ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ ปี 2558


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- เนื่องจากมีท่านสมาชิกกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ และได้รับการพิจารณาจากทางเวบไซต์ฯแล้ว แต่ท่านสมาชิกไม่ได้รับทราบข้อมูล ดังนั้นทางเวบไซต์ฯจึงขอแจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯที่กระดานนี้
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ
- เวบไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster4 [ส. 10 ม.ค. 2558 - 10:08 น.]โดยคุณ webmaster14 [ส. 10 ม.ค. 2558 - 10:42 น.] #50683 (1/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Usernameซุปเปอร์แมน กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 10 ม.ค. 2558 - 11:54 น.] #50685 (2/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username pui79 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 10 ม.ค. 2558 - 11:56 น.] #50686 (3/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username tannawee กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 15 ม.ค. 2558 - 11:04 น.] #50705 (4/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username พระคุณเเม่รักษา กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 15 ม.ค. 2558 - 11:05 น.] #50706 (5/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username PraAnon กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 15 ม.ค. 2558 - 11:06 น.] #50707 (6/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username กฤษ09 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 15 ม.ค. 2558 - 11:07 น.] #50708 (7/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernameพรแม่ให้เจริญ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล/รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 20 ม.ค. 2558 - 12:01 น.] #50729 (8/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ตึ๋มพระเครื่อง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 20 ม.ค. 2558 - 12:02 น.] #50730 (9/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username octobizz กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 23 ม.ค. 2558 - 16:20 น.] #50750 (10/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username aod409 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [ศ. 23 ม.ค. 2558 - 16:21 น.] #50751 (11/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username korn19 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล /รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 29 ม.ค. 2558 - 10:35 น.] #50771 (12/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Bankswimming กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [พฤ. 29 ม.ค. 2558 - 10:35 น.] #50772 (13/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เชดชาววัง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พฤ. 29 ม.ค. 2558 - 16:46 น.] #50776 (14/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username jhocho กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 29 ม.ค. 2558 - 16:47 น.] #50777 (15/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Ten2520 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 29 ม.ค. 2558 - 16:47 น.] #50778 (16/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username kea2521 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 05 ก.พ. 2558 - 16:12 น.] #50853 (17/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username โยจิเนะ กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 10 ก.พ. 2558 - 16:44 น.] #50887 (18/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Pakom กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 มีนาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 10 ก.พ. 2558 - 16:45 น.] #50888 (19/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username น้องอิมอิม กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 มีนาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 10 ก.พ. 2558 - 17:57 น.] #50889 (20/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam leknaja กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 10 ก.พ. 2558 - 17:58 น.] #50890 (21/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam กาน999 กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 10 ก.พ. 2558 - 17:58 น.] #50891 (22/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam pilamat กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 10 ก.พ. 2558 - 17:59 น.] #50892 (23/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam bigjo กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องติดต่อรับรองบุคคลพร้อม บริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 16 ก.พ. 2558 - 14:24 น.] #50916 (24/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ไลอ้อนเรด กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 16 ก.พ. 2558 - 14:25 น.] #50917 (25/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username หนึ่งอ่าวทอง กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 16 ก.พ. 2558 - 14:26 น.] #50918 (26/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username baki2003 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 16 ก.พ. 2558 - 14:27 น.] #50919 (27/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ลุงบิ๊ก กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พ. 18 ก.พ. 2558 - 11:22 น.] #50935 (28/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ปพนพัทธ์ กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 23 ก.พ. 2558 - 17:24 น.] #50978 (29/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Teerachai17 กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 1 มีนาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 28 ก.พ. 2558 - 10:56 น.] #50997 (30/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username rambutan กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7 มีนาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 02 มี.ค. 2558 - 17:57 น.] #51008 (31/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username jackyjacky กรณีเจตนาโหวตพระในรายการประมูลให้เป็นพระเก๊ เพื่อไม่ให้คนอื่นแข็งประมูลกับตนเอง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 3เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ กำหนดเปิดวันที่ 2 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 5,000 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 04 มี.ค. 2558 - 14:09 น.] #51021 (32/245)

- Username เลิศศักดิ์2525 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 เมษายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 04 มี.ค. 2558 - 14:10 น.] #51022 (33/245)

- Username มนตรี2530 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 เมษายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 11 มี.ค. 2558 - 17:47 น.] #51116 (34/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sirikun กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 มีนาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 11 มี.ค. 2558 - 17:48 น.] #51117 (35/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Hopeman กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18มีนาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 11 มี.ค. 2558 - 17:53 น.] #51118 (36/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username todmuangchon กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 มีนาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 11 มี.ค. 2558 - 18:00 น.] #51119 (37/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Username มหาลาภ99 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ ขายนอกเว็บไซต์
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 เมษายน 2558
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2558
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 11:51 น.] #51130 (38/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sumetnamho กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 มีนาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 มี.ค. 2558 - 15:57 น.] #51159 (39/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username โบราณ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 เมษายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 มี.ค. 2558 - 15:58 น.] #51160 (40/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username mai_sao กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 14 มี.ค. 2558 - 10:57 น.] #51169 (41/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username apple_ayothaya กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 3 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 มิถุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 2000 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 14 มี.ค. 2558 - 10:58 น.] #51170 (42/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username maxyasothon กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 3 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 มิถุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 2000 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 14 มี.ค. 2558 - 11:02 น.] #51171 (43/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ต่อ_ถนนตก กรณีรวมไล่ประมูลโดยไม่ถูกต้อง
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 เมษายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มี.ค. 2558 - 17:39 น.] #51203 (44/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username jewsine กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 มีนาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มีนาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 20 มี.ค. 2558 - 17:44 น.] #51227 (45/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ดลเครื่องราง กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 เมษายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 20 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 21 มี.ค. 2558 - 17:56 น.] #51243 (46/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Username maggesan กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 เมษายน 2558
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 เมษายน 2558 จะต้องรับรองบุคคลพร้อมบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 27 มี.ค. 2558 - 17:06 น.] #51296 (47/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username กฤษ09 พักการตั้งประมูล กรณีช่วยประมูล


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 27 มี.ค. 2558 - 17:06 น.] #51297 (48/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam ชัยภูมิ12 พักการใช่้งาน กรณีช่วยประมูล


โดยคุณ webmaster4 [พ. 01 เม.ย. 2558 - 10:24 น.] #51336 (49/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username yuttip2524 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 01 เม.ย. 2558 - 10:25 น.] #51337 (50/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username มาตรพระประแดง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 01 เม.ย. 2558 - 11:00 น.] #51339 (51/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Sonny_Genki กรณีให้ตำติโดยไม่ถูกต้องตามกฏ
- พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 09 เม.ย. 2558 - 11:45 น.] #51399 (52/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Sum_chu กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พฤ. 09 เม.ย. 2558 - 11:45 น.] #51400 (53/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nirun-k กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [ส. 11 เม.ย. 2558 - 15:30 น.] #51420 (54/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sugkasem กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ ขายนอกเว็บไซต์
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 เม.ย. 2558 - 15:54 น.] #51421 (55/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username noy_9090 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 เมษายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 เม.ย. 2558 - 16:05 น.] #51422 (56/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username konchoppra กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 เมษายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 เม.ย. 2558 - 16:06 น.] #51423 (57/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sankom_007 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 เมษายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 11 เม.ย. 2558 - 16:54 น.] #51424 (58/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username kwissanu83 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 11 เม.ย. 2558 - 16:55 น.] #51425 (59/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ทวดนรรัตน์ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 16 เม.ย. 2558 - 11:23 น.] #51435 (60/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ม้าวัดเฉลิมฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ ขายนอกเว็บไซต์
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 17 เม.ย. 2558 - 10:12 น.] #51440 (61/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username กิ๊บเก๋55 กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 เมษายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 เมษายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 25 เม.ย. 2558 - 10:33 น.] #51469 (62/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username diamond995 กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 28 เม.ย. 2558 - 15:58 น.] #51487 (63/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username chaiapple กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 28 เม.ย. 2558 - 15:59 น.] #51488 (64/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username toonmetal กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 14 พ.ค. 2558 - 10:50 น.] #51555 (65/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พัชริสร์ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่21 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 14 พ.ค. 2558 - 10:51 น.] #51556 (66/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username นุซัง กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่21 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 14 พ.ค. 2558 - 10:52 น.] #51557 (67/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pumthong กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่21 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 14 พ.ค. 2558 - 10:52 น.] #51558 (68/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username witpayasuren กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่21 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 20 พ.ค. 2558 - 14:45 น.] #51583 (69/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username aod409 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 21 พ.ค. 2558 - 17:34 น.] #51590 (70/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username nop5599 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 23 พ.ค. 2558 - 15:46 น.] #51599 (71/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pigbig กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 25 พ.ค. 2558 - 15:46 น.] #51606 (72/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username JingLpSakorn กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 27 พ.ค. 2558 - 14:12 น.] #51612 (73/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ต้อมนครสวรรค์ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล


โดยคุณ webmaster4 [พ. 27 พ.ค. 2558 - 14:13 น.] #51613 (74/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เทพประธานพร กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 29 พ.ค. 2558 - 11:50 น.] #51623 (75/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernameอรหันอรหัน50 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 มิภุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 มิถุนายน2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ [


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 29 พ.ค. 2558 - 11:52 น.] #51624 (76/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernameมงคลรัชดากรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 มิภุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 มิถุนายน2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 29 พ.ค. 2558 - 13:44 น.] #51625 (77/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username opra59 กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 5 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 29 พ.ค. 2558 - 13:55 น.] #51626 (78/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username วิชามาร กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 5 มิถุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 5 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 29 พ.ค. 2558 - 14:00 น.] #51627 (79/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Pra_Inter กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 5 มิถุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 5 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 29 พ.ค. 2558 - 14:27 น.] #51628 (80/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username gchai กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 มิถุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 29 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 29 พ.ค. 2558 - 17:19 น.] #51630 (81/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username dechatorn กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 มิถุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 มิถุนายน2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 29 พ.ค. 2558 - 17:20 น.] #51631 (82/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เบย์เบลด กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 มิถุนายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 มิถุนายน2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 03 มิ.ย. 2558 - 17:16 น.] #51651 (83/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ตระกูลทอง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 03 มิ.ย. 2558 - 17:16 น.] #51652 (84/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ยันต์อุดร กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 มิ.ย. 2558 - 15:48 น.] #51655 (85/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username นพเมืองชล กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 กรกฏาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 มิ.ย. 2558 - 15:49 น.] #51656 (86/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Natt2525 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 กรกฏาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 05 มิ.ย. 2558 - 17:29 น.] #51662 (87/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ติณณ์ณชัย กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 12 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่12 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 05 มิ.ย. 2558 - 17:29 น.] #51663 (88/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username honji กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 12 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่12 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 11:38 น.] #51666 (89/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username sonthongdee กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 11:38 น.] #51667 (90/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nakatex กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 11:39 น.] #51668 (91/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username sanchai6866 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 11:39 น.] #51669 (92/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username plory กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 17:50 น.] #51690 (93/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username อุลตร้าแมน กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ
โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 17:51 น.] #51691 (94/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เอ็นแอนด์ที กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 12 มิ.ย. 2558 - 13:58 น.] #51708 (95/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username bosstan2012 กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 13 มิ.ย. 2558 - 14:49 น.] #51714 (96/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pair1 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่13 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 มิ.ย. 2558 - 11:48 น.] #51719 (97/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username bigloma กรณีโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 22 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 มิ.ย. 2558 - 11:52 น.] #51720 (98/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Thongchai_n กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานเสนอขาย
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 22 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 มิ.ย. 2558 - 11:54 น.] #51721 (99/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ปุ้มนครปฐม2 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 22 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 17 มิ.ย. 2558 - 17:33 น.] #51730 (100/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pansanong กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 มิถุนายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 มิถุนายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 25 มิ.ย. 2558 - 17:49 น.] #51916 (101/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username อาละดิน กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่25 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พ. 01 ก.ค. 2558 - 10:43 น.] #51962 (102/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pewennnn กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 02 ก.ค. 2558 - 17:32 น.] #51974 (103/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username thammarod กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 02 ก.ค. 2558 - 17:33 น.] #51975 (104/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username baibualinlin กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคลพร้อมรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 02 ก.ค. 2558 - 17:48 น.] #51976 (105/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username meileng กรณีเข้าประมูลกระทู้ที่แจ้งยกเลิกแล้ว
- พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่9 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 07 ก.ค. 2558 - 16:32 น.] #52106 (106/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ไก่เดือยทอง กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 08 ก.ค. 2558 - 16:41 น.] #52129 (107/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ศรารัตน์ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [จ. 13 ก.ค. 2558 - 11:18 น.] #52171 (108/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พระเครื่องโนนไทย กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่20 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [จ. 13 ก.ค. 2558 - 11:19 น.] #52172 (109/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username korn88 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่20 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 14 ก.ค. 2558 - 17:36 น.] #52181 (110/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username taitle กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 15 ก.ค. 2558 - 10:33 น.] #52184 (111/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username farsaisai กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 16 ก.ค. 2558 - 17:26 น.] #52198 (112/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username phairoj1186 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 16 ก.ค. 2558 - 17:27 น.] #52199 (113/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username kaweewat กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [พฤ. 16 ก.ค. 2558 - 17:27 น.] #52200 (114/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username pra_ployy กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 16 ก.ค. 2558 - 17:28 น.] #52201 (115/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Sadayusa กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 17 ก.ค. 2558 - 17:44 น.] #52205 (116/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username sakchai323 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 17 ก.ค. 2558 - 17:45 น.] #52206 (117/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username sheep9 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 20 ก.ค. 2558 - 10:34 น.] #52218 (118/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username MAGAZINE กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 21 ก.ค. 2558 - 11:45 น.] #52229 (119/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Kenny กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 23 ก.ค. 2558 - 13:41 น.] #52245 (120/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Sakkamol กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 23 ก.ค. 2558 - 14:15 น.] #52247 (121/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username lkliverpool กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 27 ก.ค. 2558 - 14:21 น.] #52280 (122/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ThoucH7666 กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 28 ก.ค. 2558 - 11:03 น.] #52287 (123/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username INDDEW36 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 28 ก.ค. 2558 - 11:04 น.] #52288 (124/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Kanchanit กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 04 ส.ค. 2558 - 11:40 น.] #52319 (125/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เถ้าแก่น้อย กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 กันยายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 04 ส.ค. 2558 - 11:41 น.] #52320 (126/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nibita กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 กันยายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ส.ค. 2558 - 17:19 น.] #52337 (127/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username korn_vipavadee กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ส.ค. 2558 - 17:20 น.] #52338 (128/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username auten-cm กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ส.ค. 2558 - 17:20 น.] #52339 (129/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username eed_botong กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ส.ค. 2558 - 17:20 น.] #52340 (130/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ยิ้มราชบุรี กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ส.ค. 2558 - 17:21 น.] #52341 (131/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username nockout กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ส.ค. 2558 - 17:21 น.] #52342 (132/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ขาใหญ่เมืองแป้ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้่งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ส.ค. 2558 - 17:22 น.] #52343 (133/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pukorn กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 08 ส.ค. 2558 - 10:43 น.] #52345 (134/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username chalong2489 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ ขายนอกเว็บไซต์
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 17 ส.ค. 2558 - 11:35 น.] #52366 (135/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pat18 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 17 ส.ค. 2558 - 11:38 น.] #52367 (136/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username กิตติวัฒน์ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 17 ส.ค. 2558 - 11:42 น.] #52368 (137/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username warut กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 17 ส.ค. 2558 - 13:32 น.] #52370 (138/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username samachu กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 กันยายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 17 ส.ค. 2558 - 13:33 น.] #52371 (139/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username PaneePanee กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 กันยายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 18 ส.ค. 2558 - 15:41 น.] #52376 (140/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Username jintanakorn กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 กันยายน 2558
