเชษฐ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
24 # 3อจ650706-195 ED531081325TH Phichit_02 + birdgear (544039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 89%)
25 # 3อจ650706-196 ED732719438TH SANTI_MN + Patpat (544042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์ครุฑแบกแท่น จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ650707-005 workshop2 + patchara (544164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
27 # 3อจ650707-008 มีเก้า888 + patchara (544171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ650707-015 เหมียวบางใหญ่ + (544193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
monchaimaksup
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์นะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ650707-105 ED725668792TH แม้วจอมเทียน + (544205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมายุครบ 6 รอบ เนื้อทองคำ 95 % ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
30 # 3อจ650707-116 LTBK000089236HM tiseng + chukitcajon (544240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650707-119 ED798438177TH เมืองช้าง + tle_wangpikul (544250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
32 # 3อจ650707-122 EB674903327TH Berm_07 + โอ๊ตหาดใหญ่ (544136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ650707-124 ED762829542TH pramual + เงินเหลือ (544141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดพระนอน รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
34 # 3อจ650707-138 EJ333619320TH meildola + นกแก้ว (544174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
35 # 3อจ650707-144 EJ333619320TH สถาศิลป์ + นกแก้ว (544188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ650707-159 EJ030101351TH Aompadriew + (544227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

37 # 3อจ650707-170 EJ030101351TH rsermsak + ขนมไทยแม่อารีย์ (544252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
38 # 3อจ650707-195 ED586746983TH Far2520 + JackBrown (544218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
39 # 3อจ650707-196 ED772992066TH toopronchai + Vimol55 (544221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
40 # 3อจ650707-215 ED474385511TH Nisila_zana + jackmamking (544289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์กันภัย หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2510 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ650708-105 TH01182ZNR668B แม็คกระเพาะหมู + June2301 (544317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพชำรุดขอบ)(S 92%)
42 # 3อจ650708-116 BPEE000109326TK boonlunch + ยุทธพนัง (544310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นอายุครบ 70 ปี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสงคราม
43 # 3อจ650708-145 ED545596581TH จุ๋มจิ๋ม + litsupchuer (544372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก)
44 # 3อจ650708-149 EJ030105441TH pichet344 + ซูโม่ (544375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัวธนู หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นบูรพาจารย์ 51 เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.สระแก้ว (หมายเลข 4813)
45 # 3อจ650709-103 EJ030102309TH RedBlue + ขนมไทยแม่อารีย์ (544417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
46 # 3อจ650709-135 ED742163746TH ทรงธรรมบ้านสวน + edit2007 (544478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง(G 62%)
47 # 3อจ650709-138 ED776008887TH JoThekop + wanida (544488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น 660 ปี เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.พิษณุโลก
48 # 3อจ650709-161 ED767936866TH Bbeenaja + (544453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นภูหินร่องกล้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2511 จ.จันทบุรี
49 # 3อจ650709-162 ED696486906TH ป๋องแป๋ง + ท่านมหา (544457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ650709-177 EH480765071TH Watchara + natakrit (544512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650709-192 822408190236 RTHANIT + (544511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
richmanshop789
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
52 # 3อจ650711-002 Ritraya + noomark (544619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(บี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
53 # 3อจ650711-003 khunpol500 + noomark (544623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
54 # 3อจ650711-004 ดีพร้อมพระเครื่อง + (544627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
en_amulet
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ650711-005 Pondnineteen + KUUGA (544632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641216-2045)(G 84%)

56 # 3อจ650711-008 kopper + พรพระพุทธ (544643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพ่อครูฤๅษี วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อเงิน ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(G 72%)
57 # 3อจ650711-009 Stump + ดิอาโบล (544647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
58 # 3อจ650711-010 nimrod + ดิอาโบล (544649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
59 # 3อจ650711-011 ตั้งเจริญพระเครื่อง + annihi (544652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(s 91%)
60 # 3อจ650711-012 ksomchai + attta (544654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ650711-013 สมิงพราย + Poonsin (544658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่วงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(640615-161)
62 # 3อจ650711-015 พ่อมาเฟีย + Sirisopa (544664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ650711-016 m-cot + prungthan (544667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650711-017 Themistz + engineer27 (544672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550519-033)(G 75%)
65 # 3อจ650711-101 ED720153150TH อูกิม + ลูกพระวิษณุ (544585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก ปี 2530 จ.ระยอง (ไม่มีโค้ด) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของ รุ่น/พิมพ์นี้
66 # 3อจ650711-102 ED713493895TH ทิศเหนือ + Teerasak01 (544588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (600224-071)
67 # 3อจ650711-105 ED803306043TH pramual + heretic (544596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเชิงหวาย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดแขนซ้าย)
68 # 3อจ650711-106 ED766660303TH Jinojirayu + kao_za (544599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
69 # 3อจ650711-108 MPTN00015336934 zafari + BallDesign (544609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นดีเซลราง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
70 # 3อจ650711-111 EJ030102825TH อะนันตะปัดชะเย + (544577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
71 # 3อจ650711-112 EJ030102825TH Kampanat13 + (544578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระนางพญา เนื้อดิน กรอบทอง(G 91%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
72 # 3อจ650711-113 EJ030102825TH auu2520 + ขนมไทยแม่อารีย์ (544579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง) (สภาพชำรุดมุมบนขวาและซุ้มบนซ้าย)
73 # 3อจ650711-116 EJ030102825TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (544583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
74 # 3อจ650711-118 EJ030102825TH มิสอามุน + ขนมไทยแม่อารีย์ (544587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อโม วัดจันทนาราม จ.ชัยนาท

75 # 3อจ650711-119 EJ030102825TH nco29-48 + ขนมไทยแม่อารีย์ (544589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ650711-120 ED815802892TH Songpol_cg + bestrandom (544591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(อินทรธนูลอย) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 60%)
77 # 3อจ650711-121 EJ173372266TH Polpana + เซียนน้อยหนึ่ง (544586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)(650629-2010)
78 # 3อจ650711-122 ED809007816TH Thanabura + aramintra (544590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์ใหญ่ จ.สุพรรณบุรี
79 # 3อจ650711-123 ED788397495TH hemman + golflampang (544592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 3259)(G 66%)
80 # 3อจ650711-124 ก้องเจริญนคร + sanopporn (544595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RERW000069027BW
พระยอดขุนพล วัดพระศรีฯ พิมพ์รัศมีแฉก เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี
81 # 3อจ650711-125 EJ030102785TH ซิยิ่นกุ้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (544598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยอยุธยา เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 2.6 นิ้ว)
82 # 3อจ650711-129 ED685394231TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + kabuto (544613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
83 # 3อจ650711-130 EJ030099715TH อะนันตะปัดชะเย + หมูกุ๋น (544616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650711-131 ED824000316TH สวนดอก + kollek (544594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม เนื้อเมฆพัด จ.สระบุรี
85 # 3อจ650711-132 PTTK000113455UH tassunoh + ONE-PIECE (544597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (580910-008)(G 65%)
86 # 3อจ650711-134 EJ030093955TH ukaewsasan + ซูโม่ (544603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650711-136 ED732182255TH pandp + yongyot (544610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
88 # 3อจ650711-137 ED739978879TH Nisila_zana + OUOU83 (544614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509-2512 จ.เพชรบุรี
89 # 3อจ650711-138 EH383633117TH golf29 + Kwanchai99 (544618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว จ.จันทบุรี
90 # 3อจ650711-139 ED813507597TH thammawut + ชินนิมอน (544620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (641115-1304)
91 # 3อจ650711-140 ED804753895TH คนจอมแก้ว + หมูบินกวนอู (544626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
92 # 3อจ650711-141 ED799912968TH DOR40 + บอมเบ (544622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650623-1072) **พระสภาพสวย
93 # 3อจ650711-142 RKTL000093156MC ป๊อกชัยภูมิ + tossapon (544625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี

94 # 3อจ650711-145 BCSK000138696Q6 noon919 + ทรัพย์1990 (544635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3186)
95 # 3อจ650711-146 EB595865286TH pachre + Khanoon (544638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650702-1096)
96 # 3อจ650711-147 PC37000095386JP arun2528 + s-class (544641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2508 จ.ระยอง (วัดป่าประดู่สร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
97 # 3อจ650711-149 ED741769534TH amarin99 + Watermelon (544646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650405-1118)
99 # 3อจ650711-151 EB595865272TH Ploy916 + Khanoon (544676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650702-1098)
100 # 3อจ650711-152 ED778342979TH หงฟ้า + Wnk809 (544680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
101 # 3อจ650711-153 ED778342979TH kuromi + Wnk809 (544683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม
102 # 3อจ650711-154 PYP146900005571 kritaya + Bucha_pra (544749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ650711-155 ED805736686TH kangbowin + wachira007 (544686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 77%)
104 # 3อจ650711-156 ED805736686TH ทรงธรรมบ้านสวน + (544690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wachira007
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 73%)
105 # 3อจ650711-157 ED255630465TH ณัฐปรัชญ์ + Nazzty (544693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
106 # 3อจ650711-161 TH0118303SAJ7B pramual + john-otto (544621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630703-172)
107 # 3อจ650711-162 ACSM000148943U4 sugar + GEARBAN (544624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650304-1056)
108 # 3อจ650711-163 EH093521868TH taat_007 + รุ่งโรจน์ (544629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
109 # 3อจ650711-164 ED732477665TH Auttaporn1979 + pongchon (544634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 6375)
110 # 3อจ650711-165 EJ321581729TH kengpo + tanawin55 (544656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
111 # 3อจ650711-166 ED780534853TH laphat + ซุยคิขิง (544660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี(S 90%)


112 # 3อจ650711-168 ED747785932TH ข้าวเปล่า + jatuponpond (544671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1256)
113 # 3อจ650711-169 ED813106038TH Hirankrit + thatcharit (544674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (โค้ด ล ตัวที่ 1)
114 # 3อจ650711-170 ED813313300TH Warasoon + สนบางกรวย (544678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
115 # 3อจ650711-171 ED725679092TH Tumtim + Nongboom (544630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
116 # 3อจ650711-172 822411744770 hemman + golflampang (544633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองแดงกะไหล่นากลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 949)
117 # 3อจ650711-173 EJ333621028TH ateomak + นกแก้ว (544637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (650609-2060)
118 # 3อจ650711-175 ED747035678TH pramual + ตี๋วัดทุ่ง (544642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
119 # 3อจ650711-176 ED772942507TH ฮองซู + bancha18 (544645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 1)
120 # 3อจ650711-177 EJ173372306TH วิเศษชัยชาญ + เซียนน้อยหนึ่ง (544648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสง วัดป่าอรัญญาวิเวก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.อำนาจเจริญ
121 # 3อจ650711-179 TH01183049KW9B สวนดอก + Tatamm (544653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
122 # 3อจ650711-181 EF314077175TH patchara + พรพานิช (544655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
123 # 3อจ650711-182 ED719934383TH topten + ข้าวเปล่า (544659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (650419-1182)(G 77%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 ก.ค. 2565 - 08:43 น.] #84519 (11/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650625-033 ED755891535TH ต่อยอด (542641) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ650627-008 EH265677459TH bellandball2 (542800) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ650629-001 ED757067074TH goodmondays (543138) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650629-030 TH01182YXRP15B จอมทอง33 (543251) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ650629-033 EH191983162TH sutidas (543286) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 1อจ650630-005 ED754985965TH bungbung (543411) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
7 # 1อจ650630-007 EJ622857905TH mumu99 (543457) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650630-011 ED757067573TH goodmondays (543429) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ650630-044 EJ622822044TH mumu99 (543406) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ650630-045 EJ622822044TH mumu99 (543409) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ650701-012 ED738532745TH madeowsri (543540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ650701-015 EJ622822000TH mumu99 (543549) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ650701-016 EJ622822000TH mumu99 (543554) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ650701-017 EJ622822000TH mumu99 (543558) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ650701-018 EJ622822000TH mumu99 (543551) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650701-019 EJ622822000TH mumu99 (543556) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ650701-020 EJ622822000TH mumu99 (543559) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650701-021 EJ622822000TH mumu99 (543562) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650702-001 EX644548035TH print (543667) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
20 # 1อจ650702-011 ED794505980TH Nono2009 (543673) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
21 # 1อจ650702-015 ED760839520TH พิชชากร (543676) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ650702-022 ED688724612TH tomcm (543672) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650705-016 ED738532731TH madeowsri (543933) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ650705-025 EG366243712TH itipon123 (543942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650706-012 ED659785985TH เอกกี้27 (544091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650706-043 ED738537305TH Burapha777 (544109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650707-001 EG597590068TH ฮักแม่สรวย (544267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650707-005 ED740885613TH toy_clong8 (544268) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ650707-006 ED792460897TH เต๋อคูทราย (544277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650707-009 822395897750 PornchaiPK (544279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650707-011 ED808905344TH วิทย์4301 (544280) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 1อจ650707-014 EJ123746632TH kaimotor (544283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650707-015 ED781824772TH suwatboat (544284) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ650707-018 ED583581429TH พรวิภัทร์ (544286) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650707-022 ED792260414TH Pranot02 (544271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650707-023 ED792251664TH เขยมาบตาพุด (544272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ650708-001 ED719746751TH nongder (544376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ650708-003 ESO20001457848J PHLOI (544380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
39 # 1อจ650708-008 SYMT000121240EZ loryinglong (544385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650708-010 ED763320022TH chaiya-2 (544387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650708-017 ED812110314TH mchutith (544395) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ650708-019 EG951687631TH Naruto095 (544397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 1อจ650709-039 SCBY000165691ED ดอกบัว99 (544750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ650711-027 ED760958615TH TAVABUNCHA (544582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ650711-037 ED719934383TH ข้าวเปล่า (544604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650627-012 พระพันธุ์เทพ (542770) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650629-013 banana (543283) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650629-017 Sololo (543285) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650629-024 sombatbs (543289) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
5 # 2อจ650629-028 เกษมสันต์99 (543290) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
6 # 2อจ650701-009 น้าหมี (543543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ650705-016 P_Nachakun (543927) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ650706-023 ทองแดง1009 (544054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650706-028 suchat-01 (544071) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ650707-002 misterpou (544269) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ650707-003 jessepre (544292) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ650708-003 Kang2525 (544383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650708-012 Sasisinen (544413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650709-004 penggo (544518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ650709-011 อรรถพล (544524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650709-014 teetoon (544526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650709-021 อำนาจธรรม (544575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ650709-022 thatcharit (544576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650711-011 kamonsap (544687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ650711-013 การันตีพระ (544607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ650711-016 การันตีพระ (544611) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650630-111 ED501985645TH pramual + Namsaii (543306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงยืนหลังลายผ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ650701-126 EG908193496TH ksomchai + PUMIN59 (543498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดวัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(สภาพปิดทองใหม่)
3 # 3อจ650705-014 เสรีไทย + Doitung (543837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 63%)
4 # 3อจ650705-109 ED724457298TH numchoke2597 + (543836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะแคงขวด
พระปรุหนัง กรุวัดพุทไธศวรรย์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเนื้อราน)
5 # 3อจ650705-120 ED767233289TH staruch + numomint (543858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ650707-013 Phanin + Taoz2119 (544187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2473)
7 # 3อจ650707-014 nirun4 + Taoz2119 (544190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4231)
8 # 3อจ650707-152 EJ030101351TH พิชัย999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (544209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1249)
9 # 3อจ650707-153 EJ030101351TH Manoos + ขนมไทยแม่อารีย์ (544211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 773)(สภาพสวย)(G 65%)
10 # 3อจ650707-155 EJ030101351TH มิสอามุน + ขนมไทยแม่อารีย์ (544219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง(เทา) ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ (วัดป่าหลังโรงเลื่อยสร้าง)(G 69%)
11 # 3อจ650707-158 EJ030101351TH พรสิบประการ + (544225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ650707-168 EJ030101351TH somsak14 + (544246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
13 # 3อจ650707-192 EH576160947TH tepun + นิยมชัย (544210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย-ขวา)
14 # 3อจ650708-001 มิสอามุน + Kang2525 (544318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผัน วัดอินทราราม รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นนทบุรี
15 # 3อจ650708-002 Golfji + Buncha (544320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ650708-003 เสรีไทย + jojo_jojo6846 (544321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650212-1063)
17 # 3อจ650708-004 maton + anurak99 (544323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 61%)

18 # 3อจ650708-005 Tatamm + Poonsin (544325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. ชฎาขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ650708-006 ท๊อปบางนรา + Sirisopa (544327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ650708-007 sanko88 + Sasisinen (544328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
21 # 3อจ650708-101 RPTN0001071025E rungrot + Buncha2508 (544309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
22 # 3อจ650708-102 ED807705908TH Thanabura + nockout (544311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 4.5 นิ้ว)
23 # 3อจ650708-104 EJ622863724TH สอโยธยา + weddy (544315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโม วัดจันทราราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)(620325-171)(G 60%)
24 # 3อจ650708-106 TAC4000160518HP redtritium + lamborghinizi (544319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
25 # 3อจ650708-108 NGWW000198550GQ จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + Nattapongg (544324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (650622-1009)(G 65%)
26 # 3อจ650708-109 EB595847852TH PHLOI + Santi1989 (544326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้/สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
27 # 3อจ650708-110 RNYB000040903EU popbtc + Reindeer_kwang (544329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 85%)
28 # 3อจ650708-111 RNYB000040903EU patima + Reindeer_kwang (544301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ650708-113 ED557482635TH MEENOI + bank9 (544304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวพรุนจากการใช้) (650513-2006)
30 # 3อจ650708-115 KEX20748628012 thank2016 + Chapanya (544307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร(G 71%)
31 # 3อจ650708-117 ED816600415TH พงษ์ท่าม่วง + doopradee (544312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่น 2 พิมพ์ไม่มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
32 # 3อจ650708-119 SCPY000197783RV tommeng + Piyawan (544313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม
33 # 3อจ650708-120 TH01182ZVM984B AChen + john-otto (544316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (591205-124)(G 67%)
34 # 3อจ650708-121 ED415162473TH Viper + benz51 (544330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (641218-1287)
35 # 3อจ650708-122 PTTK000112769Q8 Worachai1966 + (544332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wuttipong1999
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ650708-123 SSPL000027865US Saner + ชัยนเรศ (544334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี

37 # 3อจ650708-124 EJ333619599TH Tawee888 + นกแก้ว (544335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
38 # 3อจ650708-125 EJ333619599TH Bowvijung + นกแก้ว (544337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อดิน ปี 2442 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650708-126 EJ333619599TH จตุคาม + นกแก้ว (544339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดชิโนรส เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
40 # 3อจ650708-127 EJ333619599TH Tarkkyp + นกแก้ว (544341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
41 # 3อจ650708-128 EJ333619599TH wanitcha + นกแก้ว (544343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
42 # 3อจ650708-129 EJ333619599TH Tarkkyp + นกแก้ว (544344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
43 # 3อจ650708-130 EJ333619599TH wanitcha + นกแก้ว (544346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
44 # 3อจ650708-131 ED808906821TH hengy + หลานตาจวบ (544331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ ภปร. รุ่น 50 ปี ธรรมศาตร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (650611-1002)
45 # 3อจ650708-132 ED808906821TH yime2 + หลานตาจวบ (544333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และตัดหู)
46 # 3อจ650708-133 ED808906821TH vongsomboon + หลานตาจวบ (544336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.นครปฐม (650613-1005)
47 # 3อจ650708-134 ED808906821TH korn88 + หลานตาจวบ (544338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุบางระกำ เนื้อผง จ.พิษณุโลก
48 # 3อจ650708-135 ED778009956TH ใบเตย + isoda (544340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง/สภาพล้างผิว)
49 # 3อจ650708-136 ED676493528TH ซิยิ่นกุ้ย + หนุ่ยเสื้อดำ (544342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยเชียงแสนสิงห์สามศิลปะฝาง เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 2 นิ้ว)
50 # 3อจ650708-137 ED676493528TH Dig_tut_959 + หนุ่ยเสื้อดำ (544345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)(G 62%)
51 # 3อจ650708-138 ED725674815TH เบิ้มบารมีคูณ + pop_014 (544411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
52 # 3อจ650708-139 ED255617800TH มหัศจรรย์พระ + Nazzty (544347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส. เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 872)
53 # 3อจ650708-140 ED787941009TH ภุชงค์ชัยภูมิ + PANI_SAMIT (544349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
54 # 3อจ650708-141 ED662045286TH sanmita + tavadaindy (544366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 416)
55 # 3อจ650708-143 LTMP00007598142 mawinroch + Benyapa (544369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ650708-144 ED785150360TH PHLOI + Suriyachon (544371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (580330-113)
57 # 3อจ650708-146 CITY010409513 phuthaisong + Ratchanon (544373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์เล็บมือ เนื้อดินผสมว่าน ปี 2512 จ.บุรีรัมย์
58 # 3อจ650708-147 SPP217800000290 ดาวนาดง + tiwa9977 (544377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิพม์หลังท้าวเวสสุวรรณ(อินธนูลอย) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
59 # 3อจ650708-148 SPP217800000290 เปาโลพระเครื่อง + tiwa9977 (544379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(G 64%)
60 # 3อจ650708-150 EJ030105441TH อนุชา + ซูโม่ (544381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ650708-151 ED775008483TH kenshiro2810 + rattasah (544348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650708-152 ED741768193TH bigsong + rongfox (544350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
63 # 3อจ650708-153 ED605585645TH khunpra + ฐานทอง (544351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดธาตุประทับ รุ่นปลดหนี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2558 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 644)
64 # 3อจ650708-154 QFX007100004276 asupasit + DEKDEK (544353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์หนู วัดโพธิ์ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
65 # 3อจ650708-155 ED764084798TH harnwat + มหามณีจินดา (544355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท เกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี (650523-1062)
66 # 3อจ650708-156 ED809750621TH พระเหรียญ + พ่อน้องจ้าว (544357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640529-243)
67 # 3อจ650708-158 EJ030101864TH mawinroch + (544360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นหมดห่วง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
68 # 3อจ650708-159 EJ030101864TH mawinroch + (544362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นหมดห่วง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
69 # 3อจ650708-160 EJ030101864TH chay7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (544364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
70 # 3อจ650708-161 EJ030101864TH บุญพา + ขนมไทยแม่อารีย์ (544352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
71 # 3อจ650708-162 EJ030101864TH vigorasco + (544354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ปลาตะเพียนเงิน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่แท้]
ปลาตะเพียนทอง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่แท้]
72 # 3อจ650708-163 ED812110314TH ptbg_petch1 + mchutith (544356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
73 # 3อจ650708-164 ED776943922TH anusornss + nop-cz (544359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด ๙ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
74 # 3อจ650708-165 SXF132600001540 tiseng + หยกเมืองเพรียว (544361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1287)
75 # 3อจ650708-167 TH01182ZQDZN5B ethos + พรจากฟ้า (544365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ650708-168 ED757858988TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (544368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
Yo_live_story
พระแผงตัดคู่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพล้างผิว)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระแผงตัดคู่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพล้างผิว)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
77 # 3อจ650708-169 ED757858988TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (544370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Yo_live_story
พระแผงตัดคู่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม
78 # 3อจ650708-170 ED757858988TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (544374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Yo_live_story
พระแผงตัดคู่ กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม
79 # 3อจ650709-001 korn88 + manjung (544421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ650709-002 cheid + manjung (544426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ650709-003 นุพระสยาม + somsak-p (544435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
82 # 3อจ650709-004 Tongkorn + penggo (544566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 59846)
83 # 3อจ650709-005 kankanmol + penggo (544440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
84 # 3อจ650709-006 cheid + penggo (544444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650709-007 yyoyo + penggo (544449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650709-008 ทิศเหนือ + แม็คพระเครื่อง (544450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (641026-1269)
87 # 3อจ650709-009 patbangbon + Buncha (544454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พระอาจารย์กูน วัดบ้านทึง เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.สุพรรณบุรี.. (สภาพใช้)(650630-1117)
88 # 3อจ650709-010 teerawit + SurvivalS (544458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (530918-225)
89 # 3อจ650709-101 ED784234752TH PhaoNamo98 + โกวบ้อ (544414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ปรกโพธิ์บัวเล็บช้าง เนื้อดินลงรัก จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ650709-102 ED812301804TH taladprathai + Magico (544562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650709-104 EJ030102309TH winwin + ขนมไทยแม่อารีย์ (544418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650709-105 ED421861752TH gchai + คเวสโก (544420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก

93 # 3อจ650709-106 EJ030108981TH เมืองไทย + เวสแฮม (544424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650709-108 ED019576007TH wiwat3 + ต้นอุทยาน (544431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)(621011-030)(G 85%)
95 # 3อจ650709-109 ED788742079TH uitra + ศิษย์ปู่สง่า (544434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1572)
96 # 3อจ650709-110 ED756767693TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + พุทธคุณ05 (544438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
97 # 3อจ650709-112 ED657067006TH ใบตอง2113 + (544430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (650406-1045)
98 # 3อจ650709-113 EO713676638TH natnakon_1979 + paloem (544433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
99 # 3อจ650709-114 ED783955356TH เมืองช้าง + amarin99 (544437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (570329-017)(G 79%)
100 # 3อจ650709-115 ED447671693TH Kampanat13 + เต้เมืองพาน (544441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์พุทธกวัก เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
101 # 3อจ650709-116 ED816210370TH Tumtim + ptgao99 (544445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 61%)
102 # 3อจ650709-117 ED695166741TH pramual + ครูโอ๊ตลพบุรี (544448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ650709-118 PBSK000124895W5 kengpo + supha (544452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพสวย
104 # 3อจ650709-119 ED804128300TH พระเหรียญ + องอาจ (544455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ.. (650618-1144)
105 # 3อจ650709-120 ED776740553TH กุ้งหวาน + logisman (544459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630801-236)
106 # 3อจ650709-121 ED754276705TH kit01 + doramon2345 (544419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
107 # 3อจ650709-122 ED814103996TH joeenok + คูณสตางค์ (544423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
108 # 3อจ650709-123 ED814103996TH joeenok + คูณสตางค์ (544425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2548 จ.ลพบุรี
109 # 3อจ650709-125 ED778485685TH Warasoon + dacha07 (544432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
110 # 3อจ650709-127 EH338179117TH transport + นู๋มาลี (544439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดจันทร์เพ็ญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
111 # 3อจ650709-128 ED727843494TH Berm_07 + เซียนส่อง (544442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

112 # 3อจ650709-129 ED722253460TH armfreds + Kampeang (544561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
113 # 3อจ650709-132 ED789748388TH Giant415 + วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (544468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601223-163)
114 # 3อจ650709-134 ED812704026TH ต่ออ่างศิลา + หนูเจ้าพระยา (544475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์หลังหมึกแดง เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี (สภาพซ่อมปลายพระเกศและซุ้มบน)
115 # 3อจ650709-136 EG277670342TH Rakchart + ขนมกรุบ (544481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพใช้)
116 # 3อจ650709-137 TH0118300MUD9B Thanaphu9 + udorn22 (544485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 28)
117 # 3อจ650709-140 ED808620700TH พ่อมาเฟีย + Jakkapan2537 (544569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อนใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
118 # 3อจ650709-141 ED757095764TH โก๋แก่ + nanoman (544463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)(G 79%)
119 # 3อจ650709-142 KLPP000139646DB PHLOI + Sogood35 (544467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 60%)
120 # 3อจ650709-143 EH581461658TH ป๋องแป๋ง + Thantharat (544473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 17574)
121 # 3อจ650709-144 SPST000114323B8 pramual + APICHETTB (544477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบน)
122 # 3อจ650709-145 ED772974941TH khrawsadid + bancha18 (544483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 86%)
123 # 3อจ650709-146 EJ030099370TH PhaoNamo98 + หมูกุ๋น (544487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
124 # 3อจ650709-147 EJ030099370TH masterpiece + หมูกุ๋น (544490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหางแมงป่อง หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ ปี 2457 จ.พิจิตร
125 # 3อจ650709-148 ED645663258TH nuch2545 + maxthawung (544493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพาน พิมพ์สะดือจุ่น จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
126 # 3อจ650709-150 ED755366478TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (544502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ.. (650419-1071)(G 68%)
127 # 3อจ650709-151 ED793145211TH gumoo007 + bank9225 (544443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นสมโภช 660 ปี เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1591)
128 # 3อจ650709-152 ED785076960TH boonserm + POOSIT (544447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 449089) (สภาพทำความสะอาดผิว)
129 # 3อจ650709-153 ED806107293TH carepor + noi70 (544451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 91%)
130 # 3อจ650709-154 ED814104033TH Viper + ริณดา (544456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650617-1254)

131 # 3อจ650709-157 ED785082055TH Kwanfar_BK + Viper (544465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(650404-2149)
132 # 3อจ650709-158 ED755366481TH viruszaa + bluezone69 (544469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650506-1092)(G 69%)
133 # 3อจ650709-159 ED796532400TH uitra + natapoln (544474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (650401-2003)
134 # 3อจ650709-160 ED767936866TH ป๋องแป๋ง + ขวัญแก้วจันทบูรณ์ (544479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดงก้นทองแดง ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 2270)(G 65%)
135 # 3อจ650709-164 EJ030093757TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (544462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
136 # 3อจ650709-165 ED670069576TH Jinojirayu + ประวิทย์888 (544466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเทพากร เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ650709-166 ED784247637TH เซียนเต่า + nut2326 (544470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (S 90%)
138 # 3อจ650709-169 TH01183050836B kankanmol + ranon (544480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ650709-170 ED765669589TH navy3188 + พระราม9 (544482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1240/สภาพสวย) (650330-1306)(S 88%)
140 # 3อจ650709-171 PBSK000125243ME tangmo123 + supha (544491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นจันทรประภา เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม (หมายเลข 671)
141 # 3อจ650709-172 ED762944931TH noi70 + thanajaikla (544494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
142 # 3อจ650709-173 RPRA0000627882P APICHETTB + Pupan_nick (544498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1683)
143 # 3อจ650709-174 JTCR000204881DW Jokaiwan + เจษเมืองกาญจน์ (544501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ 2 โค้ด)(560815-353)(G 56%)
144 # 3อจ650709-175 ED801327235TH mike1995 + Vayu27 (544505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
145 # 3อจ650709-176 TH011830411H5B tonychan + พยัคฆ์สมิง (544508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพตัดหู)
146 # 3อจ650709-178 ED766651916TH Onepiece1688 + (544517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Anothaimetal
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี
147 # 3อจ650709-179 RKTL000092440GC ฐานแซม + tossapon (544519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
148 # 3อจ650709-181 ED354012209TH อะนันตะปัดชะเย + thip999 (544484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
149 # 3อจ650709-182 ED354012209TH อุ๊อุ๊อุ๊ + thip999 (544486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

150 # 3อจ650709-183 EB671479158TH Chaiyaphol + ningwatgrang (544489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
151 # 3อจ650709-184 ED720153217TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + ZuTharua (544492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี
152 # 3อจ650709-185 ED741777425TH pramual + เล็กอมตะชลบุรี (544495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
153 # 3อจ650709-186 EH582350503TH BuddaNa + ชายชุดดำ (544499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
154 # 3อจ650709-187 EW703267157TH kanogkon + yoon9 (544500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
155 # 3อจ650709-188 ED405271085TH kamrai999 + wonpen (544565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 1)
156 # 3อจ650709-191 RSRI000110564LR Berm_07 + (544506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
157 #3อจ650711-126 ED805717280TH ครูสมชาย + stdpuy (544601) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 83%)(น้ำหนัก 4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ก.ค. 2565 - 08:34 น.] #84515 (10/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650628-007 TH01182YMKEX5B ทรัพย์กำเนิด (543022) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ650706-020 ED428358292TH หม่อง (544104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ650706-041 ED805815485TH kingcrow (544107) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
4 # 1อจ650709-006 EH338179046TH ปืนใหญ่ (544547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ650709-009 ED817101742TH ChartKT (544552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650622-005 ริณดา (542223) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 2อจ650622-008 ริณดา (542090) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650709-008 การันตีพระ (544415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650709-009 การันตีพระ (544416) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ650709-013 การันตีพระ (544422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650709-015 การันตีพระ (544567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ650709-016 การันตีพระ (544570) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 2อจ650709-017 การันตีพระ (544572) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
9 # 2อจ650709-018 olympia (544571) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ650709-019 olympia (544573) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 2อจ650709-020 lovelyman (544574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650627-165 BBB3000134447X6 Ant_pp + Pondnineteen (542727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อรานขอบซ้าย)
2 # 3อจ650629-132 ED748687605TH NOP_BU8 + golfsriracha (543297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ.. **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ650629-180 SYMT000118769YR so-so + loryinglong (543217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
4 # 3อจ650630-102 ED643196646TH ปิ่นอนงค์ + mchutith (543303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนหลังลายผ้า กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมขอบบนขวา) (แต่งคราบสนิมใหม่)
5 # 3อจ650630-119 ED785025398TH korn88 + POOSIT (543335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
6 # 3อจ650630-127 ED711150773TH thonglor + popsleep (543318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 70%)
7 # 3อจ650702-159 ED765427905TH korn88 + บอลบาแดง (543619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ650704-001 พงษ์ท่าม่วง + afrosalmon (543687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
9 # 3อจ650704-127 EJ798121999TH ALINA + beer2126 (543769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี กรอบเงิน(S 88%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ650705-139 EB665500130TH Berm_07 + pieronut (543873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%)
11 # 3อจ650705-151 ED798436030TH Patwat + tle_wangpikul (543894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
12 # 3อจ650705-163 ED639444956TH บีเวียงพิงค์ + Yamaruto (543891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหูแกง วัดหูแกง พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินตะกั่ว จ.ตรัง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ650705-166 ED7694427375TH apipoom2540 + บุษกร (543899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ(G 83%) **เพชรแท้ 42 เม็ด น้ำหนักประมาณ 3 สตางค์ต่อเม็ด
14 # 3อจ650706-121 ED760870516TH ครูแป้ง + attapon (543962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา(G 78%)
15 # 3อจ650706-189 ED751183125TH Prapatson-wo + ผู้นำพล (544080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (650406-1101)(G 77%)
16 # 3อจ650707-001 misterpou + dream777 (544151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650513-1165)
17 # 3อจ650707-003 richmanshop789 + midori (544155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(650120-1048) (G 67%)

18 # 3อจ650707-004 Berm_07 + aomm35 (544161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(650518-2007)
19 # 3อจ650707-006 piyaphum + patchara (544167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(641011-298) (G 61%)
20 # 3อจ650707-007 loomthong + patchara (544169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(640311-284) (G 82%)
21 # 3อจ650707-009 Amulet101 + patchara (544175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2.5 ซม.)(640215-354) (G 85%)
22 # 3อจ650707-010 Medkanoon + patchara (544177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(650617-1288)
23 # 3อจ650707-011 NEUNG01 + patchara (544180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่างซ้าย) (630731-532)
24 # 3อจ650707-012 PHLOI + AQUAMAN39 (544183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(530224-026)(G 77%)
25 # 3อจ650707-101 ED709171885TH korn88 + SOMDED (544196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวร รุ่นสะท้านไตรภพ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2507 จ.พิษณุโลก **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ650707-103 ED790032516TH Father + suchart_joe (544200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 74%)
27 # 3อจ650707-104 REKB000073684AT Narongrit53 + ตะกรุดโทน (544203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 85)
28 # 3อจ650707-106 ED775207524TH ananpanit + PANI_SAMIT (544208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 463)(G 76%)
29 # 3อจ650707-107 DS21060000931261 พชรเมืองกรุง + แทนพระคุณ (544212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุอัมพวา เนื้อผง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650707-109 ED752699600TH Sitthichai9 + promlok (544217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์
31 # 3อจ650707-110 ED770359148TH nongder+Tikamporn (544220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 436/สภาพสวย)
32 # 3อจ650707-111 BTPP000103440EU perfectman77 + อ๋องบางพระ (544295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 50%)
33 # 3อจ650707-112 ED770359165TH nongder + Oat-Trat (544224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 145) **พระสภาพสวย
34 # 3อจ650707-113 ED498386635TH pramual + น้องหมี (544230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนซ้าย)
35 # 3อจ650707-115 EH245802427TH chanachok + dream777 (544235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650224-1209)
36 # 3อจ650707-118 ED697066193TH keng_kung + หนึ่งล้าน (544247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่

37 # 3อจ650707-121 TH01182ZRB3Q9B lumpini6655 + หรั่งวัดไตร (544134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพสองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650707-123 ED638299775TH ปานเกตเกษตรวิสัย + Aof199 (544139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพรมผิวใหม่)
39 # 3อจ650707-125 KBDKM00004926LE en_amulet + คุณเฮง (544143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดเจดีย์ราย เนื้อดิน จ.สุโขทัย
40 # 3อจ650707-126 ED625797746TH Songpol_cg + (544146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chokwoottichai
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(621120-001)(G 78%)
41 # 3อจ650707-127 ED701324850TH พระยอดบางขวาง + (544149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อมยิ้มสีชมพู
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.จันทบุรี
42 # 3อจ650707-128 ED701324850TH khrawsadid + อมยิ้มสีชมพู (544150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม(S 93%)
43 # 3อจ650707-129 EJ333619320TH ป๋องแป๋ง + นกแก้ว (544153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6272)
44 # 3อจ650707-130 EJ333619320TH นะโม39 + นกแก้ว (544156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 79%)
45 # 3อจ650707-132 EJ333619320TH สถาศิลป์ + นกแก้ว (544160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ650707-133 EJ333619320TH JadeJ + นกแก้ว (544163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
47 # 3อจ650707-134 EJ333619320TH มิสอามุน + นกแก้ว (544166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
48 # 3อจ650707-135 EJ333619320TH ukaewsasan + นกแก้ว (544168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.อุทัยธานี
49 # 3อจ650707-136 EJ333619320TH meildola + นกแก้ว (544170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
50 # 3อจ650707-139 EJ333619320TH jompol10 + นกแก้ว (544176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
51 # 3อจ650707-140 EJ333619320TH Vasin289 + นกแก้ว (544178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ650707-141 EJ333619320TH เอกภูซาง + นกแก้ว (544181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650707-142 EJ333619320TH thamrong-w + นกแก้ว (544184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม
54 # 3อจ650707-143 EJ3335619320TH พระประแดง26 + นกแก้ว (544185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
55 # 3อจ650707-145 EJ333619320TH naret18 + นกแก้ว (544191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์

56 # 3อจ650707-147 PLF200100001126 TFB99 + kungkung1 (544198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท) (น้ำหนักทอง 3.6 กรัม)
57 # 3อจ650707-148 ED436451745TH kengkas + ป๋ามอส (544201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬ่ามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
58 # 3อจ650707-149 ED803734166TH ทรงธรรมบ้านสวน + Chikkan (544202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสมปรารถนา 2 เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดนำฤกษ์)
59 # 3อจ650707-150 ED674438118TH kewell + โพไร่หวาน (544204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบูรณ์ (วัดทรงธรรมสร้าง)
60 # 3อจ650707-151 PYP205000001048 Rakchart + สรินพรรณ (544206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (641104-2017)(G 63%)
61 # 3อจ650707-154 EJ030101351TH โคนันคุง + ขนมไทยแม่อารีย์ (544213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(650603-1052) (G 74%)
62 # 3อจ650707-156 EJ030101351TH Maya12 + ขนมไทยแม่อารีย์ (544296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นกฐินสามัคคี เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์ (วัดเทพสโมสรสร้าง)
63 # 3อจ650707-157 EJ030101351TH Prapuy + ขนมไทยแม่อารีย์ (544222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ650707-161 EJ030101351TH จุ๋มจิ๋ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (544232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650707-162 EJ030101351TH Sasisinen + (544234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
66 # 3อจ650707-163 EJ030101351TH ananpanit + (544236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
67 # 3อจ650707-166 EJ030101351TH Jokaiwan + ขนมไทยแม่อารีย์ (544242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนและฐานล่างซ้าย)
68 # 3อจ650707-167 EJ030101351TH Maximax + ขนมไทยแม่อารีย์ (544245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นบุญอีสาน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1426/สภาพสวย)(G 74%)
69 # 3อจ650707-171 EJ030101351TH Nat_tg + ขนมไทยแม่อารีย์ (544133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
70 # 3อจ650707-172 SCBY000165346RB sanmita + พ่อมาเฟีย (544137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (610706-108)(G 53%)
71 # 3อจ650707-174 ED754273576TH Nathan666 + kampanat (544145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(580401-017)
72 # 3อจ650707-175 ED754273576TH PHLOI + kampanat (544152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (650602-1097)
73 # 3อจ650707-176 ED754273576TH nirun4 + kampanat (544154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงชานหมาก ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุด)(650526-2004)
74 # 3อจ650707-177 SXF140500006102 PHLOI + ครูแป้ง (544157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี

75 # 3อจ650707-178 ED709091008TH Nisila_zana + จ๊ะแจงร้อน (544159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
76 # 3อจ650707-179 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ650713-008 (544858)
77 # 3อจ650707-180 ED751175725TH workshop2 + benz51 (544165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (640910-257)
78 # 3อจ650707-181 BANA0001103348V kamigazie + ฐานแซม (544294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังขวา)
79 # 3อจ650707-182 TH01182ZS4EX7B องอาจ + Chaiyut (544293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
80 # 3อจ650707-183 PLF200100001127 ชายภีม + kungkung1 (544173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชลบุรี
81 # 3อจ650707-184 66850535289234 ภัคภร + พลายชาติ (544179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมมุมล่างซ้ายและขอบขวา)
82 # 3อจ650707-185 ED652077602TH Toji4565 + Phichit_02 (544182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ650707-187 ED792473207TH สวนดอก + nakornyong (544189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เอกาทศรถ วัดพันอ้น เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.เชียงใหม่
84 # 3อจ650707-188 ED817800262TH kaokao9 + tookatun (544192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630618-047)(G 65%)
85 # 3อจ650707-189 ED717264337TH ดีพร้อมพระเครื่อง + kpinyo (544195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650707-190 ED735537289TH m-cot + ลุงปิ่นเริน21 (544197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดด้านหลัง)
87 # 3อจ650707-191 ED770840641TH ใบเตย + เจ้าชายสีหมอก (544207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า วัดเบญจมพิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ650707-193 ED789670595TH ป๋องแป๋ง + สอปลายฟ้า (544214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
89 # 3อจ650707-194 ED118912062TH chad007 + จิ้งจกทองมหาลาภ (544215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก เนื้อผง ปี 2519 จ.เชียงใหม่
90 # 3อจ650707-197 ED630832922TH treetaset + chuchart-k (544223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (571215-049)(G 73%)
91 # 3อจ650707-198 ED811208961TH ณัฐปรัชญ์ + Poopoo (544226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง(G 75%)
92 # 3อจ650707-199 ED811208961TH chutty + Poopoo (544229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(G 60%)
93 # 3อจ650707-200 ED803041615TH Teehatyai + THAI-PRA (544231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

94 # 3อจ650707-201 ED799012479TH song9999 + numpraram2 (544237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
95 # 3อจ650707-202 ED760855709TH korn88 + tananop (544239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
96 # 3อจ650707-203 ED796540128TH ฐานแซม + natapoln (544244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
97 # 3อจ650707-204 EB674897105TH kiatjinda + พุทธปาฎิหารย์ (544248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี **พระสภาพสวย
98 # 3อจ650707-205 ED747062038TH pramual + Manchestar (544251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
99 # 3อจ650707-206 SNCT000116347P4 goodaomzc + Pig2525 (544253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
100 # 3อจ650707-208 ED733570843TH Warasoon + ติเมืองสรรค์ (544258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
101 # 3อจ650707-209 ED792251664TH zuzaa + เขยมาบตาพุด (544260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(G 74%)
102 # 3อจ650707-210 822403592581 pramual + srikriangkrai (544261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
103 # 3อจ650707-211 ED785205094TH พระเหรียญ + chiradech (544255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630925-028)(G 79%)
104 # 3อจ650707-212 ED813801347TH mawinroch + honzakub (544257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 818)
105 # 3อจ650707-213 ED662569986TH pdarnswat + โยพระประแดง (544259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก/สภาพใช้)
106 # 3อจ650707-214 ED789670581TH pansidum + สอปลายฟ้า (544263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 8638)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ก.ค. 2565 - 08:44 น.] #84512 (9/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650614-003 ED729327255TH บิ๊กบีม (541317) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ650620-020 ED715129475TH บอยพระเครื่อง (541945) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650623-022 ED699189646TH citynew (542367) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ650625-026 ED757061244TH goodmondays (542614) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
5 # 1อจ650628-003 EG903849189TH laphat (543114) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650628-005 ED682377804TH หลานตาจวบ (543116) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ650628-006 ED682377804TH หลานตาจวบ (543119) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650629-004 ED351642894TH Opelkhunsuek (543275) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ650629-005 ED764044754TH มหามณีจินดา (543228) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ650629-016 EJ010648293TH sai-9ton (543282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ650629-018 ED695336410TH RtitTi (543237) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ650629-019 ED742083946TH kook582 (543271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650629-020 KBYHS00011752AV aumnuey (543284) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ650629-024 ED790007445TH jojubkay (543244) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ650629-034 TH01182YUZZV5B เรือสำเภา (543288) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ650630-013 ED455398089TH ต่อแต้ม (543445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
17 # 1อจ650630-027 ED455398101TH ต่อแต้ม (543427) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650706-001 ED774863342TH Khanoon (544064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ650706-003 ED528558756TH burabha (544068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650706-005 ED794525896TH manop2557 (544070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650706-006 ED783943313TH ซุยคิขิง (544073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650706-007 ED773985543TH Tee59 (544074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650706-009 ED618797520TH mchutith (544078) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ650706-013 ED644238651TH โซฟี007 (544092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650706-014 ED669884510TH พิศรุษ (544097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650706-025 ED787555756TH No-to-sung (544130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650706-033 ED805830810TH คุณศิระ (544086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ650706-034 EJ333619259TH นกแก้ว (544089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650706-035 ED805824774TH kengsalaloi (544093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650706-036 EJ030099074TH หมูกุ๋น (544094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650706-038 ED618496286TH กิ่วกระ (544096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650627-010 หนูมิเตอร์ (542759) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650629-003 ริณดา (543262) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650629-015 Sololo (543269) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ650629-016 Sololo (543276) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650629-026 เกษมสันต์99 (543246) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650704-020 vittaya14 (543784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ650706-022 Tosa2524 (544052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650706-025 teetoon (544056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650706-027 teetoon (544061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ650706-031 อรรถพล (544055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650708-001 การันตีพระ (544300) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ650708-002 การันตีพระ (544303) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
13 # 2อจ650708-008 Nicharida (544388) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
14 # 2อจ650708-010 การันตีพระ (544306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650708-015 การันตีพระ (544308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650624-015 เต้ยอิตาเลียน + montree_m (542411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพบัลดาลทรัพย์ ปี 2565 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ650628-165 ED592374760TH sahran99 + tinny (543125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพแต่งใบหน้า)
3 # 3อจ650629-152 EJ030103383TH masterpiece + ซูโม่ (543158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพานไถ อาจารย์ชุม ไชยคีรี จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ650629-166 EH454041684TH เศกสันต์ + Bophantom (543245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาหลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ650701-116 PEX001800001235 Maya12 + Chaweewan31 (543504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 27) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ650705-106 ED724768176TH วิทย์พระประแดง + มะนาวแป้น (543828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
7 # 3อจ650705-128 RH17000282896BW showgun + ครูแป้ง (543863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ650705-130 EJ030104389TH วิทย์พระประแดง + ซูโม่ (543869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ650705-154 EJ699095864TH chetkosit + พิมพ์พิมล (543940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ650706-143 TH01182ZKJGK0B pimthong + rojheavy (544005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางไสยาสน์ หลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 #3อจ650708-118 TH01182ZMS539B ตี๋แสนภู + Hariphan (544410) ส่งตรวจสอบสร้อยทอง 1 รายการ (G 76%)(น้ำหนัก 24.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 ก.ค. 2565 - 08:36 น.] #84507 (8/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ650611-021 ED651272619TH Wanlop (541029) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650617-029 ED651287905TH Wanlop (541709) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650617-034 ED735485873TH PHLOI (541708) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 1อจ650620-021 QSV0194000097118TH thanaj (541817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 1อจ650620-023 ED730257239TH Thanapong36 (541827) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650622-004 ED555197411TH เฮงเฮงเฮง168 (542172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ650623-011 EX644547525TH print (542366) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ650625-019 ED689636565TH ronnakorn2516 (542636) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ650625-032 ED789700031TH twongt (542506) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 1อจ650627-001 ED701118889TH ชวนชื่น (542794) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650627-010 ED757063126TH goodmondays (542675) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
12 # 1อจ650629-009 EB665482365TH Suradech (543156) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
13 # 1อจ650629-013 ED778313218TH Wnk809 (543260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ650629-014 SXF047400001127 Nattapat123 (543263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ650629-015 EJ010648293TH sai-9ton (543165) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650629-017 EH275346385TH pakavat (543266) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650629-029 ED788113803TH golf2010 (543180) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650630-009 ED455398075TH ต่อแต้ม (543417) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650630-051 ED788114211TH golf2010 (543412) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ650630-055 ED583552921TH พรวิภัทร์ (543368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650701-010 PYP095900000274 assawin (543532) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650705-001 ED763190764TH คลับจับลิง (543892) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ650705-008 TLIP000173046UT พาสุขพระเครื่อง (543901) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ650705-009 ED757638134TH Marquis (543903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650705-012 ED498384855TH น้องหมี (543923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ650705-017 ED771683125TH suparerk (543926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
27 # 1อจ650705-020 ED804113177TH joeenok (543932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650705-021 ED805815959TH คุณศิระ (543845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ650705-023 PYP032800000257 wongujung (543861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650705-026 ED781713808TH linyikaiii (543876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ650705-027 ED436450722TH ป๋ามอส (543879) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650706-040 ED767837735TH ใบไผ่ใบตาล (544100) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650615-004 ริณดา (541400) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650615-007 ริณดา (541418) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650616-005 TEE_INTER (541534) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650617-003 Buncha (541594) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ650620-027 maipa (541936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ650621-007 romsai (542036) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650621-008 b_wor (542023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ650621-012 จ่าจอก (542057) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ650622-018 bkk10250 (542207) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ650622-026 จอมยุทธ77 (542241) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650624-001 หนุ่มธนบุรี (542487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ650628-001 somsak-p (543120) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ650629-010 ภัคภรวาณิช (543243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ650629-027 เกษมสันต์99 (543248) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 2อจ650629-030 เกษมสันต์99 (543254) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ650630-016 ThaiWong (543354) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650630-017 ThaiWong (543359) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ650630-018 ThaiWong (543362) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ650630-019 ThaiWong (543367) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ650630-020 ThaiWong (543370) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
21 # 2อจ650630-021 ThaiWong (543373) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650630-022 ThaiWong (543376) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
23 # 2อจ650630-023 ThaiWong (543379) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650630-024 ThaiWong (543383) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ650630-025 ThaiWong (543374) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ650630-026 ThaiWong (543377) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ650630-027 ThaiWong (543381) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ650630-028 ThaiWong (543384) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ650630-029 ThaiWong (543386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ650630-031 ThaiWong (543393) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ650630-032 ThaiWong (543396) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ650630-033 ThaiWong (543399) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650630-034 ThaiWong (543401) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ650630-035 ThaiWong (543422) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ650630-036 ThaiWong (543426) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ650630-037 ThaiWong (543430) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ650630-038 ThaiWong (543431) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ650630-039 ThaiWong (543433) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ650630-040 ThaiWong (543435) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ650630-041 ThaiWong (543437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ650630-042 ThaiWong (543439) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 2อจ650630-043 ThaiWong (543442) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 2อจ650630-044 ThaiWong (543444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 2อจ650630-046 ThaiWong (543419) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
45 # 2อจ650630-047 ThaiWong (543421) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 2อจ650630-048 ThaiWong (543423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
47 # 2อจ650630-049 ThaiWong (543428) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 2อจ650630-050 ThaiWong (543434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 2อจ650630-051 ThaiWong (543441) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 2อจ650630-052 ThaiWong (543443) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 2อจ650630-053 ThaiWong (543446) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 2อจ650630-054 ThaiWong (543449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
53 # 2อจ650701-008 teetoon (543541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
54 # 2อจ650707-001 การันตีพระ (544135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ650707-004 การันตีพระ (544138) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
56 # 2อจ650707-005 การันตีพระ (544142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
57 # 2อจ650707-008 การันตีพระ (544144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 2อจ650707-009 การันตีพระ (544147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 2อจ650707-010 การันตีพระ (544148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 2อจ650707-015 การันตีพระ (544297) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
61 # 2อจ650707-016 การันตีพระ (544299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

62 # 2อจ650630-030 ThaiWong (543390) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650616-165 ED603099589TH KandarDao + Mango_3366 (541540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาศิษฐ์ พิมพ์ครึ่งองค์ ปี 2563 จ.ชัยนาท
2 # 3อจ650620-011 NOP_BU8 + pui1228 (541798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี
3 # 3อจ650623-149 ED731284301TH Watermelon + eveoil (542332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์หันข้าง เนื้อเงิน ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 65%)
4 # 3อจ650624-019 pramual + แม็คหลักสี่ (542421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ650625-179 ED707427089TH sur_suk + พรพระพุทธองค์ (542587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม เนื้อทองคำ (น้ำหนัก 0.8 กรัม)(G 96%)
6 # 3อจ650628-139 ED743296797TH หนูบ้านกล้วย + ตี๋วัดทุ่ง (543112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ650629-008 jane77 + eveoil (543159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง)
8 # 3อจ650629-114 ED731450715TH Film789 + ชินนิมอน (543137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650702-155 ED785246384TH masterpiece + Viper (543686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ วัดพระบรมธาตุฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ650702-173 ED720142007TH ตั้มเพชรบุรี + ZuTharua (543650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
11 # 3อจ650704-141 ED773983817TH suthee069 + joeenok (543721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์น้ำกลวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
12 # 3อจ650705-104 ED783941723TH PHLOI + amarin99 (543824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม(G 79%)
13 # 3อจ650705-113 REKB000073320MR chanachok + ตะกรุดโทน (543839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
14 # 3อจ650706-001 seanza777 + ประศาสน์ (543947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641105-1032)
15 # 3อจ650706-002 redtritium + met26 (543949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
16 # 3อจ650706-003 m-cot + Win3597 (543952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ650706-004 hemman + พุทธัสสโร (543954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1941)

18 # 3อจ650706-005 ทิศเหนือ + SamilaMT (543955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดคูหาภิมุข พิมพ์หลังพระนอน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ยะลา **พระสภาพสวย
19 # 3อจ650706-006 สอโยธยา + cpparu (543958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2503 จ.พิจิตร (วัดท่าหอยสร้าง)
20 # 3อจ650706-007 เมืองช้าง + Sirisopa (544129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ650706-008 Choat + tumza502 (543960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดบุญยืน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
22 # 3อจ650706-009 pontat567 + ทองแดง1009 (543964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ650706-010 Nisila_zana + (543967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vongsomboon
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี
24 # 3อจ650706-011 ป๊อกชัยภูมิ + Nathan666 (544050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650706-101 ED724785038TH watercolour + มะนาวแป้น (543970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.สมุทรสงคราม (วัดอุบลฯสร้าง)
26 # 3อจ650706-102 ED760960707TH Choomsilp + vuthinuntha (543971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650706-103 ED761159280TH showgun + พิชชากร (543972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 พิมพ์หลังเลข ๗ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (641123-1144)
28 # 3อจ650706-104 ED118907080TH Chanida469 + (543973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จิ้กจกทองมหาลาภ
ตะกรุดหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ650706-105 ED722248907TH Pond-1 + KID_2 (543975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
30 # 3อจ650706-106 EG277670237TH ศัทธาพระเครื่อง + ขนมกรุบ (543978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่วอลูมิเนียมถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
31 # 3อจ650706-107 EG277670237TH virun123 + ขนมกรุบ (543981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักชือก จ.เพชรบูรณ์
32 # 3อจ650706-108 ED781938117TH print + Pop23 (544128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650706-109 ED782669249TH korn88 + จ๊ะแจงร้อน (543984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(611210-101)
34 # 3อจ650706-110 ED683582943TH พาสุขพระเครื่อง + คอปแมน (543987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ข้างยันต์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650706-111 EV826537575TH Intra103 + sanya2523 (543991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ650706-112 ED650162529TH Kwanfar_BK + ALINA (543994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง) (641112-1077)

37 # 3อจ650706-113 ED744860824TH AodBangkhae + kengpo (543996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม (650607-1082)
38 # 3อจ650706-114 ED706457053TH Intra103 + DON76 (543999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ชัยนาท
39 # 3อจ650706-115 ED794525896TH pramual + manop2557 (544003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ650706-116 ED805911102TH bunjerd + จตุจักร (544006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
41 # 3อจ650706-117 ED783943313TH รชตะธาดา + ซุยคิขิง (544010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650706-118 ED73943313TH คิโมะโนะโต๊ะ + ซุยคิขิง (544012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650706-119 ED783943313TH กำธรนคร + ซุยคิขิง (544015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650706-120 ED765259164TH บรรเลง + Nono2009 (544017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา
45 # 3อจ650706-122 EJ030104945TH พรญาณ + ซูโม่ (543963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ650706-123 EJ030104945TH suparerk + ซูโม่ (543965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตแป๊ะโรงสี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ650706-124 EJ030104945TH ateomak + ซูโม่ (543966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว
48 # 3อจ650706-125 EJ030104945TH tone555 + ซูโม่ (543969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดกลางตลาดพลู
49 # 3อจ650706-126 EJ030104945TH kay9999 + ซูโม่ (543977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (หลังฝังเหรียญเม็ดยาทองแดง-ตะกรุด)
50 # 3อจ650706-127 EJ030104945TH poshwises + ซูโม่ (543979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์
51 # 3อจ650706-128 ED618797520TH Jokaiwan + mchutith (543982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ650706-130 ED747060567TH Takod + พาชนะ (543989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่ เนื้อชุบทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
53 # 3อจ650706-131 ED747060567TH Takod + พาชนะ (543974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือเล็ก เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ650706-132 TINT000252515Y3 pramual + noprama9 (543976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพจมูกชำรุด)
55 # 3อจ650706-133 TINT000252515Y3 zxa_engineer + noprama9 (544131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)

56 # 3อจ650706-134 EG960880712TH Rakchart + Patpat (543980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เครื่องราง พิสมรหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลาน จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเครื่องรางลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
57 # 3อจ650706-135 EG960880712TH Rakchart + Patpat (543983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เครื่องราง พิสมรหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลาน จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเครื่องรางลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
58 # 3อจ650706-136 ED760960715TH พรพระพุทธคุณ + vuthinuntha (543986) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชับวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
59 # 3อจ650706-137 PSP0014720065 jiravorn_b + zeuss0001 (543988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส/สภาพกะไหล่ทองใหม่) (640213-157)
60 # 3อจ650706-138 ED721618813TH keng_kung + (543990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
61 # 3อจ650706-139 EJ716888353TH showgun + SIVAKORN777 (543992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม(G 74%)
62 # 3อจ650706-140 831128987150 sanmita + แมนปากท่อ (543993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก ปี 2508 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ650706-141 ED783943622TH yodsiam + amarin99 (543997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (580109-182)(G 89%)
64 # 3อจ650706-142 ED776540954TH tagsmtd + เต่ามังกร (544001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650706-145 EG796336612TH ใต้ฝุ่น + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (544127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่โพสพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ650706-146 ED768270739TH รุตช้างกลาง + eak1974 (544014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแซยิด 85 เนื้อเงิน ปี 2554 จ.กาญจนบุรี (หมายเลข 215) **พระสภาพสวย
67 # 3อจ650706-147 SXF140500006058 Suklonkan + ครูแป้ง (544016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ650706-149 ED794028313TH อรทัย960 + manthegun (544020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 2.5 นิ้ว/สภาพใช้)
69 # 3อจ650706-150 ED757078240TH pakee + ปิ่นอนงค์ (544022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นแรก ปี 2513 จ.กาญจนบุรี
70 # 3อจ650706-151 EJ333617385TH ลีโอกิ๊ก + นกแก้ว (544021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
71 # 3อจ650706-152 EJ333617385TH ส.วัชรินทร์ + นกแก้ว (544023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
72 # 3อจ650706-153 EJ333617385TH bigsong + นกแก้ว (544025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
73 # 3อจ650706-154 EJ333617385TH akkhapons + นกแก้ว (544028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650706-155 EJ333617385TH อาราธนา + นกแก้ว (544031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ650706-156 EJ333617385TH จันทร์ส่องหล้า + นกแก้ว (544036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูวิจิตรนวการ วัดหนองแหวน รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.จันทบุรี
76 # 3อจ650706-157 EJ333617385TH manutsri + นกแก้ว (544038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
77 # 3อจ650706-158 EJ333617385TH tonychan + นกแก้ว (544040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
78 # 3อจ650706-159 EJ333617385TH thegemini + นกแก้ว (544044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 80%)
79 # 3อจ650706-160 EJ333617385TH kay9999 + นกแก้ว (544047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง กรอบทอง(G 78%)
80 # 3อจ650706-161 EJ333617385TH somsak2509 + นกแก้ว (543995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 100 ปี เกิด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.อุทัยธานี (หมายเลข 3268)
81 # 3อจ650706-162 EJ333617385TH somsak2509 + นกแก้ว (543998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650706-163 EJ333617385TH peacemaker + นกแก้ว (544000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
83 # 3อจ650706-164 EJ333617385TH หมูบินกวนอู + นกแก้ว (544002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์ปักกลด เนื้อผง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
84 # 3อจ650706-165 EJ333617385TH somsak2509 + นกแก้ว (544004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นเอกราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุทัยธานี
85 # 3อจ650706-166 EJ333617385TH somsak2509 + นกแก้ว (544007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นนทบุรี
86 # 3อจ650706-167 EJ333617385TH pramual + นกแก้ว (544009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650706-168 EJ333617385TH somsak2509 + นกแก้ว (544011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) **พระสภาพสวย
88 # 3อจ650706-169 EJ333617385TH cpat1 + นกแก้ว (544013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
89 # 3อจ650706-170 EJ333617385TH พจน์3841 + นกแก้ว (544018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
90 # 3อจ650706-171 EJ333617385TH sitipol + นกแก้ว (544024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650706-173 EJ333617385TH พจน์3841 + นกแก้ว (544030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
92 # 3อจ650706-174 831128200302 newtme + LIM2512 (544033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบัวเข็ม วัดชนะสงคราม เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ. (650209-1091)
93 # 3อจ650706-175 ED799904768TH isoda + Wirat356 (544034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
94 # 3อจ650706-176 ED722120083TH redknapp + ป๋าชาย (544037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ชัยนาท
95 # 3อจ650706-177 ED759482338TH tongprakueang + Oat_Phk (544041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
96 # 3อจ650706-178 ED711731402TH Tawee888 + อนันตรา (544043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
97 # 3อจ650706-179 RL511301107TH keng_kung + PhaoNamo98 (544046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
98 # 3อจ650706-180 ED802604862TH seanza777 + Gthammarat (544049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (650615-1038)
99 # 3อจ650706-181 ED762537836TH ต่ออ่างศิลา + เบิร์ดพนาสนธิ์ (544053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหาร พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ650706-182 ED724463903TH bolblp + ตะแคงขวด (544057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
101 # 3อจ650706-185 EJ974832629TH pop2517 + Khunpun (544065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
102 # 3อจ650706-186 EB665580053TH hemman + NUNG1789 (544069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 188)(G 65%)
103 # 3อจ650706-187 ED750916394TH RAPIN + Sahapon (544072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
104 # 3อจ650706-191 EB665580067TH Toji4565 + NUNG1789 (544026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ย้อนยุค เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ650706-192 ED767018634TH ukaewsasan + พยัคฆ์ร้าย123 (544029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
106 # 3อจ650706-193 ED802605412TH mntpt + ปรเมศวร (544032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
107 # 3อจ650706-194 ED767837758TH เมืองช้าง + ใบไผ่ใบตาล (544035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม)
108 # 3อจ650706-197 ED702722963TH m_devil + พรพระบารมี (544045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
109 # 3อจ650706-198 ED586737385TH confirmed + phaithoons (544048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครพนม.. (วัดศรีวิชัยสร้าง)(630626-507)(G 60%)
110 # 3อจ650706-199 ED706271615TH หม่อง + pongpong9 (544051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
111 #3อจ650707-146 GSPZ000044956RA vorapot-p + korn88 (544194) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 91%) (น้ำหนัก 16 กรัม)
112 # 3อจ650630-121 ED746923408TH Apraram + santhai_n(543299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (G 91%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 ก.ค. 2565 - 08:42 น.] #84503 (7/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650611-016 ED682355137TH หลานตาจวบ (541024) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650623-002 ED773904227TH องอาจ (542280) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650623-009 ED425435534TH yyoyo (542352) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 1อจ650625-001 EJ333619157TH นกแก้ว (542620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650627-003 ED725637469TH pimthong (542776) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ650627-009 ED683538216TH คอปแมน (542786) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ650627-032 EB674819641TH bagio (542806) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650627-033 EJ010719715TH หมุนบารมี (542803) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650630-006 822382170105 PollaPiya (543416) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
10 # 1อจ650630-008 ED779218385TH tuktu40 (543456) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 1อจ650630-015 822382175554 PollaPiya (543451) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
12 # 1อจ650630-018 822382175565 PollaPiya (543454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
13 # 1อจ650630-020 EJ622857882TH mumu99 (543389) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ650630-021 EJ622857882TH mumu99 (543397) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ650630-022 EJ622857882TH mumu99 (543403) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650630-023 EJ622857882TH mumu99 (543408) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ650630-024 EJ622857882TH mumu99 (543414) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650630-025 EJ622857882TH mumu99 (543420) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650630-026 EJ622857882TH mumu99 (543425) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ650630-030 ED781240113TH tojane (543432) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ650630-031 ED781240113TH tojane (543436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ650630-032 ED781240113TH tojane (543387) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ650630-033 ED781240113TH tojane (543391) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ650630-034 ED781240113TH tojane (543395) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650630-035 ED781240113TH tojane (543398) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ650630-036 ED781240113TH tojane (543402) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650630-038 ED757070705TH goodmondays (543404) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ650630-047 ED639433675TH หนุ่มฉลองกรุง (543364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650630-052 ED742324253TH THAI-PRA (543418) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ650630-053 ED757070714TH goodmondays (543458) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
31 # 1อจ650701-003 ED652655075TH khakprachin (543521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ650701-011 PYP095900000274 assawin (543537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ650701-014 ED730298220TH tojane (543546) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ650702-016 ED746481427TH ทรัพย์กำเนิด (543649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650704-005 ED792223460TH เขยมาบตาพุด (543761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650704-009 ED667999333TH maii_amulet (543765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ650704-013 ED798723265TH tangmo123 (543770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ650704-014 EB674867562TH bagio (543775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ650704-018 ED716995984TH ตุ๊หลวง (543782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ650704-019 ED730815808TH phetnara (543786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ650704-020 EJ030098768TH หมูกุ๋น (543790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650704-021 ED725539311TH FIREWALL (543791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650704-022 SCBY000164312PR ดอกบัว99 (543793) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
44 # 1อจ650706-019 ED428358292TH หม่อง (544063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ650628-004 ED709945302TH jackky (543103) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650617-009 เด็กท่าพระ (541613) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650617-011 กุ้งหวาน (541713) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ650622-007 ริณดา (542238) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
4 # 2อจ650622-023 ชัยแคราย (542216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ650622-024 ชัยแคราย (542220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650622-025 ชัยแคราย (542146) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ650624-007 rongfox (542485) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 2อจ650624-010 midori (542415) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ650627-004 dang29 (542669) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ650627-007 Buncha (542671) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ650628-002 ซิยิ่นกุ้ย (543024) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650628-003 ฅนบางใหญ่ (543028) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ650628-006 แทนวันดี (543126) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ650628-008 JITCHOO1361 (543123) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ650629-020 lek1310 (543226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ650630-055 ThaiWong (543453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650704-003 มหาเฒ่า (543763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650704-021 tong0259 (543748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650704-026 nicha091 (543750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650705-008 0 การันตีพระ (543953) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ650705-023 olympia (543961) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
22 # 2อจ650705-024 olympia (543968) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 2อจ650706-001 การันตีพระ (543956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650706-002 การันตีพระ (543957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650706-004 การันตีพระ (543959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650706-007 ธัมมจักร (544112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650706-021 การันตีพระ (543948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650706-026 teetoon (544059) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
29 # 2อจ650706-029 การันตีพระ (543950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650706-030 การันตีพระ (543951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650623-186 ED779514437TH sudjarit + kttk2006 (542285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ 83% ปี 2537 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.7 กรัม)
2 # 3อจ650627-003 harnwat + กิตติ (542728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 3 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650627-124 ED7136998182TH piyathai + พระประแดง26 (542822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
4 # 3อจ650627-127 ED707427092TH gallardo + armarging (542674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธรฯ วัดโสธรฯ รุ่นอุดมโชคโภคทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1 กรัม) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ650627-138 ED766624181TH มอร์เมืองทอง + ธาราวดี (542679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นคันฉ่องผ่าตะวันเหนือดวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 4.9 ซม.)
6 # 3อจ650627-139 EH786704309TH ท๊อปTURBO + (542683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ650627-158 BTEC0000530368T BhuriKet26 + เอ๋เด็กวัดด่าน (542745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม(พ ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.ปทุมธานี
8 # 3อจ650628-124 EG960875765TH น้องหมี + ลูกวังสะพุง (543057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650629-107 EJ030103370TH Bowvijung + บอสตัน (543272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปลอด วัดปากทะเล
10 # 3อจ650629-133 EJ030108301TH ponpon + เวสแฮม (543163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผง จ.นครปฐม
11 # 3อจ650629-158 ED762264324TH jiradech47 + แพรวพรรณ (543174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ(แขนตุ่ม) เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานบ้ว)
12 # 3อจ650629-175 ED718364552TH โต้งกระนวน + jiradech47 (543200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นมหาเวทย์มหายันต์ เนื้อสำริด ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 698) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ650630-101 Rakchart + นาควารี (543300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
KBCNN00038120QM
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 64%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ650630-108 ED748678943TH saro0911 + golfsriracha (543324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ650702-102 EJ173371098TH maipa + เซียนน้อยหนึ่ง (543571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
16 # 3อจ650702-107 HKLP000105974DK tor2516 + jatuponpond (543582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 288)
17 # 3อจ650702-112 TINT000251043LN somsak2518 + golflampang (543583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 3540)(G 65%)
18 # 3อจ650702-118 66850537002995 doyzaa + พลายชาติ (543607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
19 # 3อจ650702-122 ED741182046TH Jinojirayu + สนบางกรวย (543573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
20 # 3อจ650702-138 ED794505980TH Intra103 + Nono2009 (543611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ650702-141 ED74648427TH teewhytee + ทรัพย์กำเนิด (543617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหล่อ พิมพ์กลีบบัว เนื้อเมฆพัด **ไม่ระบุที่สร้าง
22 # 3อจ650702-160 ED590299791TH poshwises + สายอีสาน (543621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อผง ปี 2512 จ.นครปฐม
23 # 3อจ650702-175 ED583555812TH eveoil + พรวิภัทร์ (543655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
24 # 3อจ650702-176 ED773658818TH Chada-158 + teespy (543659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นพยัคฆ์คำราม ปี 2550 จ.สระแก้ว (หมายเลข 5006) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ650702-179 ED772525378TH titong + เทพรถไฟ46 (543663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
26 # 3อจ650704-108 ED766322098TH boytiew + Patwat (543707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งเสือ เนื้อผงใบลาน ปี 2523 จ.จันทบุรี(G 35%)
27 # 3อจ650704-120 ED792223460TH เนตรพระเครื่อง + (543722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 59%)
28 # 3อจ650704-134 ED547646745TH bigsong + juad-sirimit (543734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร
29 # 3อจ650704-159 EJ030098745TH เอิร์น + หมูกุ๋น (543779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ
30 # 3อจ650705-001 Belton + workplace (543808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
31 # 3อจ650705-002 BankHiWay + shansatran (543810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (620619-129)
32 # 3อจ650705-003 tanit_p + shansatran (543813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (570704-133)
33 # 3อจ650705-004 m-cot + shansatran (543816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
34 # 3อจ650705-005 noi-na + Mienthong (543818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650705-006 เบิร์ดกาฬสินธุ์ + อาราธนา (543819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 21) (650610-1083)
36 # 3อจ650705-007 mntpt + nakarin (543821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 92%)
37 # 3อจ650705-008 Heart1982 + joe0707 (543823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650228-1176)
38 # 3อจ650705-010 jdbig + แม็คพระเครื่อง (543827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 76%)
39 # 3อจ650705-012 อ้นปราจีน + ดิอาโบล (543831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
40 # 3อจ650705-013 สิงห์สยามศิลป์ + iamchatchai (543834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
41 # 3อจ650705-015 pop2517 + เด็กท่าพระ (543838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (650629-1084)
42 # 3อจ650705-101 822391925703 Jinojirayu + ปาล์มริมคลอง (543817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
43 # 3อจ650705-102 RSRI00019097805K popbtc + Reindeer_kwang (543820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 392062)(G 75%)
44 # 3อจ650705-103 EJ410934860TH ruamsup + good_teen112 (543822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 78%)
45 # 3อจ650705-105 ED724768176TH t_inkeaw + มะนาวแป้น (543826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
46 # 3อจ650705-107 ED765656639TH อรทัย960 + เก้าออโต้ (543829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
47 # 3อจ650705-108 ED599670665TH amnat108 + ผู้นำพล (543833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 62%)
48 # 3อจ650705-110 ED724457298TH pairoat + ตะแคงขวด (543840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อผง จ.ปราจีนบุรี กรอบทอง(G 83%)
49 # 3อจ650705-112 EW004585696TH chok13 + m-cot (543835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (650505-2010)
50 # 3อจ650705-114 EJ611604794TH Caltex + phirat21 (543841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง ญสส. หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา
51 # 3อจ650705-115 EB541262659TH showgun + Nongploy (543843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 49762)(G 69%)
52 # 3อจ650705-116 LKAE0001089187D chai99 + คนเหนือพลัดถิ่น (543846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ650705-117 LKAE0001089187D บรีสพระช่วย + (543849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
54 # 3อจ650705-118 ED787051308TH tonychan + นะรวย_มหาเสน่ห์ (543852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย ออกวัดกรูด เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.สุราษฏร์ธานี
55 # 3อจ650705-121 EH237077428TH lomlopburi + dream777 (543842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
56 # 3อจ650705-122 TH01182ZE7H94B SongkanA + (543844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
richmanshop789
พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดบ้านยาง เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
57 # 3อจ650705-123 ED768740137TH PHLOI + บอยประตูแดง (543848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
58 # 3อจ650705-124 ED744408225TH m-cot + tanawin55 (543851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
59 # 3อจ650705-125 ED790920542TH เมืองช้าง + กาเบียล (543854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
60 # 3อจ650705-127 PTCA0000845987H bobby028 + wuthichai (543859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 395839)
61 # 3อจ650705-129 TINT000252306MV hemman + golflampang (543866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1953)(G 78%)
62 # 3อจ650705-131 EJ030104389TH ทศวรรษ33 + ซูโม่ (543847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งใบหน้าและลงยาใหม่)
63 # 3อจ650705-132 EJ030104389TH Retail + ซูโม่ (543850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ พิมพ์พระคง
64 # 3อจ650705-133 EJ030104389TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (543853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
65 # 3อจ650705-135 SCBY0001645174T vongsomboon + พ่อมาเฟีย (543860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(630319-256)
66 # 3อจ650705-136 BANA0001098815C AnanHH + ฐานแซม (543864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
67 # 3อจ650705-137 BANA0001098815C jane77 + ฐานแซม (543868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างกนก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ650705-140 ED752675563TH Auttaporn1979 + methasit (543880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ650705-141 EW004585651TH puriwaj + จังซีลอน (543862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650705-142 EW004585651TH Gthammarat + m-cot (543867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650607-1034)
71 # 3อจ650705-143 PYP032800000257 ShadoM + wongujung (543871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นพิเศษ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2523 จ.สระบุรี
72 # 3อจ650705-144 ED773686924TH eakkapong + โกวบ้อ (543874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
73 # 3อจ650705-145 TH01182ZM2MK0B poo2515 + ranon (543875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-6/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
74 # 3อจ650705-147 ED713950670TH ท๊อปบางนรา + Theerapon04 (543882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(560823-122)
75 # 3อจ650705-148 ED762287705TH kit01 + เกมมาเอง (543884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ่ จ.พิจิตร
76 # 3อจ650705-149 ED675267967TH first19 + toong (543888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (650329-1043)
77 # 3อจ650705-150 ED714831841TH patchara + (543890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มณฑกาญจน์พระเครื่อง
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 334270)
78 # 3อจ650705-152 ED803723217TH Tinnakorntle + logisman (543897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
79 # 3อจ650705-156 ED777213690TH Nanapo + KENJANG (543906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม
80 # 3อจ650705-157 ED777213690TH Tawee888 + KENJANG (543909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
81 # 3อจ650705-158 ED792219947TH SEEDANG + เวียงสววรค์999 (543912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
82 # 3อจ650705-159 ED372573718TH lertlakhatthakij + saenplern (543915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (571011-320)(G 80%)
83 # 3อจ650705-160 ED744958700TH attasit32 + สุเรนทรชิต (543918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.เพชรบุรี
84 # 3อจ650705-161 ED805815959TH Nisila_zana + คุณศิระ (543883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
85 # 3อจ650705-162 ED456754436TH ตอปทุม + จ๊ะแจงร้อน (543887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650705-164 ED786607868TH goodmondays + มิสเตอร์เฮ้าส์ (543893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์พระครูลมูล เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
87 # 3อจ650705-165 ED786607868TH Teehatyai + มิสเตอร์เฮ้าส์ (543896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ650705-167 ED762829539TH wanitcha + เงินเหลือ (543904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีนอุดร เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.อุดรธานี
89 # 3อจ650705-168 ED813100185TH chaiyut07 + nuy_two (543908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
90 # 3อจ650705-169 ED778408145TH ครูสมชาย + ดุจติปิยะ (543910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
91 # 3อจ650705-170 ED606996523TH teerawit + natakrit (543914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (540810-035)
92 # 3อจ650705-172 ED436450719TH pramual + ป๋ามอส (543872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
93 # 3อจ650705-173 ED619885605TH พาสุขพระเครื่อง + aoudom99 (543877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650705-174 ED619885605TH พาสุขพระเครื่อง + aoudom99 (543881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ก.ค. 2565 - 08:49 น.] #84499 (6/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650617-001 ED762702277TH OMBUN (541700) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650620-024 EJ010616551TH sai-9ton (541951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650622-021 ED746980011TH เขยมาบตาพุด (542088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650623-017 ED762910867TH wongujung (542257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650625-007 EJ333619143TH นกแก้ว (542627) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650625-012 822368835842 ต้อมเมตตามหานิยม (542546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650625-013 EG267511704TH ตั้มปราจีน (542548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ650625-029 ED770444654TH สิทธิ์ท่าฉลอม (542565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650627-002 EH929596615TH pakorn704 (542686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650627-004 ED768311455TH มาม่าเป็ด (542692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650627-005 ED614193761TH อุกฤช (542797) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650627-012 ED784502388TH yodsiam (542682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ650627-025 ED748793612TH jojo5 (542801) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ650628-010 ED539082769TH หมอโอ๋ (543108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650629-025 ED455398115TH ต่อแต้ม (543172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650629-032 ED455398129TH ต่อแต้ม (543183) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650630-010 ED455398146TH ต่อแต้ม (543424) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650701-001 SCBY000163399HV ดอกบัว99 (543547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650701-002 TH01182YXP379B Bowvijung (543550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650701-005 822385526793 ตึ่งนั้ง (543526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
21 # 1อจ650701-006 SXF100500001241 แสงพระใหม่ (543552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ650701-007 822385196765 Bigz2545 (543564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650701-008 ED729639743TH sajjathep (543557) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ650701-013 ED738532745TH madeowsri (543544) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ ไม่สรุปผล 17 องค์
25 # 1อจ650701-023 EJ313387119TH tokmeramad (543510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650701-026 ED737825098TH somboonwatta (543514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650701-027 ED777106497TH ขอบกระด้ง (543517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650702-004 ED784062187TH jarungrux (543628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ650702-013 ED736257679TH Danai33 (543652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650702-014 ED716987395TH ตุ๊หลวง (543654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650702-017 ED398970464TH preeda00 (543656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650702-018 ED698590291TH tiwa9977 (543657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650702-021 ED797104380TH Phichit_02 (543669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650702-023 RPRA000062164X9 Pupan_nick (543675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650613-020 Nicharida (541179) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ650615-006 ริณดา (541412) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650616-006 thepsarthra (541469) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ650617-010 กุ้งหวาน (541712) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ650618-004 อาตมาพระเครื่อง (541758) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
6 # 2อจ650620-023 กันต์กวี (541950) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650622-012 ริณดา (542119) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650622-027 อรรถพล (542247) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ650624-011 midori (542427) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 2อจ650624-020 Suchat_TUM (542492) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650625-003 chanchim (542596) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650625-004 chanchim (542603) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ650625-011 Deaw-9 (542619) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ650627-009 vandunlop (542749) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ650629-029 เกษมสันต์99 (543250) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ650629-031 ศตกมล (543937) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
17 # 2อจ650701-001 อาคันติมายะ (543522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650701-005 ชลชินเขต (543530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ650701-007 jitichai (543536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650702-002 Teesan1709 (543635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650702-003 อตกพระเครื่อง (543638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650702-004 topkoo (543641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ650702-005 kongsak (543644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ650702-008 EKACHAI (543647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ650702-010 ALINA (543651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650705-001 การันตีพระ (543807) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ650705-002 การันตีพระ (543809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650705-004 การันตีพระ (543811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ650705-005 การันตีพระ (543812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ650705-014 loomthong (543916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650705-020 การันตีพระ (543814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ650705-021 การันตีพระ (543815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650706-005 การันตีพระ (543945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650620-172 bastketboy + เจริญ42 (541880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NVTIIATPFS539061251
เหรียญท้านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่หูกลม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ650623-191 QSV074300002209 walrawut + nengdkny (542368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิมพ์หลังยันต์อะ เนื้อผง ปี 2494 จ.ประจวบคีรีขันธ์
3 # 3อจ650625-159 ED372571558TH pinkii + saenplern (542553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร(G 78%)
4 # 3อจ650627-013 sanya2523 + เอลำลูกกา (542779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 66%)
5 # 3อจ650627-137 TH01182Y9W9H7B ท๊อปTURBO + kangbowin (542677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน ตลับทอง+เพชรแท้ (น้ำหนัก 20.1 กรัม)(G 80%) **เพชรแท้จำนวน 1 เม็ด น้ำหนักประมาณ 6 สตางค์/ต่อเม็ด
6 # 3อจ650627-152 ED354010993TH JadeJ + thip999 (542706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
7 # 3อจ650627-177 ED583540680TH apeleven + ต้อมตราโล่ (542782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ650627-187 KBSCA00015035MA suttisak + zerocb (542732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นแรก จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 81%)
9 # 3อจ650628-126 EJ030107703TH art8888 + ซูโม่ (543063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
10 # 3อจ650628-128 EG951679533TH jasumet + ลูกวังสะพุง (543068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดเนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ650628-151 EG366353465TH cediato + กานต์เมืองปทุม (543049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
12 # 3อจ650628-158 ED624184296TH somnuk + errorman (543082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาสรรค์ เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ650628-159 ED624184296TH pramual + errorman (543088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ650628-161 ED722116322TH bobby028 + ป๋าชาย (543128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)(G 77%)
15 # 3อจ650629-006 lumpini6655 + boonlers (543153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบแขนกาง เนื้อผง ปี 2515-2525 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
16 # 3อจ650629-140 SPP225000000198 eveoil + ปัณณวัฒน์ (543182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ650629-141 SPP225000000198 eveoil + ปัณณวัฒน์ (543167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
18 # 3อจ650629-150 ED277194436TH amnat108 + pirawit (543201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
19 # 3อจ650629-151 ED277194436TH amnat108 + pirawit (543152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
20 # 3อจ650629-165 EJ010651765TH watwansa + Pat029 (543242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์มีหน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
21 # 3อจ650629-173 ED773653413TH ศิษย์ท่านขุน + tgiporp (543192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
22 # 3อจ650629-178 PTPN000126345TD amnat108 + Sogood35 (543209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
23 # 3อจ650630-122 ED801500999TH บอยยุทธนา + golfsriracha (543301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อเงิน ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ650630-125 ED754731047TH joeenok + ทิศเหนือ (543311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650630-133 EH476500890TH Bomecool + SineThitichaya (543375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 66%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
26 # 3อจ650701-005 Medkanoon + Doitung (543493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650701-102 SNCT0001150942V seanza777 + Pig2525 (543478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ650701-105 ED774556917TH popsleep + tayatang (543487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
29 # 3อจ650701-110 TH01182Z1Q328B chaidee + golf0208 (543507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(S 90%)
30 # 3อจ650701-111 ED771592739TH scpra + pound2007 (543481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นนทบุรี
31 # 3อจ650701-124 ED789512974TH harnwat + blackvazabi (543491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัต เนื้อเงิน ปี 2506 จ.พิจิตร
32 # 3อจ650701-127 ED381484931TH donunun + จอมพล (543502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยฐานกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
33 # 3อจ650701-128 EH746861408TH Watermelon + numomint (543506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและแต่งพิมพ์ใหม่)
34 # 3อจ650702-111 822388440720 piyaphum + (543580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
richmanshop789
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 79%)
35 # 3อจ650702-116 TH01182Z4Y5K6B m-cot + mongkol46 (543599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
36 # 3อจ650702-134 EJ030098502TH Chada-158 + หมูกุ๋น (543602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์ทรงเสือ เนื้อแร่ ปี 2530 จ.เพชรบุรี
37 # 3อจ650702-151 PHAK0001098949U hengy + lag_yai (543601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ650702-166 ED706730109TH PALM_Pitikorn + (543634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเครื่อง101
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อกัลปังหา(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ650702-181 MBC9000138305 พาสุขพระเครื่อง + (543623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Chaiwatwong
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
40 # 3อจ650704-002 มอร์เมืองทอง + afrosalmon (543688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (641224-1120)
41 # 3อจ650704-003 RtitTi + aee_sotspa (543690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ปัตตานี. (641203-1110)
42 # 3อจ650704-004 ท๊อปบางนรา + บรีสพระช่วย (543692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(650628-1071)
43 # 3อจ650704-005 รุตช้างกลาง + panta4291 (543693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)
44 # 3อจ650704-006 Jokaiwan + แม็คพระเครื่อง (543732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(620503-044) (G 64%)
45 # 3อจ650704-007 jatuponpond + moo_bpk (543735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(581125-264) (G 69%)
46 # 3อจ650704-008 pramual + วิชามาร (543738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว)
47 # 3อจ650704-009 masterpiece + ชลชินเขต (543741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
48 # 3อจ650704-010 Caltex + ชลชินเขต (543743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650704-011 Giant415 + buspom (543746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
50 # 3อจ650704-016 รักษ์ต้มเลือดหมู + gunner (543946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกหลังบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
51 # 3อจ650704-101 TH01182Z9HRM1B หัดเทพ + jarun123 (543689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 5 (เสริมมงคล) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทองรวม 19.1 กรัม) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ650704-102 TPLU000191244Y6 apipoom2540 + nut2326 (543691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
53 # 3อจ650704-103 SJAE000016100J6 nuttzagung + pieronut (543806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (650527-2015)(G 68%)
54 # 3อจ650704-104 ED773668228TH apipoom2540 + โกวบ้อ (543694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ650704-105 ED773668228TH apipoom2540 + โกวบ้อ (543696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ650704-106 PLF917700003435 sudarat_P + myphilos (543699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ650704-107 1682200171224 james107 + Ottokung (543703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
58 # 3อจ650704-109 ED557469695TH เอลำลูกกา + boomsong (543710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงศอก หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว เนื้ออลูมิเนียม ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี
59 # 3อจ650704-110 ED750560364TH kengkas + Pig2525 (543715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
60 # 3อจ650704-111 ED751445820TH Intra103 + Jutamast (543697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.ราชบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
61 # 3อจ650704-112 ED700835429TH PHLOI + Hengpeng (543701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดนครโกษา พิมพ์ฐานสูง เนื้อชินสนิมแดง จ.ลพบุรี
62 # 3อจ650704-113 ED802403145TH vongsomboon + (543705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CREATIVE888
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
63 # 3อจ650704-114 EJ030104097TH masterpiece + ซูโม่ (543708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่น 3 ย้อนยุค (๗ หางหยิก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
64 # 3อจ650704-115 EJ030104097TH tone555 + ซูโม่ (543711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่มโพธิ์ กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
65 # 3อจ650704-116 EJ030104097TH aek1979 + ซูโม่ (543713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อทองเหลือง
66 # 3อจ650704-117 EJ030104097TH somsak14 + ซูโม่ (543716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 61%)
67 # 3อจ650704-118 EJ030104097TH thamrong-w + ซูโม่ (543717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม(G 62%)
68 # 3อจ650704-119 EJ030104097TH masterpiece + ซูโม่ (543719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด (๗ เอียง) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
69 # 3อจ650704-121 ED773424883TH อตกพระเครื่อง + เฮงเฮงเฮง168 (543749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650704-122 ED773424883TH อตกพระเครื่อง + เฮงเฮงเฮง168 (543752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650704-123 ED773424883TH ต่อ_ถนนตก + เฮงเฮงเฮง168 (543754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 163/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) (641020-1096)
72 # 3อจ650704-124 ED378354049TH Art2532 + yongyot (543757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
73 # 3อจ650704-125 ED766717498TH pumcha + หยิน2018 (543759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์พระโมคคัลลาน์ จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ650704-128 ED689656159TH Prapatson-wo + (543773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516

เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.เลย (650624-1051)
75 # 3อจ650704-129 ED807700812TH pramual + โกวบ้อ (543777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ650704-130 ED773998431TH PHLOI + bussakorn (543783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (551103-245)
77 # 3อจ650704-131 ED768472594TH บรมีหลวงปู่ทวด + (543725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มฉลองกรุง
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
78 # 3อจ650704-132 ED770215268TH pr1972 + ต้นอุทยาน (543727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.จันทบุรี
79 # 3อจ650704-133 EH237077414TH benz51 + dream777 (543730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650510-1031) (G 88%)
80 # 3อจ650704-135 EH475894895TH PHLOI + geffy2019 (543737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(G 73%)
81 # 3อจ650704-136 ED724768114TH ปราถนา + มะนาวแป้น (543740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด
82 # 3อจ650704-137 ED781950095TH Tlekokpho + นิวเอกชัย (543804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650604-1091)
83 # 3อจ650704-138 ED741764523TH lowmance + เล็กอมตะชลบุรี (543745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650518-1027)(G 63%)
84 # 3อจ650704-139 PYP032800000266 ต้นคุง + wongujung (543747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ650704-140 ED801514542TH kenshiro2810 + KID_2 (543753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
86 # 3อจ650704-142 ED781945458TH สถาศิลป์ + chokchai (543724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630701-374)
87 # 3อจ650704-143 ED742089317TH พระเหรียญ + Teerasak01 (543805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640802-102)
88 # 3อจ650704-144 NGWW000197530HA หม่อง + wilairat_22 (543728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 6087) **พระสภาพสวย
89 # 3อจ650704-145 ED792724571TH ป๊อกชัยภูมิ + srithep (543731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
90 # 3อจ650704-146 ED725539311TH pramual + FIREWALL (543733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650704-147 PYP124700000909 chsearn + Chaiyan45 (543736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
92 # 3อจ650704-148 ED725664455TH บอมเบ + sekmetal16 (543739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙)(G 63%)
93 # 3อจ650704-149 ED682397295TH prasertpp + Choomsilp (543742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.ชัยนาท
94 # 3อจ650704-151 ED636878145TH ใบเตย + ภิรัต (543751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
95 # 3อจ650704-152 ED741175235TH Jinojirayu + สนบางกรวย (543758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
96 # 3อจ650704-153 ED741175235TH อภิชาติชุบทอง + สนบางกรวย (543762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
97 # 3อจ650704-154 TH01182ZAAUA6B หมูบินกวนอู + ranon (543766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
98 # 3อจ650704-155 TH01182ZD7G46B BuddaNa + prasan32 (543802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
99 # 3อจ650704-156 TH01182ZD7G46B Parichai + prasan32 (543771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีดตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
100 # 3อจ650704-157 ED766718811TH noi70 + ตุ้ยเลี่ยมพระ (543776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 11036)
101 # 3อจ650704-158 EJ030098745TH อ้นปราจีน + หมูกุ๋น (543801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
102 #3อจ650705-009 goodaomzc + Joe0707 (543825) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 ก.ค. 2565 - 08:41 น.] #84494 (5/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ650623-010 ED425435534TH yyoyo (542308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
2 # 1อจ650623-014 ED667994353TH maii_amulet (542356) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650627-014 ED751440907TH Tobphalo911 (542684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650608-041 hanhaniiz (540696) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ650608-044 hanhaniiz (540698) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
3 # 2อจ650613-006 krichayan (541162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650618-019 khunpra (541730) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ650620-031 ชลชินเขต (541942) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ650620-032 Pond2865 (541958) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650701-004 midori (543528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
8 # 2อจ650704-001 การันตีพระ (543695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ650704-004 การันตีพระ (543698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650704-006 การันตีพระ (543700) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ650704-007 การันตีพระ (543702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650704-009 การันตีพระ (543704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650704-010 การันตีพระ (543706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650704-011 การันตีพระ (543709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650704-013 การันตีพระ (543712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650704-015 การันตีพระ (543714) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ650704-016 การันตีพระ (543718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ650704-017 การันตีพระ (543720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ650704-018 การันตีพระ (543723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ650704-019 การันตีพระ (543726) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ650704-022 การันตีพระ (543729) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ650704-024 ชัยเจเจ (543794) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650628-105 ED781907494TH taratchon + ammoniamotion (543041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดฐานล่างซ้ายและล้างผิว)
2 # 3อจ650630-106 EG277669993TH Apisiri + ขนมกรุบ (543319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองศรีนวล จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ650701-001 amarin99 + koonnai (543476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (650624-3018)
4 # 3อจ650701-002 paparuszy + safeena (543479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8126)
5 # 3อจ650701-003 pramual + limmy (543483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง วัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ650701-004 สวนดอก + น้องมิน (543489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรสาคร
7 # 3อจ650701-006 apipoom2540 + Doitung (543496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ650701-007 เหน่งบางคู้ + worrakhit (543500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
9 # 3อจ650701-008 viponcity + Pond2865 (543505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม)(650610-1065)
10 # 3อจ650701-011 Namnathee1983 + olympia (543512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)(650615-3022)**พระสภาพสวย
11 # 3อจ650701-103 ED757851619TH กชชโย19 + Blackk (543482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชุมพร
12 # 3อจ650701-104 ED731453597TH birdbeat + Fourfour4 (543485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ650701-106 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ650704-016
14 # 3อจ650701-108 ED776940585TH batman1 + พระประแดง26 (543499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (650310-1099)(G 62%)
15 # 3อจ650701-109 ED750452648TH Swaha + บีอุตรดิตถ์ (543503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 57 เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3535/หน้าตัก 4 นิ้ว)
16 # 3อจ650701-112 EB541247957TH Apraram + Nongploy (543486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 63%)
17 # 3อจ650701-113 ED539085080TH amarin99 + ppcoin (543492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ650701-114 ED778452550TH Jinojirayu + zeeds (543497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
19 # 3อจ650701-115 EH440297265TH poshwises + อี๊ดเมืองเลย (543501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650701-117 RKCS000036965JZ lumpini6655 + เทอดศักดิ์111 (543508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
21 # 3อจ650701-118 ED771225690TH ฮองซู + bancha18 (543511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
22 # 3อจ650701-120 ED689662185TH ทรงธรรมบ้านสวน + (543515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (650624-1057)
23 # 3อจ650701-121 ED774730465TH thegemini + tansave (543480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
24 # 3อจ650701-122 ED747053827TH Sorawit + marchtu23 (543484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640319-302)
25 # 3อจ650701-123 ED744034885TH ครูสมชาย + ธาราวดี (543488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ650701-125 EX580679279TH เมืองช้าง + DaIrOz (543495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ650701-129 ED771593853TH golf29 + pound2007 (543509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครศรีธรรมราช
28 # 3อจ650701-131 ED790015861TH ตู๋สาธุ + suchart_joe (543516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
29 # 3อจ650701-132 ED605581564TH Nonsumee + Great (543567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
30 # 3อจ650701-133 ED436448919TH piyaphum + ป๋ามอส (543520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
31 # 3อจ650701-134 ED281163982TH m-cot + civilwork (543523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 65%)
32 # 3อจ650701-135 EG951684343TH golf29 + ลูกวังสะพุง (543527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
33 # 3อจ650701-136 ED739935533TH พันธิตรา + waves (543531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา
34 # 3อจ650701-137 ED664344654TH kengkas + Boon789 (543565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
35 # 3อจ650701-138 EJ707378754TH โอ๋เมืองพาน + เจมส์โพธิ์งาม (543533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (ไม่ตอกโค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ650701-139 ED697996463TH บีเวียงพิงค์ + bunjerd (543539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

37 # 3อจ650701-140 ED287164283TH Bophantom + TONKHAW (543542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดตัวแหวน)(S 83%)
38 # 3อจ650701-141 ED630843151TH Toji4565 + chuchart-k (543566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (631224-241)
39 # 3อจ650701-142 EB595792408TH Tao339 + Santi1989 (543519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
40 # 3อจ650701-143 EB595792408TH BankHiWay + Santi1989 (543525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
41 # 3อจ650701-144 ED660076918TH sudarat_P + พัทธลุง (543529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
42 # 3อจ650701-145 EG967498587TH vorapot-p + YeeIT (543534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640913-425)(G 80%)
43 # 3อจ650701-146 EH973272565TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + heretic (543535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดโพธิ์ เนื้อผงกระดูกผี จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ650701-147 ED719472244TH กชณิชา + เสน่หา (543538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีดใหญ่(บี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ650702-001 somkidcha + vinit09 (543592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท) (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
46 # 3อจ650702-003 mawpong + golflampang (543598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5446)(G 68%)
47 # 3อจ650702-101 EJ627466574TH midori + penggo (543569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ650702-103 ED019557382TH ShadoM + pimwirada (543572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครนายก (สภาพใช้)
49 # 3อจ650702-104 BBB3000135257KG seanza777 + Pondnineteen (543574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650616-1019)
50 # 3อจ650702-105 BBB3000135257KG anantand + Pondnineteen (543577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 68%)
51 # 3อจ650702-106 ED693587534TH panu_pdd + โซดา2456 (543579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ650702-108 ED697996477TH ruamsup + bunjerd (543585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
53 # 3อจ650702-109 ED766629484TH panthong2522 + (543588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Anothaimetal
แหวนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ650702-110 822388440720 nochau + richmanshop789 (543591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
55 # 3อจ650702-113 YTK2000117127ED watercolour + jarun123 (543589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)

56 # 3อจ650702-114 YTK2000117127ED JadeJ + jarun123 (543593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
57 # 3อจ650702-115 RERW000068313TJ Tarkkyp + sanopporn (543596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน รุ่น 2 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2500 จ.ลพบุรี
58 # 3อจ650702-117 66850537002995 m-cot + พลายชาติ (543603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมซุ้มบนขวาและด้านหลัง)
59 # 3อจ650702-120 ED617497651TH ซิยิ่นกุ้ย + pikky (543614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 3 นิ้ว)
60 # 3อจ650702-121 ED785050344TH Bophantom + POOSIT (543570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
61 # 3อจ650702-123 ED657062508TH นายเอกรัตน์ + Suwattana2542 (543575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)(G 72%)
62 # 3อจ650702-125 ED722589061TH ราชฤทธิ์ + Werawath01 (543578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 646)(630529-358)
63 # 3อจ650702-126 TH01182Z4SNF1B yime2 + หรั่งวัดไตร (543581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.ชัยนาท
64 # 3อจ650702-127 TH01182Z4SNF1B Swaha + หรั่งวัดไตร (543584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี
65 # 3อจ650702-128 ED711274132TH อตกพระเครื่อง + Viraphan711 (543586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
66 # 3อจ650702-129 ED683581086TH sahran99 + dechatorn (543587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
67 # 3อจ650702-130 ED761153477TH ทิศเหนือ + phairod101 (543590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ650702-131 TH01182Z2YW04B แก้วพิษณุ + 20112518 (543594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650702-132 EW004585625TH showgun + m-cot (543597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)(650615-1004)
70 # 3อจ650702-133 EJ030105132TH เอลำลูกกา + ซูโม่ (543600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
71 # 3อจ650702-135 EJ030098502TH krais1 + หมูกุ๋น (543605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
72 # 3อจ650702-136 EJ030098502TH showgun + หมูกุ๋น (543606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
73 # 3อจ650702-137 ED794505980TH Intra103 + Nono2009 (543608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท
74 # 3อจ650702-139 ED528565385TH sansai + burabha (543613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(650622-1072) (G 87%)

75 # 3อจ650702-140 ED782660616TH กรเมืองกาญจ์ + nologo1234 (543618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1796)
76 # 3อจ650702-142 ED746481427TH Songpol_cg + ทรัพย์กำเนิด (543620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
77 # 3อจ650702-143 ED746481427TH Sleek + ทรัพย์กำเนิด (543624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
78 # 3อจ650702-144 ED746481427TH ChartKT + ทรัพย์กำเนิด (543626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 68%)
79 # 3อจ650702-146 ED731453606TH Arphakorn8888 + Fourfour4 (543631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
80 # 3อจ650702-147 ED768457549TH bobby028 + guaran (543633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
81 # 3อจ650702-148 ED590298601TH เซียนน้อยหนึ่ง + สายอีสาน (543636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
82 # 3อจ650702-149 ED619884300TH พาสุขพระเครื่อง + aoudom99 (543640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ650702-150 ED781244185TH เต่านา + หาดทราย (543642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.อุทัยธานี
84 # 3อจ650702-152 ED712290180TH lohbetong + พิมพ์พิมล (543604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
85 # 3อจ650702-153 82290700320 หมิ่งขุย + tiwa9977 (543685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
86 # 3อจ650702-154 ED690994145TH dewar + น็อตประเวศ (543609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
87 # 3อจ650702-156 ED679970561TH Maya12 + KokoCom (543612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ650702-157 ED757862863TH m-cot + Manat (543615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ650702-158 ED799004319TH เล็ก2521 + hattori (543616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
90 # 3อจ650702-161 ED611049255TH Intra103 + pound2007 (543622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ650702-162 ED756744879TH ksomchai + พุทธคุณ05 (543625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650702-163 EW455922098TH peacemaker + Buncha (543627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอนฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
93 # 3อจ650702-164 ED782819306TH พจน์3841 + thatcharit (543630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ล)

94 # 3อจ650702-165 ED789812214TH sahran99 + tommeng (543632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ650702-167 ED766641247TH warning + Anothaimetal (543637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
96 # 3อจ650702-168 ED797104380TH seanza777 + Phichit_02 (543639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (560216-197)
97 # 3อจ650702-169 ED709432722TH thunderbirds + ข้าวตอกแตก (543643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
98 # 3อจ650702-171 ED688724612TH maymaybaa + tomcm (543646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
99 # 3อจ650702-172 ED688724612TH Sasisinen + tomcm (543648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
100 # 3อจ650702-177 ED773993876TH Belton + joeenok (543660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
101 # 3อจ650702-180 ED774116212TH maipa + กรณ์สเต็ง (543665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
102 # 3อจ650704-012 YTK2000113292TY Pond27 + jarun123 (543795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 ก.ค. 2565 - 08:44 น.] #84464 (4/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650611-017 ED682355137TH หลานตาจวบ (541027) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ650615-006 TH01182XB7RG7B Santong7 (541386) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ650615-007 ED724557013TH seranee (541389) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650617-002 ED351641179TH Opelkhunsuek (541696) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ650622-006 ED736250485TH Danai33 (542185) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ650622-015 ED774802992TH thammawut (542249) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ650622-022 ED778900187TH Tanadol1969 (542199) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 1อจ650622-026 EG112747416TH Culpidnoi (542208) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650622-027 ED761112645TH คมทัตพรหมเสนะ (542217) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ650623-013 ED719906657TH sanpol (542376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ650623-019 ED742072245TH kook582 (542365) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ650624-002 ED026487333TH router (542400) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ650624-003 SPD032400000151 chkomtat (542406) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650625-002 ED757061235TH goodmondays (542580) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 1อจ650625-009 HPPY000181235G9 hunterdamon (542635) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ650625-010 ED786500932TH apipong (542533) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ650625-011 ED729478216TH รถโฟร์ค (542640) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
18 # 1อจ650625-018 ED774533200TH Khanoon (542631) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ650625-023 RL468893917TH thayarat007 (542500) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ650625-025 ED749511437TH tongjoy (542630) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ650625-030 RL468893925TH thayarat007 (542633) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
22 # 1อจ650625-031 EB630853216TH tang160946 (542637) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ650625-053 ED660087941TH ญาญ่าซัง (542520) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ650627-007 ED763310555TH chaiya-2 (542708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650621-003 ดิอาโบล (542013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650621-006 teetoon (542018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650621-013 กล้าเก่งทุกทาง (542021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650622-006 ริณดา (542229) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650623-004 penggo (542272) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650624-004 สยามรุ่งโรจน์ (542474) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ650624-019 แม็คหลักสี่ (542489) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650625-002 ฅนบางใหญ่ (542591) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650625-006 เด็กตลาดใต้ (542608) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ650625-008 คานธี (542612) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650621-130 EJ333614849TH keng_kung + นกแก้ว (541982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่น 2 พิมพ์หลังเหรียญฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ650625-161 ED763304356TH เด็กอ่างหิน + เกวลินปราจีน (542590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ650629-113 ED731450715TH pop2517 + ชินนิมอน (543135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650629-126 ED756078535TH harnwat + sunchai07 (543206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ650629-149 ED756078521TH harnwat + sunchai07 (543197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ รุ่นแรก พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650629-177 ED638295717TH Kongkee + phrakhrupalad (543207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
7 #3อจ650702-170 ED788530058TH showgun + แต-สุโขทัย (543645) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 80%)(น้ำหนัก 5.1 กรัม)
8# 3อจ650623-124 หนุ่มธนบุรี + คูณสตางค์ (542270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ก.ค. 2565 - 08:50 น.] #84459 (3/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650611-012 ED644977873TH tongjoy (541023) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ650615-002 ED687335275TH Tawatchai1889 (541426) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650617-012 EB541182275TH seranee (541698) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650620-006 ED651289296TH Wanlop (541922) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650620-007 ED746214165TH คนจอมแก้ว (541795) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ650620-009 ED619077285TH theone (541927) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ650620-015 EJ333614923TH นกแก้ว (541803) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ650620-016 EJ333614923TH นกแก้ว (541811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ650620-018 EJ333615040TH นกแก้ว (541935) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1
รายการ
10 # 1อจ650620-025 ED675769164TH rachane53 (541843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650620-031 RSRI000108073V9 ขุมทรัพย์บูรพา (541832) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650621-002 822351587083 สุธาสินี (542075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ650621-007 ED724594245TH seranee (542081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ650621-012 EB595689105TH Khanoon (542082) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 1อจ650622-001 ED757945421TH คุณศิระ (542165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650623-008 ED752134789TH tookatun (542347) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650623-015 ED742072237TH kook582 (542362) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650623-021 ED773625562TH PHLOI (542312) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ650624-004 ED694696102TH golfsriracha (542441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650624-006 EJ030107014TH ซูโม่ (542447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650624-022 ED762510229TH thevit (542442) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
22 # 1อจ650625-035 EJ622820012TH mumu99 (542618) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ650625-036 EJ622820012TH mumu99 (542622) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ650625-037 EJ622820012TH mumu99 (542625) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650625-038 EJ622820012TH mumu99 (542579) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ650625-039 EJ622820012TH mumu99 (542585) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650625-040 EJ622820012TH mumu99 (542589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ650625-041 EJ622820012TH mumu99 (542594) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ650625-042 EJ622820012TH mumu99 (542599) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ650625-043 EJ622820012TH mumu99 (542601) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ650625-044 EJ622820012TH mumu99 (542605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ650625-045 EJ622820012TH mumu99 (542607) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ650625-046 EJ622820012TH mumu99 (542610) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ650625-047 EJ922820012TH mumu99 (542615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ650625-048 EJ622820012TH mumu99 (542532) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ650625-049 EJ622820012TH mumu99 (542528) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ650625-050 EJ622820012TH mumu99 (542536) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ650625-051 EJ622820012TH mumu99 (542540) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ650627-013 ED757063112TH goodmondays (542681) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 1อจ650627-028 ED684698727TH samanta (542793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ650628-001 ED623095864TH harrypotter (543095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650628-011 EX557696587TH จิตรธรรมะ (543098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650628-015 ED662038444TH โกเหลียง (543110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ650630-004 ED777818427TH Songkiat19 (543407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ650630-039 ED754718536TH คลับจับลิง (543447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ650630-040 ED757964862TH คุณศิระ (543448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ650630-042 ED740861501TH toy_clong8 (543352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ650630-043 ED583552921TH พรวิภัทร์ (543356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ650630-046 ED682391324TH วิทย์4301 (543360) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
50 # 1อจ650630-050 ED452206757TH Thanapong36 (543366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ650630-054 TLIP0001721139R พาสุขพระเครื่อง (543334) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
52 # 1อจ650701-024 ED731453671TH บอลปากน้ำ (543561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650613-022 sakbangbon (541178) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650613-025 Nicharida (541181) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ650614-006 อตกพระเครื่อง (541295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650614-014 พุทธคุณ05 (541308) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ650618-017 wilairat_22 (541727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ650620-005 Poonsin (541941) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 2อจ650620-006 ธัมมจักร (541946) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650620-017 pui1228 (541920) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650620-019 ข้าวเปล่า (541925) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ650620-022 Buncha (541928) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650620-028 moo_bpk (541953) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650620-030 เด็กท่าพระ (541939) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650620-034 kao_za (541960) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ650621-004 banana (542030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650621-010 vittaya14 (542043) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ650621-011 Bancha999 (542051) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
17 # 2อจ650621-014 safeena (542024) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650622-011 ริณดา (542111) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ650622-014 Owarut999 (542215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ650623-002 เพรชแปดริ้ว (542355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650623-006 bstand (542369) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ650623-007 bstand (542373) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ650623-009 Nathan666 (542382) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ650624-012 puu2511 (542429) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ650624-016 Pig2525 (542420) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
26 # 2อจ650625-001 มหาเฒ่า (542557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ650628-012 หนุ่มธนบุรี (543113) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ650628-016 ศตกมล (543568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ650629-012 ปาล์มริมคลอง (543224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650630-013 เด็กราชวิทย์_17 (543410) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ650630-014 Rabbit2518 (543413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ650630-015 TANAWAT2520 (543415) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ650630-045 chanram (543340) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650622-122 ED764033297TH anuwatpolsri + nirut25 (542129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 2 พัน เนื้อผง ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
2 # 3อจ650622-181 GSPZ0000436376N san_sap99 + korn88 (542131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
3 # 3อจ650623-132 ED724736139TH ifeelblue + มะนาวแป้น (542283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอินทรานิมิตร วัดอินทราวาส รุ่นฟ้าผ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ650624-134 ED705274133TH lekyo89 + จิ้งจกทองมหาลาภ (542434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2535-2560 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 9 นิ้ว)
5 # 3อจ650627-167 SXF342700002296 tommeng + yoon9 (542734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
6 # 3อจ650628-104 ED757845746TH taranan + Manat (543036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ650628-116 EJ030107765TH surasity + ซูโม่ (543092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
8 # 3อจ650628-141 EJ611528792TH Powdernok + (543040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ650630-001 ทรงธรรมบ้านสวน + dobae (543302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (641103-1105)(G 81%)
10 # 3อจ650630-002 ทรงธรรมบ้านสวน + skyforce (543342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650527-2129) (G 63%)
11 # 3อจ650630-003 Sorawit + mahaphom (543344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
12 # 3อจ650630-004 Lawyerpom + wutpantip (543349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ650630-005 Pond27 + kamonsap (543353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ650630-006 AnanHH + kamonsap (543358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพเนื้อรานขอบบนซ้าย)
15 # 3อจ650630-007 benzy + ประมูลคุณพระช่วย (543363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (650628-3006)(G 77%)
16 # 3อจ650630-103 EB671107845TH six_cm + ค้างคาวปิกเขียว (543308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นนิรันตราย เนื้อเงิน ปี 2557 จ.ลำพูน(S 86%)
17 # 3อจ650630-104 TH01182YXYDN9B murbur + RAK_PT (543312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (631114-476)

18 # 3อจ650630-105 EG277669993TH ศัทธาพระเครื่อง + ขนมกรุบ (543315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
19 # 3อจ650630-107 ED754672600TH เดอะแห้ว + ทรงธรรมบ้านสวน (543321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (650125-1018)(G 65%)
20 # 3อจ650630-109 SXF132400013591 m-cot + Danai33 (543325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 162)
21 # 3อจ650630-110 ED711266459TH keng_kung + หนานเอ (543329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
22 # 3อจ650630-112 PTK400014236629 พระประแดง26 + (543309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พรพรหมนารายณ์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ650630-113 ED770805225TH m-cot + Moo888 (543313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ650630-114 ED777640503TH opasn + Kason3 (543472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว)
25 # 3อจ650630-115 ED764043793TH somdeg + มาริโอ (543317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง (650530-1071)
26 # 3อจ650630-117 ED719908406TH Manoos + ข้าวเปล่า (543328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง(G 62%)
27 # 3อจ650630-118 822380558053 anantachai2533 + (543331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wuttipong1999
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว) (650503-1167)
28 # 3อจ650630-120 ED712547455TH bobby028 + เด็กหลังวัง (543339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
29 # 3อจ650630-123 ED801500971TH thammawut + golfsriracha (543304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650622-1050)
30 # 3อจ650630-124 ED740038065TH ฮองซู + หนึ่งเดียว (543307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
31 # 3อจ650630-126 ED701323369TH pandp + อมยิ้มสีชมพู (543314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เสือคู่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2529 จ.จันทบุรี
32 # 3อจ650630-128 ED712796245TH พ่อมด + โกวบ้อ (543322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650630-129 EJ030112748TH ตี๋กฤต + หมูกุ๋น (543327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650630-130 EJ030112748TH พรรณราณย์ + หมูกุ๋น (543330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650630-132 ED766619473TH Ploy916 + converse_07 (543372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
36 # 3อจ650630-134 ED801511427TH m-cot + pjirayut (543378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาฐานบัวสองชั้น เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)

37 # 3อจ650630-135 ED682389970TH คิโมะโนะโต๊ะ + หลานตาจวบ (543382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.3 นิ้ว)
38 # 3อจ650630-136 ED682389970TH พาสุขพระเครื่อง + หลานตาจวบ (543385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650630-137 ED682389970TH seanza777 + หลานตาจวบ (543474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
40 # 3อจ650630-138 ED789625812TH tpatt + pornpipat (543388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ชลบุรี(G 86%)
41 # 3อจ650630-139 EO860722489TH พระยอดบางขวาง + john2009 (543392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.จันทบุรี
42 # 3อจ650630-140 ED787113886TH ท๊อปบางนรา + chaidee (543394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ650630-141 ED701126409TH laphat + ชวนชื่น (543343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650305-2056)
44 # 3อจ650630-142 ED719922615TH แม่พลอย + ข้าวเปล่า (543345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
45 # 3อจ650630-143 ED719922615TH hellodanial + ข้าวเปล่า (543348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา(G 68%)
46 # 3อจ650630-144 ED754085913TH sudarat_P + Man2517 (543351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพเจิมชาดแดงภายหลัง)
47 # 3อจ650630-145 ED770372847TH KoTar + หนูเจ้าพระยา (543355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด
48 # 3อจ650630-146 RL499026568TH dewar + เพิ่มศักดิ์ (543357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
49 # 3อจ650630-147 ED768808758TH Jirawat1986 + Puttawat (543361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 80%)
50 # 3อจ650630-148 ED604368327TH Kasapat + suppaleak (543365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(631006-086)
51 # 3อจ650630-149 ED574187434TH suparerk + sombud (543369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
52 # 3อจ650630-150 ED752681665TH Rakchart + piaric (543371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางรำพึง หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี
53 # 3อจ650630-151 ED634889176TH goodaomzc + ชินนิมอน (543333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย-ขวา)
54 # 3อจ650630-152 EG951683440TH myafter9 + ลูกวังสะพุง (543337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ650630-153 ED790707448TH Choat + ริณดา (543338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ปรกโพธ์ เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง (650606-1013)

56 # 3อจ650630-154 822383991984 keng_kung + knowingboss (543470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
57 # 3อจ650630-155 ED771592711TH Warasoon + pound2007 (543471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี(G 71%)
58 # 3อจ650630-156 ED631480175TH Auttaporn1979 + (543341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapol_25
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ650630-157 FJUT000663447U มีกินมีอยู่ + Melieve (543346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650630-158 822385168511 mntpt + nukro09 (543350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (650110-1174)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 ก.ค. 2565 - 08:44 น.] #84449 (2/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650607-012 ED712715176TH LIM2512 (540412) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650610-015 ED666666263TH OMBUN (540940) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650611-003 ED678335391TH Culpidnoi (541021) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ650611-019 ED687334669TH ณัฐปรัชญ์ (541007) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ650613-013 EG903847611TH laphat (541169) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650613-021 ED612690105TH Nattapat123 (541174) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650614-001 ED755003822TH Wanlop (541312) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650614-008 ED748742258TH jojo5 (541310) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ650616-011 ED756502753TH อุกฤช (541554) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ650616-022 ED695976404TH มาริโอ (541564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650617-022 EJ500659750TH ninjasiam (541693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650617-035 ED749007215TH สินธ์บัวใหญ่ (541710) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ650620-014 ED559964122TH maturuch (541804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ650620-019 ED705274102TH จิ้งจกทองมหาลาภ (541955) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ650622-005 ED398958724TH เชฟโคโรลาโด (542174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ650623-003 EH246492240TH naphat61 (542288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650623-012 KBTHH00010013VW soi2507 (542397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650625-055 ED688529233TH ducheyboy (542511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ650629-002 ED754341069TH เซียนพละ (543144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ650629-003 EB665480744TH ปราถนา (543146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650629-010 ED724739183TH ๑k2king๑ (543149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650629-012 ED757958354TH Songg (543258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650629-021 ED757976565TH kingcrow (543196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650629-022 ED757981225TH คุณศิระ (543199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650629-023 EG654530833TH ponrit (543202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650629-026 ED618792730TH mchutith (543205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650629-027 ED740849871TH toy_clong8 (543212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650629-028 ED765331685TH bolo1 (543214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650629-031 EH505275102TH nampoo (543229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650611-003 ethos (541010) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650611-013 banana (541016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650613-005 malakul (541166) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ650613-017 midori (541176) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650614-015 phrakhrupalad (541269) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650615-003 ริณดา (541396) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650615-005 ริณดา (541404) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ650615-010 ริณดา (541393) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ650616-012 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (541583) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
10 # 2อจ650624-013 Mana95 (542436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ650629-011 Settawut (543221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650629-014 Win168 (543296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650629-021 nco29-48 (543234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650629-022 nco29-48 (543236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650629-023 แม็คพระเครื่อง (543238) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ650629-025 นายเอกรัตน์ (543241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650630-001 การันตีพระ (543305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ650630-004 การันตีพระ (543310) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ650630-005 การันตีพระ (543316) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ650630-006 การันตีพระ (543320) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ650630-007 การันตีพระ (543323) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650630-008 การันตีพระ (543326) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ650630-009 การันตีพระ (543332) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ650630-010 การันตีพระ (543336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ650630-058 Wisthawus (543438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650616-133 ED736632604TH yime2 + yime2 (541472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
2 # 3อจ650620-125 EJ688099295TH หลวงพ่อปาน + ekachaih (541923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ๋ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร กรอบทอง(G 78%)
3 # 3อจ650620-133 ED726866834TH Note2499 + แฮปรามคำแหง (541836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2450 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 62%)
4 # 3อจ650620-176 TH01182XVTTW7B somnuk + June2301 (541896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพเนื้อราน)
5 # 3อจ650621-160 ED705515695TH cowman + nonsiam1995 (542054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
6 # 3อจ650622-148 EX631949202TH Mysticism + Piyanan1606 (542128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายเดี่ยว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2519 จ.ระยอง กรอบทอง(G 60%)
7 # 3อจ650622-176 ED691117498TH Ball2008 + มะโหน่ง (542221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดพระพุทธสิหิงค์ เนื้อเงินลงยา 2506 จ.ชลบุรี(G 80%)
8 # 3อจ650623-174 ED764015537TH Beed098 + nirut25 (542321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)
9 # 3อจ650623-175 EJ03107031TH ukaewsasan + บอสตัน (542323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
10 # 3อจ650624-007 สวนดอก + สยามรุ่งโรจน์ (542499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 50%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ650624-111 EJ030107028TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ซูโม่ (542449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ650624-112 EJ030107028TH เหน่งบางคู้ + ซูโม่ (542451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
13 # 3อจ650624-125 PICR000095222QQ บุญพา + รักษ์พระกรุ (542433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
14 # 3อจ650625-142 RLSR0001319432Z phoomchai + (542525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Reindeer_kwang
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ650625-151 ED757835236TH Thesun66 + Manat (542529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ650625-170 ED345166025TH slaton57 + auttamo (542609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง) **พระสภาพสวย
17 # 3อจ650627-004 bellic + กิตติ (542733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ปั๊มสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650627-162 ED719649865TH Aonzazxc555 + ptkn2095 (542715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าศรีธรรมโศกราช หลวงปู่ขาบ วัดน้ำรอบ รุ่นบันดาลโชคลานสะกา เนื้อทองคำ ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (น้ำหนักทอง 22.8 กรัม)
19 # 3อจ650629-001 WEE15 + bboyjob142 (543139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (641011-174)
20 # 3อจ650629-002 vongsomboon + showgun (543141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(600513-127) (G 84%)
21 # 3อจ650629-003 สัสดี57 + spilze (543145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา(G 61%)
22 # 3อจ650629-004 noppthai + workplace (543147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
23 # 3อจ650629-005 Father + วณิชออโต้ (543150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650611-2025)(G 67%)
24 # 3อจ650629-007 PHLOI + eveoil (543155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดศิลามูล พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
25 # 3อจ650629-009 Apollo23 + nco29-48 (543291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(650309-1009) (G 83%)
26 # 3อจ650629-010 midori + เทพดำเนิน (543161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650629-101 ED745725661TH masterpiece + ลูกอุดมทรัพย์ (543256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวันธรรมมาราม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ650629-102 EJ548164143TH WeeBangpree + Anankiya (543257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650629-103 EB665480735TH nuch2545 + ปราถนา (543261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุต หลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม
30 # 3อจ650629-104 ED528563155TH uitra + ansaldo (543264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะหัก พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นแรก พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ650629-105 EJ030103370TH พระยอดขุนพล + บอสตัน (543267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นครบรอบ 50 ปี เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 68%)
32 # 3อจ650629-106 EJ030103370TH ลุงปิ่นเริน21 + บอสตัน (543270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ650629-108 ED716239282TH บรีสพระช่วย + Kaiphutthipong (543274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650629-109 EJ030112371TH kiatjinda + หมูกุ๋น (543277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
35 # 3อจ650629-110 EJ030112371TH Retail + หมูกุ๋น (543279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ650629-111 ED731450715TH Nathan666 + ชินนิมอน (543132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
37 # 3อจ650629-112 ED31450715TH Worachai1966 + ชินนิมอน (543293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650629-115 ED730296039TH Pissawat29 + หาดทราย (543140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดบ้านตาก พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน จ.ตาก
39 # 3อจ650629-116 TH01182YTVZH5B sipong + somrak1427 (543294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ650629-117 ED764044754TH teeradej13 + มหามณีจินดา (543295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 16000/สภาพสวย)(G 78%)
41 # 3อจ650629-118 ED756078552TH laphat + sunchai07 (543142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ650629-119 ED766308873TH oadkabb + Thitirat (543148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1585)
43 # 3อจ650629-120 YTK20001164003W Father + jarun123 (543154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ650629-121 TH01182YV0D63B thammawut + สมบูรณ์พระแท้ (543188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
45 # 3อจ650629-122 ED756078566TH RedBlue + sunchai07 (543191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
46 # 3อจ650629-123 SPAE000024044YS phoenix80 + Tatamm (543194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง)
47 # 3อจ650629-124 ED756078549TH ChartKT + sunchai07 (543198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
48 # 3อจ650629-125 EH382234348TH เชษฐประตูผี + R9999 (543203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ขนาด 10.5X11.5 นิ้ว)
49 # 3อจ650629-127 ED712248200TH Thesun66 + Vimol55 (543211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์มารวิชัย เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650629-128 ED732714475TH ขมังเวท + Patpat (543215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อตะกั่ว ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ650629-129 ED748687596TH joeenok + golfsriracha (543218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
52 # 3อจ650629-130 TH01182YSXV68B สวนดอก + หรั่งวัดไตร (543220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)(G 73%)
53 # 3อจ650629-131 TH01182YSXV68B poshwises + หรั่งวัดไตร (543157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)(G 68%)
54 # 3อจ650629-135 TH01182YSST52B Xabi17 + PALM_Pitikorn (543170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
55 # 3อจ650629-136 Intra103 + amataR (543173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NVTHPAYPS588801005

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
56 # 3อจ650629-137 ED750910649TH ดอกเหงื่อ + mac2528 (543176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
57 # 3อจ650629-138 ED748687619TH paoman + golfsriracha (543177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 3081)
58 # 3อจ650629-139 PTPN0001260426X สาลิกาดง + Sogood35 (543178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
59 # 3อจ650629-142 ED415158995TH ปืนใหญ่ + benz51 (543171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)(520305-191)
60 # 3อจ650629-143 ED415158995TH ปืนใหญ่ + benz51 (543175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)(520305-193) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ650629-144 PSP0003524313 sahran99 + manta69 (543179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
62 # 3อจ650629-145 TH01182YSRNQ5B ขุมทรัพย์_พระสวย + sanyah (543185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
63 # 3อจ650629-146 EX520269271TH maha29 + ตามฝันสุดขอบฟ้า (543187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวง เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 161)
64 # 3อจ650629-147 ED790011785TH pumcha + nuiบัวหลวง (543190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดพระเชตุพน พิมพ์ฐานบัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
65 # 3อจ650629-148 ED255486260TH auntt + Nazzty (543193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
66 # 3อจ650629-153 EJ030103383TH พจน์3841 + ซูโม่ (543160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม
67 # 3อจ650629-154 EJ030103383TH juipeter + ซูโม่ (543162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแก จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
68 # 3อจ650629-155 ED694991467TH rungrot + boom6449 (543164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังพระยาอภัยภูเบศร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
69 # 3อจ650629-156 ED774555094TH harnwat + yime2 (543166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ปั๊มสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (630912-375)
70 # 3อจ650629-157 EB595767814TH pramual + aoso1554 (543169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650629-159 ED712271061TH somsak2509 + พิมพ์พิมล (543181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก จ.นครสวรรค์
72 # 3อจ650629-160 ED783921009TH yut157 + ซุยคิขิง (543184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ650629-161 ED711266493TH อะนันตะปัดชะเย + (543231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Viraphan711
พระ เนื้อผง กรอบนาก(G 37%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ650629-162 ED711266493TH asupasit + Viraphan711 (543233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.สุพรรณบุรี
75 # 3อจ650629-163 ED757068865TH goodaomzc + BhuriKet26 (543235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าขวา) (650505-1028)(G 69%)
76 # 3อจ650629-164 ED618792730TH พ่อมาเฟีย + mchutith (543240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพซ่อมขอบบน)
77 # 3อจ650629-167 ED767007282TH Teerasak01 + Manunicon (543247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 63%)
78 # 3อจ650629-168 ED674899931TH Nisila_zana + arjarnjo (543249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2509 จ.เพชรบุรี
79 # 3อจ650629-169 TH01182YXAYB3B Marvel + Karaker (543252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 121)
80 # 3อจ650629-170 ED682388926TH bellic + kandapmy (543255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่ง พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
81 # 3อจ650629-171 ED774517405TH koontoop + chanchim (543186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(650321-1068)
82 # 3อจ650629-172 ED773661777TH mntpt + PHLOI (543189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (641126-1103)(G 83%)
83 # 3อจ650629-174 ED789508983TH Bophantom + Wanlop (543195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวอกเลานูน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650629-176 ED709946912TH prakran + Ksittiros (543204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650629-181 ED713475070TH บรมีหลวงปู่ทวด + ชัยชนะ56 (543208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกตรง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
86 # 3อจ650629-182 EH505275102TH so-so + nampoo (543210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
87 # 3อจ650629-183 EH505275102TH ประสิทธิ์สม + nampoo (543216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
88 # 3อจ650629-184 Suklonkan + monthap (543219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PSWW000117630YH
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 234762)
89 # 3อจ650629-185 ED725661410TH JASMIN + ปาล์มมี่ (543222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพเจิมชาดแดงภายหลัง)(G 66%)
90 # 3อจ650629-186 EJ000831241TH bear2509 + somsak2518 (543223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา
91 # 3อจ650629-187 ED711133877TH m-cot + ขุนอิน (543225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650629-188 ED689043160TH toy_clong8 + seeker (543227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเทพสถิตย์ เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ650629-189 PBSK0001228874Z อาราธนา + nattawutng (543230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650629-190 tone555 + wilairat_22 (543232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0001960715B
พระพุทธสิหิงค์ วัดชิโนรส พิมพ์หลังปีมะโรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ650629-191 ED710583407TH goodaomzc + Betray-01 (543292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)
96 # 3อจ650701-010 เต๋าเด็กกาญ + psaran (543475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(650629-3061)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.ค. 2565 - 08:46 น.] #84441 (1/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650615-009 ED699758311TH เซียนพละ (541395) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650615-019 EG960863572TH Thesun66 (541403) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ650616-030 ED706240621TH chane31 (541569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650616-031 ED724898715TH lovehunterlove27 (541579) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ650616-032 ED691855255TH ณชินบัญชร (541494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650616-034 ED755312381TH Hook2 (541501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ650617-004 ED748941744TH kengsalaloi (541619) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ650617-011 ED763611691TH tongjoy (541702) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ650617-013 EX657522442TH Rat2524 (541701) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650617-014 ED743691829TH องอาจ (541705) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ650617-023 ED498374031TH น้องหมี (541703) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ650617-027 ED757916297TH ปักต้นกล้า (541704) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ650617-028 ED690396575TH tookatun (541707) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ650617-030 EH447943649TH อี๊ดเมืองเลย (541706) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
15 # 1อจ650618-001 EH477638020TH นกแก้ว (541715) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ650621-004 EJ571715959TH ยิปซี (542058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ650622-020 ED755855958TH so-so (542181) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650623-016 ED683546481TH คอปแมน (542360) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ650623-024 ED751114672TH ถัมภ์บรรฑุ (542322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ650623-026 EG283160119TH นู๋โอปอ (542334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ650624-007 EJ622819371TH mumu99 (542463) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ650624-008 EJ6228189371TH mumu99 (542467) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ650624-009 EJ6228189371TH mumu99 (542472) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ650624-010 EJ6228189371TH mumu99 (542477) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650624-011 EJ622819371TH mumu99 (542480) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ650624-012 EJ622819371TH mumu99 (542483) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650624-013 EJ622819371TH mumu99 (542484) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ650624-014 EJ622819371TH mumu99 (542486) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ650624-015 EJ622819371TH mumu99 (542488) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ650624-016 EJ622819371TH mumu99 (542490) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ650624-018 SXF139200003756 tiwa9977 (542455) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650624-019 ED674367796TH matee1974 (542461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ650625-008 ED757061258TH goodmondays (542588) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
34 # 1อจ650625-015 EJ718250780TH serew (542592) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 1อจ650625-016 EJ718250780TH serew (542598) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
36 # 1อจ650627-006 ED658057708TH สิงห์ขร41 (542703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650627-015 ED670590291TH หนึ่งท่าข้าม (542689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650627-022 ED675339536TH sevenptk (542774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ650627-024 ED746994470TH nirun1975 (542784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ650627-026 ED661046648TH pound2007 (542789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ650627-027 ED617489099TH nuthapol (542791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ650627-029 EJ03011194TH ฝอยทอง (542795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650627-030 ED782609965TH bkhamnon (542796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ650627-031 TH01182YKQZN1B toy_clong8 (542768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 1อจ650628-002 EJ611310605TH Manchestar (543099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ650628-008 ED593227547TH Tana7128 (543127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ650628-009 ED722115945TH ป๋าชาย (543129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 1อจ650628-012 ED769850227TH ตู๋สาธุ (543102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ650628-014 ED415158981TH benz51 (543109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ650629-007 EB665482365TH Suradech (543136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650608-008 ริณดา (540691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650608-024 จอมยุทธ77 (540689) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650611-014 เฮียนพพร (541020) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650617-002 Buncha (541601) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650617-007 CURFEW (541711) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650617-012 poonpan (541617) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650618-001 chanchim (541744) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650618-002 ลูกแม่รำเพย (541751) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ650618-003 buspom (541757) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ650618-008 jojo5 (541718) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ650618-010 nuttakrit (541725) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ650618-012 EKACHAI (541761) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ650618-013 ppffarm (541760) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ650618-015 kit2509 (541762) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ650621-002 banana (542009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650622-001 Varawut1699 (542105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650622-004 ริณดา (542196) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ650622-016 bkk10250 (542200) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ650624-008 โอเล่รังสิต (542496) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ650624-021 Viraphan711 (542476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ650627-001 misterpou (542753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650627-003 noomark (542755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ650627-008 teetoon (542760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ650627-014 sineru32 (542736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650627-015 chanram (542742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ650627-018 nco125 (542758) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ650627-021 TADVENTURE (542826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650627-022 การันตีพระ (542664) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ650627-024 การันตีพระ (542667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650628-004 Dungday (543031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650628-005 การันตีพระ (543133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ650628-009 JITCHOO1361 (543111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650628-010 arun2528 (543035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ650628-013 การันตีพระ (543134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ650630-012 การันตีพระ (543298) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650615-129 EH454041636TH pramual + Bophantom (541374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมัยทวารวดี กรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวชั้นเดียวตัดชิด เนื้อผง จ.ขอนแก่น **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ650617-004 koontoop + พุทธคุณ05 (541684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดขอบบน)
3 # 3อจ650620-015 birdbeat + nimrod (541808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ650621-178 EJ333614883TH แบทแมน + นกแก้ว (542000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ650622-187 EJ030106314TH juipeter + ซูโม่ (542150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1704)
6 # 3อจ650622-193 EH786705321TH ขุนพลโต + แจ็คเชียงดาว007 (542192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน จ.เชียงราย
7 # 3อจ650623-104 ED062556875TH navy2525 + RUAYGABPRA (542351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ650623-110 ED713356262TH เด็กหลังวัง + ธีรดา (542399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลัง ๒ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร
9 # 3อจ650623-152 ED778301308TH SongkanA + Wnk809 (542371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์เศียรแหลม เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 86%)
10 # 3อจ650623-165 ED762905266TH suttisak + Gthammarat (542325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ650623-170 OFM003Q003347 ณัชกิจ + deejung21 (542350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง(G 61%)

12 # 3อจ650623-187 TH01182YAZTP7B attattking + Benyapa (542291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดเทพรัญจวน หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2519 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ650624-104 EJ437726335TH tananop + หมูกุ๋น (542460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ปราจีนบุรี
14 # 3อจ650624-110 EJ030107028TH Bowvijung + ซูโม่ (542479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ พิมพ์ฐานมะอะอุ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
15 # 3อจ650624-117 EJ030106929TH Marvel + บอสตัน (542462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ650624-120 ED664338035TH WeerapolL + Mnnuttapon (542473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ650625-101 ED636799941TH m-cot + นาค2521 (542634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
18 # 3อจ650625-103 EH454041667TH ชุมพล5 + Bophantom (542638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2489 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
19 # 3อจ650625-109 EJ030107408TH นกจิ๊บ + ซูโม่ (542651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650625-121 ED583523721TH midori + ต้อมตราโล่ (542501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ650625-129 ED774704774TH Ball2008 + suk2006 (542519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ650625-133 EB595731580TH henghengheng + Santi1989 (542617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2480 จ.เพชรบุรี
23 # 3อจ650625-136 ED756467875TH ท๊อปTURBO + OaTaWa (542624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบซ้าย)

24 # 3อจ650625-141 BW82000152411P2 ppffarm + ketanirut (542522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ650625-143 ED772806974TH naenaldo + xzozist13 (542646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ควายธนู หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นจันทร์เพ็ญมหามงคล ปี 2557 จ.พัทลุง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ650625-146 ED741742050TH chintech + rongfox (542537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ650625-147 TH01182YDSP03B Warayu + Birdae (542539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
28 # 3อจ650625-162 ED771645207TH loongmike + bank121 (542593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบกลาง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
29 # 3อจ650627-114 ED704698992TH Film789 + kphil (542694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650627-120 ED739177475TH Jckwanchai + ซุยคิขิง (542721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และกระเทาะขอบบน)
31 # 3อจ650627-121 ED739177475TH Sorawit + ซุยคิขิง (542657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ650627-140 EH786704309TH Bird1988 + แจ็คเชียงดาว007 (542688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 84%)
33 # 3อจ650627-143 SKB1000180998VQ benz51 + Sorawit (542698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
34 # 3อจ650627-148 ED792007474TH anantachai2533 + tookatun (542725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
35 # 3อจ650627-155 ED773356145TH king_64 + superman_vuth (542726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
36 # 3อจ650627-157 ED654591545TH Watchara + Phichit_02 (542737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650627-175 ED767013773TH รชตะธาดา + Manunicon (542775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
38 # 3อจ650627-184 ED752663684TH m-cot + nakorn05 (542710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650628-001 confirmed + (543023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระซุ้มจิก กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (560316-031)
40 # 3อจ650628-002 chaiyut07 + Tonaor95 (543025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
41 # 3อจ650628-003 Joey98 + yutthanan9768 (543027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650114-1154)
42 # 3อจ650628-004 อาราธนา + vinit09 (543029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
43 # 3อจ650628-005 Gthammarat + ซิยิ่นกุ้ย (543032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(650608-1233) (G 84%)
44 # 3อจ650628-006 PhaoNamo98 + pui1228 (543034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธกวัก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650628-007 ป๋องณรงค์ชัย + pui1228 (543037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
46 # 3อจ650628-009 chaiyarit_c + sathaporn (543042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 778/สภาพสวย)(G 74%)
47 # 3อจ650628-010 chaiyarit_c + sathaporn (543046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 167)(G 68%)

48 # 3อจ650628-011 เหน่งบางคู้ + เฮี้ยงห้าแยก (543079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650628-012 พรพระพุทธคุณ + Pakatorn (543081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
50 # 3อจ650628-013 แม่พลอย + vongsomboon (543084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650429-1082)
51 # 3อจ650628-014 dek_bansuan + (543089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vongsomboon
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(650303-1158) (G 79%)
52 # 3อจ650628-015 confirmed + vongsomboon (543093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (650212-1019)(G 63%)
53 # 3อจ650628-101 ED692866268TH jatlada555 + kaiza19 (543026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.7 นิ้ว)
54 # 3อจ650628-102 TH01182YPP4U8B บอมเบ + เพชรมรดกไทย (543030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
55 # 3อจ650628-103 TH01182YPP4U8B benz1985 + เพชรมรดกไทย (543033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ650628-106 EG980056677TH มอร์เมืองทอง + nooing (543043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
57 # 3อจ650628-107 ED787905046TH แม็คพระเครื่อง + toyota888 (543047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 80%)
58 # 3อจ650628-108 ED768308160TH prakran + punn2550 (543051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650628-109 EJ321581410TH joeenok + Manunicon (543055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)

60 # 3อจ650628-110 B2S031A002502 maikeboy + loryinglong (543059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
61 # 3อจ650628-111 EH475894759TH lomlopburi + geffy2019 (543075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
62 # 3อจ650628-112 EJ611310605TH แม่พลอย + Manchestar (543078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
63 # 3อจ650628-113 ED726899320TH Xabi17 + ทิดนาคา (543080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร(G 84%)
64 # 3อจ650628-114 EJ030107765TH m_bluesky + ซูโม่ (543085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นพิเศษ 85 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **(พระสภาพสวย)
65 # 3อจ650628-115 EJ030107765TH โชติอนันต์ + ซูโม่ (543086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.นครปฐม
66 # 3อจ650628-117 EJ030107765TH suwanarat + ซูโม่ (543094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
67 # 3อจ650628-118 EJ030107765TH manutsri + ซูโม่ (543097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
68 # 3อจ650628-120 ED772809264TH tony2007 + gamesza (543104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ650628-121 EG277669976TH น_สุขปลอด + ขนมกรุบ (543045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.7 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกใหม่)
70 # 3อจ650628-122 EG277669976TH susuki + ขนมกรุบ (543050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน พิมพ์ก้นงู เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สระบุรี
71 # 3อจ650628-123 ครูสมชาย + ดุจติปิยะ (543053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000195330TH
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(S 88%)

72 # 3อจ650628-125 EJ030107703TH art8888 + ซูโม่ (543060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหู วัดศีรษะทอง รุ่นจันทรุปราคา เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
73 # 3อจ650628-127 822376518681 pra_today + srikriangkrai (543066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)(G 67%)
74 # 3อจ650628-129 ED767013760TH bobby028 + Manunicon (543071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวชื้นจากการใช้)
75 # 3อจ650628-130 ED722115945TH ls_pop008 + ป๋าชาย (543074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 69%)
76 # 3อจ650628-131 EH245713510TH BoySuchatis + (543065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัฒน์พระองค์ขาว
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพแต่งผิว)(G 61%)
77 # 3อจ650628-132 ED781916085TH แม่พลอย + PHLOI (543069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (641216-1179)
78 # 3อจ650628-133 ED757839025TH Susit0302 + Gook38 (543083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกำแพงแก้ว หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อผง ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ650628-134 ED452204739TH sahran99 + Thanapong36 (543087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 491379)
80 # 3อจ650628-135 ED773958684TH zakII + Tee59 (543091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (650521-2015)
81 # 3อจ650628-136 ED690983301TH dek_bansuan + C-Path (543096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (650112-1155)
82 # 3อจ650628-137 ED720133314TH มอร์เมืองทอง + ลูกพระวิษณุ (543100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพเนื้อราน)
83 # 3อจ650628-140 ED792010337TH Songkod + SAHAKORN (543107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (640708-365)(G 63%)

84 # 3อจ650628-142 ED701139455TH TiRescue + นิวเอกชัย (543044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650628-143 ED796201028TH anantand + PANI_SAMIT (543048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
86 # 3อจ650628-144 ED711866798TH kewell + payan (543054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2516 จ.นครนายก **พระสภาพสวย
87 # 3อจ650628-145 ED771637775TH bunpotth + bank121 (543058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี
88 # 3อจ650628-146 ED739310116TH showgun + เฉินไป่กวาง (543062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
89 # 3อจ650628-148 ED421661875TH ศิษย์ท่านขุน + oasmnk14 (543067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
90 # 3อจ650628-149 ED774537590TH Sapap + vuthinuntha (543070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
91 # 3อจ650628-150 ED740999624TH maikeboy + Mnnuttapon (543072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่างและล้างผิว)
92 # 3อจ650628-152 EG366353465TH theera + กานต์เมืองปทุม (543052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.ปราจีนบุรี
93 # 3อจ650628-153 ED766625672TH pornthap + kao_za (543056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650628-154 ED701139447TH karate + ชวนชื่น (543061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650617-1137)
95 # 3อจ650628-155 ED774561846TH นุหลัก4 + SOMDED (543073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 63%)

96 # 3อจ650628-156 EH475894776TH แม่พลอย + geffy2019 (543076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 64%)
97 # 3อจ650628-157 ED624184296TH mawinroch + errorman (543077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ650628-160 ED763040328TH สมิงพราย + Jeab_Sirin (543090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2482 จ.ลำพูน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
99 # 3อจ650628-162 ED682385346TH Rakchart + วิทย์4301 (543115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา วัดน้อยนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ650628-163 ED711141096TH Intra103 + ธีรดา (543117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2516 จ.ชลบุรี
101 # 3อจ650628-164 ED036194705TH บอลปากน้ำ + วัฒน์พระเครื่อง (543118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (650513-1081)
102 # 3อจ650629-179 vorawan2345+ คุณชายแบงค์ (543213) (กรอบทอง 3 องค์)
1. ( G 99%) (น้ำหนักรวม 2 กรัม)
2. ( G 99%) (น้ำหนักรวม 1.9 กรัม)
3. ( G 99%) (น้ำหนัก 1.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM