ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2566สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.ย. 2566 - 08:42 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 ก.ย. 2566 - 08:40 น.] #87360 (26/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660915-009 EF105314644TH ตะพาบ (595431) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ660915-025 EM232562949TH cowman (595424) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660916-009 TH01184MCU5J4B0 sompong963 (595519) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ660916-011 ED831086989TH seranee (595533) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ660916-019 ED856232634TH noi70 (595544) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660916-022 ED517196526TH tongjoy (595555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660919-005 ED771836935TH ferluci (595882) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660919-012 ED839282074TH pooke (595886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660919-018 ED852119926TH เหน่งบางคู้ (595891) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ660919-022 ED835115076TH non31 (595895) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ660920-016 ED819766904TH golfsriracha (596023) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ660922-013 ED836797314TH techinmonpan (596284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660922-024 EK164521109TH เทียนทอง (596287) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ660922-025 EK164521109TH เทียนทอง (596290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ660923-002 EB984456397TH jorangsan (596399) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ660923-009 ED851831905TH giantgiant (596425) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
17 # 1อจ660923-014 ED621862271TH มุกภูเก็ต (596369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ660926-026 ED862159955TH ยันต์ครู (596623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660927-001 ED789663395TH nack168 (596808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660927-002 ED874241495TH ฤทธิ์ (596811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ660927-004 EM097737900TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ660927-006 EM097737913TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596820) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ660927-009 EM097737913TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596832) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ660927-014 ED868415895TH มีเก้า888 (596795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660927-016 EG497919545TH หนองซอ (596798) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ660927-019 TH01184NW72T6B0 Winai755 (596805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660927-020 EM099156156TH sony1 (596810) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ660927-021 EJ499763320TH kenshiro2810 (596796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660927-028 ED793895158TH ทนายหลวง (596806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660927-029 ED895511278TH เกมมาเอง (596807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ660928-017 ED837972805TH tongjoy (596930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660830-021 ริณดา (593386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660909-031 jojo5 (594726) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ660913-012 ริณดา (595189) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ660915-010 ดาบทอง (595418) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ660915-012 susuki (595396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660915-013 susuki (595400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660916-005 พุทธคุณ05 (595536) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660916-017 หลานตาจวบ (595547) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ660918-005 Buncha (595721) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ660918-006 KENPLA (595738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660918-009 ฟรุ๊คบางพลี (595728) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ660918-016 พลอยพรรณ (595748) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660918-019 art_0307 (595731) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ660918-021 JadeJ (595736) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ660918-027 ตาลเดชา (595737) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 2อจ660919-011 ต่ายวัดหนึ่ง (595903) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ660919-012 ต่ายวัดหนึ่ง (595911) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ660920-003 วีไทรน้อย (596014) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
19 # 2อจ660920-004 Supaporn_Sri (596029) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
20 # 2อจ660920-010 BhuriKet26 (596032) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660920-012 toopronchai (596027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ660920-015 chinamulet (596019) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
23 # 2อจ660920-019 supra212 (596047) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
24 # 2อจ660920-020 pecth88 (596038) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
25 # 2อจ660920-022 ChinV (596042) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ660921-001 สรขอนแก่น (596143) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
27 # 2อจ660921-002 สรขอนแก่น (596148) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
28 # 2อจ660921-005 Kanopon (596131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ660922-008 penpathum (596314) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ660922-025 ninjaykk (596222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ660923-005 Teresa (596338) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ660923-010 ศตกมล (596969) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 2อจ660927-001 ราชสีห์ (596800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ660927-002 มหาเศรษ (596803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ660927-006 chakrajimeesik (596809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ660927-013 teetoon (596970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660916-008 SamilaMT + akachon (595481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงสร้างเสริม เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 5.6 กรัม)
2 # 3อจ660918-008 Besomkiat + nattasak (595602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ660918-105 ED872621434TH หนึ่งในสยาม + ปิยะชาติ (595603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ660918-143 ED872620306TH พิชชากร + คูณสตางค์ (595666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
5 # 3อจ660918-155 EG980441817TH Besomkiat + nooing (595633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานสามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ660918-178 EM097735118TH tiwakornwong + ซาลาเปา (595733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา(G 87%)
7 # 3อจ660918-193 ED839271981TH tongxu + จุ๊สุราษฎร์ (595747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจีด วัดถ้ำเขาพลู รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ชุมพร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
8 # 3อจ660920-125 EJ619510554TH คลองสาม + แจ็คเชียงดาว007 (596043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ660920-146 ED842727365TH piyaphum + microsoft (595984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ660921-178 ED864419891TH song18 + sarapowarm (596132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช. สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 63%)
11 # 3อจ660922-001 tasunflower8 + (596245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
thailandamulet
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ660922-016 yata168 + tanu21 (596302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์นั่งทับตะกรุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
13 # 3อจ660922-112 ED875712267TH หม่อง + thanapin (596197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 770)
14 # 3อจ660922-156 ED872629367TH เซียนน้อยหนึ่ง + คูณสตางค์ (596247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
15 # 3อจ660922-167 TH01184NCVMH4B0 benz1985 + mai1975 (596258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี(G 69%)
16 # 3อจ660923-123 ED829341630TH masterpiece + GOLFPTM (596344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2500 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ660923-137 EM097737003TH Goose + ซาลาเปา (596379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่นเปิดอาคารสำนักงานตำรวจฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7690)

18 # 3อจ660923-147 ED846450555TH หม่อง + thanapin (596380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 755)
19 # 3อจ660923-148 ED846450555TH หม่อง + thanapin (596384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 722)
20 # 3อจ660923-149 ED846450555TH หม่อง + thanapin (596387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 778)
21 # 3อจ660923-152 EM097736997TH midori + ซาลาเปา (596401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
22 # 3อจ660923-156 ED026584128TH bigsong + ป๋ามอส (596418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
23 # 3อจ660923-158 ED879024802TH Teerau + joeenok (596426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ660923-162 ED843881335TH นนท์เสลภูมิ + Easyone (596376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (ไม่ตอกโค้ด)(S 91%)
25 # 3อจ660925-007 ท่านมหา + Bankkc (596534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6642) **พระสภาพสวย
26 # 3อจ660925-008 Thanutum + SUIDUI (596538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผงทาบรอนซ์ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (ฝังเหรียญเม็ดยาทองแดงและตะกรุด)
27 # 3อจ660925-009 masterpiece + babejakpet (596542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 33 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2516 จ.สกลนคร
28 # 3อจ660925-022 New_chain + eootyoo (596448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29 # 3อจ660925-023 nongder + eootyoo (596453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด ๙ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ660925-024 kttk2006 + eootyoo (596454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
31 # 3อจ660925-101 ED817171054TH m-cot + Songpob (596494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุด เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ660925-102 ED844734894TH Banksqweez + ธาราวดี (596498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ660925-109 TH01184NHMEC8B0 โซฟี007 + yaramila (596532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 3 ซม.) (สภาพใช้และชำรุดขอบ)
34 # 3อจ660925-113 EJ032410188TH Delta + Manunicon (596476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ660925-116 ED861921319TH masterpiece + พรพัฒน์ (596487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
36 # 3อจ660925-117 ED861921319TH susuki + พรพัฒน์ (596491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สระบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ660925-121 ED876915615TH print + kankanmol (596470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
38 # 3อจ660925-125 ED830668475TH Juicy + ketanirut (596481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดออกวัดเขาใหญ่)
39 # 3อจ660925-127 ED571193722TH Joe_koracha + Chakkapud (596489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ660925-132 ED745796362TH ภูม-ภีม + ออเดอร์ (596474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2561 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
41 # 3อจ660925-134 ED839188079TH บอยสวนหลวง + tuktu40 (596482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิษณุโลก(S 92%)
42 # 3อจ660925-137 ED719562130TH bos2499 + จูมไม้เมือง (596493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
43 # 3อจ660925-141 ED879607919TH เอกจักร + bankvasan (596540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1786)(G 66%)
44 # 3อจ660925-149 EM097750605TH ismcom + รถถังพระบ้าน (596570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง 91 พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙/หมายเลข 298) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
45 # 3อจ660925-153 EM098963434TH ทนายหลวง + มะนาวแป้น (596515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ รุ่นมฤคทายวัน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
46 # 3อจ660925-156 ED721412765TH sonicotan + mingloei (596525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
47 # 3อจ660925-157 ED847816084TH นิลสนธิ + หลังสวน (596529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดชลธีพฤษาราม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร (พิธีเททองหล่อพระรูปปากน้ำตะโก)
48 # 3อจ660925-158 ED849642639TH Maxnattapon38 + มีตังช็อป (596531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
49 # 3อจ660925-160 ED730454874TH Goose + Pramote111 (596546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
50 # 3อจ660925-166 ED779084750TH bos2499 + TALON (596520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
51 # 3อจ660926-106 ED874614970TH boonkue + Nyusuktip (596717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ660926-107 ED820380640TH ธาวัช + tansave (596719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
53 # 3อจ660926-113 ED555685666TH kwanphichai + iBose (596728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6992/น้ำหนักรวม 59.7 กรัม)
54 # 3อจ660926-121 ED891600335TH nincha + nengneng (596581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพลงบรอนซ์ทองใหม่และใช้)
55 # 3อจ660926-128 ED852768886TH ศิษย์ท่านขุน + jokos (596600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท

56 # 3อจ660926-130 ED872651175TH kamon58 + คูณสตางค์ (596605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
57 # 3อจ660926-146 EM097737493TH pcha429 + ซาลาเปา (596690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง/สภาพสวย)
58 # 3อจ660926-150 EM097737493TH บุตรสุนทร + ซาลาเปา (596701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดสี่มหาอำนาจ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ660926-162 UNICITY + k-man (596609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184NNVAT7B0
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
60 # 3อจ660926-165 KBKI200021263T8 ท่านมหา + sukkasem13 (596616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
61 # 3อจ660926-168 TH01184NSNJX7B0 lloyd + Danai33 (596624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง
62 # 3อจ660926-172 EM331085931TH gwutdy + ธาราวดี (596671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ660926-174 EM097737555TH ภูมิแผ่นดิน + (596676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
64 # 3อจ660926-177 EM097737555TH นายตั้ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (596686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดนึก หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผงลงรัก ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ660926-178 EM097737555TH Nongbright88 + (596691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 64%)
66 # 3อจ660926-179 EM097737555TH ภูมิแผ่นดิน + (596693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 4951)
67 # 3อจ660926-180 EM097737555TH Teerau + ขนมไทยแม่อารีย์ (596698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ660926-184 EM097797555TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (596644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
69 # 3อจ660926-186 EM097737555TH attasit32 + ขนมไทยแม่อารีย์ (596652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
70 # 3อจ660926-193 GSPZ000078007AM tonychan + korn88 (596653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบข้าง หลังและล้างผิว)
71 # 3อจ660926-194 ED862426356TH เด่นซัง + อ้วนเจริญ (596657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และชำรุดขอบบน)
72 # 3อจ660926-199 EB924439578TH ctaveesu + Promarin (596674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิงหลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์
73 # 3อจ660927-002 สวนดอก + kittisak-pra (596736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 290)(G 78%)
74 # 3อจ660927-111 ED782219777TH Sirbang + โลมาสีขาว (596733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

75 # 3อจ660927-123 EM097792780TH tone555 + บอสตัน (596750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นบูรณะบันได เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
76 # 3อจ660927-147 ED852775309TH kunthamas + เขยมาบตาพุด (596776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
77 # 3อจ660928-002 pinhuto + ton-230 (596861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตันหลังยันต์นะ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2495 จ.ชลบุรี
78 # 3อจ660928-003 pinhuto + ton-230 (596870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปิแข้งสามจุด เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
79 # 3อจ660928-004 rukrukna + ไทยนิยม (596875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (660214-1079)(G 65%)
80 # 3อจ660928-005 KohMeaklong + seanza777 (596882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ660928-007 Namnathee1983 + Bigfil (596891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(650804-1019) (G 70%)
82 # 3อจ660928-008 nattapongp + Bigfil (596895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650813-1187)
83 # 3อจ660928-010 SiwaDa928 + suratask (596901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
84 # 3อจ660928-101 RSH3000153272H9 โจ้นางรอง + Porncharean (596862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดโพธิ์ท่าเตียน พิมพ์เตารีด เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ660928-102 66850788383846 Kampanat13 + ชุ้งอุดมสุข (596867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังอุใหญ่ เนื้อผง ปี 2504 จ.ชลบุรี
86 # 3อจ660928-103 ED849628504TH พระแท้สยาม + มีตังช็อป (596873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.พิจิตร
87 # 3อจ660928-105 TH01184P3N1J3B0 pikkared + น้องข้าวจี่ (596885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
88 # 3อจ660928-106 ED888312625TH pronprom + pop_vat (596889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
89 # 3อจ660928-112 TH01184P2YQH0B0 kenshiro2810 + samran250 (596892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
90 # 3อจ660928-113 ED823939226TH ekach + bluezone (596896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
91 # 3อจ660928-115 ED794035328TH jitlada555 + RAD22 (596909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ660928-118 ED839736019TH Far2520 + payan (596919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
93 # 3อจ660928-119 ED827016403TH babala + รักษ์นครหลวง (596922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (660426-1048)

94 # 3อจ660928-120 EM097738882TH bos2499 + ขนมไทยแม่อารีย์ (596926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1530)
95 # 3อจ660928-121 ED809382391TH ARROW + nengneng (596857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4354)
96 # 3อจ660928-123 ED825338079TH san_sap99 + prabaiboon (596864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ660928-124 ED828348716TH wan-pra + Chikkan (596866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 41)
98 # 3อจ660928-125 EM097738613TH electricalpower + ฮุนได (596872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก(G 63%)
99 # 3อจ660928-126 EM097738613TH comfortable13 + ฮุนได (596876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดพุทธไธศวรรย์ พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
100 # 3อจ660928-127 ED819266744TH Sirbang + jakruk1984 (596880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
101 # 3อจ660928-130 ED861524975TH preeyawat + nochau (596890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย พิมพ์หลังเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (660817-1159)(G 65%)
102 # 3อจ660928-131 ED843167398TH Leklek + Man99 (596949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
103 # 3อจ660928-132 EJ623182400TH ตั้มเบนลี่ + mumu99 (596951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์คะแนนตื้น เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(660411-2196)
104 # 3อจ660928-133 ED838386444TH Kowit22 + I-nam (596954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660524-1033) (G 72%)
105 # 3อจ660928-134 Rongme + (596967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184NXBAN1B0 ธัญสักปฐมาธนสรร
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าธิเบต(แต่งใหม่) เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ660928-135 EB975592920TH ท่านมหา + manu-nu (596955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
107 # 3อจ660928-136 ED784690160TH komwoke + ป๋ามอส (596957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว)
108 # 3อจ660928-138 EM097738627TH virud + ขนมไทยแม่อารีย์ (596962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660928-139 EM097738627TH SiwaDa928 + (596963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ660928-140 EM097738627TH tomying + ขนมไทยแม่อารีย์ (596964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนซ้าย)(G 61%)
111 # 3อจ660928-141 EM097738627TH tiwakornwong + (596853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660913-1132) (G 81%)
112 # 3อจ660928-143 EM097738627TH tamonwon + (596860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2523 จ.ลำปาง

113 # 3อจ660928-144 EM097738627TH arnonprakrng + (596863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผงปิดทอง ปี 2509 จ.ชลบุรี
114 # 3อจ660928-145 EM097738627TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (596865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ สมเด็จพระสังฆราช สโมรสไลออนส์สร้าง เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8) (น้ำหนักทอง 21.5 กรัม)
115 # 3อจ660928-147 EM097738627TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (596871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 33%)
116 # 3อจ660928-148 EM097738627TH อรรถพล + ขนมไทยแม่อารีย์ (596874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย) (660913-1130)(G 76%)
117 # 3อจ660928-149 EM097738627TH Monoment + (596879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
118 # 3อจ660928-153 EM097738627TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (596904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ราชบุรี
119 # 3อจ660928-155 EM097738627TH RtitTi + ขนมไทยแม่อารีย์ (596910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
120 # 3อจ660928-156 EM097738627TH heng9999 + (596913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี (สภาพลงรักปิดทองใหม่)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 ก.ย. 2566 - 08:41 น.] #87356 (25/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660908-015 TH01184K27EZ3B0 toopronchai (594497) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ660908-020 EM086886810TH นกแก้ว (594564) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660908-027 TH01184K12TA6B0 Sawadee9 (594566) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660911-006 828269400394 ratchapong (594837) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ660911-031 EM086886956TH นกแก้ว (594842) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660911-033 EM086886942TH นกแก้ว (594843) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ660913-007 ED832282375TH m_devil (595136) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660913-015 ED819216703TH aircadet (595154) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660913-029 EJ499763143TH kenshiro2810 (595166) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ660914-005 SXF572800004230 pot13 (595307) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 1อจ660914-006 ED796458085TH ต๋องไตรมิตร (595313) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ660914-014 ED806969934TH pnew99 (595304) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ660915-010 EK118728675TH อี๊ดเมืองเลย (595437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
14 # 1อจ660915-021 ED838318223TH Juicy (595410) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ660915-026 ED725153077TH num1522 (595442) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
16 # 1อจ660915-030 EM267803883TH Aum2543 (595393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ660916-021 ED819756425TH toy_clong8 (595525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ660918-007 ED815687928TH เทียมเยาวราช (595699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660918-011 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595675) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ660918-016 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595698) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ660918-018 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595706) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ660919-027 EM097735546TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595871) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660919-034 EJ662110339TH Polachet (595822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660920-004 ED823361548TH ระเบียบ (596026) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ660920-012 ED834339894TH wit22 (596040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660920-013 ED539995837TH เก้าระยอง (596044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660920-021 ED841141530TH มังกรชล (595989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660920-023 ED857104486TH tomcm (595998) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ660921-016 ED853625416TH มาริโอ (596160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ660921-021 ED829455756TH ตะกรุดโทน (596161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660922-006 ED830239754TH Anoma (596283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660922-016 ED867672138TH รัถการ (596295) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ660922-030 ISX0000339000 Neungayothaya (596327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660923-019 ED832361909TH Oneone20 (596390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ660926-004 ED777188482TH UNICITY (596658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ660926-006 EM097737799TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
37 # 1อจ660926-007 ED852772554TH อ๊อดดอนหวาย (596670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ660926-012 ED867505458TH toy_clong8 (596682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ660926-016 EM097737581TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 1อจ660926-021 ED792466245TH porn08 (596599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ660926-029 ED802726591TH บรีสพระช่วย (596625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ660926-030 ED736671090TH Hihachi (596628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ660927-005 EM097737913TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596818) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
44 # 1อจ660927-013 ED847856804TH tiwakornwong (596792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
45 # 1อจ660927-027 ED867870337TH วัฒน์วรเอก (596790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660907-030 จอมยุทธ77 (594430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 2อจ660911-002 nincha (594848) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660911-019 teetoon (594823) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660912-009 eootyoo (594969) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
5 # 2อจ660914-005 ส-ท่าอิฐ (595286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ660914-006 sanopporn (595303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660914-010 สวนหลวง (595299) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660914-013 Tumsushi (595306) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ660914-015 teetoon (595301) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660914-016 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่เลขที่ 2อจ660927-013
11 # 2อจ660914-017 teetoon (595293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660915-009 WIRAT999 (595412) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ660916-011 JadeJ (595542) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ660919-006 ammoniamotion (595802) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
15 # 2อจ660920-014 สุเรนทรชิต (596011) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660920-021 S-OMPONG499 (596005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660920-024 Pomsy (596012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660921-003 สรขอนแก่น (596149) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
19 # 2อจ660921-004 สรขอนแก่น (596156) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
20 # 2อจ660922-020 Tumsushi (596323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ660922-022 piyaphum (596212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ660926-001 olMintlo (596580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ660926-002 พลฐานวโร (596585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660926-006 Thanakorn777 (596592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660926-007 wilairat_22 (596596) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ660926-009 zodster (596602) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ660926-010 Matthew65 (596610) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ660926-012 lovelyman (596851) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660905-157 EM097708452TH นนท์รามคำแหง + (594080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดสว่างฟ้า เนื้อผง จ.ชลบุรี (หลวงปู่เฮี้ยง ปลุกเสก)กรอบทอง(G 94%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ660915-151 ED781493174TH ห้วยไผ่ + หมากคาย (595395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ660916-006 toymlt + thanagaon (595473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ660918-003 น_สุขปลอด + nunthawat (595583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดคูหาภิมุข เนื้อทองเหลือง ปี 2492 จ.ยะลา
5 # 3อจ660918-145 surasity + ลุงปิ่นเริน21 (595674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
DONM000249728TF
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ660920-123 ED859901015TH pondpra + DeawandLacto (595934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน รุ่นพิเศษ ๕ เสาร์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ลพบุรี
7 # 3อจ660920-154 EM097749409TH asupasit + ซูโม่ (595947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ปี 2542 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ660920-169 EM1165231316TH สามารถสินทวี + ทรัพย์กำเนิด (596052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ660921-139 ED831779591TH spiderboy + นายโก๋ดา2517 (596091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง)
10 # 3อจ660921-182 EM165199288TH jackmars007 + Jackthanya (596172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปกเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
11 # 3อจ660922-009 Chansri1 + eootyoo (596281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาหลังสิงห์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ660922-010 tangmo123 + eootyoo (596285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 65%)
13 # 3อจ660922-011 Bossbosslog54 + eootyoo (596328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(G 63%)
14 # 3อจ660922-148 EX646268700TH tiwakornwong + noy2015 (596254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย)
15 # 3อจ660922-154 ED872629367TH nut2326 + คูณสตางค์ (596239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อเงินลงยา ปี 2501 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
16 # 3อจ660923-001 thonglor + ชัยชนะ56 (596342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660923-115 EM232576395TH boonlom + พุทธศิลป์12 (596436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งพิมพ์ด้านหน้า)

18 # 3อจ660923-133 EM097764485TH nut2326 + ซูโม่ (596354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ660923-157 EM160649906TH Pritetw + ธนกฤต999 (596422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2482 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ660923-161 ED838449351TH จุ๋มจิ๋ม + muangtrat1987 (596372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660925-112 ED809824664TH paitool + THAITANIUM (596467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ660926-104 ED790290815TH aek555 + chaiywutkunarsa (596713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตตฺโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (660426-1134)
23 # 3อจ660926-110 SXF030000008832 หมูแผ่น + Kaiphutthipong (596724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี(S 91%)
24 # 3อจ660926-115 ED881524104TH คุ้มเสมา + Pakin10 (596630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
25 # 3อจ660926-116 ED881524104TH Hagow + Pakin10 (596633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดขอบหลังซ้ายเล็กน้อย)
26 # 3อจ660926-136 anothaitmc46 + ArChaKung (596718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184NRUV76B0
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(S 90%)
27 # 3อจ660926-160 ED840754690TH ไซม่อน + คุณศิระ (596614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2223/หน้าตัก 9 นิ้ว)
28 # 3อจ660926-173 ED856742915TH เซียนน้อยหนึ่ง + louisza (596672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึกและทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ660926-190 ED788279198TH sherbet88 + Sanx87 (596729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
30 # 3อจ660927-001 maymaybaa + เก้าตะวัน (596732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
31 # 3อจ660927-003 piyaphum + ศตกมล (596740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (660914-1004)(G 62%)
32 # 3อจ660927-004 Besomkiat + Taoz2119 (596745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ660927-005 catbkk + psiam (596749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
34 # 3อจ660927-101 ED164797333TH taranan + Jack2535 (596741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 61%)
35 # 3อจ660927-102 EV716935124TH c_nakarin + พรพานิช (596747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ660927-103 ED878242580TH joeenok + คุณศิระ (596752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร

37 # 3อจ660927-105 ED164797347TH taranan + Jack2535 (596766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
38 # 3อจ660927-106 ED824593605TH SiwaDa928 + nanoh2015 (596771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660927-108 ED809390089TH พระแท้สยาม + ch-max (596782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลืองโซนเนื้อหยาบ(นิยม) ปี 2515 จ.ระยอง (580214-009)(G 65%)
40 # 3อจ660927-109 ED809390089TH ต้นณเมืองกุย + ch-max (596788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (660918-2025)(G 68%)
41 # 3อจ660927-112 ED861833075TH puriwaj + พลลำตะคลอง (596737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
42 # 3อจ660927-113 ED865508709TH Darksider + mchutith (596738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(660311-1089)
43 # 3อจ660927-114 ED677233334TH dreamsconner + sumat (596742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยนาก (น้ำหนัก 14.2 กรัม)(G 35%)
44 # 3อจ660927-115 ED745960775TH chiewchanze + patchaya (596746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 950)(S 87%)
45 # 3อจ660927-119 ED824341519TH วันชัย2511 + ดวงเศรษฐี (596760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660927-120 ED886800965TH บอยพระเครื่อง + Aeychonburi (596763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ660927-124 ED868215267TH ซิยิ่นกุ้ย + sunun503 (596756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์ ภปร.ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
48 # 3อจ660927-125 EH453344318TH DDman + ประวิทย์888 (596758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
49 # 3อจ660927-126 EM231208575TH cediato + B-mano9 (596764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าขวาเล็กน้อย)
50 # 3อจ660927-128 ED560565330TH pornlimk + heng9999 (596773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา (660914-1161)
51 # 3อจ660927-131 ED884205921TH ส้มสายน้ำผึ้ง + Bumpzaza (596734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(620204-086)
52 # 3อจ660927-133 ED690297904TH oofwinnine + ชุติมาพระใหม่ (596743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง
53 # 3อจ660927-135 TH01184NQ9362B0 loongmike + Choi2528 (596754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาแก้วสารพัดนึก หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม เนื้อผง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร
54 # 3อจ660927-141 ED824124205TH captan1981 + พลกฤต (596849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจักรเพชร วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ660927-142 ED814373049TH lohbetong + RAD22 (596762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 36841) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

56 # 3อจ660927-143 EM097751305TH อตกพระเครื่อง + รถถังพระบ้าน (596765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว
57 # 3อจ660927-144 EM097751305TH Kampanat13 + รถถังพระบ้าน (596769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลกนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ
58 # 3อจ660927-145 EM097751305TH wongfakc + รถถังพระบ้าน (596850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหัวใจกำแพง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
59 # 3อจ660927-148 EM097765256TH midori + ซูโม่ (596779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้
60 # 3อจ660927-150 EM097765256TH supra212 + ซูโม่ (596783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดหนา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
61 # 3อจ660927-151 EM097765256TH midori + ซูโม่ (596825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1 นิ้ว)
62 # 3อจ660927-152 ED862195065TH reset-usb + วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (596827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น) (651117-2039)(G 62%)
63 # 3อจ660927-153 ED846158435TH มีเก้า888 + TALON (596831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเมตตาบารมี พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2546 จ.สุรินทร์
64 # 3อจ660927-154 EG980442066TH waan_yokee + nooing (596833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงเทา(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ660927-157 EB934995898TH piyaphum + Sutee-sai2 (596844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
66 # 3อจ660927-158 ED856065605TH tonmaiteam + วิชญ์ดุลยวัต (596846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3146)
67 # 3อจ660927-160 ED843862676TH bunpotth + microsoft (596848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660927-162 ED862177662TH tamonwon + โอพุทธคุณ (596775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
69 # 3อจ660927-163 828291316845 Ong1971 + nukro09 (596777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา (650903-1107)
70 # 3อจ660927-165 ED742276907TH kwanphichai + Somysom (596785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660927-166 ED813658495TH midori + อาณาจักรพระ (596789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี(G 61%)
72 # 3อจ660927-167 ED850443944TH ซิยิ่นกุ้ย + maikeboy (596794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660802-1005)(G 85%)
73 # 3อจ660927-170 EB935289962TH หนุ่มสุพรรณ + ธีรดา (596804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ก.ย. 2566 - 08:43 น.] #87353 (24/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660902-021 ED768409367TH คอปแมน (593801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ660908-010 ED834061663TH PHLOI (594531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ660908-011 ED699174099TH จุ๋มจิ๋ม (594536) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660909-025 ED784436468TH OMBUN (594673) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660911-002 ED825515834TH C-Path (594818) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660911-029 ED811461209TH tongjoy (594836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660912-006 EM086886960TH นกแก้ว (594944) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ660912-011 EB932911250TH มีพอดี (594993) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ660913-002 ED792277321TH kengkas (595144) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660913-014 ED801894845TH มหามณีจินดา (595148) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ660913-019 ED812696660TH ข้าวตอกแตก (595176) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ660914-012 ED853612315TH มหามณีจินดา (595295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660915-007 ED801584821TH tombetong (595428) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
14 # 1อจ660916-002 ED831206797TH pipattamhus (595523) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ660918-002 ED780862814TH หมุนบารมี (595672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660918-009 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595704) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ660918-012 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660918-014 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660918-020 ED785416601TH Thana999 (595714) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ660919-019 ED801899410TH มาริโอ (595919) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ660919-030 EM097735546TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ660920-006 EM116521316TH ทรัพย์กำเนิด (596051) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ660920-019 ED784461238TH petsh (596049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660920-025 ED832353540TH ธนูทอง (596000) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ660921-004 ED865505415TH mchutith (596145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ660921-007 ED839012307TH ตุ๊หลวง (596154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ660921-013 ED751794710TH มงคลทิพย์ (596142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ660921-022 ED617984795TH แจ็คหวัง (596166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ660922-004 ED868331047TH tekapol (596276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ660922-007 ED792462195TH My_dear (596288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660922-010 ED792461305TH ต้นเชือก (596299) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ660922-022 ED877607292TH babala (596267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ660922-028 EK164521109TH เทียนทอง (596300) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 1อจ660922-029 ED877607301TH babala (596270) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ660922-032 ED856027862TH misterpou (596205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ660922-034 ED877607275TH babala (596220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ660923-017 TH01184NFKSA4B0 Chansri1 (596382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ660925-002 PSRI000180072XC ArmMuengMeen (596550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ660925-003 TH01184NHT3K6B0 CREATIVE888 (596552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ660925-007 EM097737048TH ซาลาเปา (596558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ660925-008 EM097737048TH ซาลาเปา (596561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ660925-009 EM097737048TH ซาลาเปา (596564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ660925-015 ED853858999TH ชัยพฤกษ์345 (596578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ660925-016 ED794375220TH ศักดิ์นรินทร์ (596574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ660925-017 EM13538556TH Anuwat156 (596575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ660926-005 ED879009561TH โชติอนันต์ (596662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
47 # 1อจ660926-020 ED768434790TH fifa3623 (596710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
48 # 1อจ660926-027 ED842751033TH พิมพ์พิมล (596705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ660926-028 ED705798042TH Tarkkyp (596709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660909-015 marchtu23 (594695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660909-020 marchtu23 (594719) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ660911-012 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (594784) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660911-021 Olarn29 (594768) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660912-025 ThaiWong (594950) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
6 # 2อจ660913-003 Look_tann (595172) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ660913-010 ริณดา (595187) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 2อจ660913-014 ริณดา (595165) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660913-015 ริณดา (595173) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ660913-020 Taveep3366 (595162) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ660915-016 teetoon (595404) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ660915-018 ปิงเปียง (595387) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ660918-026 ตาลเดชา (595735) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ660919-002 อตกพระเครื่อง (595841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660919-005 อั้นชลบุรี (595855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ660920-001 naweena (595926) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ660920-023 psiam (596008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660921-008 จ่าแจ้ (596134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ660925-001 แก้วอุษา (596462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ660925-003 WIRAT999 (596464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660925-004 torsak1111 (596468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660925-005 torsak1111 (596444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ660925-006 ohmgunner (596579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ660925-007 ออเดอร์ (596473) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ660925-008 mana1 (596480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660925-010 teetoon (596488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ660925-011 ภาคพระเครื่อง (596539) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ660926-008 การันตีพระ (596583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ660926-011 การันตีพระ (596730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660909-149 863145846766 นัทคลองสวน + PornchaiPK (594721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 74%)
2 # 3อจ660913-014 karn_rayong + india-china (595106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ ซ่อมยันต์และหางไก่)
3 # 3อจ660913-152 ED792964682TH ล้างจาน + เด็กสังขละ (595033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ660914-160 ED603717105TH nueng1234 + มาดหานทราย (595252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์ฐานแซม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2515 จ.พัทลุง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ660916-138 ED863404555TH inspire + pecth88 (595497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)
6 # 3อจ660918-004 Nickklins + nunthawat (595586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
7 # 3อจ660918-005 joeenok + nunthawat (595590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
8 # 3อจ660918-012 joymonton + birdsiamu41 (595579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปราบไพรี เนื้อเงิน ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 228)(G 68%)
9 # 3อจ660918-101 OB290062307TH Songkiat19 + ead09 (595575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
10 # 3อจ660918-103 ED825170926TH พรพระวิษณุ + หมุนบารมี (595584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (ไม่ตอกโค้ด)
11 # 3อจ660918-170 ED852160866TH sherbet88 + บ้านสวน22 (595710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
12 # 3อจ660919-011 m-cot + tanu21 (595771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ660919-106 ED836793167TH nincha + คุณศิระ (595805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช (วัดอัมพวาสร้าง)
14 # 3อจ660919-137 ED847239926TH JO1519 + กรภัทร์ (595788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ660919-152 ED719924531TH Natsu_1389 + chaivut (595842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์โต(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660919-158 ED806472380TH หิมพานต์มุ่งงาม + คาร์เนชั่น (595861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
17 # 3อจ660919-160 ED787831312TH ท่าดอนหลวง + น้องโชตะ (595868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

18 # 3อจ660919-174 EM097735705TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (595858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังบัว เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
19 # 3อจ660919-184 ED7985463327TH Nut2044 + yomon (595888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ660919-186 ED861906651TH นาควารี + พรพัฒน์ (595897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660919-188 ED861906651TH ฉัฐวัฏ + พรพัฒน์ (595923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ660919-190 ED861906651TH ake2512 + พรพัฒน์ (595904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ660920-115 ED801962381TH หิมพานต์มุ่งงาม + Tumkung (595943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ660920-126 ED852567442TH หิมพานต์มุ่งงาม + Panida_999 (595938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
25 # 3อจ660920-135 EM041878230TH น้ำดอกไม้ + นกแก้ว (595968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
26 # 3อจ660921-001 ชุ้งอุดมสุข + Muchwealth (596057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ รุ่น 2 พิมพ์หลังหลวงพ่อพรต เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กาญจนบุรี
27 # 3อจ660921-105 ED769949289TH tojane + chen_2222 (596072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือมีจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
28 # 3อจ660921-112 ED865505415TH เด่นซัง + mchutith (596063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ660921-114 thotsaphol4110 + mai1975 (596070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184MTPTB0B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18779)(G 64%)
30 # 3อจ660921-118 ED843147637TH kay9999 + Man99 (596097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ660921-120 ED839263455TH sherbet88 + pungting (596108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ660921-128 EJ666392241TH อาทิตย์๙๙ + ขนมกรุบ (596089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.8 นิ้ว/สภาพใช้)
33 # 3อจ660921-136 EM232571487TH กชชโย19 + มุกดอนเมือง (596082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
34 # 3อจ660921-138 ED831779605TH Mission + นายโก๋ดา2517 (596087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้ำเต้าดูดทรัพย์ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ660921-141 ED769949275TH rock10 + chen_2222 (596100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
36 # 3อจ660921-145 ED856724545TH babala + Anothaimetal (596114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ660921-150 EJ754888800TH อาณาจักรพระ + nop168 (596128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ660921-152 ED839488802TH progessive7 + Skybreak (596176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2499 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
39 # 3อจ660921-153 ED862164765TH ferluci + premrit (596122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเริ่ม วัดบางน้ำจืด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี
40 # 3อจ660921-157 EM267780958TH Nongbright88 + (596141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชรและโค้ดอิ)(วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
41 # 3อจ660921-164 ED836522411TH Juicy + Thanapong36 (596107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
42 # 3อจ660921-167 ED873606654TH auu2520 + สำเร็จธงชัย (596118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
43 # 3อจ660921-168 828286229352 yarit + mkrongthip (596121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวชำรุดด้านหน้า)(G 75%)
44 # 3อจ660921-175 ED809374801TH Nakinmak + Notmay2425 (596119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
45 # 3อจ660921-177 ED809374801TH BoyRama2 + Notmay2425 (596129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
46 # 3อจ660921-179 ED864419891TH tiwakornwong + (596136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sarapowarm
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ตลับเงิน(S 93%)
47 # 3อจ660922-008 pachre + jitichai (596277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ660922-101 ED788599152TH m-cot + Maldini (596193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
49 # 3อจ660922-104 ED859521255TH ksomchai + router (596206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ660922-119 Hug_Nongkhai + nut1510 (596326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184N8QGV8B0
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
51 # 3อจ660922-123 น้องพลอย + Thamma (596198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184N7QTQ1B0
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
52 # 3อจ660922-124 EB970287968TH Keang24 + pradee2010 (596203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ660922-133 ED712745601TH aluminium + purawat (596301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (ไม่ตอกโค้ด)
54 # 3อจ660922-135 ED771577285TH สินธ์บัวใหญ่ + ทวีศักดิ์ (596308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ660922-140 ED861748071TH วุฒิปราการ + ninnin (596319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์จิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ660922-152 EM229927644TH progessive7 + จตุคาม (596232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2499 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ660922-165 TH01184NB0XK6B0 kttk2006 + wath132 (596246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
58 # 3อจ660922-169 ED830667055TH Kritthachalom + (596268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
น้ำเต้า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
59 # 3อจ660922-170 ED850719732TH india-china + ประวิทย์888 (596275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์เฑาะว์ดอกบัว เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660923-002 อนันตรา + สยามเมืองยิ้ม (596343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
61 # 3อจ660923-105 ED825984497TH kingamulet + sinburiram (596411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
62 # 3อจ660923-107 ED793865916TH nop168 + bangbai (596420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
63 # 3อจ660923-111 EB970421438TH คนคลองด่าน + (596431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Charonephol9999
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์บล็อกผด เนื้ออัลปาก้า ปี 2530 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
64 # 3อจ660923-140 EM097737003TH tone555 + ซาลาเปา (596391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
65 # 3อจ660923-142 EM097737003TH กิมเล้ง + ซาลาเปา (596368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
66 # 3อจ660923-144 EM097737003TH nop168 + ซาลาเปา (596373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
67 # 3อจ660923-145 EM097737003TH เด็กวัง + ซาลาเปา (596375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโบ วัดศิลาชลเขต เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นครศรีธรรมราช
68 # 3อจ660923-146 EM097737003TH bos2499 + ซาลาเปา (596377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ660923-150 ED742089745TH yut02 + goodluck1994 (596389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 303)
70 # 3อจ660923-151 ED621862271TH หนุ่มหนองแคน + มุกภูเก็ต (596397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
71 # 3อจ660925-106 ED876915629TH SiwaDa928 + kankanmol (596518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมหาเม่า เนื้อทองเหลือง
72 # 3อจ660925-128 ED876915601TH KohMeaklong + kankanmol (596492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ660926-001 boonlom + taweekun (596637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (530604-024)(G 68%)
74 # 3อจ660926-002 taccord + aeeee (596642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)

75 # 3อจ660926-003 ริวสายสี่ + oldshop (596645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
76 # 3อจ660926-004 puriwaj + Audi304 (596651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660926-005 natapoln + Audi304 (596656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 302710)
78 # 3อจ660926-006 ton_Teera + Audi304 (596661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ660926-105 EF105523744TH piyaphum + ตะพาบ (596715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพสวย) (660909-2019)(G 86%)
80 # 3อจ660926-109 ED877651883TH Pmark18 + shakespeare (596722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 50%)
81 # 3อจ660926-111 ED794369564TH preraya2510 + num1522 (596617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทนอาจารย์เณร วิเศษณ์สิงห์คำ วัดป่าสัก จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ660926-112 ED869530424TH Apraram + Thai35 (596621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 69%)
83 # 3อจ660926-114 ED863920948TH เก้าออโต้ + taranan (596627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ660926-118 ED872651277TH Teerau + ริณดา (596635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
85 # 3อจ660926-122 ED652150143TH Angle99 + SOMDED (596582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ660926-124 TH01184NSJD72B0 Olaw168 + liklyprathai (596586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ660926-125 ED814351212TH Alekadinho + อาทิตย์๙๙ (596590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดปทุมวนาราม เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18.8 กรัม)
88 # 3อจ660926-126 EM058112408TH samran250 + Suprarop (596594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
89 # 3อจ660926-127 ED745267467TH Phichit_02 + (596597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
90 # 3อจ660926-129 สุเรนทรชิต + โพไร่หวาน (596603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184NPXUB2B0
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชิน จ.ลพบุรี กรอบทอง(G 82%)
91 # 3อจ660926-131 บ้านทองอยู่ + PEESUWAT (596704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184NRVEE7B0
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. ไม่แท้)
92 # 3อจ660926-132 ED878234265TH kengkas + โคราช01 (596707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
93 # 3อจ660926-133 ED861326396TH nukulkongkaew + bomtada (596712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(660719-1072) (G 68%)

94 # 3อจ660926-134 EM097737533TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (596714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธพิทักษ์ราษฎร์สัมฤทธิ์ ครบรอบ 60 ปี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 59/หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
95 # 3อจ660926-135 ED597794168TH tiseng + อรรถพล (596716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 4 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660714-2055)
96 # 3อจ660926-137 ED755266642TH Princi-B + tookatun (596720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660704-1025)(G 81%)
97 # 3อจ660926-138 SAI000233623YA Choi2528 + patchaya (596723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กาญจนบุรี
98 # 3อจ660926-140 ED843158630TH pcha429 + Man99 (596726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
99 # 3อจ660926-142 ED771766718TH แอลพระไทย + พิชชากร (596675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร แตก) เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
100 # 3อจ660926-143 ED819510722TH kankanmol + tonmana (596679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ660926-144 ED709355141TH เชษฐประตูผี + vigorasco (596684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ660926-147 EM097737493TH ltsarapp + ซาลาเปา (596692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบหอก เนื้อทองเหลือง ปี 2476 จ.นครปฐม
103 # 3อจ660926-151 EM097737493THTH บุตรสุนทร + ซาลาเปา (596587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดชุด หลวงพ่อโชติ วัดวชิราลงกรณ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
104 # 3อจ660926-152 ED831210394TH preraya2510 + pipattamhus (596591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660926-154 EM097764729TH cellamic + ซูโม่ (596595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
106 # 3อจ660926-155 EM097764729TH pikkared + ซูโม่ (596598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(G 68%)
107 # 3อจ660926-156 EM097764729TH Kampanat13 + ซูโม่ (596601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง
108 # 3อจ660926-159 ED750295474TH Phichit_02 + พรพัฒน์ (596608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660926-163 print + k-man (596611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184NNVAT7B0
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
110 # 3อจ660926-164 OB287251416TH พจน์3841 + สร้างตัว (596613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ660926-167 ED795533430TH บูมกังวาน + น้องหมี (596622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
112 # 3อจ660926-169 ED658180435TH พาชนะ + ศิษย์หลวงปู่ (596629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพอาถรรพ์ พระครูปลัดวิชัย วัดสันติวิหาร รุ่นมงคลบารมี เนื้อเงิน ปี 2559 จ.สระบุรี (หมายเลข 478)

113 # 3อจ660926-171 ED843166582TH komwoke + Man99 (596667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ(หลังตรายาง)
114 # 3อจ660926-175 EM097737555TH masterpiece + (596680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
115 # 3อจ660926-176 EM097737555TH Ritraya + ขนมไทยแม่อารีย์ (596683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660913-1131) (G 69%)
116 # 3อจ660926-181 EM097737555TH ingkulanon + (596632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ660926-182 EM097737555TH suksannb + ขนมไทยแม่อารีย์ (596636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2/สภาพสวย)(G 63%)
118 # 3อจ660926-183 EM097737555TH sirkob + ขนมไทยแม่อารีย์ (596640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660913-1129)(G 83%)
119 # 3อจ660926-187 EM097737555TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (596655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660913-1137)(G 81%)
120 # 3อจ660926-189 ED783748172TH Cap1995 + teespy (596663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
121 # 3อจ660926-191 ED843157237TH BOONG + Famadear (596647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นอายุ 80 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี.. (ฝังตะกรุดทอง)(640903-600)
122 # 3อจ660926-197 ED870645384TH ทนายหลวง + POOSIT (596666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
123 # 3อจ660926-201 ED813085412TH หมึกจีน + เสือร้อยป่า (596727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด ปี 2500 จ.ชัยนาท
124 # 3อจ660926-202 ED813085409TH ศักดิ์นรินทร์ + เสือร้อยป่า (596638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 5778)(G 65%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 ก.ย. 2566 - 08:39 น.] #87350 (23/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660909-003 ED844072816TH black-van (594650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ660911-028 ED811461209TH tongjoy (594833) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
3 # 1อจ660911-030 TH01184KAWDW9B0 pimthong (594838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ660912-002 ED807715468TH สินธ์บัวใหญ่ (594974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ660912-010 EM136547255TH jojubkay (594988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ660912-015 ED784132634TH rayongratchasima (594997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660912-017 ED796362135TH bluezone69 (594948) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
8 # 1อจ660912-021 EM086886973TH นกแก้ว (594961) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660913-003 TH01184KKU114B0 jarun123 (595143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660913-016 ED831071746TH seranee (595159) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
11 # 1อจ660915-014 EM086887086TH นกแก้ว (595436) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ660918-028 EJ868278995TH กานกินรี (595693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ660918-029 EJ868278995TH กานกินรี (595697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ660918-030 EJ868278995TH กานกินรี (595701) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ660918-031 EJ868278995TH กานกินรี (595705) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ660918-032 EJ868278995TH กานกินรี (595709) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ660918-033 EJ868278995TH กานกินรี (595712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
18 # 1อจ660918-034 EJ868278995TH กานกินรี (595715) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ660918-035 EJ868278995TH กานกินรี (595717) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ660919-008 TH01184MPTF83B0 ink1567 (595892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660920-024 ED870302778TH บัญชายุทธ (596033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660922-011 ED867514931TH golfsriracha (596279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ660923-003 EB924396634TH เชียงลี้ (596405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ660923-004 ED002956669TH รักษ์ต้มเลือดหมู (596410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660923-005 ED876914226TH Khanoon (596412) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ660923-007 ED832899940TH hanuman2499 (596414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660923-013 EM097736691TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596365) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ660923-016 ED164283656TH RUAYGABPRA (596378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660923-018 ED853872151TH DeeDee63 (596386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660923-020 ED845707453TH sudarat_P (596392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660925-004 ED819819054TH Namnathee1983 (596451) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660911-001 nincha (594846) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660911-008 nattasak (594819) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660911-011 patchara (594849) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660911-016 teetoon (594830) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ660912-014 ThaiWong (594939) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 2อจ660918-022 QiciQ (595662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660923-001 boong2523 (596398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660923-007 midori (596403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660925-012 midori (596545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
10 # 2อจ660925-016 การันตีพระ (596445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660908-143 EJ663429530TH อรทัย960 + ขนมกรุบ (594487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับลายนี้ของรุ่นนี้
2 # 3อจ660919-136 EX608016042TH punyathit + print (595924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
3 # 3อจ660919-181 EB913468114TH สวนดอก + Noom-1976 (595878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร(G 78%)
4 # 3อจ660920-118 KBNTU00025291AB วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Onlinekim (595953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
5 # 3อจ660921-110 ED007522165TH tasunflower8 + Chuay1312 (596092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ เนื้อผง
6 # 3อจ660921-116 EH888690199TH เซียนน้อยหนึ่ง + akkaraphong (596088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 61%)
7 # 3อจ660921-131 ED852164412TH มณฑกาญจน์พระเครื่อง + (596055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บ้านสวน22
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา
8 # 3อจ660921-132 ED852164412TH joeenok + บ้านสวน22 (596059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว ปี 2512
9 # 3อจ660921-133 ED852164412TH maximum9 + บ้านสวน22 (596073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
10 # 3อจ660921-134 ED852164412TH Teerau + บ้านสวน22 (596076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม
11 # 3อจ660921-176 ED809374801TH cpat1 + Notmay2425 (596124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน
12 # 3อจ660922-103 ED773986328TH nincha + ช่างโอ๋ตาขัน (596200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว) (580115-047)
13 # 3อจ660922-107 ED755393133TH chairatmt + แหม่มโพธิ์ดำ (596217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น รวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
14 # 3อจ660922-108 ED755393133TH chairatmt + แหม่มโพธิ์ดำ (596223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ660922-151 KLUA00031142126 เขาควาย + หนุนดวง99 (596229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660922-153 ED788114361TH เขียววาริน + goodaomzc (596236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 445871/สภาพทำความสะอาดผิว) (660911-1117)(G 79%)
17 # 3อจ660922-163 ED798279776TH นกจิ๊บ + infinity88 (596237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

18 # 3อจ660923-003 ชาย2506 + tanint (596346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(650617-2166)
19 # 3อจ660923-004 PoohJuatathep + akachon (596348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
20 # 3อจ660923-005 Kid_A + akachon (596352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660923-006 pakawatw + akachon (596355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 76%)
22 # 3อจ660923-008 Automove + skyforce (596363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (650923-1235)
23 # 3อจ660923-101 ED817169206TH bangpakong + midland (596394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 5.5 กรัม)(G 80%)
24 # 3อจ660923-102 ED846450612TH วัฒนไชย์ + เบียร์แปดสาม (596396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย เนื้อผง
25 # 3อจ660923-104 EM213943091TH inspire + นะโมอยุธยา (596406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ660923-106 ED850942998TH hanhaniiz + natanon03 (596415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 181211)(G 62%)
27 # 3อจ660923-109 ED809339915TH kenshiro2810 + (596427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Notmay2425
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ660923-110 PD326058709TH Pusitbeer + ต๋องไตรมิตร (596429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2517 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5.8 นิ้ว)
29 # 3อจ660923-112 ED884213052TH Kantada3691 + Akaphop (596432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 71%)
30 # 3อจ660923-113 ED769155522TH sunsadee + gump16 (596433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660923-116 ED713596974TH tommeng + t_inkeaw (596437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
32 # 3อจ660923-117 ED859507580TH Sinsiampra + pae1991 (596438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660923-118 ED861755418TH momai + cediato (596439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 2196/สภาพทำความสะอาดผิว) (660814-1139)(G 78%)
34 # 3อจ660923-119 ED819510339TH thotsaphol4110 + kritk (596441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660923-120 ED745795680TH ruenthong + ออเดอร์ (596440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมาลัยสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.8 นิ้ว/ไม่มีตาลปัด) (สภาพซ่อมปิดทองด้านหน้า)
36 # 3อจ660923-121 ED745795680TH ไซม่อน + ออเดอร์ (596340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.3 นิ้ว)

37 # 3อจ660923-122 ED454647346TH natapoln + eakkarin_1980 (596341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
38 # 3อจ660923-124 ED856351486TH Manunicon + k_toon (596347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย ปี 2523 จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ660923-125 ED840312122TH ชัยเจเจ + bungbung (596349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (660511-1073)(G 77%)
40 # 3อจ660923-126 ED785419086TH nai_leartchon + Thana999 (596353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (660830-2080)
41 # 3อจ660923-127 ED824135579TH tongxu + พลกฤต (596356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
42 # 3อจ660923-128 ED868352841TH berry + บางแก้ว1976 (596360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 80%)
43 # 3อจ660923-129 ED674265704TH thi3790 + อากงพระเครื่อง (596364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้า)
44 # 3อจ660923-130 EM267784376TH เมืองไทย + Benyapa (596367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
45 # 3อจ660923-131 EM267784376TH Tum168 + Benyapa (596345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
46 # 3อจ660923-134 EM097764485TH หม่อง + ซูโม่ (596357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
47 # 3อจ660923-135 ED823830484TH phukaseam + prasertpp (596361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660923-139 EM097737003TH หม่อง + ซาลาเปา (596388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
49 # 3อจ660923-141 EM097737003TH chairatmt + ซาลาเปา (596366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลกหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
50 # 3อจ660923-143 EM097737003TH Benjapon88 + ซาลาเปา (596371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมขอบบน)
51 # 3อจ660923-153 ซิยิ่นกุ้ย + ตะกรุดโทน (596404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184MXGJP1B0
พระพุทธประทานพรมหามงคล ๙ วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.สมุทรปราการ (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
52 # 3อจ660923-154 ED810923372TH รุตช้างกลาง + tommeng (596408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช(G 67%)
53 # 3อจ660923-155 ED868220409TH taccord + WasanKun (596413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 78%)
54 # 3อจ660923-159 ED857918361TH หมีดำ + payak437 (596428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อดิน ปี 2456 จ.พิจิตร
55 # 3อจ660923-160 TH01184NJ61G4B0 Piragarn + Nathan666 (596430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660828-1109)(G 84%)

56 # 3อจ660923-163 ED823135135TH weddy + joycezalnw (596381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
57 # 3อจ660923-164 ED736667342TH taccord + Hihachi (596435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย)(G 80%)
58 # 3อจ660923-166 ED879024728TH แก้วอุษา + maymaybaa (596395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธประทานพร วัดร่องขุ่น พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.เชียงราย
59 # 3อจ660925-001 teap2012 + ธัมมจักร (596509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 8370/สภาพสวย)
60 # 3อจ660925-002 RtitTi + ธัมมจักร (596514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 318/สภาพสวย) (650722-2030)
61 # 3อจ660925-003 พระแท้สยาม + engineer27 (596519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง(G 76%)
62 # 3อจ660925-004 C-PRUK + nattasak (596522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานสามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ660925-005 เซียนน้อยหนึ่ง + bigbrother (596526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดแก้มขวา)(G 64%)
64 # 3อจ660925-006 aompol19 + torsak1111 (596530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก) (531118-368)
65 # 3อจ660925-010 doramon2345 + taweekun (596544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (660912-1135)(G 78%)
66 # 3อจ660925-011 piyaphum + taweekun (596443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630722-002)
67 # 3อจ660925-013 thayarat007 + nunthawat (596449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660925-014 korn88 + ออเดอร์ (596452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระภิษุนี สมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.7 นิ้ว/ไม่มีตาลปัด)
69 # 3อจ660925-015 นายนุ + ออเดอร์ (596455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
70 # 3อจ660925-016 korn88 + ออเดอร์ (596457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมาลัย สมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.8 นิ้ว/สภาพปิดทองใหม่) (ไม่มีตาลปัด)
71 # 3อจ660925-017 korn88 + ออเดอร์ (596458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.8 นิ้ว/สภาพชำรุดพระเกศ)
72 # 3อจ660925-018 mana1 + thailandamulet (596460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดใหม่พิเรนทร์ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ660925-019 แม็คพระเครื่อง + ไอโอดีนแมน (596463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่อเส็ง วัดศรีประจันตคาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี
74 # 3อจ660925-020 tiwakornwong + (596466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไอโอดีนแมน
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (สภาพแต่งเนื้อเกินอกขวา)

75 # 3อจ660925-021 akara + ไอโอดีนแมน (596447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
76 # 3อจ660925-025 toeykeng + นิวเอกชัย (596456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศรีศากยะทศพลญาณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 26 นิ้ว)
77 # 3อจ660925-026 chairatmt + ตี๋_ทรงพลัง (596459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น รวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
78 # 3อจ660925-027 น้องพอดี + ตี๋_ทรงพลัง (596465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
79 # 3อจ660925-028 FKWAI19 + maitree (596469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (570508-291)
80 # 3อจ660925-103 ED881903393TH กระต่าย + golflampang (596502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 4.3 กรัม)(G 73%)
81 # 3อจ660925-104 ED826825982TH Film789 + ญาญ่าซัง (596508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 64%)
82 # 3อจ660925-105 ED832356740TH mouse88 + โกวบ้อ (596512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์อาจารย์พา วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
83 # 3อจ660925-107 ED803496237TH เซียนน้อยหนึ่ง + Friday (596523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2507 จ.นครปฐม
84 # 3อจ660925-108 TH01184NHMEC8B0 plauspower + yaramila (596527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปราง กรุวัดไก่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และชำรุดมุมบน)
85 # 3อจ660925-110 ED846944428TH chairatmt + raimon (596537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
86 # 3อจ660925-111 EM041879031TH Energy_KDK + นกแก้ว (596461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระชัยวัฒน์ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.นนทบุรี (660912-1042)(G 78%)
87 # 3อจ660925-114 ED819281826TH Juicy + jakruk1984 (596479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660925-115 ED842734083TH chay7 + microsoft (596483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานแปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
89 # 3อจ660925-118 ED861921319TH phukaseam + พรพัฒน์ (596495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)(G 68%)
90 # 3อจ660925-119 EG912169666TH Varawut1699 + พยัคฆ์สมิง (596500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 5.3 กรัม) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ660925-120 EJ798838064TH pop2517 + beer2126 (596504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) (660914-2001)
92 # 3อจ660925-123 ED814360527TH Kaizano + อาทิตย์๙๙ (596475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
93 # 3อจ660925-124 EW004587079TH uitra + m-cot (596477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (650811-1077)

94 # 3อจ660925-126 ED798565516TH werty + ธฅนนิยม (596484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (520911-116)
95 # 3อจ660925-129 EH670900271TH Templeland + waiwai00 (596496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์ใหญ่ ปี 2516 จ.พัทลุง
96 # 3อจ660925-130 ED777176189TH ninjaykk + tasunflower8 (596499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2510 จ.สมุทรสาคร (วัดหนองนกไข่สร้าง)
97 # 3อจ660925-131 ED777176189TH murbur + tasunflower8 (596471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่
98 # 3อจ660925-135 ED869217635TH kenshiro2810 + pound2007 (596486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพข้าวสารดำชำรุด)
99 # 3อจ660925-136 ED821490195TH HS2NAJ + tananop (596490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดพระเศียร)
100 # 3อจ660925-139 ED814371048TH chairatmt + MINIGUNNER (596501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม
101 # 3อจ660925-140 ED742274000TH เฉียบ + เสกเมืองตาก (596505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์ (660508-2159)
102 # 3อจ660925-144 ED454657140TH preraya2510 + Q-Taro (596551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ660925-145 ED787832834TH momai + น้องโชตะ (596557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพเนื้อราน)
104 # 3อจ660925-146 ED841533828TH payungsak + ไข่มุข (596562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (660901-1176)(G 77%)
105 # 3อจ660925-150 ED785697779TH tanint + SarawutK10 (596572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ660925-151 ED861922668TH pachre + Khanoon (596507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรางยาง)(660915-1019)
107 # 3อจ660925-152 ED652149057TH jouicepeam + Tawatchai1889 (596510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
108 # 3อจ660925-154 EM098963434TH ปิงเปียง + มะนาวแป้น (596517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดอาจารย์ชุม ไชยครี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
109 # 3อจ660925-159 ED759705154TH Meechai + yootha (596536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 58/สภาพสวย) (520704-093)
110 # 3อจ660925-161 ED782554232TH เมืองไทย + TONKHAW (596503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ660925-162 ED771579701TH gong_40 + ทวีศักดิ์ (596506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อสำริด ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุดและผิวมีคราบจากการเก็บ)
112 # 3อจ660925-164 ED558586044TH IBABALL + พงษ์ดินแดง (596513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังรัชกาลที่ 6 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม (หมายเลข 1558/สภาพกะไหล่ทองใหม่)

113 # 3อจ660925-168 ED860464847TH ขุนพล + หนุ่มฉลองกรุง (596528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงหลังช้างเผือก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ.. (660717-1016)
114 # 3อจ660925-169 ED872017489TH เหน่งบางคู้ + เรศเรณู (596533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
115 # 3อจ660925-170 EH721372443TH natt99 + maximum9 (596535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (660915-1142)
116 # 3อจ660925-171 ED815970198TH นาวิกโยธิน43 + BOYLOMSAK (596549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามนาง กรุบึงสามพัน เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์ (สภาพชำรุดส่วนบน)
117 # 3อจ660925-172 ED879046096TH Ritraya + องอาจ (596553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
118 # 3อจ660925-173 ED771784291TH นู๋โอปอ + ladprow (596556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา พิมพ์เข่า เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ก.ย. 2566 - 08:39 น.] #87347 (22/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660909-016 ED749682034TH zitthinan (594670) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660909-018 EB939132700TH pdarnswat (594631) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ660909-020 TH01184K7E3G8B0 Sawadee9 (594672) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ660909-023 ED831044913TH seranee (594640) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ660909-029 ED847103968TH sps05 (594682) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ660909-031 ED796362127TH bluezone69 (594677) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ660921-001 TH01184N4F4F0B0 adapter (596178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660921-010 ED703785854TH JAPAN-55 (596159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ660921-011 ED751794799TH nanoman (596125) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ660921-020 EB983975648TH kanlaya48 (596165) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ660922-001 ED705463145TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (596266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660922-002 EM041878420TH นกแก้ว (596272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660922-005 ED879101305TH bellic (596280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660922-008 ED754539407TH Nov17 (596292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660922-009 EB975371849TH Gassy108 (596296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660922-020 ED877607289TH babala (596303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ660922-031 ED8680220134TH วิทย์พระประแดง (596199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660922-033 TH01184ND1EQ6B0 KhomBangkok (596211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660923-011 ED649616001TH daew1970 (596358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
20 # 1อจ660923-012 EM097714775TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660908-012 Ounsoautumn (594573) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 2อจ660908-029 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (594563) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ660909-027 Ban2015 (594711) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660909-028 Ban2015 (594717) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ660909-030 jojo5 (594720) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660909-033 skyforce (594727) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660909-034 gorn9 (594681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ660909-037 หมูเขี้ยวตัน (594690) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ660909-038 หลานตาจวบ (594694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660909-039 หลานตาจวบ (594644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ660909-040 jitlada555 (594698) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ660919-013 pachre (595901) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ660921-006 nooker1981 (596174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ660921-010 หนูมิเตอร์ (596137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ660921-011 Pond27 (596168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660921-014 อตกพระเครื่อง (596170) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660922-003 thailandamulet (596242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660922-004 Sakdadm (596244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660922-005 ถนัดซ้าย08 (596249) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 2อจ660922-011 kongsak (596318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660922-012 Bright (596320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660922-016 loomthong (596190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660922-019 robert62 (596192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660922-021 เพชรผักไห่ (596202) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ660922-026 การันตีพระ (596339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ660923-008 midori (596407) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
27 # 2อจ660925-013 การันตีพระ (596442) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660913-106 EM097755245TH เซียนน้อยหนึ่ง + เวสแฮม (595088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
2 # 3อจ660914-133 EM097734157TH east_noodles + (595212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ660914-161 ED792959458TH พระไม้ศิริมงคล + เด็กสังขละ (595265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อวัด เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
4 # 3อจ660918-141 ED839271978TH tongxu + จุ๊สุราษฎร์ (595652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเมีย เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ660922-003 ไซม่อน + sanopporn (596257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
6 # 3อจ660922-005 เหน่งบางคู้ + pokok27 (596265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง วัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี(G 90%)
7 # 3อจ660922-006 taratchon + attapon (596271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพนหน้าโหนก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
8 # 3อจ660922-007 toeykeng + t-kanchanu (596273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูป เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง
9 # 3อจ660922-012 walrawut + peterdriverbkk (596278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมือ เข่าขวาและขอบ) (660830-2072)(G 82%)
10 # 3อจ660922-013 midori + jane77 (596286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
11 # 3อจ660922-014 Natithol + hooligan (596291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 79%)
12 # 3อจ660922-015 gustharit + วันชัย2511 (596330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660922-017 teespy + ammoniamotion (596304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
14 # 3อจ660922-018 Torzerosex + ขนมผิง (596309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (571213-035)(G 68%)
15 # 3อจ660922-019 จุ๋มจิ๋ม + Yutclub (596311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (660505-1136)
16 # 3อจ660922-020 nop168 + ninjaykk (596313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ660922-102 ED823728831TH nanoman + Athiwat (596195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ660922-105 EB984075708TH ศรีประภาสกุล + mitmitee (596210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ660922-106 ED798563991TH virun123 + yomon (596213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง(ฝังตะกรุดทองแดง/ซ่อมมุมหลังบน) (660909-2005)(G 65%)
20 # 3อจ660922-109 ED789170965TH liklyprathai + som3693 (596224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660922-110 ED863505086TH สุเรนทรชิต + pineapple (596228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานและย้อมสีดำ)
22 # 3อจ660922-111 ED769163400TH sunsadee + gump16 (596194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660922-113 ED868404447TH sareez + นันทวัฒน์ (596201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
24 # 3อจ660922-114 ED819758559TH cpat1 + golfsriracha (596204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ660922-115 ED527777888TH chuanchai2505 + (596325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Popsaran168
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 8804/สภาพสวย)
26 # 3อจ660922-116 ED853627791TH CLUSTER + มหามณีจินดา (596208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (650107-1090)
27 # 3อจ660922-118 ED872502202TH Meechai + แม็คพระเครื่อง (596218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพแต่งผิว)
28 # 3อจ660922-120 ED836437320TH Sompis987 + Choomsilp (596225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสูตร หลวงพ่อผินะ วัดสนามลาว พิมพ์จัมโบ้ เนื้อดินลงรัก ปี 2516 จ.สระบุรี (วัดท่าเกยสร้าง)
29 # 3อจ660922-122 ED742271666TH bos2499 + เสกเมืองตาก (596196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์
30 # 3อจ660922-125 TH01184N4JZB4B0 ทิศเหนือ + samran250 (596207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพสวย)
31 # 3อจ660922-126 ED856049050TH ดวงเศรษฐี + Q-Taro (596209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนารถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต/สภาพสวย) (660106-1090)(G 75%)
32 # 3อจ660922-127 ED816897928TH tiseng + เก่งเฮง (596214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
33 # 3อจ660922-128 ED834058960TH chotiwit_1801 + (596216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PHAITOON
เหรียญหลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ660922-129 PPHT0001931379Z หิมาลัย + eaarnon (596219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว เนื้อหยก ปี 2533 จ.เชียงราย
35 # 3อจ660922-130 ED809258045TH tiseng + chani (596221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (610125-160)
36 # 3อจ660922-131 ED795531725TH noomevo7 + น้องหมี (596294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ660922-132 ED795531725TH แก้วอุษา + น้องหมี (596298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
38 # 3อจ660922-134 ED793865023TH jeera + Good1234 (596305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(660824-1335)
39 # 3อจ660922-136 ED5422984692TH Nat_tg + ttbikeofrode (596310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ ๖๖ วัดบูรพาราม เนื้อสำริดก้นนวโลหะ ปี 2566 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 57)
40 # 3อจ660922-137 ED821475349TH chairatmt + kon112 (596312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
41 # 3อจ660922-138 EM232574902TH Omeza + มุกดอนเมือง (596315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพหักซ่อมมุมล่างซ้าย)
42 # 3อจ660922-139 ED817168038TH ฅนบางใหญ่ + สมอแดง (596317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก สมัยรัชกาลยุคปลาย เนื้อสำริด ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 5 นิ้ว)
43 # 3อจ660922-141 TH01184N4Y295B0 กำธรนคร + กชชโย19 (596227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
44 # 3อจ660922-142 EM097750336TH tum_utt + รถถังพระบ้าน (596329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเหรียญ วัดบางระโหง เนื้อทองแดง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
45 # 3อจ660922-143 ED826468755TH เขียวชัยภูมิ + นุพระสยาม (596230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (660329-2044)
46 # 3อจ660922-144 TH01184N91RK7B0 kenshiro2810 + กชชโย19 (596234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวาเล็กน้อย)(G 62%)
47 # 3อจ660922-145 EM097764012TH Viraphan711 + ซูโม่ (596238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดสุทัศนฯ จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660922-146 EM097764012TH อตกพระเครื่อง + ซูโม่ (596241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ660922-147 EM097764012TH tone555 + ซูโม่ (596248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน เนื้อดิน จ.นครปฐม
50 # 3อจ660922-149 ED884310978TH lohbetong + นัทกะน้ำ (596263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660922-150 ED877631067TH โพธาราม + Tochiro (596269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหก เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.ราชบุรี
52 # 3อจ660922-155 ED872629367TH yyoyo + คูณสตางค์ (596243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระครูลมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660922-157 EH093523529TH จุ๋มจิ๋ม + aoaka (596250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (570221-082)(G 76%)
54 # 3อจ660922-159 TH01184NCZ526B0 Sololo + อามอรรถพล (596259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
55 # 3อจ660922-160 ED841869977TH คุ้มเสมา + supaket808 (596261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)

56 # 3อจ660922-161 ED857940665TH catbkk + bunjerd (596231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (560815-105)(G 62%)
57 # 3อจ660922-162 ED745699462TH ratchaplee + มหัศจรรย์พระ (596235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 78%)
58 # 3อจ660922-164 EX646268695TH midori + noy2015 (596240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชยโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
59 # 3อจ660922-166 ED873923970TH changnapa + natapoln (596252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (660225-1095)
60 # 3อจ660922-168 ED846943731TH สอโยธยา + raimon (596260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ก.ย. 2566 - 08:37 น.] #87344 (21/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660905-016 ED770666506TH tongleehae (594041) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ660906-020 ED769783156TH black-van (594276) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ660908-007 ED779390499TH สุธาสินี (594558) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660908-035 ED844803334TH jojubkay (594548) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660911-032 ED782838384TH ช_ชุติวัตร (594847) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ660912-012 EM097733457TH ขนมไทยแม่อารีย์ (594973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660915-003 ED801896210TH t_local (595405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660915-020 ED819748715TH golfsriracha (595449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ660915-024 ED845712590TH black-van (595438) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 1อจ660915-029 ED684577882TH เฮงเฮงเฮง168 (595440) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ660915-032 ED686751080TH Chadtida (595416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660916-005 ED813037173TH rooms_studio (595530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660916-006 ED553573812TH เสกเมืองตาก (595534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660916-017 EM097735104TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595565) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ660918-001 EM231197762TH tongxu (595667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660918-005 ED862116632TH ต่อยอด (595688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ660918-008 TH01184MHP4D3B0 ArmmyCavalry (595758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660919-001 ED845713215TH BankHiWay (595880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660919-009 ED773585660TH ป๊อปแป๊ป012 (595894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660919-013 ED852119912TH เหน่งบางคู้ (595910) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ660919-023 ED851818201TH giantgiant (595898) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
22 # 1อจ660919-024 ED836430043TH nongnhun (595857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ660919-028 EM097735546TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ660919-029 EM097735546TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660906-004 เก้าตะวัน (594230) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660906-019 midori (594277) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660909-008 limmy (594674) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ660909-013 marchtu23 (594687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660909-014 marchtu23 (594692) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660909-016 marchtu23 (594703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660909-017 marchtu23 (594704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660909-018 marchtu23 (594712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660909-019 marchtu23 (594715) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ660909-021 tomying (594722) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660909-023 พันธิตรา (594725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ660909-029 Artsking (595327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660911-022 witbcc143 (594792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
14 # 2อจ660911-023 witbcc143 (594802) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ660912-015 ThaiWong (594947) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660912-016 ThaiWong (594951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ660912-017 ThaiWong (594953) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660912-018 ThaiWong (594957) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660912-019 ThaiWong (594960) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660912-020 ThaiWong (594963) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660912-021 ThaiWong (594964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ660912-022 ThaiWong (594967) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660912-023 ThaiWong (594970) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
24 # 2อจ660912-024 ThaiWong (594971) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
25 # 2อจ660913-021 wilairat_22 (595130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ660914-004 nattasak (595319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ660915-004 สรขอนแก่น (595375) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ660915-020 พระพันธุ์เทพ (595409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ660916-001 hunter04 (595545) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
30 # 2อจ660916-003 สยามเมืองยิ้ม (595549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ660916-004 สรขอนแก่น (595553) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
32 # 2อจ660916-009 Bright (595572) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
33 # 2อจ660918-001 UltraMan50 (595718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 2อจ660918-012 พลอยพรรณ (595739) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 2อจ660918-013 พลอยพรรณ (595742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ660918-014 พลอยพรรณ (595745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ660918-015 พลอยพรรณ (595746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ660918-017 พลอยพรรณ (595750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ660918-018 พลอยพรรณ (595752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ660918-023 pornsak20 (595665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ660919-001 gu_gappy (595831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ660919-004 banana (595852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 2อจ660919-016 jicko (595908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ660922-007 bluezone69 (596253) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ
45 # 2อจ660922-027 การันตีพระ (596331) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 2อจ660922-028 การันตีพระ (596332) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 2อจ660922-029 การันตีพระ (596333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 2อจ660922-030 การันตีพระ (596334) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 2อจ660922-031 การันตีพระ (596335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 2อจ660922-032 การันตีพระ (596336) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 2อจ660922-033 การันตีพระ (596337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660904-016 popsleep + wisit_wichai (593834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อสมภพ วัดสาลีโข เนื้อเงิน ปี 2525 จ.ปทุมธานี(G 80%)
2 # 3อจ660911-117 ED784644046TH พระสมุทร22 + Santi1989 (594760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นปาดตาล เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
3 # 3อจ660912-141 PINK000272908HH Prichar + ฤทธา6666 (594897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ660913-010 เซียนน้อยหนึ่ง + ศรัทธา111 (595101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์สมาธิฐานเสือ-หมู เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครปฐม (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
5 # 3อจ660913-011 เซียนน้อยหนึ่ง + ศรัทธา111 (595094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์สมาธินั่งหัวเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660913-012 เซียนน้อยหนึ่ง + ศรัทธา111 (595097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์สมาธิฐานเสือ-หมู เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครปฐม (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
7 # 3อจ660913-126 EM097740869TH komwoke + บอสตัน (595090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดเส้นซุ้มซ้าย-ขวา)
8 # 3อจ660913-179 LTP124600001552 ctaveesu + bankanit3018 (595204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 4 พิมพ์กลากสามหลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ660913-206 EJ668205193TH วิจิตร34 + ปฏิพัทธ์2539 (595076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ660913-213 ED577997983TH inspire + ลูกพระวิษณุ (595010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ660914-008 va1111 + doopra (595238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทยฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5.8 นิ้ว)
12 # 3อจ660914-018 Wimolwan168 + ต่อคู้บอน (595225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ช่อเสือคาบเบี้ย หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.นครปฐม (วัดบึงตาต้าสร้าง)
13 # 3อจ660914-139 EM097734126TH พ่อฟอร์ม + ซาลาเปา (595241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นสิงห์คู่ชัยมงคล เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ660914-140 EM097734126TH พ่อฟอร์ม + ซาลาเปา (595244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นพรหมปาฏิหาริย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ660915-102 ED700432243TH เขาควาย + ธาราวดี (595338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปิดทองใหม่)
16 # 3อจ660915-105 ED784523241TH เหน่งบางคู้ + jugree02 (595344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
17 # 3อจ660915-112 ED815678458TH เหน่งพระยาสุเรนทร์ + (595364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)

18 # 3อจ660915-133 EM097734608TH Eagle007 + ซาลาเปา (595339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นพิเศษ พิมพ์ใหญ่หลังจารสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ660915-137 EM097734608TH ท่านมหา + ซาลาเปา (595356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นพิเศษ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ660915-141 MAHA0003390018Q Watermelon + Winai755 (595361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
21 # 3อจ660916-001 รักษ์ต้มเลือดหมู + Pboonchai (595455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 79%)
22 # 3อจ660916-106 TNR5000269244GD keng_kung + ดุจติปิยะ (595476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
23 # 3อจ660916-113 ED796374403TH motion + tommeng (595498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 63%)
24 # 3อจ660916-121 ED8478181085TH Juicy + jamesza (595484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ชัยนาท
25 # 3อจ660916-137 ED863404555TH peepop + pecth88 (595494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
26 # 3อจ660916-140 EM097734642TH ภูมิแผ่นดิน + (595505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท(G 79%)
27 # 3อจ660916-164 ED536992227TH Auttaporn1979 + ronarit (595551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ660918-013 geffy2019 + วิรัช (595582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (640420-025)(G 63%)
29 # 3อจ660918-025 Chansri1 + tungsaima (595597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังปลาตะเพียน เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ660918-117 EM232570888TH chairatmt + Naruto095 (595631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
31 # 3อจ660918-124 ED849720115TH kttk2006 + nengneng (595614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ660918-147 EM097735166TH keng_kung + (595689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)
33 # 3อจ660918-148 EM097735166TH ทรัพย์บางซื่อ + (595692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นเจริญลาภ เนื้อเงิน ปี 2551 จ.สระแก้ว
34 # 3อจ660918-158 EM041878084TH สว่างเลิศ + นกแก้ว (595647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
35 # 3อจ660918-160 EM041878084TH aeed19 + นกแก้ว (595654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นโสฬสมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2537 จ.ระยอง
36 # 3อจ660918-162 EM041878084TH lovehunterlove27 + นกแก้ว (595664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

37 # 3อจ660918-164 EM041878084TH chairatmt + นกแก้ว (595676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรก(ส) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
38 # 3อจ660918-167 ED832288585TH Feen_8Rew + ศรัทธา111 (595690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 2.7 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
39 # 3อจ660918-176 EM097735118TH พุทธคุ้มครอง + ซาลาเปา (595727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ660918-183 EM097735118TH masterpiece + ซาลาเปา (595649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ660918-186 EM097735118TH waves + ซาลาเปา (595658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 58%)
42 # 3อจ660918-188 EM097735118TH keng_kung + ซาลาเปา (595663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
43 # 3อจ660918-189 EM097735118TH chairatmt + ซาลาเปา (595668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองกุฏิ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 84%)
44 # 3อจ660919-012 pop2517 + eootyoo (595773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
45 # 3อจ660919-111 TH01184MT7DJ1B0 vanbastens + MIXMUK (595804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 61%)
46 # 3อจ660919-126 ลิ้ม88 + mai1975 (595785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184MPE4G0B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 68%)
47 # 3อจ660919-127 ED836786824TH sirkob + ผู้กองโจ้ (595925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 69%)
48 # 3อจ660919-133 ED84818679TH น้องพอดี + Worawut153 (595775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย ปี 2517
49 # 3อจ660919-157 ED806929904TH ลิ้ม88 + xekamai (595859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ660919-164 ED830639709TH Winwoner + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (595830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อวัฒน์ วัดชมพูพนัส พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สุราษฎร์ธานี
51 # 3อจ660919-182 ED838223962TH wat888 + jj2424 (595883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 100 ปี พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2566 จ.ชัยนาท (หมายเลข 3973) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ660919-193 ED638789227TH รุตช้างกลาง + bluezone (596324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ สข.๑ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
53 # 3อจ660920-103 ED586243742TH Choi2528 + noi70 (595988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)
54 # 3อจ660920-104 ED871909405TH apichartploysai + (595992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทียมเยาวราช
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
55 # 3อจ660920-106 ED859530929TH taranan + thatcharit (596002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ไม่แท้)(G 66%)

56 # 3อจ660920-116 gitsada_19 + ลูกชิ้นงับงับ (595946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184MZVEP6B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ด ๙)
57 # 3อจ660920-132 EM041878230TH อ้อยป่า + นกแก้ว (595960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 76)
58 # 3อจ660920-133 EM041878230TH ไซม่อน + นกแก้ว (595962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 68%)
59 # 3อจ660920-134 EM041878230TH m-cot + นกแก้ว (595965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
60 # 3อจ660920-143 TH01184MX4EX2B0 พระไม้ศิริมงคล + ตัส99 (595973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก(น้อย) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(S 92%)
61 # 3อจ660920-144 ED805729376TH inspire + ตราชั่ง (595978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ660920-145 ED787840124TH Patwat + น้องโชตะ (595981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)
63 # 3อจ660920-152 EV716934795TH wanitcha + พรพานิช (595937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองสมโภชน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 324/สภาพทำความสะอาดผิว)
64 # 3อจ660920-158 ED871003320TH Feen_8Rew + แบทแมน (595967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
65 # 3อจ660920-165 ED841141530TH Nightt0 + มังกรชล (595957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
66 # 3อจ660920-166 ED824131095TH Somcom + พลกฤต (595961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.เลย
67 # 3อจ660921-137 ED830137401TH บอยสวนหลวง + Teeman88 (596179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ก.ย. 2566 - 08:37 น.] #87337 (20/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660904-016 EM086886426TH นกแก้ว (593893) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ660905-017 EB939463162TH seranee (594040) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ660908-016 ED771343348TH chsearn (594516) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ660908-021 EX608015648TH print (594507) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ660908-022 EX608015648TH print (594513) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ660909-004 ED844072816TH black-van (594657) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ660909-014 ED844072820TH black-van (594661) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660909-022 EH338237469TH ปืนใหญ่ (594666) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660911-020 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594845) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ660913-006 TH01184KYR978B0 Reindeer_kwang (595178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660913-009 ED777171615TH UNICITY (595184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660913-017 ED813080525TH พรวิภัทร์ (595164) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660913-031 ED703389748TH mchutith (595110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660915-013 ED854824775TH ช้างน้ำ (595432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660916-008 ED835653985TH nongnhun (595539) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ660916-014 EM097735104TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660918-027 ED828143054TH CTPRAKRUENG (595753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660919-011 ED864310979TH Wisarutd (595906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660919-016 ED832324804TH ธนูทอง (595917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660919-033 EB913463029TH Ti2566 (595819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660920-002 ED731136325TH นุหนองคาย (596022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660920-005 ED624798572TH บรรเจิด (596030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660920-007 ED847116198TH boonkue (596031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660920-008 ED862136645TH premrit (596034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660920-009 OB296312833TH Sittin (596036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660920-010 ED4908802TH Sakchaioa1311 (596037) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 1อจ660920-011 ED839008885TH ตุ๊หลวง (596039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660920-015 ED751794450TH Burapha777 (596045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ660920-017 ED853623905TH t_local (596046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660920-018 ED777185101TH ผู้นำพล (596048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660920-022 ED829914390TH nogyoon (595993) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 1อจ660921-012 ED846136236TH PANI_SAMIT (596138) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660830-016 ริณดา (593364) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ660906-027 Olarn29 (594286) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660907-017 blue333 (594410) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660907-032 ต่อคู้บอน (594434) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660908-004 เมวิกา001 (594525) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660908-021 Yutto147 (594559) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ660908-030 หนึ่งในสยาม (594505) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
8 # 2อจ660909-003 montr (594664) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660909-007 somsak-p (594669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ660909-012 marchtu23 (594685) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660914-003 nattasak (595317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660915-019 poonpan (595407) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660916-008 หนุ่มธนบุรี (595538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ660916-020 ศตกมล (596180) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ660918-011 teetoon (595755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660919-017 jicko (595912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660920-002 jackmahakhun (595928) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ660920-011 อรรถพล (596007) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660909-124 EM097710527TH พุทธานุภาพพระสยาม + ซูโม่ (594579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ช่อพระกริ่งศรีวิชัยมหาเศรษฐี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นสร้างสะพานท่าช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.สิงห์บุรี
2 # 3อจ660909-150 BTCN00002094883 Chansri1 + แบงค์ธาตุพนม (594723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธเจ้าในวิหาร หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ660911-122 TH01184JY7VE7B0 อภิชาติชุบทอง + toopronchai (594789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2508 จ.ชลบุรี
4 # 3อจ660911-133 EF541006810TH กิมเล้ง + jabee (594793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว)
5 # 3อจ660912-138 TH01184KQ7HF0B0 rungrot + เวฬุวัน99 (594931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดจันทนาราม รุ่นฉลองพระวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ660912-157 ED754486885TH ouy2524 + thaveep (594952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงแดง(ยุคปลาย) ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
7 # 3อจ660913-104 EM232568345TH รักกัน + มุกดอนเมือง (595082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660913-111 EB912210403TH soontorn51 + pieronut (595003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุป่ามืด จ.กำแพงเพชร กรอบเงิน(S 60%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ660913-147 KBNC2000233734C บรีสพระช่วย + pradee125 (595053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(เล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
10 # 3อจ660913-187 TH01184KQKG32B0 ท๊อปTURBO + Ritraya (595099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ660913-203 ED815674663TH DDman + ฅนบางใหญ่ (595061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมบนล่างขวา)
12 # 3อจ660913-226 EJ666391609TH virun123 + ขนมกรุบ (595139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพใช้)
13 # 3อจ660914-104 PYP174000002175 zafari + gunner (595240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
14 # 3อจ660914-142 ED841959195TH soontorn51 + แอ๊ดป่าซาง (595253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกำแพงอู่ทอง วัดพิกุล พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ660915-106 ED728248247TH tksboomt + KID_2 (595347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี
16 # 3อจ660915-160 sakchidlom + Nantakarn (595429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184M9QR16B0
เหรียญพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)(G 90%)
17 # 3อจ660916-115 EM097741776TH nop168 + บอสตัน (595507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทอแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

18 # 3อจ660916-127 EM097734727TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (595502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.พิจิตร (หน้าตัก 3.8 นิ้ว)
19 # 3อจ660916-128 ED871900790TH eakkapong + Pig2525 (595506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดหลังล่างซ้ายเล็กน้อย)(S 54%)
20 # 3อจ660916-129 ED871900790TH tum007 + Pig2525 (595510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดขอบล่าง)
21 # 3อจ660916-143 EM097734642TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (595508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
22 # 3อจ660916-155 EM097748139TH juipeter + ซูโม่ (595469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ660916-160 ED832278645TH tekapol + ริณดา (595482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ660916-163 ED832278945TH tekapol + ริณดา (595548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
25 # 3อจ660918-014 tojane + ตาโต้ง (595588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ660918-017 คงทอง + pokok27 (595600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเต่ายันต์ไม่เคลื่อน เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (600703-053)(G 92%)
27 # 3อจ660918-110 ED862509016TH lohbetong + ชอบพิจิตร (595640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
28 # 3อจ660918-123 ED862116632TH น้องพอดี + ต่อยอด (595610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
29 # 3อจ660918-129 ED598195109TH sherbet88 + ต้นอุทยาน (595630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ660918-134 EM097748672TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (595629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกต หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2537 จ.นครปฐม
31 # 3อจ660918-146 TH01184MEYXW3B0 พรญาณ + Dumy_kitsada (595683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
32 # 3อจ660918-161 EM041878084TH pimthong + นกแก้ว (595657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
33 # 3อจ660918-171 ED852160866TH sherbet88 + บ้านสวน22 (595716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจันและโค้ดอุ)
34 # 3อจ660918-172 ED868312975TH sirkob + akehup (595719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก สร้างก่อนปี 2500 **ไม่ระบุที่สร้าง
35 # 3อจ660918-173 EM097735118TH toymlt + ซาลาเปา (595722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660918-174 EM097735118TH Pui2529 + ซาลาเปา (595723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

37 # 3อจ660918-175 EM097735118TH เจ้าชายอสูร + ซาลาเปา (595725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
38 # 3อจ660919-101 ED834247668TH alife + ฟรุ๊คบางพลี (595791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อผงว่านบุเงิน (S 88%) จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดหูซ้าย,ฐานและกะไหล่ทองใหม่)
39 # 3อจ660919-104 ED830918986TH midori + มะนาวแป้น (595800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป วัดสุทัศนฯ รุ่น วปร. เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
40 # 3อจ660919-110 KBHP200034252A4 Manow2426 + (595817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Aeybangsaen
พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.จันทบุรี
41 # 3อจ660919-112 EB924318671TH สอโยธยา + phalao2000 (595806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)(651202-1096)
42 # 3อจ660919-142 ED722377138TH Far2520 + นันทวัน2460 (595810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
43 # 3อจ660919-149 EM097735696TH midori + ซาลาเปา (595836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่และทำความสะอาดผิว)(G 79%)
44 # 3อจ660919-155 ED751554087TH anndamun + บอยพระเครื่อง (595853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอม วัดคลองโป่ง พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.สุโขทัย (สภาพใช้สึก)(610811-245)
45 # 3อจ660919-159 ED808157845TH mingloei + กาเบียล (595865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกต เจ้าแม่กวนอิม กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ660919-177 EM097735705TH viponcity + ขนมไทยแม่อารีย์ (595870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง รุ่นเปิด สน.พลับพลาไชย เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทอง-เงินใหม่)(G 78%)
47 # 3อจ660920-001 น้องจักรพงษ์ + (595976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก **ไม่ระบุที่สร้าง
48 # 3อจ660920-002 Chansri1 + THAITANIUM (595980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (สภาพชำรุดเหลือ 1.1 นิ้ว)
49 # 3อจ660920-003 ploithai + jess5461 (595986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ660920-004 Ritraya + โฟล์คซอง (595990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (650520-1090)(G 64%)
51 # 3อจ660920-005 Sleek + tanint (595996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท (640603-067)
52 # 3อจ660920-006 pop2517 + kaninnek (595999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงจุ่มรัก ปี 2495-2515 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 69%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
53 # 3อจ660920-007 ธาวัช + pukpik (596001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(580716-125)(G 59%)
54 # 3อจ660920-008 ทนายหลวง + nboeke (596003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ660920-009 winwin + คุณเฮง (596006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

56 # 3อจ660920-101 ED847270458TH Nuysamui + ขุมทรัพย์พระ (595982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช.. (660510-1415)
57 # 3อจ660920-102 ED759159119TH chairatmt + dreadlord (595985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 (ล) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
58 # 3อจ660920-105 ED819766878TH murbur + golfsriracha (595995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660920-107 EM097736475TH limmy + ขนมไทยแม่อารีย์ (596004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางประทานพร กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ660920-108 ED800449140TH thonglor + ศราวุธ (596009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660920-109 EM097736467TH ทอเร็ตโต้ + ขนมไทยแม่อารีย์ (596010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางถวายเนตร หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
62 # 3อจ660920-110 EM097736467TH kitikorn16 + ขนมไทยแม่อารีย์ (596013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบัณฑูร กรุวังหน้า พิมพ์เศียรแหลม
63 # 3อจ660920-111 EM097736467TH ตาลเดชา + ขนมไทยแม่อารีย์ (595930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่หลังคงทองใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.นครปฐม
64 # 3อจ660920-112 ED819508936TH เชษฐประตูผี + kritk (595932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อผง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660920-113 ED850823664TH torsux + bancha18 (595935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
66 # 3อจ660920-114 ED801962381TH เชษฐประตูผี + Tumkung (595940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข พิมพ์ทรงไก่ เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ660920-117 ED783762673TH ton-230 + songprapob (595949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผงใบลาน ปี 2512 จ.นครปฐม
68 # 3อจ660920-119 828285903745 kaity + nukro09 (595956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
69 # 3อจ660920-120 ED753458928TH พระสมุทร22 + ANURUT (595959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่คำ วัดอัมรินทร พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ660920-121 EG525443414TH puriwaj + นราลัย (595929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อขุนรามคำแหง เนื้อทองคำ 80% ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 13.2 กรัม) (660913-1128)
71 # 3อจ660920-122 PEX090100040309 ifeelblue + Gamulet88 (595931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นชินบัญชรล้านนา เนื้อสำริด ปี 2565 จ.ลำพูน (หมายเลข 5149)
72 # 3อจ660920-124 OB005892415TH ninjaykk + supatssss (595936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
73 # 3อจ660920-127 ED862530495TH supanutk + piaric (595944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน กรอบเงิน (S92%)
74 # 3อจ660920-128 EM041878230TH tummusic46 + นกแก้ว (595948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 63%)

75 # 3อจ660920-129 EM041878230TH wanitcha + นกแก้ว (595951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ660920-130 EM041878230TH joki_bank + นกแก้ว (595955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด,อุดเทียนชัย)
77 # 3อจ660920-131 EM041878230TH pornpipat + นกแก้ว (595958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่นที่ระลึก 168 ปี เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 500/วัดไตรมิตรฯสร้าง)
78 # 3อจ660920-136 EM041878230TH bioenjoy_k + นกแก้ว (595971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
79 # 3อจ660920-137 EM041878230TH Boyyy999 + นกแก้ว (595974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)(G 62%)
80 # 3อจ660920-138 EM041878230TH Boyyy999 + นกแก้ว (595977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)(G 67%)
81 # 3อจ660920-139 ED719445442TH ศิษย์พระครูไข่ + jessada6678 (595979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้สึก) (610214-082)
82 # 3อจ660920-140 ED834339894TH Far2520 + wit22 (595983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
83 # 3อจ660920-141 ED834339894TH Banksqweez + wit22 (595964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม(S 91%)
84 # 3อจ660920-142 ED832353536TH dokebi_123 + ธนูทอง (595969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ660920-147 EM097761696TH เขียววาริน + บอสตัน (595987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นกฐิน 59 เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.ลพบุรี (ขนาดสูง 7 นิ้ว)
86 # 3อจ660920-148 ED857341366TH pop2517 + manu-nu (595991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2565 จ.นครปฐม (หมายเลข 4397) **พระสภาพสวย
87 # 3อจ660920-149 ED741075869TH supatssss + teoimeen (595994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660920-150 ED755263765TH babala + โอ๊ยบ้านใหม่ (595997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 268562/สภาพล้างผิว)
89 # 3อจ660920-151 ED856244986TH วัฒนไชย์ + ปุริมพัฒน์ (595933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 79%)
90 # 3อจ660920-153 EM097749409TH taccord + ซูโม่ (595941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชิน จ.ราชบุรี กรอบทอง(G 80%)
91 # 3อจ660920-155 EM097749409TH lungwut + ซูโม่ (595950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงินลงยา จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 90%)
92 # 3อจ660920-156 EM097749409TH pound2007 + ซูโม่ (595954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดนางชี จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ660920-157 EM097749409TH virun123 + ซูโม่ (595963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์

94 # 3อจ660920-159 ED777185101TH หม่อง + ผู้นำพล (595972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660727-1124)(G 83%)
95 # 3อจ660920-160 EM097736453TH poo2515 + ซาลาเปา (595975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ660920-161 EM097736453TH maximum9 + ซาลาเปา(595939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

ตะกรุดหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
97 # 3อจ660920-162 ED780870299TH eootyoo + sanopporn (595942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ร้อยเอ็ด
98 # 3อจ660920-163 ED780870299TH masterpiece + sanopporn (595945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ660920-164 ED778492505TH chav5 + bluezone69 (595952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (660411-1187)(G 69%)
100 # 3อจ660920-167 EM232571835TH ผู้นำพล + หวานเย็น007 (595966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ฉ ไม่มีขีด)(G 78%)
101 # 3อจ660921-002 anothaitmc46 + jicko (596062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
102 # 3อจ660921-003 คงทอง + Wachilapat (596066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
103 # 3อจ660921-004 Keang24 + sineru32 (596069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อตะกั่ว ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630224-071)(G 78%)
104 # 3อจ660921-005 พีรสิทธุ์ + ปิดตา (596074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก.)
105 # 3อจ660921-006 nopakk + tontatto (596078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (640712-206)
106 # 3อจ660921-007 taccord + tontatto (596083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้/สภาพแต่งจมูก)
107 # 3อจ660921-101 ED850508971TH Phichit_02 + ibas7723 (596056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายเล็กน้อย)(G 83%)
108 # 3อจ660921-102 ED844111700TH puppy666 + Sahapon (596061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660921-103 cpall + ธัญสักปฐมาธนสรร (596065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184MX2US1B0
เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ วัดหูกวาง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครสวรรค์ (641112-1001)(G 74%)
110 # 3อจ660921-104 ED842501808TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (596068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แม็คพระเครื่อง
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(660815-1103)
111 # 3อจ660921-106 ED830934140TH pikkared + Manunicon (596077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (660801-1033)
112 # 3อจ660921-107 EJ333271653TH vanbastens + ponrit (596081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ

113 # 3อจ660921-108 ED838442870TH ยักษ์เขียว + sunya1 (596084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ660921-109 ED007522165TH พ่อน้องจ้าว + Chuay1312 (596090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ660921-111 ED007522165TH tonphra + Chuay1312 (596060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ660921-113 ED865505415TH JutaratPin + mchutith (596067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพชำรุดไหล่ขวา,ผิวมีคราบจากการเก็บ)
117 # 3อจ660921-117 ED828144559TH tiseng + เจ๋งจริง (596094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ660921-119 ED824334739TH m-cot + Reindeer_kwang (596102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2608)
119 # 3อจ660921-121 EM097761807TH อนันตรา + บอสตัน (596054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์สร้อย วัดเลียบ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ660921-122 ED441699305TH Viraphan711 + Sirachai22 (596058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง ปี 2465 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึก)
121 # 3อจ660921-123 EX623645102TH antiqueone + pwongphu (596064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ 95% ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท) (น้ำหนักทอง 15
กรัม)(660407-1222)
122 # 3อจ660921-124 ED652148184TH น้องอลัน + SOMDED (596071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นเทพเจ้าแห่งการค้าขาย เนื้อเงิน ปี 2541
123 # 3อจ660921-125 ED838353931TH Spider_Man + Juicy (596075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
124 # 3อจ660921-126 ED822029498TH magician + rungrot (596080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่อิง วัดโคกทม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์
125 # 3อจ660921-127 EJ057578564TH payungsak + ต้นคุง (596086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพสวย)(650920-1359)
126 # 3อจ660921-129 ED816119296TH babala + nuthapol (596095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (660531-1004)
127 # 3อจ660921-130 ED769949261TH กุ้งหวาน + chen_2222 (596099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (หมายเลข 649/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
128 # 3อจ660921-135 EM231202683TH หม่อง + littletjzaa (596079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ660921-140 EM041878393TH pinits + นกแก้ว (596093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ราชบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
130 # 3อจ660921-142 ED769949275TH rock10 + chen_2222 (596103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
131 # 3อจ660921-143 ED871908246TH เด็กนอก + Pig2525 (596106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพอุดซ่อมข้อมือและขอบหลังบนซ้าย)

132 # 3อจ660921-144 ราชสีห์ + ตะกรุดโทน (596111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184MNMW54B0
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ660921-146 Viraphan711 + Suchart16 (596175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184MM0N91B0
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดสำโรง จ.พิจิตร
134 # 3อจ660921-147 กุหลาบแดง + sompong963 (596116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184MSZN69B0
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.ชัยนาท
135 # 3อจ660921-148 EK054280992TH sudarat_P + นับหนึ่ง (596120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดอ่างทอง พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2491 จ.อ่างทอง
136 # 3อจ660921-149 ED817336076TH สมิงพราย + ณชินบัญชร (596123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (โค้ด วจ/วัดวังจิกสร้าง)
137 # 3อจ660921-151 ED803483335TH gunner + iamponpanit (596117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
138 # 3อจ660921-154 ED836320198TH Sittin + eiw5211 (596127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นยายพวง จ.นครสวรรค์
139 # 3อจ660921-155 EM267780958TH บรีสพระช่วย + (596133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
140 # 3อจ660921-156 EM267780958TH Tum168 + คนเหนือพลัดถิ่น (596140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
141 # 3อจ660921-158 ED872103298TH loongmike + เด็กอ่างหิน (596147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงคลุกรัก ปี 2506-2515 จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
142 # 3อจ660921-159 ED846431848TH muyongpi + Yo_live_story (596151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง
143 # 3อจ660921-160 KBNPN00018312A4 เอ๋พระรามห้า + ARROW (596158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 27259)
144 # 3อจ660921-161 EJ032695851TH KohMeaklong + Manunicon (596096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 .กรุงเทพฯ
145 # 3อจ660921-162 ศักดิ์นรินทร์ + mai1975 (596101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184N3TGW9B0
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4889)(G 65%)
146 # 3อจ660921-163 TONG_NK + mai1975 (596105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184N3TGW9B0
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์ใหญ่หลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 1733) **พระสภาพสวย
147 # 3อจ660921-165 ED792367305TH sirimongkon + pippinnu (596112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2222)
148 # 3อจ660921-166 TH1884N28N48B0 enrich999 + พิ้งแพนเตอร์ (596115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 83/โค้ดเพชรเต็ม)
149 # 3อจ660921-169 ED617984795TH khoonsert + แจ็คหวัง (596126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
150 # 3อจ660921-170 EM232574235TH เขียววาริน + Boyprasertsak (596130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660408-1024)(G 65%)

151 # 3อจ660921-171 BTPP000171262LU piyaphum + Xdireak (596098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)**พระสภาพสวย
152 # 3อจ660921-174 OB296613405TH ks_somsin + m_devil (596113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
153 # 3อจ660921-180 LASW000464587MF JoEthaibev + lamborghinizi (596139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผ้า(หยาบ) จ.ชัยนาท (ขนาด 21x17 นิ้ว)(660911-2162)
154 # 3อจ660921-181 TH01184N8KTA9B0 เมืองไทย + ป๋องร้อยไร่ (596171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร

่สวนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 ก.ย. 2566 - 08:36 น.] #87334 (19/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660907-005 ED027095982TH นภดล1 (594318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ660909-009 ED621845145TH มุกภูเก็ต (594658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ660913-032 ED809360419TH ch-max (595116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ660914-008 ED859414605TH karjo123 (595324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660914-009 TH01184M3HWY9B0 น้ำแม่อาย (595325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660914-010 TH01184M4EAP1B0 masounjig (595326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660914-011 ED016936488TH Toynok2530 (595328) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ660916-018 EM097735104TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ660918-015 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660919-003 ED813883709TH บิ๊กบีม (595884) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660919-007 TH01184MQZYV6B0 Preecha_71 (595889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ660919-010 EM323044161TH Succeed28 (595896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660919-014 ED795530932TH น้องหมี (595914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ660919-015 EH670899763TH waiwai00 (595916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660919-017 EM097748828TH ซูโม่ (595918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660919-020 ED773976705TH มะตูมนะโม (595920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660919-025 ED869803825TH meildola (595863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660919-031 EM097735546TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660830-019 ริณดา (593379) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660906-014 ริณดา (594284) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660907-031 golflampang (594436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ660908-001 อตกพระเครื่อง (594482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660908-027 ทรัพย์เจริญ (594529) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ660912-007 ภาคพระเครื่อง (594976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660913-023 Panaddakj (595140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660914-012 ปิง_บางกรวย (595289) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ660916-012 Anechap (595567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660918-008 แก้วอุษา (595743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660919-003 ชัยแคราย (595844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660919-008 Yodes (595860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660919-009 ต่ายวัดหนึ่ง (595864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660919-014 jicko (595905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660919-015 jicko (595907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660920-013 การันตีพระ (595927) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660906-176 ED572270655TH อาณาจักรพระ + TALTAWAN (594188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
2 # 3อจ660909-140 ED697651365TH kob2424 + ข้าวฟ่าง (594639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังพระพิฆนเศวร เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ660912-106 EM09773465TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (594890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อผง ปี 2510 จ.ฉะเชิงเทรา(G 93%)
4 # 3อจ660913-139 EM097733942TH Q-Taro + ขนมไทยแม่อารีย์ (595051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง
5 # 3อจ660914-012 Omeza + tanint (595208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว) (650420-1046)(G 68%)
6 # 3อจ660914-141 ED831806353TH masterpiece + boom6449 (595249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
7 # 3อจ660916-010 m-cot + หลานตาจวบ (595489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน
8 # 3อจ660916-145 EM097734642TH โพธาราม + ขนมไทยแม่อารีย์ (595516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.นครปฐม
9 # 3อจ660916-167 EB913302738TH chairatmt + ปฏิพัทธ์2539 (595558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม(S 90%)
10 # 3อจ660918-106 ED830933158TH Nongjeen + Manunicon (595611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
11 # 3อจ660918-119 ED718444145TH korn88 + adiphong (595641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (กรอบทองแดงชุบเงิน)
12 # 3อจ660918-142 EM097741952TH seven13 + บอสตัน (595659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
13 # 3อจ660919-001 Goose + เมษเมษา (595768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
14 # 3อจ660919-002 สมิงพราย + chane (595772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว) (660831-2248)(G 80%)
15 # 3อจ660919-003 patrollawyer + chane (595776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (660823-1259)
16 # 3อจ660919-004 Nongbright88 + chane (595921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดตอกไม่เต็ม) (660327-1045)(G 81%)
17 # 3อจ660919-005 ศรายุทธสายไหม + noomark (595781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (660826-1084)(G 64%)

18 # 3อจ660919-006 seed-seed + สามภพพ่าย (595786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโคนสมอ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ660919-007 ขุนพลโต + UDS-35 (595790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (660216-2035)
20 # 3อจ660919-008 puriwaj + tpce(2002) (595793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (660914-1119)
21 # 3อจ660919-009 ซิยิ่นกุ้ย + deawn (595795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูป วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660919-010 Hug_Nongkhai + (595799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(660114-2087)
23 # 3อจ660919-013 joki_bank + pachre (595777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมือ)(G 80%)
24 # 3อจ660919-014 pimthong + jdbig (595780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ660919-015 Keang24 + ขนมผิง (595784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (580109-135)(G 82%)
26 # 3อจ660919-016 blue333 + ขนมผิง (595787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(580302-027)
27 # 3อจ660919-102 ED834247668TH alife + ฟรุ๊คบางพลี (595794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสำปะซิว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 59%)
28 # 3อจ660919-103 ED830918986TH asupasit + มะนาวแป้น (595798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660919-105 midori + Thotsapon888 (595803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184MR3ZU7B0
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
30 # 3อจ660919-107 ED849708525TH entaneer + นกแก้ว (595808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
31 # 3อจ660919-108 ED845402536TH thonglor + thanaanan (595811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ660919-109 TH01184M95R82B0 rungrot + เอกปากช่อง (595815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์บล็อกสายฝนหูขีด จ.กำแพงเพชร
33 # 3อจ660919-113 midori + ตะกรุดโทน (595812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184MNMZN3B0
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660919-114 828280917111 supra212 + mkrongthip (595813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7617)(571119-023)
35 # 3อจ660919-115 OB030690865TH ks_somsin + m_devil (595820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดปลายหูขวา)
36 # 3อจ660919-116 ED872002878TH ninnin + router (595823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (660826-1013)

37 # 3อจ660919-117 EH948320048TH มิตรพระแท้ + doramon2345 (595826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660919-118 EM097747575TH maximum9 + ซูโม่ (595832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแป้น วัดเสาธงใหม่ ปี 2470 เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
39 # 3อจ660919-119 EM097747575TH maximum9 + ซูโม่ (595834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อถักเชือกลงรัก กรอบทอง(G 48%)
40 # 3อจ660919-120 EM097747575TH maximum9 + ซูโม่ (595837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครปฐม (วัดท่ามะเดื่อสร้าง)
41 # 3อจ660919-121 EM097747575TH midori + ซูโม่ (595767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 50%)
42 # 3อจ660919-122 ED865414003TH tekapol + chane31 (595769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660919-123 828279883922 ย้ง_บางกร่าง + ผู้พัน (595774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(ขาว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
44 # 3อจ660919-124 OA073054089TH อตกพระเครื่อง + soccer (595778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
องคต เนื้อไม้ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ660919-125 OA073054089TH อตกพระเครื่อง + soccer (595782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์พุทธกวัก เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
46 # 3อจ660919-128 TH01184MHGUV3B0 korn88 + ป๋องร้อยไร่ (595789) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระท่ามะปราง วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ660919-129 ED879600924TH แม่ปิง9 + seranee (595797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ระยอง (660324-1120)
48 # 3อจ660919-130 ED84714508TH ตั้มเบนลี่ + BankHiWay (595801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ.. (หลังตรายางจาง) (660531-2163)
49 # 3อจ660919-131 EB933822255TH greenmoon + Sutee-sai2 (595766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ660919-132 ED865612539TH pcha429 + Easyone (595770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 60%)
51 # 3อจ660919-134 EB933850486TH เหน่งบางคู้ + Peterwong2436 (595779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างเส้น จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660919-135 ED865940287TH wanitcha + OaTaWa (595783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.สุรินทร์
53 # 3อจ660919-138 ED865612525TH Ketsara1104 + Easyone (595792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
54 # 3อจ660919-140 ED828135027TH rock10 + dargon (595796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์

55 # 3อจ660919-141 ED843691512TH พิมพ์นิยม + joeenok (595807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660919-143 ED581019158TH lumpini6655 + srikriangkrai (595814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 8064) **พระสภาพสวย
57 # 3อจ660919-144 EM097735696TH Bassociety + ซาลาเปา (595818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก
58 # 3อจ660919-145 EM097735696TH chairatmt + ซาลาเปา (595825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น รวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
59 # 3อจ660919-147 EM097735696TH ลูกแม่จัน + ซาลาเปา (595829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660919-148 EM097735696TH โองการ + ซาลาเปา (595833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
61 # 3อจ660919-151 EM097735696TH midori + ซาลาเปา (595838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
62 # 3อจ660919-153 ED832325124TH anndamun + wuaface (595845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660919-154 ED862142080TH น้ำแม่อาย + เก้าหมู่เก้า (595849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
64 # 3อจ660919-156 EB939177710TH เขียววาริน + seranee (595856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660919-161 ED834825304TH เชษฐประตูผี + บางกะปิ (595821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อผง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660919-162 ED454645495TH Dadab168 + Q-Taro (595824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นนทบุรี.. (สภาพสวย)(641025-2395)(S 91%)
67 # 3อจ660919-163 ED853860887TH chay7 + ชัยพฤกษ์345 (595827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร
68 # 3อจ660919-165 EM231198771TH BhuriKet26 + Boyprasertsak (595835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมากนกมีดาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
69 # 3อจ660919-166 EJ666391895TH อาทิตย์๙๙ + ขนมกรุบ (595840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
70 # 3อจ660919-167 EM097735705TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (595843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660919-168 EM097735705TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (595846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี(G 77%)
72 # 3อจ660919-169 EM097735705TH chairatmt + ขนมไทยแม่อารีย์ (595848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด)
73 # 3อจ660919-170 EM097735705TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (595851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง(G 65%)

74 # 3อจ660919-171 EM097735705TH กิตติ2528 + ขนมไทยแม่อารีย์ (595847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 81%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
75 # 3อจ660919-172 EM097735705TH Songpat + ขนมไทยแม่อารีย์ (595850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 65%)
76 # 3อจ660919-173 EM097735705TH ภูมิแผ่นดิน + (595854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 1)
77 # 3อจ660919-175 EM097735705TH กชชโย19 + ขนมไทยแม่อารีย์ (595862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
78 # 3อจ660919-176 EM097735705TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (595866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม(G 88%)
79 # 3อจ660919-178 ED84631499TH ninnin + เบียร์แปดสาม (595873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(สระอาแตก) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
80 # 3อจ660919-179 ED846431539TH diethelm + เบียร์แปดสาม (595877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
81 # 3อจ660919-180 ED857511343TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + บุญโชค (595881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ660919-183 EM097735719TH limmy + ขนมไทยแม่อารีย์ (595885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ660919-185 ED861906651TH puriwaj + พรพัฒน์ (595893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ660919-187 ED861906651TH greenmoon + พรพัฒน์ (595900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก( ๗ ติ่ง) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี
85 # 3อจ660919-189 ED861906651TH เมืองสมุทร + พรพัฒน์ (595902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
86 # 3อจ660919-191 ED796382081TH Komsank + bluezone69 (595872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม (660329-1023)(G 70%)
87 # 3อจ660919-192 ED805308563TH X-change + จูมไม้เมือง (595876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 ก.ย. 2566 - 08:40 น.] #87331 (18/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660829-010 ED778443014TH bluezone69 (593153) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ660908-004 EM267839106TH UNICITY (594541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660908-018 ED699174108TH จุ๋มจิ๋ม (594552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 1อจ660908-019 ED809940648TH BaroQue (594556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ660913-012 ED764796484TH ลูกปัตต์ (595157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660914-001 ED809360422TH ch-max (595315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660914-002 EN48381356TH Phontaladplufc (595318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660914-004 EH779164648TH ลักษณ์ตะวัน (595320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660914-007 ED804240842TH inspire (595323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660914-013 EM232565962TH Phichit_02 (595298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660914-017 ED852144157TH บ้านสวน22 (595310) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ660914-018 ED832323171TH ธนูทอง (595312) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ660914-019 ED772093584TH ฤทธิ์ (595316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ660914-020 ED802734448TH บรีสพระช่วย (595322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660914-021 EB912723751TH Ti2566 (595282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660915-001 ED812486017TH เรือนเขี้ยวแก้ว (595398) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660915-002 ED832350248TH Tawee888 (595403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ660915-006 ED796949986TH โซฟี007 (595411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ660915-011 ED821065746TH Pakin10 (595425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660915-012 EM086887072TH นกแก้ว (595427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ660915-015 ED721036794TH สั่งใส่เพิ่ม (595430) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
22 # 1อจ660915-016 TH01184M42VH4B0 Choi2528 (595441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660915-017 ED851136295TH babala (595444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ660915-018 OB021465968TH Khunpun (595434) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
25 # 1อจ660915-019 EM135386256TH inuisiam49 (595448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660915-023 ED845712590TH black-van (595435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ660915-027 EM231194063TH Waralee01 (595452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660915-028 MAHA0003390018Q Winai755 (595389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ660916-001 ED729281244TH saowaluk12 (595520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660916-003 EJ329218197TH เนตรบางวัว (595526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660916-004 ED694876308TH auu2520 (595527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660916-007 EB924287118TH ปราถนา (595537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660916-010 ED737969830TH Darkaun (595541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 1อจ660916-012 ED805788140TH artman7007 (595560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ660918-003 EM232569995TH กว๊านพะเยา (595678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ660918-004 ED861911311TH Khanoon (595684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ660918-006 ED862116632TH ต่อยอด (595694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ660918-026 ED795525359TH น้องหมี (595751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ660919-002 KBI350001159624 มอร์เมืองทอง (595909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660830-018 ริณดา (593374) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660905-007 penpathum (594058) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660906-009 ริณดา (594266) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ660906-015 ริณดา (594289) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660907-013 นราคอฟ (594412) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660908-016 pontat567 (594518) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ660908-031 rattasah (594535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ660908-032 rattasah (594542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660908-033 rattasah (594543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ660909-026 Ban2015 (594667) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
11 # 2อจ660911-005 แก้วอุษา (594794) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ660911-024 สรขอนแก่น (594807) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
13 # 2อจ660913-004 Look_tann (595015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ660914-001 หนุ่มธนบุรี (595294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660914-002 Teesan1709 (595300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660914-008 อรรถพล (595308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660914-009 thailandamulet (595311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660914-011 hunter04 (595321) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
19 # 2อจ660914-014 ปิง_บางกรวย (595292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ660914-018 Susit0302 (595296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ660914-019 Susit0302 (595297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660915-001 ake2512 (595439) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ660915-003 popeye289 (595443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ660915-005 พิศรุษ (595446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ660915-008 teetoon (595450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ660915-011 wirat3003 (595394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ660915-014 tuicps (595401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ660915-015 takolai37 (595402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ660915-017 teetoon (595406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ660915-022 boy77 (595392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ660916-002 อาตมาพระเครื่อง (595529) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ660916-006 แม้วจอมเทียน (595531) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ
33 # 2อจ660916-007 เอกลำชะร่า (595535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ660916-010 KhomBangkok (595540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ660916-013 biggboss2540 (595568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ660916-014 teetoon (595569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ660916-015 teetoon (595570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
38 # 2อจ660918-007 แก้วอุษา (595741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ660918-020 surasak_bpb (595757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ660918-024 เอกฤกษ์ (595673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ660918-029 tungsaima (595682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42# 2อจ660919-010 ต่ายวัดหนึ่ง (595869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660907-135 EM183302548TH Mai-Kumklao + หมูแผ่น (594440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง
2 # 3อจ660909-133 ED621845145TH bioenjoy_k + มุกภูเก็ต (594617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ660912-107 EM097733465TH M_class + ขนมไทยแม่อารีย์ (594896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
4 # 3อจ660912-112 EM097733465TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (594865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ660913-101 ED829083051TH sherbet88 + tle_wangpikul (595072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 77%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ660913-105 EM097755245TH Maya12 + เวสแฮม (595084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นอายุครบ 88 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุรินทร์
7 # 3อจ660913-155 ED821244464TH เสี่ยเมืองกาญฯ + เสน่หา (595043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ660913-202 EM100335055TH toopronchai + Gigsszeet (595056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์กลางหลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
9 # 3อจ660914-109 ED821236794TH eakkapong + เสน่หา (595258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
10 # 3อจ660914-127 ED009456849TH midori + เมืองไทย (595279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660914-138 EM097734126TH อ้อยป่า + ซาลาเปา (595236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ660914-145 TH01023QK5R82A ส่องกล้องแตก + jojosan (595263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ660915-114 EB970236981TH tekapol + Promarin (595372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
14 # 3อจ660915-118 EG371319303TH Promarin + Buncha (595386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิงหลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์
15 # 3อจ660915-122 EB91281564TH Chansri1 + pieronut (595360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ660915-146 RD774956821TH ทันบางบอน + somsak2521 (595374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)
17 # 3อจ660915-148 ED824499715TH wat888 + bank121 (595380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา

18 # 3อจ660915-154 ED831066159TH Watermelon + bankvasan (595414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 65%)
19 # 3อจ660916-130 ED745383220TH Boyyy999 + Nong_Arm (595514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบซ้าย)
20 # 3อจ660916-133 LKL2000292621K9 ahatyai + nufever (595475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) กรอบทอง(G 86%) **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
21 # 3อจ660918-007 PHLOI + Pongsak999 (595598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660918-116 ED849720132TH พจน์3841 + nengneng (595625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 71%)
23 # 3อจ660918-121 อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (595605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184MJBDP3B0
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660918-122 supatssss + ชัยนเรศ (595608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184MJBDP3B0
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2470 จ.นครปฐม (วัดบางหลวงสร้าง)
25 # 3อจ660918-131 ED849720146TH goodaomzc + nengneng (595619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก กรอบทอง(G 79%)
26 # 3อจ660918-151 ED832288571TH เขาควาย + ศรัทธา111 (595618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5.3 นิ้ว)
27 # 3อจ660918-156 ED832288611TH lekyo89 + ศรัทธา111 (595638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
28 # 3อจ660918-157 EM041878084TH midori + นกแก้ว (595644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660918-169 ED852160866TH maymaybaa + บ้านสวน22 (595703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 ก.ย. 2566 - 08:40 น.] #87328 (17/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660908-025 ED83650241TH Thanapong36 (594560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ660908-032 ED793635008TH Kop86 (594530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
3 # 1อจ660908-034 ED844803334TH jojubkay (594538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ660916-015 EM097735104TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595563) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์
5 # 1อจ660916-016 EM097735104TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595564) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 13 รายการ(ทอง/เงิน) 7 รายการ
6 # 1อจ660905-013-034 ED784065807TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (594095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660905-031 ศตกมล (595765) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ660908-005 เมวิกา001 (594533) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ660908-006 เมวิกา001 (594539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660908-007 เมวิกา001 (594546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ660908-008 เมวิกา001 (594550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ660908-014 Ga656 (594553) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660908-015 Ga656 (594562) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660908-022 penpathum (594567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 2อจ660908-023 tontatto (594569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ660908-024 sombatbs (594570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660908-025 blue333 (594522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ660916-019 lulytoon (595754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ660918-025 akapun (595677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ660918-028 midori (595679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
15 # 2อจ660918-031 การันตีพระ (595760) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660918-032 การันตีพระ (595761) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660918-033 การันตีพระ (595762) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660918-034 การันตีพระ (595763) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660918-035 การันตีพระ (595764) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660906-148 ED830626081TH บรีสพระช่วย + (594243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
พระปิดตาหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นเมตตา เนื้อผง ปี 2514 จ.ขอนแก่น
2 # 3อจ660914-128 ED833531272TH spiderman + supanutk (595283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน (660826-2008)
3 # 3อจ660915-130 ED640127743TH AodAnt + Phrakaew (595391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวน+เพชรแท้(นน.2.8 กรัม)(G 82%) **เพชรแท้เหลี่ยมโบราณจำนวน 10 เม็ด
4 # 3อจ660916-002 Nknavink90 + atatat (595457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (641012-036)(G 79%)
5 # 3อจ660916-003 ทนายหลวง + staruch (595461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (660907-1027)
6 # 3อจ660916-004 tunderboy112 + thanagaon (595574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดศาลาครืน พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
7 # 3อจ660916-005 stdpuy + thanagaon (595467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660916-007 Monoment + akachon (595477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660916-009 Thiva95 + akachon (595486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพฝนขอบบนซ้าย)
10 # 3อจ660916-011 lumpini6655 + หลานตาจวบ (595456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660916-101 nop168 + โพไร่หวาน (595459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184ME6QG0B0
เหรียญหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.อ่างทอง
12 # 3อจ660916-102 ED865402671TH sirkob + chane31 (595462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(650112-2153) (G 64%)
13 # 3อจ660916-103 ED819409669TH วัชรฉัตร + บิ๊กเฆ่ (595465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 81%)
14 # 3อจ660916-104 ED870601145TH pockypockdeng + bluezone69 (595468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี.. (660707-1185)(G 68%)
15 # 3อจ660916-105 ED782757080TH อ๋องสาย4 + pakornkeit (595472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(660427-1080)
16 # 3อจ660916-107 ED837940706TH nirun1975 + tongjoy (595480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (660801-2047)(G 90%)
17 # 3อจ660916-108 ED798553685TH busno + yomon (595571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)

18 # 3อจ660916-109 ED850506922TH PHLOI + ibas7723 (595485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่างขวา)(G 64%)
19 # 3อจ660916-110 EM117416433TH หนึ่งในสยาม + naratip_19 (595488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 3 เนื้อแก้ว(ส้ม) ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม(S 92%)
20 # 3อจ660916-111 ED843377065TH Pasin_Pra168 + Chikkan (595493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ660916-112 ED843377096TH นะโม39 + Chikkan (595495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อไม้แกะ ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 85 )
22 # 3อจ660916-114 ED642796119TH wath132 + pineapple (595503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660916-116 ED846421386TH ลลิลิล + Yo_live_story (595509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง วัดไก่เตี้ย จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ660916-117 EB913172074TH วัฒนไชย์ + kwunjaii (595513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศเมียนมา
25 # 3อจ660916-118 EM097734713TH toeykeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (595515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อสามกษัตริย์ จ.สมุทรปราการ (หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
26 # 3อจ660916-119 ED845154879TH Far2520 + ต้อมตราโล่ (595517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุส่องคบ เนื้อดิน จ.ชัยนาท
27 # 3อจ660916-120 ED847818085TH puypee + jamesza (595522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคลือบ วัดทัพทัน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ660916-122 EB913203307TH naykrong + Nattakan (595487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(G 72%)
29 # 3อจ660916-123 ED864901667TH pcha429 + mawin2520 (595490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
30 # 3อจ660916-124 ED843377079TH Michy + Chikkan (595492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสริมทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 40)
31 # 3อจ660916-125 ED865721030TH ชาย2506 + นะรวย_มหาเสน่ห์ (595496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ660916-126 ED853609492TH aompol19 + มาริโอ (595500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660916-131 EM097734687TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (595463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สกลนคร (หน้าตัก 5.6 นิ้ว)
34 # 3อจ660916-132 LKL2000292621K9 Somkiathong + nufever (595470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (510219-001)(G 71%)
35 # 3อจ660916-134 ED831066162TH logisman + SAGITARIUS (595479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
36 # 3อจ660916-135 EV716934605TH หม่อง + พรพานิช (595483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะเล็ก)

37 # 3อจ660916-136 ED737969830TH FKWAI19 + Darkaun (595491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสรงน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ลำปาง (หมายเลข 230)
38 # 3อจ660916-139 ED773964795TH ton-230 + ช่างโอ๋ตาขัน (595501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง
39 # 3อจ660916-141 EM097734642TH บัวลอยไข่หวาน + (595499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
40 # 3อจ660916-142 EM097734642TH Viraphan711 + (595504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว
41 # 3อจ660916-144 EM097734642TH punktae + ขนมไทยแม่อารีย์ (595512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
42 # 3อจ660916-146 EM097734642TH toymlt + ขนมไทยแม่อารีย์ (595518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง
43 # 3อจ660916-147 EM097734642TH Rakchart + ขนมไทยแม่อารีย์ (595521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
44 # 3อจ660916-148 EM097734642TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (595524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
45 # 3อจ660916-149 EM097734642TH ภูมิแผ่นดิน + (595528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660916-150 EM097748139TH Viraphan711 + ซูโม่ (595532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดอนงคฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660916-151 EM097748139TH นิยมไทย + ซูโม่ (595458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน
48 # 3อจ660916-152 EM097748139TH เมืองไทย + ซูโม่ (595460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใต้ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
49 # 3อจ660916-153 EM097748139TH maximum9 + ซูโม่ (595464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงปู่ฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา
50 # 3อจ660916-154 EM097748139TH asupasit + ซูโม่ (595466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ660916-156 EM097748139TH juipeter + ซูโม่ (595471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขำ วัดแก้ว เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660916-157 EM097748139TH Maya12 + ซูโม่ (595474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน เนื้อผงดำ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
53 # 3อจ660916-158 EM097748139TH Maya12 + ซูโม่ (595478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสิริมงคล เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 334)
54 # 3อจ660916-159 EM097748139TH Thammanoon + ซูโม่ (595573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)(660831-1070)
55 # 3อจ660916-161 ED832278945TH แก้วพิษณุ + ริณดา (595543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม

56 # 3อจ660916-162 ED832278945TH น้ำแม่อาย + ริณดา (595546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
57 # 3อจ660916-165 EM001818604TH เมืองช้าง + current (595554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660916-166 litsupchuer + (595557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184M20ND6B0 ธัญสักปฐมาธนสรร
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองเหลือง
59 # 3อจ660916-168 EK118725246TH น้าดอกจิก + ประวิทย์888 (595559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660916-169 TH01184M7KA64B0 arucha2510 + (595561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (หลังจาร)
61 # 3อจ660916-170 TH01184JH95F4BO ทันบางบอน + jantzen (595756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์เครายาว เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
62 # 3อจ660918-001 inspire + UltraMan50 (595577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (600614-163)
63 # 3อจ660918-006 pikkared + nunthawat (595594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
64 # 3อจ660918-009 กระทิงขาว + apollo12 (595604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีระกา เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (640901-102)
65 # 3อจ660918-010 taccord + sjitrakorn (595607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660918-011 พรพระพุทธคุณ + mdkm11 (595576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(650128-1038)
67 # 3อจ660918-015 uthai211 + tong0259 (595591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660918-016 เหน่งบางคู้ + pokok27 (595596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600515-029)(G 68%)
69 # 3อจ660918-018 auu2520 + pokok27 (595606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(580625-348)(G 64%)
70 # 3อจ660918-019 tungsaima + pokok27 (595609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก)(600515-096)(G 65%)
71 # 3อจ660918-020 เอตะทัคคะ + gong_40 (595613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดศรีประจันตคาม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี (660227-1085)
72 # 3อจ660918-021 taccord + ต้นณเมืองกุย (595581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (660823-1224)(G 70%)
73 # 3อจ660918-022 guanger + sapool1119 (595585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่คอหูเหรียญกว้าง เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (651209-1115)
74 # 3อจ660918-023 nattapongp + Pusitbeer (595589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 79%)

75 # 3อจ660918-024 ศรีประภาสกุล + akapun (595592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช
76 # 3อจ660918-026 viponcity + babejakpet (595601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงินก้นทอง ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 16)
77 # 3อจ660918-102 ED619559265TH Sittin + narade2517 (595578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
78 # 3อจ660918-104 EM097735064TH ruenthong + ซาลาเปา (595593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล พิมพ์ปางถวายเนตร เนื้อสำริด ปี 2475-2500 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 14 นิ้ว)
79 # 3อจ660918-107 ED677230182TH Chansri1 + sumat (595615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
80 # 3อจ660918-108 EB913288041TH triplejye + pae1991 (595624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
81 # 3อจ660918-109 ED758198045TH เมืองไทย + tonmana (595632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
82 # 3อจ660918-111 EM041878036TH Bobbie + นกแก้ว (595587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (660826-3030)(G 71%)
83 # 3อจ660918-112 ED849720129TH chairatmt + nengneng (595595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
84 # 3อจ660918-113 ED61911325TH wootubon + Khanoon (595599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 58%)
85 # 3อจ660918-114 ED839164571TH tongxu + wachira007 (595612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 91%) **กรอบเงินชุบทอง
86 # 3อจ660918-115 ED783381286TH Goodcobain + บ้านทองอยู่ (595617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ660918-118 ED828142663TH Promarin + HS2NAJ (595636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิงหลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์ (650224-1008)
88 # 3อจ660918-120 828278386213 taccord + mkrongthip (595648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด) (660427-1091)
89 # 3อจ660918-125 ED833017093TH pecth88 + mitkamon (595616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวนายพัน หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
90 # 3อจ660918-126 ED658169580TH babala + auu2520 (595620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดเข่าซ้ายและล้างผิว)(S 93%)
91 # 3อจ660918-127 ED772797671TH ทรัพย์เจริญ + เต่ามังกร (595623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ660918-130 ED856718633TH masterpiece + อัจจิมา (595635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)
93 # 3อจ660918-132 ED844816390TH ตุ๊หลวง + extreme (595621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(651129-1137)

94 # 3อจ660918-133 ED871904425TH ราชสีห์ + Pig2525 (595626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาฐานสูง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
95 # 3อจ660918-135 EM097748672TH Nicha-Malee + ซูโม่ (595634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
96 # 3อจ660918-136 EM097748672TH chairatmt + ซูโม่ (595637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
97 # 3อจ660918-137 EM097748672TH midori + ซูโม่ (595639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
98 # 3อจ660918-138 EM097748672TH นิยมไทย + ซูโม่ (595643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
99 # 3อจ660918-139 EM097748672TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (595645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
100 # 3อจ660918-140 EM097748672TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (595651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
101 # 3อจ660918-144 ED872620147TH ชัย109 + ริณดา (595671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
102 # 3อจ660918-149 EM097735166TH นกจิ๊บ + ขนมไทยแม่อารีย์ (595700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง เนื้อเงิน ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ660918-150 ED832288571TH เขาควาย + ศรัทธา111 (595711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
104 # 3อจ660918-152 EM097735081TH กุ๊กราม2 + ซาลาเปา (595622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่ว
105 # 3อจ660918-153 EM097735081TH Pongsatorn15 + ซาลาเปา (595759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนเจ้าพ่อพะวอ ศาลเจ้าพ่อพระวอ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.ตาก (สภาพใช้)
106 # 3อจ660918-154 EM097735081TH jimlucky + ซาลาเปา (595628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร(G 78%)
107 # 3อจ660918-159 EM041878084TH dreamsconner + นกแก้ว (595650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2484 จ.ลำปาง
108 # 3อจ660918-163 EM041878084TH ต่อยอด + นกแก้ว (595669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพเนื้อรานขอบข้าง)(S 90%)
109 # 3อจ660918-165 EM041878084TH pinits + นกแก้ว (595680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมือซ้าย)
110 # 3อจ660918-166 EM041878084TH Boyyy999 + นกแก้ว (595685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
111 # 3อจ660918-168 EJ010577835TH ruenthong + ทรัพย์เทวา (595696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระคุปตะ วัดราชบพิธฯ รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
112 # 3อจ660918-177 EM097735118TH tiwakornwong + ซาลาเปา (595730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา(G 86%)

113 # 3อจ660918-179 EM097735118TH วอเตอร์ + ซาลาเปา (595734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทองคำ อาศรมสุวโจ รุ่นอายุ 91 ปี เนื้อทองแดง จ.สุรินทร์(G 68%)
114 # 3อจ660918-180 EM097735118TH ฅนบางใหญ่ + ซาลาเปา (595740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว
115 # 3อจ660918-181 EM097735118TH พุทธคุ้มครอง + ซาลาเปา (595642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุกริ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
116 # 3อจ660918-182 EM097735118TH Boyyy999 + ซาลาเปา (595646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 62%)
117 # 3อจ660918-184 EM097735118TH masterpiece + ซาลาเปา (595653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เข็มกลัดสมาคมกุศลสามัคคี เนื้อเงิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
118 # 3อจ660918-185 EM097735118TH waves + ซาลาเปา (595656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเมฆพัด
119 # 3อจ660918-187 EM097735118TH keng_kung + ซาลาเปา (595661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
120 # 3อจ660918-190 EM097735118TH chairatmt + ซาลาเปา (595670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
121 # 3อจ660918-191 EM097735118TH ltsarapp + ซาลาเปา (595655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นบุญอีสาน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1557/สภาพสวย)(G 69%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 ก.ย. 2566 - 08:40 น.] #87325 (16/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660901-017 ED795198778TH babala (593600) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 1อจ660901-026 TH01184J0BXM6B0 ตึ่งนั้ง (593681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ660902-007 ED699394951TH sanpol (593785) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
4 # 1อจ660904-021 ED796522654TH s-sean (593876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660905-003 ED679653833TH Pornavy120 (594057) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660905-006 ED808365879TH Omeza (594076) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ660905-007 ED792190157TH jojubkay (594073) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660905-009 ED792190165TH jojubkay (594086) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660905-015 ED792159205TH Ban2015 (594090) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ660905-018 ED216798447TH เจริญลาภครับ (594098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ660905-020 ED837912308TH tongjoy (594111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ660905-021 ED813030161TH ขาวเมืองตาก (594107) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ660906-003 ED784366254TH PANI_SAMIT (594247) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660906-006 SRCK00005974554 numuthai (594250) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ660906-013 ED758180628TH กล้วยไม้ (594274) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ660906-026 ED737964231TH Darkaun (594283) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660906-027 ED831009369TH seranee (594254) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ660907-008 ED769792382TH black-van (594305) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ660907-009 ED769792382TH black-van (594308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ660907-014 ED801877184TH มาริโอ (594303) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660907-016 EM086886749TH นกแก้ว (594307) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ660908-005 ED769777500TH black-van (594521) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ660908-006 ED769777500TH black-van (594524) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ660908-012 ED809232397TH chani (594545) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ660908-017 KBLCS00078578UD supachai_u (594549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
26 # 1อจ660909-006 EB911308450TH MAVINT (594651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660909-019 TH01184K6WJV9B0 sompong963 (594662) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ660911-004 ED853812263TH naweena (594821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660911-010 TH01184JJQAC4B0 รักษ์พระกรุ (594844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ660911-012 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594800) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ660911-013 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594805) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ660911-014 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594809) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ660911-015 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594826) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ660911-016 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594831) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ660911-017 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594834) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ660911-018 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ660911-019 EJ132117533TH เมิส_เพชรบูรณ์ (594841) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ660912-007 ED796363326TH Hook2 (594956) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
39 # 1อจ660912-013 EM267839548TH Aum2543 (594975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ660912-020 ED739436590TH non31 (594962) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 1อจ660912-022 ED716338890TH teenarok (594918) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ660913-005 TH01184KD2P84B0 น้ำแม่อาย (595175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ660913-011 ED792964682TH เด็กสังขละ (595156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ660913-022 ED760481958TH mekin (595158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ660913-027 ED805649899TH nampoo (595128) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 1อจ660913-028 ED821054522TH อินทศิลา (595132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ660913-033 ED809360440TH ch-max (595127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ660901-025 TH01184J0BXM6B0 ตึ่งนั้ง (593678) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660830-015 ริณดา (593359) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ660830-017 ริณดา (593370) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660830-026 midori (593395) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660830-029 doyct (593393) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660831-006 nut2326 (593545) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660831-014 peterdriverbkk (593547) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660905-011 peterdriverbkk (594067) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660905-012 peterdriverbkk (594079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ660905-013 peterdriverbkk (594085) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ660905-014 peterdriverbkk (594092) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ660905-016 schan2514 (594116) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660905-019 pigfat08 (594100) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 2อจ660905-020 pigfat08 (594109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
14 # 2อจ660906-001 รักนนท์ (594279) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ660906-006 ริณดา (594256) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 2อจ660906-007 ริณดา (594261) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
17 # 2อจ660906-008 ริณดา (594263) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660906-010 ริณดา (594270) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 2อจ660906-011 ริณดา (594272) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 2อจ660906-012 ริณดา (594278) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ660906-013 ริณดา (594280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
22 # 2อจ660906-021 Donking1972 (594288) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
23 # 2อจ660906-022 kengkas (594293) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ660906-026 wanayut (594292) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ660906-028 อาละดิน (594290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 2อจ660907-001 วีไทรน้อย (594431) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ660907-002 วีไทรน้อย (594310) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ660907-005 chairatmt (594317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
29 # 2อจ660907-008 ธัมมจักร (594322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ660907-011 SiwaDa928 (594327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ660907-021 babejakpet (594325) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 2อจ660907-022 Meepool4289 (594329) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ660907-023 ชัยแคราย (594420) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ660907-024 Bigfil (594332) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

35 # 2อจ660907-025 ประสิทธิ์ (594425) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ660908-003 เมวิกา001 (594492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ660912-026 WIRAT999 (594943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 2อจ660916-018 การันตีพระ (595556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660902-126 EM097708903TH taccord + ซูโม่ (593743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา(G 88%)
2 # 3อจ660905-017 เมืองช้าง + seanza777 (594047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)
3 # 3อจ660905-134 ED751749640TH seed-seed + เล็กอมตะชลบุรี (594001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ตะกรุดเงิน) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ660905-168 KBNM200039211AU DDman + Aeybangsaen (594093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ660906-125 NGWW00030289024 infinity88 + wilairat_22 (594163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ660908-111 ED838413555TH tantin + sunya1 (594448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
7 # 3อจ660909-137 EW456914433TH ไซม่อน + กานต์เมืองปทุม (594632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น รศ.200 เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
8 # 3อจ660909-144 ED835470165TH Komdos + pecth88 (594729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ660909-165 EM097733134TH นครชัย68 + ขนมไทยแม่อารีย์ (594604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ660911-015 jeera + กานต์13 (594773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งใบหน้าและแต่งผิว)
11 # 3อจ660912-113 EM097733465TH Songpat + ขนมไทยแม่อารีย์ (594870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมูหลวงพ่อเปิ่น เนื้อทองคำ จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
12 # 3อจ660912-122 EB775391105TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + Santi1989 (594863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ660912-123 ED703389028TH anndamun + maxpor_22 (594868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ660913-120 EM001818207TH KAICHERNGMAI + (595028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แร่บางไผ่
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
15 # 3อจ660913-124 ED777171615TH arucha2510 + UNICITY (595078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)
16 # 3อจ660913-133 EM097733942TH Boyprasertsak + (595022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ตลับทอง (น้ำหนักรวม 10.4 กรัม)(G 66%) **พระสภาพแต่งผิว
ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ660913-134 EM097733942TH tanint + ขนมไทยแม่อารีย์ (595029) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองคำ ปี 2526 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 5) (น้ำหนักทอง 33.1กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อเงินก้นนาก ปี 2526 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 5)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองแดงก้นเงิน ปี 2526 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 5)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
18 # 3อจ660913-143 ED852720614TH chaidee + เขยมาบตาพุด (595038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวพรุนจากการใช้และแต่งผิว)
19 # 3อจ660913-144 EB933351035TH ruamsup + Thanwa777 (595041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
20 # 3อจ660913-164 ED771565968TH Game_krub + ทวีศักดิ์ (595131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง
21 # 3อจ660913-173 ED787826808TH อรทัย960 + น้องโชตะ (595126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
22 # 3อจ660913-188 ED777165901TH minttopten + tasunflower8 (595197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก ปี 2512 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ660913-189 ED777165901TH จิราภรณคงเมือง + (595107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tasunflower8
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
24 # 3อจ660913-195 ED805649899TH น้องพอดี + nampoo (595183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
25 # 3อจ660913-199 ED842316175TH Surawach + กระไหล่ทอง (595192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ660914-005 Phichit_02 + Worachai1966 (595228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
27 # 3อจ660914-006 ทิศเหนือ + sanopporn (595232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ660914-124 TH01184M4GQD7B0 รักปู่ทิม + เมิฟบางกระดี่ (595264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นสะท้านฟ้าโภคทรัพย์ เนื้อเงินก้นนวโลหะ ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 89%)
29 # 3อจ660914-154 ED846131313TH wat888 + TALON (595226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 60%)
30 # 3อจ660915-115 EB970236981TH Moty5555 + Promarin (595376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมาน หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์วันทา เนื้อไม้แกะ จ.นครปฐม
31 # 3อจ660915-117 KBNTU00025244CA กิมเล้ง + Onlinekim (595382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
32 # 3อจ660915-121 ED821065746TH ทิศเหนือ + Pakin10 (595355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
33 # 3อจ660915-124 EJ339804687TH Natsu_1389 +nagikung(595365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
34 # 3อจ660915-127 ED589422500TH PHLOI + karjo123 (595377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660915-159 PHLOI + Nantakarn (595426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184M9QR16B0

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ก.ย. 2566 - 08:37 น.] #87321 (15/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660830-007 ED819712075TH toy_clong8 (593352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660831-010 ED699157538TH จุ๋มจิ๋ม (593504) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ660831-014 ED809914360TH BaroQue (593510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ660831-015 ED699157541TH จุ๋มจิ๋ม (593516) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ660831-018 ED769765183TH black-van (593523) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ660831-019 ED737960098TH Darkaun (593527) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ660831-024 ED783537615TH หนุมานเชิญธง (593536) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660901-004 EB939503754TH tongleehae (593635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660901-009 ED795198795TH babala (593652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660901-016 828254933940 teerasuk (593623) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ660901-018 ED795198781TH babala (593610) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ660901-029 ED811955178TH Khunpun (593686) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ660902-004 EF105062781TH ตะพาบ (593783) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660904-006 EB939464993TH tongleehae (593885) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660904-007 EB939464993TH tongleehae (593902) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ660904-008 ED725141003TH num1522 (593908) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
17 # 1อจ660904-015 EM086886430TH นกแก้ว (593888) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 1อจ660905-022 ED838301965TH ช_ชุติวัตร (594050) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ660906-004 SMPU000055485MF atsmark2 (594253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

20 # 1อจ660908-028 ED172384047TH เด่นซัง (594555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660909-024 ED817318758TH chinko (594647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ660911-026 ED630361980TH tomcm (594767) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ660912-001 ED811461186TH tongjoy (594991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660913-021 ED795668879TH แปะยุ้ย (595108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ660913-023 ED770697123TH KONDEE446 (595111) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ660913-025 RL806825025TH benz39 (595120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ660913-026 EB911671341TH weerayut2530 (595123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660914-003 TH0184M4K899B0 Resume (595277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 #1อจ660908-023 EB911148713TH chatty (594568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660830-010 ริณดา (593298) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 2อจ660830-011 ริณดา (593306) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ660830-022 ริณดา (593391) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660830-023 ริณดา (593394) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ660902-002 bangbai (593768) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660902-006 supra212 (593734) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660904-002 สยามเมืองยิ้ม (593906) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660904-012 rongruac (593886) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660904-018 เมษเมษา (593900) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 2อจ660904-026 kphil (593905) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660904-027 lovehunterlove27 (593914) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660904-030 teetoon (593912) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ660904-036 pui1228 (593920) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ660907-007 Neungsuriya (594442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660907-012 เหอลี่ (594326) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
16 # 2อจ660909-010 soi2507 (594668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ660909-025 nice_99 (594706) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ660912-003 Nadmon (594959) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ660912-008 แฮปรามคำแหง (594979) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ660912-010 Frankenstein (594996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ660913-001 เด็กบางคลาน (595001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ660915-002 hunter04 (595413) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 2อจ660915-021 การันตีพระ (595354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660905-114 ED801863083TH inspire + มาริโอ (593971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ660906-009 Akewattana + thakorn26 (594164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ด ท/สภาพใช้)
3 # 3อจ660906-167 EM086886718TH รักษ์ต้มเลือดหมู + นกแก้ว (594219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/แช่น้ำมนต์) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ660907-123 ED832208919TH wanitcha + คูณสตางค์ (594342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง ปี 2541 จ.สุรินทร์
5 # 3อจ660909-103 ED819741791TH เมืองสมุทร + KID_2 (594683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
6 # 3อจ660909-110 EJ506383559TH panitgang + แจ็คเชียงดาว007 (594708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.น่าน
7 # 3อจ660909-111 EJ506383559TH m-cot + แจ็คเชียงดาว007 (594576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
8 # 3อจ660909-148 ED747551739TH m-cot + sapapa2506 (594718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 88%)
9 # 3อจ660909-153 EM097733134TH naruephan + (594619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 28 เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร(G 81%)
10 # 3อจ660909-154 EM097733134TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (594623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุดมมงคล วัดเสมียนนารี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
11 # 3อจ660911-004 sunman + หรั่งวัดไตร (594742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหิน วัดหนองสนม รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง
12 # 3อจ660911-012 Pichitj + babejakpet (594747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนนาคเกี้ยว หลวงพ่อชื่น วัดตาอี เนื้อผง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
13 # 3อจ660911-017 phot87616 + teetoon (594779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังผ้ายันต์ ปี 2520 จ.อุทัยธานี
14 # 3อจ660911-023 worrior + wutpantip (594739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สงขลา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ660912-109 EM097733465TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (594902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นพิเศษ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเงิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ660912-114 EM097733465TH richard + ขนมไทยแม่อารีย์ (594876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ660912-121 TH01184K6HG57B0 c_nakarin + tone555 (594857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ660912-135 ED577996563TH เหน่งพระยาสุเรนทร์ + (594922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZuTharua
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ660912-137 ED577996563TH อภิญญา6 + ZuTharua (594926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ660912-165 EM097712125TH หลานตาจวบ + ข้าวต้มพิศมัย (594899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
21 # 3อจ660912-166 ED861901212TH ake2512 + พรพัฒน์ (594901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดเคลื่อนและผิวมีคราบจากการเก็บ)
22 # 3อจ660912-174 EM097754704TH หลานตาจวบ + เวสแฮม (594937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ660913-015 PHLOI + จริงใจ (595334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (590618-090)
24 # 3อจ660913-102 ED829083051TH เต๋อคูทราย + tle_wangpikul (595075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 66%)
25 # 3อจ660913-108 ED838406784TH วิบูลย์ + sunya1 (595098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดท่าทอง เนื้อดิน ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
26 # 3อจ660913-110 TH01184KZF6S6B0 สิงห์สยามศิลป์ + ริวสายสี่ (595202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อดิน จ.พิจิตร
27 # 3อจ660913-115 RSH3000151273EB Meepool4289 + Porncharean (595013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ660913-117 828276419331 mixerpra + benzy (595019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) (สภาพสวย)
29 # 3อจ660913-127 EM097740869TH poo2515 + บอสตัน (595091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพผิวพรุนจากการใช้) (ทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ660913-129 EM097733942TH ภูมิแผ่นดิน + (595100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 142)
31 # 3อจ660913-131 EM097733942TH Piragarn + ขนมไทยแม่อารีย์ (595016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 60%)
32 # 3อจ660913-138 EM097733942TH เมืองช้าง + ขนมไทยแม่อารีย์ (595048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
33 # 3อจ660913-151 ED860403525TH limmy + Kunphra (595030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ660913-154 EM097712899TH nop168 + ข้าวต้มพิศมัย (595040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ660913-161 ED696296456TH บอยพระเครื่อง + jojosan (595113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ660913-163 ED832309325TH พระประแดง26 + เทียมเยาวราช (595124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ปี 2509 (พระเทพคุณาธาร) เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2340/หน้าตัก 6.8 นิ้ว)

37 # 3อจ660913-166 ED846130468TH bos2499 + TALON (595145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
38 # 3อจ660913-174 EM097745044TH ศิษย์มีครู + ส้มหยุด (595200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ660913-181 ED795668879TH anothai2002 + แปะยุ้ย (595195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า ปี 2516 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
40 # 3อจ660913-194 EM232569085TH พุทธานุภาพพระสยาม + (595180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มุกดอนเมือง
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพหักซ่อม)
41 # 3อจ660913-214 ED703389748TH sakchidlom + mchutith (595012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 88%)
42 # 3อจ660913-215 ED811243124TH พรพระพุทธคุณ + Golf2424 (595014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 77%)
43 # 3อจ660913-221 ED848404933TH jeera + ทอเร็ตโต้ (595112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ660913-225 ED730440932TH nongder + Pramote111 (595134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (ไม่ตอกโค้ด)
45 # 3อจ660914-105 ED598826352TH ทิศเหนือ + korawich (595245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660914-118 EM097745628TH somnuk + รถถังพระบ้าน (595285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยลพบุรี เนื้อสำริด
47 # 3อจ660914-119 EM097745628TH babala + รถถังพระบ้าน (595287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง(วงเดือน) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
48 # 3อจ660914-122 EM097745628TH masterpiece + รถถังพระบ้าน (595254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พยัคฆ์เขี้ยวดาบ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อแร่ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 3095)
49 # 3อจ660914-125 ED834086047TH โป้ง88 + ninnin (595270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์เต็ม เนื้อเงิน ปี 2515 จ.นครพนม
50 # 3อจ660914-131 EM097734157TH Songpat + ขนมไทยแม่อารีย์ (595206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา พระอาจารย์ชาญณรงค์ ปี 2529 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ660914-135 EM097734157TH Songpat + ขนมไทยแม่อารีย์ (595220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อชาญณงค์ รุ่นสุดท้าย พิมพ์คะแนน ปี 2529 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ660914-136 EM097734157TH Songpat + ขนมไทยแม่อารีย์ (595224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อชาญณงค์ รุ่นสุดท้าย พิมพ์คะแนน ปี 2529 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ660914-149 EF452111541TH kangbowin + Jorawat (595281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 24.4 กรัม)(G 76%)
54 # 3อจ660914-159 ED214871569TH Promarin + supraraat (595247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อสำริด ปี 2456 จ.นครปฐม
55 # 3อจ660914-162 EK054280839TH เหน่งบางคู้ + นับหนึ่ง (595269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดอ่างทอง พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2491 จ.อ่างทอง

56 # 3อจ660914-163 ED816948899TH kaimotor + tnpong (595272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
57 # 3อจ660915-001 Cap1995 + สรขอนแก่น (595341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660915-002 MIXMUK + ติ่งลี่ (595345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอุมะ)(G 68%)
59 # 3อจ660915-003 samachu + ติ่งลี่ (595348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ660915-004 matee1974 + wit50 (595351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (660603-2062)(G 79%)
61 # 3อจ660915-101 ED771773149TH babala + teespy (595336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ660915-103 ED831065710TH non31 + JAY101 (595340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
63 # 3อจ660915-104 ED852143908TH magician + Chikkan (595342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2548 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
64 # 3อจ660915-107 ED728248247TH Sompis987 + KID_2 (595349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
65 # 3อจ660915-108 ED728248247TH อาณาจักรพระ + KID_2 (595352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660915-109 ED785712825TH strada4x4 + tumtam (595353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (651223-2005)
67 # 3อจ660915-110 ED829922665TH bangpakong + spywarenona (595358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 6.2 กรัม)(G 88%)
68 # 3อจ660915-111 ED856043026TH เหรียญ + วิชญ์ดุลยวัต (595357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660720-2325)
69 # 3อจ660915-113 ED815678458TH ขวัญพระนคร + (595368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบ)
70 # 3อจ660915-116 ED832350150TH Notestudio + wuaface (595379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
71 # 3อจ660915-119 EM097746314TH กระแสร์2 + รถถังพระบ้าน (595388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญกษาปณ์จีน เนื้อเงิน **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
72 # 3อจ660915-120 ED814014443TH sompong963 + bestrandom (595390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์
73 # 3อจ660915-123 EM097746305TH maximum9 + ส้มหยุด (595362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน วัดราชบพิธฯ รุ่นปืนแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ660915-125 ED852143925TH Inawang + chikkan (595451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 96 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 716) **พระสภาพสวย

75 # 3อจ660915-126 EM232562997TH Nongjeen + Naruto095 (595369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (660621-1237)(G 62%)
76 # 3อจ660915-128 ED410293905TH suras_photmail + หนองซอ (595383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (660902-1170)
77 # 3อจ660915-129 66850778833713 แอลพระไทย + ดอกดิน (595385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2545 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 521)
78 # 3อจ660915-131 EM097734608TH หนองซอ + ซาลาเปา (595335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.สมุทรสาคร(G 66%)
79 # 3อจ660915-132 EM097734608TH doby1 + ซาลาเปา (595337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์ เนื้อชินเงิน
80 # 3อจ660915-134 EM097734608TH seven13 + ซาลาเปา (595343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม (วัดโคกเขมาสร้าง)
81 # 3อจ660915-135 EM097734608TH nco29-48 + ซาลาเปา (595346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 65%)
82 # 3อจ660915-136 EM097734608TH maximum9 + ซาลาเปา (595350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม เนื้อผงคลุกรัก ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ660915-138 EM302433395TH Ratthaphum23 + nongder (595359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2030/น้ำหนักรวม 72.7 กรัม) (660825-1239)(G 98%)
84 # 3อจ660915-139 MAHA0003390018Q tum_utt + Winai755 (595366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
85 # 3อจ660915-140 MAHA0003390018Q น้องอลัน + Winai755 (595371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 68%)
86 # 3อจ660915-142 ED822569609TH arkorn + นะรวย_มหาเสน่ห์ (595363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา(S 89%)
87 # 3อจ660915-143 ED836773785TH m-cot + ผู้กองโจ้ (595367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660915-144 EF557812671TH mana1 + THAITANIUM (595370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโนรี วัดโพธิ์มอญ เนื้อไม้แกะ จ.ราชบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
89 # 3อจ660915-145 EF557812671TH ดวงเศรษฐี + THAITANIUM (595373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
90 # 3อจ660915-147 ED759168190TH Teerau + dreadlord (595378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
91 # 3อจ660915-149 KBNC200023554TA Sawaroj + pradee125 (595381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ660915-150 ED862410665TH anndamun + hooligan (595384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเสือ วัดสามกอ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา
93 # 3อจ660915-152 NWA200039857937 werty + Grit43 (595453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี

94 # 3อจ660915-153 ED853609563TH เต่านา + ยอดอ่างทอง (595397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
95 # 3อจ660915-155 บางพระบางพระ + (595417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THO1184MDP7W4B0 พิ้งแพนเตอร์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
96 # 3อจ660915-156 TH01184MDP7W4B0 บางพระบางพระ + (595419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พิ้งแพนเตอร์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
97 # 3อจ660915-157 soontorn51 + yaramila (595421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184MD0UP6B0
พระลีลาปากเป็ด วัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
98 # 3อจ660915-158 ED741080064TH wat888 + glubglai (595423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ก.ย. 2566 - 08:38 น.] #87317 (14/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ 18 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ 18 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660828-020 ED775383339TH ปิงเปียง (592991) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ660830-022 ED786924239TH อุกฤช (593373) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ660830-023 ED798716423TH tongleehae (593353) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 1อจ660831-004 ED809212035TH chani (593469) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ660831-013 ED739462688TH pradrem (593546) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ660902-012 ED761806165TH tubtim77 (593794) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660902-020 EH721372655TH maximum9 (593799) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ660907-004 EM086886752TH นกแก้ว (594432) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ660907-011 ED802014582TH ksanti (594304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660912-008 EJ012993652TH เพิ่มพูน888 (594992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660912-009 ED782544779TH auu2520 (594994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660912-014 ED844708483TH sotorn (594977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660912-016 ED813009861TH ขาวเมืองตาก (594981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ660912-019 ED816840000TH bancha18 (594989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660912-023 ED750286092TH Khanoon (594925) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660912-024 TH01184KCXUG3B0 Arunlert69 (594930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660913-001 OB287214974TH lohbetong (595167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660913-004 TH01184KJ9JQ6B0 Ratchanon (595171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660913-008 ED848616779TH kamlaingern (595181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660913-010 828261575654 nitakorn (595186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660913-013 ED794426726TH Eik_Sinchai (595160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ660913-018 ED410293106TH หนองซอ (595168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660913-020 ED752268410TH kongton203 (595170) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ660913-024 ED795731112TH Burapha777 (595115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660913-030 EM232565097TH หวานเย็น007 (595138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ 18 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660828-039 ต่อคู้บอน (593053) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ660830-006 en_amulet (593243) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660830-012 ริณดา (593313) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ660830-014 ริณดา (593354) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660831-004 Buncha (593528) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ660831-011 เข้หนองแขม (593538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660831-013 peterdriverbkk (593542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660831-015 peterdriverbkk (593550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660831-024 ต่อคู้บอน (593552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
10 # 2อจ660831-025 ตาแจ๋ว (593508) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660902-003 คุณพลอยคุณเพชร (593775) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ660904-005 oudood (593934) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ660904-006 oudood (593938) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ660904-007 oudood (593942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660904-014 dealer (593948) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ660904-019 inta156 (593954) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660904-020 inta156 (593937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ660904-021 inta156 (593940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660904-022 inta156 (593946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ660904-023 inta156 (593951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660904-024 inta156 (593953) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ660904-025 inta156 (593868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ660906-018 sunone (594262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660907-014 mouse88 (594416) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ660907-018 babejakpet (594424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660908-018 attapon (594523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ660908-019 ลูแปง (594527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ660911-014 กานต์13 (594780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ660912-001 kit49 (594949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ660912-002 taweekun (594955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ660912-004 tong0259 (594968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ660912-005 ส้มสายน้ำผึ้ง (594995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ660912-006 welegal (594972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ660912-011 อัสซุย (594938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ660912-012 danupo1 (594940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ660913-002 maiizza (595007) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ660913-005 รวยคูณรวย (595203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ660913-008 บูรพาบารมี (595027) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ660913-018 midori (595118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ660913-019 bunlue3801 (595122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
41 # 2อจ660913-022 Supaporn_Sri (595135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ660914-020 การันตีพระ (595329) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
43 # 2อจ660914-021 การันตีพระ (595330) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ660914-022 การันตีพระ (595331) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ660914-023 การันตีพระ (595332) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
46 # 2อจ660914-024 การันตีพระ (595333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ 18 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660902-110 ED764168325TH หนึ่งในสยาม + เบียร์แปดสาม (593728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดสมนานัมบริหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่นนี้/พิมพ์นี้
2 # 3อจ660902-133 ED764168334TH murbur + เบียร์แปดสาม (593733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดสมนานัมบริหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ660902-134 ED764168334TH murbur + เบียร์แปดสาม (593737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดสมนานัมบริหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่นนี้/พิมพ์นี้
4 # 3อจ660904-012 tockjung + wirat3003 (593956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ660905-102 EM097708554TH chidchac + ขนมไทยแม่อารีย์ (594038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660905-112 ED764179425TH หนึ่งในสยาม + เบียร์แปดสาม (593963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดสมนานัมบริหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ660905-144 EM097708452TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (594007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ660906-132 TH01184JSUDF2B Somcom + jirawatpao0212 (594170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
9 # 3อจ660907-104 ED786458112TH Teerau + oofwinnine (594351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์จุด ปี 2502 จ.สมุทรปราการ
10 # 3อจ660907-109 ED587247627TH uthai211 + patbangbon (594369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ระยอง
11 # 3อจ660907-131 EB970115438TH reset-usb + gati5735 (594338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 62%)
12 # 3อจ660907-147 ED729170566TH tayatang + บัวลอยไข่หวาน (594398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
13 # 3อจ660907-152 ED768319397TH นายช่างพานต๋าย + (594392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มหนองแคน
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
14 # 3อจ660907-175 EB911322071TH danupo1 + ปฏิพัทธ์2539 (594406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมาเนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ660908-002 khrawsadid + Pboonchai (594465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
16 # 3อจ660908-109 ED796443404TH aekchai + ต๋องไตรมิตร (594476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
17 # 3อจ660908-126 ED792435169TH long_g + jopawis (594462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 16/น้ำหนักทอง 15.3 กรัม)

18 # 3อจ660908-151 ED715678469TH tongleehae + manliar (594515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส 2 เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สิงห์บุรี
19 # 3อจ660909-006 supatssss + น้องมิน (594606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่นแซยิด ปี 2539 จ.สมุทรสาคร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
20 # 3อจ660909-107 TH01184K7RUY5B0 teenarok + สมาร์ทพระแท้ (594697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2565 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 438)
21 # 3อจ660909-136 ED758796763TH midori + มะนาวแป้น (594629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ ของหลวงปู่ทิม
22 # 3อจ660909-155 EM097733134TH Monoment + (594624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นลสยเซ็น เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ660909-157 EM097733134TH mr_teenoy + (594630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ660909-159 EM097733134TH punyapat + ขนมไทยแม่อารีย์ (594637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 98 เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สกลนคร(G 78%)
25 # 3อจ660909-166 EM097733134TH Name092 + (594614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ660911-007 yime2 + aom_nara (594750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบุญธรรม วัดไพร่ฟ้า รุ่นกระโดดบาตร เนื้อผงใบลาน จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ660911-022 ตัส99 + Owarut999 (594737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(G 65%)
28 # 3อจ660911-110 ED715679685TH pontat567 + manliar (594777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660911-118 ED583162550TH JJ_Zone76 + งดงาม (594765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ660911-120 ปั้นจั่น + jeabasn (594771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
NVTHNINJA001500134
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ660911-126 ED750279975TH masterpiece + tee_bang (594814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 314)
32 # 3อจ660911-127 ED750279975TH masterpiece + tee_bang (594820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 270)
33 # 3อจ660911-128 EM222160061TH mana1 + เซียนน้อยหนึ่ง (594824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พิมพ์เล็ก จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
34 # 3อจ660911-134 EF541006810TH บรีสพระช่วย + jabee (594799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์แท้งก์น้ำ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ขอนแก่น
35 # 3อจ660911-139 ED842316189TH toopronchai + กระไหล่ทอง (594815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ660911-140 ED677492002TH voranop + kaikanwon (594851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1201)

37 # 3อจ660912-009 หนุ่มธนบุรี + แฮปรามคำแหง (594887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 10 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
38 # 3อจ660912-102 ED796445935TH Kid_A + ต๋องไตรมิตร (594867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา
39 # 3อจ660912-118 ED862100907TH Pb_Benz + โอพุทธคุณ (594906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ660912-127 ED823925788TH ลลิลิล + ชาติน (594884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
41 # 3อจ660912-136 ED577996563TH ekaluck + ZuTharua (594924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมรช
42 # 3อจ660912-148 ED83674269TH ctaveesu + rattanun (594923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
43 # 3อจ660912-149 ED801893108TH แป๊ะปทุม + มาริโอ (594927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิติอุ)
44 # 3อจ660912-151 ED855702305TH จูมไม้เมือง + stargon (594915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารเพชรพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์
45 # 3อจ660912-168 ED861901212TH เซียนน้อยหนึ่ง + พรพัฒน์ (594909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สระบุรี (กรอบทองแดงชุบเงิน)
46 # 3อจ660912-172 EM097754704TH หลานตาจวบ + เวสแฮม (594933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
47 # 3อจ660912-173 EM097754704TH babala + เวสแฮม (594999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นป่าหวาย เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
48 # 3อจ660913-122 ED824907220TH wuth101 + ZuTharua (595068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
49 # 3อจ660913-140 EM097733942TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (595054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)
50 # 3อจ660913-145 ED780849804TH kanatatpalm + หมุนบารมี (595047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์มีดี บ้านมีดีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660913-150 ED772166220TH Juleas + Cap1995 (595066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660913-201 ED663748768TH vtavee + Vorajak (595052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1349/สภาพสวย)
53 # 3อจ660913-204 ED839217209TH tonychan + จุ๊สุราษฎร์ (595067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ660913-217 ED675488685TH วัชรฉัตร + ช่างโอ๋ตาขัน (595021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่บ่าราง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
55 # 3อจ660913-235 TH01184KHUQH6B0 muangtrat1987 + (594983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
พระกริ่งภูริทัตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

พระชัยวัฒน์ภูริทัตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
56 # 3อจ660914-001 Omeza + หนุ่มธนบุรี (595215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660815-2003)
57 # 3อจ660914-002 Pongsak999 + taweekun (595218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660914-003 piyaphum + taweekun (595223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (631218-081)(G 68%)
59 # 3อจ660914-004 พรอิศรา + taweekun (595227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (631106-259)
60 # 3อจ660914-007 richard + sanopporn (595235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
61 # 3อจ660914-009 รักษ์ต้มเลือดหมู + Game1305 (595242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660914-010 พระครูสุตธรรมสิทธิ์ + (595246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Game1305
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660914-011 พระครูสุตธรรมสิทธิ์ + (595207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Game1305
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660914-013 JutaratPin + นิพนธิ์98 (595211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
65 # 3อจ660914-014 chairatmt + นิพนธิ์98 (595213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น รวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
66 # 3อจ660914-015 suttanee + แมวปลาทอง (595214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 พรรษา เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 380)
67 # 3อจ660914-016 กชชโย19 + ขนมผิง (595219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(580918-164) (G 66%)
68 # 3อจ660914-017 ผู้นำพล + ต่อคู้บอน (595222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 85%)
69 # 3อจ660914-101 ED841516776TH Omeza + ไข่มุข (595231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ660914-102 ED783565917TH naykrong + teerapat119 (595233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
71 # 3อจ660914-103 ED846141973TH toeykeng + PANI_SAMIT (595237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอารย์โง้วกิมโคย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี
72 # 3อจ660914-106 ED804240842TH BoyRama2 + inspire (595248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ660914-107 EG643741377TH takrit + นครนายก (595251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660817-1172)
74 # 3อจ660914-108 ED843722594TH กาแฟอดีต + D_akkharin (595255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
75 # 3อจ660914-110 ED821236794TH lexrain + เสน่หา (595262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.อุตรดิตถ์
76 # 3อจ660914-111 ED701130394TH Promarin + anaken (595256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพาโชค เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครปฐม
77 # 3อจ660914-112 ED787252432TH อชิตะพระเครื่อง + supervigo (595261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (660801-1096)(G 64%)
78 # 3อจ660914-113 ED441695294TH เหน่งบางคู้ + Sirachai22 (595267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือมารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนซ้าย)
79 # 3อจ660914-114 EF105279341TH Olaw168 + ตะพาบ (595273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสี ปลุกเสก) (610324-113)
80 # 3อจ660914-115 ED861902592TH ศักดิ์ศิริ + พรพัฒน์ (595276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
81 # 3อจ660914-116 ED861902592TH X-change + พรพัฒน์ (595278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
82 # 3อจ660914-117 ED861902592TH PBnew + พรพัฒน์ (595280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
83 # 3อจ660914-120 EM097745628TH maximum9 + รถถังพระบ้าน (595290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
84 # 3อจ660914-121 EM097745628TH chairatmt + รถถังพระบ้าน (595250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน เนื้อทองแดง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
85 # 3อจ660914-123 EM097745628TH เมืองช้าง + รถถังพระบ้าน (595259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม
86 # 3อจ660914-126 ED020026758TH PHLOI + garun (595275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว/สภาพใช้)
87 # 3อจ660914-129 EM097734157TH keng_kung + (595288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งหลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพล รุ่นสุขสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง จ.อุดรธานี ปี 2539 (หมายเลข 123)
88 # 3อจ660914-130 EM097734157TH jouicepeam + (595291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ660914-132 EM097734157TH keng_kung + (595210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (660831-1103)
90 # 3อจ660914-134 EM097734157TH east_noodles + (595217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
91 # 3อจ660914-137 EJ754888345TH joeenok + nop168 (595229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 3 พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
92 # 3อจ660914-143 EM097747306TH jouicepeam + ซูโม่ (595257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ660914-144 EM097747306TH patchaya + ซูโม่ (595260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพซ่อมขอบบนขวา)
94 # 3อจ660914-146 ED806969934TH จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + xekamai (595266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
95 # 3อจ660914-147 ED802734235TH บรีสพระช่วย + Aeybangsaen (595268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ขอนแก่น
96 # 3อจ660914-148 ED856715795TH ป๋องณรงค์ชัย + ทองหลังพระ (595271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ660914-150 TH01184KYTDK6B0 Beed098 + Ritraya (595284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 70%)
98 # 3อจ660914-151 ED652144531TH Goose + aoy101 (595209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
99 # 3อจ660914-152 ED846131313TH Nakorn17 + TALON (595216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3369)(G 65%)
100 # 3อจ660914-153 ED846131313TH Sintsiri + TALON (595221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 480426)
101 # 3อจ660914-155 ED794206708TH anndamun + totoaomaom (595230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
102 # 3อจ660914-156 ED859212069TH norakarn + Game1305 (595234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ รุ่นสร้างวิหาร เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.7 กรัม)
103 # 3อจ660914-157 ED828836299TH tiwakornwong + transport (595239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)(660828-2029)
104 # 3อจ660914-158 ED805651858TH เอกประจวบฯ + Kirk2536 (595243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660914-164 ED793881485TH Ong1971 + bangbai (595274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (660829-1162)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ก.ย. 2566 - 08:40 น.] #87314 (13/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ 16 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ 16 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660830-011 ED775661908TH tkonlayut (593357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ660901-031 EB939251865TH tongleehae (593684) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ660902-019 ED798716410TH tongleehae (593788) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
4 # 1อจ660904-012 ED7699768499TH BankHiWay (593915) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์

5 # 1อจ660905-019 ED837912308TH tongjoy (594106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660906-009 ED805624146TH Promarin (594267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660906-010 EJ793850514TH เมืองสมุทร (594269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660906-018 ED769783156TH black-van (594271) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ660906-019 ED769783156TH black-van (594273) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 1อจ660906-022 ED819725391TH golfsriracha (594281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ660907-002 ED740286800TH giantgiant (594311) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
12 # 1อจ660907-013 828267580221 benzy (594306) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ660907-019 ED813828163TH Krongsin (594328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660907-021 TH01184JDPAX4B0 ขาล-เสือ (594321) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660908-001 ED788265429TH ry_ying (594532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660908-003 EM097732920TH ขนมไทยแม่อารีย์ (594537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660908-013 TH01184K1TMS8B0 หนุ่มหนองแคน (594561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660908-031 ED823722670TH hooligan (594512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19# 1อจ660908-033 ED751761570TH sutheptheep (594514) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ660909-001 TH01184K7YUH9B0 วิบูลย์ (594642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660909-002 ED802255827TH SA_peT (594645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660909-005 ED812979856TH Nong2552 (594648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660909-007 ED627546025TH Kongsason (594654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660909-008 ED806173394TH insolence (594656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660909-010 ED777163857TH visa1 (594663) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660909-017 TH01184K6WPE6B0 sompong963 (594659) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
27 # 1อจ660909-021 EW965114077TH pop51 (594643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ660909-027 ED792426961TH boonkue (594653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660912-005 ED836736425TH คุณศิระ (594946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ 16 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660830-004 เมวิกา001 (593289) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ660831-005 Buncha (593532) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660902-004 แม้วจอมเทียน (593727) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660905-003 gu_gappy (594114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ660905-021 Kim415 (594054) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 2อจ660906-005 Panaddakj (594238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ660906-016 THAITANIUM (594249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660906-024 Owarut999 (594260) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ660906-029 hunter04 (594268) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ660907-003 Pboonchai (594415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660907-004 boong2523 (594418) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ660907-006 สยามเมืองยิ้ม (594324) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
13 # 2อจ660907-020 babejakpet (594428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660907-028 omruk (594419) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ660908-002 iamhon (594486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660908-009 chattar (594494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660908-010 จ่าแจ้ (594499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660908-013 Ben0503 (594519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660908-017 pontat567 (594520) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ660908-020 tpce(2002) (594528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660909-002 AnanBhangananda (594652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ660909-005 Buransuk (594660) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ660909-035 jojo5 (594671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ660909-036 jojo5 (594676) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 2อจ660909-042 ศตกมล (595000) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 2อจ660913-006 การันตีพระ (595002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660913-017 midori (595114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ 16 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660830-193 masterpiece + soo28 (593266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HV0AS4BO
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
2 # 3อจ660902-127 EM097708903TH taccord + ซูโม่ (593746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงิน ปี 2551 จ.พิษณุโลก(G 77%)
3 # 3อจ660904-142 EM086886369TH RedBlue + นกแก้ว (593812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรต รุ่นแรก พิมพ์ ว ตรง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ660904-170 ED790978026TH KhomBangkok + (593923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakornyong
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 79%)
5 # 3อจ660905-116 ED798456533TH kiam47 + supichai (593980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ660905-138 ED831007907TH Tanos + bankvasan (594129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
7 # 3อจ660905-173 EM097709210TH พจน์3841 + ซูโม่ (594011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นฉลอง 80 ปี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.เชียงใหม่(G 88%)
8 # 3อจ660905-185 ED822016463TH เซียนน้อยหนึ่ง + มะนาวแป้น (593977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ660906-108 EB910691509TH Pakapon735 + Donlaya (594156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบรูป รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อซิลิก้า ปี 2518 จ.ลำปาง
10 # 3อจ660906-144 ED831040620TH taranan + JAY101 (594228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 84 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.นครปฐม
11 # 3อจ660906-150 ED786729827TH อู๊ดจอมทอง + Bassociety (594255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบุญธรรม วัดไพร่ฟ้า เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ660906-161 EM086886718TH lohbetong + นกแก้ว (594204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660906-164 EM086886718TH ศัทธาพระเครื่อง + นกแก้ว (594210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นอดิเรกลาภ ปราบมาร พิมพ์หุ้มเงิน ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 41)
14 # 3อจ660906-169 EM086886718TH korn88 + นกแก้ว (594226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนยันต์อรหันต์ หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
15 # 3อจ660906-170 EM086886718TH ชานนทร์ + นกแก้ว (594234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปีหลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงแดงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
16 # 3อจ660906-173 EM086886718TH Nuknik + นกแก้ว (594178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์หลังเจดีย์(เล็ก) เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
17 # 3อจ660906-179 ED820035031TH Teerau + shyamal (594203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 3704)

18 # 3อจ660906-186 ED693888273TH surats_s + panitan (594231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ660907-102 TH01184JPCHF3B0 blackpearl + Kampanat13 (594340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
20 # 3อจ660907-125 TH01184JQEJC6B0 JJ_Zone76 + Nantakarn (594347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายแววนกยูง หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2493 จ.นครสวรรค์ กรอบเงิน(S 90%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
21 # 3อจ660907-126 ED780844798TH beer2126 + sanopporn (594350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)
22 # 3อจ660907-139 EB932769925TH ครูสมชาย + Sivilaihan (594403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 52/น้ำหนักรวม 63.6 กรัม)
23 # 3อจ660907-143 ED820860601TH midori + chaintv (594383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
24 # 3อจ660907-144 ED820860601TH midori + chaintv (594386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(เล็ก) เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
25 # 3อจ660907-160 ED832205197TH keng_kung + ริณดา (594417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
26 # 3อจ660907-161 EB932517524TH Nightt0 + Peterwong2436 (594367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
27 # 3อจ660907-162 ED834420131TH tonmaiteam + chi-351 (594370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
28 # 3อจ660907-163 ED81512829TH taranan + beer_saraburi (594373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน(แจกเจ้าภาพกฐิน) เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 271)
29 # 3อจ660907-164 ED815121829TH taranan + beer_saraburi (594375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน(แจกเจ้าภาพกฐิน) เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 84)
30 # 3อจ660907-165 ED815121829TH taranan + beer_saraburi (594378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน(แจกเจ้าภาพกฐิน) เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 469)
31 # 3อจ660907-166 ED809138119TH bankvasan + promlok (594380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ660908-007 คนจอมแก้ว + aom_nara (594484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
33 # 3อจ660908-103 ED80189094TH เอกลำชะร่า + มาริโอ (594457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าผากสามเส้น เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
34 # 3อจ660908-105 ED743377969TH nut2326 + รักษ์นครหลวง (594461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
35 # 3อจ660908-117 EM097709991TH ptk_1234 + ซูโม่ (594496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ660908-127 TNR5000267261GU วัฒน์วรเอก + ซากุระ (594467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 247) **พระสภาพสวย

37 # 3อจ660908-128 ED834032392TH murbur + bclubzaa (594571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวราโภ หลวงปู่นนท์ วัดเหนือวน รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อสำริดก้นทอง ปี 2549 จ.ราชบุรี
38 # 3อจ660908-144 EM250717911TH Yuth3892 + wutthipong1 (594491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1298)
39 # 3อจ660908-152 ED517193241TH Auttaporn1979 + พิมพ์พิมล (594517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ660908-153 TH01184JXBSR8B0 kenshiro2810 + CKHOS (594526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพหักซ่อม)
41 # 3อจ660909-002 bioenjoy_k + Buransuk (594586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
42 # 3อจ660909-003 bioenjoy_k + Buransuk (594590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ660909-010 joki_bank + อรรถพล (594627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
44 # 3อจ660909-102 ED792561666TH bioenjoy_k + ตั้มเพชรบุรี (594679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ660909-105 ED790989837TH น้องจักรพงษ์ + nakornyong (594689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ660909-113 TH01184K71N73B0 bioenjoy_k + อากงพระเครื่อง (594580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
47 # 3อจ660909-115 ED824113627TH บัวลอยไข่หวาน + พลกฤต (594587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ660909-117 ED793819911TH bioenjoy_k + Intra103 (594593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
49 # 3อจ660909-125 EM097710527TH song18 + ซูโม่ (594583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ660909-126 EM097710527TH chaidee + ซูโม่ (594585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.ระยอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ660909-127 EM097710527TH น้ำดอกไม้ + ซูโม่ (594588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ660909-128 ED852103943TH nauts + บ้านสวน22 (594595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
53 # 3อจ660909-129 ED852103943TH หนึ่งในสยาม + บ้านสวน22 (594600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พิมพ์เจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 1879)
54 # 3อจ660909-131 ED790989505TH toymlt + โอ่งเมืองราช (594609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
55 # 3อจ660909-135 ED758796763TH arun2528 + มะนาวแป้น (594625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวดาทรงเต่า หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ระยอง

56 # 3อจ660909-156 EM097733134TH auu2520 + ขนมไทยแม่อารีย์ (594628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)
57 # 3อจ660909-160 EM097733134TH paul2509 + ขนมไทยแม่อารีย์ (594728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 90 เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.สกลนคร(G 83%)
58 # 3อจ660909-164 EM097733134TH ราชสีห์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (594599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
59 # 3อจ660909-167 ED779058508TH มอร์เมืองทอง + jack789 (594620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี (สภาพสวย)
60 # 3อจ660909-170 ED832244964TH กิมเล้ง + ริณดา (594641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
61 # 3อจ660909-171 ED832244964TH ponpiya + ริณดา (594597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี(จม) เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
62 # 3อจ660911-001 KandarDao + greensnake (594734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดปากกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
63 # 3อจ660911-003 หนึ่งในสยาม + bunpot (594738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นเพิ่มบุญเพิ่มบารมี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (โค้ด ๙/หมายเลข 11)
64 # 3อจ660911-011 KandarDao + patchara (594740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมานเชิญธง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
65 # 3อจ660911-013 tum_utt + babejakpet (594751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
66 # 3อจ660911-014 ksomchai + babejakpet (594755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หูยาว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
67 # 3อจ660911-016 loomthong + ยุทธิชัย (594775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
68 # 3อจ660911-018 pradee125 + Olarn29 (594783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางพญา หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อผง จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
69 # 3อจ660911-019 Kritthachalom + สรขอนแก่น (594790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ660911-101 ED705666174TH ก๊อกน้ำ + kueakool (594741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
71 # 3อจ660911-104 ED779059905TH bos2499 + PANI_SAMIT (594752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
72 # 3อจ660911-108 TH01184KAR502B0 pcha429 + ศูนย์แปด08 (594770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญพรฯ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 315) **พระสภาพสวย
73 # 3อจ660911-112 ED814187599TH ศิษย์ครูบา57 + angkoon (594748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 73)(วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **พระสภาพสวย
74 # 3อจ660911-124 ED730437955TH มหามงคลพระเครื่อง + (594804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pramote111
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

75 # 3อจ660911-130 ED779059888TH kttk2006 + TALON (594832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
76 # 3อจ660911-131 ED779059888TH vios2877 + TALON (594782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
77 # 3อจ660911-132 ED779059888TH Sintsiri + TALON (594850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)
78 # 3อจ660911-141 ED011398270TH หนึ่งในสยาม + mingloei (594817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ
79 # 3อจ660913-001 titong + เด็กบางคลาน (595059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ660913-002 guikong + อรรถพล (595062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660913-003 guidenaja + ไทยนิยม (595065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660907-1329)(G 85%)
82 # 3อจ660913-004 piyaphum + ไทยนิยม (595069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสนห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650119-1394) (G 64%)
83 # 3อจ660913-005 X-change + ไทยนิยม (595073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (641202-1234)
84 # 3อจ660913-006 va1111 + ไทยนิยม (595077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (660808-1106)(G 73%)
85 # 3อจ660913-007 noomwny + ไทยนิยม (595081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (660518-1225)(G 77%)
86 # 3อจ660913-008 อชิตะพระเครื่อง + Bun0813 (595087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660812-1053) (G 63%)
87 # 3อจ660913-009 BhuriKet26 + Mint28 (595096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
88 # 3อจ660913-013 joki_bank + Rabbit2518 (595102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(651024-1010)(G 87%)
89 # 3อจ660913-103 EM232568345TH wepinta + มุกดอนเมือง (595079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
90 # 3อจ660913-107 ED834247654TH pikkared + ฟรุ๊คบางพลี (595093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2484 จ.ลำปาง
91 # 3อจ660913-109 TH01184KZF6S6B0 สิงห์สยามศิลป์ + ริวสายสี่ (595201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
92 # 3อจ660913-112 EB912210403TH pound2007 + pieronut (595006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
93 # 3อจ660913-113 TH01184KWXHN8B0 Far2520 + radar41 (595009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุอรัญญิก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก

94 # 3อจ660913-114 ED414281899TH panupong30 + (595011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NongOprakruang
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพหักซ่อม)
95 # 3อจ660913-116 ED808077719TH ทันบางบอน + sutee2532 (595017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
96 # 3อจ660913-118 ED558575761TH โก๋ตู + nai2516 (595023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ660913-119 ED846407438TH pong636 + เอวัดยายร่ม (595026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 7108) **พระสภาพสวย
98 # 3อจ660913-121 ED836421599TH หม่อง + Choomsilp (595064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งทองคำ 99 หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อเงินก้นนาก ปี 2538 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 173)
99 # 3อจ660913-123 TH01184KYSFU3B0 DDman + หลานยายจิ๋ว (595071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660913-125 ED777171615TH nirun1975 + UNICITY (595085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 62%)
101 # 3อจ660913-128 EM097733942TH ภูมิแผ่นดิน + (595095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงดำลงรัก ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช
102 # 3อจ660913-130 EM097733942TH ภูมิแผ่นดิน + (595104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระปางห้ามสมุทร วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม)
103 # 3อจ660913-132 EM097733942TH CHAIWAT99 + (595020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จ เนื้อผง
104 # 3อจ660913-135 EM097733942TH akara + ขนมไทยแม่อารีย์ (595035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 65243)
105 # 3อจ660913-136 EM097733942TH greenmoon + (595039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
106 # 3อจ660913-137 EM097733942TH Nakinmak + (595044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/วัดศาลาครืนสร้าง) (660830-1036)(G 72%)
107 # 3อจ660913-141 EM097733942TH sutee + ขนมไทยแม่อารีย์ (595031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเมฆพัด ปี 2467 จ.ฉะเชิงเทรา
108 # 3อจ660913-142 EM097733942TH Sintsiri + ขนมไทยแม่อารีย์ (595034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ จ.ชลบุรี
109 # 3อจ660913-146 ED813607025TH Nongjeen + อาณาจักรพระ (595050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4731)
110 # 3อจ660913-148 ED742090142TH บอยพระเครื่อง + ก้อนกรวด (595058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2513 (วัดป่าหลังโรงเลื่อยสร้าง)
111 # 3อจ660913-149 ED836753874TH Meepool4289 + ผู้กองโจ้ (595063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 86%)
112 # 3อจ660913-153 EM097712899TH วิบูลย์ + ข้าวต้มพิศมัย (595036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มัจฉานุ มูลนิธิหลวงปู่ทิม ปี 2537 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

113 # 3อจ660913-156 ED821244464TH stdpuy + เสน่หา (595045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ660913-157 ED821244464TH saksitt + เสน่หา (595049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (650813-1048)
115 # 3อจ660913-158 ED754527770TH เขาควาย + note33 (595055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ660913-159 ED815674685TH C-PRUK + ฅนบางใหญ่ (595057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (660825-1014)
117 # 3อจ660913-160 ED815674685TH ทศวรรษ33 + ฅนบางใหญ่ (595060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมบนซ้าย) (660803-2031)
118 # 3อจ660913-162 ED002946715TH pachre + รักษ์ต้มเลือดหมู (595117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (660512-1080)(G 64%)
119 # 3อจ660913-165 ED833516845TH ทันบางบอน + aechakkit (595137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ660913-167 ED846130468TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + TALON (595151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 72%)
121 # 3อจ660913-168 ED751763933TH เสิดพระเครื่อง + sutheptheep (595155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (530612-063)
122 # 3อจ660913-169 ED834806375TH น้องอลัน + boom6449 (595161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ660913-170 ED777180475TH พระแท้สยาม + นราลัย (595163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 83%)
124 # 3อจ660913-171 ED824116708TH bagio + พลกฤต (595105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ660913-172 ED787826808TH X-change + น้องโชตะ (595121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ660913-175 EM097711125TH heng9999 + ซูโม่ (595133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา
127 # 3อจ660913-176 EM097711125TH ctaveesu + ซูโม่ (595142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หมายเลข 54)
128 # 3อจ660913-177 EM097711125TH แมวปลาทอง + ซูโม่ (595146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
129 # 3อจ660913-178 EM097711125TH PRAKUNPOR + ซูโม่ (595149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
130 # 3อจ660913-180 ED752268410TH คงทอง + kongton203 (595153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่นแรก เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
131 # 3อจ660913-182 ED622162457TH ทิศเหนือ + ภาณุวัฒน์เขียว (595074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม

132 # 3อจ660913-183 ED837428871TH พุทธคุ้มครอง + กว๊านพะเยา (595080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 68%)
133 # 3อจ660913-184 TH01184KGS3R6B0 กอล์ฟปริญญา + ตะกรุดโทน (595083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
134 # 3อจ660913-185 ED521197514TH Wuttikri2523 + งดงาม (595089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนวราชบพิตร โครงการหลวงสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม)
135 # 3อจ660913-186 828276935290 เสือร้อยป่า + เนตรหิรัญ (595198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ กรอบเงิน(S 93%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
136 # 3อจ660913-190 EU513610715TH Thanapong36 + Surame (595109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ660913-191 ED795731112TH natt99 + Burapha777 (595169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 572)
138 # 3อจ660913-192 ED712493457TH inspire + amata_tong (595174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)(660828-1065)
139 # 3อจ660913-193 ED026582175TH komwoke + ป๋ามอส (595177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
140 # 3อจ660913-196 EM097733956TH ltsarapp + ขนมไทยแม่อารีย์ (595185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)
141 # 3อจ660913-198 ED821054522TH ยุทธภพ77 + อินทศิลา (595191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย
142 # 3อจ660913-200 ED755370512TH ซีดานราชาเหรียญ + ppffarm (595194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 956) (660828-2075)
143 # 3อจ660913-205 ED624792067TH Ploylalinn + บรรเจิด (595070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
144 # 3อจ660913-207 EH721372390TH atthasit + maximum9 (595199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)(660831-1069)
145 # 3อจ660913-208 ED783348943TH Natsu_1389 + บ้านทองอยู่ (595086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
146 # 3อจ660913-209 ED590851577TH teenarok + planoi (595092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2566 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 157)
147 # 3อจ660913-210 EW004586921TH เนตรหิรัญ + จังซีลอน (595103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ660913-211 EW004586921TH อชิตะพระเครื่อง + m-cot (595004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(660717-1198)
149 # 3อจ660913-212 EW004586921TH first9944 + จังซีลอน (595008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
150 # 3อจ660913-216 ED805660829TH Hagow + Kirk2536 (595018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

151 # 3อจ660913-218 ED675488685TH Pig2525 + ช่างโอ๋ตาขัน (595024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ660913-219 ED809252388TH Namnathee1983 + chani (595025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641214-2027)
153 # 3อจ660913-220 EB912131881TH บารมีองค์พ่อ + มีตังช็อป (595196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)(G 80%)
154 # 3อจ660913-222 ED779386004TH pcha429 + sangexim (595119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2540 จ.สมุทรสงคราม
155 # 3อจ660913-223 ED842712803TH goodaomzc + microsoft (595125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 442486)
156 # 3อจ660913-224 EH175992758TH Kid_A + joe4299 (595129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
157 # 3อจ660913-227 ED809360436TH joki_bank + ch-max (595141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 88%)
158 # 3อจ660913-228 ED767539975TH vuthinuntha + lulytoon (595147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม)(ราคาหลังเหรียญ 3000 บาท) (620508-015)
159 # 3อจ660913-229 EM097713191TH SanthanAmuletArt + (595150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ข้าวต้มพิศมัย
เหรียญหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
160 # 3อจ660913-230 ED830931727TH ชอบจัง + Manunicon (595152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย เนื้อผง
161 # 3อจ660913-231 ED839217985TH somnuk + ชฎาทอง (595032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 7.9 กรัม)(G 41%)
162 # 3อจ660913-232 ED825134345TH Wi-58 + watbannon (595037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายเล็กน้อย)
163 # 3อจ660913-233 ED825134345TH DDman + watbannon (595042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงหลังรางปืน วัดพระสิงห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.เชียงใหม่
164 # 3อจ660913-234 EB924261464TH nut2326 + Kaiphutthipong (595046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ก.ย. 2566 - 08:35 น.] #87310 (12/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660908-024 ED755364769TH แหม่มโพธิ์ดำ (594551) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
2 # 1อจ660911-001 TH01184JQ3PH5B0 Naruto24 (594853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660911-003 ED821033607TH Pakin10 (594816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660911-005 ED668926916TH Monton (594822) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660911-008 ED009463385TH เมืองไทย (594835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660911-021 ED777159804TH นราลัย (594736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660911-022 ED727834135TH phongsuwat (594854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660911-023 EM097733412TH ขนมไทยแม่อารีย์ (594745) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660911-024 EM097733412TH ขนมไทยแม่อารีย์ (594753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ660911-025 EM097733412TH ขนมไทยแม่อารีย์ (594763) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ660911-027 EM232562348TH Amazon (594774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660911-003 greensnake (594786) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660911-006 อตกพระเครื่อง (594798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660911-009 Game1305 (594801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ660911-013 babejakpet (594776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660911-015 พุทธัสสโร (594785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660911-017 teetoon (594787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660911-020 teetoon (594795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660911-025 Owarut999 (594778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660912-027 การันตีพระ (594982) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ660912-028 การันตีพระ (594984) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ660912-029 การันตีพระ (594985) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660912-030 การันตีพระ (594986) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660912-031 การันตีพระ (594987) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ660912-032 การันตีพระ (594990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660911-138 EB911740444TH bangk + chaidee (594812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(S 89%)
2 # 3อจ660911-142 ED797862243TH เซียนน้อยหนึ่ง + Thanyawut (594829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นสร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3691) (สภาพตัดตัวสร้อยและทำตัวเรือนใหม่)
3 # 3อจ660912-001 asupasit + thailandamulet (594858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเทพปฏิมา มูลนิธิพระพรหมเอราวัณสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ660912-002 ksomchai + thailandamulet (594861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
5 # 3อจ660912-003 Ritraya + TUPANTIP (594864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
6 # 3อจ660912-004 พิมพ์นิยม + taweekun (594869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ660912-005 Thanutum + พรพระพุทธ (594872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
8 # 3อจ660912-006 Nongjeen + Nadmon (594877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (570717-096)
9 # 3อจ660912-007 Goose + เมษเมษา (594880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
10 # 3อจ660912-008 Goose + เมษเมษา (594883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ660912-010 Benjapon88 + (594892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวเป็นสนิมจากการเก็บ)
12 # 3อจ660912-011 cpat1 + อัสซุย (594862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)
13 # 3อจ660912-012 สมอแดง + แมวปลาทอง (594866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นหนุน เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
14 # 3อจ660912-013 พระประแดง26 + vichet (594874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
15 # 3อจ660912-101 ED836658330TH Kid_A + archi (594860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660912-103 ED841971965TH SiwaDa928 + หนุ่มนคร (594873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660912-104 ED814332282TH Alexpeter + auu2520 (594879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง

18 # 3อจ660912-105 EM097733465TH Joker007 + ขนมไทยแม่อารีย์ (594886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 77%)
19 # 3อจ660912-108 EM097733465TH jouicepeam + (594898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ660912-110 EM097733465TH Tarkkyp + ขนมไทยแม่อารีย์ (594907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1323) (น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1323)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
21 # 3อจ660912-111 EM097733465TH พุทธคุ้มครอง + (594859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง
22 # 3อจ660912-115 ED682267503TH pcha429 + boonlom (594881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วันบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1880) (640825-283)(G 67%)
23 # 3อจ660912-116 ED830448576TH Tarkkyp + pound2007 (594889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
24 # 3อจ660912-117 ED829413455TH chanachok + ตะกรุดโทน (594900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงค์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
25 # 3อจ660912-119 ED829413478TH preeyawat + ตะกรุดโทน (594912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิมปลุกเสก/สภาพสวย) (651216-1278)(G 83%)
26 # 3อจ660912-120 EM231191359TH หิมพานต์มุ่งงาม + coldplay (594998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
27 # 3อจ660912-124 ED722842069TH Bassociety + phongthai (594871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ660912-125 ED722842069TH masterpiece + phongthai (594875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อผงปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660912-126 ED835339621TH conun + jirajira (594878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)
30 # 3อจ660912-128 ED642792987TH Nongmini + pineapple (594888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660912-129 ED811885242TH tone555 + ต้อมตราโล่ (594893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
32 # 3อจ660912-130 EM267839548TH บรีสพระช่วย + Aum2543 (594894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
33 # 3อจ660912-131 ED830448580TH Tarkkyp + pound2007 (594910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660912-132 ED856712539TH น้องอลัน + พุทธคุณ05 (594916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
35 # 3อจ660912-133 ED842306819TH Boston2022 + กระไหล่ทอง (594917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 81%)
36 # 3อจ660912-134 ED577996563TH wuth101 + ZuTharua (594921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
37 # 3อจ660912-139 ED829081665TH ทนายโอ๊ต58 + OaTaWa (594932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 447/สภาพสวย)
38 # 3อจ660912-140 ED816919787TH อตกพระเครื่อง + yongyot (594934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660912-142 ED847241068TH vuthinuntha + ขุมทรัพย์พระ (594903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (640712-390)(G 65%)
40 # 3อจ660912-143 ED792917719TH nincha + เด็กสังขละ (594904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)
41 # 3อจ660912-144 ED836512856TH Giant415 + หนานเอ (594908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอวโลกิเตศวรฯ วัดประตูป่อง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
42 # 3อจ660912-145 TH01184KQ5162B0 หนึ่งในสยาม + สรานนท (594911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ660912-146 ED820479401TH Bin_Prasae + nut141 (594914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
44 # 3อจ660912-147 ED830231296TH ไซม่อน + Anoma (594919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสุทัศนฯ พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อทองคำ 92% ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 49/น้ำหนักทอง 35.7 กรัม) (660902-1171)
45 # 3อจ660912-150 ED843622295TH PhaPooh + kamon58 (594935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ศรีสะเกษ
46 # 3อจ660912-152 ED659459328TH rgooladpraw87 + (594920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรเมืองกาญจ์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580114-089)
47 # 3อจ660912-153 ED859411970TH Torzerosex + karjo123 (594928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (660311-1128)(G 81%)
48 # 3อจ660912-154 ED834245857TH m-cot + แฮปรามคำแหง (594936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
49 # 3อจ660912-155 828270530861 ตุ๊หลวง + benzy (594941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(631216-155)
50 # 3อจ660912-156 ED830644709TH หนูมิเตอร์ + kankanmol (594945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
51 # 3อจ660912-158 ขุนพลโต + ลุงปิ่นเริน21 (594954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
DONM000248436VH
พระลีลาปากเป็ด กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
52 # 3อจ660912-159 ED806190295TH tonmaiteam + mawin2520 (594958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)
53 # 3อจ660912-160 ED792570827TH norakarn + มาม่าเป็ด (594965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660627-1083)(G 75%)
54 # 3อจ660912-161 ED843130438TH ท่านมหา + Man99 (594882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
55 # 3อจ660912-162 ED608889558TH น้องอลัน + Angle99 (594885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660912-163 ED843130676TH pcha429 + Man99 (594891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
57 # 3อจ660912-164 EM097712125TH jwisarn65 + ข้าวต้มพิศมัย (594895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
58 # 3อจ660912-167 ED861901212TH pcha429 + พรพัฒน์ (594905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
59 # 3อจ660912-169 ED848506858TH ake2512 + หิมพานต์มุ่งงาม (594913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ (660302-1022)
60 # 3อจ660912-171 TH01184KQRME6B0 พญานาค + kengpo (594929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
61 # 3อจ660912-175 ED793710503TH kengkas + ธารทอง7 (594942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 ก.ย. 2566 - 08:42 น.] #87306 (11/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660830-017 ED739462042TH non31 (593225) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 1อจ660901-007 ED831011359TH seranee (593685) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ660901-027 ED705997193TH juipeter (593638) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ660901-030 EM086885791TH นกแก้ว (593683) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660902-015 ED769767198TH black-van (593797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ660902-018 EM086885978TH นกแก้ว (593763) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ660902-022 ED517179514TH พิมพ์พิมล (593765) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ660902-023 ED808753357TH เหน่งบางคู้ (593762) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660908-009 ED502276069TH prajuab (594547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660909-011 ED814330383TH วาสนารุ่งเรือง (594709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660909-012 ED745599265TH Sakchaioa1311 (594732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ660909-013 ED758587685TH ธนูทอง (594713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ660909-015 ED795521241TH น้องหมี (594716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ660909-026 ED751879667TH บุญสนองเลย (594649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660909-028 SMAT0000668474G nirucha0012 (594731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660911-009 ED836672455TH jarungrux (594840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 1อจ660902-016 ED801861255TH มหามณีจินดา (593758) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660902-009 Gassy108 (593745) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ660902-013 Pisann (593754) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660909-001 หนุ่มธนบุรี (594646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ660909-004 treasury (594655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ660909-006 surasak_bpb (594665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660909-024 puriwaj (594702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ660909-032 อรรถพล (594684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660911-004 แก้วอุษา (594788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660911-010 patchara (594811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
10 # 2อจ660911-018 teetoon (594791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660902-150 EV717301468TH kit49 + beer_saraburi (593781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปราจีนบุรี (660814-2031)
2 # 3อจ660904-021 วัชรฉัตร + pecth88 (593806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ660906-184 EM097708775TH babala + ขนมไทยแม่อารีย์ (594225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สีห์ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 75%)
4 # 3อจ660907-115 TH01184JWZ8V6B0 toy_clong8 + Songpat (594365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนใต้บาดาล หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2548 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ660909-114 ED820490150TH Piragarn + โอพุทธคุณ (594584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ660909-138 EW456914433TH NAPATSADOL + (594635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กานต์เมืองปทุม
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
7 # 3อจ660909-139 EW456914433TH กชณิชา + กานต์เมืองปทุม (594638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
8 # 3อจ660911-002 Somkiathong + olympia (594735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660720-2101) **พระสภาพสวย
9 # 3อจ660911-005 giantgiant + seanza777 (594744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660822-1174) (G 68%)
10 # 3อจ660911-006 ibas7723 + seanza777 (594749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 70%)
11 # 3อจ660911-008 คิวภูเก็ต + jitichai (594756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 67%)
12 # 3อจ660911-009 คุ้มเสมา + Game1305 (594759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)(G 66%)
13 # 3อจ660911-010 สุเรนทรชิต + patchara (594764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ (660325-1290)
14 # 3อจ660911-020 piyaphum + taweekun (594796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590713-017)
15 # 3อจ660911-021 พัทธดนย์2508 + taweekun (594733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630801-050) (G 78%)
16 # 3อจ660911-102 ED830808566TH ชาย2506 + kasemsit (594746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (650512-1234)
17 # 3อจ660911-103 ED828128074TH Deerzazaza02 + dargon (594852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อรอด วัดศรีจุฬา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครนายก

18 # 3อจ660911-105 ED830643080TH Tochiro + ketanirut (594757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
19 # 3อจ660911-106 ED821033607TH kengkas + Pakin10 (594761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดขอบล่างขวาเล็กน้อย)
20 # 3อจ660911-107 ED821033607TH tommeng + Pakin10 (594766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวาเล็กน้อย)
21 # 3อจ660911-109 ED826432186TH naruephan + pop_vat (594772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมมูล จ.ชัยนาท
22 # 3อจ660911-111 ED856710303TH เมืองช้าง + phuwa (594743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สุพรรณบุรี
23 # 3อจ660911-113 ED825153477TH soontorn51 + supot2030 (594855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
24 # 3อจ660911-114 ED836672455TH nut2326 + jarungrux (594754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ660911-115 LKL2000291275ZH เด็กวัง + nufever (594758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนชมตลาด หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพชำรุดมุมหลังขวาและขอบล่างซ้าย)(G 67%)
26 # 3อจ660911-116 ED751771047TH lamborghinizi + ซุปโต้ง (594856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น ญสส.เพชรกลับ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 944)
27 # 3อจ660911-119 ED778457203TH Anechap + พงษ์คลองสาม (594769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.2 กรัม)
28 # 3อจ660911-121 ED777159755TH Meechai + ผู้นำพล (594781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 68%)
29 # 3อจ660911-123 ED814319096TH LittleDragon + อาทิตย์๙๙ (594797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพใช้)
30 # 3อจ660911-125 ED764193784TH tone555 + เบียร์แปดสาม (594810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย เนื้อชินสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
31 # 3อจ660911-129 ED709556072TH อาทอเนกทาสัง + cediato (594827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 78%)
32 # 3อจ660911-135 ED769770915TH Natsu_1389 + black-van (594803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (660717-1144) **พระสภาพสวย
33 # 3อจ660911-136 ED849710475TH Torzerosex + พุทธ2516 (594806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
34 # 3อจ660911-137 EM232562348TH joki_bank + (594808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660911-143 EM135385026TH joebabigon + Anuwat156 (594762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (660908-1126)(G 64%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ก.ย. 2566 - 08:36 น.] #87303 (10/26)
ตั้งแต่ วันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660826-010 ED796720283TH น้องอลัน (592928) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660828-013 EM097706575TH ขนมไทยแม่อารีย์ (592972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660829-022 ED816640167TH องอาจ (593159) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ660829-023 ED759634121TH สิทธิชัย (593183) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660830-002 OB005878965TH supatssss (593347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ660830-003 ED7771742946TH ชวนชื่น (593350) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ660830-020 ED776480748TH noi70 (593366) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ660830-026 ED750473435TH Anoma (593236) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ660830-027 ED769764126TH black-van (593377) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660830-028 ED769764126TH black-van (593381) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ660831-005 ED801842429TH มาริโอ (593543) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ660831-008 EM097707576TH ขนมไทยแม่อารีย์ (593518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660901-021 ED777268835TH golfsriracha (593669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ660902-009 OB005887358TH supatssss (593793) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660902-017 EX334242809TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (593784) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660904-005 TH01184JAE1U3B0 ตึ่งนั้ง (593891) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ660906-016 ED167096842TH witthpan (594246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660907-001 ED598178193TH ต้นอุทยาน (594423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660907-007 ED850800297TH เสือหรรษา (594433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660907-015 EN483612211TH Phontaladplufc (594313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660908-002 ED679768306TH thepjinda1985 (594534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660908-008 SSRR000153916TZ krisda (594544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660908-026 ED817119575TH Peterwong2436 (594554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660908-030 SKB1000281458QH Sorawit (594557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ660909-032 bluezone69 (594680) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
26 # 1อจ660909-033 ED565205915TH Danai33 (594724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660826-010 อาศิรา (592914) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660830-024 ออเดอร์ (593311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ660830-025 chaiyatat (593396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660830-033 maiizza (593388) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ660830-036 เมวิกา001 (593392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660830-041 wilairat_22 (593362) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660831-017 peterdriverbkk (593497) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660831-019 peterdriverbkk (593505) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 2อจ660831-020 peterdriverbkk (593507) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660901-002 Tochiro (593670) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660901-005 hunter04 (593605) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
12 # 2อจ660904-032 walrawut (593927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660904-041 การันตีพระ (593972) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ660904-045 การันตีพระ (593994) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ660904-048 การันตีพระ (594008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660904-050 การันตีพระ (594024) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660904-051 การันตีพระ (594029) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660904-052 การันตีพระ (594035) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660904-053 การันตีพระ (594042) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660904-054 การันตีพระ (594104) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660904-056 การันตีพระ (594110) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660904-058 การันตีพระ (594115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660905-001 Leche (594105) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ660906-025 choojit (594264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ660908-011 Siwarit59 (594574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ660908-026 Spider_Man (594452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ660909-011 marchtu23 (594618) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
28 # 2อจ660909-022 frist (594700) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660830-133 ED768646074TH กระแสร์2 + tantong (593323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660830-156 EM097698168TH floi456 + หมูกุ๋น (593282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผ้า(หยาบ) จ.ชัยนาท (ขนาด 21x17 นิ้ว)
3 # 3อจ660830-189 EM097707390TH ตรีปากน้ำโพธิ์ + (593249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 555)(G 85%)
4 # 3อจ660901-107 ED504581891TH อาบังวา + framerin (593586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผุด วัดวังเวียง พิมพ์เศียรแหลม เนื้อผงคลุกรัก จ.จันทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ660901-130 ED642393463TH teerawit + psvtheewarat (593665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดทรายขาว รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)
6 # 3อจ660901-146 ED726295791TH บูรพาบารมี + yoon9 (593645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
7 # 3อจ660901-165 ED737661258TH bonaparte + Succeed28 (593589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
8 # 3อจ660902-121 EB910178603TH pinhuto + ariya16 (593730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นเกาะเภตรา พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ660904-106 ED743084877TH พระแท้สยาม + bos2499 (593847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 390/ขนาด 5.5 ซม.) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
10 # 3อจ660904-107 ED782389399TH mouse88 + hattori (593851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดตะแบก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ660904-110 ED752263222TH น้องบอย + kongton203 (593866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธชินราช เนื้อผงยาจินดามณี กรอบทอง(G 73%) **ไม่ระบุที่สร้าง
12 # 3อจ660904-124 ED821421898TH เขาควาย + พิชชากร (593813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660904-156 EM086885403TH ibajack + นกแก้ว (593861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
14 # 3อจ660904-160 EM086885403TH ใบเตย + นกแก้ว (593880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2471 จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ660905-012 บรีสพระช่วย + babejakpet (594022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครพนม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดรุ่นนี้/พิมพ์นี้
16 # 3อจ660905-015 skipjack + noomark (594037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมหาว่านดำ พระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2483 จ.พัทลุง (สภาพใช้)(G 82%)
17 # 3อจ660905-105 ED780842315TH พ่อน้องจ้าว + แซนวิช (594051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อเงิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
18 # 3อจ660905-136 ED784066303TH Preawpan + Ksittiros (594016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ660905-155 EM097708452TH ซิยิ่นกุ้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (594074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
20 # 3อจ660906-015 จอมพล + Olarn29 (594205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย ศิลปะเชียงรุ้ง พิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อสำริด (หน้าตัก 1.6 ซม.)
21 # 3อจ660906-104 TH01184JEY916B0 เหวัชระ + spiderboy (594147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ พิมพ์เข่าตรงซุ้มคู่ เนื้อผง จ.สุราษฎร์ธานี(G 62%)
22 # 3อจ660906-123 ED771175463TH taccord + jamesza (594150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อผงหน้าทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
23 # 3อจ660906-133 ED619244505TH supatssss + promlok (594176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 42 พิมพ์เบตง เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 590)

24 # 3อจ660906-143 ED747240484TH Notestudio + mac2528 (594224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ660906-154 ED824517241TH pakawatw + ปู่ดำเนิน (594177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ660906-158 ED771157133TH witthpan + tiwakornwong (594189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (660714-2156)
27 # 3อจ660907-117 ED792425847TH แอลพระไทย + jopawis (594371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธนิมิตรเงินมา หลวงปู่ศุข วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 149)
28 # 3อจ660907-142 ED801951640TH kong81 + Tumkung (594379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 83%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ660908-008 dtruss + ทรัพย์เจริญ (594488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660908-104 ED801890194TH คนคอเรด + มาริโอ (594459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
31 # 3อจ660908-107 ED805647080TH เซียนน้อยหนึ่ง + therapan (594469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 64%)(สภาพใช้)
32 # 3อจ660908-113 ED796740994TH staruch + น้องอลัน (594464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 2057/สภาพแต่งผิว)
33 # 3อจ660908-135 ED792426533TH รักษ์ต้มเลือดหมู + porn08 (594475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
34 # 3อจ660909-001 พลดินแดง + นครเมืองเก่า (594582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเกศตรง เนื้อดิน จ.พิจิตร
35 # 3อจ660909-004 vuthinuntha + pipat_ch (594594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ

36 # 3อจ660909-005 toeykeng + Auttaporn (594598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดทุ่งสีกัน เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.5 นิ้ว)
37 # 3อจ660909-007 showgun + tomtam2516 (594612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
38 # 3อจ660909-008 Ritraya + noppthai (594616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (540520-225)
39 # 3อจ660909-009 aek555 + นรสิงห์41 (594621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 7309/สภาพสวย)
40 # 3อจ660909-011 pachre + K_taopun (594636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (630427-354)
41 # 3อจ660909-101 ED796150374TH ชัยบางแค + (594675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหกรรมพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (660823-1079)
42 # 3อจ660909-104 ED790989837TH kwwee + nakornyong (594686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2168)(G 66%)
43 # 3อจ660909-106 ED718852060TH aek555 + Jaturong220 (594691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2420)
44 # 3อจ660909-108 ED800445117TH Kid_A + Mahamonkkol888 (594699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660909-109 TH01184K6GB76B0 taccord + met26 (594705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660909-112 ED847104005TH ราชสีห์ + Phichit_02 (594578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)
47 # 3อจ660909-116 ED827407378TH bunjerd + Wuttikri2523 (594591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์แขนชิด เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท

48 # 3อจ660909-118 ED798260836TH หนึ่งในสยาม + kong_taling (594596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
49 # 3อจ660909-119 ED791024754TH BOONG + Powdernok (594601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดเฉียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (630926-018)
50 # 3อจ660909-120 EM276503140TH บอยสวนหลวง + Anankiya (594607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660909-121 ED606372823TH RedZone89 + KEN2505 (594575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (551009-240)(G 81%)
52 # 3อจ660909-122 EJ499763174TH บอยสวนหลวง + (594577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kenshiro2810
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ.. (660824-1056)
53 # 3อจ660909-123 ED783346806TH transport + form_fak (594730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650730-1214)(G 88%)
54 # 3อจ660909-130 ED596067932TH สวนดอก + nongnhun (594603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 29 เนื้อเงิน ปี 2515 จ.สกลนคร (หมายเลข 19)(660816-2022)
55 # 3อจ660909-132 EM231188505TH joki_bank + coldplay (594613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ดอุดเทียนชัย)
56 # 3อจ660909-134 ED828422955TH Nongjeen + boonlom (594622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(660516-1135) (G 62%)
57 # 3อจ660909-141 ED697651365TH m-cot + ข้าวฟ่าง (594693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 178/วัดสุทัศนฯสร้าง)
58 # 3อจ660909-142 ED786363525TH goodaomzc + Piragarn (594696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 445871) (660824-1315)(G 79%)
59 # 3อจ660909-143 EG731208645TH เหน่งบางคู้ + ขวัญนคร (594701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า สมเด็จพระสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ660909-145 ED758587677TH สปาต้าร์ + ธนูทอง (594707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดคู่ กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัยเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ660909-146 ED845130104TH preeyawat + บางแก้ว1976 (594710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 76%)
62 # 3อจ660909-147 ED747551739TH eakkapong + sapapa2506 (594714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)(G 71%)
63 # 3อจ660909-151 BTCN00002094883 nut2326 + แบงค์ธาตุพนม (594610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
64 # 3อจ660909-152 Phichit_02 + Yui_jaa2528 (594615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBNM200040044WA
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660909-158 EM097733134TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (594634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไร่ขิง พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.นครปฐม(G 93%)
66 # 3อจ660909-161 EM097733134TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (594581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ660909-162 EM097733134TH ppichet + ขนมไทยแม่อารีย์ (594589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 63%)
68 # 3อจ660909-163 EM097733134TH p_awest + ขนมไทยแม่อารีย์ (594592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงขาวปิดทอง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม(G 93%)
69 # 3อจ660909-168 ED712947820TH jetsada_supat + Sayanpf2 (594626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
70 # 3อจ660909-169 ED832244964TH midori + ริณดา (594633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
71 # 3อจ660909-172 ED832244964TH ksomchai + ริณดา (594602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นงานเป่ายันต์เกราะเพชรครั้งที่ 7 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.อุทัยธานี

72 # 3อจ660909-173 EM097706346TH Viraphan711 + รถถังพระบ้าน (594605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลังเสือ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ660909-174 EM097706346TH ltsarapp + รถถังพระบ้าน (594608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
74 # 3อจ660909-175 ED799347659TH Pissawat29 + aramintra (594611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
75 # 3อจ660906-114 ED817133025TH นะโม1 + สมอแดง (594141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 4.8 กรัม)(G 93%) **เพชร 2 เม็ด เป็นเพชรไม่แท้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ก.ย. 2566 - 08:38 น.] #87300 (9/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660828-018 ED690674747TH giantgiant (593049) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660901-024 ED796427993TH ต๋องไตรมิตร (593680) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660904-013 ED461799846TH winwin (593873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660904-014 ED805406755TH Kantada3691 (593878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660905-001 EM097708642TH ขนมไทยแม่อารีย์ (594060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660905-005 OB021475205TH Khunpun (594034) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 1อจ660906-002 ED806409152TH กอสะพานจุล (594244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660906-005 ED821423443TH เรศเรณู (594257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ660906-015 ED828124449TH HS2NAJ (594242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660906-021 ED791015942TH sangnineface (594275) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660906-025 OB005887485TH supatssss (594295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ660907-003 PFX090100038728 Taenoi (594427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660907-006 TH01184JWE395B0 Benjarong (594435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660907-010 KBSVR00019592EJ เขาควาย (594437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660907-017 ED644234181TH ป๋าอดิศร373 (594316) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660907-018 ED810004278TH mana1 (594323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660907-020 ED682430116TH กิมเล้ง (594330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660907-022 ED816855548TH กล่องแก้ว (594319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660907-023 EW965113947TH pop51 (594320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ660908-014 EF105185304TH ตะพาบ (594446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660906-011 ED771175463TH jamesza (594227)ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660830-007 Ga656 (593358) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660830-013 ริณดา (593349) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ660830-038 teetoon (593265) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ660831-018 peterdriverbkk (593502) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 2อจ660902-007 suchat-01 (593760) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660902-008 อภิชาติชุบทอง (593778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660904-017 vee2503 (593936) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660905-004 bigปากน้ำ (594117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660906-017 thakorn26 (594252) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ660906-023 Meepool4289 (594258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660907-010 WIRAT999 (594429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660907-015 yellyx18 (594421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660907-016 มหานคร (594422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660907-019 babejakpet (594426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660908-028 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (594501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660908-034 joki_bank (594540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660829-132 ED577990795TH pakin1878 + ZuTharua (593136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นป่าหวาย เนื้อสำริด ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
2 # 3อจ660829-133 NGWW000301313DA ปิงเปียง + wilairat_22 (593140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแม่ชีบาง เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ขอนแก่น (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ660829-166 EB908888825TH Rakchart + Noom-1976 (593193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช(G 79%)
4 # 3อจ660830-129 ย้ายเข้าระบบใหม่เลขที่ 3อจ660919-193
5 # 3อจ660830-135 ED543355203TH kewell + phetbanpra (593331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อดิน ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์(G 64%)
6 # 3อจ660830-184 EM097707390TH keng_kung + (593237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ล็อกเกต หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
7 # 3อจ660831-119 ED656876903TH Namchai + TOMAOR (593479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดช้างนาฬาคีรี เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ660831-127 EJ663429177TH อรทัย960 + ขนมกรุบ (593522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี
9 # 3อจ660831-152 EM0977070409TH นนท์รามคำแหง + ซาลาเปา (593410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ชลบุรี(G 91%)
10 # 3อจ660901-005 สิงห์สยามศิลป์ + Audi304 (593569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อวัด เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
11 # 3อจ660901-127 ED800471196TH supatssss + joechainat (593651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
12 # 3อจ660901-168 ED616198850TH wanitcha + อวตารพระเครื่อง (593606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ660902-137 TH01184J5KKF5B0 หิมพานต์มุ่งงาม + jozaa (593747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน ปี 2461 จ.สุพรรณบุรี กรอบเงิน(S 90%)
14 # 3อจ660902-140 ED099803969TH ตราชั่ง + Atom54 (593756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
15 # 3อจ660904-002 tanint + jicko (593814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้-หักซ่อมส่วนบน) (มุมหลังล่างซ้าย)
16 # 3อจ660904-007 Nuknik + ninekao9 (593939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
17 # 3อจ660904-126 ED722348701TH slaton57 + เกณิกา (593820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 62%)

18 # 3อจ660904-137 TSAO0002268872H เซียนพระย่อย + บิ๊กกระทุ่มแบน (593887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 62%)
19 # 3อจ660904-143 EM086886369TH Bankky + นกแก้ว (593815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ660904-165 ED838302118TH nutlove9477 + Juicy (593903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ.. (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (660825-1028)
21 # 3อจ660905-011 DDman + boms13 (594018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
22 # 3อจ660905-019 motion + ลาเสือ (594052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(S 91%)
23 # 3อจ660905-020 yata168 + tanu21 (594124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
24 # 3อจ660905-107 EM097709254TH ifeelblue + ซูโม่ (594056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่น 1187 ร่วมกันรวย ช่วยกันดี เนื้อเงินยวงขัดเงา ปี 2556 จ.สุพรรณบุรี (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
25 # 3อจ660905-113 ED802484073TH puriwaj + D_akkharin (593967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ถ้ำเสือ(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
26 # 3อจ660905-115 ED835405538TH boonlom + tranger (593976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ660905-131 ED780842324TH apiwat4825 + แซนวิช (593975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ660905-132 ED685558669TH supatssss + (593986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
GodzillaNui168
พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน
29 # 3อจ660905-137 ED743285485TH ชาย2506 + karopy (594023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 65%)
30 # 3อจ660905-166 TH01184JDF986BO sakaekrung + (594083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นเบิกพระเนตร เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 92%)
31 # 3อจ660905-175 ED718842650TH taranan + thanee_7799 (594026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ660905-179 D2DU0003844938 blueariyo + เอกประจวบฯ (594123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
33 # 3อจ660905-183 ED822016463TH ฟรุ๊คบางพลี + มะนาวแป้น (593970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก
34 # 3อจ660906-002 แม็ก888 + คนนิยมพระเครื่อง (594139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
35 # 3อจ660906-003 icez1113 + aom_nara (594142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน จ.ปัตตานี
36 # 3อจ660906-102 EK124179540TH เซียนน้อยหนึ่ง + ปภานลิน (594140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)

37 # 3อจ660906-112 ED848500339TH Tatchakorn + อภิชาติชุบทอง (594138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาพญา เนื้อดิน จ.น่าน
38 # 3อจ660906-117 ED748086035TH yongyot + terasak99 (594153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
39 # 3อจ660906-124 ED808284778TH blackpearl + noi70 (594154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
40 # 3อจ660906-134 ED822015661TH Namepim52 + rungrot (594179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดยาว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ660906-140 ED621485270TH มอร์เมืองทอง + gymnastics (594200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยจริง เนื้อเงิน ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1822) **พระสภาพสวย
42 # 3อจ660906-141 ED798533601TH พุทธ2516 + yomon (594211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพซ่อมมุมหลังบน)(G 65%)
43 # 3อจ660906-155 ED830626104TH Dumy_kitsada + (594181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด(ตื้น) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
44 # 3อจ660906-156 ED785626582TH tongleehae + เวฬุวัน99 (594184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผงใบลาน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
45 # 3อจ660906-163 EM086886718TH nco29-48 + นกแก้ว (594207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
46 # 3อจ660906-180 EM097708775TH w_penoom + (594209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
47 # 3อจ660906-181 EM097708775TH taccord + ขนมไทยแม่อารีย์ (594214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นเจริญสุขบท เนื้อบุแผ่นทอง 98% ปี 2513 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) (สภาพบุแผ่นทอง)(G 97%)
48 # 3อจ660906-189 ED735790060TH พระราม9 + porn08 (594245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
49 # 3อจ660907-003 บัวลอยไข่หวาน + ชัยแคราย (594335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
50 # 3อจ660907-008 Saranphat + eootyoo (594346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3633)
51 # 3อจ660907-107 TH01184JS8JC5B0 eakkapong + เทพธันเดอร์ (594362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ660907-108 ED825126499TH rock10 + ทรัพย์เทวา (594366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.สุพรรณบุรี
53 # 3อจ660907-120 ED784366342TH bos2499 + TALON (594381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
54 # 3อจ660907-121 ED784366342TH Nakorn17 + TALON (594441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ660907-122 ED784366342TH kttk2006 + TALON (594334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

56 # 3อจ660907-129 EB924140801TH amnat108 + Thanawin491 (594360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (660819-1340)
57 # 3อจ660907-138 ED836306341TH เมืองช้าง + eiw5211 (594397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
58 # 3อจ660907-141 ED836650441TH taratchon + archi (594376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660907-155 ED590837703TH teenarok + planoi (594402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2565 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 358)
60 # 3อจ660907-167 ED006397545TH poompim + TALTAWAN (594382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด/สภาพใช้สึก)
61 # 3อจ660908-001 chinamulet + Pongsak999 (594460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่มจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
62 # 3อจ660908-003 goodaomzc + (594468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสาร์ห้าบารมีพ่อ
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหักซ่อม) (660819-1319)(G 64%)
63 # 3อจ660908-004 หม่อง + มะขามฉุย (594572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ660908-005 Game_krub + tpce(2002) (594474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
65 # 3อจ660908-006 เซียนน้อย + แก้วอุษา (594481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (650925-1077)(G 60%)
66 # 3อจ660908-101 ED849701062TH bioenjoy_k + diethelm (594450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดยาว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
67 # 3อจ660908-102 ED801678546TH Spider_Man + tonmaiteam (594453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (630910-586)
68 # 3อจ660908-106 ED743377969TH หิมาลัย + รักษ์นครหลวง (594466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว เนื้อหยก ปี 2534 จ.เชียงราย
69 # 3อจ660908-108 ED786032903TH bioenjoy_k + บอมเบ (594473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(620306-099)
70 # 3อจ660908-110 ED793856344TH pop2517 + Aeybangsaen (594478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
71 # 3อจ660908-112 ED841302166TH พระประแดง26 + สิทธิวงค์ (594456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
72 # 3อจ660908-114 ED821409676TH nut2326 + attapon (594471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.นครปฐม (สภาพผิวพรุนจากการใช้)
73 # 3อจ660908-115 KBKPU00032353VA kttk2006 + sermsak (594477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (561109-039)(G 50%)
74 # 3อจ660908-116 ED676288994TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (594489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บีลูกพระธาตุ
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)

75 # 3อจ660908-118 ED843903058TH พระประแดง26 + yut157 (594502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 32844)
76 # 3อจ660908-119 ED836412291TH muangtrat1987 + (594508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Choomsilp
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
77 # 3อจ660908-120 EV716935274TH ตะกรุดแก้ว + พรพานิช (594511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660908-121 ED771343334TH supatssss + chsearn (594445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญไชย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาใช้และชำรุดฐานด้านล่าง) (510118-047)
79 # 3อจ660908-122 ED706447626TH UNICITY + เดียวคิงส์สยาม (594447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด ๙)(G 84%)
80 # 3อจ660908-123 EM097706071TH bos2499 + รถถังพระบ้าน (594449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
81 # 3อจ660908-124 RSH300015062377 Cap1995 + Porncharean (594454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ660908-125 SSRR000153916TZ เขาควาย + krisda (594458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี
83 # 3อจ660908-129 SXF132400028646 ทนายโอ๊ต58 + Danai33 (594472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 280)
84 # 3อจ660908-130 ED817119575TH Susit0302 + (594479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Peterwong2436
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น จ.นนทบุรี
85 # 3อจ660908-131 ED817119575TH pikky + Peterwong2436 (594451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต เนื้อดิน จ.สุโขทัย
86 # 3อจ660908-132 ED735789870TH สวนดอก + (594455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงพ่อคง วัดตะคร้อ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5/น้ำหนักทอง 14.1 กรัม) (สภาพสวย)(660606-2016)
87 # 3อจ660908-133 TH01184K1A318B0 อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (594463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
88 # 3อจ660908-134 ED82443393TH otto3528 + bank121 (594470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ660908-136 ED822008952TH จอมพล + เวียงห้วยเขน (594485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ660908-137 TH01184JQJZJ7B0 bastketboy + runrun21 (594490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (590601-108)
91 # 3อจ660908-138 ED172195278TH dewkuhaku + Aeychonburi (594495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
92 # 3อจ660908-139 ED816854180TH m-cot + Easyone (594504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 79%)
93 # 3อจ660908-140 ED789963188TH Viraphan711 + prasangsit (594510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ

94 # 3อจ660908-141 NGWW000303147WW bioenjoy_k + wilairat_22 (594480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม
95 # 3อจ660908-142 EJ663429530TH เด่นซัง + ขนมกรุบ (594483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพถักเชือกใหม่และใช้)
96 # 3อจ660908-145 ED816854176TH boonlom + Easyone (594493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 65%)
97 # 3อจ660908-146 ED837908087TH เด็กตลาดใต้ + bboypm (594498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660908-147 ED8288631915TH noi-na + transport (594500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (620921-006)
99 # 3อจ660908-148 ED832314339TH โพธาราม + โกวบ้อ (594503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดขุนจันทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660908-149 เบิ้มบารมีคูณ + ink1567 (594506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184JQDGU6B0
พระหลวงปู่ทวด วัดไทรใต้ พิมพ์เตารีดหน้าแก่ ปี 2506 จ.นครสวรรค์
101 # 3อจ660908-150 PEX090100039374 plumkid + Gamulet88 (594509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
102 # 3อจ660830-012 pochypockdeng + maiizza (593240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 ก.ย. 2566 - 08:40 น.] #87295 (8/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660823-023 ED160897631TH pipattamhus (592497) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660826-013 EM086884650TH นกแก้ว (592910) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
3 # 1อจ660826-020 ED764245518TH Chaiwat13 (592920) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ660829-001 ED732460869TH เซียนพละ (593118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660829-007 ED622148027TH วรรณสินศิริ (593131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660830-005 PAP260800000808 Vincent (593219) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ660901-003 EB939256315TH tongleehae (593668) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ660901-019 EB939318063TH tongleehae (593672) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ660901-020 EB939318063TH tongleehae (593674) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ660902-008 ED699394965TH sanpol (593786) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ660904-002 ED801855042TH t_local (593901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660904-004 ED527771797TH ตาลทราย (593907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660904-009 ED770959354TH chaiyo2529 (593910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ660904-010 ED77188351TH tiwakornwong (593913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ660904-017 EB939021258TH tongleehae (593917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ660904-018 EB939021258TH tongleehae (593926) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ660904-020 ED758576665TH โกวบ้อ (593958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660905-002 ED837421799TH กว๊านพะเยา (594062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660905-004 ED83672149TH kanlaya48 (594066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660905-008 ED813837151TH เนรันชลา (594088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660905-010 ED789494405TH insolence (594094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660905-011 ED736088944TH Vitsurawach (594078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ660905-012 ED784393645TH PANI_SAMIT (594084) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 1อจ660905-014 ED795515087TH น้องหมี (594099) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ660906-001 EK124179540TH ปภานลิน (594239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660906-007 ED660367765TH chaimongkol (594259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660906-008 ED816609808TH joeenok (594265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660906-012 EM135385026TH Anuwat156 (594232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660906-014 ED750276197TH Khanoon (594237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ660906-017 ED568665033TH ขอบกระด้ง (594248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660906-023 EM229914800TH จตุคาม (594285) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ660906-024 ED807858210TH orton (594294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660907-012 828267580221 benzy (594315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660826-009 THAITANIUM (592861) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ660830-030 toopronchai (593257) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 2อจ660831-001 สยามเมืองยิ้ม (593485) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660831-002 สยามเมืองยิ้ม (593490) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 2อจ660831-016 peterdriverbkk (593495) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
6 # 2อจ660901-003 อรรถพล (593675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660901-006 hunter04 (593611) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660901-008 peterdriverbkk (593617) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ660901-009 peterdriverbkk (593622) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660904-001 สยามเมืองยิ้ม (593929) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ660904-003 suksannb (593921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660904-004 KENPLA (593924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660904-008 พิศรุษ (593925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660904-009 เอกลำชะร่า (593928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660904-010 chajks (593930) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ660904-015 vee2503 (593933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660904-029 teetoon (593922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ660904-031 wirat3003 (593945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ660904-035 midori (593932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660905-002 greensnake (594112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ660905-006 prachumpan (594119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660905-008 Chana_45 (594130) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ660905-009 Choke5383 (594121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660905-015 pachre (594097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ660905-018 seanza777 (594103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ660905-022 potteras (594065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660905-024 tanu21 (594070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ660906-002 thailandamulet (594215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ660906-003 boytiew (594221) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ660906-032 การันตีพระ (594438) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ660906-033 การันตีพระ (594439) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ660907-009 การันตีพระ (594444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ660907-026 การันตีพระ (594314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ660907-027 การันตีพระ (594309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ660907-029 การันตีพระ (594312) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 2อจ660907-033 การันตีพระ (594443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ660904-016 vee2503 (593935) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660825-002 yutputsoon + aom_nara (592718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์กรรมการ(หน้ากะโหลก) เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ระนอง
2 # 3อจ660826-140 EM097701471TH anndamun + (592864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะใหญ่)
3 # 3อจ660828-139 EM086884663TH midori + นกแก้ว (593024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ660829-004 magician + เด็กบางคลาน (593070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี (สภาพแต่งผิว)
5 # 3อจ660829-158 EM231174165TH ท๊อปTURBO + (593171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลังยันต์ เนื้อสำริด ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ660830-110 ED760185297TH vigorasco + บิ๊กบุรีรัมย์ (593242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ660831-104 EB926095773TH susuki + บีเวียงพิงค์ (593442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อทรัพย์ วัดปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ660831-172 EM097707580TH chay7 + นกแก้ว (593471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี
9 # 3อจ660901-116 ED810224565TH chay7 + ปั้นจั่น (593576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มปรกโพธิ์บัวเล็บช้าง เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ660901-119 EK164389025TH ads1091 + มุกดอนเมือง (593590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก(ตกค้าง) เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ

11 # 3อจ660901-125 ED776374418TH พระสมุทร22 + teoimeen (593640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์ไม่ตัดช่อ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ660901-155 EM097707885TH masterpiece + ซาลาเปา (593607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานะทรหด หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อสำริด ปี 2542 จ.สระแก้ว (หมายเลข 2369)
13 # 3อจ660901-162 ED8322201093TH ศัทธาพระเครื่อง + ริณดา (593577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ660902-111 ED789474220TH ksomchai + kttk2006 (593701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแจกทาน เนื้อตะกั่ว ปี 2537 จ.นครปฐม(G 61%)
15 # 3อจ660902-123 ED821020886TH joki_bank + Pakin10 (593735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) กรอบทอง(G 64%)
16 # 3อจ660904-144 EM086886369TH midori + นกแก้ว (593825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นที่ระลึกงานประกวดพระเครื่อง เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง (หลวงพ่อสาคร ปลุกเสก) (หมายเลข 1960/หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
17 # 3อจ660905-108 EB932392869TH Pig2525 + jackmars007 (594059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
18 # 3อจ660905-127 ESTS000282731 thumma + เอ็มซีเค (594122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ660905-142 ED623201982TH tommyสายไหม + (594000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Manmoney88
เหรียญพระวิษณุกรรม รุ่นอุเทนถวาย 72 เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
20 # 3อจ660905-171 EM097709210TH วอเตอร์ + ซูโม่ (594003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง เนื้อเงิน ปี 2534 จ.เชียงใหม่(G 80%)
21 # 3อจ660906-001 uitra + khowhom (594136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
22 # 3อจ660906-004 pound2007 + goodie51 (594143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด

23 # 3อจ660906-005 Namnathee1983 + ศตกมล (594146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(660826-1042)
24 # 3อจ660906-006 sapansoong + ninjaykk (594148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพซ่อมมุมบนขวา)(G 68%)
25 # 3อจ660906-007 walrawut + THAITANIUM (594158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1.5 นิ้ว)
26 # 3อจ660906-008 yodpra + THAITANIUM (594161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก **ไม่ระบุที่สร้าง
27 # 3อจ660906-010 tungsaima + ไทยนิยม (594166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660808-1136)
28 # 3อจ660906-011 หิมาลัย + naret18 (594190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน
29 # 3อจ660906-012 จิรัฏฐาโน + tungsaima (594195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ จปร. เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660906-013 กิตช่างไม้ + choojit (594198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดบ้านตาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตาก
31 # 3อจ660906-014 amnat108 + จริงใจ (594202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย) (550608-050)(G 78%)
32 # 3อจ660906-016 บางแก้ว1976 + ต้นณเมืองกุย (594208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(551217-330)(G 65%)
33 # 3อจ660906-017 rut8842 + peterdriverbkk (594213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(660810-1023)
34 # 3อจ660906-018 โพธาราม + prasit_tj (594217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

35 # 3อจ660906-101 EH423851554TH chairatmt + Bigz2545 (594135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
36 # 3อจ660906-103 ED716342452TH มอร์เมืองทอง + teenarok (594145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ660906-105 ED758578461TH nincha + bussakorn (594151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
38 # 3อจ660906-106 ED832304932TH Pol_Maneepon + โกวบ้อ (594152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ เนื้อเงิน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660906-107 ED748095721TH หิมาลัย + phuwa (594155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว เนื้อหยก ปี 2534 จ.เชียงราย
40 # 3อจ660906-109 ED810388034TH taranan + โจ้บารมี (594159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (660630-1021)
41 # 3อจ660906-110 ED771747458TH zakII + นิวเอกชัย (594162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (650706-1128)
42 # 3อจ660906-111 ED794866997TH JackBrown + postmail (594133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660906-113 SXF006700007540 Teerapong117 + สุริยา213 (594287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2537 จ.ลำพูน(S 89%)
44 # 3อจ660906-115 EM106202729TH entaneer + Anankiya (594291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
45 # 3อจ660906-116 ED849100085TH อาณาจักรพระ + (594149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
46 # 3อจ660906-118 ED843500102TH Natsu_1389 + คเวสโก (594157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)

47 # 3อจ660906-119 ED789135368TH Energy_KDK + หลังเขา30 (594160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครสวรรค์ (หน้าตัก 5.3 นิ้ว)
48 # 3อจ660906-120 ED789135368TH puriwaj + หลังเขา30 (594165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ660906-121 ED843104217TH เขาควาย + hattori (594137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ปี 2480-2526 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
50 # 3อจ660906-122 ED843104225TH apichit + hattori (594144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 2.3 กรัม)
51 # 3อจ660906-126 ED786729835TH mana1 + Bassociety (594169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อติ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก เนื้อเมฆพัด ปี 2467 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ660906-127 ED001492859TH Pichitj + jiradech47 (594175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนสะกดทัพ หลวงปู่ชื่น วัดตาอี เนื้อผง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์ (สภาพเนื้อราน)
53 # 3อจ660906-128 TH01184JASEE7B0 chatchaislk + พ่อมาเฟีย (594182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (530325-091)(G 77%)
54 # 3อจ660906-129 ED830810658TH Ant-Tepharak + Park-- (594192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
55 # 3อจ660906-130 ED846401069TH เมืองช้าง + เบียร์แปดสาม (594201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
56 # 3อจ660906-135 ED667498853TH bungbung + เสือตัวสุดท้าย (594183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.พะเยา (660520-1300)
57 # 3อจ660906-136 ED813827962TH Sleek + maiizza (594187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (651202-1117)(G 67%)
58 # 3อจ660906-137 ED841300267TH สันคลองสาม + สวนดอก (594193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่

59 # 3อจ660906-138 ED697995216TH icez1113 + หลุดกระจาย (594196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อทองแดง จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ660906-139 ED821221097TH MIXMUK + ปอกะสิน (594282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
61 # 3อจ660906-142 EM097703509TH เต้แม่โจ้ + เวสแฮม (594220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง
62 # 3อจ660906-145 ED784634865TH น้ำแม่อาย + KohMeaklong (594233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดส่วนบน) (660816-1004)
63 # 3อจ660906-146 ED808072800TH tanandorn555 + sutee2532 (594236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเขียว กรอบทอง(G 72%)
64 # 3อจ660906-147 ED808072800TH นู๋โอปอ + sutee2532 (594240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
65 # 3อจ660906-149 EB974768214TH อาณาจักรพระ + pumcha (594251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ถ ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
66 # 3อจ660906-151 ED815742139TH Moty5555 + Thanawin491 (594167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
67 # 3อจ660906-152 ED802323028TH tamonwon + ทิศเหนือ (594172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(G 80%)
68 # 3อจ660906-153 ED755361158TH sherbet88 + เซียนส่อง (594174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660906-157 EB932644664TH joki_bank + lungwut (594186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)
70 # 3อจ660906-159 TH01184JRBEC0B0 อ้นปราจีน + terktextile (594194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี

71 # 3อจ660906-160 ED649257140TH juipeter + apiwat4825 (594199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงนก เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
72 # 3อจ660906-162 EM086886718TH เซียนน้อยหนึ่ง + นกแก้ว (594206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 3 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม
73 # 3อจ660906-165 EM086886718TH กิตช่างไม้ + นกแก้ว (594212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นฉลองชนมายุ 90 พรรษา เนื้อเงิน ปี 2534 จ.เลย
74 # 3อจ660906-166 EM086886718TH toy_clong8 + นกแก้ว (594216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
75 # 3อจ660906-168 EM086886718TH Kaowatch + นกแก้ว (594223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
76 # 3อจ660906-171 EM086886718TH en_amulet + นกแก้ว (594171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระตรีกาย เนื้อชินเขียว
77 # 3อจ660906-172 EM086886718TH tkboys + นกแก้ว (594173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660906-174 EM086886718TH MIXMUK + นกแก้ว (594180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18757)
79 # 3อจ660906-175 ED722826698TH Tarkkyp + kengpo (594185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ)
80 # 3อจ660906-177 EM094408735TH ชัย-ศรีมาลา + (594191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 385/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 385)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
81 # 3อจ660906-178 ED792095156TH Dadab168 + เมืองนนท์ (594197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโพธิ์ วัดกลางอ่างแก้ว รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2499 จ.สมุทรสาคร (580430-272)
82 # 3อจ660906-182 EM097708775TH Promarin + ขนมไทยแม่อารีย์ (594218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
83 # 3อจ660906-183 EM097708775TH dreamsconner + (594222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
84 # 3อจ660906-185 EM097708775TH ต้อมเมตตามหานิยม + (594229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (วัดกกกว้าวสร้าง/ไม่ระบุการตอกโค้ด)
85 # 3อจ660906-187 TH01184JPA2H1B0 December + เทพมรณะ01 (594235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (570919-315)(G 65%)
86 # 3อจ660906-188 ED767531733TH zakII + lulytoon (594241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม (590826-117)(S 92%)
87# 3อจ660907-001 Choi2528 + prasit_tj (594331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์จิ๋ว เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660907-002 My_dear + yellyx18 (594333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1899/สภาพสวย) (660715-1300)(G 83%)
89 # 3อจ660907-004 พงษ์ดินแดง + maprang-g (594336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 3.8 กรัม)(G 72%)
90 # 3อจ660907-005 พิชชากร + Pritetw (594339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม รุ่น 2 เนื้อทองแดง 2495 จ.ราชบุรี
91 # 3อจ660907-006 Boyyy999 + Pritetw (594341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ660907-007 taccord + eootyoo (594343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระเล็ก เนื้อผง จ.สมุทรปราการ
93 # 3อจ660907-009 pinhuto + ต่อคู้บอน (594349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
94 # 3อจ660907-101 ED784130528TH ทนายโอ๊ต58 + kaksuntech (594337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2686/สภาพสวย) (660722-1069)(G 66%)
95 # 3อจ660907-103 TH01184JQHJ50B0 eootyoo + nowing (594348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
96 # 3อจ660907-105 ED795515997TH New_chain + น้องหมี (594353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ660907-106 TH01184JJS617B0 Tatamm + Choi2528 (594359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660907-110 ED751739554TH Tao1475 + มงคลทิพย์ (594372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 68%)
99 # 3อจ660907-111 ED751739554TH tonmana + มงคลทิพย์ (594352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
100 # 3อจ660907-112 ED751739554TH joyjintai + มงคลทิพย์ (594355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
101 # 3อจ660907-113 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ660916-170
102 # 3อจ660907-114 ED819725388TH PHLOI + golfsriracha (594361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (660412-1185)
103 # 3อจ660907-116 ED806155546TH Heart1982 + berry (594368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (660802-1113)(G 68%)
104 # 3อจ660907-118 ED832312165TH bioenjoy_k + โกวบ้อ (594374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
105 # 3อจ660907-119 ED784366342TH bos2499 + TALON (594377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริด ปี 2546 จ.สุรินทร์
106 # 3อจ660907-124 TH01184JXBV43B0 Gassy108 + lamborghinizi (594344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

107 # 3อจ660907-127 ED825119467TH Father + สหายเมืองลิง (594354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.มหาสารคาม (กรอบชุบทอง)
108# 3อจ660907-128 ED730041039TH อตกพระเครื่อง + ศิริละโว้ (594358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660907-130 ED703383949TH มงคล_เล็ก + mchutith (594364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
110 # 3อจ660907-132 ED764866525TH Suprarop + บุษกร (594345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
111 # 3อจ660907-133 ED801859234TH แสนพันดีเชล + มหามณีจินดา (594356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (660818-1119)
112 # 3อจ660907-134 ED766404407TH taranan + ปริศนาพระเครื่อง (594363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ660907-136 EW791366042TH Kainoy1078 + perfectman77 (594384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660822-1207) (G 80%)
114 # 3อจ660907-137 ED754482490TH ปิดตา + blackeyekub (594391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
115# 3อจ660907-140 TH01184JVZ067B0 loomthong + kitty-jo (594409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
116 # 3อจ660907-145 TH01184JW1ES3B0 taccord + met26 (594389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ660907-146 ED823921256TH inspire + ชาติน (594393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
118 # 3อจ660907-148 ED750276926TH jirawuths + BigBone (594401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
119 # 3อจ660907-149 KBTKA00002543ZG Owarut999 + naphong99 (594405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)
120 # 3อจ660907-150 EM010884442TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (594408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Teerubber
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 869)(660822-1156)
121 # 3อจ660907-151 ED794350418TH PhantomGT + (594388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tiwakornwong
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(651201-3005) (G 84%)
122 # 3อจ660907-153 TH01184JCV092B0 tone555 + Benyapa (594395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
123 # 3อจ660907-154 ED800486448TH kengkas + ชินนิมอน (594399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมศีรษะขวาและชำรุดขอบบน)
124 # 3อจ660907-156 ED810345073TH Phichit_02 + vanbastens (594407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660815-2020)(G 80%)
125 # 3อจ660907-157 ED642788917TH พ่อฟอร์ม + pineapple (594411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ660907-158 TH01184JP3Z31B0 Namnathee1983 + ตะกรุดโทน (594413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)(620907-183)
127 # 3อจ660907-159 ED832205197TH หิมพานต์มุ่งงาม + ริณดา (594414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ ปี 2515 จ.ศรีสะเกษ
128 # 3อจ660907-168 ED461498483TH midori + ณัฐเมืองย่า (594385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
129 # 3อจ660907-169 ED729866590TH lovelyman + satosoda (594387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650326-1032)

130 # 3อจ660907-170 EK164399994TH kkiet + หวานเย็น007 (594390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
131 # 3อจ660907-171 ED642777199TH วิชามาร + กุ้งวัดนอก (594394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
132 # 3อจ660907-172 ED836503457TH เมืองไทย + maxthawung (594396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผง 21 พระองค์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
133 # 3อจ660907-173 ED784059069TH พันธิตรา + แบงค์อรัญ (594400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง
134 # 3อจ660907-174 ED722833835TH ฝนเหนือ + แม่ปิง9 (594404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม (541010-123)
135 # 3อจ660901-115 ED715669192TH Namsaii + Karaker (593570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 ก.ย. 2566 - 08:43 น.] #87292 (7/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660825-001 EB908644434TH noppadon111 (592798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ660829-026 EX608008205TH print (593187) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660829-027 EX608008205TH print (593188) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660830-004 ED7522247692TH tonmaiteam (593348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660830-019 ED802660365TH น้องหมี (593372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660830-024 ED797738419TH Goose (593375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ660831-001 EB926086958TH atchayarat (593509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660831-002 ED565285915TH Danai33 (593511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660831-003 TH01184HM7VE3B0 arucha2510 (593513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660831-006 ED770534054TH naweena (593515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660831-007 ED801478403TH งดงาม (593517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660831-009 ED769943547TH chen_2222 (593520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660831-012 ED743370501TH เฮงเฮงรวยรวย (593499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660831-017 EG525443935TH นราลัย (593500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ660831-020 EM097698273TH หมูกุ๋น (593501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660831-021 EM097698273TH หมูกุ๋น (593534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660831-022 ED002941457TH รักษ์ต้มเลือดหมู (593535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ660831-023 TH01184HUTH43B0 PoohJuatathep (593540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ660901-001 ED746561156TH C-Path (593624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ660901-002 ED734345177TH Peterwong2436 (593631) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ660901-005 ED758574007TH ธนูทอง (593639) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ660901-006 ED802662247TH ชัยพฤกษ์345 (593644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ660901-008 EJ333245066TH ponrit (593647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660901-010 ED810224565TH ปั้นจั่น (593660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660901-011 ED630348691TH tomcm (593574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660901-012 ED720436598TH DDman (593579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ660901-014 KBMBW00006765XD supatssss (593588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ660901-015 ED776374418TH teoimeen (593596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660901-022 ED783333419TH busayanampech (593673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660901-023 EX525191888TH Korawit5957 (593676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660901-028 ED830730084TH chaiwatar (593682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ660902-001 TH01184J24JV5B0 Chansri1 (593787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660902-002 ED798199874TH lohbetong (593789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ660902-003 ED777137636TH UNICITY (593790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ660902-005 ED794979203TH win2521 (593791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ660902-006 EB909949004TH noppadon111 (593792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ660902-011 ED750272164TH Khanoon (593777) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ660902-013 ED783342353TH ธนูทอง (593780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ660902-014 ED410289251TH หนองซอ (593782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ660902-024 ED571181401TH Chakkapud (593767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ660902-025 TH01184J47FY9B0 ป๋องร้อยไร่ (593770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660824-004 staruch (592607) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ660828-007 phuchis1995 (592968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660829-006 palmerth (593162) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ660830-002 โอ๋เมืองพาน (593324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660830-040 TANAWAT2520 (593344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660831-003 หนุ่มธนบุรี (593544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660831-007 Drpong (593548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660831-008 corpse (593549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660831-009 boonkue (593551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660831-010 Wongduen (593553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ660831-021 Jo_combo (593503) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ660831-023 เขาควาย (593506) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ660901-001 golfj (593667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ660901-004 อรรถพล (593677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660901-007 Sittin (593679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660902-001 vittaya14 (593772) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ660902-005 hotnewwww (593803) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ660902-014 kit49 (593774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660905-025 การันตีพระ (594296) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660905-026 การันตีพระ (594297) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660905-027 การันตีพระ (594298) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660905-028 การันตีพระ (594299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660905-029 การันตีพระ (594300) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660905-030 การันตีพระ (594301) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ660906-020 การันตีพระ (594132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ660906-030 การันตีพระ (594134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660906-031 พลฐานวโร (594302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660825-153 EM097701216TH ศัทธาพระเครื่อง + (592778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
กะลา กรอบนาก(G 34%)
2 # 3อจ660826-142 EM097701471TH kiattisak + ขนมไทยแม่อารีย์ (592872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ660826-147 ED756984295TH guidenaja + เด็กใหม่ (592886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ660828-017 สวนดอก + jane77 (592982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดบ้านค่าย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย
5 # 3อจ660829-008 midori + อรรถพล (593085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ660830-138 ED344374305TH ชาย2506 + tranger (593342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ660830-143 120454565011 pcha429 + kashimaro (593382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) พิมพ์ปั๊ม เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 180)
8 # 3อจ660830-166 ED815201601TH PoohJuatathep + นราลัย (593312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองคำ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(G 77%)
9 # 3อจ660830-176 ED769897887TH หนึ่งในสยาม + บ้านสวน22 (593337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี
10 # 3อจ660830-191 EM097707390TH jouicepeam + (593261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2500 จ.ชลบุรี
11 # 3อจ660830-196 Jorayoot + jantzen (593276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HMSBP8B0
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
12 # 3อจ660830-197 ED802660382TH apiwat_66 + น้องหมี (593278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อรานและชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
13 # 3อจ660831-001 taranan + แทนม้าทอง (593409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (560925-134)(G 68%)
14 # 3อจ660831-101 ED784115843TH Manoos + supachai_u (593432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.จันทบุรี (วัดยางสุทธารามสร้าง)
15 # 3อจ660831-107 KBCNN00073303AA sherbet88 + นาควารี (593449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ. ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (660529-2017)(G 66%)
16 # 3อจ660831-109 EB775346132TH blackpearl + THENINE- (593458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
LAMLUKKA6395
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ/สภาพใช้)
17 # 3อจ660831-116 ED722820960TH babala + แม่ปิง9 (593463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ660831-120 ED772761500TH Auttaporn1979 + เรวัตตะ (593482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดห้วคุ้งสร้าง)
19 # 3อจ660831-121 ED772761500TH Auttaporn1979 + เรวัตตะ (593493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ660831-123 ED772637140TH LittleDragon + deawn (593514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
21 # 3อจ660831-132 ED676277435TH kritaya + บีลูกพระธาตุ (593412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร
22 # 3อจ660831-136 ED638796355TH บีเวียงพิงค์ + ชาติน (593425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)(S 90%)
23 # 3อจ660831-153 ED748069868TH น้ำดอกไม้ + Anothaimetal (593413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้-แต่งจมูกและผิว)
24 # 3อจ660831-157 ED481098428TH นายช่างพานต๋าย + jirayut (593426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
25 # 3อจ660831-158 ED820102875TH virun123 + amarin302 (593428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ660831-171 ED780828509TH joki_bank + goodaomzc (593470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมด้านหลังล่าง)(G 83%)
27 # 3อจ660831-174 EM097707580TH jicko + นกแก้ว (593476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 59%)
28 # 3อจ660831-176 EM086885669TH เพรชจีน + นกแก้ว (593484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์ฐานมะอะอุ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ660831-193 TH01184HUKF5B0 Preawpan + Jirative (593533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
30 # 3อจ660901-003 viponcity + attta (593565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
31 # 3อจ660901-112 ED750267062TH ท๊อปบางนรา + พรพัฒน์ (593563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
33 # 3อจ660901-124 ED751197080TH กระดุมทอง + bboypm (593634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660901-135 ED785592226TH Khun_nu + makluayka (593618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ660901-169 ED616198850TH SiwaDa928 + (593609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อวตารพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง ปี 2504 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ660901-170 ED709421469TH puriwaj + Whitemalt (593614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเพื่อมาตุภูมิ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)

37 # 3อจ660902-011 EM097708894TH toopronchai + ซูโม่ (593703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อสำริด จ.นครราชสีมา
38 # 3อจ660902-103 ED755870235TH nut2326 + infinity88 (593712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
39 # 3อจ660902-139 ED099803969TH mana1 + Atom54 (593753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง
40 # 3อจ660902-143 ED099803969TH jeera + Atom54 (593764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ660902-146 ED718428289TH pontat567 + tajean (593771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ660902-157 ED796350089TH supatssss + ฅนบางใหญ่ (593748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดองค์พระ)
43 # 3อจ660904-015 Kornrat65 + wirat3003 (593950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์(ใหญ่) เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์) (สภาพเนื้อราน)(G 63%)
44 # 3อจ660904-111 ED659441874TH khom66 + กรเมืองกาญจ์ (593837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(580212-326)
45 # 3อจ660904-112 ED712883713TH Goose + sanopporn (593841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา
46 # 3อจ660904-113 ED830602451TH puriwaj + infinity88 (593843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660904-114 ED749877852TH Chatchaijew + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (593846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพ่อแก่ วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
48 # 3อจ660904-115 ED776787737TH Nickklins + Nicharida (593849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (660826-3004)
49 # 3อจ660904-116 PYP114000002159 Besomkiat + myphilos (593853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ660904-117 ED830736025TH wichai4165 + Bomecool (593859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
51 # 3อจ660904-118 ED758598533TH Phanda168 + Oneone20 (593862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ660904-119 ED776787723TH Nongjeen + Nicharida (593867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660826-3003)
53 # 3อจ660904-120 ED741045059TH chairatmt + glubglai (593872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
54 # 3อจ660904-121 EH948314626TH apeleven + มหาชัยพระเครื่อง (593807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.8 นิ้ว)
55 # 3อจ660904-122 EH948314626TH เมืองช้าง + มหาชัยพระเครื่อง (593809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.3 นิ้ว)

56 # 3อจ660904-123 ED817314813TH pinhuto + bank121 (593943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
57 # 3อจ660904-125 ED837410575TH taranan + manu01 (593818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6122/น้ำหนักรวม 29.5 กรัม)
58 # 3อจ660904-127 ED727647910TH yodpra + Thanakorn777 (593822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
59 # 3อจ660904-128 EM086886412TH lovehunterlove27 + นกแก้ว (593824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(660821-1198)
60 # 3อจ660904-129 EM086886412TH พระแท้สยาม + นกแก้ว (593826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660816-1112)
61 # 3อจ660904-130 ED788260041TH masterpiece + ลูกเจ้าพระยา (593828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 293)
62 # 3อจ660904-131 ED814108715TH teenarok + angkoon (593871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1343/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **พระสภาพสวย
63 # 3อจ660904-132 ED834802334TH Saranphat + boom6449 (593874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)
64 # 3อจ660904-133 ED809785387TH กชชโย19 + Kridnakorn (593877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660904-134 ED831201287TH androdragon + pipattamhus (593881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
66 # 3อจ660904-135 ED769679989TH sapsomwang + pigcity (593882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
67 # 3อจ660904-136 EB910308215TH tongleehae + Sparrow (593884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
68 # 3อจ660904-138 EM097708228TH joeenok + ซาลาเปา (593889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคชวัตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 548)
69 # 3อจ660904-139 EM097708228TH keng_kung + ซาลาเปา (593892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
70 # 3อจ660904-140 SXF141600006056 mana1 + Porzaa (593895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660904-141 EM086886369TH azayagency + นกแก้ว (593810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
72 # 3อจ660904-145 EM086886369TH chuleewanb + นกแก้ว (593827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน-นาก)
73 # 3อจ660904-146 EM086886369TH rock10 + นกแก้ว (593830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีดตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
74 # 3อจ660904-147 EM086886369TH rock10 + นกแก้ว (593836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน เนื้อไม้แกะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

75 # 3อจ660904-148 EM086886369TH แบทแมน + นกแก้ว (593839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์
76 # 3อจ660904-149 TH01184J7FAM2B0 Omeza + Chansri1 (593845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หัวโน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (631106-062)(G 66%)
77 # 3อจ660904-150 TH01184JBP8C1B0 gymnastics + blackeyekub (593852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2918) (651126-1061)
78 # 3อจ660904-151 TH01184JBP8C1B0 beer2126 + blackeyekub (593838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) (660123-1087)
79 # 3อจ660904-152 TH01184JBP8C1B0 sherbet88 + blackeyekub (593844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ660904-153 TH01184JBP8C1B0 Namsaii + blackeyekub (593848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ C (เข่าแตกแขนขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(570104-058)(G 62%)
82 # 3อจ660904-155 ED796339596TH taranan + tommeng (593856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660819-1363)
83 # 3อจ660904-157 EM086885403TH อรทัย960 + นกแก้ว (593864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
84 # 3อจ660904-158 EM086885403TH joeenok + นกแก้ว (593870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
85 # 3อจ660904-159 EM086885403TH anndamun + นกแก้ว (593875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สีห์ วัดสะแก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
86 # 3อจ660904-161 EM086885403TH midori + นกแก้ว (593890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
87 # 3อจ660904-162 ED838301792TH กิมเล้ง + อบสุพรรณ (593894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง พิมพ์เล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ660904-163 ED777276978TH เซียนน้อยหนึ่ง + KID_2 (593896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 3 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.นครปฐม
89 # 3อจ660904-164 ED777785600TH ศรายุทธสายไหม + bancha18 (593899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
90 # 3อจ660904-166 EH693058789TH nopponsmith + Thantharat (593909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
91 # 3อจ660904-167 ED814457676TH รถโฟร์ค + thanaanan (593911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 200367)
92 # 3อจ660904-168 EJ596064785TH รงค์ผลพูน + AmpFine (593916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
93 # 3อจ660904-169 ED816672876TH Goose + bussakorn (593919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660629-2040)

94 # 3อจ660904-171 ED825070865TH amuletfocus + maikeboy (593860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 295)
95 # 3อจ660904-172 ED809926500TH artto13 + BaroQue (593865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
96 # 3อจ660904-173 ED822208145TH tanandorn555 + num1522 (593869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์กลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพชำรุดโพธิ์ซ้าย)
97 # 3อจ660905-001 komwoke + prasit_tj (593964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศนฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660905-002 เมืองไทย + koonnai (593969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
99 # 3อจ660905-003 Watchara_Kp + greensnake (593973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
100 # 3อจ660905-004 nut2326 + aom_nara (593978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน
101 # 3อจ660905-005 Preawpan + aom_nara (593981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ660905-006 ซีพระเครื่อง + bigปากน้ำ (593983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (590528-097)(G 64%)
103 # 3อจ660905-007 PhantomGT + อัสซุย (594128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด)
104 # 3อจ660905-008 Rachen + sakyui (594127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อเงินลงยา ปี 2541 จ.สุรินทร์
105 # 3อจ660905-009 ทนายโอ๊ต58 + Choke5383 (593990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2769/สภาพสวย)(G 63%)
106 # 3อจ660905-010 AnanBhangananda + (593992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนองหมี
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 267) (530609-016)(G 76%)
107 # 3อจ660905-013 หม่อง + babejakpet (594027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
108 # 3อจ660905-014 visa1 + mahahing (594031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (550519-155)
109 # 3อจ660905-016 RtitTi + hunter04 (594044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660720-2098) **พระสภาพสวย
110 # 3อจ660905-018 goodaomzc + seanza777 (594049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ660905-101 ED658160901TH bunpotth + PrasongTU (594033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630919-200)
112 # 3อจ660905-103 ED560553518TH ชุมพล5 + heng9999 (594043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินวงษ์ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)

113 # 3อจ660905-104 ED780842315TH masterpiece + แซนวิช (594046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข พิมพ์สะดือจุ่น **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
114 # 3อจ660905-106 ED8070874019TH yotaabt + เขยมาบตาพุด (594053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบหลังบนขวา)(G 61%)
115 # 3อจ660905-109 ED668388029TH Singha20 + witthpan (594061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
116 # 3อจ660905-110 EB969860556TH supatssss + kandapmy (594125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสุพรรณยอดโถ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน
117 # 3อจ660905-111 ED821207413TH keng_kung + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (593961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
118 # 3อจ660905-117 ED814306835TH cpat1 + jawnantawut (593984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพตัดหู,กะไหล่เงินใหม่และใช้)
119 # 3อจ660905-118 ED807863909TH pinhuto + มิลเลี่ยน (593988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 3345)
120 # 3อจ660905-119 KBNY200025519DE bigbrother + (593995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ660905-120 KBNY200025519DE Ritraya + Reindeer_kwang (593997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ660905-121 KBNY200025519DE Phichit_02 + (593982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ660905-122 PYP019800007293 SupachaiJan + kungkung1 (593987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 6 พิมพ์หลังช้างสามเศียร เนื้อเงิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ660905-123 ED790993774TH Namepim52 + chatree1 (594126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
125 # 3อจ660905-124 ED748084202TH nut2326 + Anothaimetal (593993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
126 # 3อจ660905-125 ED748084202TH nuthapol + Anothaimetal (593999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
127 # 3อจ660905-126 EO266847640TH นครคำแดงดี + audy05 (594002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพ่อแก่ วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
128 # 3อจ660905-128 EB932439504TH daew1970 + kunkwin (594010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมองค์พระ) (650817-1100)(G 79%)
129 # 3อจ660905-129 TH01184JCHBP6B0 chairatmt + kopko (594020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
130 # 3อจ660905-130 ED780842324TH eootyoo + แซนวิช (594028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
131 # 3อจ660905-133 ED789483147TH kangbowin + koontoop (593991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 79%)

132 # 3อจ660905-135 ED751749640TH Watermelon + (594012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดป่ามัญจาคีรี รุ่นนำโชคใหม่แจกกรรมการ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.ขอนแก่น
133 # 3อจ660905-139 ED783573516TH PHLOI + หนุมานเชิญธง (594036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (660819-1344)
134 # 3อจ660905-140 ED828113137TH starthree + เจ๋งจริง (594045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ660905-141 ED828113177TH Chaiyakornwin + เจ๋งจริง (593996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
136 # 3อจ660905-143 EM097708452TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (594005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด(G 77%)
137 # 3อจ660905-145 EM097708452TH ltsarapp + ขนมไทยแม่อารีย์ (594009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
138 # 3อจ660905-146 EM097708452TH เจ้าชายอสูร + (594013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
139 # 3อจ660905-147 EM097708452TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (594014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 75%)
140 # 3อจ660905-148 EM097708452TH unt2499 + ขนมไทยแม่อารีย์ (594015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
141 # 3อจ660905-149 EM097708452TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (594021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
142 # 3อจ660905-150 EM097708452TH aompol19 + (594025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (610326-027)(G 65%)
143 # 3อจ660905-151 EM097708452TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (594055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย สมัยอยุธยา เนื้อทองคำ 89% (หน้าตัก 1.8 ซม.) (น้ำหนักทองรวม 16.9 กรัม) (660822-1037)
144 # 3อจ660905-152 EM097708452TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (594064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี(G 47%)
145 # 3อจ660905-153 EM097708452TH trong9399 + (594068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
146 # 3อจ660905-154 EM097708452TH Tao1475 + ขนมไทยแม่อารีย์ (594071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพใช้)
147 # 3อจ660905-156 EM097708452TH เจริญลาภครับ + (594077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่มั่น วัดบ้านโนนเจริญ รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
148 # 3อจ660905-158 EM097708452TH นนท์รามคำแหง + (594082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตา เนื้อทองเหลือง กรอบทอง(G 91%)
149 # 3อจ660905-159 EM097708452TH ยอดอ่างทอง + (594087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำ ปี 2551 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 46/น้ำหนักทอง 15.3 กรัม)
150 # 3อจ660905-160 EM097708452TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (594091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ

151 # 3อจ660905-161 ED097708452TH tiwakornwong + (594063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 80%)
152 # 3อจ660905-162 ED784396630TH Konig + TALON (594069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
153 # 3อจ660905-163 TH01184JB8CC1B0 ads1091 + Ekkapot (594072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
154 # 3อจ660905-164 ED786944865TH amnat108 + auu2520 (594075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
155 # 3อจ660905-165 ED784065824TH tongxu + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (594081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
156 # 3อจ660905-167 TH01184JDVGA9B0 mana1 + ธงทอง465 (594089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทองสุวรรณราม เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
157 # 3อจ660905-169 ED769389880TH ไทยนิยม + geffy2019 (594096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660515-1069)(G 85%)
158 # 3อจ660905-170 EM097709210TH noom2015 + ซูโม่ (594102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโฆษาจารย์ รุ่นแรก
159 # 3อจ660905-172 EM097709210TH rock10 + ซูโม่ (594006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน
160 # 3อจ660905-174 EM097709210TH taccord + ซูโม่ (594019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นฉลองพระอารามหลวง พิมพ์สองหน้า เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม(G 74%)
161 # 3อจ660905-176 ED794999551TH Moty5555 + โกวบ้อ (594030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดคางและขอบข้าง)
162 # 3อจ660905-177 ED816658959TH sburan + schan2514 (594032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา
163 # 3อจ660905-178 ED837912308TH piyaphum + tongjoy (594039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(660801-2003)
164 # 3อจ660905-180 ED821016348TH bigbrother + Pakin10 (594048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมบนขวา)(G 62%)
165 # 3อจ660905-181 ED8220164663TH juipeter + มะนาวแป้น (593960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นจตุพร เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.ระยอง (หมายเลข 222)
166 # 3อจ660905-182 ED8220164663TH juipeter + มะนาวแป้น (593965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.ระยอง
167 # 3อจ660905-184 ED822016463TH ฟรุ๊คบางพลี + มะนาวแป้น (593974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
168 # 3อจ660906-131 ED815416134TH st_kitti + golflampang (594168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.2 กรัม)(G 78%)

ส่วนงานตวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ก.ย. 2566 - 08:41 น.] #87287 (6/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660829-028 ED775392432TH seranee (593189) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
2 # 1อจ660904-011 ED771188351TH tiwakornwong (593883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660826-022 ศตกมล (594131) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ660831-026 การันตีพระ (593690) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ660831-027 การันตีพระ (593691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ660831-028 การันตีพระ (593692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ660831-029 การันตีพระ (593693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ660831-030 การันตีพระ (593694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ660831-031 การันตีพระ (593695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660831-032 การันตีพระ (593696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ660831-033 การันตีพระ (593697) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660831-034 การันตีพระ (593698) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660831-035 การันตีพระ (593699) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ660905-005 การันตีพระ (593962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660905-010 การันตีพระ (593968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ660905-017 seanza777 (594101) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
15 # 2อจ660905-023 การันตีพระ (593966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660829-122 ED775556140TH lovehunterlove27 + maewtato (593097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
2 # 3อจ660830-113 EM131247069TH กิมเล้ง + jabee (593254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)
3 # 3อจ660902-001 chinamulet + โอ๋เมืองพาน (593708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660826-1144)
4 # 3อจ660902-002 m-cot + samon14 (593711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรปราการ (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ660902-003 rote39 + moodang (593715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ย ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
6 # 3อจ660902-004 new999 + goodie51 (593718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ660902-005 nakarin + ขนมผิง (593721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (580110-242)
8 # 3อจ660902-006 nakarin + ขนมผิง (593724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (580115-170)
9 # 3อจ660902-101 ED816646010TH NP_PRATHAI + joeenok (593706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
10 # 3อจ660902-102 EM097702738TH babala + เวสแฮม (593709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด)
11 # 3อจ660902-104 TH01184J5XQH2B0 paepae + เอกปากช่อง (593714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อขำ วัดนกกระจาบ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ660902-105 TH01184J584P1B0 taranan + อามอรรถพล (593717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
13 # 3อจ660902-106 ED818243509TH Tao1475 + maikeboy (593719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 5135)(G 65%)
14 # 3อจ660902-107 EM097708072TH poo2515 + ซาลาเปา (593722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามฯ จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 77%)
15 # 3อจ660902-108 EM097696547TH นกเอก + ข้าวต้มพิศมัย (593725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนิรันตราย วัดบวรนิเวศฯ สำนักงานตำรวจสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 117102)
16 # 3อจ660902-109 TH01184J5ZB73B0 nueng66 + liklyprathai (593798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นจอมพลสฤษดิ์ เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ660902-113 EV716935478TH Park--PrapradanG + พรพานิช (593704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)

18 # 3อจ660902-114 EV716935478TH Park--PrapradanG + พรพานิช (593707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)
19 # 3อจ660902-115 EV716935481TH อภิชาติชุบทอง + พรพานิช (593710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
20 # 3อจ660902-116 ED782368650TH mana1 + hattori (593713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
21 # 3อจ660902-117 ED830611379TH เด็กใหม่ + บอลปากน้ำ (593716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม(G 71%)
22 # 3อจ660902-118 ED759636811TH cpat1 + electricalpower (593720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ ๕ ๕ มงคล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 91%)
23 # 3อจ660902-119 ED759636811TH kenshiro2810 + (593723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
electricalpower
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660902-120 EM276492518TH บรีสพระช่วย + Anankiya (593726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็กบ่าตั้ง เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
25 # 3อจ660902-122 ED769435085TH เมืองใต้พระเครื่อง + (593796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อากงพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)
26 # 3อจ660902-124 ED809330434TH ชอบพระเครื่อง + (593800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Notmay2425
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
27 # 3อจ660902-125 ED745657502TH puriwaj + joke13 (593738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ660902-128 EM097708903TH chairatmt + ซูโม่ (593749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 78%)
29 # 3อจ660902-129 EM097708903TH maximum9 + ซูโม่ (593752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์ฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
30 # 3อจ660902-130 EM097708903TH Vorajak + ซูโม่ (593757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.อุดรธานี(G 82%)
31 # 3อจ660902-131 EM097708903TH เมืองไทย + ซูโม่ (593729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
32 # 3อจ660902-132 ED773355675TH บัญชายุทธ + sarapowarm (593732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร **พระสภาพสวย
33 # 3อจ660902-135 TH01184J5KKF5B0 natthawat + jozaa (593740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2520 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ660902-136 TH01184J5KKF5B0 eaknaengnoy + jozaa (593742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
35 # 3อจ660902-138 ED771849148TH ittidech + ferluci (593751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
36 # 3อจ660902-141 ED099803969TH kay9999 + Atom54 (593759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ660902-142 ED099803969TH kay9999 + Atom54 (593761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ660902-144 ED779035855TH khoonsert + TALON (593766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพระแม่ธรณี เนื้อหิน ปี 2548 จ.สุรินทร์
39 # 3อจ660902-145 ED662077859TH Automove + nudchanon (593769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บัวเกตุ วัดป่าปางกี๊ดฯ รุ่นปลดหนี้ เนื้อผงหน้าทองแดงลงยา ปี 2564 จ.เชียงใหม่
40 # 3อจ660902-147 ED745667337TH boonlom + Easyone (593773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 61%)
41 # 3อจ660902-148 ED654287229TH supatssss + boonyuen (593776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง (ไม่ตอกโค้ด)
42 # 3อจ660902-149 ED497196768TH chattar + หม่อง (593779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (651201-1134)(G 86%)
43 # 3อจ660902-151 ED830731221TH เซียนน้อยหนึ่ง + Name17 (593802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ศรีสะเกษ
44 # 3อจ660902-152 ED805630141TH Nook1996 + (593731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Peterwong2436
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2517 จ.จันทบุรี
45 # 3อจ660902-153 ED774932683TH warning + somsak2521 (593736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูวิมลกิติ วัดพเนินพลู รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.ราชบุรี (วัดอัมภวันสร้าง)
46 # 3อจ660902-154 ED782369329TH เซียนน้อยหนึ่ง + เจก่ะวาย (593739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ ล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้)
47 # 3อจ660902-155 ED782369329TH daew1970 + เจก่ะวาย (593741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอุปคุต ศิลปะเขมร เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660902-156 ED619550227TH heng9999 + narade2517 (593744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
49 # 3อจ660902-158 EG371319060TH SupachaiJan + Buncha (593750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่น 111 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครนายก **พระสภาพสวย
50 # 3อจ660902-159 ED834015730TH amnat108 + โกวบ้อ (593755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
51 # 3อจ660904-001 Meechai + phukaseam (593811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 380)
52 # 3อจ660904-003 ป๋องณรงค์ชัย + อรรถพล (593816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
53 # 3อจ660904-004 Kid_A + nateekumjudpai (593817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
54 # 3อจ660904-005 jarunphant + เมษเมษา (593819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
55 # 3อจ660904-006 Olaw168 + เมษเมษา (593821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)

56 # 3อจ660904-008 tone555 + ลุงบิ๊ก (593823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อชิน จ.ชลบุรี
57 # 3อจ660904-009 artto13 + Wachilapat (593829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(650813-2161)
58 # 3อจ660904-010 แม็คพระเครื่อง + kphil (593831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพสวย) (631019-243)
59 # 3อจ660904-011 tungsaima + ภาณุมงคล (593833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ660904-013 LittleDragon + wirat3003 (593952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660904-014 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + wirat3003 (593955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ **กรอบทองแดงชุบเงิน
62 # 3อจ660904-017 ctaveesu + hunter04 (593850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660720-2094) **สภาพสวย
63 # 3อจ660904-018 pandp + เอฟอาปาเช่ (593855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660904-019 ส่งภูธร + มงคลถาวร (593857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดทุ่งเสรี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660904-020 อนันตรา + มงคลถาวร (593863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660904-022 maxxx555 + pui1228 (593808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์(G 70%)
67 # 3อจ660904-101 ED474390065TH KohMeaklong + (593832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Porncharean
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660904-102 ED809340683TH Kaekaii + ch-max (593957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(650210-2118) (G 83%)
69 # 3อจ660904-103 ED809124358TH เสือเต่า + Tow168 (593835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ660904-104 EB910274264TH classic84 + jarun123 (593840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
71 # 3อจ660904-105 ED836301392TH chairatmt + eiw5211 (593842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
72 # 3อจ660904-108 ED719129811TH น้ำแม่อาย + amnuay2499 (593941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
73 # 3อจ660904-109 ED688446370TH tum_utt + Odin-amulet (593858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 ก.ย. 2566 - 08:39 น.] #87284 (5/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660819-005 ED739443587TH non31 (592057) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
2 # 1อจ660828-017 PSP0019081442 dacha07 (592988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660904-001 ED717409840TH เสือทองแดง (593898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 1อจ660904-003 ED771189502TH tiwakornwong (593904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 1อจ660904-019 ED102825975TH โอปปาติกะ (593897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660904-011 chajks (593879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ660904-013 การันตีพระ (593805) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ660904-028 teetoon (593918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ660904-033 การันตีพระ (593804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ660904-034 midori (593931) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
6 # 2อจ660904-037 การันตีพระ (593944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660904-038 การันตีพระ (593947) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 2อจ660904-039 การันตีพระ (593949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ660904-040 เหอลี่ (593959) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660828-009 get001 + อรรถพล (592959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660829-164 ED748993675TH บรีสพระช่วย + กุ้งหวาน (593120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660721-1147)(S 90%)
3 # 3อจ660830-155 EM097698168TH cartoonzaa + หมูกุ๋น (593279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา
4 # 3อจ660831-111 ED007513089TH Manunicon + Chuay1312 (593430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
5 # 3อจ660901-131 ED811638997TH pop2517 + Skybreak (593595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 ก.ย. 2566 - 08:41 น.] #87275 (4/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660819-009 ED684063905TH Besomkiat (592114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660823-018 ED675096661TH OMBUN (592578) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660826-006 ED725109135TH num1522 (592924) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ660828-015 ED795512528TH น้องหมี (592976) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ660828-023 ED736847843TH Pornavy120 (593063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660829-002 ED809911690TH BaroQue (593174) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ660829-005 ED775395323TH bankvasan (593129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660829-008 ED814312005TH natvjit (593179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660829-009 TH01184HGPB74B0 Nov17 (593135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660829-019 ED823310373TH Chinnapat420 (593184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ660829-021 EJ237509035TH richard (593170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660829-024 ED751190705TH tongjoy (593186) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ660829-025 ED751190705TH tongjoy (593185) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
14 # 1อจ660829-029 ED813601717TH อาณาจักรพระ (593172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660902-010 ED667497518TH ต้นอุทยาน (593795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660815-008 เหอลี่ (591576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ660815-009 เหอลี่ (591579) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ660815-010 เหอลี่ (591582) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ660815-012 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ660904-040
5 # 2อจ660819-005 เหอลี่ (592110) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660826-003 en_amulet (592899) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ660828-010 kengkas (593050) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ660828-013 midori (593051) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ660829-003 Culpidnoi (593137) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660829-007 zitthinan (593144) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ660829-009 พลฐานวโร (593167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660902-010 การันตีพระ (593705) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ660902-011 การันตีพระ (593702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ660902-012 การันตีพระ (593700) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ660904-040 เหอลี่ (591588) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660826-148 EJ435347499TH แป๊ะปทุม + ponrit (592890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
2 # 3อจ660829-003 songleng + Culpidnoi (593068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดอุดมป่าสัก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
3 # 3อจ660829-011 ต้นสุขสำราญ + nco29-48 (593096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรันตราย สำนักงานตำรวจแห่งชาติสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 191/หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
4 # 3อจ660830-112 EM131247069TH supatssss + jabee (593253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
5 # 3อจ660830-126 EM231175912TH tanint + Thana999 (593303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
6 # 3อจ660830-148 ED759356649TH Thitirat + patchaya (593260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ660830-171 puriwaj + ภูพานน้อย (593322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HUK5D9B0
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่านหลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี
8 # 3อจ660830-190 EM097707390TH keng_kung + (593252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดเส้นซุ้มบนซ้ายและล่างขวา)
9 # 3อจ660831-006 NAPATSADOL + (593427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บุญเลิศ2532
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นลาภผลพูลทวีมั่งมีศรีสุข ปี 2506 จ.นครปฐม
10 # 3อจ660831-114 ED758573770TH chane31 + โกวบ้อ (593450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660831-124 ED758573995TH artto13 + ธนูทอง (593557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
12 # 3อจ660831-128 ED771844287TH chinamulet + Ritraya (593524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660819-1302) (G 70%)
13 # 3อจ660831-140 ED761099572TH Musashi + ฅนบางใหญ่ (593439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ660831-144 EM097707409TH dolotee + ซาลาเปา (593451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660901-001 Meechai + anonnat (593559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
16 # 3อจ660901-002 sanya1002 + golfj (593562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
17 # 3อจ660901-004 BankHiWay + WIRAT999 (593568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ไหล่ยก เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ660901-006 อุ๊อุ๊อุ๊ + ตาโต้ง (593572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์หลังพระพุทธโสธร เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี
19 # 3อจ660901-007 pakawatw + peterdriverbkk (593688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดศาลาครืน พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (660810-1030)
20 # 3อจ660901-008 keng_kung + พระพันธุ์เทพ (593580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
21 # 3อจ660901-101 EM097699000TH ชัยนเรศ + รถถังพระบ้าน (593561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดทรงคนอง เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม
22 # 3อจ660901-102 ED788089110TH มอร์เมืองทอง + OaTaWa (593564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นทรัพย์แม่ธรณี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สุรินทร์
23 # 3อจ660901-103 ED454635189TH บรีสพระช่วย + Rakchart (593571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (650507-1124)
24 # 3อจ660901-104 ED825115315TH danupo1 + watbannon (593575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
25 # 3อจ660901-105 EB543819480TH สวนดอก + สนบางกรวย (593578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
26 # 3อจ660901-106 ED649249449TH Apisiri + สุขสงบ (593582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
27 # 3อจ660901-108 ED668786670TH eootyoo + inpotel2008 (593591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
28 # 3อจ660901-109 ED477999638TH nirun4 + aezamaster (593689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 741/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **พระสภาพสวย
29 # 3อจ660901-110 ED701037584TH น้องบอย + sak15 (593594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ660901-111 EF104961770TH ball_amulet + ตะพาบ (593560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
31 # 3อจ660901-113 TH01184HZR5Z3B0 kingamulet + tar99 (593566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (660106-2031)
32 # 3อจ660901-114 TH01184J0QQG8B เขาควาย + ธิดาทะเล (593567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกำแพงลีลา วัดป่าเลไลย์ เนื้อตะกั่ว ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ660901-117 ED716035939TH พญายูงทอง + Tommy29 (593581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 66%)
34 # 3อจ660901-118 828260126735 zafari + บรรเลง (593587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 33 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
35 # 3อจ660901-120 ED568175556TH penpathum + จิ้งจกทองมหาลาภ (593592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม ปี 2509 เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 6.9 นิ้ว)
36 # 3อจ660901-121 TH01184HZAS21B0 aboom2019 + (593621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Thossawat1020
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ต้อ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 61%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

37 # 3อจ660901-122 ED803432126TH Nongjeen + ศิษย์ปู่สง่า (593627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ660901-123 ED803432126TH หม่อง + ศิษย์ปู่สง่า (593629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
39 # 3อจ660901-126 SXF049900016958 หม่อง + สรานนท (593643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก พิมพ์ ญ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ประจวบคีรีขันธ์
40 # 3อจ660901-128 ED815631963TH eakkapong + Pig2525 (593657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
41 # 3อจ660901-129 ED815631693TH jouicepeam + Pig2525 (593663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่างขวา)(G 68%)
42 # 3อจ660901-132 015669662 + อามอรรถพล (593598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HZKCY5B0
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
43 # 3อจ660901-133 ED755351310TH Natsu_1389 + เซียนส่อง (593604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดพรานนกสร้าง)
44 # 3อจ660901-134 ED748080143TH wanitcha + อัจจิมา (593612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อสำริด ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 91)
45 # 3อจ660901-136 OB283181710TH pikkared + Mhong84 (593620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660901-137 ED214485962TH LittleV + ชัยนเรศ (593687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นโชคดีทวีทรัพย์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.นครสวรรค์
47 # 3อจ660901-138 EX334242260TH jouicepeam + พุทธศิลป์ล้ำค่า (593625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
48 # 3อจ660901-139 ED754525460TH Nongjeen + Nov17 (593628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด)
49 # 3อจ660901-140 ED754525460TH Nongjeen + Nov17 (593632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ660901-141 ED751754715TH sarawuthjumpapan + (593626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sutheptheep
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตันหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
51 # 3อจ660901-144 EB924043209TH aompol19 + ปราถนา (593636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นรวย รวย รวย เนื้อปูนก้นอุดผงทาทอง ปี 2549 จ.นครปฐม (หน้าตัก 2.5 นิ้ว)
52 # 3อจ660901-145 ED441688333TH kitti7070 + Mahamonkkol888 (593642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
53 # 3อจ660901-147 ED726795791TH เหน่งบางคู้ + yoon9 (593650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660901-148 ED726295791TH eootyoo + yoon9 (593654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน(กรุเก่า) จ.มหาสารคาม (สภาพใช้)(G 62%)
55 # 3อจ660901-149 ED726295791TH Besomkiat + yoon9 (593661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม

56 # 3อจ660901-150 ED726295791TH Besomkiat + yoon9 (593664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
57 # 3อจ660901-151 EM097707885TH Powdernok + ซาลาเปา (593597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
58 # 3อจ660901-152 EM097707885TH bos2499 + ซาลาเปา (593599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง กรอบทอง(G 93%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ660901-153 EM097707885TH นนท์รามคำแหง + ซาลาเปา (593602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 78%)
60 # 3อจ660901-154 EM097707885TH midori + ซาลาเปา (593603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ(G 92%)
61 # 3อจ660901-156 EM097707885TH พจน์3841 + ซาลาเปา (593608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
62 # 3อจ660901-157 EM097707885TH eootyoo + ซาลาเปา (593613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
63 # 3อจ660901-158 EM097707885TH หม่อง + ซาลาเปา (593615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวง เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 2)
64 # 3อจ660901-159 EM097707885TH midori + ซาลาเปา (593616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ660901-160 ED743462582TH น้ำแม่อาย + blackwidow (593619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
66 # 3อจ660901-161 ED718428655TH masterpiece + adiphong (593573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง รุ่นอุดมมงคล เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 530)
67 # 3อจ660901-163 ED832201093TH nuthapol + ริณดา (593583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ปี 2517 จ.ลำปาง
68 # 3อจ660901-164 ED832201093TH pikkared + ริณดา (593585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
69 # 3อจ660901-166 ED763040124TH น้ำแม่อาย + พุดซ่า (593593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 108 ปี พิมพ์หลังยันต์นะสามตัว เนื้อผง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนขวาเล็กน้อย)(G 73%)
70 # 3อจ660901-167 EG700123508TH monchai02 + กานต์เมืองปทุม (593601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธปางลีลา วัดสุทธจินดา เนื้อเงินลงยา ปี 2500 จ.นครราชสีมา
71 # 3อจ660901-172 ED726295831TH ตู๋สาธุ + boom6449 (593641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม(G 88%)
72 # 3อจ660901-173 ED832202726TH pontat567 + คูณสตางค์ (593646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
73 # 3อจ660901-174 ED832202726TH pontat567 + คูณสตางค์ (593649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
74 # 3อจ660901-175 ED795878325TH toopronchai + t_tum (593653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขำ วัดแก้ว พิมพ์ใบเสมาสองหน้า เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ660901-176 ED832202791TH น้ำแม่อาย + ริณดา (593656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
76 # 3อจ660901-177 EB910054816TH Nongjeen + satosoda (593659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด)
77 # 3อจ660901-178 EB910054816TH น้ำแม่อาย + satosoda (593662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ก.ย. 2566 - 08:43 น.] #87254 (3/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660819-006 EK118706065TH อี๊ดเมืองเลย (592095) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660824-016 ED798422132TH หม่อง (592627) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ660825-014 EJ868278695TH chuanwong (592815) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ660825-015 chuanwong (592819) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ660826-015 EM097701468TH ขนมไทยแม่อารีย์ (592919) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ (เพชรไม่แท้ จำนวน 50 เม็ด)
6 # 1อจ660826-016 EM097701468TH ขนมไทยแม่อารีย์ (592921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660826-021 ED779343406TH Teehatyai (592926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ660828-002 EM010178538TH wanitcha (593006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660828-005 ED666498786TH Kop86 (593041) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ660828-008 ED782038392TH kay9999 (593016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660828-009 ED790217461TH chaiywutkunarsa (593046) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ660828-012 EM097706575TH ขนมไทยแม่อารีย์ (592967) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660828-019 ED784415159TH OMBUN (593048) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660828-022 ED717086906TH ขวัญแก้วจันทบูรณ์ (593001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660829-003 ED802144185TH winwin (593122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660829-004 ED794956321TH ninnin (593125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660829-011 TH01184HGC9D8BO Chansri1 (593098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660829-012 MBC9000817352 kangbowin (593102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ660829-013 TH01184HDKYA9BO น้ำแม่อาย (593107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ660829-014 TH01184HFWRB2B0 Xdireak (593112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660829-015 ED807825049TH เขยมาบตาพุด (593114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660829-016 TH01184HFBV24B0 ตะกรุดโทน (593119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660829-017 ED796307307TH Phichit_02 (593123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660829-018 ED740457169TH welding24 (593130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660829-020 ED777134918TH UNICITY (593132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660830-001 ED801475954TH คุณศิระ (593346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660830-006 ED568662465TH ขอบกระด้ง (593351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660830-008 EB909250314TH Ti2566 (593355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660830-009 ED647189402TH boywatpai (593356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ660830-012 EB909564587TH นายแทนคุณ (593361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660830-013 ED703369099TH mchutith (593363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660830-014 ED8061188591TH Chatree27 (593365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660830-015 ED826600560TH suwankal (593367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660830-016 ED473865745TH visanary (593368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ660830-018 TH01184HUBYQ9B0 siriarpa (593369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ660830-021 ED410286462TH หนองซอ (593371) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ660830-025 ED750473435TH Anoma (593376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ660831-016 ED819803831TH Namnathee1983 (593525) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
39 # 1อจ660901-013 ED797600004TH เสรีไทย (593584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660826-001 หนึ่งในสยาม (592885) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ660826-008 นึกอ่อนนุช (592929) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ660826-019 jojo5 (592904) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660828-004 puriwaj (593007) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660828-009 คานธี (593040) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660828-018 แพรวพรรณ (593052) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660828-027 ThaiWong (593018) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660828-028 ThaiWong (593021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660829-001 rattapong931 (593148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660829-002 Nadmon (593151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660829-004 เด็กบางคลาน (593155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660829-005 คุณพ่อลูกแฝด (593157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660829-008 noomark (593165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ660829-010 Spider_Man (593173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660829-012 THARIS (593181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ660829-013 denbike (593090) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660830-005 pontat567 (593385) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
18 # 2อจ660830-008 sanpol (593326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660830-009 thailandamulet (593328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ660830-027 จ่าแจ้ (593315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660830-028 staruch (593317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660830-031 rattapong931 (593330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660830-032 Meepool4289 (593332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660830-035 kritmek (593339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660830-037 teetoon (593341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ660830-039 potteras (593384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660901-010 ptk_1234 (593655) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ660901-011 การันตีพระ (593658) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660901-012 การันตีพระ (593648) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660901-013 การันตีพระ (593671) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ660901-014 การันตีพระ (593666) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660823-136 ED786414880TH SiwaDa928 + พยัคฆ์สมิง (592483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สีห์ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อสัตตะโลหะหน้าทอง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 64%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660824-152 EM097700961TH beer2126 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ660826-141 EM097701471TH naret18 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกต หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน พิมพ์หลังเงิน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 89)
4 # 3อจ660828-112 EJ249700940TH pongpamorn + กระติบ (592945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(S 91%)
5 # 3อจ660828-113 ED719426369TH Jaosuanoi + sevenptk (592948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
6 # 3อจ660828-135 EM086884663TH pongpamorn + นกแก้ว (593014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
7 # 3อจ660828-172 magician + jackmars007 (593166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RTMP000207191WU
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3974)
8 # 3อจ660829-102 ED758572828TH toopronchai + โกวบ้อ (593101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสีพุฒ วัดมะเดื่อทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ660829-104 EM097706788TH kanatatpalm + (593115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ660829-119 ED812804877TH extreme + comfortable13 (593087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาวัง วัดบ้านเด่น รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ตาก(G 68%)
11 # 3อจ660829-139 ED815104732TH anut_rung + beer_saraburi (593158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ660830-001 atthasit + Bigyai (593212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ660830-004 zenzen + jitlada555 (593218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)
14 # 3อจ660830-006 sompong963 + ศรีมหาโพธิ์ (593222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)
15 # 3อจ660830-009 ร่มฟ้าภูพิงค์ + koonnai (593230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุดอยคำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
16 # 3อจ660830-102 หนุ่มหนองแคน + Choi2528 (593215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184HEG9N9B0
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
17 # 3อจ660830-105 EM097693452TH masterpiece + บอสตัน (593223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
18 # 3อจ660830-108 ED097899933TH Tarkkyp + kengpo (593234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
19 # 3อจ660830-116 ED758964648TH limmy + คลับจับลิง (593262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ660830-125 ED768313920TH nokklang + bkimber (593300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
21 # 3อจ660830-128 ED775661908TH phaithoons + tkonlayut (593308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่น 2 พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.หนองคาย
22 # 3อจ660830-130 ED769771538TH sanchai1977 + black-van (593314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
23 # 3อจ660830-137 ED787220134TH puriwaj + phongpan (593338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์(ใหญ่) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
24 # 3อจ660830-141 EM231175957TH Chansri1 + มังกรพัดถิ่น (593247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
25 # 3อจ660830-147 ED577991226TH nut2326 + ZuTharua (593258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
26 # 3อจ660830-151 EM097698168TH Joker007 + หมูกุ๋น (593271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 77%)
27 # 3อจ660830-160 ED761696677TH zhiwa + tnpong (593293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ660830-163 ED716684125TH misterpou + prabaiboon (593304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (เพชรแท้)(G 73%) **เพชรแท้จำนวน 38 เม็ด
น้ำหนักเพชรต่อเม็ดประมาณ 2-3 สตางค์ต่อเม็ด
29 # 3อจ660830-165 ED822523712TH pontat567 + (593309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ660830-170 ED807214210TH promlok + Theiceman23 (593378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดโพธิ์ปฐมวาส พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา
31 # 3อจ660830-173 828258982876 Chaiyakornwin + samko09 (593329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ660830-178 puriwaj + พิ้งแพนเตอร์ (593390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HTH9N4B0
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
33 # 3อจ660830-179 TH01184HTH9N4B0 lohbetong + พิ้งแพนเตอร์ (593389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
34 # 3อจ660830-181 TH01184HUVNSOBO puriwaj + หลานยายจิ๋ว (593228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ660830-183 Hug_Nongkhai + นาควารี (593233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KBCNN00073505MA
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(เหลือง) ปี 2515 จ.ระยอง
36 # 3อจ660830-185 EM097707390TH Viraphan711 + ขนมไทยแม่อารีย์(593239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ปี 2485 จ.พิจิตร(G 84%)
37 # 3อจ660830-198 ED794193598TH Todmuangchon + chaiwatar (593281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง+เพชรแท้ (นน.รวม 17.2 กรัม)(G 84%) **เพชรแท้จำนวน 24 เม็ด น้ำหนักเพชรต่อเม็ดประมาณ 10 สตางค์ 12 เม็ด, 7 สตางค์ 4 เม็ด,4 สตางค์ 4 เม็ด,3
สตางค์ 4 เม็ด
38 # 3อจ660831-002 piyaphum + Pongsak999 (593411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
39 # 3อจ660831-003 INNO-GOLF + ชัยแคราย (593415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
40 # 3อจ660831-004 kwwee + ธัมมจักร (593418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 502) **พระสภาพสวย
41 # 3อจ660831-005 chinamulet + peterdriverbkk (593421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(660810-1029)
42 # 3อจ660831-102 ED819205100TH walrawut + jakruk1984 (593437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)(G 67%)
43 # 3อจ660831-103 ED781453776TH floi456 + หมากคาย (593440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660831-105 ED781453780TH เปาโลพระเครื่อง + หมากคาย (593444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660831-106 ED804807721TH ชัย-ศรีมาลา + num1522 (593447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
46 # 3อจ660831-108 EM106195682TH มอร์เมืองทอง + Anankiya (593454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 6 ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660831-110 ED748068479TH น้องอลัน + phuwa (593462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
48 # 3อจ660831-112 ED732695250TH tummusic46 + dargon (593434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)
49 # 3อจ660831-113 ED763895724TH sanchai1977 + ขาวเมืองตาก (593446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหัวใจกำแพงตัดเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุโขทัย
50 # 3อจ660831-115 ED803648670TH jack9 + tar001 (593455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานเตี้ย เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2514 จ.นครปฐม (660823-1001)
51 # 3อจ660831-117 ED794317519TH Moty5555 + (593473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CONVENTION
พระซุ้มกอ เนื้อดิน
52 # 3อจ660831-118 ED710959048TH dreamsconner + แค่นี้ก็พอ (593477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
53 # 3อจ660831-122 ED527765213TH Teerasak01 + ศุกลเศรษฐ (593512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
54 # 3อจ660831-125 EJ663429177TH lovehunterlove27 + ขนมกรุบ (593519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส จ.สมุทรปราการ
55 # 3อจ660831-126 EJ663429177TH lovehunterlove27 + ขนมกรุบ (593521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน
56 # 3อจ660831-129 ED543355781TH Chaiyakornwin + (593526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phetbanpra
จตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นสะท้านฟ้าโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 84%)
57 # 3อจ660831-130 ED806141238TH masterpiece + Fank2011 (593530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี
58 # 3อจ660831-131 BBB3000207635UF toss_4489 + p_tiyachamorn (593556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(630613-062)
59 # 3อจ660831-133 ED684681766TH อรทัย960 + ทนายหลวง (593414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสุวรรณคีรี พิมพ์ซุ้มกอใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
60 # 3อจ660831-135 TH01184HN7YU9B0 manusin_2317 + popeye289 (593420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นราชสีห์ เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
61 # 3อจ660831-137 ED764755737TH อภิชาติชุบทอง + Kridnakorn (593429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660831-138 TH01184HN4DC0B0 เกณิกา + สุรัตน์ชัย (593558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2507 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ660831-139 EM296186429TH Sawaroj + oodvee (593436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดง
64 # 3อจ660831-141 ED755418855TH nattapongp + tototop (593443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (591008-118)(G 63%)
65 # 3อจ660831-142 EM097707409TH blue19 + ซาลาเปา (593445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
66 # 3อจ660831-143 EM097707409TH dolotee + ซาลาเปา (593448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพเนื้อรานและชำรุดซุ้มบนขวา)(G 88%)
67 # 3อจ660831-145 EM097707409TH Dig_tut_959 + ซาลาเปา (593453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 79%)
68 # 3อจ660831-146 EM097707409TH floi456 + ซาลาเปา (593457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 973)
69 # 3อจ660831-147 EM097707409TH m-cot + ซาลาเปา (593459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมุทรเจดีย์ วัดพระสมุทรเจดีย์ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2471 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
70 # 3อจ660831-148 EM097707409TH อภิชาติชุบทอง + ซาลาเปา (593461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อดินปิดทอง
71 # 3อจ660831-149 EM097707409TH johnimm + ซาลาเปา (593555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 441734)
72 # 3อจ660831-150 EM097707409TH artto13 + ซาลาเปา (593466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
73 # 3อจ660831-151 EM0977070409TH Viraphan711 + ซาลาเปา (593408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
74 # 3อจ660831-154 ED616197029TH Viraphan711 + Thanapong36 (593416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน เนื้อชินเขียว
75 # 3อจ660831-155 EW004586745TH nattapongp + m-cot (593419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
76 # 3อจ660831-156 ED751188247TH Kaowatch + wiwat3 (593423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (650514-1162)
77 # 3อจ660831-159 ED820102875TH songklot + amarin302 (593431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
78 # 3อจ660831-160 EM104313069TH หนุนดวง99 + จอมอสูร (593433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 238762)
79 # 3อจ660831-161 ED770887330TH pissanu007 + POOSIT (593435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร วัดสุทัศนฯ จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ660831-162 EB924036389TH Amazon + psaran (593438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)(650629-3059)
81 # 3อจ660831-163 ED69698507TH neoaud + mahaphom (593441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเศรษฐีนวโกฏิ วัดมหาพฤฒาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (อาจารย์เทพ สาริกบุตร สร้าง)
82 # 3อจ660831-164 EM135314665TH tepun + Tik1994 (593554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง/สภาพแต่งผิว)(G 63%)
83 # 3อจ660831-165 ED740192081TH แม็ก888 + Tonyou (593452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
84 # 3อจ660831-166 ED735326877TH เซียนน้อยหนึ่ง + ศิรสิทธิ์88 (593456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยข้อมือ (น้ำหนัก 2.7 กรัม)(G 41%)
85 # 3อจ660831-167 EM097707580TH keng_kung + ซาลาเปา (593460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
86 # 3อจ660831-168 EM097707580TH taccord + ซาลาเปา (593464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)(G 63%)
87 # 3อจ660831-169 ED778514855TH นุลุ่มน้ำแม่กลอง + tinny (593465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 76%)
88 # 3อจ660831-170 EJ798837965TH m-cot + beer2126 (593467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
89 # 3อจ660831-173 EM097707580TH ราชสีห์ + นกแก้ว (593474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ660831-175 EM086885669TH chinamulet + นกแก้ว (593481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
91 # 3อจ660831-177 EM086885669TH Tar_MDU35 + นกแก้ว (593487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2205)
92 # 3อจ660831-178 EM086885669TH joeenok + นกแก้ว (593488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
93 # 3อจ660831-179 EM086885669TH Kridnakorn + นกแก้ว (593491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
94 # 3อจ660831-180 EM086885669TH หม่อง + นกแก้ว (593494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
95 # 3อจ660831-181 EM086885669TH thanakorneak14 + นกแก้ว (593468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
96 # 3อจ660831-182 EM086885669TH babala + นกแก้ว (593472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผัน วัดอินทาราม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นนทบุรี
97 # 3อจ660831-183 EM086885669TH chay7 + นกแก้ว (593475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเสมาธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
98 # 3อจ660831-184 EM086885669TH อนันตรา + นกแก้ว (593478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
99 # 3อจ660831-185 EM086885669TH Kaewklom + นกแก้ว (593480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
100 # 3อจ660831-186 EM086885669TH tone555 + นกแก้ว (593483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ660831-187 EM086885669TH ไซม่อน + นกแก้ว (593486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ระยอง (วัดกุฎโง้งสร้าง) (หมายเลข 31/น้ำหนักทอง 15.4 กรัม) **พระสภาพสวย
102 # 3อจ660831-188 EM086885669TH ไซม่อน + นกแก้ว (593489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) **พระสภาพสวย
103 # 3อจ660831-189 ED751746334TH yut157 + นพเก้า9 (593492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
104 # 3อจ660831-190 TH01184J0GSC5B0 กิตช่างไม้ + AJBanchale31 (593496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรใบข้าว กรุบ้านตาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตาก (สภาพใช้)
105 # 3อจ660831-191 ED829002092TH ธาวัช + gitsada_19 (593529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(630806-146) (G 91%)
106 # 3อจ660831-192 ED753089539TH pornlimk + พิชชากร (593531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (660403-1170)
107 # 3อจ660831-194 TH01184HU8B44B0 พระแท้สยาม + Gassy108 (593537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ660831-195 ED792248926TH Yiddo + SAPATAR (593539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 12 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2522 จ.นครปฐม
109 # 3อจ660831-196 ED792248926TH จิรัฏฐาโน + SAPATAR (593541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจปร. รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ660901-142 828260323413 Santiwall + golflampang (593630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.8 กรัม)(G 83%)
111 # 3อจ660901-143 828260313413 showgun + golflampang (593633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.4 กรัม)(G 79%)
112 # 3อจ660901-171 ED800442495TH tiwakornwong + microsoft (593637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 14.4 กรัม)(G 87%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 ก.ย. 2566 - 08:38 น.] #87250 (2/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660818-023 ED711736395TH pupidlok (592017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ660822-010 ED656875275TH natvjit (592438) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660823-011 ED751173865TH tongjoy (592525) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ660825-003 ED737955107TH Darkaun (592822) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660825-010 ED172381332TH เด่นซัง (592813) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ660825-016 EJ868278695TH chuanwong (592821) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ660825-017 EJ868278695TH chuanwong (592824) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660825-018 EJ868278695TH chuanwong (592825) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660826-003 ED715664487TH Tossaporn98 (592892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660826-009 ED771842365TH ferluci (592927) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660831-011 ED761099572TH ฅนบางใหญ่ (593498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660819-010 jojo5 (592118) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ660822-015 teetoon (592429) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660823-011 AnanBhangananda (592556) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660825-004 microsoft (592795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660826-016 bangbai (592932) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ660828-012 Yutto147 (593059) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ660828-014 midori (592974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660828-020 ThaiWong (593020) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660828-025 ThaiWong (593034) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ660828-034 ThaiWong (593042) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660830-042 การันตีพระ (593398) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ660830-043 การันตีพระ (593399) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ660830-044 การันตีพระ (593400) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ660830-045 การันตีพระ (593401) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ660830-046 การันตีพระ (593402) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660830-047 การันตีพระ (593403) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660830-048 การันตีพระ (593404) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660830-049 การันตีพระ (593405) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660830-050 การันตีพระ (593406) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660830-051 การันตีพระ (593407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660831-012 การันตีพระ (593422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660831-022 การันตีพระ (593424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660824-131 EH670897538TH ตาแอน + waiwai00 (592595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่วงเดือน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดธาตุน้อยสร้าง)
2 # 3อจ660825-003 tasunflower8 + aom_nara (592721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ660826-115 ED751179112TH dreamsconner + Manat (592876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาแก้วสารพัดนึก หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม เนื้อผง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ660826-116 TH01184H43357B0 อชิตะพระเครื่อง + moderndoc (592880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ660828-003 masterpiece + aeed19 (592947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เศียรโต เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 540)
6 # 3อจ660828-111 EH670897776TH ชาย2506 + waiwai00 (592942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี(G 65%)
7 # 3อจ660829-002 sherbet88 + Nadmon (593067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570823-270)(G 66%)
8 # 3อจ660829-101 EX563323213TH zafari + ghet_nisakon (593191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย เนื้อผงเกสร ปี 2542 จ.นครพนม
9 # 3อจ660829-112 ED794956321TH เซียนน้อย + ninnin (593071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ660829-128 ED745739997TH rungrot + ลิงน้อยน่ารัก (593117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด/สภาพใช้)
11 # 3อจ660829-143 EM097706828TH Tun2515 + ขนมไทยแม่อารีย์ (593086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ660829-144 EM097706828TH Tun2515 + ขนมไทยแม่อารีย์ (593089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ660829-147 EM097706828TH วอเตอร์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (593190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 77%)
14 # 3อจ660829-154 ED765318327TH tone555 + ทรัพย์บางซื่อ (593160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ660829-156 ESTS000281987 kamao + เอ็มซีเค (593195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
16 # 3อจ660829-159 ED777272239TH KAICHERNGMAI + golfsriracha (593175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด)
17 # 3อจ660829-171 ED791267739TH seed-seed + โอพุทธคุณ (593163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ660829-175 ED791267645TH tommeng + ผู้กองชาย (593176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ660829-177 Nuy555 + popchelsea (593197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184HHJXQ2B0
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ660830-007 Jirative + chaiyatat (593224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)
21 # 3อจ660830-146 ED812931561TH Weerawat0310 + เฮียนพพร (593255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์บล็อกแตก(น้อย) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
22 # 3อจ660831-134 ED798426576TH แมนพระเครื่อง + ชฎาทอง (593417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยคอ (น้ำหนัก 26.8 กรัม)(G 59%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.ย. 2566 - 08:44 น.] #87246 (1/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660818-033 EJ868278620TH กานกินรี (592000) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ660826-005 ED725109135TH num1522 (592912) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
3 # 1อจ660828-001 EB909187276TH อนุพล2531 (592996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ660828-003 ED734196739TH ต่อแต้ม (593009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660828-004 ED772077785TH ฤทธิ์ (593010) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ660828-007 ED771165758TH tiwakornwong (593013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ660828-010 EM0977065757TH ขนมไทยแม่อารีย์ (593031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ660828-011 EM097706575TH ขนมไทยแม่อารีย์ (592963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660828-016 ED751859336TH บุญสนองเลย (592983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660828-021 EH748853280TH อาจรูญ (592998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660829-006 ED739454029TH non31 (593082) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
12 # 1อจ660830-010 ED792056944TH ดอกบัว99 (593360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 1อจ660812-009 สมิตา (591267) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 6 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660815-006 jirapach (591553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660825-006 piaric (592816) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660825-007 แฮปรามคำแหง (592818) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ660825-008 ppffarm (592829) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ660825-016 ศตกมล (593397) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ660826-011 JASMIN (592931) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ660826-013 JASMIN (592933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660826-014 JASMIN (592934) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ660826-017 JASMIN (592937) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660826-018 JASMIN (592939) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660828-006 puriwaj (593015) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 2อจ660828-021 ThaiWong (593023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660828-022 ThaiWong (593027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ660828-023 ThaiWong (593029) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ660828-024 ThaiWong (593032) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
16 # 2อจ660828-026 ThaiWong (593037) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ660828-029 ThaiWong (593025) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
18 # 2อจ660828-030 ThaiWong (593028) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660828-031 ThaiWong (593033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660828-032 ThaiWong (593036) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660828-033 ThaiWong (593039) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660828-035 ThaiWong (593044) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660828-036 ThaiWong (593047) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660830-001 โอ๋เมืองพาน (593299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660830-003 pontat567 (593302) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 2อจ660830-034 maiizza (593334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660817-165 EM097699733TH keng_kung + ซาลาเปา (591819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ราชบุรี
2 # 3อจ660819-120 EB947629005TH วิเศษชัยชาญ + พิสิฏฐ์ (592075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวงพุทธาลัย วัดถ้ำขุนแผน เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาญจนบุรี
3 # 3อจ660824-006 korn88 + Culpidnoi (592697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรสามเกศ กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
4 # 3อจ660824-102 ED764848663TH ตุ๊หลวง + บุษกร (592624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ660824-129 ED742028159TH บีเวียงพิงค์ + ก้อนกรวด (592629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660824-138 ED746528671TH ตั้มจรัญ + anoremy (592708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
7 # 3อจ660825-111 ED735086880TH BigBenz + diethelm (592720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ660825-152 EM0977012126TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (592775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง กรอบทอง(G 91%)
9 # 3อจ660826-127 BYPK0001556032J Manoos + pichetz (592911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
10 # 3อจ660826-135 EM097697352TH anuwatpolsri + หมูกุ๋น (592848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมมุมล่างขวา)
11 # 3อจ660829-005 king_64 + chane (593072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 80%)
12 # 3อจ660829-109 ED729663552TH Ing_man + มะนาวแป้น (593142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 70)
13 # 3อจ660829-110 ED769395457TH pinhuto + chaintv (593145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
14 # 3อจ660829-111 EM158697146TH joeenok + มิลเลี่ยน (593069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
15 # 3อจ660829-118 ED775395323TH เก่ง_ศิษย์ปู่ก๋วน + bankvasan (593196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(571023-042)(G 77%)
16 # 3อจ660829-123 ED776475093TH ตะกรุดโทน + noi70 (593099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
17 # 3อจ660829-124 ED776475093TH นุลุ่มน้ำแม่กลอง + noi70 (593103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

18 # 3อจ660829-125 ED652135239TH สุพัฒน์กิจ + aoy101 (593105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
19 # 3อจ660829-131 ED792530828TH HIGHT + citynew (593133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.8 กรัม)(G 95%)
20 # 3อจ660829-141 EM097706828TH ukaewsasan + (593079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง เนื้อผงลงแล็กเกอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ660829-150 ED807825049TH นกบางพลี + เขยมาบตาพุด (593108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
22 # 3อจ660829-155 ED777134918TH bangkok + UNICITY (593164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพล้างผิว)(G 79%)
23 # 3อจ660829-161 ED742052590TH disorn + goodluck1994 (593106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 0908)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 0113)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
24 # 3อจ660829-173 ED789454021TH joeenok + eakkarin_1980 (593168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
25 # 3อจ660829-178 TH01184HP5VD3B0 bos2499 + TheIronMan (593180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
26 # 3อจ660829-179 TH01184HP5VD3B0 wanitcha + TheIronMan (593182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
27 # 3อจ660830-002 pikky + Bigyai (593214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ660830-003 world + Leche (593216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(540914-147)
29 # 3อจ660830-005 เหวัชระ + ตาโต้ง (593220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660830-008 หม่อง + noppthai (593227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (660818-3083)
31 # 3อจ660830-010 Boyprasertsak + ขนมผิง (593232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (571212-006)(G 75%)
32 # 3อจ660830-011 ทนายโอ๊ต58 + ขนมผิง (593235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังไพลิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 51/สภาพสวย) (580321-108)
33 # 3อจ660830-013 pornlimk + chairatmt (593244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (660719-1074)
34 # 3อจ660830-101 ED772763925TH nut2326 + เรวัตตะ (593213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดอรุณฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660830-103 ED801475954TH ปากานี่ + คุณศิระ (593217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
36 # 3อจ660830-104 ED404198980TH mawpong + mrsurasit (593221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นเข็มหัก เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์
37 # 3อจ660830-106 ED748978863TH จาพนม + SAWANGSRI (593226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
38 # 3อจ660830-107 ED753087382TH piyaphum + พิชชากร (593229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
39 # 3อจ660830-109 ED816823151TH pornlimk + ศิษย์ท่านขุน (593238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(เทา) ปี 2515 จ.ชัยนาท (660719-1052)
40 # 3อจ660830-111 jammanee + เทพธันเดอร์ (593248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HQ0QX6B0
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวจมูกและหน้าผาก) (660331-1148)(G 63%)
41 # 3อจ660830-114 ED728229265TH tone555 + KID_2 (593256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
42 # 3อจ660830-115 ED7146985148TH spiderboy + jawnantawut (593259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660830-117 ED761097523TH kengkas + ฅนบางใหญ่ (593267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (660307-2018) (G 81%)
44 # 3อจ660830-118 ED344374336TH อรุณชัย + bluezone (593269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ660830-119 ED028575075TH Nongjeen + เขียวชัยภูมิ (593274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (660429-2003)(G 66%)
46 # 3อจ660830-120 ED740506655TH เขียววาริน + จำลองกัตติยบุตร (593280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม รุ่นนครขอนแก่นสร้าง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2519 จ.ขอนแก่น
47 # 3อจ660830-121 EM097696312TH nut2326 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (593284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร พิมพ์ใบมะขาม ปี 2503
48 # 3อจ660830-122 ED792059644TH bunpotth + ดอกบัว99 (593287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางห้ามสมุทร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (660808-1160)
49 # 3อจ660830-123 EM231175807TH murbur + opol1812 (593291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (โค้ด อว)
50 # 3อจ660830-124 ED664499072TH mana1 + Chanida469 (593295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (561127-076)
51 # 3อจ660830-127 ED771168811TH kohler + tiwakornwong (593305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (660505-2020)
52 # 3อจ660830-131 ED826800597TH น้ำแม่อาย + ญาญ่าซัง (593319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
53 # 3อจ660830-132 ED751193162TH xinehp + tongAA (593321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.นครปฐม
54 # 3อจ660830-134 ED766306625TH สินธ์บัวใหญ่ + นุหนองคาย (593325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
55 # 3อจ660830-136 ED568661805TH chinamulet + deripper (593335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

เหรียญหลวงปูโต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
56 # 3อจ660830-139 ED788365807TH thawath + เอ็มพระอาทิตย์ (593387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 65%)
57 # 3อจ660830-140 EJ299169495TH อนันตรา + ปืนใหญ่ (593345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
58 # 3อจ660830-142 ED780831729TH chaidee + sanopporn (593250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
59 # 3อจ660830-144 120454565011 ptk_1234 + kashimaro (593380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 13)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องลักษณะนี้/ รุ่น/พิมพ์ นี้
60 # 3อจ660830-145 ED809212021TH Sittin + chani (593251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 25415)
61 # 3อจ660830-149 ED619547090TH kohler + narade2517 (593263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ660830-150 ED798436499TH Natsu_1389 + pungting (593268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
63 # 3อจ660830-152 EM097698168TH maximum9 + หมูกุ๋น (593273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
64 # 3อจ660830-153 EM097698168TH tommeng + หมูกุ๋น (593275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
65 # 3อจ660830-154 EM097698168TH เขียวสดใส + หมูกุ๋น (593277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)(G 49%)
66 # 3อจ660830-157 ED8093020905TH Sleek + ch-max (593283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(65210-2120) (G 92%)
67 # 3อจ660830-158 ED616195500TH suttanee + Thanapong36 (593286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 พรรษา เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2050)
68 # 3อจ660830-159 ED543082717TH chaiyawit_doh + ทวารวดี (593290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดส่วนบน) (650921-3040)
69 # 3อจ660830-161 ED765169027TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + ponpiya (593297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นพิเศษ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)(G 79%)
70 # 3อจ660830-162 ED819712628TH bigsong + Swaha (593301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
71 # 3อจ660830-164 ED822523712TH dolotee + นะรวย_มหาเสน่ห์ (593307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดสังฆาฏิ)
72 # 3อจ660830-167 EH947192563TH puriwaj + nickkuk (593316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
73 # 3อจ660830-168 TH01184HU9B12B0 kay9999 + ธงทอง465 (593318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี (วัดปากทะเลสร้าง)
74 # 3อจ660830-169 EM097696326TH bluearrow58 + ข้าวต้มพิศมัย (593320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
75 # 3อจ660830-172 ED679886475TH boyle + ไข่มุข (593327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 422)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 421)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
76 # 3อจ660830-174 ED814303895TH tojane + MINIGUNNER (593333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
77 # 3อจ660830-175 ED769897887TH eootyoo + บ้านสวน22 (593336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
78 # 3อจ660830-177 get001 + CKHOS (593340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HUYEH5B0
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
79 # 3อจ660830-180 ED797415890TH moo1027 + met26 (593343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ660830-182 TH01184HUZ5V6B0 androdragon + khakprachin (593231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
81 # 3อจ660830-186 EM097707390TH MooYuong + (593241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่(G 95%)
82 # 3อจ660830-187 EM097707390TH Wuttikri2523 + (593245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงแล็กเกอร์ใหม่) (660818-1188)
83 # 3อจ660830-188 EM097707390TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (593246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวง เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 66)
84 # 3อจ660830-192 EM097707390TH Saysabre + ขนมไทยแม่อารีย์ (593264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
85 # 3อจ660830-194 TH01184HSY011BO taranan + ตะกรุดโทน (593270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์ใหญ่หลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 1419)
86 # 3อจ660830-195 EM229913424TH mekin + จตุคาม (593272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 100 ปี พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2566 จ.ชัยนาท (หมายเลข 3930) **พระสภาพสวย
87 # 3อจ660830-199 EM267819415TH โคนันคุง + Aum2543 (593285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
88 # 3อจ660830-200 ED7463070307TH หนึ่งในสยาม + กั้งโคราช (593288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เชื้อ หนูเพชร วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
89 # 3อจ660830-201 ED794316439TH Kampanat13 + (593292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CONVENTION
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
90 # 3อจ660830-202 ED742694055TH แม้วจอมเทียน + ชินนิมอน (593294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660830-203 ED742694055TH chinamulet + ชินนิมอน (593296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM