ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้ง recall บัตรรับรองฯ เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ประจำปี 2563


แจ้ง recall บัตรรับรองฯ เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ประจำปี 2563

โดยคุณ webmaster4 [พ. 05 ก.พ. 2563 - 15:34 น.]โดยคุณ webmaster4 [พ. 05 ก.พ. 2563 - 15:35 น.] #71513 (1/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี2521 จ.กรุงเทพฯ
บัตรรับรองเลขที่ 630120-093
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิก guidenaja รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 ม.ค 63 เวลา 11.45 น. แต่สมาชิกเจ้าของพระ ไม่นำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้ง จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองฯนี้ มาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 04 มี.ค. 2563 - 17:16 น.] #72193 (2/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 621223-428
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณKongkiat_re รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.04 น. แต่สมาชิกไม่นำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองฯนี้ มาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 04 มี.ค. 2563 - 17:22 น.] #72194 (3/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 620601-068
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณรักษ์เเม้นทอง รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกันโดยคุณ webmaster4 [พ. 04 มี.ค. 2563 - 17:24 น.] #72195 (4/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 620730-063
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณเก้าบางกอก รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.17 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 04 มี.ค. 2563 - 17:27 น.] #72196 (5/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 620730-064
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณOaTaWa รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.10 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:02 น.] #72568 (6/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 620830-080
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณtoopronchai รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.31 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:05 น.] #72569 (7/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลือง)
บัตรรับรองเลขที่ 620830-078
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณyaozm รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:08 น.] #72570 (8/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลือง)
บัตรรับรองเลขที่ 620830-079
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณรักษ์แม้นทอง รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.08น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากได้มีการนำพระให้กับบุคคลอื่นแล้วแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:11 น.] #72572 (9/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
บัตรรับรองเลขที่ 621210-439
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณyaozm รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น.
แต่มาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:13 น.] #72573 (10/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 621210-440
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณrojheavy รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.18 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 14 มี.ค. 2563 - 14:05 น.] #72611 (11/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผง ปี2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
บัตรรับรองเลขที่ 580522-055
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณzafari รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.06 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 20 มี.ค. 2563 - 11:25 น.] #72736 (12/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผง ปี2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
บัตรรับรองเลขที่ 580627-012
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณpiyaphum รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 5.36 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [จ. 06 เม.ย. 2563 - 16:27 น.] #73442 (13/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขรรค์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นพระไตรปิฎก เนื้อทองเหลือง ปี2544 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 630213-338, 630302-210 ถึง 630302-222, 630323-331 ถึง 630323-350, 630330-374 ถึง 630330-393,
630213-329 ถึง 630213-337, 630110-041 ถึง 630110-054, 621221-085 ถึง 621221-094
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณเมืองสมุทร รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน2563 เวลา 11.00 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [จ. 06 เม.ย. 2563 - 16:31 น.] #73443 (14/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขรรค์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นพระไตรปิฎก เนื้อทองเหลือง ปี2544 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 630107-605 ถึง 630107-624
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณจีระพระเครื่อง รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน2563 เวลา 14.45 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 16 เม.ย. 2563 - 16:53 น.] #73526 (15/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ลังเม้ง) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
บัตรรับรองเลขที่ 611206-028
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณopol1812 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 เมษายน2563 เวลา 09.49 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 23 เม.ย. 2563 - 09:11 น.] #73679 (16/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 620912-285 / 620926-044 / 620926-045 / 620926-047 / 620926-176
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณบ๊อบบางบ่อ รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 16.55 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 25 เม.ย. 2563 - 16:05 น.] #73700 (17/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระพุทธชิน หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้ออัลปาก้า ปี 2493 จ.สมุทรปราการ
บัตรรับรองเลขที่ 600727-062
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณพิชย์ภัสสร รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน2563 เวลา 10.07 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 29 เม.ย. 2563 - 14:49 น.] #73813 (18/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อสำริด ปี2494 จ.สมุทรปราการ (สภาพทำความสะอาดผิว)
บัตรรับรองเลขที่ 620318-049
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ zafari รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน2563 เวลา 15.29 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากหาพระและบัตรรับรองไม่เจอ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 29 เม.ย. 2563 - 14:51 น.] #73814 (19/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหาร เนื้อทองแดง ปี2499 จ.กรุงเทพฯ
บัตรรับรองเลขที่ 620117-009
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณBuncha รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน2563 เวลา 14.05 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 29 เม.ย. 2563 - 14:55 น.] #73815 (20/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 630111-180
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณsutarn รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 14.46 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่นำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 29 เม.ย. 2563 - 14:58 น.] #73816 (21/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น6 เนื้อทองแดง ปี2519 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)
บัตรรับรองเลขที่ 590722-010
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณmr_teenoy รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน2563 เวลา 16.34 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่นำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 02 พ.ค. 2563 - 15:11 น.] #74261 (22/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองรูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 621029-631ถึง621029-640,630213-201ถึง630213-220,630303-150ถึง630303-180,630317-219ถึง630317-258,630327-081ถึง630327-093
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณoasmnk14 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 16.38 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 02 พ.ค. 2563 - 15:13 น.] #74262 (23/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองรูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 630328-560
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณlikhitja รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 16.48 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 02 พ.ค. 2563 - 15:14 น.] #74263 (24/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองรูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 630319-088
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณpattanakorn รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 16.45 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 16:58 น.] #75005 (25/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610203-209,610203-134,610222-075,610222-074,610215-007,610203-132,610228-065
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณmai2008 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2563 เวลา16.29 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 16:59 น.] #75006 (26/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610215-083,610215-084,610301-015,610301-016,610301-017,620523-125,620523-126,620523-127,620703-016,620703-017,610205-049
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณvieng รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2563 เวลา16.34 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:00 น.] #75007 (27/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610119-046,610119-045,610119-044,610119-043,601202-046,601202-045,601202-044,601202-043,620530-093,610131-106,610131-105,610131-104,610131-103,610131-102,610119-048,610119-047,581031-20,621217-962,621217-961,621217-960,621217-959,621217-958,621217-957,620530,092,600811-038,600811-039,600721-086,600721-085,600721-084,600721-083,600707-233,581031-121,601030-073,601030-071,600825-015,600825-014,601030-072,600825-013,600525-012,600811-040,601202-047,601113-115,601113-114,601113-113,601113-112,601030-074
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณอาณาจักรพระ รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2563 เวลา16.40 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:01 น.] #75009 (28/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 581021-163
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณaddtiger รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2563 เวลา16.46 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:02 น.] #75010 (29/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 560912-697,560912-696,560912-698
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณamuletfocus รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2563 เวลา17.03 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:03 น.] #75011 (30/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 560920-126
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณsompong รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2563 เวลา17.08 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:03 น.] #75012 (31/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(ชมพู) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่560906-039
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณวชิรเมธว์ รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2563 เวลา17.10 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:04 น.] #75013 (32/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 570122-016
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณpjirayut รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2563 เวลา17.13 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:05 น.] #75014 (33/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง ปี2543 จ.ศรีสะเกษ(วัดซับลำใยสร้าง)
บัตรรับรองเลขที่ 560831-612
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณเสกสิทธิ์ รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน2563 เวล14.53 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:05 น.] #75015 (34/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง ปี2543 จ.ศรีสะเกษ(วัดซับลำใยสร้าง)
บัตรรับรองเลขที่ 570906-227
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณpcha18 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน2563 เวล14.56 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:05 น.] #75016 (35/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 561116-008,561116-009
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ tonychan รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล13.33 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:06 น.] #75017 (36/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610126-121
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณjoker007รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล13.37 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:06 น.] #75018 (37/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610129-159,610126-077
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณรพินท์ รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล13.38 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:07 น.] #75019 (38/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610125-176
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณลักษณ์ตะวัน รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล13.42 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:07 น.] #75020 (39/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610214-085,610217-088,610117-024
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณweebangpreeรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล13.46 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:08 น.] #75021 (40/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 601201-074
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณkitsanachai_1รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล13.47 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:08 น.] #75022 (41/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 601013-086
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณคนคลองด่าน รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล13.50 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:08 น.] #75023 (42/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 600610-038
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณchonsilen ไม่สามารถติดต่อได้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล14.00 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:09 น.] #75024 (43/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 600929-147
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณdoopra รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล14.08น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:09 น.] #75025 (44/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง ปี2543 จ.ศรีสะเกษ(หลังฝังเหรียญหนุมานทองเหลือง)
บัตรรับรองเลขที่600605-145
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณsunone รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2563 เวล14.13น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:09 น.] #75026 (45/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 620503-009,620503-008
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณlekmahoran รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล15.53น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:11 น.] #75027 (46/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 620719-096,620913-013
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณวิโรจน์เจริญวิทูฒ์ ไม่รับสาย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล15.59น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:11 น.] #75028 (47/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610301-138,610324-099,610324-100,610208-010,610301-037
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ ลุงเปี๊ยก รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.02น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:12 น.] #75029 (48/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 580417-037
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณphol_put ไม่สามารถติดต่อได้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.06น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:12 น.] #75030 (49/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 620619-092
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณamon_boon ไม่สามารถติดต่อได้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล15.53น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:13 น.] #75031 (50/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 620603-069
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ joeymom ไม่รับสาย วันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.18น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:13 น.] #75032 (51/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 620606-093
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณrungkrabi สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.21น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:13 น.] #75033 (52/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610418-122
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณภพสภัส สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.25น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:14 น.] #75034 (53/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610216-028
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณlaksi ไม่รับสาย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.29น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:14 น.] #75035 (54/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610302-105
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณnarerut สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.31น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:14 น.] #75036 (55/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610314-126
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ singmalakor สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.34น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:15 น.] #75037 (56/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610210-115
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณnazicl สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.44น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:15 น.] #75038 (57/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610505-153
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณnoodee สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.47น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:15 น.] #75039 (58/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 630305-213
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณa-pro สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.51น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:15 น.] #75040 (59/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610302-186
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณเป้เกลือป่น สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.54น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:16 น.] #75041 (60/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(ขาว) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 600811-049
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ คุณศิระ สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.55น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:16 น.] #75042 (61/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 620911-094
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณnungnot ไม่รับสาย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล16.58 น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:17 น.] #75043 (62/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 610411-092
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ new_chain สายไม่ว่าง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล17.01น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:17 น.] #75044 (63/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่620524-077
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ nuaypkt สมาชิกรับทราบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2563 เวล17.05น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17:17 น.] #75045 (64/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั้งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี2543 จ.ศรีสะเกษ
บัตรรับรองเลขที่ 620701-072,620701-071
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณsinsiampra ไม่รับสาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน2563 เวล15.24น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 07 ส.ค. 2563 - 16:41 น.] #75781 (65/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์รูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี
บัตรรับรองเลขที่ 630121-001,630121-002,630118-219,630118-220,630118-221,630118-222,630118-223,630118-224,630118-225,630118-226,630118-227,630118-228,630118-229,630118-230,630118-231,630118-232,630118-233,630118-234,630118-235
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณtongleehae รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.07 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 13 ส.ค. 2563 - 16:43 น.] #75803 (66/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองพระหลวงพ่อโต พระอาจารย์รงค์ วัดบางกระทิง เนื้อดิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา
บัตรรับรองเลขที่ 630620-515,630620-516,630620-517,630620-518,630620-519,630620-520,630620-521,630620-522,630620-513,630620-524
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณWipapramai รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม2563 เวลา17.04 น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 22 ส.ค. 2563 - 15:38 น.] #75839 (67/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี2497 จ.ฉะเชิงเทรา
บัตรรับรองเลขที่ 580730-179 581014-122 600923-198 601013-083 601031-010
610419-097 610523-002 610616-215 610616-216 610626-162 610706-133
610901-170 611006-025 611019-181 611019-182 611206-013 611220-040
620121-053 620121-054 620131-104 620131-105 620222-170 620304-097
620304-173 620318-062 620429-039 620503-029 620506-048 620510-159
620523-045 620525-145 620529-135 620529-136 620529-137 620530-126
620531-170 620617-031 620617-032 620617-033 620622-027 620624-088
620629-093 620703-107 620801-073 620815-119 620824-070 620824-071
620809-048 620909-283 621014-055 621111-080 621116-069 621114-055
621122-237 621125-091 621129-096 621129-105 621205-031 621205-369
630303-065 630303-066 630305-012 630323-010 630323-060 630326-116
630331-184 630520-029 630619-027 630626-504 630629-054 630703-149
630703-195 630704-074 630512-070 630715-120 630319-080 630319-109
630522-035 630622-056 630727-213 630120-061
จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [จ. 31 ส.ค. 2563 - 08:56 น.] #76004 (68/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง(ฝังตะกรุดเงิน)
590117-040,591024-069,591021-089,591130-120,591128-147
600324-052,600428-100,600512-057,600520-128,600607-117
600617-114,600620-017,600620-018,600620-019,600620-020
600620-021,600620-087,600621-118,600706-257,600713-040
600713-100,600717-037,600805-029,600805-077,600810-043
600830-125,600828-072,600828-071,600818-049,600818-050
600830-119,600902-054,620920-221,620926-185,621114-108
630525-136,630723-128,630729-006,630729-007,630717-037
630717-138
จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 04 ก.ย. 2563 - 17:08 น.] #76034 (69/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเจริญทรัพย์ เนื้อผงลงสี ปี2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง 19 ดอก)
611005-063 620617-052 630525-001 630805-010 630805-046
630213-261 ถึง 630213-265
630227-309 ถึง 630227-013
630523-169 ถึง 630523-219
630323-453 ถึง 630323-457
จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 29 ก.ย. 2563 - 11:43 น.] #76192 (70/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระอู่ทองท้องช้าง กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี(สภาพชำรุดแขนซ้าย)
บัตรรับรองเลขที่ 620214-136
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณOMBUN รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา15.12 น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 17:07 น.] #76836 (71/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระปิดตาหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี2519 จ.ชุมพร
บัตรรับรองเลขที่ 630924-160 ถึง 630924-219
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณตึ่งนั้ง รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา10.04 น.
สมาชิกเจ้าของพระยังไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 27 พ.ย. 2563 - 17:14 น.] #77003 (72/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลือง ปี2541 ประเทศพม่า
บัตรรับรองเลขที่ 610711-125 / 610712-070,610712-081,610712-091,610719-035
6108103-183 ถึง 610803-184 / 6108103-183 ถึง 610803-184 /610817-187 ถึง 610817-188 / 610818-004 ถึง 610818-008
610818-010 /610804-053 ถึง 610804-054 / 620928-339 ถึง 620928-348 / 621121-457 ถึง 621121-463 / 621207-074 ถึง 621207-078
630113-124 ถึง 631113-160 / 630206-222 ถึง 630206-257 / 630213-305 ถึง 630113-318 / 630316-205 ถึง 630316-218 / 630502-118 ถึง 630502-137
630519-131 ถึง 630519-150 / 630622-368 ถึง 630622-417 / 630622-571 ถึง 630622-575 / 630701-155 ถึง 630701-169 / 630725-233 ถึง 630725-241
630725-293 ถึง 630725-310 / 630730-279 ถึง 630730-284 / 630730-289 / 630803-181 ถึง 630803-236 / 630805-260 ถึง 630805-275 630805-286 ถึง 630805-294
630805-319 ถึง 630805-325 / 630915-076 ถึง 630915-085 /631002-519 ถึง 631002-538


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 27 พ.ย. 2563 - 17:16 น.] #77004 (73/73)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี2516 จ.ตรัง
บัตรรับรองเลขที่ 580318-204,580409-207,590826-039,611022-058,620424-029 620606-033,620722-057,630131-151,
630228-076 ถึง 630228-083,630616-163,630616-165,630709-279 ถึง 630709-283 ,630709-285 ถึง 630709-287,630903-039


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1