Feedback ถึงคุณ ppffarm ( คำติ) ทั้งหมด 1054 ความเห็น  
คำชม 1052 ความเห็น             เฉย ๆ 1 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) ตาโอฬาร (114)(1) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #21094033 จ. - 09 ก.ย. 2562 - 12:17:22 น.   
สมาชิกท่านนี้ ประมูลปิดพระผมแล้วขอยกเลิกโดยแจ้งว่าไม่พร้อมเรื่องเงิน(ซึ่งก่อนที่เคาะควรจะไตร่ตรองให้ดีก่อนครับ) โดยยังไม่ได้นัดดูพระองค์จริง หรือส่งออกบัตรเพื่อตรวจสอบแต่อย่างใด ทำให้เสียโอกาสของผู้ประมูลท่านอื่น และเวลาผมด้วย
** จึงขออนุญาติแจ้งติด้วยความเคารพครับ **
 


Copyright ©G-PRA.COM
www1