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กันยายน 2558
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 18 ส.ค. 2558 - 15:42 น.] #52377 (141/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Username kwunjaii กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 กันยายน 2558
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กันยายน 2558
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 18 ส.ค. 2558 - 16:52 น.] #52378 (142/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username BirdPra99 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [อ. 18 ส.ค. 2558 - 16:52 น.] #52379 (143/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Lotte กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [อ. 18 ส.ค. 2558 - 16:53 น.] #52380 (144/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username mdkm11 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [อ. 18 ส.ค. 2558 - 17:04 น.] #52381 (145/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Usernameเบสเบลล์ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 กันยายน 2558
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กันยายน 2558
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster4 [ส. 22 ส.ค. 2558 - 17:11 น.] #52394 (146/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username tonmai กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 29 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 ส.ค. 2558 - 13:38 น.] #52397 (147/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username วิราศิณีพระใหม่ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 31 สิงหาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 31 สิงหาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 ส.ค. 2558 - 13:44 น.] #52398 (148/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username chonnabodbapra กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 24 กันยายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 24 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 ส.ค. 2558 - 13:44 น.] #52399 (149/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username gimjiyinglek กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 24 กันยายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 24 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 29 ส.ค. 2558 - 10:22 น.] #52426 (150/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username mormilksang กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 กันยายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 29 ส.ค. 2558 - 10:23 น.] #52427 (151/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Deivy77 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 กันยายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 31 ส.ค. 2558 - 11:34 น.] #52431 (152/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Usernamekatan73 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 30 กันยายน 2558
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2558
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 ก.ย. 2558 - 10:59 น.] #52436 (153/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username devaamulet กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 ก.ย. 2558 - 11:00 น.] #52437 (154/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username อิทธิพล85 กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 01 ก.ย. 2558 - 12:23 น.] #52438 (155/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Go_Rayong กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [อ. 01 ก.ย. 2558 - 12:24 น.] #52439 (156/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username DARA_STAR กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 ก.ย. 2558 - 11:00 น.] #52451 (157/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username มีสุข กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 10 กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 ก.ย. 2558 - 17:20 น.] #52453 (158/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username moo_praram2 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 3 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 ก.ย. 2558 - 17:21 น.] #52454 (159/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username fern14 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 3 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 ก.ย. 2558 - 17:22 น.] #52455 (160/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username kanya1188 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 3 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 ก.ย. 2558 - 17:39 น.] #52456 (161/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username โอ๊ะนาพร้าว กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 3 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 ก.ย. 2558 - 17:40 น.] #52457 (162/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username SineThitichaya กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 3 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 12 ก.ย. 2558 - 17:05 น.] #52488 (163/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username aatom กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล


โดยคุณ webmaster4 [ส. 12 ก.ย. 2558 - 17:06 น.] #52489 (164/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ประกาศิต57 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 12 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 12 ก.ย. 2558 - 17:07 น.] #52490 (165/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username yokrin กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 12 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 14 ก.ย. 2558 - 09:58 น.] #52495 (166/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username witpattataya กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 121 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 16 ก.ย. 2558 - 09:53 น.] #52502 (167/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username warothai กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 23 กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 18 ก.ย. 2558 - 10:04 น.] #52510 (168/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username same250 กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 21 ก.ย. 2558 - 11:21 น.] #52518 (169/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username mchutith กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 ตุลาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 22 ก.ย. 2558 - 09:45 น.] #52522 (170/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ก้อนกรวด กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 29 กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 22 ก.ย. 2558 - 10:10 น.] #52523 (171/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username pungting กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 22 ก.ย. 2558 - 10:10 น.] #52524 (172/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เหวัชระ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 22 ก.ย. 2558 - 10:11 น.] #52525 (173/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ดอนปรู กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 23 ก.ย. 2558 - 14:34 น.] #52528 (174/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username nophadol กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 กันยายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บา


โดยคุณ webmaster4 [อ. 29 ก.ย. 2558 - 10:55 น.] #52546 (175/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username teranit กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 ตุลาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 29 ก.ย. 2558 - 10:56 น.] #52547 (176/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username a-thongseng กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 02 ต.ค. 2558 - 15:39 น.] #52556 (177/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เจริญเนตรพระ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 9 ตุลาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 10 ต.ค. 2558 - 10:47 น.] #52580 (178/245)

​​​-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เมืองสมุทร กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 12 ต.ค. 2558 - 11:32 น.] #52584 (179/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username วุธพระเครื่อง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [จ. 12 ต.ค. 2558 - 11:33 น.] #52585 (180/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username นิรนาม กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [จ. 12 ต.ค. 2558 - 11:34 น.] #52586 (181/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username แหม่มจัง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster14 [จ. 12 ต.ค. 2558 - 16:17 น.] #52587 (182/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username nickky กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 ตุลาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 13 ต.ค. 2558 - 10:06 น.] #52591 (183/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username udorn22 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 13 ต.ค. 2558 - 17:13 น.] #52593 (184/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username แฟรงค์เมืองนนท์ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 13 ต.ค. 2558 - 17:13 น.] #52594 (185/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username yotsakron กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [อ. 13 ต.ค. 2558 - 17:14 น.] #52595 (186/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username รวยหลาวทอง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 13 ต.ค. 2558 - 17:14 น.] #52596 (187/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username pjane กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 14 ต.ค. 2558 - 10:32 น.] #52598 (188/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ตุ๊กกะตา กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 ตุลาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 14 ต.ค. 2558 - 10:47 น.] #52599 (189/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username nares25 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 14 ต.ค. 2558 - 10:48 น.] #52600 (190/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ANUCHAI กรณีประมูลกระทู้ที่แจ้งยกเลิกแล้ว
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 ตุลาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 17 ต.ค. 2558 - 17:34 น.] #52611 (191/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username pui79 กรณีโหวตไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 17 ต.ค. 2558 - 17:53 น.] #52612 (192/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username หนุ่มยางชุม กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 17 ต.ค. 2558 - 17:54 น.] #52613 (193/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Supatsorn23 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 19 ต.ค. 2558 - 10:22 น.] #52627 (194/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พญาคีร์ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 ตุลาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 19 ต.ค. 2558 - 10:26 น.] #52628 (195/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username คุณพ่อลูกสี่ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 19 ต.ค. 2558 - 13:21 น.] #52629 (196/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Golfcavaliy กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 19 ต.ค. 2558 - 13:22 น.] #52630 (197/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username pomwasan กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 19 ต.ค. 2558 - 13:22 น.] #52631 (198/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username อุ๋อู๋ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 19 ต.ค. 2558 - 17:42 น.] #52635 (199/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เบนซ์บ้านไร่ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 ตุลาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 23 ต.ค. 2558 - 10:26 น.] #52651 (200/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username aroon1969 กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 ตุลาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ตุลาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 27 ต.ค. 2558 - 16:07 น.] #52665 (201/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username nong_gaptain พักการใช้งาน 1 เดือน
- กำหนดเปิดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 27 ต.ค. 2558 - 16:55 น.] #52666 (202/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Saisuwan กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 27 ต.ค. 2558 - 16:56 น.] #52667 (203/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ต๊ายโตว กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 28 ต.ค. 2558 - 10:13 น.] #52670 (204/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username somkiatthornburi กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พ. 28 ต.ค. 2558 - 10:15 น.] #52671 (205/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username wichanon กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พ. 28 ต.ค. 2558 - 10:20 น.] #52672 (206/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เล็กนวมินทร์ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 02 พ.ย. 2558 - 17:15 น.] #52691 (207/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username akankung กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [จ. 02 พ.ย. 2558 - 17:16 น.] #52692 (208/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username mailza กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 02 พ.ย. 2558 - 17:17 น.] #52693 (209/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username tonyakusa กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 03 พ.ย. 2558 - 10:37 น.] #52697 (210/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เด็กชอบพระ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 04 พ.ย. 2558 - 11:21 น.] #52701 (211/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Amatasafe กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 11 พ.ย. 2558 - 15:24 น.] #52726 (212/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username tawee57 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 11 พ.ย. 2558 - 15:25 น.] #52727 (213/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernameคำรณพระเครื่อง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 17 พ.ย. 2558 - 11:23 น.] #52755 (214/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เล้งตราด กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 17 พ.ย. 2558 - 11:25 น.] #52756 (215/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username P-Bat กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 17 พ.ย. 2558 - 11:26 น.] #52757 (216/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username วิชาญ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 17 พ.ย. 2558 - 11:26 น.] #52758 (217/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username หนูปั้ม กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 23 พ.ย. 2558 - 09:48 น.] #52777 (218/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ยูงทอง กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 23 พ.ย. 2558 - 09:51 น.] #52778 (219/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ชัยแควน้อย กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พ. 25 พ.ย. 2558 - 13:29 น.] #52785 (220/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เอก9999 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 25 พ.ย. 2558 - 13:30 น.] #52786 (221/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Korn1 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 ธันวาคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 25 พ.ย. 2558 - 16:04 น.] #52788 (222/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pattison กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานชั่วคราว 1เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เรียนเชิญติดต่อรับรองบุคคลพร้อมรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์พร้อมต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 27 พ.ย. 2558 - 10:49 น.] #53087 (223/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username อันอัน กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [จ. 30 พ.ย. 2558 - 17:32 น.] #53155 (224/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เอี่ยมเลิศ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [จ. 30 พ.ย. 2558 - 17:42 น.] #53156 (225/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username hopper กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [จ. 30 พ.ย. 2558 - 17:43 น.] #53157 (226/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username choco4280 กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [จ. 30 พ.ย. 2558 - 17:44 น.] #53158 (227/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username converse_07 กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรียญเชิญติดต่อรับรองบุคคล พร้อมต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 30 พ.ย. 2558 - 17:44 น.] #53159 (228/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username รวยเฮงคูณลาภดี กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 ธ.ค. 2558 - 17:40 น.] #53176 (229/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Papang79 กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 1 มกราคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 ธ.ค. 2558 - 17:41 น.] #53177 (230/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Thongchai_n กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 1 มกราคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [พฤ. 03 ธ.ค. 2558 - 17:45 น.] #53192 (231/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username มาลัยก้า กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 04 ธ.ค. 2558 - 10:58 น.] #53197 (232/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username sornsak21 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 04 ธ.ค. 2558 - 10:58 น.] #53198 (233/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username อาระดิน กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 04 ธ.ค. 2558 - 10:59 น.] #53199 (234/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เด็กน้อยคอยพระ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 04 ธ.ค. 2558 - 17:08 น.] #53202 (235/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username dinmovie กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 04 ธ.ค. 2558 - 17:09 น.] #53203 (236/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username AnnopTang กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 04 ธ.ค. 2558 - 17:24 น.] #53204 (237/245)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam kwunjaii กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 07 ธ.ค. 2558 - 11:35 น.] #53219 (238/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username noy2015 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 07 ธ.ค. 2558 - 11:36 น.] #53220 (239/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ตุ้ยแปลงยาว กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 14 ธ.ค. 2558 - 10:00 น.] #53250 (240/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username cediato กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 14 ธ.ค. 2558 - 10:00 น.] #53251 (241/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Prakor กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 11:10 น.] #53527 (242/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Nutun กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 21 ธ.ค. 2558 - 10:30 น.] #53649 (243/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username วัชคลองหนึ่ง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 21 ธ.ค. 2558 - 10:31 น.] #53650 (244/245)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Maichadee กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 มกราคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 21 ธ.ค. 2558 - 11:31 น.] #53651 (245/245)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username หนุ่มคุ้มทอง กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 ธันวาคม 2558
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 ธันวาคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM