ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ ปี 2559


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- เนื่องจากมีท่านสมาชิกกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ และได้รับการพิจารณาจากทางเวบไซต์ฯแล้ว แต่ท่านสมาชิกไม่ได้รับทราบข้อมูล ดังนั้นทางเวบไซต์ฯจึงขอแจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯที่กระดานนี้
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ
- เวบไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ม.ค. 2559 - 09:39 น.]โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ม.ค. 2559 - 09:49 น.] #54067 (1/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username เฮียโต้งคัฟ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ม.ค. 2559 - 09:49 น.] #54068 (2/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username รองบารมีปู่ทิม กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ม.ค. 2559 - 14:38 น.] #54082 (3/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username wora2520 กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 11 มกราคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ม.ค. 2559 - 16:33 น.] #54087 (4/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username โจ้บารมี กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ม.ค. 2559 - 16:34 น.] #54088 (5/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nitsaelim กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 05 ม.ค. 2559 - 09:42 น.] #54103 (6/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เจ่กเตี้ย กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 05 ม.ค. 2559 - 09:54 น.] #54104 (7/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username aod409 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 05 ม.ค. 2559 - 15:14 น.] #54108 (8/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sudjarit กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่5 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 07 ม.ค. 2559 - 10:35 น.] #54127 (9/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username WatcharaJ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 มกราคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 08 ม.ค. 2559 - 09:27 น.] #54134 (10/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ตี้ตาไฟ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15 มกราคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 มกราคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [จ. 11 ม.ค. 2559 - 10:24 น.] #54143 (11/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ศิษย์หลวงพ่อจ้อย กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 16 ม.ค. 2559 - 09:42 น.] #54817 (12/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username โจบางแสน กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่16 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 16 ม.ค. 2559 - 09:42 น.] #54818 (13/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username sukitttc กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่16 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 18 ม.ค. 2559 - 09:29 น.] #54830 (14/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username prayoyo2510 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [จ. 18 ม.ค. 2559 - 09:30 น.] #54831 (15/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username yingon2521 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ม.ค. 2559 - 09:25 น.] #54864 (16/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ARROW กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ม.ค. 2559 - 10:57 น.] #54865 (17/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username thayarat007 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ม.ค. 2559 - 10:57 น.] #54866 (18/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username jakkrit_p กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ม.ค. 2559 - 11:20 น.] #54867 (19/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username navy46 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ม.ค. 2559 - 11:21 น.] #54868 (20/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username porn29 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 25 ม.ค. 2559 - 16:21 น.] #54870 (21/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username โก๋เอี่ยม กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 26 ม.ค. 2559 - 09:04 น.] #54874 (22/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username wootiporn กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [อ. 26 ม.ค. 2559 - 09:05 น.] #54875 (23/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username SAOntp กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 26 ม.ค. 2559 - 12:06 น.] #54876 (24/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username khonmena กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 26 ม.ค. 2559 - 12:06 น.] #54877 (25/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username natanon03 กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 26 ม.ค. 2559 - 12:22 น.] #54878 (26/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username nitnob กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 27 ม.ค. 2559 - 09:34 น.] #54885 (27/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ศิษพ่อมุ่ย กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 02 ก.พ. 2559 - 09:16 น.] #55079 (28/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username peak99 กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [อ. 02 ก.พ. 2559 - 10:13 น.] #55082 (29/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username neong กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 02 ก.พ. 2559 - 10:14 น.] #55083 (30/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เตชิน กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [อ. 02 ก.พ. 2559 - 10:51 น.] #55084 (31/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username แพนหลังสวน กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 ก.พ. 2559 - 09:33 น.] #55111 (32/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username กิ๊บเก๋55 กรณีนำภาพพระของสมาชิกท่านอื่นมาตั้งประมูล และกรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 ก.พ. 2559 - 09:34 น.] #55112 (33/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เบสเบลล์ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 ก.พ. 2559 - 09:35 น.] #55113 (34/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เจริญพร36 กรณีช่วยประมูล
- ปิดการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 ก.พ. 2559 - 09:41 น.] #55114 (35/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username จิ๊จ๊ะ135 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 05 ก.พ. 2559 - 11:19 น.] #55119 (36/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username kasang กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 5 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 05 ก.พ. 2559 - 11:20 น.] #55120 (37/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username prawdaw กรณีช่วยประมูล
- ปิดการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2559 - 09:49 น.] #55136 (38/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ตะแคงขวด กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [อ. 09 ก.พ. 2559 - 09:49 น.] #55137 (39/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ขยันอ้อน กรณีช่วยประมูล
- ปิดการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 10 ก.พ. 2559 - 10:03 น.] #55142 (40/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ohsleep กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2559 - 09:16 น.] #55162 (41/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username nonlovetey
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2559 - 09:16 น.] #55163 (42/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username มุขแจ้ง
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ก.พ. 2559 - 09:17 น.] #55164 (43/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Nisanat
- ปิดการใช้งาน


โดยคุณ webmaster14 [พ. 17 ก.พ. 2559 - 09:34 น.] #55173 (44/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ARROW กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 มีนาคม 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 18 ก.พ. 2559 - 10:08 น.] #55179 (45/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Pitoon0901 กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 22 ก.พ. 2559 - 09:45 น.] #55196 (46/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Ja-Ded กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 23 ก.พ. 2559 - 10:08 น.] #55201 (47/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username นู๋โอปอ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 25 ก.พ. 2559 - 11:02 น.] #55215 (48/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username phichet
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 25 ก.พ. 2559 - 11:03 น.] #55216 (49/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username pantary
- ปิดการใช้งานโดยคุณ webmaster14 [พฤ. 25 ก.พ. 2559 - 11:19 น.] #55217 (50/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Bophantom
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 25 ก.พ. 2559 - 11:20 น.] #55218 (51/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username เจษฎาพร
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 26 ก.พ. 2559 - 12:14 น.] #55224 (52/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username jocknitikorn
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 มีนาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 29 ก.พ. 2559 - 09:27 น.] #55233 (53/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username suppachok
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 7 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 03 มี.ค. 2559 - 10:21 น.] #55243 (54/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username รอรักพักรอ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 10 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 04 มี.ค. 2559 - 09:42 น.] #55248 (55/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Usernameเอ๋เมืองจันทร์ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 04 มี.ค. 2559 - 12:03 น.] #55249 (56/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username วัฒน์หารใหญ่ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 11 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 05 มี.ค. 2559 - 09:35 น.] #55255 (57/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username goaaa กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 12 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 05 มี.ค. 2559 - 16:56 น.] #55257 (58/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username tondrc
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 12 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 05 มี.ค. 2559 - 17:02 น.] #55258 (59/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username ประสบพร
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 5 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster4 [อ. 08 มี.ค. 2559 - 10:41 น.] #55267 (60/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username ballloonyoyo
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [อ. 08 มี.ค. 2559 - 10:42 น.] #55268 (61/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username maximum9
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 08 มี.ค. 2559 - 16:54 น.] #55270 (62/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Suprarop
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 14 มี.ค. 2559 - 09:21 น.] #55289 (63/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username golfj
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 14 มี.ค. 2559 - 09:56 น.] #55290 (64/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username isakthai
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 14 มี.ค. 2559 - 09:57 น.] #55291 (65/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username khunsun
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ ---


โดยคุณ webmaster14 [จ. 14 มี.ค. 2559 - 09:58 น.] #55292 (66/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีปิดการประมูลก่อนระบบ/ขายนอกเว็บไซต์
-Username แสนยานุภาพไทย
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 14 มี.ค. 2559 - 12:15 น.] #55293 (67/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username Settawut
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 21 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 16 มี.ค. 2559 - 10:16 น.] #55301 (68/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username เสือน้อยเสือใหญ่
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พ. 16 มี.ค. 2559 - 10:17 น.] #55302 (69/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username จองพารา
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 16 มี.ค. 2559 - 10:17 น.] #55303 (70/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username เหนือ
- พักการใช้ 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 16 มี.ค. 2559 - 10:18 น.] #55304 (71/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username ยศภัทร
- พักการใช้ 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 19 มี.ค. 2559 - 09:38 น.] #55316 (72/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username Rujimora
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 26 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 24 มี.ค. 2559 - 11:24 น.] #55329 (73/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username Yukman
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 31 มีนาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 28 มี.ค. 2559 - 09:09 น.] #55345 (74/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username สตาร์ทเตอร์พระ
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [จ. 28 มี.ค. 2559 - 09:10 น.] #55346 (75/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username ไพศาลพระดี
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 เมษายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 28 มี.ค. 2559 - 10:16 น.] #55348 (76/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-Username joesoot
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 28 มี.ค. 2559 - 10:17 น.] #55349 (77/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-Username nockout
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 28 มี.ค. 2559 - 10:21 น.] #55350 (78/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-Username weera
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 เม.ย. 2559 - 10:22 น.] #55381 (79/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username smart89
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 11 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 07 เม.ย. 2559 - 09:30 น.] #55400 (80/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username น้องแฟนต้า
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่14 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทโดยคุณ webmaster4 [ศ. 08 เม.ย. 2559 - 10:05 น.] #55405 (81/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username userekk
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 15 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 09 เม.ย. 2559 - 10:14 น.] #55411 (82/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username maxshell
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 16 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2559 - 09:09 น.] #55420 (83/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Buncha
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2559 - 09:09 น.] #55421 (84/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Phonny
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2559 - 09:16 น.] #55422 (85/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username NMBTHAI
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 เม.ย. 2559 - 09:16 น.] #55423 (86/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username seles
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 11 เม.ย. 2559 - 10:00 น.] #55424 (87/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username tanutja
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 18 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 18 เม.ย. 2559 - 09:59 น.] #55439 (88/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username benzbone
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 18 เม.ย. 2559 - 10:02 น.] #55440 (89/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username พ่ออิ๊คคิว
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 18 เม.ย. 2559 - 10:45 น.] #55441 (90/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username ปั๊กชิวขอนแก่น
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 เมษายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 เมษายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 19 เม.ย. 2559 - 09:24 น.] #55444 (91/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username เก่งมาโคร
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 21 เม.ย. 2559 - 16:52 น.] #55452 (92/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username penapaboom
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster14 [ศ. 22 เม.ย. 2559 - 10:33 น.] #55457 (93/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username AonLotus
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่22 พฤษภาคม 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 22 เม.ย. 2559 - 10:58 น.] #55458 (94/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username long2515
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 22 เม.ย. 2559 - 11:31 น.] #55459 (95/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username aod409
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 23 เม.ย. 2559 - 09:56 น.] #55465 (96/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username cenlaon
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 23 เม.ย. 2559 - 09:56 น.] #55466 (97/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username พระใหม่หัดสะสม
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 23 เม.ย. 2559 - 09:57 น.] #55467 (98/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username เด็กบางโฉลง
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท เรียนเชิญรับรองบุคคล พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 26 เม.ย. 2559 - 11:31 น.] #55476 (99/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username พจน์_สะพานใหม่
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 26 เม.ย. 2559 - 11:32 น.] #55477 (100/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username zanlan
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 28 เม.ย. 2559 - 11:14 น.] #55486 (101/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username Banchanhong
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster4 [ส. 30 เม.ย. 2559 - 16:44 น.] #55497 (102/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-Username Tails11
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 30 เม.ย. 2559 - 16:44 น.] #55498 (103/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-Username ชั่งสงสัย
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 30 เม.ย. 2559 - 16:47 น.] #55499 (104/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-Username มานพเนินจำปา
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 03 พ.ค. 2559 - 09:52 น.] #55504 (105/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกา
-Username prima
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 07 พ.ค. 2559 - 10:46 น.] #55523 (106/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username noobeat
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 พฤษพาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 พฤษพาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 09 พ.ค. 2559 - 09:10 น.] #55529 (107/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username seaman
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 09 พ.ค. 2559 - 09:18 น.] #55530 (108/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username ศิษย์พระพิราพ
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 09 พ.ค. 2559 - 10:03 น.] #55531 (109/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username teera63
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 มิถุนายน 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 09 พ.ค. 2559 - 12:05 น.] #55532 (110/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username เชาว์1
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 16 พ.ค. 2559 - 09:53 น.] #55551 (111/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username Golf2010
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 16 พ.ค. 2559 - 10:01 น.] #55552 (112/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username plaivespa
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 16 พ.ค. 2559 - 11:43 น.] #55553 (113/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username thong_tum
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 มิถุนายน 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 17 พ.ค. 2559 - 09:34 น.] #55557 (114/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username ปวรพระนคร
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 17 พ.ค. 2559 - 09:58 น.] #55558 (115/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username projectin1
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 17 พ.ค. 2559 - 10:27 น.] #55559 (116/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกาการโหวต
-Username richy009
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24พฤษภาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 23 พ.ค. 2559 - 09:37 น.] #55576 (117/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Darkaun
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 มิถุนายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 23 พ.ค. 2559 - 09:38 น.] #55577 (118/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username HongHaow
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 มิถุนายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 23 พ.ค. 2559 - 10:21 น.] #55578 (119/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username prawesk
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 มิถุนายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 23 พ.ค. 2559 - 10:23 น.] #55579 (120/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username surasak99
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 มิถุนายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 25 พ.ค. 2559 - 10:32 น.] #55585 (121/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username Patisak
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 28 พ.ค. 2559 - 11:02 น.] #55596 (122/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username anusornthimto
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 28 พ.ค. 2559 - 11:34 น.] #55597 (123/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username รอดบางแค
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 28 พ.ค. 2559 - 11:43 น.] #55598 (124/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Cartoonnet
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 มิถุนายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 28 พ.ค. 2559 - 11:44 น.] #55599 (125/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username nokkrajib
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 มิถุนายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [อ. 31 พ.ค. 2559 - 11:02 น.] #55607 (126/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username amay520
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 01 มิ.ย. 2559 - 10:41 น.] #55611 (127/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username jakkee
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 06 มิ.ย. 2559 - 09:06 น.] #55651 (128/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username สายอีสาน
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 07 มิ.ย. 2559 - 16:49 น.] #55670 (129/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username ต่อคู้บอน
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 08 มิ.ย. 2559 - 09:13 น.] #55675 (130/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username bkkchalythailand
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 09 มิ.ย. 2559 - 16:53 น.] #55683 (131/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username ThinkPenguin
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 16 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 13 มิ.ย. 2559 - 08:52 น.] #55701 (132/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username GOLFchonburi
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 20 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 13 มิ.ย. 2559 - 09:59 น.] #55702 (133/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username Deema
-พักการใช้งานตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 20 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 13 มิ.ย. 2559 - 16:59 น.] #55704 (134/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ใหม่เมืองเหนือ
-พักการตั้งประมูล


โดยคุณ webmaster14 [อ. 14 มิ.ย. 2559 - 10:26 น.] #55707 (135/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username กิเลนไฟ
-พักการใช้งาน7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster14 [อ. 14 มิ.ย. 2559 - 10:26 น.] #55708 (136/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username saimai
-พักการใช้งาน7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 14 มิ.ย. 2559 - 10:56 น.] #55709 (137/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username zwilling
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 23 มิ.ย. 2559 - 16:39 น.] #55815 (138/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-Username pakasit999
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 23 มิ.ย. 2559 - 16:41 น.] #55816 (139/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-Username money
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 30 มิ.ย. 2559 - 10:21 น.] #55835 (140/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username kennifox
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster14 [ส. 02 ก.ค. 2559 - 09:41 น.] #55843 (141/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username Kongkee
-พักการใช้งานตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster14 [ส. 02 ก.ค. 2559 - 09:42 น.] #55844 (142/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username Moo2502
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 02 ก.ค. 2559 - 10:32 น.] #55845 (143/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username ใหม่เมืองเหนือ
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 02 ก.ค. 2559 - 16:18 น.] #55848 (144/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username HopeMan
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 สิงหาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 02 ก.ค. 2559 - 16:19 น.] #55849 (145/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username ใบไผ่ใบตาล
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 สิงหาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 02 ก.ค. 2559 - 16:43 น.] #55850 (146/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username ชายจา
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ก.ค. 2559 - 09:24 น.] #55853 (147/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-Username date2499
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ก.ค. 2559 - 11:09 น.] #55855 (148/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username พระสัมฤทธิ์
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ก.ค. 2559 - 11:10 น.] #55856 (149/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username เจ้าคุณซิง
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ก.ค. 2559 - 16:06 น.] #55859 (150/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username supanutk
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 04 ก.ค. 2559 - 16:07 น.] #55860 (151/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username lookmee
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 09 ก.ค. 2559 - 15:46 น.] #55884 (152/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username wanitcha
-พักการใช้งานตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 11 ก.ค. 2559 - 09:10 น.] #55888 (153/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username พุทธัสสโร
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 สิงหาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 11 ก.ค. 2559 - 09:10 น.] #55889 (154/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username ซีฮานิ
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 สิงหาคม 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 11 ก.ค. 2559 - 11:19 น.] #55890 (155/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username jajatuja
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18กรกฎาคม จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 13 ก.ค. 2559 - 10:55 น.] #55896 (156/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username NART21
-พักการใช้งานตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 16 ก.ค. 2559 - 16:31 น.] #55910 (157/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-Username 6411171
-พักการตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 22 ก.ค. 2559 - 10:54 น.] #55964 (158/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username jaao2403
-พักการใช้งานตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 23 ก.ค. 2559 - 10:22 น.] #55969 (159/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username กฤษฎากำแพงเพชร
-พักการใช้งานตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ก.ค. 2559 - 09:27 น.] #55973 (160/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username ครูนีโอ
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 1 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ก.ค. 2559 - 09:30 น.] #55974 (161/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username john813
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 1 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ก.ค. 2559 - 09:36 น.] #55975 (162/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username ขวัญยุติธรรม
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 25 ก.ค. 2559 - 09:40 น.] #55976 (163/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username metalnt
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 27 ก.ค. 2559 - 09:45 น.] #55984 (164/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username MIXMUK
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 27 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่27 สิงหาคม 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 30 ก.ค. 2559 - 09:52 น.] #55995 (165/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username ร่ำรวย
-พักการใช้งานตั้งประมูล 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 6 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 01 ส.ค. 2559 - 09:47 น.] #56010 (166/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username เต็มถุง
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 01 ส.ค. 2559 - 10:08 น.] #56011 (167/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username cunchit
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 1 กันยายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 05 ส.ค. 2559 - 10:55 น.] #56023 (168/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username adam17
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 5 กันยายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 05 ส.ค. 2559 - 10:56 น.] #56024 (169/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username setkitdi
- พักการใช้งานชัวคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 5 กันยายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 ส.ค. 2559 - 16:30 น.] #56030 (170/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username prince_ipod
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 ส.ค. 2559 - 16:32 น.] #56031 (171/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์
-Username Banana_SALA61
-พักการใช้งาน 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 สิงหาคม 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 08 ส.ค. 2559 - 14:11 น.] #56034 (172/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Sanortembang
- พักการตั้งประมูลชัวคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 กันยายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 08 ส.ค. 2559 - 14:12 น.] #56035 (173/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Pboonchai
- พักการใช้งาน ชัวคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 กันยายน 2559
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 10 ส.ค. 2559 - 10:03 น.] #56327 (174/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username nutthawut
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 กันยายน 2559
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 12 ส.ค. 2559 - 16:40 น.] #56405 (175/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username คงกะพันชาตรี
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 17 ส.ค. 2559 - 16:26 น.] #56533 (176/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username psk-989
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster14 [พ. 17 ส.ค. 2559 - 16:34 น.] #56534 (177/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username long2515
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 สิงหาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 26 ส.ค. 2559 - 09:31 น.] #56892 (178/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username chi-351
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 27 ส.ค. 2559 - 10:59 น.] #56907 (179/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username ศิริละโว้
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 27 ส.ค. 2559 - 11:00 น.] #56908 (180/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username น้องเอิงเอย
- พักการใช้งาน 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 27 ส.ค. 2559 - 11:10 น.] #56910 (181/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username onntiwang
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 27 ส.ค. 2559 - 11:10 น.] #56911 (182/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username YING_TIP
- พักการใช้งาน 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 27 ส.ค. 2559 - 15:40 น.] #56913 (183/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username หลิวบางน้ำจืด
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 27 ส.ค. 2559 - 15:43 น.] #56914 (184/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username lerdlit
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 27 ส.ค. 2559 - 15:45 น.] #56915 (185/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username ctprakrueng
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 29 ส.ค. 2559 - 09:30 น.] #56920 (186/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ
-Username chubby
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 31 ส.ค. 2559 - 09:23 น.] #56934 (187/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ
-Username handnew
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 31 ส.ค. 2559 - 12:10 น.] #56936 (188/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username poo2515
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 31 ส.ค. 2559 - 12:12 น.] #56937 (189/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username vorapong_47
- พักการใช้งานตั้งประมูล 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 01 ก.ย. 2559 - 16:24 น.] #56944 (190/275)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Googolf
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 01 ก.ย. 2559 - 16:24 น.] #56945 (191/275)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Not30
- พักการใช้งาน 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 02 ก.ย. 2559 - 09:35 น.] #56952 (192/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username อินเตอร์9899
-พักการตั้งประมูล 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 06 ก.ย. 2559 - 09:41 น.] #57001 (193/275)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-Username Pypin
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 06 ก.ย. 2559 - 14:20 น.] #57003 (194/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username morn-tharua
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 09 ก.ย. 2559 - 10:38 น.] #57023 (195/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username tongjoy
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 ตุลาคม 2559
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 12 ก.ย. 2559 - 15:22 น.] #57030 (196/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username natt99
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [อ. 13 ก.ย. 2559 - 11:06 น.] #57036 (197/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username sassadee
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 14 ก.ย. 2559 - 09:48 น.] #57040 (198/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-UsernameJAKKRAPAT
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 กันยายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster14 [จ. 26 ก.ย. 2559 - 16:11 น.] #57083 (199/275)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username phatchana
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster4 [อ. 27 ก.ย. 2559 - 15:14 น.] #57086 (200/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Tumkung
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 27 ตุลาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 27 ก.ย. 2559 - 15:15 น.] #57087 (201/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username omekps
- พักการใช้งาน 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 27 ตุลาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 28 ก.ย. 2559 - 10:30 น.] #57090 (202/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Pfumfeay
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 ตุลาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 28 ก.ย. 2559 - 10:31 น.] #57091 (203/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username Follow
- พักการใช้งาน 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 ตุลาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 30 ก.ย. 2559 - 09:15 น.] #57103 (204/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-Username พลสกลนคร
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 01 ต.ค. 2559 - 16:28 น.] #57109 (205/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-Username อยู่ดี10
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 8 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 03 ต.ค. 2559 - 10:16 น.] #57113 (206/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username แก้วอุษา
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 3 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 03 ต.ค. 2559 - 10:16 น.] #57114 (207/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username angsumahapra
- พักการใช้งาน 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 3 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ต.ค. 2559 - 09:44 น.] #57133 (208/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Usernameเฟร้นซ์พระณคอน
- พักการตั้งประมูล 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 8 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาทโดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ต.ค. 2559 - 09:46 น.] #57134 (209/275)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
- Username pasanpot
- พักการใช้งาน 1 เดือน
- เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 8 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 10 ต.ค. 2559 - 10:09 น.] #57138 (210/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ โดยไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่
-Username xbangpar
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 12 ต.ค. 2559 - 09:38 น.] #57146 (211/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username paitool
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 12 ต.ค. 2559 - 09:50 น.] #57147 (212/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username มงคลมหาลาภ
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 12 ต.ค. 2559 - 10:15 น.] #57148 (213/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username แม่ตะเคียนทอง
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 14 ต.ค. 2559 - 16:55 น.] #57156 (214/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ก่อนระบบ
-Username SneaKeR
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทโดยคุณ webmaster4 [จ. 17 ต.ค. 2559 - 10:10 น.] #57163 (215/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ โดยไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่
-Username อิ่มทรัพย์
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 18 ต.ค. 2559 - 09:51 น.] #57168 (216/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username Danai33
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 18 ต.ค. 2559 - 09:51 น.] #57169 (217/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username กายธรรมวิทย์
-พักการใช้งาน 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 18 ต.ค. 2559 - 09:54 น.] #57170 (218/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username ขวัญยุติธรรม
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 25 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 18 ต.ค. 2559 - 10:00 น.] #57171 (219/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username zong2521
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 21 ต.ค. 2559 - 09:54 น.] #57181 (220/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-Username YANAYA
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 ตุลาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 22 ต.ค. 2559 - 11:27 น.] #57186 (221/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ก่อนระบบ โดยไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่
-Username unclegob
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 22 ต.ค. 2559 - 16:25 น.] #57188 (222/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ก่อนระบบ ขายนอกเว็บไซต์
-Username merich
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 25 ต.ค. 2559 - 09:08 น.] #57196 (223/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ โดยไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่
-Username วิลล่าพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 25 ต.ค. 2559 - 14:10 น.] #57197 (224/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username โจ้อโยธยา
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 25 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 25 ต.ค. 2559 - 14:11 น.] #57198 (225/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username โบว์ปทุม
-พักการใช้งาน 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 25 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 28 ต.ค. 2559 - 09:31 น.] #57219 (226/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username มงคลลาภ
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 31 ต.ค. 2559 - 10:10 น.] #57230 (227/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username ทองอิ่ม
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 31 ต.ค. 2559 - 10:11 น.] #57231 (228/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username เตชธโร
-พักการใช้งาน 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจจิกายน 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 พ.ย. 2559 - 10:01 น.] #57235 (229/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ก่อนระบบ โดยไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่
-Username wadeelert
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 08 พ.ย. 2559 - 09:33 น.] #57261 (230/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีการโพสต์ผิดกฏกติกา กระดานข่าว
-Username khe007
-พักการตั้งประมูล 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 10 พ.ย. 2559 - 14:52 น.] #57267 (231/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username wut9999
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 11 พ.ย. 2559 - 10:47 น.] #57280 (232/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username nakub
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 10 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 12 พ.ย. 2559 - 09:51 น.] #57301 (233/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username อ้วนคอนโด
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาทโดยคุณ webmaster4 [ส. 12 พ.ย. 2559 - 16:31 น.] #57304 (234/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username hot2523
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 12 พ.ย. 2559 - 16:31 น.] #57305 (235/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username kadznoi
-พักการใช้งาน 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 14 พ.ย. 2559 - 10:23 น.] #57308 (236/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username ช้างมีสุข
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 14 พ.ย. 2559 - 10:56 น.] #57309 (237/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username krai007
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 14 พ.ย. 2559 - 11:00 น.] #57310 (238/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username nahm36
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 14 พ.ย. 2559 - 15:00 น.] #57311 (239/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username jue0919
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทโดยคุณ webmaster4 [อ. 15 พ.ย. 2559 - 09:44 น.] #57326 (240/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username electricalpower
-พักการตั้งประมูล 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 16 พ.ย. 2559 - 09:25 น.] #57333 (241/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username that_r
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 17 พ.ย. 2559 - 10:40 น.] #57338 (242/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username tepthava
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 17 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 18 พ.ย. 2559 - 10:28 น.] #57342 (243/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username เช็คเงินสด
-พักการตั้งประมูล 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 18 พ.ย. 2559 - 11:59 น.] #57343 (244/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username sza1200
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 18 พ.ย. 2559 - 12:00 น.] #57344 (245/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username Auh122
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 19 พ.ย. 2559 - 16:43 น.] #57349 (246/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username tum32
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 19 พ.ย. 2559 - 16:48 น.] #57350 (247/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username khunkathi
-พักการตั้งประมูล 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 19 พ.ย. 2559 - 16:50 น.] #57351 (248/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username chaiyanat
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 19 พ.ย. 2559 - 16:57 น.] #57352 (249/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username soot2810
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 19 พ.ย. 2559 - 17:04 น.] #57353 (250/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username เฮอร์คิวลิส
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 26 พ.ย. 2559 - 16:41 น.] #57399 (251/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username วรรณบางแวก
-พักการใช้งาน 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ธันวาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 26 พ.ย. 2559 - 16:42 น.] #57400 (252/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username พัทธดนย์2508
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ธันวาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 26 พ.ย. 2559 - 16:42 น.] #57401 (253/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username workplace
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ธันวาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 26 พ.ย. 2559 - 16:43 น.] #57402 (254/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username Nevir777
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ธันวาคม 2559 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 29 พ.ย. 2559 - 11:03 น.] #57410 (255/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username tobbot22
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 6 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 30 พ.ย. 2559 - 09:37 น.] #57414 (256/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username sattawut
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 30 พ.ย. 2559 - 10:21 น.] #57415 (257/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-Username ittipon_a1
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาทโดยคุณ webmaster4 [ศ. 02 ธ.ค. 2559 - 09:46 น.] #57431 (258/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username เจษเมืองกาญจน์
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 2 มกราคม 2560 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 02 ธ.ค. 2559 - 09:47 น.] #57432 (259/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username ging997
-พักการใช้งาน 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 2 มกราคม 2560 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 02 ธ.ค. 2559 - 09:47 น.] #57433 (260/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username เหนือคุณ
-พักการใช้งาน 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 2 มกราคม 2560 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 05 ธ.ค. 2559 - 09:11 น.] #57443 (261/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ โดยไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่
-Username tui_bong
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 5 มกราคม 2560 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 12 ธ.ค. 2559 - 09:49 น.] #57679 (262/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username rungkrabi
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 12 มกราคม 2560 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 13 ธ.ค. 2559 - 09:31 น.] #57689 (263/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username sailomzeed
-พักการตั้งประมูล 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 14 ธ.ค. 2559 - 09:09 น.] #57698 (264/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username KIDTIN_MC
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 16 ธ.ค. 2559 - 11:30 น.] #57710 (265/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username devilboy4354
-พักการใช้งาน 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 23 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 16 ธ.ค. 2559 - 11:49 น.] #57711 (266/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username winwin
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 16 มกราคม 2560 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 16 ธ.ค. 2559 - 11:50 น.] #57712 (267/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username korn88
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 16 มกราคม 2560 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 17 ธ.ค. 2559 - 11:18 น.] #57716 (268/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username ฮักเจียงของ
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 17 มกราคม 2560 จะต้องติดต่อรับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 17 ธ.ค. 2559 - 11:21 น.] #57717 (269/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีช่วยประมูล
-Username supan
-พักการใช้งาน 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 17 มกราคม 2560 จะต้องติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏกติกาเว็บไซต์ฯที่สถาบันการันตีพระ พร้อมบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 19 ธ.ค. 2559 - 10:03 น.] #57725 (270/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username wip96
-พักการตั้งประมูล 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 19 ธ.ค. 2559 - 12:26 น.] #57727 (271/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ก่อนระบบ
-Username sakbangbon
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มกราคม 2560 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 20 ธ.ค. 2559 - 09:39 น.] #57731 (272/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีให้คำติไม่ถูกต้อง
-Username Kamen_rider
-พักการตั้งประมูล 7 วัน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 ธันวาคม 2559 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 20 ธ.ค. 2559 - 10:11 น.] #57732 (273/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีโหวตผิดกฏกติกา
-Username เด็กบ้านกรุณา
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 20 มกราคม 2560 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 23 ธ.ค. 2559 - 12:05 น.] #57744 (274/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ก่อนระบบ
-Username แม็คท่าม่วง
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 23 มกราคม 2560 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 23 ธ.ค. 2559 - 12:12 น.] #57745 (275/275)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ปิดการประมูลก่อนระบบ
-Username leosiam
-พักการตั้งประมูล 1 เดือน
-เนื่องจากกระทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานเมื่อครบกำหนดวันที่ 23 มกราคม 2560 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล500บาท


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1